J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága október 27-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági tag Baji Lajos bizottsági tag Molnár Viktor külső bizottsági tag Kovács Sándor külső bizottsági tag Labos Tibor külső bizottsági tag Sztankó János ügyvezető Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető Bornné dr. Stefkovics Valéria osztályvezető Csernus István osztályvezető-helyettes Tarné Stuber Éva osztályvezető-helyettes Soczóné Dömény Edit csoportvezető Dr. Kiss Gyula csoportvezető Túriné Kovács Márta osztályvezető Szigeti Csaba csoportvezető Gritta Pál városüzemeltető ügyintéző Nem vett részt az ülésen: Pap János bizottsági tag Fodor Lajos a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 6 fő bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását sorrend módosítással. Bizottsága 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Nyilványos ülés: 1. Alapítói döntéshozatal: A Csabai Életfa Kht. végelszámolásának befejezése 2. Tájékoztató Békéscsaba belváros rehabilitáció kiemelt projektjéről 3. Franklin utcai építési telkek közművesítése 4. Pályázat benyújtása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati felhívásra Pály.kódszám: TÁMOP /08/2.Bankgarancia nyilatkozat meghosszabbítása 5. Bankgarancia nyilatkozat meghosszabbítása 6. Javaslat hibaelhárítási tartalék felhasználására 7. Tájékoztatás bérlők befogadásáról az Inkubátorházba 8. Délkelet-Magyarországi Megyék és Megyei Jogú Városok Brüsszeli Érdekképviseleti Információs Irodájának létrehozása (CD melléklet a képviselőknek a közgyűlési anyaggal megküldve) 9. BMJV Önkormányzat Lakáskoncepciójának Cselekvési Terve (CD melléklet képviselőknek a közgyűlési anyaggal megküldve) 10. BMJV Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja (CD melléklet a képviselőknek a közgyűlési anyaggal megküldve)

2 2 11. Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására (TÁMOP-5.3.1/08/2) pályázat benyújtása 12. Részvétel a TÁMOP /1 Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat projektben 13. Szociális alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása évben 14. Közép-Békési Települések Vízvédelmi Egyesületének támogatása 15. Víztorony jégcsapmentesítése 16. Kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközökre fordítható keret maradványa 17. Szakképzési fejlesztési támogatás fogadásnak új rendszere 18. Az alapfokú művészetoktatás feladat további működtetése a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 19. Sporttámogatások többletforrással történő kiegészítése 20. A Torna Club Békéscsaba kérelme 21. Helytörténeti ügyek (emléktáblák állításának kérelme) 22. A évi költségvetésről szóló 10/2008. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása 23. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület TU-DAL jelű nyertes pályázathoz előfinanszírozás biztosítása 7. napirendi pont Tárgy: Tájékoztatás bérlők befogadásáról az Inkubátorházba Tájékoztató került beterjesztésre az inkubátorházban kiköltözés miatt felszabadult bérleti területekre kötött szerződésekről. Sztankó János a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. ügyvezető igazgatója szóban is tájékozatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. 354/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága tudomásul veszi a SANDVIKEN TOOLS Kft. és a MÓDUSZ PLUSZ Kft. Inkubátorházba történt befogadásáról szóló tájékoztatást. Felelős: Sztankó János ügyvezető igazgató Határidő: október napirendi pont Tárgy: Sporttámogatások többletforrással történő kiegészítése Javaslat került beterjesztésre sporttámogatások többletforrással történő kiegészítésére. Az előterjesztő javasolja, hogy BMJV Önkormányzat Közgyűlése Ft többletforrást biztosítson a Sporttámogatásokhoz, melynek fedezete az általános tartalék. Az összeg kizárólag a csapat-sportszervezetek eredményességi támogatására kerülhet felhasználásra.

3 3 Szigeti Csaba csoportvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Fodor Lajos bizottsági elnök: Az általános tartalék tartalmaz-e ekkora összeget, amelyet az előterjesztés tartalmaz? Tarné Stuber Éva osztályvezető-helyettes: Az általános tartalék előirányzatában jelenleg nincs ekkora nagyságrendű összeg, de a évi költségvetési rendelet módosításban az általános tartalékot kiegészítjük alapvetően kiadási megtakarítások átcsoportosításából, ezért a közgyűlés napirendjén elsőként a rendeletmódosítás szerepel, utána van mód az általános tartalékot megjelölni fedezetként. 355/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ft többletforrást biztosít a Sporttámogatásokhoz, melynek fedezetéül az általános tartalékot jelöli meg. Az összeg kizárólag a csapat-sportszervezetek eredményességi támogatására használható fel. Az előirányzat-változással a évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges. Forrás: általános tartalék Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: december napirendi pont Tárgy: A Torna Club Békéscsaba kérelme (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) A Torna Club Békéscsaba kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. A sportszervezet a takarékos működése ellenére felhalmozódó adósságok rendezéséhez, valamint a további működés érdekében egyszeri Ft támogatást kért. Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint a Torna Club Békéscsaba sportszervezet részére Ft egyszeri rendkívüli támogatás kerüljön biztosításra, melyhez fedezetet az általános tartalék biztosít. Szigeti Csaba csoportvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. 356/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja:

4 4 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ft egyszeri, rendkívüli támogatásban részesíti a Torna Club Békéscsaba sportszervezetet. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Benedek Mária jegyzőt, hogy a támogatás felhasználását és elszámolását meghatározó megállapodást készítse elő, és felhatalmazza Köles István alpolgármestert a támogatásról szóló megállapodás megkötésére. Forrás: általános tartalék Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: december napirendi pont Tárgy: Alapítói döntéshozatal: A Csabai Életfa Kht. végelszámolásának befejezése (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a Csabai Életfa Kht. végelszámolásának lezárásáról szóló előterjesztés. Bornné dr. Stefkovics Valéria osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. A Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal az 357/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint a Csabai Életfa Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság alapítója, a társaság végelszámolásának lezárásához szükséges dokumentumokat az adóbevallásokat, a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolókat, a vagyonfelosztási javaslatokat, a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést), valamint a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő társadalmi szervezetek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslatot, az állami adóhatóság nyilatkozatát arról, hogy a cégnek adótartozása nincs, és a cégnél adóhatósági eljárás nincs folyamatban megismerte és az azokban foglaltakat elfogadja. a határozat közléséért Dr. Kovács László végelszámoló Határidő: október napirendi pont Tárgy: Tájékoztató Békéscsaba belváros rehabilitáció kiemelt projektjéről (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Békéscsaba belváros rehabilitáció kiemelt projektjéről szóló tájékoztató került beterjesztésre. Az előterjesztő javasolja, hogy az egyeztetési eljárás lefolytatását követően, a dokumentum végleges változata a novemberi közgyűlésre kerüljön előterjesztésre a bizottságok, szakértők véleményével.

5 5 Bornné dr. Stefkovics Valéria osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. A Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal az 358/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 1. Bizottsága Békéscsaba belváros rehabilitációja kiemelt projektről szóló tájékoztatót megismerte, annak közgyűlés elé terjesztését támogatja. 2. Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy - módosítva a 492/2008. (VII. 10.) közgy. határozat 2. pontját - az egyeztetési eljárás lefolytatását követően, a dokumentum végleges változata a novemberi közgyűlésre kerüljön előterjesztésre a bizottságok, szakértők véleményével. Határidő: november napirendi pont Tárgy: Franklin utcai építési telkek közművesítése (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Javaslat került beterjesztésre, mely szerint a Franklin Báthory utcák mentén kialakított (20552/65-75, 20552/ hrsz.) 15 építési telek közművesítésére a évi költségvetési rendeletben rendelkezésre álló 12 millió forinton felüli kiadásokra a évi költségvetési rendeletben kerüljön biztosításra a továbbiakban szükséges fedezet. Csernus István osztályvezető-helyettes: Az elmúlt években történtek telekkialakítások, illetve közművesítések a Franklin-Báthory utcák környékén. Akkor jóváhagyott előirányzatból még megmaradt e Ft, amit a pénzmaradványban az idei költségvetésben szerepeltetünk. Tehát 12 millió forint áll rendelkezésre a 15 telek közművesítésére. Közbeszerzési eljárást a közművek közül a víz, a szennyvíz és a csapadékvíz-elvezetésre hirdettünk meg. A legkedvezőbb ajánlat e Ft volt. Ahhoz, hogy a legkedvezőbb ajánlatot finanszírozni tudjuk még tovább közel e forintra lenne szükség és a telkek teljes közművesítéséhez, ami magában foglalja az eddig felsoroltakon kívül, a gázellátást és elektromos-ellátást is, még további közel e forintra lenne szükség. A beruházás befejezése jövő évben történik. Valójában az idei e forint bőven elég az ebben az évben finanszírozandó munkák részére, viszont a befejezéshez még szükséges 2 x 3 millió forint, ami a jövő évi költségvetést érinti. Ezek a telkek a jövő év során várhatóan értékesítésre is kerülnek, ezen telkek eladásából befolyó összeg fedezetet nyújt a 6 millió forint finanszírozásához. 359/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága a Franklin Báthory utcák mentén kialakított (20552/65-75, 20552/ hrsz.)

6 6 15 építési telek közművesítésére a évi költségvetési rendeletben rendelkezésre álló 12 millió forinton felül jelentkező kiadásoknak a évi költségvetési rendeletében történő biztosítását támogatja. Határidő: október napirendi pont Tárgy Pályázat benyújtása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati felhívásra Pály.kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2. (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Javaslat került beterjesztésre, mely szerint BMJV Önkormányzata nyújtson be pályázatot a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati felhívásra 5 intézmény vonatkozásában. 360/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 1. Bizottsága támogatja, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében benyújtása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című, TÁMOP-3.1.4/08/2.kódszámú felhívásra a következő intézmények vonatkozásában: 1. Szabó Pál Téri Általános Iskola Sz. Általános Iskola 3. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon székhelye 4. Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium székhelye 5. Lencsési Lakótelepi Óvoda székhelye 2. Bizottsága javasolja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kérje fel dr. Benedek Mária jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal felelős szervezeti egységeivel készíttesse el a pályázat benyújtásához szükséges szakmai és pénzügyi dokumentációkat. Határidő: december napirendi pont Tárgy: Bankgarancia nyilatkozat meghosszabbítása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Előterjesztés került beterjesztésre arra vonatkozóan, hogy BMJV Önkormányzata a 622/2003. (XII. 11.) közgy. határozattal elfogadott bankgarancia nyilatkozat érvényessége 2010.

7 7 augusztus 31-ig a C számú támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek fennállásáig kerüljön meghosszabbításra. 361/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 1. Bizottsága támogatja, hogy az Önkormányzat a 622/2003. (XII. 11.) közgy. határozattal elfogadott bankgarancia nyilatkozat érvényességét augusztus 31-ig a C számú támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek fennállásáig meghosszabbítsa. 2.A számlavezető OTP Bank Nyrt.-vel ,- Ft mértékben megkötött bankgarancia kedvezményezettje a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.). 3. Bizottsága támogatja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a bankgarancia járulékainak költségét az OTP Bank Nyrt. részére vállalja megfizetni és azt az éves költségvetési rendeleteiben betervezi. 4. Bizottsága támogatja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a bankgarancia nyilatkozat módosításának aláírására. Határidő: október napirendi pont Tárgy: Javaslat hibaelhárítási tartalék felhasználására Beterjesztésre került a hibaelhárítási tartalék felhasználásra tett javaslat. Csernus István osztályvezető-helyettes: Újabb felújítási igények is érkeztek az előterjesztés készítése óta. Az egyik a Kazinczy-Trefort Utcai Óvoda. Az elektromos elosztó szekrény cseréje szükséges, melyhez ajánlatot is kértek. Az ajánlat összege Ft és Ft-ot vállalnak. A másik az Andrássy Gimnázium, ahol a A épület II. emeletén beázás történt, a hiba kijavítására ajánlatot is kértek, melynek az összege Ft, melyből Ft-ot vállaltak. A Kemény Gábor Szakközépiskola folyosóburkolat a tornaterem felőli épületrészen, melynek a kalkulált költsége Ft, részben saját munkával és anyagbeszerzéssel szeretné megoldani. A kért támogatás Ft. A következő intézmény a Szent-Györgyi A. Gimnázium: a korábbi bizottsági ülésen a duguláselhárításra kért összeget a bizottság elutasította azzal, hogy további tájékozódás szükséges. Az intézmény a munkát elvégeztette, Ft bekerülési költséggel. Ehhez az összeghez kér az intézmény Ft támogatást a hibaelhárítási tartalékból. A kiküldött anyag utolsó tétele annyiban szorul magyarázatra, hogy a szennyvízcsatorna felújítására kapott támogatásból Ft-ot nem használtak fel. A fel nem használt összeget az intézmény kéri műhelyburkolat felújítására engedélyezni.

8 8 Fodor Lajos bizottsági elnök: Javaslom, hogy a bizottság kérjen tájékoztatást az intézménytől a már elvégzett munkáról, miért a megbízott vállalkozó került kiválasztásra, a VAK Zrt. műszaki ellenőrének közreműködését miért nem igényelték a megrendelés előtt, ill. a munka elvégzése során. Baji Lajos bizottsági tag: Kéri, hogy az intézmények egész évre vonatkozóan készítsenek kimutatást arról, hogy mennyit költöttek akár saját forrásából, akár támogatásokból, vagy a megkapott normatív alapon biztosított anyagvásárlást még mivel egészítették ki, akkor kapunk egy képet arról, hogy egy intézmény mennyit költ az épületállományának rendben tartására. Ezen ismeretek birtokában láthatjuk, hogy az adott intézmény az állagmegóvásra mekkora összeget használt fel a saját költségvetéséből és mekkora összegét kér támogatásként. 362/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) rendelet 39. -a értelmében, a 7. számú mellékletben biztosított döntési hatáskörben eljárva a évi hibaelhárítási tartalék előirányzatából az alábbi feladatok végrehajtását jóváhagyja: Sorszám Intézmény megnevezése Hibaelhárítási feladat megnevezése Készültség 1. Szigligeti Utcai Óvoda Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon 4. Mackó-kuckó Óvoda db intézményben Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány Szennyvízcsatorna felújításához támogatás (ajánlati ár: Ft) Diákotthon bejárataihoz járdaburkolat javításához támogatás (becsült költség: Ft) Tornaterem tetőszigetelés javításához támogatás Orosházi út Óvoda fűtési szivattyúk javításához támogatás (becsült költség: Ft) Intézmények fűtésszabályozó automatikák éves felülvizsgálata (ajánlati ár: Ft) Betörés során eltulajdonított tárgyak pótlásához támogatás (becsült költség: Ft) Nyílászárók javításához gyártmányterv készítéséhez támogatás (becsült költség: Ft) Nyílászárók és fa lépcső javításához támogatás (becsült költség: Ft) alatt Előirányzat felosztás eft 200 alatt 150 alatt 4200 alatt 122 Előkészítve 689 alatt 355 alatt alatt Közgyűlési döntést igényel Közgyűlési döntést igényel

9 Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 15. Százszorszép Óvoda 16. Kazinczy Lakótelepi és Trefort Utcai Óvoda 17. Andrássy Gy. Gimnázium Kemény Gábor Logisztika és Közlekedési Szakközépiskola Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Kemény Gábor Logisztika és Közlekedési Szakközépiskola 9 Nyomdaipari tanműhely tetőszigetelésének javításához támogatás (becsült költség: Ft) Kollégiumi épület tetőszigetelésének javításához támogatás (becsült költség: Ft) Nyugati szárny tetőszigetelésének javításához támogatás (becsült költség: Ft) Uszoda épületben nyílászárók cseréjéhez támogatás (becsült költség: Ft) 3 db tanteremben linóleum padlóburkolat cseréjéhez támogatás (becsült költség: Ft) Gázfogadó épület bontásához, gázmérő szekrények elhelyezéséhez támogatás (ajánlati ár: Ft) Előtér festéséhez, WC tartályok cseréjéhez, villanyszerelési munkákhoz támogatás (ajánlati ár: Ft) Elektromos elosztószekrény cseréjéhez támogatás A épület tetőbeázás utáni károk elhárításához támogatás Főépület folyosóburkolásához támogatás Duguláselhárításhoz támogatás Szennyvízcsatorna felújításának támogatásához jóváhagyott összegből Ft nem került felhasználásra. A maradvány összeg műhely burkolatának felújításához történő engedélyezése. alatt alatt alatt alatt 700 alatt 700 alatt 700 alatt 421 alatt alatt alatt A bizottság tájékoztatást kér az intézménytől a már elvégzett munkáról, miért a megbízott vállalkozó került kiválasztásra, a VAK Zrt. műszaki ellenőrének közreműködését miért nem igényelték a megrendelés előtt, ill. a munka elvégzése során. alatt 89 Összesen: A támogatásként kapott előirányzatok felhasználását az érintett intézmények a közbeszerzési szabályzat szerint kötelesek végrehajtani. Felelős: - a költségvetési átcsoportosításokért: Dr. Benedek Mária jegyző - a feladatok végrehajtásáért az adott intézmény vezetője. Határidő: december 30. Tímár Ella bizottsági tag elhagyta az üléstermet (5 fő) 8. napirendi pont

10 10 Tárgy: Délkelet-Magyarországi Megyék és Megyei Jogú Városok Brüsszeli Érdekképviseleti Információs Irodájának létrehozása (CD melléklet, közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a Délkelet-Magyarországi Megyék és Megyei Jogú Városok Brüsszeli Érdekképviseleti Információs Irodájának létrehozásával kapcsolatos javaslat. Dr. Kiss Gyula csoportvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az 363/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Dél-kelet Magyarországi Megyék és Megyei Jogú Városok Brüsszeli Érdekképviseleti és Információs Irodájának Létrehozására és Működtetésére irányuló szindikátusi szerződést, valamint a Dél-kelet Magyarországi Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését. Felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert az alapító szerződések aláírására. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése módosítva a 143/2008.(II.28.) közgy. határozat 2. pontját - a Dél-kelet Magyarországi Megyék és Megyei Jogú Városok Brüsszeli Érdekképviseleti és Információs Irodájának induló költségeihez a évben ,- Ft-ot biztosít, amely összegből ,- Ft az iroda működtetésére létrehozandó Dél-kelet Magyarországi Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétje. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése módosítva a 143/2008.(II.28.) közgy. határozat 3. pontját - a Dél-kelet Magyarországi Megyék és Megyei Jogú Városok Brüsszeli Érdekképviseleti és Információs Irodájának működési költségeihez a évtől éves szinten ,- Ft-ot biztosít, amely költséget a mindenkori éves költségvetésébe betervez. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a Dél-kelet Magyarországi Iroda Non-profit Kft. leendő ügyvezetőjével kapcsolatos elvárások és pályázati feltételek összeállítása, illetve a pályázati felhívás közzététele során Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletét utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett ellássa. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Dél-kelet Magyarországi Iroda Non-profit Kft. felügyelő bizottságába Bornné dr. Stefkovics Valériát, a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztályának vezetőjét delegálja. Határidő: december hó 31. Tímár Ella bizottsági tag bekapcsolódott a bizottság munkájába. (6 fő) 9. napirendi pont

11 11 Tárgy: BMJV Önkormányzat Lakáskoncepciójának Cselekvési Terve (CD melléklet, közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került BMJV Önkormányzat Lakáskoncepciójának évekre vonatkozó Cselekvési Terve. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. 364/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Lakáskoncepciójának a közötti időszakra vonatkozó Cselekvési Tervét megismerte és azt melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: december napirendi pont Tárgy: BMJV Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja (CD melléklet, közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került BMJV Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja. Az előterjesztő javasolja, hogy a program évben kerüljön felülvizsgálatra. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. 365/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programját a megismerte és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programját 2010-ben felülvizsgálja. Határidő: október 30.

12 napirendi pont Tárgy: Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására (TÁMOP-5.3.1/08/2) pályázat benyújtása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került az Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására (TÁMOP-5.3.1/08/2) pályázat benyújtására tett javaslat. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. 366/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pályázatot nyújt be az Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására (TÁMOP /08/2) című pályázati felhívásra. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat a pályázat megvalósítás érdekében a Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetségével (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/5.) valamint az Egyensúly Szabadidő Klubbal (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.) - mint konzorciumi partnerekkel - köt együttműködési megállapodást. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a pályázat pénzügyi lebonyolításához kapcsolódó, előfinanszírozási kötelezettségeket a évi költségvetésében a pályázati célelőirányzatból biztosítja. Határidő: december napirendi pont Tárgy: Részvétel a TÁMOP /1 Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat projektben (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a TÁMOP /1 Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat projektben való részvételre tett javaslat. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról.

13 13 367/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése részt kíván venni a Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat (TÁMOP /1) című projektben. 2. A közgyűlés a projekt megvalósításának helyszínéül a Békéscsaba, Kölcsey u. 27. szám alatti ingatlant jelöli ki, és hozzájárul a projekt megvalósításához szükséges átalakításhoz. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármester az együttműködési megállapodás megkötésére. Határidő: december napirendi pont Tárgy: Szociális alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása évben (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a szociális alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók években történő támogatására tett javaslat. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. 368/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú város Önkormányzat Közgyűlése a szociális alap és nappali ellátást végző civil szervezetek támogatására évenként 11 millió Ft-ot különít el a közötti időszakban Békéscsaba Megyei Jogú város Önkormányzat éves költségvetésében. 2. Békéscsaba Megyei Jogú város Önkormányzat Közgyűlése a szociális alap és nappali ellátást végző civil szervezetek támogatására elkülönített összeg felosztásáról és ennek alapján az ellátási szerződések megkötéséről a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz benyújtott pályázatok eredményeinek ismeretében dönt. Határidő: november napirendi pont

14 14 Tárgy: Közép-Békési Települések Vízvédelmi Egyesületének támogatása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint az Élővíz-csatorna ökológiai, turisztikai állapotának javítása projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetéséhez a évi költségvetésben Ft kerüljön biztosításra a Közép-Békési Települések Vízvédelmi Egyesülete részére. Gritta Pál városüzemeltető ügyintéző szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Baji Lajos bizottsági tag: A pályázat akkor került benyújtásra, amikor alpolgármester voltam. Emlékezetem szerint nem volt a támogatás elnyerésének feltétele a további üzemeltetés költségének biztosítása. Tarné Stuber Éva osztályvezető-helyettes: Én is emlékszem a pályázatra, viszonylag kis önerő biztosításával indult egy nagy projekt. Utána kell járni, hogy valóban benne volt-e a pályázati kiírásban, hogy a támogatás elnyerésének a feltétele a további üzemeltetési költség biztosítása, mert a KÖR-KÖVIZIG ezért van egyébként. Véleményem szerint a határozati javaslat nem pontos, mert nemcsak a évi kötelezettség vállalásáról van szó, hanem folyamatosan ezután. Azt gondolom, hogy mielőtt elfogadásra kerülne a Ft biztosítása; a határozati javaslatot mindenképpen módosítani kell vagy úgy, hogy egy maximum összeg kerül meghatározásra, vagy úgy, hogy az összeg évente maximum az infláció mekkora %-ával emelkedik. Átgondolásra javaslom a következő közgyűlésig. 369/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek az előterjesztés napirendről történő levételét. A bizottság javasolja, hogy a közgyűlés novemberi ülésén kerüljön megtárgyalásra egy olyan előterjesztés, mely egy pontosított kimutatást tartalmaz az üzemeltetési költségek vonatkozásában. A bizottság véleménye az, hogy szükséges a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól egy olyan kimutatás beszerzése, melyben bemutatásra kerülnek az általa eddig végzett üzemeltetés éves költségei. Határidő november napirendi pont Tárgy: Víztorony jégcsapmentesítése (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) A víztorony alatti terület használatának biztonsága érdekében, ahol a forgalmat az önkormányzat által értékesített ingatlan helyén megvalósult kereskedelmi egység jelentősen növeli, jégcsapmentesítést kell végezni. A munkák várható költsége Ft. Az

15 15 előterjesztő javasolja, hogy az összeg biztosításának fedezeteként a évi fejlesztési céltartalék szolgáljon. Gritta Pál városüzemeltető ügyintéző szóban is tájékoztatta az előterjesztésben foglaltakról a bizottságot. Tarné Stuber Éva osztályvezető-helyettes: Az előterjesztés tartalmazza a Városfejlesztési Bizottság álláspontját is, az előterjesztés határozati javaslata pedig a Vízművek Zrt. számára biztosítja a jégcsapmentesítés bekerülésének összegét. Gritta Pál városüzemeltető ügyintéző: Az előterjesztő javasolta a határozati javaslatot, a Városfejlesztési Bizottság módosító javaslattal él a közgyűlésen. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 4 igen 2 tartózkodó szavazattal az 370/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát a vastagon szedett kiegészítéssel támogatja: 1.Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a víztorony jégcsapmentesítésére Ft-ot biztosít a Békés Megyei Vízművek Zrt. számára, amelynek fedezete a évi fejlesztési céltartalék. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a víztorony jégcsapmentesítésének kivitelezésre több ajánlat bekérését tartja szükségesnek. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a víztorony jégcsapmentesítéséről szóló megállapodást aláírja. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december napirendi pont Tárgy: Kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközökre fordítható keret maradványa (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Javaslat került beterjesztésre a kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközökre fordítható keret maradványának felhasználására. Baji Lajos bizottsági tag: Véleményem szerint a kirándulások támogatására nem ezt a keretet kellene felhasználni, ez nem erre a célra van, hanem eszközök beszerzésére. Tarné Stuber Éva osztályvezető-helyettes: Javaslom, hogy a kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközökre fordítható keret fel nem használt része Ft-ot - az oktatásfejlesztési előirányzatra kerüljön átcsoportosításra. 371/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

16 16 Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát a vastagon szedett módosítással támogatja: I.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium eszközbeszerzésre vonatkozó igényét az alábbiak szerint: tanulói asztal, szék egy iskolai osztály számára egyedi megvilágítással; könyvtárosi asztal, szék; szekrény, tárolópolc háromezer könyvtári dokumentum elhelyezésére; fénymásoló, számítógép, nyomtató, videó lejátszó és felvevő, televízió, CD lejátszó, összesen: Ft összegben. II.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközökre fordítható keret fel nem használt részét Ft-ot - átcsoportosítja az oktatásfejlesztési előirányzatra. Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének évi költségvetésről szóló 10/2008. (III. 3.) rendelet 4. sz. melléklete Közoktatási intézményekben kötelező eszköz- és felszerelés pótlása során található keret. Felelős: Kiss Tibor bizottsági elnök Határidő: október napirendi pont Tárgy: Szakképzési fejlesztési támogatás fogadásnak új rendszere (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Előterjesztés került beterjesztésre a szakképzési fejlesztési támogatás fogadása új rendszeréről szóló előterjesztés. Az előterjesztő javasolja, hogy kerüljön kidolgozásra a szakképzés támogatását szolgáló fejlesztési támogatás fogadására a megfelelő eljárás. Az előterjesztő javaslatot tesz a befolyó fejlesztési szakképzési támogatás felhasználására vonatkozóan. Túriné Kovács Márta osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. 372/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri dr. Benedek Mária jegyzőt, hogy a megfelelő hivatali egységek bevonásával dolgozza ki a szakképzés támogatását szolgáló fejlesztési támogatás fogadására - a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával - a megfelelő eljárást. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fejlesztési támogatás fogadásához szükséges fenntartói feltételeket biztosítja. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a befolyó fejlesztési szakképzési támogatás felhasználását az alábbiak szerint szabályozza:

17 17 - a szakképzési-fejlesztési hozzájárulásra kötelezett által megjelölt szakképesítés helyszínének fejlesztése céljából továbbítja a támogató eszköz- valamint összegszerű hozzájárulását, - a fejlesztési támogatásból megvalósított fejlesztés, tárgyi eszköz igazolt működtetési költségeinek finanszírozását a fejlesztési támogatás törvényi maximumában, legfeljebb 15 %- ában hagyja jóvá, - a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz fejlesztés, pedagógus továbbképzésre a fejlesztési támogatás legfeljebb 5%-a kizárólag indokolt esetben, a támogatásból beszerzett műszer, gép használatához, működtetéséhez szükséges speciális ismeretek megszerzésére irányulhat. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: december napirendi pont Tárgy: Az alapfokú művészetoktatás feladat további működtetése a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Javaslat került beterjesztésre az alapfokú művészetoktatás feladat további működtetésére a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. Az előterjesztő javasolja, hogy bár az intézmény minősítési eljárás iránti kérelmét a minősítő testület elutasította, az alapfokú művészetoktatás működéséhez a 2008/2009-es tanévben a szükséges forrás kerüljön biztosításra; valamint amennyiben az intézmény nem szerzi meg július 31-éig a Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény vagy a Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet a 2009/2010-es tanévtől kimenő rendszerben kerüljön megszüntetésre az alapfokú művészetoktatási tevékenység az intézményben. Túriné Kovács Márta osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. 373/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az alapfokú művészetoktatás működését a 2008/2009-as tanévben, és a működéshez szükséges forrást biztosítja az intézmény költségvetésében. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2009/2010-es tanévtől a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az alapfokú művészetoktatás keretében csoport indítását abban az esetben engedélyezi, amennyiben az intézmény megszerzi a Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény, vagy a Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet július 31-éig. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2009/2010-es tanévtől kimenő rendszerben megszünteti az alapfokú művészetoktatás tevékenységet a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, amennyiben az

18 18 intézmény nem szerzi meg a Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény, vagy a Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet július 31-éig. Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: október napirendi pont Tárgy: Helytörténeti ügyek (emléktáblák állításának kérelme) (Közgyűlési előterjesztés véleményezése Beterjesztésre került két emléktábla állítása ügyében érkezett kérelem. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Csabai Szlovákok Szervezete a lakosságcsere 60. évfordulója alkalmából kétnyelvű emléktáblát szeretne elhelyezni a Városháza földszinti árkádjának egyik oszlopán. A Városvédő és Városszépítő Egyesület a Békéscsaba újratelepítésének 290. évfordulója tiszteletére kétnyelvű emléktábla elhelyezését kezdeményezte az önkormányzatnál. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és az 374/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatának 1. pontját 0 igen, 6 nem szavazattal nem támogatta. Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatának 2. pontját 0 igen, 6 nem szavazattal nem támogatta. Kovács Sándor bizottsági tag eltávozott (5 fő) 22. napirendi pont Tárgy: A évi költségvetésről szóló 10/2008. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. -ának megfelelően, beterjesztésre került BMJV Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.3.) önkormányzati rendeletének módosítására tett javaslat. Tarné Stuber Éva osztályvezető-helyettes: Közel 1 milliárdos nagyságrenddel növeljük az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét. Látni kell, hogy nagyon sok központosított támogatás érkezik, amelyben benne van a Körös Volán támogatás, az idei keresetkiegészítés, a bérfejlesztési támogatások, ezek mind olyan támogatások, melyeket a költségvetési törvény alapján év közben tudunk leigényelni. A rendeletmódosítás tartalmazza ezen túlmenően mind az intézmények, mind a hivatal vonatkozásában a belső átcsoportosításokat, egyes tartalékok feltöltését, rendezzük az egyes többletbevételeket. A szociális juttatások is alapvetően a költségvetési törvény szerint többlettámogatással épülnek be, jelentős pénzösszegek kerülnek az intézményekhez, a korábbi bizottsági döntések értelmében.

19 19 Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 3 igen, 2 tartózkodó szavazattal az 375/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága a évi költségvetésről szóló 10/2008. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítását támogatja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének.../2008. (XI. 3.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 10/2008.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésről szóló 10/2008.(III.3.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. (1) A Rendelet 1. (1) bekezdésében foglalt évi összes bevétel ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdésében foglalt évi összes kiadás ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény felhasználási feladatonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat személyi juttatásai ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelő járulék összege ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul. 3. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadási főösszege ezer Ft-tal nő. (2) Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása ezer Ft-tal nő, az intézményi működési bevétel ezer Ft-tal nő, a felhalmozási és tőkejellegű bevétel 300 ezer Ft-tal nő, támogatásértékű egyéb működési és felhalmozási bevétel ezer Ft-tal nő, a véglegesen átvett pénzeszköz ezer Ft-tal nő, a támogatási kölcsön visszatérülése ezer Ft-tal nő, melynek részletezését e rendelet 2/a. sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása ezer Ft-ra, az intézményi működési bevétel ezer Ft-ra, a felhalmozási és tőkejellegű bevétel 425 ezer Ft-ra, a támogatásértékű egyéb működési és felhalmozási bevétel ezer Ft-ra, a véglegesen átvett pénzeszközök ezer Ft-ra, a támogatási

20 20 kölcsön visszatérülése ezer Ft-ra módosul, míg az OEP támogatás ezer Ft és az előző évi pénzmaradvány, eredmény ezer Ft marad. (3) Az önkormányzati intézmények személyi juttatása ezer Ft-tal nő, a munkaadókat terhelő járulékok összege ezer Ft-tal nő, a dologi kiadásainak összege ezer Ft-tal nő, a támogatásértékű kiadás ezer Fttal nő, az ellátottak pénzbeni juttatása ezer Ft-tal nő, a felújítási kiadás ezer Ft-tal nő, a fejlesztési kiadás ezer Ft-tal nő, a támogatási kölcsön nyújtása ezer Ft-tal nő, melynek részletezését e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A Rendelet 3. (3) bekezdésében szereplő önkormányzati intézmények személyi juttatása ezer Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok összege ezer Ft-ra, dologi kiadások összege ezer Ft-ra, a támogatásértékű kiadások ezer Ft-ra, az ellátottak pénzbeni juttatása ezer Ft-ra, felújítási kiadások összege ezer Ft-ra, a fejlesztési kiadások ezer Ft-ra, a támogatási kölcsön nyújtása ezer Ft-ra módosul. (4) A közgyűlés az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 5,5 fővel csökkenti, az összes létszám főre módosul. 4. (1) A Rendelet 4. (1) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási előirányzata ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul. (2) A Rendelet 4. (2) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatal személyi juttatása ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelő járulékok összege ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul, a dologi kiadások összege ezer Ft-tal nő, a dologi kiadások összege ezer Ft-ra módosul, a szociálpolitikai ellátások összege ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul, a véglegesen átadott pénzeszközök és a támogatásértékű kiadások összege ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul, a fejlesztési kiadások összege ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul, a felújítási kiadások összege ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul, a támogatási kölcsönök összege ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul. (3) Az (1) (2) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. (4) A 3/a. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivatal és a kisebbségi önkormányzatok bevételei ezer Ft-tal növekednek, ezer Ft-ra módosulnak. (5) A Rendelet 4. (8) bekezdésében foglalt ezer Ft összegű éven belül visszafizetendő likviditási hitel nagyságrendje ezer Ft-ra módosul. 5. A közgyűlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszegét ezer Fttal növeli, melynek részletezését e rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. A Rendelet 5. (1) bekezdésében szereplő önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege ezer Ft-ra módosul. 6. A Rendelet 6. (1) bekezdésében foglalt az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzata ezer Ft-tal csökken, ezer Ft-ra módosul.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2000. évi költségvetési rendelet módosítása A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. június 18-án tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Aranyi Tímea Kovács Sándor Gergely

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III. 12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. december 14-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 254-3/2008. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testület május 22. napján tartandó együttes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Kondoros Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testület május 22. napján tartandó együttes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 22. napján tartandó együttes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. május 22-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város a 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.14.) rendeletének módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (II.20.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (II.20.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (II.20.) R E N D E L E T E a 2008. évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2007. évi

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Martfű Város Polgármesterétől. Előterjesztés. a évi pénzügyi terv módosításáról

Martfű Város Polgármesterétől. Előterjesztés. a évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Polgármesterétől Előterjesztés a 2011. évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 11-én elfogadta a 2011. évi költségvetését a 6/2011.(II

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2007. (IX. 18.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2007. (IX. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2007. (IX. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 6/2010.(II.19.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület április 24-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról 2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő -testülete (továbbiakban

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. október 19-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. május 5-ei ülésére Iktatószám: 10-87/14/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: minősített

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról Demecser

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 45- /2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Készült: Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete A módosított 2/2009.(II.18.) Újszász Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. a megyei önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2009. (III.1.) rendelet módosításáról

KIVONAT. a megyei önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2009. (III.1.) rendelet módosításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/10/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 29-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2011 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 16-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-29/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/215.(VII.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215.(II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2008. január 24. Zárt ülés: 2.) Békéscsabáért kitüntetés odaítélése Előkészítő: Titkársági Osztály Véleményezi: A kitüntetési javaslatokat

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bizottsága 2006. november 6-án megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor Opauszki Zoltán

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére 16. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-i ülésére

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben