INTÉZMÉNYVEZETİK SZAKMAI NAPJAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYVEZETİK SZAKMAI NAPJAI"

Átírás

1 MEGHÍVÓ AZ INTÉZMÉNYVEZETİK SZAKMAI NAPJAI CÍMŐ MŐHELYFOGLALKOZÁSAINKRA Naponta változó helyszínnel: BUDAI KÖZÉPISKOLA, WESSELÉNYI MIKLÓS MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA, BOLYAI JÁNOS FİV. GYAK. MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM, VÁCI MIHÁLY KOLLÉGIUM, EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, MÉREI FERENC FİVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET FEBRUÁR ÉS MÁRCIUS 2-4.

2 ISKOLAVEZETİK SZAKMAI NAPJAI ( ISzaN ) Idıpont: Februárban (február ) és márciusban (március 2-4.) 3-3 alkalom; alkalmanként más és más iskolában egy-egy téma. Cél: a jogszabályi ismeretek, illetve kompetenciák naprakészsége mellett elsısorban iskolamenedzsmenti, ezen belül vezetés-módszertani, gazdálkodási/pénzügyi és tanulásirányítási kompetenciák korszerősítése. Ezeken kívül: iskolavezetık közötti közösségkovácsolás, továbbá a fenntartói szereplık és az iskolavezetık közötti kapcsolatok erısítése a rendszer hatékonyságának növelése érdekében. Célcsoport: fıvárosi fenntartású (középfokú) oktatási intézmények igazgatói és igazgatóhelyettesei, valamint a fenntartói szereplık. Egy nap menete: egy civil szervezet (szakmai érdekképviselet), az Oktatási Ügyosztály és az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság részérıl elhangzó rövid gondolatébresztık után mőhelymunka, tapasztalatcsere. Moderátor: Dr. Eszik Zoltán (Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet, Fejlesztési és Innovációs Központ) Mőhelymunka: A nap témájában a résztvevık négy igazi munkacsoportban a Jövımőhely módszerét alkalmazva végeznek elemzéseket és dolgoznak ki ajánlásokat, javaslatokat! Kérjük, hogy már az érkezéskor jelezzék, hogy melyik munkacsoportban kívánnak részt venni. A gondolatébresztıt tartó elıadók is részt vesznek a csoportok munkájában. Aki úgy érzi, hogy az adott munkacsoportban már többet nem tanulhat, már nincs ott több felvetendı javaslata illetve számára az ott folyó diskurzus már nem érdekes, választhat más csoportot, hogy ott kapcsolódjon be a beszélgetésbe. Amit a munkacsoportban el kell készíteniük; (a négy csomagolópapír ) négyféle szempont szerinti megközelítése ugyanannak a témának: 1. A valóság szürke könyve Ebbe a szekcióba a tények szerelmeseit várjuk. A tények és információk az adott témával kapcsolatban. Vázlatos látkép és látlelet, bármilyen a mőhely által választott rendezıelv szerinti csoportosításban. Pedagógiai, iskolafejlesztési vitáink gyakran a tények ismeretének a hiányában futnak vakvágányra. Gyakori, hogy egyegy problémával, megoldással kapcsolatban az érintettek más-más forrásból származó információkra hivatkoznak. A szekcióban az a feladat, hogy arra vonatkozóan dolgozzanak ki javaslatot, hogy a fıváros oktatási intézmény-rendszerében lehetıleg ott rendelkezzenek a legtöbb információval, ahol a legnagyobb döntési illetékesség, az érintettség.

3 2. Felhívás A csapatépítık szekciója. Az itt beszélgetık feladata az lesz, hogy nap témájául választott ügyben érintett közösség (pedagógusok, szülık, tanulók, partnerek, stb.) megszólításra kerüljenek azzal a szándékkal, hogy bevonják ıket a probléma megoldásába. Állásfoglalás kérése és kifejezése. Annak meghatározása a mőhely belsı ügye, hogy kit tekintenek az adott témával kapcsolatban érintettnek, mit tekintenek az érintettség kritériumának és mi az a tevékenység, amit a hozzájárulásuk amire felhívják ıket - kívánatos formájának tekintenek. 3. Petíció Támogatókat az iskoláknak! Az oktatási intézmények közösségi erıforrásokból mőködnek. Fontos, hogy támogató környezet vegye körül ıket. A szekció feladata lesz külsı hatalmi központokat megcélzó követelések megfogalmazása. A csoport munkáját jelenti annak meghatározása is, hogy kit tekintenek az ügyre hatással bíró tényezınek, s vele szemben milyen követeléseket fogalmaznak meg. 4. Cselekvési program Álmodj nagyot, s lépj kicsiket! Rögzített idıkorlátos terv a legfontosabb végrehajtandó feladatokról. A csoport tagjai saját tevékenységüket programozzák, így természetesen ennek módszereirıl, technikáiról szabadon dönthetnek. Végül (részvételi kötelezettségként) egy lapon neve nélkül felírja azokat a számára érdekesnek bizonyult problémákat, amelyekrıl hallott a nap folyamán, és megoldási ötletet is hallott hozzá (vagy ötletet adott elı ı maga a kollégáinak), néhány mondattal leírja a problémához ezt a megoldási ötletet, és távozáskor ezt egy kérdıívgyőjtı dobozba helyezi. Fórum: A Szakmai Napok során összegyőlt tapasztalatok felkerülnek a téma fórumoldalára az Intézet honlapján, ott lehet folytatni a közös gondolkodást, tapasztalatcserét, véleménynyilvánítást.

4 2009. február 16. hétfı 13h-17h 1. nap Téma: Igazgatói szerep iskolamenedzselés a vezetı felelıssége, a tanításitanulási folyamat hatékonyságának növelése. A kinevezési-megbízási idıtartamok eltérései miatt ébredı konfliktusok és kezelésük. Szabadságolási problémák. Munkaügy. Helyszín: Budai Középiskola (1126 Márvány u. 32. Kis János altbgy. u. 15.) - Üdvözlés: Germánné dr. Vastag Györgyi, az OIB elnöke Dr. Ács Katalin, elnök (ESHA-Hungary), Ifi István ügyosztályvezetı, dr. Kígyóssyné Privitzer Györgyi (Oktatási Ügyosztály), Dr. Spira Veronika február 17. kedd 13h-17h 2. nap Téma: Jogszabályi változások a tanügyigazgatás, pénzügy területén. Jogi értelmezés, gazdálkodási kulisszatitkok, átcsoportosítások. Adminisztrációs megoldások: hogyan könnyebb megfelelıen végrehajtani a feladatokat. A 0-3. év folyamán a kezdı alkalmazottat hogyan lehet sikeresen mentorálni. Helyszín: Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Várna u. 23.) Dr. Sovány István (Budapesti Középfokú Oktatási Intézmények Igazgatói Szövetsége) Mácsay Márta, alosztályvezetı (Oktatási Ügyosztály), Kınig Sándor

5 2009. február 18. szerda 13h-17h 3. nap Téma: Feladatdelegálási, munkamegosztási lehetıségek, tantestületépítés és arculatépítés Helyszín: Bolyai János Fıvárosi Gyakorló Mőszaki Szakközépiskola és Kollégium (1134 Váci út 21.) Dr. Szenes György, fıtitkár (Magyar Szakképzési Társaság), Ifi István, ügyosztályvezetı (Oktatási Ügyosztály), Germánné dr. Vastag Györgyi, az OIB elnöke március 2. hétfı 13h-17h 4. nap Téma: Pályázatírási ismeretek, gyakorlatok elvárások; formai, alaki, tartalmi követelmények. A pályázatíró felelıssége, a belsı kommunikációs rendszer mőködése, mőködtetése nevelıtestület, közösségépítés, együttmőködés. Helyszín: Váci Mihály Kollégium (1141 Mogyoródi út 128.) Kármán Tímea, programvezetı Közoktatás, nyelvoktatás (Tempus Közalapítvány), Dr. Patai Kálmánné (a Váci Mihály Kollégium igazgatója, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség tagja) Gergely Péter (Oktatási Ügyosztály),

6 2009. március 3. kedd 13h-17h 5. nap Téma: Gazdasági, pénzügyi ismeretek bevételnövelés, felhasználási hatékonyság javítása. Helyszín: Eötvös József Gimnázium (1053 Reáltanoda u. 7.). Doba László (Gimnáziumok Országos Szövetsége), Ifi István ügyosztályvezetı delegáltja (Oktatási Ügyosztály), március 4. szerda 13h-17h 6. nap Téma: Módszerek, bevált jó gyakorlatok hazai és EU-s példák, tapasztalatok cseréje. Az ISzaN eredményeinek összefoglalása. Helyszín: Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (röviden: MFPI ) 1088 Vas u Elıadások: perces vitaindítók felkért elıadókkal: Dr. Eszik Zoltán (Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet, Fejlesztési és Innovációs Központ), Ifi István, ügyosztályvezetı, Kelemen-Molitorisz Anikó (Oktatási Ügyosztály), Germánné dr. Vastag Györgyi, az OIB elnöke Zárszó: Sárik Zoltán, az MFPI igazgatója

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

A középiskolákba felvételiző diákok 95 százalékát már felvették. Oktatási miniszterek: nem szabad az oktatásra fordított költségvetést csökkenteni

A középiskolákba felvételiző diákok 95 százalékát már felvették. Oktatási miniszterek: nem szabad az oktatásra fordított költségvetést csökkenteni Üres oldal Oktatási miniszterek: nem szabad az oktatásra fordított költségvetést csökkenteni Az Európai Unió oktatási miniszterei az oktatási intézmények és a gazdaságikereskedelmi cégek együttműködéséről,

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. Az autista gyermekeket nevelı intézmények körében végzett

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Készítette: GYÓNI ANDRÁS igazgató Az alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2004. április 27. Fenntartóhoz benyújtás dátuma: 2004. május

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. Autista gyerekeket nevelı szülık, gyógypedagógusok, pedagógusok,

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Az iskolai agresszió kezelése

Az iskolai agresszió kezelése 14/1287-2/2009 elıterjesztés 2. sz. melléklete Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10., 1431 Budapest, Pf. 199 Tel.: (+36-1) 338 2156, 317 2333,

Részletesebben

A gimnáziumi oktatás 84. tanéve és a szakoktatás 68. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2009/2010-es tanév Szeghalom 2009. szeptember

A gimnáziumi oktatás 84. tanéve és a szakoktatás 68. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2009/2010-es tanév Szeghalom 2009. szeptember A gimnáziumi oktatás 84. tanéve és a szakoktatás 68. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2009/2010-es tanév Szeghalom 2009. szeptember Összeállította: Magyar István igazgató Az elkészítésben közremőködtek: Barnáné

Részletesebben

Visszajelzı anyag. Civil stratégiáról. Visszajelző anyag. a Fertıd Város Polgármesteri Hivatala. részére. a Corporate Values Kft.

Visszajelzı anyag. Civil stratégiáról. Visszajelző anyag. a Fertıd Város Polgármesteri Hivatala. részére. a Corporate Values Kft. CORPORATE VALUES EMBEREKET, CSOPORTOKAT, SZERVEZETEKET FEJLESZTÜNK Visszajelző anyag Visszajelzı anyag a Fertıd Város Polgármesteri Hivatala részére a Corporate Values Kft. által készített Civil stratégiáról

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, 2010. június 2. TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - E S T A N É V M U N K A T E R V E A családos tanítvány megkérdezte a Mestert:

Részletesebben

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl 1 A projekttel kapcsolatos alapinformációk összefoglalása 1.1 A projekt fıbb ismérvei Pályázó: autistákat ellátó és foglalkoztató

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

Intézményfenntartási és strukturális változások

Intézményfenntartási és strukturális változások Intézményfenntartási és strukturális változások Új típusú társulási, intézményfenntartási megoldások megjelenése a magyar közoktatásban VII. Nevelésügyi Kongresszus, 2008. augusztus 1 Általános iskolák

Részletesebben