ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a pedagógusok életpályamodelljének koncepciójáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a pedagógusok életpályamodelljének koncepciójáról"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a pedagógusok életpályamodelljének koncepciójáról Budapest, november 11.

2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: december 10. közigazgatási egyeztetésre megküldés: december 10. közigazgatási egyeztetés lezárása: január 14. közigazgatási államtitkári értekezlet időpontja: január 28. kormányülés időpontja február Az egyeztetésben részt vevők Az intézményi kört a közigazgatási értekezletet megelőzően, a véleményt a közigazgatási értekezlet után kell kitölteni (egy sorba egy X) 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet nem adott észrevételt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Belügyminisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium Külügyminisztérium Gazdasági Versenyhivatal Legfőbb Ügyészség Állampolgári Jogok Ogy.Bizt. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Ogy.Bizt. Jövő Nemzedékek Ogy. Bizt. Adatvédelmi Jogok Ogy. Bizt. Magyar Rektori Konferencia észrevétele maradt fenn

3 2.2. Egyéb állami szervek egyéb állami szerv Magyar Tudományos Akadémia egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.3. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet Magyar Pedagógiai Társaság Osztályfőnökök Szakmai Egyesülete Szülők Egyesülete a Gyermekekért Magyar Tehetséggondozó Társaság Gimnáziumok Országos Szövetsége Magyar Szakképzési Társaság Nagycsaládosok Országos Egyesülete Országos Szülői Szervezetek Egyeztető Fóruma Magyarországi Szülők Országos Egyesülete Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája Magyarországi Zsidó Hitközség Szövetsége Pedagógusok Szakszervezete Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Független Pedagógus Fórum Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetsége Tanárképzők Szövetsége Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Hit Gyülekezete egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

4 Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Jegyzők Országos Szövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége Budapesti Kerületek Szövetsége Ifjúságért Önkormányzati Szövetség Diákközéletért Alapítvány Országos Cigány Önkormányzat Országos Horvát Önkormányzat Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Országos Szlovák Önkormányzat SzakÉrtelem Egyesület Magyar Alapítványi, Egyesületi és Magánoktatási Intézmények Egyesülete Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége ESHA Hungary Magyar Tehetséggondozó Társaság Pozitív Országos Szakmai Egyesület a nehezen kezelhető gyermekek megsegítésére Gyógypedagógiai Szaktanácsadók Országos Egyesülete Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete

5 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja 1.1.A kormány-előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél A magyar oktatási rendszer eredményessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a pedagógushivatást azok a legrátermettebb, legtehetségesebb emberek válasszák, akik magas szintű előképzettséggel és általános műveltséggel, továbbá a gyermekek, fiatalok fejlődését támogató nevelés-oktatás, és egyéni fejlesztés vonatkozásában megfelelő személyiségjegyekkel, szociális érzékenységgel rendelkeznek, a már gyakorló és eddig is eredményes pedagógusok pedig a pedagóguspályán maradjanak. Ehhez szükséges a már hosszú évek óta tervezett pedagógus életpálya-modell bevezetése. Az életpálya-modell a pálya egészén ösztönzően hat; garantálja a pedagógusi munka magas minőségét, a foglalkoztatási biztonságot, a megfelelő megélhetést, a szakmai fejlődést, a pedagógusok társadalomban betöltött szerepének az elismertségét, valamint lehetőséget teremt az alkalmatlan jelentkezők kiszűrésére is. Az életpályamodell megállapításai, a kidolgozása során kapott eredmények közvetlen visszaforgathatók és alkalmazhatóak az ágazati irányításban és az ágazat fenntartható működésének gyakorlatában. A pedagógusok társadalmi megbecsülésének és tekintélyének helyreállításától az iskolai értékrend számottevő javulása is várható. 1.2.A kormány-előterjesztés szükségességének okai A közoktatásban dolgozó munkavállalók ágazaton belüli, de különösen más nemzetgazdasági ágazatok felé történő elvándorlása egyre erősödik. Az egyes felsőoktatási alapképzési szakokra a képzésbe jelentkezők száma drámaian lecsökkent, az anyagi és erkölcsi megbecsülés nem megfelelő szintje miatt a képzett és elkötelezett munkaerő egyre inkább hiányzik az intézményekből és más ágazatokba vonul át. Ennek oka egyrészt a pedagógus pálya jelenlegi kiszámíthatatlansága, másrészt a pedagógusi munkához kapcsolódó szakmai kritériumokat nem megfelelően figyelembe vevő szabályozás. Különösen veszélyeztetett a nemzetstratégiai szempontból és az Európai Unió 2020 programjában is kitüntetett szerepet elfoglaló természettudományos pedagógusképzés- és utánpótlás, valamint az idegennyelv oktatás, illetve az ország gazdaságilag legelmaradottabb területein működő óvodák, iskolák, továbbá a szakképző iskolák szakképzett munkaerő-ellátottsága. 2. Kormányprogramhoz való viszony A pedagógusok életpálya modelljéről, az új pedagógus előmeneteli rendszerről szóló koncepció értékrendje, céljai és feladatai összhangban állnak a Nemzeti Együttműködés Programjával. A koncepció közvetlenül is összefügg a Kormányprogram II. Nemzeti együttműködés rendszere Új társadalmi szerződés fejezetében szereplő célkitűzésekkel. Itt szerepel, hogy kiemelt fontosságú a munka becsületének visszaállítása és a munkának, mint értékteremtő folyamatnak a megbecsülése. Ennek a közoktatásban is megfelelő teret kell adni, amelyet csak elkötelezett, a jövőjüket a közoktatásban biztosítottnak látó pedagógusok révén lehet megteremteni. Ugyanebben a fejezetben, továbbá a 4.8 pontban a Kormány az oktatás megújítása mellett tett hitet, és ennek megvalósítása csak a pedagógus életpálya keretei között, az önmagát is megújító, szakmailag kiteljesítő pedagógustársadalom révén lehet sikeres.

6 4. Előzmények, kapcsolódások Az között hivatalban volt kormányzat korábban már kidolgozta az akkori kormányprogram keretei között a pedagógus életpálya rendszer elemeit. Jelen koncepció az ebben foglaltak, továbbá az elmúlt években a pedagógusok életpályájának kérdéseit, pályaválasztásukat, karrierlehetőségeiket, értékelésük és bérezésük problémáit elemző számos összefoglaló kutatás és tanulmány (részletesen ld. 2. számú melléklet: helyzetelemzés) eredményeinek felhasználásával készült. Az előterjesztés az egészségügyi és a szociális ágazatban dolgozók, továbbá a pedagógusok és a kulturális intézményben dolgozók életpályamodelljeinek kidolgozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló Kormányhatározat végrehajtására született. 5. Európai uniós kapcsolódások Tekintettel arra, hogy a közoktatás irányítása Európai Uniós csatlakozásunk ellenére is tagállami hatáskörben maradt, annak alakítása a nemzetközi mobilitási tendenciák erősödése ellenére is az egyes országok szuverenitásának elválaszthatatlan része. Az alapszerződés értelmében az Unió kompetenciái az oktatás, képzés területén változatlanul a tagállamok közötti "együttműködés ösztönzésére, bátorítására, szükség szerinti kiegészítésére" korlátozódnak, és a tagállamok kizárólagosan döntenek a nemzeti oktatási és képzési rendszereiket érintő valamennyi kérdésről. Fentiek alapján a pedagógusok előmeneteli rendszere szabályozásának közvetlen európai uniós jogi vonatkozása nincs, a tervezet azonban közvetetten kapcsolódik: a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelvhez a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvhez az oktatásról és képzésről szóló Fehér könyvhöz. Tanítás és tanulás. A tanulás váljon természetes társadalmi szükségletté Felnőttkori tanulás: soha nem késő tanulni. Az Európai Közösségek Bizottságának Közleményéhez. Brüsszel, Az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/ek határozatához (2006. november 15.) az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról Az Európai Közösségek Bizottságának közleményéhez a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Cselekvési terv a felnőttkori tanulásról. Tanulni sohasem késő Társadalmi egyeztetés Tekintettel a szabályozási téma jelentőségére, az érintettek jelentős számára, és a korábbiakban megszokott előmeneteli rendszerhez képest merőben új rendszer kialakításának igényére, a koncepció, valamint az annak elfogadása esetében szükségessé váló jogi szabályozás széleskörű egyeztetése szükséges az érintett társadalmi (civil) szervezetek részéről. Az előterjesztést az egyeztetési lap pontja szerinti társadalmi szervezetekkel indokolt egyeztetni. A Társadalmi egyeztetés tervezett menetrendje December 10-ig December 10-ig A pedagógusok hosszú távú életpálymodelljének koncepcióját feltesszük a minisztérium honlapjára. A közoktatásban érintett szakmai szervezetek megkapják a koncepciót véleményezésre és a

7 Január 7. Január 9. véleményeket január 10-éig kérjük. (Az intézményi vitafórumokon a tárca vezetői szintű képviseletét egyes esetekben tudjuk biztosítani.) A Közoktatatás-politikai Tanács ülésének napirendjén szerepel. Országos Köznevelési Tanács ülésének napirendjén szerepel. Az egyházi közoktatási intézmények fenntartóival történő egyeztetés. Egyeztetés az alapítványi és magániskolák fenntartóival. 7. Vitás kérdések 8. Az előterjesztés kommunikációja Igen / nem? Javasolt-e az előterjesztés kommunikációja? igen Kormányülést követő szóvivői tájékoztató igen Tárcaközlemény igen Tárca által szervezett sajtótájékoztató igen További szakmai programok szervezése igen További lakossági tájékoztatás A kormányzati kommunikáció tartalma (sajtózáradék): A több száz éves tapasztalatot követően az utóbbi évek nemzetközi kutatásai és tudományos munkái is egyöntetűen arra a következtetésre jutottak, hogy az oktatási rendszerek sikeressége elsősorban a pedagógusokon múlik. A magyar oktatási rendszer eredményessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb, legtehetségesebb emberek válasszák, a már gyakorló eredményes pedagógusok pedig pályán maradjanak. Ehhez szükséges a már hosszú évek óta tervezett pedagógus életpálya-modell bevezetése. Az utóbbi évek alatt bebizonyosodott, hogy a korábbi életpálya-modell koncepciókból kiragadott elemek egyedi bevezetése értelmetlen, sőt, káros. A pedagóguspálya presztízsének növeléséhez szükséges a modell teljes körű bevezetése. Az életpálya-modell a pálya egészén ösztönzően hat; garantálja a pedagógusi munka magas minőségét, a foglalkoztatási biztonságot, a megfelelő megélhetést, a szakmai fejlődést, lehetőséget teremt továbbá az alkalmatlanok kiszűrésére is. Az új pedagógus előmeneteli rendszer minden közoktatásban résztvevő pedagógusra vonatkozik. A pedagógus életpálya egy 2 éves gyakornoki időszakból és három kivételes esetben négy további szakaszból (a továbbiakban fokozatból: Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus és Tudóstanár fokozatból) áll. A pedagógusok előmeneteli rendszerének a korábbi, a közalkalmazotti törvény szerint történő meghatározásához képest éles váltást jelent, hogy az új életpályamodell a megszerzett végzettségeken, szakképzettségeken és a szakmai gyakorlaton kívül a pedagógus teljesítményét, munkavégzésének minőségét is alapvető tényezőként kezeli a bérezés megállapításakor. A teljesítmény értékelése minősítési eljárás útján történik, amelyet egy többszereplős minősítő bizottság végez, külső szakértők bevonásával. Az életpályamodell komplex módon nem csak a fizetések megemelését, hanem a pedagógus

8 által ellátható speciális szakmai feladatokat (osztályfőnökség, munkaközösség-vezetés, vizsgáztató tanár, vizsgaelnök, intézményvezető, mentor, szakértő, szaktanácsadó) és a kötelező óraszámot is a minősítéshez köti. Az előterjesztő részéről nyilatkozni fog: Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár tel.: Dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár tel.: Következik-e kommunikációs kényszer a döntésből? igen Részletes kommunikációs terv: Célcsoport: A pedagógus életpályamodell több mint pedagógust érint. Közvetve jelentős mértékben befolyásolja az egész nemzet jövőjét, az ország kulturális, gazdasági fejlődését, ezért fontos a tervezet kommunikációs üzeneteit a lehető legtöbb emberhez eljuttatni. Fő üzenetek: A pedagógus életpályamodell célja a pedagógustársadalom jobb megbecsülése, és az, hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb, legtehetségesebb emberek válasszák, a már gyakorló eredményes pedagógusok pedig pályán maradjanak, ezzel közvetve annak biztosítása, hogy a jövő nemzedék nevelésében, oktatásában motivált, kiváló szakemberek vegyenek részt. Konfliktus mezők: Tervezett időtartam: A pedagógus életpályamodell koncepció kommunikációjának első szakasza a koncepció nyilvánosságra hozatalától a kormány döntéséig, a második szakasz a törvényjavaslat parlamenti vitájától kezdődően elfogadásáig tart. A továbbiakban az egyes intézkedések hatályba lépése előtt közérthetően megfogalmazott intenzív tájékoztató kampányokra van szükség. Primer és szekunder kommunikációs eszközök:

9 Sajtótájékoztató, Kormányszóvivői tájékoztató, Közlemények háttéranyagok megjelentetése, Reagálás az ellenvéleményekre, Szakmai anyagok készítése, eljuttatása a közoktatási intézményekbe és a fenntartókhoz; a témával foglalkozó konferenciákon felszólalás; szakmai párbeszéd kezdeményezése, A kampány minden szakaszában hangsúlyos, a javaslat elfogadását segítő szakmai és a kormány programjával egybecsengő politikai üzeneteket ismétlő, informatív megjelenés az írott és elektronikus médiumokban.

10 H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. A végrehajtás feltételei A közpolitikai cél megvalósulásához milyen további kormányintézkedések szükségesek? A koncepció elfogadása esetén új törvényt szükséges alkotni a pedagógusok előmeneteli rendszeréről, ezzel összefüggésben módosítani kell a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt, illetve a készülő új közoktatási törvény vonatkozó szabályait összhangba kell hozni az életpályamodellel. Végrehajtási jogszabályi szinten a közalkalmazotti törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező jogszabályt (138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletet) kell módosítani, illetve szükség szerint egyes részletszabályokat alacsonyabb szintű jogszabályban kell megalkotni, vagy az említett Korm. rendelet részeként elhelyezni. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, költségvetési feltételek? Az életpályamodell bevezetése a tervezet szerint 2012-ben kezdődik, első ízben szeptember 1-jével lehet majd az új bértábla szerinti bérezésre áttérni, így a költségvetési vonzatok először 2012-ben jelentkeznek majd, vagyis a költségvetési többletigény 2012-től várható. Az összes pedagógus átlépése az új rendszerbe a 2017/2018-as tanév végéig kell, hogy megtörténjen. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? Az éves költségvetési törvényekben kell a finanszírozás forrásait megtervezni. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Az előterjesztés végrehajtásának nincsenek kockázatai. II. A társadalmi hatások összefoglalása 1. Elsődleges, célzott hatások Kinek származik előnye és kinek hátránya a döntésből? Milyen előnyök és milyen hátrányok származnak a döntésből? Elsődlegesen több mint pedagógust érintenek a változások. Feltétlenül előnye származik az új előmeneteli rendszerből a munkájukat magas vagy legalábbis megfelelő színvonalon végző pedagógusoknak, mivel a bérük és ezen keresztül a megbecsültségük növekedni fog, illetve egyértelmű visszajelzést kapnak a munkájukról, amely már önmagában is ösztönzőleg hathat a teljesítményre. Hátránya azoknak származhat, akik a minősítő eljárás során nem megfelelt minősítést kapnak, és ennek kapcsán bérük stagnál, vagy végső soron a jogviszonyuk megszűnik, majd az életpálya egy alacsonyabb szakaszát kénytelen megismételni, ha a pályán kívánnak maradni. (kiegészítő adatok a 2. mellékletben) 2. Másodlagos hatások A pedagógus társadalom életkörülményeinek pozitív változásának hatásaként a közoktatás színvonalának emelkedésével számolunk.

11 III. Társadalmi költségek a) A vállalkozások pénzügyi terhei A vállalkozások pénzügyi terhei nem növekszenek. b) A háztartások pénzügyi terhei A háztartásokra nem ró nagyobb terhet. c) Az előterjesztéssel érintett valamely konkrét társadalmi csoport terhei Egyetlen csoportot sem ér nagyobb teher. d) Hatékonysági és versenyképességi költségek A pedagógusok világában elsősorban a pályaelhagyás megállításával, a pedagógus pályára vonzással, illetve a már ott dolgozók munkájának minőségellenőrzésével, a minőség javításával fokozható a versenyképesség további növelése. e) Az előterjesztés adminisztratív terhei Nem növeli az adminisztrációs terheket. IV. Költségvetési hatások Előzetes, az arányokat szemléltető számítás készült: az előterjesztés 3. számú melléklet Életpálya fokozatok és fizetési kategóriák A verziójára és a közalkalmazottak fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatok tartozó legkisebb 2010-es szorzószámokra alapozva. A számításhoz a MÁK Központi Illetményszámfejtési Osztályától részletes adatokat kértünk a évi rendszeres juttatásokra vonatkozóan. A számítások kizárólag helyi önkormányzat és társulásai által működtetett óvodák, általános iskolák és középfokú intézményekben foglalkoztatott megközelítőleg 131 ezer fő pedagógusokra készültek. A pedagógus alapbére az egyes fizetési osztályok (F, H, G, I) vonatkozásában kerül bemutatásra, ahol a G és I fizetési osztályok emelkedést jelentenének (pl. H-ból G-be kerülne a pedagógus, erre az arányok érzékeltetése és az összehasonlíthatóság miatt volt szükség). Szintén az arányok és összehasonlíthatóság érdekében készültek a Magasabb illetménnyel számított alapilletmény oszlopok. A 180 e Ft illetményalapként funkcionál, továbbá a pedagógus előmeneteli rendszer fokozataihoz tartozó illetmények ehhez viszonyítva kerülnének megállapításra. 1. táblázat: az arányok tekintetében részben viszonyítási, részben növekedést bemutató adatok Fizetési osztály: F F fizetési osztályhoz tartozó illetmények F fizetési osztály illetményalapjának a megemelése Magasabb illetménnyel számított alapilletmény Fizetési fokozatok Óvodapedagógus F fizetési osztály illetménye*pedagógus , , , ,

12 , , , , , , , , , táblázat Fizetési fokozatok Fizetési osztály: H H fizetési osztályhoz tartozó illetmények H fizetési osztály illetményalapjának a megemelése Középfokú feladatot ellátó intézményben foglalkoztatott pedagógus H fizetési osztály illetménye*pedagógus Magasabb illetménnyel számított alapilletmény , , , , , , , , , , , , , táblázat Fizetési fokozatok Fizetési osztály: H H fizetési osztályhoz tartozó illetmények H fizetési osztály illetményalapjának a megemelése Általános iskolában foglalkoztatott pedagógus H fizetési osztály illetménye*pedagógus Magasabb illetménnyel számított alapilletmény ,

13 7-9 1, , , , , , , , , , , , táblázat Fizetési osztály: G G fizetési osztályhoz tartozó illetmények G fizetési osztály illetményalapjának a megemelése Magasabb illetménnyel számított alapilletmény Fizetési fokozatok Óvodapedagógus G fizetési osztály illetménye*pedagógus , , , , , , , , , , , , , táblázat Fizetési fokozatok Fizetési osztály: I I fizetési osztályhoz tartozó illetmények I fizetési osztály illetményalapjának a megemelése Középfokú feladatot ellátó intézményben foglalkoztatott pedagógus I fizetési osztály illetménye*pedagógus Magasabb illetménnyel számított alapilletmény

14 , , , , , , , , , , , , , táblázat Fizetési fokozatok Fizetési osztály: I I fizetési osztályhoz tartozó illetmények I fizetési osztály illetményalapjának a megemelése Általános iskolában foglalkoztatott pedagógus I fizetési osztály illetménye*pedagógus Magasabb illetménnyel számított alapilletmény , , , , , , , , , , , , , táblázat az Életpálya fokozatok és fizetési kategóriák A verziójához készült (illetményalapok) Koréves bontás Fizetési fokozatok Gyakornok, Pedagógus I. Pedagógus. II. Mesterpedagógus Tudóstanár (csak szaktanár)

15 táblázat az Életpálya fokozatok és fizetési kategóriák A verziójához készült (pedagógusok számának megoszlása, becsült adatok) Koréves bontás Fizetési fokozatok Gyakornok, Pedagógus I. Pedagógus. II. Mester-pedagógus Tudóstanár (csak szaktanár) % 5% 9. táblázat az Életpálya fokozatok és fizetési kategóriák A verziójához készült (illetmények: illetményalapok*fő) Koréves bontás Fizetési fokozatok Gyakornok, Pedagógus I Pedagógus. II. Mesterpedagógus Tudóstanár (csak szaktanár)

16 táblázat a növekedés várható arányai F és H fizetési osztályok megemelt illetménnyel (180e Ft) (Ft) G és I fizetési osztályok megemelt illetménnyel (180e Ft) (Ft) Új pedagógus életpályamodell A verziója alapján F és H fizetési osztályok (Ft) G és I fizetési osztályok (Ft) A 10. táblázat nem a valós összkiadást mutatja be, hanem az emelkedés nagyságát hivatott érzékeltetni. V. Egészségügyi hatások A közoktatási intézményekben foglalkoztatott pedagógusoknak a pedagógus életpályamodell bevezetése következtében a pályán maradás feltételei erősödnek, a pedagógusok mentális egészsége javul, az életkor előrehaladásával egyre inkább jelentkező kiégés tünetei csökkennek. Ezek egyértelműen olyan hatást fejtenek ki az ágazat egésze vonatkozásában, amely révén a pedagógusok gyermekközpontúbb munkát végeznek majd, mindeközben jobban előtérbe helyeződik a tudatos mentális és egészségfejlesztéssel kapcsolatos szemléletmód. VI. Környezeti hatások Az előterjesztésnek környezeti hatása nincs.

17

18 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta a pedagógusok életpályamodelljéről (előmeneteli rendszeréről) szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő tervezetnek a Kormány határozataként a Magyar Közlönyben való közzétételét.

19 1. számú melléklet az OK-10897/2010. iktatószámú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2010. (...) Korm. határozata a pedagógus-életpályamodellről 1. A Kormány a Nemzeti Együttműködés Programjában vállalt célkitűzéseivel összhangban, számos összefoglaló kutatás és tanulmány eredményét alapul véve, figyelemmel arra, hogy egy ország oktatásának minősége és gazdaságának eredményessége között rendkívül szoros összefüggés van és, hogy az oktatás színvonalának kulcstényezője a pedagógus, tehát el kell érni, hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb, legtehetségesebb emberek válasszák, a már gyakorló eredményes pedagógusok pedig pályán maradjanak, elfogadja a pedagógusok életpályamodelljéről szóló koncepciót és ennek alapján a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló új törvény előkészítését határozza el; 2. A Kormány felhívja az érintett minisztereket a törvénytervezet továbbá a kapcsolódó jogszabály-módosítások kidolgozására és a Kormány elé terjesztésére. Felelős: nemzeti erőforrás miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter nemzetgazdasági miniszter Határidő: szeptember 1. Budapest, január Orbán Viktor miniszterelnök 19

20 2. számú melléklet az OK-10897/2010. iktatószámú kormány-előterjesztéshez Előterjesztés a pedagógusok előmeneteli rendszeréről A pedagógus életpályamodell Vitaanyag I. Bevezetés Az utóbbi évek nemzetközi kutatásai (OECD-TALIS 1, McKinsey-jelentés 2 ) és tudományos munkái (pl.: Fenton Whelan: Lessons Learned 3 ) egyöntetűen arra a következtetésre jutottak, hogy az oktatási rendszerek sikeressége elsősorban a pedagógusokon múlik. A külföldi szakemberek véleményével összecseng a Sólyom László korábbi köztársasági elnök által felkért Bölcsek Tanácsának álláspontja, amelyet a Szárny és teher 4 című javaslatcsomagban fogalmaztak meg. Az oktatás sikerének a kulcsa a megbecsült, motivált, kiváló pedagógus A pályájáért és tárgyáért lelkesedő pedagógus csodákra képes. olvasható a kiadványban. A magyar oktatási rendszer eredményessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb, legtehetségesebb emberek válasszák, a már gyakorló eredményes pedagógusok pedig pályán maradjanak. Ehhez szükséges a már hosszú évek óta tervezett pedagógus életpálya-modell bevezetése. (Az utóbbi évek alatt bebizonyosodott, hogy a korábbi életpálya-modell koncepciókból kiragadott elemek egyedi bevezetése értelmetlen, sőt, káros. A pedagóguspálya presztízsének növeléséhez szükséges a modell teljes körű bevezetése.) Az életpálya-modell a pálya egészén ösztönzően hat; garantálja a pedagógusi munka magas minőségét, a foglalkoztatási biztonságot, a megfelelő megélhetést, a szakmai fejlődést, lehetőséget teremt továbbá az alkalmatlanok kiszűrésére is. A korábbi felmérések tanulsága szerint a pedagógusok döntő többsége támogatná az életpályamodell bevezetését. 5 1 Az OECD TALIS (Teaching and Learning International Survey) kutatás McKinsey and Company: How the world s best performing school systmes come out on top Fenton Whelan: Lessons Learned, How Good Policies Produce Better Schools Szárny és teher, Bölcsek Tanácsa Alapítvány, A Tárki az Oktatási minisztérium megbízásából novemberben és decemberben végzett reprezentatív felmérést a közoktatásban dolgozó pedagógusok körében. A megkérdezettek több mint kétharmada támogatta a minisztérium akkori életpályamodell javaslatát. 20

V I T A I R A T. A pedagógusok életpálya-modellje törvénykoncepció

V I T A I R A T. A pedagógusok életpálya-modellje törvénykoncepció A pedagógusok életpálya-modellje törvénykoncepció I. Bevezetés Az utóbbi évek nemzetközi kutatásai (OECD-TALIS 1, McKinsey-jelentés 2 ) és tudományos munkái (pl.: Fenton Whelan: Lessons Learned 3 ) egyöntetűen

Részletesebben

Vitaanyag. A pedagógusok életpálya-modellje törvénykoncepció

Vitaanyag. A pedagógusok életpálya-modellje törvénykoncepció A pedagógusok életpálya-modellje törvénykoncepció I. Bevezetés Az utóbbi évek nemzetközi kutatásai (OECD-TALIS 1, McKinsey-jelentés 2 ) és tudományos munkái (pl.: Fenton Whelan: Lessons Learned 3 ) egyöntetűen

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben. Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben. Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben Emberi Erőforrások Minisztériuma EU-s ajánlások Európai Bizottság: A többi közalkalmazott és a magánszektorban dolgozók fizetéséhez viszonyított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

A pedagógus minősítési rendszer

A pedagógus minősítési rendszer TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben Pedagógusok előmeneteli rendszere 2015. január 1-jétől a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Dr. Zemplényi Adrienne munkaügyi szakjogász

Dr. Zemplényi Adrienne munkaügyi szakjogász Dr. Zemplényi Adrienne munkaügyi szakjogász 2014. szeptember 8-tól alkalmaztak helyettesítő óvónőként teljes munkaidőben. Oklevelet nem kaptam nyelvvizsga hiányában, csak igazolást a főiskola elvégzéséről.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/ 326 /2010 A tervezet a minisztérium álláspontját nem tükrözi 1 Tervezet A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

V I T A I R A T. Tartalom

V I T A I R A T. Tartalom Tartalom Pedagógus életpálya-modell koncepciója... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Vélemények, észrevételek összefoglalóan a koncepcióval kapcsolatban:.. Hiba! A könyvjelző nem létezik. A pedagógusok életpálya-modellje

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

Mesterpedagógusok a református köznevelési rendszerben

Mesterpedagógusok a református köznevelési rendszerben Református Köznevelési Szakértők III. Országos Találkozója Budapest, 2014. december 4. Mesterpedagógusok a református köznevelési rendszerben Kelemen Gabriella pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelésért Felelős Államtitkárság ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Tanévnyitó országos konferencia Budapest, 2013. augusztus 22. MTI Fotó A magyarságnak igazi ereje mintha abban állna, hogy a legnagyobb

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Pedagógustovábbképzés

Pedagógustovábbképzés Pedagógustovábbképzés 2016 Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene.(Fil.4.9.) Idevonatkozó jogszabályok: 277/1997. (XII.22.) Korm.rend.

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY. - kivonat. III. A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos fontosabb szabályok

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY. - kivonat. III. A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos fontosabb szabályok TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2015/2016. tanévre - kivonat III. A pedagógus előmeneteli rendszerrel

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA A FOGALMAK, AMELYEKET MEGJEGYZÜNK Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés ÖSSZEHASONLÍTÁS 1. CÉLJA SZERINT Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 G Y A K O R N O K I S Z A B Á L Y Z A T B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 I R Á N Y A D Ó J O G S Z A B Á L Y

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015.

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Szakmai Program 15. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. I. A személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET! OKM-7731/2006. ELŐTERJESZTÉS A Kormány részére A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől A pedagógusok előmeneteli rendszere 2013. szeptember 1-jétől Budapest, 2013.12.02 dr. Gera Tibor Alkalmazott jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) A pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pályakezdő pedagógusok támogatása Singer Péter Témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt A tanári munka minőségét meghatározó legfontosabb tényezők 1) A pedagógus-kompetenciák,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig.

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig. OKLEVELET ADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁN a 2013/2014. tanévben 1. Pedagógus szakvizsga választható modullal 2. Angol nyelv az óvodában 3. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

AZ ARANYPART KOLLÉGIUM TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ ARANYPART KOLLÉGIUM TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA AZ ARANYPART KOLLÉGIUM TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET... 2 1. 1. A PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA... 2 1. 2. A PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE... 2 2. ÁLTALÁNOS ELVEK...

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

(2a) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a

(2a) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a fl:i t149' 12 C 3 '. 2013. évi.... törvény a nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról* A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban : Nkt.) 31. (6 ) bekezdése

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben