J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága október 27-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági tag Baji Lajos bizottsági tag Molnár Viktor külső bizottsági tag Kovács Sándor külső bizottsági tag Labos Tibor külső bizottsági tag Sztankó János ügyvezető Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető Bornné dr. Stefkovics Valéria osztályvezető Csernus István osztályvezető-helyettes Tarné Stuber Éva osztályvezető-helyettes Soczóné Dömény Edit csoportvezető Dr. Kiss Gyula csoportvezető Túriné Kovács Márta osztályvezető Szigeti Csaba csoportvezető Gritta Pál városüzemeltető ügyintéző Nem vett részt az ülésen: Pap János bizottsági tag Fodor Lajos a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 6 fő bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását sorrend módosítással. Bizottsága 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Nyilványos ülés: 1. Alapítói döntéshozatal: A Csabai Életfa Kht. végelszámolásának befejezése 2. Tájékoztató Békéscsaba belváros rehabilitáció kiemelt projektjéről 3. Franklin utcai építési telkek közművesítése 4. Pályázat benyújtása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati felhívásra Pály.kódszám: TÁMOP /08/2.Bankgarancia nyilatkozat meghosszabbítása 5. Bankgarancia nyilatkozat meghosszabbítása 6. Javaslat hibaelhárítási tartalék felhasználására 7. Tájékoztatás bérlők befogadásáról az Inkubátorházba 8. Délkelet-Magyarországi Megyék és Megyei Jogú Városok Brüsszeli Érdekképviseleti Információs Irodájának létrehozása (CD melléklet a képviselőknek a közgyűlési anyaggal megküldve) 9. BMJV Önkormányzat Lakáskoncepciójának Cselekvési Terve (CD melléklet képviselőknek a közgyűlési anyaggal megküldve) 10. BMJV Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja (CD melléklet a képviselőknek a közgyűlési anyaggal megküldve)

2 2 11. Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására (TÁMOP-5.3.1/08/2) pályázat benyújtása 12. Részvétel a TÁMOP /1 Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat projektben 13. Szociális alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása évben 14. Közép-Békési Települések Vízvédelmi Egyesületének támogatása 15. Víztorony jégcsapmentesítése 16. Kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközökre fordítható keret maradványa 17. Szakképzési fejlesztési támogatás fogadásnak új rendszere 18. Az alapfokú művészetoktatás feladat további működtetése a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 19. Sporttámogatások többletforrással történő kiegészítése 20. A Torna Club Békéscsaba kérelme 21. Helytörténeti ügyek (emléktáblák állításának kérelme) 22. A évi költségvetésről szóló 10/2008. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása 23. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület TU-DAL jelű nyertes pályázathoz előfinanszírozás biztosítása 7. napirendi pont Tárgy: Tájékoztatás bérlők befogadásáról az Inkubátorházba Tájékoztató került beterjesztésre az inkubátorházban kiköltözés miatt felszabadult bérleti területekre kötött szerződésekről. Sztankó János a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. ügyvezető igazgatója szóban is tájékozatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. 354/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága tudomásul veszi a SANDVIKEN TOOLS Kft. és a MÓDUSZ PLUSZ Kft. Inkubátorházba történt befogadásáról szóló tájékoztatást. Felelős: Sztankó János ügyvezető igazgató Határidő: október napirendi pont Tárgy: Sporttámogatások többletforrással történő kiegészítése Javaslat került beterjesztésre sporttámogatások többletforrással történő kiegészítésére. Az előterjesztő javasolja, hogy BMJV Önkormányzat Közgyűlése Ft többletforrást biztosítson a Sporttámogatásokhoz, melynek fedezete az általános tartalék. Az összeg kizárólag a csapat-sportszervezetek eredményességi támogatására kerülhet felhasználásra.

3 3 Szigeti Csaba csoportvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Fodor Lajos bizottsági elnök: Az általános tartalék tartalmaz-e ekkora összeget, amelyet az előterjesztés tartalmaz? Tarné Stuber Éva osztályvezető-helyettes: Az általános tartalék előirányzatában jelenleg nincs ekkora nagyságrendű összeg, de a évi költségvetési rendelet módosításban az általános tartalékot kiegészítjük alapvetően kiadási megtakarítások átcsoportosításából, ezért a közgyűlés napirendjén elsőként a rendeletmódosítás szerepel, utána van mód az általános tartalékot megjelölni fedezetként. 355/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ft többletforrást biztosít a Sporttámogatásokhoz, melynek fedezetéül az általános tartalékot jelöli meg. Az összeg kizárólag a csapat-sportszervezetek eredményességi támogatására használható fel. Az előirányzat-változással a évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges. Forrás: általános tartalék Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: december napirendi pont Tárgy: A Torna Club Békéscsaba kérelme (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) A Torna Club Békéscsaba kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. A sportszervezet a takarékos működése ellenére felhalmozódó adósságok rendezéséhez, valamint a további működés érdekében egyszeri Ft támogatást kért. Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint a Torna Club Békéscsaba sportszervezet részére Ft egyszeri rendkívüli támogatás kerüljön biztosításra, melyhez fedezetet az általános tartalék biztosít. Szigeti Csaba csoportvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. 356/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja:

4 4 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ft egyszeri, rendkívüli támogatásban részesíti a Torna Club Békéscsaba sportszervezetet. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Benedek Mária jegyzőt, hogy a támogatás felhasználását és elszámolását meghatározó megállapodást készítse elő, és felhatalmazza Köles István alpolgármestert a támogatásról szóló megállapodás megkötésére. Forrás: általános tartalék Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: december napirendi pont Tárgy: Alapítói döntéshozatal: A Csabai Életfa Kht. végelszámolásának befejezése (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a Csabai Életfa Kht. végelszámolásának lezárásáról szóló előterjesztés. Bornné dr. Stefkovics Valéria osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. A Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal az 357/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztésben foglaltakat megismerte és javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint a Csabai Életfa Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság alapítója, a társaság végelszámolásának lezárásához szükséges dokumentumokat az adóbevallásokat, a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolókat, a vagyonfelosztási javaslatokat, a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést), valamint a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő társadalmi szervezetek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslatot, az állami adóhatóság nyilatkozatát arról, hogy a cégnek adótartozása nincs, és a cégnél adóhatósági eljárás nincs folyamatban megismerte és az azokban foglaltakat elfogadja. a határozat közléséért Dr. Kovács László végelszámoló Határidő: október napirendi pont Tárgy: Tájékoztató Békéscsaba belváros rehabilitáció kiemelt projektjéről (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Békéscsaba belváros rehabilitáció kiemelt projektjéről szóló tájékoztató került beterjesztésre. Az előterjesztő javasolja, hogy az egyeztetési eljárás lefolytatását követően, a dokumentum végleges változata a novemberi közgyűlésre kerüljön előterjesztésre a bizottságok, szakértők véleményével.

5 5 Bornné dr. Stefkovics Valéria osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. A Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal az 358/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 1. Bizottsága Békéscsaba belváros rehabilitációja kiemelt projektről szóló tájékoztatót megismerte, annak közgyűlés elé terjesztését támogatja. 2. Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy - módosítva a 492/2008. (VII. 10.) közgy. határozat 2. pontját - az egyeztetési eljárás lefolytatását követően, a dokumentum végleges változata a novemberi közgyűlésre kerüljön előterjesztésre a bizottságok, szakértők véleményével. Határidő: november napirendi pont Tárgy: Franklin utcai építési telkek közművesítése (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Javaslat került beterjesztésre, mely szerint a Franklin Báthory utcák mentén kialakított (20552/65-75, 20552/ hrsz.) 15 építési telek közművesítésére a évi költségvetési rendeletben rendelkezésre álló 12 millió forinton felüli kiadásokra a évi költségvetési rendeletben kerüljön biztosításra a továbbiakban szükséges fedezet. Csernus István osztályvezető-helyettes: Az elmúlt években történtek telekkialakítások, illetve közművesítések a Franklin-Báthory utcák környékén. Akkor jóváhagyott előirányzatból még megmaradt e Ft, amit a pénzmaradványban az idei költségvetésben szerepeltetünk. Tehát 12 millió forint áll rendelkezésre a 15 telek közművesítésére. Közbeszerzési eljárást a közművek közül a víz, a szennyvíz és a csapadékvíz-elvezetésre hirdettünk meg. A legkedvezőbb ajánlat e Ft volt. Ahhoz, hogy a legkedvezőbb ajánlatot finanszírozni tudjuk még tovább közel e forintra lenne szükség és a telkek teljes közművesítéséhez, ami magában foglalja az eddig felsoroltakon kívül, a gázellátást és elektromos-ellátást is, még további közel e forintra lenne szükség. A beruházás befejezése jövő évben történik. Valójában az idei e forint bőven elég az ebben az évben finanszírozandó munkák részére, viszont a befejezéshez még szükséges 2 x 3 millió forint, ami a jövő évi költségvetést érinti. Ezek a telkek a jövő év során várhatóan értékesítésre is kerülnek, ezen telkek eladásából befolyó összeg fedezetet nyújt a 6 millió forint finanszírozásához. 359/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága a Franklin Báthory utcák mentén kialakított (20552/65-75, 20552/ hrsz.)

6 6 15 építési telek közművesítésére a évi költségvetési rendeletben rendelkezésre álló 12 millió forinton felül jelentkező kiadásoknak a évi költségvetési rendeletében történő biztosítását támogatja. Határidő: október napirendi pont Tárgy Pályázat benyújtása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati felhívásra Pály.kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2. (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Javaslat került beterjesztésre, mely szerint BMJV Önkormányzata nyújtson be pályázatot a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati felhívásra 5 intézmény vonatkozásában. 360/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 1. Bizottsága támogatja, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében benyújtása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című, TÁMOP-3.1.4/08/2.kódszámú felhívásra a következő intézmények vonatkozásában: 1. Szabó Pál Téri Általános Iskola Sz. Általános Iskola 3. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon székhelye 4. Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium székhelye 5. Lencsési Lakótelepi Óvoda székhelye 2. Bizottsága javasolja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kérje fel dr. Benedek Mária jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal felelős szervezeti egységeivel készíttesse el a pályázat benyújtásához szükséges szakmai és pénzügyi dokumentációkat. Határidő: december napirendi pont Tárgy: Bankgarancia nyilatkozat meghosszabbítása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Előterjesztés került beterjesztésre arra vonatkozóan, hogy BMJV Önkormányzata a 622/2003. (XII. 11.) közgy. határozattal elfogadott bankgarancia nyilatkozat érvényessége 2010.

7 7 augusztus 31-ig a C számú támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek fennállásáig kerüljön meghosszabbításra. 361/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 1. Bizottsága támogatja, hogy az Önkormányzat a 622/2003. (XII. 11.) közgy. határozattal elfogadott bankgarancia nyilatkozat érvényességét augusztus 31-ig a C számú támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek fennállásáig meghosszabbítsa. 2.A számlavezető OTP Bank Nyrt.-vel ,- Ft mértékben megkötött bankgarancia kedvezményezettje a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.). 3. Bizottsága támogatja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a bankgarancia járulékainak költségét az OTP Bank Nyrt. részére vállalja megfizetni és azt az éves költségvetési rendeleteiben betervezi. 4. Bizottsága támogatja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a bankgarancia nyilatkozat módosításának aláírására. Határidő: október napirendi pont Tárgy: Javaslat hibaelhárítási tartalék felhasználására Beterjesztésre került a hibaelhárítási tartalék felhasználásra tett javaslat. Csernus István osztályvezető-helyettes: Újabb felújítási igények is érkeztek az előterjesztés készítése óta. Az egyik a Kazinczy-Trefort Utcai Óvoda. Az elektromos elosztó szekrény cseréje szükséges, melyhez ajánlatot is kértek. Az ajánlat összege Ft és Ft-ot vállalnak. A másik az Andrássy Gimnázium, ahol a A épület II. emeletén beázás történt, a hiba kijavítására ajánlatot is kértek, melynek az összege Ft, melyből Ft-ot vállaltak. A Kemény Gábor Szakközépiskola folyosóburkolat a tornaterem felőli épületrészen, melynek a kalkulált költsége Ft, részben saját munkával és anyagbeszerzéssel szeretné megoldani. A kért támogatás Ft. A következő intézmény a Szent-Györgyi A. Gimnázium: a korábbi bizottsági ülésen a duguláselhárításra kért összeget a bizottság elutasította azzal, hogy további tájékozódás szükséges. Az intézmény a munkát elvégeztette, Ft bekerülési költséggel. Ehhez az összeghez kér az intézmény Ft támogatást a hibaelhárítási tartalékból. A kiküldött anyag utolsó tétele annyiban szorul magyarázatra, hogy a szennyvízcsatorna felújítására kapott támogatásból Ft-ot nem használtak fel. A fel nem használt összeget az intézmény kéri műhelyburkolat felújítására engedélyezni.

8 8 Fodor Lajos bizottsági elnök: Javaslom, hogy a bizottság kérjen tájékoztatást az intézménytől a már elvégzett munkáról, miért a megbízott vállalkozó került kiválasztásra, a VAK Zrt. műszaki ellenőrének közreműködését miért nem igényelték a megrendelés előtt, ill. a munka elvégzése során. Baji Lajos bizottsági tag: Kéri, hogy az intézmények egész évre vonatkozóan készítsenek kimutatást arról, hogy mennyit költöttek akár saját forrásából, akár támogatásokból, vagy a megkapott normatív alapon biztosított anyagvásárlást még mivel egészítették ki, akkor kapunk egy képet arról, hogy egy intézmény mennyit költ az épületállományának rendben tartására. Ezen ismeretek birtokában láthatjuk, hogy az adott intézmény az állagmegóvásra mekkora összeget használt fel a saját költségvetéséből és mekkora összegét kér támogatásként. 362/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) rendelet 39. -a értelmében, a 7. számú mellékletben biztosított döntési hatáskörben eljárva a évi hibaelhárítási tartalék előirányzatából az alábbi feladatok végrehajtását jóváhagyja: Sorszám Intézmény megnevezése Hibaelhárítási feladat megnevezése Készültség 1. Szigligeti Utcai Óvoda Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon 4. Mackó-kuckó Óvoda db intézményben Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány Szennyvízcsatorna felújításához támogatás (ajánlati ár: Ft) Diákotthon bejárataihoz járdaburkolat javításához támogatás (becsült költség: Ft) Tornaterem tetőszigetelés javításához támogatás Orosházi út Óvoda fűtési szivattyúk javításához támogatás (becsült költség: Ft) Intézmények fűtésszabályozó automatikák éves felülvizsgálata (ajánlati ár: Ft) Betörés során eltulajdonított tárgyak pótlásához támogatás (becsült költség: Ft) Nyílászárók javításához gyártmányterv készítéséhez támogatás (becsült költség: Ft) Nyílászárók és fa lépcső javításához támogatás (becsült költség: Ft) alatt Előirányzat felosztás eft 200 alatt 150 alatt 4200 alatt 122 Előkészítve 689 alatt 355 alatt alatt Közgyűlési döntést igényel Közgyűlési döntést igényel

9 Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 15. Százszorszép Óvoda 16. Kazinczy Lakótelepi és Trefort Utcai Óvoda 17. Andrássy Gy. Gimnázium Kemény Gábor Logisztika és Közlekedési Szakközépiskola Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Kemény Gábor Logisztika és Közlekedési Szakközépiskola 9 Nyomdaipari tanműhely tetőszigetelésének javításához támogatás (becsült költség: Ft) Kollégiumi épület tetőszigetelésének javításához támogatás (becsült költség: Ft) Nyugati szárny tetőszigetelésének javításához támogatás (becsült költség: Ft) Uszoda épületben nyílászárók cseréjéhez támogatás (becsült költség: Ft) 3 db tanteremben linóleum padlóburkolat cseréjéhez támogatás (becsült költség: Ft) Gázfogadó épület bontásához, gázmérő szekrények elhelyezéséhez támogatás (ajánlati ár: Ft) Előtér festéséhez, WC tartályok cseréjéhez, villanyszerelési munkákhoz támogatás (ajánlati ár: Ft) Elektromos elosztószekrény cseréjéhez támogatás A épület tetőbeázás utáni károk elhárításához támogatás Főépület folyosóburkolásához támogatás Duguláselhárításhoz támogatás Szennyvízcsatorna felújításának támogatásához jóváhagyott összegből Ft nem került felhasználásra. A maradvány összeg műhely burkolatának felújításához történő engedélyezése. alatt alatt alatt alatt 700 alatt 700 alatt 700 alatt 421 alatt alatt alatt A bizottság tájékoztatást kér az intézménytől a már elvégzett munkáról, miért a megbízott vállalkozó került kiválasztásra, a VAK Zrt. műszaki ellenőrének közreműködését miért nem igényelték a megrendelés előtt, ill. a munka elvégzése során. alatt 89 Összesen: A támogatásként kapott előirányzatok felhasználását az érintett intézmények a közbeszerzési szabályzat szerint kötelesek végrehajtani. Felelős: - a költségvetési átcsoportosításokért: Dr. Benedek Mária jegyző - a feladatok végrehajtásáért az adott intézmény vezetője. Határidő: december 30. Tímár Ella bizottsági tag elhagyta az üléstermet (5 fő) 8. napirendi pont

10 10 Tárgy: Délkelet-Magyarországi Megyék és Megyei Jogú Városok Brüsszeli Érdekképviseleti Információs Irodájának létrehozása (CD melléklet, közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a Délkelet-Magyarországi Megyék és Megyei Jogú Városok Brüsszeli Érdekképviseleti Információs Irodájának létrehozásával kapcsolatos javaslat. Dr. Kiss Gyula csoportvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az 363/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Dél-kelet Magyarországi Megyék és Megyei Jogú Városok Brüsszeli Érdekképviseleti és Információs Irodájának Létrehozására és Működtetésére irányuló szindikátusi szerződést, valamint a Dél-kelet Magyarországi Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését. Felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert az alapító szerződések aláírására. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése módosítva a 143/2008.(II.28.) közgy. határozat 2. pontját - a Dél-kelet Magyarországi Megyék és Megyei Jogú Városok Brüsszeli Érdekképviseleti és Információs Irodájának induló költségeihez a évben ,- Ft-ot biztosít, amely összegből ,- Ft az iroda működtetésére létrehozandó Dél-kelet Magyarországi Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétje. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése módosítva a 143/2008.(II.28.) közgy. határozat 3. pontját - a Dél-kelet Magyarországi Megyék és Megyei Jogú Városok Brüsszeli Érdekképviseleti és Információs Irodájának működési költségeihez a évtől éves szinten ,- Ft-ot biztosít, amely költséget a mindenkori éves költségvetésébe betervez. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a Dél-kelet Magyarországi Iroda Non-profit Kft. leendő ügyvezetőjével kapcsolatos elvárások és pályázati feltételek összeállítása, illetve a pályázati felhívás közzététele során Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletét utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett ellássa. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Dél-kelet Magyarországi Iroda Non-profit Kft. felügyelő bizottságába Bornné dr. Stefkovics Valériát, a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztályának vezetőjét delegálja. Határidő: december hó 31. Tímár Ella bizottsági tag bekapcsolódott a bizottság munkájába. (6 fő) 9. napirendi pont

11 11 Tárgy: BMJV Önkormányzat Lakáskoncepciójának Cselekvési Terve (CD melléklet, közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került BMJV Önkormányzat Lakáskoncepciójának évekre vonatkozó Cselekvési Terve. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. 364/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Lakáskoncepciójának a közötti időszakra vonatkozó Cselekvési Tervét megismerte és azt melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: december napirendi pont Tárgy: BMJV Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja (CD melléklet, közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került BMJV Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja. Az előterjesztő javasolja, hogy a program évben kerüljön felülvizsgálatra. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. 365/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programját a megismerte és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programját 2010-ben felülvizsgálja. Határidő: október 30.

12 napirendi pont Tárgy: Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására (TÁMOP-5.3.1/08/2) pályázat benyújtása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került az Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására (TÁMOP-5.3.1/08/2) pályázat benyújtására tett javaslat. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. 366/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pályázatot nyújt be az Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására (TÁMOP /08/2) című pályázati felhívásra. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat a pályázat megvalósítás érdekében a Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetségével (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/5.) valamint az Egyensúly Szabadidő Klubbal (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.) - mint konzorciumi partnerekkel - köt együttműködési megállapodást. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a pályázat pénzügyi lebonyolításához kapcsolódó, előfinanszírozási kötelezettségeket a évi költségvetésében a pályázati célelőirányzatból biztosítja. Határidő: december napirendi pont Tárgy: Részvétel a TÁMOP /1 Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat projektben (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a TÁMOP /1 Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat projektben való részvételre tett javaslat. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról.

13 13 367/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése részt kíván venni a Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat (TÁMOP /1) című projektben. 2. A közgyűlés a projekt megvalósításának helyszínéül a Békéscsaba, Kölcsey u. 27. szám alatti ingatlant jelöli ki, és hozzájárul a projekt megvalósításához szükséges átalakításhoz. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármester az együttműködési megállapodás megkötésére. Határidő: december napirendi pont Tárgy: Szociális alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása évben (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a szociális alap és nappali ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók években történő támogatására tett javaslat. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. 368/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú város Önkormányzat Közgyűlése a szociális alap és nappali ellátást végző civil szervezetek támogatására évenként 11 millió Ft-ot különít el a közötti időszakban Békéscsaba Megyei Jogú város Önkormányzat éves költségvetésében. 2. Békéscsaba Megyei Jogú város Önkormányzat Közgyűlése a szociális alap és nappali ellátást végző civil szervezetek támogatására elkülönített összeg felosztásáról és ennek alapján az ellátási szerződések megkötéséről a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz benyújtott pályázatok eredményeinek ismeretében dönt. Határidő: november napirendi pont

14 14 Tárgy: Közép-Békési Települések Vízvédelmi Egyesületének támogatása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint az Élővíz-csatorna ökológiai, turisztikai állapotának javítása projekt keretében megvalósult vízi létesítmények üzemeltetéséhez a évi költségvetésben Ft kerüljön biztosításra a Közép-Békési Települések Vízvédelmi Egyesülete részére. Gritta Pál városüzemeltető ügyintéző szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Baji Lajos bizottsági tag: A pályázat akkor került benyújtásra, amikor alpolgármester voltam. Emlékezetem szerint nem volt a támogatás elnyerésének feltétele a további üzemeltetés költségének biztosítása. Tarné Stuber Éva osztályvezető-helyettes: Én is emlékszem a pályázatra, viszonylag kis önerő biztosításával indult egy nagy projekt. Utána kell járni, hogy valóban benne volt-e a pályázati kiírásban, hogy a támogatás elnyerésének a feltétele a további üzemeltetési költség biztosítása, mert a KÖR-KÖVIZIG ezért van egyébként. Véleményem szerint a határozati javaslat nem pontos, mert nemcsak a évi kötelezettség vállalásáról van szó, hanem folyamatosan ezután. Azt gondolom, hogy mielőtt elfogadásra kerülne a Ft biztosítása; a határozati javaslatot mindenképpen módosítani kell vagy úgy, hogy egy maximum összeg kerül meghatározásra, vagy úgy, hogy az összeg évente maximum az infláció mekkora %-ával emelkedik. Átgondolásra javaslom a következő közgyűlésig. 369/2008. (X.27.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottsága javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek az előterjesztés napirendről történő levételét. A bizottság javasolja, hogy a közgyűlés novemberi ülésén kerüljön megtárgyalásra egy olyan előterjesztés, mely egy pontosított kimutatást tartalmaz az üzemeltetési költségek vonatkozásában. A bizottság véleménye az, hogy szükséges a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól egy olyan kimutatás beszerzése, melyben bemutatásra kerülnek az általa eddig végzett üzemeltetés éves költségei. Határidő november napirendi pont Tárgy: Víztorony jégcsapmentesítése (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) A víztorony alatti terület használatának biztonsága érdekében, ahol a forgalmat az önkormányzat által értékesített ingatlan helyén megvalósult kereskedelmi egység jelentősen növeli, jégcsapmentesítést kell végezni. A munkák várható költsége Ft. Az

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. /2005. Előadó: Csernus István Mell.: 1 pld. terv Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. FEBRUÁR 10. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 5/2012. (II.10.) ÖR. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2006. december 4-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 17/2009. (V.29.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben