Kodolányi János Főiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kodolányi János Főiskola"

Átírás

1 Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007

2 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény Dávidné Horvát Enikő: Kulturális menedzser 2 féléves felsőfokú szakképzés tematikájának kidolgozása Haász Erzsébet: A népfőiskola Koroknay Károly: 1. A fekete PR tantárgykidolgozás 2. Vizuális filmtörténet tantárgykidolgozás 3. Egyetemes filmtörténet tantárgykidolgozás 4. Vezetés és szervezetfejlesztés tantárgykidolgozás Krizsánné Deák Judit dr.: A kultúraközvetítés elmélete 1. Mócz Dóra: Andragógia elmélete Szilasi Tamás: 1. Kultúra marketingje 2. A téma kulturális sajátosságainak kidolgozása Ujváry Gábor: 1. A civilizációtörténeti szöveggyűjtemény összeállításában való részvétel 2. Részvétel a történelem és az andragógia MA szakok kidolgozásában Virág Rita: A könyv művelődéstörténeti és irodalomtörténeti szerepe, műfajtörténet című előadás és a Dokumentumok, információhordozók ismerete, technika és művelődés című szemináriumi óra kidolgozása 2006/2007-es tanév második félévére b) KJF Kutatócsoportban végzett kutatás Mócz Dóra: Andragógia tanár Ma szak fejlesztése Ujváry Gábor: Történeti Műhely c) Más szervezettel együtt végzett kutatás Bordás Sándor: ELTE, Droghasználat és mentálhigiénés állapotok a felsőoktatásban tanuló hallgatóknál. Mócz Dóra: 1. Tudásbeszámítás lehetősége a Kormány LLL programjában 2. MELLErn egyesület d) Ph.D. - doktori, habilitációs vagy akadémiai doktori kutatás Dávidné Horvát Enikő: Történelemtudomány / Művelődéstörténet / Életmód mentalitás / Patikusélet a századfordulón Székesfehérváron a dualizmus korában Krizsánné Deák Judit dr.: PhD-doktori kutatási téma: A 18. század magyar irodalomtörténete Erkölcsi nevelés, laicizálódó értelmiségkép a században. Faludi Ferenc és a kor boldogságfilozófiája Mócz Dóra: Az andragógia és az egyén kapcsolata a permanens művelődés szerepe az egyén életében a éves korosztály vonatkozásában 2

3 Ujváry Gábor: Több doktori bizottság tagja, illetve dolgozat opponense voltam 2. Oktattott tantárgyak és az ezekkel kapcsolatos publikációk a) Oktatott tárgyak Bordás Sándor: 1. Mentálhigiéné6. Egészségtan 2. Egészségpszichológia7. 3. Segítő kapcsolatok pszichológiája 4. Kommunikáció a szoc. munkába 5. Szakmai önismeret Elekes-Szentágotai András: 1. Hirdetési piac szerkezete 2. Írott sajtó menedzsment 3. Médiamenedzsment jogi és etikai alapjai Cseke Henrietta dr.: 1. Amerikai civilizáció Dávidné Horvát Enikő: 1. A civilizációk tárgyi környezete A civilizációk tárgyi környezete Kulturális antropológia 4. Andragógia szakmai gyakorlat Andragógia szakmai gyakorlat Kass László: 1. művelődésszervező szakmai gyakorlat Koroknay Károly: 1. Az egyetemes film története 2. Szervezetfejlesztés 3. Televíziós gyakorlat Mócz Dóra: 1. Az andragógia rendszere 2. Andragógia társadalmi funkciói 3. Andragógia elmélete 4. Andragógiatörténet Szilasi Tamás: 1. Közgazdasági alapismeretek 2. Művelődésgazdaságtan I-II 3. Művelődésgazdaságtan és vállalkozási ismeretek I-II 4. Finanszírozás és erőforrás-gazdálkodás 5. profit és nonprofit szervezetek gazdálkodása a színház, zene és tánc világában 6. Kultúra marketingje 7. Vállalkozási ismeretek és piackutatás 8. Pénzügyi és adózási ismeretek 9. Nonprofit szervezetek szolgáltatásmenedzsmentje Ujváry Gábor: 1. Kultúra, tudomány és művészet a két világháború közötti Magyarországon 2. A magyar kultúrpolitika története 3. (M)Ilyenek a magyarok? 4. Magyarország társadalma külföldi szemmel 5. Kulturális antropológia 6. Bécs és a magyar történettudomány (az ELTE-n) 7. A magyarságtudomány története (az ELTE-n) 3

4 Virág Rita: 1. A könyv művelődéstörténeti és irodalomtörténeti szerepe, műfajtörténet 2. Dokumentumok, információhordozók ismerete, technika és művelődés 3. Könyvtárismeret és könyvhasználati ismeret b) Az oktatott tárgyakkal kapcsolatos legfontosabb pulikációk Bordás Sándor: 1. Együttlét egy interetnikus tréning tapasztalatai, Balassi Kiadó, (társszerző). 2. FER Feszültség előrejelző rendszer, Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 1999 (a Széchenyi Könyvtár honlapján), társsz. 3. Az egészséges felsőoktatásért határon innen és túl, Kodolányi János Főiskola, 2007 (társszerző) 4. Szakmai önismeret, Távoktatási jegyzet, Kodolányi János Főiskola, 2007 (társszerző). 5. Az egészséges felsőoktatásért határon innen és túl, Kodolányi János Főiskola, 2007 (társszerző). Mócz Dóra: Introduction of the Higher Education Quality Award in Hungary, International Symposium on Brekthroughs in Quality Management of Higher Education San Cebastian Navarra, Mócz Dóra: EFQM modell alapján történő önértékelés a Kodolányi János Főiskolán CD Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, Mócz Dóra: A permanens művelődés szerepe az egyén mobilitásában a Közép-Dunántúli régióban In. Durkó Mátyás emlékkonferencia tanulmánykötete Debrecen, 2006 (megjelenés alatt) Mócz Dóra: Andragógia és mobilitás. In. Budapest Fórum konferenciakötet Mócz Dóra: Az élethosszig tartó tanulás jelentősége a lisszaboni folyamat tükrében. Budapest Fórum Révkomárom, Régiók Európája Irodalom, Média, Kultúra Identitás és kultúra szekció, Ujváry Gábor: 1. Tudományszervezés történetkutatás forráskritika. Klebelsberg Kuno és a Bécsi Magyar Történeti Intézet (Győr, Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, 1996.) 2. Wiener Impressionen. Auf den Spuren ungarischer Geschichte in Wien. A magyar történelem nyomában Bécsben (Hrsg. Franz Pesendorfer) (Wien, Verband Wiener Volksbildung, 2002.) 3. Vitam et sanguinem sed avenam non! Magyar osztrák történelmi kapcsolatok Németül: Vitam et sanguinem sed avenam non! Ungarisch österreichische historische Beziehungen címen (Bp ) (CD-ROM) 4. Magyar állami ösztöndíjasok külföldön = Levéltári Szemle, 1993/3. 5. A tudós Magyarország Bécsben. Magyar tudományos intézetek a császárvárosban, = Limes, 1998/1. 6. Baráti háromszög (Carl Heinrich Becker, Klebelsberg Kuno, Gragger Róbert és a hungarológia megszületése) = Hungarológia, 2000/3. sz. 7. Wien und der ungarische Geist = Drei Raben. Zeitschrift für ungarische Kultur, H. 6, März A Római Magyar Intézet története között. In: Száz év a magyar olasz kapcsolatok szolgálatában. Magyar tudományos, kulturális és egyházi intézetek Rómában (Bp. HG Társa K., 1998.) Olasz változata ugyanekkor és ugyanitt: Cento anni al servizio delle relazioni ungaro-italiane gli istituti ungheresi scientifici, culturali ed ecclesiastici di Roma, című kötetben jelent meg 9. Tudós kolostor, csöndes kolostori kerttel. A berlini Magyar Intézet és a Collegium Hungaricum története ( ) In: Újrakezdések krónikája. Magyar német diplomáciai kapcsolatok (Bp. Corvina, 2001.) Németül: Gelehrtenkloster mit stillem Klostergarten. Die Geschichte des Collegium Hungaricum Berlin ( ) címmel ugyanezen kötet német változatában jelent meg 10. Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint kultúrpolitikája. In: Társadalom és kultúra Magyarországon a században (Szerk. Vonyó József) (Bp. Pécs, Magyar Történelmi Társulat Pro Pannonia, 2003.) 11. A politikus Hóman Bálint. In: Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára (Szerk. Ormos Mária) (Bp. Osiris, 2003.) 12. A magyar kultúra külföldi őrszemei. A magyar kulturális és tudományos külpolitika és a külföldi magyar intézetek, tanszékek és lektorátusok. In: Stratégia és kultúra. Kulturális külpolitika az új kihívások tükrében (Szerk. Éger György, Kiss J. László) (Bp. Teleki László Alapítvány, 2004.) 13. Das ungarische Institut der Berliner Universität, das Collegium Hungaricum und die deutschen Wissenschaftsbeziehungen ( ) In: Wissenschaftsbeziehungen und ihr Beitrag zur Modernisierung. Das deutsch-ungarische Beispiel (Hrsg. Fischer, Holger) (Südosteuropäische Arbeiten 125) (München, Oldenbourg, 2005.) 4

5 3. Publikációk Bordás Sándor: 1. Bordás Sándor Lisznyai Sándor: Az egészséges felsőoktatásért határon innen és túl, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár Bordás Sándor Schlammer Barbara: Szakmai önismeret. Távoktatási jegyzet. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár Mócz Dóra: 1. Mócz Dóra: Felkészítés az élethosszig tartó tanulásra In. Pedagógusmesterség, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2007 Szerkesztés, szerkesztőbizottsági tagság, lektorálás Mócz Dóra (szerk.): Oktatás-tudomány tanulmánykötet. Kodolányi János Főiskola VEAB, 2006 Simándi Irén: Önálló kötet A Magvető parasztfiataljai Gondolat Kiadó, Bp., Ujváry Gábor: 1. Ujváry Gábor: Foreign Sentinels of Hungarian Culture. In: The Europe of Regions: Literature, Media, Culture (Székesfehérvár, 2007.) o. 2. Ujváry Gábor: A végtelenben újra találkoznak. Szekfű Gyula és Hóman Bálint párhuzamos majd elváló életpályája. In: Szekfű Gyula és nemzedéke a magyar történetírásban (Szerk. Paksa Rudolf) (Bp., Argumentum K. Eötvös József Collegium, 2007.) o. 3. Ujváry Gábor: Die Wiener Epoche der ungarischen Geschichtsschreibung. In: Kollektive und individuelle Identität in Österreich und Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg (Hrsg. Helga Mitterbauer, Szilvia Ritz) (Wien, Praesens Verl ) Szerkesztés, szerkesztőbizottsági tagság, lektorálás Ujváry Gábor (főszerk.): Lymbus. Magyarságtudományi közlemények (Főszerk. Ujváry Gábor) (Bp. Balassi Bálint Intézet Magyar Országos Levéltár Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Országos Széchényi Könyvtár, 2006.) 2. K. Lengyel Zsolt (Hrsg.): Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie (München, Verl. Ungarisches Institut, 2007.) (szerkesztőbizottsági tag) 4. Konferenciák A tanszék oktatóinak konferencia előadásai: Bordás Sándor: 1. Magyarország ma a Kodolányi János Főiskola hallgatóinak nyújtott terápiás segítség tükrében. Ifjúsági jövőképek és életstratégiák a globalizáció korában, MTA VEAB, Komárom, 2007, április. 2. Európai értékek, nyelvi kódok, szocializációs folyamatok, nemzeti gondolkodás. Az integrált Európa narratívái és diskurzusai. Budapest Fórum, Budapest, KJF, Frangepán utca Revans (és) identitás. Történelem és önazonosság. Német Magyar Filozófiai Társaság, Budapest, Elekes-Szentágotai András: A magyar sajtópiac fejlődése, különös tekintettel a regionális kiadókra (Független Ukrán Regionális Lapkiadók Egyesülete konferenciája, Vinnyica, Ukrajna, ) Mócz Dóra: 1. A tudásbeszámítás lehetősége az Új Magyarország Fejlesztési tervben Budapest Fórum A Felsőoktatási Minőségdíj tapasztalatai a Kodolányi János Főiskolán Kerekasztal beszélgetés résztvevő Nemzeti Minőség Klub Simándi Irén: 1. A női választójog historiográfiája. Az élet tanítómestere? Történetírás, oktatás és kutatás a századi Magyarországon. Székesfehérvár november 14. Ujváry Gábor: 5

6 1. A politikus Hóman Bálint (Felnőttovábbképzési tanfolyam, Bécs, Kaláka Club, március 6.) 2. A két világháború közötti magyar történetírás (Felnőttovábbképzési tanfolyam, Bécs, Kaláka Club, március 27.) 3. Két hazában os menekültek Ausztriában című film bemutatója (A film történész szerkesztője voltam) (Bécs, Collegium Hungaricum, április 16.) 4. Ha Béccsel megszakad az összeköttetés, megszakad a saját múltunkkal is - A Bécsi Magyar Történeti Intézetről (Közös múlttal a közös jövőért, Közép-európai Kulturális Intézet, május 15.) 5. Két hazában os menekültek Ausztriában című film bemutatója (A film történész szerkesztője voltam) (Közép-európai Kulturális Intézet, május 17.) 6. Klebelsberg Kuno (Felnőttovábbképzési tanfolyam, Bécs, Kaláka Club, június 12..) 7. Potsdamból nézve Közép-Kelet-Európa (kerekasztal-beszélgetés moderátora, programszervezője) (Közép-európai Kulturális Intézet, szeptember 5.) 8. A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter. Klebelsberg Kuno tudománypolitikája. Emlékülés gróf Klebelsberg Kuno halálának 75. évfordulója alkalmából (Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány, Barankovics István Alapítvány, MTA SzAB, Szeged, október 12.) 9. K. Lengyel Zsolt: A kompromisszum keresése. Tanulmányok a 20. századi transzszilvanizmus korai történetéhez (Könyvbemutató, beszélgetés a szerzővel) (Közép-európai Kulturális Intézet, október 16.) 10. Két hazában os menekültek Ausztriában című film bemutatója (A film történész szerkesztője voltam) (KJF-Székesfehérvár, október 25.) 11. Gyötör a gondolat, hogy nem dolgoztam eleget. Angyal Dávid életpályája (Az élet tanítómestere? Tudomány Napi konferencia, KJF, november 14.) 12. Kerekasztal-beszélgetés Angyal Dávidról (moderátor és hozzászóló voltam) (Közép-európai Kulturális Intézet, december 12. A tanszék oktatóinak konferencia-rendezései Ujváry Gábor: 1. Közös múlttal a közös jövőért, Közép-európai Kulturális Intézet, május Magyar középiskolák Ausztriában 196 után (kiállítás kurátora), Közép-európai Kulturális Intézet, május Gömöri György könyvbemutatója és költői estje, KJF Bölcsészettudományi és Művészeti Intézet, illetve Könyvtár, nov Az élet tanítómestere? Tudomány Napi konferencia, KJF Történeti Műhelye, november Angyal Dávid emlékkonferencia, MTA Művelődéstörténeti Bizottsága tagajként szerveztem, MTA Székház, november Szervezeti kapcsolat a) Tudományos és szakmai szervezeti tagság Bordás Sándor: 1. Magyar Tudományos Akadémia (Köztestületi tag) 2. Magyar Tudományos Akadémia, VEAB (Elnökségi tag) 3. Magyar Kommunikációtudományi Társaság (Alapító tag) 4. Selye János Egyetemért Alapítvány, Komárno, Szlovákia (Tag, Pszichológiai szaktanácsadó) Cseke Henrietta dr.: 1. Ókortudományi Társaság Dávidné Horvát Enikő: 1. Magyar Történelmi Társulat (Tanári tagozat/ tag) 2. Terembura Múzeumkommunikációs Egysület (Tag) Koroknay Károly: 1. Magyar Kommunikációtudományi Társaság (tag) 2. Magyar Újságírók Szövetsége (tag) 3. Kommunikáció és PR Szakosztály (tag) Mócz Dóra: 6

7 1. MELLearN Felsőoktatási hálózat az életen át tartó tanulásért (intézményi képviselő) 2. Magyar Minőség társaság (intézményi képviselő) 3. Szövetség a Kiválóságért Egyesület (intézményi képviselő) 4. Oktatási Minisztérium (szakképzési szakértő) Ujváry Gábor: 1. MTA Művelődéstörténeti Bizottsága (tag) 2. Magyar Unesco Bizottság (tag) 3. Magyar Rektori Konferencia, Bölcsészet. és Társadalomtudományi Bizottsága (alelnök) 4. MTA (köztestületi tag) 5. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (tag) Virág Rita: 1. Magyar Könyvtárosok Egyesülete (tag) b) A szakmai, üzleti élettel való kapcsolatok Bordás Sándor: 1. Joint Venture Szövetség, Budapest Kapcsolat jellege: HR Munkabizottság tagja Tevékenység rövid leírása: Előadások tartása, kapcsolatépítés Mócz Dóra: 1. Sanmina CSI Kapcsolat jellege: Közös projekt, tanácsadás Tevékenység rövid leírása: Bejövő dolgozók képzésének minőséghatékony továbbfeljesztése Ujváry Gábor: 1. Közép-európai Kulturális Intézet Kapcsolat jellege: Programszervezés, közös projektek Tevékenység rövid leírása: Az Intézetben tudományos konferenciákat, esteket, könyvbemutatókat stb. szervezek 6. Díjak, elismerések, kitüntetések (1990-től) Bordás Sándor: Szlovákiában megjelenő Katedra folyóirat nívó díja (a folyóirat főleg pedagógusok számára íródik), Dunaszerdahely Márai Sándor Alapítvány Nyitott Európáért díj, a társadalomkutatás terén elért eredményekért, Pozsony. Mócz Dóra: Magyar Felsőoktatásért emlékplakett 2006 Ujváry Gábor: 1. Miniszteri elismerés, (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma) 2. Balassi Bálint Emlékérem, Egyéb megjegyzések Simándi Irén: A publikációs jegyzéket csatolom. (Csak a legfontosabb munkák vannak benne.) 7

8 Művészeti Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés b) KJF Kutatócsoportban végzett kutatás c) Más szervezettel együtt végzett kutatás d) Ph.D. - doktori, habilitációs vagy akadémiai doktori kutatás e) Egyéb 2. Oktattott tantárgyak és az ezekkel kapcsolatos publikációk a) Oktatott tárgyak Birta Miklós: 1. Kurzusok Czírják Csaba: 1. Jazz-Elmélet, Jazz-Gitár Muck Ferenc: 1. Szaxofon 2. Zenekari gyakorlat Schreck Ferenc: 1. Jazz harsona 2. Kiszenekari hangszerelés 3. Nagyzenekari gyakorlat b) Az oktatott tárgyakkal kapcsolatos legfontosabb pulikációk Czírják Csaba: Work in progress Muck Ferenc: 1. Acid Drops CD 2. Ötven plusz CD Schreck Ferenc: 1. Everything s Alright / Budapest Jazz Orchestra CD 2. The Wayfarer / Budapest Jazz Orchestra CD 3. Budapest Jazz Suite / Budapest Jazz Orchestra CD 3. Publikációk Birta Miklós: Önálló kötet Birta Miklós Stílusgyakorlatok (még kiadatlan de évek óta használható tananyag) 2. Birta Miklós Etüdök 3. Birta Miklós jazz-gitár akkordfüzet Muck Ferenc: Önálló kötet ,,Ötven plusz CD 2007 Profemtec 4. Konferenciák 8

9 5. Szervezeti kapcsolat a) Tudományos és szakmai szervezeti tagság Muck Ferenc: 1. Artisjus 2. EJI 3. Artisjus b) A szakmai, üzleti élettel való kapcsolatok Muck Ferenc: 1. Profémtec Kapcsolat jellege: Közös projekt Tevékenység rövid leírása: Lemezek, fellépések 2. Brunswick Kapcsolat jellege: Közös projekt Tevékenység rövid leírása: Lemezek, fellépések 6. Díjak, elismerések, kitüntetések (1990-től) Muck Ferenc: 1990 Emerton díjas mint ez év Jazz szólistaja 1992 Emerton díjas mint az év Jazz együttese Besenyő Blues Band, A Besenyő Blues Band-del fesztiválgyőzelem,1999 ARANY ZSIRÁF díj a Djabe együttessel 2008 Aranylamez: Ötven Pusz Schreck Ferenc: az év jazz szólistája emerton díj 1997, artisjus Zenei Alapítvány díja 2006, 7. Egyéb megjegyzések Birta Miklós: 1998 Next Generation album, 2004 Hey Kids! Album Zariba (PL)

10 Közgazdaságtudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Alitisz Ágnes Zsuzsanna: E- learning Mikroökonómia modul kidolgozása Bajza István: Biztosítási ismeretek tankönyv megírása Csath Magdolna dr.: Vezetés eltérő kulturákban Józsa László dr.: Részvétel A Ker. és Marketing alapszak országos Biz.-ban Kemény Gábor dr.: Pályázatkészítés Somogyi Ferenc: Bevezetés a közgazdaságtanba távoktatási jegyzet b) KJF Kutatócsoportban végzett kutatás Kemény Gábor dr.: 1. A gazdálkodási tevékenység, kontrolling és a versenyképesség-javítás összefüggései 2. A kutatásra alakult projektteam c) Más szervezettel együtt végzett kutatás Bencsik Andrea dr.: Széchényi István Egyetem Győr Selye János Egyetem Komarno Tudásmegosztás problémái nemzetközi összehasonlításban (korosztályi és kulturális különbségek tükrében) Kemény Gábor dr.: 1. Vállalkozások gazdasági együttműködésével és az innovációs tevékenység javításával kapcsolatos közös kutatási projektek a székesfehérvári régió iparvállalatainak és felsőoktatási intézményeinek közreműködésével 2. Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Fejér Megyei Szervezet d) Ph.D. - doktori, habilitációs vagy akadémiai doktori kutatás Bencsik Andrea dr.: Embertől emberig habilitációs dolgozat és kérelem. Az eddigi életpálya összefoglaló tanulmánya és tézisei Csonka Arnold: Integrált ellátási láncok stratégiai menedzsmentje a húsiparban 2. Oktattott tantárgyak és az ezekkel kapcsolatos publikációk a) Oktatott tárgyak Alitisz Ágnes Zsuzsanna: 1. Mikroökonómia 2. Makroökonómia 3. Pénzügyi alaptan Bajza István: 1. Kockázatkezelés 2. Biztosítási ismeretek 3. Biztosítási ágak 4. Biztosítási gazdaságtan 10

11 5. Biztosítás menedzsment 6. Biztosítási jog 7. Biztosítási marketing 8. Biztosítási szolgáltatások Bencsik Andrea dr.: 1. Menedzsment alapjai 2. Humán erőforrás menedzsment 3. Termelés- és szolgáltatásmenedzsment 4. Szervezettervezés, szervezetfejlesztés 5. Változtatásmenedzsment 6. Tudásmenedzsment 7. Gyakorlati külön feladat 8. Szakdolgozat témavezetések Csath Magdolna dr.: 1. Modern stratégiai menedzsment 2. Vezetés eltérő kultúrákban 3. Minőség menedzsment Csonka Arnold: 1. Bevezetés a közgazdaságtanba 2. Vállalkozások gazdálkodása 3. Döntéselmélet és módszertan 4. Vállalatok, intézmények belső felépítése 5. Vállalatnál, intézménynél folyó munkafázisok Éger Istvánné dr.: 1. Emberi erőforrás menedzsment 2. Kisvállalkozási ismeretek 3. Tudásmendzsment Józsa László dr.: 1. Marketingkutatás I-II 2. Marketing (angolul) 3. Marketingstratégia I. 4. Nemzetközi marketing I-II Kemény Gábor dr.: 1. Vállalatgazdaságtan 2. Controlling 3. Vállalati tervezés 4. Üzleti esettanulmányok Majoros Andjrás: 1. Nemzetközi gazdaságtan 2. Világgazdaságtan 3. Munkapiac gazdaságtana 4. Mikroökonómia 5. Makroökonómia 6. Gazdasági alapismeretek Mitev Ariel dr.: 1. Marketing 2. Nemzetközi marketing 3. Fogyasztói magatartás 4. Online marketing 5. Marketingstratégia 6. Szolgáltatásmarketing 7. Marketingkommunikáció 11

12 Nagy Márta: 1. Vállalati pénzügyek 2. Pénzügyi alapok 3. Számvitel 4. Pályázatkészítés 5. Vállalatgazdaságtan Somogyi Ferenc: 1. Makroökonómia 2. Mikroökonómia 3. Környezetgazdaságtan 4. Emberi erőforrás stratégiák 5. Bevezetés a közgazdaságtanba b) Az oktatott tárgyakkal kapcsolatos legfontosabb pulikációk Alitisz Ágnes Zsuzsanna: 1. Alitisz Ágnes-Barócsi Zoltán-Hinek Mátyás- Somogyi Ferenc A vegyes gazdaság makroökonómiája KJF Székesfehérvár, Alitisz Ágnes-Majoros András: Mikroökonómia távoktatási modul Bencsik Andrea dr.: 1. Bencsik Gergely: The Role of Groups in Treatment of Organizational Change and Realization of Knowledge Management in: Current Issues in Change Management: Challenges and Organisational Responses pp University of Pécs, Faculty of Business and Economics KTK ISBN: Bencsik: Szellemi tőke, mint a jövő tudászáloga Vezetéstudomány sz. pp A. Bencsik J. Fehér: The quality of frontline work = human resource management? Komunikacie/Communcations Scientific Letters of the University of Zilina 2006/3 pp ISSN Bencsik (2007): Változásmenedzsment kontingencia-elméleti alapon in: Komplex Műszaki Tanácsadó Verlag Dashöfer július ISSN pp Bencsik Nagy: Practice-related problems and solutions on the field of improving worker satisfaction International Research Journal, Problems & Perspectives in Management 2007/3 ISSN (online) ISSN (print)pp Bencsik (2007): Knowledge is Power? or problems and possibilities of knowledge sharing GABER International Conference in Bangkok, Thailand Proceedings december ISSN pp Zs.Kosztyán, A. Bencsik and Sz. Póta: Resource Allocation and its Distributed Implementation, In: Tarek Sobh (editor): Innovation and Advanced Techniques in Computer and Information Sciences and Engineering, Springer 2007, pp ISBN Csath Magdolna dr.: 1. Quality as competititve advantage 2. The competitiveness of Economies: Different views and arguments 3. The Competitiveness of Economies :the case of Hungary Csonka Arnold: 1. Zs., Polereczki A., Csonka: The position of the small- and medium sized enterprises in Hungary with special regard to the food industry. Within the European Union III. International Conference University of West Hungary Mosonmagyaróvár április Kemény G. Alpár Gy. Csonka A.: Analysison Beef Cattle Raising Profytability in a Hungarian Company. Proceedings of XXXI. CIOSTA CIGR V. International Congress, Hohenheim, Germany, September p Polereczki Zs. - Csonka A.: A közösségi marketing jelentősége az élelmiszeriparban működő kis- és közepes vállalkozások számára. 7th International Conference on Food Science, University of Szeged, College Faculty of Food Engineering, Szeged, Hungary, április 12

13 4. Szalay B. Csonka A.: Döntéselmélet és módszertan. Főiskolai távoktatás jegyzet. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, Csonka A. Alpár György: Integrált ellátási lánc-menedzsment rendszerek kialakításának lehetőségei a sertés termékpályán. AVA3 Konferencia, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum,. Debrecen március (CD-n) Józsa László dr.: 1. Józsa L.: Marketing Strategy, Akadémiai Józsa- Piskóti- Rekettye- Veres: Decision- oriented Marketing, KJK, Józsa: Marketing- Reklám- piackutatás, Göttinger, 2001 Kemény Gábor dr.: 1. Kemény Gábor (2007): Controlling. In: Szervezési és vezetési alapismeretek. Szerk.: Juhász Gábor, PTE, Pécs, p. 2. Kemény Gábor (2007): Pályázatkészítés. E-learning tananyag. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár. 3. P. Garai G. Juhász G. Kemény (2007): The promotion of European ecosocial model to the development of Hungarian agricultural employment and rural areas. Agriculture scientific and professional review. Vol. 13. Number 1. p G. Kemény. Gy. Alpár (2007): Untersuchung des auf das Ergebnis ausgeübten Einflusses des Wirtschaftens mit Arbeitskräften am Beispiel eines konkreten Unternehmens. 15. Arbeitswissenschaftliches Seminar, Wien, A konferencia CD kiadványa. Majoros Andjrás: 1. Mikroökonómia távoktatási jegyzet (társzerző: Alitisz Ágnes) 2. Nemzetközi gazdaságtan távoktatási jegyzet 3. Munkapiac gazdaságtana távoktatási jegyzet 4. A hazai külgazdasági politika új kihívásai és lehetőségei az Európai Unió évi bővítése után. In: Külgazdaság, LI. évf., szeptember-október ( o.) Mitev Ariel dr.: 1. Bauer András Mitev Ariel (2001): Marketing a gyógyszertárban. Magyar Gyógyszerészeti Társaság - Dictum Kiadó, Budapest. 2. Bauer András Mitev Ariel Zoltán (2006): Az értékesítés módszerei és technikái. Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt., Budapest Mitev Ariel (2007): A narrative analysis of university students alcohol stories in terms of a Fryeian framework. European Journal of Mental Health, 2, Mitev Ariel Zoltán (2006): Végtelen történet: A narratív elemzés alkalmazhatósága a marketingkutatásban. Vezetéstudomány, XXXVII. évf. 10. szám, Mitev Ariel (2004): Marketingstratégiák jelentősége a dohánypiacon és a dohányzás elleni küzdelemben. Addiktológia, III. évf., 2. sz., Sajtos László Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest, ISBN ISSN Mitev Ariel - Horváth Dóra (2005): Rítusok hálójában: A magyar fiatalok alkoholfogyasztásának kulturális és kommunikációs meghatározottsága. Marketing és menedzsment 2004/6-2005/1, Bauer András Mitev Ariel Zoltán (2005): Az eladásmenedzsment kihívásai az elkövetkező évtizedben. Vezetéstudomány, XXXVI. évf. 12. szám, december, Mitev Ariel (2004): A szociális marketing és a csere. Vezetéstudomány XXXV. Különszám, Hofmeister-Tóth Ágnes Mitev Ariel Zoltán (2007): Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN Somogyi Ferenc: 1. A XX. század magyar emberitőke-állományának ciklikussága. Széchenyi István Egyetem, Győr, november 2. Mi jön a megvalósult utópiák után? Tudományos előadások. MTA VEAB, Veszprém, o 3. Egy általános iskolai olvasókönyv alternatív közgazdaságtani nézőpontból. MTA VEAB konferenciája, Komárom, április 20. Társszerző: Csécsi Éva 4. Bevezetés a közgazdaságtanba. Kodolányi János Főiskola. Távoktatási Iroda, Székesfehérvár, o. 13

14 3. Publikációk Bencsik Andrea dr.: Önálló kötet Bencsik (2007) Humán erőforrás menedzsment Távoktatási elektronikus jegyzet Széchenyi István Egyetem Győr Bencsik (2007): Mérlegen a kirakat Vezetői tudás, HR megoldások elektronikus folyóirat február 2. Bencsik (2007): Kint is vagyok, bent is vagyok? avagy az emberi erőforrás biztosítása változó vevői igények mellett in: Komplex Műszaki Tanácsadó Verlag Dashöfer január ISSN pp Bencsik (2007): Az érték mértéke in: Komplex Műszaki Tanácsadó Verlag Dashöfer április ISSN pp Fehér Bencsik (2007): A frontvonali munka minősége = emberi erőforrás menedzsment? Vezetéstudomány évf. 4. szám pp Bencsik Perjés (2007): Vállalati szövetségek a tudásmenedzsment szolgálatában CEO Magazin 28. évf. 1. sz. pp Bencsik (2007): Változásmenedzsment kontingencia-elméleti alapon in: Komplex Műszaki Tanácsadó Verlag Dashöfer július ISSN pp Bencsik Fehér (2007): A szolgáltatói hálózat minősége, mint vezetés-módszertani kihívás Humánpolitikai szemle évf sz. pp Bencsik: Változás és projekt szimbiózisa a menedzsment kezében Vezetéstudomány (megjelenés alatt) 9. Bencsik Fehér (2007): A szolgáltatói hálózat minősége, mint vezetés-módszertani kihívás I. rész Magyar Minőség XIV. évf. 11. sz. pp Bencsik Fehér (2007): A szolgáltatói hálózat minősége, mint vezetés-módszertani kihívás II. rész Magyar Minőség XIV. évf. 12. sz. pp Bencsik (2007): A jó pap és az üzleti stratégia CEO Magazin IV. szám pp Bencsik Tatay (2007): Megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv Tanácsadó füzetek INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kiadványa Győr december 13. Bencsik Bognár (2007): Success criteria of a knowledge based organizational operation - or the necessity of the leadership style change International Research Journal, Problems & Perspectives in Management 2007/2 ISSN (print) ISSN (online) pp Bencsik Nagy (2007): Practice-related problems and solutions on the field of improving worker satisfaction International Research Journal, Problems & Perspectives in Management 2007/3 ISSN (print) ISSN (online) pp. 15. Bencsik (2007): A tudás hatalma KHEOPS II. Tudományos Konferencia Konferencia Kiadvány ISBN pp Bencsik Perjés (2007): Tudásmenedzsment a virtuális szervezetekben Tudásmenedzsment és a hálózatok regionalitása Fiatal Regionalisták V. Országos Konferenciája Győr Konferencia kiadvány Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Multidiszciplináris Doktori Iskola Évkönyv pp ISBN Bencsik Fehér (2007): A szolgáltatói hálózat minősége, mint vezetés-módszertani kihívás in: ISO 9000: 2000 Minőségügyi Kézikönyv ISBN Verlag Dashöfer november 12. rész 10. fejezet 18. Bencsik Dernóczy: Felsőoktatási szerepjáték nemzetközi mérlegen VI. Nemzetközi Konferencia Miskolc Tanulmány Kötet I. pp ISBN Bencsik (2007): Knowledge is Power? or problems and possibilities of knowledge sharing GABER International Conference in Bangkok, Thailand Proceedings december ISSN pp Kosztyán - Bencsik Pota (2007): Resource Allocation and its Distributed Implementation CISSE Online International E-Conference dec Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE) University of Bridgeport CD május 14

15 21. Zs.Kosztyán, A. Bencsik and Sz. Póta: Resource Allocation and its Distributed Implementation, In: Tarek Sobh (editor): Innovation and Advanced Techniques in Computer and Information Sciences and Engineering, Springer 2007, pp ISBN Szerkesztés, szerkesztőbizottsági tagság, lektorálás Dr. Noszkay Erzsébet (szerk.): MEGRAGADNI A MEGFOGHATALAN Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben Magyar Tudományos Akadémia Vezetés és Szervezéstudományi Bizottsága Tudásmenedzsment Albizottságának gyűjteményes I. sz. kötete könyv lektorálása ISBN ISBN Svéhlik Csaba (szerkesztő): Marketing a 21. században Kihívások, trendek, szemléletváltás KHEOPS Automobil Kutató Intézet május ISBN könyv lektorálás 3. KHEOPS II. Tudományos Konferencia május 30. Mór 3. szekció Tanulmánykötetben megjelent előadásainak lektorálása ISBN Szabóné Fenyves Éva: Versengés és együttműködés a tudásmegosztás során PhD dolgozat opponens Gödöllő május Csath Magdolna dr.: 1. Quality as competitive advantage. A Poznan University of Technology Managing Enterprise of the Future konferencia keretében jelent meg. Poznan, Lengyelország július 2. The competitiveness of Economies: Different views and arguments. Society and Economy Academic Publishing House- Corvinus University 3. The Competitiveness of Economies: the case of Hungary Foundactions of Control and Management Scienses No 08/2007 Lengyelország Csonka Arnold: 1. Csonka A. Alpár György: Integrált ellátási lánc-menedzsment rendszerek kialakításának lehetőségei a sertés termékpályán. AVA3 Konferencia, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum,. Debrecen március (Proccedings CD-n) Józsa László dr.: 1. Józsa L.- Fam, K.S.- Brito, P.- Yu, H.: Firm Strategic Groups and Choice of Promotional Tools The Case of Small Clothing and Shoe Retailers in New Zealand, Portugal and Hungary, In: ANZMAC Proceedings, New Zealand, 2007, ISBN , o. 2. Józsa L.- Veres Z.: On the transaction relationship dilemma. Lessons of an explorative research from the project business, In: Pels, J. ed.: Relationship Marketing Summit Proceedings, Buenos Aires, Argentina- USA, o. 3. Józsa L.- Ercsey I.: The Perceived Risk Aspect in the Service Guarantees, In: Pinho, J. C. ed.: Proceedings of the VI th International Congress on Public and Non Profit Marketing, Braga, Portugal, 2007, 1-14 o. 4. Józsa L.: A marketinggel, mint tudománnyal szembeni kihívások, In: Svéhlik Cs. sz.: Marketing a 21. században, Kheops Automobil- Kutató Intézet, Mór, ISBN , o. 5. Józsa L.- Dernóczy A.: Design és arculat - avagy felismerjük-e, amit ők akarnak? In: Dinya L.: Marketing Oktatók Klubja, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2007, ISBN , o. 6. Józsa L.- Ercsey I.: Észlelt kockázat a szolgáltatásgaranciák tükrében, In: Dinya L.: Marketing Oktatók Klubja, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2007, ISBN , o. 7. Józsa L.: A megfelelő értékesítési rendszer meghatározásának módszerei, A Controller 2007/1 január, o. Szerkesztés, szerkesztőbizottsági tagság, lektorálás Marketing és Menedzsment szerk. Biz. tag Kemény Gábor dr.: 15

16 1. Kemény Gábor (2007): Controlling. In: Szervezési és vezetési alapismeretek. Szerk.: Juhász Gábor, PTE, Pécs, p. 2. P. Garai G. Juhász G. Kemény (2007): The promotion of European ecosocial model to the development of Hungarian agricultural employment and rural areas. Agriculture scientific and professional review. Vol. 13. Number 1. p Szerkesztés, szerkesztőbizottsági tagság, lektorálás G. Juhász P. Garai: Human Research in the Non-profit Sector. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, 2007 Majoros Andjrás: Önálló kötet Piac határok nélkül: kelet-magyarországi vállalkozások romániai kapcsolatai és a külpiaci terjeszkedés állami ösztönzésének lehetőségei. Műhelytanulmány 26. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, Budapest, A hazai külgazdasági politika új kihívásai és lehetőségei az Európai Unió évi bővítése után. In: Külgazdaság, LI. évf., szeptember-október ( o.) Mitev Ariel dr.: Önálló kötet Hofmeister-Tóth Ágnes Mitev Ariel Zoltán (2007): Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN Sajtos László Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest., ISBN ISSN Mitev Ariel (2007): A narrative analysis of university students alcohol stories in terms of a Fryeian framework. European Journal of Mental Health, 2, Bauer András Horváth Dóra Mitev Ariel Zoltán (2007): Az innovációterjedés lehetőségei egy technológiai piacon. Vezetéstudomány, XXXVIII. évf., 6. szám, Horváth Dóra Mitev Ariel (2007): Haverok, buli, kanna. Marketing & Media, március 7-20., Mitev Ariel Zoltán (2007): Egyetemisták alkoholtörténeteinek strukturális elemzése. Addiktológia, 1, Somogyi Ferenc: Önálló kötet Bevezetés a közgazdaságtanba. Kodolányi János Főiskola. Távoktatási Iroda, Székesfehérvár, o. (on-line) 1. Mi jön a megvalósult utópiák után? Tudományos előadások. MTA VEAB, Veszprém, o. Szerkesztés, szerkesztőbizottsági tagság, lektorálás Versenyképesség és regionalitás. Tanulmánykötet, MTA VEAB Széchenyi István Egyetem MTDI, Győr, o. (lektor) 4. Konferenciák A tanszék oktatóinak konferencia előadásai: Bencsik Andrea dr.: 16

17 1. Bencsik (2007): A tudás hatalma KHEOPS II. Tudományos Konferencia Mór május Bencsik (2007): Szekcióvezetés KHEOPS II. Tudományos Konferencia Mór május 3. Bencsik (2007): Konferencia moderátor: MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága Tudásmenedzsment Albizottságának IV. workshopja A tudásmenedzsment helye és szerepe az innovációs- és tudásközpontok működésében Gödöllő február Bencsik (2007): A tudás hatalom? (avagy a tudásmegosztás problémái és lehetőségei) Kodolányi János Főiskola Közgazdaságtan Tanszék Tudományos Tanácskozás Balatonakarattya június 5. Bencsik (2007): A jó pap és az üzleti siker Tudástőke konferenciák I szeptember 27. Budapest A Perfekt-Power Kft. és a LifeLong Learning Magyarország Alapítvány konferencia-sorozata az egész életen át tartó tanulásról 6. Bencsik Perjés (2007): Tudásmenedzsment a virtuális szervezetekben Tudásmenedzsment és a hálózatok regionalitása Fiatal Regionalisták V. Országos Konferenciája Győr Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Multidiszciplináris Doktori Iskola 7. Bencsik (2007): Knowledge is Power? or problems and possibilities of knowledge sharing GABER International Conference in Bangkok, Thailand Proceedings december Bencsik Dernóczy (2007): Felsőoktatási szerepjáték nemzetközi mérlegen VI. Nemzetközi Konferencia Miskolc október 9. Bencsik (2007): Változás az életünk. Harsányi János Szakkollégium Révkomárom október Kosztyán Perjés Bencsik (2007): Resource Allocation and Cost Reduction by Means of Alternative Solutions CISSE Online International E-Conference dec (dec. 9.) Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE) University of Bridgeport Csath Magdolna dr.: 1. Managing Enterprise of the Future Poznan University of Technology July 9-12, Poznan, Lengyelország Vállalati növekedés - változó menedzsment, marketing címmel Győr, Széchényi István Egyetem november 22. Csonka Arnold: 1. Integrált ellátási lánc-menedzsment rendszerek kialakításának lehetőségei a sertés termékpályán. AVA3 Konferencia, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar. Debrecen március Csonka A. Alpár Gy.: Az ellátási lánc menedzsment alkalmazásának gyakorlati lehetőségei egy speciális termékpálya esetében. Vállalati Növekedés Változó Menedzsment / Marketing Konferencia. Széchenyi István Egyetem, Marketing és Menedzsment Tanszék. Győr, november 22. Józsa László dr.: 1. Józsa L.- Fam, K-S.: Choice of Promotional Tools vs. Firm Strategic Groups- The Case of Small Clothing and Shoe Retailers in Hungary and New Zealand, Proceedings of EIRASS Conference, San Francisco, USA, o. 2. Józsa L.- Tárkányi E.: Teens and their Peers- How do Reference Groups influence Teenagers Consumer Behaviour? in: Infusing Research and Knowledge in South East Europe, Thessaloniki, Greece, 2007, o. 3. Józsa L.- Dernóczy A.: Colours in the Hungarian Market and their Attributes, in: Infusing Research and Knowledge in South East Europe, Thessaloniki, Greece, 2007, 1-6 o. 4. Józsa L.- Süle E.- Szegedi Z.: The success of co-operations in the CEP (Courier, Express, Parcel) market, in: Infusing Research and Knowledge in South East Europe, Thessaloniki, Greece, 2007, 1-6. o. Kemény Gábor dr.: 1. Untersuchung des auf das Ergebnis ausgeübten Einflusses des Wirtschaftens mit Arbeitskräften am Beispiel eines konkreten Unternehmens. 15. Arbeitswissenschaftliches Seminar, Bécs, március 2. Egy controlling kutatás tapasztalatai egy konkrét példa bemutatásával. Vállalati növekedés vállalati menedzsment / Marketing konferencia, Győr, november. 17

18 Majoros Andjrás: 1. Gazdasági fejlődés és együttműködés a magyar-román határ mentén (egy vállalati felmérés eredményei). "Helyünk Európa gazdaságában" c. konferencia, Tessedik Sámuel Főiskola, Békéscsaba, november 8. Mitev Ariel dr.: 1. Horváth Dóra Mitev Ariel (2007): Fabulous Spirits Morphology of Alcohol Stories Told by University Students. 33rd Annual Alcohol Epidemology Symposium of the Kettil Bruun Society, 4-8 June, Budapest. 2. Horváth Dóra Mitev Ariel (2007): Reklámzenei élmények befogadói interpretációja. Marketing Oktatók Klubja, Gyöngyös, augusztus Konferencia Kiadvány, Somogyi Ferenc: 1. Egy általános iskolai olvasókönyv alternatív közgazdaságtani nézőpontból. MTA VEAB konferenciája, Komárom, április 20. Társszerző: Csécsi Éva 2. A XX. század magyar emberitőke-állományának ciklikussága. Széchenyi István Egyetem, Győr, november 8. A tanszék oktatóinak konferencia-rendezései Csath Magdolna dr.: 1. Társszervező. Vállalati növekedés- változó menedzsment, marketing Józsa László dr.: 1. Változó menedzsment/marketing (SZE- KJF közös, nov. 22, Közgazd. Tanszék) 5. Szervezeti kapcsolat a) Tudományos és szakmai szervezeti tagság Bajza István: 1. Közgazdasági Társaság Fejér Megyei Szervezete (Vezetőségi tag) Bencsik Andrea dr.: től Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság től Veszprémi Akadémiai Bizottság Vállalatkibernetikai Munkabizottság tól MTA Vezetéstudományi Bizottság Szervezéselméleti- és módszertani Albizottság től Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága tól MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Közgazdaságtudományi Munkabizottság től MTA Vezetés és Szervezéstudományi Bizottsága Tudásmenedzsment Albizottsága Csath Magdolna dr.: 1. Magyar Közgazdasági Társaság 2. Development and learning in Organization. Emerald. Anglia Csonka Arnold: 1. Dél-Dunántúli Innovációs Centrum Egyesület (tag) Éger Istvánné dr.: 1 MTA köztestületi tagság Józsa László dr.: 1 MTA VEAB (Társ. Tud. Biz. alelnök) 2. Magyar Marketing Szövetség (Etikai Biz. Elnöke) 4. Academy of World Business Marketing and Management Development (Tag) 5. European Marketing Academy (Tag) 6. Australia- New Zealand Marketing Academy (Tag) Kemény Gábor dr.: 1. Magyar Controlling Egyesület (tag) 18

19 Majoros Andjrás: 1. Magyar Közgazdasági Társaság Mitev Ariel dr.: 1. Marketing Oktatók Klubja (Tag) 2. Magyar Addiktológiai Társaság (Tag) Somogyi Ferenc: 1. MTA VEAB (tag) 2. MTA Közgazdaságtani szekció (tag) b) A szakmai, üzleti élettel való kapcsolatok Bencsik Andrea dr.: 1. Rába Alkatrészgyártó Kft. Győr Kapcsolat jellege: együttműködés Tevékenység rövid leírása: Oktatás, tréningek 2. Herendi Porcelán Manufaktúra Herend Kapcsolat jellege: Együttműködés Tevékenység rövid leírása: Tanácsadás, közös kutatás 3. Szenzor Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Kapcsolat jellege: együttműködés Tevékenység rövid leírása: Közös kutatás, oktatás 4. INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. Győr Kapcsolat jellege: együttműködés Tevékenység rövid leírása: Oktatás, tréning Csonka Arnold: 1. Kométa 99 Kft. Kapcsolat jellege: kutatási projekt Tevékenység rövid leírása: Ellátási-elosztási folyamatok optimalizálása. Majoros Andjrás: 1. Economic Policy Institute, Sofia - Bulgaria Kapcsolat jellege: Közös kutatási projekt Tevékenység rövid leírása: A German Marshall Fund által támogatott, "The Implication of EU Membership on Immigrant Integration Policies for the Bulgarian Labor Market" c., bolgár, amerikai és magyar kutatók részvételével, decemberétől májusáig tartó nemzetközi kutatási projektben való részvétel (workshop-ok és tanulmány-írás) 6. Díjak, elismerések, kitüntetések (1990-től) Bencsik Andrea dr.: 2004-ben Pro Universitate Vesprimiensi kisezüst fokozat Csath Magdolna dr.: Szent-Györgyi Albert díj Éger Istvánné dr.: MTA Pedagógus Kutatói pályadíj 2005 Józsa László dr.: Az év kutatója MTA VEAB 2001 Kemény Gábor dr.: 1. Armand Blanc díj, Rabat, Magyar Agrártudományi Egyesület Aranykoszorús jelvénye, Budapest, 1997 Somogyi Ferenc: 1. MTA VEAB MTA PAB rendezte nagykanizsai konferencia legjobb előadója díj (2006) 19

20 2. Mester Tanár Aranyérem (2007) 20

Neptun Szakkód Tantárgyi kód Tantárgy neve kód 8LBTUVB A5H25F 8LBTUVB SGIQCF

Neptun Szakkód Tantárgyi kód Tantárgy neve kód 8LBTUVB A5H25F                8LBTUVB SGIQCF Szakkód Neptun kód Tantárgyi kód Tantárgy neve 8LBTUVB A5H25F 3.félév Szab.vál 3.félév Társ.tud.köt.vál. 4.félév Társ.tud.köt.vál. 5. félév Szaki választható KJBLKT015B Adózási ismeretek KJBLKT016B Emberi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK

KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28.

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28. Évfolyam Tantárgy Tantárgykód Cím Szerző Kiadó Kiadás éve megjegyzés IV. évfolyam ADBA1X0MEMM Adatbányászat NINCS JEGYZET II. évfolyam ADOT1K0MPZP Adók és támogatások Adótani alapok Burján Ákos - Sándorné

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

KÖT ekvivalencia tábla

KÖT ekvivalencia tábla KÖT ekvivalencia tábla Mikroökonómia 5 kr Makroökonómia 5 kr Pénzügyek alapjai 3 kr Menedzsment alapjai 3 kr Vállalkozások pénzügyi alapjai 3 kr Közgazdaságtan 1. 5 kr Közgazdaságtan 2. 5 kr Pénzügyek

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MENEDZSMENT Szakirány: MENEDZSMENT - MAGYAR TAGOZAT Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: intézeti tanszékvezető adjunktus

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Tanuló városok a felnőtt tanulók elvárásai. V. Nemzetközi Felnőttképzési Konferencia

Tanuló városok a felnőtt tanulók elvárásai. V. Nemzetközi Felnőttképzési Konferencia 2008. november 10. (hétfő) PROGRAM Időpont (óra) Tartam (perc) Téma 10.00 10.10 10 Köszöntő 10.10 10.15 5 10.15 10.25 10 10.25 11.25 60 Az V. felnőttképzés-fejlesztési konferencia céljai és programja Köszöntő

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012 SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011 SALGÓTARJÁN 2012 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 657 B69 Blumné

Részletesebben

Lengyel Zsuzsánna 1237 Budapest Vágóhíd u. 122. T: 20 30 309; Fax: 20 62 009; Mobil: 30/56 51 041 e-mail:lengyel@szamalk.hu SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Lengyel Zsuzsánna 1237 Budapest Vágóhíd u. 122. T: 20 30 309; Fax: 20 62 009; Mobil: 30/56 51 041 e-mail:lengyel@szamalk.hu SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Név: Lengyel Zsuzsánna 2. Születési hely, idő: Budapest, 1956. február 12. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: férjezett, két nagykorú, egy kiskorú gyermek 5. Tanulmányok:

Részletesebben

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás Európai önéletrajz SZOCIOLÓGUS: OKTATÓ, KUTATÓ Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS BEOSZTÁS 2015/2016/I. félév GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT

KONZULTÁCIÓS BEOSZTÁS 2015/2016/I. félév GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT KONZULTÁCIÓS BEOSZTÁS 2015/2016/I. félév GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT I. ÉVFOLYAM Szeptember 18. péntek 08:30-12:30 Információs és kommunikációs technológiák (IKT) Varga Tamás Szeptember 18. péntek 12:45-16:45

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok. Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok. Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök A szakbizottság regionális jellegéről Földrajzi szempontból

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 2010-2012 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola

Szakmai önéletrajz. 2010-2012 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név Baracsi Mária Születési idő 1986.03.12. Cím 3700 Kazincbarcika, Deák Ferenc tér 3. 1050 Brüsszel, Avenue des Celtes 67. Tel 00 36 30 8988706 00 32 493 165070 E-mail

Részletesebben

City College Üzleti Szakközépiskola 9021 Győr, Eötvös tér 1. 2010/2011. tanév

City College Üzleti Szakközépiskola 9021 Győr, Eötvös tér 1. 2010/2011. tanév City College Üzleti Szakközépiskola 9021 Győr, Eötvös tér 1. 2010/2011. tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, illetve a nevelő

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X Nemzetközi tanulmányok alapszak Szakirányok: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 537050 Gyergyócsomafalva, 1475 szám, Hargita megye. E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Telefonszám E-mail Juhász István 06-36/520-400/ 3077 mellék juhasz.istvan@ektf.hu Szakmai tapasztalat Időtartam 2009. szeptember tanársegéd Előadások és szemináriumok

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 1993 szeptember- 1997 június Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Gazdasági Szaktanár Diploma

ÖNÉLETRAJZ. 1993 szeptember- 1997 június Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Gazdasági Szaktanár Diploma ÖNÉLETRAJZ Grotte Judit, PhD, főiskolai docens szálloda szakirány vezető Email cím: jgrotte@bkf.hu Tudományos minősítés: 2011 regionális tudományok PhD Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 2007 szeptember

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Egyetemi docens Időpont: 1987 (PTE

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary

V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság fejlődésének lehetséges irányai, történelmi tények

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes Filep Gyuláné Dr. Nagy Éva Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1983-1985 MKKE Közgazdasági Továbbképző Intézet, Szakközgazdász (Vállalati komplex

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ I. SZEMÉLYI ADATOK

TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ I. SZEMÉLYI ADATOK TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ I. SZEMÉLYI ADATOK Név: Dr. Móré Marianna Születési hely, idő: Kisvárda, 1959.05. 26 Telefon 06-52/229-433 Email cím: morem@ped.unideb.hu Website: www.moremariann.webnode.hu Munkahely:

Részletesebben

E G Y I N N O V A T Í V K É P Z É S I M O D E L L

E G Y I N N O V A T Í V K É P Z É S I M O D E L L KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA 2015/4. szám DOI: 10.20520/Jel-Kep.2015.4.123 Szabó Péter E G Y I N N O V A T Í V K É P Z É S I M O D E L L A M É D I A O K T A T Á S B A N Az elmúlt évtizedben a felsőoktatás-fejlesztés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke

A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke A Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány gondozásában vagy közreműködésével megjelent publikációk jegyzéke Szakkönyvek, könyvrészletek - Juhász G. Garai P.: Human Research in

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

HR oktatás a Corvinuson

HR oktatás a Corvinuson HR oktatás a Corvinuson Primecz Henriett Szervezeti Magatartás Tanszék Vezetéstudományi Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489. Tel.: (1)4825377, (1)4825263; fax: (1)4825118 Internet:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben