Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie:"

Átírás

1 11/21. Pedagógus státuszok Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie: szakján túl valamilyen egyéb ismerettel, illetve készséggel kell rendelkeznie. A nevelési feladatrendszer összetett: a tanulócsoport vezetésén kívül a tanulók szaktárgyi segítésében, nevelésében (esetenként szülőpótló szerep), valamint az iskola szabadidős tevékenységében is részt kell vállalnia. Az elmúlt évek továbbképzéseit ennek megfelelően szerveztük. Arra törekedtünk, hogy pedagógusaink minden esetben a személyiségüknek, felkészültségüknek megfelelő feladatot kapják, vállalják. A szakos ellátottság 100%-os. Alkalmazotti létszámunk örvendetes módon növekedett. Pedagógus státuszok 2008/ / / / / /22. Tárgyi dologi feltételek Létesítményi feltételek, gazdálkodási mutatók Iskolánk épülete közel 30 éves, de ennél sok esetben jóval korosabbnak látszik. Igaz az elmúlt 4 évben több lehetőségünk is volt, hogy szépítsük, gazdagítsuk intézményünket. Ezeket részben költségvetési keretből, részben a szülői felajánlásokból sikerült megvalósítanunk. 70

2 Nagyobb felújításaink, beruházásaink: Mosdók felújítása szülői támogatással: Ft Telefonközpont korszerűsítése: Ft Informatikai eszközök vásárlása: Ft Ebédlő járólapjának részleges cseréje: Ft - Evek óta probléma az intézmény tetőszerkezetének beázása. A XVI. kerületi Önkormányzat 2011.évben a tetőjavítására intézményünk részére 16.5 millió forintot biztosított. A javítási munkálatokat a május végére elvégezték. A javítást első ütemben a tantermek feletti részen végezték. Második ütemben a tornaterem fölötti részen részleges helyreállítás folyt. Az időjárás gondoskodott a tesztelésről". Jelenleg a tantermek fölött nem észleltünk beázást, de sajnos a tornaterem egy hatalmas mennyiségű eső következtében ismét beázott. Ez a terület még további munkát amire sajnos intézményünk anyagi forrással nem rendelkezik. igényel, Reméljük az Önkormányzattól a végleges javítás elvégzésére sikerül forrást szerezni. Szülők és pedagógusok összefogásával megújult néhány tantermünk. Kifestésre kerültek, néhányba új bútorok is jutottak. Egy tanteremben a szülők a linóleumot is kicserélték. Elmondhatjuk azt is, hogy az oktatáshoz alapvetően szükséges szemléltető és egyéb eszközök rendelkezésre állnak. A kor elvárása velünk szemben az, hogy minden szakteremben projektor, számítógép, internetes kapcsolat, interaktív tábla stb. legyen. Ennek megvalósítására egyenlőre nincs lehetőségünk. Néhány szaktanteremben lehetővé vált a korszerű módszertani eszköztár működtetése (CD-n levő tananyag bemutatása, digitális tananyagok, ldb interaktív tábla). Tanteremcserével többen ki is használjuk ezt a lehetőséget. 71

3 A számítástechnika tanterem nyári hőmérséklete a sok számítógép működtetése miatt is sokszor elviselhetetlen, több éve jelezzük, hogy szeretnénk, ha klíma segítené itt a mindennapi munkát. A számítógép park" a gyerekek számára szerencsére teljesen megújult és a monitorok cseréje is megtörtént. A tanáriban már három számítógéppel tudjuk az elektronikus írásbeliség igényét az elvárások tükrében teljesíteni. Alapítványi keretből azoknak a kollégáknak, akik részt vettek/vesznek a kompetencia alapú programcsomagok bevezetésében/fenntartásában 8 db notebookot tudtunk beszerezni. A TÁMOP pályázat segítségével számos interaktív tananyagot tudtunk megvásárolni. Megoldásra váró feladatok: - Az intézmény udvarának állapota rohamosan romlik. Anyagi lehetőségeink nagyon szűkösek ennek a problémának a kijavítására. A probléma megoldására az intézmény gondnokával egy viszonylag alacsony költséggel megvalósítható javaslat született. A javaslat az, hogy a fák kimosott gyökereit földdel feltölteni, körülötte fatönkökkel kerítést alkotni, s a földbe borostyánt telepíteni. Ez talán segítene abban, hogy a fákat ne mossa ki még jobban az eső. Szintén megoldandó feladat a csapadékvíz elvezetése. Két lehetőség van: kitisztítani a jelenleg meglévő elvezető rendszert, vagy teljesen újat kiépíteni. Ennek a problémának a megoldása szintén költségfüggő tavaszán két alkalommal is az Iskolaszék kezdeményezésével a szülőkkel közösen kertépítést szerveztünk. Ennek során a fenti problémát ideiglenesen próbáltuk orvosolni. Fáradságos munkával, talicskákban hordtuk vissza a földet a lemosott gyökerekre, és kézi eszközök segítségével tisztítottuk a vízelvezetőket. Az iskola kerítése is megújult. A hiányzó vasakat a hozzáértő szülők pótolták, és a festése is megtörtént. 72

4 - Az ablakok egyharmada nem működik, ősszel és tavasszal időnként elviselhetetlen hőségben kell tanítanunk, és tanulniuk diákjainknak. Télen egyes helyiségek alig fűthetők föl (pl. könyvtár), de vannak olyan hidegebb napok, amikor a diákok kabátban ülnek a tanórákon. - Szükséges lenne valamennyi tanterem tisztasági festése, és az állmennyezetek cseréjére is, mivel a sok beázás után nagyon megrongálódtak. - A fűtési rendszerünk teljesen korszerűtlen, hideg időben a kazánháztól távolabbra eső tantermeket, könyvtárat, tornatermet és a tornatermi öltözőket nem lehet 13 C-nál melegebbre fűteni, - Komoly csőtörés keletkezett, aminek következtében a kertben lévő csőrendszert teljesen le kellett kapcsolni a hálózatról, - Teljes cserére szorulnak a pvc burkolatok. - Az öltözőkben lévő mosdók, zuhanyozók nem használhatóak, a WC-k állapota (csempe, burkolat, szerelvények) kritikán aluli, szinte naponként kell valamit javítani. - Évente több alkalommal kellett kazánjainkat, boylereinket javíttatni. Epületünk kihasználtsága teljes mértékű, minden órában minden terem (még a könyvtár is) foglalt, időnként még teremvadászat" is folyik. Tornatermünk a téli időszakban hétvégén is üzemel. Intézményi gazdálkodásunkat évek óta a megszokott takarékosság jellemezte gazdasági évben költségvetésünk teljesítése 100 %-os volt. mindössze forint alulfinanszírozás jelentkezett december március év vonatkozásában a Fővárosi Gázmüveknél számítástechnikai-számlázási problémák adódtak. Emiatt gázszámláinkat csúszással kaptuk meg. a számlák összege közel 10 millió forint volt. Ez igen megnehezítette gazdálkodásunkat. A dologi költségek egyéb felhasználása időarányosan történt. 73

5 Sajnos a személyi jellegű kifizetések sorában jutalmat évek óta nem tervezhetünk, csupán a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés összegét használhatjuk fel dolgozóink jutalmazására". Ez az összeg is igen csekély, mivel a kötelező" pótlékokra (Comenius csoport) a nagy része felhasználásra kerül. A Cafeteria összege is évről-évre csökken, az idei évben még nem kaptunk étkezési utalványt. A szigorú takarékossági irányelvek betartása mellett azért mindig sikerült a szükséges eszközöket megvásárolni akár a tanítás, akár a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. Bevételi forrásunk főként termeink bérbeadásából adódtak. Alkalmazotti létszám: Pedagógus létszám Nem pedagógus Összesen: 2008/ ,2 fő 14 fő 58,2 fő 2009/ ,6 fő 14 fő 55,6 fő 2010/ ,9 fö 14 fő 53,9 fő 2011/ ,6 fő 14 fő 54,6 fő 2012/ ,2 fő 2 fő 44,2 fő Költségvetési számaink: Szem.j. (eft) Járulékok (eft) Dologi (eft) Kiadás össz. (eft) Ktg.tám (eft) Saját bev. (eft) Bevétel össz. (eft)

6 Pedagógus továbbképzés eft eft eft eft eft 11/23. A működés belső és külső pénzügyi forrásai Az utóbbi években nagy infrastrukturális fejlesztést nem tudtunk megvalósítani annak ellenére, hogy tervezett bevételünket maximálisan teljesítettük, csupán korlátozott szinten tartásra, állagmegóvásra jutott pénz. Jelentős forrás kiegészítést jelentenek sikeres pályázataink, egyben komoly többletmunkát hárítva a testületre. Az itt elnyert összegek tették lehetővé, hogy színvonalasabban tervezzük, szervezzük pedagógiai munkánkat. 11/24. Az intézmény pedagógiai munkájának összefoglalása Az eddigiekben helyi tantervünk emelt óraszámú matematika, emelt óraszámú testnevelés, iskolaotthonos formát engedett. Az elmúlt tanévben vezettük be az emelt szintű matematika és idegen nyelv oktatását. A tantervünk felépítésének köszönhetően tudjuk a nevelési - oktatási folyamatainkat tervszerűen megszervezni. Tevékenységünket nagyon jó színvonalú pedagógiai munkának értékeljük. Önértékelésünket az elmúlt években a fenntartó által felkért szakértők is reálisnak találták és megerősítették. Eredményes munkánkat tanulmányi atlagaink tükrözik a legjobban. 75

7 3,8 3,6 2008/ / / / /2013 félév o Magatartás 3 Szorgalom Tan. átlag Nagy figyelemmel elemeztük a mérések eredményeit, melyre építve dolgoztuk ki tanmeneteinket. Mérési eredményeink 2012 májusában Standardizált képesség matematikából a felmérésben részt vett többi iskola eredményeihez viszonyítva 8. évfolyamon C - ' 1200\! 1100-j CC- soo- i 800 J ös$z&$ ritéztiéiv Kizséqi a:. s< Vá-cs át s< Megyeszé<- Büdacesti á; 3 évfoíya^cs 6 é/*ciya~cs iev ált. s< isk. gimnázium gcnnáz J - " 76

8 6. évfolyamon 2200-, : összes intézmény Községi ált. is<. Várcsi ált. isk. Megyeszék- Budapest; áh, 8 évfolyamos hefyi ált. isk, isk. gimnázium A grafikonok azt mutatják, hogy az összes iskola, valamint a budapesti iskolák viszonylatában is iskolánk az erős középmezőnyben teljesített Ezt igazolja az alábbi táblázat is. 8. évfolyam Az Önök intézményében 1589 (1549:1631) Országosan 1612 (1611:1613) Áítalános iskolákban 1596 (1595:1597) Községi általános iskolákban 1549 (1547:1551) Városi általános iskolákban :1591) Megyeszékhelyi á.talános iskolákban :1646) Budapesti általános iskolákban t :1662) 8 évfolyamos gimnáziumokban i760 (1756:1764) 6 évfolyamos gimnáziumokban 1744 (1741;1748) 77

9 Az Önök intézményében 1601 {1542;1659) Országosan 1489 (1489; 1490) Áítalános iskolákban 1483 (1482:1484) Községi általános iskolákban 1435 (1432;1437) Városi általános iskolákban 1471 (1469;1473) Megyeszékhelyi áítalános iskolákban 1532 (1530;1535) Budapesti általános iskolákban 1549 Í1547;1552) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1540 (1634;1645) Diákok képességeloszlása 8. évfolyam L. Orsza 3Ti a 6. évfolyam

10 A dobozdiagramokról leolvasható, hogy a leggyengébben és a legjobban teljesítő tanulónk is hasonlóan teljesített, mint az országos, és a budapesti tanulók. Hasonló eredményeket értünk el a szövegértés területén is. Standardizált képesség szövegértésből a felmérésben részt vett többi iskola eredményeihez viszonyítva 8. évfolyam _ g 1800 ; I re / / / összes intézmény Községiéit. Vá'cs átt. is<. Megyeszék- Budapestiéit. 8 évfolyamos 6 évfotya^cs?< 4efyi á't. is<. s< gitináz'um gininaziuoi / tlageredményeink: Az Önök intézményében 1621 (15Ö0;1666) Országosan 1567 (1566; 1568) Általános iskolákban 1549 (1548:1550) Községi általános iskolákban 1494 (1492:1496) Városi álalános iskolákban 1542 (1540:1544i Megyeszékhelyi á.talános iskolákban 1601 (1598:1604) Budapesti á.talános iskolákban 1622 (1618:1625) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1731 (1727:1735) 6 évfolyamos gimnáziumokban ) 79

11 Diákok képességeloszlása

12 Az Önök intézményében 1577 (1526; 1637) Országosan 1472 Í147D;1473) Általános iskolákban 1464 (1463:1465) Községi általános iskolákban 1412 (1409; 1414) Városi általános iskolákban 1453 (1451:1454) Megyeszékhelyi áítalános iskolákban 1515 (1512:1518) Budapesti áítalános iskolákban 1536 (1534; 1539) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1641 (1637:1646) Országos á'.iüw c n: 1ZJ 81

13 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében országosan követendő modellt működtettünk. A kerületi Pedagógiai Napok szervezésében aktívan részt vettünk.. Az Egészségtan Tanárok Egylete által kidolgozott egészségfejlesztési programok referencia iskolája vagyunk. Az egészségtan kereszttantervünk a évi szakértői jelentés szerint szinte egyedülálló" A Minőségügyi Tanácsadók Szövetségéhez benyújtott sikeres pályázatunk alapján az Oktatási Minisztérium által támogatott minőségfejlesztő intézményt alakítottuk ki. A teljesítményorientációs pályázaton két alkalommal kaptunk kiváló" minősítést. Tehetséggondozásuknak köszönhetően kiemelkedő eredményeket értünk el kerületi, fővárosi, országos, nemzetközi versenyeken. Ezek a versenyek szaktárgyi, kulturális, műveltségi, sport versenyek. Megkülönböztetett figyelemmel, speciális szakértelemmel, egyénre szabott fejlesztéssel jó eredményeket értünk el a lemaradók felzárkóztatásában. A gyermek-, ifjúságvédelmi tevékenységünk minden tanévben reális helyzetelemzésre épül. Iskolán kívüli szervezetekkel együttműködünk, ezért hatékony, újszerű e munkánk. A helyzetelemzésben mindenhol megmutatkozik a gyermekvédelem. Közösségfejlesztésünk alapja a hagyományok ápolása. Egyre több tanítási órán és egyéb más foglalkozáson jelennek meg a magyar néphagyományok, jeles napok. A szociális hátrányok leküzdéséhez esélykompenzációs programokat szervezünk. A nevelő-oktató munkánk ellenőrzési, mérési, értékelési minőségbiztosítási rendszere a partnerközpontú működést tükrözi. 82

14 A Pedagógiai programban megfogalmazott mérések szinte miden, területen megvalósultak. A kerületi követéses mérés során tanítványaink matematika, szövegértés területén a kerületi átlag felett az elsők között teljesítettek minden évben. Méréseket szerveztünk a tanulási szokások, erkölcsi értékrend területén is Munkatársaim közül az alábbiak kaptak elismerést: Kass Péterné Budapest XVI. Kerületért" kitüntetés (2007) Bánkiné Kiss Anikó főtanácsosi cím Józsa Andrea Az év pedagógusa" Szakács Gáborné Budapest XVI. Kerületért" kitüntetés (2013) Összegzésként Megállapíthatom, hogy a fennálló nehézségeink ellenére, az eltérő diákösszetételből fakadó, megoszló igényekből adódó feladatainkat megfelelő nevelési programmal, pedagógiai eljárásrendszerrel az utóbbi években is igen sikeresen oldottuk meg. Hosszú távú céljaink meghatározásánál érvényesíteni tudtuk az új és változó követelményeknek való megfelelést. Ahhoz, hogy a kerület egyik egyre vonzóbb iskolájává váltunk, komoly szerepet játszott, hogy mint vezető hatást tudtam gyakorolni munkatársaimra abban, hogy többet hozzanak ki magukból, mint amire képesnek tartják magukat. Közösségünk valamennyi tagja ma már elfogadja, magáénak érzi az iskolánk a MÓRA" szellemiségét. Úgy vélem csapatként dolgozunk, melynek tényszerű és jelentős eredményeiről számolhattam be a helyzetelemzésben. KÖSZÖNET ÉRTE! 83

15 III. Vezetői program /Dr. Kopp Mária/ Vezetői tervezetemet az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott értékrendre, cél és feladatrendszerre építettem. Természetesen mindezt a vonatkozó jogszabályi háttér lehetőségeihez illesztettem.. A program összeállítása az alábbi érvényben lévő dokumentumok figyelembevételével készült: 1. Pedagógiai Program 2. Helyi Tanterv 3. Intézményi minőségirányítási program 4. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiadott dokumentumok 5. Működtető önkormányzati minőségirányítási program 6. Szervezeti és működési Szabályzat 7. Közalkalmazotti Szabályzat 8. A gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény 9. A köznevelésről szóló törvény és végrehajtási rendelete 10.A Nemzeti Alaptanterv 11.A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 84

16 12. A Munkatörvény könyve 13. Gyermek és ifjúságvédelmi törvény 14.Belső szabályzataink Pályázatom sikeres elbírálása esetén az iskola hagyományait, meglévő értékeit kívánom megőrizni és továbbfejleszteni a jogszabályi keretek figyelembevételével. A munkatársaim további támogató együttműködésével szeretném pedagógiai programunkat megvalósítani, az értékelés és az elért eredményeink tükrében továbbfejleszteni. Kiemelt célom: A tanulók, a szülők, a pedagógusok és az iskolafenntartó érdekeit, igényeit, elvárásait figyelembe véve a pedagógiai program megvalósításához szükséges lehetőségek és feltételek biztosítása. III/1. A rövid távú programom A Nemzeti Alaptanterv követelményrendszerének figyelembevételével készült pedagógiai programunk megvalósítása felmenő rendszerben. Az életkori sajátosságoknak, képességeknek megfelelő pedagógiai módszerek alkalmazása a hátrányos helyzetű és a tehetséges tanulók differenciált segítése képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő neveléssel. Az egészségkulturáltság kialakítása, a tanulók szocializációjának segítése. Az erkölcstan tantárgy követelményeinek további magas szintű megvalósítása. A környezetvédelem még hatékonyabbá tétele. A szervezeti felépítést jónak tartom. A hatáskör delegálások a Szervezeti és működési Szabályzatban világosan szabályozottak. A folyamatba épített vezetői ellenőrzés működtetését az előírásoknak megfelelően valósítom meg. A szervezeti kultúra minőségi fejlesztését a továbbiakban is fontosnak tartom. 85

17 A pedagógiai program megvalósulását a szabályzatainkban foglaltak szerint tervezem még hatékonyabban ellenőrizni, értékelni. Mérési- értékelési rendszerünket a helyi tantervünknek megfelelően ellenőrzöm. A Munkatársak munkafeltételeinek javítása. A várakozásoknak megfelelően 2013 szeptemberében bevezetendő életpálya modell bevezetésének segítése. 111/2. A középtávú programom Mentálhigiénés programom céljai: - olyan betegségek és viselkedészavarok, devianciák megelőzése, amelyeknek kialakulásában a társadalmi környezet a meghatározó, - az emberi személyiség fejlődésének elősegítése, a zavarok kiküszöbölése, ártalmak elhárítása optimális nevelési-oktatási programmal, - az emberi kapcsolatok kulturáltságának kialakítása, javítása, a szülők segítése a nevelési problémák megelőzésében, konfliktusok megoldásában. Ezen céljaim megvalósítását a családok, a nevelőtestület támogató együttműködésével az iskola pszichológusának, gyermekvédelmi felelősének segítségével tervezem. Az intézmény pedagógiai programját szakmailag megalapozottnak tartom, ugyanakkor a tanulók és a szülők számára továbbra is vonzóvá szeretném tenni. Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak kötelező és választható tanórai foglalkozásait, óraszámait, a tananyagot és követelményeit szintén az érdekeket és feltételeket figyelembe véve alakítjuk ki a továbbiakban is. A munkaközösségek eddigi tapasztalatait, módszertani javaslatait felhasználni kívánom programunk megvalósításánál. 86

18 Az Iskolaszék hatékony működését fontosnak tartom, munkájukra az iskola érdekében továbbra is számítok. A Diákönkormányzat és a tanárok segítségével szeretném megvalósítani azt a célt, hogy a tanulók tudjanak élni a demokrácia adta jogaikkal, egyben megtanulják kötelességeiknek teljesítését is. A nevelőtestület javaslataira, - döntési jogkörét biztosítva - az intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben feltétlenül számítok. A nevelőtestület által kidolgozott pedagógiai program megvalósításához szükséges a tárgyi feltételek szinten tartása és további bővítése. Az iskola honlapjának folyamatos frissítése. Az oktatási eszközök fejlesztése a mai magyar társadalomban igen nehéz. Az anyagi lehetőség minden intézményben igen szűkre szabott. A bővítéshez szükséges anyagi fedezetet központi keretből, önerőből, valamint pályázatok útján kívánom továbbra is biztosítani. III/3. A hosszú távú programom részletezése A vezetői programom célja: magas szintűén értékorientált, kiegyensúlyozott, toleráns, jó empátiás készségekkel rendelkező, a társadalmi önszerveződésre alkalmas, bekapcsolódni kész; pozitív életvitelre és folyamatos önképzésre alkalmas és igényt tartó hazaszerető tanulók nevelése. A hagyományoknak megfelelő nyolc évfolyamos általános iskolai képzést az anyanyelvi kultúra, a műveltség, az önművelés megalapozásával tovább vinni. Az élő idegen nyelvek ismeretével valamint az informatikai képzés fejlesztésével és valamennyi tantárgy követelményrendszerének teljesítésével felkészíteni a tanulókat, hogy képességeiknek, motivációiknak megfelelően tovább folytassák tanulmányaikat. 87

19 A jelenlegi hagyományos iskolarendszer a 14. életévben állítja a tanulókat sok esetben kényszerű pályaválasztás elé. Ezen a szakképzés átalakítása javít valamennyit. Ez az életszakasz az életkori sajátosságok miatt igen érzékeny, melyet még az iskolaváltás traumája is súlyosbíthat. A tanulók és szüleik számára további nehezítés, hogy a nyolc osztályos általános iskolai rendszerre épülő szakiskolai és szakmunkástanulói képzések szinte teljesen megszűntek. A szakközépiskolai rendszer újabb átalakítása, várható. Megfelelő pályaorientációval tanulóink nagyobb eséllyel tudnak továbblépni az egymásra épülő iskolarendszerben. Változáskezelés: Amennyiben a későbbiekben igény lesz - és a törvényi szabályozás erre lehetőséget ad - a tanulók, szülők, pedagógusok és a fenntartó részéről az iskolaszerkezet további fejlesztésére, átalakítására a mindenre kiterjedő helyzetelemzést követően a részletes program kidolgozásának szervezését, koordinálását vállalom. 88

20 IV. Fejlesztési terv IV/1. Képzés i prioritás unk Nevelési céljaink és feladataink Nevelő-oktató tevékenységünk során alapvető célunk a kulcskompetenciák fejlesztése. Célunk, hogy tanítványaink megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek nélkülözhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Kiemelt fejlesztési feladatok Erkölcsi nevelés Intézményünk a komplex személyiségfejlesztést valósítja meg. melynek része a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése, valamint ehhez szorosan kapcsolódva helyes énkép, és önértékelés kialakítása. Pedagógiai Programunk ennek a szemléletnek tükrében készült. 89

21 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Tanulóinkkal megismertetjük népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk értékeit. Állampolgárságra, demokráciára nevelés Formális és nem formális tanulási lehetőségek biztosításával segítjük tanulóink aktív állampolgárrá válását. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése Személyiségfejlesztő programunk szerves részét képezi a helyes énkép, és önértékelés kialakítása. Pedagógiai Programunk ennek a szemléletnek tükrében készült. A családi életre nevelés Valljuk, hogy a családi életre nevelés elsődleges színtere maga a család, ezt a feladatot senki, semmi nem tudja maradéktalanul pótolni. Ezért ezt a feladatot a szülők, az iskola, a pedagógia, orvosok, egészségügyi dolgozók, családvédelem, mentálhigiénés szakemberek, pszichológusok stb. együttes kooperációs tevékenységének alkalmazásával igyekszünk megoldani. Összetett nevelési feladat, amelynek keretében felkészítjük a gyerekeket a tudatos párválasztásra, a család életének és tevékenységének szervezésére, a családon belüli mindennapi teendők ellátására, a családi életben szükségessé váló korrekciók végrehajtására és konfliktuskezelésre, ill. megelőzésre, valamint a gyermekneveléssel kapcsolatos teendők elvégzésére. Testi és lelki egészség Feladatunk, hogy diákjainknál kialakuljon és fennálljon a testi, lelki, szociális jóléti állapot. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Célunk a hátrányos helyzetű, vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban. 90

22 Fenntarthatóság, környezettudatosság Célunk, hogy elősegítsük a tanulók környezettudatos magatartásának és életvitelének kialakulását. Pályaorientáció A pályaorientáció fontos eleme nevelő-oktató munkánknak. Felkészítjük tanulóinkat arra, hogy életpályájuk során többször kényszerülnek, kényszerülhetnek pályamódosításra Gazdasági és pénzügyi nevelés Kialakítjuk tanulóinknál a gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudást. Alapvető szerepet vállalunk abban, hogy tudatos fogyasztóvá váljanak. Médiatudatosságra nevelés Feladatunk a tanulók megismertetése a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. A tanulás tanítása Törekszünk az érdeklődés felkeltésére a szaktárgyi témák iránt, valamint arra, hogy a tanulók fokozatos önállóságra tegyenek szert a tanulás szervezésében. Nevelési céljaink megvalósítását segítik a pedagógusok által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Nevelési módszereink: Közvetlen (direkt) módszerek: amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolata révén hat a tanulóra. Közvetett (indirekt) módszerek: amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. A kompetencia alapú nevelés-oktatás jelen közoktatási rendszerben a magasabb jogszabályokban foglaltak szerint kötelező érvényű. A kompetenciafejlesztés 91

23 lehetőségeit az elmúlt években az intézmény vezetése átgondolta, hiszen várható volt a Nemzeti Alaptanterv ez irányú módosítása. A Pedagógiai Programunk megvalósítása során 1997-től folyamatosan törekedtünk a mindenkori NAT-ban is megjelenő fejlesztések kidolgozására. Vezetői tevékenységem során kiemelten foglalkoztam ezzel a munkával, melyet még hatékonyabbá kívánok tenni. Ez irányú fejlesztésem főbb szempontjai a következők: - A teljes személyiség fejlesztésének figyelembevétele. - Az egész életen át való tanulás igényének megalapozása. - A gyakorlati életben jól hasznosítható tudás megszerzése. - Új alternatívák a tananyag strukturálásában, eszközfejlesztésben. - Új módszerek alkalmazása nem elfelejtve a klasszikus magyar iskolarendszer hagyományait. - A pedagógiai értékelés, mérés új dimenzóinak megismertetése alkalmazása. - A tanulók egyéni különbségeinek hatékony kezelése. - A tananyag iránti érdeklődés, motiváció felkeltése. Célom, hogy a XXI. Század iskolájának megfeleljünk, megőrizve a magyar iskolarendszer kiváló hagyományait. A pedagógus és vezetőértékelési rendszerrel célom: Olyan belső pedagógus- és vezetőértékelési rendszer működtetése, amely alapján reálisan megítélhető a pedagógus és vezető, mint munkavállaló teljesítménye, értékelhetővé válik tevékenységének szakmai eredményessége. A külső szakértői értékelésekre, mérésekre a nevelőtestületet szaktanácsadói és vezetői segítséggel készítem fel. Feltételek: - A pedagógus, a munkáltató és a vezető által egyaránt aláírt (elfogadott) munkaköri leírás megléte. 92

24 - Szabályozott legyen a közép- és felsővezetők feladata és tevékenysége a pedagógusértékelés megvalósításában. - Szabályozott legyen a pedagógusok önértékelésének kötelezettsége, ideje és eljárásrendje. - Támaszkodjon az intézményben követett eddigi gyakorlat felhasználható elemeire. Az értékelés alapelvei: - Az értékelés legyen alkalmas a pedagógus, mint munkavállaló tényleges teljesítményének megállapítására. - Az értékelés fejlesztő célú, támogatja a szakmai önmegvalósítás kibontakozását. - Az értékelés összekapcsolódik a pedagógus szakmai tevékenységének eredményességével. - Kiterjed a kötelező munkaidő egészére. - Az értékelés azonos követelmények alapján kiterjed valamennyi pedagógusra és vezetői feladatot ellátóra. - Lehetővé teszi a kiemelkedő teljesítmény megállapítását és elismerését. ( Ehhez jó lenne tudni: lesz-e lehetőség anyagi elismerésre?) - Valamennyi pedagógus esetében egységes szempontok szerint történik. - A pedagógusok értékelése elfogadott és nyilvános eljárásrend szerint valósul meg. IV/3. Vezetői stratégiám legfontosabb elemei: - távlatadás, reális jövőkép (célorientálás, korszerűsítés az érvényes oktatáspolitikai irányelvek, a vonatkozó törvények szellemében, - intellektuális felelősség a munkatársak felé, - alkotó légkörű pedagógiai klíma megőrzése (kibontakozási, önmegvalósítási szerepet kínál, értékeli az alternatív megoldásokat), 93

25 - az iskolai munka feltételeinek jobbítása az anyagi realitások figyelembevételével, a lehetőségek maximális kihasználásával, - az intézmény arculatának formálása, változó körülményekhez igazodva közkép teremtés (célja elsősorban az intézmény külső és belső elfogadtatása, fontos része az intézmény vonzerejének és megtartó erejének növekedése), - színvonalas, alkotó együttműködésre való törekvés az intézmény használóival, a működtetővel és a fenntartóval, - az intézmény belső információs rendszerének még további fejlesztése (sokoldalú írásos és szóbeli hatékony kommunikáció), - külső kapcsolatépítés, új kommunikációs csatornák megnyitása, - az intézményben akkreditált továbbképzések szervezését, indítását tervezem (személyiségfejlesztés), - az egyetemek, főiskolák képzésének gyakorló területet biztosítani, - a tehetséggondozó és felzárkóztató program továbbfejlesztése, tárgyi feltételeinek javítása, - a külső és belső mérések rendszeres kivitelezése, - az iskolai közösségi élet gazdagítása a tevékenységek szélesítése, - több tanuló bevonása a szabadidős rendezvényekbe, - több külső program szervezése, - a diák-önkormányzati munka fejlesztése a tanulói aktivitások erősítésével, érdekérvényesítő készségek fejlesztésével. - az Iskolaszék és a Szülői munkaközösségek támogató együttműködésére a továbbiakban is számítok. ÍV/4. Az emberi erőforrós fejlesztési terve Az élet minden területén egyre inkább a minőségre kerül a hangsúly, ez válik a legfontosabb versenytényezővé. Pedagógiai programunk progresszivitásával ennek a kritériumoknak is megfelel, tükrözi ezt a szándékot, szemléletet. A 94

26 minőség az emberi tényezővel (erőforrással) van a legfontosabb kölcsönhatásban. Amennyiben versenyben akarunk maradni elengedhetetlen az emberi erőforrás racionális és hatékony alkalmazása, a folyamatos fejlődés, amely természetesen vezetői munkám fejlesztésére is érvényes. Mindenekelőtt: - képesség mások befolyásolására, - sikerorientálttá tenni a munkatársakat, - ismereteim folyamatos megújítása Munkaerőben a kínálati oldalon nagyobb lehetőségeink voltak, ezért az új kollégák kiválasztása igen körültekintően történt. A belső szakmai fejlesztésre, a személyes segítségadásra, a motiválásra kívánok nagyobb hangsúlyt fektetni. Az intézmény hatékony működésével kapcsolatosan legfontosabb követelményem és célom, hogy az alkalmazotti közösség megfelelően kvalifikált munkatársakból álljon; másfelől a testületnek az intézményi program mellett elkötelezett versenyképes csapatának stabilizálása. Tehát az emberi erőforrás fejlesztés fő összetevői: - körültekintő kiválasztás (jogkörön és hatáskörön belül) - folyamatos szakmai fejlesztés, - hatékony felhasználás, - a munkatársak folyamatos motiválása, késztetés a szakmai fejlődésre, megújulásra. IV/5. Az általános működési- és finanszírozási feltételek javítása A tartalmi munka gazdagítása színvonalasabbá tétele fontos célom. Bízom a fenntartó azon támogatásában, melyet, a többlet feladatot vállaló intézmények számára kíván juttatni. A remélt fenntartói támogatás mellett a jövőben is élni kívánok a pályázatok által kínált lehetőségekkel, (hazai és nemzetközi) 95

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola Budapest

Kodolányi János Főiskola Budapest Kodolányi János Főiskola Budapest PEDAGÓGUS PÁLYA AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Bella Tibor 2013. Június 7. Jogszabályok A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Pedagógusképzés Nemzeti

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a szöveges értékelés, a nem szakrendszerű oktatás és Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben