BUDAPESTI NEVELŐ. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI NEVELŐ. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata"

Átírás

1 BUDAPESTI NEVELŐ A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata XLVII. évfolyam 1 2. szám év 1 2. szám

2 Szerkesztőbizottság: Sárik Zoltán, igazgató (a szerkesztőbizottság elnöke), Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: Csillag Ferenc Műszaki szerkesztő: Fábry Gabriella Kiadja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (MFPI) A kiadásért felel: Sárik Zoltán az MFPI igazgatója A folyóirat negyedévenként jelenik meg Szerkeszti és terjeszti a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas u Telefon: ) A lapban megjelent írások a szerzők véleményét tükrözik. A 2011/1-2. szám lezárásának időpontja: június 15. ISSN E számunk szerzői: Csillag Ferenc, pedagógiai szakértő, felelős szerkesztő, MFPI, Budapest Gulyás Jánosné, közoktatási szakértő, Kaposvár Gebauer Ferenc, pszichológus, MFPI, Budapest Glázer Sándorné, főiskolai hallgató, szakirányú képzés, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác Horváthné Kállay Zsófia, konduktor, Budaörs Dr. Kelemen Elemér, professor emeritus ELTE TÓK, Budapest Markovits Judit, közoktatási szakértő, Budapest Sáfrányné Molnár Mónika, pedagógiai szakértő, MFPI, Budapest Sipos Endre, tanár, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Takács Gábor, ny. középiskolai tanár, Budapest Dr. Wiedemann László, ny. vezető szaktanácsadó, Budapest E számunk képanyagát Varga Ferenc pedagógiai szakértő válogatta a fővárosi rajzverseny díjazott alkotásaiból.

3 TARTALOM NEVELÉSELMÉLET OKTATÁSPOLITIKA Kongresszus után a változások folyamatában egy konferencia tapasztalatai (közreadja: Csillag Ferenc)... 5 Dr. Wiedemann László: Gondolatok az értelmiségi létről Sipos Endre: Mire nem tanítjuk meg a mai magyar társadalomban, a mai magyar iskolában a gyerekeket és az ifjakat? II. rész MÉREI FERENC EMLÉKEZETE A gyermek és világa A játék öröme V. rész Emlékek és támpontok VI. rész (Gulyás Jánosné lejegyzésében) TEGNAP ÉS MA Dr. Kelemen Elemér: A budapesti Gyermektanulmányi Múzeum A PEDAGÓGIA NAPI GYAKORLATA Glázer Sándorné: Az intézményi és pedagógiai autonómia érvényesülése a pedagógiai gyakorlatban Beszélgetés Házlinger Györggyel, a Than Károly Ökoliskola igazgatójával (Markovits Judit) INKLUZÍV NEVELÉS Horváthné Kállay Zsófia: A közösségi nevelés és az egyéni bánásmód megvalósulása a konduktív nevelésben ÓVODAI ÉLET, ÓVODAI NEVELÉS Fejlesztési lehetőségek az óvodában II. rész A Pesterzsébet Önkormányzat Nevelési Tanácsadó kijáró fejlesztő pedagógus munkaközössége MINDENNAPI TUDOMÁNY Takács Gábor: Időjárási jelenségek III. rész BESZÁMOLÓ, TÁJÉKOZTATÓ Beszámoló a Művészetekkel a tehetségekért programról Sáfrányné Molnár Mónika beszámolója KÜLHON, TAPASZTALATOK, BESZÁMOLÓK, ÉRDEKESSÉGEK Gebauer Ferenc: Egy modernizálódó társadalom a posztmodern korban részletek egy tanulmányút tapasztalataiból

4

5 Neveléselmélet oktatáspolitika csillag Ferenc Kongresszus után a változások folyamatában egy konferencia tapasztalatai A Magyar Pedagógiai Társaság és kapcsolódó szervezetek három évvel a VII. Nevelésügyi Konferencia után május án megrendezte a Kongresszus után a változások folyamatában című konferenciát, amelynek a Budapesti Műszaki Egyetem éppen azokban a napokban átadott új Q épülete adott otthont. A beszámolóban megpróbáljuk felvillantani a gondolatokat, amelyeket az előadók közvetítettek a hallgatóságnak. Az írás néhány ponton kissé vázlatszerű, egy-egy esetben pedig szubjektív. A rendezvénnyel kapcsolatos általános benyomások: Az előkészítés maradéktalan volt, honlap, sajtótájékoztató stb. A helyszínválasztás nagyon jó volt. Némileg a várt alatt maradt a résztvevők száma, ma problémát jelent a részvételi díj befizetése a kollégák számára. Az oktatáspolitika nem érzi a szükségességét a folyamatos konzultációknak. (Ki is képviselje a tárcát?) Az időbeli tervezés megvalósult; az előadók nem lépték túl a megadott időkeretet. Jó volt találkozni azokkal a kollégákkal, akikkel csak ebben a körben lehetséges. 50 perces kulturális program is volt. Szakály Ágnes és Gódor Erzsébet cimbalom hangversenyt adott, valamint az óbudai Árpád Gimnázium énekkara is közreműködött Orosz Erzsébet karnagy irányításával. Plenáris ülés (1. nap) Péceli Gábor rektor (BME) Köszöntötte a szakma megjelent tagjait. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár (NEFMI) néhány gondolata: Felvázolta azt az oktatási koncepciót, amelyet Hoffmann Rózsa neve fémjelez. Jelentős kritikával illette a megelőző időszakot. 2011/1-2 5

6 Szimbólumrendszere érdekes volt. (A kenyérsütés folyamatával kívánta bemutatni a gyermek fejlődését, érését. A kovász a pedagógus, a dagasztóteknő = melence; az iskola. Érezhető az iskolák autonómiájának erős korlátozása. A pedagógusszerep jelentős változásban van; nincs vagy alig van szükség az innovatív szemléletmódra, a végrehajtó attitűdöt várja el a kormányzat. A tankötelezettséget 3 éves korra kívánják kitolni, (arról nem esett szó, hogy ennek a feltételrendszer még nem adott, a befejezésről nem szólt; 15, 16 vagy 17). Az esélyegyenlőség, az esélykompenzáció el sem hangzott. Benedek András az MPT elnökeként tartott előadást: A bevezetőben némi szarkazmussal reagált a helyettes államtitkár szimbólumrendszerére. Konkrét, tárgyszerű volt, a VII. Nevelési Kongresszus Ajánlásaiban foglaltakra hivatkozott, s jelezte, az oktatási kormányzat láthatóan nem figyel a dokumentumban megfogalmazottakra. Néhány kérdés kiemelése elengedhetetlen: a pedagógusok helyzete, a pedagógusképzés ügye, a szakképzés problematikája, az élethosszig történő tanulás lehetőségének biztosítása, stb. (Lásd Ajánlásokban is!) Az előadás kulcsszavai, kulcsfogalmai: innováció, progresszió, a kisiskolák helyzete, lehetőségei, a pedagógusok kompetenciái, élet- és munkakörülményei, a munkába állás lehetőségei, amelyben az iskolának meghatározó szerepe van. Valóban a szakmáról, a kongresszusi ajánlásokban megfogalmazott gondolatokról szólt! Odrobina László főosztályvezető (NGM) gondolatairól: Elsősorban a szakképzéssel foglalkozott. Két bevezetőt is tartott: 1. Egy nagy titkot árult el, a prezentációját nem alakította át a mai napra, nem fogok mást mondani, mint az ezt megelőző 50 előadásban tettem. 2. Benedek András beszédére reagált, tételesen kívánta összeszedni azt, miben nem ért egyet. A szakképzés tarthatatlan helyzetéről szólt. Gondot jelent megítélése szerint, hogy a mai piaci igények nem igazán ismertek, olyan szakmák oktatása (is) folyik, amelyre nincs piacképes kereslet. 6 Budapesti Nevelő

7 A TISZK-rendszer problematikáját emelte ki. Nem lát értéket benne. A szakképzés két útja: a hagyományos szakközépiskola OKJ, szakiskolai képzés (a problémák intézménye). Kinek a problémája? A szakiskolai képzés tele van problémával: csak hiányokkal és devianciával érkeznek a fiatalok, motiválatlanság, a pedagógusok is motiválatlanok, ez egy igazi parkoló-pályás képzés. A szakképzésnek nem kell a neveléssel foglalkoznia. (Szenes György visszatér e problémára a szekcióülések beszámolójában.) Az érettségi rendszer átalakításáról is említést tett: 1. a hagyományos út (klasszikus gimnázium) egyenes út vezet a felsőoktatásba; 2. a szakközépiskolában szerzett érettségi, ez a technikusképzésbe való belépést, ill. a BA képzést készíti elő; 3. a szakiskolások részére a szakma megszerzése és munkába állás után a tervek szerint 2 év alatt megszerezhető forma. Szekeres Pál helyettes államtitkár (NEFMI) néhány gondolata: Az egészséges életmódra nevelésről, a sport személyiségfejlesztő szerepéről és a drog-prevenció fontosságáról szól. Érdekesség: a 9. miniszter, ill. államtitkár mellett dolgozik. Hitelesek a gondolatai. Látható, hogy a szakmai kérdésekben otthon van, s tudja, mire is vállalkozhat a pedagógus, az iskola. A szülőkkel való együttműködés a megvalósíthatóság feltétele. Lászlófy Pál az RMPSZ elnökeként köszöntötte a kongresszust. Kiemelte a jelentőségét annak, hogy meghívást kapott. Nagy pedagógusközösség képviseletében érkezett. Jelentősége van annak, hogy az anyaországi eredmények, értékek eljussanak minden az anyanyelvet használó, oktató pedagógushoz. Idézett: Kallós Zoltántól és Márton Árontól. Plenáris ülés (2. nap) Halász Gábor egyetemi tanár (ELTE PPK) előadása a második napon: Európai tendenciák 2020 horizontján előadás. Mit, miért, hogyan? problémakört dolgozta fel. Mennyire meghatározó az EU-s elvárás, ill. milyen lehetőségei vannak a honi hagyományoknak? Egységesítés és/vagy önálló arculat összevethetőség problematikája. 2011/1-2 7

8 A tanulói esélyek, a pedagógushivatás innovációban való elkötelezettsége komoly hangsúlyt kapott. A távlatosságot vázolta fel az előadó. A nyitó nap szakpolitikusai által felvázolt sokszor merev elképzelésekre volt válasz. A konferencia szekciókban folytatta ülését. Az előkészítő bizottság a következő szakmai csoportokat alakította ki: Szekció Téma Levezető elnökök 1. A gyermek Dászkál Istvánné, Perjési István 2. A pedagógus Falus Iván, Csillag Márta 3. A tanulás Turi Katalin, Vass Vilmos 4. Eredményesség Nahalka István, Setényi János 5. Partnerség Kovács István Vilmos, Varga Márta 6. A munka világa Szenes György, Sárik Zoltán Néhány szekció munkájáról beszámolókat gyűjtöttünk be. (A szerzőknek ebben a formában fejezzük ki köszönetünket az elkészített anyagokért. Szerk.) 1. szekció: A gyermek (A beszámolót készítette: Faust Dezsőné Brunszvik Teréz-díjas óvónő) A szekció munkájában zömmel óvodapedagógusok, óvónőképzős tanárok, kis számban tanárok, oktatásszervezők vettek részt. Az előadók a rövid előadásokban elemezték a gyermek helyzetét és a nevelés kérdéseit, a családban, a nevelési intézményekben, a társadalomban. A hozzászólók megerősítették a felvetett gyermek- és nevelésközpontú gondolatokat. Az előadások az Óvodai nevelés, a Fejlődési akadályok és azok kezelése, az Intézmény és az intézményen kívüli világ témák köré csoportosultak. Hangsúlyok a teljesség igénye nélkül a gyermek harmonikus fejlesztése érdekében: A kisgyermekkori nevelés (0-7 éves korig) területén megjelenő intézményrendszer összehangolása, a sajátos arculat, önállóság megőrzése mellett. Az óvodáskorú gyermek maradjon óvodás, az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja szellemében. Fontos, a gyermek zavartalan iskolakezdéséhez, az óvoda-iskola közötti átmenet közös értelmezése, a rugalmas iskolakezdés gyakorlatának megtartása. Növekszik a család és a nevelési intézmények együttműködésének szerepe. Szükséges, a pozitív óvodai gyakorlatok mintájára, az együttműködés iskolai formáinak erősítése. 8 Budapesti Nevelő

9 Esélyteremtés: nemcsak a családok bevonásával, hanem: az érintett szakmák közötti együttműködéssel! A szegregáció és az integráció rugalmas, méltányos kezelése. Az óvodába járás kötelezővé tétele 3 éves kortól nem megoldás. A differenciált bánásmódra ( átlag gyerek, SNI, HHH, tehetséges gyerek) minden gyermeknek szüksége van. Fontos, a pedagógus módszertani, mentálhigiénés segítése. Szükséges a nevelés minőségét segítő, megőrző, független értékelési rendszer kialakítása. A népi kultúra magyarságtudatot erősítő átörökítése, minden pedagógus íratlan kötelessége. Az oktatási intézményekből, szakképzési intézményekből lemorzsolódott fiatalok többségi oktatásba való visszavezetésére a Dobbantó program gyakorlói követendő mintát mutatnak. A programban dolgozó intézmények tapasztalatai igazolják, a tankötelezettségi korhatár megtartásának szükségességét. Továbbra is fontos az életviteli kompetenciák fejlesztése a mindenkori nevelési folyamatban. (Javasolt: a könyvtárhasználat / élethosszig tartó tanulás /, a családtervezés / család szerepe / ismereteinek beiktatása.) A szekcióban természetesen mi is érintettük a pedagógusképzés megújulásának a szükségességét. A hallgatók felkészítésénél, a mai kihívásoknak megfelelő pedagógiai, módszertani, gyakorlati ismeretek átadására van szükség. A külföldi kitekintés gyakorlati példái igazolják, hogy ebben a globális világban, minden országban folyik az útkeresés a jövő nemzedékének nevelése érdekében. 3. szekció: A tanulás (A beszámolót készítette: Vass Vilmos egyetemi docens) Állásfoglalás-tervezet A szakma felelőssége az ajánlások megfogalmazása, a döntéshozóké pedig az, hogy felhasználják-e ezeket. Változatlanul kiemelten fontosnak tartjuk megtalálni és kialakítani a tanulásra való motiváció felkeltésének és fenntartásának útjait, módjait a társadalom tagjainak egész életére vonatkozóan. A tanulási motivációt globális értelemben az életstratégia kialakításának előfeltételeként tartjuk számon. Az életstratégia az életminőség javításának és a változások kezelésének képessége. Ennek megfelelően nem csak a formális, hanem az informális tanulás felhasználására és elismerésére, valamint a Tanulás 2.0 újszerű tanulási környezetének alkalmazására és támogatására van szükség. Halaszthatatlan feladat a tanulási motivációt támogató szűkebb és tágabb rendszerek értelmezése, funkcióinak meghatározása, az egyes elemek szisztematikus fejlesztése, fenntarthatóságuk biztosítása. 2011/1-2 9

10 Szűkebb értelemben a tanulási motiváció szempontjából stratégiai jelentőséget tulajdonítunk az alapozó szakasznak. E szakasz funkciói messze túlmutatnak az alapkészségek (írás, olvasás, számolás) kialakításán. Alapvető feladat az attitűdformálás, a tanulási képesség és a teljes személyiség fejlesztése. Ehhez nélkülözhetetlen a pedagógusok tanulási és képzési motivációjának fenntartása és támogatása, a szervezeti és a hálózati tanulás erősítése. Összegezve a leírtakat: alapkritérium a tanuláspszichológiai, pedagógiai és fejlődéslélektani sajátosságok figyelembe vétele. Ezeknek és a fejlesztési folyamatnak kell alárendeli a tanulási környezet minden elemét valamint az iskolafokok kialakítását. 4. szekció: Eredményesség (A beszámolót készítette: Südi Ilona pedagógiai szakértő) A szekció előadásai az intézményértékelést és a tanulói teljesítménymérést helyezték a középpontba. Az érintett területek: országos szakmai ellenőrzés, intézményértékelés (Brassói Sándor) az európai és regionális közoktatási teljesítményprofilok (Radó Péter) a magyar közoktatás teljesítményszintjei (Setényi János) intézményértékelés, intézményfejlesztés egy évtizeddel a Comenius 200 Program után (Árendás Péter) a Dobbantó program keretében megvalósuló eredményesség, hatékonyság mérése (Barlai Katalin) tanóradiagnózis, pedagógusprofil (Monoriné Pap Sarolta) a hozzáadott pedagógiai értékek (Pongrácz László), végül a professzionális tanulói teljesítménymérés jelentősége (Nahalka István), mely több tévhit megismerésével zárult. 6. szekció: A munka világa (A beszámolót készítette: Sárik Zoltán igazgató) Kongresszus után a változások folyamatában A munka világa szekció keretében a következő kérdésekre kerestük a választ: A gazdaság meg tudja-e fogalmazni elvárásait (szakmai, együttműködési, fejlsztési) a fiatal munkavállalókkal szemben? Az iskola hogyan tud megfelelni a gazdálkodó szervek elvárásainak, illetve képes-e az iskola munkahelyre kész szakembert kibocsátani? Felnőttképzés (beleértve a felnőttképzés funkciózavarait is) és a munka világának a kapcsolata Közoktatás és az iskolarendszerű szakképzés kapcsolata A 6. szekció legfontosabb ajánlásai: 1. A szakképzésben meg kell teremteni az abban résztvevők érdekeinek összhangját. Az iskolarendszerű szakképzés nem vállalkozhat pusztán a munkaerőpiac rövidtávú érdekeinek kiszolgálására, hanem legalább olyan fontos feladata 10 Budapesti Nevelő

11 az életen át tartó tanulásra történő felkészítés. A gazdaság, illetve a munkaerőpiac rövidtávú érdekeire koncentráló szakképzés nélkülözi azt a széles bázisú alapképzés iránti igényt, amely lehetővé teszi a leendő munkavállaló folyamatos alkalmazkodást a gazdaság változó igényeihez. 2. A jövőben is fontosnak tartjuk a szakképzés egységes rendszerként (folyamat, tartalom és kimenet szabályozás) való működtetését. A szakképesítés egy részét nem lehet a rendszertől különválasztottan fejleszteni, mert ez az átlátható és átjárható szakképzés egészére kedvezőtlenül hat. A szekció résztvevői egyetértettek abban, hogy a szakképzés mindkét iskolatípusa a közoktatás szerves része. 3. A szakképzés hatékony működésének elengedhetetlen feltétele a színvonalas személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Ezen feltételek jelenleg az iskolarendszerű szakképzésben inkább adottak, míg a gazdaság szereplői erre még nem készültek fel kellő mértékben. Egyetértünk azzal, hogy a gazdaság szereplői a szakképzés gyakorlati képzésében nagyobb szerepet kapjanak, de ehhez a gazdaság szereplőinek folyamatosan meg kell teremteniük a személyi és tárgyi feltételeket. 4. Kiemelt fontosságú a hátrányos helyzetű fiatalok, az SNI-s tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a szakképzésben a munkavállalásra való felkészítés, speciális képzési programok, tartalmak, időkeretek biztosításával a hazai jó gyakorlatok beépítésével, megtartásával, továbbfejlesztésével. A munkaerő-piaci integráció eredményességének érdekében szükségszerű a megfelelő személyi feltételek biztosítása (fejlesztő és gyógypedagógusok, iskolapszichológus és egyéb speciális szakemberek) A második nap délelőttjén zárult a konferencia. A szerkesztőbizottság a szekciók ajánlásait összeállította, amelyet itt teszünk közzé: A Kongresszus után a változások folyamatában konferencia állásfoglalása Három évvel ezelőtt, a hazai nevelésügy jeles napjait idézve ült össze a Duna két partján, a kultúrának és a műszaki tudományoknak, a modernitásnak és a történelmi hagyománynak két fellegvárában, a Művészetek Palotájában és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a pedagógusszakma színes világát megjelenítve a VII. Nevelésügyi Kongresszus. A Kongresszus Ajánlásai tükrözték a nevelésügy körül megjelenő vitákat és nézetkülönbségeket, de megerősítették a Kongresszus konszenzusra szólító mottóját is, mely szerint: Az oktatás közügy. Az Ajánlásokat 2008-ban jó szívvel fogadta a Köztársaság elnöke, alapvetően pozitív választ adtak rá felelős állami tisztségviselők. Visszatekintve megállapítható: a VII. Nevelésügyi Kongresszus a maga eszközeivel hozzájárult a nevelésügy kérdéseinek előtérbe kerüléséhez, az újabb nemzedékekért viselt társadalmi felelősség növekedéséhez. 2011/1-2 11

12 2011 januárjában a Magyar Pedagógiai Társaság a társadalmi párbeszéd felelevenítését kezdeményezte; követő konferenciát hívott életre. A Kongresszusi mottó visszaigazolását láttuk abban, hogy a felhívásra több szervezet csatlakozott. E körben ki kell emelni a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézetet, a Magyar Szakképzési Társaságot, a Pedagógusok Szakszervezetét, a Tempus Közalapítványt. Örömünkre szolgált, hogy az Országos Köznevelési Tanács elnöke és alelnöke, további tagjai az elsők között regisztráltak a rendezvényre, amelyet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a XXI. század felsőoktatását idéző Q épületében hívtak össze a szervezők. Mint egy háromszáz pedagógus vett részt a konferencián: óvónők, tanítók, tanárok, kultúraközvetítők, egyházi személyiségek, kutató-fejlesztő szakemberek, általános művelődési központok munkatársai, diákok, ifjúságsegítők, intézményvezetők, intézményfenntartók, a felsőoktatás oktatói fejtették ki véleményüket. A konferenciát a szakszerűség, a higgadtság és a dialógusért vállalt felelősség jellemezte. A pedagógus-szakma kísérletet tett arra, hogy érdemi párbeszéddel nyújtson támogatást az oktatás, a nevelésügy továbbfejlesztéséért felelős oktatáspolitikai döntéshozóknak. Nem a résztvevőkön múlott, hogy az utóbbiak nyitottsága a párbeszédre korlátozottabb volt a kongresszusi hagyományokat illetően megszokottnál. A Konferencia a széles értelemben vett nevelésügy kérdéseiben előretekintve az EU 2020 stratégiára vállalja a VII. Nevelésügyi Kongresszus ajánlásainak alapvető gondolatait. Az alábbi kérdésekről kiemelten foglalt állást: 1. A kölcsönös információcserére és közös cselekvésre épülő partnerség a nevelésügy minden szintjén nélkülözhetetlen. A tudás létrehozásának, megosztásának és hasznosításának hatékony ösztönzője. A jelentős oktatási kihívások (mint a korai iskolaelhagyás visszaszorítása, az iskola-összevonások méltányos lebonyolítása, a leszakadók esélyteremtő oktatása) csak a partnerségben rejlő erő és a horizontális tanulás eszközeivel válaszolhatók meg. A döntések előtt a partnerség akkor tekinthető érdeminek, ha a megfelelő hatáselemzések elkészülnek, azokat az érintettek időben megismerhetik, és módjuk van álláspontjukat megfogalmazni. 2. A konferencia üdvözölte a kora gyermekkori fejlesztés szándékait. Felhívta a figyelmet arra, hogy ennek számos feltétele van: az intézményi keretek megteremtése; a különböző szinteken dolgozó kisgyermek-nevelők képzésének fejlesztése; tartalmi elemeinek kidolgozása, a pedagógiai innovációhoz és a mindennapi gyakorlathoz igazítása. 3. A gyermekintézmények legyenek alkalmasak a különböző hátrányok csökkentésére. Ezért nem támogatunk semmilyen olyan változást az intézményrendszerben, amelynek következménye a lemaradók számának növekedése, egyes társadalmi csoportok gyermekeinek kihullása az iskolarendszerből. Ezen az alapon ellenezzük az alsó tagozatos buktatási lehetőséget, a tankötelezettség időtartamának csökkentését, a szakképzés kiszakítását a közoktatásból. 12 Budapesti Nevelő

13 4. Kiemelten fontosnak tartjuk a tanulásra ösztönző motiváció felkeltését és fenntartását az ember egész életében. A tanulási motivációra alapvetően úgy tekintünk, mint az életstratégia kialakításának előfeltételére. Ennek megfelelően nem csak a formális, hanem az informális és non-formális tanulás felhasználására, valamint elismerésére is szükség van. A tanulási motiváció szempontjából stratégiai jelentősége van az alapozó szakasznak. E szakasz funkciói messze túlmutatnak az alapkészségek (írás, olvasás, számolás) kialakításán. Kiemelt feladat az attitűdformálás, a tanulási képesség, egyben a teljes személyiség fejlesztése. 5. A pedagógusok jelenlegi élet- és munkakörülményei drámaiak (megrendült munkahelyi stabilitásuk, bizonytalan bérezésük, a munkahelyi légkör igen sok intézményben megromlott, kiszolgáltatottságuk növekvőben, az autonóm értelmiségi munkavégzés feltételei romlottak). Mindezen tünetek orvoslása halaszthatatlan és hathatós intézkedéseket igényel. 6. Az életpályamodell bevezetésére ennek feltételei biztosítása mellett minél hamarabb sort kell keríteni. Az életpályán történő előrehaladásnak szilárd kritériumokon és megbízható értékelési rendszeren kell alapulnia. 7. A pedagógusképzés rendszerében, szerkezetében lényeges változásokat csak alapos, tényeken alapuló, a közoktatási rendszer igényeit, fejlesztési elképzeléseit figyelembe vevő, majd a szakma egészével lefolytatott társadalmi egyeztetés után szabad végrehajtani. 8. Egységes, egyaránt magas színvonalú elméleti és gyakorlati szaktudományos és mesterségbeli képzésben kell részesíteni valamennyi tanárt, függetlenül attól, hogy milyen iskolatípusban és az ország melyik településén fog majd dolgozni. A sajátos feltételekhez és feladatokhoz kapcsolódó kompetenciákat a helyi viszonyokhoz igazodó továbbképzések keretében kell kialakítani. 9. Bővíteni szükséges az óvodapedagógusok, a tanítók és a pedagógiai szakmai szolgáltató intézetek pedagógusai számára a mesterszinthez és a doktori fokozathoz eljuttató képzésben való részvétel lehetőségeit. Az óvodapedagógusi, tanítói és a pedagógiai szakmai szolgáltató intézetek dolgozói hasonlóképpen a középiskolai tanárokhoz a doktori fokozat megszerzése után érhessék el a pedagógusi pályamodell legfelső fokozatát. 10. A pedagógusképzés és a -továbbképzés struktúráit, tartalmait össze kell hangolni. Fejleszteni szükséges a pedagógus-továbbképzési programok felhasználói értékelését, az eredmények visszacsatolásának formáit be kell építeni a szabályozásba. 11. A pedagógus életpályán való előre jutást a pedagógus-továbbképzés változatos formái (tantestületen belüli tudásmegosztás, együttműködés, mentorálás, projektmunkák) segítsék, ugyanakkor a továbbképzési tartalmak és formák igazodjanak a közoktatási intézmény igényeihez. 12. Az oktatási rendszerben a különböző szinteken zajló értékelési folyamatoknak továbbra sincs átfogó stratégiája. Ennek kialakítását a fejlesztés érdekében elengedhetetlennek tartjuk. 2011/1-2 13

14 13. Az intézmények pedagógiai munkájának, valamint a tanulói teljesítményeknek az értékelése a nevelő intézményekben folyó tevékenység eredményességét, hatékonyságát, minőségét és a méltányosságot szolgálja. Egy komplex értékelési rendszer kialakításának fontos motiválója, hogy az oktatáspolitikai döntések minden szinten egyre inkább bizonyítékokon, adatokon alapuljanak, amelyeknek legfontosabb eszköze a neveléstudományi kutatás, amelynek mai támogatottsági szintje rendkívül alacsony. 14. Az iskolán belüli szegregációt pedig elsősorban a differenciálás kultúrájának kiépítésével látjuk kezelhetőnek. Továbbra is támogatjuk az önértékelésen alapuló, fejlesztést szolgáló értékeléseket. Rendszerszinten az iskolaszerkezet újragondolását és az általános iskola megerősítését tartjuk a méltányosság egyik legjobb biztosítékának. Az iskolák közötti teljesítménykülönbségeket értékeléssel és iskolafejlesztéssel javasoljuk mérsékelni. 15. Nélkülözhetetlenek az olyan fejlesztési folyamatok, amelyekben a hétköznapi pedagógiai munka, és ezen belül a fejlesztő értékelés segítésére új módszerek és eszközrendszerek jönnek létre, utóbbiak között fontos szerepet szánva a digitális pedagógia vívmányainak. Szükség van az általános nevelési hatások eredményességének módszertanilag megalapozott értékelésére is. 16. A munka és az oktatás kölcsönhatásában meg kell teremteni az abban résztvevők érdekeinek összhangját. A szakképzés nem vállalkozhat pusztán a munkaerőpiac rövid távú érdekeinek kiszolgálására, hanem legalább olyan fontos feladata az életen át tartó tanulásra történő felkészítés. A gazdaság, illetve a munkaerőpiac rövid távú érdekeire koncentráló szakképzés nélkülözi azt a széles bázisú alapképzés iránti igényt, amely lehetővé teszi a leendő munkavállaló folyamatos alkalmazkodását a gazdaság változó igényeihez. 17. A jövőben is fontosnak tartjuk a szakképzés és a felnőttképzés összekapcsolódó rendszerként (folyamat, tartalom és kimenet szabályozás) való működtetését. A szakképesítések egy részét nem lehet a rendszertől különválasztottan fejleszteni, mert ez az átlátható és átjárható szakképzés egészére kedvezőtlenül hat. A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a szakképzés iskolatípusai a közoktatás szerves részei. 18. A szakképzés hatékony működésének elengedhetetlen feltétele a színvonalas személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Egyetértünk azzal, hogy a gazdaság szereplői a szakképzés gyakorlati képzésében nagyobb szerepet kapjanak, s ehhez a gazdaság szereplőinek meg kell teremteniük a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket. Ezekben a folyamatokban is nélkülözhetetlen a partnerség kultúrája. Budapest, május Budapesti Nevelő

15 Dr. Wiedemann László Bevezetés Gondolatok az értelmiségi létről A problémakör beláthatatlan. Irreális lenne időtlen érvényű kijelentéseket tenni. Annál inkább lehet a szubjektív eszmefuttatásnak újszerűsége, az objektív ismeretek szubjektív rendezése. Az ilyen megközelítés természetesen korlátokat is jelent és inkább az önvizsgálat arculatát tükrözi. Makacs vágyakozást a helyzetfelismerésre és bepillantást saját örvényeinkbe. Nagy szélsőségek láthatók; istenkereséstől az ateizmusig, másik oldalon az életmódban a praxis differenciált alkalmazása. Klasszikus értelmiségi definíciók A mai értelmiségi lét kezdetei a szofistákig nyúlnak vissza. Kutatók szerint a felvilágosult polgári értelmiség előfutárának tekinthetők, így Protagórasz is, Szókratész kortársa. A szofisták meg voltak győződve a tudás mindenhatóságáról. Szókratész szélesebb dimenzióban lát, szerinte a bölcsesség és tudás a legfontosabb. Itt szétválik a gondolat, Szókratész végül az erényt állította piedesztálra, ami a jó és rossz megkülönböztetése. A lelkiismeret mindig tudja mi a jó és a rossz. Itt kezdődik a tudatnak önmagára való reflexiója és a belső Én válik lényeggé. Szinte új fajta vallási érzület ez. A szofisták szerint az erény tanítható, Szókratész szerint, a jó nem kívülről jön, az a szellem természetében van. Mind a fentiek alapján kialakult az értelmiségnek főként Szókratész ihlette meghatározása. Így a sokarcú értelmiség jellemző vonásai: Az önmagához való hűség, az örök értékek önzetlen szolgálata, az értelemnek és az igazságnak önértékként való kezelése s elhatárolása az eszköz-értékektől. A szókratészi típusú értelmiségit éppen ezért szembeállítják a politikussal, a gyakorlat emberével és azok törekvéseivel. Valójában ez az idealizált értelmiségi meghatározása. Jó elidőzni egy ilyen emberi arckép előtt, mert a Jónak erőit szabadítja fel, habár csak egy hangulat erejéig is; a titánt, a szentet, a hőst, az istenit. Változások, tallózás a jelenben Ma már ez nincs így. Bonyolultsággal és negatívumokkal terhesen szemléljük önmagunkat. De azért az alapvonások megmaradtak, az olthatatlan tudásvágy, a végtelenség igézete és ígérete, a nagy analizáló és szintetizáló kedv. Míg az értelmiségi léttel Le Goff szerint a középkori skolasztika virágzása idején szorosan összefüggött az ismeretek átadásának szenvedélyes vágya, addig a humanizmus korában ez a magatartás és vitázó kedv alábbhagyott, és új elemként arisztokra- 2011/1-2 15

16 tikus vonásokat vett fel, elkülönülve az átlagembertől. Abélard a nagy példa a skolasztika szenvedélyes tanító programjára, a humanista műveltségben az elkülönülés jelentkezik, és ez a vonás megtalálható a mai értelmiségben is, bizonyos fensőbbséges exkluzivitás. Ezzel kapcsolatos egy specifikus következmény, a magánszféra tisztelete, a magánügy apoteózisa, de mondhatni satnya egoizmus. Magánügy isteni dimenzióban nem létezik, csak a perlekedő ember számára, sub specie aeternitatis nem. Az értelmiségre, különösen annak vallástalan alakulatára jellemző a már-már beteges diszkréció a magánügy érinthetetlensége. Talán egoizmusból, talán szorongásból esetleg nihilizmusból származhat. Ez azonban mégsem egészen egyedi vonás, ezt oldani látszik Ortega kiváló könyvében olvasható néhány megállapítás. A huszadik századi modern ember alapvető vonásának tartja a túlzott öntudatot és a különválást, mely végül is megszabja korlátait. Mára tehát ez az elkülönülés nem kifejezetten egy társadalmi rétegnek a sajátja. Ha az értelmiséget társadalmi vonatkozásában, vagy tágítva a kört a nyugati kultúra vonatkozásában nézzük, Hamvas Béla Északi korona című tanulmányában található látványos megfogalmazás ragadhat meg minket, mikor kijelenti, hogy az európai mentalitást két típus jeleníti meg; a lovag és a kalandor. Megdöbbentőek, de túlzóak Hamvas nagy ívű paradoxonai. Hol lehet az igazság az eddig felvázolt értelmiség képben? Biztosan nem tudhatjuk, de azért egy magasabb szempont szerint tovább mehetünk. Keresünk egy rendező elvet, be kell vonni a transzcendens megjelenését, mely rejtetten is aktív elem, nem a félelem szülötte. Erre mindenképpen vissza kell térni. De addig is nézzük az aktuális és fájó részleteket! Ha valamilyen romantikus szenvedély hevít minket, extremitások rabjai lehetünk. Így például felkiáltunk, nincs is valójában értelmiség! A kultúra nagyjai, mint Platón, Szt. Ágoston, Newton, Kant, Mozart, és igen sokan mások nem értelmiségiek, hanem e kategórián messze magasabban állók, a szellem fáklyavivői, nem besorolhatók, ők a transzcendens Üzenet hordozói. Romantikus hevületünk másik oldalán egy realitásból indulunk ki. Az értelmiség fogalma társadalmi csoportot tételez fel. Marx Károlynak igaza lehet, mikor e csoport definíciójában annak a termelési eszközökhöz való viszonyát tartja elsődlegesnek. Mára viszont ez a fogalom feloldódni látszik; a globalizált világban globális függőség jön létre. Az uralkodó nemzetközi csoportokon kívül mindenki függőségbe kerül, nem az értelmiségre jellemző csupán a globális függőség. Innen nézve nincs kitüntetett jegye e társadalmi csoportnak. Színezi továbbá a megítélést az is, hogy manapság meghatározó nagy tettek születnek nemcsak a klasszikus értelemben vett értelmiség soraiból is. Valójában tallózunk e fájó részletek között, de nem lehet elhallgatni. Értelmiség, mint a magas morál hordozója úgy tűnik, nincs is; azonosul egy redukcióval, miszerint az értékek hordozója az anyagi érték. Az életben eszmékre és eszményekre van szükség. Az emberi élet nem értelmezhető ezek nélkül. Sok értelmiségi is elfogadja ezt. Az eszmék nem termelhetők ki kizárólag anyagi értékekből és az anyagi létezésből. Az eszmék egyáltalán nem termelhetők. A technikának és 16 Budapesti Nevelő

BUDAPESTI NEVELŐ. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata. XLVI. évfolyam 2. szám 2010. év 2.

BUDAPESTI NEVELŐ. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata. XLVI. évfolyam 2. szám 2010. év 2. BUDAPESTI NEVELŐ A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata XLVI. évfolyam 2. szám 2010. év 2. szám Szerkesztőbizottság: Sárik Zoltán, igazgató (a szerkesztőbizottság

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 1. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 1. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 1. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet

Részletesebben

PÉLDAÉRTÉK Civil Oktatási Fórum

PÉLDAÉRTÉK Civil Oktatási Fórum PÉLDAÉRTÉK Civil Oktatási Fórum 2015. március 7. A közös dokumentumot jóváhagyták, tehát a bennük megjelenő alapelveket magukénak vallják a következő szervezetek: Agóra Oktatási Kerekasztal, Artemisszió

Részletesebben

MULTIKULTI SHOW VOLT TÉMÁINK MINÕSÉGI PDSZ AKADÉMIA BALATONALMÁDIBAN A NEMZETI TANÉVNYITÓ A PEDAGÓGUSOK ENNYIT KERESNEK

MULTIKULTI SHOW VOLT TÉMÁINK MINÕSÉGI PDSZ AKADÉMIA BALATONALMÁDIBAN A NEMZETI TANÉVNYITÓ A PEDAGÓGUSOK ENNYIT KERESNEK www.pdsz.hu 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 20. MULTIKULTI SHOW VOLT A NEMZETI TANÉVNYITÓ ÉRDEKVÉDELEM JOGVÉDELEM FÜGGETLENSÉG SZOLIDARÍTÁS SZOLGÁLTATÁS TÉMÁINK MINÕSÉGI PEDAGÓGUSKÉPZÉS 4-5. OLDAL 2. oldal

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat

konzervatív pedagógiai folyóirat Mester_borito_25.qxd 2010.02.11. 8:09 Page 1 konzervatív pedagógiai folyóirat Ára: 1100 Ft 2010. február Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 25. szám OKTATÁS ÉS POLITIKA

Részletesebben

Aköznevelés a nemzetpolitika egyik legfontosabb ága. Továbbadja a generációk

Aköznevelés a nemzetpolitika egyik legfontosabb ága. Továbbadja a generációk KÖZNEVELÉSÜNK MA ÉS HOLNAP HOFFMANN RÓZSA Köznevelés 2006 után Aköznevelés a nemzetpolitika egyik legfontosabb ága. Továbbadja a generációk által megteremtett kultúrát, miközben pedagógiai gyakorlatával

Részletesebben

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről A kompetencia alapú megközelítés szerepe Készült az EU Oktatás és Képzés 2010 munkaprogramjának nemzeti megvalósítását értékelő projekt keretében Budapest,

Részletesebben

Oktatáspolitikai alapvetések

Oktatáspolitikai alapvetések AGÓRA OKTATÁSI KEREKASZTAL Oktatáspolitikai alapvetések 2013. október Agóra Oktatási Kerekasztal OKTATÁSPOLITIKAI ALAPVETÉSEK Magyar Pedagógiai Társaság Budapest, 2013 A kötet az Agóra Oktatási Kerekasztal

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés 2014 Tóth Péter - Ősz Rita - Várszegi Ágnes (szerk.) Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés IV. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia Tanulmánykötet ISBN 978-615-5460-05-0

Részletesebben

VII. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA DEBRECEN 2011. SZEPTEMBER 16-17.

VII. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA DEBRECEN 2011. SZEPTEMBER 16-17. DEBRECEN 2011. SZEPTEMBER 16-17. DEBRECENI EGYETEM NEVELÉSTUDOMÁNYOK INTÉZETE 2011 SZERKESZTŐK: Buda András Kiss Endre TECHNIKAI SZERKESZTŐ: Buda Enikő KIADJA: KISS ÁRPÁD ARCHÍVUM KÖNYVTÁRA DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban A pedagógiai szaktanácsadási szolgáltatások megújítása, a szaktanácsadói szolgáltatások felülvizsgálata TÁMOP 3.1.5./12 A szaktanácsadói tevékenység napjainkban Írták: Debreczeni Zsuzsanna Kákonyi Lucia

Részletesebben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Németh Szilvia Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Esettanulmány, Vesala Yläasteen Koulu, Helsinki, Kontula December 2011 Tartalom Bevezetés... 4

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat 2. szám 2004. április

konzervatív pedagógiai folyóirat 2. szám 2004. április konzervatív pedagógiai folyóirat 2. szám 2004. április Konzervatív pedagógiai folyóirat A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar folyóirata 2. szám, 2004. április ELLENÕRZÉS, ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS. Az összegyűjtött komplex pedagógiai rendszer tartalmú jó gyakorlatok című tanulmányról

ÖSSZEGZÉS. Az összegyűjtött komplex pedagógiai rendszer tartalmú jó gyakorlatok című tanulmányról ÖSSZEGZÉS Az összegyűjtött komplex pedagógiai rendszer tartalmú jó gyakorlatok című tanulmányról A közoktatás tartalmi fejlesztésében a pedagógiai munka hatékonyságának növelésében jelentős szerepük van

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Batthyány Lajos Gimnázium intézményvezetői munkakörére

PÁLYÁZAT. a Batthyány Lajos Gimnázium intézményvezetői munkakörére PÁLYÁZAT a Batthyány Lajos Gimnázium intézményvezetői munkakörére Készítette: Balogh László intézményvezető Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23. +36302040865, blglaci@chello.hu Kapja:

Részletesebben

TÁMOP 1.4.1.-11/1-2012-0032. Tervezés az ifjúságügyben

TÁMOP 1.4.1.-11/1-2012-0032. Tervezés az ifjúságügyben TÁMOP 1.4.1.-11/1-2012-0032 Tervezés az ifjúságügyben Tervezés az ifjúságügyben Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu 06 40 638 638 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel

PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel ImPrESSzum A projekt szakmai vezetője: Dr. Köpeczi-Bócz Tamás A kiadvány szerzői: Bathó Éva Bognár Mária Fehérvári Anikó Hermándy-Berencz Judit Horváth Attila Juhász

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben