BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. POLGÁRMESTEftE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. POLGÁRMESTEftE"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. POLGÁRMESTEftE Tárgy: Kérelem a Hősök fasora - Galgahévíz utca /1 hrsz-ú közterületből telekhatár rendezéssel történő terület részletfizetéssel történő megvásárlására Tisztelt Képviselő-testület! A Sárgarózsa utcától a Farkashida utcát keresztezve, a Pósa Lajos utcán át, a Hősök fasorát, a Galgahévíz utcát, Szérű utcát, Döbröce utcát keresztezve a Jókai lakótelepig húzódik a főgyűjtő csatorna. A főgyűjtő megépítésekor, a csatorna nyomvonal melletti ingatlanokból kisajátítással alakultak ki a közterületek. A Budapest XVI. kerület /1 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlan, mely alatt a közcsatorna húzódik, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdona. A hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a /1 hrsz-ú közterületre 6/3100/01/91 számon, ideiglenes építményként építendő műterem, irodaépület és kerítés építésére kapott engedélyt az építési hatóságtól. Az önkormányzati tulajdonra ráépítés valósult meg. A felmérés szerint a hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a közterületből 350 m^ területet használ a Hősök fasora oldalon, engedély nélkül. Nevezett ingatlanok jogi és természetbeni állapota ellentmondó, melynek rendezése szükséges. (1. számú melléklet) A csatorna nyomvonalra vonatkozóan megkértük a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. szakvéleményét: Az FCSM állásfoglalása szerint a közterület alatt húzódó közcsatorna tengelyvonalától, azzal párhuzamosan 3-3 méter szélességű területsávot közterületként továbbra is meg kell tartani. Az ingatlanok rendezésére elkészült a telekalakítási vázrajz. (2. számú melléklet) Az ingatlan rendezésére tett javaslatot a Képviselő-testület november 5-én tárgyalta, az alábbi határozatot hozta: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 540/2008. (XI. 5.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy az előterjesztés 7/d számú mellékletét képező telekhatárrendezési vázrajz tervezet szerinti, a Budapest XVI. kerület Hősök fasora - Galgahévíz utca /1 hrsz-ú közterületi ingatlanból feleslegessé vált 168 m^ területet forgalomképessé nyilvánítja. A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képző, forgalomképessé nyilvánított, a magántulajdonú ingatlannal szomszédos /1 hrsz-ú ingatlan területéből 168 m^ területet a Budapest XVI. kerület, hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Juhász József (3200 Gyöngyös Kenyérgyár út 26.) szám alatti lakos részére megvételre felajánlja. A Képviselő-testület a 168 m^ terület forgalmi értékét nettó ,-Ft-ban állapította meg, melyet vevőnek a telekhatárrendezés költségeivel együtt, egy összegben, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell megfizetni.. * Amennyiben a hrsz-ú ingatlan tulajdonosa 30 napon belül a területrész megvásárlásáról nem nyilatkozik, úgy az Önkormányzat a vételárat ráépítés jogcímén, polgári peres úton érvényesíti."

2 Felkérte a Polgármestert a telekalakítási eljárás megindítására és a jogerős telekalakítási eljárás befejezését követően az adásvételi szerződés aláírására. (3. számú melléklet) A határozat végrehajtása a mai napig nem történt meg, mivel az elmúlt évek alatt a Hősök fasora 12. szám alatti, hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megállapítására több per is indult. A legutolsó pert követően az új tulajdonost, Hunkó Tibort, a Hősök fasora 12. szám alatti ingatlan tulajdonosát tájékoztattuk a Képviselő-testület határozatáról. Hunkó Tibor október 10-én keh levélben nyilatkozott, hogy a 168 m^ területet szeretné megvásárolni, részletfizetéssel, havi ,- Ft részlettel. (4. számú melléklet) Mellékeljük az aktualizált értékbecslést. (5. számú melléklet) A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959., évi IV. törvény 376. (1) bekezdése szerint a felek megállapodhatnak, hogy a vevő a vételárat meghatározott időpontokban, több részletben fizeti meg, és a dolgot a vételár teljes kiegyenlítése előtt neki átadják (részletvétel). Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy korábbi határozatát módosítsa, és járuljon hozzá, hogy Hunkó Tibor a 168 m^ területet a jegybanki alapkamattal növelten, 11 havi részletfizetéssel vásárolja meg az értékbecslő által megállapított forgalmi értéken. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az előterjesztés tekintetében. HATÁROZATI JAVASLAT; Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az 540/2008. (XI. 5.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékletét képező telekhatár-rendezési vázrajz tervezet szerinti, a Budapest XVI. kerület Hősök fasora - Galgahévíz utca /1 hrsz-ú közterületi ingatlanból feleslegessé váh 168 m^ területet forgalomképessé nyilvánítja. A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képző, forgalomképessé nyilvánított, a magántulajdonú ingatlannal szomszédos /1 hrsz-ú ingatlan területéből 168 m^ területet a Budapest XVI. kerület, hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Hunkó Tibor 3533 Miskolc, Magashegy utca 49. szám alatti lakos részére megvételre felajánlja. A Képviselő-testület a 168 m^ terület forgalmi értékét nettó ,-Ft-bp állapítja meg, melyet vevőnek, 11 havi egyenlő részletben, a szerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamat megfizetése mellett kell megfizetni. A telekhatár-rendezés költségei is vevőt terheli. Amennyiben az adásvétel a hrsz-ú ingatlan tulajdonosával nem valósul meg, úgy az Önkormányzat a vételárat ráépítés jogcímén, polgári peres úton érvényesíti.

3 Felkéri a Polgármestert a telekalakítási eljárás megindítására és a jogerős telekalakítási eljárás befejezését követően az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: a vételi ajánlat megtételére november 30, a szükséges intézkedések megtételére június 30. Felelős: Kovács Péter polgármester" Határidő: december 7. Felelős: Kovács Péter polgármester (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) Budapest, november 28. Kovács Péter Polgármester Láttam: h ^ 'Ancsin László jegyző (/^ Az előterjesztés mellékletét képezi: 1. Térkép, légifotó 2. Változási vázrajz /2008. (XI. 5.) Kt. határozat 4. Hunkó Tibor kérelme 5. Értékbecslés Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

4 4. ^^.jjlxxlx^ Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatal Budapest,XIV.,Boshyáktér Pf. 101 Térképmásolat Helyrajzi szám BUDAPEST XVI.KER. belterület /1 Méretarány: 1: 1000 Megrendelés szám: 9000/1904/ :28:13

5

6 Szelvényszám: Munkaszám: Méretarány: ' t:mo VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ: az Ss az (102767/1) helyrajzi szőmd földrészletek hatórrendezéséröl Budapest ^)^:...kerület ^ T-r8210í 1. ujuutum- AvSIloiís dasmbmkndí megfelelően tsrt Meghízó: Budapest Főváros m. kerület Önkormányzat Budapest Havasbalom u 43 LVaitozas elstt II. V6I 10 2Í s : ' ' ' " - IV. vaiozös uian {ú! ifa. V\ le riilel O.-hozzeesS toijlet sz&na és - elesik: : ' hozzajsn. ij.+n.;.;; Í; Hrsz. '^ Steriilel3 ha 2 jele. - :fíhrsz3\í'-^?jjegipel ha 2 ha m ha 2. I.V':;-.IF'::;SÍ ÍM''- ;vínöve!éa 65 m m m (I027S7/1) (W2767/I). Idvett, közterület X5 A, alaii elesik o hrsz-hoz A.,alalt hozsjsn a/(l02767/l) hrsz-bíl kívetumehsz, udvar összesen: 813 : : ' ' ' FELJEGYZÉSEK: Munkaszám: Dátum: március 4. E vázrajz ingailan-nysvöntarlósi átvezetését Evózrajz érvénytelenít! Ez a változási vázrajz megftíel az érvényben lévl F.2. Szobőlyzoi ta sorrendben megelőzi, pontossági előírásainak. -T-D sz. vázrajz(ok) átvezetése. Mt zárodékdl vázrajzot FÖU)HIVA TAU ZÁRADÉK. A helyrup szdmozős-és a lersletszsmttss lietyes! A telekalakítást z a a :'^.5!í^. számú határozatomban fogialtik szerint szimriott egy évig éyényes. kísckb! engedélyeztem. Az engedélyaho ná tartozó ibaáqxst, 2Q0B, J4 XM ncp változási vázrajzzal e^btt a latározat jogerőre emelkcdéséíg; Siüiittot egy évig. I ' J. :r.:i;r,;. Szabó Györgyi zőraískois -.öapest,. ; 201flS2[PI 15. T6th Zoltán fsidmérö mímsk : otmam; 35/1986 Körmendy Endre ' a minőséget tanosftq í&úmiro.' lf.g.r««l.mh.»i.: 1252/1991. Geod letv. SI.: ; A készíti (cég) IKK.PBS-UAP Bt. ŰCcci:iaSi. ;-r:; íiai ;:i. Címe: ;-,\vhi;nyiiit7lí :l!4k2-0«' Telefatszem: +X(30)3S62924/tX(l) Lapok.szőma Ssszesen: 1. LopszSnK 1.

7 NAPIREND: Kérelem a Hősök fasora - Galgahévíz utca /1 hrsz-ú közterületből telekhatár rendezéssel történő terület megvásárlására Előterjesztő: Kovács Péter polgármester HATÁROZAT: 540/2008. (XI. 5.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztés 7/d számú mellékletét képező telekhatár-rendezési vázrajz tervezet szerinti, a Budapest XVI. kerület Hősök fasora - Galgahévíz utca /1 hrsz-ú közterületi ingatlanból feleslegessé vált 168 m^ területet forgalomképessé nyilvánítja. A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képző, forgalomképessé nyilvám'tott, a magántulajdonú ingatlannal szomszédos /1 hrsz-ú ingatlan területéből 168 m^ területet a Budapest XVI. - kerület, hrsz-ú ingatlan tulajdonosa. Juhász József (3200 Gyöngyös Kemérgyár út 26.) szám alatti lakos részére megvételre felajánlja. A Képviselőtestület a 168 m^ terület forgalmi értékét nettó ,-Ftban állapítja meg, melyet vevőnek a telekhatár-rendezés költségeivel együtt, egyösszegben, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell megfizetni. Amennyiben a hrsz-ú ingatlan tulajdonosa 30 napon belül a területrész megvásárlásáról nem nyilatkozik, úgy az Önkormányzat a vételárat ráépítés jogcímén, polgári peres úton érvényesíti. Felkéri a Polgármestert a telekalakítási eljárás megindítására és a jogerős telekalakítási eljárás befejezését követően az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: - a vételi ajánlat megtételére november a szükséges intézkedések megtételére január \ december 31. ' június 30. ^ SOW. december 31. ^ július 30. ^' áprifís 30. Felelős: Kovács Péter polgármester ' Végrehajtási határidejét december 31-re módosította: 181/2009. (IV. 22.) Ki hat. ^ Végrehajtási határidejét június30-ra módosította: 7/2010. (L 20.) Kt. hat. ^ Végrehajtási határidejét december 31-re módosította: 405/2010. Kt. hat. ^ Végrehajtási határidejét július 30-ra módosította: 38/2011. (11. 9.) Kt. hat. Végrehajtási határidejét április 30-ra módo.sította: 327/2011. (IX. 14.) Kt. hat.

8 iklalásra érkezett Tisztelt BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ^ POLGÁRMESTERI HIVATALA, ^íos-ítasiirqdat- Handeln^K'- ti*?- Poígármesteri Hlvatar 4?./4<tó..~...Q%S&í "^.M......,.. cibrnell j ügyiratszám: 10/423-04/2011^ Tárgy: Budapest XVI. kerület Hősök fasora /1 hrsz.-ú közterület használata RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM Alulírott Hunkó Tibor (szül.idő: ) a fent megnevezett hrsz.-ú ingatlan területéből 168 m2 területet szeretném megvásárokii, az Önök által meghatározott áron azaz Ft-ért, melyre szeretnék részletfizetést kérni Önöktől a következő ütemezéssel: havi Ft. Indoklás: mivel nem olyan régen fizettem ki az ingatlan teljes vételárát, jelenleg nem rendelkezem ennyi készpénzzel, ezért kérem Önöket a részletfizetési kérelmem pozitív elbírálására. Tisztelettel: Hunkó2iH)r Miskolc,

9 J^aamkdzveaiés-m^uértíkdés-/mi^és4mzás Kft 2173 KARTAL Császár tu 167. Td.: 06-2 /2S2-56'27 Ingatlanpiaci érték megállapítása Megbízás : Az 1163 Budapest, XVI. ker. (a Hősök fasora 12 és a Galgahévíz u. 11) közötti, a hrsz.: /1 önkormányzati tulajdonú telek, ingatlanpiaci értékbecslésére. Megbízás időpontja: november 18. Megbízó : A Budapest, XVI. kerületi Önkormányzat Megbízott: KVS GOLDKft Kartal Császáru Az ingatlan jogállása: Az ingatlan 1/1 tulajdonosa a Bp. XVI. ker. Önkormányzat Az ingatlan megnevezése : kivett közterűlet Megbízással együtt kapott szóbeli információk: A tulajdonos Önkormányzat értékeltetné a fenti ingatlanát, figyelemmel annak jelenlegi hasznosítására. Külső információ : nem lett igénybe véve r Altalános rendelkezések : Az ingatlanra vonatkozó közvetlen jogok és kötelezettségek a tulajdonost, a Bp. XVI. ker. Önkormányzatot illeti. Helyszíni szemle : környezet bejárása, tájékozódás, fotók készítése november 18-án Az értékbecslés aktuális módszertana: Az általánosan és elsődlegesen használható hasonlító meghatározás, jelen esetben csak erős korrekciók után volt lehetséges, figyelemmel a tulajdonos Önkormányzat érdekei Egyéb, figyelembe vett körülmény: A vizsgált telekrész értékesíthetőségének korlátozott volta - a szabad ingatlanforgalmazási lehetőség hiányában. Az ingatlanérték számszerűsítése : nettó ármeghatározással Az értékelés időbeni érvényessége : május 22. ' Értékelés elkészítése: november 22.

10 Kft vagyottétíkelé5-/bumité»*iazés imkártal Császár il 167. Td.: 06-20/ É R T É K B E C S L É S I T A N Ú S Í T V Á N Y Az Budapest XVI. ker. hrsz.: /1 alatti a Tulajdoni Lapon - kivett közterület - megnevezésű 532 nm-es, önkormányzati tulajdonú telek ingatlanpiaci értékbecsléséről. / Megjegyzés : Az érték megállapításánál általánosan alkalmazott hasonlító megközelítés mellett a telek speciális adottságainak megfelelő súlyozott korrekciós értékelésével/ A jelen megbízás a megbízó Önkormányzat szándékával egyetértésben, a Megbízásban adott szóbeli kérésnek megfelelően, valós ármeghatározással és a telek ingatlan jelenlegi állapota szerint lett teljesítve. így ennek alapján állapítom meg az ingatlan értékét: Nettó értéken F t / m 2 ( azaz Tízenkétezer forint / m:^ - Budapest, november 22. Bene Kálmán Bertalan JSÍ^% ingatlanszakértő \ ^ J '. ' &

11 Kft 2173 EARTALCsásztru lhg4iaattiatzi>eiilés-vagyottértékelés-f9uméré^ TO.: 06-20/ Az ingatlan általános leírása A vizsgált ^elek a közcsatorna védősávjaként lett kialakítva Az értékelendő telekingatlan ( hrsz.: /1 kivett közterület) sajátságos helyzetben van. Tulajdonjogilag a Bp. XVI. ker Önkormányzat 1/1 tulajdona, de lényegében négy magántelek területén fekszik különböző arányban és különböző jogcímeken. A hrsz.: /2 telekhez 65 m2 tartozik a T térrajz alapján, míg a T változási vázrajz alapján a hrsz.: höz lett hozzájegyezve, a Tulajdoni Lap szerint. Az ELMŰ Hálózati Kft szintén jogosult 1 lm2-re és 6 m2-re. A telek a Hősök fasora 12. számon áthúzódva a Galgahévíz utca 1 l-ig tartó amorf formájú terület. A teleksáv enyhén lejtős, sík felszínű. Sashalom kedvező adottságú, teljesen beépített jó lakókörzetében fekszik. Környezetében főleg családi házak, vagy hasonlókban elhelyezked^t^^^gek találhatóak. Jó közlekedéssel és infrastruktúrával rendelkezik. Közm^ypkkel teljesen ellátott körzet, valamint az út és járdahálózat is kiválóan kiepit^tt. A telek a felsorolt előnyök ellenére is csak erős korrekcióval értékelhető, mert a szabadpiaci értékesíthetősége kizárt a használata miatt, így valós értéket elsősorban a terület használójának ér.

12 Kft 2173 KARTAL CsiszirtL 167. litgaíkmk9z»eí6és-vagymtértikeiés-/dklm^é»*mzés TeL: 06-29/ AZ INGATLANPIACI ÉRTÉK MEGHATÁROZÁS MÓDSZERÉNEK ISMERTETÉSE ÖSSZEHASONLÍTÓ A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés a már megtörtént, konkrét és ismert adásvételi ügylétek és az ingatlanpiacon újonnan megjelent kínálati áraknak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, valamint az előző időszakokban becsült ingatlanok összehasonlításával végeztem. Az ingatlanpiacon található, összehasonlító adatokon alapuló módszer fo lépései: 1. Az összehasonlító vizsgálatokat egy olyan, ingatlanokat tartalmazó alaphalmazban végeztem el, amely területi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló és az abban szereplő ingatlanok típusa azonos a vizsgált ingatlaimal. Az alaphahnaz adatainak átlagától jelentősen eltérő szélső értékeket az elemzés során nem vettem figyelembe. 2. Az elemzés során az összehasonlítás alapjául szolgáló ismérveket alaposan megismertem és ezeket egyenként a vizsgált ingatlanhoz hozzámértem. Csak azonos értékformákat és csak azonos - a Tulajdoni Lkokon szereplő - jogokat ( pl. tehermentes tulajdonjog, bérleti jog, szolgahni jog, stb.) szabad összehasonlítani, illetve a különböző értékformák és jogok között korrekciós tényezőket alkalmaztam. 3. Az elemzett összehasonlító adatokból határoztam meg az alapértéket. Ezt az alapértéket, fajlagos értéket, négyzetméterre vetítve alkahnaztam. 4. A vizsgált ingatlan értékének pontosabb meghatározása értékmódosító tényezők, korrekciók figyelembe vételével történt, különös tekintettel a műszaki állapotra. 5. Az ingatlan forgalmi értékét a fajlagos alapérték értékmódosítása után-kialakuló fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként, (kerekítve) állapítottam meg.

13 A^aaaakőzpeOtis - Kft vagymtirték^-fiadméri»4mzés 2173 KARTAL Császír u TdL: 06-20/ FORGALMI ÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSA Értékelő neve: KVS GOLD Kft Kartal, Császár u Értékelés forduló napja: május 22.. A vizsgálat célja: piaci értékének meghatározása Értékelés napja: november 22. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT : Az ingatlan helyrajzi száma: /1 Az ingatlan címe: Az ingatlan megnevezése: A vizsgált ingatlan hasznosítási formája: Értékelt vagyonértékű jog megnevezése: Értékelendő ingatlan területe: Tulajdoiü hányad: A telek ingatlan j ellemzöi: Budapest, XVI.-ker.(Hősök fasora 12-Galgahévíz u.l kivett közterület jelenleg jogcím nélkül használva önkormányzati tulajdon Tulajdoni Lap szerint 532 m2 1/1 tulajdonos a Bp. XVI. ker. Önlcormányzat A telek az L4-XVI /SZ-5 építési övezetbe tartozik A teljes közművesítése az utcafrontról megoldható A közlekedési lehetőségei jók, intézmények közel. A teljesen kerített telken sok, megtartható nagy fa van Az ingatlan jó településrészen található Az ingatlanpiaci lehetőségei erősen behatároltak A telek m2 egyeztetett ( végső) ingatlanpiaci értéke: i Ft. Az ingatlan rövid távú értékesíthetősége: Kőimyen Átlagos Problematikus Nehéz MeUékletek; 1. Tulajdoni Lap 2. Térképmásolat 3. Változási vázrajz 4. Fotók X X X X

14 Kft 2173 KARTAL Császár u Aigaaattkőz»>eaíés-vagyonértékelés-/9Uméré»4[Mz& TeL: 06-2a/282-S AZ INGATLAN ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Az ingatlan címe: 1163 Budapest, XVI.- ker. (Hősök fasor és Galgahévíz u) Hrsz.: /1. Esetleges széljegvzetfek) tartalma: IIl/l. bejegyző határozat szerint - 65m2 csatolva a /2 -höz III/2 bejegyző határozat szerint - 195m2 hozzájegyezve a hrsz.: lq2755-ös ingatlanhoz III/3 bejegyző határozat szerint - 1 lm2 terület vezetékjogra az Elmü Hálózati Kft jogosuk III/4 bejegyző határozat szerint - 6m2 terület vezetékjogra az Elmü Hálózati Kft jogosult AZ mgauan )ogaiiasa: J\ tjp. AVI. Ker. unkouuanyzai i/i lumiuona Telek területe: 532 m2 Telek alakja, foimája: szabálytalan, amorf alakú terület A telek határai, kerítettséee: a telek minden oldaláról kerített Elhelyezkedése, fekvése, táiolása: jó településrészen, DNy - ÉK irányában tájolt Domborzati és lejtési viszonyok: enyhén lejtős, sík felszínű A terület beépítettsége, nyitottsága: a terület részben beépítetlen. Az ingatlanon jelenleg található: díszfák és bokrok, építmény csak részlegesen A kömyező ingatlanok jellemző hasznosítási fonriáia: családi házak. cégek irodái TelcDülésen belüli elhelyezkedése: a kerület Sashalom településrészen Megközelíthetősége: szilárd burkolattal ellátott úton Közlekedési eszközök: gépkocsival, autóbusszal, közel a HÉV járat Közművekkel való ellátottsága: a közművek bevezetve (a telekhasználónak) Beieevzett szolgalmi használat: bejegyzés nincs. A hasznosítás ielenlegi formája ielenleg jogcím nélküli Legcélszerűbb hasznosítás a szakértő szerint: a telek értékesítése erősen behatárolt (használónak! Az ingatlan értékét jelentősen befolyásoló tényezők: A vizsgált kivett közterület egy 532 m2-es telek az L4-XVI/Sz-5 építési övezetben, amelv eredetileg a közműcsatorna védelmi sáviát szolgálva lett kialakítva. Az elmúlt időszakban a területtel határos ingatlanok kisebb-nagyobb telekrészeket A saját területükhöz csatolva, jogcím nélkül használtak. A telek forgalomképessé nyilvánítása után lehetőség nyílt az ingatlan értékesítésére, vételre felkínálva, annak használóiának. Közvetlen vevői érdeke csak a jelenlegi használónak áll fenn. Összességében az átlagosnál jóval nehezebb értékesítési lehetőségekkel rendelkezik. A fentiek fokozott figyelembe vételével és a behatárolt értékesítési lehetőséget számításba véve, csak erős korrekciók után lehetett közelítő értéket becsülni.

15 Kft IngaOmiazytíaés - w^aértékdái-filubn^é»*ulzés 2173 KARTAL Császir u TéL: A telekrész ingatlan a hasonlító közelítésű értékeléssel vizsgálva Piaci összehasonhté adatok: (a hasonló kondíciókkal rendelkező kerületi telek ingatlanokról) Helyszín idő funkció hrsz terület m2 ár failaeos m2 ár 1. Akácfa u telek m2 18,6 miu. 27,000 Ft/m2 2. Hunyadi u telek m mill. 20,000 Ft/m2 3. Vidánivásáru.71/b 2010 telek 1101 m2 16,5 mill Ft/m2 4. Hunvadvár u telek 1840 m mill Ft/m2 5. Jövendő u.l telek /3 800 m2 19,8 mill Ft/m2 Fajlagos alapár; kb. 24,000 Ft/m2 Korrekciós tényezők; A hrsz /3-t vizsgálva Korrekciós tényező értéke A telekrész saiátságos iogi helyzete miatt - 50 % Az erősen behatárolt értékesítési lehetősége miatt - 20 % Az ingatlan a keresleti trendek miatt - 10% Az ingatlan helyzete a kerületen belül + 10 % A kertrész növényzete, kerítettsége, teljes közmű ellátottsága + 10% A közlekedési és intézményi lehetőségei miatt + 10% A télies korrekció mértéke - 50 % Az ingatlanérték megállapítása a korrekció után; Ft/m2. A hasonló építési telkek becsült piaci ingatlanára : Ft/m2 A vizsgált beépítetlen terület becsfiit piaci értéke; Ft/m2 x 532m2 = 6, Végső, becsült m2 ingatlanérték : Ft/ m2

16 Kft It^aOmközmUÉí - yngymértékdés -/dldmérés-küozés 2173KARTAL Császáru Td.: A Hősök fasora u.l2 felöl a telekrész és környezete Az ingatlan felépítménye és a szabadon maradt telekrész az udvarban 1 ^ A telekrész előtti utcafront

17 ELŐZETES KIVONAT / ^ i.1 a december 5-én (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 16. számú ülésén készült jegyzőkönyvből NAPIREND: 13. Kérelem a Hősök fasora - Galgahévíz utca /1 hrsz-ú közterületből telekhatár rendezéssel történő terület részletfizetéssel történő megvásárlására Előterjesztő: Kovács Péter polgármester Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke HATÁROZAT: 350/2011. (XII. 5.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az 540/2008. (XI. 5.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékletét képező telekhatár-rendezési vázrajz tervezet szerinti, a Budapest XVI. kerület Hősök fasora - Galgahévíz utca /1 hrsz-ú közterületi ingatlanból feleslegessé vált 168 m^ területet forgalomképessé nyilvánítja. A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képző, forgalomképessé nyilvánított, a magántulajdonú ingatlannal szomszédos /1 hrsz-ú ingatlan területéből 168 m^ területet a Budapest XVI. kerület, hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Hunkó Tibor 3533 Miskolc, Magashegy utca 49. szám alatti lakos részére megvételre felajánlja. A Képviselő-testület a 168 m^ terület forgalmi értékét nettó ,-Ft-ban állapítja meg, melyet vevőnek, 11 havi egyenlő részletben, a szerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamat megfizetése mellett kell megfizetni. A telekhatár-rendezés költségei is vevőt terheli. Amennyiben az adásvétel a hrsz-ú ingatlan tulajdonosával nem valósul meg, úgy az Önkormányzat a vételárat ráépítés jogcímén, polgári peres úton érvényesíti. Felkéri a Polgármestert a telekalakítási eljárás megindítására és a jogerős telekalakítási eljárás befejezését követően az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: a vételi ajánlat megtételére december 15., a szükséges intézkedések megtételére június 30. Felelős: Kovács Péter polgármester" Határidő: december 7. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) kmf A kivonat hiteléül: Szatmáry László sk. Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke Dr. Hajducsek-Láposi Enikő Gazdálkodási Ügyosztályvezető Budapest, december 7.

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. április 4.-i ülésére.

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. április 4.-i ülésére. 6 1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. április 4.-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest, XVI. kerület, Sasvár u. -

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

ÉRTÉKBECSLÉSI IGAZOLÁS

ÉRTÉKBECSLÉSI IGAZOLÁS ÉRTÉKBECSLÉSI IGAZOLÁS A vonatkozó okmányok, a piaci viszonyok tanulmányozása után, a helyszíni bejárás és az értékelési számítások alapján megállapítottam, hogy a Nagyvázsony külterület 044/3.hrsz. ingatlan

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: - Gulyás Attiláné pénzügyi csoportvezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: - Gulyás Attiláné pénzügyi csoportvezetı Elıterjesztés 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse belterületi 259. hrsz.-ú ingatlan értékesítése Az elıterjesztést készítette: - Gulyás

Részletesebben

Az ingatlant az Önkormányzat folyamatosan hirdette, eddig eredménytelenül.

Az ingatlant az Önkormányzat folyamatosan hirdette, eddig eredménytelenül. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 19. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy; Javaslat az 55/2011.

Részletesebben

INGATLANÉRTÉKELÉSI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 2049 Diósd, belterület 1380/45 hrsz alatti telekről

INGATLANÉRTÉKELÉSI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 2049 Diósd, belterület 1380/45 hrsz alatti telekről INGATLANÉRTÉKELÉSI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 2049 Diósd, belterület 1380/45 hrsz alatti telekről 1 INGATLAN ÉRTÉKELÉS Építési telek T Az értékelő társaság: Szakértő(k) neve: Spisák Sándor A vizsgálat időpontja:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. A Budapest XVI. kerület, Prodám utca 11. szám alatti, 105937/1 hrsz-ú, 1397 m 2

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. A Budapest XVI. kerület, Prodám utca 11. szám alatti, 105937/1 hrsz-ú, 1397 m 2 3 / l ü l O BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest, XVI. kerület Prodám utca 11. szám alatti, 105937/1 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú beépítetlen ingatlan

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE J E L E N T É S az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a még végre nem hajtott határozatok helyzetéről 12/2009.

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online. REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu DIÓSD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016.

Részletesebben

421'6F2>/4Q/'2QQÍ. ím NOV 7 o Buikipest,

421'6F2>/4Q/'2QQÍ. ím NOV 7 o Buikipest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály B'-.-ÍJipí-st Főváros X. kerület Kőbányai Ofikornián) zat Képviselő-testület ülése

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!!

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószáma: 15731292-2-13; statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13;

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselı-testületének ülésére. Tisztelt Képviselı-testület!

ELİTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselı-testületének ülésére. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester A Képviselı-testület nyílt ülésének anyaga /SzMSz 17. (1) bek./ ELİTERJESZTÉS a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Ügyiratszám: 1077-.../2015/U1 Ügyintéző: Aklan Anikó Tárgy: 1244/2 helyrajzi számú ingatlan eladása Melléklet: értékbecslés

Ügyiratszám: 1077-.../2015/U1 Ügyintéző: Aklan Anikó Tárgy: 1244/2 helyrajzi számú ingatlan eladása Melléklet: értékbecslés Ügyiratszám: 1077-.../2015/U1 Ügyintéző: Aklan Anikó Tárgy: 1244/2 helyrajzi számú ingatlan eladása Melléklet: értékbecslés Tisztelt Képviselő-testület! Tárgybani helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11676 1 /G30/2013. MISKOLC, Békeszálló telep 23103/4 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11342-1 /G30/2013. MISKOLC, József A. u. 44. szám alatti 4800 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar Miskolc, Adler Károly u. 37. 46/361-319 30/9833-938 n.sz. 401 30/5856-586 Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú épület, udvar I N G A T L A N F O R G A L M I É R T É K B E C S L É S E A szakvélemény

Részletesebben

Miskolc Holding Zrt elnök-igazgató

Miskolc Holding Zrt elnök-igazgató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 3072 25 /A10/2007. Mell: 1 db értékbecslés J a v a s l a t a Szentpéteri kapuban kereskedelmi, gazdasági célra hasznosítható ingatlan értékesítésére Összeállította:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat a A Tárgy: napirend 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 30/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy leveszi a ZÁRT ülésre megjelölt 14.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T)

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) amelyet kötöttek egyrészrıl a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 7626 Pécs,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 6960/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2016. április 12-től Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (a továbbiakban: ÉTCS Kft.) víziközmű szolgáltatási tevékenységét a víziközmű-szolgáltatásról szóló

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA Nyékládháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Nyékládháza Vasút u. 16. 3433 iktatószáma: 154/2016. NYÉKLÁDHÁZA, Szeder utcában található 4002/5 helyrajzi számú INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-11/2012. Sorszám: 19. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. december

Részletesebben

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére.

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. 1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A. Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék. 8 1 l l O \ G BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. A volt Csepel Művek Szabályozási terv szerinti közutak tulajdoni hányadának és burkolatának átvételére

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. A volt Csepel Művek Szabályozási terv szerinti közutak tulajdoni hányadának és burkolatának átvételére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T A volt Csepel Művek Szabályozási terv szerinti közutak tulajdoni hányadának és burkolatának átvételére Készítette: Előterjesztő:

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

1. Előzmények. amely létrejött egyrészről

1. Előzmények. amely létrejött egyrészről INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS és HASZNÁLAT JOGÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra

Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra Ózd, 2016. május 20. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

MISKOLC, Kamilla u. 7. szám alatt elhelyezkedő 6093/219 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Kamilla u. 7. szám alatt elhelyezkedő 6093/219 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Üzleti Ingatlan Hasznosítási Iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 12946 1 /G30/2016. MISKOLC, Kamilla u. 7. szám alatt elhelyezkedő 6093/219 helyrajzi számú

Részletesebben

2. Az ingatlan területi elhelyezkedése, megközelitése, közmű és infrastrukturális ellátottsága:

2. Az ingatlan területi elhelyezkedése, megközelitése, közmű és infrastrukturális ellátottsága: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 1008. Budapest,, Tárgy: Javaslat a Budapest, X. ker. Fokos u.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a 2010-2014-ig

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal bővítésének lehetőségei

Polgármesteri Hivatal bővítésének lehetőségei Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 40- /2015. ELŐTERJESZTÉS Készült: Tárgy: A Képviselő-testület

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 29/2015.(II.26.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közkifolyók használatának rendjére irányuló önkormányzati szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a közkifolyók használatának rendjére irányuló önkormányzati szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. AUGUSZTUS 29-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2809-6/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat a közkifolyók

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Fejlesztés összköltsége: támogatási szerződésben fejlesztés összköltsége: 28.147.031,- Ft. Fejlesztési összköltség módosult összege 27.758.

Fejlesztés összköltsége: támogatási szerződésben fejlesztés összköltsége: 28.147.031,- Ft. Fejlesztési összköltség módosult összege 27.758. 33/2009.(III.19.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A hajdúhadházi Központi Orvosi Rendelő fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítése témában nyertes

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 1 Ebben a fordulóbban a szennyvízcsatornázás megvalósításához szükséges dokumentáció (vízjogi létesítési engedély megszerzése, szükséges tanulmányok elkészítése,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, 087/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelemről

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, 087/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelemről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/230, 229, 295 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: epitesipont@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu : ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Új napirendi pont 42. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: Önkormányzati ingatlanok értékesítése,

Részletesebben

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt 1/2016. számú Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató Tartalomjegyzék 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 2.

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. október 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Telekértékesítés az Északi Ipartelepen A közgyőlés

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról.

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Javaslat a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról. Készítette: Baranyai Zsolt ügyintéző CSEVAK

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 8-i rendkívüli ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 8-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: Településrendezési tervvel kapcsolatos döntés kiegészítése

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..), mint a(z) Magtárház

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI.926/2008. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 2/2008

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Bérbeadható belterületi ingatlanok Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. június 18-án (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. június 18-án (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E- /2013. Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. január 21-én

Részletesebben

Jogszabályváltozások és aktualitások a csatornaszolgáltatásban. Közmű Akadémia 2014.06.17

Jogszabályváltozások és aktualitások a csatornaszolgáltatásban. Közmű Akadémia 2014.06.17 Jogszabályváltozások és aktualitások a csatornaszolgáltatásban Közmű Akadémia 2014.06.17 Előadás témái Csőtörések / vízelfolyások kezelése Locsolási kedvezmények Ingatlanon belüli bővítések Elektronikus

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS 6065 Lakitelek, Szikra dűlő 25. sz. alatti ingatlan (Hrsz: 08/2.) A szakvélemény Készült: 19 db számozott oldalt tartalmaz 2 példányban K e c s k e m é t, 2015. május 04. Egyszerűsített

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2013. ÉVI HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 21.. (3) BEK. A.) PONT, ÉS A VÁRFÜRDŐ TÖMBJÉT ÉRINTŐ TRT.

KISVÁRDA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2013. ÉVI HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 21.. (3) BEK. A.) PONT, ÉS A VÁRFÜRDŐ TÖMBJÉT ÉRINTŐ TRT. NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4.

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4. Hatályos: 2014.04.01-157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Iktatószám: 4264/2015.

Iktatószám: 4264/2015. Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester Iktatószám: 4264/2015. Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben