Szakképzés: Vissza az üzemekbe! Versenyképesség a közlekedésben 120 év a Somogyi-könyvtárban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakképzés: Vissza az üzemekbe! Versenyképesség a közlekedésben 120 év a Somogyi-könyvtárban"

Átírás

1 XVI. évfolyam 9. szám 2010 december Szakképzés: Vissza az üzemekbe! Versenyképesség a közlekedésben 120 év a Somogyi-könyvtárban Alapvető változások előtt áll a magyar szakképzési rendszer: rövidebb képzési idő, lényegesen több lesz a gyakorlat, 125 szakma képzésének gondozását bízzák a kamarára. Tizenkettedik alkalommal szerveztek Nemzetközi Közlekedési Konferenciát Szegeden A szakma meglepő és bátor célt fogalmazott meg: rettegjen Nyugat-Európa a magyar nemzetközi árufuvarozók versenyképességétől. a virágzásnak mellőzhetetlen föltétele Emlékek a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara múltjából címmel kamaratörténeti kiállítás nyílt a Somogyi Károly Könyvtár földszinti aulájában. (Részletek a 2., 3., 6. és 7. oldalon) Boldog karácsonyt és sikeres új esztendőt kívánunk! Témáinkból Magyarország EU-elnöksége (9. o.) Még bizakodóak a vállalkozások (11. o.) Hódít a Széchenyi Kártya (13. o.) 35 üzleti ajánlat (15. o.) Báli meghívó (16. o.)

2 2 Kamarai Futár Krónika Kamaratörténeti kiállítás nyílt a Somogyi Könyvtárban a virágzásnak mellőzhetetlen föltétele a virágzásnak mellőzhetetlen föltétele Emlékek a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara múltjából címmel kamaratörténeti kiállítás nyílt a Somogyi Károly Könyvtár földszinti aulájában. Mint ismeretes, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ebben az évben ünnepli fennállásának 120. évfordulóját. Ebből az alkalomból a könyvtár munkatársainak segítségével bepillantást nyerhetünk az 1890-ben megalakult Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara működésének első időszakából megmaradt iratokba, kiadványokba. A kiállításhoz kamaratörténeti bevezetőt Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a Somogyi Könyvtár igazgatója mondott, a kiállítást Nemesi Pál, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg, aki virágcsokorral köszönte meg a könyvtárigazgató munkáját. Az ünnep fényét emelendő, Gyuris László, az A Capella Cukrászda vezetője háromszintes, korabeli receptúra alapján készített tortakölteménnyel köszöntötte a 120 éves kamarát. Exkluzív finomságáról maguk a jelenlévők Palánkaine Sebők Zsuzsanna és Nemesi Pál az ünnepi tortával. is meggyőződhettek. A múltat idéző tárlatot a kamara kézműves tagozatának iparművészeinek, népi iparművészeinek alkotásai dobták fel, tették színesebbé, látványosabbá. A megnyitó ünnepségen felléptek a Hóra Színház táncosai is. A Somogyi-könyvtár polcairól (4.) A Szegedi Kamara Évkönyve (1899) A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1899-es évkönyve részletes beszámolót közöl a városban rendezett, első országos mezőgazdasági kiállításról. A kamarai jelentésekben megszokott termelési eredmények és kereskedelmi mutatók mellett külön elemzés foglalkozik a munkásság helyzetének romlásával is. Szeged büszke lehet rá, hogy 1899-ben itt rendezték az első országos mezőgazdasági kiállítást. A lebonyolításban tevékeny szerepet vállalt a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara, amely a házi, mezőgazdasági és kapcsolatos iparok termékeit bemutató részleg rendezője volt. Az eseménynek terjedelmes fejezetet szentel a kamara 1900-ban kiadott évkönyve. A kamara gondjaira bízott házi és népipari csoportban összesen 83 kiállító vett részt. Az évkönyv kiemeli közülük a m. kir. kereskedelmi múzeumot, amely mintegy az egész magyar háziipart föltüntető gyűjteményt állított össze. A rendezvény nagyságrendjét jelzi, hogy gyűjteményesen bemutatta az aradi, budapesti, debreceni, nagyváradi és szegedi kereskedelmi és iparkamarai kerületek házi és népiparát is. Érdekesség, hogy a mezőgazdasági ipari alcsoport 29 kiállítója között teljes mezőgazdasági szeszgyár berendezéssel vett részt a Pauksch H. vasöntöde gép- és kazángyára. Az Árúbehozatal és vámdíjbevételek a szegedi és ujvidéki vámhivataloknál című táblázatban olyan tételekre bukkanunk, mint a gyarmat-, kefe- és szitakötőárúk, nemtelen fémárúk, viaszos vászon, tafota, valamint kautschuk és guttapercha (utóbbi ugyancsak kaucsukféle, forró égövi fák tejnedvéből készül). A termelési adatok mellett az évkönyv háromoldalnyi terjedelmet szentel a munkásviszonyok leírásának. Bevezetésként megjegyzi, hogy az előző évekhez képest lényegesen javultak a munkásviszonyok abban az értelemben, hogy a szoczialista izgatások mérséklődtek és a nép elutasította magától azokat a bujtogatókat, kik oly sok bajba sodorták. Az iparról szóló fejezetben ismét szó esik a munkások helyzetéről. A kedvezőtlenül alakuló folyamatok közt említik, hogy vidékünkön a munkásviszonyok valósággal aggasztó alakulását figyelhetjük meg. Azt, hogy a munkáscsaládok ezrei vannak az év nagyobb részében kereset nélkül és hogy a nép utóbb már erős kivándorlási hajlamokat mutat, sőt a kerületünkbe tartozó mindkét megyéből (Csongrád és Bács- Bodrogh a szerk.) tényleg sok száz család vándorolt ki. Ezzel a nagy szocziális veszedelemmel szemben nincs és nem lehet a vidéknek más védelme, mint a nép keresethez juttatása, amire pedig új ipartelepek létesítése adna lehetőséget. Ny. P. KA MA rai FU Tár Gazdasági információs és üzleti havilap. Kiadja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Szeged, Pá ri zsi krt Tel.: 62/ , fax: 62/ Levélcím: 6701 Szeged, Pf Fe lelős kiadó: Németh Zoltán. Főszerkesztő: Őrfi Fe renc. A szerkesztőbizottság tagjai: Bálint Tünde, Gulyás Tünde, dr. Hor váth Lajos, dr. Kőkúti Attila, Nemesi Pál, Németh Zoltán, Orcsik Sándor, Palotás Sándor, dr. Tráser Fe renc. Nyomás: Juhász Nyomda Kft., Szeged, Makai u. 4. Terjeszti a Lapcom Kft. HU ISSN

3 2010 december 3 Aktuális Vissza az üzemekbe! Rövidebb képzési idő, több gyakorlat, kamarai felügyelet Feje tetejéről a talpára állítják a szakképzést Alapvető változások előtt áll a magyar szakképzési rendszer. Jelenlegi szerkezetében, színvonalában ugyanis nem felel meg sem a gazdaság, sem a foglalkoztatáspolitika elvárásainak, ami komoly versenyhátrányt jelent az országnak. A kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) között létrejött keretmegállapodás értelmében, a német duális képzés mintájára a képzési idő három évre csökken (rögtön a 8. osztály után), a gyakorlati órák száma viszont a jelenlegi duplájára emelkedik, s a tanulás legfőbb színhelye az üzem lesz, a maga valóságos munkakörnyezetével. A tanulók így 17 évesen munkába is állhatnak. A megállapodás értelmében két éven belül 125 gyakorlatigényes szakma felügyeletét és koordinációját látja el a kamara. A várható változásokról Szilágyi Jánost, az MKIK képzési igazgatóját kérdeztük. Igazgató úr, elég alaposan fel akarják forgatni a szakképzés eddigi rendszerét. Tényleg ekkora a baj? A legnagyobb probléma, hogy a szakmunkásképzésből elveszett a lényeg, a szakmatanulásra történő gyakorlati felkészítés. Ezért a magyar szakképzést a feje tetejéről a talpára kell állítani. Az a helyzet, hogy az elmúlt 20 évben nem sikerült egy munkaerő-piaci irányultságú szakképzési rendszert kiépíteni. Pont ellenkezőleg, túlzottan elméletorientált, akadémikusi jellegű szakképzés alakult ki Magyarországon. A leginkább lepusztult állapotba a szakmunkásképzés rendszere jutott, nem sikerült elérni a szakképzés vonzerejének növelését, és a munka világába történő átmenet megkönnyítését sem a tanulók számára. Az elmúlt 20 évben a szakmát tanuló fiatalok száma közel felére csökkent, jelenleg a középfokú oktatásban lévő tanulók 23 százaléka jár szakiskolába, holott Németországban, Svájcban a duális képzésben tanulók aránya 66 százalék körül mozog. A szakképzésben a munkára nevelésre, a kéz intelligenciájának fejlesztésére sokkal nagyobb hangsúlyt kell fordítani, a közgondolkodásban az értékteremtő fizikai munka presztízsét helyre kell állítani. Nem tudnám megmondani, mióta rágják a gumicsontot a szakértők, hogy milyen legyen az elméleti és a gyakorlati órák aránya. Jól látom, hogy most egy csapásra elvágnák ezt a gordiuszi csomót? Remélem, igen. A kamara egyébként legalább tíz éve mondja a magáét a szakképzés átalakítását illetően, beleértve a duális szakképzésre való áttérést is, nem nagyon találtunk meghallgatásra. Most viszont maga a kormányfő írta alá a keretmegállapodást a kamarával, s hamarosan törvényben köszönnek vissza a javaslataink. De visszatérve a kérdéséhez, a vállalkozásoknál folyó gyakorlati képzés az elmúlt évek során brutális mértékben háttérbe szorult, a gyakorlati órák száma felére csökkent. Ezért a munkával egybekötött gyakorlati képzés átlagos óraszámát most 1000 óráról legalább 1800 órára javasoljuk felemelni. A duális rendszer lényegéből fakad, hogy a tanulók minél több időt töltsenek el az üzemi gyakorlati képzésben. Igazgató úr, ha már itt tartunk, kérem, beszéljünk egy kicsit a német duális szakképzésről, ugyanis úgy látom, jóval többen hivatkoznak rá, mint ahányan valóban ismerik is a lényegét. A duális rendszerben a szakmai gyakorlati képzést valóságos munkahelyeken, üzemekben végzik, míg a szakiskolában kiegészítő szakmai elméleti és általános képzés folyik, párhuzamosan. De fordított óraszámban, mint nálunk! A német szisztémában dupla annyi időt töltenek gyakorlati képzéssel, mint nálunk. A duális képzésnél vigyáznak arra, hogy a szükséges szakmai ismeretek, készségek, tapasztalatok átadása és gyakorlása ugyanolyan feltételek mellett történjen, mint amilyenek között a tanulók az elsajátított szakmát később gyakorolják. A németek tudják, csak az üzemben, konkrét munkafeladatok során képes a tanuló megfelelő jártasságot szerezni a szakmájában, csak itt, valóságos munkafeltételek mellett képes megtanulni az életszerű helyzeteket, és alkalmazkodni a változó követelményekhez. A duális rendszer nemcsak a szakmai felkészültséget, hanem az önállóságot és a felelősségtudatot is fejleszti, amelyek a fejlett ipari társadalmakban nélkülözhetetlenek. És nem utolsósorban a tanuló kvázi munkavállalóként hiszen van munkaszerződése, társadalombiztosítása, fizetsége, szociális juttatásai megtapasztalja azt is, milyen sokszínű szociális kapcsolatok léteznek a munka világában. Az elemeiben a duális képzésre jellemző tanulószerződéses rendszer évekkel ezelőtti bevezetése, sikere és terjedése jelzi, a kamara lelki szemei előtt korábban is ezek a célok lebegtek. Jelenleg 48 ezer tanulószerződés van a kamara gondozásában, amelyek révén ennyi fiatalt sikerült már tanulmányai alatt beemelni a munka világába, a társadalombiztosítás és a foglalkoztatáspolitika rendszerébe. Ön szerint a tervezett változások milyen hatással lesznek a foglalkoztatásra? A szakképzés egyben foglalkoztatáspolitikai kérdés is, hiszen a jó szakképzési rendszer a foglalkoztatás növelésének és a munkanélküliség kezelésének is egyik eszköze. Meg kell változnia annak a torz foglalkoztatási szerkezetnek is Magyarországon, amelyben mindössze félmillió ember vesz részt közvetlen termelőmunkában. Aligha kell nyomósabb érv a szakképzés expanziójához, mint hogy a foglalkoztatottság szintje a szakképzetlenek körében 20 százalék körül mozog, a szakképzetteknél 63 százalék. Az Európában egyedülállóan alacsony foglalkoztatottság növelésének egyik kitörési pontja a szakképzettek számának növelése lehet. Ezért fontos stratégiai kérdés a 8 osztályos iskolai végzettségre épülő modern, 3 éves szakmunkásképzés beindítása a gyakorlatigényes szakmákban a következő tanévtől. Ezzel 17 éves korra teljesíthető a tankötelezettség, illetve a jelenleginél 2 évvel hamarabb jutnak kenyérkeresethez az ifjú szakmunkások, ezzel csökkenhet a szakképzésből lemorzsolódók százalékos aránya. A tapasztalatok Szilágyi János nem igazolták azt, hogy azok a tanulók, akik hosszabb ideig vannak az iskolarendszerben, nagyobb szakmai ismerettel kerülnének az adott pályára, vagyis a évfolyamok nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A sikeres váltáshoz gondolom a gazdasági szereplők körében is szemléletváltásra van szükség, hiszen nem elég ölbe tett kézzel várni és követelni a jól képzett munkaerőt, maguknak is szerepet kell vállalniuk képzésükben. Ez pontosan így van. A fenti célokhoz nélkülözhetetlen a gazdálkodók szélesebb körű bevonása a tanulók gyakorlati képzésébe, hiszen munkára szocializálni csak munkával lehet. Idehaza a vállalkozások mindössze 1,5-2 százaléka foglalkozik tanulók gyakorlati képzésével, Németországban, Ausztriában százaléka. A hazai arány változásához persze növelni kell a cégek érdekeltségét is a képzésben. Jelenleg 26 szakma képzését gondozza a kamara, aminek száma éppen a kormánnyal kötött megállapodás értelmében többszörösére emelkedik a következő években. Mekkora feladatról van szó? A szakképzési feladatok átadása óriási felelősséget ró a kamarára, a gazdaság szereplőire és a szakképzés partnereire. A megállapodás 125 gyakorlatigényes szakma (amely felöleli a szakmunkástanulók közel háromnegyedét) teljes tartalomszabályozásának gondozását kívánja az állami irányítás fenntartása mellett a kamara hatáskörébe átadni. Célunk, hogy középtávon a magyar szakképzés felzárkózzon az élen járó szakképzési gyakorlattal rendelkező országok élmezőnyébe, amelyhez jó lehetőséget kínálna, ha kormánygarancia vállalásával Magyarország kandidálna a 2016-os ifjú szakmunkások világversenyére, a World Skillre. Őrfi Ferenc

4 4 Kamarai Futár Szakképzés Elindult a szaktanárok, szakoktatók továbbképzése A nagy találkozás Régóta vártak már arra a kamara szakképzéssel foglalkozó szakemberei, hogy az egyes szakmacsoportokhoz tartozó szaktanároknak és szakoktatóknak elméleti és gyakorlati továbbképzést rendezzenek. Az 1000 Mester TISZK-kel összefogva sikerült elindulni ezen az úton, a közelmúltban több szakmában tudták ilyen módon előbbre vinni a szakképzés ügyét. A továbbképzés szakmai sikerében a járműfényező és karosszérialakatos szakmában Szénási Róbert karosszérialakatos mester, a Karosszériajavítók és Fényezők Egyesülete (KAFE) elnöke, a kőműveseknél és burkolóknál Vér Sándor, a Baustudium ügyvezető igazgatója, a gépészetnél és épületgépészetnél Rácz László mérnök tanár vállalt oroszlánszerepet. A továbbképzések lényegét, természetét az autófényező és karosszérialakatos szakma programján mutatjuk be kicsit részletesebben. A továbbképzés két részből, elméleti előadásokból valamint gyakorlati technológiai és eszközbemutatóból állt, az előbbieket az SZMK Csonka János Tagintézményében tartották, az utóbbiakat a Szénási Műhelyben, illetve a Servind Fényezéstechnológiai Kft. budapesti továbbképző bázisán rendezték. Szaktanárok, szakoktatók a Szénási Műhelyben. Az előadásokat külső, meghívott szakemberek prezentálták, karoszszérialakatos szakmában Polák József, a győri Széchenyi István Egyetem Közúti és Vasúti Járművek Tanszék mérnöke és Katona János, a Servind Kft. fényezőmestere, vezető alkalmazástechnikusa tartotta mindketten a tagjai a KFE elnökségének. A Szénási Műhelyben kítűnő szakembergárda várta a vendégeket. Szénási Róbert karosszériajavító mester vezetésével a legmodernebb karosszériajavítási módszereket, gyakorlati fogásokat (például nagy szilárdságú mikroötvözött lemezek, alumíniumkarosszériák javítása) mutatták be a vendégeknek, akik több eszközt, technológiát maguk is kipróbálhattak. A Csonka János Tagintézmény igazgatója, műszaki igazgatóhelyettese és gyakorlati oktatási vezetője külön levélben köszönte meg Szénási Róbertnek, a szakmai továbbképzés motorjának a jól szervezett, magas szintű képzést. A továbbképzésben részt vevő tanárok, szakoktatók hasznos tudásszerzésről, az oktatás tanmenetébe jól beilleszthető tartalomról beszéltek. A 12. osztályban N o - vember 22-én tartotta ülését a 13. osztály. Szénási R ó b e r t osztályelnök beszámolójában számos fontos, a szakképzést érintő változásra hívta fel a jelenlévők figyelmét. Ezekből néhány: Nem jók a központi tantervek (iskolai oktatás), ezek megváltoztatása közös cél. Az összevonások pozitívan befolyásolták az iskolák működését, a főigazgatók pozitívan állnak a kamara javaslataihoz. A TISZK-kel való együttműködés egyik eredménye: sikerült a tanárok, szakoktatók továbbképzésének bevezetése, mely minden érintett résztvevő reményei szerint folyamatos lesz. A kormány elé tett javaslatok közül számos a CSMKIK-tól származik. Az osztályülésen részt vett Orcsik Sándor kézműves alelnök is, aki, mint az MKIK Mestervizsga Koordinációs Bizottságának elnöke, a mesterképzés helyzetéről is tájékoztatta a résztvevőket. (Az elnök írása a témában az 5. oldalon.) Szakképzési hozzájárulásáról rendelkezzen Ön, és támogassa vele a térség szakképzését! Amennyiben Ön gazdasági társaságot vezet, egyéni vállalkozó, vagy külföldi vállalkozó, és belföldi telephellyel rendelkezik, szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett. A befizetés mértéke az Önt terhelő társadalombiztosítási járulék alapjának 1,5%-a. Önnek most lehetősége van arra, hogy a fenti öszszeg 60%-ával egyenesen helyi szakképzést támogassa elsősorban, és ezzel egyidejűleg az APEH szakképzési hozzájárulás számlára történő befizetési kötelezettség 40%-ra csökken. A hatályos szabályozás szerint a képző intézmények kizárólag TISZK-en keresztül juthatnak ehhez a fejlesztési támogatáshoz. A fejlesztési támogatások átutalásának határideje december 31. A 2008 őszén alakult 1000 Mester TISZK jelenleg 21 képző intézményt, csaknem 1200 pedagógust és közel tanulót tömörít egy egységes szakképzési rendszerbe, ezzel az ország egyik legnagyobb TISZK-je. Célunk a hatékony forrásfelhasználással, a képzési struktúra átalakulásával, a képzések minőségének és tartalmának javulásával olyan szorosan együttműködő intézményhálózat kialakítása, amely tényleges választási lehetőséget kínál a tanulók számára, felkészíti őket az egész életen át tartó tanulásra és a munkaerőpiacon való eredményes részvételre. Cégünk egyik legfontosabb feladatának tartja az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési szolgáltatását. Az intézmény a térségben egyedülálló erőforrás hálózattal rendelkezik, így megoldást tud kínálni a legspeciálisabb képzési igényekre is. Amennyiben tehát saját dolgozói számára tervez képzést, akkor mi, mint a dél-alföldi régió legnagyobb felnőttképző intézménye az 1000 Mester TISZK állunk szíves rendelkezésére. Lehetősége van arra is, hogy ezeket a képzéseket a fizetendő szakképzési hozzájárulása terhére finanszírozza. A fentiek mellett az 1000 Mester TISZK az alábbi szolgáltatásokat is nyújtja a munkáltatóknak: a munkaerő-keresletnek megfelelő szakképzések indítása; tanulók, gyakornokok toborzása; szakmai belső vállalati továbbképzések (felnőttképzés); tananyagfejlesztés a munkaadói igények alapján; szakképzést érintő jogszabályi változásokról rendszeres tájékoztatás; szakképzési fórumok szervezése egy-egy kiemelt szakmai témában; szakképzés fejlesztési pályázatokon közös részvétel. Ha a fejlesztési támogatás nyújtásával, felnőttképzéssel (saját dolgozói képzéssel) vagy szerződéskötéssel kapcsolatban kérdése lenne, forduljon bizalommal Németh Helga pénzügyi vezetőhöz vagy Karácsonyiné Fehérvári Szilvia vállalati kapcsolattartóhoz az alábbi elérhetőségeken: tel.: 06/ vagy ben: a és hu. Bővebb információért keresse honlapunkat Kérem, éljen a lehetőséggel és támogatásával járuljon hozzá Ön is térségünk szakképzésének fejlesztéséhez. Ezáltal a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Csongrád Megye Önkormányzata, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Orosháza Város Önkormányzata, a Szegedi Tudományegyetem, a Szinergia Gazdasági Oktatást Támogató Alapítvány, a Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány és Mórahalom Jogú Város Önkormányzata és az Alapítvány a Művészeti Nevelésért által fenntartott szakképző intézmények fejlesztéséhez járul hozzá. Támogatását ezúton is köszönjük. Solticzky József ügyvezető igazgató

5 2010 december 5 Szakképzés Mesterképzés, mestervizsgáztatás a kamarával A szakma csúcsa: a mester A mesterképzés, mestervizsgáztatás kamarai feladatkör és jogosultság, amely egyben felelősség is Hazánk felemelkedésének, társadalmi jólétünk megteremtésének elengedhetetlen feltétele, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, és mielőbb sikerüljön csökkenteni, felszámolni a munkanélküliséget. Ennek stratégiailag három meghatározó eleme, egymással összefüggő feltétele van: a munkahelyteremtés, a minőségi szakképzés, és a jól képzett szakemberek, a mesterek. Ezekben a törekvésekben a mestereknek kulcsszerepük lehet. Ugyanis a mesterek, ha vállalkozók lesznek, családjuk számára megélhetést biztosítanak. Ha vállalati szakemberek lesznek, a munkatechnológiai folyamatok irányítását tudják végezni. A szakképzés során a szakmai ismeretek, a munkakultúra, szakmaetika, viselkedéskultúra továbbörökítésében, a minőség képviseletében nélkülözhetetlen feladataik vannak. Segíteni kell a fiatalokat abban, hogy az iskolapadból ne a munkaügyi központba, vagy a szociális ellátó rendszerbe vezessen az útjuk. Ehhez a szakma legjobbjai, a mesterek bevonása szükséges. A szakma csúcsa A mesterképzés és a mestervizsga legfontosabb céljai: 1. A legmagasabb szakmai képzettséget, képesítést adó minősítés és elismerés, a mesterlevél/mesterdiploma megszerzése, annak hasznosíthatósága. 2. Biztosítsa a vállalkozás indításához és működtetéséhez, a vállalati szakmai munkafolyamatok irányításához szükséges szakmai, vállalkozási ismereteket és jogosultságot. 3, Biztosítsa a szakképzéshez szükséges minőségi, magas szintű szakmai, szakmaetikai, és pedagógiai ismereteket. Ki a mester? A mester évszázadok óta a magas minőséget, a szakmai igényességet, kiválóságot, szemlélet- és gondolkodásmódot, a szakma legmagasabb rangját jelenti: A fodrászmester és a mesterfodrász nem azonos fogalom, és cím. A két, látszólag azonos, de mást-mást jelentő elnevezés használata és értelmezése sok ember számára zavart okoz. Mi hát a különbség? A mester titulus szakmai képzettséget jelent, az adott szakma legmagasabb szakmai képzettségét, és aki jogosult használni, az a szakmája után írja, hogy mester. Tehát, így jogosult használni, hogy pl. fodrászmester, autószerelő mester. Viszont létezik egy más fajta mester jelző is bizonyos szakmákban, ami nem azonos az előbbi mesterrel. Ezt a címet jellemzően, szakmai egyesületek, szervezetek, az általuk szervezett versenyeken elért eredmények alapján, szakmai zsűri ítéli oda. - Mester lehet az a szakember, aki értékteremtő munkájában, magas fokú szakmai tudással, és elegendő, minimum 5 év szakmai munkatapasztalattal, vállalkozási, szakmaetikai és pedagógiai ismeretekkel rendelkezik. - Aki szakmája összes munkafolyamatát átlátja, képes minden munkafolyamatot önállóan elvégezni. - Aki alkalmas önálló vállalkozás elindítására, vezetésére, valamint vállalati szakmai munkafolyamatok irányítására. - Aki szakmai tudása, munkatapasztalata mellett, pedagógiai és szakmaetikai ismeretei folytán képes és alkalmas tanulók képzésére, a munkakultúra átadására. Mester tanítvány. - Akit a szakma értékítélete szerint a mestervizsga-bizottság a mester címre alkalmasnak talált, sikeres mestervizsgát tett. Szeretnénk a mesterré válást széles körben ismertté és vonzóvá tenni a szakképzésben részt vevő ifjúságnak mint elérendő szakmai karriert, egzisztenciális modellt, perspektívát, a szakma diplomájának megszerzését. Kamarai célok, feladatok Fontos feladatunk annak megteremtése, elérése, hogy a mestereket értékteremtésük alapján megbecsülés, elismerés övezze. A mesteri cím presztízsének helyreállítása. A minőségi szakképzés biztosítása a mesterek által. A mesterképzés, mestervizsgáz- Pékmesterképzés tatás korszerűsítése. A piacképes mestertudás folyamatos szinten tartása, fejlesztése érdekében a kredit rendszerű továbbképzések bevezetése. A gyakorlati oktatás minimum feltételeként a mestervégzettség megszerzése. Fodrászmester és/vagy mesterfodrász? Ezzel díjazzák azt a munkát, amit ott a versenyző produkált. Ezeket, a versenyeket jellemzően az ún. látványszakmákban rendezik. Pl. fodrász, kozmetikus, szakács, cukrász. Ők a kapott díj alapján írják, hogy mesterfodrász, mestercukrász stb. Ezeken, a versenyeken nincs számon kérve a szakma egészét átfogó szakmaelmélet és gyakorlati ismeretek, valamint a vállalkozási és pedagógiai ismeretek. Tehát ez a cím, a versenyen elkészített, a versenytárgyon, vagy személyen bemutatott gyakorlati eredmény, amely nem biztos, hogy tükrözi a szakma egészét átfogó, mestertudást bemutató szakmai ismeretet. Összegezve: ez a titulus egy szakmai zsűri által odaítélt elismerő szakmai díj, és nem szakmai képzettség. Államilag elismert jogosultságokkal nem jár. Orcsik Sándor A mesteri képzettséghez további lehetőségek, előnyök biztosítása. Új mesterszakmák megjelentetése. A mesterképzési anyagok, vizsgakövetelmények korszerűsítése. Akkreditált képzőhelyek, vizsgahelyek. A mestervizsga-bizottsági tagoktól magas követelmény. A mester legyen a minőség, a megbízhatóság, és az etika képviselője. A mesterré válás érdekeltségének megteremtése. A kiváló mesterek kitüntetése, elismerése. Mesterré avatom A mesteri cím elnyeréséhez szükségesek: - Szakmunkás-bizonyítvány és legalább 5 éves szakmai gyakorlat, vagy szakirányú középfokú, ill. felsőfokú végzettség és 3 év szakmai gyakorlat. - Mesterremek, és több szakmában mesterszakdolgozat. - Majd a szakmája egészéből, mestervizsga-bizottság előtt, több napon át tartó szakmai szóbeli, írásbeli, és gyakorlati vizsga, valamint vállalkozási ismeretekből, pedagógiai ismeretekből vizsgázott személy. A sikeres mestervizsga után képesítést kap és mesterré nyilvánítják. Így egy államilag elismert képzettséget kap, ami bizonyos jogosultságokkal jár együtt. Például: vállalkozás elindítása, vezetése, mesteroktatás stb. A mester képzettséget jelenleg 85 mesterszakmában lehet megszerezni. A mestervizsga-felkészítő tanfolyamok, mestervizsgák megszervezése, mestervizsgáztatás és a mesterré nyilvánítás kamarai kompetencia. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a kamara honlapján: Orcsik Sándor az MKIK Mestervizsga Koordinációs Bizottságának elnöke

6 6 Kamarai Futár Szakképzés Pályázati felhívás Önt is várjuk a mestervizsga-bizottságokba! A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet mestervizsga-bizottságába tagi tisztségek betöltésére az alábbi szakmákban: asztalos, autószerelő, autóvillamossági szerelő, cukrász, fodrász, fogtechnikus, gázvezeték- és -készülékszerelő, karoszszérialakatos, kárpitos, kerámiakészítő, kereskedő, kozmetikus, kőműves, női szabó, pék, pincér, vendéglős, fogadós, rádió- és hangtechnikai műszerész, televízió- és videotechnikai műszerész, szakács, szobafestő-mázoló és tapétázó, villanyszerelő, vízvezeték- és központifűtés-szerelő. A pályázatok beküldésének határideje: január 14. Bővebb információ: Pintér Ágnes szakképzési referenstől kérhető a címen, vagy a 30/ es telefonszámon. Új bejelentési kötelezettségek lépnek életbe Jelentse be tanulóigényét! A többször módosított évi LXXVI. szakképzési törvény 29. (1). bekezdésében foglaltak szerint a tanulók szakmai gyakorlati oktatását biztosító gazdálkodó szervezetek kötelesek írásban közölni tanulóigényüket a területileg illetékes gazdasági kamarának. Ezt ebben az évben is megtehetik a tanulóigényt bejelentő nyomtatvány kitöltésével, melyet kamaránk (www. csmkik.hu) honlapján a Szakképzés menüre kattintva találnak. Az igénybejelentő lap kérhető- faxon, ben és postai úton is az oktatási igazgatóságtól. Az igényeket a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Igazgatóságára Czirok Györgyi szakképzési munkatársnak kell eljuttatni. A gazdálkodóknak (vállalkozóknak) annyi bejelentőlapot kell kitölteni, ahány szakmában van tanulóigényük. Beküldési határidő: december 31. Az igényeket a következő címre kérjük beküldeni: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6721 Szeged, Párizsi krt ; vagy 6701 Szeged, Pf cím: czirok. Tel.: 62/ vagy a 62/ /175 mellék. Tananyagok kisvállalkozásoknak Kamaránk az EuroCrafts 21 Leonardo szakképzési innováció transzfer projekt záró rendezvényét december 6-án tartotta, ahol bemutatásra kerültek a projekt eredményei, és a képzésben részt vevők megoszthatták tapasztalataikat. Mind a trénerek (Szügyi György, Síposné Magony Mária, dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna), mind a résztvevők nagyon hasznosnak tartották a kétéves munkát és e rendezvény keretében átvette a tanúsítványát a kézműves önértékelésben részt vett két cég képviselője, Belányi Gyula és Traum József. A kompetenciafejlesztés a fenntarthatósági menedzsment érdekében az európai kézműiparban című projekt végső terméke egy tananyag, mely a kézműves fenntarthatósági önértékelést is tartalmazó, Németországban kifejlesztett és tesztelt képzési és tanácsadói koncepció adaptációja. A projekt célcsoportjainak köre magában foglalja a szakképzésben dolgozó oktatókat és tanárokat, a kézműipari szektor gazdálkodó szervezeteit, illetve vezetőit, és azokat a tanácsadó szervezeteket, amelyek az eredmények multiplikátorai lehetnek. A korlátozott számban ingyenesen rendelkezésre álló, a projekt eredményeit tartalmazó CD igényelhető a csmkik.hu címen dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna projektmenedzsertől. Bemutatkozik a Déri Miksa Ipari Szakközépiskola Déri a gépipari képzés fellegvára Az idén 116 éves Déri Miksa Ipari Szakközépiskola hű maradt hagyományaihoz és eredendő kötelességéhez, az iparoktatás szolgálatához. A Déri tevékenysége és a kamara közötti együttműködés jellemzői: a gépipari hiányszakmák oktatása, kamarai felügyelet alá kerülnek a nálunk oktatott szakmák, több területen indítja a kamara a szintvizsgákat, jelentős számban folynak szakképző vizsgák, melyekre a kamara delegálja az elnököket, jó üzemi kapcsolatok, a munkanélküliek átképzésében vezető szerep. A Déri a város legnagyobb alapterületű iskolaépülete (1914-ben készült) az iskolát 1894-ben alapították. A tanműhelyek és a laboratóriumok összes alapterülete mintegy 2000 négyzetméter. A Déri az egyetlen iskola nemcsak Szegeden, de a régióban is, amely a gépipar szinte minden területén használható tanműhelyekkel és csúcstechnikájú berendezésekkel rendelkezik: CAD-labor, CAM-laboratóriumok, megmunkáló központ, hegesztő robot, C-tengelyes CNC eszterga, CNC marógépek, CNC esztergák, mikroprocesszoros hegesztőgépek, AWI hegesztőgépek, MIG/MAG hegesztő gépek, PLC laboratórium, robottechnikai laboratórium, pneumatikalaboratórium, automatikalaboratórium, gépészeti technológiai laboratórium, gépipari minőségbiztosítási rendszerek, villamos laboratóriumok stb. Szakképzések érettségizetteknek nappali tagozaton a Dériben: - CAD-CAM informatikus (hiányszakma) - Gépgyártás-technológiai technikus (szintentartó) - Gépi forgácsoló(benne CNC technika) hiányszakma Ugrásszerűen nőtt az érdeklődés az érettségizettek körében gépészeti szakmák iránt, idén először a gépésztechnikus-képzésre túljelentkezés volt, erre hosszú évek óta nem volt példa. Erősségeink: - CAD-CAM technika (számítógéppel támogatott tervezés és gyártás) - CNC technika - robottechnika és - a mérnök-tanári és a technikus-tanári kar. Felnőttképzés: közel 100 fővel az alábbi szakmákban folyik jelenleg: CNC-forgácsoló, gépi forgácsoló (benne CNC technika), AWIhegesztő, szerkezetlakatos, géplakatos, kazánfűtő. Jelszavunk: CSÚCSTECHNIKA ÉS TRADICIÓ. Németh Géza igazgatóhelyettes

7 2010 december 7 Fókusz A GVI és a területi kamarák évi második féléves konjunktúrafelmérésének elemzése Még mindig bizakodóak a vállalkozások 2010 októberében huszonhatodik alkalommal elkészült a MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet és a területi kamarák konjunktúravizsgálata II. félévében országosan 1869 vállalkozás, megyei szinten pedig 93 vállalkozás vett részt a felmérésben. A Csongrád megyei válaszadók többsége már elektronikusan töltötte ki a kérdőívet. E vállalkozások válaszaira alapozva készült el az országos konjunktúraelemzés, melynek legfontosabb megyei sajátosságokkal bővített eredményeit tartalmazza ez a rövid helyzetértékelés. A konjunktúramutató alakulása Országos szinten az októberi felvétel eredményei szerint a magyar üzleti szektor maga mögött hagyta a válság első mélypontját. A tavaly októberi mélypont -9%-os értéke után 2010 áprilisában +14,8%-ra kapaszkodott, majd idén októberben +10,4%-ra csökkent a GVI konjunktúramutató értéke. Ez a tendencia is azt mutatja, hogy ha kisebb arányban is, de még mindig nagyobb a jövőre nézve bizakodó vállalkozók aránya. A GVI bizonytalansági mutató értékében 2010-ben enyhe csökkenés figyelhető meg: az áprilisi 46,1 pontról októberre 45,5 pontra süllyedt ez az érték. A magyar gazdaságban továbbra is sok cégről lehet elmondani, hogy nem számít javulásra, sőt inkább üzleti helyzetének további rosszabbodását valószínűsíti. A cégek tulajdonosi öszszetétele szerint csak a tisztán magyar tulajdonban levő vállalkozások körében nem csökkent a konjunktúramutató az elmúlt félévi értékhez képest. A legnagyobb mértékű csökkenés a többségében külföldi tulajdonú vállalatoknál mutatkozik. Cégnagyság szerint a közepes vállalkozásokon kívül minden csoportnál a konjunktúramutató csökkenése figyelhető meg. Gazdasági ágak szerint a legkedvezőbb kilátások továbbra is az iparvállalatok körében figyelhetők meg, bár 34%-ról 28%- ra csökkent a konjunktúramutató értéke. Április óta egyedül a kereskedelemben látható némi javulás 1,7%-ról 3,4%-ra, míg az egyéb szolgáltatásoknál és az építőiparban is romlás mutatkozik. Megyénkben továbbra is többségben vannak a pesszimista vállalkozások, és arányuk az előző félévhez képest az országos értékhez hasonlóan növekedett második félévében a megyei konjunktúramutató -16 százalékpont a tavaszi -4 százalékponttal szemben. A Csongrád megyei vállalkozások kétharmada változatlannak érzi üzleti helyzetét az elmúlt 6 hónapban, és csak 11%-uk érzi úgy, hogy javult a helyzetük az elmúlt fél évben. Az előző felmérés alkalmával a vállalkozások 22%-a nyilatkozta azt, hogy javult üzleti helyzete. A jövőre nézve a válaszadók fele (52%) stagnálást vár, míg 25%-uk szerint még rosszabb lesz a helyzet. Tavasszal ez az érték 21% volt. A növekedés a vállalkozások jövőképének romlását jelentheti. A jövedelmezőségi helyzetét a cégek több mint fele (52%) gondolja kielégítőnek. Az előző félévhez képest csökkent az elégedettek (13%-ról 6%-ra) és az elégedetlenek (46%-ról 37%-ra) aránya is. A jövőre nézve a vállalkozásoknak szintén a fele várja jövedelmezőségi helyzetének változatlanságát. Az üzleti tevékenységet leginkább akadályozó tényezők közül továbbra is a kereslethiányt (71%) és a tőke/pénzhiányt (49%) jelölték meg a vállalkozások, mindkét tényező arány nőtt az előző felméréshez képest. Beruházások Országos szinten a beruházások várható alakulása terén nem folytatódik a tavaly október és 2010 április között megfigyelhető javulás, inkább a beruházási aktivitás stabilizálódása várható. A cégek 41%-a nem tervez építési beruházást, 11% csökkenéssel számol, 35%-uknál nem változik, és mindössze 13%-uknál várható növekedés. A gépberuházások esetén az arányok kissé kedvezőbbek: 23% nem tervez beruházást, 15% csökkent, 40% szinten tart, és a cégek 22%-a a beruházási volumen növekedésével számol. Csongrád megyében a vállalkozások közel egyharmada nyilatkozta azt, hogy nem volt sem építési, sem gépi beruházása, 25% nem valósította meg minden elképzelését, 35%-uk pedig a tervei szerint hajtott végre beruházást az elmúlt időszakban. A cégek 38%-a nem tervez beruházást a következő félévben, 46%- uk pedig nem változtat beruházási tervein, vagy még növeli is azokat. Forgalom, kapacitáskihasználás A cégek októberben a rendelésállomány kismértékű csökkenésére számítanak, ami intő jel, és a recesszióból való kilábalás időszakának elhúzódására utal. A kapacitáskihasználtság szintje nőtt az átlagos 72%- ról 76%-ra, ami pozitív jelnek tekinthető, azonban még így sem éri el a válság előtti szintet. A döntően exportáló cégek kapacitáskihasználtsága tovább emelkedett (85% közelébe), míg a többi cégé 73 77% körüli szintre nőtt. Csongrád megyében a vállalkozások 20%-a várja a összes megrendelésének növekedését, 33%-uk csökkenéssel számol. Belföldi megrendelések várakozása hasonlóképpen alakul, a külföldi vevőkkel rendelkezőknek viszont csak a 23%-a vár csökkenést és 33%-uk növekedést. Értékesítés terén a cégek 20%-a számol növekedéssel. Ezen a területen lényegesen csökkent a pesszimista vállalkozások aránya, 46%-ról 23%-ra csökkent. A stagnálást prognosztizálók aránya 50%. Munkaerő-kereslet A várható munkaerő-kereslet tovább erősödött április óta, ami a versenyszférában a foglalkoztatottság további növekedését jelzi előre 2011 első negyedévére. A magyarországi munkáltatók 63%-a nem kíván módosítani alkalmazottai létszámán, 18%-uk tervez elbocsátást, és ugyanekkora százalékuk bővítené humán erőforrását. Csongrád megyében tovább nőtt azok száma, akik nem akarnak változtatni alkalmazottaik létszámán (72%-ról 78%-ra). Ezzel összhangban csökkent a bővíteni és elbocsátani szándékozó cégek aránya. Előbbi esetben 11%-ról 6%-ra, utóbbi esetben 17%-ról 14%-ra változott az arány. (Forrás: MKIK GVI konjunktúraelemzése) Tanács Edina közgazdasági referens

8 8 Kamarai Futár Iránytű Kapitány Misa Anasztaszijev díjat kapott Török György Kettős jubileumot ünnepelt a szabadkai kamara A Temesvári Kereskedelmi, Kisipari és Iparkamara szabadkai tagozatának 160 éves, valamint a Szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara megalakulásának 35 éves évfordulóját ünnepelte a szabadkai kamara november 19-én a szabadkai városháza dísztermében. Az ünnepségre számos hazai, magyar és más külföldi országos és területi kamara, diplomáciai képviselet és együttműködő partnerintézmény mellett kamaránk is meghívást kapott. A z ü n nepi e s e ményen Slobodan Vojinović, a szabadkai kamara elnöke felidézte a kamara alapításának mérföldköveit, az elért eredményeket, a meghívottak pedig rövid hozzászólásokkal méltatták a kamara tevékenységét és a jó együttműködést. A CSMKIK nevében dr. Horváth Lajos szolgáltatási alelnök oklevél és kamarai érem átadásával ismerte el a szabadkai kamara magyar szerb határ menti gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért végzett eredményes munkáját. Az ünnepség keretében a ju- Nemzetközi kontaktnapok Ungváron 2O11. február én a Kárpátaljai Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi kontaktnapokat szervez Ungváron. A rendezvény témakörei: - Mezőgazdasági termékek, gépek és alkatrészek; - magok, növényvédő szerek, műtrágyák; - mezőgazdasági termékek feldolgozása, technológiák; - csomagolási technológiák, eszközök és anyagok; - élelmiszer-ipari termékek, technológiák, gépek. Bővebb információk: index.php?id=3118 Dr. Horváth Lajos köszönti a jubiláló kamarát. biláló kamara díjakat adott át kiemelkedő teljesítményt nyújtó tagjainak és együttműködő partnereinek. Török György kamarai tagunk magas rangú kitüntetésben részesült a szabadkai székhelyű Elzett Certa Doo. tulajdonosaként: Kapitány Misa Anasztaszijev kitüntetés arany fokozatát vehette át a kamarai rendszer és a vállalkozói szellem fejlesztéséért végzett sokéves munkájáért. Török György átveszi a kitüntetést. Sikeres találkozó a kamarában! Dél-alföldi Üzleti Randi December 8-án rendezték meg az első Dél-alföldi Üzleti Randi találkozót Szegeden, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában! Öröm látni, hogy egyre több cégvezetőnek,,nyílik fel a szeme, és keresi az együttműködéseket, az új üzleti lehetőségeket. Számunkra bizonyíték, hogy a valóban nyitott vállalkozók meg is találják, és fejlődnek... Gratulálunk a résztvevőknek, és sok sikert kívánunk nekik! Természetesen a sikerre való tekintettel jövőre is számos üzleti kapcsolattal gazdagodhatnak a dél-alföldi cégvezetők az üzleti randi találkozók által. Ha bővebben érdeklődik az üzleti randi találkozók iránt, keresse fel a hu/ honlapot. Elektronikus Kamarai Futár Egyre több olvasónknak juttatjuk el a Kamarai Futárt elektronikus formában. A környezeti terhelés csökkentésén túl az elektronikus lap nagy előnye, hogy a szervezet akár minden dolgozójának meg tudjuk küldeni aktuális híreinket, információnkat. Amennyiben a jövőben Ön is -ben szeretné megkapni havonta megjelenő gazdasági lapunkat, kérjük, jelezze igényét a címen, feltüntetve azokat az címeket, amelyekre megküldhetjük a lapot.

9 2010 december 9 EU-rópa A magyarok fele nem tudja, hogy jövőre Magyarország lesz az EU soros elnöke A Policy Solutions és a Medián közös kutatása szerint egy hónappal Magyarország uniós elnökségének kezdete előtt többségben vannak azok, akik nem tudják, hogy január 1-jétől az ország lesz az EU soros elnöke. A két cég közös felmérése szerint a megkérdezettek mindössze 45 százaléka tudta megmondani, hogy a következő fél évben Magyarország lesz az EU élén. Ezt viszont a válaszadók döntő többsége (76 százaléka) fontosnak tartja. Szlovéniában a hazai cégvezető, vagy vállalkozás igen udvarias, de határozott és távolságtartó partnerekkel találkozhat üzleti útja során. Az Alpok és a Földközi-tenger között elhelyezkedő kétmilliós országban a munkanap általában 8 9 óra között indul. A legtöbbször 13 óra körül kezdődő ebédidő előtt esetleg fél 11 táján is beiktatnak egy szünetet. A megbeszélések helyszíne a partnerektől függ, de a szlovének általában szívesen járnak étterembe, A felmérés szerint arról viszont már megoszlanak a vélemények, hogy az uniós elnökség miként fogja befolyásolni Magyarország megítélését. A Policy Solutions és a Medián a közleményben kiemelte: hat évvel a belépés után Magyarország uniós tagságának támogatottsága továbbra is egyértelmű. Egy, a tagság,,megerősítéséről szóló népszavazáson 69 százalék ma is a bent maradás mellett szavazna Amit a szlovén üzleti kultúráról tudni érdemes ezért a találkozót össze is köthetjük az étkezéssel. Eltérő habitussal Az üzleti találkozók résztvevői legtöbbször itt is kézfogással üdvözlik egymást, de partnereink habitusa régiónként eltérhet a tengerparton élők általában nyitottabbak, közvetlenebbek az északabbra vagy a fővárosban élőknél. A ljubljanai magyar külgazdasági iroda munkatársainak tapasztalatai szerint az itteni üzletemberek udvariasak és határozottak, de nem kifejezetten közvetlenek, és a megbeszélések során ritkán tárják fel érdekeiket. Részben emiatt az ide érkező magyar partnerek nehézkesnek találhatják egy-egy megállapodás tető alá hozását. A megbeszélések szüneteiben, vagy az informális találkozók alatt beszélgethetünk Magyarország nevezetességeiről, de a szlovén természeti írták. Kiemelték viszont, hogy minden párt táborában vannak szkeptikus szavazók. A felmérés szerint az egyes társadalmi csoportokat vizsgálva az látható, hogy,,uniós tagságunk legnagyobb ellenzői a mezőgazdaságban dolgozók, akiknek mindössze 58 százaléka szavazna most a tagság fenntartása mellett. A legoptimistábbak pedig a diákok, akiknek 83 százaléka támogatja Magyarország európai uniós tagságát. (Forrás: mti.hu) A cikket megtalálhatja a kamarai honlapon. látványosságok, a sport és a helyi borok is kiváló témát jelenthetnek. Ne hozzuk fel viszont az egykori Jugoszláviával kapcsolatos témákat, illetve az ország függetlenségét megelőző időszakok történelmét sem. Ne sürgessük a választ Szlovén partnereink általában nem veszik jó néven, ha egy-egy döntés meghozatala előtt sürgetik őket. A döntési, ügyintézési idő itt hosszabb mint Magyarországon. Amennyiben a szlovén fél érdekelt az ügyletben, akkor rövid időn belül érkezik válasz, de ha mégsem jelentkeznek, esetleg óvatosan rá lehet kérdezni, hogyan áll az ügy. Üzletfeleink tartják magukat a szóbeli megegyezésekhez, az adott szó nagyon fontos, de a külgazdasági iroda azt tanácsolja a magyar felek számára, hogy kössenek írásos szerződést, amely minden jelentős kérdést részletez. Különösen figyelni enterprise europe Megtaláljuk a párját Üzleti partnerkeresés európai kisvállalkozások számára. Bel- és külföldi üzletember-találkozók Elôre szervezett tárgyalások kell a megállapodások fizetéssel és teljesítéssel kapcsolatos részeire. Üzleti nyelv Szlovéniában a hivatalos találkozók előtt is megengedett a pár perces késés, főleg, ha messziről érkezünk. Ha azonban 10 percet, vagy esetleg többet késünk, illik értesíteni partnerünket, illetve későbbi időpontra halasztani a megbeszélést. Az üzleti életben a szlovén mellett kiválóan lehet boldogulni az angol nyelvvel, amit itt nagyobb arányban beszélnek, mint Magyarországon, de Mura-vidéken akár magyarul beszélő üzlettársat is találhatunk. A tengerparti területeken sokan beszélnek olaszul, míg az Ausztriához közel eső régiókban a német nyelv is jellemző. Ajándékok Szlovén partnereink nagyon örülnek az ajándékoknak, főleg, ha olyan különlegességekkel például pálinkával, vagy szalámival lepjük meg őket, amelyek náluk nem kaphatók. Semmi esetre sem javasolt viszont más, egykori jugoszláv területről származó ajándék. (Forrás: Finczicki Béla szerk. Szokás, illem, ajándék, üzleti etikett 38 országban) Van segítség! A szlovén piacra való belépést tervező hazai vállalkozások számára nagy segítséget nyújthat az Enterprise Europe Network, az Európai Bizottság egyetlen hivatalos vállalkozásfejlesztési hálózata, melyen keresztül tevékenységi körüknek és igényeiknek megfelelő üzleti partnereket kereshetnek. Az Enterprise Europe Network szegedi irodáját megtalálják a kamara épületében a Szeged, Párizsi krt szám alatt, de szolgáltatásaikról részletes tájékoztatást kérhetnek az hu címen is.

10 10 Kamarai Futár Aktuális Új bejelentési kötelezettségek lépnek életbe december 1-jétől Újabb szakaszához ért el a REACH rendelet A CLP rendelet alapján a vegyi anyagokat és a keverékeket újra kell osztályozni. A REACH hatálya alá tartozó anyagokkal kapcsolatban szintén fontos regisztrációs kötelezettségük van a vállalkozásoknak december 1-jétől a REACH hatálya alá tartozó anyagokkal kapcsolatos új bejelentési kötelezettségek lépnek életbe. Határidők és bővebb információ december 1-jén az anyagok és keverékek osztályozásáról (classification), címkézéséről (labelling) és csomagolásáról (packaging) szóló 1272/2008/EK számú (CLP) rendelet fontos határidejéhez érkezik. A CLP rendelet alapján a vegyi anyagokat december 1-jéig, a keverékeket június 1-jéig újra kell osztályozni. A gyártók és az importőrök január 3-áig kötelesek bejelenteni az ECHA-nak azon forgalomba hozott vegyi anyagok osztályozását, amelyek: a REACH alapján regisztrációkötelesek (a november 30-áig regisztrálandó vegyi anyagok esetében a bejelentés a regisztrációs dokumentáció részét fogja képezni), veszélyesnek minősülnek (menynyiségtől függetlenül!), keverékek alkotó részeiként meghaladnak bizonyos koncentrációhatárt, aminek következtében szükséges az osztályozás. A CLP-vel kapcsolatos további információkat találhat az Országos Kémiai Biztonsági Intézet honlapján: php/hu/ghs. Ugyancsak fontos határidőt szab meg a REACH rendelet december 1-je a REACH keretében meghatározott határidő, ameddig évi 1 tonna felett regisztrálni kell a legveszélyesebb anyagokat (pl. a CMR, azaz rákkeltőnek, mutagénnak vagy reprodukciót károsítónak minősülő anyagokat); a vízi környezetre nagyon ártalmas anyagok esetében évi 100 tonna felett szükséges a regisztráció, illetve az évi 1000 tonnát meghaladó mennyiségben gyártott vagy importált vegyi anyagokat is regisztrálni kell. A REACH-csel kapcsolatos további információk megtalálhatók az Országos Kémiai Biztonsági Intézet honlapján: images/reach/8_leaflet_ir_hu.pdf december 1-jétől a REACH rendelet 116. cikke alapján be kell jelenteni a 113. cikkben meghatározott forgalomba hozott veszélyes és/vagy regisztrálandó anyagok veszélyesség szerinti osztályozását és az osztályozásnak megfelelő veszélyszimbólumokat és -jeleket az ügynökségnek. A REACH rendelettel kapcsolatos részletes hivatalos tájékoztatás a következő honlapon érhető el: hataridokareachben. (Forrás: Kamarai tanácsadók (3.) Szakmai kérdése, problémája van? Szakértőre lenne szüksége? Kamaránk tanácsadói hálózatának tagjai egy előre megbeszélt időpontban szívesen segítenek Önnek szakmai kérdések megoldásában, személyre szabott tanácsadás keretében. A kamarai közvetítés díjtalan, a szakértőnek fizetendő tanácsadói díjról a tanácsadóval Ön fog megállapodni. Tanácsadóink a megjelölt témakörben elismert szaktekintélyek, meghívásos alapon kerültek kiválasztásra. A szolgáltatást kamarai tag és nem tag vállalkozások is igénybe vehetik. Az első megbeszélés díjmentes, melynek helyet biztosítunk a kamarai székházban. Ézsiás László bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Szellemi tulajdonvédelmi infópont Cseri András ügyvédi szolgáltatás, adójogi tanácsadás, adótanácsadás az iroda fő profilja több éves adóhivatali tapasztalattal Ügyfeleim tevékenységem során a következő kérdésekkel kerestek meg: - Jogos volt-e az áfa-visszaigénylésem során az adólevonási jog megtagadása? - Miért kell a levonási jog megtagadása miatt ilyen magas összegű bírságot fizetnem? - Van-e mód az adóbírság mérséklésére? Mely esetekben mérsékli az adóhatóság a bírságot? A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara konzorciumi együttműködésben a Progress Alapítvánnyal, valamint a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár PATLIB Központtal országos szellemitulajdon-védelmi információs hálózat részeként az iparjogvédelmi formák teljes körébe vonatkozó tájékoztatást nyújt a cégek, intézmények, szervezetek, vállalkozók, illetve valamennyi érdeklődő szellemi alkotásainak jogi oltalmával, valamint általában a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatban. Az infópontot a Magyar Szabadalmi Hivatal - Hogyan érhetem el, hogy az adóhatósági ellenőrzés során ne legyen adómegállapítás a cégemnél? - Milyen esetekben esik a számlabefogadó társaság terhére, ha az APEH az alvállalkozónál (számlakibocsátó) szabálytalanságot talál? - Melyek a cégalapítás lépései, milyen költségekkel jár? folyamatos tanácsadással segíti, és tájékoztató anyagokkal látja el: PATLIB Központ: munkanapokon óráig. Progress Vállalkozásfejlesztési Alapítvány: munkanapokon ig. Gyakorló szakértőként, felszámolóként és vagyonfelügyelőként leggyakrabban az alábbi problémákkal keresnek meg az ügyfelek: - Fizetésképtelenség előtti helyzetben átvilágítás és reorganizációs program kidolgozása. - Képviselet végelszámolási és felszámolási eljárásokban. - Gazdasági és büntető peres eljárásokban szakvélemény készítése. - Adóhatósági eljárásokban képviselet. Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: kedd csütörtök ig. A fenti időkeretek figyelembe vételével kérjük a konkrét időpont telefonon vagy elektronikus formában történő előzetes egyeztetését. További információ a kamara honlapján: hu

11 2010 december 11 Krónika Nemzetközi Közlekedési Konferencia (1.) A közúti közlekedési szolgáltatások versenyképessége itthon és Európában A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a kamarában működő Enterprise Europe Network Szeged, valamint a Délalföldi Közlekedésfejlesztési Klaszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával november én immár tizenkettedik alkalommal szervezett Nemzetközi Közlekedési Konferenciát Szegeden A közúti közlekedési szolgáltatások versenyképessége itthon és Európában címmel. A rendezvényt megelőzően, november 17-én ugyancsak Szegeden tartotta kihelyezett ülését az MKIK Logisztikai és Közlekedési Kollégiumának Taxis Tagozata Összeomlás előtt a taxipiac? címmel. A közlekedési konferenciáról szóló tudósításunk első részét Vereczkey Zoltán, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke előadásával kezdjük, aki A közúti közlekedési szolgáltatók versenyképessége javításának lehetséges eszközei címmel mutatta be az ágazat helyzetét. A közlekedési szakember meglepő és bátor mondattal nyitott: Célunk, hogy rettegjen Nyugat- Európa a magyar nemzetközi árufuvarozók versenyképességétől (mint a portyázó magyarok nyilaitól a X. században tette hozzá). Akik végighallgatták az előadást, azt is megtudhatták, mi mindennek kellene megváltoznia ahhoz, hogy az iménti nagy szavak realitássá érjenek. A közúti közlekedési szolgáltatási szektor méretét érzékeltetve megtudtuk, a teherfuvarozásban több mint 68 ezer járművel számolnak, a foglalkoztatottak száma 100 ezer körül van; a személyszállításban 14 és fél ezer a járművek és körülbelül 130 ezer a foglalkoztatottak száma. Mindez az összes magyarországi foglalkoztatott 3,5 százalékát jelenti. A szektor éves adóbefizetése 500 milliárd forint körül van, ami az államháztartás bevételének 6 százalékát jelenti. A hozzájárulás a GDP-hez körülbelül 1600 milliárd forint, a teljes magyar GDP 6 százaléka. Vereczkey Zoltán a következő javaslatokat fogalmazta meg a közúti közlekedési szolgáltató szakmacsoport helyzetének javítására: 1. Az üzemanyag-megtakarítás adómentes kifizetési lehetősége. A bérköltséget a vállalkozások nem tudják növelni szükség van a megtakarítások adómentességére. 2. A napidíj korrekciója. A szakma az adómentesen adható napidíj mértékét 25 euróról 40 euróra kéri felemelni. Versenyké- pességi kérdés, hogy a szomszéd országokban magasabb a napidíj összege, mint nálunk. Ugyanakkor szociális kérdés is, ugyanis a gépjárművezetők alapszükségleteinek a költségei egyre magasabbak. 3. A kereskedelmi gázolajár alkalmazása és a biodízel jövedéki adó mérséklése. Nemzetgazdasági kérdés: a költségvetés bevételét növelhetné (tranzittankolások generálása), ugyanakkor a hazai székhelyű vállalkozások versenyképességét javítaná. A kereskedelmi gázolajár alkalmazásával párhuzamosan szükségesnek tartják a biodízel Az EU által engedélyezett ún. nagyfelhasználói kedvezmény alkalmazása az első pillanattól (a nagyfelhasználást a jármű futásteljesítményéhez célszerű kötni, s ez által a magyar cégek üzemmérettől független relatív versenyelőnye biztosítható; a szennyezőanyag-kibocsátási normák szerint differenciált díjak az első pillanattól; a befolyó cca milliárd forintos többletbevételből kompenzáció olyan adóknál, amit csak jövedéki adójának jelentős mérséklését. Pozitív példaként említette az előadó a MOL és a közúti fuvarozók egyesülete közötti megállapodást a MOL kártya mindkét fél gyarapodását szolgálja. Szlovénia példája is követésre méltó, ahol havonként megállapított, 2010-ben literenként kb. 0,1 eurónyi jövedéki adó igényelhető vissza a nem készpénzes üzemanyag-vásárlások után. 4. A vámkezelés szabályainak áttekintése. Cél, hogy a vámteher 25%-a hazai költségvetésben maradjon! 5. A gépjárműadó mértékének korrekciója. Jelenleg 1380 forint (megkezdett 100 kilogrammonként). Légrugós járművekre 1200 forint. Az előadó szerint nagyobb különbségtétel indokolt és lehetséges (az EU jobban preferálja!). A ki nem használható kapacitások azonos adómértékkel szerepelnek, ami nem méltányos. A javaslat szerint: légrugós járművekre 1200 forint helyett 780 forint, a vontatási kapacitással le nem fedett pótkocsikra, félpótkocsikra 50%-os adómérték. 6. Az átírási illeték csökkentése. Visszterhes vagyonszerzési illetékről van szó, haszongépjárművek esetén akár negyedmillió forinttal drágítja. Javaslat: 5000 köbcentiméter felett 18 forint helyett 10 forint/köbcentiméter. Hosszabb távon pedig az illeték eltörlését kéri a szakma haszongépjárművek esetében. Ugyanis ezek nem vagyontárgyak, hanem termelési eszközök! 7. Az új haszongépjárművek forgalomba helyezésének egyszerűsítése. Az előadó kijelentette: a járművek műszaki szemléje felesleges. Javasolják a 0 km-es haszongépjárműveket is bevonni a vizsga nélküli forgalomba helyezés rendszerébe! 8. A megfelelően képzett gépkocsivezetői utánpótlás biztosítása. Mivel a gazdaság élénkülése a fuvarpiacét is magával hozza, újra gépkocsivezető-hiány állhat elő. Évente 5-6 ezer gépkocsivezető képzésére lenne szükség. A minőségi képzés drága hiány összességében azonban még drágább (károk, balesetek). Javaslat: átcsoportosítás a szakképzési alapból; közlekedésbiztonsági, foglalkoztatottsági előnyök. 9. A használatarányos útdíj bevezetése. A közúti fuvarozók egyesületének elnöke szerint erre akkor is szükség van, még ha plusz terhet is fog róni a fuvarozó vállalkozásokra. A tranzitáló külföldiek ma nyomott díjat fizetnek (EU-irányelvekből fakadóan). Protekcionista rendszer megvalósítható! hangsúlyozta Vereczkey, és az ehhez szükséges alapelveket is megfogalmazta (Lásd keretes írásunkat!) 10. Az iparűzési adó fokozatos megszüntetése. (Folytatjuk) A használatarányos útdíj bevezetésének alapelvei a hazai vállalkozások fizetnek, illetve pályázati források biztosítása; a teljes bevételt a közúti infrastruktúra fejlesztésére, karbantartására, felújítására forgassák vissza; transzparencia, átláthatóság; csak olyan technológia alkalmazható, amely megfelel az EU interoperabilitási irányelvének; hatékony ellenőrzési rendszer; folyamatos egyeztetés a díjpolitikáról; megfelelő idő a vállalkozások felkészítésére.

12 12 Kamarai Futár Jogszabályfigyelő évi adó- és pénzügyi törvények A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény értelmében az új szervezet január elsejével jön létre az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám-és Pénzügyőrség összeolvadásával. Az adóztatási feladatokat a központi hivatal, valamint a közép- és alsó fokú adóztatási szervek, míg a vámhatósági feladatokat a központi hivatal, valamint a közép- és alsó fokú vámszervek látják majd el. Fontos továbbá, hogy a törvény közepes terjedelemben módosítja az adózás rendjével kapcsolatos előírásokat is. Újdonság egyebek között, hogy, ha a személyi jövedelemadó bevallást azért nem tudja a magánszemély az önhibáján kívül beküldeni, mert nem állnak rendelkezésére a bevallás elkészítéséhez szükséges iratok, igazolások, akkor bejelentést tehet a késedelemről. Amint az akadályoztatás oka megszűnik, úgy a bevallást az igazolási kérelemmel pótolni lehet. Az adóhatóság pedig csak szeptember 20-a után bírságolhat. A számviteli törvénnyel való összhang megteremtése érdekében az adózás rendjéről szóló törvénybe is bekerült, hogy a vállalkozások 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatók, ha a beszámolójuk nem felel meg a számviteli törvény előírásainak. Meghatározza a törvény az úgynevezett adónyilatkozattal kapcsolatos új előírásokat is. A évi CXXIII. törvény tartalmazza az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosítását. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi CXXIV. törvény a magánszemélyek különadójának az ismételt bevezetéséről szól, melynek mértéke a törvényben meghatározott adóalap 98%-a. A fenti törvények a Magyar Közlöny évi 177. számában jelentek meg. (Forrás: További részleteket a kamara honlapján találnak a következő linken: Nem lesz sms bejelentés Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvény a telefonos és az elektronikus, ügyfélkapus adatbejelentés mellett december elsejétől lehetővé kívánta tenni az sms alapú adatbejelentést is. A gyakorlati tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy erre nincs szükség, ugyanis még az sms alapú megoldásnál jóval egyszerűbben kezelhető telefonos bejelentés is csak az összes bejelentés kevesebb Adótörvények 2011 már a honlapunkon Nagy sikerű előadást tartott december 1-jén a kamarában dr. Papp István, az APEH Dél-alföldi Regionális Főigazgatóságának főigazgatója Adótörvények 2011 címmel. Az előadáson a résztvevők többek között az egykulcsos (16%) személyi jövedelemadóról, a társasági adó, az illeték, a társadalombiztosítás és az adózás rendjéről szóló törvények változásairól hallhattak. Az előadó prezentációja letölthető a kamara honlapjáról (www. csmkik.hu) mint 1 százalékát tette ki. Az új rendszer kifejlesztéséhez és bevezetéséhez viszont több százmillió forintos fejlesztésre lenne szükség, így a Parlament úgy döntött, hogy az sms alapú adatbejelentés ne lépjen hatályba. Változás továbbá, hogy a jövőben a munkáltató a bevallási kötelezettségét akár telefonon, akár az ügyfélkapun jelentette be az alkalmazottat az ügyfélkapun keresztül teljesíti. A csekély várható ügyfélszám és a magas bevezetési költségek indoka a regisztrált háztartási alkalmazottak esetében is fennállnak, ráadásul ezen foglalkoztatottak összlétszáma sokkal kevesebb mint az egyszerűsített foglalkoztatottaké, így a háztartási munka esetén még inkább indokolatlan az sms bejelentés bevezetése, így az ezzel kapcsolatos rendelkezések szintén nem lépnek hatályba. A fenti módosítások a törvény kihirdetését követő napon lépnek hatályba. (Forrás: Januártól kell áttérni a FEOR-08-ra A KSH nyilvánosságra hozta a FEOR-08 foglalkozási nómenklatúrát, amelyet január 1-jével vezetnek be a jelenleg is használatos FEOR-93 helyett. A KSH elnökének 7/2010. (IV. 23.) közleménye szerint a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR-08) január 1-jén lép hatályba, 2010-ben még a FEOR-93 nómenklatúra hatályos. A FEOR-08 négy számjegyes decimális rendszerén belül az első számhely a foglalkozási főcsoportot, a második a foglalkozási csoportot, a harmadik a foglalkozási alcsoportot, a negyedik pedig magát a foglalkozást jelenti. Az új nómenklatúrával kapcsolatos tájékoztatás a következő linken érhető el: dad=portal&_schema=portal (Forrás KSH) APEH üzemanyagárak Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni december 1-je és 30-a között alkalmazható üzemanyagárak: ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 342 Ft/l Gázolaj 327 Ft/l Keverék 369 Ft/l LPG-autógáz 201 Ft/l Az APEH közlemény a Hivatalos Értesítő évi 96. számában jelent meg. Jegybanki alapkamat A Magyar Közlöny évi 181. számában jelent meg a Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2010. (XI. 29.) számú rendelete, melynek értelmében a jegybanki alapkamat mértéke november 30. napjától 5,5%-ra nőtt.

13 2010 december 13 Aktuális Forrásra van szüksége? Ne hagyja ki! Most már háromféle kedvező lehetőség közül választhat a Széchenyi Kártya programon belül A Széchenyi Kártya program az alábbi konstrukciókat tartalmazza: 1. Széchenyi Kártya folyószámlahitel Hitelösszeg: jelenleg maximum 25 millió forint Futamidő: 1+1 év Kamat: BUBOR + maximum 4% Kamattámogatás: 1% 2. Széchenyi forgóeszközhitel (2010. augusztus 1-jétől) Hitelösszeg: jelenleg maximum 25 millió forint Futamidő: hónap Kamat: BUBOR + maximum 5% Kamattámogatás: 2% 3. Széchenyi beruházási hitel (2010. szeptember 1-jétől) Hitelösszeg: jelenleg maximum 50 millió forint Futamidő: hónap Kamat: BUBOR + maximum 5% Kamattámogatás: 2% Széchenyi önerőhitel (2011-től) Pályázati források nagyobb arányú kihasználását és a sikeresen megvalósuló projektek számának növelését célozza meg kis- és középvállalati szegmens szereplői közt. Bővebb információ a honlapon, vagy munkatársainknál a 62/ es és 62/ ös telefonszámon vagy a címen. Együttműködés a rekreációs társaság és a kamara között Ha fontos életünk minősége Sajtótájékoztató keretében együttműködési keretmegállapodást írt alá Szügyi György, a Közép-kelet-európai Rekreációs Társaság elnöke, valamint Nemesi Pál, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az együttműködő felek egyetértenek abban, hogy egy modern és kulturált társadalomban a vállalkozók, cégvezetők, alkalmazottak, munkahelyi kollektívák életminősége, egészségmegőrzése komoly társadalmi és vállalati felelősséggel kell, hogy járjon. Ehhez viszont elengedhetetlen a magas színvonalú szakmai támogatás, tanácsadás, valamint a rekreációs szakemberek, programok biztosítása. Fiatal műfajról van szó, amit bizonyít az is, hogy magát a társaságot is csikócsapat képviselte a szegedi sajtótájékoztatón. A kamara abban tud legtöbbet segíteni, hogy minél több vállalkozás ismerhesse meg a rekrációs lehetőségeket. Kutatások bizonyítják, hogy számos betegség tekintetében (pl. magas vérnyomás, érrendszeri betegségek stb.), életmódjuk, valamint a stressz miatt a vállalatvezetők és a vállalkozók a legveszélyeztetettebbek. A rekreációs társaság céljai közül néhány: A rekreációval összefüggő gyakorlati tapasztalatok, tudományos ismeretek, emberi és társadalmi értékek feltárásának, kutatásának ösztönzése és támogatása; a gyakorlati tapasztalatok és a tudományos eredmények hasznosításának elősegítése; hozzájárulás a rekreáció helyzetének elemzéséhez, fejlesztésének tudományos megalapozásához; a társaság tagszervezeteinek, tagjainak a rekreációval kapcsolatos tudományos tevékenységének összehangolása, képviselete; egyes rekreációs szakemberképzési és rekreáció-egészségfejlesztő feladatokról történő gondoskodás; a rekreációs tudomány fejlődésének támogatása. Nemesi Pál és Szügyi György megállapodtak

14 14 Kamarai Futár Aktuális pályázatok Informatikai, távközlési és logisztikai klub Fókuszban a logisztikai képzés A kamara informatikai, távközlési és logisztikai klubja december 7-én tartotta idei utolsó klubrendezvényét. Logisztikai programunkban Prohászka Ottó régióigazgató, a Magyar Logisztikai Egyesület délmagyarországi régiójának vezetője volt a meghívott előadónk. Az első témakör a Logisztikai OKJ képzés problémaköre bevezető gondolatai után a szakmai résztvevők elmondták e szakképzéssel kapcsolatos alapvetően az elavult tananyagokból adódó, döntően negatív tapasztalataikat. Örömmel hallgattuk végig a MTA logisztikai konferencia Szegeden című beszámolót. Ebben a témakörben neves előadók prezentációjából emelte ki Prohászka úr a logisztika tudomány változásai szükségességének és megvalósíthatóságának lehetőségét. Az alábbiakban előadásából emelünk ki néhány vázlatpontot. A logisztikai középfokú képzés reformja a gazdaság társadalom logisztika összefüggésrendszerébe helyezve, elodázhatatlan. Az előrelépéshez, a valóságos eredményekhez átfogó Prohászka Ottó a logisztikai klubban megoldásra, tervezési, együttműködési, területi modellváltásra van szükség. A tervezésben a feltörekvő iparágak, az új húzóágazatok munkaerőigényéből kiinduló gazdasági, képzési jövőképre, stratégiára, valamint a közvetlenül ezt szolgáló szak- és felnőttképzési fejlesztési programokra van szükség. A képzési rendszerek fejlesztését a gazdaság szerveződésének és fejlesztésének területi szintjeivel kell összhangba hozni. Azaz: regionális, országos, határokon átívelő szintű megközelítésre egyaránt szükség van. A szakmai feltételek részben rendelkezésre állnak, de a változtatásoknak mélyre hatóknak kell lenniük! hangoztatta Prohászka Ottó. A fejlődés vállalkozói csoportok közvetlen részvételével, iparági, tudásklaszterek együttműködésével, képzéssel, vállalkozásfejlesztéssel, innovációval, vagyis tudásegyesítéssel, a magyar szellemi erőforrások összekapcsolásával valósítható meg.. A magyar tudomány ünnepe alkalmából november 18-án tudományos konferenciát tartottak a térség logisztikai természetű gondjairól, helyzetéről. Az előadásokat: dr. Knoll Imre akadémiai doktor, az MTA Logisztikai Albizottság elnöke, a Magyar Logisztikai Egyesület elnöke, dr. Doór Zoltán elnök, a Békéscsabai Regionális Képzési Központ képzési menedzsere, valamint Laczó Istvánné és Habina Péter, a Katedra Alapítványi Szakiskola igazgatója tartotta. Az előadók az általános megállapítások mellett a szükséges változások irányára is rámutattak. Az értékelések a megoldások irányát a logisztika tudomány alkalmazásához szükséges felkészültség biztosításában látnák. A konferenciát a SZAB Logisztikai Munkabizottsága és a Magyar Logisztikai Egyesület Dél-alföldi Regionális Szervezete kezdeményezte, szervezte. A konferenciát a Katedra Alapítványi Szakiskola támogatta. Az előadások a Magyar Logisztikai Egyesület honlapján, szerkesztett formában a közeljövőben olvashatók lesznek. Kecskeméti Tibor ITLK titkár...pályázatok...pályázatok...pályázatok...pályázatok...pályázatok évi KEOP pályázatok A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség november 25-én pályázati közleményben jelentette meg honlapján, hogy évben milyen pályázati kiírások várhatók a Környezet és Energia Operatív Programban (KEOP).,,A KEOP es akcióterv időszakra vonatkozó pályázati felhívások közül azok, melyek szakaszos beadással kerültek meghirdetésre december 31-vel technikailag (adminisztratív jelleggel) lezárulnak. Ezek folytatásaként megjelenő as akcióterv időszakra vonatkozó pályázati kiírások jelenleg előkészítés alatt állnak, a kiírások alapjában véve (célok, tevékenységek tekintetében) nem változnak, ugyanakkor egyszerűsítési, ésszerűsítési módosítások, ill. a jogszabályi változások átvezetésre kerülnek. Az új pályázati kiírások megjelenését kérjük, kövesse figyelemmel az NFÜ honlapján. Mivel a következő pályázati időszakban ( ) is lehetőség lesz pályázatok benyújtására, többnyire változatlan feltételek mellett, ezért javasoljuk, hogy a megfelelő minőségű pályázati dokumentáció előkészítésére fordítsanak elegendő időt. A nem megfelelően kidolgozott pályázatok mind a pályázók, mind pedig az intézményrendszer számára felesleges munkát és időt jelentenek. Többek között az alábbi konstrukciók megnyitása/folytatása várható a 2011-es időszakban: KEOP Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése első és második forduló KEOP-1.1.1/B Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése KEOP Szennyvízelvezetés és -tisztítás csak megvalósítás KEOP Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő, és villamos energia, valamint biometán-termelés KEOP Nagy- és közepes kapacitású bioetanol-üzemek létesítésének támogatása KEOP Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem) A csmkik/index.php?id=3129 linken található, hogy mely további konstrukciók megnyitása/folytatása várható. (Forrás: Mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése GOP /A Ismét megnyílik a lehetőség, hogy jelentős támogatást kapjanak az Európai Unió forrásaiból a mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztéshez, korszerűsítéshez. A pályázati konstrukcióra a magyarországi mikro- és kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók pályázhatnak. A pályázatok beadása március 29-től december 31-ig lesz lehetséges. Támogatás mértéke: 30 50% (a támogatás mértékénél a hátrányos és nem hátrányos kistérségi besorolás az irányadó). Támogatás összege: minimum 1 millió forint, maximum 20 millió forint. Kiíró: NFÜ. Ipartelepítés DAOP /D A pályázat célja a régióban működő, illetve letelepülni kívánó, elsősorban gyártó, valamint szolgáltató gazdasági társaságok jelentős foglalkoztatási hatással járó fejlesztései infrastrukturális elemeinek támogatása. Ezáltal közvetve javítva a régiók foglalkoztatási helyzetét, az üzleti környezetet és a régió versenyképességét. Pályázók köre: Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások. Gazdasági társaságok. Szövetkezetek. Egyéb vállalatok. Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására is van lehetőség. Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre: A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épületek építése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. Támogatás mértéke: maximum 50%. Támogatás összege: minimum 100 millió, maximum 1000 millió forint. A pályázatok benyújtása május 31-től december 31-ig lehetséges. Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja TÁMOP /1 A program a megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációját, foglalkoztathatóságának, munkavégző képességének javítását támogatja. A program célja az egészségkárosodással élő rehabilitációs járadékban részesülő személyek számára olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása, amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az újbóli elhelyezkedést, valamint a munkáltatók ösztönzése megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására. A pályázatok benyújtására augusztus 3. és július 31. között van lehetőség. A munkáltatók részére nyújtható támogatások: Bérköltség-támogatások, rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás, munkába járáshoz kapcsolódó utazási költség támogatása, a munkahely megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához szükséges adaptációja, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése. Bővebb információkért kérjük, keresse meg a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ kirendeltségeit és szolgáltató központjait. Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

15 2010 december 15 Üzleti ajánlatok Szeretne külföldi kereskedelmi, logisztikai partnereket találni? Részt venne termelői vagy franchise együttműködésben? Van olyan ötlete, vagy technológiai megoldása, melyet továbbfejleszteni, értékesíteni szeretne? Esetleg Önnek van szüksége valamilyen egyszerűbb, olcsóbb technológiára, módszerre, mellyel könnyebben, gyorsabban és hatékonyabban működtethetné vállalkozását? De nem tudja, hol és hogyan találjon megbízható partnereket? Az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózata, az Enterprise Europe Network kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi együttműködések elősegítésére. A hálózat a világ 40 országában biztosít díjmentes lehetőséget a kis- és középvállalkozások nemzetközi partnerkereséseinek meghirdetésére. Adatbázisainkban jelenleg közel nemzetközi üzleti ajánlatot találhat. Az alábbi ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal kapcsolatban az Ön vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím, kapcsolattartó neve, telefon, faxszám, cím, esetleg weboldal elérhetősége) bővebb információ kérhető az csmkik.hu címen vagy a 62/ es faxszámon Romániai fűrészáru (deszka, gerenda) előállításával foglalkozó cég fűrészáru felvásárlót keres. (Bármilyen méretű gerendát és deszkát forgalmaznak 6 méter hosszúságig.) Enterprise Europe Network Új és használt műanyag cső extruderek kereskedelmével, telepítésével és karbantartásával foglalkozó olasz vállalat kereskedelmi közvetítőket keres (BCD ref ) Megújuló energiaforrásokban érdekelt lengyel cég biogázművekkel és bioerőmű-technológiával rendelkező és ezeket gyártó cégekkel keres együttműködést annak érdekében, hogy egy biogázművekről szóló projeket véghezvigyen Lengyelországban. A vállalkozás felkínálja kereskedelmi, szállítási, logisztikai és alvállalkozói szolgáltatásait. Továbbá érdekelt közös vállalat létrehozásában és kölcsönös termelésben is. (BCD ref ) Nemzetközi és hazai piacokon történő áruszállításra, gépjárművek javítására szakosodott szerb cég kereskedelmi együttműködést, vállalati részesedést, alvállalkozói lehetőségeket keres, illetve fuvarozási és logisztikai szolgáltatásokat kínál Európa-szerte (BCD ref ) Bio olivaolaj-gyártó és forgalmazó görög cég a potenciális európai partnereknek kereskedelmi együttműködést és/vagy közlekedési és logisztikai szolgáltatásokat kínál, és termelési kapacitásait is felajánlja. (BCD ref ) Védelmi és biztonsági üzletágra szakosodott orosz cég kereskedelmi és fuvarozói, logisztikai együttműködést keres. (BCD ref ) Új és használt gépkocsik értékesítésével, szervizelésével foglalkozó, 1993-ban alakult szerb cég kereskedelmi együttműködést kínál, ügynököket és gépkocsi-forgalmazókat és fuvarozókat keres Európában, valamint cégek részének vagy egészének megvásárlásában érdekelt. A cég az Iveco, a Mazda és a Zastava gépkocsik képviselője. (BCD ref ) Közúti teherszállítással foglalkozó szlovén cég forgalmazói szolgáltatásokat kínál. (BCD ref ) Élelmiszer szektor (húskészítmények) terén tevékenykedő lengyel cég keres kereskedelmi (forgalmazók, képviselők), szállítási/logisztikai és közös vállalati együttműködést, illetve felajánlja alvállalkozói lehetőségeit az ebben a szektorban dolgozó potenciális partnereknek. (BCD ref ) Olivaolaj-gyártással foglalkozó török cég kereskedelmi, szállítmányozási és logisztikai együttműködést keres. (BCD ref ) Háztartási készülékek eladásával foglalkozó, 2002-ben alakult szerb cég szállítmányozási és franchise együttműködést keres, illetve felajánlja közvetítői szolgáltatásait Szerbiában. (BCD ref ) Kiváló minőségű, jellegzetes olasz sajtot (mozzarella) gyártó olasz cég forgalmazókat, nagykereskedőket, logisztikai és szállítmányozási partnereket keres Európában, Kínában, Svájcban, az Egyesült Államokban és Olaszországban. (BCD ref ) Tradicionális, fagyasztott friss tészta gyártására specializálódott olasz cég forgalmazókat keres.(bcd ref ) ben alakult, húsfeldolgozásra szakosodott szerb cég forgalmazókat és nyersanyag-beszállítókat keres. (BCD ref ) Háziállatok higiéniájával és kiegészítő táplálékok gyártásával és forgalmazásával foglalkozó olasz cég forgalmazókat, nagykereskedőket keres. (BCD ref ) Alkoholos italokat, üdítőket és szörpöket gyártó cseh cég forgalmazókat keres. (BCD ref ) Majonéz, ketchup, paradicsompüré, mustár, lekvárok, szénsavmentes és alkoholmentes italok gyártásával foglalkozó bolgár cég napraforgóolajat importálna és értékesítene. (BCD ref ) Izraelben működő vállalkozás egy innovatív ergonomikus számítógépes munkaállomást gyárt, amely a lehető legjobb ülő pozíciót kínálja, kényelemre és egészségre optimalizálva. A vállalkozás kereskedelmi közvetítő szolgáltatást keres, disztribútorokat, mind az EU, mind az USA területén. A vállalkozás licencmegállapodásban is érdekelt. (BCD ref ) Szlovéniában működő, különféle fabútorok, fapadlók, és egyéb fatermékek gyártásával foglalkozó vállalkozás szeretne alvállalkozóként együttműködni. (BCD ref ) Lengyelországban működő szerkezeti mérnöki szolgáltatást nyújtó vállalkozás alvállalkozói tevékenységet kínál. Felajánlja tervezői szolgáltatásait, ipari vagy kereskedelmi épületet, irodát, modern házakat stb. építeni szándékozó vállalkozások számára, és szeretné kiszervezni a komplex műszaki dokumentációk és projekttervek készítésének folyamatát. (BCD ref ) Oroszországban működő, nádbútorok gyártásával foglalkozó vállalkozás kereskedelmi közvetítőket, és vegyes vállalkozás szervezéséhez partnereket keres. (BCD ref ) Egy Lengyelországban működő kisvállalkozás kifejlesztett egy innovatív technológiát, amely beton alapanyagon alapul, és természetes kő látszatát kelti. A technológia segítségével természetes hatású padlók és teraszok hozhatók létre. A vállalkozás technológiájának disztribúciójához keres partnert nemzetközi piacokon. (BCD ref ) Svédországban működő, LED világítás széles skálájának értékesítésével foglalkozó vállalkozás szeretne kapcsolatba kerülni ezen termékek gyártóival. A svéd cég felajánlja kiváló kereskedelmi szolgáltatásait, és e termékek disztribútora lenne a svéd piacon. Európai potenciális partnereket keresnek. (BCD ref ) Dániában működő, silók és acélszerkezetek gyártásával foglalkozó vállalkozás kereskedelmi közvetítőket keres az EU, Norvégia, Izland és Svájc területén. (BCD ref ) Egy Németországban működő, kerékpárok és kerékpár-alkatrészek, beltéri és kerti bútorok kereskedelmével foglalkozó vállalkozás, kiépített ghanai, nyugat-afrikai kereskedelmi kapcsolatokkal felajánlja kereskedelmi közvetítői szolgáltatásait. Ezenkívül időnként alvállalkozó lehetőségeket is tud nyújtani. (BCD ref ) Romániában működő, alumínium-, PVC- és acélprofilok (függönyfalak, ajtók, tetők, ablakok, erkélyek, üvegházak, vitrinek részére) gyártásával foglalkozó vállalkozás szeretne alvállalkozója lenni EU tagországbeli építőipari vállalkozásnak, tervezőirodának. (BCD ref ) Szlovéniában működő, hálószoba, nappali, gyerekszoba, konyha, előszoba, iroda, és egyéb bútorok gyártásával és kereskedelmével foglalkozó vállalkozás kereskedelmi közvetítőket keres, akik ellátnák termékeik képviseletének feladatát. (BCD ref ) Romániában működő, fűtésszereléssel és disztribúcióval foglalkozó vállalkozás szeretne kazánok, medencék és öntözőrendszerek gyártóinak forgalmazója vagy képviselője lenni. (BCD ref ) Törökországban működő, építőipari szerszámok és felszerelések kereskedelmével foglalkozó vállalkozás gyártókat keres, hogy azok termékeinek kereskedelmi közvetítését végezze. (BCD ref ) Gépgyártás és építőipar területére specializálódott görög cég alvállalkozáshoz vagy vegyes vállalkozáshoz keres partnereket. (BCD ref ) Technology offers and requests Az alábbi technológiai ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal kapcsolatban az Ön vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím, kapcsolattartó neve, telefon, faxszám, cím, esetleg weboldal elérhetősége) az címen érdeklődhet. (A várható ügyintézési idő 3 8 nap.) Cím: Biodízel gyártási eljárás zsírból és olajból Összefoglalás: Egy cseh vegyészmérnöki és folyamatmérnöki intézet egyetemi kutatócsoportja egy környezetbarát és gazdaságilag is működőképes eljárást fejlesztett ki biodízel gyártásához. Használt olajból és zsírból készítik, erős szerves bázisokat használnak, mint észteresítő és mint katalizátor a transzészteresítési reakcióhoz. Olyan ipari partnert keresnek, akik általános és alternatív módon biodízel gyártásával foglalkoznak és licencszerződés, technikai együttműködésben vagy gyártási megállapodásban érdekeltek. (Technology offer: 10 CZ H0D) Cím: Különleges rögzítés acéltermékek szállításához Összefoglalás: Egy szlovák gépipari KKV speciális rögzítést keres acéltermékek szállításához. Különböző termékeket szállítanak 100 kg-tól kg-ig. A vállalat kereskedelmi együttműködéshez és technikai segítségnyújtáshoz keres partnert. (Technology request: 09 SK 69CT 3EV9) Cím: Alarin új neuropeptid az idegrendszeri rendellenességek kezelésére Összefoglalás: Egy osztrák egyetem a szabályozási és idegrendszeri rendellenességek kezeléséhez új neuropeptidet kínál. Az új peptidet különböző terápiás területeken lehet alkalmazni, mint például a súlykontroll, reprodukció, fájdalom, vérnyomás és idegrendszeri gyulladás. Ipari partnereket keresnek a peptidek továbbfejlesztésére, illetve forgalmazására. (Technology offer: 10 AT JEZ) Cím: Innovatív bevonat mozdonyok, villamosok, buszok és trolibuszok bevonására Összefoglalás: Egy szerb kisvállalkozás kifejlesztett egy új szervetlen bevonatot, amely fizikai és termikus védelmet biztosít az ipari és energetikai létesítmények számára. Ennek a bevonatnak alacsony hőmérsékleten sokkal jobb a teljesítménye és egyszerűbben is kezelhető, mint más hasonló termékek. A vállalat a termék gyártására vagy forgalmazására kínál licencet. (Technology offer: 10 RB 1B1O 3J8G) Cím: Faragasztó folyékony fából Összefoglalás: Egy szlovén kutatóintézet és egyetem folyékony fát készített különböző glikolok és savas katalizátorok segítségével. A folyékony fát faragasztók, furnérlemezek és forgácslemezek készítésénél használják. Ez az új ragasztó jobban tapad, mint a már meglévő ragasztók, mivel alacsonyabb hőmérsékleten, és környezetbarát anyagokból készült. Olyan vállalatokat és kutatóintézeteket keresnek, akik a termék továbbfejlesztésében, újabb alkalmazások tesztelésében szívesen részt vállalnának. (Technology offer: 07 SI SIJS 0HBL) Szeretne az otthona kényelméből válogatni a legújabb partnerkeresések között? Látogasson el honlapunkra! Ha szeretne még több üzleti ajánlat közül válogatni, vagy személyre szabott értesítéseket kapni a legújabb profilokról, kattintson a hu honlapon az Enterprise Europe Network logóra, ahol az Aktuális partnerkeresések menüpontban további partnerkereséseket találhat, innovációs rovatunkban pedig regisztrálhat az Ön által megadott témakörökben megjelenő, legújabb partnerkeresésekért. (Bővebb információ:

16 16 Kamarai Futár Apropó Adóváltozások 2011 Hódmezővásárhelyen Ismét jelentősen változnak az adótörvények, amelyek részletes magyarázatát hallhatják az érdeklődők a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hódmezővásárhelyi városi szervezete és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában működő Enterprise Europe Network Szeged Adóváltozások 2011 című rendezvényén, január 18-án 9 órai kezdettel. Előadó: dr. Nagy Péter igazgatói tanácsadó APEH Délalföldi Regionális Főigazgatósága. Az előadás helyszíne: Emlékpont előadóterme (Hódmezővásárhely, Andrássy út 34.) Az előadás programja: : Regisztráció 9 12: január 1-jétől hatályba lépő adó- és járulékváltozások részletes ismertetése (személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó, adózás rendje, társasági adó, új adónemek, járulékváltozások), valamint a már hatályban lévő törvénymódosítások áttekintése : Konzultáció. A rendezvényen való részvétel díja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagdíj- és szolgáltatási díj hátralékkal nem rendelkező tagjai számára 4000 Ft/fő+áfa, hátralékkal rendelkező tagok, valamint nem kamarai tag vállalkozások számára 8000 Ft/fő+áfa. Az előadás a résztvevő könyvvizsgálók számára a kamara igazolása alapján 1 kreditponttal beszámítható továbbképzésnek számít. Jelentkezni január 14-ig a 62/ es telefon/ telefax számon, vagy a címen, vagy on-line a kamara honlapján lehet. Az év vállalkozója Mészáros Antal Újabb elismerésben részesült a Magyar Termék Nagydíjat és a Magyar Minőség Háza díjat is elnyert vásárhelyi Csomiép Kft. és ügyvezető igazgatója. Mészáros Antal a vállalkozók napja alkalmából a fővárosi Művészetek Palotájában vehette át az Év vállalkozója kitüntetést Demján Sándortól, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökétől. A díjat minden esztendőben azok kapják, akik elősegítik az ipar haladását, illetve legjobb tudásuk és anyagi forrásaik szerint tesznek eleget társadalmi kötelezettségüknek. A kitüntető címet a Csomiép a kultúra, a sport, az egészségügy és a rászorulók támogatásával érdemelte ki. Kitüntették Mészáros Zoltánt Az Európai Kereskedelmi Nap alkalmából dr. Matolcsi György nemzetgazdasági miniszter a kereskedelemben végzett kiemelkedően eredményes tevékenysége elismeréséül kitüntetésben részesítette Mészáros Zoltánt, a Hunor Coop Zrt. vezérigazgatóját. Az elnök az elismerést Budapesten vette át. Meghívó Kamaránk február 12-én 19 órai kezdettel rendezi meg HAGYOMÁNYOS NEMZETKÖZI ÜZLETI TALÁLKOZÓJÁT Szegeden, a Kamarai Székházában (Párizsi krt ). Az estre érkező vendégek SZÁZADFORDULÓS FRÖCCS FAJTÁKAT kóstolhatnak Somodi Sándor és Bánffy István jóvoltából. Ez alkalommal is sor kerül a kamara által alapított díjak átadására. A DÍJÁTADÓT KÖVETŐEN BOROVICS TAMÁS ÉS GÖMÖRI KRISZTIÁN VIDÁM, ZENÉS MŰSORA SZÓRAKOZTATJA VENDÉGEINKET. A BŐSÉGES SVÉDASZTALOS VACSORA UTÁN SÜLI SÁNDOR MIXER segítségével izgalmas, az 1920-as évek hangulatát idéző koktélokkal ismerkedhetnek meg. Szerencsét próbálhatnak a Memphis Casino rulett és kártyaasztalainál. A legeredményesebb játékosokat ajándékokkal jutalmazzuk. Az esten zenél a ZSOMBOYS EGYÜTTES. Éjfélkor tombolasorsolás, értékes nyereményekkel. A rendezvény partnertalálkozó is egyben, ahol a vállalkozók, cégvezetők kötetlen formában bővíthetik, erősíthetik üzleti és baráti kapcsolataikat. A belépő ára: 14 ezer Ft Jegyek korlátozott számban igényelhetők a címen. Kérünk mindenkit, hogy időben jelezze részvételi szándékát. Köszöntjük új tagjainkat! Alfa-Omega Team Kft. (Szeged) JUDITEAM Kft. (Szeged) B és B 2005 Kft. (Szeged) NAGY CONT-TEAM Kft. (Szeged) EM-ERGON Kft. (Szeged) M.L.T Bt. (Makó) Péter Béla Árpád (Szeged) Sötét Irén (Sándorfalva) Szűts Rita (Szeged) 2 F Iskola Kft. (Szeged) Szabó Éva ev. (Csongrád) Tisztelt Ügyfeleink! December között kamaránk zárva tart. Utolsó Széchenyi Kártya befogadó nap: december 17. Első ügyfélfogadási nap: január 3. (hétfő), a megszokott ügyfélfogadási rend szerint.

A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában

A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában Gazdasági kamarák Köztestületi formában működő érdekképviseletek Országos feladat- és hatáskörrel rendelkeznek Létrehozásukat törvény szabályozza

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A duális képzés Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási szerződés Helyszín dátum A duális

Részletesebben

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak HR Portál.hu Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak 2009.06.30 A TÁMOP projekt keretében szakmai konferencia zajlott 2009. június 26-án az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában. A projekt célja,

Részletesebben

Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök

Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök A gazdaságának jövőbeni helyzete nagymértékben függ a megfelelő szakember-utánpótlás biztosításától, ezért kulcsfontosságú feladat a gazdaság igényeihez igazodó,

Részletesebben

Cséfalvay Ágnes. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és

Cséfalvay Ágnes. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Szakképzés és gazdaság Cséfalvay Ágnes Szakképzési é osztályvezető ő Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Az egyfőre jutó GDP az országos átlag %-ában Budapest: 230 % A reálgazdaság így a versenyképesség

Részletesebben

Közlekedéstudományi Egyesület 2013.02.22 konferencia. dr. Vereczkey Zoltán elnök

Közlekedéstudományi Egyesület 2013.02.22 konferencia. dr. Vereczkey Zoltán elnök Közlekedéstudományi Egyesület 2013.02.22 konferencia dr. Vereczkey Zoltán elnök Érdekképviseleti gondolatok a használatarányos útdíj bevezetéséről 1. Győztes-győztes konstrukciók 2. Gazdasági környezet

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Gyakorlati képzés tanulószerződéssel. 2015. augusztus 26.

Gyakorlati képzés tanulószerződéssel. 2015. augusztus 26. Gyakorlati képzés tanulószerződéssel 2015. augusztus 26. A gyakorlati képzés kerete tanulószerződés (és együttműködési megállapodás) Cél: munkafolyamatba ágyazott szakmatanulás valós körülmények között,

Részletesebben

A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben A gyakorlati szakképzés finanszírozási Tudástranszfer munkaerő-piaci alkalmazkodás segítése a szakképzés fejlesztésével Bács-Kiskun megyében Keretek I. Gyakorlati képzőhelyet kereső (tanuló, hallgató)

Részletesebben

Munkaerő-piaci konferencia

Munkaerő-piaci konferencia 2016. DECEMBER 05-09. Munkaerő-piaci konferencia Szekszárd, 2016. december 06. Az intézmény bemutatása Az intézmény megnevezése: Szekszárdi Szakképzési Centrum Székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u.

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai TISZK-ek Hogyan? TOVÁBB! Szolnok, 2009. november 2-3. Bemutatkozás Név: 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ

A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ A SZAKKÉPZÉS REFORMJA 2010 után egy átfogó köznevelési és szakképzési reform indul el: 3 éves szakképzés közismeret helyett szakmai képzés duális szakképzés

Részletesebben

Duális gyakorlati képzés az agrár- és élelmiszeripari szakképzésben

Duális gyakorlati képzés az agrár- és élelmiszeripari szakképzésben Munkaerő-piaci kihívások Duális gyakorlati képzés az agrár- és élelmiszeripari szakképzésben Pataki Tamás Budapest, 2015.11.12. I. Ágazati specifikumok a duális képzésben Duális képzésről beszélünk, ha:

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Budapest, 2011.05.10. Visszatekintés Folyamatos tanulóképzés Egyre növekvő tanulói létszám Kamarák Gyakorlati képzés szereplői Iskolák

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS Dátum: 2004.06.23. SORSZÁM:. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004 Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/004 Cím: 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Telefonszám: 62/424-874, 62/426-955 Fax: 62/547-039 E-mail: igazgato@derimiksa.hu

Részletesebben

Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink által szervezett

Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink által szervezett M E G H Í V Ó Tisztelt Vállalkozó Társunk! Tisztelt Szakképzés Gyakorlati Oktatásában végzők! Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2012 Az új szakképzési törvény

Részletesebben

Jelentkezési lap mestervizsgához

Jelentkezési lap mestervizsgához /4 Jelentkezési kód:... Kérem, hogy... szakmában /OKJ száma is/ mestervizsgára bocsátani szíveskedjenek. Név:... Lakcím:... Telefon: / - mobil: / - E-mail:... Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara -

Részletesebben

Tanácsadás és kutatás - a hazai pályaorientációs rendszer lehetőségei a szakképzési igények tükrében

Tanácsadás és kutatás - a hazai pályaorientációs rendszer lehetőségei a szakképzési igények tükrében Tanácsadás és kutatás - a hazai pályaorientációs rendszer lehetőségei a szakképzési igények tükrében Dr. Pongrácz Attila (PhD) adjunktus, okleveles emberi erőforrás tanácsadó (MA) Innováció Növekedés -

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

KEDVEZŐ ÜZLETI HELYZET, JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK

KEDVEZŐ ÜZLETI HELYZET, JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet KEDVEZŐ ÜZLETI HELYZET, JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK Az MKIK GVI 2015. októberi vállalati konjunktúra felvételének eredményei MKIK Székház, 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 2012. évi BESZÁMOLÓJA

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 2012. évi BESZÁMOLÓJA A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi BESZÁMOLÓJA TARTALOMJEGYZÉK 1. KULCSMUTATÓK TERVEZETT ALAKULÁSA...4 1.1. Taglétszám alakulása...4 1.2. A regisztrált vállalkozások...5 1.3. A kamara

Részletesebben

KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN

KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN Bihall Tamás elnök Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Miskolc, 2010. október 21. 1 Foglalkoztatási ráta változása 2004-2008 % 8 7 6 5

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22.

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22. Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása 2015. április 22. Mi hozott össze bennünket? azonos tevékenység mindnyájan forgácsolással foglalkoztunk azonos probléma a szakemberek elfogytak - utánpótlás

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON

SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2016. szeptember 16. A Duális képzés bevezetése Magyarországon 2010-2016 Új szakképzési politika: Munka alapú

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

GVK_Munkaerőpiac_2011

GVK_Munkaerőpiac_2011 Jelentéskészítő, GVK_Munkaerőpiac_0 GVK_Munkaerőpiac_0 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0%

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

[OKJ FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ]

[OKJ FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ] 2015/2016 Inteltravel Kft. Bata Ildikó szakmai vezető, szakoktatási igazgató Juhász Zoltán igazgatóhelyettes Bokor Fekete Lászlóné ügyfélszolgálati vezető [OKJ FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ] 1 OKJ felnőttképzési

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Budapest www.bankidonat.net Iskolánk névadója: Bánki Donát 1859. június 6. Bakonybánk 1922. augusztus 1. Budapest Korának legnagyobb gépészmérnöke

Részletesebben

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/012 Cím: 6726 Szeged, Temesvári körút 38. Telefonszám 62/547-122 Fax 62/547-125 E-mail csonka@csonka-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakiskolája 8200 Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 203066 Telefon: 88/567-430; 88/426-866 Telefax: 88/567-431 E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap:

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik!

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! Szakképzési törvény változása: - Szakképzési centrumok létrejötte (2015. július 1.) - Szegedi Szakképzési Centrum

Részletesebben

Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017

Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017 Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017 Összefoglaló Budapest, 2016. december Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évi szakmai tevékenysége

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évi szakmai tevékenysége A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évi szakmai tevékenysége Tordai Péter elnök 2011.05.27. I. A kamarák 2010. évi működésének fő befolyásoló tényezői voltak: Tovább csökkent a kamarai taglétszám

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERVEK KIDOLGOZÁSA ÉS BEVEZETÉSE Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése 2016. november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH I. Szervezeti átalakítás szervezeti működés finomhangolása II. Változó képzési

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698. Felnőttoktatási ajánlat!

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698. Felnőttoktatási ajánlat! KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÍRLEVELE OM AZONOSÍTÓ: 203041 A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA MINDENKI NÁLUNK TANUL! 2015. 3. SZÁM 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000

Részletesebben

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly 2015.10.30. A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly főigazgató Megújuló szakképzés, megnyíló lehetőségek A 2015/2016-os

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA Az Vállalkozói Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78. OM azonosító: 035497 www.adu-iskola.hu www.facebook.com/aduiskola iskola@adu-iskola.hu Telefonszám: 276-0512

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK!

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! PÁLYAVÁLASZTÁS 2016-2017. TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! Gyermekeik, tanítványaik minél hatékonyabb pályaválasztását, az alábbi szervezetek támogatják, segítik, egymással együttműködésben: Tolna

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Mesterlovász képzés. Jelentkezési feltételek

Mesterlovász képzés. Jelentkezési feltételek Mesterlovász képzés A képzés célja: A jelenkor viszonyaihoz alkalmazkodó, a szakmáját jól ismerő - és azt a gyakorlatban magas szinten alkalmazni is tudó- szakemberek képzése, akik tevékenységük magas

Részletesebben

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21 Tájékoztató a felnőttoktatási képzésekhez Kiknek kínáljuk a képzéseinket? - Azoknak a tanulóknak, akik nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, - vagy nem nyertek felvételt felsőoktatási

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Budapest, 2016. november 15. MIRŐL SZÓL AZ ELŐADÁS? Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K AMAR AI SZÉKHÁZ ÉS KONFERENCIAKÖZPONT. á i. n e. a k

K AMAR AI SZÉKHÁZ ÉS KONFERENCIAKÖZPONT. á i. n e. a k K AMAR AI SZÉKHÁZ ÉS KONFERENCIAKÖZPONT i m a Az Ön sikere, k n á i c n e refer erkély II. emelet lépcsôház LILLIN KÁROLY terem GÁL FERENC terem RAINER FERENC terem stúdió tolmácsfülkék lépcsôház lift

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Mezőgazdaság, erdészet 2010. 1. negyedév Tartalom Bevezetés Résztvevők összetétele Táblázati rész - Táblázati rész - Mezőgazdaság, erdészet 1 Táblázati rész - Mezőgazdaság,

Részletesebben

Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája

Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája OM azonosító: 203066 VSZC:192102 Igazgató: Gulkai László Cím: Veszprém, Március 15. utca 5. E-mail: iskola@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai. Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző

A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai. Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző A Tbj., a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás változásai Gyenes Szilvia Tájékoztatási ügyintéző Egészségügyi szolgáltatási járulék Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó,

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA A Szolnoki Műszaki M Szakközép- és s Szakiskola diákjai, tantestülete és igazgatósága nevében szeretettel köszk szöntöm m a TIOP konferencia résztvevr sztvevőit!

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE PROJEKT

Részletesebben

Ösztöndíj a szakiskolásoknak

Ösztöndíj a szakiskolásoknak 2010 április 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Februártól a hiányszakmákat tanuló szakiskolai tanulók havi 10.000 Ft ösztöndíjat

Részletesebben

2012. május 14. Pális Ferenc szakképzési vezető

2012. május 14. Pális Ferenc szakképzési vezető A gyakorlati képzés rendje Egyértelmű a szabályozás, hogy mikor nem kerülhet sor a tanuló gyakorlati képzésére: Heti pihenő napokon, és munkaszüneti napokon. Őszi, téli, tavaszi szünet időtartama alatt.

Részletesebben

Munkaerőpiac Heves megye 2016

Munkaerőpiac Heves megye 2016 Munkaerőpiac Heves megye 2016 Fülöp Gábor HKIK főtitkár HMFKB elnök Eger, 2017. február 14. Trendek Demográfia: Európa: öregszik Ázsia, Afrika: BOOM! Urbanizáció: vidék elnéptelenedik, város elöregedik,

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója

Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 A szakképzés-fejlesztési koncepció meghatározása... 5 A szakképzés-fejlesztési koncepció készítésének előzménye...

Részletesebben

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében Zsoldos Marianna Humán Erőforrás Igazgató MÁV ZRt. 1 Adottságaink Munkavállalók összetétele a végzett

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Szakképzés az Audi Hungaria Motor Kft-nél. Németh Kinga, Vezető Személyzet- és Szervezetfejlesztés 2010. június 16.

Szakképzés az Audi Hungaria Motor Kft-nél. Németh Kinga, Vezető Személyzet- és Szervezetfejlesztés 2010. június 16. Szakképzés az Audi Hungaria Motor Kft-nél Németh Kinga, Vezető Személyzet- és Szervezetfejlesztés 2010. június 16. A duális képzés előnyei Korai lehetőség a vállalat számára legmegfelelőbb munkaerő kiválasztására

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

Radio Cafe. Hírek

Radio Cafe. Hírek 2010.08.29 Radio Cafe Hírek A Kereskedelmi és Iparkamarát, valamint a gazdaság szereplőit is bevonná a szakképzés megszervezésébe és irányításába a Nemzetgazdasági Minisztérium. Garai Péter, a tárca szakképzésért

Részletesebben