Mûszaki Kiadó partner minden idõkben. Megőrizve megújítani változások a szakképzésben. Tájékoztató az Országos Szakképzési Tanévnyitóról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mûszaki Kiadó partner minden idõkben. Megőrizve megújítani változások a szakképzésben. Tájékoztató az Országos Szakképzési Tanévnyitóról"

Átírás

1 A Mûszaki Kiadó ingyenes kiadványa Lapozó 1. szám II. évfolyam 3. szám 5. szám A mûszaki szakmák tanárainak lapja A Mûszaki Kiadó partner minden idõkben november míg nagy dolgok történnek odafent, addig a peda gógusok ugyanúgy folytatják mindennapi munkájukat idelent a terepen. Az oktatás irányításában is számos új vezetõ lépett hivatalba, friss energiával, ötletekkel telve. Bevezetõ cikkünkben gondolatokat olvashatnak az új vezetés Szakképzési Tanévnyitón elhangzott terveirõl. Habár egyes területeken mielõbbi változásra van szükség, reméljük, hogy az átalakítási, megújulási folyamatokra megfelelõ idõt hagynak majd. Minden új rendszer bevezetéséhez szükséges ugyanis az az átmeneti idõszak, amely lehetõvé teszi a zökkenõmentes átállást, a tapasztalatok alapján esetleges módosításokat még a valódi életbe lépés elõtt. Mint ahogyan a tanár sem tud egyik napról a másikra új struktúra szerint új ismereteket tanítani, ugyanúgy tankönyv sem készíthetõ egyik évrõl a másikra. Az elképzelések gyakorlatba ültetéséhez idõ kell. Reméljük, a szakképzés, a szakmák vonzereje növelhetõ, és nem fog tovább csökkenni a szakképzésbe jelentkezõ diákok, a belõlük kinevelt jó szakemberek száma. Addig is erõt, kitartást, türelmet kívánunk minden oktatónak, pedagógusnak. Rét Anna szakiskolai üzletágvezetõ Megőrizve megújítani változások a szakképzésben Tájékoztató az Országos Szakképzési Tanévnyitóról A Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusának dísztermében zajlott le augusztus 27-én az Országos Szakképzési Tanévnyitó. A rendezvényen 498 regisztrált résztvevő ismerhette meg a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet tájékoztatóit a kezdődő tanév feladatairól, a fejlesztésekről, a várható változásokról. A regisztrációt követően Dr. Zachár László, az NSZFI főigazgató-helyettese köszöntötte a vendégeket a tanévnyitó levezető elnökeként. Bevezetőjében megemlítette a társadalom és az iskola közös feladatait a diákok sikeres munkahelyi beilleszkedésében, és beszélt az alternatív modellként induló előrehozott szakképzésről. Folytatás a 2. oldalon. Forrás: NSZFI A TARTALOMBÓL: Köszöntő Tanévkezdés: Szakképzési Tanévnyitó A TISZK Tagozatról Interaktív tananyag CD-ink Új szakképzési tankönyvek Szakképzési tankönyvjegyzék

2 Folytatás az 1. oldalról. A bevezető után Dr. Czomba Sándor, a Nemzet gazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára kapott szót. Elmondta, hogy fontosnak tartják a szakmai közvélemény bevonását az átalakítás előtt álló szakképzésről hozott döntésekbe. Kiemelte: egy befektetés telepítésének helyszíne az infrastruktúra és az adórendszer mellett attól is függ, hogy rendelkezésre áll-e megfelelő minőségű és mennyiségű szakképzett munkaerő. A hazai helyzetet vázolva megemlítette, hogy Magyarországon jelenleg mindössze ember vesz részt a termelésben, ráadásul az inaktívak és a munkanélküliek között olyan ember van, akinek semmilyen szakképesítése nincs. Ennek megváltoztatásáért a kormány a szakképzést a foglalkoztatáspolitika szerves részévé kívánja tenni. Terveik szerint rövidíteni fogják és gyakorlatorientáltabbá teszik a képzést, elsősorban a manuális képességeket igénylő szakmáknál. Támogatni fogják azokat a munkáltatókat, akik részt kívánnak venni a gyakorlati képzésben, a képzés megszervezését és a kontrollt viszont állami kézben kívánják tartani. Kiemelte, hogy a szakképzésbe kerülés előtt egy pályorientációs rendszer keretén belül fogják a diákokat a hiányszakmák felé irányítani, a képzésből való kikerülés után pedig pályakövetési rendszer tájékoztat a munkahelyi beilleszkedésről. Elsőrendű feladatnak nevezte a munkahelyteremtést és annak elérését, hogy a bizonyítványok mögött valós tudás legyen. Dr. Hoffmann Rózsa államtitkárt Dr. Madarász Sándor, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium politikai főtanácsadója helyettesítette, aki a készülő új közoktatási törvényről szólva elmondta: a törvényt 2011 tavaszára tervezik elfogadni, és bevezetése a jövő tanévtől, a képzés résztvevőivel való szakmai egyeztetés után, fokozatosan történne. A törvény amelyet kerettörvényként terveznek kidolgozni a szülő, a diák és a pedagógus összhangjára, közös érdekeinek megjelenítésére is hangsúlyt helyezne. A törvény mottója: megőrizve megújítani; ez tükrözi a visszatérést a tradicionális értékekhez. Hangsúlyozta: a pedagógusok küldetése az erkölcsre, tudásra és egészségre való nevelés kell legyen. Ennek érdekében vissza kell állítani a pedagógusok, szakoktatók társadalmi megbecsülését. Dr. Garai Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri biztosa a szakképzés aktuális kérdéseiről tartott előadást. Vázolta a jelenlegi helyzetet, ami szerint egyre kevesebb a tanuló a szakoktatásban, a végzett diákoknak csupán 20 30%-a helyezkedik el 1 éven belül a szakmájában. Véleménye szerint azért szükséges a szakképzési rendszer mielőbbi átalakítása, mert a jelenlegi tendenciák mellett év múlva az egyre kínzóbb munkaerőhiány következtében megbénulhat a gazdaság. A célkitűzésekről elmondta: a kamarával közösen tervezett feladatok között szerepel a gépészeti, építőipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari szakképesítések tartalmi elemeinek átdolgozása a gazdaság igényeinek megfelelően, valamint a szintvizsgák rendszerének kibővítése. A hiány-, illetve preferált szakképesítések körének meghatározását a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok végzik majd. Ismertette: megfontolják azt is, hogy a hároméves képzés végén letett szakmai vizsga után egyfajta gyakornoki rendszerben történő egyéves továbbfoglalkoztatási rendszert vezessenek be. Ez a pályakezdő szakmunkás munkabérének támogatását jelenti maximum egy évre. Megszervezik a képzés felügyeleti rendszerét is, amely a gyakorlati és az elméleti oktatásra egyaránt vonatkozik. Emellett tervezik a szintvizsgák minél szélesebb körben történő bevezetését, mivel a tapasztalatok szerint ezek nagyon jó minőségellenőrzési módszerként működnek, valamint szakmák szerint differenciált iskolai normatív finanszírozási rendszert vezetnének be. A folytatásban Modláné Görgényi Ildikó, az NSZFI főigazgató-helyettese A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése című előadásában a Társadalmi Megújulás Operatív Program első szakasza kilenc alprojektjének célját, indikátorait és eredményeit, valamint az induló második szakasz hangsúlypontjait mutatta be. A fontosabb hangsúlypontok: a képzés szakmai tartalmának gyakorlatcentrikusabbá tétele, a vizsgakövetelmények egyszerűsítése, szakmai vizsga utáni egyfajta gyakornoki rendszerben történő egyéves továbbfoglalkozatási rendszer pályakövetésbe építése, alapozás iskolai tanműhelyekben, valódi gyakorlat a gazdaságban, a tanulószerződések számának növelése, a szintvizsga választóvonalként való kezelése, a képzés felügyeleti rendszerének újraszervezése, szorosabb együttműködés a kamarákkal. A délutáni programban az NSZFI részéről Mihálka Nóra vizsgadokumentációs irodavezető beszélt a tanév rendjéről és aktuális feladatairól, Baskiné Lipka Gabriella irodavezető tartott tájékoztatót a Térségi Integrált Szakképző Központok számára, Fodor Istvánné mb. főigazgató-helyettes szólt a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról. Torma Gabriella FAT titkárságvezető ismertette a felnőttképzési akkreditációs rendszert, Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes felhívta az iskolavezetők figyelmét a törzslapok hibátlan kitöltésének fontosságára, majd Dr. Zachár László főigazgató-helyettes tartotta meg záró előadását, Felnőttképzés a szakképzés intézményrendszerében címmel. Az előadásokról készült prezentációk megtekinthetők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapján (https://www.nive.hu/index_sec.php) /november 5. szám

3 Megalakult a Magyar Szakképzési Társaság TISZK Tagozata A szakképzés-szervezési társulások/társaságok az alapításuk óta eltelt rövid idő alatt a szakképzés meghatározó szervezeteivé váltak. Fontos a tapasztalatok egyeztetése, megvitatása és a kialakult szervezetek közös érdekvédelme. Ehhez az együttműködéshez megfelelő keretet biztosíthat a Magyar Szakképzési Társaság mint a magyar szakképzés meghatározó civil szervezete június 3-án ezért alapította meg 24 regisztrált TISZK az MSZT TISZK Tagozatát. A Tagozat terveiről, programjáról, működésének alapvető elemeiről Hajdu Sándor elnöktől (aki egyben a Nyírségi TISZK ügyvezetője) a következőket tudtuk meg: A TISZK Tagozat működése során találkozókat, konferenciákat szervez a tapasztalatcsere, az együttműködés érdekében; megtárgyalja az adott időszak legégetőbb szakmai, szakmapolitikai kérdéseit; szakmai koncepciókat véleményez, és szakmai javaslatokat terjeszt elő; a Tagozat szakmai véleményének ismeretében javaslatokat tesz a törvényi szabályozás befolyásolására; a tagozat vezetése és tagjai képviselik az MSZT-t a szakmai közélet fontosabb rendezvényein; együttműködik az MSZT tagozataival. A Tagozat rendszeres találkozások, képzések, továbbképzések megszervezésével és minél szélesebb körű tájékoztatás keretében kívánja biztosítani a szakképzés fejlődésének információit az érdeklődők és érdekeltek számára. Ennek megfelelően munkacsoportokat hoz létre. A tagozati rendezvények mellett a tagság egy része vállalja saját körét jelentősen meghaladó események szervezését is. Az újdonságok országos bemutatását szolgáló kiállításokon való részvétellel, ilyenek életre hívásával és a rendszeres tapasztalatcserét lehetővé tevő fórumok szervezésével is támogatni, szolgálni kívánja a szakképzés korszerűsítését. Ennek érdekében vállal szerepet a szakképzés hagyományainak ápolásában. Szorgalmazza és lehetőségeinek figyelembevételével szervezi a kapcsolatépítést a hazai szakképzés szereplői között. Működésében és illetékes képviselői tevékenységében vállalja az egyesület tagjainak érdekképviseletét a szakképzési rendszer, az oktatáspolitikai döntések előkészítése során. A tagozat rendszeresen negyedévente és szükség szerint tartja üléseit. Összehívását kezdeményezhetik a Tagozat tagjai, tisztségviselői, az MSZT elnöksége. A rendszeres ülésekre üléstervet fogad el. Az ülésekről emlékeztetőt készít ben tervezetten két alkalommal tart ülést a Tagozat: október Tapasztalatcsere az RFKB-k döntései után december 1. Jogszabályi változások a szakképzésben 2. Javaslat a év programjaira Megjelent a évi Műszaki szakterület és szakkönyvek katalógus A tankönyvek, interaktív tananyagok könnyebb kiválasztásához szeretnénk segítséget nyújtani a műszaki szakmák tanárai számára készült ingyenes katalógusunkkal. A hagyományokhoz hűen az összes kiadványt röviden ismertetjük. Táblázatba foglalva az új modulrendszerű OKJ szakképesítéseihez, modulokhoz, tananyag egy sé gekhez vagy tananyagelemekhez ajánló is található benne. Katalógusunkban jelöltük a tankönyvhöz kapcsolódó CD-mellékletet vagy interaktív tananyagot. A szakképzési tankönyvjegyzéken szereplő kiadványainkat egy négyzetben lévő pipa jelzi. Keresse iskolájában, vagy kérje területi képviselőinktől! Az idei év újdonságai a gépészeti, a közlekedési, az elektro technikai elektronikai, a ruhaipari és a faipari tankönyveink és interaktív tananyagaink kínálata. MEGJELENT 2010/november 5. szám 3

4 Cappuccino Tesztkészítõ és tesztadatbázis a Mûszaki Kiadótól Cikkünkben bemutat- juk a Műszaki Kiadó egyszerűen használha- tó, a differenciálást, a feladatok, feladatso- rok kombinálását, karbantartását lehetővé tévő, az e-tanulást segítő eszközét, a Cappuccino névre keresztelt tesztkészítő programot, amely kérdésbázissal vagy kérdésbázis nélkül is megvásárolható. A programnak két megjelenítési, felhasználói módja van. A tanári beviteli felületen keresztül a minden iskolában támogatott, ismert szoftver a Microsoft Excel program használatával saját adatbázist építhetnek fel a szaktanárok. A táblázat kezelését a beépített makróprogramozott felület biztosítja. A feladatok nyolc feladattípus, három nehézségi szint, tetszés szerint megadható témakörök és osztályfokok szerint állíthatók be, a beépített szűrőn keresztül. A beépített pontozórendszer a tanulói felület használatakor biztosítja a differenciált értékelést. Az alap adatbázissal vásárolt szoftver tetszés szerint bővíthető, módosítható. A tanári beviteli felületen keresztül létrehozott és kimentett feladatsorok a tanulói felhasználói felületen keresztül jelennek meg. A tanulói felhasználói felület indulásakor az adatbázisból (tetszés szerint választott könyvtárból, amely tartalmazza a feladatokat és a hozzájuk tartozó képeket) szűrhetők a feladattípusok, a nehézségi szintek. A tesztsorok létrehozásakor a véletlenszerűen összeállított feladatlapban a nyolcféle feladattípus és a differenciált, feladattípusonként eltérő, automatikus pontozás biztosítja az objektivitást, a reliabilitást és a validitást. Választási lehetőség a csapatjáték vagy az egyéni munka (feleltetés), a válaszadásra szánható idő beállítása vagy az időmérés nélküli teszt. A tesztelés indulásakor a szűrés feltételeinek megfelelő kérdésbázisból választható ki, hogy hány kérdésből álljon a feladatlap. A program főmenüjében kiválasztva a Nyomtatható feladatlapok opciót, lehetőség van a nyomtatható feladatlapok összeállítására is a szűrőfeltételek beállításával. Az adatbázisban az egyes feladatokhoz csatolt képek a feladatlapokon is megjelennek, a nyomtatási beállítások pedig lehetővé teszik, hogy megoldókulccsal vagy a nélkül történjen a nyomtatás. Az általunk alkalmazott megoldások biztosítják a feladatok karbantartásának, frissítésének egyszerű, gyors módját, a változatosságot, az azonnali visszajelzés lehetőségét, eleget téve a modern iskolai oktatás által támasztott követelményeknek. A műszaki szakterületen gépészeti, elektrotechnikai elektronikai, közlekedési és ruhaipari kérdésekkel feltöltött tesztadatbázisokat kínálunk 2011-től. Ezenkívül természetesen kérdésbázis nélkül is, valamint közismereti tárgyakból válogatott kérdésekkel is megvásárolható a program. Bővebb információt a honlapon, az Interaktív tananyagok/tankönyvfüggetlen menüpontban olvashatnak /november 5. szám

5 OK! Magyarország, OK! digitális oktatás! A Műszaki Kiadó évek óta dolgozik azon, hogy a mai kor kihívásainak megfelelően a modern oktatástechnológiák teremtette lehetőségeket legteljesebb mértékben kihasználó oktatási segédeszközöket, tananyagokat hozzon létre úgy érezzük, ezen az úton a 2010/2011-es tanév elejére nagy lépést tettünk! 2010 októberétől elérhetővé váltak Kiadónk OK! Könyvei, amelyek megteremtik a tökéletes kapcsolatot és egyben az átmenetet is a nyomtatott és a digitális tankönyvek között, azok minden előnyét az internet kínálta remek lehetőségekkel ötvözve. Az online elérhető OK! Könyvek alaptartalma teljes egészében megegyezik azok nyomtatott, tankönyvvé nyilvánított párjával, ám olyan plusz kiegészítésekkel gazdagítottuk azokat, amelyek segítségével az egyes tanórák még élvezetesebbek, hatékonyabbak lehetnek. Amennyiben ismeri korábban fejlesztett e-tananyagainkat, felmerülhet Önben a kérdés, miben különbözhetnek azoktól az OK! Könyvek. Az OK! Könyvek legfontosabb újdonságát az internet kínálta széles körű lehetőségek kihasználása jelenti: a Kiadó változatos formában tett kiegészítéseit, ún. hotspotjait amelyek animációkat, tanmeneteket, feladatsorokat, teszteket tartalmaznak már magában foglaló, online elérhető OK! Könyvet a pedagógus maga is tovább bővítheti hivatkozásokkal, jegyzetekkel, majd ezeket mentés után saját diákjaival is megoszthatja. Ebben áll a dolog igazi újdonsága: az OK! Könyv már nem pusztán egy tanórai segédeszköz, hanem olyan komplex taneszköz, amely diák és tanár számára az internet segítségével bárhol és bármikor elérhető! Az OK! Könyvek formájában olyan interaktív, látványos, folyamatosan frissülő online tankönyveket kínálunk, amelyek amellett, hogy fokozzák a tanulási tanítási folyamat hatékonyságát, forradalmasítják is az oktatást! Az OK! Könyvekről és az OK! Magyarország Programról bővebb információt a oldalon talál. Néhány ok, amiért érdemes OK! Könyvet használni Az OK! Könyvek bármilyen internetkapcsolattal rendelkező számítógépről, a világ bármely pontjáról elérhetők, azaz nagyon könnyen hozzáférhetők; hozzáadott értéket hordoznak a nyomtatott könyvekhez képest (audiovizuális-multimédiás tartalom és differenciálásra: felzárkóztatásra, valamint tehetséggondozásra alkalmas tartalmak és feladatok); tanórai használatával javítható az oktatás hatékonysága, fokozható a diákok tanórai figyelme/ fegyelme, tanulási motivációja; nem vesznek el, nem rongálódnak meg, mint a hagyományos, papír alapú tankönyvek, illetve a CD-n tárolt e-tananyagok; tanárok és diákok számára egyaránt hozzáférhetők, szemben a legtöbb digitális tankönyvvel, tananyaggal. kiegészítéseiket menthetik, és diákjaikkal is megoszthatják, így azokhoz is bárhonnan, bármikor hozzáférhetnek; kiegészítéseiket differenciálhatják, beállíthatják, a diákok mely csoportjával kívánják megosztani. A diákok internetkapcsolat segítségével bárhonnan hozzáférhetnek a tankönyvhöz; saját maguk is elhelyezhetnek jegyzeteket, hivatkozásokat az OK! könyvükben, melyeket csak ők maguk látnak, ezzel az önálló tanulásukat fejlesztik; önálló tanulásukat, készülésüket számtalan, önellenőrzésre is alkalmas feladattal is segíthetik; nyomtatott könyveiket akár nem is kell, hogy magukkal hordják, így könnyebb táskával járhatnak iskolába. A pedagógusok az OK! Könyvek használatával könnyedén színesebbé és személyre szabottabbá tehetik az óráikat; az OK Könyveket saját jegyzeteikkel, kiegészítéseikkel gazdagíthatják; A szülők jobban nyomon tudják követni a tananyagot, több információt kaphatnak a tanár elvárásairól és a gyermekük valódi haladásáról. 2010/november 5. szám 5

6 Tisztelt Olvasók! Hogy a tanítás és az arra való felkészülés is minél örömtelibb legyen a diákok és a tanárok számára egyaránt, a Műszaki Kiadó szeretettel ajánlja figyelmükbe 2011-től kapható új gépészeti témájú elektronikus tananyagait: Hegesztés CD Azonossági száma: MK Rendelési ára: 9900 Ft Kapcsolódó tankönyvek: Gázhegesztés SW Ívhegesztés MK Az elektronikus tananyag 14 animáción keresztül mutatja be a hegesztett kötéseket, az egyes gázhegesztési és ívhegesztési eljárások elvét, alkalmazásait, eszközeit és a hegesztési hibákat. A szemléltető animációkon kívül a CD 60, az ismeretek ellenőrzését segítő tesztkérdést tartalmaz. Csõvezeték-, készülékszerelõ és irányítástechnika CD Azonossági száma: MK Rendelési ára: 9900 Ft Kapcsolódó tankönyvek: Szakmai ismeret A gázvezetékés készülékszerelő szakma számára MK Szakmai ismeret A vízvezeték- és központifűtés-szerelő szakma számára MK Irányítástechnikai alapismeretek MK A CD 22, a 3 tankönyv anyagához kapcsolódó animációt és több mint 200, önellenőrzésre is alkalmas tesztkérdést tartalmaz. Az interaktív táblán is használható animációk átfogják a nyomáscsökkentés, szelepek, tömítések, gázégők, csőhajlítás, fűtőtestek, csőhálózatok, folyadékszint-irányítás, különféle szabályozó rendszerek témaköreit. Fémipari alapképzés CD Azonossági száma: MK Rendelési ára: 9900 Ft Kapcsolódó tankönyvek: Fémipari alapképzés Szakmai elmélet MK /I Fémipari alapképzés Szakmai gyakorlat MK /I A két könyv tananyagát feldolgozó 12 animáció kiválóan alkalmas az interaktív táblás használatra, ezzel segítve a tanórák hatékonyságának növelését. Az animációk a következő témákat tekintik át: térbeli előrajzolás, oldható és nem oldható kötések, kovácsolás és hőkezelés, forgácsoló alakítások, mérőeszközök és fúrógépek használata. Az elsajátítást és az ellenőrzést segíti a CD-n található 160 tesztkérdés. A Műszaki Kiadó szakmai interaktív tananyagai Azonossági szám MK 6127-X MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK Cím Gépipari szakrajz CD Munkavédelem CD Gépészeti multimédiás gyűjtemény y CD Technológia CD Automatika CD Háztartási gépek CD Elektrotechnikai szakismeretek etek ek CD Új! Műszaki rajz a villamos szakképesítések számára CD Közlekedési alapismeretek CD Autóvillamosság CD Gépjárműszerkezetek és Gépjármű-technikai alapismeretek CD Új! Faipari gépek és technológiák I II. CD Ruhaipari technológia CD Ruhaipari anyag- és áruismeret CD Ruhaipari géptan CD Szakmai tankönyveinkhez kapcsolódó interaktív animációkat és tesztfeladatokat tartalmazó CD-ink bruttó Ft-os * áron megvásárolhatók, de a tankönyv osztálynyi mennyiségű rendelése esetén a honlapon tett regisztráció után ingyen eljuttatjuk (az újak kivételével). * Az MK Gépészeti multimédiás gyűjtemény CD ára bruttó Ft /november 5. szám

7 Elektrotechnikai szakismeretek CD Azonossági száma: MK Rendelési ára: Ft Az új interaktív tananyag CD-n 13 animáció segíti a tananyag szemléltetését, összefoglalását, az ismeretek rendszerezését. A fejezetekhez tartozó 594 tesztkérdés a tanulók tudásának ellenőrzésére, a tanult ismeretek gyakorlására, nagyobb tananyagrészek összefoglalására alkalmas. A tankönyveket kiegészítő 41 írásvetítő fólia digitális változata a tananyag feldolgozását, a megértést és a rögzítést is lehetővé teszi. Az interaktív tananyag az Elektrotechnikai szakismeretek (MK ) tankönyvhöz kapcsolódik. Animációk Gépjármûszerkezetek és Gépjármû-technikai alapismeretek CD Azonossági száma: MK Rendelési ára: Ft Az új interaktív tananyag jó kiegészítője a mindennapi tanítási gyakorlatnak. 23 interaktív animáció se gíti a tananyag szemléltetését, összefoglalását, az ismeretek rendszerezését. A fejezetekhez tartozó 783 tesztkérdés a tanulók tudásának ellenőrzésére, a tanult ismeretek gyakorlására, nagyobb tananyag - részek összefoglalására, rendszerezésére al kalmas. A tankönyveket kiegészítő írásvetítő fóliák digitális változata (154 db) a tananyag-feldolgozást, a megértést és a rögzítést is lehetővé teszi. A tananyag táblafüggetlen, és lehetőség van csak kivetítővel való használatára is. Az interaktív tananyag a Gépjárműszerkezetek (MK ) és a Gépjármű-technikai alapismeretek (MK /A) tankönyvekhez kapcsolódik. Animációk Írásvetítő fóliák Írásvetítő fóliák 2010/november 5. szám 7

8 víz+ adalék H 2 O kötés szilárdulás habarcskészítés Ca(OH) 2 +adalék +H 2 O mészkő oltott mész kötés szilárdulás CaCO 3 +H 2 O mészoltás CaO+H 2 O H 2 O Érc Fém-(oxid, vagy szul d, vagy karbonát oxigén sók, ásványok NaCl füstgázok kén S foszfor P nedvesség H 2 O lúgok, NaOH oxidok savak Hcl Fém súlysorozat (lovasok) teherserpeny arretálókar mérlegkar számtárcsa légfék állandó teher A Képzõmûvészeti Kiadó mûszaki elõkészítõ ismereteket tartalmazó 3 tagú tankönyvcsaládja Az előkészületben lévő tankönyvcsalád mindhárom eleme a szakmai oktatás műszaki szakterületének szinte minden szakmájához használható. A kiadványok a osztályok számára előírt alapozó ismereteket tartalmazzák. A kötetek várható megjelenése: 2011 első negyedéve. A korábban a B+V Kiadónál megjelent könyvek korszerűsített és bővített változata a Képzőművészeti Kiadó terméke. A továbbiakban kizárólag a Kiadótól és a Műszaki Kiadó területi képviselőitől rendelhető! Gürtler Csabáné Plósz Antal Vincze István Anyagok Azonossági száma: KP 2340 Formátuma: B5, 168 oldal Tervezett ára: 2200 Ft ELÕKÉSZÜLETBEN! A kiadvány bevezeti a tanulókat az anyagok világába és rendszerezi az ismereteket. Tíz anyagcsoport tulajdonságait, alkalmazási területeit, az egyes anyagok szerkezetét mutatja be. Közel 70 ábra és további táblázatok összegzik az anyagok jellemzőit, szemléltetik az elméletet és a részletes magyarázatokat. A könyv az iparban leggyakrabban használt anyagokat részletezi: a kerámiákat, az építőanyagokat, a fát, a bőrt, a papírt, a műanyagokat, a gumit, a szálas anyagokat, a kenőanyagokat és a fontosabb fémes anyagokat ábra. Körfolyamat Gipsz CO 2 habarcs Ca(OH) 2 +CO 2 CaCO 3 +H 2 O CaCO 3 Ca(OH) 2 Ca(OH) 2 +CO 2 A kalcium-szulfát természetben előforduló fajtái a gipsz, CaS0 4 2 H 2 O, és az anhidrit (CaSO 4 ). Építési célra mindkettőből lehet kötőanyagot előállítani. A kalcium-szulfát 30 C-nál kisebb hőmérsékleten 2 molekula kristályvízzel kristályosodik, ennél nagyobb hőmérsékleten anhidrit képződik. A gipsz kristályvizének ¾ részét melegítés hatására elveszti, ezzel tulajdonságai megváltoznak. A porrá őrölt anyag vízleadása 120 C-on hevesen indul meg. A képződő hemihidrát (CaS0 4 1/2 H 2 O) vízzel keverve a leadott vizet ismét felveszi, és mintegy 1%-os térfogat-növekedés közben kemény tömeggé szilárdul. Magasabb hőmérsékleten, C-on a gipsz mindkét molekula vizét leadja és oldható anhidritté alakul. Ez a kis víztartalmú anyag igen jó kötési tulajdonságokkal rendelkezik C között égetve a gipszből nem jól oldódó anhidrit képződik, ami az igen lassú vízfelvétel miatt építőipari célokra egyáltalán nem alkalmas. A gipszkövet C-on égetve nyerjük a kristályvízmentes keménygipszet (esztrichgipszet), amely ismét aktívvá és vízfelvételre hajlamossá válik. Formagipsz előállítására a finomra őrölt gipszkövet keverővel ellátott edényben hevítik, főzik. A három-négy órás főzési folyamat alatt, a 120 C körüli hőmérsékleten, a víz heves forrás közben távozik. Az anyag 150 C körül 10 14% térfogat- égetett mész CaO CO alakra formázhatók legyenek, majd a kapott formadarabot hűtéssel szilárdítják. A műanyagtárgy kialakítása tehát csak fizikai műveletekkel történik. A hőre keményedő térhálós műanyagoknál (duroplasztok) először előpolimert formáznak, és az alakadás után térhálósítással adják meg a műanyag végleges szerkezetét, amely egyúttal a munkadarab megszilárdítását is jelenti. Az alakadás fizikai művelet, de ezt a térhálósítás alakrögzítő kémiai művelete követi. Fröccsöntés Extrudálás Fólia- és lemezgyártás Mélyhúzás, vákuumformázás Hőre lágyuló műanyagok Üreges testek fúvása Bevonatkészítés Forgács nélküli alakítás Szálhúzás Habkészítés Sajtolás Öntés Hőre keményedő műanyagok Fröccsöntés Fröccssajtolás 7.2. ábra. A műanyagok leggyakoribb forgács nélküli alakító eljárásai Fröccsöntés A hőre lágyuló műanyag alkatrészeket legnagyobb számban fröccsöntéssel állítják elő. A fröccsöntő gépnél (7.3. ábra) a feldolgozandó anyagot általában szemcsés (granulátum) formában a (1) fröccshengerbe, a fűtött ömlesztő kamrájába adagolják. A megolvasztott képlékeny masszát a (2) fröccsdugattyú a (4) fúvókán keresztül a gyártani kívánt tárgy alakjának megfelelő (7) álló- és (8) mozgórészes, hűtött, negatív formába lövelli. Az ömledék felveszi a szerszám üregének 7.3. ábra. Fröccsöntés vábbi tíz témakörhöz is gondolkodtató, az elméletet rögzítő, összesen több mint háromszázötven feladat kapcsolódik. Az ábrák, táblázatok konkrét munkáltató tevékenységhez illeszkednek. 1. Az ipari anyagok fontosabb tulajdonságai 57. A kohósítás és a kémiai korrózió egymással ellentétes folyamat. Jelölje az ábrán a kohósítás, illetve a kémiai korrózió irányát! ábra. Kémiai átalakulások 58. A vasérc vas-oxid, a rézércekben a réz el fordulhat oxidos, szul dos vagy karbonátos formában, az alumínium alapanyaga is oxidos formában tartalmazza a fémet. Az ábra alapján magyarázza el az egyes fémek kémiai korróziójának lehetséges okait! O 2 MgCl ábra. Az anyagot ér különböz kémiai hatások Ca(OH) 2 H 2 SO 3 H 2 SO 4 H 2 CO 3 SO 2 CO 2 P 2 O 5 7 A m anyagok és ipari felhasználásuk Feladatok Gürtler Csabáné Plósz Antal Mérések munkatankönyv 1. Mi jellemzi a lineáris polimer láncokat? Írja az alábbi állítások mellé a megfelel bet jelet (I: igaz, H: hamis)! a) Ha a lineáris polimer láncok kémiailag különállóak, az óriásmolekulák között csak van der Waals-er ébred. b) Ha a lineáris polimer láncok kémiailag különállóak, akkor kicsi lesz az alakíthatóságuk. c) A polimerek keménysége, szívóssága a lánc hosszával csökken. d) Mechanikai igénybevétel hatására az anyag szívósan viselkedik. 2. Mikor nevezünk egy m anyagot termoplasztnak? 3. Írja az alábbi állítások mellé a megfelel bet jelet (I: igaz, H: hamis)! a) A lineáris polimereknek lehetnek elágazódásai. b) A lineáris polimerek még részlegesen sem hálósodhatnak. c) A duroplasztok atomjai h hatására helyüket nem tudják elhagyni. d) A polimerek lehetnek részben kristályos és amorf szerkezet ek is. e) A polimerek annál hajlamosabbak a kristályosodásra, minél bonyolultabb alakúak. f) Kristályos szerkezet m anyag csak a termoplasztok között fordul el. g) Az egyszer, azonos fajtájú monomerek fonal alakú óriásmolekulává kapcsolódnak össze. i) Melléktermékként víz keletkezik. j) Polimerizáció során energiát kell bevezetni. k) Az egy vagy több kett s kötést tartalmazó alapvegyületek polimerizálhatók. l) A keletkezett óriásmolekula lánc alakú. 4. Alakítsa át a monomer vinil-klorid molekulát reakcióképes gyökké! 58 Azonossági száma: KP 2342 Formátuma: B5, 96 oldal Tervezett ára: 1400 Ft ELÕKÉSZÜLETBEN! A munkatankönyvben a mértékegységek, a hosszúság, a tömeg, a terület, a hőmérséklet, az idő és a mozgás méréséhez szükséges elméleti ismereteket mintegy 50 feladat gyakoroltatja. Történelmi vissza tekintések, k érdekességek, olvasmányok színesítik a tananyagot. Gürtler Csabáné Plósz Antal Vincze István Anyagok munkafüzet Azonossági száma: KP 2341 Formátuma: B5, 96 oldal Tervezett ára: 1800 Ft ELÕKÉSZÜLETBEN! 2. A mér eszközök csoportosítása Feladatok 1. Soroljon fel ismert mér eszközöket! 2. Azonosítsa ezeknél a kijelz elemeket! 3. Próbálja értelmezni a felsorolt mér eszközök metrológiai jellemz it! 4. A 2.3. ábrán a villanyóra értékmutató szerkezete látható. a) Jelölje be a skálalapot! b) Rajzolja be az indexet! c) Nevezze meg a skála fajtáját: 4 d) Írja a megfelel helyre az egységet! e) Olvassa le a skála által mutatott értéket: f) Írja ide, mennyi a m szer jelzési tartománya: 2.3. ábra. Villamosfogyasztás-mér 5. A 2.4. ábrán a vízóra értékmutató szerkezete látható két leolvasás id pontjában. 4. Tömegmérés A mér súlyokat megfogni, a mérlegre feltenni és levenni csak csipesszel szabad, mert kézzel megfogva beszennyez dnek, és ez mérési hibát okoz. Az egész súlyok sárgarézb l készülnek, krómbevonattal, fogóval ellátva. Értéküket belevésik, hitelesítési pecséttel ellátottak. A törtsúlyok a súlysorozat dobozában üveglemezzel letakarva vannak. A törtsúlyok alumíniumlapocskák, egyik sarkuk felfelé hajlik, így csipesszel könnyen megfoghatók. A számokon kívül alakjukról is megismerhet k Analitikai mérleg Az analitikai mérlegek elvi felépítése a táramérleghez hasonló, de pontossága, érzékenysége nagyobb, méréshatára kisebb, általában g. A mérés gyorsítása érdekében a kar lengését csillapítani szokták, hogy az egyensúlyi helyzet minél el bb beálljon. Kis méréshatárú mérlegeknél légcsillapítást alkalmaznak. A légfékek a mérlegek serpeny ire szerelt egy-egy szelencéb l állnak, amelynek alsó része a mérlegállványra, fels része a mérlegkarra van er sítve. Az utóbbi a karral együtt leng, és beleillik az alsó részbe úgy, hogy nem érintkeznek, így súrlódás nem lép fel. A lengéskor megritkuló, ill. összenyomódó leveg gyorsan lefékezi a nagy lengéseket, de az egyensúly körüli apró lengéseket nem, így a mérleg rövid id alatt beáll az egyensúlyi helyzetbe. A fékdobok alján egy kis nyílás szolgál a nyomáskülönbségek kiegyenlítésére. Gyakori az analitikai mérlegek között a kétoldalú, egyenl tlen karú állandó súlyterhelés kivitel, légfékkel (4.6. ábra). Az első fejezet az általános iskolában tanultakat ismételteti, itt új elméleti anyag is található. A példák megoldása során nagy hangsúlyt kap a mértékegységek használata, az átváltások gyakoroltatása. A to ábra. Vízfogyasztásmér a) els id pont b) második id pont a) Hány skálát tartalmaz a skálalap? b) Milyen skálákat ismer fel? c) Mi az egység, amit a m szer mér? d) Rajzolja be a hiányzó indexet! e) Mekkora lehet a m szer jelzési tartománya? f) Milyen m szerállandókat tüntettek fel a skálalapon? Másolja ide: g) Olvassa le az els id pontban mért értéket: h) Olvassa le a második id pontban mért értéket: i) Számítsa ki a két érték különbségét! ábra. Egyenl tlen karú, állandó súlyterhelés analitikai mérleg /november 5. szám

9 Iskolapélda Ezzel a címmel új sorozatot indítunk. Lehetõséget kívánunk adni minden oktatási intézménynek, amely szívesen bemutatná magát: képzéseit, fejlesztéseit, pályázati munkáit, jó gyakorlatait, tapasztalatait. Korábban olvashattak már a PETRIK TISZK-rõl, most a Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskolája mutatkozik be. Magas szintû szakképzés, tradicionális értékek, felejthetetlen diákévek, páratlanul szép környezet Az intézmény 1953-ban alakult, ekkor kezdődött meg az oktatás a MüM 523. sz. Helyiipari Iskolában a siófoki általános iskola tantermeiben és 1973 között szervezetileg a kaposvári 503. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézethez tartozott az iskola, ez időben a tanulólétszám elérte a 700 főt, az oktatott szakmák száma pedig az 52-t ban önállóak lettek, és új épületbe költöztek; Siófok széplaki városrészében, az Ezüstparton, közvetlenül a Balaton partján áll iskolaépületük. Közben elindították szakközépiskolai képzésüket és a szakmunkások szakközépiskolájának esti tagozatát ben a nappali tagozatos képzés három szakközépiskolai szakiránnyal bővült: környezetvédelmi, épületgépész és informatikai szakokkal ben átalakult a felnőttoktatás: a szakmunkások szakközépiskolájának megszűnésével gimnáziumi levelező tagozat kezdte meg működését ban vette fel az intézmény a XIX. század kiemelkedő politikusának és szakemberének, Baross Gábornak a nevét és 2001 között elegáns étteremmel és korszerű sportpályával bővült az iskola. Mérföldkőnek számít a középiskola történetében a 2008-as év, hiszen ekkor alakult meg a Somogyi TISZK Középiskola, Szakiskola és Kollégium, melynek székhelye a Baross Gábor Közép- és Szakiskola lett. Magas szintű szakképzésük elismeréseként 2009-ben Déldunántúli Minőségi Díjat nyertek ben tantermeik új berendezésekkel, felszerelésekkel gazdagodtak, a legmodernebb eszközökkel felszerelt tanműhelyük központi képzőhellyé vált, tanulólétszámuk folyamatosan gyarapszik, új képzési lehetőségeket kínálnak leendő diákjaiknak. Az oktatási intézmény tanulói országos, regionális és megyei versenyeken sikeresen szerepelnek: szakmai, közismereti és sport kategóriában is megállják helyüket. Természeti és épített környezetük védelmére, óvására nagy gondot fordítanak: környezetbarát iskolaként a Globe és Bisel programban vesznek részt. Egyedülálló együttműködési megállapodásaiknak köszönhetően hallgatóik ingyenes lovasoktatásban részesülnek a Pannon Lovasakadémián, szakmai gyakorlaton vehetnek részt a bikali Reneszánsz Élménybirtokon; a városi kórház kis betegeit bohócdoktorként vidíthatják fel, interaktív tűzoltósági programokon szerezhetnek tapasztalatokat és karateoktatásra járhatnak. Az ünnepi megemlékezések, diáknapok, kirándulások mellett kiemelt rendezvényük a Somogyi TISZK Strandfoci Bajnokság, melyet az iskola homokos pályáján rendeznek meg a Balaton-parton. A pom-pomlányok buzdító táncát és a focisták remek góljait nem csak élőben követhetik az érdeklődők: az iskola saját webkamerája is lehetőséget biztosít erre. Történeti fejlődésükre büszkék, hiszen az egykori szakmunkásképzőből Dél-Dunántúl legnagyobb szakképző intézményének székhelyévé váltak; miközben példaképük, Baross Gábor útmutatását mindvégig magukban hordozták: Minden állampolgár annyit ér, amennyit a köz javára tesz! Az iskola nevelőtestülete ezen érték megtartása mellett oktatja, neveli a jövő nemzedékét is. Az intézmény vezetője: Szamosi Lóránt főigazgató Cím: 8600 Siófok, Bakony utca 2. Tel/fax: / Web: /november 5. szám 9

10 Szerzõi kollektíva Természetvédelmi, környezetvédelmi és tájökológiai terepi gyakorlatok Szerkesztette: Szalkay Csilla, Dr. Penksza Károly Azonossági száma: MK Formátuma: A4, 244 oldal, színes Rendelési ára: 2980 Ft Az elméleti tananyag komplex módon átfogja a tájvédelem, a természet- és környezetvédelem terepi gyakorlatainak tartalmát. Korszerű ismereteit illusztrációkkal, fotókkal teszi szemléletessé. A terepi gyakorlatok oktatása során előforduló számos vizsgálat elméleti tudnivalóit részletezi. A könyvhöz munkafüzet kapcsolódik, amely segíti az elméleti tudás mélyítését, és terepi gyakorlatok keretében gyakoroltatja a könyv tananyagát. A munkafüzet szorosan kapcsolódik a vizsgálati módszereket is bemutató, a természet- és környezetvédelmi terepi gyakorlatok elméletet komplex módon átfogó tankönyvhöz. Tartalom: Bevezetés I. Zonális élőhelyek II. Extrazonális élőhelyek III. Intra- és azonális élőhelyek IV. Antropogén élőhelyek Az I IV. fejezetekben geodéziai és földtani mérések, talajtani vizsgálatok, hidrológiai vizsgálatok, mik roklí mavizsgálatok, botanikai vizsgálatok és zoológiai vizsgálatok szerepelnek. Komplex feladatsor MELLÉKLETEK Tartalom: Bevezetés: A táj, a tájgazdálkodás és a tájvédelem Agrártáj- és környezetgazdálkodás A természetvédelem és a környezetvédelem A biodiverzitás Természet, ökológiai környezet Tájalkotó tényezők és vizsgálati módszereik A vizsgálandó élőhelyek Zonális élőhelyek Extrazonális élőhelyek Intra- és azonális élőhelyek Antropogén élőhelyek Szerzõi kollektíva Természetvédelmi, környezetvédelmi és tájökológiai praktikum Szerkesztette: Szalkay Csilla, Dr. Penksza Károly Azonossági száma: MK Formátuma: A4, 220 oldal Rendelési ára: 2680 Ft A Természetvédelmi, környezetvédelmi és tájökológiai praktikum című munkafüzet komplex módon segíti az elméleti tudás elmélyítését. Használatával terepi gyakorlatok keretében alkalmazhatók a különböző típusú élőhelyek vizsgálati módszerei. Takáts Attila Hulladékgazdálkodás és környéke Azonossági száma: MK Formátuma: B5, 284 oldal, színes Rendelési ára: 3980 Ft A könyv központi része a hulladékgazdálkodási tevékenységek új szerű elemzése. A szerző új megközelítésben vizsgálja a hulladékgazdálkodás gazdasági és társadalmi hátterét, intézményrendszerét. Kiegé szítésként, önálló fejezetben elemzi a hulladékkal kapcsolatos kérdéseket is. Ahhoz azonban, hogy a létező összefüggések az eddigieknél nagyobb mélységben legyenek feltárhatók, a könyv a hulladékká válás előtti és a szennyező anyaggá válás utáni kérdéseket is tárgyalja. Ennek megfelelően foglalkozik az anyaggal, az anyag átalakításával, valamint logikai alapon levezeti a hulladék kiszabadulásának következményeit kezelő kármentesítést. A könyv jelentős értéke a vállalati hulladékmenedzsmentet bemutató fejezet, amely a tevékenységeket folyamatábrán is öszszefoglalja. A mű átfogó képet nyújt a hulladékgazdálkodásról, széles körben használható mind az oktatásban, mind a gyakorlati szakemberek számára. 4. Hulladékgazdálkodás 4.1. A fogalom kialakulása és tartalma Amikor a hulladék jelentőségének felismerését követően egyre több és több volt a hulladékokkal kapcsolatos tevékenység, valahogy rendszerbe kellett foglalni azokat. Ahhoz azonban, hogy rendszert lehessen felépíteni bár ez lett volna a logikus folyamat, még hiányosak voltak az ismeretek. Így történt, hogy a közkedvelt, rengeteg területen alkalmazott management szóban foglalták össze ezeket a tevékenységeket, és csak a waste managment kifejezés elterjedése után indult meg az elemzőmunka annak tisztázására, hogy mit is tartalmaz. A hulladékgazdálkodás kifejezést az eredeti angol elnevezés tükörfordításaként (ami magyarul is jól hangzott) a 70-es évek közepén én vezettem be a magyar szaknyelvbe, és egyidejűleg megkezdtük a tartalom feltárását célzó vizsgálódást, hiszen a kifejezést a fogalmi háttér ismeretének hiányában vettem át. Ennek a munkának az eredményeképpen egy időben az első ezzel foglalkozó angol nyelvű publikációkkal, és összhangban azok tartalmával oda jutottunk, hogy a hulladékgazdálkodás a hulladékokkal kapcsolatos fizikai-műszaki tevékenységek összefoglaló elnevezése. A hulladékgazdálkodás intézményrendszerének (kezdetben: kiszolgáló tevékenységeinek ) fejlődése megkövetelte ezeknek a rendszerbe való beillesztését is. Eleinte (80-as évek) ezt úgy próbáltuk megoldani, hogy kreáltunk egy tágabb fogalmat ( a hulladékok káros hatásai elleni védelem elnevezéssel), amibe mind a hulladékgazdálkodás, mind a kiegészítő tevékenységek besorolhatók voltak. A későbbiek során, ahogy a kiegészítő tevékenységekből meghatározó tevékenységek lettek logikusan ezek is a hulladékgazdálkodás integráns részeiként jelentek meg és ma ezek a jórészt formalitások jelentik a hulladékgazdálkodás döntő részét. Ez az a változás, amelyről azt mondhatjuk, hogy a hulladékgazdálkodás jelenlegi rendszere túlnőtte önmagát. Azaz olyan mértékben bonyolulttá vált, hogy egy ember már gyakorlatilag képtelen mélységében átlátni az egészet. (Sajnos én sem!) Fokozatosan jelennek meg a részterületek szakértői, akik valószínűleg értik egymás nyelvét, de nem föltétlenül azonos irányban gondolkoznak. Az ilyen irányú fejlődés nem a valóságos feladatok megoldását, hanem a jogszabályok betűin való vitatkozás szofisztikálódását hozza magával. (Parkinson-elv). Ebben a helyzetben viszont egyre nagyobb térhez jutnak a különböző ipari érdekérvényesítő akciók (lásd betétdíjas göngyölegek). 105 A biológiai eljárások csoportosítása Biológiai kezelési eljárások részben a szubsztrátum (kezelendő, feldolgozandó anyag), részben a közreműködő élő szervezetek változatossága (biodiverzitás!) következtében igen sokfélék lehetnek, de jól tipizálhatók. A csoportképzés három fő szempont alkalmazásával oldható meg: az eredmény, a résztvevő organizmusok és az O 2 jelenléte szerint. 1. Az eredménynek három kimenete van: valamilyen termék előállítása, valamely anyagnak a lebontása, valamely (általában fém) szennyező komponens kumulálással történő kivonása. (Lehetséges a szennyező anyag kivonásával, amikor az élő szervezet felveszi és akkumulálja a szennyező összetevőket, de ezt akár termék-előállításnak is nevezhetjük.) Termék-előállításnál (amely történhet primer és szekunder alapanyagokból is) a legfontosabb az élő szervezetek szelektív működése, vagyis az a tulajdonság, hogy egy megcélzott reakciót hajtanak végre, és így terméket állítanak elő. Termék lehet a különféle gyógyszerektől (antibiotikumok, hormonok, vitaminok stb.), az élelmiszereken (bor, sajt stb.) és az alternatív motorhajtó anyagokon (bioetanol) keresztül a biogázig, valamint színesfémekig (mikrobiális bányászat) nagyon sokféle anyag, sőt termék lehet maga az elszaporodott organizmus (élesztő) is. A termék kinyerése után általában jelentős mennyiségű szerves anyag, biomassza marad vissza, ami újabb, immár kevésbé specifikus biológiai eljárás alapanyaga lehet, vagy közvetlenül fölhasználható talajjavításra, takarmányozásra. A lebontásnál a cél valamely (többnyire veszélyesnek minősülő) molekula minél tökéletesebb átalakítása, megsemmisítése és ezzel a talaj és a víz (mint természeti elemek) védelme, illetve megtisztítása. Ennek során az előzővel szemben a mikrobák változékonyságát, adaptív képességét tudjuk kihasználni. Ilyen folyamat (eljárás) alkalmazásánál, meg kell bizonyosodni arról, hogy a bomlás során nem képződik veszélyesnek (sőt akár a kiindulási anyagnál is veszélyesebbnek) minősülő metabolit, vagy ha igen, akkor lebomlik-e maradék nélkül. Ha így van, akkor a bomlási folyamat végén visszamaradó (általában humusz jellegű) anyag ha minősége egyébként megfelelő talajjavításra fölhasználható. Szennyezőanyag kivonásnál (ami történhet élesztőkkel, növényekkel stb.) a cél kettős. Egyrészt a szennyező fémek minél teljesebb összegyűjtése, kivonása a kezelt anyagból (iszap, folyékony hulladék), másrészt a lehető legnagyobb szelektivitás. Az így kinyert fém az élő szervezetektől(ről) eltávolítható, további sorsa döntés kérdése kockázatról. 2. Sokkal bonyolultabb a helyzet, ha a lehetséges résztvevőket vizsgáljuk. Első közelítésben négy csoportot különböztethetünk meg: enzimek, mikroorganizmusok, növények, magasabb rendű állati szervezetek /november 5. szám

11 Lenzsér Levente Reider László Közlekedési alapismeretek Azonossági száma: MK Formátuma: B5, 272 oldal + 8 oldal színes melléklet Rendelési ára: 3495 Ft A tankönyv a közlekedésüzemvitelellátók, illetve felsőoktatásban közlekedésmérnöki tanulmányokat folytató diákok számára egyszerű, világos, érthető és részletes tananyagul szolgál. Megfelelő a közép- és emelt szinten érettségiző diákok és felkészítő tanáraik számára. Tartalma: közlekedéstörténet, köz le kedés biztonsági alapelvek, közlekedési formák (vasúti, közúti, városi, vízi, légi) technikája és üzemvitele. Áruszállítás és raktározás. A fejezetekhez ellenőrző kérdések és feladatok, valamint mechanikai és közlekedésgépészeti számítási feladatok tartoznak. A könyvhöz 40 színes fényképből álló melléklet kapcsolódik. Baráth Ferenc Jogi ismeretek Fuvarozásjog Azonossági száma: MK Formátuma: B5, 112 oldal Rendelési ára: 1980 Ft Az új tankönyvvel a közlekedési szakmák, Általános jogi ismeretek tantárgy tanulói számára nyújtunk segítséget. A kiadvány felépítése a közlekedési szakmacsoportos alapozó ismeretek kerettantervét tükrözi, továbbá megfelel a jelenlegi érettségi követelményeknek, a Központi Programok, a Szakmai és Vizsgakövetelmények előírásainak. Három nagy témakört foglal össze kis terjedelemben: az általános jogi ismereteket, a munkajogot és a fuvarozási jogot. A fejezetek végén összefoglalók, ellenőrző kérdések és feladatok segítik az elsajátítást és a gyakoroltatást. Közlekedési alapismeretek CD Azonossági száma: MK Rendelési ára: Ft A tankönyvhöz tananyag készült 15 animációval, 197 tesztkérdéssel és közel 180 színes fényképpel. Lenzsér Levente Reider László Közlekedési alapismeretek feladatgyûjtemény Azonossági száma: MK Formátuma: B5, 152 oldal Rendelési ára: 1995 Ft A Közlekedési alapismeretekből érettségizők és Közlekedésüzemvitel-ellátó szakmákat tanulók számára ajánljuk az alapmű, a Közlekedési alapismeretek tankönyvhöz kapcsolódó feladatgyűjteményt. A fejezetek sorrendje a tankönyv sorrendjével azonos. Többféle feladattípust tartalmaz a feleletválasztóstól a keresztrejtvényeken keresztül a komplexebb, gondolkodtató esszék írásáig. A példák gyakoroltatók és tudásellenőrzők. A feladatgyűjtemény a középfokú érettségi követelményeinek felel meg, de egyes feladatok az emelt szinten érettségizők számára készültek. A megoldásokat a kiadványba kell beírni. Lenzsér Levente Reider László Közlekedési alapismeretek feladatgyûjtemény, Megoldások Azonossági száma: MK /M Formátuma: B5, 24 oldal Rendelési ára: 895 Ft Tartalom: Általános ismeretek Munkajogi ismeretek Fuvarozási jog Baráth Ferenc Rimóczi Miklós Közlekedési földrajz Azonossági száma: MK Formátuma: B5, 300 oldal Rendelési ára: 3890 Ft A közlekedési ágazatok gyors változásai, fejlődése miatt vált esedékessé, hogy átdolgozzuk a Közlekedési földrajz tankönyvet. Így született meg azonos névvel, de újult tartalommal a tankönyv. A mű az általános közlekedés-földrajzi ismereteken túl, a 2009-ben érvényes hazai és nemzetközi vasúti, közúti, vízi és légi közlekedési útvonalakat részletezi. Tárgyalja a korszerű közlekedési és szállítási módokat is (például nagysebességű vasút). A fejezetek végén rövid összefoglalók segítenek a témakörök átgondolásában. Az ellenőrző kérdésekkel és feladatokkal lehetséges a megszerzett tudás ellenőrzése. A mű új fejezettel bővült, a pán-európai közlekedési folyosók (Helsinki-korridorok) témakörével, amelyet szemléltető ábrákkal is bemutat. Tartalom: Általános földrajzi ismeretek A vasúti közlekedés (Magyarország vasúthálózata, nemzetközi vasúti összeköttetések) Közúti közlekedés (benne a pán-európai közlekedési folyosók) Vízi közlekedés Légi közlekedés és szállítás Csővezetékes szállítás Korszerű közlekedési módok 2010/november 5. szám 11

12 Közös csatlakozó + Csatlakozó egyen-, váltakozó ~ és ellenállás mérésekor 100-as osztású skála 30-as osztású skála Ohm-skála Mutató Nullázó V 1000 A Ellenállás-hitelesítés Üzemmód- és méréshatár-választó ma kapcsoló M k10k 1k 0.1k ~ + Polaritás-váltó kapcsoló Váltakozó üzemmód Egyen- és ellenállásmérés Szotyori Lászlóné Bán Lajos Cserépkályhás szakmai ismeret Gergely István Méréstechnikai alapismeretek SZOTYORI LÁSZLÓNÉ BÁN LAJOS CSERÉPKÁLYHÁS SZAKMAI ISMERET Azonossági száma: MK 36136/1 Formátuma: B5, 292 oldal, színes Rendelési ára: 3990 Ft Azonossági száma: MK Formátuma: B5, 112 oldal Rendelési ára: 1890 Ft Magyarország nagy hagyományokkal rendelkezik a cserépkályhák Műszaki Kiadó építése, kialakítása terén. A cserépkályha-készítő széles körű ismereteket igénylő szakma. A több évtizede folyamatosan kiadott könyv most a kor elvárásainak megfelelve új külalakkal jelenik meg. Az eredeti mű olyannyira komplexen, átfogón foglalta össze mindazt az ismeretanyagot, amit a cserépkályhákkal foglalkozó szakembereknek tudniuk illik, hogy a hagyományokat megőrizve a könyv tartalmán nem változtattunk. A cserépkályha-készítés anyagai változtak, a technológia viszont változatlan maradt. A kiadvány a cserépkályhás szakma mindazon elméleti és gyakorlati tudnivalóit tartalmazza, amely nélkülözhetetlen a szakma minőségi (kiváló) gyakorlásához. A könyv használója minden fontos kérdésre választ talál a műben. 58. ábra. Vegyes (fekv és álló) füstjárat füstjáratok keresztmetszetét a t ztért l távolodva csökkenteni kell, A füstjáratok lehetnek álló, fekv és vegyes füstjáratok. EK 1. jel elem: (102. ábra). 19, ábra. Egyesíte falú gy jt kémény EK 1. idom EK 2. jel elem: (103. ábra). 38 Az elektrotechnika elektronika szakma csoport villamos méréstechnikai oktatásához készült új tankönyv összefoglalja mindazt az elméleti ismeretet, amely a villamos mérések végzéséhez szükséges. Az átdolgozott tankönyv, több új fejezettel kibővített és megújult tartalommal készült. A fejezetek végén a lényeges ismereteket tömören összefoglalja a szerző, valamint ellenőrző kérdések és feladatok segítik a megszerzett tudás ellenőrzését. A kiadvány felépítése a szakmai alapozó ismeretek kerettantervi követelményeit követi, megfelel a Központi Programok és a Szakmai és Vizsgakövetelmények előírásainak. Tartalom: Bevezetés Méréstechnikai alapfogalmak Mérési hibák A mérések fontosabb szabályai Mérőműszerek metrológiai jellemzői Elektromechanikus műszerek Multiméterek Oszcilloszkópok A mérések biztonságtechnikája Új szakszavak szószedete A hármas (59. ábra). (60. ábra) ikerhármas 76 EZT AJÁNLJUK Szotyori Lászlóné: Kályhás szakrajz mintalapok I III. (MK 03034) 19, ábra. Egyesíte falú gy jt kémény EK 2. idom Mérőszám Főosztásvonal Skálalap Mellékosztásvonal Alosztásvonal mv 1.7. ábra. Beosztásos skála A beosztásos skála alapja a skálalap (1.7. ábra). Ezen találhatók az osztásvonalak, a mér számok, a mért mennyiség jele, valamint a m szer fontosabb jellemz it kifejez jelek. Egy skálalapon több skála is lehet. Megkülönböztetünk f -, mellék- és alosztásvonalat. A f osztásvonalak hossza a legnagyobb, és a mér számot általában csak ezeknél tüntetik fel. A mellék- és alosztásvonalak rövidebbek. Az osztásvonalak s r ségének és vastagságának összhangban kell lennie a mutató vastagságával, mert ez a leolvasás pontosságát befolyásolja. Nem célszer például al osztásvonalakat használni, ha a mutató olyan vastag, hogy több osztásvonalat is elfed. Az elektromechanikus m szerekben általában beosztásos skálát használunk. A számjegyes skálának analóg és digitális változata is van. Az 1.4. ábrán számjegyes analóg skála látható. Számjegyes, mert a mért érték kijelzése számjegyekkel történik, és analóg, mert mint az utolsó számjegy is mutatja az egyik számról a másikra folyamatosan vált át, és így az index segítségével a közbens értékek is megbecsülhet k. Ilyen kijelz található például lakásokban a fogyasztásmér ben is. A digitális kijelz n is számjegyek jelennek meg, azonban az átváltás nem folyamatosan, hanem ugrásszer en történik. A mutatott érték például 4 vagy 5, és a kett között közbens állapot nem létezik. A digitális kijelz n ezért nincs index. A digitális kijelz fontos jellemz je a számjegyek vagy digitek száma. A leggyakoribb kijelz k 3 vagy 4 digitesek. Sok kijelz els számjegye csak 0 és 1 értéket vehet fel, ezért ezt fél digitnek nevezzük. További 3 teljesen kihasználható számjegy esetén az ilyen kijelz 3½ (3 és fél) digites, 4 esetén 4½ digites. A digitális elnevezés egyben a m ködési elvre is utal, amely alapján egy m szer analóg vagy digitális lehet. Mindkét m szertípusnak vannak el nyei és hátrányai. A digitális ma gyakoribb, mert olcsóbban gyártható, a kezelése és leolvasása egyszer bb, és a mérések többségéhez megfelel. 18 vagy legnagyobb érték. A digitális m szerekkel ez azért nehezebb, mert id szakosan mérnek és a következ mérésig az el z leg mért értéket jelzik ki. Az elektronika nélküli (hideg) multiméterek nagy érzékenység leng tekercses m szerb l, sönt- és el tét-ellenállásokból, a méréshatárokat és a mérend mennyiséget kiválasztó kapcsolóból (ez általában egyetlen sokállású kapcsoló), a váltakozó mennyiségek méréséhez szükséges diódás egyenirányítóból, valamint az ellenállásmér üzemmód 1,5 V-os eleméb l állnak. A m szerek többsége polaritásváltó kapcsolóval is rendelkezik, ami a mér vezetékek fordított csatlakoztatása esetén felcseréli a polaritást, ezért nem kell a már feszültség alá helyezett áramkört megbontani. Az alapm szer érzékenysége 10 és 100 A között van. Skálái a méréshatárokhoz és az üzemmódokhoz igazodnak. Az egyen- és váltakozó üzemmódhoz általában külön skála tartozik (erre leolvasáskor ügyelni kell), és a váltakozó üzemmód skálája nem lineáris beosztású. Külön skálája van az ellenállásmér nek is, amely nem egyenletes beosztású. A méréshez használt 1,5 V-os elem feszültsége id vel csökken, ezért a m szert mérés el tt hitelesíteni kell: miután a bemenetét a mér vezetékekkel rövidre zártuk az el lapon található forgatógombbal, a mutatót a skála el írt pontjára kell állítani. Ez általában az ohmskála nullapontja. Feszültségmérés-üzemmódban az el tét-ellenállásos megoldás miatt a m szer /V értéke állandó. Az elektronika nélküli analóg multiméter kezel szerveit mutatja a 6.1. ábra. Az elektronikus analóg multiméterek elektronikus er sít t is tartalmaznak, és kett vel több kezel szervük van, mint a hideg m szereknek. Az egyik egy kapcsoló, amellyel az elektronikus er sít t tápláló áramforrást lehet be-, illetve kikapcsolni. Használat után ezt mindig Ki (OFF) helyzetbe kell állítani! A másik 6.1. ábra. Elektronika nélküli analóg mul méter kezel szervei 66 EZT AJÁNLJUK Gyuris Ferenc Érdi Péter Elektrotechnika elektronika Feladatgyűjtemény és megoldások (KP 02241) /november 5. szám

13 Szakmacsoport Az alábbiakban megtalálják a Műszaki Könyvkiadó, valamint társkiadói, a Skandi-Wald Könyvkiadó és a Képzőművészeti Kiadó műszaki témájú hivatalos szakmai tankönyveit. A Mûszaki Kiadó hivatalos mûszaki tankönyvei Kiadói kód Cím TÁMOP É MK 36020/I. Kőműves szakmai ismeretek I. É MK 36020/II. Kőműves szakmai ismeretek II. É MK 36020/III. Kőműves szakmai ismeretek III. G MK 36083/I-1 Fémipari anyag- és gyártásismeret G MK 36083/II-1 Fémipari anyag- és gyártásismeret II. G MK 36124/I/1 Szerkezetlakatos szerkezettan és szerelési ismeretek I. G MK 36209/I Fémipari alapképzés E MK Villamos gépek E MK Méréstechnikai alapismeretek E MK 37173/1 Váltakozó áramú alapmérések 1. K MK 37215/I Nőiruha-készítő szakrajz K MK 37216/F-1 Feladatlapok segédletek a Férfi ruha-készítő szakrajz című könyvhöz K MK Férfi ruha-készítő szakrajz K MK Alkatrészek készítésének technológiája a ruhaiparban É MK 38905/II Szilárdságtan II. É MK 38905/III Szilárdságtan III. É MK Az építészet rövid története I II. KZ MK 39831/II Gépjármű-technikai képlet- és feladatgyűjtemény II. KZ MK 39911/II Gépjármű-szerkezettan II. (1 2. kötet) É MK Műszaki rajz É MK Műszaki rajz feladatgyűjtemény KZ MK Méréstechnika KZ MK Autóelektronikai ismeretek KZ MK Gépjárműszerkezetek KZ MK 59121/a Gépjármű-technikai alapismeretek É MK Építőipari szakrajz K MK Ruhaipari technológia K MK 59188/I Gyermekruhaszakrajz 1. Csecsemő- és lánykaruhák K MK Ruhaipari anyag- és áruismeret K MK Ruhaipari géptan G, E MK Minőségbiztosítás G, E MK Műszaki matematika G, E MK Irányítástechnikai alapismeretek É MK Földméréstan 2. KZ MK Közlekedésépítés É MK Talajmechanika-alapozás V MK Műszaki ismeretek (vegyipar) K MK Ruhaipari gyártásszervezés Jelmagyarázat: G gépész F MK Faipari szakrajz E elektrotechnika elektronika F MK Faipari szakmai és gépismeret É építészet F faipar F MK Faipari anyagismeret K könnyűipar Ny nyomdaipar É MK Földméréstan és kitűzés V vegyipar E MK Elektronikai gyakorlatok KZ közlekedés E MK Alapgyakorlatok KV környezetvédelem vízgazdálkodás É MK Alapgyakorlatok anyagvizsgálatok A TÁMOP pályázatban hivatalosan rendelhető É MK Alapgyakorlatok műszeres kitűzés 2010/november 5. szám 13

14 Szakmacsoport Kiadói kód Cím TÁMOP G MK Gyártási eljárások G MK Géprajzi alapismeretek G MK Ipari anyagok és előgyártmányok G, E MK Irányítástechnika E MK Ipari elektronika E MK Elektronikus műszerek E MK Elektronikus áramkörök G MK Szakrajz a csőhálózat-szerelő szakma számára G MK Szakrajz a gázvezeték- és készülékszerelő szakma számára G MK Forgács nélküli alakítások G MK Forgácsoló eljárások G MK Megmunkálógépek G MK CNC programozás alapjai G MK Szakrajz a vízvezeték- és központifűtés-szerelő szakma számára É MK Épületek szerkezeti szakrajza É MK Fenntartás-építési és felújítási technológiák É MK Építéstechnológia és -gépesítés É MK Magasépítéstan G MK Finommechanikai készülékek F MK Asztalos szakmai és gépismeret F MK Asztalos szerkezettan-szakrajz F MK 59245/I Kárpitos gépek és technológiák I. F MK 59245/II Kárpitos gépek és technológiák II. KZ MK Műszaki ábrázolás, szakrajz KV MK Automatika É MK Épületdiagnosztika F MK 59252/I Faipari gépek és technológiák I. F MK 59252/II Faipari gépek és technológiák II. E MK Digitális számítógépek É MK Műemlékvédelem G MK Finommechanikai elemek G MK Műszaki mérések E MK Elektronikai mérések G MK Szakmai ismeret a gázvezeték- és készülékszerelő szakma számára G MK Szakmai ismeret az esztergályos szakma számára E MK Automatika É MK Építészeti rajz (CD-melléklettel) É MK Építésirányítás és vállalkozás V MK Vegyipari technológia K MK Bőrfeldolgozó ipari anyag- és áruismeret KZ MK Anyagismeret és technológia NY MK Szakmai alapismeret (nyomdaipar) G MK Ívhegesztés K MK Szabadkézi rajz, modellrajz E MK Angol szakmai nyelv (elektrotechnika elektronika) E MK Háztartási gépek F MK Kárpitosipari anyag- és gyártásismeret G MK Irányítástechnikai gyakorlatok E MK Technológia K MK Művészettörténet, divattörténet F MK Faipari anyagismeret tananyagcsomag (Alaptankönyv CD-vel) /november 5. szám

15 Kiadói kód Cím TÁMOP F MK K1 Tanulási segédlet faipari technikusoknak F MK K2 Tanulási segédlet műbútorasztalosoknak KZ MK KZL-0601 Közlekedési földrajz KZ MK KZL-0601/M Közlekedési földrajz munkafüzet K MK Ruhaipari alkatrész-technológia F MK Faipari vállalkozási és üzleti ismeretek KZ MK Közlekedési alapismeretek KZ, E MK 6046-X Autóvillamosság G MK Munkavédelem a gépész szakmacsoport számára (0110-es modul) G MK Géprajz K MK Női ruhák készítése összes MK 6063-X Vállalkozások 1. összes MK Pályaorientáció szakiskolásoknak A Skandi-Wald Könyvkiadó hivatalos mûszaki tankönyvei G SW Gázhegesztés A Képzõmûvészeti Kiadó hivatalos mûszaki tankönyvei összes KP Munkajogi ismeretek Kérelem beadva és elbírálás folyamatban a következõ kiadványok esetében: Szakmacsoport Szakmacsoport Kiadói kód Cím TÁMOP G, E SW Gépipari szakrajz E SW Műszaki rajz a villamos szakképesítések számára É SW Építő szakipari kitűzési és mérési ismeretek É SW Burkolómunkák szakmai számításai É SW Épületszigetelő munkák szakmai számításai F SW Faipari gyártásszervezés Szakmacsoport Kiadói kód Cím TÁMOP E KP Villamos mérések I. E KP Automatika (erősáramú szakmákhoz) E KP Villamos méréstechnika Szakmai gyakorlatok G KP Anyag- és gyártásismeret G KP Mechanika (alapfokú képzésre) KZ KP Transportbetriebslehre (német szakmai nyelvkönyv gépjárműtechnikusoknak) E KP Automatika (gyengeáramú szakmákhoz) G KP Maschinenbautechnik (német szakmai nyelvkönyv gépészeknek) G KP Mérési gyakorlatok (fi nommechanika, automatika) E KP Mérési gyakorlatok (erős- és gyengeáram) E KP Villamos gépek G KP Mechanika (középfokú képzésre) összes KP Kommunikáció, üzleti kommunikáció CD-melléklettel Szakmacsoport Kiadói kód Cím TÁMOP KZ MK Közlekedési alapismeretek Feladatgyűjtemény KZ MK Jogi ismeretek Fuvarozásjog KZ MK Közlekedési földrajz E MK Méréstechnikai alapismeretek G MK Műszaki ábrázolás G KP 2340 Anyagok G KP 2341 Anyagok munkafüzet G KP 2342 Mérések munkatankönyv 2010/november 5. szám 15

16 Műszaki Lapozó megrendelése A műszaki szakmák tanárainak lapját megrendelheti a honlapról letölthető megrendelőlap kitöltésével, és a kiadóba való visszaküldésével. A Műszaki Kiadó ingyenesen, névre szólóan juttatja el Önnek, hogy elsőként tájékozódhasson az újdonságokról, a modulrendszerről, tankönyveinkről, rendezvényeinkről május 1. szám Lapozó A Mûszaki Kiadó ingyenes kiadványa A mûszaki szakmák tanárainak lapja 1. szám Mûszaki Kiadó partner az új modulrendszerû oktatásban M szaki Kiadó könyveivel, kiadványaival több évtizede szerkesztését, újraíratását igényli. Jelen kiadványunkkal Aképvisel magas szakmai színvonalat, kivitelezésben se gítséget nyújtunk a pedagógusoknak, iskolaigazgatóknak, tankönyvfelel söknek az új modulrendszer szakkép- kiváló min séget a szakmai oktatásban. 15 szakmacsoport számára kínálunk tankönyveket, tanulást segít kiadványokat, interaktív táblákon alkalmazható e-tananyagokat, ame- véleményt olvashatnak, amely az új OKJ tapasztalatait tarzési rendszerben való eligazodásban. Több olyan interjút, lyeket nagy tapasztalatú, gyakorló pedagógusok írnak és talmazza, a tankönyvvé nyilvánítás, a szabályozás rejtelmeibe is beavatjuk az olvasót. Bemutatjuk az új fejlesztés lektorálnak. A folyamatosan változó és átalakuló szakképzési rendszerben évr l évre új kihívások érik a pedagógust, a tantaikat. tankönyveket, és gyakorló pedagógusok leírják tapasztalakönyvek szerz it, kiadóit. Ahhoz, hogy mindenkori legjobb Kívánjuk, hogy kiadványunk olvasása kellemes és hasznos id töltés legyen. partnerük lehessünk, Önökkel együtt a régi értékek megtartása mellett mi is újra és újra megújulunk. Az OKJ átalakítása, az új OKJ szerinti modulrendszer a tankönyvek újra- szakiskolai Rét Anna üzletágvezet Szakma Sztár Fesztivál, 2009 Április között a Magyar Kereskedelmi és Ipar kama ra szervezésében idén is megrendezték a Szakma és EuroSkills nemzetközi versenyek el válogató verse- területeken. Ez a verseny egyben a évi WorldSkills Sztár Fesztivál-t. nye is volt. A Hungexpo második éve ad helyet e rangos eseménynek. A rendezvény f célkit zései többek között a szakképvezték, több ezer látogatóval, akik a szakmai versenyek A nagyszabású fesztivált 13 ezer négyzetméteren szerzés eredményeinek széles kör bemutatása, a tehetséges nyomon követése mellett a standokon megismerkedhettek a dönt t támogató cégekkel, több iskolával és más tanulók munkájának elismerése, a fizikai szakmák társadalmi presztízsének és vonzerejének intézménnyel, köztük a M szaki növelése voltak. Kiadóval is. Idén 25 szakma tanulóinak a legjobbjai mérhették össze tudásukat a mai bemutatók és érdekes programok Az eseményt mindezek mellett szak- Szakma Kiváló Tanulója Verseny színesítették. A tehetséges, szakmájukat magas fokon m vel fiatal szak- (SZKTV) dönt i keretében, a nagyközönség számára is látványos módon. emberek munkáját látva a látogatók Az SZKTV-dönt k mellett megrendezték az Ifjú Szakemberek versenyét a dönt szlogenje is fogalmaz a jó meggy z dhettek arról, hogy amint is villanyszerel és szakács szakmai szakma felér egy diplomával. A TARTALOMBÓL Köszönt A modulrendszer Modulrendszer szakképzés, az új OKJ szerinti képzések tapasztalatai A szakképzési tankönyvek tankönyvvé nyilvánítási tapasztalatai Szakkönyv vagy tankönyv Szerz kerestetik Munkakultúra szakképzési modellek Tankönyvajánló M SZAKI LAPOZÓ MEGRENDEL LAP Megrendelem a M szaki Lapozó cím ingyenes kiadványt... példányban. A postaköltséget a M szaki Kiadó magára vállalja február 1. szám Lapozó A Mûszaki Kiadó ingyenes kiadványa II. évfolyam 1. szám A mûszaki szakmák tanárainak lapja 3. szám Mûszaki Kiadó partner a szakmai felkészítésben zakmai hírlevelünk e számával a második évfolyamot A tankönyvjegyzék tavaly október óta változott, ezért Skezdi. Továbbra is várjuk véleményüket, másokkal tankönyvválasztásuk megkönnyítésére közzétesszük a hivatalos jegyzéken jelenleg fentlev m szaki témájú tan- megosztható tapasztalataikat, beszámolójukat továbbképzésekr l, tanulmányutakról. Szívesen közzé tesszük iskolájukról és tevékenységükr l szóló bemutatkozásukat. Ha Ön azt szeretné, hogy következ számainkat saját könyveink listáját. E lapszámunkban bemutatjuk Szakkönyvkeres szolgáltatásunkat, amely honlapunk Szakképzés menüpontjából honlapunkon is megtalálható megrendel lapot. A M szaki nevére (címére) kapja, kérjük, töltse ki a mellékelt és érhet el. Se gít sé gé vel a gépészeti modulokhoz, tananyagegységekhez és -elemek hez kereshetnek tankönyvet, illet- Reméljük, kiadványunk olvasása kellemes és hasznos lapozó továbbra is ingyenes a szaktanárok számára. ve egy-egy tankönyvr l tudhatják meg, hogy mihez ajánljuk. id töltés lesz. Az új rendszer szakmai vizsgáztatásra való felkészüléshez az NSZFI osztályvezet jét l kaphatnak információkat. szakiskolai Rét Anna üzletágvezet Megrendel neve: Telefonszáma:. Megrendel címe:.... Oktatott szakképesítés és tantárgy neve: Postázási cím: Iskola neve:... Iskola címe:... Kelt: november 1. szám Lapozó A Mûszaki Kiadó ingyenes kiadványa A mûszaki szakmák tanárainak lapja 2. szám A Mûszaki Kiadó partner a minõségi szakképzésben öszöntjük Olvasóinkat a M szaki Kiadó májusban indí- a m szaki szakmák tanárainak szóló folyóiratának meglátásait. Három most megjelent szakmai tankönyvün- Petrik TISZK-et, és tolmácsoljuk vezet munkatársainak Ktott, 2. számában. ket ajánljuk, és a kifejezetten szakiskoláknak szóló új közismereti tankönyveinket is megismerhetik. Nagy örömünkre szolgált, hogy els számunk megjelenése után sok pozitív visszajelzést kaptunk a M szaki lapozóról. Ez meger sít minket abban az elhatározásunkban, hogy azoknak fogjuk elküldeni, akik megrendelik. A M szaki la- Felhívjuk figyelmüket, hogy következ számainkat csak továbbra is rendszeresen így tájékoztassuk Önöket fejlesztéseinkr l, a szakképzési rendszer változásairól, továbbképzé- mellékelt és honlapunkon is megtalálható megrendel pozó továbbra is ingyenes, a megrendeléshez csupán a seken, szakmai konferenciákon elhangzottakról, szakért k, lap kitöltése szükséges. intézményvezet k véleményér l, tanárok tapasztalatairól. Reméljük, kiadványunk olvasása kellemes és hasznos Jelen számunkban a mindannyiunk számára oly fontos id töltés lesz. tankönyvvé nyilvánítás egy újabb oldalát ismerhetik meg, a Rét Anna tankönyvszakért szemszögéb l. Bemutatjuk a F városi szakiskolai üzletágvezet A TARTALOMBÓL: Köszönt A Petrik TISZK Gyakorlati taneszközcsomagok Tankönyvajánlók A tankönyvszakért véleménye Hivatalos tankönyvjegyzék május 1. szám Lapozó A Mûszaki Kiadó ingyenes kiadványa II. évfolyam 2. szám A mûszaki szakmák tanárainak lapja 4. szám Mûszaki Kiadó partner az elektronikus tananyagok világában toljára jelentkezünk ebben a tanévben, amely már a elektronikus tananyagok fogalmát, és részletes ismertet t olvashatnak legújabb szakmai CD-nkr l. Közreadjuk végéhez közeledik. Önök túl vannak a szakmai versenyeken, és bizonyára javában készülnek a vizsgáztatásokra. A tankönyvrendelést javarészben leadták, de jó, ha latait is. az interaktív tananyagainkat használó tanárok tapaszta- tudják, hogy a pótrendelésekig még kerülnek új könyveink A M szaki lapozó továbbra is ingyen megrendelhet a a jegyzékre. Ilyen a tankönyvvé nyilvánításra már beadott Kiadó honlapján (www.muszakikiado.hu), a Letöltések/ Anyagok és geometriai mérések, valamint Géprajz könyvünk. Minden információt ben fogunk eljuttatni Reméljük, sok hasznos olvasnivalót találnak e lapszá- Szaklapjaink menüpontban található megrendel lappal. Önökhöz, illetve honlapunkon, a Szakképzés oldalon teszünk közzé. pihenést kívánok a M szaki Kiadó nevében. munkban is. Eredményes vizsgáztatást és kellemes nyári E lapszámunk az elektronikus tananyagok köré szervez dik. Szakért nkkel körüljárjuk az e-learning és az szakiskolai Rét Anna üzletágvezet U A Petrik TISZK Interjú Bertalan Zsolt igazgató úrral, Baranyiné C Veres Anna és Szabó András szakmai igazgatóhelyettesekkel MK: Kérem, mutassa be az iskolát és tevékenységüket! A KMOP es pályázat egymilliárdos összköltségvetés. A megvalósuló projekt célja, hogy a tanulók mo- B. Zs.: A f városban 12 TISZK iskola m ködik, amelynek egyike a Petrik TISZK. Az iskolának nyolc partneriskolája van. legyenek képesek a vegyipari, környezetvédelmi és infordern szakképzési környezetben, korszer eszközökkel A Petrik Lajos Szakközépiskolában iskolarendszer matikai ismereteket elsajátítani. A támogatás a korszer nappali és feln tt tagozatos, valamint iskolarendszeren ipari gyakorlatban lév berendezések beszerzését 300 kívüli szakképzést folytatunk vegyipari, környezetvédelem, vízgazdálkodási és informatikai szakmacsoportokhet épü let felújításra, akadálymentesítésre, amely miatt millió forint értékben tartalmazza. 600 millió forint költban. Közel 1000 diákot képzünk a szakmunkástól a fels fokú szakképzésig. Az iskolának a gyermekelhelyezés a A Társadalmi Megújulás Operatív Program Szak- és egy évig másik épületben tanítunk. gondja re 900 tanuló beiskolázása lesz várható az Feln ttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése cím pályázat Országos Képzési Jegyzék szakmáiban, és más akkreditált feln ttképzési formában. (TÁMOP ) keretében közel 219 millió forintot fordíthatunk az új Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesí- MK: Beszélne a megnyert pályázatok lényegér l, megvalósításáróltések moduláris rendszer oktatásának fejlesztésére, tanártovábbképzésre, a tanulói kompetenciák fejlesztése mód- B. Zs.: A szakközépiskola az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával két pályázatot is megnyert. pedagógus vesz részt továbbképzésen, 100 nyomdai szereinek kidolgozására. A program két éve alatt közel 200 ívnyi.. megrendel aláírása, P.H. Kérjük, küldje vissza a kitöltött megrendel lapot a M szaki Könyvkiadó Kft. (BC2, M szaki lapozó megrendelés) 1300 Budapest, Pf. 48. postacímre vagy a (06-1) es faxszámra. Amennyiben már megrendelte, ne küldje vissza, mert regisztráltuk az adatokat. Köszönjük megrendelését, a következ számot ingyenesen eljuttatjuk a megadott címre. KÉRDÉSEIVEL FORDULJON BIZALOMMAL KOLLÉGÁINKHOZ! Rét Anna, szakiskolai üzletágvezető (könnyűipar, faipar, egészségügy, felsőoktatási tankönyvek és szakkönyvek) Telefonszáma: (06-1) , Asztalos Ágnes, felelős szerkesztő (közgazdaság és ügyvitel, kereskedelem és marketing, vendéglátás) Ling János, felelős szerkesztő (elektrotechnika elektronika, közlekedés, építészet, vegyipar, nyomdaipar, környezetvédelem, vízgazdálkodás) Telefonszáma: (06-1) , Pocsveiler Zoltán, felelős szerkesztő (gépészet, informatika) Telefonszáma: (06-1) , Az üzletág faxszáma: (06-1) Műszaki Könyvkiadó Kft. Szakmaitankönyv-szerkesztőség (BC2) Cím: 1033 Budapest, Szentendrei út Levélcím: 1300 Budapest, Pf. 48. Elektronikus szakkönyvkeres a M szaki Kiadótól A szakoktatás résztvev it segíti kiadónk, amikor alkalmazkodva a megváltozott szakképzés elvárásaihoz, besoképesítés neve szerint Szakmai tankönyveinkb l lehet választani a szakrolta tankönyveit az új OKJ modulrendszerének tanulmányi területeibe. Megvizsgáltuk, hogy a jelenleg forgalomban lév tankönyveink melyik OKJ szakképesítés mely moduljának, tananyagegységének, illetve tananyagelemének oktatásához alkalmasak. A kiadó honlapjára (http://webaruhaz.muszakikiado. hu/szakkonyvkereso) felkerült online szakkönyvkeres két egyszer keresésre ad lehet séget: A Szakmacsoport neve melletti legördül menüb l lehet kiválasztani azt a szakmacsoportot, amelyhez könyvet keresünk. Jelenleg a gépész szakmák tankönyveib l lehet Tovább finomíthatjuk a keresést a Képzés neve, Tanegység választani. Besorolás alatt vannak az elektrotechnika neve, Tananyagelem neve melletti legördül menüket használva. A beállított sz rési szintt l függ az eredményként elektronika, építészet, faipar, könny ipar, közlekedés szakmacsoportok oktatásához fejlesztett tankönyveink is, ezek a közeljöv ben kerülnek a rendszerbe. Folytatás a 2. oldalon. A TARTALOMBÓL: Köszönt Modulkeres Gyakorlati taneszközcsomagok Szakmai interaktív tananyagainak Tankönyvajánlók Hivatalos tankönyvjegyzék E-learning vagy/és infokommunikációs eszközökkel támogatott oktatás? Bár a cím látszólag szembeállítja egymással a két tevékenységet, valójában nem err l van szó. Ha megvizsgál- megnézzük, milyen szoftver- és hardverszükségletei van- Az e-learning úgy közelíthet meg a legjobban, ha juk a két fogalmat, rájöhetünk, hogy egymás mellett létez, elemeiben néha megegyez és egymást elvileg kiegévezési eljárásoktól. nak, illetve mennyiben tér el a hagyományos oktatásszerszít tevékenységr l van szó, még akkor is, ha mindkett önállóan is kerek egész. Mi kell egy e-learning rendszer mûködtetéséhez? Mi az az e-learning? Hardveroldalról mindenképpen számítógép, de ez Napjainkban elég nagy a z rzavar a fogalom használata nem is kétséges. Manapság az sem nagy kívánalom, terén. Nagyon sokszor a kifejezéssel illetnek minden hogy a számítógép, illetve gépek hiszen hálózaton keresztül megvalósuló tanításról tanulásról van olyan oktatást segít, támogató anyagot, amelyet digitális formában készítettek el, vagy digitálisan is hozzáférhet, szó képesek legyenek a multimédiás tartalmak illetve gyakran alkalmazzák az oktatás olyan formáira, lejátszására és hálózati kapcsolatra. amelyben részben vagy meghatározó formában szerepet A klasszikus e-learning esetében a folyamat távolságokat átívelve zajlik, ezért szükséges egy biztos kapnak az infokommunikációs (IKT) eszközök és a digitális tartalmak. Ez nem igazán fedi a valóságot. internetkapcsolat. Folytatás a 2. oldalon. A TARTALOMBÓL: Köszönt E-learning és az e-tananyagok világa A M szaki Kiadó szakmai e-tananyagai Szaktanárok véleménye a Gépészeti multimédiás és a Munkavédelem CD-r l. Elektrotechnikai szakismeretek CD ajánló Telefonszámunk: (06-1) , (06-1) Faxszám: (06-1) KÖVETKEZÕ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL: Tankönyvajánlók A tankönyvjegyzék aktualitásai Az első műszaki OK! Könyv Rendezvényeinkről Lapozó A MŰSZAKI SZAKMÁK TANÁRAINAK LAPJA Kiadja a Műszaki Könyvkiadó Kft. REK Budapest, Szentendrei út Felelős kiadó: Orgován Katalin ügyvezető igazgató /november 5. szám

OK! Könyvek A digitális tankönyvek új generációja

OK! Könyvek A digitális tankönyvek új generációja OK! Könyvek A digitális tankönyvek új generációja A Műszaki Kiadó évek óta dolgozik azon, hogy a mai kor kihívásainak megfelelően a modern oktatástechnológiák teremtette lehetőségeket legteljesebb mértékben

Részletesebben

Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek

Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek Kiadói kód Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek Könyv címe Hova tartozik MK 37215/I Nőiruha-készítő szakrajz I. NGM MK 37216/F-1 Feladatlapok-segédletek a Férfiruha-készítő szakrajz című könyvhöz

Részletesebben

Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken:

Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken: Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak az alábbi címen: Megrendelést csak írásban fogadunk el az alábbi elérhetőségeinken: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 1085 Budapest, Baross

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

Mûszaki Kiadó partner a szakmai felkészítésben. Elektronikus szakkönyvkereső a Műszaki Kiadótól

Mûszaki Kiadó partner a szakmai felkészítésben. Elektronikus szakkönyvkereső a Műszaki Kiadótól A Mûszaki Kiadó ingyenes kiadványa Lapozó 1. szám II. évfolyam 1. szám 3. szám A mûszaki szakmák tanárainak lapja www.muszakikiado.hu 2010. február Mûszaki Kiadó partner a szakmai felkészítésben Szakmai

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE PROJEKT

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Cseri út 6. OM: 034173 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT Gázfogyasztó-berendezés

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint A vizsgázó

Részletesebben

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak a évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Műszaki informatika gyakorlat 2 Műszaki ismeretek 2,5 Műszaki gyakorlatok 3 Épületvillamossági

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak HR Portál.hu Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak 2009.06.30 A TÁMOP projekt keretében szakmai konferencia zajlott 2009. június 26-án az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában. A projekt célja,

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel

1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel 1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel részletezése nélkül, 10482-12 J{rműfényező feladatai Tant{rgyak/Témakörök A felület-előkészítés, fényezés Kittelés előtti

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul Gépészeti alapozó feladatok elmélete tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL

A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2012 Az új szakképzési törvény

Részletesebben

Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére

Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-2.2.5.B-12/1 számú pályázati felhívás a Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére A projekt az Európai

Részletesebben

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként /13.

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként /13. Szakmai követelmény- modul A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Tantárgyak, témakörök Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

FAIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Középszint

FAIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Középszint Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól FAIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése 2016. november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH I. Szervezeti átalakítás szervezeti működés finomhangolása II. Változó képzési

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Radio Cafe. Hírek

Radio Cafe. Hírek 2010.08.29 Radio Cafe Hírek A Kereskedelmi és Iparkamarát, valamint a gazdaság szereplőit is bevonná a szakképzés megszervezésébe és irányításába a Nemzetgazdasági Minisztérium. Garai Péter, a tárca szakképzésért

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/012 Cím: 6726 Szeged, Temesvári körút 38. Telefonszám 62/547-122 Fax 62/547-125 E-mail csonka@csonka-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14.1. A verseny részei Első forduló Második (döntő) forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail. Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.com Szakmai Programok Budapest, 2013. március 19. Szénásy

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 9. évfolyam Duális szakiskolai szakképzés közismereti óraterve Műveltségterület neve Tantárgy neve Óraszám Éves Heti Kommunikációs ismeretek

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései

A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011. III.né. 15-24 évesek

Részletesebben

Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes

Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes 2011. évi CLXXXVII. törvény változásai Tanulószerződés már a 9. évfolyamon

Részletesebben

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED INSTRUCTION OF TECHNICAL DRAWING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós, kovacsm@sze.hu Széchenyi István

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A duális képzés Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási szerződés Helyszín dátum A duális

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában

A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában Gazdasági kamarák Köztestületi formában működő érdekképviseletek Országos feladat- és hatáskörrel rendelkeznek Létrehozásukat törvény szabályozza

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Tankönyvjegyzék a kölcsönözhető tankönyvekről

Tankönyvjegyzék a kölcsönözhető tankönyvekről Tankönyvjegyzék a kölcsönözhető tankönyvekről raktári szám cím KN 0010/1 Színes irodalom 9. KN 0010/2 Színes irodalom 9. KN 0011 Irodalmi szöveggyűjtemény 9. KN 0011/2 Irodalmi szöveggyűjtemény 9. KN 0020/1

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

HEGESZTÉSI SZAKISMERET HEGESZTÉSI SZAKISMERET 1.) Ismertesse az SI mértékrendszer szerinti nyomás, hőmérséklet, mechanikai feszültség stb. mértékegységeket! 2.) Melyek azok a fizikai, kémiai, mechanikai tulajdonságok, amelyek

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Matematı ka Informatı ka Közgazdaságtan Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Ruff János, Tóth Julianna: 15 próbaérettségi matematikából (középszint írásbeli) MX-236,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

Műszaki Könyvkiadó Kft. Rendelési lista a 2012/2013-as tanévre

Műszaki Könyvkiadó Kft. Rendelési lista a 2012/2013-as tanévre PÁLYAORIENTÁCIÓ MK 6075-3 Pályaorientáció szakiskolásoknak 9 10. 1410 MK EGH-1302/1 Pályaorientáció 1. Hogyan tanuljak? 9 12. 865 MK EGH-1302/2 Pályaorientáció 2. Milyen pályákat ismerek? 9 12. 865 MK

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói 1.7. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói Magyar-német két tanítási nyelvű gépész ágazat (gépgyártástechnológiai technikus) a 2015/2016-os

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek

Méréselmélet és mérőrendszerek Méréselmélet és mérőrendszerek 6. ELŐADÁS KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba eredete o

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakiskolája 8200 Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 203066 Telefon: 88/567-430; 88/426-866 Telefax: 88/567-431 E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap:

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA Sátoraljaújhely, Fejes István u. 14. SZAKMAI PROGRAMJA Moduláris képzés 2007. Szakmai program I. Képzési szerkezet a 2007-2008-as tanévtől, a moduláris képzés bevezetésének

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Bemutatkozik a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 2013. 11. 20-21. 64 éves múlttal rendelkező szakképző intézmény. Mindig középfokú végzettségű építőipari szakembereket (technikusokat) képeztek itt.

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZAKKÉPZÉSBEN 2009 2010 WEINPER MÁRIA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

VÁLTOZÁSOK A SZAKKÉPZÉSBEN 2009 2010 WEINPER MÁRIA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM VÁLTOZÁSOK A SZAKKÉPZÉSBEN 2009 2010 WEINPER MÁRIA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAPOLITIKAI CÉLOK A SZAKKÉPZÉSBEN Kereslet-orientált szakképzés kialakítása: Átlátható, finanszírozható intézményrendszer

Részletesebben

Továbbtanulási tájékoztató

Továbbtanulási tájékoztató Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Továbbtanulási tájékoztató a 2017/2018. tanévre Debrecen Kedves 8. évfolyamos tanuló! 1952-ben az akkori Mezőgazdasági és

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

2017. február 1-jén az alábbi keresztféléves képzéseinket indítjuk:

2017. február 1-jén az alábbi keresztféléves képzéseinket indítjuk: Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6., Tel/fax:62/547-160 Web: www.vedres.sulinet.hu, E-mail: epki@vedres.sulinet.hu 2017. február

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben