PÁLYÁZAT. Kiskunfélegyházai Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza, Kossuth u.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. Kiskunfélegyházai Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium. 6100.Kiskunfélegyháza, Kossuth u.1."

Átírás

1 PÁLYÁZAT Kiskunfélegyházai Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 34. Készítette: Ágoston Tibor Pál Kapja: Kapus Krisztián Beosztása: igazgató Kiskunfélegyháza Város Polgármestere Elérhetősége: 6100.Kiskunfélegyháza, Kossuth u.1. Telefon:

2 Tisztelt polgármester Úr! Tisztelt Művelődési, Oktatási, Vallásügyi, Informatikai és Sport Bizottság! A mellékelt vezetői programmal megpályázom a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján március 26-án /2012 azonosító számon közzétett, a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium magasabb vezetői álláshelyére meghirdetett igazgatói állást. Minden további egyeztetés, információadás érdekében készséggel állok Polgármester Úr, a bizottság, Kiskunfélegyháza Város Képviselő Testületének és az érdeklődők rendelkezésére. Kiskunfélegyháza, április 9. Ágoston Tibor Pál Igazgató - pályázó 2

3 NYILATKOZAT Hozzájárulok, hogy vezetői pályázatomat, a benne szereplő személyes adataimat, a pályázati eljárással összefüggésben a szakértői véleményezők, az értékelők és a döntéshozók részére átadják, sokszorosítsák, felhasználják, azon kívül hozzájárulok pályázatom nyílt ülésen való tárgyalásához. Kiskunfélegyháza, április 9. Ágoston Tibor Pál Igazgató - pályázó 3

4 1. Vezetői összefoglaló A bölcs vezető méltósága a nem-vezetés. Társait segíti: igazán bizonygatni, felettük győzelmet aratni, bennük hibát találni nem akar. Közösséget követi, így akkor sem vesztes, ha másé éppen a szó. (John Heider) 1.1. Célkitűzés A pályázat megírásával az a célom, hogy Kiskunfélegyháza Város Közoktatási Fejlesztési Tervében, illetve a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Innovációs Stratégiájában meghatározott elvárások, irányelvek figyelembe vételével, átfogó vezetői tervet készítsek a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium számára. Ehhez érzek magamban erőt, szaktudást, motivációt. Van célom, kapcsolati tőkém, aminek felhasználásával tovább tudom folytatni az 5 évvel ezelőtt elkezdett munkát. Nagy feladat előtt áll az iskola az új Nemzeti Köznevelési-, és az új Szakképzési Törvény hatályba lépésével, az ott rögzített feladatok megvalósításával. A TISZK rendszer átszervezése, a megyére kiterjedő két szakképző iskola létrehozása szintén komoly érdekérvényesítő- és tanügy igazgatási feladatot ró az iskola vezetőjére. Ezen belül a vezető és az alkalmazottak közötti kommunikáció, a konfliktuskezelés, az innováció, a szervezeti működés hatékonysága, az oktatás színvonalának megtartása, fejlesztése, mint fő prioritások jelennek meg. Jelenlegi financiális helyzetünkből adódóan, a belső szervezeti struktúra szintjén, az innovációs pontok folyamatos figyelemmel kisérésében, illetve a feladatokban résztvevők számának kiszélesítésében látok lehetőséget a megújulásra, a fejlődésre. Új elvárásoknak kell megfelelni vezetőként és tanárként egyaránt. Az eddigiekhez képest is jelentősen nőnie kell az igazgató kommunikációs és menedzseri repertoárjának. El kell fogadtatnia programját a tantestülettel, a fenntartóval, a társ intézményekkel, a civil szervezetekkel, az iskola lakókörnyezetével, és mindezekhez támogatókat is kell szereznie. A tantestületet motiválnia kell, miközben nyitottá kell tennie az innovációra. A konfliktuskezelő technikákat időben és módszereiben alkalmazni nem egyszerű feladat, de egyre fontosabb. A szervezet fejlődése szempontjából fontos a kulcsfolyamatok PDCA logika alapján történő kezelése, a vezetési-, szervezési kutatások legújabb módszereinek használata a mindennapokban, a rendszerszemléletű gondolkodás, a FEUVE rendszeres, építő jellegű alkalmazása. Professzionális módon kell az intézmény külső és belső kommunikációját felépítenie, szerveznie, működtetnie, a fennmaradás és a versenyképesség érdekében, hiszen a demográfiai hullámvölgyben a tanulók a lábukkal szavaznak, és ha nincs cipőcske az iskolában, akkor nincs szükség tanárra, igazgatóra. Kiemelt feladatként jelenik meg a helyi, intézményi konszolidált légkör megteremtése, mely biztosítja a nyugodt munkavégzést, a biztos megélhetést adó munkahelyi környezetet. Ezt a kreativitás - közös élmény - csapatmunka hármasával kívánom elérni. A fejlesztések feltételrendszerét tanműhelyek bővítésével, tanműhely hálózat létrehozásával és az IKT technika széles körű elterjesztésével kívánom megvalósítani. Ezek a fejlesztések magukba foglalják pl. mobil tantermek beszerzését, azoknak a digitális középiskolába, szakképzésbe való beállítását, a fedett lovarda megépítését és esetleges műhelyek összevonását is. Gazdasági stabilitásunkat meg kell alapoznunk a vállalkozói tevékenység (pl. mozgó húsbolt) kialakításával, oktató kft. létrehozásával, új innovációs stratégia bevezetéséve, mely alkalmazkodik a megváltozott gazdasági feltételekhez. Nyitnunk kell a megváltozott 4

5 munkaképességűek, szociális hátrányban élők közfoglalkoztatása fel, mely nem csak ezeknek az embereknek a felzárkóztatásában eredményes, hanem a gazdasági és pályázati lehetőségek kihasználásával plusz bevételi lehetőséget is eredményez az intézménynek. Meg fogom keresni környékünk vállalkozóit, a jó szándékú lakosokat, hogy támogassák a szakképzés fejlődését Kiskunfélegyházán, ugyanis A befektetőket szervezni kell, azok nem jönnek maguktól. Legfontosabb fejlesztésünknek a tanműhely hálózat kialakítása mellett a fedeles lovarda, illetve az energiafarm létrehozása és a Referencia intézményi hálózatba való aktív bekapcsolódást tekintem, melyek az energiaturizmus, lovas turizmus kifejlődését eredményezhetné Kiskunfélegyházán Kiinduló helyzet - Kiskunfélegyháza város az oktatási ágazat átszervezéséről szóló 40/2007. kt. határozatában augusztus 1-i dátummal, három középiskola összevonásával létrehozta a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium-t, mely Bács-Kiskun megye legnagyobb szakképző intézménye lett, közel 2700 tanulóval és közel 300 dolgozóval. - A meghirdetett igazgatói álláshelyre 5 éves igazgatói ciklus után, belső pályázóként adom be vezetői programomat. - Egyetem utáni közvetlen termelésben szerzett vezetői tapasztalat, közel két évtizedes vállalkozói életút, 28 éves szakképzésben eltöltött mérnök-tanári gyakorlat és igazgatóként 5 éves, intézményi összevonással, TISZK létrehozással tarkított szakmai életút sikerei, eredményei és megpróbáltatásai állnak mögöttem. - A jelenlegi munkatársi közösséget, az intézmény szervezeti felépítését én alakítottam ki, válogattam meg a közvetlen munkatársaimat. Többen 4-5 éve cselekvő részesei, sikerek kovácsai ennek a folyamatnak, és ennek a team-nek a munkáját országos viszonylatban is elismerik, dicsérik, példának állítják mások elé Fő megállapítások - Ez a vezetői program szándéka szerint már minden vonatkozásában az új, korszerű nevelési-oktatási paradigmák integrálását jelenti, és megfelel az új törvényi előírásoknak. Megállapítom, hogy a tantestület nagy része kész az új, az innovatív, az új pedagógiai módszereket alkalmazó szakmai munkára. Az iskola eredményei, kitüntetései impozánsak (pl. Az év Szakképző Iskolája, 2009), de a merítési bázis változása miatt szükséges bizonyos beavatkozások megtétele az oktatás minden területén, a minőség megőrzése céljából. Az intézmény hatékonyságának növelése céljából, a konfliktusok megoldása és a feszültségek csökkentése érdekében céltudatos, integrált intézményi irányításra és professzionális kommunikációra van szükség. A tantestület egészének pozitív megerősítésre van szüksége és olyan pályamodell kidolgozására, mely motiválja őket az iskolai és a TISZK megújításának folyamatában. A beiskolázási program átdolgozása, hatékonyabbá tétele, az intézmény vonzóbbá tétele ebben a nagy átalakítási folyamatban életbe vágó fontosságú a demográfiai mutatók, a tanulók egyre gyengülő tudása és a szakmák presztízsének romlása miatt. 5

6 - Végzős diákjainknak olyan piacképes, széles alapon nyugvó tudás biztosítása szükséges, mely megkönnyíti az elhelyezkedésüket. Tanulóinkban ki kell alakítani azokat a kulcskompetenciákat, melyeket most igényelnek a munkahelyek: Elvárt szakmai, mentális kompetenciák az általános, gyorsan alkalmazható cselekvő képesség a problémamegoldó gondolkodás digitális írástudás intelligencia a jó kommunikációt, szakmai idegen nyelvi tudás a kooperációs képességeket, a csapatban dolgozás a fejlődés képessége az önálló munkavégzés a motiváció, elkötelezettség a modern munka kultúra, munkafegyelem 1.4. Következtetések - Bizakodva tekintek az újabb megmérettetés elé, mert hiszem, hogy a vezetés-, a szervezet-, a munkatársak- és a minőség fejlesztésébe befektetett munka meghozza gyümölcsét. - Az intézmény szellemi-, szervezeti- és környezet kultúrája, elhivatott munkatársi közössége biztos háttér egy korszerű, a mai fiatalok fejlődés-lélektani sajátosságait figyelembe vevő program megvalósításához. - Arra a következtetésre jutottam, hogy intézményi és TISZK-es szinten feltétlenül szükséges újra gondolni és kiépíteni egy horizontális és vertikális információáramlási rendszert, és mindenkinek tudnia kell kezelni az informatikai rendszert. - Az intézmény dolgozói az általam felvetett kérdőíves vizsgálatban jelezték, hogy a hatékonyabb vezetői funkciókat és a FEUVE előre mutató, támogató funkcióit, és azok alkalmazását is igényelnék. Több egyeztetést és megbeszélést szeretnének a közös munka hatékonyságának érdekében. Ennek érdekében törekszem olyan iskola kialakítására, ahol a kollégák biztonságban érzik magukat és ahol jó és konszolidált légkör uralkodik. Közösen kidolgozott nevelési és normarendszert, saját etikai kódexet hozunk létre. (részben már működik) - A szakmai és a velünk kapcsolatban levő intézményekkel, cégekkel közösen fel kell térképezni az igényeket és fel kell ajánlani az erre épülő modulokat a szakképzésben, a felnőtt képzésben egyaránt. Tanulóinknak biztosítanunk kell a piacképes tudásához szükséges kiegészítő tanfolyamok (pl. kisgép kezelői tanfolyam, minőség ellenőr végzettség) kedvezményes elvégzését. - Meggyőződésem, hogy a vezetői program kitörési pontjainak megvalósításával a negatív tendenciák megállíthatóak, és a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium továbbra is a régió meghatározó intézménye marad. Megválasztásom esetén sikerorientált, csapatban dolgozni tudó, összehangolt munkavégzésre képes nevelőtestülettel szeretnék dolgozni a nem többet, hanem másképpen elv alapján, azaz finomra hangoljuk rendszerünket. 6

7 Tisztelettel kérem a véleményező munkatársaimat és a döntéshozó bizottságok tagjait, hogy az előző ciklusban megfogalmazott vezetői programomat szembesítsék az eredményekkel! 7

8 2. Bevezetés Egy intézményben nem elegendő, ha az egyének tevékenykednek benne. Ettől mozaikra hullhat szét a munka, s bármilyen színesre csiszoltuk is az egyes mozaikot, értékessé csakúgy válhatnak, ha egységes képpé illeszkednek. (Kerékgyártó Imre) Egyetemi tanulmányaim befejeztével kerültem ki a magyar mezőgazdaságba. Üzemeltető gépészmérnökként dolgozva megismerhettem a szakmámat teljesen alulról építkezve, tapasztalatokat szerezve ban kerültem vissza régi Alma Materembe, a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskolába, ahol mérnök-tanárként végig tanítottam a szakképzés minden lehetséges variációját. Közben vállalkozóként is tevékenykedtem és szereztem tapasztalatokat, kapcsolatokat. Szakmai tudásomat folyamatosan fejlesztettem és így lettem az elméleti munkaközösség vezetője, szakmai-, és érettségi vizsgák elnöke hozta számomra a nagy kihívást, mikor Kiskunfélegyházán összevonásra került a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Közgazdasági Szakközépiskola és a Kossuth Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Az intézmény vezetőjeként hasznosíthattam a mezőgazdasági gépészmérnöki végzettségemet, őstermelői gyakorlatomat, a mérnök-tanárként megszerzett gépgyártástechnológiai tapasztalataimat, a vállalkozói múltamból származó ismereteimet és a tanügy igazgatási érdeklődésemet. Jelenleg is több területen vagyok szakértő és vizsgaelnök. Aktívan dolgozom a BácsSzakma Zrt által működtetett TISZK-ben, ahol a Tanácsadó testületnek, az Igazgatók Tanácsának és a Döntést Előkészítő Bizottságnak vagyok a tagja és a Gépészet Szakmacsoportnak az elnöke. Városunkat is képviselem a TISZK Közgyűléseken, amikor Polgármester úr elfoglaltsága megköveteli ezt. A magyar oktatási rendszerben az iskola szakmai tekintetben önálló. Ennek a pedagógiailag szuverén rendszernek a meghatározó személyisége, vezetője az igazgató. Az intézményre jellemző pedagógiai kultúrának ő az első számú formálója. Tapasztalati tény, hogy pozíciójából eredően minden gátló körülmény ellenére át tudja formálni az iskola arculatát, ha van hozzá mersze, tudása. Minden cselekedetünket valami motiválja, vezérli. Ez a tevékenységünk kiváltója, mozgatója. Mi a vezetői motiváció? Talán nem is lehet meghatározni. Az első gondolat az érzelmi kötődés az iskolához, a tenni és javítani akarás a mostani helyzetben. A második a bizonyítás vágya, az önmegvalósítás. Nagyon sokat dolgoztunk, szép eredményeket értünk el, büszkék lehettünk tanítványaink sikereire az SZKTV versenyeken. Számtalan pályázatban vettünk részt, foglalkozunk a hátrányos helyzetű (AJKSZP, Dobbantó), és a tehetséges (tehetségpont) fiatalokkal. Az Év szakképző iskolája, és az SZFP-II dicskérő oklevél kötelez minket a munka folytatására, amihez már megszereztük többek között az Innovatív iskolák szövetségének tagságát, a TÁMOP keretén belül alkalmazzuk a kompetencia alapú oktatás teljes módszertanát, illetve a TÁMOP pályázatban elnyerte mindhárom tagintézményünk a Referencia intézmény megtisztelő címet. Kiépítettük külföldi kapcsolatainkat, tanulóink a Mobilitás program keretében Magyarországon és külföldön is tanulnak, végzik szakmai gyakorlatukat Németországtól Romániáig bezárólag, illetve nyitunk új országok felé is. (Olaszország, Franciaország) A nagy kihívás volt a nehéz gazdasági helyzetben, a megszorítások közepette végezni a minőségi szakképzési feladatokat, mikor sokszor anyagra sem volt pénz. Ennek ellenére 8

9 minden évben kijöttünk a normatív finanszírozásból, ezzel a városi iskoláknak biztosítottunk támogatást, és a városnak is segítettünk különböző munkák elvégzésével. Az előttünk álló nagy feladat a TISZK-es rendszer átalakítása, az iskola megmaradása, városunk érdekeink markáns képviselete. Megválasztásom esetén mindent megteszek, hogy ne sérüljenek a város és az iskola érdekei, és továbbra is a csúcsminőségű technológiák, a modern műszaki szemlélet (AIPA tagsággal) megjelenésének színtere legyen az iskola, ahol a környék vállalkozói mindent megtalálhatnak, ami a versenyképességük megőrzéséhez szükséges. 9

10 3. Az iskola földrajzi elhelyezkedése, rövid története 3.1. Bács-Kiskun megye az ország életében Bács-Kiskun az ország ötödik legnépesebb megyéje, de a népsűrűség majdnem fele az országos átlagnak. A településhálózat ritka, nagy elemekből álló, ezen kívül magas a külterületi lakosság száma és aránya. A megye lakossága meghaladja a félmillió főt ( fő), lakosságának 66%-a a megye húsz városában él. A legnépesebb település a megyeszékhely Kecskemét, ahol a megye lakosságának egyötöde él. Jellemzőek az óriásfalvak, emellett napjainkban is még jelentős a tanyasi lakosság száma. A legsűrűbben lakott település Kecskemét (343 fő / km 2), a legritkábban lakott pedig Újsolt (5 fő / km2). Három kistérség lélekszáma nem haladja meg a főt (Bácsalmási, Jánoshalmai, Kiskunmajsai). Területe tipikus alföldi adottságokkal bíró, száraz vidék. A napsütéses órák száma az országos átlaghoz képest magas ( h/év). A megye az ország legnapfényesebb területei közé tartozik. A csapadék viszonylag kevés, mm/év körüli. A megye középső területein homokos, egyes területeken löszös, szikes területekkel találkozhatunk, míg a keleti és a nyugati területen öntéstalajok az uralkodóak. Az éves középhőmérséklet 10 10,5 C. A természetföldrajzi viszonyai alapján a megye mezőgazdasági adottságai a miatt kifejezetten jók. A megye nagy méretéből, településszerkezetéből következően az infrastrukturális hálózatra jellemző lesz a települések közti viszonylag nagy távolság, a több alközpont megléte. Ehhez egy jó közlekedési hálózat kapcsolódik, a vasúti, a közúti közlekedés szerkezete kielégítő, jól lefedik a megye területét (a déli részek kivételével) Térszerkezet, közlekedési adottságok A térség közlekedési adottságai jónak mondhatók, a közlekedési hálózat hierarchikus viszonyok szerint rendezett, a hagyományos útvonalakhoz kötődően jött létre, illetve ennek megfelelően rendeződtek a térszerkezeti-közlekedési tengelyek. Az alábbi sematizált térképi rajz alapján az együttműködés közlekedési feltételeire az alábbiak jellemzők: Az együttműködés belső közlekedés központja Kiskunhalas. A terület nyugati és déli irányból korlátos, nyugaton a Duna vonala, délen az EU külső Szerbiával közös határa zárja le. Az együttműködés területe összefüggő, a ritka hálózatú, térben koncentrált városi települések túlsúlya miatt a távolságok a ténylegesnél látszólagosan kisebbek. A nagy távolságok ellenére a települések közti közlekedési kapcsolat kielégítő. A települések közti jó közlekedési kapcsolatok ellenére több településnél az elérési idő fordítottan arányos a távolsággal. A lefedett nagy terület átfogó közlekedési rendszerrel (közút, vasút) rendelkezik, jól kihasználja az országos és nemzetközi magisztrálok (M5) meglétét. A meglévő közlekedési útvonalak hálózatos jellegűek, több alközponttal. Átadásra került M6 autópálya révén a közlekedési adottságok javultak. Az M8 autópálya megépülésével a transzverzális közlekedési kapcsolatok szintén jelentősen javultak (Pentele-híd). 10

11 1. ábra: megyei térszerkezet és a települések nagysága, Forrás: saját szerkesztés A közlekedési hálózatok dinamikus fejlődésével a megye versenyképessége a jövőben várhatóan fejlődni fog. Szerbia EU-s tagságával a Balkán felé irányuló kereskedelem, közlekedés megélénkülése várható, amelyek révén szintén jelentős előnyökhöz jut a megye Munkaerő-piaci keresletelemzés Főbb demográfiai adatok A jelen fejezet a 2007/2008-as statisztikai adatokra épül (kivéve a külön jelzetteket) Népesedési és népmozgalmi mutatók A megye népsűrűsége átlagos, fő/km² közötti (kivéve a Kecskeméti kistérséget, ahol ez az érték magasabb). A természetes szaporodás, illetve fogyás 1000 lakosra kivetítve -4,4 3,5 fő volt 2007-ben, azaz a megye népessége fogy. 11

12 2. ábra: lakónépesség számának változása a évben, Forrás: KSH A megye kistérségei közül egyedül a népességszámát tekintve is meghatározó Kecskeméti kistérség adatai mutatnak létszámbővülést, ami a következő tényezőknek köszönhető: az élve születések számának (2007-es év kivételével történő) jelentős növekedése, illetve a halálozási arány némi csökkenése, valamint a kistérségbe történő nagyarányú bevándorlás. A többi kistérség adatai stagnálást, illetve csökkenést mutatnak. Erősebb a népesség fogyása a Kalocsai, a Kiskunfélegyházai, és a Kiskőrösi kistérségekben, lassabb a fogyás a Bajai, és a Kiskunhalasi kistérségekben. Ingadozó a Bácsalmási, a Jánoshalmai és a Kunszentmiklósi kistérség. A Kiskunmajsai kistérség népességszáma gyakorlatilag stagnál. A gyorsan romló demográfiai mutatókkal rendelkező kistérségekben a születésszám folyamatos csökkenése kiegészül a nagyarányú elvándorlással. A lassabban fogyó demográfiai mutatókkal rendelkező kistérségekben a születések száma némi növekedést mutat, illetve az elvándorlás is kisebb arányú. Összegezve megállapítható, hogy a megye kistérségei közül csupán a kecskeméti kistérség tekinthető stabil, fejlődő kistérségnek, az összes többi kistérség a romló helyzetűek közé sorolható. A kecskeméti kistérséget leszámítva a legnagyobb népességet a Bajai kistérség tömöríti. A Kalocsai, és a Kiskőrösi, illetve a Kiskunfélegyházi és a Kiskunmajsai kistérségek népességkoncentrációja azonosnak tekinthető. 3. ábra: ezer lakosra jutó természetes szaporodás, fogyás a évben, Forrás: KSH 12

13 Kisté rség Bácsalmási kistérség Bajai kistérség Jánoshalmai kistérség Kalocsai kistérség Kecskeméti kistérség Kiskőrösi kistérség Kiskunfélegyházai kistérség Kiskunhalasi kistérség Kiskunmajsai kistérség Kunszentmiklósi kistérség Szé khely Bácsalmás Baja Jánoshalma Kalocsa Kecskemét Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Kiskunmajsa Kunszentmiklós Terüle t (km²) Léle kszá m (fő) Település 381, , , , , , , , , , ábra: Bács-Kiskun megye kistérségeinek területe, lélekszáma, településszáma, Forrás: KSH A megye népességének korcsoport szerinti összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a 15 éven aluli népesség aránya 2008-ban a Kalocsai és a Bajai kistérségben a legalacsonyabb, mindösszesen 13% körüli, a megye többi kistérségében 15% körüli. A 15 és a 64 év közötti népesség aránya igen változó, a Kecskeméti és a Kiskunhalasi kistérségben a legmagasabb (70% feletti), míg a Jánoshalmaiban nem éri el a 65%-ot. A 65 feletti népesség 20%-ot meghaladó arányú a Jánoshalmai, 17%-ot meghaladó a Bajai, Kalocsai, a Kiskőrösi és a Kiskunmajsai kistérségekben. A népszaporulatra vonatkozóan elmondható, hogy a megyében igen alacsony az ezer főre jutó házasságkötések száma (3-4), csak Kecskemét értéke haladja meg az 5/1000 értéket, a megye délkeleti részén a házasságon kívüli élve születések száma meghaladja az 50%-ot (Kiskunmajsa, Kiskunhalas, Jánoshalma, Bácsalmás). Az ezer főre jutó élve születések száma a Kalocsai és a Jánoshalmi kistérségekben nem éri el a 8-at, és a legjobb értéket képviselő Kecskeméten is csak éppen meghaladja az országos átlagot. Az első gyermeküket szülő nők átlagéletkora a megyében év. A halálozás magas, de az országos adatoknak megfelelő arányú. Megyén belül rossz helyzetben a Jánoshalmai és a Bácsalmási kistérség van, melyekről általában véve is elmondható, hogy a legrosszabbak a reprodukciós mutatóik Az iskolák története 128/2007. képviselő-testületi határozat: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete június 7-én tartott ülésén Előterjesztés alapító okiratok módosítása és az új nevelési, oktatási intézmények alapító okiratának elfogadása tárgyában napirenden megszüntette a következő iskolákat: Göllesz Viktor Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola, Közgazdasági Szakközépiskola, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola és Szakiskola és létrehozta a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium nevű új nevelési-oktatási intézményt, elfogadva az alapító okiratát. 13

14 Az összevont iskolák rövid bemutatása Közgazdasági Szakközépiskola A Közgazdasági Technikum, majd Szakközépiskola az 1961/1962-es tanévben kezdte meg működését 2 osztállyal, összesen 76 tanulóval. A 4 éves képzés folyamán heti 1 nap szakmai gyakorlaton vettek részt a gyerekek. Kezdetben nehézséget okozott a szakmai tárgyak oktatása, mert óraadók adták át tudásukat a tanulóknak. Viszont a gyakorlattal való eleven kapcsolat hasznára vált a gyerekeknek október 25-én Varga Jenő közgazdász nevét vette fel az intézmény, és viselte 1992ig. Az 1987/1988-as tanévben 32 tanulóval indult el az idegen nyelvű gépíró-gyorsíró osztály nyarán került sor a fűtés és világítás korszerűsítésére, a könyvtár új helyének kialakítására. Az 1990/1991-es évben már igazgatási-ügyviteli ágazatra és pénzügyi ágazatra bomlott az egyik osztály, mert a gazdasági változások megkövetelték az alkalmazkodást ben az iskola kollégiumát vissza kellett adni a kalocsai iskolanővéreknek, ezért átköltöztek a Kun utcába őszén csatlakoztak a világbanki programhoz ben elkészült a taniroda, mely lehetővé tette a gyakorlati oktatás iskolai keretekben való megvalósítását. Az iskola sok tanulója a továbbtanulást tűzi célként maga elé, ezért mind a közismereti, mind a reáltantárgyak, valamint a közgazdasági ismeretek elsajátítására nagy hangsúlyt fektetnek. Jelen pillanatban 3, közgazdasági, ügyviteli és kereskedelemmarketing szakmacsoportban folyik a képzés a dunaújvárosi Főiskolával együttműködve bekapcsolódtak a felsőfokú szakképzésbe. Az érettségi utáni szakképzés új lehetőségeket nyitott. Az OKJ kínálatából mindig olyan szakmákat választottak, melyek alkalmazkodnak a piaci igények és a munkaerő-piaci elvárásokhoz, ezért az elmúlt 5 évben folyamatosan új szakképesítések tanítását kezdték meg. A Közgazdasági Szakközépiskola alapfilozófiájához hozzátartozik, hogy nemcsak a szakképzésre és a felsőoktatásra való felkészítést tartják fontosnak. Számukra döntő, hogy a tanulók jól érezzék magukat az iskolában. Fegyelmezett hozzáállással, értelmes célokért küzdve, fiatalos jókedvvel és lendülettel oldják meg feladataikat. Az iskola 2004 óta nemzetközi EBCL vizsgaközpont. A felnőttképzésbe 3 éve tudtak bekapcsolódni egy osztállyal. Szakmai képzésünk színvonalát országos és nemzetközi eredményeik igazolják. A Közgazdasági Szakközépiskola a es tanévtől legfontosabb tartalmi munkájának az új kétszintű érettségi rendszerre való áttérés feladatainak megoldását tekintette. A belső folyamatokon belül a módszertani felkészítések és a tananyagok, követelmények megismerése volt a kiemelt feladat. A 2004/2005. tanévtől a felsőfokú szakképzés a Budapesti Gazdasági Főiskola akkreditációjával folytatódott a pénzügyi szakügyintéző képzéssel a kreditpontokért, így a sikeresen végzettek rövidített képzésben juthatnak be a felsőoktatás rendszerébe. A 243/2003. rendelet alapján már ebben a tanévben kiemelt feladat volt a NAT kiegészítéseként az európai elvárásoknak megfeleltetett kompetenciák megismerése, alkalmazása ben az Európai Uniós Humán Erőforrás-fejlesztési Program lehetőséget kínált a tartalmi munka korszerűsítésére. A 2005-ben megírt HEFOP pályázat - a Kompetencia alapú oktatás elterjesztése az oktatás területén - sikeres lett. Ennek eredménye, hogy a tanévben az iskola önállóan bekapcsolódott a modern átalakulási folyamatba. Az eredményes pályázat alapján, három kompetenciaterületen indult el az innovatív folyamat az akkor 9. osztályos tanulók körében. 14

15 Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola és Szakiskola A mezőgazdasági szakképzésnek 70 éves, az élelmiszeripari szakképzésnek közel 40 éves múltja van Kiskunfélegyházán. Az iskola 1945 előtt egyházi Mezőgazdasági Leányképző Iskola, 1950-től Mezőgazdasági Technikum, l968-tól Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző, l988-tól szakközépiskola is, jelenleg Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola és Szakiskola. Hosszú időszakon át jellemző volt az intézményre, hogy kevés és speciális képzést nyújtó szakmákra iskolázott be ig a szarvasmarha-tenyésztő, baromfitenyésztő és húsfeldolgozó szakmák közül választhattak a diákok. Saját gyakorlati bázisa nem volt az iskolának től fejlesztések sora indult el. A túlspecializált szakmákat felváltották a többféle feladatkör betöltésére felkészítő, ezáltal jobb elhelyezkedési és megélhetési esélyt adó szakmák. Mindez az alapvetően tanuló képzésére berendezkedett iskolában jelentős létszámfelfutást eredményezett. Igen nagy előrelépés történt az iskolai tanüzemi háttér kiépítésével ben tanvágóhidat létesített a fenntartó önkormányzat a húsipari gyakorlati képzés számára, amely 1997-ben új húsfeldolgozó tanüzemmel bővült ben az iskola 200 ha földterület (szántó) használati jogát kapta meg tangazdaság céljára ban az önkormányzat megvásárolta a földterületen lévő állattartó telepet. A romos épületekből két istállót újítottak fel, amelyben jelenleg sertés-, juh- és lóállomány szolgálja a gyakorlati képzést, valamint magtárat, gépszínt, szociális blokkot és csoportszobát alakítottak ki. A földterületen az iskola által telepített 1,2 ha szőlő, 1,2 ha gyümölcsös, 1 üvegház szolgálja a képzést ban új étkezővel gyarapodott az iskola ben befejeződött az épülettömb felújítása, melynek keretében megújult a 200 fős kollégium, és otthont tudott adni korábban a város szélére telepített leánykollégiumnak. Az 1999-ben létesült új iskolaépület már a 21. század európai színvonalú képzésének lehetőségeit kínálja tól az iskola sikeres pályázata alapján részt vevője SZFP-II. programnak, amely magában foglalja az eszközfejlesztést, a tanártovábbképzést, a projekt alapú oktatás elterjesztését és a kooperatív tanítási módszerek alkalmazását (a program 2011-ig tartott volna, de 2009-ben forráshiány miatt megszakadt. Az iskola Dicsérő oklevelet kapott Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola február1-jén kezdődött meg a tanítás a jogelőd intézményben, a KIS-KUN FÉLEGYHÁZI ALSÓFOKÚ IPARISKOLÁBAN, az egykori Fehér iskola termeiben. A kor igényeit kielégítő 23 szakma (például ács, lakatos, órás, talyigás) 164 tanoncának az elméleti képzése folyt itt heti 7 órában ban már a kereskedők oktatása is megkezdődött, a két iskolát egyesítették Kis-kun-félegyházi Alsófokú Kereskedelmi és Ipariskola néven. A két oktatási intézmény 1892-től aztán újra önállósult. A tanulók három osztályt végeztek, a létszám általában fő volt. Az ipariskolában az oktatás színvonala a helyi lehetőségek szintjén megfelelő volt, a Kecskeméti Iparkiállításon többször is jutalmazták az intézményt (például 1901-ben aranyérmet kapott). Önálló, saját épületbe 1909-ben költözött. A lányok szakmai oktatása 1925-től kezdődött, nekik kezdetben 7 szakmát tanítottak (például szabó, kalapos, fényképész).1936-ban újjászerveződött a szakoktatás, 5 alapszakma köré csoportosítva (cipész-, építő-, fa-, 15

16 szabó-, fémipar).a második világháborút követően az oktatás szocialista átalakítása fokozatosan történt, kezdetben csak kisebb változtatásokkal ben kezdte meg működését a Petőfi Sándor Tanoncotthon, 20 férőhellyel ban az államosítás után az intézmény a Kiskunfélegyházi Állami Iparos Tanonciskola nevet kapta. Az 1949-ben megjelent IV. törvény gyökereiben változtatta meg a szakképzést, megkezdődött a szakembergárda kinevelése a nagyipar számára, kezdetét vette a tanerők speciális kiképzése, kiadják az első tanterveket, szerveződni kezdenek a mai értelemben vett szakiskolák. A helyi ipariskolában is a következő tanévtől már főállású, ide kinevezett pedagógusok tanítottak. A város ipari fejlődésével párhuzamosan a tanulólétszám kisebb nagyobb visszaesésekkel, de egyre nőtt, nagyobb férőhelyre volt szükség. Az új épület 1969-re készült el, akkor költözött az intézmény a mai helyére, a Kossuth utca 34. szám alá ben megkezdődött az oktatás a Szakmunkások Szakközépiskolájában, ez 1983-ban levelező tagozattá alakult, 1998-tól pedig esti tagozatként működik ban átadták a 200 férőhelyes kollégiumot és 120 munkahelyes iskolai tanműhelyt ben megkezdődött a cipőipari és ruhaipari technikusképzés levelező tagozaton. A tanulólétszám növekedése okán (1100 tanuló) 1987-re elkészült az új épületszárny 5 tanteremmel és 4 csoportszobával ben vette fel az intézmény Kossuth Lajos nevét, ugyanebben az évben indult meg az IPOSZ képzés. A rendszerváltás és a privatizáció hozta változások miatt a gyakorlati oktatást az iskolának kellett átvállalnia. Az eddigi tanuló helyett közel 600 tanuló számára kellett gyakorlati helyet biztosítani. Ekkor alakult a Tanépítés-vezetőség is. A város a Molnártelepi, volt KUNÉP tanműhely megvásárlásával segítette a feladat megoldását ben újraindult a kereskedő szakma oktatása (élelmiszer- és vegyi árukereskedő néven). 1993ban a végzett szakmunkások számára intenzív tagozat létesült (nappali tagozaton 2 év alatt érettségizhettek le a szakmunkásképzőben folytatott iskolai tanulmányaik beszámításával) ban a Világbank támogatásával humán és közlekedési szakmacsoportban szakközépiskolai osztályok kezdték meg működésüket, és ekkor indult a 9-10 osztályos alapképzés is ben a Budapesti Gazdasági Főiskola kihelyezett tagozataként kezdte el működését a felsőfokú szakképzés, az AIFSZ ben ECDL vizsgaközpont alakult az iskolában ben nyelvi előkészítő osztály indult a kereskedelem-marketing szakmacsoportban ban a zsúfoltság csökkentése érdekében a tanműhely tetőterében 4 tanterem (benne korszerűen berendezett közlekedési, kereskedői, mérőszobai kabinet) létesült, az építési munkálatok nagy részét a tanulók végezték Közös történetünk Összevonás kezdet : augusztus 1. Tagintézmények: - Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola - Közgazdasági Szakközépiskola - Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola és Szakiskola Tanügy-igazgatási feladatok: - SZMSZ magalkotás augusztus Pedagógiai alapdokumentumok elkészítése november 1. Aktualizálásuk folyamatos. - Szervezeti átalakítás szeptember Intézményi fejlesztési terv elkészítése december - Gazdasági Hivatal felállítása augusztus

17 - A Bács-Kiskun megyei Szakképzés-fejlesztési Konzorcium munkájába való bekapcsolódás szeptember Bács-Szakma Zrt. megalapítása, intézményi, városi képviselet (2008. december 11.) Saldo integrált ügyviteli rendszer bevezetése SNW iskolai adminisztrációs szoftverrendszer bevezetése 2008/2009 tanévtől A Bács-Szakma Zrt-ben végzett munka: - - Decentrumok kialakítsa (Kiskunfélegyházán a gépészet, közúti közlekedés, számvitel, élelmiszeripar) TIOP iroda kialakítása a Korona u. 2-ben Kiskunfélegyháza város képviselete aláírási és szavazási joggal (Ágoston Tibor) Szakmacsoportos bizottságok kialakítása (egészségügy, szociális szolgáltatások, oktatás, művészet, közművelődés, kommunikáció, gépészet Ágoston Tibor, elektrotechnika-elektronika, informatika, építészet, könnyűipar Dányi Judit, faipar, közlekedés, közgazdaság, ügyvitel Csenkiné Bihal Mária, Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom, egyéb szolgáltatások, mezőgazdaság, élelmiszeripar Kis Miklós) Igazgatók Tanácsában való részvétel (Ágoston Tibor) Felügyelő Bizottsági tagság (Ágoston Tibor 2009-ig) Tanácsadó Testületi tagság (Ágoston Tibor) TÁMOP projektben való részvétel (Ágoston Tibor technológiai szakértő, Reicher József- kapcsolattartásért felelős szakértő, Dr. Bánki Horváth Mihály felnőttképzési szakértő) TIOP projekt gépbeszerzés ( ,- forint értékben gépészet szakmacsoport számára ) TISZK által szervezett továbbképzéseken való részvétel A Bács-Szakma ZRT-n belül összesen 9 féle pedagógus továbbképzés volt megszervezve nálunk. - Horizontális szempontok érvényesítés projektek és pályázati programok tervezése és megvalósítása során Időpont: szeptember 30., október A kompetencia alapú moduláris szerkezetű szakképzés gyakorlati megvalósítása a szakképző iskolákban Időpont: szeptember Projektmódszer, projekt-alapú oktatás Időpont: május 05.,

18 Szakmai munka: szeptember 1-től kibővített vezetői ülésen meghatároztuk azokat a munkaközösségeket, melyekre mindenképpen szükség van. Kialakításra került egy közös testnevelés munkaközösség, a többiek számát minimalizáltuk. Bevezettük az áttanítást (van olyan kolléga, aki 4 helyszínen tanít) Iskolapszichológus és fejlesztőpedagógusok alkalmazása, ilyen irányú képzések támogatása Jelentős mértékű tanári továbbképzés (Felsőoktatási intézményben jelenleg tanuló, másod és harmad diplomát szerzők létszáma 14 fő. 120 órás továbbképzés miatt soros előrelépők létszáma 2010-ben 11 fő, 2011-ben 16-fő 2012-ben 20 fő) Jelentős megyei és országos versenyeken elért eredmények, mind szakmai, mind sport vonalon A 2006/2007-es tanévtől kialakult rend szerint folyik az SZFP elvárásainak megfelelő projektoktatás az intézményünkben, látható eredménnyel. A Szakiskolai Fejlesztési Programnak köszönhetően iskolánk eszközfejlesztéseket tudott végrehajtani. A kollégák módszertanilag megújultak, biztonsággal alkalmazzák a projektmódszert, mely egy olyan tanulásszervezés, melynek középpontjában valamilyen elvégzendő tevékenység áll, és a hangsúlyt az ismeretek megszerzésének folyamatára helyezi. Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programban résztvevő diákok száma évről évre emelkedő tendenciát mutat, ennek függvénye az elnyert támogatási összeg, ami a következők szerint alakult. 2008/ / / fő ,- forint 45 fő ,- forint 70 fő ,- forint Dobbantó program a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdetett szeptember 30-i beadással Dobbantó az egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő évfolyamok tartalmi fejlesztése és az intézményi megvalósítás támogatása címen szakiskolák számára, melyet a KSZIK Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája megnyert. Szerződés aláírására november 24-én került sor. A Dobbantó program által nyert összeg: A szakmai szolgáltatás keretében természetben nyújtott intézményi támogatás értéke Ft. További Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül, melyet kizárólag a program megvalósításához használhat fel. Finanszírozási ütem: 1. ütem: ,- Ft 2. ütem: ,- Ft 3. ütem: ,- Ft 4. ütem: ,- Ft 5. ütem: ,- Ft Speciális Szakiskola - a as tanévtől a speciális szakiskola előkészítő 910. osztálya és a szakképző évfolyama a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája részévé vált. Az intézmény tevékenységét a Kun utca 2. alatt folytatja. Reintegráció 2008/2009-es tanévben elindítottuk a szakképzést előkészítő évfolyamot két osztállyal. 18

19 - - Digitális Középiskolát az Apertus Közalapítvány segítségével és irányításával indítottuk 2010-ben, 40 fővel. Felnőttképzésünk évről-évre fejlődik, és jelentős bevételt hoz. (2007. év , év , év , év ,- Ezüst és Aranykalászos tanfolyamok, Zöld könyves tanfolyam, virágkötő tanfolyam, tej és tejtermék feldolgozó tanfolyam, ECDL és EBCL tanfolyamok stb.) Alternatív vitarendezés 6 x 30 óra továbbképzés 5 főnek TÁMOP Dobbantó program bemutatása, pályaorientáció 2 fő Országos elismeréseink: - Akkreditált felnőttképzési intézmény 2007-től 2009-ben az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől iskolánk elnyerte az Erőszakmentes egészségtudatos iskola elismerő címet. BKM Kereskedelmi és Iparkamara az Év szakképző Iskolája címet adományozta intézményünknek 2009-ben. Elismerő oklevél az SZFP II-ben végzett munkáért 2010-ben A Vidékfejlesztési és Földművelésügyi Minisztérium Bronz fokozatú tangazdaság és bronz fokozatú tanvágóhíd minősítés 2008-ban. Intézményünk Kossuth kollégiuma és Speciális Szakiskolája jogosult a Tehetségpont cím viselésére 2011-től. Innovatív iskola Referencia Intézmény Az előminősítés után márciusában mindhárom tagintézményünk megkapta ezt az országos elismerést kifejező címet. Helytállás az országos szakmai és tanulmányi versenyeken 2010/2011-es tanévben 72 fő ért el minősített eredményt. Legkiemelkedőbb versenyeredményeink: Kőműves SZKTV SNI-s tanulók részére LISAP fodrászverseny Fodrász SZKTV Festő, mázoló és tapétázó SZKTV Bike triál országos verseny Megyei sportlövészeti verseny Toyota Szaki Kupa Német nyelvi olimpia Mezgé Cukrász hagyományőrző verseny III. kárpát-medencei grillázstorta készítő verseny Húsipari SZKTV Pék-cukrász SZKTV Országos Atlétikai Diákolimpia (súlylökés) Csapó Dániel emlékverseny Közgé HVG Országos Interaktív vetélkedő Megyei matematika verseny Gordius matematika verseny Orsz. Informatikai tanulmányi verseny INTERSTENO kongresszus és világbajnokság Párizs 5. ábra: kiemelkedő versenyeredményeink Kossuth hely 2 hely + különdíj 1-4 hely 6. hely 1. hely 2. hely 1 hely 1. hely 3. hely Aranyérem 1. hely 6. hely 6. hely 4. hely 4. hely 1., 2. hely 2., 3., 6. hely Döntő 21., 43. hely

20 Megnyert pályázatok: - SZFP II AJKSZP Dobbantó TÁMOP kolloka TÁMOP Mobilitás (belföldi és külföldi) Gyermeknyelven az erőszakmentességről (OFI) Útravaló Határon Túli Magyar Oktatásért TÁMOP Referencia intézmény mindhárom tagintézményünk Béres Egészség Hungaricum tanszoba kialakítás HEFOP /b NTP-OKA-XVI (Speciális Tehetségpont) Egyesületi tagságaink: - Műszaki Oktatói (Kamarai) Egyesület tagság, Gyakorlati Oktatási Bizottság központja a Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola vezetője Ágoston Tibor igazgató úr. KINCSEM Angol Telivét Tenyésztési Klaszter tagság. Ehhez már vásároltunk egy angol telivér tenyész kancát. AIPA (Alföldi Regionális Iparfejlesztési Klaszter) tagság Részvétel a rendezvényeken, 5 új OKJ-s szakma bevezetésében részvétel. Innovatív Iskolák Szövetsége tagság Magyar Szakképzési Társaság (MSZT) Tehetség hálózat Kollégiumi élet Kettő, kétszáz-kétszáz főt befogadó kollégiummal rendelkezik az iskola. A Közgazdasági tagintézmény leány kollégiumát megszüntettük gazdaságtalanság miatt, és átszerveztük a Speciális Intézmény Egységgé, ahol jelenleg 103 fő képzése folyik. A kollégiumban megújult- és a tanulók igényeihez igazodó módszerekkel folyik a pedagógiai munka. Az egyik kollégiumunk a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolájának és Szakiskolájának önálló telephellyel rendelkező kollégiuma. A kétszintes kollégiumi épület az iskolával közös udvarban van, 208 kollégista számára tud otthont nyújtani (104 fiú, 104 lány) szűkös elhelyezés mellett, az iskola közelségéből adódó feltételek kiaknázásával (sportudvar, tornaterem, könyvtár). Az iskola a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakterületek alapszakmáit képviseli a térségben. A regionális feladatellátásból következik, hogy nagyon sok (több mint 80) helyről érkeznek diákok az iskolába és a kollégiumba, ezért arányaiban magas a kollégista tanulók száma, 35 %. 20

21 A kollégium épülete közel 110 éves, megépítését az egyház kivitelezte, mely során három ütemben készült el az ún. Klauzúra (kolostor, szerzetesház külvilágtól elzárt része). Ebből eredően nem modern elrendezésű épületről van szó, de magában hordja a régi építészet minden értékét. Az épület teljes külső felújítása, részleges belső átalakítása és felújítása 1997-ben történt meg. A fiúk az épület földszintjén és az emelet egyik felében vannak elhelyezve 2 tanuló- és klubszoba, 1 sport- és klubszoba és a létszámnak megfelelő szociális helyiség áll még a fiúk rendelkezésére. A leánykollégium, külön lépcsőház megoldással, az emeletből került leválasztásra. Fiú szint Leány szint 6 ágyas szoba ágyas szoba ágyas szoba 1 - Kollégiumi feladat az iskolai rendezvényekre a tanulók mozgósítása, felkészülésük segítése. Minden csoportvezető feladata a szerenádozás és a diszkók lebonyolításában való aktív részvétel. A diákönkormányzat az Iskolai Diákönkormányzat részeként működik. A diákok naposi, ügyeletesi szolgálattal segítik a kollégiumi élet irányítását. (fényképek) Az elmúlt évek hagyományos eredményei, programjai: - Vöröskeresztes munka, elsősegélynyújtás Csecsemőgondozás, baby-sitter tanfolyam Katasztrófavédelmi vetélkedők Legügyesebb kollégium és kollégista-vetélkedő Hunyadi-napok: Kalocsa Constantinum-Kupa Városi szavalóverseny Szobaszépség-verseny Télapó-ünnepség Karácsonyi Kolesz Kupa Csocsó-, teremfoci-, póker-, asztalitenisz-bajnokság Kollégiumi vetélkedő a Föld napja alkalmából A Kossuth kollégiumban a 2008/2009-es tanévben indítottuk az első csoportot az Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programjában. Az országban 7 olyan kollégium van, amely működteti a HHH AJKSZP programot. A hétből egynek lenni nemcsak a kollégiumnak dicsőség, hanem a Kossuth Tagintézménynek, sőt a városnak is. A kollégiumnak és a szakiskolának a többlet feladatokat az elfogadott feladattervek alapján kell ellátniuk. A kollégiumi feladatterv kilenc, törvényben rögzített kulcsfolyamatokat, pedagógiai célokat, célindikátorokat, pedagógiai feladatokat, tevékenységeket, azok ütemezését, célés tevékenység indikátorait tartalmazza. 21

22 Ezek a következők: 1. A tanulók felkutatásának, beiskolázásának folyamata. Közel 300 főt szondázunk. 2. A felkészítés folyamata a programban való részvételre. 3. Bemeneti mérés folyamata. 4. Egyéni fejlesztés folyamata. 5. Egyéni fejlesztés eszköz rendszere. Pl katonai kiképzés az első hetekben. 6. Pedagógiai, módszertani környezet és kultúra. (kooperatív technikával megtartott csoport foglakozások, projekt módszer, családi hétvégék, KOLLIMPIA szervezése) 7. A tanulói mérés-értékelés folyamata. 8. Pályaorientáció 9. Az AJKSZP folyamatos fejlesztése. (Horizontális tanulás, workshopok, pedagógusok egyéni képzése, mentor tanári képzés) A 2011/2012 tanévben egy pályaorientációs osztályba helyeztük el a gyerekeket, a pedagógiai munka és a napirend kialakításának megkönnyítése végett. A csoport eredményei figyelemre méltóak. A lemorzsolódás egy-két fő évente, a bukások száma kb. fele a kontrol osztályénak, sőt 2011/20112 tanév első félévében bukásmentes lett az osztály. Évfolyamonként 25 főre van támogatásunk, de mi 30 főt veszünk fel a lemorzsolódások pótlása miatt. Ez a pénzügyi stabilitás feltétele. Jelenleg 88 fő van a kollégiumban, amihez a kötelező feladatokhoz 42,6 M Ft / 8 hónapot, míg a szakiskolai feladatokhoz 19,4 M.Ft / 8 hónap kiegészítő normatívát kapunk ebben az évben. 22

23 4. Az iskola külső és belső kommunikációja Az iskolai kommunikációnak a célja az intézmények gondolkodásában, természetesen a tanuló képzésének, oktatásának, fejlesztésének, nevelésének alárendelve, mint eszköz jelenik meg. Gyakorlatias célokat is találhatunk, például azt, hogy az intézményből kilépő tanulóknak a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez hogyan lehet tényleges segítséget, információkat adni, mivel ez is része lehet az iskola kommunikációjának. Azaz az iskolának a továbblépési lehetőségekkel is tisztában kell(ene) lennie, és mint kommunikációs csatorna közvetíthetné a hiteles információkat, valóban konkrét címekkel, kapcsolattartó személyekkel. Az iskolai kommunikációt meghatározza: - intézmény szervezeti felépítése iskola kommunikációs szervezettsége iskolai demokrácia a munkahelyi hierarchia demokratizmusa 4.1. Az iskola belső kommunikációjának jellemzői - - Alapvetően hagyományokra és szokásrendre épül. Szóbeliség és papíralapúság jellemzi. Sajnos a fokozott ellenőrzések igénylik a papír alapú dokumentálást. Ennek ellenére mi ben küldjük ki az utasításokat, mert az visszakereshető, sőt a netet használjuk bizonyos dokumentumok mentésére is.. Az iskolák belső szervezete alapvetően hierarchikus, ebből következően maga az információrendszer is az, és az irány fentről lefele való irány: fent az iskolavezetés, az igazgató, lent a tanár meg talán a tanuló. Nálunk a heti, rendszeres operatív vezetői értekezlet biztosítja a horizontális kommunikációt 4.2. Az iskola külső kommunikációjának alapkérdései - Nagyon lényeges, hogy az iskola külső kommunikációját működtetni bizonyos értelemben egy külön szakma, ami ideális esetben egy külön állást is jelenthetne, akár a könyvtáros vagy a gyermekvédelmi felelős stb. A pályázatírással vagy más feladatokkal összekapcsolva, de alapvetően az iskola külső megjelenéséért, külkapcsolataiért felelős munkakör kialakítása ma már igen szükséges szinte minden iskolában. Nyilvánvaló azonban az is, hogy ilyen állás finanszírozását ma Magyarországon az iskolák nem engedhetik meg maguknak. Ugyanakkor a feladat egyre markánsabban fogalmazódik meg. - Az alapkérdés: tud-e kommunikálni, tud-e vonzó arculattal megjelenni az iskola? Ki és hogyan kommunikál, mint iskola? Természetesen valaki mindig képviseli, megjeleníti az iskolát. Ez a feladat az igazgatóra marad, mert sok bonyodalom származhat a meggondolatlan nyilatkozatokból. - Már évek óta beszélünk a nyitott iskoláról. (Létezhet-e egyáltalán zárt iskola?) Mit jelent a nyitottság kommunikációs szempontból? Alapvetően azt, hogy minél átláthatóbb legyen az iskola tevékenysége, minél látványosabb legyen az, amit csinálnak. Ez nálunk mindhárom tagintézményünkben a nyílt szakmai napok feladata. 23

24 - Pályázatfüggőség van, és a pályázatoknak egyik nagyon fontos eleme az, hogy minél nagyobb, minél több együttműködő partnerrel tegye ezt meg, illetve minél átláthatóbb legyen az iskola, az itt folyó munka. - A külső kommunikációnak egyik nagyon fontos eleme az arculat, ahogyan az iskola megjelenik. Nincs más lehetőség, mint az, hogy az iskola kitalálja a maga arculatát, hogy hogyan is néz ki a külső szemlélő számára. Ezért van új honlapunk, céges levélpapírunk, egységes névkártyánk, összevont iskolai emblémánk, iskolai pólóink stb. - Elég széles kapcsolatrendszerekről lehet beszélni iskolánkkal kapcsolatban. Kötelező körök : a fenntartó, a szülők, a különböző szakmai szervezetek stb., de mindenhol ott látható a helyi jellegzetesség, az, amit a helyi feltételrendszerben hozzá tudunk tenni, és amilyen irányú kapcsolatokat szeretnénk még működtetni, amire szükségünk van. Nyilvánvaló, hogy széles kapcsolatrendszer nélkül nincs sikeres iskola ma Magyarországon Az iskolai kommunikáció dilemmái -. Ezt az iskola mérete és a technikai felszereltsége, valamint az ott dolgozó pedagógusok gondolkodásmódja meghatározza. - Az iskolák belső kommunikációjának egyik alapvető kérdése, és a pedagógiai munka minőségét is meghatározó kérdés, hogy létezik-e szakmai kommunikáció a tantestületen belül. Nem csak néhány szaktanár diskurzusára kell itt gondolni, hanem elsősorban a rendszeres szakmai témájú eszmecserékre, esetleg aktualitástól függetlenül. Nálunk a kontaktórák rendszere már bevett gyakorlat. (Arany J. Szakiskolai Kollégiumi Program, Dobbantó) - Az intézményi kommunikációnak minta jellege is van, vagyis ahogyan az intézmény kommunikál, akár a belső kommunikációra gondolunk, akár kifele, minta azok számára, akik abban az intézményben tanulnak. - Fontos kérdés az is, hogy hogyan kommunikálnak egymással a tanárok különösen a diákok előtt. Egy demokratikus légkörű, szellemiségű oktatási intézményben a demokratikus játékszabályokat tiszteletben tartó, azt komolyan vevő és működtető iskolavezetés biztosíthat egy olyan hétköznapi kommunikációs gyakorlatot, amelynek a megélése életre szóló tapasztalatszerzést jelenthet a diákoknak. Fontos téma: a kommunikáció a tanórán és az információkezelés problémái. A tanári kommunikáció az iskolai kommunikáció magva, és mint ilyen, önmagában is számtalan problémát rejt magában Néhány tanulság Az intézményen belül nyilvánvalóan több irányú kommunikációnak kell, kellene működnie az információk szabad áramlásával, áramoltatásával, valamint a szakmai (formális és nem formális) párbeszédeknek az állandó napirenden tartásával. Ehhez természetesen meg kell teremteni a közös szakmai nyelvet és a megfelelő légkört. Nagyon jól tudjuk, hogy egy iskolán belül az évek során kialakul egy szakmai nyelv, amelyet a régebben ott dolgozók alakítanak ki. Ez igazából része az iskola (szakmai) hagyományrendszerének. Ennek 24

25 fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, mivel többek között ez lehet a helyi innováció forrása. A külső szemlélő számára az iskola akkor látható jól vagy jónak, ha átlátható. Ennek biztosítása nemcsak az iskola iránt érdeklődők számára fontos, hanem minden pedagógus érdeke is. Világos, egyértelmű, megérthető módon kell kommunikálni az iskola pedagógiai szemléletét és napi gyakorlatát. E nélkül néha elrettentőnek tűnhet egy-egy oktatási intézmény. (Arról már nem is szólva, hogy minél kevésbé átlátható, minél kevesebb információt közöl magáról, annál több gyanakvást, feltételezést termel ki környezetéből.) A könnyű hozzáférés és elérhetőség, a sokféle kapcsolat felvételi és tartási módok, úgy vélem, ma már alapkövetelmények. Ahogy a korszerűség és a szakszerűség is mindig az volt a magára valamit is adó iskolának. A támogató környezethez pedig szükségszerűen hozzátartozik, hogy folyamatosan kommunikálja kifele, hogy segíteni akar, a maga támogató eszközrendszerével célba akarja juttatni a tanulót. Az oktatási intézmények vezetői előtt egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a belső és külső kommunikációs folyamatokat nem szabad lebecsülni, ezek értéke folyamatosan felértékelődik, és eminens érdeke az intézményüknek, hogy a belső kommunikáció javításával a pedagógiai munka minőségét és hatékonyságát fejlessze, valamint, hogy az iskola külső kommunikációjának dinamizálásával szélesítse lehetőségeit, javítsa annak feltételrendszerét. 25

26 5. Iskolai innováció eredmény Változnak az idők, és velük változik az iskola is. Hogy milyen lesz a jövő iskolája, s hogy a jövő iskolája sikeres lesz-e az új kihívások kezelésében, azt a mai iskolai innovációk intenzitása és sikeressége szabja meg. A mai megközelítésben három fajtát különböztetünk meg, amiből a feladatnak megfelelően választunk. - Akció központúság: frontális program kínálatot biztosít T idő 6. ábra: Akció központúság Feladat központú : Konkrét feladathoz és személyhez kötődik. Fejlesztő, individuális jellegű. Mi az Arany János -, és a Dobbantó programban használjuk. eredmény - T idő 7. ábra: Feladat központúság - Tevékenység központú: Kreativitás, közös élmény, csapat munka jellemzi. Fő jelszavunk: Kezeld a szervezet portfólióit és jó helyre add az injekciót. 26

27 eredmény Innovációs pont T idő 8. ábra: Tevékenység központúság Az innovációt akadályozó tényezők - A pénzhiány az egyik gátló tényező, hiszen saját forrásunk nem volt a fenntartó bank megszorító csomagjai miatt, a pályázati pénzek elapadása, az elszámolás nehézségei, az elvonások kigazdálkodása nagyon megnehezítette életünket. A piaci bizonytalanság a másik fő probléma, ezért nehezen tudjuk felmérni a befektetési irányokat, kevésbé lehet bevállalni a hosszú távú fejlesztéseket, hiszen a megtérülési idő kitolódik pénz hiány piaci bizonytalans ág las s ú pályázati elbírálás kedvezőtlen piaci környezet s zakképzett m unkaerő hiány inform áció hiány fokozott vers eny kapcs olathiány K+F központokkal ábra: Innovációt akadályozó tényezők

28 6. Vezetői funkciók változása (TQM) A menedzserek jó dolgokat csinálnak, a vezetők jól csinálják a dolgukat - Tervezés: A jövőbe kell pillantani és meg kell tervezni a lépéseinket - Szervezés: Fel kell építeni a szervezet anyagi és emberi szerkezetét. - Irányítás: Az alkalmazottak körében fenn kell tartani az aktivitást. - Koordinálás: Minden tevékenységet és erőforrást egyesíteni és harmonizálni kell. - Ellenőrzés: Meg kell bizonyosodni arról, hogy minden az elfogadott és kidolgozott elvek és utasítások szerint történik. - Változtatás 6.1. A vezetői funkciók és az időgazdálkodás A helyes dolgokat kell megtenni, ahelyett, hogy a dolgokat (csak) helyesen tennénk meg. ( Wolfgang Hovestadt: Önszervezés) A különböző menezsmentfunkciókra szánt idő és annak hangsúlyossága a szervezeti hierarchiában Felsőszintű menedzsment Középszintű menedzsment Tervezés Szervezés Alsószintű menedzsment Irányítás Vezetés 10. ábra: Vezetői funkciók és az időgazdálkodás Tevékenységelemzés Igyekszem mindenkivel tudatosítani az alábbi teendőket 1. Gondold át mindenekelőtt, azokat a munkákat végzed-e, amelyeket Neked kell elvégeznie. 2. Addig ne is próbáld az idődet beosztani, ameddig nem tudod, hogy az hova fogy el. Készítsünk időelemzési naplót! Idő -tól -ig Tevékenység Megszakítás, zavarás 28 Ideje Érzés

29 Ezután soroljuk be a tevékenységeinket az alábbi táblázatba! 6.2. Eisenhower hatékony időgazdálkodási modellje Nem nagyon sürgős Sürgős ÜTEMEZD! SZABJ HATÁRIDŐT! Ne engedd, hogy sürgőssé váljon! EJTSD! KI VELE! Ha nem érdekes, ne foglalkozzunk vele! MOST! CSINÁLD! Ha csakis Te tudod elvégezni, ne késlekedj! GYORS MEGOLDÁS! ADD KI, DELEGÁLD A FELADATOT! Rangszám Fontos 11. ábra: Eisenhower hatékony időgazdálkodási modellje Nem nagyon fontos Tervezési szempontok Készítsen listát! Rangsorolja a fontosságot! Rangsorolja a sürgősséget! Ossza szét! Alakítsa ki a kategóriákat! A tevékenységekhez rendeljen időt; legyen időtartaléka! (20-40%) Napi teendők listája, tevékenységi napló (hosszabb távra) 12. ábra: A Pareto-elv 29

30 6.3. Struktúra Megrendelői kör A térség, régió gazdasági potenciálja Szervezés Fenntartói elvárások Külső környezeti adottság Ellenőrzés Az intézmény oktatási nevelési programja STRATÉGIAI TERV ERŐFORRÁS Belső adottság Tanulók összetétele, ambíciói Intézményvezetés Döntés Tervezés Szellemi bázis Épület, infrastruktúra 13. ábra: Struktúra 30

31 7. Továbbképzés Érdemesebb kettőt hátralépni, hogy egy nagyot lehessen előre lépni. (Hegel) A szakképzés jelenlegi helyzetében nagy-nagy kihívás előtt állnak az iskolák. Leküzdendő problémák: - Az általános iskola nem adja meg a tanulóknak az alap kompetenciákat, (írás, olvasás, számolás). - Hiányoznak a manuális készségek a gyerekeknél, mert a pályaorientációs órákat számítógépes vagy multimédiás teremben tartják és nem tanműhelyben, satupadok mellett. - Rövidül a tankötelezettségi korhatár, ami befolyásolja a műveltségi területek arányainak megváltozását. - A szakképzéstől várja mindenki, hogy kihúzza önmagát a sárból (Münchausen báró esete a lovával.). - Újra kell gondolni az LLL-t. - Le kell tisztulnia a szakmák struktúrájának is. - Nagy a bizalomvesztés minden területen, melyet a nagy lemorzsolódás és a kezdetleges partnerség jellemez. - Magyarország szakképzését a dualitás jellemzi, mert a szakképzés mellett szociálpolitikai feladatot is el kell látnia az iskolának. - Át kell vennünk az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszert (ECVET) és a Szakképzési Keretrendszert, melyekről sok iskolában nem is hallottak - A kamaráknak nagyon megnő a feladatuk az SZVK-k kidolgozásában, a NAT beillesztésben, a tanuló szerződések átdolgozásában, az OKJ megreformálásában, a vizsgarendszer megújításában, működtetésében stb. Ezek a feladatok az iskolákban fognak lecsapódni és sikerük a pedagógusokon fog múlni. Megváltoztak a pedagógus szerepek is. Régen Ma - Fáklyaláng - Tudás átadó, visszakérdező - Beavatkozó - Eligazító - Munkaközösség szerepe - Siker és teljesítmény központúság - Facilitátor, támogató - Mentor, tudás szervező - Multidiszciplináris - Team munka Elodázhatatlan tehát a tanári, pedagógusok szerepének újra gondolása. A Kiskunfélegyházi Szakképző Intézményben erre nagy hangsúlyt fektetünk, melyet a mellékelt diagram és a táblázat bizonyít. 31

32 órás képzés miatti előrelépők ben ben 2012-ben 5 0 e lőre lé pő fő 14. ábra: 120 órás képzés miatti előrelépők Az elmúlt 4 év alatt több pályázatban vettünk részt, melyekben a beiktatott képzéseken vettünk részt, és az ott tanultakat a kollégák adták tovább a többieknek, így szinte minden kolléga rendelkezik a kor elvárásait kielégítő kompetenciákkal. Továbbképzések óta Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola Aktív dolgozók Megszűnt dolgozók Fő 86 5 Óra Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola és Szakiskola Aktív dolgozók Megszűnt dolgozók Fő 42 4 Óra Közgazdasági Szakközépiskola Aktív dolgozók Megszűnt dolgozók Mindösszesen Aktív dolgozók Megszűnt dolgozók Fő 31 1 Fő Óra Óra ábra: Továbbképzések Ezzel kialakul a pedagógus szerepek komplex jellege: - Szakember: pedagógus, szaktárgyat oktat - Nevelő: feladata a személyiség fejlesztése - Tisztviselő: adminisztrációs feladatokat is ellát - Ötvözi a hagyományos, normatív nevelési koncepciókat a konstruktív, cselekvő feladatokkal. A pedagógus továbbképzés estén a pedagógus és az intézmény között tanulmányi szerződésnek kell lenni, amiben a továbbképzés feltételeit rögzítik. Az intézmény a továbbképzés költségeit a 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 16. (4) b. alapján megtéríti a pedagógusnak. A pedagógus továbbképzést a munkáltató továbbképzési tervben rögzíti, melyet a tantestület határozattal fogad el. Törekszünk arra, hogy csak olyan képzéseket végezzenek el dolgozóink, ami az iskola érdekeit szolgálja. 32

33 A normatív támogatás alapjául tagintézményenként (főben). szolgáló Tagintézmény 2010/2011. tanév Mezőgazdasági 45,18 Közgazdasági 35,27 Kossuth 105,02 Összesen 185, ábra: pedagóguslétszámok pedagógus létszámok 2011/2012.tanév 42,05 31,50 103,17 176,72 az alábbiak Számított létszám 44,14 34,01 104,40 182,55 A tagintézmények pedagógusainak a továbbképzési költségeit a következő táblázat tartalmazza: Intézmény KÖZGÉ MEZGÉ pedagógus díj 80% Sáringer Katalin Rózsa Pál Polyokáné Cs. Erika Seres Katalin % % % saját 20% útiköltség összesen közp.norm Szakál Ágnes Mezei Mária Áll.finansz. Csernyánszki Erzsébet 100% Törköly áll.finansz. KOSSUTH Csaba Kollát áll.finansz. Emese Nagyné Patkó Anikó Nemes Zoltán 90% Borzainé L.Mónika összesen ábra: pedagógusképzések költségei A szükséges összegeket központi normatívából és más pályázatokban kötelezően előírt, és támogatott képzési költségeiből fedeztük. Ezt többször ellenőrizte mind a fenntartó önkormányzat, mind az Állam Kincstár és mindent rendben talált. 33

34 8. HR tervezés A jó vezető, akár a jó karmester, az egész zenekar összhangjára figyel, de úgy, hogy azt is meghallja, ha egy zenész hamisan játszik (P. Drucket) Pedagógusi értékrendek: - Normákhoz való igazodás - A tudás tisztelete - Környezetkultúra - Tolerancia - Etikai értékek elfogadása - Szolidaritás - Becsület, jellem - Életmód, életvitel Törekszünk a közteherviselésre, bár tudjuk, hogy a as törvény ismeretében mindenki tisztában van azzal, hogy az eredmények 80%-át a tantestület 20%-a szerzi meg. Ezért alkalmazzuk az 5K modellt Amire az iskolának szüksége van (5K modell) Mindenkire szükség van a csapatban, de mindenkire másképpen Kreativitás K álóság Közösség Kooperáció Kommunikáció Kiválóság 18. ábra: 5K modell Jelenleg a pedagógus értékelés keretében határozzuk meg a kollégák tulajdonságait, motivációit, majd különböző feladatokkal bízzuk meg Őket. Az elért eredmények és a folyamat figyelemmel kisérése pontosan meghatározza, hogy melyik csoportba sorolható be a kolléga. Egy csapaton belül 6-8 fő lehet csak, többnek nem érdemes, mert akadályozzák egymás munkáját. (Belbin-féle meghatározás). 34

35 9. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 9.1. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai: - biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a Nemzeti Alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt működését), - segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát, - az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok munkavégzéséről, - szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő- és oktató munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez A nevelési és oktatómunka belső ellenőrzésére jogosultak: a) iskolai tevékenységekben (elméleti-gyakorlati képzés és oktatás területén): - igazgató, - tagintézmény-vezető, - tagintézmény-vezető helyettes(ek), - gyakorlati oktatás-vezető (helyettesek), - munkaközösségek vezetők, - felkért pedagógusok b) kollégiumi tevékenységek területén: - igazgató, - tagintézmény-vezető, - általános tagintézmény-vezető helyettes, - kollégiumvezető, - pedagógiai munkaközösség vezetője. Az ellenőrzés konkrét területeit, tartalmát, módszerét és ütemezését nyilvános féléves ellenőrzési tervek tartalmazzák Az ellenőrzés módszerei: - a tanórák, gyakorlati foglalkozások, tanórán kívüli és kollégiumi foglalkozások látogatása, - tanulói munkák vizsgálata, - írásos dokumentumok vizsgálata, - írásbeli, illetve szóbeli beszámoltatás, - felmérések - kompetencia-mérés eredményének értékelése. Az ellenőrzés tapasztalatait egyénileg a pedagógusokkal kell megbeszélni az általános tapasztalatokat pedig tantestületi értekezleten kell összegezni. 10. Pedagógiai értékelés célja, funkciói Nem baj, ha lassan haladsz, csak meg ne állj soha (Konfucius.) 35

36 Értékelés Célja Funkciója Diagnosztikus Fejlesztő Minősítő Az egyén, közösség kiindulási szintjének, összetételének megismerése Információ szerzés a neveltség állapotáról. A nevelési folyamat szabályozása. Koordináció, korrekció biztosítása. A nevelési ciklus kezdete az önértékelés, önellenőrzés segítése. A tanuló, közösségek haladásának, fejlődésének elősegítése. A nevelési folyamat eredményének globális kifejezése. A van és az elvárt teljesítmény, eredmény meghatározása. Újabb minőségi jegyekkel a nevelési folyamat további diagnosztizálását elősegíteni. 19. ábra Mérés részfolyamatai: - Adatgyűjtés pontosság nagyon fontos Adatfeldolgozás, elemzés statisztika készítés Adatok interpretálása objektív, megbízható, hozzáférhető Jellegzetes módszerei: - megfigyelés dokumentum elemzés kikérdezés szociometria tesztelés Értékelés szintjei: (Báthori prof.) - Tanulók értékelése Tanítási-tanulási folyamat Egy-egy osztály értékelése Iskola értékelése pedagógiai területek, tantárgyak Tantárgy, tantárgy-csoport Neveltségi problémák, a gyerek érték felfogása Műveltségi területek Az iskolai értékelés problémái: - Kevés a kipróbált mérőeszköz, feldolgozó program. Nincs teszt mátrix (eltérő időpontban írt tesztek eredményei nem vethetők össze). Különböző osztályok eredményei nehezen hasonlíthatók össze. Követelmények nem operacionáltak, azaz nincs megadva, hogy a tanulóknak mit, milyen szinten, milyen körülmények között kell tudniuk? A tanulók eredményeiről nincs rendszerezett információ. 36

37 - Az értékelés funkciói keverednek a tanári munkában. A pedagógusok mérés metodikai ismeretei hiányosak Az iskola elvárásai az értékeléssel szemben: - Pontos információ a tanulók tudásáról. Mérés, egyedi osztályzás. Motiválás, tanulók önértékelésének növelése. Információ a tanulás-tanítási folyamatról. Összehasonlítási lehetőségek A szülő elvárásai az értékeléssel szemben. - Pontos információ a tanulók tudásáról. Jó osztályzat sokoldalú fejlesztés. Pozitív, árnyékolt értékelés. Fokozott konzultáció a tanárral. Dicsérje az iskola a gyereket. Felkészítés az iskolai életre, a tovább tanulásra. 37

38 11. Az iskola értékelési eredményei: A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) Peer-rewyou értékelés Tapasztalatok Erősségek Menedzser szellemű vezetés, irányítás Az igazgató stratégiai gondolkodása, elkötelezettsége a fejlesztés és az innováció irányába Kollégáit hagyja dolgozni; felelősségi és döntési jogosítványok biztosít számukra Reintegrációs és speciális szakiskolai képzés felvállalása További innovációs programok: Arany János, nyelvi előkészítő osztály Felkészült pedagógusok; képzésen való részvételüket támogatja az iskola A szakmai versenyeken való részvétel ösztönzése Gyakorlati oktatás nagyon jól szervezett Az iskolai klímát a diákok pozitívan értékelik Pályaorientációs tevékenység Horizontális átjárhatóság Pályázati tevékenység Iskola és a kollégium kapcsolata, együttműködése Az iskolai klímát a diákok pozitívan értékelik Pályaorientációs tevékenység Horizontális átjárhatóság Pályázati tevékenység Iskola és a kollégium kapcsolata, együttműködése Fejlesztendő Új szabályozások kidolgozása, elkészítése (PP szakmai programja, TÉR korrekciója, HR stratégia és komplex HR rendszer ennek részeként továbbképzési terv) Pedagógusok számára ösztönző, motivációs rendszer kidolgozása A szakmai innovációt támogató technikai környezet biztosítása Belső disszemináció, tudásmegosztás Külső gyakorlati oktatók tájékoztatása, felkészítése, szabályozása Dobbantó Kiemelkedő erősségei az intézménynek a Dobbantó program megvalósítása során az iskolai szintű bevonódás és iskolafejlesztés. Az iskola nagyon tudatosan bánt a programmal. Folyamatosan építkeztek, felhasználva az időszakonként megszerzett saját tapasztalatokat a program megvalósítása során. Nyílván a vezetői elkötelezettségnek és támogatásnak is betudható, hogy folyamatosan törekedtek a program kiterjesztésére az intézményen belül. Nem csak egyszerűen a Dobbantó osztály megtartásával és bővítésével őrzik meg a programot, hanem ebben a programban tapasztalt és hasznosnak tartott pedagógiai módszereket kamatoztatják az egész intézmény működésében. Magas fokú elkötelezettség figyelhető meg az iskola vezetése és a programban résztvevő kollégák körében. Ez egyik záloga lehet a befektetett energia és a megélt tapasztalatok 38

39 megtartásának, továbbélésének, ami nem utolsó sorban sok-sok dobbantós és nem dobbantós diáknak is javára válhat. Kiemelendő még az elkötelezettség és az erőfeszítés, amit a lemorzsolódott diákok felkutatásában, megtartásában képviselnek.. Biztosak vagyunk abban, hogy a gondolkodásmód az elkötelezettség, és az a harmónia, amit vezetés team pedagógus közösség mutat ebben az intézményben, további eredmények és sikerek záloga Saját minősítésem Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás (Márai Sándor: Füves könyv) Az Igazgatói munka teljesítményértékelése Kérjük, mielőtt hozzáfogna a kérdőív kitöltéséhez, olvassa végig! Az egyes teljesítménykritériumnál gondolja végig az értékelendő vezető munkáját, és ennek alapján döntsön a skálán bejelölendő fokozatról! Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy az értékeltre a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz? Karikázza vagy ikszelje be az állítás mellett a véleményét tükröző értéket 1 és 3 között, ahol: 3 kiválóan megfelel 2 jól megfelel 1 megfelel Személyes tulajdonságai Elkötelezett az intézmény iránt Kész a kiállásra, még ha népszerűtlen dolgokról is van szó Elfogulatlanul kezeli az adódó szülői, diák és pedagógus/alkalmazott konfliktusokat A fenntartóval való kommunikációja megbízható és hiteles Az értékek talaján jól megragadja a szervezet céljait és stratégiai tervét (pedagógiai/nevelési program, minőségirányítási program) Jól érzékeli és tudatosan kezeli a szervezet erősségeit és gyengeségeit Kidolgozza a célokat, a cselekvési sorrendeket és az erőforrásokat összefogó éves tervet Képes valamennyi testületi tag figyelmét a célokra összpontosítani Képes konstruktívan együttműködni a megfelelő szakemberekkel Jól érzékeli a partnerek elvárásait és igényeit A változásokhoz biztosítja az erőforrásokat Meg tudja értetni a szervezeti tagokkal a változások szükségességét A folyamatos fejlesztés jellemzi az intézmény működését Stratégiai vezetés A vezető, mint változtató 39

40 Erőforrások biztosítása Keresi a pénzügyi forrásokat, eredményes a pályázatok benyújtásában és vannak sikeres pályázatai Az intézmény épületének külső és belső képe, rendje, tisztasága gondosságot tükröz Az intézmény létszámgazdálkodása racionális A pedagógusok korszerű felkészültsége biztosított ábra: Igazgatói munka teljesítményértékelése A táblázat kitöltésével, és értékelésével az alábbi eredményre jutottunk (max. 3.0): Ágoston Tibor MEZGÉ Személyes tulajdonságai Elkötelezett az intézmény iránt Kész a kiállásra, még ha népszerűtlen dolgokról is van szó Elfogulatlanul kezeli az adódó szülői, diák és pedagógus/alkalmazott konfliktusokat. A fenntartóval való kommunikációja megbízható és hiteles Stratégiai vezetés Az értékek talaján jól megragadja a szervezet céljait és stratégiai tervét (pedagógiai/nevelési program, minőségirányítási program). Jól érzékeli és tudatosan kezeli a szervezet erősségeit és gyengeségeit. Kidolgozza a célokat, a cselekvési sorrendeket és az erőforrásokat összefogó éves tervet. Képes valamennyi testületi tag figyelmét a célokra összpontosítani. Képes konstruktívan együttműködni a megfelelő szakemberekkel. A vezető, mint változtató Jól érzékeli a partnerek elvárásait és igényeit. A változásokhoz biztosítja az erőforrásokat. Meg tudja értetni a szervezeti tagokkal a változások szükségességét. KÖZGÉ KOSSUTH 2,33 2,47 2,69 2,23 2,13 2,28 2,10 2,14 2,04 2,25 2,2 2,34 1,95 1,93 2,14 1,91 1,87 2,1 2,05 2,07 2,0 1,90 1,87 1,97 2,09 2,14 2,28 2,09 2,2 2,31 1,82 1,67 1,9 1,86 1,8 2,28 40

41 A folyamatos fejlesztés jellemzi az intézmény működését. Erőforrások biztosítása Keresi a pénzügyi forrásokat, eredményes a pályázatok benyújtásában és vannak sikeres pályázatai Az intézmény épületének külső és belső képe, rendje, tisztasága gondosságot tükröz. 2,09 2,13 2,0 2,38 2,47 2,38 2,29 2,07 2,24 Az intézmény létszámgazdálkodása racionális. A pedagógusok korszerű felkészültsége biztosított. 1,90 2,07 2,1 2,10 2,07 2,0 Átlag: 21. ábra: Igazgatói munka értékelése 2,08 2,07 2, Személyes RaDAr Profil: Az RDA angol mozaikszó, a Role Diagrammatic Approach rövidítése, amit szerepközpontú megközelítésnek fordíthatunk. (A magyar Szóhasználatban a RaDAr szót használjuk a későbbiekben.) A RaDAr holisztikus, komplex kompetenciamérő modell, amely az emberi magatartás és viselkedés felmérésére épül. A viselkedés az, ami kifelé megjelenik, látható, tanulmányozható, a személy ezt mutatja önmagáról. Az értékek arról szólnak, azt mutatják, hogy egy személy mit talál fontosnak és mire törekszik. 41

42 22. ábra: Radar profil Az ön viselkedését a kiegyensúlyozottság jellemzi, jellemző önre az együttműködés és a dolgok realista megközelítése. Fontosnak tartja a csapatmunkát, azt, hogy az emberek számíthassanak egymásra. Az együttműködés során mindenki véleménye értékes és fontos. Minden dologra érzékeny, de nem szokott kibillenni az egyensúlyból. Nagyon jól tud a dolgok lényegére fókuszálni, jó felfogó- és gyors ítélőképessége van. Annyit vár el az emberektől, amiről úgy gondolja, hogy teljesíthető. Együttműködési készég több is van önben, mint amit kimutat, de így is értéke fölött együttműködő; ez lehet, hogy vezetői feladatköréből is fakad. Szintén erre vezethető vissza, hogy komoly erőfeszítéseket tesz azért, gyakorlatiasabbnak látszódjék, mint amennyire valójában az. Fontos érték az ön számára az elkötelezettség, a lojalitás, a magabiztosság és a szervezőkészség. Viselkedése a megnyerő, együttműködő, magabiztos és független területeken összhangban van értékeivel. Vezető típusú ember, aki képes folyamatokat, embereket irányítani, feladatokat delegálni. Képes arra, hogy meglássa a kínálkozó lehetőségeket, irányokat, jelöljön ki, átlássa az összefüggéseket. Kapcsolatorientációja erősebb a tartalomorientációjánál, azaz fontosak önnek az emberi kapcsolatok, szereti tudni, hogy kivel mi történik. Viszont inkább stabil, mint dinamikus személyiség: jobban szereti, ha a dolgok nem változnak állandóan, ha kiszámíthatóak, ha tudja, hogy mikor mire számíthat. Fontos önnek a megállapodások betartása Fenntartói értékelés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának minősítését az elmúlt 5 évben végzett munkámról a melléklet tartalmazza, melyben a közalkalmazott minősítése: kiválóan alkalmas (80-100%) 42

43 12. A MIR működésének leírása Az intézmény igazgatója, szeptemberében a minőségfejlesztési munka koordinálásával, irányításával támogató team-et, úgynevezett minőség irányító csoportot bízott meg. Az irányító csoport a tanévenként aktuális minőségfejlesztési feladatok megvalósítására éves munkatervet készít. A csoport munkatervi feladatok megvalósítását irányítja, koordinálja, a megvalósítást időrendben ütemezi, felelősöket jelöl meg, meghatározza a megvalósítás módjait, eszközeit és a közzététel (nyilvánosság) formáit. A partneri mérések értékelése alapján fejlesztési célokat jelöl meg. Az irányító csoport folyamatosan karbantartja az IMIP-et. A Minőségirányítási Program működtetéséért az igazgató a felelős. A minőségirányítási vezető az iskolavezetés munkájában egyenrangú partnerként vesz részt. Feladata az IMIPben meghatározott folyamatok koordinálása és felügyelete. A dokumentum leírásában előírtaknak megfelelően végzi a MIP működtetésének feladatát Minőségügyi vezető: A Közalkalmazotti Tanács egyetértésével az igazgató bízza meg Feladata a minőségirányítási rendszer működtetése: elkészíti a minőségfejlesztési munka éves munkatervét folyamatosan ellenőrzi a munkaterv végrehajtását irányítja, ellenőrzi és értékeli a folyamatgazdák tevékenységét fejlesztési feladatokhoz minőségi köröket szervez a végzett munkáról rendszeresen beszámol az iskola vezetésének éves értékelő beszámolót készít rendezi, felügyeli a minőségügyi irattár dokumentumait Minőségbiztosítási csoport tag (tagintézményenként): A minőségügyi vezető egyetértésével az igazgató bízza meg. Feladata: működteti az intézmény által azonosított és szabályozott folyamatot az eljárásrendnek megfelelően (algoritmus, dokumentáció) irányítja a folyamatban részt vevő team munkáját szervezi a folyamat eredményességének mérését adatokat szolgáltat a különböző értékelésekhez beszámol a minőségügyi vezetőnek 43 határidők,

44 Folyamatainkat a PDCA-ciklusnak megfelelően működtetjük. A mérés, elemzés, javítás követelményeit egyrészt a folyamatok szintjén valósítjuk meg (kis PDCA ), másrészt az intézmény szintjén belső felülvizsgálattal (nagy PDCA). Az IMIP felülvizsgálatát 5 évenként illetve a törvényi változásoknak megfelelően végezzük Szabálytalanságok kezelésének szabályozása Az államháztartás működési rendjéről szól 2017/1998.(XII.30.) Kormány rendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelően a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégiumban az igazgató kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani. A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó cselekmények egyaránt beletartoznak. A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben, stb. előfordulhat. Alapesetei lehetnek: 1. a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.) 2. a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság.) 1 A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan az igazgató felelőssége, hogy: - a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön a szervezet, a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel a vezető, szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság. A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy: - hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásnak megakadályozásához, (megelőzés) keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön? A hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen. 1 Tekintettel arra, hogy a szándékosság kérdése az adott eljárások során, a megfelelő szankciók kiszabásakor kerül értékelésre, jelen szabályozás a szabálytalanságokat azonos alapon kezeli. 44

45 A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) az Igazgató feladata, amely feladatot a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégiumban kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően a tagintézmény-vezetőkre átruházhatja. A szabálytalanságok megelőzése A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen az intézmény igazgatójának a felelőssége, amely kötelezettség a tagintézmény-vezetők hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg. A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium munkavállalóinak konkrét feladatát, hatáskörét, felelősségét, beszámoltathatóságát a munkaköri leírások szabályozzák, a közszolgálati jogviszonyból, illetve munkaviszonyból származó kötelezettségeket a jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteniük. Jelentési kötelezettségek A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az ellenőrzöttnek intézkedési tervet kell készítenie. (jogszabály: a 193/2003.(XI,26.) Kormány rendelet 29. ) A költségvetési szerv vezetőjének az éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról. (Jogszabály: a 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet 31. (3) b), ba), bb) pontok) Partneri értékelés: Partneri igény és elégedettség mérés folyamatának szabályozása tartalmazza partnereink körét. A mérés lebonyolításának rendjét, valamint az eredmények felhasználásnak a módját. A kommunikáció folyamatába meghatároztuk a módot, a gyakoriságot és a kapcsolattartó személyeket illetve a panaszkezelés eljárásrendjét. Az intézmény működésének és a szervezeti kultúra fejlesztése és működtetése egységes, a partneri igényeket és a piaci követelményeket figyelembe véve történik. A partneri igény és elégedettség mérés segítségével az intézmény figyelembe tudja venni a partneri igényeket és ezeket beépíti az éves munkatervébe illetve munkarendjébe Kérdőív a kiemelt szakmákról, a szakmai oktatás tárgyi és személyi feltételeiről A kérdőív célja: - a kiemelt, ösztöndíjas szakmaválasztás körülményeinek vizsgálata, - az ösztöndíj motivációs hatásának mérése a tanulók tanulmányi eredményeire és hiányzásaira, - a tanulók megelégedettségének vizsgálata az iskola elméleti és gyakorlati oktatásáról, - tanulói vélemények gyűjtése az elméleti és gyakorlati oktatás technikai feltételeiről, valamint a gyakorlati helyek vizsgára és szakmára történő felkészítéséről. 45

46 1. kérdés Ön milyen szakmát tanul iskolánkban? A megkérdezett kiemelt szakmát tanuló diákok eloszlása: Összesen 79 fő. 23. ábra: Hiányszakmák eloszlása 2. kérdés Hogyan választotta ezt a szakmát? 24. ábra: Hogyan választott szakmát? A többség, 60 fő, a saját elhatározásából került az iskolába és a hiányszakmára, 12 fő ismerőse vagy rokona tanácsára jött ide, 6 főnek a szülők javasolták és 1 fő írta azt, hogy a volt osztályfőnöke ajánlotta a szakmát. 46

47 3. kérdés A szakma választásában befolyásolta-e, hogy ösztöndíjjal támogatott? 25. ábra: Befolyásolta-e az ösztöndíj a szakma választásában A tanulók 62 %-a elsősorban a szakma miatt választotta intézményünket, 38 % pedig a havi minimum ,- Ft-os ösztöndíj reményében. Véleményem szerint az állam által fizetett ösztöndíj így nem éri el célját, kevésbé ösztönzi a diákokat a hiányszakma választásában. 4. kérdés Pozitívan irányította hiányzásait a hiányszakma ösztöndíja? 26. ábra: Az ösztöndíj hatása a hiányzásokra A szakképző intézmények is küzdenek a sok igazolt és igazolatlan hiányzás problémájával. Az ösztöndíj egyik feltétele az is, hogy maximum 10 igazolatlan óra hiányzása lehet a tanulónak. A diagram is mutatja a diákok véleményét, hogy az ösztöndíj motiválja őket a kevesebb hiányzásra. Nem csak az igazolatlan hiányzás lett így kevesebb a hiányszakmákban, hanem ezzel együtt az igazolt hiányzás is. 47

48 5. kérdés Hatással van az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredményének javítására? 27. ábra: Hatással van-e az ösztöndíj a tanulmányi eredményre A diagram világosan mutatja, hogy a tanulók tanulmányi eredményére ösztönzőleg hat a rendszeresen folyósított és a tanulmányi eredménytől függő ösztöndíj. Ez a feltétel megteremtheti a színvonalas és igényes munkát a szakképzésben. Szükség van olyan hajtóerőre az iskola részéről, amely segíti a diákokat a szakma jobb elsajátítására. Ugyanis sokan a szülői háztól minimális támogatást kapnak. 6. kérdés Jogosnak tartja, hogy csak néhány kiemelt szakma kap ösztöndíjat? 28. ábra: Jogos-e a kiemelt szakmák ösztöndíja A megkérdezettek 39 %-a nem tartja jogosnak azt, hogy csak a kiemelt szakmák kapjanak ösztöndíjat. A kiemelt szakmák hiányszakmák, az ösztöndíjat az adott szakma választásának népszerűsítése érdekében és a nagyobb tanulói létszám reményében juttatja az állam. 48

49 7. kérdés Elégedett-e az iskola elméleti oktatásával? 29. ábra: Elégedett-e az elméleti oktatással 8. kérdés Hogyan és mit változtatna az elméleti oktatáson Erre a kérdésre öt féle válasz érkezett, amelyek az elméleti oktatást kritizálják, illetve ötleteket adnak. - Több kép és videó vagy projektorral előadott tananyag 2 fő - Néhány óra felesleges 2 fő - Egy hét gyakorlat, egy hét elmélet 1 fő - Kevés a két év 2 fő - Pénteken délután ne legyen sok óra 3 fő 9. kérdés Elégedett-e az iskola gyakorlati oktatásával? 30. ábra: Elégedette-e a gyakorlati oktatással 49

50 A 7. és a 9. kérdés válaszai alapján az elméleti és a gyakorlati oktatás személyi és oktatástechnológiai feltételeivel a diákok nagy többsége elégedett. 10. kérdés Hogyan és mit változtatna az gyakorlati oktatáson? Erre a kérdésre is több javaslat érkezett ugyanúgy, mint a 8. kérdésre. - - Több idő a gyakorlatra Több figyelem a diákokra Több alapanyag a gyakorlati órákra Több jó gép 2 fő 2 fő 4 fő 1 fő Mindegyik megjegyzéssel egyetérthetünk. A több gyakorlati idő az elmélet-gyakorlat rögzített aránya miatt nem lehetséges, több alapanyag és több jó gép mindannyiunk véleményével egyezik, de erre sajnos az iskola és az oktatásügy nehéz helyzete miatt mostanában egyre kevesebb pénzeszköz jut. A diákokra fordított nagyobb figyelem, ez az, amin tudunk változtatni! 11. kérdés Mi lenne egy szakma választásánál ösztönzőbb, az ösztöndíj vagy a külső gyakorlati hely? 31. ábra: Mi ösztönzőbb egy szakma választásánál A 3. kérdésnél, a szakma választásánál nem helyezték előtérbe az ösztöndíjat, ennél a kérdésnél viszont látható, hogy nagy szerepe van az ösztöndíjnak a tanuló ösztönzése szempontjából. 12. kérdés A külső gyakorlati helyen megkapja-e a kellő felkészítést a szakmai vizsgához és a munkahelyre történő elhelyezkedéshez? 50

51 32. ábra: A gyakorlati hely kellően felkészíti-e a tanulót a vizsgára A nagy többség, aki külső gyakorlati helyen van, úgy érzi, hogy megfelelő a gyakorlati oktatása. Itt látszik, hogy milyen fontos a jó, megbízható gyakorlati hely kiválasztása 13. kérdés Milyen új technológiák bevezetését várná el a gyakorlati helytől? Az alábbi javaslatokat írták a tanulók: - A technológia rendelkezésre áll, de nincs, aki oktassa 2 fő - Több gép, több készülék 6 fő - Modernebb, újabb gépek 16 fő Némely külső gyakorlati helyen a technikai fejlődést nem követte a szakemberek továbbképzése, így a korszerű gépek kihasználatlanok. A tanulók szívesen dolgoznak a külső gyakorlati helyeken és ismereteik, tanulmányaik alapján újabb, modernebb gépekre van igényük. 14. kérdés A jelenlegi oktatás elmélet-gyakorlat (30-70%) aránya megfelelő? 33. ábra: Elégedett-e az oktatás elmélet-gyakorlat (30-70%) arányával 51

52 A válaszok alapján az elmélet-gyakorlat aránya megfelelő, néhány javaslat jött a 10-90, 2090, 40-60, és az %-os arányra. 15. kérdés Mennyire felkészültek az elméleti oktatók? 34. ábra: Elméleti oktatók felkészültsége A diagram oszlopainak magassága az értékelő tanulók számát jelzi az egyes skála értékekre. Ennél a szavazásnál én is mint elméleti tárgyat oktató, megmérettettem. Az eredmények alapján a tanárok nagy része jó illetve jeles osztályzatot kapott. 16. kérdés Mennyire felkészültek a gyakorlati oktatók? 35. ábra: Gyakorlati oktatók felkészültsége 52

53 Az 1-es osztályzat valószínűleg személyes sérelmeken alapul, a 2 és a 3 értékelés 20 tanulótól jött ami a megkérdezettek 25 %-a, 4-5 osztályzatot 72 % adott. A diákok szerint javítanunk kell mind elméleti mind gyakorlati téren a megítélésünkön. Ez gondosabb, felkészültebb, fegyelmezettebb munkát követel tőlünk, tanároktól. 17. kérdés Az iskolai gyakorlati oktatás technikai feltételei megfelelőek? 36. ábra: Megfelelő-e a gyakorlati oktatás technikai feltétele 18. kérdés Az iskola elméleti oktatás technikai feltételei megfelelőek? 37. ábra: Megfelelő-e az elméleti oktatás technikai feltétele A kérdést egyben értékelve megállapítható, hogy az iskola elméleti és gyakorlati oktatásának technikai feltételei jók, a diákok elégedettek a színvonallal A pedagógus munka teljesítmény értékelésének eljárásrendje A szabályzatot minden közalkalmazotti jogviszonyban lévő pedagógusra alkalmazni kell Az értékelési rendszer különböző célokat szolgál: 53

54 alkalmas a kiemelkedően sikeres vagy éppen a kiemelkedően gyenge teljesítmények azonosítására egy tanár munkájának különböző területeit tekintve, alapul szolgál a tanárok teljesítményének egy országos normarendszerrel való összevetéséhez. segít a továbbképzések ésszerű megtervezésében Az információgyűjtés eszközei Az értékelés részletes követelményrendszere a vizsgálandó területeken nyújtott teljesítmény értékelésére kidolgozott mérőeszközökben rögzített kritériumokban fogalmazódik meg. Ez a rendszer öt különböző eszköz segítségével gyűjti be a kritériumokra vonatkozó információkat: Óralátogatási Lap Tanulói Kérdőív Önértékelő Lap Leterheltség mátrix Értékelési Beszélgetés (és a vizsgálat tanulságait összegző Értékelési Összesítő Lap) Az értékeléshez alkalmazható dokumentumok mintái Az értékelés során a tanároknak kialakult átlaga határozza meg a teljesítményét. Javaslat, hogy a 4=kiválótól ne féljenek az értékelők az felel meg a jeles kategóriának. Javaslat a minőségbiztosítási csoport részéről: Az óra megfigyelési lap 40 %-ban határozza meg a teljesítményt, amely a 4 megfigyelési lap átlagából alakul ki. A tanulói kérdőív készítetése során legyen a kiválasztás alapja, hogy az értékelt tanár mely csoportot szeretné kiválasztani, hogy őt értékelje. A lényeg, hogy összesen legyen a csoportokban harminc diák. A tanulók értékelésének átlaga 20%-ban határozná meg a teljesítményt. Az önértékelési lap 30%-t érne, a pontozás oly módon alakulna ki, hogy az a 1-2 kérdésre nem jár pont, a 3-4. kérdésre 3-3 pont jár, abban az esetben, ha a tanár felsorolja az általa végzett tevékenységeket, és minden második felsorolás után jár egy pont, maximum 3. Az 5. kérdésre 2 pont adható maximálisan itt is az előbbi elvek figyelembevételével történne a pontozás. A 8. kérdésre, versenyeredmények, kitüntetésekre még 2 pont adható. Ez így összesen 10 pont. Mindezek mellet az értékelési csoport vezetője a tanári munka értékelése lapon, amelyet az értékelési beszélgetés alkalmával töltenek ki, az adminisztratív feladatok elvégzését is értékelné es skálán, amely 10%-ban lenne beszámítandó a teljesítmény értékelésbe. 54

55 13. Gazdasági helyzet elemzése Csak Istenben bízhatunk, mindenki más álljon elő az adatokkal, ugyanis adatok nélkül csak egy vagy, akinek véleménye van. (New York város polgármestere) Intézmény gazdálkodása, jogi háttere, szervezeti keretei Költségvetési eredmények: Az intézmény 2007-ben jött létre 3 tagintézmény összevonásával. Ekkor egy stabil gazdasági alapokon működő, magas szakmai színvonalú oktatást végző intézmény felelős vezetését vettük át és vállaltuk, hogy azt legjobb tudásunk szerint, a törvényi előírásoknak megfelelően, a szakmai színvonal megtartásával és a leggazdaságosabban működtetjük. Ezt a vállalásunkat 2010-ig tartani tudtuk, annak ellenére, hogy az időközben elrendelt fenntartói megszorítások következtében az intézmény költségvetése 12 %-kal csökkent, miközben a feladatok száma egyre növekedett (tanuló létszám, telephelyek száma, adminisztratív feladatok). Az intézmény a beszámolási időszakban oktatási tevékenységét az alapító okiratban meghatározottak szerint látta el, működésének alapfeltételei kezdetben hiánytalanul rendelkezésre álltak, majd a finanszírozás csökkenése miatt fokozatosan egyre hiányosabbak lettek. Az összevonás folytán a tagintézmények kiadásai jelentősen csökkentek, egyes feladatok ellátása hatékonyabban, költségtakarékosabban működik, mint a korábbi években (áttanítások, a kollektíva fiatalítása, csoportösszevonások, karbantartás, egyéb szolgáltatások, központosított beszerzések, pályázati bevételek növelése, stb). Ezt bizonyítja az első, november 5-én kelt beszámolónk, mely a kiindulási helyzetet rögzíti. Az iskola önálló költségvetés felállítására nem kapott lehetőséget, így a jogutódlással megszűnt három középiskola költségvetését örökölve a maradványból kénytelen gazdálkodni. Mindez figyelmen kívül hagyta az átszervezéshez kötődő többletköltségek fedezetét. A megszűnt középiskolák szűkös, több költség megtakarítást is tartalmazó költségvetésében nem voltak tartalékok. A jogelőd intézmények elkészítették záró beszámolójukat. A beszámolók alapján mindhárom iskola igyekezett megtakarítási intézkedésekkel a költségvetési kereteken belül maradni. Az intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulása, hónapban. (ezer Ft-ban.) Közgazdasági Szakközépiskola Bevételek Módosított ei. Teljesítés % ÖSSZESEN Kiadások Módosított ei. Teljesítés % ÖSSZESEN: Előirányzat maradvány Előirányzat maradvány Kossuth Lajos Szakképző Int. Módosított ei. Teljesítés % Módosított ei. Teljesítés % Mezőgazdasági Szakközépiskola Előirányzat maradvány Módosított ei. Teljesítés Előirányzat maradvány Módosított ei. Teljesítés Előirányzat marad% vány Előirányzat marad% vány

56 38. ábra: Az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulása A meghozott intézkedések költségcsökkentő hatása, csak 2008-tól érzékelhető, az átszervezés elismert, de nem finanszírozott többletkiadásai, valamint a évi költségvetést érintő, a fentiekben ismertetett elvonások miatt évben évben Megszűnő Megszűnő Megtakarítá Megtakarí feladat feladat s e. Fttás mennyiségi mennyiségi ban e. Ft-ban egysége egysége Létszámleépítés 13 fő Nyugdíjas dolgozók felmentése, 10 fő Összevonás miatti többletfeladat 2 fő Kollégiumok összevonása 3 fő gázdíj vízdíj árram szla. 200 GYES-es titkárnő helyett nem vettünk fel dolgozót 1 fő Igazgatóhelyettesek számának csökkenése 2 fő pótlék órakedvezmény pótlék - órakedvezmény Munkaközösségek összevonása, megszüntetése 9 csoport Újság lemondás 200 Megtakarítás összesen: ábra: A meghozott intézkedések költségcsökkentő hatása Az elmúlt négy év során az intézmény gazdasági helyzete rohamosan romlott, mára a működési fennakadások csaknem mindennaposak, az intézmény sorozatosan megsérti a jogszabályi előírásokat, szerződéses kötelezettségeinek sok esetben nem vagy csak jelentős késedelemmel tud eleget tenni. Mindez annak ellenére történik, hogy az intézmény 56

57 fenntartására a saját bevételek és a normatív állami támogatások elegendő forrást biztosítanak és az intézmény vezetése mindent elkövet a működőképesség megőrzésére. Mindent megtettünk, hogy a beruházásainkat, eszköz beszerzéseinket csak a szakképzési hozzájárulás terhére oldjuk meg. Ennek nagyságát nagymértékben befolyásolta a partner cégek gazdasági lehetőségei. Szakképzési fejlesztési támogatás ig kapott támogatási összegek ÉV TAGINTÉZMÉNY Kossuth Közgé Mezgé Összesen Megjegyzés tárgyi eszköz tárgyi eszköz tárgyi eszköz Összesen ábra: szakképzés fejlesztési támogatások Kigazdálkodtuk a korábbi évek azon kötelezettségvállalásait (kifejezetten pályázati programokkal kapcsolatos kötelezettségeket), amelyeknek fedezetét vagy nem kapta meg az intézmény előirányzatban (Arany János Program eft) vagy az alulfinanszírozással elvonta a Fenntartó (2008-ban eft, 2009-ben eft). Az intézményi finanszírozás és költségvetése minden évben csökkent, a csökkenés mértékét az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN Bevételek Saját bevétel Csökkenés

58 Finanszírozás Működésre átvett pe Felhalmozásra átvett pe. ÖSSZESEN ábra: Intézményi finanszírozás alakulása A közötti időszakban a magunk részéről eredményként értékeltük, hogy az intézmény szervezeti kereteit megalkottuk, a rendszer működéséhez szükséges szakmai és gazdasági folyamatokat kialakítottuk és beindítottuk, a külső ellenőrzések által feltárt hiányosságokat (pl: normatíva elszámolás) megszüntettük. Megértettük azt, hogy az önkormányzat nagyon nehéz helyzetbe került és nekünk, mint az egyik legnagyobb intézménynek, nagyobb részt kell vállalnunk a terhekből, mert nagyobbak a lehetőségeink is. Sajnos, a takarékossági intézkedések bevezetésénél nem vették figyelembe az intézmény sajátosságait és tűrőképességét, ezért ma már látszik, hogy a folyamatos forráskivonás eredményeképpen év végére az előirányzati keretek tarthatatlanná válnak, amelyre az elmúlt években többször felhívtuk a Tisztelt Fenntartó figyelmét. A fentieket az alábbiakkal tudom alátámasztani: 1. A 2008-as költségvetési évet még számvitelileg szabályosan tudtuk zárni és likviditásilag az intézmény teljesen stabil volt. A pénzmaradvány eft volt, amely szinte teljes egészében fedezte a kötelezettségvállalások eft-os összegét. Ha ezt a forrást a Fenntartó az intézmény rendelkezésére bocsátotta volna, akkor mindössze eft kötelezettség-állománnyal kezdtük volna a 2009-es évet, amely ideálisnak mondható egy milliárdos nagyságrendű költségvetésnél. 2. A probléma azzal kezdődött, hogy a pénzmaradvány alulfinanszírozás részét a Fenntartó 2009-ben nem tudta átadni az intézménynek, ugyanakkor a kötelezettségeket teljesíteni kellett. Így a 2009-es költségvetés végrehajtása során eft olyan kiadás keletkezett, amelynek nem volt forrása, ami már ebben az évben azt eredményezhette volna, hogy az intézmény nem tudja tartani az előirányzatokat. Ez azonban mégsem következett be, mivel megfeszített gazdálkodással a kiadásokat csökkentettük, illetve az év közben megnyert pályázatok pénzügyi teljesítésének egy részét át tudtuk tolni a 2010-es évre. 3. A forráskivonás 2010-ben tovább folytatódott. A 2009-es év pénzmaradványa eft volt, amellyel szemben állt egy eft-os kötelezettségállomány. Szabályos gazdálkodás mellett ez nem fordulhatott volna elő, hiszen kötelezettséget csak meglévő előirányzat terhére vállalhat az intézmény. A valóságban az látszik, hogy az előző évi kötelezettségek az év elején megállapított előirányzati keretet leterhelték és már nem maradt elegendő előirányzat a tárgyévi törvényeken és szerződéseken alapuló kötelezettségvállalások számára, bármennyire is takarékosan gazdálkodtunk ben a Fenntartó elrendelte a költségvetési előirányzatok csökkentését, amely intézményünket közel a következőképp érintette: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 58 Teljesítés Különbözet

59 Bér e Ft Járulék e Ft Dologi e Ft Felhalmozási e Ft Függő kiad. Összesen e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft + 1 e Ft e Ft e Ft 42. ábra: Költségvetési előirányzatok csökkentése A költségvetést csak úgy tudtuk végrehajtani, hogy törvény által előírt juttatásokat nem fizettünk ki (pl: vizsgáztatás, szakkönyv, KAT és szakszervezeti tagok órakedvezménye, kötelező pótlékok nyári szünet idejére történő megvonása, tanulók nyári gyakorlatára járó juttatás kifizetésének elhalasztása). Emellett sorra küldtük nyugdíjba a gyakorlott, jó szakembereket, akik helyét tapasztalatlan pályakezdők vették át, a technikai álláshelyeket pedig be sem töltöttük, a munkát a meglévő dolgozók között osztottuk szét. 5. A 2011-es évet már úgy kezdte az intézmény, hogy a év után megállapított eft pénzmaradvánnyal szemben már eft kötelezettségállományunk volt, vagyis eft kötelezettség terhelte már év elején a évi eredeti előirányzatot. Azt az eredeti előirányzatot, amely még az intézmény normatív támogatásánál is 111 millió forinttal kevesebb volt. 6. Mindehhez hozzájárult még, hogy a Fenntartó a tárgyévben ismét előirányzati csökkentést hajtott végre az intézménynél, melynek összege közel 52 mft volt. Ez szinte forintálisan megegyezik az AJKSZP program miatt adandó többlet előirányzattal, amelynek kiadásait a korábbi évektől eltérően nem tudjuk áttolni a másik évre, mivel a program végrehajtásának módosításával az I. ütemet december 31-ig le kell bonyolítani. Az előirányzatok átlépése a jelenlegi adatok alapján elkerülhetetlennek látszott és a korábbi évi kötelezettségvállalások feltorlódásának, az átgondolatlan forráskivonásnak, a normatíva elvonásnak és az AJKSZP Program változásának a következménye, nem vezethető vissza az intézmény szabálytalan gazdálkodására és az intézményvezetés felelőtlenségére. 7. Az intézmény túlfinanszírozása november 30-án még nem következett be az érvényes előirányzathoz viszonyítva (97,5 %), az várhatóan a novemberi bérfinanszírozással fog megtörténni. A túlfinanszírozás oka, hogy az intézmény október és november hónapokban Fenntartói utasításra több mint 50 millió forintot teljesített a szállítói kötelezettségek kifizetésére, illetve elszámolási kötelezettség teljesítése miatt további 20 millió forint kifizetést kellett teljesíteni. Ez ismét nem az intézmény hibájából következett be Teljesített személyi juttatások Év Központ Kossuth Közgazdasági Mezőgazdasági

60 Összesen ábra: Teljesített személyi juttatások A lehetőségek beszűkülése ellenére a dolgozók ugyanúgy végezték munkájukat és mindenki egy emberként törekedett arra, hogy az intézmény működőképességét megőrizze, még akkor is, amikor már nem volt mód a többletmunka anyagi elismerésére, sőt már a törvény szerint járó juttatásokat sem tudtuk kifizetni (pl: vizsgáztatás, tanulók nyári gyakorlata). Mindenki pályázatot írt, szakképzési hozzájárulást adó cég után kutatott, papírt, irodaszert, tisztítószert, eszközöket hozott otthonról és fagyoskodott a hideg épületekben. Az ipari tanműhelyek a külső munkák mellett folyamatosan végezték a karbantartást, javítást az épületeken, gépeken és a Fenntartó megrendeléseit is teljesítették. A taniroda szolgáltatásaival a lakosság rendelkezésére állt. A tanvágó üzemben dolgozó néhány ember példát mutathat másoknak azzal, hogy az intézményi bevételek egyharmadát megtermelte és a tangazdaságban is egész évben folyt a szántás-vetés, betakarítás és az állatgondozás. Míg más oktatási intézményekben a tanulmányi szünet idejére leállt az élet és mindenki elment pihenni, addig a mi intézményünkre nem ez volt a jellemző A gazdasági megszorítások ügyében tett intézkedések: Iskolai karbantartást, felújítást tanulóink végzik a gyakorlat, szintvizsga, év végi vizsgák keretében. Közös TMK a három iskolában. Külsős szakembert nem veszünk igénybe a javításokhoz. Gépjárművek flottába rendezése, menetlevelek, karbantartások, javítások egységes kezelése. Energetikus alkalmazása, napi szintű energia felhasználás ellenőrzése, beavatkozás. Közös beszerzés minden szinten. Fénymásolásban Konica rendszer bevezetése 2008-tól, ezzel 16 féle nyomtató, fénymásoló kiiktatása, egységes géppark létrehozása. Diákétkeztetésben kompenzáció bevezetése (tanvágó termékei) Gépjármű műszaki vizsgáztatás bevezetése saját és külsős gépjárművekre. Az iskolában csoportbontások csökkentése (min. 15 fő), tagozatok átalakítása. Tantestület fiatalítása, túlóráztatás. (41 üres álláshely) Kockázat- és költség elemzés napi szintű alkalmazása. Integrált irányítási rendszer és iskolai ügyviteli, nyilvántartási szoftver bevezetése. Igényekhez igazodó szakmakínálat kialakítása, új szakmák bevezetése. (pl. ápoló, autóépítő) Pályázatok figyelése, pályázati lehetőségek kihasználása.(évi millió forint) A Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium az alábbi a Dél-Alföldi régióban meghirdetett pályázatokon kíván indulni: DAOP Nevelési intézmények fejlesztése KEOP Megújuló energia alapú térségfejlesztés TÁMOP-3.2.A-11/1 Tudásdepó-Expressz A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében IPA-HUSRB Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 3. pályázati felhívása KEOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 60

61 - Leonardo da Vinci Kossuthos diákok Olaszországban (szakmai gyakorlat mobilitás pályázat kereskedőknek, festőknek, kőműveseknek) Jelenleg futó pályázataink: NTP-MSV11 Nemzeti Tehetség Program sportesemények támogatása (Kollimpia) NTP-KOLL-11A/B/C Nemzeti Tehetség Program irodalmi műhely, kézműves műhely BGA-11-HA Határtalanul program Együtt az élhető környezetért diákok a diákokért TÁMOP3,2,9/B-08/2 Audiovizuális emlékgyűjtés AJKSZP Jelenleg is futó pályázat, amelyet a következő tanévben is folytatni szeretnénk Szakképzési hozzájárulások gyűjtése. (kb. 25 M forint/év) Bérmunka bevételek növelése. Vodafone telefonflotta kialakítása az intézményen belül. Egységes internet és telefon rendszer, ártáblázat folyamatos figyelése, szükség esetén váltás. Talaj művelő gépek saját gyártása, tanműhelyek építése szintén saját erőforrásból. Fejlesztéseket lehetőleg a szakképzési hozzájárulás terhére biztosítjuk. Megújuló energia saját kivitelezésű hasznosítása (szalmabálás kazán). Nagyobb létszámú dolgozó utazásánál saját gépjármű igénybevétele. Mezőgazdasági termelésben áttérés a modern PI technológiára. (nagyobb termésátlagok, drágább ár érvényesítése) Lehetséges fejlesztések, további terveink Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája: - gépészet szakmacsoportos tanműhelyek kialakítása, fejlesztése CAD-CAM labor kialakítás Mérőszoba kialakítás, külső intézményeknek kiajánlás Autós tanműhely kialakítása Info-Téka kialakítás tagintézmény B szárnyának tetőterében Öreglaktanyában tanbolt, ifjúsági klub, pályaorientációs tanműhely kialakítása, az épület fűtésének, világításának, festésének kialakítása, felújítása Egy általános iskolával kötött együttműködési megállapodás segítségével az egységes pedagógiai felfutás biztosítása (TÁMOP szellemében) Referencia intézmény cím megszerzésével a jó gyakorlatok értékesítése Speciális szakképző telephelyén EGYMI kialakítása, pedagógiai szakszolgálat kistérségi kiterjesztése (esetleges) Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolája: - TÁMOP fejlesztés Infrastruktúra fejlesztés a Taniroda épületében Referencia intézmény cím megszerzésével a jó gyakorlatok értékesítése 61

62 Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolája és Szakiskolája: - A Bács-Szakma Zrt. által elkészített fedett lovarda, körfuttató és fóliatelep megépítése A majoron belüli fejlesztések során szociális épület és tantermek építésének befejezése Megújuló energiák (nap, szél, hőszivattyú, melléktermék elégetés) használatát biztosító beruházások, mintatelepek kiépítése, referencia üzemmé válás. Bemutató Energiafarm kialakítása. Tanulmány egy MW nagyságrendű biogáz erőmű telepítésére, mely kiszolgálná a Fornetti és az ÁFÉSZ Baromfivágójának villamos és hő igényét. Génmegőrzési program elindítása a Gödöllői Szent István Egyetem támogatásával, ezen belül a hagyományos magyar baromfifajták, vízi szárnyasok, juhok, kecskék, lovak és számos állat tekintetében. Vízi szárnyas tenyésztésre alapuló, azt kiegészítő halgazdaság, haltenyésztés, díszhal-tenyésztés bevezetése Mikrobiológiai kutatások, kipróbálások bevezetése, elsősorban a hulladékfeldolgozás területén (komposztálás) Lótenyésztés kibővítése, ügető lovak képzésével, az angol telivér tenyésző Kincsem Klaszter támogatásával, mely során a tenyészló beszerzése megtörtént. A Gold kollektor Kft. vel közös klaszter kialakítása a napenergia hasznosításra. Fogyatékos gyerekek gyógy-lovagoltatási feltételeinek megteremtése, elsősorban a fedett lovarda igénybevételével. Speciális kutyák kiképzése (terápiás-, aknakereső és farm kutya) Referencia intézmény cím megszerzésével a jó gyakorlatok értékesítése Szeretnénk elérni, hogy a Tangazdaság - Tanvágó kapcsolatot kihasználva a megtermelt gabonával meghizlaljuk a saját tenyésztésű sertéseket, amit a saját vágóhidunkon levágjuk és feldolgozzuk, majd a saját konyhán elkészítve, saját tanulóink étkezésére használnánk, vagy saját húsboltunkban értékesíthetnénk. Ez gazdaságilag öt helyen prezentálna hasznot. 62

63 Tangazdaság Kertészet Növénytermesztés Állattenyésztés Pékség Értékesítés Húsipari tanüzem Húsbolt Büfé Saját konyha Diákok Vásárlók 44. ábra: Tanvágó tangazdaság kapcsolat 63 Zöldség piac

64 14. Épületek s.sz. Kockázatviselési hely (cím, hrsz) Hasznos alapterület 1. Gondnoki épület, Oskola u /3 hrsz Diákotthon, Petőfi u. 3194/3 hrsz Tanüzemi vágóhíd, Csólyosi út 824/2 hrsz Tornacsarnok, Oskola u /3 hrsz Vegyes rend. sertéstartó épület, Csongrádi út 090/7 hrsz Portaépület (iroda), Csólyosi út 824/13 hrsz Étterem, melegítő konyha, Oskola u hrsz Húsfeldolgozó tanüzem, Csólyosi út 824/13 hrsz Iskola épület, Oskola u Mez.gazd. 3194/3 hrsz Mérlegház, Csongrádi út 090/7 hrsz Többcélú istáló, Csongrádi út 090/7 hrsz Szín I., Csongrádi út, 090/7 hrsz Szín II., Csongrádi út, 090/7 hrsz Üvegház, Csongrádi út, 090/7 hrsz Iskolaépület, Közgé, Oskola u /3 hrsz Speciális iskola, Kun u hrsz Spec. Iskola garázs, Kun u hrsz Belső tanműhely, Kossuth u hrsz Melléképület, Kossuth u hrsz Kollégium, Kossuth u hrsz Konyha, étterem, Kossuth u hrsz Iskolaépület, Kossuth u hrsz Külső tanműhely, Molnár telep /139 hrsz Taniroda, TISZK iroda, korona u Öreglaktanya, Kossuth u ábra: Épületek A Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola épülete új építésű, jó állagú. Tangazdasága, vágóhídja modern. Mindkettő bronz fokozatú minősítéssel rendelkezik. A Tangazdaságban jelentős fejlesztésekre van szükség a decentrumi feladatokból kifolyólag. Saját erős kivitelezéssel tantermeket és szociális blokkot építettünk és az energia fűre alapozva szalmabálás kazán beépítésével a megújuló energiafarm kiépítését is elkezdtük. Nagy szükség lenne egy fedeles lovardára, ami komoly szintre emelné a képzés színvonalát. 64

65 A fedeles lovarda tervrajza 46. ábra: Fedeles lovarda tervrajza A Közgazdasági Szakközépiskola épületéről ez már nem mondható el. Régi, patinás iskola, melynek felújítására nagyon sok pénzt kellene költeni. Ennek megtervezése szakemberek feladata. Az energetikai felújítás sokba kerül, csak pályázati források megnyerésével sikerülhet, ha a fenntartó tudja biztosítani az önrészt. A tervezéshez szükséges felméréseket, energia auditot, 24 órás bemérést elvégeztük, de a fenntartó anyagi támogatása nélkül nem tudtuk beadni a pályázatot. A Kossuth Szakmunkásképző és Szakközépiskola épületének, kollégiumának felújítása 2007-ben befejeződött, ráépítéssel bővítették a tantermeket, laborokat. A tanműhely nagy, felszerelése itt-ott nem túl modern, de más területeken korszerű. A szakképzés átszervezésekor nagy feladat hárul majd rá. Az autószerelő képzés műhelye talán kissé kicsi, de felszerelése jó. A laborok külleme, felszerelése kifogástalan színvonalú. Közel 180 mft-ot nyertünk a TISZK-es TIOP-os pályázaton, amiből a gépi forgácsoló, a hegesztő és a gázkészülék és csőszerelő szakma feltétel rendszerét teremtettük meg. A tanuló szerződések finanszírozásának drasztikus csökkentése miatt egyre több cég és vállalkozó, többek között a GYOSZE tagok is visszaadják a szerződéseket. Az iskola feladata így kiegészül a tanműhelyek biztosításával. Ezt a folyamatot a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény már évekkel ezelőtt érzékelte és elkezdte a felkészülést. Ezen belül kialakításra kerültek a TISZK-es tanműhelyek, a festők és az ipari termékbontók műhelyei, illetve most van kivitelezés alatt az asztalosok képzéséhez szükséges csarnok építése. Nem szeretnénk a szakma választék bővíthetőségének gátjai lenni, ezért tanműhely hálózat szervezésébe fogunk bele. (Ne azért indítson egy iskola pl. szakácsképzést, mert van tűzhelye és az oktatónak van még két éve a nyugdíjig.) 65

PÁLYÁZAT. Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Középiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma

PÁLYÁZAT. Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Középiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma PÁLYÁZAT Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Középiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 6100. Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 34. Készítette: Ágoston Tibor Pál Kapja: Papp Gyula

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA Készült: 2010. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 I. BEVEZETÉS... 6 Az összevont intézmény létrejötte:...

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 74/0. (X..) számú határozata a 0/0. tanévelőkészítéséről, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A Szerencsi Szakképző Iskola felkészülése a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére TÁMOP B-12/

Szakmai beszámoló. A Szerencsi Szakképző Iskola felkészülése a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére TÁMOP B-12/ Szakmai beszámoló A Szerencsi Szakképző Iskola felkészülése a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0002 1 A projekt a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szakképző intézmények

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak HR Portál.hu Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak 2009.06.30 A TÁMOP projekt keretében szakmai konferencia zajlott 2009. június 26-án az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában. A projekt célja,

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 74/2008.(V.29.)

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM 2011. SZLTISZK_PP_Nevelési Program_2011 1/90 Tolna Megye

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító: 203030 PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2017/2018. tanévre 4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Felvételi tájékozató a 2017/2018-as tanévre.

Felvételi tájékozató a 2017/2018-as tanévre. tájékozató a 2017/2018-as tanévre. Intézmény OM azonosítója és neve: 036410 FM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma Intézmény címe, telefon és fax száma: : 7960 Sellye, Zrínyi

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

Továbbtanulási tájékoztató

Továbbtanulási tájékoztató Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Továbbtanulási tájékoztató a 2017/2018. tanévre Debrecen Kedves 8. évfolyamos tanuló! 1952-ben az akkori Mezőgazdasági és

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben