munkaadói oldal képviselőjének TANULMÁNYA PHARE Budapest, január 30. ügyvezető igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "munkaadói oldal képviselőjének TANULMÁNYA PHARE Budapest, 2002. január 30. ügyvezető igazgató"

Átírás

1 AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT munkaadói oldal képviselőjének TANULMÁNYA Készült: az ágazati párbeszéd bizottságok létrehozását célzó PHARE Projekt megbízásából Budapest, január 30. összeálította: Nagy János ÉVOSZ ügyvezető igazgató

2 2 TARTALOMJEGYZÉK: 1.AZ ÁGAZAT JELLEGÉNEK, STRUKTÚRÁJÁNAK BEMUTATÁSA A magyar gazdaság jelenlegi helyzete Az építőipar helye, szerepe a gazdaságban Ágazat jellege, struktúrája Az építőipar helyzete Az építőipar termelése Között Az építőipari termelés az Európai Unióban a FIEC adatai szerint A lakásépítés helyzete Összefoglalás Az ágazat legjelentősebb munkáltatói AZ ÁGAZATBAN TEVÉKENYKEDŐ MUNKAADÓI SZÖVETSÉGEK ÉS SZERVEZETEK AZ ÉPÍTÉSÜGY HELYZETE, JAVASLATOK A KORMÁNYZATNAK JELENTŐSEBB MUNKAADÓI SZERVEZETEK ÁGAZATI, TEVÉKENYSÉGI SAJÁTOSSÁGOK ÉS PROBLÉMÁK, GONDOK A MUNKÁLTATÓI ÉS MUNKAVÁLLALÓI OLDALON FEKETEMUNKA AZ ÉPÍTŐIPARBAN, HELYZETFELTÁRÁS. 24 TÁBLÁZATOK, DIAGRAMMOK... 26

3 3 2. AZ ÁGAZAT JELLEGÉNEK ÉS STRUKTÚRÁJÁNAK BENUTATÁSA, AZ ÁGAZAT GAZDASÁGI HELYZETE 1.1 A magyar gazdaság jelenlegi helyzete Magyarország gazdasági növekedése az utóbbi években meghaladta az Európai Unió átlagos növekedési ütemét. Nemcsak a nyugat európai folyamatokat kell figyelembe vennünk önmagunk minősítése során, hanem a közép európai folyamatokkal is szükséges összehasonlítani a magyar gazdaság helyzetét és fejlődését. A közép európai országok közül Magyarország az ahol a gazdasági fejlődés az elmúlt három évben töretlen. Az infláció tekintetében is egy folyamatosan csökkenő tendencia érzékelhető Magyarországon. A munkanélküliségi rátát tekintve is sikereket tudunk elkönyvelni az utóbbi években. Az adósságállományunk a GDP-hez mérten jelentősen csökkent. A magyar gazdasági konjunktúra évben az év eleji gyengülés után fokozatosan erősödött. A GDP az 1999 évinél lassabban, de negyedévről negyedévre gyorsuló ütemben nőtt. Az év egészét tekintve a GDP 5,2%-kal nőtt 1999 évhez képest. A külső egyensúly stabil maradt, a folyó fizetési mérleg hiánya kisebb, mint 1999-ben volt. A foglalkoztatás szintje nőtt. A munkanélküliek száma jelentősen csökkent. Mára Magyarországon a rendszerváltás befejeződött. Az elmúlt tíz évben kiépültek a jogállamiság, a piacgazdaság és a demokrácia intézményei. Lezárult egy olyan tíz éves időszak, amelyben a társadalom minden tagjának áldozatot kellett hoznia az átalakulás érdekében. A magyar gazdaság utolérte önmagát és európai mércével mérve is jelentős növekedést produkál. A magyar gazdaság teljesítményét elismeri a külföld is. A világ fejlettebb részéhez való csatlakozás jó ütemben halad. A kedvező tendenciák fenntartása, olyan politikai és gazdaságpolitikai intézkedéseket igényel, amelyek hosszú távon előnyös feltételeket biztosítanak a fejlődés erőinek kibontására. Az 1990-es évek végére Magyarország integrált piacgazdasággá vált, amelyben a gazdaság fejlődését már nem az állam, hanem az üzleti szektor és a régiók alakítják. Ennek ellenére az állam nem vonulhat ki teljesen a gazdaság fejlesztéséből. Az állam feladata, hogy meghatározza, és támogassa azokat a prioritásokat, amelyek a gazdaság egészének a fejlődése szempontjából meghatározó jelentőségűek Az ezredfordulóra Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozás, a gazdasági felzárkózás, valamint a társadalmi jólét előkészítése megtörtént. A továbblépéshez új, reális, gyakorlati jellegű programok megalkotására van szükség, a makrogazdasági egyensúlyok fenntartása mellett. Ezt a tényt a magyar Kormány felismerte és megalkotta a Nemzeti Fejlesztési Tervet a Széchenyi Tervet. A szeptember 11.-i eseményeket követően, a világgazdasági helyzet kedvezőtlen alakulásának hazánkra gyakorolt hatásainak mérséklésére, a Kormány továbbfejlesztette és kibővítette a Széchenyi Tervet. A Kormány felismerte, ha például támogatja az otthonteremtést, hogy a családok méltó körülmények között élhessenek, nevelhessék gyermekeiket, akkor a gazdasági fejlődés számára egy láncreakciót indít el. Az otthonteremtéshez, a több lakás építéséhez több építőanyag, több munkaerő szükséges. Az újabb munkahelyek új munkavállalókat jelentenek. Mindez több bevételt, több adót jelent az állami költségvetés számára. Így a programokra fordított minden forint sokszorosan megtérül és a gazdasági eredmények mellett a társadalmi célok elérését is segíti. A megfogalmazott prioritások közül a gyorsforgalmi- és közúthálózat fejlesztés, a lakásprogram, az ár- és belvíz védelem, mely magában foglalja a viziközmű fejlesztést is

4 4 közvetlenül érinti az építőipart és munka lehetőséget nyújt. A többi prioritás, pedig közvetve nyújt munkalehetőséget a magyar építőipar számára Összességében ilyen nagyságrendű gazdaságélénkítő program az elmúlt időszakban nem volt, amely az építésügyet, az építőipart is érintette volna. Ez a nagy ívű már megkezdett program csak a kiegyezést követően a XIX.- XX. század fordulói építési programokhoz hasonlítható. A programok végrehajtásához teljes körű szakmai, társadalmi összefogásra van szükség. Ezért lényeges, hogy az építésügy, az építőipar nagyobb kormányzati figyelmet kapjon Az építőipar helye, szerepe a gazdaságban Az építőipar különleges helyet foglal el a nemzetgazdaságban. A nemzetközi és a hazai gyakorlat, valamint a tudományos kutatások igazolják, hogy az építőipari termelés hozzájárul; a gazdaság növekedéséhez, a környezet formálásához, a szegénység csökkentéséhez, a lakosság életkörülményeinek javításához, elégedettségéhez. Az építőipar olyan gazdasági ág, amelynek tevékenységét, eredményességét a nemzetgazdaságban bekövetkezett változások alapvetően befolyásolják. Így az állami, az önkormányzati beruházásokra fordítható pénzeszközök mennyisége, a vállalkozások pénzügyi helyzete, a lakosság életkörülményei, megtakarításai, lakásépítési kedve alapvetően meghatározzák az építőipar teljesítményét. Az építőipar nem telephelyhez kötött, hanem változó helyen és időben végzi tevékenységét. Mindezek alapján az építőipar érzékeny jelzőrendszerként működik, statisztikai mutatói a gazdasági konjunktúra fontos jelzőszámai. 1.3 Ágazat jellege, struktúrája A Központi Statisztikai Hivatal az építőipari ágazatot mint az építéssel foglalkozó jogi és nem jogi személyiségű szervezetek és egyéni vállalkozók összességét definiálja és ilyen vonatkozásban kezeli. A KSH a 45. sz. jelölt építőipari ágazatán belül 5 alágazatot különböztet meg: Építési terület előkészítése 2. Szerkezetkész épület, egyéb építmény építése. 3. Épületgépészeti szerelés. 4. Befejező építés. 5. Építési eszközök kölcsönzése személyzettel. E rendszerben az épület az általános értelemben vett magasépítési létesítmény és az egyéb építmény kategória tartalmazza a magyar gyakorlatban mélyépítésnek nevezett út, vasút, vízi építmény, vezetékrendszerek építése és az ezekhez kapcsolódó műtárgyak építésének munkáira vonatkozó adatokat is.

5 5 A KSH létszám tekintetében a vállalkozásokat az alábbiak szerint különíti el: 300 fő feletti fő közötti fő közötti fő közötti 10 fő alatti melyet kettéválaszt 5-9 fő közötti 5 fő alatti létszámot foglalkoztató szervezetekre. A napi gyakorlatban a 300 főnél nagyobb szervezetek nagyvállalatnak, az közöttiek közepes, az 50 főnél kevesebbek kisvállalkozásnak minősülnek, és újabban teret kap a mikrovállalkozás elnevezés is, amely alatt a 10-nél kisebb létszámú vállalatokat, egyéni és családi vállalkozásokat is értik 1.4 Az építőipar helyzete Az építőipar a magyar nemzetgazdaság negyedik ágazata. A bruttó hazai termék mintegy 5%-át állítja elő és a munkavállalók több mint 6%-át foglalkoztatja. Az elmúlt tíz évben a gazdasági folyamatok liberalizálását sajátosan és ellentmondásosan élte meg a magyar építőipar. Azok a változások, amelyek az építési piac keresleti oldalán bekövetkeztek, döntően a kereslet rohamos csökkenésével, az általános gazdasági helyzet romlásával függtek össze. A piac igényeinek megváltozása, a kereslet struktúrájának módosulása a nyolcvanas évtized végén, a kilencvenes évtized elején nyilvánvalóvá vált. A struktúra azonban nem azért módosult, mert a piac mást igényelt, racionálisabban gondolkodó megrendelők vették át a régiek helyét, vagy gazdaságossági szempontok kerültek előtérbe a közpénzek elköltésénél. A változás azért következett be, mert a különböző területeken nem egy időben fogyott el a pénz. Az állam először a lakásfinanszírozásból vonult ki. A támogatások leépítésének híre esetenként még növelte is egy-egy év teljesítményét. Az a tény, hogy megrendelői csoportok nagyon eltérő ütemben követték a recesszió általános tendenciáját, a gazdaság köztes állapotának volt köszönhető. Lényegében sem tervutasításos gazdaság, sem piacgazdaság nem volt. A korábbi érdekeltségi rendszer már, a piacgazdaság logikájából adódó érdekeltség még nem működött. A torz érdekeltségi rendszer működésére jellemző, hogy először a nagyberuházások, majd az egyéb központi beruházások, ezt követően az önkormányzatok körében történt meg az építési kereslet visszaesése. Az állampolgárok építési kereslete a folyamat legvégén csökkent. Az oktatás, egészségügy, infrastruktúra területén úgy apadtak el a források a minimumra, hogy közben a felhasználás módja nem változott. Ezzel egyidejűleg romlottak a külpiaci feltételek, összeomlottak a keleti piacok, recesszió volt a fejlett országokban is. A keleti regionális gazdasági rendszer megszűnése nemcsak piacvesztéssel járt, hanem a fejlett régiók piacán a konkurencia növekedésével is. A belső piac szűkülése az életszínvonal romlása, a fizetőképes kereslet csökkenése és az importverseny együttes hatása következett be.

6 6 A recessziót elősegítette a korszerűtlen termékszerkezet, az alacsony színvonalú gyártási kultúra, a rosszul funkcionáló érdekeltségi rendszer. A privát szektor versenye is sajátos vonásokat mutatott. Az állami tulajdonú gazdálkodók ebben a versenyben csak alacsony hatásfokkal tudták érdekeiket védeni, sok esetben szorosan együttműködtek a leépülésben. Magyarországon sokáig az új vállalkozások alapításának dinamizmusából kiindulva sokan azt várták, hogy a magánszektor dinamikus fejlődése ellensúlyozza az állami szektor teljesítményének visszaesését. Ez azonban a vártnál lassabban ment végbe. Ebben az időszakban még a közpénzek, illetve az állami vállalati megrendelések játszották a főszerepet. A belföldi építési piacot tíz éven keresztül, 1991-ig a fizetőképes kereslet erőteljes csökkenése jellemezte, amelynek eredményeként az építőipar teljesítménye 1980-hoz viszonyítva 1991-re 60%-ra esett vissza ig csak a források csökkenése és ezzel párhuzamosan az egyes beruházási területek visszafogása, fejlesztési célok feladása történt. Az építési piacon fordulat 1994-ben következett be a magántőke dominánssá válásával. Ehhez kapcsolódott a gazdasági növekedés beindulása. A megrendelői oldalon ekkor következtek be azok a változások, amelyeket a gazdasági rendszerváltás során mindenki várt től a fizetőképes kereslet élénkülése volt tapasztalható, melynek eredményeként 1994-ben az 1980.évi termeléshez viszonyítva 73%-ra emelkedett az építőipar termelése. Mint utóbb bebizonyosodott ez az emelkedés csak átmeneti jellegű volt a makrogazdasági folyamatok stabilitásának és a folyó fizetési mérleg hiányának köszönhetően. A közpénzekből megvalósítandó építési feladatok legnagyobb megrendelői csoportját az önkormányzatok jelentik. Nem volt racionális ebben a szférában sem az építésre fordítható pénzek felhasználása. Bár a kisebb települések esetén az építési beruházások már a rendszerváltás előtt is erősödő lakossági kontroll alatt folytak, ez azonban nem terjedt ki az egész folyamat gazdasági ellenőrzésére. Ehhez hiányoztak a feltételek, a gazdasági szemlélet, az alapvető információk és a választópolgárok kontrolljának intézményesített keretei. Az építési szerelési tevékenység területi megoszlásában az években jelentős arányeltolódás alakult ki a főváros, Pest megye és a dunántúli területek javára, összefüggésben a térségek általános gazdasági helyzetével. Az építési vállalkozások építési- szerelési tevékenységének 30%-a Budapesten és agglomerációs övezetében valósult meg. A gazdasági növekedés ütemének folyamatos mérséklődése és azzal egyidejűleg az igénystruktúra gyökeres megváltozásának kényszerű hatására a magyar építőipar már a 80- as években megkezdte saját öntörvényű leépülését, strukturális átalakulását. Ez a több éves alkalmazkodási folyamat mentette meg az építőipari ágazatot attól, hogy a gazdaság elmélyülő recessziója ellenére sem került drasztikus válsághelyzetbe. Mára Magyarországon is kínálati piac alakult ki az építőiparban, egyre növekvő számú hazai és külföldi tulajdonú szervezet van versenyben a kereslet elnyerésére. Az elmúlt időszakban végbement szerkezeti átalakítás és a privatizáció eredményeként a magyar építőipar szereplői köre sokkal rugalmasabb, a változó viszonyokhoz alkalmazkodóbb lett, mely a korábbi időszakkal összevetve alkalmasabb az európai minőségi követelmények elérésére.

7 7 Az elmúlt tizenöt év alatt a fizetőképes építési kereslet reálértékben közel 30-40%-kal mérséklődött. Az állami és önkormányzati megrendelések aránya csökkent. Az építőipar termelési volumenének évi emelkedését követően, ben jelentős 17,6%-os visszaesés követte év második felétől ismét növekedés kezdődött, ami ban is folytatódott. A bővülés üteme 1998-ban gyorsult, a termelés 13,7%-kal haladta meg az előző évit ben a termelés 8,3%-kal nőtt az 1998 évhez képest és 2000-ben 7,5%-kal nőtt az 1999 évihez képest. Az infrastruktúra fejlesztése (mélyépítés) között kiugróan növekedett, míg ben kiugróan visszaesett ben az infrastruktúra építés volumene 6,5%-kal haladta meg az 1998 évit, 2000-ben 1,8%-kal esett vissza. A kínálati oldal változásai az előbbieknél is meghatározóbbak. A tulajdonosi struktúra és a szervezeti összetétel módosulása érdemel kiemelést. Az évtized elején még 80%-os részarányt képviselő állami tulajdon jelenleg alig haladja meg a 10%-ot. Ez részben a privatizált vállalatokban még meglévő kisebbségi részvény tulajdoni hányadából, részben a felszámolás alatt álló vállalatok vagyonából tevődik össze. A korábbi nagy állami tulajdonú vállalatok privatizációja során a mélyépítő vállalatok döntően nyugat-európai multinacionális cégek tulajdonába kerültek. A piacon maradt magasépítő vállalatokat viszont magyar magántulajdonosok döntően a menedzsmentek birtokolják. Több multinacionális cég nem a privatizáció útját választotta a magyar építési piacon való jelenlétének, hanem létrehozta magyarországi szervezetét. Az építőipari szervezetek jegyzett tőkéjének volumene meghaladja a 150 milliárd forintot. Ennek közel kétharmada magyar tulajdonú. Ez az arány az építőipar különböző alágazataiban azonban más és más. A magasépítési szektorban az összes jegyzett tőke mintegy 54 milliárd forintot tesz ki. Ebből a vegyes-vállalatok által jegyzett tőke 53,8%. A tisztán külföldi tőke aránya az összes tőkéhez viszonyítva 38%. A mélyépítőiparban a külföldi jelenlét nagyságára és belső arányaira jellemző, hogy az összes jegyzett tőkéhez viszonyítva a vegyes- vállalatok által jegyzett tőke 37%, míg a tisztán külföldi tőke aránya az összes tőkéhez viszonyítva 79%. Az épület-felújítással és épületkorszerűsítéssel foglalkozó építőipari szervezetekre döntően a magyar többségi tulajdon a jellemző. A külföldi jelenlétre jellemző, hogy az épület-felújítás és korszerűsítés területén az összes jegyzett tőkének 22%-a a vegyes-vállalatok által jegyzett tőke. A tisztán külföldi tőke aránya az összes tőkéhez viszonyítva 20%. Az építőipar ezen szektorára a kis (50 fő alatti létszámú) szervezetek a jellemzőek. A szervezeti struktúra alapvető módosulásának legszembetűnőbb változása, hogy jelentősen megnőtt a vállalkozások száma és a kisvállalkozások ( 50 főnél kevesebbet foglalkoztatók) adják az építőipari termelés nagyobb részét. Az építőipar területén a működő vállalkozások száma 2000-ben mintegy , ebből a jogi személyiségű gazdálkodó szervezetek száma több, mint

8 8 A nagyszervezetek (300 főnél többet foglalkoztatók) 1990-ben még az építőipar termelésének mintegy 60%-át adták. Ez az arány mára alig haladja meg a 20%-ot. A kisszervezeteknél éppen ellentétes folyamat zajlott le, ma ők adják az építőipari termelés több, mint 60%-át. Az építőipar bérhelyzete az ágazatok között az egyik legkedvezőtlenebb. A statisztikai besorolás szerinti 14 ágazatból az építőipar csak a mezőgazdaságot és a vendéglátást előzi meg. 1.5 Az építőipar termelése között Év Folyó áron (millió forint) 1991=1 00 (millió forint) Forrás: KSH áron (millió forint) Folyó áron (millió forint) Az építőipar a év első hét hónapjában 562,2 milliárd forint termelési értéket produkált folyó áron, ami az előző év termelési értékét mintegy 9,1%-kal haladta meg. Ezen belül a mélyépítés (egyéb építmények építése) viszont közel 14%-os csökkenést mutat az előző évhez képest. Bízunk abban, hogy a beindított úthálózat fejlesztési programok ezt a kedvezőtlen tendenciát megfordítják. Az adatokból és a grafikonból is látható, hogy az építőipar teljesítménye 1999 évtől meghaladta az 1994 évi un. kiugró értéket. Az előrejelzések szerint 2001-ben további 10%-os növekedésre lehet számítani. Ehhez szükséges ugyanakkor a közpénzekből megvalósuló beruházásoknál a nemzeti építőipar preferálása. Ezt az Európai Uniós csatlakozásunkig

9 9 mindenképpen megteheti a kormányzat, sőt azt követően is, ismerve az EU tagországok kifinomult gyakorlatát. 1.6 Az építőipari termelés az Európai Unióban a FIEC adatai szerint (%-ban az előző év azonos időszakához viszonyítva) Ország 2001 október 2000 december Németország -5,5 % 0,0 % Nagy Britannia +0,2 % +2,5 % Franciaország +1,3 % +2,9 % Olaszország +2,6 % +2,5 % Spanyolország +5,4 % +5,5 % Hollandia +2,0 % +2,4 % Belgium +2,6 % -0,1 % Portugália +1,1 % +2,4 % Svédország +4,2 % +4,2 % Ausztria -1,2 % +0,9 % Dánia -4,9 % -5,3 % Finnország -0,4 % +4,4 % Írország +1,6 % NA EU 13-0,3 % +1,7 % A táblázat adatai is jól mutatják az előzőekben leírtakat, miszerint az építőipar teljesítményének alakulása nagy mértékben befolyásolja egy adott ország GDP növekedését, húzóágazata a nemzetgazdaságoknak. Ezért nagyjelentőségű a Kormány lakásépítési, közúthálózat fejlesztési és egyéb építési (pl: Millenniumi városközpont) programja, mert ezekkel lehetővé válik más iparágak fejlődése, a tőkeerős befektetési kedv növelése. Szükség van a Közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, kisebb értékű munkáknál szabályozási formájában egyszerűbb, határidőben rugalmasabb eljárásra. El kell érnie a kormányzatnak, hogy a közpénzekből megvalósuló építési beruházásokra kiírt versenytárgyalások ne legyenek nemzetköziek. Mert a verseny kiindulási alaphelyzetében jelentős különbség van a hazai tulajdonú és a külföldi tulajdonú, de hazai bejegyzésű vállalkozások között. A külföldi tulajdonúak tőkeereje messze meghaladja a hazaiakét. A magyar tulajdonú vállalkozások legnagyobb gyengéje a tőkeszegénység. Egyéb területeken minőségi követelmények, szakmai színvonal versenytársai a nyugat-európai vállalkozásoknak. A magyar építési vállalkozók is felismerték az Európai Unióban elfogadott minőségbiztosítási rendszerek jelentőségét. Ma már nemcsak a legnagyobb vállalkozások, de a közepes méretűek közül is egyre többen szerzik meg ennek tanúsítását. A minőségbiztosítási rendszerek bevezetése és általánossá tétele mellett kiemelt figyelmet kellene fordítani az ellenőrzésre is. Az építés-felügyelet működését biztosítani kell. 1.7 A lakásépítés helyzete Az 1999.év elején regisztrált lakások száma Magyarországon Pusztán a lakásszámot tekintve ez a mutató nem rossz, de összetételét, minőségét, korát nézve már korántsem kedvező a helyzet. Amennyiben csak a lakásszámot tekintjük a 1970-es évtized volt a magyar lakásépítés legtermékenyebb időszaka. Ebben a tíz esztendőben épült a lakásállomány több, mint 21%-a.

10 10 Ez volt a panelos lakótelep építés csúcskorszaka, a kedvezőtlen lakásállomány összetétellel és a sok kívánnivalót mutató minőségi jellemzőkkel. Az 1940-es évekig vályogból épült a legtöbb lakás. A jelenlegi lakásállománynak is közel negyede, több, mint 1 millió lakás vályog. A téglából épült lakások aránya mintegy 54%. A lakások több, mint 40%-a két szobás, az egy szobás lakások még mindig 16%-ot képviselnek. A háromszobás lakások aránya meghaladta a 30%-ot, a négy és ennél nagyobb lakások aránya 11% a lakásállományon belül. A három és több szobás lakások nagyobb arányban épültek a kilencvenes évtizedben, de ez a lakásállomány belső arányaiban jelentős változást nem eredményezett az új lakásépítések alacsony száma miatt. Az elmúlt évtizedek során a legnagyobb változás a lakástulajdon viszonyokban történt. Az 1980-as évek közepén az önkormányzati bérlakás-állomány még 20%-ot tett ki. A kilencvenes évek elején ez az arány 18,3% volt, mára 5,4%-ra csökkent. Az állami és a magán lakásberuházások terén is lényeges változások történtek. Az állami szerepvállalás folyamatosan és jelentősen csökkent. Az állami lakásberuházások hányada 1990-ben még 6,9% volt, 1998-ban az 1,3%-ot érte csak el. Magyarországon ami Európa egyik régiójára sem jellemző a lakásépítés közel 60%-a házilagos kivitelezésben valósul meg és ennek mintegy 90%-a lakossági kivitelezésben történik. Ugyancsak nem jellemző, hogy a jogi személyiségű gazdasási társaságok a lakásépítésnek alig több, mint 10%-át valósítják meg. Az egyéni vállalkozók által épített lakások is közel ilyen nagyságrendet mutatnak. A lakásépítés jellemzőit alapvetően az ország gazdasági helyzete, növekedési üteme és ezen belül a lakástámogatási rendszer határozza meg. A nyolcvanas évtized végére a rossz lakáspolitikát felváltotta a lakáspolitika hiánya. Ez a lakásépítés oly mértékű visszaeséséhez vezetett az 1990-es években ami csak a II. világháborús évekhez mérhető. (1.sz.melléklet) A kiadott építési engedélyek és az átadott lakások számának alakulása Magyarországon az években Év Engedély Átadott lakás Forrás: KSH 2001 első félévében az új lakások építésére kiadott engedélyek száma: 21029, az átadott új lakások száma: A kiadott új építési engedélyek számának növekedése biztató, jóllehet köztudott, hogy ezek alapján 1,5-2 év múlva lehet csak felépített lakásokról számot adni. Ezért 2001-ben, mintegy új lakásépítési eredménnyel számolhatunk.

11 11 Az egészséges lakásállományhoz és a megfelelő lakás-mobilitáshoz évente az európai gyakorlatnak megfelelően minimálisan új lakás felépítésére lenne szükség hazánkban is. Ha a lakásépítés nem éri el hosszabb idő átlagában ezt a minimális szintet, akkor a lakásállományban megtestesülő nemzeti vagyon súlyos értékvesztése folytatódik. A ténylegesen felépített lakások száma 1991-től napjainkig végig ez alatt a szám alatt maradt. A kumulált eltérés 2000 év végére meghaladta a lakást. (2.sz.melléklet) A Kormány is felismerte a hazai lakáshelyzet tarthatatlan voltát és a Nemzeti Fejlesztési Tervben a lakásprogram prioritást élvez. A Terv lakásprogram részében a Kormány megfogalmazta a hazai lakáshelyzet feszültségeit. Ezek: az átlagjövedelemhez viszonyítva magas a lakásár, a teljes beruházási költséghez képest alacsony a lakáshitelek aránya, akadozik a jelzáloghitelezés és mérsékelt a pénzintézeti verseny, a teljes lakásállományon belül alacsony a bérlakások aránya, hiányosak a lakáspolitika helyi, önkormányzati és regionális módszerei, eszközei. A Kormány lakásprogramjának célja, hogy évente új lakás épüljön oly módon, hogy a bérlakás-szektor is növekedjék. A Kormány 2001 októberi döntésével újabb jelentős intézkedéseket hozott a hazai lakáshelyzet javítására. Ennek eredményeként várható, hogy az elkövetkezendő években a nagycsaládosok és a fiatalok lakáshoz jutása és a tömb-rehabilitáció kedvező módon alakul. Ugyanakkor a megfelelő lakás-mobilitáshoz elengedhetetlenül szükséges a használt lakások piacának élénkítésére újabb intézkedéseket meghozni. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy az egyedülállók, már gyermekeiket felnevelt, de még aktív állampolgárok is részesülhessenek kedvezményben használt lakásuk minőségi (nagyobb) cseréjére. Megfontolandó az illetékek mérséklése is Összefoglalás Az építőipar a nemzetgazdaság húzó ágazata, mely jelentős hatást gyakorol a többi iparágra. A Széchenyi Terv és annak kibővítését jelentő gazdaságélénkítő programcsomag prioritásai kedvező jelzést adnak a magyar építésügy, az építőipar számára. Ezt igazolják a kivitelező építőiparban alkalmazásban állók adatai is ben az építőiparban foglalkoztatottak száma: fő volt, míg 2001 második negyedévében ez a szám főre növekedett 2001-ben az építőipari termelés mintegy 10 %-os bővülésével lehet számolni. A nemzeti építőipar preferálása szükséges a közpénzekből történő beruházások során. A lakásépítéssel kapcsolatos újabb intézkedések 2-3 év alatt eredményezhetik a kívánt célok az évi új lakás felépítését elérését. Ezzel párhuzamosan szükséges a használt lakások piacán újabb intézkedéseket is hozni. A már megkezdett gazdaságélénkítő program csak a kiegyezést követően a XIX.- XX. századfordulói építési programokhoz hasonlítható.

12 12 A programok végrehajtásához teljes körű szakmai, társadalmi összefogásra van szükség. Ezért lényeges, hogy az építésügy, az építőipar nagyobb kormányzati figyelmet kapjon. 1.9 Az ágazat legjelentősebb munkáltatói Strabag Építő kft. Külföldi tulajdonú (100%) Magyarországon bejegyzett vállalkozás évi árbevétele 101,8 Mrd Ft.(forrás: Világgazdaság) Tevékenységi köre: Fővállalkozás és generál-kivitelezés; magasépítés, szerkezetépítés és építőmesteri munkák; út, - térburkolat és autópálya-építés és felújítás, hídépítés és mérnöki tárgyak építése, közmű, - és vasútépítés. Alkalmazotti létszám: 3187 Érdekképviseleti tagság: ÉVOSZ KÉSZ Kft Magyar tulajdonú (100%) vállalkozás évi árbevétele 33,45 Mrd Ft. (forrás: Világgazdaság) Tevékenységi köre: Fővállalkozás és generál-kivitelezés; tervezés, középületek építése; csarnokszerkezetek és acélszerkezetek építése; Alkalmazotti létszám: 1050 Érdekképviseleti tagság: ÉVOSZ Magyar Építő Rt. Magyar tulajdonú (100%) vállalkozás évi árbevétele 22,880 Mrd Ft. (forrás: BBJ Listák Könyve) Tevékenységi köre: Fővállalkozás és generál-kivitelezés; középületek építése; magasépítés, szerkezetépítés és építőmesteri munkák; szakipari, asztalos, épületgépészeti és villamosségi munkák. Alkalmazotti létszám: 634 Érdekképviseleti tagság: ÉVOSZ, BKIK. Vegyépszer Rt. Magyar tulajdonú (100%) vállalkozás évi árbevétele 110 Mrd Ft. (forrás: BBJ Listák Könyve) Tevékenységi köre: Fővállalkozás és generál-kivitelezés; ipari létesítmények építése; autópályák, hidak építése; technológiai szerelés. Alkalmazotti létszám: 770 Érdekképviseleti tagság: ÉVOSZ, BKIK. Középületépítő Rt. Magyar tulajdonú (100%) vállalkozás évi árbevétele 13,454 Mrd Ft.. (forrás: BBJ Listák Könyve) Tevékenységi köre: Fővállalkozás és generál-kivitelezés; új középületek építése és rekonstrukciós munkák, mély-és magasépítés, szerkezetépítés és építőmesteri munkák; szakipari, asztalos, épületgépészeti és villamosségi munkák, ingatlanfejlesztés. Alkalmazotti létszám: 460 Érdekképviseleti tagság: ÉVOSZ, BKIK.

13 13 2. AZ ÁGAZATBAN TEVÉKENYKEDŐ MUNKAADÓI SZÖVETSÉGEK ÉS SZERVEZETEK Az ágazatban tevékenykedő munkaadói szervezetek céljaikat, működési rendjüket, létszámukat, az általuk regisztrált vállalkozások számát, gazdasági erejét, súlyát, az érdekképviseleti munka természetes hatékonyságát illetően nagyon különbözőek és sokfélék. Az építőipart közvetlenül vagy közvetve érintő szövetségeket, szervezeteket többféle megközelítésben és csoportosításban érdemes bemutatni, mivel fontos, hogy a szoros értelemben vett munkaadói szervezetek mellett röviden említésre kerüljenek azok a szakmai, társadalmi, oktatói, fejlesztői, tudományos és kutatói szervezetek is, amelyek munkája szorosan kapcsolódik az építő és építőanyag-ipari tevékenységéhez és annak megfelelő szakmai, társadalmi és tudományos hátteret biztosít. Noha tevékenységterületüket és érdekképviseleti munkájuk természetét illetően is számtalan átfedés jellemző, mégis fontos megtenni a szervezetek közötti differenciálást. Fontos megemlíteni, hogy 1999 óta a kormányzat és az építőipari ágazat közötti a korábbinál szervezettebb információcsere és kapcsolatrendszer megteremtése és működtetése érdekében létrejött az un. Építési Fórum, amelynek keretében az építőipari ágazat jelentős szervezeteinek és a kormányzat, a minisztériumok építéssel foglalkozó hivatalainak, osztályainak képviselői havi rendszerességgel vitatják meg az építésügy aktuális kérdéseit és fogalmaznak meg tervezeteket, ajánlásokat és állásfoglalásokat az építésügy és annak egyes részterületei tekintetében. A Fórum különösen a munkaadók és a munkavállalók közötti kapcsolatok tekintetében nem minősíthető érdekegyeztető szervezetnek ennek ellenére az építőipart érintő fontos kérdések megtárgyalásával, az ágazaton belüli érdekegyeztetés és konszenzuskeresés igényével, és azoknak politikai szféra felé való közvetítésével jelentős szerepet tölt be az építésügy területén és annak jövőjére is hatni képes. Az építőipar jelenlegi helyzete és jövőbeni szerepének megítélése szempontjából fontosnak tartom röviden összefoglalni az építésügy kormányzati irányításával kapcsolatos elvárások és az elmúlt esztendőben ebben a kérdésben felerősödött viták lényeges elemeit, szempontjait. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy ezek a felvetések elsősorban a szakmai munkaadói, vállalkozói érdekképviseletek és szövetségek részéről fogalmazódtak meg, a kormányzat azonban nem zárkózott el azok megvitatásától. Az Építési Fórum különböző felvetések összegyűjtése és elemzése, többszöri megvitatása alapján az ÉVOSZ által beterjesztett Az építésügy helyzete, javaslatok a kormányzatnak című dokumentumot hagyta jóvá, amelyet a különböző kormányszerveknek, politikai pártoknak, építésben érdekelt társadalmi szervezeteknek és a médiáknak kíván eljuttatni. A közelgő parlamenti választásokhoz is kapcsolódóan a kérdés igen élénk politikai és társadalmi érdeklődést váltott ki. Egyetértés látszik abban a kérdésben, hogy az építésügy szabályozási, felügyeleti, finanszírozási vonatkozásban is széttagolt ennek a kérdésnek a megoldásában különös tekintettel önálló lakásügyi vagy építésügyi minisztérium létrehozásának szükségességére

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

Szociális párbeszéd a kereskedelemben

Szociális párbeszéd a kereskedelemben Szociális párbeszéd a kereskedelemben A KSH besorolás szerint a G jelű nemzetgazdasági ág megnevezése: Kereskedelem, járműjavítás. (Az előző szabályozáshoz képest lényeges változás, hogy a korábban belkereskedelemhez

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Molnár Veronika 2004.

SZAKDOLGOZAT. Molnár Veronika 2004. SZAKDOLGOZAT Molnár Veronika 2004. 3 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A gazdaságszervezés három szintje... 7 1. Az Országos Érdekegyeztető Tanács... 10 2. A gazdasági kamarák és a gazdasági érdekképviseleti

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5 I. AZ EURÓPAI UNIÓ NYOMDAIPARÁNAK HELYZETE ÉS HELYE AZ EURÓPAI NYOMDAIPARON BELÜL...6 II. I.1. AZ EURÓPAI UNIÓ FELDOLGOZÓIPARÁNAK HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE...6

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat (Vitaanyag, 3. kiadás)

Részletesebben

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A mikro-, a kis- és a középvállalkozások pénzügyi szaktanácsadásának fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a mezőgazdasági vállalkozásokra

Részletesebben

PIACI KÖRNYEZET, SZABÁLYOZÁS, ÉS VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS

PIACI KÖRNYEZET, SZABÁLYOZÁS, ÉS VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS KÁLLAY LÁSZLÓ, KISSNÉ KOVÁCS ESZTER, KŐHEGYI KÁLMÁN Szerzők: Kállay László Kissné Kovács Eszter Kőhegyi Kálmán Magyar Gazdaságelemző Intézet kallay.laszlo@gazdasagelemzo.hu kovacs.eszter@gazdasagelemzo.hu

Részletesebben

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2

A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 1 Tartalomjegyzék A helyi közüzemi szolgáltatási ágazat helyzete Magyarországon, az érdekvédelem feladatait meghatározó környezeti tényezők... 2 A település üzemeltetési ágazat tevékenységi jellemzői...

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

I IBW. Közhasznú bérlakásszektor bevezetése Magyarországon. Megvalósíthatósági tanulmány. Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen GmbH Wien

I IBW. Közhasznú bérlakásszektor bevezetése Magyarországon. Megvalósíthatósági tanulmány. Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen GmbH Wien I IBW Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen GmbH Wien Közhasznú bérlakásszektor bevezetése Magyarországon Megvalósíthatósági tanulmány A Társaság a Lakásépítésért Egyesület megbízása alapján I IBW

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség

A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A társadalmi párbeszéd, szociális partnerség A MEZŐGAZDASÁGBAN ÁGAZATI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítette: Szeremi Lászlóné Budapest, 2002. Január 31. 2 A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD, SZOCIÁLIS PARTNERSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98

Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98 Karsai Gábor: A magyar gazdaság folyamatai, 1990-98 (Helyzetkép a TEP makro-forgatókönyveihez) Budapest, 1999. február Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. 2. A tervgazdaság általános válsága 5. 3. A piacgazdaság

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKA - AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

KKV Évkönyv 2012. A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon

KKV Évkönyv 2012. A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon KKV Évkönyv 2012 A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon Budapest, 2013 KKV Évkönyv 2012 Nemzetgazdasági Minisztérium, 2013 ISSN 1416-2334 Az évkönyvet készítette a Századvég Gazdaságkutató

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja Javaslat a Beszédes József 2020 elfogadására (Tolna Megyei Önkormányzat gazdasági programja)

Részletesebben