SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 DANUBIUS HOTELS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 9400 Sopron, Füredi sétány 8. (99) Fax: (99) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009.

2 A Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium szervezetének felépítését, valamint működésének szabályait az alábbiak szerint állapítom meg: A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatait, annak érdekében, hogy az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen. A szabályzat hatálya kierjed az intézmény minden alkalmazottjára, illetve munkavállalójára. Az intézmény jogállása Az intézmény neve: Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 9400 Sopron, Füredi sétány 8. Az intézmény alapítója: Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány, 9400 Sopron, Füredi sétány 8. (Nyilvántartási szám: Pk.A.KH /2002.) Az intézmény fenntartója: Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány, 9400 Sopron, Füredi sétány 8. (Nyilvántartási szám: Pk.A.KH /2002.) Beiskolázási körzete: országos. Az intézmény típusa: többcélú, alapítványi fenntartású közoktatási intézmény. OM azonosító szám: Az intézmény munkarendje: nappali rendszerű. Tagintézmény: - Az iskola felügyeleti szervei - tanügyi főhatóság: Oktatási Minisztérium Budapest, Szalay u Szociális és Munkaügyi Minisztérium Budapest, Alkotmány u regionális: OH OKÉV Nyugat-Dunátúli Regionális Igazgatóság Győr Bem tér helyi: Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány Sopron, Füredi sétány 8. Az iskola működése Az iskolában a nevelés és az oktatás a pedagógiai és a minőségirányítási program szerint folyik, mely a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az intézmény működésére vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési szabályzat határozza meg. Az iskola a jogszabályokban rögzítetten a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását is végezheti. Az intézmény nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatokat nem végez. Az iskola szakiskolai és kollégiumi tevékenységet végez szakmailag egységes szervezet keretében. 2

3 Az iskolának évfolyamai és szakképzési évfolyamai vannak. A évfolyamokon az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientációs, valamint szakmai alapozó oktatás folyik. A szakképzési évfolyamokon ( évfolyam) az iskola az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportba tartozó szakképesítések körében készít fel a szakmai vizsgára. Az iskola a szakképzést felnőttoktatás keretében is szervezhet esti, levelező vagy más munkarend szerint. Az iskola igény szerint tanfolyami oktatást, vizsgáztatást iskolarendszeren kívül is végezhet. Az iskola elkészíti és szervezi a tankönyvrendelést és az iskolán belüli tankönyvterjesztést. Az iskola alaptevékenységei A képzés célja: olyan magas szinten kvalifikált vendéglátó szakemberek képzése, akiknek az általános műveltsége, szakmai felkészültsége, idegen nyelv ismerete a korszerű vendéglátás feltételeinek megfelel. A nappali tagozat öt évfolyamán 1-1 osztály tanul Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás: 73 fő Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók részére: 5 fő A kollégiumban felvehető maximális létszám: 78 fő Iskolai intézményi közétkeztetés: 75 fő - általános - kedvezményes Kollégiumi intézményi közétkeztetés: 78 fő - általános - kedvezményes Közoktatási intézményekben végzett vállalkozási tevékenységek Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás (9-10. osztály): 60 fő - középfokú oktatás - személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató programban részesülő tanulók - kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok - szakmai és informatikai fejlesztés - tanulói tankönyvvásárlás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása: 5 - középfokú oktatás - kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok - szakmai és informatikai fejlesztés - tanulói tankönyvvásárlás Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás ( osztály): 85 fő - szakmai elméleti oktatás 3

4 - szakmai gyakorlati oktatás - kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok - szakmai és informatikai fejlesztés - tanulói tankönyvvásárlás Oktatott szakmák: - Iskolarendszerben: szakács (OKJ ) - Iskolarendszeren kívül: pincér (OKJ ), cukrász (OKJ ) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása: 5 fő - szakmai elméleti oktatás - szakmai gyakorlati oktatás - kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok - szakmai és informatikai fejlesztés - tanulói tankönyvvásárlás A szakiskolában felvehető maximális létszám: 155 fő Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása: 73 fő Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása (szorgalmi időben): 5 fő Pedagógiai szakmai szolgáltatás: 155 fő Diáksport: 155 fő Az Iskola alaptevékenységei a Tevékenységek Egységes Ágazati Rendszere (TEÁOR) alapján Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Egyéb feladatok Időszaki kiadványok kiadása Számítógépes adathordozók sokszorosítása Könyv, újság, iskolán belüli tankönyvterjesztés Ifjúsági turistaszállás - szolgáltatás Egyéb nem bolti kiskereskedelem: iskolán belüli tankönyvterjesztés Egyéb szálláshely-szolgáltatás Étkezőhelyi vendéglátás Munkahelyi és közétkeztetés Közétkeztetés Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Irodagép, számítógép kölcsönzése Üzletviteli tanácsadás Hirdetés (hirdetési hely biztosítása) Titkári, fordítói tevékenység 4

5 74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás I. Általános képzési cél A képzés célja: olyan magas szinten kvalifikált vendéglátó szakemberek képzése, akiknek az általános műveltsége, szakmai felkészültsége, idegen nyelv ismerete a korszerű vendéglátás feltételeinek megfelel. Képzési idő: év. A képzés az érvényes szakmai vizsgaszabályzat szerinti szakmai vizsgával zárul. II. Az iskola működtetési rendje Személyi feltételek Az iskola fenntartója, működtetője a Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány. Az iskola igazgatója a Kuratóriummal együttműködve irányítja, koordinálja a munkát. A munkáltatói jogokat az alapítvány ügyvezető igazgatója felett az Alapítvány Kuratóriuma, az iskola munkavállalói felett az ügyvezető igazgató gyakorolja. Tárgyi feltételek Az iskola épülete az elméleti, részben a gyakorlati képzés és a kollégiumi élet színtere, folyamatos nyitva tartású. A gyakorlati képzés az épületben lévő nyíltárusítású Juventus étteremben, és az Iskola által harmadik személyekkel (cégekkel) kötött együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint történik. A sporttevékenység a helyi tornatermekben, sporttelepeken, uszodában zajlik. A vezetők és a szervezeti egységek, valamint az intézményi közösségek és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás formái és rendje Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét a megbízott vezetők és a választott közösségi képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, intézményi gyűlések, stb. Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza. A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. A kollégiummal való kapcsolattartás rendje Az intézmény vezetője a kollégium munkatársaival (nevelőtanárok, portaszolgálat) folyamatos kapcsolattartásban dolgozik. A szükségletnek megfelelő rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket. A kollégiumi nevelőtanárok rendkívüli események esetén azonnali (pl. telefonértesítés) értesítési kötelezettséggel értesítik az intézmény igazgatóját és az alapítvány ügyvezető igazgatóját. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere 5

6 Közvetlen partnereink: - a diákok (a diákönkormányzat) - a szülők (Szülői Közösség) - SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság - a fenntartó (Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány) - a nem pedagógus alkalmazottak - az alapító érdekeltségi körébe tartozó szállodák, elsősorban a soproni Bio-Sport Hotel Lövér Közvetett partnereink: - a tanulóinkat foglalkoztató gazdasági egységek - az iskola helyi társintézmények - a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ - a színház - a városi könyvtár - a soproni üzemek, gyárak - Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat - országos hatókörű szervezetek: OKÉV, NFSZI, OM, Soproni Kereskedelmi és Iparkamara - gyermek-, és ifjúságvédelmi szervezetek - felügyeleti hatóságok: ÁNTSZ, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, stb. Az iskola-egészségügyi ellátás rendje Az intézmény feladata, hogy segítse az iskola-egészségügyi tevékenységet, és a tanulók egészségügyi felügyeletét biztosítsa. Az Ifjúságorvosi Szolgálat a tanulók egészségi állapotáért felelős. A kötelező orvosi vizsgálatokat, védőoltások, a szűrések időpontját úgy kell osztályonként megszervezni, hogy az a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja. Az iskola kapcsolatai a gyermekjóléti szolgáltatokkal Iskolánk a következő gyermekjóléti szervezetekkel és intézményekkel tartja a kapcsolatot: - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szociális és Gyámügyi Hivatal - Nevelési Tanácsadó - Városi Rendőrkapitányság Ifjúságvédelmi Felelőse - Családsegítő Intézet Gyermekjóléti Szolgálata Az iskolában jól látható helyen elhelyezzük: - a gyermekjóléti szolgálat, - a nevelési tanácsadó, - a drogambulancia, - az ifjúsági lelki segély címét, illetve telefonszámát. Feladataink három fő területhez kapcsolódnak: - a gyermekjóléti tevékenység - a prevenciós tevékenység - a speciális gyermekvédelem Figyelemmel kísérjük a problematikus tanulóink beilleszkedését és tanulmányi előmenetelét. Tevékenységünket folyamatosan bővítjük, és a lehetőségekhez képest ifjúságunk testi-lelki egészségének megőrzésén fáradozunk. Gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén az igazgató értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén az igazgató eljárást indít az illetékes polgármesteri hivatalnál gyermekvédelmi támogatás megállapítására. 6

7 Az egészségügyi ellátás rendje (folyamatos tevékenység): - Szűrővizsgálat előkészítése, elvégzése - Törzslap rendezése - Gyakorlati oktatással kapcsolatos munkahelyi körülménye, figyelemmel kísérése - Fokozott gondozást igénylők ellenőrzése - Higiénés vizsgálatok - Előadások tartása (családi életre nevelés) - Tanfolyamok szervezése - Nyári munkavállaláshoz egészségügyi igazolások kiadása Az iskola védőnője: hetente egy alkalommal (hétfő 8-12 óra) található a rendelőben. A szerződéses iskolaorvos rendelése: alkalomszerűen (szűrővizsgálatok végzése, előadások tartása, stb.). A körzeti családorvos rendelése: igény szerint a rendelési idejében. Az intézmény külső kapcsolatai elsősorban az ügyvezető igazgató, valamint az iskolavezetőségen keresztül zajlanak le. Az intézményvezetőség e feladatait megoszthatja, illetve átadhatja közvetlen munkatársainak, illetve más személyeknek is eseti megbízatás alapján. III. Az iskola gazdálkodása Az iskola vállalkozási tevékenységet folytathat. Az iskola Sopronban a Füredi sétány 8. alatt a 2194/4 helyrajzi számon működik. Az épületet az iskola a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt.-től (1051 Budapest, Szent István tér 11.) bérli. Az iskola az ingó vagyonnal gazdálkodik az alapfeladatok, valamint a vállalkozási tevékenységek ellátása érdekében. Az iskola bevételei: állami normatív támogatás, alapítványi támogatás, az iskola vállalkozási tevékenységből származó bevételei. Kiadás: személyi jellegű kiadások, dologi jellegű kiadások, amortizáció, illetve egyéb költségek. Az iskola pénzeszközeivel az iskola mindenkori ügyvezető igazgatója gazdálkodik az elfogadott költségvetés alapján. IV. Az iskola szervezeti rendje Az iskolavezetés feladata Az iskolavezetés a nevelési-oktatási célok gyakorlati megvalósításának munkáját szervezi, vezeti, irányítja. Kötelezettsége, hogy a pedagógusok, a tanulók, az iskolai közösségek szervezeteit a vezetési feladatok megoldásába bevonja, jogaik gyakorlását elősegítse. Az iskola vezetési szervezete a vezetők közötti feladatmegosztás, az intézményvezetés rendje Az iskola élén az igazgató áll, mellette dolgozik egy igazgatóhelyettes. Az iskolavezetés célja, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon lássa el. A racionális és gazdaságos működtetés elvei és az intézményi körülmények és adottságok alapján folytatják az iskolavezetés egységei tevékenységüket. Az intézmény vezetője és a helyettese folyamatosan tartja a kapcsolatot az alapítvány vezetésével és az ügyvezető igazgatóval, és a szükségleteknek megfelelően tartanak vezetőségi értekezleteket. 7

8 Az ügyvezető igazgató feladatai - vezeti és irányítja az iskola munkáját, - a jogszabályokban meghatározottak szerint munkáltatói jogkört gyakorol, - irányítja és ellenőrzi az iskola gazdálkodását, felelős az észszerű és takarékos gazdálkodásért, - biztosítja a kuratórium által elfogadott költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket - eljár az iskola működésével, gazdálkodásával kapcsolatos ügyekben, - felelős az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításáért Az iskolát az ügyvezető igazgató képviseli. Ezt a jogkörét távollétében a pedagógiai igazgató, illetve az igazgatóhelyettes gyakorolja. Az ügyvezető igazgató rendkívüli szünetet rendelhet el, ha az intézmény működése nem biztosítható vagy valamilyen rendkívüli esemény történik. Erről a fenntartót azonnal értesíteni kell. Pedagógiai igazgató feladatai - fő feladata a nevelőtestület vezetése, a nevelő és az oktatói, a pedagógiai munka irányítása és belső ellenőrzése, értékelése - a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket előkészíti, gondoskodik a döntések szakszerű végrehajtásának megszervezéséről, ezek ellenőrzéséről - felelős a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, és a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok elvégzéséért - gondoskodik a jogszabályokban előírt egyetértési, véleményezési és egyéb jogok gyakorlásának biztosításáról - elkészíti a szükséges dokumentációkat (pl. Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program, munkaterv, házirend, stb.) - biztosítja az iskola munkatervének megvalósítását, munkarendjének betartását, a nevelő-oktató munka feltételeit - elkészíti a vizsgák ütemtervét - gondoskodik a vizsgák szervezésével, és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásáról - az osztályfőnöki tevékenységeket ellenőrzi - gondoskodik a szülői értekezletek megtartásáról, a szülői szervezet munkájának segítéséről - felelős a tanügyigazgatással kapcsolatos dokumentációk szabályszerű vezettetéséért, kezelésért Igazgatóhelyettes feladatai - elkészíti a tantárgyi és órafelosztási tervet - az iskolában, a kollégiumban felmerülő problémákat kezeli - statisztikai jelentéseket készít - gondoskodik a tanulói jogviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos ügyek elintézéséről - gondoskodik a tanulói jutalmakról - előkészíti az iskolai ünnepségek, megemlékezéseket - gondoskodik a foglalkozási naplók rendszeres és folyamatos vezettetéséről - segíti a gazdasági vezető munkáját - elvégzi a tankönyvellátással, vásárlással kapcsolatos teendőket - a tanulók vétségeivel és szabálysértésével összefüggő ügyeket intézi - a beiskolázási teendőket ellátja - gondoskodik a szabadságok, távollétek, kiküldetések intézéséről 8

9 - gondoskodik a tanulói beosztások elvégzéséről - ellenőrzi az iskola rendjét, tisztaságát Gazdasági vezető (iskolatitkár) feladatai Felelős: - az iskola eredményes működéséhez szükséges gazdálkodási feltételek biztosításáért - a pénzügyi, bérügyi, társadalombiztosítási és adóügyi jogszabályok betartásáért, betartatásáért - az iskola gazdálkodását érintő helyi szabályzatok elkészítéséért - az éves költségvetés és a gazdálkodást érintő beszámolók elkészítéséért Gondoskodik: - a selejtezési eljárások elvégzéséről - a bérek kifizetéséről - a belépő dolgozók alkalmazási okiratainak (kinevezési okmány, munkaszerződés) elkészítéséről, - a munkáltató és egyéb igazolások elkészítéséről - adatszolgáltatási, munkaügyi statisztikák, jelentések elkészítéséről - az átsorolások elkészítéséről Feladata: - az igazgatás közvetlen segítése - az intézményi ügyiratok elkészítése, iktatása, sokszorosítása, postázása, irattározása - a határidős feladatok számontartása - az alapítványi ülések, előkészítése, jegyzőkönyvek, emlékeztetők készítése - az érkező posta kezelése, iktatása - az oktatási tevékenységhez, a tanári munkához szükséges, űrlapok, nyomtatványok beszerzése, - a vizsgák adminisztráció előkészítése - a bizonyítvány másodlatok kiadása - a tanulók különféle napi ügyeinek intézése: diákigazolvány, biztosítás, iskolalátogatási és egyéb igazolások kiadása Pedagógusok A pedagógus alapvető feladata: a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy a) nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, továbbá az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse, b) nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét, segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, c) a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye, d) közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében, e) a gyermek, tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttassa a közösségi együttműködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartatására. f) a szülőket gyermekük nevelésével és oktatásával, fejlődésével kapcsolatosan, továbbá a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, g) a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 9

10 h) a gyermekek, tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, i) a gyermekek, tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. A pedagógus jogai: a) személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék, b) a nevelési, illetve pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit megválassza, c) a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket. d) a saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, illetve nevelő és oktató munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket, tanulót, e) irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók munkáját, f) minősítse a tanulók teljesítményét, g) hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, h) a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat, i) szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, j) szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában, k) az oktatási jogok biztosához forduljon. A szaktanári munkakör keretében ellátandó munkafeladatok - A tanítási tevékenység megtervezése tantárgyanként egész tanévre. - A tanórán kívüli, órarend szerint folytatott egyéb foglalkozások (felzárkóztatás, versenyelőkészítés, stb.) megtervezés foglalkozásonként, egész tanévre illetve a foglalkozás egész tartamára. - Felkészülés a tanítási órákra. - Gondoskodás a tanulók munkafeladatainak kitűzéséről. - Írásbeli dolgozatok, feladatlapok és egyéb, a tanulók tudását, előrehaladását mérő és értékelő anyagok készítése. - A tanulói teljesítmények folyamatos nyomon követése, értékelése osztályzatok megállapítása. - Ügyeleti, illetve készenléti szolgálat ellátása a megadott időkereten belül, a beosztásnak megfelelően. - Szükség szerinti helyettesítés beosztásnak megfelelően. - Közreműködés az iskola éves munkatervében szereplő rendezvényeken. - Az osztályozó napló vezetése. - Szülők tájékoztatása a tanulók előmeneteléről, hiányzásairól, fogadóórán, illetve szülői értekezleten. - Részvétel nevelőtestületi értekezleten, konferencián, egyéb az oktatással, neveléssel kapcsolatos konkrét probléma megoldása érdekében rendezett összejövetelen. - Szükség esetén közreműködés tanulói fegyelmi eljárásban. - Követi a szakjának megfelelő szaktudomány előrehaladását, fejleszti pedagógiai módszereit, részt vesz továbbképzési, felkészítő, szakmódszertani rendezvényeken, bemutató tanításokon. A szakoktatói munkakör keretében ellátandó feladatok 10

11 - A gyakorlati oktatási tevékenység tantervei követelmények szerinti megtervezése. - A tanulók ellátása megfelelő mennyiségű és minőségű munkafeladattal, a tanulók munkájának figyelemmel kísérése, szükség szerinti segítségnyújtás. - A Juventus étterem rendezett, használatra alkalmas, esztétikus állapotban tartása. - A tanulók teljesítményeinek pedagógiai elvek szerinti ellenőrzése, értékelése, a tanulói munkanaplók figyelemmel kísérése, értékelése, az osztályzatok megállapítása. - Ügyeleti, illetve készenléti szolgálat ellátása a gyakorlati oktatási időkereten belül. - Munkavédelmi, balesetmegelőzési teendők folyamatos ellátása, az egészségügyi és élelmezésegészségügyi szabályok betartása. - Az egészségügyi könyvek ellenőrzése. - Az osztályozó napló vezetése. - Közreműködés a Juventus étterem munkafeladatok műszaki előkészítő munkálataiban. - Közreműködés a Juventus étterem gazdaságos működésének a hatáskörébe tartozó feladataiban, az észszerű anyag, mérőeszköz energiafelhasználást eredményező oktatási tevékenységek és módszerek kimunkálásával. - A szülők tájékoztatása szülői értekezleten, illetve személyes megkeresés esetén. - Szükség esetén közreműködés tanulói fegyelmi eljárásban. - A gyakorlathoz szükséges nyersanyagok kalkulációjának elkészítése, a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve. - A technikai eszközök működésének figyelemmel kísérése, hibák feltárása, javításra átadása. - Szaktudásának, módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztése, részvétel szakmai/módszertani továbbképzéseken, bemutató foglalkozásokon. Az osztályfőnökök feladatai - A tanév nevelési feladatainak tervezése. - Az osztály tanulóinak megismerése, személyiségük, képességeik alakulásának figyelemmel kísérése. - Az osztályban tanító pedagógusok munkájának nevelésszempontú koordinálása. - Kapcsolattartás a szülőkkel. - Osztályozási naplóval, bizonyítványokkal, törzskönyvekkel kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása. - Egyéni problémák kezelése. - Késések, mulasztások igazolásával kapcsolatos teendők ellátása. - Fegyelmező intézkedések, fegyelmi eljárás kezdeményezése, illetve az arra érdemes tanulók dicsérete. - Osztályszintű megemlékezések, ünnepségek, klubfoglalkozások szervezése. - Tanulmányi kirándulás előkészítése, szervezése, vezetése. - Pályaválasztás, munkavállalás, továbbtanulás segítése. A diákmozgalmat segítő pedagógus - Az iskolai diák-önkormányzati szervek munkájának segítését, összefogását, koordinálását a diákmozgalmat segítő pedagógus látja el. - A diákmozgalmat segítő pedagógus segíti - a nevelőtestület véleményének meghallgatásával - a tanulóközösséget a közösségi életük szervezésében, a diák-önkormányzati szervek megalakulásában, tisztségviselőik megválasztásában és visszahívásában. Segíti a közösség jogainak érvényesülését, az új és jó kezdeményezések kibontakozását, a fiataloknak értékes, tartalmas közösséggé való válását. - Segíti a tanulóközösségeket érintő pénzösszegek felhasználását, iskolai versenyek, pályázatok meghirdetését, az iskolai ünnepségek szervezését, a diákközgyűlés megszervezését. 11

12 - Segíti a tanórán és az iskolán kívüli programok szervezését, azok formáinak, rendszerének a kialakulását. - Részt vesz az ifjúság érdekképviseleti szervével együtt a jutalmazások és kitüntetések eldöntésében, illetve a tanulói fegyelmi ügyek tárgyalásán. Nevelőtestület, alkalmazottak A nevelőtestület tagja az iskola igazgatója, valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, gazdasági vezetője, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja. A nevelőtestület (tantestület) határozza meg alapvetően az intézmény szakmai munkáját. Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét a megbízott vezetők és a választott közösségi képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. A kapcsolattartás formái különösen értekezletek, megbeszélések, fórumok. Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkatervben kell meghatározni. A különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A nevelőtestületnek átadott ügyekre vonatkozó beszámolás A Nevelőtestület által átruházott jogokkal kapcsolatos ügyekről, feladatokról az érintettek a nevelőtestületi rendes- és rendkívüli-, nevelési-, vezetői értekezleteken, valamint a vezetői megbeszéléseken számolnak be az éves munkaterv szerint. V. Diákközösségek és az iskolavezetés közötti kapcsolatrendszer A Diákönkormányzatra átruházott jogok A tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoz létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki a diákönkormányzat megbízása alapján eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő, vagy ellentétes az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatával, illetve annak mellékleteit képező szabályzataival. A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásáról a nevelőtestületnek beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. A Szervezeti és Működési szabályzatot, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola, kollégium helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola, egyébként rendeltetésszerű működését. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 12

13 saját működéséről, a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az iskolai diák-önkormányzati tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről. Az iskolai diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben: jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor; - a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor; - az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor; - a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor. Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: - a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál, - a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, - a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, - az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, - a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, - a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, - iskolai diákönkormányzat véleményét tanuló fegyelmi eljárás során be kell szerezni, - diákönkormányzat jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz törvényességi kérelmet nyújthat be. A véleményezési jog gyakorlása szempontjából a diákönkormányzat minősül a tanuló nagyobb közösségének. VI. Szülői Szervezet és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás formái Szülői Szervezetre átruházott jogok (javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog) A közoktatási törvény alapján a szülők jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülői szervezetet (közösséget) hoznak létre. A szülői Szervezet dönt saját szervezeti és működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről. A Szülői Szervezet dönt rendkívüli iskolai vagy osztályszülői értekezlet összehívásáról. A Szülői Szervezet egyetértési jogot gyakorol a magatartás-szorgalom helyi minősítési rendszerének megállapításakor, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend elfogadásakor. A Szülői Szervezetnek véleményezési és javaslattevő joga van a tanórán kívüli oktató-nevelő munka rendjére vonatkozóan, az intézmény külső kapcsolatainak létesítésével kapcsolatban és a tanulók kisebb vagy nagyobb közösségét érintő bármely kérdésben, a Pedagógiai Program elfogadása előtt. Mivel az intézményben Iskolaszék nem működik, ezért véleményezési és egyetértési jogát a Szülői Szervezet gyakorolja. A Szülői Szervezet részt vesz a tanulók jogainak érvényesítésével, kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben az intézmény által hozott döntések, intézkedések ellen benyújtott kérelmek elbírálásában. Az intézményben működik a Szülői Testület, amely képviseleti úton választott szülői szervezet. A Szülői Testületet a tanulók szüleinek több mint 50 %-a választotta meg, így ez a szülői szervezet jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében, illetve az intézmény egészét érintő ügyekben. 13

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. Tel / Fax: 06-25-431-890 OM azonosító: 200290 Nyilvántartási szám: 04-0051-05 Felnőttképzési

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo. Köövveessssii Errzzsséébeett Baapttiissttaa Szzaakköözzéépiisskoollaa,, Szzaakiisskoollaa ééss Giimnáázziium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény szabályozási köre 1. E törvény szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre,

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 1993. évi LXXIX. törvény 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 1993. évi LXXIX. törvény 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 1993. évi LXXIX. törvény 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzata Készítette: Pogonyi-Simon Edit intézményvezető Készült: 2014. 09.01. 2 Bevezetés A szervezeti és

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B U D A P E S T S Z I N A P S Z I S S Z A K K É P Z Ő I S K O L A 2012. szeptember 1. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2015 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 1.1. Leírás... 6 1.2. Alaptevékenységek... 6 1.3. Az SZMSZ-t megalapozó jogszabályok... 6 1.4. Szervezeti

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. szeptember 1.

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. szeptember 1. Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. Jogszabályi háttér... 4 1.2. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012 0 I. AZ SZMSZ CÉLJA 1. A szabályzat célja, tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy

Részletesebben

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE,

Részletesebben

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a HÁZIREND mely a KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620 tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

A Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola

A Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola A Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, a nevelési-oktatási

Részletesebben