Kodolányi János Főiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kodolányi János Főiskola"

Átírás

1 Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007

2 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény Dávidné Horvát Enikő: Kulturális menedzser 2 féléves felsőfokú szakképzés tematikájának kidolgozása Haász Erzsébet: A népfőiskola Koroknay Károly: 1. A fekete PR tantárgykidolgozás 2. Vizuális filmtörténet tantárgykidolgozás 3. Egyetemes filmtörténet tantárgykidolgozás 4. Vezetés és szervezetfejlesztés tantárgykidolgozás Krizsánné Deák Judit dr.: A kultúraközvetítés elmélete 1. Mócz Dóra: Andragógia elmélete Szilasi Tamás: 1. Kultúra marketingje 2. A téma kulturális sajátosságainak kidolgozása Ujváry Gábor: 1. A civilizációtörténeti szöveggyűjtemény összeállításában való részvétel 2. Részvétel a történelem és az andragógia MA szakok kidolgozásában Virág Rita: A könyv művelődéstörténeti és irodalomtörténeti szerepe, műfajtörténet című előadás és a Dokumentumok, információhordozók ismerete, technika és művelődés című szemináriumi óra kidolgozása 2006/2007-es tanév második félévére b) KJF Kutatócsoportban végzett kutatás Mócz Dóra: Andragógia tanár Ma szak fejlesztése Ujváry Gábor: Történeti Műhely c) Más szervezettel együtt végzett kutatás Bordás Sándor: ELTE, Droghasználat és mentálhigiénés állapotok a felsőoktatásban tanuló hallgatóknál. Mócz Dóra: 1. Tudásbeszámítás lehetősége a Kormány LLL programjában 2. MELLErn egyesület d) Ph.D. - doktori, habilitációs vagy akadémiai doktori kutatás Dávidné Horvát Enikő: Történelemtudomány / Művelődéstörténet / Életmód mentalitás / Patikusélet a századfordulón Székesfehérváron a dualizmus korában Krizsánné Deák Judit dr.: PhD-doktori kutatási téma: A 18. század magyar irodalomtörténete Erkölcsi nevelés, laicizálódó értelmiségkép a században. Faludi Ferenc és a kor boldogságfilozófiája Mócz Dóra: Az andragógia és az egyén kapcsolata a permanens művelődés szerepe az egyén életében a éves korosztály vonatkozásában 2

3 Ujváry Gábor: Több doktori bizottság tagja, illetve dolgozat opponense voltam 2. Oktattott tantárgyak és az ezekkel kapcsolatos publikációk a) Oktatott tárgyak Bordás Sándor: 1. Mentálhigiéné6. Egészségtan 2. Egészségpszichológia7. 3. Segítő kapcsolatok pszichológiája 4. Kommunikáció a szoc. munkába 5. Szakmai önismeret Elekes-Szentágotai András: 1. Hirdetési piac szerkezete 2. Írott sajtó menedzsment 3. Médiamenedzsment jogi és etikai alapjai Cseke Henrietta dr.: 1. Amerikai civilizáció Dávidné Horvát Enikő: 1. A civilizációk tárgyi környezete A civilizációk tárgyi környezete Kulturális antropológia 4. Andragógia szakmai gyakorlat Andragógia szakmai gyakorlat Kass László: 1. művelődésszervező szakmai gyakorlat Koroknay Károly: 1. Az egyetemes film története 2. Szervezetfejlesztés 3. Televíziós gyakorlat Mócz Dóra: 1. Az andragógia rendszere 2. Andragógia társadalmi funkciói 3. Andragógia elmélete 4. Andragógiatörténet Szilasi Tamás: 1. Közgazdasági alapismeretek 2. Művelődésgazdaságtan I-II 3. Művelődésgazdaságtan és vállalkozási ismeretek I-II 4. Finanszírozás és erőforrás-gazdálkodás 5. profit és nonprofit szervezetek gazdálkodása a színház, zene és tánc világában 6. Kultúra marketingje 7. Vállalkozási ismeretek és piackutatás 8. Pénzügyi és adózási ismeretek 9. Nonprofit szervezetek szolgáltatásmenedzsmentje Ujváry Gábor: 1. Kultúra, tudomány és művészet a két világháború közötti Magyarországon 2. A magyar kultúrpolitika története 3. (M)Ilyenek a magyarok? 4. Magyarország társadalma külföldi szemmel 5. Kulturális antropológia 6. Bécs és a magyar történettudomány (az ELTE-n) 7. A magyarságtudomány története (az ELTE-n) 3

4 Virág Rita: 1. A könyv művelődéstörténeti és irodalomtörténeti szerepe, műfajtörténet 2. Dokumentumok, információhordozók ismerete, technika és művelődés 3. Könyvtárismeret és könyvhasználati ismeret b) Az oktatott tárgyakkal kapcsolatos legfontosabb pulikációk Bordás Sándor: 1. Együttlét egy interetnikus tréning tapasztalatai, Balassi Kiadó, (társszerző). 2. FER Feszültség előrejelző rendszer, Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 1999 (a Széchenyi Könyvtár honlapján), társsz. 3. Az egészséges felsőoktatásért határon innen és túl, Kodolányi János Főiskola, 2007 (társszerző) 4. Szakmai önismeret, Távoktatási jegyzet, Kodolányi János Főiskola, 2007 (társszerző). 5. Az egészséges felsőoktatásért határon innen és túl, Kodolányi János Főiskola, 2007 (társszerző). Mócz Dóra: Introduction of the Higher Education Quality Award in Hungary, International Symposium on Brekthroughs in Quality Management of Higher Education San Cebastian Navarra, Mócz Dóra: EFQM modell alapján történő önértékelés a Kodolányi János Főiskolán CD Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, Mócz Dóra: A permanens művelődés szerepe az egyén mobilitásában a Közép-Dunántúli régióban In. Durkó Mátyás emlékkonferencia tanulmánykötete Debrecen, 2006 (megjelenés alatt) Mócz Dóra: Andragógia és mobilitás. In. Budapest Fórum konferenciakötet Mócz Dóra: Az élethosszig tartó tanulás jelentősége a lisszaboni folyamat tükrében. Budapest Fórum Révkomárom, Régiók Európája Irodalom, Média, Kultúra Identitás és kultúra szekció, Ujváry Gábor: 1. Tudományszervezés történetkutatás forráskritika. Klebelsberg Kuno és a Bécsi Magyar Történeti Intézet (Győr, Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, 1996.) 2. Wiener Impressionen. Auf den Spuren ungarischer Geschichte in Wien. A magyar történelem nyomában Bécsben (Hrsg. Franz Pesendorfer) (Wien, Verband Wiener Volksbildung, 2002.) 3. Vitam et sanguinem sed avenam non! Magyar osztrák történelmi kapcsolatok Németül: Vitam et sanguinem sed avenam non! Ungarisch österreichische historische Beziehungen címen (Bp ) (CD-ROM) 4. Magyar állami ösztöndíjasok külföldön = Levéltári Szemle, 1993/3. 5. A tudós Magyarország Bécsben. Magyar tudományos intézetek a császárvárosban, = Limes, 1998/1. 6. Baráti háromszög (Carl Heinrich Becker, Klebelsberg Kuno, Gragger Róbert és a hungarológia megszületése) = Hungarológia, 2000/3. sz. 7. Wien und der ungarische Geist = Drei Raben. Zeitschrift für ungarische Kultur, H. 6, März A Római Magyar Intézet története között. In: Száz év a magyar olasz kapcsolatok szolgálatában. Magyar tudományos, kulturális és egyházi intézetek Rómában (Bp. HG Társa K., 1998.) Olasz változata ugyanekkor és ugyanitt: Cento anni al servizio delle relazioni ungaro-italiane gli istituti ungheresi scientifici, culturali ed ecclesiastici di Roma, című kötetben jelent meg 9. Tudós kolostor, csöndes kolostori kerttel. A berlini Magyar Intézet és a Collegium Hungaricum története ( ) In: Újrakezdések krónikája. Magyar német diplomáciai kapcsolatok (Bp. Corvina, 2001.) Németül: Gelehrtenkloster mit stillem Klostergarten. Die Geschichte des Collegium Hungaricum Berlin ( ) címmel ugyanezen kötet német változatában jelent meg 10. Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint kultúrpolitikája. In: Társadalom és kultúra Magyarországon a században (Szerk. Vonyó József) (Bp. Pécs, Magyar Történelmi Társulat Pro Pannonia, 2003.) 11. A politikus Hóman Bálint. In: Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára (Szerk. Ormos Mária) (Bp. Osiris, 2003.) 12. A magyar kultúra külföldi őrszemei. A magyar kulturális és tudományos külpolitika és a külföldi magyar intézetek, tanszékek és lektorátusok. In: Stratégia és kultúra. Kulturális külpolitika az új kihívások tükrében (Szerk. Éger György, Kiss J. László) (Bp. Teleki László Alapítvány, 2004.) 13. Das ungarische Institut der Berliner Universität, das Collegium Hungaricum und die deutschen Wissenschaftsbeziehungen ( ) In: Wissenschaftsbeziehungen und ihr Beitrag zur Modernisierung. Das deutsch-ungarische Beispiel (Hrsg. Fischer, Holger) (Südosteuropäische Arbeiten 125) (München, Oldenbourg, 2005.) 4

5 3. Publikációk Bordás Sándor: 1. Bordás Sándor Lisznyai Sándor: Az egészséges felsőoktatásért határon innen és túl, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár Bordás Sándor Schlammer Barbara: Szakmai önismeret. Távoktatási jegyzet. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár Mócz Dóra: 1. Mócz Dóra: Felkészítés az élethosszig tartó tanulásra In. Pedagógusmesterség, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2007 Szerkesztés, szerkesztőbizottsági tagság, lektorálás Mócz Dóra (szerk.): Oktatás-tudomány tanulmánykötet. Kodolányi János Főiskola VEAB, 2006 Simándi Irén: Önálló kötet A Magvető parasztfiataljai Gondolat Kiadó, Bp., Ujváry Gábor: 1. Ujváry Gábor: Foreign Sentinels of Hungarian Culture. In: The Europe of Regions: Literature, Media, Culture (Székesfehérvár, 2007.) o. 2. Ujváry Gábor: A végtelenben újra találkoznak. Szekfű Gyula és Hóman Bálint párhuzamos majd elváló életpályája. In: Szekfű Gyula és nemzedéke a magyar történetírásban (Szerk. Paksa Rudolf) (Bp., Argumentum K. Eötvös József Collegium, 2007.) o. 3. Ujváry Gábor: Die Wiener Epoche der ungarischen Geschichtsschreibung. In: Kollektive und individuelle Identität in Österreich und Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg (Hrsg. Helga Mitterbauer, Szilvia Ritz) (Wien, Praesens Verl ) Szerkesztés, szerkesztőbizottsági tagság, lektorálás Ujváry Gábor (főszerk.): Lymbus. Magyarságtudományi közlemények (Főszerk. Ujváry Gábor) (Bp. Balassi Bálint Intézet Magyar Országos Levéltár Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Országos Széchényi Könyvtár, 2006.) 2. K. Lengyel Zsolt (Hrsg.): Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie (München, Verl. Ungarisches Institut, 2007.) (szerkesztőbizottsági tag) 4. Konferenciák A tanszék oktatóinak konferencia előadásai: Bordás Sándor: 1. Magyarország ma a Kodolányi János Főiskola hallgatóinak nyújtott terápiás segítség tükrében. Ifjúsági jövőképek és életstratégiák a globalizáció korában, MTA VEAB, Komárom, 2007, április. 2. Európai értékek, nyelvi kódok, szocializációs folyamatok, nemzeti gondolkodás. Az integrált Európa narratívái és diskurzusai. Budapest Fórum, Budapest, KJF, Frangepán utca Revans (és) identitás. Történelem és önazonosság. Német Magyar Filozófiai Társaság, Budapest, Elekes-Szentágotai András: A magyar sajtópiac fejlődése, különös tekintettel a regionális kiadókra (Független Ukrán Regionális Lapkiadók Egyesülete konferenciája, Vinnyica, Ukrajna, ) Mócz Dóra: 1. A tudásbeszámítás lehetősége az Új Magyarország Fejlesztési tervben Budapest Fórum A Felsőoktatási Minőségdíj tapasztalatai a Kodolányi János Főiskolán Kerekasztal beszélgetés résztvevő Nemzeti Minőség Klub Simándi Irén: 1. A női választójog historiográfiája. Az élet tanítómestere? Történetírás, oktatás és kutatás a századi Magyarországon. Székesfehérvár november 14. Ujváry Gábor: 5

6 1. A politikus Hóman Bálint (Felnőttovábbképzési tanfolyam, Bécs, Kaláka Club, március 6.) 2. A két világháború közötti magyar történetírás (Felnőttovábbképzési tanfolyam, Bécs, Kaláka Club, március 27.) 3. Két hazában os menekültek Ausztriában című film bemutatója (A film történész szerkesztője voltam) (Bécs, Collegium Hungaricum, április 16.) 4. Ha Béccsel megszakad az összeköttetés, megszakad a saját múltunkkal is - A Bécsi Magyar Történeti Intézetről (Közös múlttal a közös jövőért, Közép-európai Kulturális Intézet, május 15.) 5. Két hazában os menekültek Ausztriában című film bemutatója (A film történész szerkesztője voltam) (Közép-európai Kulturális Intézet, május 17.) 6. Klebelsberg Kuno (Felnőttovábbképzési tanfolyam, Bécs, Kaláka Club, június 12..) 7. Potsdamból nézve Közép-Kelet-Európa (kerekasztal-beszélgetés moderátora, programszervezője) (Közép-európai Kulturális Intézet, szeptember 5.) 8. A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter. Klebelsberg Kuno tudománypolitikája. Emlékülés gróf Klebelsberg Kuno halálának 75. évfordulója alkalmából (Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány, Barankovics István Alapítvány, MTA SzAB, Szeged, október 12.) 9. K. Lengyel Zsolt: A kompromisszum keresése. Tanulmányok a 20. századi transzszilvanizmus korai történetéhez (Könyvbemutató, beszélgetés a szerzővel) (Közép-európai Kulturális Intézet, október 16.) 10. Két hazában os menekültek Ausztriában című film bemutatója (A film történész szerkesztője voltam) (KJF-Székesfehérvár, október 25.) 11. Gyötör a gondolat, hogy nem dolgoztam eleget. Angyal Dávid életpályája (Az élet tanítómestere? Tudomány Napi konferencia, KJF, november 14.) 12. Kerekasztal-beszélgetés Angyal Dávidról (moderátor és hozzászóló voltam) (Közép-európai Kulturális Intézet, december 12. A tanszék oktatóinak konferencia-rendezései Ujváry Gábor: 1. Közös múlttal a közös jövőért, Közép-európai Kulturális Intézet, május Magyar középiskolák Ausztriában 196 után (kiállítás kurátora), Közép-európai Kulturális Intézet, május Gömöri György könyvbemutatója és költői estje, KJF Bölcsészettudományi és Művészeti Intézet, illetve Könyvtár, nov Az élet tanítómestere? Tudomány Napi konferencia, KJF Történeti Műhelye, november Angyal Dávid emlékkonferencia, MTA Művelődéstörténeti Bizottsága tagajként szerveztem, MTA Székház, november Szervezeti kapcsolat a) Tudományos és szakmai szervezeti tagság Bordás Sándor: 1. Magyar Tudományos Akadémia (Köztestületi tag) 2. Magyar Tudományos Akadémia, VEAB (Elnökségi tag) 3. Magyar Kommunikációtudományi Társaság (Alapító tag) 4. Selye János Egyetemért Alapítvány, Komárno, Szlovákia (Tag, Pszichológiai szaktanácsadó) Cseke Henrietta dr.: 1. Ókortudományi Társaság Dávidné Horvát Enikő: 1. Magyar Történelmi Társulat (Tanári tagozat/ tag) 2. Terembura Múzeumkommunikációs Egysület (Tag) Koroknay Károly: 1. Magyar Kommunikációtudományi Társaság (tag) 2. Magyar Újságírók Szövetsége (tag) 3. Kommunikáció és PR Szakosztály (tag) Mócz Dóra: 6

7 1. MELLearN Felsőoktatási hálózat az életen át tartó tanulásért (intézményi képviselő) 2. Magyar Minőség társaság (intézményi képviselő) 3. Szövetség a Kiválóságért Egyesület (intézményi képviselő) 4. Oktatási Minisztérium (szakképzési szakértő) Ujváry Gábor: 1. MTA Művelődéstörténeti Bizottsága (tag) 2. Magyar Unesco Bizottság (tag) 3. Magyar Rektori Konferencia, Bölcsészet. és Társadalomtudományi Bizottsága (alelnök) 4. MTA (köztestületi tag) 5. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (tag) Virág Rita: 1. Magyar Könyvtárosok Egyesülete (tag) b) A szakmai, üzleti élettel való kapcsolatok Bordás Sándor: 1. Joint Venture Szövetség, Budapest Kapcsolat jellege: HR Munkabizottság tagja Tevékenység rövid leírása: Előadások tartása, kapcsolatépítés Mócz Dóra: 1. Sanmina CSI Kapcsolat jellege: Közös projekt, tanácsadás Tevékenység rövid leírása: Bejövő dolgozók képzésének minőséghatékony továbbfeljesztése Ujváry Gábor: 1. Közép-európai Kulturális Intézet Kapcsolat jellege: Programszervezés, közös projektek Tevékenység rövid leírása: Az Intézetben tudományos konferenciákat, esteket, könyvbemutatókat stb. szervezek 6. Díjak, elismerések, kitüntetések (1990-től) Bordás Sándor: Szlovákiában megjelenő Katedra folyóirat nívó díja (a folyóirat főleg pedagógusok számára íródik), Dunaszerdahely Márai Sándor Alapítvány Nyitott Európáért díj, a társadalomkutatás terén elért eredményekért, Pozsony. Mócz Dóra: Magyar Felsőoktatásért emlékplakett 2006 Ujváry Gábor: 1. Miniszteri elismerés, (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma) 2. Balassi Bálint Emlékérem, Egyéb megjegyzések Simándi Irén: A publikációs jegyzéket csatolom. (Csak a legfontosabb munkák vannak benne.) 7

8 Művészeti Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés b) KJF Kutatócsoportban végzett kutatás c) Más szervezettel együtt végzett kutatás d) Ph.D. - doktori, habilitációs vagy akadémiai doktori kutatás e) Egyéb 2. Oktattott tantárgyak és az ezekkel kapcsolatos publikációk a) Oktatott tárgyak Birta Miklós: 1. Kurzusok Czírják Csaba: 1. Jazz-Elmélet, Jazz-Gitár Muck Ferenc: 1. Szaxofon 2. Zenekari gyakorlat Schreck Ferenc: 1. Jazz harsona 2. Kiszenekari hangszerelés 3. Nagyzenekari gyakorlat b) Az oktatott tárgyakkal kapcsolatos legfontosabb pulikációk Czírják Csaba: Work in progress Muck Ferenc: 1. Acid Drops CD 2. Ötven plusz CD Schreck Ferenc: 1. Everything s Alright / Budapest Jazz Orchestra CD 2. The Wayfarer / Budapest Jazz Orchestra CD 3. Budapest Jazz Suite / Budapest Jazz Orchestra CD 3. Publikációk Birta Miklós: Önálló kötet Birta Miklós Stílusgyakorlatok (még kiadatlan de évek óta használható tananyag) 2. Birta Miklós Etüdök 3. Birta Miklós jazz-gitár akkordfüzet Muck Ferenc: Önálló kötet ,,Ötven plusz CD 2007 Profemtec 4. Konferenciák 8

9 5. Szervezeti kapcsolat a) Tudományos és szakmai szervezeti tagság Muck Ferenc: 1. Artisjus 2. EJI 3. Artisjus b) A szakmai, üzleti élettel való kapcsolatok Muck Ferenc: 1. Profémtec Kapcsolat jellege: Közös projekt Tevékenység rövid leírása: Lemezek, fellépések 2. Brunswick Kapcsolat jellege: Közös projekt Tevékenység rövid leírása: Lemezek, fellépések 6. Díjak, elismerések, kitüntetések (1990-től) Muck Ferenc: 1990 Emerton díjas mint ez év Jazz szólistaja 1992 Emerton díjas mint az év Jazz együttese Besenyő Blues Band, A Besenyő Blues Band-del fesztiválgyőzelem,1999 ARANY ZSIRÁF díj a Djabe együttessel 2008 Aranylamez: Ötven Pusz Schreck Ferenc: az év jazz szólistája emerton díj 1997, artisjus Zenei Alapítvány díja 2006, 7. Egyéb megjegyzések Birta Miklós: 1998 Next Generation album, 2004 Hey Kids! Album Zariba (PL)

10 Közgazdaságtudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Alitisz Ágnes Zsuzsanna: E- learning Mikroökonómia modul kidolgozása Bajza István: Biztosítási ismeretek tankönyv megírása Csath Magdolna dr.: Vezetés eltérő kulturákban Józsa László dr.: Részvétel A Ker. és Marketing alapszak országos Biz.-ban Kemény Gábor dr.: Pályázatkészítés Somogyi Ferenc: Bevezetés a közgazdaságtanba távoktatási jegyzet b) KJF Kutatócsoportban végzett kutatás Kemény Gábor dr.: 1. A gazdálkodási tevékenység, kontrolling és a versenyképesség-javítás összefüggései 2. A kutatásra alakult projektteam c) Más szervezettel együtt végzett kutatás Bencsik Andrea dr.: Széchényi István Egyetem Győr Selye János Egyetem Komarno Tudásmegosztás problémái nemzetközi összehasonlításban (korosztályi és kulturális különbségek tükrében) Kemény Gábor dr.: 1. Vállalkozások gazdasági együttműködésével és az innovációs tevékenység javításával kapcsolatos közös kutatási projektek a székesfehérvári régió iparvállalatainak és felsőoktatási intézményeinek közreműködésével 2. Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Fejér Megyei Szervezet d) Ph.D. - doktori, habilitációs vagy akadémiai doktori kutatás Bencsik Andrea dr.: Embertől emberig habilitációs dolgozat és kérelem. Az eddigi életpálya összefoglaló tanulmánya és tézisei Csonka Arnold: Integrált ellátási láncok stratégiai menedzsmentje a húsiparban 2. Oktattott tantárgyak és az ezekkel kapcsolatos publikációk a) Oktatott tárgyak Alitisz Ágnes Zsuzsanna: 1. Mikroökonómia 2. Makroökonómia 3. Pénzügyi alaptan Bajza István: 1. Kockázatkezelés 2. Biztosítási ismeretek 3. Biztosítási ágak 4. Biztosítási gazdaságtan 10

11 5. Biztosítás menedzsment 6. Biztosítási jog 7. Biztosítási marketing 8. Biztosítási szolgáltatások Bencsik Andrea dr.: 1. Menedzsment alapjai 2. Humán erőforrás menedzsment 3. Termelés- és szolgáltatásmenedzsment 4. Szervezettervezés, szervezetfejlesztés 5. Változtatásmenedzsment 6. Tudásmenedzsment 7. Gyakorlati külön feladat 8. Szakdolgozat témavezetések Csath Magdolna dr.: 1. Modern stratégiai menedzsment 2. Vezetés eltérő kultúrákban 3. Minőség menedzsment Csonka Arnold: 1. Bevezetés a közgazdaságtanba 2. Vállalkozások gazdálkodása 3. Döntéselmélet és módszertan 4. Vállalatok, intézmények belső felépítése 5. Vállalatnál, intézménynél folyó munkafázisok Éger Istvánné dr.: 1. Emberi erőforrás menedzsment 2. Kisvállalkozási ismeretek 3. Tudásmendzsment Józsa László dr.: 1. Marketingkutatás I-II 2. Marketing (angolul) 3. Marketingstratégia I. 4. Nemzetközi marketing I-II Kemény Gábor dr.: 1. Vállalatgazdaságtan 2. Controlling 3. Vállalati tervezés 4. Üzleti esettanulmányok Majoros Andjrás: 1. Nemzetközi gazdaságtan 2. Világgazdaságtan 3. Munkapiac gazdaságtana 4. Mikroökonómia 5. Makroökonómia 6. Gazdasági alapismeretek Mitev Ariel dr.: 1. Marketing 2. Nemzetközi marketing 3. Fogyasztói magatartás 4. Online marketing 5. Marketingstratégia 6. Szolgáltatásmarketing 7. Marketingkommunikáció 11

12 Nagy Márta: 1. Vállalati pénzügyek 2. Pénzügyi alapok 3. Számvitel 4. Pályázatkészítés 5. Vállalatgazdaságtan Somogyi Ferenc: 1. Makroökonómia 2. Mikroökonómia 3. Környezetgazdaságtan 4. Emberi erőforrás stratégiák 5. Bevezetés a közgazdaságtanba b) Az oktatott tárgyakkal kapcsolatos legfontosabb pulikációk Alitisz Ágnes Zsuzsanna: 1. Alitisz Ágnes-Barócsi Zoltán-Hinek Mátyás- Somogyi Ferenc A vegyes gazdaság makroökonómiája KJF Székesfehérvár, Alitisz Ágnes-Majoros András: Mikroökonómia távoktatási modul Bencsik Andrea dr.: 1. Bencsik Gergely: The Role of Groups in Treatment of Organizational Change and Realization of Knowledge Management in: Current Issues in Change Management: Challenges and Organisational Responses pp University of Pécs, Faculty of Business and Economics KTK ISBN: Bencsik: Szellemi tőke, mint a jövő tudászáloga Vezetéstudomány sz. pp A. Bencsik J. Fehér: The quality of frontline work = human resource management? Komunikacie/Communcations Scientific Letters of the University of Zilina 2006/3 pp ISSN Bencsik (2007): Változásmenedzsment kontingencia-elméleti alapon in: Komplex Műszaki Tanácsadó Verlag Dashöfer július ISSN pp Bencsik Nagy: Practice-related problems and solutions on the field of improving worker satisfaction International Research Journal, Problems & Perspectives in Management 2007/3 ISSN (online) ISSN (print)pp Bencsik (2007): Knowledge is Power? or problems and possibilities of knowledge sharing GABER International Conference in Bangkok, Thailand Proceedings december ISSN pp Zs.Kosztyán, A. Bencsik and Sz. Póta: Resource Allocation and its Distributed Implementation, In: Tarek Sobh (editor): Innovation and Advanced Techniques in Computer and Information Sciences and Engineering, Springer 2007, pp ISBN Csath Magdolna dr.: 1. Quality as competititve advantage 2. The competitiveness of Economies: Different views and arguments 3. The Competitiveness of Economies :the case of Hungary Csonka Arnold: 1. Zs., Polereczki A., Csonka: The position of the small- and medium sized enterprises in Hungary with special regard to the food industry. Within the European Union III. International Conference University of West Hungary Mosonmagyaróvár április Kemény G. Alpár Gy. Csonka A.: Analysison Beef Cattle Raising Profytability in a Hungarian Company. Proceedings of XXXI. CIOSTA CIGR V. International Congress, Hohenheim, Germany, September p Polereczki Zs. - Csonka A.: A közösségi marketing jelentősége az élelmiszeriparban működő kis- és közepes vállalkozások számára. 7th International Conference on Food Science, University of Szeged, College Faculty of Food Engineering, Szeged, Hungary, április 12

13 4. Szalay B. Csonka A.: Döntéselmélet és módszertan. Főiskolai távoktatás jegyzet. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, Csonka A. Alpár György: Integrált ellátási lánc-menedzsment rendszerek kialakításának lehetőségei a sertés termékpályán. AVA3 Konferencia, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum,. Debrecen március (CD-n) Józsa László dr.: 1. Józsa L.: Marketing Strategy, Akadémiai Józsa- Piskóti- Rekettye- Veres: Decision- oriented Marketing, KJK, Józsa: Marketing- Reklám- piackutatás, Göttinger, 2001 Kemény Gábor dr.: 1. Kemény Gábor (2007): Controlling. In: Szervezési és vezetési alapismeretek. Szerk.: Juhász Gábor, PTE, Pécs, p. 2. Kemény Gábor (2007): Pályázatkészítés. E-learning tananyag. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár. 3. P. Garai G. Juhász G. Kemény (2007): The promotion of European ecosocial model to the development of Hungarian agricultural employment and rural areas. Agriculture scientific and professional review. Vol. 13. Number 1. p G. Kemény. Gy. Alpár (2007): Untersuchung des auf das Ergebnis ausgeübten Einflusses des Wirtschaftens mit Arbeitskräften am Beispiel eines konkreten Unternehmens. 15. Arbeitswissenschaftliches Seminar, Wien, A konferencia CD kiadványa. Majoros Andjrás: 1. Mikroökonómia távoktatási jegyzet (társzerző: Alitisz Ágnes) 2. Nemzetközi gazdaságtan távoktatási jegyzet 3. Munkapiac gazdaságtana távoktatási jegyzet 4. A hazai külgazdasági politika új kihívásai és lehetőségei az Európai Unió évi bővítése után. In: Külgazdaság, LI. évf., szeptember-október ( o.) Mitev Ariel dr.: 1. Bauer András Mitev Ariel (2001): Marketing a gyógyszertárban. Magyar Gyógyszerészeti Társaság - Dictum Kiadó, Budapest. 2. Bauer András Mitev Ariel Zoltán (2006): Az értékesítés módszerei és technikái. Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt., Budapest Mitev Ariel (2007): A narrative analysis of university students alcohol stories in terms of a Fryeian framework. European Journal of Mental Health, 2, Mitev Ariel Zoltán (2006): Végtelen történet: A narratív elemzés alkalmazhatósága a marketingkutatásban. Vezetéstudomány, XXXVII. évf. 10. szám, Mitev Ariel (2004): Marketingstratégiák jelentősége a dohánypiacon és a dohányzás elleni küzdelemben. Addiktológia, III. évf., 2. sz., Sajtos László Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest, ISBN ISSN Mitev Ariel - Horváth Dóra (2005): Rítusok hálójában: A magyar fiatalok alkoholfogyasztásának kulturális és kommunikációs meghatározottsága. Marketing és menedzsment 2004/6-2005/1, Bauer András Mitev Ariel Zoltán (2005): Az eladásmenedzsment kihívásai az elkövetkező évtizedben. Vezetéstudomány, XXXVI. évf. 12. szám, december, Mitev Ariel (2004): A szociális marketing és a csere. Vezetéstudomány XXXV. Különszám, Hofmeister-Tóth Ágnes Mitev Ariel Zoltán (2007): Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN Somogyi Ferenc: 1. A XX. század magyar emberitőke-állományának ciklikussága. Széchenyi István Egyetem, Győr, november 2. Mi jön a megvalósult utópiák után? Tudományos előadások. MTA VEAB, Veszprém, o 3. Egy általános iskolai olvasókönyv alternatív közgazdaságtani nézőpontból. MTA VEAB konferenciája, Komárom, április 20. Társszerző: Csécsi Éva 4. Bevezetés a közgazdaságtanba. Kodolányi János Főiskola. Távoktatási Iroda, Székesfehérvár, o. 13

14 3. Publikációk Bencsik Andrea dr.: Önálló kötet Bencsik (2007) Humán erőforrás menedzsment Távoktatási elektronikus jegyzet Széchenyi István Egyetem Győr Bencsik (2007): Mérlegen a kirakat Vezetői tudás, HR megoldások elektronikus folyóirat február 2. Bencsik (2007): Kint is vagyok, bent is vagyok? avagy az emberi erőforrás biztosítása változó vevői igények mellett in: Komplex Műszaki Tanácsadó Verlag Dashöfer január ISSN pp Bencsik (2007): Az érték mértéke in: Komplex Műszaki Tanácsadó Verlag Dashöfer április ISSN pp Fehér Bencsik (2007): A frontvonali munka minősége = emberi erőforrás menedzsment? Vezetéstudomány évf. 4. szám pp Bencsik Perjés (2007): Vállalati szövetségek a tudásmenedzsment szolgálatában CEO Magazin 28. évf. 1. sz. pp Bencsik (2007): Változásmenedzsment kontingencia-elméleti alapon in: Komplex Műszaki Tanácsadó Verlag Dashöfer július ISSN pp Bencsik Fehér (2007): A szolgáltatói hálózat minősége, mint vezetés-módszertani kihívás Humánpolitikai szemle évf sz. pp Bencsik: Változás és projekt szimbiózisa a menedzsment kezében Vezetéstudomány (megjelenés alatt) 9. Bencsik Fehér (2007): A szolgáltatói hálózat minősége, mint vezetés-módszertani kihívás I. rész Magyar Minőség XIV. évf. 11. sz. pp Bencsik Fehér (2007): A szolgáltatói hálózat minősége, mint vezetés-módszertani kihívás II. rész Magyar Minőség XIV. évf. 12. sz. pp Bencsik (2007): A jó pap és az üzleti stratégia CEO Magazin IV. szám pp Bencsik Tatay (2007): Megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv Tanácsadó füzetek INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kiadványa Győr december 13. Bencsik Bognár (2007): Success criteria of a knowledge based organizational operation - or the necessity of the leadership style change International Research Journal, Problems & Perspectives in Management 2007/2 ISSN (print) ISSN (online) pp Bencsik Nagy (2007): Practice-related problems and solutions on the field of improving worker satisfaction International Research Journal, Problems & Perspectives in Management 2007/3 ISSN (print) ISSN (online) pp. 15. Bencsik (2007): A tudás hatalma KHEOPS II. Tudományos Konferencia Konferencia Kiadvány ISBN pp Bencsik Perjés (2007): Tudásmenedzsment a virtuális szervezetekben Tudásmenedzsment és a hálózatok regionalitása Fiatal Regionalisták V. Országos Konferenciája Győr Konferencia kiadvány Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Multidiszciplináris Doktori Iskola Évkönyv pp ISBN Bencsik Fehér (2007): A szolgáltatói hálózat minősége, mint vezetés-módszertani kihívás in: ISO 9000: 2000 Minőségügyi Kézikönyv ISBN Verlag Dashöfer november 12. rész 10. fejezet 18. Bencsik Dernóczy: Felsőoktatási szerepjáték nemzetközi mérlegen VI. Nemzetközi Konferencia Miskolc Tanulmány Kötet I. pp ISBN Bencsik (2007): Knowledge is Power? or problems and possibilities of knowledge sharing GABER International Conference in Bangkok, Thailand Proceedings december ISSN pp Kosztyán - Bencsik Pota (2007): Resource Allocation and its Distributed Implementation CISSE Online International E-Conference dec Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE) University of Bridgeport CD május 14

15 21. Zs.Kosztyán, A. Bencsik and Sz. Póta: Resource Allocation and its Distributed Implementation, In: Tarek Sobh (editor): Innovation and Advanced Techniques in Computer and Information Sciences and Engineering, Springer 2007, pp ISBN Szerkesztés, szerkesztőbizottsági tagság, lektorálás Dr. Noszkay Erzsébet (szerk.): MEGRAGADNI A MEGFOGHATALAN Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben Magyar Tudományos Akadémia Vezetés és Szervezéstudományi Bizottsága Tudásmenedzsment Albizottságának gyűjteményes I. sz. kötete könyv lektorálása ISBN ISBN Svéhlik Csaba (szerkesztő): Marketing a 21. században Kihívások, trendek, szemléletváltás KHEOPS Automobil Kutató Intézet május ISBN könyv lektorálás 3. KHEOPS II. Tudományos Konferencia május 30. Mór 3. szekció Tanulmánykötetben megjelent előadásainak lektorálása ISBN Szabóné Fenyves Éva: Versengés és együttműködés a tudásmegosztás során PhD dolgozat opponens Gödöllő május Csath Magdolna dr.: 1. Quality as competitive advantage. A Poznan University of Technology Managing Enterprise of the Future konferencia keretében jelent meg. Poznan, Lengyelország július 2. The competitiveness of Economies: Different views and arguments. Society and Economy Academic Publishing House- Corvinus University 3. The Competitiveness of Economies: the case of Hungary Foundactions of Control and Management Scienses No 08/2007 Lengyelország Csonka Arnold: 1. Csonka A. Alpár György: Integrált ellátási lánc-menedzsment rendszerek kialakításának lehetőségei a sertés termékpályán. AVA3 Konferencia, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum,. Debrecen március (Proccedings CD-n) Józsa László dr.: 1. Józsa L.- Fam, K.S.- Brito, P.- Yu, H.: Firm Strategic Groups and Choice of Promotional Tools The Case of Small Clothing and Shoe Retailers in New Zealand, Portugal and Hungary, In: ANZMAC Proceedings, New Zealand, 2007, ISBN , o. 2. Józsa L.- Veres Z.: On the transaction relationship dilemma. Lessons of an explorative research from the project business, In: Pels, J. ed.: Relationship Marketing Summit Proceedings, Buenos Aires, Argentina- USA, o. 3. Józsa L.- Ercsey I.: The Perceived Risk Aspect in the Service Guarantees, In: Pinho, J. C. ed.: Proceedings of the VI th International Congress on Public and Non Profit Marketing, Braga, Portugal, 2007, 1-14 o. 4. Józsa L.: A marketinggel, mint tudománnyal szembeni kihívások, In: Svéhlik Cs. sz.: Marketing a 21. században, Kheops Automobil- Kutató Intézet, Mór, ISBN , o. 5. Józsa L.- Dernóczy A.: Design és arculat - avagy felismerjük-e, amit ők akarnak? In: Dinya L.: Marketing Oktatók Klubja, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2007, ISBN , o. 6. Józsa L.- Ercsey I.: Észlelt kockázat a szolgáltatásgaranciák tükrében, In: Dinya L.: Marketing Oktatók Klubja, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2007, ISBN , o. 7. Józsa L.: A megfelelő értékesítési rendszer meghatározásának módszerei, A Controller 2007/1 január, o. Szerkesztés, szerkesztőbizottsági tagság, lektorálás Marketing és Menedzsment szerk. Biz. tag Kemény Gábor dr.: 15

16 1. Kemény Gábor (2007): Controlling. In: Szervezési és vezetési alapismeretek. Szerk.: Juhász Gábor, PTE, Pécs, p. 2. P. Garai G. Juhász G. Kemény (2007): The promotion of European ecosocial model to the development of Hungarian agricultural employment and rural areas. Agriculture scientific and professional review. Vol. 13. Number 1. p Szerkesztés, szerkesztőbizottsági tagság, lektorálás G. Juhász P. Garai: Human Research in the Non-profit Sector. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, 2007 Majoros Andjrás: Önálló kötet Piac határok nélkül: kelet-magyarországi vállalkozások romániai kapcsolatai és a külpiaci terjeszkedés állami ösztönzésének lehetőségei. Műhelytanulmány 26. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, Budapest, A hazai külgazdasági politika új kihívásai és lehetőségei az Európai Unió évi bővítése után. In: Külgazdaság, LI. évf., szeptember-október ( o.) Mitev Ariel dr.: Önálló kötet Hofmeister-Tóth Ágnes Mitev Ariel Zoltán (2007): Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN Sajtos László Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest., ISBN ISSN Mitev Ariel (2007): A narrative analysis of university students alcohol stories in terms of a Fryeian framework. European Journal of Mental Health, 2, Bauer András Horváth Dóra Mitev Ariel Zoltán (2007): Az innovációterjedés lehetőségei egy technológiai piacon. Vezetéstudomány, XXXVIII. évf., 6. szám, Horváth Dóra Mitev Ariel (2007): Haverok, buli, kanna. Marketing & Media, március 7-20., Mitev Ariel Zoltán (2007): Egyetemisták alkoholtörténeteinek strukturális elemzése. Addiktológia, 1, Somogyi Ferenc: Önálló kötet Bevezetés a közgazdaságtanba. Kodolányi János Főiskola. Távoktatási Iroda, Székesfehérvár, o. (on-line) 1. Mi jön a megvalósult utópiák után? Tudományos előadások. MTA VEAB, Veszprém, o. Szerkesztés, szerkesztőbizottsági tagság, lektorálás Versenyképesség és regionalitás. Tanulmánykötet, MTA VEAB Széchenyi István Egyetem MTDI, Győr, o. (lektor) 4. Konferenciák A tanszék oktatóinak konferencia előadásai: Bencsik Andrea dr.: 16

17 1. Bencsik (2007): A tudás hatalma KHEOPS II. Tudományos Konferencia Mór május Bencsik (2007): Szekcióvezetés KHEOPS II. Tudományos Konferencia Mór május 3. Bencsik (2007): Konferencia moderátor: MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága Tudásmenedzsment Albizottságának IV. workshopja A tudásmenedzsment helye és szerepe az innovációs- és tudásközpontok működésében Gödöllő február Bencsik (2007): A tudás hatalom? (avagy a tudásmegosztás problémái és lehetőségei) Kodolányi János Főiskola Közgazdaságtan Tanszék Tudományos Tanácskozás Balatonakarattya június 5. Bencsik (2007): A jó pap és az üzleti siker Tudástőke konferenciák I szeptember 27. Budapest A Perfekt-Power Kft. és a LifeLong Learning Magyarország Alapítvány konferencia-sorozata az egész életen át tartó tanulásról 6. Bencsik Perjés (2007): Tudásmenedzsment a virtuális szervezetekben Tudásmenedzsment és a hálózatok regionalitása Fiatal Regionalisták V. Országos Konferenciája Győr Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Multidiszciplináris Doktori Iskola 7. Bencsik (2007): Knowledge is Power? or problems and possibilities of knowledge sharing GABER International Conference in Bangkok, Thailand Proceedings december Bencsik Dernóczy (2007): Felsőoktatási szerepjáték nemzetközi mérlegen VI. Nemzetközi Konferencia Miskolc október 9. Bencsik (2007): Változás az életünk. Harsányi János Szakkollégium Révkomárom október Kosztyán Perjés Bencsik (2007): Resource Allocation and Cost Reduction by Means of Alternative Solutions CISSE Online International E-Conference dec (dec. 9.) Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE) University of Bridgeport Csath Magdolna dr.: 1. Managing Enterprise of the Future Poznan University of Technology July 9-12, Poznan, Lengyelország Vállalati növekedés - változó menedzsment, marketing címmel Győr, Széchényi István Egyetem november 22. Csonka Arnold: 1. Integrált ellátási lánc-menedzsment rendszerek kialakításának lehetőségei a sertés termékpályán. AVA3 Konferencia, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar. Debrecen március Csonka A. Alpár Gy.: Az ellátási lánc menedzsment alkalmazásának gyakorlati lehetőségei egy speciális termékpálya esetében. Vállalati Növekedés Változó Menedzsment / Marketing Konferencia. Széchenyi István Egyetem, Marketing és Menedzsment Tanszék. Győr, november 22. Józsa László dr.: 1. Józsa L.- Fam, K-S.: Choice of Promotional Tools vs. Firm Strategic Groups- The Case of Small Clothing and Shoe Retailers in Hungary and New Zealand, Proceedings of EIRASS Conference, San Francisco, USA, o. 2. Józsa L.- Tárkányi E.: Teens and their Peers- How do Reference Groups influence Teenagers Consumer Behaviour? in: Infusing Research and Knowledge in South East Europe, Thessaloniki, Greece, 2007, o. 3. Józsa L.- Dernóczy A.: Colours in the Hungarian Market and their Attributes, in: Infusing Research and Knowledge in South East Europe, Thessaloniki, Greece, 2007, 1-6 o. 4. Józsa L.- Süle E.- Szegedi Z.: The success of co-operations in the CEP (Courier, Express, Parcel) market, in: Infusing Research and Knowledge in South East Europe, Thessaloniki, Greece, 2007, 1-6. o. Kemény Gábor dr.: 1. Untersuchung des auf das Ergebnis ausgeübten Einflusses des Wirtschaftens mit Arbeitskräften am Beispiel eines konkreten Unternehmens. 15. Arbeitswissenschaftliches Seminar, Bécs, március 2. Egy controlling kutatás tapasztalatai egy konkrét példa bemutatásával. Vállalati növekedés vállalati menedzsment / Marketing konferencia, Győr, november. 17

18 Majoros Andjrás: 1. Gazdasági fejlődés és együttműködés a magyar-román határ mentén (egy vállalati felmérés eredményei). "Helyünk Európa gazdaságában" c. konferencia, Tessedik Sámuel Főiskola, Békéscsaba, november 8. Mitev Ariel dr.: 1. Horváth Dóra Mitev Ariel (2007): Fabulous Spirits Morphology of Alcohol Stories Told by University Students. 33rd Annual Alcohol Epidemology Symposium of the Kettil Bruun Society, 4-8 June, Budapest. 2. Horváth Dóra Mitev Ariel (2007): Reklámzenei élmények befogadói interpretációja. Marketing Oktatók Klubja, Gyöngyös, augusztus Konferencia Kiadvány, Somogyi Ferenc: 1. Egy általános iskolai olvasókönyv alternatív közgazdaságtani nézőpontból. MTA VEAB konferenciája, Komárom, április 20. Társszerző: Csécsi Éva 2. A XX. század magyar emberitőke-állományának ciklikussága. Széchenyi István Egyetem, Győr, november 8. A tanszék oktatóinak konferencia-rendezései Csath Magdolna dr.: 1. Társszervező. Vállalati növekedés- változó menedzsment, marketing Józsa László dr.: 1. Változó menedzsment/marketing (SZE- KJF közös, nov. 22, Közgazd. Tanszék) 5. Szervezeti kapcsolat a) Tudományos és szakmai szervezeti tagság Bajza István: 1. Közgazdasági Társaság Fejér Megyei Szervezete (Vezetőségi tag) Bencsik Andrea dr.: től Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság től Veszprémi Akadémiai Bizottság Vállalatkibernetikai Munkabizottság tól MTA Vezetéstudományi Bizottság Szervezéselméleti- és módszertani Albizottság től Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága tól MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Közgazdaságtudományi Munkabizottság től MTA Vezetés és Szervezéstudományi Bizottsága Tudásmenedzsment Albizottsága Csath Magdolna dr.: 1. Magyar Közgazdasági Társaság 2. Development and learning in Organization. Emerald. Anglia Csonka Arnold: 1. Dél-Dunántúli Innovációs Centrum Egyesület (tag) Éger Istvánné dr.: 1 MTA köztestületi tagság Józsa László dr.: 1 MTA VEAB (Társ. Tud. Biz. alelnök) 2. Magyar Marketing Szövetség (Etikai Biz. Elnöke) 4. Academy of World Business Marketing and Management Development (Tag) 5. European Marketing Academy (Tag) 6. Australia- New Zealand Marketing Academy (Tag) Kemény Gábor dr.: 1. Magyar Controlling Egyesület (tag) 18

19 Majoros Andjrás: 1. Magyar Közgazdasági Társaság Mitev Ariel dr.: 1. Marketing Oktatók Klubja (Tag) 2. Magyar Addiktológiai Társaság (Tag) Somogyi Ferenc: 1. MTA VEAB (tag) 2. MTA Közgazdaságtani szekció (tag) b) A szakmai, üzleti élettel való kapcsolatok Bencsik Andrea dr.: 1. Rába Alkatrészgyártó Kft. Győr Kapcsolat jellege: együttműködés Tevékenység rövid leírása: Oktatás, tréningek 2. Herendi Porcelán Manufaktúra Herend Kapcsolat jellege: Együttműködés Tevékenység rövid leírása: Tanácsadás, közös kutatás 3. Szenzor Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Kapcsolat jellege: együttműködés Tevékenység rövid leírása: Közös kutatás, oktatás 4. INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. Győr Kapcsolat jellege: együttműködés Tevékenység rövid leírása: Oktatás, tréning Csonka Arnold: 1. Kométa 99 Kft. Kapcsolat jellege: kutatási projekt Tevékenység rövid leírása: Ellátási-elosztási folyamatok optimalizálása. Majoros Andjrás: 1. Economic Policy Institute, Sofia - Bulgaria Kapcsolat jellege: Közös kutatási projekt Tevékenység rövid leírása: A German Marshall Fund által támogatott, "The Implication of EU Membership on Immigrant Integration Policies for the Bulgarian Labor Market" c., bolgár, amerikai és magyar kutatók részvételével, decemberétől májusáig tartó nemzetközi kutatási projektben való részvétel (workshop-ok és tanulmány-írás) 6. Díjak, elismerések, kitüntetések (1990-től) Bencsik Andrea dr.: 2004-ben Pro Universitate Vesprimiensi kisezüst fokozat Csath Magdolna dr.: Szent-Györgyi Albert díj Éger Istvánné dr.: MTA Pedagógus Kutatói pályadíj 2005 Józsa László dr.: Az év kutatója MTA VEAB 2001 Kemény Gábor dr.: 1. Armand Blanc díj, Rabat, Magyar Agrártudományi Egyesület Aranykoszorús jelvénye, Budapest, 1997 Somogyi Ferenc: 1. MTA VEAB MTA PAB rendezte nagykanizsai konferencia legjobb előadója díj (2006) 19

20 2. Mester Tanár Aranyérem (2007) 20

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 Az 1984-92 év közötti publikációimat (kandidátusi fokozat megszerzése eltt) elkülönítve jelöltem a felsorolásoknál. ÖNÁLLÓ SZAKKÖNYV, TANKÖNYV MAGYAR

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. év Lezárva: 2013.02.14. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Szügyi György Születési hely, idő Szeged, 1955. június 30. Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft.

Szakmai önéletrajz. Szügyi György Születési hely, idő Szeged, 1955. június 30. Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. Szakmai önéletrajz Név: Szügyi György Születési hely, idő Szeged, 1955. június 30. Jelenlegi pozíció Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. vezérigazgató Végzettségek: Magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA. oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA. oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban Baja, 2014 Szerkeszette, lektorálta: Dr. Steinerné dr. habil. Molnár Judit CSc Technikai munkatárs:

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága Budapest 2010 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, 2010

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke

A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke Szakkönyvek, könyvrészletek - Juhász G. Garai P.: Human Research in

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben