ELŐTERJESZTÉS. a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről. Budapest, 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről. Budapest, 2014."

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34028/2014. Készült június 26-án. ELŐTERJESZTÉS a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről Budapest, június készítette: látta: jóváhagyta: Brassói Sándor főov., Czunyiné dr. Dr. Halász Zsolt főov-h. Dr. Farkas Ildikó Bertalan Judit Oktatáspolitikai Jogi Osztály köznevelésért Sipos Imre köznevelésért felelős államtitkár felelős helyettes államtitkár Andrássy Kata sajtófőnök 1

2 E G Y E Z T E T É S I L A P a) Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: július közigazgatási egyeztetésre megküldés: július közigazgatási egyeztetés lezárása: július 2. Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet Igazságügyi Minisztérium Belügyminisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium Honvédelmi Minisztérium Földművelésügyi Minisztérium Külgazdasági és Külügyminisztérium Miniszterelnökség nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.2. Egyéb állami szervek (Kúria, Legfőbb Ügyészség, Alkotmánybíróság stb.) egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet Legfőbb Ügyész Alapvető jogok biztosa Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Központi Statisztikai Hivatal Magyar Államkincstár Egyenlő Bánásmód Hatóság Valamennyi megyei kormányhivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság Gazdasági Versenyhivatal nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2

3 2.3. Társadalmi szervezetek Társadalmi szervezet Alapítványi, Egyesületi és Magániskolák Egyesülete egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétel maradt fenn Magyar Pedagógiai Társaság Országos Fogyatékosügyi Tanács Szülők Egyesülete a Gyermekekért Független Pedagógus Fórum Gimnáziumok Országos Szövetsége Magyar Szakképzési Társaság Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Országos Szülői Szervezetek Egyeztető Fóruma Magyarországi Szülők Országos Egyesülete Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája Hit Gyülekezete 3

4 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Magyar Rektori Konferencia Pedagógusok Szakszervezete Országos Iroda Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Pozitív Országos Szakmai Egyesület EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség Magyarországi Baptista Egyház Magyar Pünkösdi Egyház Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Magyarországi KRISNA-tudatú Hívők Közössége A Tan Kapuja Buddhista Egyház Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége Közoktatási Intézmények Szakmai Egyesülete Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet 4

5 Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége AIFSZ Kollégium Egyesület Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Nevelési Tanácsadók Országos Egyesülete Osztályfőnökök Szakmai Egyesülete ESHA Hungary Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetsége Tanítók Egyesülete Közoktatási Szakértők Egyesülete Magyar Waldorf Szövetség Egyesület Általános Művelődési Központok Országos Egyesület Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Országos Szlovák Önkormányzat Országos Horvát Önkormányzat Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Szerb Országos Önkormányzat 5

6 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Bolgár Országos Önkormányzat Országos Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Önkormányzati Szövetségek Országos Roma Önkormányzat Országos Szlovén Önkormányzat Országos Ukrán Önkormányzat Országos Örmény Önkormányzat Országos Ruszin Önkormányzat 6

7 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja 1.1. Az előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél Az előterjesztés célja a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 94. (1) bekezdés l) és p) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeinek meghatározása, ezáltal a köznevelésről szóló törvénnyel, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) való összhang megteremtése Az előterjesztés szükségességének okai A köznevelési rendszer alapvető átalakításával összefüggésben időközben lezajlott jelentős jogszabályi változások, mindenekelőtt a köznevelésről szóló törvény bevezetése szükségessé tette a miniszteri rendeleti szintű szabályozás és az ágazati törvény közötti összhang megteremtését a terminológia, valamint a pedagógusminősítés területén. A terminológia körében szükséges a köznevelési szakértő fogalom, valamint az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék fogalmának a bevezetése, a pedagógusok minősítésének aktuális feladatai miatt pedig a már meglevő köznevelési szakértői területeket, irányokat ki kell egészíteni a pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterülettel. Ezen túlmenően a miniszteri rendelet kiadását indokolja a közhiteles hatósági nyilvántartás új szabályozása a Korm. rendeletben, amellyel a jogszabályi összhangot szintén szükséges megteremteni Az előterjesztéssel érintett közfeladat változása Az előterjesztés részben új közfeladat ellátására, részben a meglévő közfeladat hatékonyabb ellátására irányul. Új közfeladat a pedagógusminősítéshez kapcsolódóan a pedagógiaiszakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés új szakértői szakterület, szakirány bevezetése. A meglevő közfeladat hatékonyabb ellátását, a jogalkalmazók számára egyértelmű szabályozás elérését célozza a miniszteri rendelet és a köznevelésről szóló törvény szóhasználata közötti összhang megteremtése, továbbá a Korm. rendelettel történő jogszabályi összhang megteremtése. Az előterjesztés a jogszabályi környezet, valamint a terminológia megváltozása miatt kodifikációs és jogtechnikai változtatásokat tartalmaz, ezért az érintett személyi kört alapvetően nem befolyásolja az új szabályozás kiadása. A hatásvizsgálati lap erre vonatkozó utalást már tartalmaz. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. jogalkotás A köznevelésről szóló törvény 94. (1) bekezdés l) és p) pontja értelmében az oktatásért felelős miniszter a köznevelésről szóló törvény 82. -a szerinti köznevelési szakértői és érettségi vizsgaelnöki tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a köznevelési szakértői tevékenység 82. (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentésének, illetve a 82. (1) bekezdés b) pontja szerinti engedély kiadásának, valamint az Országos szakértői névjegyzékbe, az 7

8 Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvétel részletes eljárási szabályait és a köznevelési szakértői, az érettségi vizsgaelnöki tevékenység folytatásának szakmai feltételeit, a köznevelési szakértők és a vizsgaelnökök továbbképzését és a továbbképzési kötelezettség elmulasztásának következményeit, valamint az Országos szakértői névjegyzék és az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát és a névjegyzékek vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, az e pontban felsorolt eljárásokkal összefüggő igazgatási szolgáltatási díj megállapításának rendjét, mértékét, a megállapított összeg befizetésének szabályait, a befolyt összeg felhasználásának kérdéseit, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben részt vevő szakértők tevékenysége folytatásának szakmai feltételeit rendeletben állapítja meg. Az elmúlt időszakban lezajlott jelentős jogszabályi változások, mindenekelőtt a köznevelésről szóló törvény bevezetése szükségessé teszi a miniszteri rendelet és a törvény közötti összhang megteremtését a terminológia, valamint a pedagógusminősítés területén. Ezen túlmenően az előterjesztést indokolja a közhiteles hatósági nyilvántartás új szabályozása a Korm. rendeletben, amellyel a jogszabályi összhangot szintén szükséges megteremteni. A rendelet kiadásával megtörténik a köznevelési szakértő, valamint az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék fogalom bevezetése, a pedagógusok minősítésének aktuális feladatai miatt pedig a már meglevő köznevelési szakértői területek kiegészülnek a pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterülettel egyéb intézkedés Az előterjesztés megvalósulásához további intézkedés nem szükséges alternatívák Az előterjesztésnek nincs alternatívája. 3. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés nincs közvetlen összefüggésben a kormányprogrammal 4. Előzmények, kapcsolódások Az előterjesztés nem kapcsolódik más intézkedéshez. 5. Európai uniós kapcsolódások 5.1. A tervezett szabályozásnak európai uniós jogi vonatkozásai nincsenek Előzetes véleményezési kötelezettség nem áll fenn az Európai Unió joga alapján A tervezet az EKSz. 87. cikke szerinti állami támogatást nem tartalmaz. 8

9 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Az előterjesztést az Országgyűlés nem tárgyalja. 7. Társadalmi egyeztetés A társadalmi egyeztetésbe az egyeztetési lap 2.3. pontjában foglalt társadalmi szervezeteket javasoljuk bevonni. 8. Vitás kérdések A Miniszterelnökség a közigazgatási egyeztetést megelőző engedélyezés során tett észrevételének 4. pontjában javasolja az előterjesztés 5. (4) bekezdésében a jogi továbbképzés rendszerességének biztosítására akár az 5. (1) bekezdésére történő visszautalással megjelölni azt, hogy arra milyen időközönként kerül sor. Az előterjesztő álláspontja szerint a jogi továbbképzések esetében nem állapítható meg rendszeresség, tekintettel arra, hogy azok ad hoc módon, az aktuális jogszabályváltozások, valamint ellenőrzési tapasztalatok függvényében kerülnek megrendezésre. A Miniszterelnökség észrevételének 6. pontja szerint: A tervezet 6. (2) bekezdése értelmében a szakértő a feladatát kirendelés, más esetben megbízás (a továbbiakban együtt: felkérés) alapján látja el. A rendelkezés felülvizsgálata szükséges a Ket. 58. (3) bekezdésére tekintettel, mely szerint a szakértői közreműködés feltétele a szakértő hatóság általi kirendelése. A Ket. hatálya alá tartozó eljárásban tehát a kirendeléstől való eltérésre nincs mód. Ennél fogva a megbízás esetét ennek figyelembe vételével konkretizálni szükséges. Az előterjesztő felülvizsgálta a hivatkozott rendelkezést és azt nem tartja aggályosnak az alábbi indokok alapján. Az előterjesztés szerinti miniszteri rendelet 6. (2) bekezdése csupán tipizálja a szakértő feladatellátásának két formáját: kirendelés vagy megbízás alapján. Nem kivételt tesz tehát a Ket. alól, nem eltérést enged. A hatósági eljárásban elsődlegesen a Ket., mint törvény az irányadó, mely alapján egyértelmű, hogy hatósági eljárás során csak kirendelésre van lehetőség. Törvényi rendelkezés alól miniszteri rendelet nem tehetne és nem is tesz kivételt. A más esetben fordulat egyértelművé teszi, hogy megbízás alapján csak akkor láthat el feladatot szakértő, ha nem kirendelik. Ha a Ket. 58. (3) bekezdésének megfelelően a szakértőt kirendelik, akkor egyértelmű, hogy nem megbízás alapján fog eljárni az adott esetben. 9

10 Melléklet a 34028/2014. számú előterjesztéshez /2014. (.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az országos érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés l) és p) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 11. tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörében lejáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével a következőket rendelem el: A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei 1. (1) A köznevelési szakértői tevékenységre jogosult szakértőkről az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Országos szakértői névjegyzéket állít össze szakterületenkénti csoportosításban, a szakirány megjelölésével. (2) Köznevelési szakértői szakterületek, szakirányok: a) tanügyigazgatás, aa) általános tanügyigazgatás, ab) intézménytípus szakirány, ac) térségi (kistérségi, megyei, regionális) tervezés, fejlesztés, b) szervezet- és minőségfejlesztés, c) pedagógiai értékelés (szakmai gyakorlaton, végzettségen, szakképzettségen alapuló szakirány), ca) intézményértékelés szakirány, cb) szakrendszerű oktatás szakirány, cc) nem szakrendszerű oktatás szakirány, cd) alapfokú művészetoktatás, ce) tehetségfejlesztés, cf) fejlesztő pedagógia, cg) felnőttoktatás, ch) pályaválasztásra felkészítés, ci) óvodai nevelés, cj) tanórán kívüli tevékenység, d) mérés-értékelés, e) akkreditáció, ea) pedagógus továbbképzés szakirány, eb) tantervi szakértői tevékenység szakirány, ec) tankönyv, taneszköz szakértői tevékenység szakirány, f) sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelés és tanuló iskolai nevelés és oktatás, az egyes fogyatékosság típusának megfelelő szakirány, g) nemzetiségi nevelés és oktatás, nemzetiségi szakirány, h) esélyegyenlőség, ha) pedagógiai szakszolgálati, az egyes szakszolgálati tevékenységek típusának megfelelő szakirány, 10

11 hb) nemzetiségi szakirány, hc) hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók integrált oktatása, együtt nevelése szakirány, hd) sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, az ilyen tanuló iskolai nevelése és oktatása, valamint integrált nevelés és oktatás szakirány, he) gyermek- és ifjúságvédelem szakirány, i) köznevelési fejlesztési támogatások, j) iskolai könyvtár, k) pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterület. Bejelentés 2. (1) Aki szakértői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a Hivatalnak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolg. tv.) szerint bejelenteni. (2) A bejelentésnek a Szolg. tv.-ben a szakértői tevékenység folytatásának feltételeként előírt tényeket, adatokat, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 82. (2) bekezdésében foglalt adatokat kell tartalmaznia. A bejelentéshez csatolni kell a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Nkt. vhr.) meghatározott mellékleteket. (3) A tanügy-igazgatási szakértői szakterületre történő bejelentés esetén a gyakorlati idő beszámításánál figyelembe vehető a közigazgatásban tanügy-igazgatási, térségi (kistérségi, megyei, regionális) tervezés és fejlesztés szakterületen szerzett szakmai gyakorlat is. (4) A bejelentés a Hivatal honlapján megtalálható adatlapon postai úton, személyesen vagy elektronikusan nyújtható be, a Hivatal által működtetett elektronikus rendszer segítségével. Engedélyezés 3. (1) A 2. (1) bekezdésében meghatározottakon kívül szakértői tevékenységet az a természetes személy folytathat, akinek kérelmére ezt a Hivatal engedélyezi. (2) A kérelemnek az Nkt. 82. (3) bekezdésében foglalt adatokat kell tartalmaznia. A kérelemhez csatolni kell az Nkt. vhr.-ben meghatározott mellékleteket. (3) A tanügy-igazgatási szakértői szakterületre benyújtott kérelem esetén a gyakorlati idő beszámításánál figyelembe vehető a közigazgatásban tanügy-igazgatási, térségi (kistérségi, megyei, regionális) tervezés és fejlesztés szakterületen szerzett tízéves szakmai gyakorlat. (4) A kérelem a Hivatal által rendszeresített adatlapon nyújtható be. Az Országos szakértői névjegyzék 4. (1) A Hivatal a Szolg. tv. 23. (1) bekezdésében meghatározott eljárás lefolytatása után a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő, bejelentést tevő szakértőkről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény alapján lefolytatott engedélyezési eljárás után a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő, engedéllyel rendelkező szakértőkről Országos szakértői névjegyzéket (a továbbiakban: szakértői névjegyzék) vezet. 11

12 (2) A szakértői névjegyzék összeállítása és folyamatos frissítése a Hivatal feladata. (3) A nyilvántartásba vétel határozatlan időre szól. (4) A szakértő részére a Hivatal a Szolg. tv. 23. (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal igazolást állít ki. (5) A szakértői névjegyzéken szereplő köznevelési szakértő a bejelentés, illetve a kérelem benyújtását követően a bejelentésben, kérelemben foglalt adatokban bekövetkezett változást, a továbbképzési kötelezettség teljesítését haladéktalanul, de legfeljebb tizenöt napon belül köteles a Hivatalnak bejelenteni. A Hivatal az adatváltozás bejelentésének és a 11. szerint megállapított igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) befizetésének igazolását követően az adatváltozásnak megfelelően igazolást állít ki. (6) Az, aki a szakértői névjegyzéken szerepel, kérheti a nyilvántartásban szereplő szakterület, szakirány módosítását, kiegészítését. A módosításra, kiegészítésre a nyilvántartásba vételre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A szakértői tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettsége 5. (1) A szakértői névjegyzéken szereplő szakértő a szakterületéhez kapcsolódó rendszeres szakmai továbbképzésen köteles részt venni a névjegyzékbe történő felvételt követően ötévenként. (2) A szakértő teljesíti a továbbképzést a szakértői tevékenységhez, szakterülethez kapcsolódó legalább harmincórás akkreditált továbbképzésben való részvétellel, a szakértői szakterületéhez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben, mesterképzésben vagy új alapképzési szakon szerzett oklevéllel. (3) Teljesítik az előírt továbbképzésen való részvételi kötelezettségüket azok, akik az adott szakterületre meghatározott továbbképzéseken oktatóként vettek részt, legalább húsz óra időtartamban. (4) A szakértőnek a Hivatal által meghirdetett, szervezett jogi továbbképzésen kötelező részt vennie. A jogi továbbképzés vizsgakötelezettség nélküli rendszeres továbbképzés formájában valósul meg. A továbbképzés tartalmi követelményeit az 1. melléklet tartalmazza. A továbbképzés időpontját, helyét, a jelentkezés, a részvételi díj befizetésének módját a Hivatal a saját és az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján is közzéteszi. A szakértői tevékenység 6. (1) A szakértő tevékenységét az ország egész területén kizárólag a jogosult szakterületen, szakiránynak megfelelően folytathatja. (2) A szakértő a feladatát kirendelés, más esetben megbízás (a továbbiakban együtt: felkérés) alapján látja el. (3) Adott ügyben nem lehet szakértő az, akitől az ügynek tárgyilagos megítélése nem várható, így különösen az, aki a) az érintett köznevelési, illetve szakképzést folytató intézmény vezetője, annak közeli hozzátartozója, b) az érintett köznevelési, illetve szakképzést folytató intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban áll, c) az adott ügyben szaktanácsadóként közreműködik, 12

13 d) az érintett köznevelési, illetve szakképzést folytató intézmény számára az Nkt. 19. (2) bekezdés a), b), d), és e) pontja szerinti pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény alkalmazottja, e) az érintett köznevelési intézmény fenntartójával foglalkoztatási jogviszonyban áll. (4) A szakértő a szakértői tevékenységéről köteles nyilvántartást vezetni és azt öt évig megőrizni. (5) Ha ugyanarra a feladatra több szakértőt kértek fel, a szakvéleményben fel kell tüntetni, hogy melyik szakértő milyen feladatot látott el. Több szakértő esetén szakértőt lehet felkérni az egységes - összefoglaló - szakvélemény elkészítésére is. Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék 7. (1) Érettségi vizsga vizsgaelnöki feladataira megbízást az kaphat, aki a Hivatal által vezetett Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe (a továbbiakban: vizsgaelnöki névjegyzék) felvételt nyer. (2) A vizsgaelnöki névjegyzékbe nyilvános pályázat útján lehet felvételt nyerni. A vizsgaelnöki feladatok ellátására a pályázatok folyamatosan nyújthatók be. (3) A pályázati felhívást a Hivatal az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában teszi közzé évente legalább egyszer, továbbá folyamatosan megjelenteti a Hivatal és az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján. (4) Az Nkt. 82. (6b) bekezdésében meghatározott vizsgaelnöki feladatok ellátásához szükséges szakmai felkészítésként vagy továbbképzésként a) a Hivatal által akkreditált, a vizsgaelnöki feladatok ellátására felkészítő pedagógustovábbképzés vagy b) a vizsgaelnöki feladat ellátásra felkészítő pedagógus-szakvizsga fogadható el. (5) A vizsgaelnöki névjegyzékbe történő második és további felvétel esetében a (4) bekezdés szerinti továbbképzést kiváltja a Hivatal vagy a megyei (fővárosi) kormányhivatal által szervezett, a felvételt megelőző öt évben legalább három jogi továbbképzésen való részvétel. A Hivatal, a megyei (fővárosi) kormányhivatal által szervezett továbbképzés tartalmi követelményeit a 2. melléklet tartalmazza. A továbbképzés vizsgakötelezettség nélküli rendszeres továbbképzés formájában valósul meg. A továbbképzés időpontját, helyét, a tananyagot, a jelentkezés, a részvételi díj befizetésének módját a Hivatal a saját és az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján is közzéteszi. 8. (1) A pályázat benyújtását követő nyolc napon belül a Hivatal értesíti a pályázót a pályázat befogadásáról, illetve amennyiben a pályázó pályázatát hiányosan nyújtotta be, megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel. (2) Amennyiben a pályázat megfelel az Nkt. 82. (6b) bekezdésében, valamint a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek, a Hivatal a pályázót erről a tényről igazolás megküldésével értesíti. (3) Az igazolás tartalmazza: a) az eljáró hatóság megnevezését, b) a vizsgaelnöki feladatokat ellátó családi és utónevét, c) születési helyét, idejét, 13

14 d) lakcímét, e) a nyilvántartásba vételi számát, f) a vizsgaterületeket, g) azt, hogy az igazolás öt évig hatályos, h) a kiállító hatóság bélyegzőjének lenyomatát, a kiállító képviselőjének aláírását. A vizsgaelnöki névjegyzék összeállítása és folyamatos frissítése a Hivatal feladata. 9. Az Országos szakértői és az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékre vonatkozó közös szabályok 10. (1) A Hivatal jogosult a névjegyzékekben nyilvántartott szakértő, vizsgaelnök tevékenységének rendszeres és eseti ellenőrzésére. Az ellenőrzés során tett megállapításokkal kapcsolatban lehetőséget kell biztosítani a szakértőnek, vizsgaelnöknek arra, hogy észrevételt tegyen. (2) A Hivatal a vizsgálat időtartamára határozattal felfüggeszti a szakértő, vizsgaelnök tevékenységét, ha a tevékenységre vonatkozó jogszabályok súlyos megszegése miatt ellene panaszt nyújtottak be és a rendelkezésre álló adatok alapján a jogszabálysértés megalapozott gyanúja fennáll. A köznevelési szakértői tevékenység, valamint a vizsgaelnöki tevékenység folytatásához előírt igazgatási szolgáltatás díj mértéke, a megállapított összeg befizetésének szabályai, a befolyt összeg felhasználása 11. (1) A köznevelési szakértői tevékenység megkezdésével, a vizsgaelnöki tevékenység megkezdésével vagy folytatásával összefüggő bejelentés, kérelem, pályázat benyújtásakor a bejelentő, a kérelmező, a pályázó díjat köteles fizetni. (2) A díj összege szakterületenként, vizsgaterületenként: a) a 2. (1) bekezdése tekintetében a bejelentéskor érvényes kötelező legkisebb havi minimálbér összegének negyven százaléka, b) a 3. (1) bekezdése tekintetében a kérelem benyújtásakor érvényes kötelező legkisebb havi minimálbér összegének negyven százaléka, c) a 7. (1) bekezdése tekintetében a pályázat benyújtásakor érvényes kötelező legkisebb havi minimálbér összegének tizenöt százaléka. (3) A díjak pontos összegét a Hivatal a honlapján a naptári év első napján közzéteszi. (4) A köznevelési szakértői és a vizsgaelnöki tevékenységgel összefüggő jogorvoslati kérelem bírálati díja a (2) bekezdés alapján meghatározott díj összegének ötven százaléka. (5) A díjat a Hivatal - 3. mellékletben meghatározott - bankszámlájára kell befizetni a rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízáson vagy elektronikus úton. A befizetett díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, költségvetési, befizetési és letéti kezelési, valamint kötelezettségvállalási rendjéről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint történik. A befizetett díj a Hivatal bevétele, mely az 14

15 e rendeletben meghatározott feladatokkal összefüggő személyi és tárgyi kiadások fedezetére használható fel. Záró rendelkezések 12. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 13. Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi irányelv és 15. cikkeinek való megfelelést szolgálja. 14. Hatályát veszti a közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet. Budapest, Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Egyetértek: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 15

16 1. melléklet a /2014. (..) EMMI rendelethez A B C A továbbképzés témájának meghatározása Tanóra száma Alkalmazott képzési módszer A meghatározott időszakban bekövetkezett 2 tanóra (90 perc) előadás - szakértői tevékenységet érintő - jogszabályváltozások feltárása A megváltozott jogszabályok gyakorlati 2 tanóra (90 perc) előadás alkalmazása a szakértői tevékenység folytatása során A szakértői tevékenység ellenőrzésének 1 tanóra (45 perc) előadás tapasztalatai A szakértői tevékenységet végzők 1 tanóra (45 perc) konzultáció tapasztalatai 2. melléklet a /2014. (..) EMMI rendelethez A B C A továbbképzés témájának meghatározása Tanóra száma Alkalmazott képzési módszer A meghatározott időszakban bekövetkezett 2 tanóra (90 perc) előadás - vizsgaelnöki tevékenységet érintő - jogszabályváltozások, szakmai szabályok változásának, szakmai tartalmak változásának a feltárása A megváltozott jogszabályok, szakmai 2 tanóra (90 perc) előadás szabályok gyakorlati alkalmazása a vizsgaelnöki tevékenység folytatása során A vizsgák szervezéséhez, lebonyolításához 1 tanóra (45 perc) előadás kapcsolódó ellenőrzések tapasztalatai A vizsgaelnöki tevékenységet végzők 1 tanóra (45 perc) konzultáció tapasztalatai 3. melléklet a /2014. (..) EMMI rendelethez A Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlák, amelyekre az igazgatási szolgáltatási díjat be kell fizetni Oktatási Hivatal pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla. 16

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék M 2669 Az emberi erőforrások minisztere 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

Budapest, 2012. február

Budapest, 2012. február NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 2772-2/2012. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló. /2015. (..) EMMI rendeletről

ELŐTERJESZTÉS. egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló. /2015. (..) EMMI rendeletről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 4872-1/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 6271-4/2013-EMMI A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bek. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013.-án. M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 38408/2012. ELŐTERJESZTÉS a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Budapest, 2012. augusztus készítette: látta: jóváhagyta:

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl 29870 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 177. szám Az emberi erõforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök Tartalomjegyzék 60/2013. (II. 28.) Korm. rendelet A közszolgálati tisztviselõk részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 2842 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 34. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

17/2014. (III. 12.) EMMI

17/2014. (III. 12.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 3543 Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 5. szám 2010. május 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon:

Részletesebben

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére,

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Ikt. szám: 59747-4/2011-NEFMI(SZ) M i n i s z t e r i r e n d e l e t a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben