Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie:"

Átírás

1 11/21. Pedagógus státuszok Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie: szakján túl valamilyen egyéb ismerettel, illetve készséggel kell rendelkeznie. A nevelési feladatrendszer összetett: a tanulócsoport vezetésén kívül a tanulók szaktárgyi segítésében, nevelésében (esetenként szülőpótló szerep), valamint az iskola szabadidős tevékenységében is részt kell vállalnia. Az elmúlt évek továbbképzéseit ennek megfelelően szerveztük. Arra törekedtünk, hogy pedagógusaink minden esetben a személyiségüknek, felkészültségüknek megfelelő feladatot kapják, vállalják. A szakos ellátottság 100%-os. Alkalmazotti létszámunk örvendetes módon növekedett. Pedagógus státuszok 2008/ / / / / /22. Tárgyi dologi feltételek Létesítményi feltételek, gazdálkodási mutatók Iskolánk épülete közel 30 éves, de ennél sok esetben jóval korosabbnak látszik. Igaz az elmúlt 4 évben több lehetőségünk is volt, hogy szépítsük, gazdagítsuk intézményünket. Ezeket részben költségvetési keretből, részben a szülői felajánlásokból sikerült megvalósítanunk. 70

2 Nagyobb felújításaink, beruházásaink: Mosdók felújítása szülői támogatással: Ft Telefonközpont korszerűsítése: Ft Informatikai eszközök vásárlása: Ft Ebédlő járólapjának részleges cseréje: Ft - Evek óta probléma az intézmény tetőszerkezetének beázása. A XVI. kerületi Önkormányzat 2011.évben a tetőjavítására intézményünk részére 16.5 millió forintot biztosított. A javítási munkálatokat a május végére elvégezték. A javítást első ütemben a tantermek feletti részen végezték. Második ütemben a tornaterem fölötti részen részleges helyreállítás folyt. Az időjárás gondoskodott a tesztelésről". Jelenleg a tantermek fölött nem észleltünk beázást, de sajnos a tornaterem egy hatalmas mennyiségű eső következtében ismét beázott. Ez a terület még további munkát amire sajnos intézményünk anyagi forrással nem rendelkezik. igényel, Reméljük az Önkormányzattól a végleges javítás elvégzésére sikerül forrást szerezni. Szülők és pedagógusok összefogásával megújult néhány tantermünk. Kifestésre kerültek, néhányba új bútorok is jutottak. Egy tanteremben a szülők a linóleumot is kicserélték. Elmondhatjuk azt is, hogy az oktatáshoz alapvetően szükséges szemléltető és egyéb eszközök rendelkezésre állnak. A kor elvárása velünk szemben az, hogy minden szakteremben projektor, számítógép, internetes kapcsolat, interaktív tábla stb. legyen. Ennek megvalósítására egyenlőre nincs lehetőségünk. Néhány szaktanteremben lehetővé vált a korszerű módszertani eszköztár működtetése (CD-n levő tananyag bemutatása, digitális tananyagok, ldb interaktív tábla). Tanteremcserével többen ki is használjuk ezt a lehetőséget. 71

3 A számítástechnika tanterem nyári hőmérséklete a sok számítógép működtetése miatt is sokszor elviselhetetlen, több éve jelezzük, hogy szeretnénk, ha klíma segítené itt a mindennapi munkát. A számítógép park" a gyerekek számára szerencsére teljesen megújult és a monitorok cseréje is megtörtént. A tanáriban már három számítógéppel tudjuk az elektronikus írásbeliség igényét az elvárások tükrében teljesíteni. Alapítványi keretből azoknak a kollégáknak, akik részt vettek/vesznek a kompetencia alapú programcsomagok bevezetésében/fenntartásában 8 db notebookot tudtunk beszerezni. A TÁMOP pályázat segítségével számos interaktív tananyagot tudtunk megvásárolni. Megoldásra váró feladatok: - Az intézmény udvarának állapota rohamosan romlik. Anyagi lehetőségeink nagyon szűkösek ennek a problémának a kijavítására. A probléma megoldására az intézmény gondnokával egy viszonylag alacsony költséggel megvalósítható javaslat született. A javaslat az, hogy a fák kimosott gyökereit földdel feltölteni, körülötte fatönkökkel kerítést alkotni, s a földbe borostyánt telepíteni. Ez talán segítene abban, hogy a fákat ne mossa ki még jobban az eső. Szintén megoldandó feladat a csapadékvíz elvezetése. Két lehetőség van: kitisztítani a jelenleg meglévő elvezető rendszert, vagy teljesen újat kiépíteni. Ennek a problémának a megoldása szintén költségfüggő tavaszán két alkalommal is az Iskolaszék kezdeményezésével a szülőkkel közösen kertépítést szerveztünk. Ennek során a fenti problémát ideiglenesen próbáltuk orvosolni. Fáradságos munkával, talicskákban hordtuk vissza a földet a lemosott gyökerekre, és kézi eszközök segítségével tisztítottuk a vízelvezetőket. Az iskola kerítése is megújult. A hiányzó vasakat a hozzáértő szülők pótolták, és a festése is megtörtént. 72

4 - Az ablakok egyharmada nem működik, ősszel és tavasszal időnként elviselhetetlen hőségben kell tanítanunk, és tanulniuk diákjainknak. Télen egyes helyiségek alig fűthetők föl (pl. könyvtár), de vannak olyan hidegebb napok, amikor a diákok kabátban ülnek a tanórákon. - Szükséges lenne valamennyi tanterem tisztasági festése, és az állmennyezetek cseréjére is, mivel a sok beázás után nagyon megrongálódtak. - A fűtési rendszerünk teljesen korszerűtlen, hideg időben a kazánháztól távolabbra eső tantermeket, könyvtárat, tornatermet és a tornatermi öltözőket nem lehet 13 C-nál melegebbre fűteni, - Komoly csőtörés keletkezett, aminek következtében a kertben lévő csőrendszert teljesen le kellett kapcsolni a hálózatról, - Teljes cserére szorulnak a pvc burkolatok. - Az öltözőkben lévő mosdók, zuhanyozók nem használhatóak, a WC-k állapota (csempe, burkolat, szerelvények) kritikán aluli, szinte naponként kell valamit javítani. - Évente több alkalommal kellett kazánjainkat, boylereinket javíttatni. Epületünk kihasználtsága teljes mértékű, minden órában minden terem (még a könyvtár is) foglalt, időnként még teremvadászat" is folyik. Tornatermünk a téli időszakban hétvégén is üzemel. Intézményi gazdálkodásunkat évek óta a megszokott takarékosság jellemezte gazdasági évben költségvetésünk teljesítése 100 %-os volt. mindössze forint alulfinanszírozás jelentkezett december március év vonatkozásában a Fővárosi Gázmüveknél számítástechnikai-számlázási problémák adódtak. Emiatt gázszámláinkat csúszással kaptuk meg. a számlák összege közel 10 millió forint volt. Ez igen megnehezítette gazdálkodásunkat. A dologi költségek egyéb felhasználása időarányosan történt. 73

5 Sajnos a személyi jellegű kifizetések sorában jutalmat évek óta nem tervezhetünk, csupán a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés összegét használhatjuk fel dolgozóink jutalmazására". Ez az összeg is igen csekély, mivel a kötelező" pótlékokra (Comenius csoport) a nagy része felhasználásra kerül. A Cafeteria összege is évről-évre csökken, az idei évben még nem kaptunk étkezési utalványt. A szigorú takarékossági irányelvek betartása mellett azért mindig sikerült a szükséges eszközöket megvásárolni akár a tanítás, akár a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. Bevételi forrásunk főként termeink bérbeadásából adódtak. Alkalmazotti létszám: Pedagógus létszám Nem pedagógus Összesen: 2008/ ,2 fő 14 fő 58,2 fő 2009/ ,6 fő 14 fő 55,6 fő 2010/ ,9 fö 14 fő 53,9 fő 2011/ ,6 fő 14 fő 54,6 fő 2012/ ,2 fő 2 fő 44,2 fő Költségvetési számaink: Szem.j. (eft) Járulékok (eft) Dologi (eft) Kiadás össz. (eft) Ktg.tám (eft) Saját bev. (eft) Bevétel össz. (eft)

6 Pedagógus továbbképzés eft eft eft eft eft 11/23. A működés belső és külső pénzügyi forrásai Az utóbbi években nagy infrastrukturális fejlesztést nem tudtunk megvalósítani annak ellenére, hogy tervezett bevételünket maximálisan teljesítettük, csupán korlátozott szinten tartásra, állagmegóvásra jutott pénz. Jelentős forrás kiegészítést jelentenek sikeres pályázataink, egyben komoly többletmunkát hárítva a testületre. Az itt elnyert összegek tették lehetővé, hogy színvonalasabban tervezzük, szervezzük pedagógiai munkánkat. 11/24. Az intézmény pedagógiai munkájának összefoglalása Az eddigiekben helyi tantervünk emelt óraszámú matematika, emelt óraszámú testnevelés, iskolaotthonos formát engedett. Az elmúlt tanévben vezettük be az emelt szintű matematika és idegen nyelv oktatását. A tantervünk felépítésének köszönhetően tudjuk a nevelési - oktatási folyamatainkat tervszerűen megszervezni. Tevékenységünket nagyon jó színvonalú pedagógiai munkának értékeljük. Önértékelésünket az elmúlt években a fenntartó által felkért szakértők is reálisnak találták és megerősítették. Eredményes munkánkat tanulmányi atlagaink tükrözik a legjobban. 75

7 3,8 3,6 2008/ / / / /2013 félév o Magatartás 3 Szorgalom Tan. átlag Nagy figyelemmel elemeztük a mérések eredményeit, melyre építve dolgoztuk ki tanmeneteinket. Mérési eredményeink 2012 májusában Standardizált képesség matematikából a felmérésben részt vett többi iskola eredményeihez viszonyítva 8. évfolyamon C - ' 1200\! 1100-j CC- soo- i 800 J ös$z&$ ritéztiéiv Kizséqi a:. s< Vá-cs át s< Megyeszé<- Büdacesti á; 3 évfoíya^cs 6 é/*ciya~cs iev ált. s< isk. gimnázium gcnnáz J - " 76

8 6. évfolyamon 2200-, : összes intézmény Községi ált. is<. Várcsi ált. isk. Megyeszék- Budapest; áh, 8 évfolyamos hefyi ált. isk, isk. gimnázium A grafikonok azt mutatják, hogy az összes iskola, valamint a budapesti iskolák viszonylatában is iskolánk az erős középmezőnyben teljesített Ezt igazolja az alábbi táblázat is. 8. évfolyam Az Önök intézményében 1589 (1549:1631) Országosan 1612 (1611:1613) Áítalános iskolákban 1596 (1595:1597) Községi általános iskolákban 1549 (1547:1551) Városi általános iskolákban :1591) Megyeszékhelyi á.talános iskolákban :1646) Budapesti általános iskolákban t :1662) 8 évfolyamos gimnáziumokban i760 (1756:1764) 6 évfolyamos gimnáziumokban 1744 (1741;1748) 77

9 Az Önök intézményében 1601 {1542;1659) Országosan 1489 (1489; 1490) Áítalános iskolákban 1483 (1482:1484) Községi általános iskolákban 1435 (1432;1437) Városi általános iskolákban 1471 (1469;1473) Megyeszékhelyi áítalános iskolákban 1532 (1530;1535) Budapesti általános iskolákban 1549 Í1547;1552) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1540 (1634;1645) Diákok képességeloszlása 8. évfolyam L. Orsza 3Ti a 6. évfolyam

10 A dobozdiagramokról leolvasható, hogy a leggyengébben és a legjobban teljesítő tanulónk is hasonlóan teljesített, mint az országos, és a budapesti tanulók. Hasonló eredményeket értünk el a szövegértés területén is. Standardizált képesség szövegértésből a felmérésben részt vett többi iskola eredményeihez viszonyítva 8. évfolyam _ g 1800 ; I re / / / összes intézmény Községiéit. Vá'cs átt. is<. Megyeszék- Budapestiéit. 8 évfolyamos 6 évfotya^cs?< 4efyi á't. is<. s< gitináz'um gininaziuoi / tlageredményeink: Az Önök intézményében 1621 (15Ö0;1666) Országosan 1567 (1566; 1568) Általános iskolákban 1549 (1548:1550) Községi általános iskolákban 1494 (1492:1496) Városi álalános iskolákban 1542 (1540:1544i Megyeszékhelyi á.talános iskolákban 1601 (1598:1604) Budapesti á.talános iskolákban 1622 (1618:1625) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1731 (1727:1735) 6 évfolyamos gimnáziumokban ) 79

11 Diákok képességeloszlása

12 Az Önök intézményében 1577 (1526; 1637) Országosan 1472 Í147D;1473) Általános iskolákban 1464 (1463:1465) Községi általános iskolákban 1412 (1409; 1414) Városi általános iskolákban 1453 (1451:1454) Megyeszékhelyi áítalános iskolákban 1515 (1512:1518) Budapesti áítalános iskolákban 1536 (1534; 1539) 8 évfolyamos gimnáziumokban 1641 (1637:1646) Országos á'.iüw c n: 1ZJ 81

13 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében országosan követendő modellt működtettünk. A kerületi Pedagógiai Napok szervezésében aktívan részt vettünk.. Az Egészségtan Tanárok Egylete által kidolgozott egészségfejlesztési programok referencia iskolája vagyunk. Az egészségtan kereszttantervünk a évi szakértői jelentés szerint szinte egyedülálló" A Minőségügyi Tanácsadók Szövetségéhez benyújtott sikeres pályázatunk alapján az Oktatási Minisztérium által támogatott minőségfejlesztő intézményt alakítottuk ki. A teljesítményorientációs pályázaton két alkalommal kaptunk kiváló" minősítést. Tehetséggondozásuknak köszönhetően kiemelkedő eredményeket értünk el kerületi, fővárosi, országos, nemzetközi versenyeken. Ezek a versenyek szaktárgyi, kulturális, műveltségi, sport versenyek. Megkülönböztetett figyelemmel, speciális szakértelemmel, egyénre szabott fejlesztéssel jó eredményeket értünk el a lemaradók felzárkóztatásában. A gyermek-, ifjúságvédelmi tevékenységünk minden tanévben reális helyzetelemzésre épül. Iskolán kívüli szervezetekkel együttműködünk, ezért hatékony, újszerű e munkánk. A helyzetelemzésben mindenhol megmutatkozik a gyermekvédelem. Közösségfejlesztésünk alapja a hagyományok ápolása. Egyre több tanítási órán és egyéb más foglalkozáson jelennek meg a magyar néphagyományok, jeles napok. A szociális hátrányok leküzdéséhez esélykompenzációs programokat szervezünk. A nevelő-oktató munkánk ellenőrzési, mérési, értékelési minőségbiztosítási rendszere a partnerközpontú működést tükrözi. 82

14 A Pedagógiai programban megfogalmazott mérések szinte miden, területen megvalósultak. A kerületi követéses mérés során tanítványaink matematika, szövegértés területén a kerületi átlag felett az elsők között teljesítettek minden évben. Méréseket szerveztünk a tanulási szokások, erkölcsi értékrend területén is Munkatársaim közül az alábbiak kaptak elismerést: Kass Péterné Budapest XVI. Kerületért" kitüntetés (2007) Bánkiné Kiss Anikó főtanácsosi cím Józsa Andrea Az év pedagógusa" Szakács Gáborné Budapest XVI. Kerületért" kitüntetés (2013) Összegzésként Megállapíthatom, hogy a fennálló nehézségeink ellenére, az eltérő diákösszetételből fakadó, megoszló igényekből adódó feladatainkat megfelelő nevelési programmal, pedagógiai eljárásrendszerrel az utóbbi években is igen sikeresen oldottuk meg. Hosszú távú céljaink meghatározásánál érvényesíteni tudtuk az új és változó követelményeknek való megfelelést. Ahhoz, hogy a kerület egyik egyre vonzóbb iskolájává váltunk, komoly szerepet játszott, hogy mint vezető hatást tudtam gyakorolni munkatársaimra abban, hogy többet hozzanak ki magukból, mint amire képesnek tartják magukat. Közösségünk valamennyi tagja ma már elfogadja, magáénak érzi az iskolánk a MÓRA" szellemiségét. Úgy vélem csapatként dolgozunk, melynek tényszerű és jelentős eredményeiről számolhattam be a helyzetelemzésben. KÖSZÖNET ÉRTE! 83

15 III. Vezetői program /Dr. Kopp Mária/ Vezetői tervezetemet az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott értékrendre, cél és feladatrendszerre építettem. Természetesen mindezt a vonatkozó jogszabályi háttér lehetőségeihez illesztettem.. A program összeállítása az alábbi érvényben lévő dokumentumok figyelembevételével készült: 1. Pedagógiai Program 2. Helyi Tanterv 3. Intézményi minőségirányítási program 4. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiadott dokumentumok 5. Működtető önkormányzati minőségirányítási program 6. Szervezeti és működési Szabályzat 7. Közalkalmazotti Szabályzat 8. A gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény 9. A köznevelésről szóló törvény és végrehajtási rendelete 10.A Nemzeti Alaptanterv 11.A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 84

16 12. A Munkatörvény könyve 13. Gyermek és ifjúságvédelmi törvény 14.Belső szabályzataink Pályázatom sikeres elbírálása esetén az iskola hagyományait, meglévő értékeit kívánom megőrizni és továbbfejleszteni a jogszabályi keretek figyelembevételével. A munkatársaim további támogató együttműködésével szeretném pedagógiai programunkat megvalósítani, az értékelés és az elért eredményeink tükrében továbbfejleszteni. Kiemelt célom: A tanulók, a szülők, a pedagógusok és az iskolafenntartó érdekeit, igényeit, elvárásait figyelembe véve a pedagógiai program megvalósításához szükséges lehetőségek és feltételek biztosítása. III/1. A rövid távú programom A Nemzeti Alaptanterv követelményrendszerének figyelembevételével készült pedagógiai programunk megvalósítása felmenő rendszerben. Az életkori sajátosságoknak, képességeknek megfelelő pedagógiai módszerek alkalmazása a hátrányos helyzetű és a tehetséges tanulók differenciált segítése képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő neveléssel. Az egészségkulturáltság kialakítása, a tanulók szocializációjának segítése. Az erkölcstan tantárgy követelményeinek további magas szintű megvalósítása. A környezetvédelem még hatékonyabbá tétele. A szervezeti felépítést jónak tartom. A hatáskör delegálások a Szervezeti és működési Szabályzatban világosan szabályozottak. A folyamatba épített vezetői ellenőrzés működtetését az előírásoknak megfelelően valósítom meg. A szervezeti kultúra minőségi fejlesztését a továbbiakban is fontosnak tartom. 85

17 A pedagógiai program megvalósulását a szabályzatainkban foglaltak szerint tervezem még hatékonyabban ellenőrizni, értékelni. Mérési- értékelési rendszerünket a helyi tantervünknek megfelelően ellenőrzöm. A Munkatársak munkafeltételeinek javítása. A várakozásoknak megfelelően 2013 szeptemberében bevezetendő életpálya modell bevezetésének segítése. 111/2. A középtávú programom Mentálhigiénés programom céljai: - olyan betegségek és viselkedészavarok, devianciák megelőzése, amelyeknek kialakulásában a társadalmi környezet a meghatározó, - az emberi személyiség fejlődésének elősegítése, a zavarok kiküszöbölése, ártalmak elhárítása optimális nevelési-oktatási programmal, - az emberi kapcsolatok kulturáltságának kialakítása, javítása, a szülők segítése a nevelési problémák megelőzésében, konfliktusok megoldásában. Ezen céljaim megvalósítását a családok, a nevelőtestület támogató együttműködésével az iskola pszichológusának, gyermekvédelmi felelősének segítségével tervezem. Az intézmény pedagógiai programját szakmailag megalapozottnak tartom, ugyanakkor a tanulók és a szülők számára továbbra is vonzóvá szeretném tenni. Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak kötelező és választható tanórai foglalkozásait, óraszámait, a tananyagot és követelményeit szintén az érdekeket és feltételeket figyelembe véve alakítjuk ki a továbbiakban is. A munkaközösségek eddigi tapasztalatait, módszertani javaslatait felhasználni kívánom programunk megvalósításánál. 86

18 Az Iskolaszék hatékony működését fontosnak tartom, munkájukra az iskola érdekében továbbra is számítok. A Diákönkormányzat és a tanárok segítségével szeretném megvalósítani azt a célt, hogy a tanulók tudjanak élni a demokrácia adta jogaikkal, egyben megtanulják kötelességeiknek teljesítését is. A nevelőtestület javaslataira, - döntési jogkörét biztosítva - az intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben feltétlenül számítok. A nevelőtestület által kidolgozott pedagógiai program megvalósításához szükséges a tárgyi feltételek szinten tartása és további bővítése. Az iskola honlapjának folyamatos frissítése. Az oktatási eszközök fejlesztése a mai magyar társadalomban igen nehéz. Az anyagi lehetőség minden intézményben igen szűkre szabott. A bővítéshez szükséges anyagi fedezetet központi keretből, önerőből, valamint pályázatok útján kívánom továbbra is biztosítani. III/3. A hosszú távú programom részletezése A vezetői programom célja: magas szintűén értékorientált, kiegyensúlyozott, toleráns, jó empátiás készségekkel rendelkező, a társadalmi önszerveződésre alkalmas, bekapcsolódni kész; pozitív életvitelre és folyamatos önképzésre alkalmas és igényt tartó hazaszerető tanulók nevelése. A hagyományoknak megfelelő nyolc évfolyamos általános iskolai képzést az anyanyelvi kultúra, a műveltség, az önművelés megalapozásával tovább vinni. Az élő idegen nyelvek ismeretével valamint az informatikai képzés fejlesztésével és valamennyi tantárgy követelményrendszerének teljesítésével felkészíteni a tanulókat, hogy képességeiknek, motivációiknak megfelelően tovább folytassák tanulmányaikat. 87

19 A jelenlegi hagyományos iskolarendszer a 14. életévben állítja a tanulókat sok esetben kényszerű pályaválasztás elé. Ezen a szakképzés átalakítása javít valamennyit. Ez az életszakasz az életkori sajátosságok miatt igen érzékeny, melyet még az iskolaváltás traumája is súlyosbíthat. A tanulók és szüleik számára további nehezítés, hogy a nyolc osztályos általános iskolai rendszerre épülő szakiskolai és szakmunkástanulói képzések szinte teljesen megszűntek. A szakközépiskolai rendszer újabb átalakítása, várható. Megfelelő pályaorientációval tanulóink nagyobb eséllyel tudnak továbblépni az egymásra épülő iskolarendszerben. Változáskezelés: Amennyiben a későbbiekben igény lesz - és a törvényi szabályozás erre lehetőséget ad - a tanulók, szülők, pedagógusok és a fenntartó részéről az iskolaszerkezet további fejlesztésére, átalakítására a mindenre kiterjedő helyzetelemzést követően a részletes program kidolgozásának szervezését, koordinálását vállalom. 88

20 IV. Fejlesztési terv IV/1. Képzés i prioritás unk Nevelési céljaink és feladataink Nevelő-oktató tevékenységünk során alapvető célunk a kulcskompetenciák fejlesztése. Célunk, hogy tanítványaink megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek nélkülözhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Kiemelt fejlesztési feladatok Erkölcsi nevelés Intézményünk a komplex személyiségfejlesztést valósítja meg. melynek része a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése, valamint ehhez szorosan kapcsolódva helyes énkép, és önértékelés kialakítása. Pedagógiai Programunk ennek a szemléletnek tükrében készült. 89

21 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Tanulóinkkal megismertetjük népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk értékeit. Állampolgárságra, demokráciára nevelés Formális és nem formális tanulási lehetőségek biztosításával segítjük tanulóink aktív állampolgárrá válását. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése Személyiségfejlesztő programunk szerves részét képezi a helyes énkép, és önértékelés kialakítása. Pedagógiai Programunk ennek a szemléletnek tükrében készült. A családi életre nevelés Valljuk, hogy a családi életre nevelés elsődleges színtere maga a család, ezt a feladatot senki, semmi nem tudja maradéktalanul pótolni. Ezért ezt a feladatot a szülők, az iskola, a pedagógia, orvosok, egészségügyi dolgozók, családvédelem, mentálhigiénés szakemberek, pszichológusok stb. együttes kooperációs tevékenységének alkalmazásával igyekszünk megoldani. Összetett nevelési feladat, amelynek keretében felkészítjük a gyerekeket a tudatos párválasztásra, a család életének és tevékenységének szervezésére, a családon belüli mindennapi teendők ellátására, a családi életben szükségessé váló korrekciók végrehajtására és konfliktuskezelésre, ill. megelőzésre, valamint a gyermekneveléssel kapcsolatos teendők elvégzésére. Testi és lelki egészség Feladatunk, hogy diákjainknál kialakuljon és fennálljon a testi, lelki, szociális jóléti állapot. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Célunk a hátrányos helyzetű, vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban. 90

22 Fenntarthatóság, környezettudatosság Célunk, hogy elősegítsük a tanulók környezettudatos magatartásának és életvitelének kialakulását. Pályaorientáció A pályaorientáció fontos eleme nevelő-oktató munkánknak. Felkészítjük tanulóinkat arra, hogy életpályájuk során többször kényszerülnek, kényszerülhetnek pályamódosításra Gazdasági és pénzügyi nevelés Kialakítjuk tanulóinknál a gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudást. Alapvető szerepet vállalunk abban, hogy tudatos fogyasztóvá váljanak. Médiatudatosságra nevelés Feladatunk a tanulók megismertetése a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. A tanulás tanítása Törekszünk az érdeklődés felkeltésére a szaktárgyi témák iránt, valamint arra, hogy a tanulók fokozatos önállóságra tegyenek szert a tanulás szervezésében. Nevelési céljaink megvalósítását segítik a pedagógusok által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Nevelési módszereink: Közvetlen (direkt) módszerek: amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolata révén hat a tanulóra. Közvetett (indirekt) módszerek: amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. A kompetencia alapú nevelés-oktatás jelen közoktatási rendszerben a magasabb jogszabályokban foglaltak szerint kötelező érvényű. A kompetenciafejlesztés 91

23 lehetőségeit az elmúlt években az intézmény vezetése átgondolta, hiszen várható volt a Nemzeti Alaptanterv ez irányú módosítása. A Pedagógiai Programunk megvalósítása során 1997-től folyamatosan törekedtünk a mindenkori NAT-ban is megjelenő fejlesztések kidolgozására. Vezetői tevékenységem során kiemelten foglalkoztam ezzel a munkával, melyet még hatékonyabbá kívánok tenni. Ez irányú fejlesztésem főbb szempontjai a következők: - A teljes személyiség fejlesztésének figyelembevétele. - Az egész életen át való tanulás igényének megalapozása. - A gyakorlati életben jól hasznosítható tudás megszerzése. - Új alternatívák a tananyag strukturálásában, eszközfejlesztésben. - Új módszerek alkalmazása nem elfelejtve a klasszikus magyar iskolarendszer hagyományait. - A pedagógiai értékelés, mérés új dimenzóinak megismertetése alkalmazása. - A tanulók egyéni különbségeinek hatékony kezelése. - A tananyag iránti érdeklődés, motiváció felkeltése. Célom, hogy a XXI. Század iskolájának megfeleljünk, megőrizve a magyar iskolarendszer kiváló hagyományait. A pedagógus és vezetőértékelési rendszerrel célom: Olyan belső pedagógus- és vezetőértékelési rendszer működtetése, amely alapján reálisan megítélhető a pedagógus és vezető, mint munkavállaló teljesítménye, értékelhetővé válik tevékenységének szakmai eredményessége. A külső szakértői értékelésekre, mérésekre a nevelőtestületet szaktanácsadói és vezetői segítséggel készítem fel. Feltételek: - A pedagógus, a munkáltató és a vezető által egyaránt aláírt (elfogadott) munkaköri leírás megléte. 92

24 - Szabályozott legyen a közép- és felsővezetők feladata és tevékenysége a pedagógusértékelés megvalósításában. - Szabályozott legyen a pedagógusok önértékelésének kötelezettsége, ideje és eljárásrendje. - Támaszkodjon az intézményben követett eddigi gyakorlat felhasználható elemeire. Az értékelés alapelvei: - Az értékelés legyen alkalmas a pedagógus, mint munkavállaló tényleges teljesítményének megállapítására. - Az értékelés fejlesztő célú, támogatja a szakmai önmegvalósítás kibontakozását. - Az értékelés összekapcsolódik a pedagógus szakmai tevékenységének eredményességével. - Kiterjed a kötelező munkaidő egészére. - Az értékelés azonos követelmények alapján kiterjed valamennyi pedagógusra és vezetői feladatot ellátóra. - Lehetővé teszi a kiemelkedő teljesítmény megállapítását és elismerését. ( Ehhez jó lenne tudni: lesz-e lehetőség anyagi elismerésre?) - Valamennyi pedagógus esetében egységes szempontok szerint történik. - A pedagógusok értékelése elfogadott és nyilvános eljárásrend szerint valósul meg. IV/3. Vezetői stratégiám legfontosabb elemei: - távlatadás, reális jövőkép (célorientálás, korszerűsítés az érvényes oktatáspolitikai irányelvek, a vonatkozó törvények szellemében, - intellektuális felelősség a munkatársak felé, - alkotó légkörű pedagógiai klíma megőrzése (kibontakozási, önmegvalósítási szerepet kínál, értékeli az alternatív megoldásokat), 93

25 - az iskolai munka feltételeinek jobbítása az anyagi realitások figyelembevételével, a lehetőségek maximális kihasználásával, - az intézmény arculatának formálása, változó körülményekhez igazodva közkép teremtés (célja elsősorban az intézmény külső és belső elfogadtatása, fontos része az intézmény vonzerejének és megtartó erejének növekedése), - színvonalas, alkotó együttműködésre való törekvés az intézmény használóival, a működtetővel és a fenntartóval, - az intézmény belső információs rendszerének még további fejlesztése (sokoldalú írásos és szóbeli hatékony kommunikáció), - külső kapcsolatépítés, új kommunikációs csatornák megnyitása, - az intézményben akkreditált továbbképzések szervezését, indítását tervezem (személyiségfejlesztés), - az egyetemek, főiskolák képzésének gyakorló területet biztosítani, - a tehetséggondozó és felzárkóztató program továbbfejlesztése, tárgyi feltételeinek javítása, - a külső és belső mérések rendszeres kivitelezése, - az iskolai közösségi élet gazdagítása a tevékenységek szélesítése, - több tanuló bevonása a szabadidős rendezvényekbe, - több külső program szervezése, - a diák-önkormányzati munka fejlesztése a tanulói aktivitások erősítésével, érdekérvényesítő készségek fejlesztésével. - az Iskolaszék és a Szülői munkaközösségek támogató együttműködésére a továbbiakban is számítok. ÍV/4. Az emberi erőforrós fejlesztési terve Az élet minden területén egyre inkább a minőségre kerül a hangsúly, ez válik a legfontosabb versenytényezővé. Pedagógiai programunk progresszivitásával ennek a kritériumoknak is megfelel, tükrözi ezt a szándékot, szemléletet. A 94

26 minőség az emberi tényezővel (erőforrással) van a legfontosabb kölcsönhatásban. Amennyiben versenyben akarunk maradni elengedhetetlen az emberi erőforrás racionális és hatékony alkalmazása, a folyamatos fejlődés, amely természetesen vezetői munkám fejlesztésére is érvényes. Mindenekelőtt: - képesség mások befolyásolására, - sikerorientálttá tenni a munkatársakat, - ismereteim folyamatos megújítása Munkaerőben a kínálati oldalon nagyobb lehetőségeink voltak, ezért az új kollégák kiválasztása igen körültekintően történt. A belső szakmai fejlesztésre, a személyes segítségadásra, a motiválásra kívánok nagyobb hangsúlyt fektetni. Az intézmény hatékony működésével kapcsolatosan legfontosabb követelményem és célom, hogy az alkalmazotti közösség megfelelően kvalifikált munkatársakból álljon; másfelől a testületnek az intézményi program mellett elkötelezett versenyképes csapatának stabilizálása. Tehát az emberi erőforrás fejlesztés fő összetevői: - körültekintő kiválasztás (jogkörön és hatáskörön belül) - folyamatos szakmai fejlesztés, - hatékony felhasználás, - a munkatársak folyamatos motiválása, késztetés a szakmai fejlődésre, megújulásra. IV/5. Az általános működési- és finanszírozási feltételek javítása A tartalmi munka gazdagítása színvonalasabbá tétele fontos célom. Bízom a fenntartó azon támogatásában, melyet, a többlet feladatot vállaló intézmények számára kíván juttatni. A remélt fenntartói támogatás mellett a jövőben is élni kívánok a pályázatok által kínált lehetőségekkel, (hazai és nemzetközi) 95

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. 33 Pedagógiai program Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság út 2. Tel: 36-324-909, Fax: 36-324-808 Mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf. 142. Honlap: www.egressy.eu ikt. 670/2/2014_PP Módosításokkal egybeszerkesztett és felülvizsgált

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom BEVEZETÉS... 5 HELYZETELEMZÉS... 6 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI,

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310, Kisújszállás Széchenyi u. 4. 1 A pedagógiai program legitimációja Előzmények Kisújszállás Város

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf. 142. Email: titkarsag@egressy.eu Honlap: www.egressy.eu Módosításokkal egybeszerkesztett

Részletesebben

GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék Iskolánkról...3 Küldetésnyilatkozat...5 Jövőkép...6 NEVELÉSI PROGRAM...7 I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K Bevezetés 2. oldal 1. Az intézményi fejlesztés stratégiája 3. oldal 2. Mit sikerült megvalósítani? 6. oldal 3. Fejlesztési terv 2015-2020. 11. oldal 4. Extracurriculumok fenntartása

Részletesebben

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete

Részletesebben

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út 96-98. OM: 033393 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, 2014. szeptember 01. Módosítva: 2015. február

Részletesebben