ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a pedagógusok életpályamodelljének koncepciójáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a pedagógusok életpályamodelljének koncepciójáról"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a pedagógusok életpályamodelljének koncepciójáról Budapest, november 11.

2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: december 10. közigazgatási egyeztetésre megküldés: december 10. közigazgatási egyeztetés lezárása: január 14. közigazgatási államtitkári értekezlet időpontja: január 28. kormányülés időpontja február Az egyeztetésben részt vevők Az intézményi kört a közigazgatási értekezletet megelőzően, a véleményt a közigazgatási értekezlet után kell kitölteni (egy sorba egy X) 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet nem adott észrevételt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Belügyminisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium Külügyminisztérium Gazdasági Versenyhivatal Legfőbb Ügyészség Állampolgári Jogok Ogy.Bizt. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Ogy.Bizt. Jövő Nemzedékek Ogy. Bizt. Adatvédelmi Jogok Ogy. Bizt. Magyar Rektori Konferencia észrevétele maradt fenn

3 2.2. Egyéb állami szervek egyéb állami szerv Magyar Tudományos Akadémia egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.3. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet Magyar Pedagógiai Társaság Osztályfőnökök Szakmai Egyesülete Szülők Egyesülete a Gyermekekért Magyar Tehetséggondozó Társaság Gimnáziumok Országos Szövetsége Magyar Szakképzési Társaság Nagycsaládosok Országos Egyesülete Országos Szülői Szervezetek Egyeztető Fóruma Magyarországi Szülők Országos Egyesülete Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája Magyarországi Zsidó Hitközség Szövetsége Pedagógusok Szakszervezete Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Független Pedagógus Fórum Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetsége Tanárképzők Szövetsége Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Hit Gyülekezete egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn

4 Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Jegyzők Országos Szövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége Budapesti Kerületek Szövetsége Ifjúságért Önkormányzati Szövetség Diákközéletért Alapítvány Országos Cigány Önkormányzat Országos Horvát Önkormányzat Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Országos Szlovák Önkormányzat SzakÉrtelem Egyesület Magyar Alapítványi, Egyesületi és Magánoktatási Intézmények Egyesülete Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége ESHA Hungary Magyar Tehetséggondozó Társaság Pozitív Országos Szakmai Egyesület a nehezen kezelhető gyermekek megsegítésére Gyógypedagógiai Szaktanácsadók Országos Egyesülete Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete

5 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja 1.1.A kormány-előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél A magyar oktatási rendszer eredményessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a pedagógushivatást azok a legrátermettebb, legtehetségesebb emberek válasszák, akik magas szintű előképzettséggel és általános műveltséggel, továbbá a gyermekek, fiatalok fejlődését támogató nevelés-oktatás, és egyéni fejlesztés vonatkozásában megfelelő személyiségjegyekkel, szociális érzékenységgel rendelkeznek, a már gyakorló és eddig is eredményes pedagógusok pedig a pedagóguspályán maradjanak. Ehhez szükséges a már hosszú évek óta tervezett pedagógus életpálya-modell bevezetése. Az életpálya-modell a pálya egészén ösztönzően hat; garantálja a pedagógusi munka magas minőségét, a foglalkoztatási biztonságot, a megfelelő megélhetést, a szakmai fejlődést, a pedagógusok társadalomban betöltött szerepének az elismertségét, valamint lehetőséget teremt az alkalmatlan jelentkezők kiszűrésére is. Az életpályamodell megállapításai, a kidolgozása során kapott eredmények közvetlen visszaforgathatók és alkalmazhatóak az ágazati irányításban és az ágazat fenntartható működésének gyakorlatában. A pedagógusok társadalmi megbecsülésének és tekintélyének helyreállításától az iskolai értékrend számottevő javulása is várható. 1.2.A kormány-előterjesztés szükségességének okai A közoktatásban dolgozó munkavállalók ágazaton belüli, de különösen más nemzetgazdasági ágazatok felé történő elvándorlása egyre erősödik. Az egyes felsőoktatási alapképzési szakokra a képzésbe jelentkezők száma drámaian lecsökkent, az anyagi és erkölcsi megbecsülés nem megfelelő szintje miatt a képzett és elkötelezett munkaerő egyre inkább hiányzik az intézményekből és más ágazatokba vonul át. Ennek oka egyrészt a pedagógus pálya jelenlegi kiszámíthatatlansága, másrészt a pedagógusi munkához kapcsolódó szakmai kritériumokat nem megfelelően figyelembe vevő szabályozás. Különösen veszélyeztetett a nemzetstratégiai szempontból és az Európai Unió 2020 programjában is kitüntetett szerepet elfoglaló természettudományos pedagógusképzés- és utánpótlás, valamint az idegennyelv oktatás, illetve az ország gazdaságilag legelmaradottabb területein működő óvodák, iskolák, továbbá a szakképző iskolák szakképzett munkaerő-ellátottsága. 2. Kormányprogramhoz való viszony A pedagógusok életpálya modelljéről, az új pedagógus előmeneteli rendszerről szóló koncepció értékrendje, céljai és feladatai összhangban állnak a Nemzeti Együttműködés Programjával. A koncepció közvetlenül is összefügg a Kormányprogram II. Nemzeti együttműködés rendszere Új társadalmi szerződés fejezetében szereplő célkitűzésekkel. Itt szerepel, hogy kiemelt fontosságú a munka becsületének visszaállítása és a munkának, mint értékteremtő folyamatnak a megbecsülése. Ennek a közoktatásban is megfelelő teret kell adni, amelyet csak elkötelezett, a jövőjüket a közoktatásban biztosítottnak látó pedagógusok révén lehet megteremteni. Ugyanebben a fejezetben, továbbá a 4.8 pontban a Kormány az oktatás megújítása mellett tett hitet, és ennek megvalósítása csak a pedagógus életpálya keretei között, az önmagát is megújító, szakmailag kiteljesítő pedagógustársadalom révén lehet sikeres.

6 4. Előzmények, kapcsolódások Az között hivatalban volt kormányzat korábban már kidolgozta az akkori kormányprogram keretei között a pedagógus életpálya rendszer elemeit. Jelen koncepció az ebben foglaltak, továbbá az elmúlt években a pedagógusok életpályájának kérdéseit, pályaválasztásukat, karrierlehetőségeiket, értékelésük és bérezésük problémáit elemző számos összefoglaló kutatás és tanulmány (részletesen ld. 2. számú melléklet: helyzetelemzés) eredményeinek felhasználásával készült. Az előterjesztés az egészségügyi és a szociális ágazatban dolgozók, továbbá a pedagógusok és a kulturális intézményben dolgozók életpályamodelljeinek kidolgozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló Kormányhatározat végrehajtására született. 5. Európai uniós kapcsolódások Tekintettel arra, hogy a közoktatás irányítása Európai Uniós csatlakozásunk ellenére is tagállami hatáskörben maradt, annak alakítása a nemzetközi mobilitási tendenciák erősödése ellenére is az egyes országok szuverenitásának elválaszthatatlan része. Az alapszerződés értelmében az Unió kompetenciái az oktatás, képzés területén változatlanul a tagállamok közötti "együttműködés ösztönzésére, bátorítására, szükség szerinti kiegészítésére" korlátozódnak, és a tagállamok kizárólagosan döntenek a nemzeti oktatási és képzési rendszereiket érintő valamennyi kérdésről. Fentiek alapján a pedagógusok előmeneteli rendszere szabályozásának közvetlen európai uniós jogi vonatkozása nincs, a tervezet azonban közvetetten kapcsolódik: a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelvhez a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvhez az oktatásról és képzésről szóló Fehér könyvhöz. Tanítás és tanulás. A tanulás váljon természetes társadalmi szükségletté Felnőttkori tanulás: soha nem késő tanulni. Az Európai Közösségek Bizottságának Közleményéhez. Brüsszel, Az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/ek határozatához (2006. november 15.) az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról Az Európai Közösségek Bizottságának közleményéhez a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Cselekvési terv a felnőttkori tanulásról. Tanulni sohasem késő Társadalmi egyeztetés Tekintettel a szabályozási téma jelentőségére, az érintettek jelentős számára, és a korábbiakban megszokott előmeneteli rendszerhez képest merőben új rendszer kialakításának igényére, a koncepció, valamint az annak elfogadása esetében szükségessé váló jogi szabályozás széleskörű egyeztetése szükséges az érintett társadalmi (civil) szervezetek részéről. Az előterjesztést az egyeztetési lap pontja szerinti társadalmi szervezetekkel indokolt egyeztetni. A Társadalmi egyeztetés tervezett menetrendje December 10-ig December 10-ig A pedagógusok hosszú távú életpálymodelljének koncepcióját feltesszük a minisztérium honlapjára. A közoktatásban érintett szakmai szervezetek megkapják a koncepciót véleményezésre és a

7 Január 7. Január 9. véleményeket január 10-éig kérjük. (Az intézményi vitafórumokon a tárca vezetői szintű képviseletét egyes esetekben tudjuk biztosítani.) A Közoktatatás-politikai Tanács ülésének napirendjén szerepel. Országos Köznevelési Tanács ülésének napirendjén szerepel. Az egyházi közoktatási intézmények fenntartóival történő egyeztetés. Egyeztetés az alapítványi és magániskolák fenntartóival. 7. Vitás kérdések 8. Az előterjesztés kommunikációja Igen / nem? Javasolt-e az előterjesztés kommunikációja? igen Kormányülést követő szóvivői tájékoztató igen Tárcaközlemény igen Tárca által szervezett sajtótájékoztató igen További szakmai programok szervezése igen További lakossági tájékoztatás A kormányzati kommunikáció tartalma (sajtózáradék): A több száz éves tapasztalatot követően az utóbbi évek nemzetközi kutatásai és tudományos munkái is egyöntetűen arra a következtetésre jutottak, hogy az oktatási rendszerek sikeressége elsősorban a pedagógusokon múlik. A magyar oktatási rendszer eredményessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb, legtehetségesebb emberek válasszák, a már gyakorló eredményes pedagógusok pedig pályán maradjanak. Ehhez szükséges a már hosszú évek óta tervezett pedagógus életpálya-modell bevezetése. Az utóbbi évek alatt bebizonyosodott, hogy a korábbi életpálya-modell koncepciókból kiragadott elemek egyedi bevezetése értelmetlen, sőt, káros. A pedagóguspálya presztízsének növeléséhez szükséges a modell teljes körű bevezetése. Az életpálya-modell a pálya egészén ösztönzően hat; garantálja a pedagógusi munka magas minőségét, a foglalkoztatási biztonságot, a megfelelő megélhetést, a szakmai fejlődést, lehetőséget teremt továbbá az alkalmatlanok kiszűrésére is. Az új pedagógus előmeneteli rendszer minden közoktatásban résztvevő pedagógusra vonatkozik. A pedagógus életpálya egy 2 éves gyakornoki időszakból és három kivételes esetben négy további szakaszból (a továbbiakban fokozatból: Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus és Tudóstanár fokozatból) áll. A pedagógusok előmeneteli rendszerének a korábbi, a közalkalmazotti törvény szerint történő meghatározásához képest éles váltást jelent, hogy az új életpályamodell a megszerzett végzettségeken, szakképzettségeken és a szakmai gyakorlaton kívül a pedagógus teljesítményét, munkavégzésének minőségét is alapvető tényezőként kezeli a bérezés megállapításakor. A teljesítmény értékelése minősítési eljárás útján történik, amelyet egy többszereplős minősítő bizottság végez, külső szakértők bevonásával. Az életpályamodell komplex módon nem csak a fizetések megemelését, hanem a pedagógus

8 által ellátható speciális szakmai feladatokat (osztályfőnökség, munkaközösség-vezetés, vizsgáztató tanár, vizsgaelnök, intézményvezető, mentor, szakértő, szaktanácsadó) és a kötelező óraszámot is a minősítéshez köti. Az előterjesztő részéről nyilatkozni fog: Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár tel.: Dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár tel.: Következik-e kommunikációs kényszer a döntésből? igen Részletes kommunikációs terv: Célcsoport: A pedagógus életpályamodell több mint pedagógust érint. Közvetve jelentős mértékben befolyásolja az egész nemzet jövőjét, az ország kulturális, gazdasági fejlődését, ezért fontos a tervezet kommunikációs üzeneteit a lehető legtöbb emberhez eljuttatni. Fő üzenetek: A pedagógus életpályamodell célja a pedagógustársadalom jobb megbecsülése, és az, hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb, legtehetségesebb emberek válasszák, a már gyakorló eredményes pedagógusok pedig pályán maradjanak, ezzel közvetve annak biztosítása, hogy a jövő nemzedék nevelésében, oktatásában motivált, kiváló szakemberek vegyenek részt. Konfliktus mezők: Tervezett időtartam: A pedagógus életpályamodell koncepció kommunikációjának első szakasza a koncepció nyilvánosságra hozatalától a kormány döntéséig, a második szakasz a törvényjavaslat parlamenti vitájától kezdődően elfogadásáig tart. A továbbiakban az egyes intézkedések hatályba lépése előtt közérthetően megfogalmazott intenzív tájékoztató kampányokra van szükség. Primer és szekunder kommunikációs eszközök:

9 Sajtótájékoztató, Kormányszóvivői tájékoztató, Közlemények háttéranyagok megjelentetése, Reagálás az ellenvéleményekre, Szakmai anyagok készítése, eljuttatása a közoktatási intézményekbe és a fenntartókhoz; a témával foglalkozó konferenciákon felszólalás; szakmai párbeszéd kezdeményezése, A kampány minden szakaszában hangsúlyos, a javaslat elfogadását segítő szakmai és a kormány programjával egybecsengő politikai üzeneteket ismétlő, informatív megjelenés az írott és elektronikus médiumokban.

10 H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. A végrehajtás feltételei A közpolitikai cél megvalósulásához milyen további kormányintézkedések szükségesek? A koncepció elfogadása esetén új törvényt szükséges alkotni a pedagógusok előmeneteli rendszeréről, ezzel összefüggésben módosítani kell a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt, illetve a készülő új közoktatási törvény vonatkozó szabályait összhangba kell hozni az életpályamodellel. Végrehajtási jogszabályi szinten a közalkalmazotti törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező jogszabályt (138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletet) kell módosítani, illetve szükség szerint egyes részletszabályokat alacsonyabb szintű jogszabályban kell megalkotni, vagy az említett Korm. rendelet részeként elhelyezni. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, költségvetési feltételek? Az életpályamodell bevezetése a tervezet szerint 2012-ben kezdődik, első ízben szeptember 1-jével lehet majd az új bértábla szerinti bérezésre áttérni, így a költségvetési vonzatok először 2012-ben jelentkeznek majd, vagyis a költségvetési többletigény 2012-től várható. Az összes pedagógus átlépése az új rendszerbe a 2017/2018-as tanév végéig kell, hogy megtörténjen. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei? Az éves költségvetési törvényekben kell a finanszírozás forrásait megtervezni. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak? Az előterjesztés végrehajtásának nincsenek kockázatai. II. A társadalmi hatások összefoglalása 1. Elsődleges, célzott hatások Kinek származik előnye és kinek hátránya a döntésből? Milyen előnyök és milyen hátrányok származnak a döntésből? Elsődlegesen több mint pedagógust érintenek a változások. Feltétlenül előnye származik az új előmeneteli rendszerből a munkájukat magas vagy legalábbis megfelelő színvonalon végző pedagógusoknak, mivel a bérük és ezen keresztül a megbecsültségük növekedni fog, illetve egyértelmű visszajelzést kapnak a munkájukról, amely már önmagában is ösztönzőleg hathat a teljesítményre. Hátránya azoknak származhat, akik a minősítő eljárás során nem megfelelt minősítést kapnak, és ennek kapcsán bérük stagnál, vagy végső soron a jogviszonyuk megszűnik, majd az életpálya egy alacsonyabb szakaszát kénytelen megismételni, ha a pályán kívánnak maradni. (kiegészítő adatok a 2. mellékletben) 2. Másodlagos hatások A pedagógus társadalom életkörülményeinek pozitív változásának hatásaként a közoktatás színvonalának emelkedésével számolunk.

11 III. Társadalmi költségek a) A vállalkozások pénzügyi terhei A vállalkozások pénzügyi terhei nem növekszenek. b) A háztartások pénzügyi terhei A háztartásokra nem ró nagyobb terhet. c) Az előterjesztéssel érintett valamely konkrét társadalmi csoport terhei Egyetlen csoportot sem ér nagyobb teher. d) Hatékonysági és versenyképességi költségek A pedagógusok világában elsősorban a pályaelhagyás megállításával, a pedagógus pályára vonzással, illetve a már ott dolgozók munkájának minőségellenőrzésével, a minőség javításával fokozható a versenyképesség további növelése. e) Az előterjesztés adminisztratív terhei Nem növeli az adminisztrációs terheket. IV. Költségvetési hatások Előzetes, az arányokat szemléltető számítás készült: az előterjesztés 3. számú melléklet Életpálya fokozatok és fizetési kategóriák A verziójára és a közalkalmazottak fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatok tartozó legkisebb 2010-es szorzószámokra alapozva. A számításhoz a MÁK Központi Illetményszámfejtési Osztályától részletes adatokat kértünk a évi rendszeres juttatásokra vonatkozóan. A számítások kizárólag helyi önkormányzat és társulásai által működtetett óvodák, általános iskolák és középfokú intézményekben foglalkoztatott megközelítőleg 131 ezer fő pedagógusokra készültek. A pedagógus alapbére az egyes fizetési osztályok (F, H, G, I) vonatkozásában kerül bemutatásra, ahol a G és I fizetési osztályok emelkedést jelentenének (pl. H-ból G-be kerülne a pedagógus, erre az arányok érzékeltetése és az összehasonlíthatóság miatt volt szükség). Szintén az arányok és összehasonlíthatóság érdekében készültek a Magasabb illetménnyel számított alapilletmény oszlopok. A 180 e Ft illetményalapként funkcionál, továbbá a pedagógus előmeneteli rendszer fokozataihoz tartozó illetmények ehhez viszonyítva kerülnének megállapításra. 1. táblázat: az arányok tekintetében részben viszonyítási, részben növekedést bemutató adatok Fizetési osztály: F F fizetési osztályhoz tartozó illetmények F fizetési osztály illetményalapjának a megemelése Magasabb illetménnyel számított alapilletmény Fizetési fokozatok Óvodapedagógus F fizetési osztály illetménye*pedagógus , , , ,

12 , , , , , , , , , táblázat Fizetési fokozatok Fizetési osztály: H H fizetési osztályhoz tartozó illetmények H fizetési osztály illetményalapjának a megemelése Középfokú feladatot ellátó intézményben foglalkoztatott pedagógus H fizetési osztály illetménye*pedagógus Magasabb illetménnyel számított alapilletmény , , , , , , , , , , , , , táblázat Fizetési fokozatok Fizetési osztály: H H fizetési osztályhoz tartozó illetmények H fizetési osztály illetményalapjának a megemelése Általános iskolában foglalkoztatott pedagógus H fizetési osztály illetménye*pedagógus Magasabb illetménnyel számított alapilletmény ,

13 7-9 1, , , , , , , , , , , , táblázat Fizetési osztály: G G fizetési osztályhoz tartozó illetmények G fizetési osztály illetményalapjának a megemelése Magasabb illetménnyel számított alapilletmény Fizetési fokozatok Óvodapedagógus G fizetési osztály illetménye*pedagógus , , , , , , , , , , , , , táblázat Fizetési fokozatok Fizetési osztály: I I fizetési osztályhoz tartozó illetmények I fizetési osztály illetményalapjának a megemelése Középfokú feladatot ellátó intézményben foglalkoztatott pedagógus I fizetési osztály illetménye*pedagógus Magasabb illetménnyel számított alapilletmény

14 , , , , , , , , , , , , , táblázat Fizetési fokozatok Fizetési osztály: I I fizetési osztályhoz tartozó illetmények I fizetési osztály illetményalapjának a megemelése Általános iskolában foglalkoztatott pedagógus I fizetési osztály illetménye*pedagógus Magasabb illetménnyel számított alapilletmény , , , , , , , , , , , , , táblázat az Életpálya fokozatok és fizetési kategóriák A verziójához készült (illetményalapok) Koréves bontás Fizetési fokozatok Gyakornok, Pedagógus I. Pedagógus. II. Mesterpedagógus Tudóstanár (csak szaktanár)

15 táblázat az Életpálya fokozatok és fizetési kategóriák A verziójához készült (pedagógusok számának megoszlása, becsült adatok) Koréves bontás Fizetési fokozatok Gyakornok, Pedagógus I. Pedagógus. II. Mester-pedagógus Tudóstanár (csak szaktanár) % 5% 9. táblázat az Életpálya fokozatok és fizetési kategóriák A verziójához készült (illetmények: illetményalapok*fő) Koréves bontás Fizetési fokozatok Gyakornok, Pedagógus I Pedagógus. II. Mesterpedagógus Tudóstanár (csak szaktanár)

16 táblázat a növekedés várható arányai F és H fizetési osztályok megemelt illetménnyel (180e Ft) (Ft) G és I fizetési osztályok megemelt illetménnyel (180e Ft) (Ft) Új pedagógus életpályamodell A verziója alapján F és H fizetési osztályok (Ft) G és I fizetési osztályok (Ft) A 10. táblázat nem a valós összkiadást mutatja be, hanem az emelkedés nagyságát hivatott érzékeltetni. V. Egészségügyi hatások A közoktatási intézményekben foglalkoztatott pedagógusoknak a pedagógus életpályamodell bevezetése következtében a pályán maradás feltételei erősödnek, a pedagógusok mentális egészsége javul, az életkor előrehaladásával egyre inkább jelentkező kiégés tünetei csökkennek. Ezek egyértelműen olyan hatást fejtenek ki az ágazat egésze vonatkozásában, amely révén a pedagógusok gyermekközpontúbb munkát végeznek majd, mindeközben jobban előtérbe helyeződik a tudatos mentális és egészségfejlesztéssel kapcsolatos szemléletmód. VI. Környezeti hatások Az előterjesztésnek környezeti hatása nincs.

17

18 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta a pedagógusok életpályamodelljéről (előmeneteli rendszeréről) szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő tervezetnek a Kormány határozataként a Magyar Közlönyben való közzétételét.

19 1. számú melléklet az OK-10897/2010. iktatószámú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2010. (...) Korm. határozata a pedagógus-életpályamodellről 1. A Kormány a Nemzeti Együttműködés Programjában vállalt célkitűzéseivel összhangban, számos összefoglaló kutatás és tanulmány eredményét alapul véve, figyelemmel arra, hogy egy ország oktatásának minősége és gazdaságának eredményessége között rendkívül szoros összefüggés van és, hogy az oktatás színvonalának kulcstényezője a pedagógus, tehát el kell érni, hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb, legtehetségesebb emberek válasszák, a már gyakorló eredményes pedagógusok pedig pályán maradjanak, elfogadja a pedagógusok életpályamodelljéről szóló koncepciót és ennek alapján a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló új törvény előkészítését határozza el; 2. A Kormány felhívja az érintett minisztereket a törvénytervezet továbbá a kapcsolódó jogszabály-módosítások kidolgozására és a Kormány elé terjesztésére. Felelős: nemzeti erőforrás miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter nemzetgazdasági miniszter Határidő: szeptember 1. Budapest, január Orbán Viktor miniszterelnök 19

20 2. számú melléklet az OK-10897/2010. iktatószámú kormány-előterjesztéshez Előterjesztés a pedagógusok előmeneteli rendszeréről A pedagógus életpályamodell Vitaanyag I. Bevezetés Az utóbbi évek nemzetközi kutatásai (OECD-TALIS 1, McKinsey-jelentés 2 ) és tudományos munkái (pl.: Fenton Whelan: Lessons Learned 3 ) egyöntetűen arra a következtetésre jutottak, hogy az oktatási rendszerek sikeressége elsősorban a pedagógusokon múlik. A külföldi szakemberek véleményével összecseng a Sólyom László korábbi köztársasági elnök által felkért Bölcsek Tanácsának álláspontja, amelyet a Szárny és teher 4 című javaslatcsomagban fogalmaztak meg. Az oktatás sikerének a kulcsa a megbecsült, motivált, kiváló pedagógus A pályájáért és tárgyáért lelkesedő pedagógus csodákra képes. olvasható a kiadványban. A magyar oktatási rendszer eredményessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a pedagógushivatást a legrátermettebb, legtehetségesebb emberek válasszák, a már gyakorló eredményes pedagógusok pedig pályán maradjanak. Ehhez szükséges a már hosszú évek óta tervezett pedagógus életpálya-modell bevezetése. (Az utóbbi évek alatt bebizonyosodott, hogy a korábbi életpálya-modell koncepciókból kiragadott elemek egyedi bevezetése értelmetlen, sőt, káros. A pedagóguspálya presztízsének növeléséhez szükséges a modell teljes körű bevezetése.) Az életpálya-modell a pálya egészén ösztönzően hat; garantálja a pedagógusi munka magas minőségét, a foglalkoztatási biztonságot, a megfelelő megélhetést, a szakmai fejlődést, lehetőséget teremt továbbá az alkalmatlanok kiszűrésére is. A korábbi felmérések tanulsága szerint a pedagógusok döntő többsége támogatná az életpályamodell bevezetését. 5 1 Az OECD TALIS (Teaching and Learning International Survey) kutatás McKinsey and Company: How the world s best performing school systmes come out on top Fenton Whelan: Lessons Learned, How Good Policies Produce Better Schools Szárny és teher, Bölcsek Tanácsa Alapítvány, A Tárki az Oktatási minisztérium megbízásából novemberben és decemberben végzett reprezentatív felmérést a közoktatásban dolgozó pedagógusok körében. A megkérdezettek több mint kétharmada támogatta a minisztérium akkori életpályamodell javaslatát. 20

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepciójáról (munkaanyag)

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepciójáról (munkaanyag) 1 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER 100546-28/2011. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. augusztus 30-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET)

ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET) ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET) BUDAPEST, 2010. NOVEMBER 11. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 19 A törvény új vonásai 19 Alapelvek 20 A közoktatási rendszer és a törvény célja 21 A közoktatási törvény

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 38408/2012. ELŐTERJESZTÉS a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Budapest, 2012. augusztus készítette: látta: jóváhagyta:

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Készítette: Leviczky Cirill igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Pedagógiai program D O R O G

Pedagógiai program D O R O G Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér 3. 2511 Dorog Pf.: 8 33-431-675 dogim@freemail.hu Fax: 33-441-340 http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu Pedagógiai program Összeállította:

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium. Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata

A Debreceni Református Kollégium. Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata Debrecen, 2013 Tartalom Tartalom...2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II. Gazdálkodási szabályok...3 III. Foglalkoztatás,

Részletesebben

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola OM: 100 536 OKÉV: 01-0698-04 AL-2007 alapítva: 1998....semmiből egy új, más világot teremtettem. Bolyai János Pedagógiai program (2013.) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Iktatószám: 100546-33/2011. Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Magyarország Kormánya 2011. augusztus 31-i ülésén jóváhagyta a Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepcióját.

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban A pedagógiai szaktanácsadási szolgáltatások megújítása, a szaktanácsadói szolgáltatások felülvizsgálata TÁMOP 3.1.5./12 A szaktanácsadói tevékenység napjainkban Írták: Debreczeni Zsuzsanna Kákonyi Lucia

Részletesebben

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei 39622 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám II. Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben