Közhírré tétetik! Ne m t ú l é l n i é l n i ke l l! Költségvetés 2010 kifeszített költségvetés készült (1-3. oldal)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhírré tétetik! Ne m t ú l é l n i é l n i ke l l! Költségvetés 2010 kifeszített költségvetés készült (1-3. oldal)"

Átírás

1 XVIII. évfolyam, március KISBÍRÓ KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Ne m t ú l é l n i é l n i ke l l! Költségvetés 2010 kifeszített költségvetés készült (1-3. oldal) Választási közlemények megválasztották a szavazatszámláló bizottságok tagjait ( oldal) Március 15. az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére (4-5. oldal) Beiratkozás bemutatkoznak a város általános iskolái ( oldal) Kiskönyv helyett szerződés április 1-jétől megszűnik az alkalmi munkavállalói kiskönyv (6. oldal) Köszöntő 10 éves az Okmányiroda (7. oldal) Sport megkezdődött a bajnokság a focistáknak (23. oldal) (Szerk.) A 2010-es költségvetés elé A Parlament által elfogadott évi költségvetési törvény minden eddigit felülmúló, megrendítő erejű ütést mért az önkormányzatokra. A költségvetési törvénnyel az elmúlt évek önkormányzatokat ellehetetlenítő politikájára tették fel a koronát. Ennek következménye könnyen megjósolható: még több kistelepülés önkormányzata fog a csőd szélére sodródni, még több, szakértők szerint az önkormányzatok kétharmada fog a teljes eladósodásban fuldokolni. Országos szinten, két évvel ezelőtt 1422 milliárd Ft-ot kaptak az önkormányzatok az állami feladatok ellátására idén, 1164 milliárd Ft-ot, azaz 22%-kal kevesebbet! Óriási mértékű ez a forráselvonás, miközben nap mint nap milliárdok elherdálásáról, ugyanakkor a lakosság életkörülményeinek rohamos romlásáról, ezek egyenes következményeiként pedig a magyar társadalom morális, erkölcsi meggyengüléséről szólnak a hírek. Hogyan élhet, tervezhet, építkezhet ilyen környezetben egy kisváros képviselő-testülete, önkormányzata? Hogyan lehet egyre kevesebb költségből egyre több feladatot ellátni akkor, amikor a normatív állami támogatásokat és az átengedett személyi jövedelemadókat egyre nagyobb mértékben csökkentik, ugyanakkor az önkormányzatokat rendre újabb feladatokkal, bürokratikus intézkedésekkel terhelik? Az önkormányzatok ütközőpontok A lakossággal legközvetlenebbül a helyi önkormányzatok találkoznak. A kormányzati intézkedések a helyi önkormányzatokon keresztül öltenek formát magasabb víz- és csatornadíjban, kommunális adóban, térítési díjakban, hulladékszállítási díjakban és más, helyi szolgáltatási díjakban. Más oldalról pedig a szolgáltatások kényszerű visszafogásában, intézmények átszervezésében, álláshelyek megszüntetésében. Olyan intézkedésekben, amelyekért az egyre nehezebben élő lakosok nem a problémák előidézőit, hanem a hozzájuk legközelebb állókat, az önkormányzatokat okolják. Kiváló helyzet ez arra, hogy az önkormányzatok még kíméletlenebb helyzetbe kerüljenek, és kénytelenek legyenek felfogni, elszenvedni a valójában nem is őket illető elégedetlenkedéseket. Ezután is: gondolkodva gazdálkodjunk! Mit tehet ebben a helyzetben egy települési önkormányzat? Kell-e szükségszerűen a fent felvázolt utat választania? Ezt a kérdést nemegyszer tettük, tettem fel magam is. Továbbadhatjuk-e a ránk mért ütéseket intézményeinknek, dolgozóinknak, egyáltalán a város lakosságának, tovább növelve terheiket? Három és fél éve Széchenyi István szavait idézve a gondolkodva gazdálkodjunk helyi politikáját hirdettük meg. Ez azt is jelenti, hogy nem adhatjuk meg magunkat a megszorításoknak, nem adhatjuk fel a pénzügyi stabilitás megteremtésének tervét, nem lehetünk passzív elviselői a gazdasági nehézségeknek, felül kell azokon emelkednünk, meg kell oldanunk problémáinkat. Mindezt úgy kell tennünk, hogy védjük a helyi lakosságot. Ha egyre kizsigereltebb országunkban nem is tudunk függetlenné válni a körülményektől (ez naiv álom lenne), akkor is mindent meg kell tennünk azért, hogy Kisújszállás lakosaira minél kevesebb teher háruljon. (folytatás a 2. oldalon)

2 2. oldal Kisbíró március 6. A legfontosabb alapelveink: védjük meg intézményeinket az összeomlástól, a munkavállalókat a bizonytalanságtól, a lakosságot reménytelenségtől és a költségvetési törvény negatív hatásaitól. Ezekre építve egyfajta helyi szakértői önkormányzást alakítottunk ki, amelynek tagjai nemcsak az önkormányzat és bizottságainak szakemberei lettek, hanem az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szakemberei is. Kifeszített költségvetés készült Azt gondolom, felnőttünk a feladatunkhoz. Ez abban nyilvánul meg, hogy az elmúlt három évben felvállaltunk ugyan mindig egy bizonyos mértékű működési hiányt, de rendre kigazdálkodtuk azokat, sőt a kibocsátott kötvénnyel is takarékosan és a fejlesztésekre összpontosítva gazdálkodtunk. De hogyan oldjuk meg a jelenlegi, az eddigi legnagyobb forráselvonás előidézte helyzetet? A költségvetés összeállításakor első körben 410 millió Ft-os hiánnyal szembesültünk, ami kétszerese annak, mint amennyi kezelhető lenne. A évi költségvetési törvénynek és más kormányzati döntéseknek köszönhetően több mint 260 millió Ft-os bevételkiesés sújtotta Kisújszállás városát, melyet csupán 49 millió Ft-ban mérsékelt a munkaadót terhelő járulékok csökkenése. A különbség így is -211 millió Ft! Azt, hogy ekkora állami forráscsökkenés után 10-15%-os elvonással megnyomorítjuk-e szinte minden területen a város működését (ahogy tette ezt több környező település is), egyértelműen elvetettük, de a hiányt olyan mértékben csökkentenünk kellett, hogy az egy 220 milliós folyószámla hitelkeretbe beleférjen, és ezen túl még egy esetleges munkabérhitelt is figyelembe vehessünk. Így egy még éppen kezelhető, de teljesen kifeszített költségvetés készülhetett. Működési hiány és fejlesztés egyszerre? Hogyan csökkentettük a működési hiányt? Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal esetében kézenfekvő megoldás volt az előirányzat-csökkentés. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi mértéknek megfelelően, differenciáltan, az intézmények jellegének, működési költségeinek és mozgástereinek figyelembevételével csökkentettük a tervezett költségvetési tételeket. A hiány csökkentése során vizsgáltuk az önkormányzati feladatellátó-rendszer, az intézmények működésének hatékonyságát is, természetesen az értékek megőrzésének elsődlegességével. Az értékek sorába tartozik a helyi közösségek működésének támogatása. Bár mint a legtöbb területen, itt is szerény mértékű csökkenésre kell számítani, a civil szervezetek támogatásáról nem mondunk le. A költségvetésben a működési költségektől markánsan elválik a fejlesztési oldal. A fejlesztések, a nagyberuházások, az elmúlt évről áthúzódó beruházások folytatása, az újabb sikeres pályázatok azt jelzik, hogy szeretnénk továbbfejleszteni városunkat. Idén a strandfejlesztés, a városközpont megújítása, további útépítések és a belvízelvezető rendszer kiépítésének megkezdése a legnagyobb horderejű fejlesztési programunk. Az ezekre biztosított saját forrásokon túl további pályázatok benyújtásából kívánjuk biztosítani ezen és más fejlesztések forrásait. Az emberi erőforrások fejlesztésébe sorolhatjuk a napokban megkezdődött, minden eddiginél jelentősebb önkormányzati közfoglalkoztatást, amelynek keretében 125 munkanélküli személy időszakos foglalkoztatását tudjuk megvalósítani. De idesorolnám az intézményeinkben folyó oktatási és kulturális programokra elnyert uniós pályázatok előfinanszírozásának biztosítását is. A működés és a fejlesztés látszólag ellentmondásos kettősségét így valósítjuk meg. Egyedül nem megy Az önkormányzati költségvetés készítése hosszú folyamat, közös feladat volt. E helyen is megköszönöm a munkában részt vevő önkormányzati, polgármesteri hivatali és intézményi munkatársaknak azt a felelős gondolkodást, együttműködést és fegyelmezettséget, amivel segítették önkormányzatunk idei évének költségvetési szempontú megtervezését. Ennek köszönhetően sikerült a hiányt kezelhető mértékűre csökkenteni, és ezért merjük vállalni nem kis kockázattal - azt, hogy az előzetes tervektől, a költségvetési koncepciótól eltérően mégis biztosítjuk az étkezési hozzájárulás évi nagyságrendjét a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó kollégák széles körének. A költségvetés tervezetének megtárgyalásakor nemcsak egy év finanszírozásáról, hanem egy év tartalmi munkájáról is döntöttünk. Nem mindegy, hogy stagnálunk, vegetálunk, túlélünk-e egy évet, vagy működünk, fejlesztünk, építünk is közben. Mi ez utóbbi mellett döntöttünk, amikor elfogadtuk Kisújszállás város költségvetési rendeletét. Feszített, tartalékok nélküli, fegyelmezett gazdálkodást követelő költségvetés ez. Tisztelettel kérem ugyanolyan együttműködő megvalósítását, mint amilyet az elmúlt három évben, valamint a jelen költségvetési tervezet előkészítése során tapasztalhattunk. Kecze István polgármester A évi költségvetésről A évi költségvetés előkészítése már az elmúlt év novemberében, a koncepció elfogadása után elkezdődött. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetése az abban megfogalmazott szempontok szerint készült el betartva a költségvetési törvény és egyéb jogszabályok rendelkezéseit. Az önkormányzat évi költségvetésének elfogadott főösszege ezer forint, melyből a működési kiadásokra ezer forintot (29,7%), beruházásokra, fejlesztésekre ezer forintot (70,2%) tervezünk fordítani. Az önkormányzat költségvetésében a működési bevételek és kiadások teljesen elkülönülnek a felhalmozási bevételektől és kiadásoktól, ezért célszerű ezekről külön szólni. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK Az Országgyűlés elé 2009 szeptemberében beterjesztett törvényjavaslat már előrevetítette, hogy az önkormányzatok nagyon nehéz év elé néznek, ugyanis a tervezet a normatív állami hozzájárulások jelentős csökkenésével számolt. A félelmeink beigazolódtak: a normatív támogatások fajlagos összegeinek (folytatás a 3. oldalon)

3 2010. március 6. Kisbíró 3. oldal csökkenése, több támogatási jogcím megszűnése miatt a szociális normatívákkal együtt ezer forinttal kapunk kevesebb támogatást, mint az előző évben, továbbá a január elsején hatályba lépő néhány jogszabályváltozás is rehabilitációs hozzájárulás mértékének növekedése, egyes szociális ellátások finanszírozásának csökkenése stb. - többletterhet jelent az önkormányzat számára. Az elmúlt évben elfogadott, munkaadót terhelő járulékok 5%-os csökkentése sem javított az önkormányzat helyzetén, mert a járulékok területén jelentkező kiadáscsökkenést teljesen megszünteti az áfa-kulcs mértékének növekedése és a fogyasztói árak 4,2%-os növekedése miatti többletkiadás. A normatív támogatások összege a működési kiadások csupán 47,25%-ára nyújt fedezetet. A normatívakiesés miatt a következetes tervezés, a takarékos, fegyelmezett gazdálkodás és az elmúlt években végrehajtott költségcsökkentő intézkedések ellenére is ezer forint hiányzik ahhoz, hogy a kötelező feladatok ellátásának kiadásait finanszírozni tudjuk. A hiány kezelésére 220 millió forint összegű hitelkeret és 59 millió forint összegű munkabérhitel áll rendelkezésre. A magas kamatterhek miatt a folyószámlahitel csökkentése szükséges, így ebben az évben is pályázatot nyújtunk be az önhibáján kívül forráshiányos helyzetbe került önkormányzatoknak kiírt támogatásra. Az önkormányzat működési bevételeinek megoszlását az alábbi grafikon mutatja be: Adatok ezer forintban Az önkormányzat működési kiadásainak megoszlását tevékenységenként az alábbi grafikon mutatja be: Adatok ezer forintban A grafikon adataiból látható, hogy az önkormányzat a működési kiadásainak csaknem felét (38,95%-át), ezer forintot alapés középfokú oktatásra, óvodai nevelésre és művészetoktatásra fordítja. Jelentős hányadot képviselnek a kommunális feladatok (11,34%), a társadalom- és szociálpolitikai juttatások (16,96%) és az önkormányzati egyéb feladatokra (13,24%) szánt kiadások. Közművelődésre, kulturális kiadásokra a működési kiadások 2,2%- át költjük. Fontos megemlíteni azt, hogy a képviselők a bevételi források szűkülése ellenére is fontosnak tartották, hogy az önkormányzatnál dolgozó munkavállalók részére az előző évi összegnek megfelelő béren kívüli juttatást továbbra is biztosítsák. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK Az elfogadott évi költségvetésben a felhalmozási kiadások az összes kiadás 70,2%-át teszik ki. A felhalmozási kiadásokat a bevételekkel egyensúlyban terveztük, a bevételek jelentős részét a pályázati támogatások teszik ki. A projektekhez szükséges saját erő összegét a kötvényforrás maradványa, a kommunális adó, az ingatlanértékesítések, az önkormányzati vagyon bérbeadásából befolyt bevételek biztosítják. Az önkormányzat szinte minden ágazatban tervez fejlesztést, a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával: a kommunális ágazatban többek között a belvízelvezető öblözetek rekonstrukcióját, útépítéseket, a város játszótereinek felújítását; az oktatási ágazatban az Arany János Általános Iskola központi épületének fejlesztését, a TÁMOP-pályázatok keretén belül eszközfejlesztést; az egészségügyben tervezett fejlesztések a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon korszerűsítését, az ellátottak életkörülményeinek javítását és a szakszerű ellátási körülmények megteremtését célozzák meg; terveink szerint megújul a Néprajzi Kiállítóterem és néhány önkormányzati épület átalakításával megismerhetjük Móricz diákéveinek városát; az önkormányzat fontosnak tartja a környezetünk védelmét, az önkormányzati intézmények nyílászáró cseréjének, települési folyékony hulladék rekultivációjának megvalósításával; a futballrajongóknak jó hír, hogy a műfüves focipálya kialakításának költségeire is fedezetet biztosít a költségvetés; a város turizmusának fellendülését az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő gyógy- és wellnessturisztikai fejlesztésével, minőségi és ifjúsági szállások kialakításával szeretnénk ösztönözni. Bögös Katalin osztályvezető

4 4. oldal Kisbíró március 6. MEGKÉRDEZTÜK... Balla Albertné, nyugdíjas Ez az ünnep nagyon fontos nekem és a családomnak is. Minden évben részt veszünk a helyi ünnepségen és az azt követő fáklyás felvonuláson is. Március 15-e nagyon szép megemlékezés, nálunk családi ünnep. Ezt a napot a gyermekeimmel, a családommal töltöm. Ilyenkor már az ezt megelőző napokban is kokárdával járunk, és együtt megyünk ki a helyi ünnepségre. Önnek mit jelent március 15- e? Nagy Dénes, tanuló Már kiskorom óta rendszeresen kimegyek a helyi ünnepségre, az iskolai megemlékezéseken is részt vettem. Ez a magyar nemzet legfontosabb ünnepe, amelyben a mai fiataloknak is aktívabban részt kellene venni. Idén is elmegyek a március 15-ei ünnepségre, a fáklyás felvonuláson a Móricz Zsigmond Gimnázium képviseletében egy szavalatot fogok előadni. Pokorádi Béla, rokkantnyugdíjas Március 15-ről nekem az jut eszembe, hogy ez az ünnep nagyon hasonlít október 23-ra, ugyanis mindkettőt a diákok indították el. Ekkor egyértelműen összefogott az ország, a nemzet. Kisújszállás városnak van ezzel az ünneppel kapcsolata, Illéssy és Kossuth. Létezik városunkban egy 1848-cal kapcsolatos civil szervezet, a 48-as Olvasókör, melynek alapítói vörössipkás honvédek voltak. Március 14-én részt veszek a 48-asban egy vacsorán, majd 15-én a városi ünnepségen. Szabóné Bartha Noémi, menetrendi előadó Ebben az évben nem ünnepelek március 15-én, nem megyünk az ünnepségre, mert már csak pár hetem van a szülésig, mindennapos vagyok. A gyermekeim az óvodában emlékeznek meg erről az ünnepről. A nagycsoportosok kimennek az ünnepségre, amelyről fényképet is készítenek. Úgy gondolom, ez az ünnep annak fontos, aki igazi magyarnak vallja magát. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a február 15-ei rendkívüli és a február 23-ai soron következő ülésén hozott döntéseiről Rendeletek: 6/2010. (II. 16.) a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról szóló 1/2010. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 7/2010. (II.24.) a évi költségvetésről 8/2010. (II. 24.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2007. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 9/2010. (II. 24.) a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 57/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 10/2010. (II.24.) a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjáról 11/2010. (II.24.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Határozatok: 37/2010. (II.15.) Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról 38/2010. (II.15.) a évi közfoglalkoztatási terv módosítására 39/2010. (II.15.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ Bölcsőde telephelyének infrastrukturális fejlesztésére irányuló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendeletben foglalt pályázat benyújtásáról 40/2010. (II.15.) a Testvérvárosok polgárainak találkozói című pályázaton való részvételről 41/2010. (II.23.) költségvetést érintő javaslatok döntési határidejének meghatározásáról 42/2010. (II.23.) a könyvvizsgálói feladatok elvégzésére vonatkozó szerződés módosítására 43/2010. (II.23.) alapító okiratok módosításáról 44/2010. (II.23.) a közoktatási feladatellátás működési költségeinek csökkentésére: a kollégiumi ellátás átszervezéséről 45/2010. (II.23.) az igazgatóhelyettesek számának meghatározásáról 46/2010. (II.23.) a közoktatási feladatellátás működési költségeinek csökkentéséről: óvodai épületekről és óvodai csoportok indításáról 47/2010. (II.23.) a közoktatási feladatellátás működési költségeinek csökkentéséről: a Napközi Otthon épületének hasznosításáról J E G Y Z É K 48/2010. (II.23.) az Arany János Városi Könyvtár, valamint a Művelődési és Ifjúsági Központ évi munkatervének fenntartói jóváhagyásáról 49/2010. (II.23.) a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényének benyújtásáról 50/2010. (II.23.) a nyári táborok támogatásáról szóló pályázat kiírásáról 51/2010. (II.23.) a helyi kiadványok támogatásáról szóló pályázat kiírásáról 52/2010. (II.23.) a városi társadalmi (civil) szervezetek támogatásáról szóló pályázat kiírásáról 53/2010. (II.23.) a helyi, székházzal rendelkező szervezetek üzemeltetési költségeinek támogatásáról szóló pályázat kiírásáról 54/2010. (II.23.) a szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról 55/2010. (II.23.) a lekötött járóbeteg-szakellátási kapacitásmódosítási kérelem visszavonására 56/2010. (II.23.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. ingatlan-fenntartási tevékenységéről 57/2010. (II.23.) a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosításáról 58/2010. (II.23.) a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás tagságának felülvizsgálatáról 59/2010. (II.23.) a TÁMOP /10/1 jelű a Nevelésioktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázati kiírásra sport témában benyújtandó pályázat támogatásáról 60/2010. (II.23.) a TÁMOP /10/1 jelű a Nevelésioktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázati kiírásra művészeti témában benyújtandó pályázat támogatásáról 61/2010. (II.23.) a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító okiratának módosításáról 62/2010. (II.23.) a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésére vonatkozó Megállapodás módosításáról 63/2010. (II.23.) a kunkapitány megválasztásáról, feladatairól szóló Hagyományt Alapító Okirat módosításáról 64/2010. (II.23.) tájékoztató a város zugaiban szükséges csapadékvíz-elvezetési munkák költségeinek felméréséről 65/2010. (II.23.) tájékoztató kérése a Karcag Városi Rendőrkapitányság vezetőjétől 66/2010. (II.23.) a követelésállomány és a vízdíjtartozások behajtása eredményességének IV. negyedévi tapasztalatairól, összefoglaló a évi munka eredményességéről 67/2010. (II.23.) műfüves focipálya megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 70/2010. (II.23.) az Erzsébet Gyógyvízű Strandfürdő területén ifjúsági szálláshelyek kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 71/2010. (II.23.) a Néprajzi Kiállítóterem iskolabarát fejlesztése (TIOP /08-1) tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 72/2010. (II.23.) a Néprajzi Kiállítóterem iskolabarát fejlesztése (TIOP /08-1) tárgyú beruházás kivitelezésével kapcsolatos vagyonvédelmi előírásokról 75/2010. (II.23.) árubeszerzés megvalósítása az Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzése tárgyú projekt (ÉARFT- CÉDE2009) keretében közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 76/2010. (II.23.) a Kisújszállás, 3897 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről 77/2010. (II.23.) a Kisújszállás 1213 és 2662 hrsz. alatti ingatlanon lévő nyomásszabályozók területére vonatkozó használati jog rendezéséről * * * A képviselő-testület március 30-án (kedden) órai kezdettel soron következő ülést tart a következő napirendi javaslatokkal: Beszámoló a város közbiztonságáról és közrendjéről, a bűnözés városi helyzetéről Tájékoztató a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság a Városi Polgárőrség és a mezőőrök, tevékenységéről Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésére Előterjesztés Kisújszállás Város Önkormányzata évi közbeszerzési tervének elfogadására Tájékoztató az önkormányzati kommunikáció helyzetéről és fejlesztési lehetőségeiről Tájékoztató a TV Kisúj működéséről, műsorszerkezetéről, fejlesztési elképzeléseiről Előterjesztés a Nagykunságért Díjra történő javaslattételre Előterjesztés megyei díjakra történő javaslattételre A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet. A nyilvános ülés anyaga a városi könyvtárban és a városi honlapon megtekinthető.

5 2010. március 6. Kisbíró 5. oldal ÜNNEPI PROGRAMOK AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE Március 12-én, 11 órakor az Illéssy-sírkertben, a Déli temetőben: az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola megemlékezése Beszédet mond: Szidey István tanár Március 15-én órakor A Városháza előtt VÁROSI ÜNNEPSÉG Ünnepi beszédet mond: Kecze István polgármester LEGYEN SZENT E HÁROM SZÓ: SZABADSÁG, EGYENLŐSÉG, TESTVÉRISÉG! - versek, dalok a forradalomról - Fellépnek: Jámbor József és Újhelyi Kinga, a debreceni Csokonai Színház művészei, valamint Koroknai Árpád énekes, a Társulat tagja KOSZORÚZÁS AZ 1848/49-ES EMLÉKMŰNÉL Közreműködik: A Mellofon Fúvósegyüttes Szálkay János karnagy vezényletével, valamint a Nagykun Nádor Huszárbandérium és az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc tanszakos növendékei A városi ünnepség ideje alatt a Városháza mellett kokárdakészítésre várják az érdeklődőket az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola tanárai és diákjai. Március 15-én, órakor FÁKLYÁS MEGEMLÉKEZÉS Útvonal: Illéssy-Kossuth-emlékkapu beszédet mond: Illéssy Ádám X. nagykunkapitány Illéssy utca Arany János utca Kálvin park Piac utca Kossuth u. 2. szám alatti iskola. A felvonulás útvonalának állomásain, az emlékkapunál, Kossuth Lajos, Illéssy Sándor és Illéssy János mellszobránál, valamint a Kossuth-domborműnél a rendező Városvédő és -Szépítő Egyesület, valamint városunk iskolái tartanak rövid megemlékezéseket. Kérjük a felvonuláshoz csatlakozókat, hogy lehetőség szerint hozzanak magukkal gyertyát, fáklyát. Közreműködők: Nagykun Nádor Huszárbandérium, 48-as Asszonykórus Az ünnepi programokra tisztelettel várnak minden kedves érdeklődőt a rendezők: Kisújszállás Város Önkormányzata Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Arany János Általános Iskola Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Nagykun Nádor Huszárbandérium Török Pál Református Általános Iskola Városvédő és -Szépítő Egyesület 48-as Olvasókör K ö s z ö n t ő A nőnap alkalmából férfitársaimmal együtt szerettel köszöntök minden kedves asszonyt, lányt József Attila egyik szép versével. Kecze István polgármester MIKOR AZ UCCÁN ÁTMENT A KEDVES Mikor az uccán átment a kedves, galambok ültek a verebekhez. Mikor gyöngéden járdára lépett, édes bokája derengve fénylett. Mikor a válla picikét rándult, egy kis fiúcska utána bámult. Lebegve lépett - már gyúlt a villany s kedvükre nézték, csodálták vígan. És ránevettek, senki se bánta, hogy ő a szívem gyökere-ága. Akit ringattam vigyázva, ölben, óh hogy aggódtam - elveszik tőlem! De begyes kedvük szívemre rászállt, letörte ott az irígy virágszált. És ment a kedves, szépen, derűsen, karcsú szél hajlott utána hűsen! (1928) M E G H Í V Ó Kisújszállás Város Önkormányzata, a Kisújszállási Rendőrőrs és a Városi Polgárőrség március 8-án (hétfőn) órai kezdettel KÖZBIZTONSÁGI FÓRUMOT tart a Művelődési és Ifjúsági Központban. A fórumon szó lesz a bejelentések kezeléséről,vagyonvédelemről,a gyerekek biztonságáról és közbiztonsági kérdésekről. A fórumon lehetőség lesz lakossági problémák megvitatására is.

6 6. oldal Kisbíró március 6. Hatékonyabban és takarékosabban a közoktatásban Hogyan láthatók el feladataink a jelenlegi vagy annál jobb színvonalon, ugyanakkor kevesebb költséggel? Ez az a kérdés, amely mindenkor, kiváltképp az éves költségvetés tervezésekor jelen van az önkormányzati munkában. Így volt ez most is, amikor a képviselők több közoktatási feladat ellátási módjára kérdeztek rá. Megfelelő kihasználtsággal működnek-e kollégiumaink, tagóvodáink, iskolaépületeink elsősorban a Napközi Otthon? Az iskolákban foglalkoztatott pedagógusok száma megfelelő arányban áll-e az osztályok, különböző gyermekcsoportok számával? Ezek a kérdések is napirenden voltak a költségvetés tervezése során. A kollégiumok helyzetének vizsgálata során a képviselők megerősítették az Általános Iskolai Diákotthon létjogosultságát, a középiskolás kollégisták számának csökkenése miatt azonban arról döntöttek, hogy megvizsgálják a Széchenyi úti kollégiumi épület más célra történő hasznosításának lehetőségét. A képviselő-testület tárgyalt a tagóvodák épületeinek állapotáról és kihasználtságáról. Megerősítették azt, hogy új, öt csoportos, tornaszobával ellátott óvoda építése a legkedvezőbb megoldás több, régi építésű, működtetésében nagyobb karbantartási és költségigényű tagóvoda-épület kiváltására. Az óvodaépítést az önkormányzat pályázati támogatással tervezi megvalósítani. Ha továbbra is csökken az általános iskolások száma, a Napközi Otthon épülete lehet az, amelyet kivonnak a közoktatási feladatellátásból. Ez a következő tanévben még nem időszerű, jövőre azonban újra napirendre tűzik e kérdést. A pedagógusok létszámának az ellátandó feladatokkal, illetve a gyermek- és tanulócsoportok számával kell összefüggésben lennie. Arról, hogy jövőre hogyan alakul az óvodai, iskolai csoportok száma, biztosat a beíratások után tudunk, ezért a pedagógusok létszámáról a beíratások eredményének ismeretében, 2010 májusában fognak képviselőink dönteni. (Szerk. KMJ) TÁJÉKOZTATÓ Az önkor mányzat által bejegyzett jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom törlésének ügyintézési folyamatáról Az önkormányzat által az ingatlanra bejegyzett jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom törlésének folyamata január 1. napjától megváltozott. A követelés kiegyenlítését követően ezután is az ingatlantulajdonosnak kell kezdeményeznie azt, hogy Kisújszállás Város Önkormányzata nyilatkozatával hozzájáruljon a jelzálogjog törléséhez. Az ingatlantulajdonosok a fenti okirat iránti kérelmüket a Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályánál (Városháza I. em. 23. iroda) nyújthatják be, amely beszerzi a tartozás kiegyenlítéséről szóló igazolást a Hivatal Pénzügyi Osztályától, majd ez alapján a jelzálog törlésére irányuló hozzájáruló nyilatkozatot ad ki. Ezt követően azonban a további ügyintézési feladatok az ingatlantulajdonosra hárulnak. Ahhoz, hogy a földhivatali nyilvántartásból töröljék a terhelést, el kell juttani a hozzájáruló nyilatkozatot és az ingatlanra bejegyzett teher törlésére irányuló kérelmet a Körzeti Földhivatalhoz (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 123.), valamint meg kell fizetni az eljárási díjat (ingatlanonként 6.600,- Ft). A Körzeti Földhivatal ügyfélfogadási ideje: Hétfő 8:00-15:30 Kedd - Szerda 8:00-15:30 Csütörtök 8:00-11:30 Péntek 8:00-11:30 Ebédszünet: 11:30-12:30 Itt szeretném felhívni mindazok figyelmét, akikkel szemben az önkormányzatnak jelzáloggal biztosított követelése áll fenn, hogy a tartozás kiegyenlítését azonnal jelezzék a Polgármesteri Hivatalnak, s kezdeményezzék a jelzálogjog törlésére irányuló hozzájáruló nyilatkozat kiállítását, valamint a bejegyzett terhek törlését, megkímélve ezzel magukat a későbbi kellemetlenségektől. Deméné dr. Demeter Judit osztályvezető Megszűnik az alk almi munk avállalói kiskönyv Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény hatályba lépésével április 1-jétől, megszűnnek az alkalmi munkavállalói könyvek és a közteherjegyek. Helyettük egyszerűsített munkaszerződést kell kötni, továbbá a foglalkoztatást elektronikusan, illetve bizonyos esetekben telefonon az adóhatósághoz kell bejelenteni a munkavégzés megkezdését megelőzően. A munkaszerződést a törvény mellékletében szereplő nyomtatvány kitöltésével akkor kell írásban megkötni, ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama eléri az 5 napot, egyébként elegendő a szóbeli megállapodás és az elektronikus bejelentés, illetve a jelenléti ív vezetése. Növénytermesztési idénymunka esetében a munkaszerződést csak abban az esetben kell írásba foglalni, ha azt a munkavállaló kéri, illetve ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama meghaladja a harminc napot. A törvény alapján egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony: a természetes személyű munkáltató által kizárólag háztartási munkára, vagy kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő munkáltató által, vagy mezőgazdasági, továbbá idegenforgalmi idénymunkára vagy alkalmi munkára. Alkalmi munka a munkáltató és munkavállaló között legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt napig, egy naptári éven belül pedig legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony. Az alkalmi munkavállalói kiskönyvek leadási határideje július 31. Nagy Tünde osztályvezető

7 2010. március 6. Kisbíró 7. oldal Köszöntő az okmányirodai rendszer 10. évfordulójára Az okmányirodai rendszer egy évtizedes fennállása alkalmából tisztelettel köszönjük mindazok áldozatos munkáját, akik hozzájárultak a rendszer kialakításához, folyamatos fejlesztéséhez, és jelenleg biztosítják az ügyfelek elégedettségét kiváltó magas színvonalú okmányirodai ügyintézést országszerte. Az átfogó közigazgatási reform és a civil közigazgatás kiépítésének egyik legjelentősebb állomása az okmányirodák létrehozása, az okmányirodai hálózat kialakítása volt, amelyre 10 évvel ezelőtt került sor. Az eltelt 10 esztendő alatt az okmányirodák a közigazgatás legjelentősebb helyi nyilvántartási szerveivé váltak, és a mai napig az okmányirodai hálózat nyújtja az állampolgárok részére a legszélesebb körű közigazgatási szolgáltatásokat. Az okmányirodai hálózat kiépítésétől kezdődően az okmányirodák számának dinamikus növekedése eredményeként napjainkban 280 okmányiroda és 21 kihelyezett iroda, valamint a Központi Okmányiroda differenciált körülmények között biztosítja jogszabályban meghatározott szolgáltatásait az állampolgárok felé. Az okmányirodák történetének első fontos mérföldköve volt a személyazonosító igazolványok és a lakcímkártyák kiadása, a kapcsolódó nyilvántartás vezetése, és a személyazonosító igazolványokkal kapcsolatos egyéb feladatok átvétele. Még a év végén az okmányirodák feladatkörébe került a vállalkozói igazolványok kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladat. Ezt követte igazán nagy horderejű változásként a közlekedési igazgatási feladatok átvétele, majd az úti okmányok kiadásában való közreműködés. E folyamatos fejlődés nemcsak az okmányirodai hálózat, infrastruktúra fejlesztését és bővítését jelentette, hanem az azt működtető köztisztviselők oktatását, felkészítését a szerteágazó feladatrendszer hatékony ellátására. A köztisztviselői állomány e nagy kihívásnak eredményesen tudott megfelelni, s ma már az okmányirodai munkatársakat tekinthetjük az elektronikus ügyintézés létesítményeseinek, a folyamatosan változó ügyintézési technológia aktív és a megújulást támogató alkalmazóinak. Az okmányirodákban megteremtődtek az alapjai egy más, az állampolgári érdekeket jobban szem előtt tartó, szolgáltató szemléletű és informatikai alapú állampolgári kapcsolatrendszernek. Ezen biztos alapokon, az okmányirodák jövőjének tervezése-szervezése során figyelemmel kell lennünk a közigazgatás valamennyi területét érintő, átfogó folyamatokra, fejlesztésekre. Az állam szolgáltató jellegének erősítése érdekében törekednünk kell arra, hogy minél több szolgáltatás esetén, minél több ügyben rendelkezésre álljon az úgynevezett egyablakos ügyintézés lehetősége. Tisztában vagyok azzal, hogy az évek során nem volt minden tevékenység zökkenőmentes, és azzal is tisztában vagyok, hogy az Önök tevékenysége az állampolgárok irányába az egyik legszebb szolgálat, mely elhivatottságot és nagy-nagy türelmet igényel. Az új kihívásoknak való megfelelés érdekében, a folyamatos megújuláshoz és fejlődéshez, a napi feladatok ellátásához mindannak a közel 4000 okmányirodai ügyintézőnek, tevékenységüket irányító körzetközponti jegyzőnek, valamennyi okmányirodai tevékenységet segítő, támogató kollegának sok siker, további eredményes együttműködést kívánok. Budapest, február 09. Tisztelettel: Ignácz István elnök Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Kisújszállás Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottság Elnöke Kisújszállás, Szabadság tér 1. H I R D E T M É N Y Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Kisújszállás város polgármesterének, alpolgármestereinek és önkormányzati képviselőinek vagyonnyilatkozata nyilvános. Az érdeklődők a január 30-ig benyújtott vagyonnyilatkozatok megtekintésére vonatkozó szándékukat a Városháza emelet 19. számú szobájában jelezhetik személyesen vagy az 59/ es telefonszámon. Tuka Antal Várjuk a javaslatokat! Idén is átadnak számos megyei díjat, illetve a Nagykunságért Díjat. Arra, hogy kik kapják meg az elismerést, Önök is adhatnak javaslatot. Javaslataikat március 18-ig várjuk elektronikusan a címen vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Intézményi Osztályán (Városháza 27-es iroda). (Szerk.) Talajterhelési díj Azok a lakosok, akik érintettek talajterhelési díj fizetésével kapcsolatosan és már kaptak vagy a napokban kapnak ilyen jellegű bevallási nyomtatványt, kérjük ne feledjék el, hogy a bevallásadási és befizetési kötelezettség határideje március 31. A bevallások kitöltéséhez felvilágosítást és segítséget kérhetnek a Városháza fsz. 1/a szobájában Harmati Sándornétól. Harmati Sándorné

8 8. oldal Kisbíró március 6. Pályázati hírek Laptop az iskolák számára Februárban pályázatot nyújtottunk be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program egyik felhívására. Ha támogatják pályázatunkat, a Móricz Zsigmond Gimnázium és az Arany János Általános Iskola 157 darab tanulói és tanári laptophoz jut hozzá. A program célja az élethosszig tartó tanulás képességének fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító infrastruktúra megteremtése, a közoktatási intézmények számítógép-állományának korszerűsítése, megfelelő háttér kialakítása a pedagógiai feladatokhoz. A számítástechnikai eszközök beszerzése mintegy 20 millió Ft-ba kerül, de a 100%-os támogatási intenzitás miatt nem szükséges önerőt biztosítani hozzá. Közintézmények felújítása Szintén pályázati támogatásból szeretnénk megvalósítani két városi intézmény felújítását. Amennyiben mindkét pályázat támogatást nyer, felújítjuk a bölcsődét (a terasz, a vizesblokk, a csoportszobák padlóburkolatának cseréje, a teljes épület meszelése stb.). A gyerekek új bútorokat és játékokat kapnak, valamint az Arany iskola központi épülete is megújul (homlokzati panelek megerősítése, az oktatói tömb, valamint a tornatermi nyaktag vizesblokkjainak javítása, a folyosói beépített szekrények cseréje stb.). A bölcsőde fejlesztése 21 millió Ft, az iskola fejlesztése pedig 25 millió Ft összköltségű. A két beruházás megvalósításához a képviselőtestület 9,2 millió Ft önerőt biztosít. Műfüves focipálya létesül Szintén eredményes közbeszerzési eljárás keretében választotta ki a képviselő-testület a Pillangó utcai műfüves labdarúgó pálya kivitelezőjét. A sokak által régóta várt pályát május végén vehetik birtokba a sportolni vágyó kisújszállásiak. A beruházást a MEZEI- VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Berettyóújfalu) valósítja meg. A műfüves labdarúgó pályát az önkormányzat saját beruházásában - támogatás nélkül - valósítja meg mintegy 23 millió Ftból. NYERTES PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁS ALATT Mint korábban hírt adtunk róla, a 2009-ben benyújtott pályázataink közül több támogatást nyert. Ezek megvalósítására az önkormányzat közbeszerzési eljárásokat indított, majd zárt le a napokban. A februári képviselő-testületi ülésen több közbeszerzési eljárás eredményéről döntött az önkormányzat. A Néprajzi Kiállítóterem felújítására, valamint ifjúsági szálláshely építésére 94 millió Ft támogatást kapunk az Európai Uniótól és a Magyar Államtól. Megújul a Morgó A februári ülésen döntöttek a Néprajzi Kiállítóterem (Morgó) felújítása tárgyú beruházás kivitelezőjéről is. A vállalkozói szerződést a kunhegyesi 4 ÉK Bt.-vel köti meg az önkormányzat. Ez a cég nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot, valamint az előre megadott értékelési szempontok, illetve pontozási módszer alapján a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően is ezt a vállalkozást kellett nyertesként kihirdetni. A beruházás részeként május végéig kicserélik a padlót a Morgó belső helyiségeiben, akadálymentesítenek, hogy a fogyatékkal élők is használhassák a múzeumot, valamint a külső színt is bővítik. Emellett a múzeumpedagógiai programok lebonyolításához bútorokat, a korszerű technikán alapuló, az informális oktatást és kompetenciafejlesztést elősegítő informatikai eszközöket szerzünk be. Ifjúsági szálláshely épül A másik eredményesen zajló közbeszerzés az Erzsébet Strandfürdő területén ifjúsági szálláshelyek kialakítására vonatkozott. A nyertes a kisújszállási KENARKISS Kft. lett. A beruházás megvalósításának határideje: augusztus 31. A 100 millió Ft-os pályázati támogatásból megvalósuló projekt nagy előrelépést jelenthet a strandfürdő egyéb célú fejlesztésében. A beruházás tartalmazza az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő északi részén, az Arany János utca 10. szám alatt található épület átalakításával és bővítésével turisztikai fogadóközpont létesítését, a csónakázótó partján öt darab, hat férőhelyes faház építését, közművek kiépítését és parkosítást, 2 db 15 fős telepített sátor kialakítását. Új jelzőlámpa kerül a főútra Önkormányzatunk 2008-ban pályázatot nyújtott be jelzőlámpa létesítésére a 4. számú főút és a Rákóczi utca kereszteződésébe. A cél a forgalombiztonság növelése, a gyalogosok szabályozott átkelésének, illetve az autóbusz-forgalom becsatlakozásának biztosítása volt. A beruházás keretében az önkormányzat a város belterületi átkelési szakaszán korszerű és energiatakarékos LED technológiával működő jelzőlámpás csomópontot tervezett. Az iskolás gyermekek védelmén túl az is szempont volt, hogy a fejlesztésnek köszönhetően biztonságosabban lehessen megközelíteni a lakosság és a turisták által látogatott és igénybevett szolgáltató egységeket. A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték, és a hónap elején arról tájékoztatták az önkormányzatot, hogy központosított közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező személye, így a jelzőlámpát még idén elhelyezik. A beruházás összköltsége 15 millió Ft, melyből 1,5 millió Ft saját erő. Folyamatban van a város belvízrendezése A város déli területeit érintő csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója tárgyú beruházás előkészítése folyamban van. Márciusban készülnek el a fejlesztés kiviteli tervei, így a sikeres közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező Kisúj 2009 Konzorcium hamarosan elkezdheti annak megvalósítását. A munkákat szakaszokra osztva először a délnyugati belvízöblözeteben kezdik meg (A Kígyó-Lehel-Mikes utcáktól délre, illetve a Rövid-Kötő utcáktól nyugatra eső terület), majd a délkeleti (A Rövid-Vásár-Széchenyi utcáktól délkeletre eső belterület) városrészen folytatják. Kisújszállás Város Önkormányzata mint kedvezményezett rendszeresen tájékoztatást ad a beruházás aktuális helyzetéről a Kisbíró hasábjain, a város honlapján és a TV Kisúj adásain keresztül. A Kisújszállás belvízelvezető rendszerének rekonstrukciója a lakhatási és termelési feltételek megteremtése érdekében című, ÉAOP /D-2f azonosító számú projekt az Európai Unió, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. Tatár Zoltán alpolgármester

9 2010. március 6. Kisbíró 9. oldal Ágotai László március 1-jén kísértük utolsó útjára Ágotai Lászlót, a Móricz Zsigmond Gimnázium matematika-fizika szakos tanárát. A temetésen kollégái és diákjai nevében Szabó Tamás igazgató e szavakkal búcsúzott: Kedves Laci! Ma az iskolában neked szólt, érted szólt a tanórára szólító udvari harang. Bezártuk az iskolát, és eljöttünk mind a Te utolsó órádra. Itt vagyunk mindannyian, hogy elbúcsúzhassunk Tőled. Nemrég adtál egy albumot, egyik kedvenced, a Fonográf dalával búcsúzom Drága Laci! Nézd, fenn az égen állandó nyugalom s béke az úr Látod lenn a földön szüntelen küzdelem az élet Álmodunk és ébredünk számolunk és kérdezünk Mondd, mennyit ér egy százszorszép ha százszor hervad el Ki tudja mennyit ér a boldogság hisz érzed, már múlik el A virág lényege nem az elmúlás, hanem a termékenység, a megújulás, a továbbélés. A boldogság pedig további boldogságokat szül Semmi sem hiábavaló, semmi nem marad nyom nélkül. Ott maradsz velünk az iskola falai közt, és nem csak a tablókról nézel ránk, hanem a már ott dolgozó tanítványaid révén velünk leszel közösségünk tudásában, kultúrájában, szellemében. Az iskolához való elkötelezettséged példa marad számunkra. Munkád a jövőnkben hasznosul. Ott leszel tanítványaidban; a mérnök tervezőasztalán, az orvos segítő kezében, a tanár magyarázatában És ott maradsz szerető családod körében, a gyermekeid boldogulásában, boldogságában Látod, a küzdelmed nem volt hiábavaló, csak igazságtalanul, fájdalmasan rövid Búcsúzik tőled családod, barátaid, búcsúznak tőled kollégáid, köztük tanáraid és tanítványaid, búcsúznak diákjaid és tisztelőid. Búcsúzik tőled az iskola Most már elengedünk Nyugodj békében. LAKOSSÁGI FÓRUMOK Az alábbi időpontokban, és helyszíneken szeretettel várjuk az önkormányzati munka, közügyeink iránt érdeklődő lakosságot. 3. sz. választókerület Dr. Ducza Lajos március 9. kedd Vasvári Óvoda (Kj., Petőfi u. 37.) 4. sz. választókerület Juhász Attila március 10. szerda Lobogó 98. Kft. (Kj., Esze T. u. 23/a.) (volt Sallai Iskola) 1. sz. választókerület Tuka Antal március 11. csütörtök Művelődési és Ifjúsági Központ (Kj., Deák F. u. 6.) 7. sz. választókerület Nagy István Zoltán március 12. péntek Sásastó úti Óvoda (Kj., Sásastó u. 5.) 5. sz. választókerület Gönczi Károly március 16. kedd Nagykun klub (Kj., Rákóczi u. 3/b.) 2. sz. választókerület Boncz Lajos március 17. szerda as Olvasókör (Kj., Kígyó u. 35.) 10. sz. választókerület Tatár Zoltán március 18. csütörtök Rézműves iskola (Kj., Vásár u. 25.) 9. sz. választókerület Szepesi Jenő március 19. péntek Piculás Civilház (Kj., Vásár u. 16.) 6. sz. választókerület Szabó Lajos március 23. kedd Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola (Kj., Arany J. u. 1/a.) 8. sz. választókerület Demeter Jánosné március 24. szerda Béla K. úti Óvoda (Kj., Béla K. u. 67.) Kisújszállás Város Önkormányzata

10 10. oldal Kisbíró március 6. A 100 éves Szilágyi Lajos köszöntése Virággal és ajándékkosárral köszöntöttük Szilágyi Lajost. Lajos bácsi február 5-én töltötte be 100. életévét. Ebből az alkalomból látogatta meg otthonában dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző és Kecze István polgármester. A gyümölcsöket, édességet és a Kisújszállás arcai című képeskönyvet is tartalmazó ajándékcsomag mellett átnyújtották a miniszterelnök oklevelét is. Lajos bácsi feleségével, Juliska nénivel már nagyon várta köszöntőit, s miközben unokája süteményével kínálta a vendégeket, sokat mesélt életéről. Már gyermekként dolgozni kezdett, először libapásztorként, béresként, zsákosként kereste meg a mindennapi betevőjét, majd ahogy idősödött és erősödött, egyre keményebb fizikai munkát is el tudott látni. A munka mellett nagy szorgalommal végezte el az általános iskolát, ahová későbbi feleségével együtt járt. Becsületes, szorgalmas munkájának köszönhetően termelési felelős lett, majd a Csorbai Állami Gazdaság alapító igazgatói posztját is ráosztották. A növények gondozásával termesztési üzemvezetőként ismerkedett meg. Elmondása szerint életében egy napot sem töltött munka nélkül, sőt, arra is akadt példa, hogy egész napos favágás után hívták kemencét javítani. A házat, ahol családjával ma is él, kétkezi munkájával építette. Mára az egyébként igen tágas otthont öt unoka és hat dédunoka zsivaja tölti be. Amikor pedig a gyerekek távol vannak, Lajos bácsi legkedvesebb hobbijának élve muskátlijait ápolgatja, öntözgeti; s feleségével, akivel immáron 73. éves házasok, olvasgatnak, s élvezik a tevékeny nyugdíjas évek mindennapjait. Egészségben gazdag, boldog születésnapot kívánunk! Pozsonyi Gabriella Gallyazás csak óvatosan! A tavasz közeledte számos kiskerti munkát jelent. Ezek közé tartozik a fák metszése is, amelyet általában a jó termésért vagy esztétikai okokból teszünk. Vannak azonban olyan helyek, ahol mindenképpen vissza kell vágni a faágakat. Azokon a helyeken, ahol föld feletti csupasz villanyvezeték közelében vannak a fák, az ingatlan tulajdonosának különösen figyelnie kell. Ott ugyanis biztosítani kell a biztonsági övezetet. Ez 1kV névleges feszültségszintnél 1 m, 1-35 kv névleges feszültségszintnél 5 méter, kv névleges feszültségszint között pedig 13 m. Ezeket már a fák ültetésekor érdemes figyelembe venni, így nem kell kényszerből lemetszeni az ágakat. Az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. arra kéri a lakosokat, mérjék fel, hogy vannak-e a telkükön olyan fák, bokrok, amelyek veszélyeztetik a vezetékeket, de ne lássanak neki a munkáknak mindaddig, míg ki nem kérték az áramszolgáltató szakembereinek véleményét. Ha a tulajdonosok az előírás ellenére nem távolítják el a gallyakat a vezetékek közeléből, az E.ON elvégezteti a munkákat, a költség azonban a tulajdonost terheli. (Készült az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. közleménye alapján Szerk.) Farsang farkán kergettük el a telet Jó hangulatú rendezvény részesei lehettek, akik február 17- én elfogadták meghívásunkat. Már hagyomány, hogy a farsangi rendezvény nyílt nap a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központban. Az ötletes jelmezek színes kavalkádja és a színvonalas műsor nemcsak szórakoztató volt, egyben köszönet is minden kedves támogatónknak. Idén első alkalommal kínáltunk a tombola mellé pártoló jegyet is. Ezúton köszönjük mindenkinek, aki tombolatárgy felajánlásával vagy támogató jegy vásárlásával hozzájárult rendezvényünk sikeréhez. Támogatóink: Kisújszállás Város Önkormányzata, Ábri Lukácsné, Boncz Bt., Balla János, Bőthy Tamás, Fekete Imre, Dobrai Mihályné, Kőszegi Beáta, dr. Ducza Lajos, dr. Bodó Péter, Monoki Lajos, Monoki Kálmán, Zöldy Gyógyszertár, Mércse Ildikó, Béres Bálintné, Zilahi Borbála, Mile Sándorné és hozzátartozója, Tóth Fekete Jób és lánya, Szőkéné Papi Ágnes, Nagy Jánosné, Kiss Imréné, Imre Endréné, dr. Kórizs Tamás, dr. Gyergyói Lászlóné, Fülöp Gáborné, Diós János, Palágyi Kálmánné, Fehér Imréné, Kürti Lászlóné és lánya, Mészárovics Tiborné, Gaálné Szilágyi Erzsébet, Túrkevei Szociális Otthon, Nyikos Istvánné, Karcagi Térségi Szociális Otthon, Sípos Sándorné, Laguna Fürdőszoba és Csempeszalon, Demeterné Piroska, valamint intézményünk azon ellátottai, akik szintén kinyilvánították támogató szándékukat. Ducza Gyuláné foglalkoztatás-szervező Szépkorúak télbúcsúztató farsangja A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központban, az Idősek Klubjában a szépkorú otthonlakók 2010 februárjának utolsó hetében tartották meg hagyományos télbúcsúztató farsangi összejövetelüket. A résztvevőket és a meghívott vendégeket Gonda Antalné intézményvezető köszöntötte. Ezt követően kezdetét vette a régen várt, a napi gondokat száműző esemény. Az ápolók és gondozottak közös műsorában elhangzottak versek, felcsendültek ének és zeneszámok. Nagy tapsot kaptak a vidám jelenetek szereplői, valamint az egyéni és csoportos jelmezekben felvonuló örökifjú klubtagok. A télbúcsúztató farsang jó hangulatához hozzájárult a vendéglátás, a tombola, a zene és tánc is. A tél elbúcsúztatása után a szervezők máris megkezdték a felkészülést a következő évszakot köszöntő újabb rendezvényükre. Ari Géza P i a c i H í r m o n d ó Megújult a Piaci hírmondó. Kedden és szombaton, 7 és 10 óra között a város legfrissebb híreivel várjuk a piac vásárlóit. A hírmondóban Ön is hirdethet. A lehetőségekről érdeklődjön Soós Ritánál délelőttönként a Városháza 27-es irodájában, az 59/ as telefonszámon vagy a címen.

11 2010. március 6. Kisbíró 11. oldal Meglepetést rejteget a rehabilitációs hozzájárulás figyelmeztet a Magyar Agrárkamara Meglepődhet, aki nem követte figyelemmel a rehabilitációs hozzájárulás sorsát és a jogalkotók munkáját. A változások miatt ugyanis a kisvállalkozásnak, amely mondjuk eddig 2 millió forint körüli rehabilitációs hozzájárulást fizetett, 2010-ben már 12 milliót kell! Ez érintheti az összes magyar mezőgazdasági kisvállalkozást, vagyis a 20 főnél több dolgozót foglalkoztató céget, de más ágazatokban tevékenykedőkre is vonatkozik - figyelmeztet a Magyar Agrárkamara. Január 1-jétől változott a rehabilitációs hozzájárulás (rh) mértéke és fizetésének módja. A lényeg: az a vállalkozás, amely 20 főnél több munkavállalót foglalkoztat, köteles rehabilitációs hozzájárulást fizetni. (Kivéve a közhasznú és közmunkában érdekelteket, fegyveres testületeket, kölcsönzött munkásokat foglalkoztatókat.) Eddig azok, akik nem tudtak a munkavállalók 5 százaléka erejéig megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatni, azoknak rh-t kellett fizetniük. Ennek mértéke forint volt évente, fejenként. Úgymond ezzel lehetett megváltani" egy-egy megváltozott munkaképességű nemfoglalkoztatását" től viszont ez az összeg már forintra nőtt - hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara. Vagyis annak a cégnek, amely például 200 dolgozót foglalkoztatott, és nem foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozót, 10 fő után kellett fizetni forintot, tehát összesen egy év alatt forintot. Januártól ez az összeg már forint. A rehabilitációs hozzájárulás alól mentesülnek azok a 20 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalatok, amelyek munkavállalóinak legalább 5%-a csökkentett munkaképességű. Arról, hogy miként kell kiszámítani a rh-t, miként kell azt befizetni, hogyan kell kiszámolni egy cégnek, hogy ténylegesen hány fő után kell rh-t fizetnie, a Magyar Agrárkamara honlapján olvashatnak további részleteket. (Készült a Magyar Agrárkamara közleményének felhasználásával. Szerk.) Pályázati lehetőségek Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselőtestülete február 23-i ülésén döntött az idei pályázatok kiírásáról ben a következő célokra lehet pályázni: - a helyi kiadványok támogatására, - a városi társadalmi (civil) szervezetek támogatására, - a nyári táborok támogatására, - helyi, székházzal rendelkező civil szervek székház üzemeltetési költségeinek támogatására, - szabadidősport-programok támogatására, - utánpótlás-nevelési feladatok támogatására. A pályázati kiírások, illetve a pályázati adatlapok megtalálhatók a oldalon, illetve átvehetők a Polgármesteri Hivatal Intézményi Osztályán (Városháza 27-es számú iroda), illetve a Városháza portáján. KÖSZÖNJÜK! február 1-jétől február 28-ig, öt éven keresztül Kisújszálláson és Kenderesen a Kétdoki Kft. látta el lelkiismeretesen az orvosi ügyeletet. Március 1-jétől a REÁLMED Kft. váltotta fel a korábbi szolgáltatót. Ezúton köszönjük a színvonalas ellátást a Kétdoki Kft. két tulajdonosának, dr. Gyergyói Lászlónak és dr. Kórizs Tamásnak, illetve mindegyik orvosnak, ápolónak, gépkocsivezetőnek, akik részt vettek az ügyelet ellátásában. Kecze István polgármester Kiskerti tanácsok Február még téli hónapnak számít, de már remény van az enyhülésre. Ezt igazolja a hó alól kibújó hóvirág is. Régi regulák szerint már a Zsuzsannák elviszik a havat, megszólaltatják a pacsirtát. Ez idén elmaradt, így a fagy uralmának megtörése Mátyásra vár. A legszorgalmasabb gazdasszonyok ilyenkor tyúkot ültetnek. A gazdák leengedik az olvadó hólevet az őszi vetésekről, műtrágyáznak. A felfagyott talajon felkészülnek a mák, a tavaszi árpa vetésére. A kertekben fel kell készülni a szőlő, málna, szeder metszésére, a fák törzsének tisztítására, trágyázására. Szerezzük be a répa, zöldség, borsó, mák, saláta, sóska vetőmagot, duggatni való hagymát, és ha melegszik, pirul a talaj, elkezdhetjük a vetést, duggatást. Készüljünk fel a lemosó permetezésre, amit csak fagymentes időben lehet végezni. Fontos, hogy előtte hosszú nyelű ollóval vágjuk le a fák ágvégein lévő aranyfarú hernyók fészkeit, és azokat égessük el. Kerti szerszámainkat is javítsuk ki, készítsük fel a tavaszi munkákhoz. Dr. Ducza Lajos agrármérnök M E G HÍ V Ó március 24-én órakor a Kisúj Étteremben Kárpátaljai Nosztalgia Est A Szernyei tanulókért Alapítvány volt tagjai, valamint a Kundombi Kertbarát Kör tagjai részére közös beszélgetést tartunk március 24-én órai kezdettel. Beszámolunk az elmúlt húsz év magyar-kárpátaljai barátságról, a jelenlegi szernyei helyzetről és a Kundombi Kertbarát Kör éves programjáról. Itt szeretnénk továbbítani Szernye polgármesterének, Zsidik Sándor úrnak jókívánságait: közösségük minden lakója nevében szívélyes üdvözletüket küldik Szernyéről. Büszkék arra, hogy 20 éve példás a magyar-magyar barátság Szernye és Kisújszállás között. Az estére szeretettel várunk minden érdeklődőt és támogatót. Információ: Máté Zoltán 06-20/

12 12. oldal Kisbíró március 6. II. Választási közlemény A most megjelenő választási közleményünkben a következő információkkal egészítjük ki az Országos Választási Iroda által a évi országgyűlési képviselők választásáról összeállított lakossági tájékoztató anyagot. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2010. (II.23.) számú önkormányzati határozatával megválasztotta a Kisújszállás város szavazóköreiben közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait a következők szerint: 1. szavazókör Művelődési és Ifjúsági Központ (Kisújszállás, Deák Ferenc u. 6.) Tagok: Almássy Attiláné, Konczné Bakos Mária, Szabó Albertné Póttagok: Flak Jánosné, Lichtblau Lászlóné, Nagy Lajosné, Tatárné Kenéz Anikó 2. szavazókör 48-as Olvasókör (Kisújszállás, Kígyó u. 35.) Tagok: Csányi Károlyné, Nagy Imre, Rácz Károlyné Póttagok: Nagyné Majláth Emese, Pardi Erika 3. szavazókör Nagykun 2000 Mg. Rt. (Kisújszállás, Petőfi u ) Tagok: Kása Istvánné, Nyitrai Istvánné, Oláh Róza Póttagok: Bögös Sándor, Járfás Józsefné, Nánási Melinda 4. szavazókör Lobogó 98 Kft. (Kisújszállás, Esze Tamás u. 23/a.) Tagok: Blum Endréné, Csiszár Istvánné, Vígh János Endréné Póttagok: Bárdi Sándorné, Csiszár Gizella, Farkas Kató 5. szavazókör Kossuth Lajos Általános Iskola (Kisújszállás, Rákóczi u. 1.) Tagok: Ferenczi Lászlóné, Pethe Rózsa, Újj Lajosné, Póttagok: B Szabó Kálmán, Szalai Árpád, 6. szavazókör Petőfi Óvoda (Kisújszállás, Széchenyi u. 9.) Tagok: Pethe Mihály Lajosné, Kása Gábor Istvánné, Weldin Kálmán Póttagok: Dankó András, Zilahi Zita 7. szavazókör Sásastó úti Óvoda (Kisújszállás, Sásastó u. 5.) Tagok: Rázsó Sándorné, Szoboszlai Lászlóné, Vatai Ferenc Károlyné Póttagok: Csipes Diána, Gyányi Károly, Vitális Tamásné 8. szavazókör Béla Király úti Óvoda (Kisújszállás, Béla Király u. 67.) Tagok: Sarkadi Lajosné, Tóth Péterné, Veres Lászlóné Póttagok: Csíkiné Regényi Éva, Somogyiné Harmati Angéla, Tóth Tünde 9. szavazókör Civil Ház (Kisújszállás, Vásár u. 16.) Tagok: Ari Katalin, Bocskai Sándorné, Dávidné Benkő Erzsébet Póttagok: Bana Gábor, Kató Tamásné 10. szavazókör Bocskai Óvoda (Kisújszállás, Bocskai u. 43.) Tagok: Csorja Sándor, Szuperák Józsefné, Tóth Gézáné Póttagok: Balatoni Zsoltné, Füsi Judit 11. szavazókör Kádas György Általános Iskola és Gyermekotthon (Kisújszállás, Bajcsy Zsilinszky u. 37.) Tagok: Gönczi Mihályné, Márkus Jánosné, Szenczi Ferencné Póttagok: Fodorné Szöllősi Edit, Szabóné Kása Edit, Szeles Gyula Jánosné 12. szavazókör Szociális Gondozási Központ (Kisújszállás, Téglagyár u. 10.) Tagok: Demeter Lajosné, Kovács Lajosné, Nagy Lajosné Póttagok: Kása Kálmán, Szombatné Márkus Andrea Meddig lehet delegálni a szavazatszámláló bizottságokba? A szavazatszámláló bizottságoknak a fentieken felüli, további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetőleg listát állító jelölő szervezet, illetve független jelölt bízza meg. Ezt legkésőbb április 2-án 16 óráig jelentheti be a Helyi Választási Iroda Vezetőjénél (Városháza, emelet 20-as iroda). Hogyan szavazhat, aki lakóhelyétől a szavazás napján távol, de Magyarországon belül van? Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől Városháza földszint 4. és 5. szobájában igazolást kérhet. Az igazolást a választás első és második fordulójára egyaránt személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb április 9-én 16 óráig lehet kérni. Ajánlott levélben úgy kell igényelni, hogy az legkésőbb április 6-án megérkezzen a lakóhely szerinti helyi választási irodához. A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a honlapon, illetve az Okmányirodában (földszint 4. és 5. számú iroda). (folytatás a következő oldalon)

13 2010. március 6. Kisbíró 13. oldal A Helyi Választási Iroda Vezetője az első fordulót megelőző 3. napig (2010. április 8-án 16 óráig) kérelmére egy alkalommal visszaveszi a névjegyzékre azt a választópolgárt, akit a névjegyzékből igazolás kiadása miatt törölt, valamint bevonja a számára korábban kiadott igazolást; amennyiben a választópolgár mindkét fordulóra igazolást kapott, de csak az egyik forduló tekintetében kéri visszavételét a névjegyzékre, a másik fordulóra új igazolást ad ki. A névjegyzéket április 10. után lakcímváltozás miatt nem lehet módosítani. Aki e határidő után lakcímét megváltoztatja, a módosítás ellenére a korábbi lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Hogyan szavazhat, aki lakóhelyétől a szavazás napján távol, külföldön van? A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választópolgár a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől március 19-én óráig kérheti. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár március 19-én óráig módosíthatja annak a külképviseletnek a megnevezését, ahol a választójogát gyakorolni kívánja, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből és visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe Hogyan szavazhatnak a mozgásukban gátolt választópolgárok? A mozgásában gátolt választópolgár a mozgóurnát írásban kérheti a Helyi Választási Iroda Vezetőjétől (Városháza, Okmányiroda, földszint 5. számú iroda), illetőleg a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól. Az írásbeli kérelem továbbítására a mozgásában gátolt választópolgár más választópolgár segítségét is igénybe veheti. A beazonosítás érdekében javasoljuk, hogy a kérelemben kerüljön feltüntetésre Ügyeljünk a bejelentési kötelezettségekre Kisújszállás Város Önkormányzata 2010-ben is mentesíti a 70 év feletti egyedülálló ingatlantulajdonosokat a kötelező közszolgáltatási szerződés alapján végzett települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díj megfizetése alól. A kedvezményhez a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-hez (Kisújszállás, Kossuth L. u. 74./ Tel.: 59/ ) kell kérvényt benyújtani. Felhívom azonban minden kedvezményezett, illetve hozzátartozói, örökösei figyelmét, hogy amennyiben a kezdevményre mentesítésre okot adó körülményekben változás történik, a kedvezményezett elhalálozik vagy az ingatlan lakatlanná válik, azt 15 napon belül jelezzék a szolgáltatónak vagy a Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályán (59/ ). A bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredően jogosulatlanul igénybe vett támogatásokat utólag kiszámlázzák. Deméné dr. Demeter Judit osztályvezető a választópolgár neve, lakcíme, szavazókör száma, a választópolgár névjegyzékbeli sorszáma. A mozgóurnás szavazás lebonyolítására a választópolgár lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottság, igazolással szavazó választópolgár esetében - a település egészére kiterjedő illetékességgel a kijelölt szavazatszámláló bizottság (1. számú szavazatszámláló bizottság, Kisújszállás, Művelődési és Ifjúsági Központ, Kisújszállás, Deák F. u. 6.) illetékes. Információ A választással, szavazással kapcsolatos tudnivalókról folyamatosan tájékoztatjuk a választópolgárokat a Kisbíró hírlevélen, a honlapon és a Városháza hirdetőjén keresztül. A Helyi Választási Iroda Vezetője: Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző, elérhető: Városháza emelet 20. számú iroda, cím: telefonszám: 59/ Helyettese: Kacsó Sándorné aljegyző, elérhető: Városháza emelet 20. számú iroda, cím: telefonszám: 59/ A választópolgárok, a jelöltek és a jelölőszervek tájékoztatása érdekében a Helyi Választási Iroda a Városháza emelet 20-as szobájában információs szolgálatot működtet, ahol telefonon (59/ , , ) vagy személyesen munkaidőben bárki érdeklődhet. A Helyi Választási Iroda a Városháza hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján ( Választás 2010/országgyűlési választások menüpont alatt rendszeresen választási tájékoztatást, hirdetményt, közleményt tesz közzé. Helyi Választási Iroda Behajtani tilos a kerékpárosoknak is január 1-jén változtak a közlekedésre vonatkozó szabályok. A módosítások között szerepel, hogy a kerékpárosok behajthatnak az egyirányú utcákba. De csak akkor, ha ezt külön tábla jelzi! Sajnos, sokan a kiegészítő tábla hiányában is behajtanak az egyirányú utcákba, ami balesetveszélyes. Kisújszálláson is sokan mennek szembe a forgalommal szabálytalanul. Városunkban ugyanis sehol sem engedett a szűk utcák, a parkoló gépjárművek miatt a kerékpárosok behajtása. A másik, gyakran előforduló probléma, hogy sötétben nem lehet látni a kerékpárosokat. Bár a bicikli kötelező felszerelése a lámpa, sokan nem használják. A láthatóságot segítik a fényvisszaverő csíkot tartalmazó táskák, ruhák, illetve a láthatósági mellény is. Ha ezeket viselik, az autósok hamarabb észreveszik Önöket, és elkerülhető a baleset. Tán Eszter Hírek, programok, aktualitások:

14 14. oldal Kisbíró március 6. Az Arany János Városi Könyvtár hírei A ÉVI KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. Könyvtári tagság nélkül igénybe vehető ingyenes szolgáltatások: információkérés, tájékoztatás, dokumentumok helyben használata, Közhasznú Információtár. 2. Könyvtári tagsággal ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: emagyarország Pont: 16 éven aluli gyermekkönyvtári olvasók számára és felnőtt könyvtári olvasóknak e- Közszolgáltatások használata, NAVA Pont használat, szkennelés, adatrögzítés (a szerzői jogok tiszteletben tartásával). 3. Szolgáltatási díjak: Beiratkozás: gyermekkönyvtár 700 Ft/év; felnőtt könyvtár 1300 Ft/év Egyéb: kézikönyvtár használat 200 Ft/hó, telefax használat 250 Ft/lap, fénymásolás 20 Ft/lap, internet használat 90 Ft/óra, nyomtatás 20 Ft/lap, számítógépes tagság 500 Ft/negyedév, könyvtárközi kölcsönzés keretében kért dokumentum postaköltsége, olvasójegy pótlás 50 Ft/alkalom, késedelmi díj 50 Ft/alkalom, felszólító postaköltsége 100 Ft/alkalom, elveszett dokumentum díja vételi ár vagy a dokumentum leltári értékének két-, háromszorosa. A helytörténeti kiadványok árusítása aktualizált jegyzék alapján, a Galéria könyvtári rendezvényterem bérbeadása minden alkalommal előzetes árkalkuláció alapján történik. 4. Kedvezmények: Beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek: 18 éven aluliak, 70 éven felüliek, könyvtári-, közművelődési-, levéltári területen dolgozók, könyves vasárnapon minden beiratkozó, pedagógus nap előtti héten minden beiratkozó pedagógus. A felnőtt könyvtárba beiratkozott olvasók a gyermekkönyvtárba ingyen iratkozhatnak be. 50% kedvezményre jogosultak beiratkozáskor a pedagógusok, a 18 éven felüli diákigazolvánnyal rendelkezők, a munkanélküliek, a nyugdíjasok, a gyed-en, gyes-en lévők december között a évre féláron lehet beiratkozni. A beiratkozott olvasók egész évben 50% kedvezményt kapnak minden szolgáltatásunk díjából. Októberben minden könyvtárhasználó féláron veheti igénybe szolgáltatásainkat. * * * március között kerülnek megrendezésre a költészet napi versmondó versenyek, melyekre szabadon választott verssel március 18-ig lehet nevezni. Információ: 59/ , plakátok. * * * Március óra Gyermekkönyvtár: Mesés kincses sziget * * * Köszönjük a felajánlott kiadványokat dr. Bartha Júliának, az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesületnek (Szolnok), az Európa Háznak (Budapest), a Szép Házak Kft.-nek (Budapest), a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karának, a TIPP-CULT Kft.-nek, Konczné Bakos Máriának, Szűcs Istvánnénak és Bartucsek Emiliának, valamint dr. Vincze Sándornak az adományt. Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezető A Tűzoltóság hírei Az év legrövidebb hónapja bőven adott feladatot a kisújszállási tűzoltóknak. Az elmúlt időszakban 6 tűzeset történt. Sajnos több lakástűz is volt közöttük. Hiába a jó szándékú figyelmeztetés, a tájékoztatás, ennek ellenére a kémények, tüzelő- fűtőberendezések állapota sok helyen nem kielégítő. A kéményseprők kitisztítják a kéményt, tájékoztatnak a feltárt hibákról, a tűzoltók is segítenek a megelőzésben. Fogadják meg, mert amikor már ég a tető is, késő a sajnálkozás. Az elmúlt hónapban szinte minden hétre jutott lakástűz. Műszaki mentés 12 alkalommal volt. Itt jellemzően az időjárási és útviszonyoknak megfelelően közúti balesetek felszámolásához kellett vonulni. Az elmúlt hónapban 4 esetben kellett kamiont is érintő balesetnél beavatkozni. Sajnos ezeknek a nagy járműveknek a mentése időben és igénybevételben is sokkal nagyobb, mint a személygépkocsikat érintő baleseteknél. Sajnos ismét elkezdődtek a vaklármák. Egy esetben riasztott a régi ismerősünk valótlan eseményhez. Itt a belvizes időszak. Bár az illetékes szakemberek a lehető legtöbbet megtettek a belvízelvezetés érdekében, azért még maradtak fehér foltok. Kérünk minden ingatlantulajdonost, a vízelvezető árkokat, átereszeket tartsák tisztán ezzel is segítve a víz lefolyását. A víz szennyvízrendszerbe történő bevezetése szabálytalan. Az alacsonyabb területen lakókat elöntheti a szennyvíz. Amennyiben ilyen a szakhatóságok tudomására jut, azt büntetheti. Jön a tavasz! Nyomatékosan megkérünk minden gazdálkodót, kerttulajdonost, hogy a száraz avart, gazt ne gyújtsák meg! Sajnos sokan nem mérlegelik a veszély nagyságát. Egy hirtelen feltámadó szél miatt a tűz ellenőrizhetetlenül elterjedhet és anyagi károkat, személyi sérülést is okozhat! A kora tavaszi időszakra, mindenkinek tűz és kármentes napokat kíván a kisújszállási tűzoltóság állománya nevében: Mészáros Lajos

15 2010. március 6. Kisbíró 15. oldal Farsang a Béla Király Úti Óvodában Farsangi hetünket február között rendeztük óvodánkban. Meggyőződésünk, hogy a gyerekek számára a legkedvesebb ünnepkör a farsang. Évek óta 1 hétre tervezzük, hogy a kicsiknek a lehető legtöbb lehetőséget biztosítsuk a jelmezes bemutatkozásra, az alakoskodó játékokra, a táncra és az önfeledt szórakozásra. A hét folyamán minden nap új játékokkal, ötletekkel gazdagítottuk a programot, így nagy várakozással érkeznek már reggel az óvodába. A gyerekek egyre jobban felszabadultak és február 18-án egy nyílt rendezvényen már bátran mutatták be szüleiknek és vendégeinknek saját jelmezüket, a jelmezhez kapcsolódó kis verseiket. Nagyon örültünk, mert a szülők ötletes, szép jelmezeket készítettek, a gyerekek bátrak és aranyosak voltak és sokan megtiszteltek jelenlétükkel. Mindig kedves vendég számunkra Demeter Jánosné képviselő asszony, aki rendszeresen látogatja rendezvényeinket, sokat segít óvodánknak és mindig megajándékozza a gyerekeket tárgyi ajándékokkal is. Ezúton is szeretnénk megköszönni ezt az önzetlen segítséget. Voltak mások is, akik szívesen támogatták rendezvényünket tombola felajánlásokkal. Ők a következők: Elt Hungary Kft., Marady Optika, Dorka Divatáru Kenéz Annamária, Gabo Optika, Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete, Gólya Gyógyszertár, Herczegné Gazdag Eszter, Universal, Cuk-Hor Bt., Dobák Dekor Dobák Tibor, Topáz Ékszerüzlet, Illatszerbolt Püspöki Jenőné. Minden vállalkozónak, szülőnek és segítő szándékú embernek szeretnénk köszönetet mondani önzetlen segítségükért. Külön kiemelném a napközis konyha dolgozóinak munkáját, akik vállalták, hogy megsütik a finom farsangi fánkot a rendezvényre igen hamar elfogyott bizonyítva, hogy nagyon finom volt. Köszönet érte. Külön köszönet illeti azokat a szülőket is, akik jelentős szerepet vállaltak a szervezésben. Támogatásukkal a gyermekcsoportokat fejlesztő játékokhoz segítették. Minden támogatónknak, segítőnknek köszönetünk és nagyrabecsülésünk mellett erőt, egészséget és sikereket kívánunk a továbbiakban. A farsangi hetet pénteken egy nagy közös játékkal, tánccal és a bűvész műsorral zártuk le, melyre a szülők is eljöttek. A bűvész minden jelenlévőt elvarázsolt ügyességével. Jó volt látni a boldog és csodálkozó felnőtt és gyermek tekinteteket. Azt hiszem, megérte a sok fáradtság. Reméljük, hogy sok kedves élmény és emlék maradt meg a gyermekekben a farsangról, amire szívesen fognak visszagondolni. A Béla Király Úti Óvoda Nevelőtestülete nevében: Törös Kálmánné FELHÍVÁS A Vasvári Óvoda, idén lesz 60 éves. Ebből az alkalomból május 29-én ünnepséget szervezünk, melyre szeretettel meghívunk mindenkit, aki az elmúlt hat évtized alatt itt töltötte óvodás éveit. Kérjük, résztvételi szándékukat április 15-ig jelezzék az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Tel: Mindenkit szeretettel várunk. Ünnepeljünk együtt! A Vasvári Óvoda kollektívája Óvodai beíratás Kedves Szülők! A leendő óvodások beíratásának időpontja: március (hétfő-kedd-szerda) délelőtt 8-12 óráig, délután óráig. Helye: Művelődési és Ifjúsági Központ (Deák Ferenc u. 6.) Be kell íratni azokat a gyerekeket: - akik még nem járnak óvodába és a következő tanévben betöltik az 5. életévüket (számukra a beíratás kötelező), - akik augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és a nevelési évben kezdik majd el az óvodát. Igény szerint be lehet íratni azokat a gyermekeket is, akik 3. életévüket a felvételtől számított fél éven belül betöltik. Őket kialakult szobatisztaságuk, valamint a szabad férőhelyek esetén a jogszabályban meghatározottak szerint kijelölt körzeti óvodákban tudjuk felvenni. A beiratkozáshoz szükséges: - a leendő óvodás születési anyakönyvi kivonata, - a leendő óvodás TAJ kártyája, - valamint lakcímkártyája. A beiratkozásra a gyerekeket és a szülőket együtt várjuk! Városi Óvodai Intézmény Általános iskolai beíratások Az általános iskolai beíratásokra március én (kedd-szerda) de és du óra között kerül sor a következők szerint: - az Arany János Általános Iskolában a Kálvin téri épületben, - a Kossuth Lajos Általános Iskolában a Rákóczi úti új épületben, - a Török Pál Református Általános Iskolában az Arany János út 1. sz. alatti épületben. Az önkormányzat általános iskoláiban a jövő tanévben három első osztály indítható. Az önkormányzat döntése alapján mindkét általános iskolánk egy-egy elsős osztályt tervezhet, a harmadik első osztály pedig abban az általános iskolában indulhat, amely iránt nagyobb igény lesz a gyermekek, illetve a szülők részéről. (Szerk. KMJ) P i a c i H í r m o n d ó Megújult a Piaci hírmondó. Kedden és szombaton, 7 és 10 óra között a város legfrissebb híreivel várjuk a piac vásárlóit. A hírmondóban Ön is hirdethet. A lehetőségekről érdeklődjön Soós Ritánál délelőttönként a Városháza 27-es irodájában, az 59/ as telefonszámon vagy a címen.

16 16. oldal Kisbíró március 6. ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tudjuk, hogy nehéz szülői feladat megfelelő iskolát, tanító nénit választani gyermekeik számára. Annak érdekében, hogy a legjobb döntést hozhassák, az átmenetet segítő programunk már november óta zajlik, és folytatódik áprilisig. Ezen kívül a kis focisták edzéseken vehetnek részt az iskola tornatermében. Különböző rendezvényeinken az óvodások is részt vehettek. A mi kisiskolásaink is ellátogattak bábműsorukkal az ovisokhoz. A beiratkozás időszakában bemutató foglalkozásokat szervezünk a Szabadság téri épületben (Szabadság tér 2.): március 16., kedd 7.50 K. Szabó Jánosné testnevelés, 2. a-b 8.45 Farkasné Szőke Katalin matematika, 2. b 9.45 Baloghné Demeter Ildikó magyar, 2. a Kovács Sándorné matematika, 2. a március 18., csütörtök 7.50 Kecskésné Herczegh Kata néptánc, 2. b 8.45 Kovács Sándorné matematika, 2. a 9.45 Farkasné Szőke Katalin magyar, 2. b Holló Lászlóné informatika, 2. a Ugyanezeken a napokon délután játékos sportfoglalkozást és bemutatót tartunk minden érdeklődő számára 15,00 órától 16,30-ig az iskola központi épületének tornatermében (Kálvin u. 3.) Az emelt szintű sportcsoport iránt érdeklődők számára képességmérést is szervezünk, közben szívesen válaszolunk a szülők kérdéseire. Kérem, engedjék meg, hogy röviden bemutassuk azokat a kollégáinkat, akikkel a gyerekek első osztályban találkozni fognak, ha iskolánkba iratkoznak. Farkasné Szőke Katalin több évtizedes tapasztalattal rendelkező 1-2. osztályos tanítónő; Kovács Sándorné és Baloghné Demeter Ildikó az utóbbi évek kedvező tapasztalatai alapján délelőtt-délutáni együttműködés keretében vezetik az osztályt; K. Szabó Jánosné testnevelő, egyben gyógytestnevelő; Kecskésné Herczegh Kata néptánc pedagógus; Holló Lászlóné évek óta tanít informatikát alsósainknak; Pillmanné Süveges Beáta német nyelvtanár; Nagy Lajos angol nyelvtanár; Kolicsné Vincze Erika gyógypedagógus; Hornokné Juhász Erika fejlesztő pedagógus. Az Arany János Általános Iskolába íratott óvodások számára az alábbi programot kínáljuk őszétől: augusztus között napközis jellegű osztálytábort szervezünk (megfelelő számú jelentkező esetén,); - első osztálytól tanítunk néptáncot, idegen nyelvet és informatikát; - a gyógytestnevelés foglalkozásokra igény szerint átkísérjük a napközis tanulókat; - két osztály esetén az egyik osztályban kompetencia alapú programmal oktatjuk a matematikát; - az emelt szintű sportcsoportba bármelyik első osztályba járó tanuló járhat; - az iskola tanulóinak ingyenesen biztosítjuk a korosztályos labdarúgó, kosárlabda és kötélugró edzéseken való részvételt; Minden foglalkozást (délelőtti órák, menza, napközi, fejlesztő foglalkozások, néptánc, szakkör, edzés) a Szabadság téri épületben szervezünk számukra. Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket. Tekintsenek be iskolánk életébe! Az Arany János Általános Iskola nevelőtestülete KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Kedves kis Barátaink, kedves iskolába induló Gyerekek! Biztosan izgatottan számoljátok a napokat, és várjátok már az iskolakezdést. Ugye kíváncsiak vagytok a tanító nénikre, az iskolai életre? Mi is szeretnénk megismerkedni Veletek! Látogassatok el programjainkra a Rákóczi úti épületünkbe! Suli-kóstolgató foglalkozások: óra Zsibongó (Játékos torna) óra Varázsceruza (Kézműveskedés és számítógépes rajzolgatás) óra Utazás Meseországba (Bábozás, színházasdi) óra Csengő-bongó (Diri-dongó kórus fellépése) óra Tarkatánc (Ovis diszkó élő zenével) N yílt tanítási órák: Ének 2. c Vadas Ilona Környezetismeret 2. a Farkasné Rácz Julianna Szövegértés-szövegalkotás 2. c Oláhné Horváth Ibolya Angol 4. a Faragóné Gergely Éva Matematika-logika 2. c Oláhné Horváth Ibolya Számítástechnika 2. a Eperjesi Éva Ének-zene 2. c Matematika 2. a Vadas Ilona Farkasné Rácz Julianna Az emelt szintű ének-zenei oktatásra jelentkezők meghallgatása: óráig óráig Kedves Szülők! A 2010/2011-es tanévben iskolánkban indul: - emelt szintű ének-zene képzés; - emelt óraszámú informatikai képzés; - szakkörök: sport, színjátszó, angol, matematika, ECDL vizsgára felkészítő; - napközi otthoni, diákotthoni foglalkozások. Iskolánk nevelési-oktatási céljait, feladatait, tevékenységeit, módszereit pedagógiai programunkban olvashatják, mely megtalálható az iskola könyvtárában és honlapunkon is. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

17 2010. március 6. Kisbíró 17. oldal TÖRÖK PÁL REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolánk Kisújszállás legősibb és folyamatosan fejlődő intézménye. A nálunk tanuló gyermekek családias, nyugodt légkörben sajátíthatják el az ismeretanyagot. Osztálylétszámaink kedvezőek, így kellő figyelmet fordíthatnak pedagógusaink minden egyes tanulóra. Jelenlegi első osztályunk 24 fővel a legmagasabb létszámú osztály. Öt éve csak emelt szintű osztályokat indítunk. A 2010/2011. tanévben informatika-testnevelés emelt szintű első osztályt indítunk. Informatika szaktantermünk a Munkácsy úti épületünkben áll alsós tanulóink rendelkezésére. A felső tagozatos diákok az Arany János úti épületünkben, külön szaktanteremben tanulják az informatika tantárgyat. Jelenlegi első osztályunkban az informatika oktatás csoportbontásban folyik, így minden diákunk külön gépen dolgozik. Ezen felül délutáni szakkör formájában is biztosítjuk az informatikát alsós és felsős tanulóink számára. Munkácsy úti épületünkben minden tanterem, központi épületünkben három terem interaktív rendszerrel felszerelt. A zenét kedvelő gyermekek számára énekkarunk számos lehetőséget biztosít. A különböző fellépéseken túl országos megmérettetéseken is nagy sikerrel vesznek részt tanulóink évek óta. Iskolánk énekkara a városi karácsonyi hangversenyek résztvevőjeként is méltán ismert. Sport vonatkozásában is egyre kiemelkedőbb eredményeket tudhat magáénak iskolánk. Állandó résztvevői vagyunk a városi és megyei duatlon, triatlon és egyéb sportversenyeknek. Iskolánk biztosítja délutáni foglalkozások keretében a fiúk és lányok, alsó és felső tagozatos diákok számára külön-külön a sportolási lehetőséget, versenyre való felkészítést. A dráma kiemelt helyet foglal el a mindennapi oktatásban, melynek eredménye a városi, megyei vers - és prózamondó versenyek dobogós helyezései. Minden tanulónk évente négy alkalommal (mikulás, karácsony, farsang, anyák napja) szerepel fénytechnikával és hangosítással felszerelt színpadunkon. Mindenkit szeretettel várunk a bemutató órákra és délutáni foglalkozásainkra. Látogassanak el iskolánkba, ismerjenek meg minket! Sipos Emese igazgató Elsős tanító néni: Kalina-Bodó Zsuzsa Bemutató órák, délutáni foglalkozások Március 11., csütörtök - Munkácsy épület osztály matematika Kalina-Bodó Zsuzsa osztály testnevelés Szalainé Fejes Andrea osztály magyar Kalina-Bodó Zsuzsa Játékos iskolaváró foglalkozások: óráig a Munkácsy úti épületünkben Március 17., szerda - Munkácsy épület osztály magyar Kalina-Bodó Zsuzsa osztály hittan Mátyási Mariann osztály matematika Kalina-Bodó Zsuzsa Játékos iskolaváró foglalkozások: óráig a Munkácsy úti épületünkben Március 24., szerda - Munkácsy épület osztály matematika Kalina-Bodó Zsuzsa osztály informatika Majláth Antal osztály környezetismeret Kalina-Bodó Zsuzsa Játékos iskolaváró foglalkozások: óráig a Munkácsy úti épületünkben Március 26., péntek - Arany János úti épület : Gryllus Vilmos Kossuth díjas művész gyermekműsora a tornateremben Játékos számítógépes foglalkozás: óráig az Arany János úti épületben. Március 29., hétfő - Munkácsy épület Játékos iskolaváró foglalkozások: óráig a Munkácsy úti épületünkben. Kedves Szülők, Gyerekek! Kalina Bodó Zsuzsának hívnak, jövőre én leszek a Török Pál Református Általános Iskola első osztályosainak osztályfőnöke ben születtem Berettyóújfaluban. Jelenleg Püspökladányban élek a férjemmel, akivel 2007-ben kötöttük össze életünket. Általános iskolai tanulmányaimat Püspökladányban végeztem a Petőfi Sándor Általános Iskolában. Második osztályos koromtól jártam hegedű órákra, majd később megtanultam furulyázni is. Mivel a zene közel áll hozzám, az iskolai kórus tagja voltam mind általános, mind középiskolában. Középiskolai éveimet a püspökladányi Karacs Ferenc Gimnázium matematika tagozatán végeztem el. Itt a zene mellett a matematika iránti szeretetem is erősödött, valamint az eddig tanult német nyelvtudásomat angollal bővítettem. Innen kerültem a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolára, ahol tanító-kommunikáció szakon diplomáztam. A kommunikáció szaknak köszönhetően megismerkedtem olyan módszerekkel, gyakorlatokkal, amelyek segítik a tiszta, helyes beszéd kialakítását, valamint újságírást is tanultam, melynek segítségével az informatika világában is könnyebben boldogulok. Szakmai gyakorlataim során rengeteg jól bevált régi és új tanítási módszerrel ismerkedtem meg (Zsolnay módszer, Lovászné módszere, globális módszer, hangoztatóelemző-összetevő módszer, különféle kompetenciák egyéni fejlesztése, mint a szövegértést, logikai gondolkodás fejlesztése, és lehetőségünk nyílt a kéttanítós modellt alkalmazva tanítanunk.) Mielőtt ide kerültem, dolgoztam már más általános iskolában is, de szívből örülök, hogy ebbe az intézménybe kerülhettem, és itt taníthatok. Nyugalmat, biztonságot és szeretetet tapasztaltam mind a kollégáim, mind a gyerekek felől. Tanulóink megismerkednek a Bibliai történeteken keresztül az emberi együttélés alapvető szabályaival. Sajnos a mai felgyorsult világunkban ezek az alapvető értékeink eltűnőben vannak. Ahhoz, hogy a mai gyermekek tisztességes felnőtteké váljanak, elengedhetetlen egy szilárd alapokra helyezett erkölcsös élet felépítése, melyre iskolánk kiemelt hangsúlyt helyez. Iskolánk nagy gondot fordít a gyermekek biztonságérzetének kialakítására, a nyugalom megteremtésére. Ehhez nyújt segítséget a református iskolákban már ismert egyedi házirendünk, mely minden ide járó diákunkra egyaránt érvényes! Nálunk nem megengedett a neveletlen, mások biztonságérzetét sértő vagy veszélyeztető viselkedés. Intézményünk modern felszereltsége tovább segíti mind a fiatalos, lendületes tantestületünk munkáját, mind a gyerekek tanulását. Minden tantermünk interaktív felülettel és Internettel felszerelt, melyek segítségével modern keretek közt taníthatjuk kicsiny nebulóinkat, és segíthetjük a XXI. századi, versenyképes ismeretek megszerzéséhez. Ezek mellett hangsúlyos helyen van iskolánkban a színjátszás. Tornatermünkben a kialakított színpadnak köszönhetően már egészen kicsi korban legyőzik lámpalázukat, és megtanulnak szorongás nélkül kilépni a nagyközönség elé. Kis létszámunknak köszönhetően minden osztály minden tanulója szerepel a Mikulás ünnepségünkön, a karácsonyi ünnepségünkön, a farsangi mulatságunkon és az anyák napján egyaránt. Azon vagyok és leszek, hogy minden reám bízott gyermeknek biztosítsam a nyugodt, szeretetteljes légkört az eredményes tanulás elérésében. Tisztelettel: Kalina-Bodó Zsuzsa, leendő első osztályos tanító

18 18. oldal Kisbíró március 6. Arany-napok 2010 Az Arany János Általános Iskola hagyományos kulturális rendezvénysorozatára került sor névadónk születésnapja alkalmából február 27. és március 2. között. Ismét tanulók és kísérőik érkeztek hozzánk Pacsérról, illetve Négyfaluból. Írásos pályaműveket, ősi lakóhelyeket mintázó maketteket, egyéni és csoportos báb produkciókat, ízes beszédüket, és otthon maradt barátaik, régi ismerőseink üdvözletét hozták. Rendezvényünket Kisújszállás Város Önkormányzata, az Arany Diák Alapítvány és a bécsi székhelyű ACES alapítvány is támogatta pénzben nyújtott segítséggel. Ezen kívül a város intézményeit, civil szervezeteit, számos magánszemélyt, szülőt sikerült bevonni a kun hagyományokra visszatekintő és a húsvéti készülődést feldolgozó programokba. Segítségüket köszönjük! Felsorolni is nehéz, mi minden fért bele a programba. A vendégek és vendégfogadók fürödtek, a Nagykun Táncegyüttes Nagykunsági krónika című műsorával kezdődött a nyitó rendezvény, volt bábelőadás és táncház is. Hétfőn rendhagyó irodalomórát, beavató színházi előadást, kézműves foglalkozásokat, fánksütést, farsangot és diszkót tartottunk, Kunhegyesre pedig kirándulást szerveztünk. Volt még rendőrségi beszélgetés, testépítő bemutató, viseleti- és makett kiállítás is, de az óceánok-tengerek tablóbemutató is sokakat vonzott. Kedd délelőtt igyekeztünk az iskolán kívüli tudás birtokosait is bemutatóra bírni. Így tojásfestést, szalmafonást, lovaglást, lóápolást, kunsági dalokat, tarsolylemez díszítést hallhattak és próbálhattak ki a gyerekek. A keresztény szellemiségű Palánta Gyermekmisszió húsvéti bábelőadását is megtekinthették a kicsik. A megszerzett tudásukról kérdőíveken adtak számot az osztályok. A díjkiosztó ünnepség kedd délben az Arany Iskola drámaszakkörének előadásával és kunsági dalok közös éneklésével ért véget. A Négyfaluból és Pacsérról érkezett vendégek ebéd után indultak haza. Nagy Lajos igazgató Földtulajdonosi közösség közgyűléséről február 9-én órától tartotta soron következő közgyűlését az 1675/ as számú vadászterület földtulajdonosainak közössége a Nagykun 2000 Mg. Zrt. székházában. A közgyűlésen jelenlévő földtulajdonosok meghallgatták a közös képviselő beszámolóját a évi pénzügyi helyzetről, a haszonbérleti díjak kifizetéséről, a évi maradványösszegek felhasználásáról december 31-ig Ft vadászati földhaszonbér lett kifizetve, ebből egyéni termelők részére Ft, míg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére Ft ben maradványérték nem keletkezett. A közgyűlés elrendelte a év után járó vadászati földhaszonbérek kifizetését december 31-ig, melyet a Nagykun 2000 Mg. Zrt. pénztárában lehet felvenni. A közgyűlésen Kovács Sándor fővadász tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt év legfontosabb eseményeiről, a több hónapos aszály okozta nehézségekről, a károkról. A közgyűlés meghallgatta a 2010-es évre vonatkozó legfontosabb elképzeléseket, a megvalósítandó feladatokat. Ágfalvi László közös képviselő Farsang a Kossuth Iskolában február 20-án délután tartottuk az alsó tagozatos tanulók farsangját. Gyerekek, szülők és pedagógusok is nagy örömmel és izgalommal készülnek minden évben erre a napra. A fénypontja mindig a jelmezesek felvonulása. Az idén is több mint száz kisdiák öltözött ötletes, munkaigényes és szebbnél szebb jelmezbe, melyet az ügyes anyukák, apukák készítettek időt és fáradságot nem kímélve. Öröm volt látni a vidám, kacagó gyerekeket, akik, míg izgatottan vártak a zsűri döntésére, jóízűen falatoztak a sok, látványra is szép, de még annál is finomabb süteményből, amit az anyukák és nagymamák készítettek nagy gonddal - így segítve a diákönkormányzatot. Sikert aratott a musical szakkörösök két előadása, a Csibetánc és A padlás című musical részlete, a Szilvásgombóc. Hagyományainkhoz híven a helyezést elért jelmezesek értékes jutalmat kaptak, de üres kézzel nem tért haza senki, minden jelmezbe öltözött kisdiák választhatott magának ajándékot. A napot a sok tombolatárgy kisorsolásával zártuk. Reméljük, mindenki jól érezte magát és kellemes élményekkel tért haza. Farkasné Rácz Julianna Óceánok-tengerek projekt A TÁMOP pályázat keretében az Arany János Általános Iskolában a természettudományos tárgyak tömbösítésének köszönhetően olyan műhelymunka alakult ki, hogy a 7.b osztályosok és tanáraik lelkesedése egy pályázati feladaton túli ötlet megvalósítását is eredményezte. A biológia, földrajz, fizika és kémia tantárgyak január-februári tananyagai mind érintették a tengerek élővilágát. Így ezt a témát délutáni felkészüléssel, riportok, kutatómunka készítésével, majd egy, a Tropicáriumba szervezett tanulmányi kirándulás keretében dolgozták fel a gyerekek. A négy hetes munka végén szüleiknek és tanulótársaiknak, valamint az Arany-napok vendégeinek is bemutatták a téma alapos feldolgozásáról bizonyságot tevő, saját maguk által készített tablóikat. Köszönöm Csatáriné Kovács Mária, Szabóné Miltényi Katalin és Erneszt Antal Pál kollégáim ötletgazdag, többletterheket vállaló munkáját, a szülők segítségét és a gyerekek lelkesedését! Nagy Lajos igazgató Közlekedésbiztonság gyermekszemmel Immár hagyomány, hogy az Országos Balesetmegelőzési Bizottság rajzpályázatot hirdet Közlekedésbiztonság gyermekszemmel címmel. Az óvodások, alsó és felső tagozatos gyerekek A/4 vagy A/3 méretű képekkel pályázhatnak különböző technikákkal (grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino, tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz) készült alkotásaikkal. A rajzok hátoldalán fel kell tüntetni a készítő nevét, életkorát és lakcímét, valamint iskolájának nevét, címét és telefonszámát. Az alkotásokat április 9-ig várják a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Balesetmegelőzési Bizottság címére (5000 Szolnok, Baross út 39.) Az OBB szakmai zsűrije által kiválasztott alkotások májusában kiállításon vesznek részt. További információ: Dávid Mónika r. százados 56/ es mellék.

19 2010. március 6. Kisbíró 19. oldal Téli esték a Kossuth Iskolában Napjaink felgyorsult életritmusában, a teljesítménykényszer, a stressz szorításában egyre kevesebb idő jut a közös együttlétek tartalmas, meghitt eltöltésére. Oláhné Horváth Ibolya és Zsolnainé Szilágyi Zita tanító néni Téli esték címmel egy hetes programsorozatot szerveztek a gyerekeknek és szülőknek, mellyel a régi idők hangulatát idézték az iskola falai közé. A 2. c osztályos gyerekek nagy izgalommal kutattak régi tárgyak, szokások, játékok után. Az összegyűjtött kincsekből kiállítást rendeztek termükben. A látvány szemnek és szívnek gyönyörködtető volt. Megérintett mindenkit, amikor a gyerekek bemutatták ezeket a tárgyakat (mángorló, bányászlámpa, mozsár stb.). Olyan hozzáértően, olyan választékos szóhasználattal meséltek ezek használatáról, hogy mi, szülők ámulattal hallgattuk őket. Mesét szőttek, ami önmagában is érték, de ami mégis ritkaság napjainkban, az a mód, ahogyan ezek a pici gyerekek egymást hallgatták, érdeklődve, megtisztelve egymást figyelmükkel. Mitől van ez? Talán a kompetencia alapú nevelésből fakad? Talán a hozzáértő pedagógus személyisége? Talán csak a kettő szerencsésen találkozott. Egy biztos, van mit tanulnunk gyermekeinktől! Citerával kísért népdalok szólaltak meg a gyerekek és Ujj Tünde népdalénekes előadásában. Később fergeteges hangulat kerekedett a Nagyné Majláth Emese által vezetett táncházban. A teljesség igénye nélkül említem meg a következő napok eseményeit, mely alatt sor került sütemények (málé, máglyarakás) készítésére. A népmesei keretbe ágyazott sorverseny igazi élmény volt a gyerekek számára. Nem a győzelem a fontos, hanem az, hogy jól éreztük magunkat. - fogalmazták meg a gyerekek. Kézműves tevékenységek is színesítették a heti programot, ahol Baloghné Böbe néni segítségével ismerkedtek a gyerekek a csutkababák, figurák készítésével. Játszva tanultak és tapasztaltak, úgy, hogy észre sem vették. A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg, cselekvésein keresztül sajátít el, majd képes alkalmazni képességei, készségei által. Ibolya tanító néni fontosnak tartja, hogy tanítványai minél több tapasztalathoz, élményhez juthassanak, építve a természetes gyermeki kíváncsiságra, egyéni képességükre. Ez a pedagógus részéről elhivatottságot, nagy odafigyelést és fáradságos munkát igényel. Fáradságos munkát, amiért köszönet jár. Köszönet, amit a mi tanító nénink szerényen fogad, hiszen nem ezért, hanem a gyerekekért teszi amit tesz. Egyszerűen szereti őket. Szereti őket önmagukért, azért, mert olyanok, amilyenek. Köszönjük. Farkas Hajnalka Tünde szülő Kedves felnőttek, gyerekek! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a Szalmaműhely húsvéti készülődésére, amit március 26-án (pénteken) délután óráig tartunk a Papi Lajos Alkotóházban. Csak ollót hozz magaddal, és a húsvétra hangolódunk szalmából, csuhéból. Országos Szalma- és Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesület Köszönetnyilvánítás A 2010 januárjában megalakult Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete ágynemű és törülköző gyűjtést szervezett a szociális otthon, az Idősek Klubja és a városban élő rászoruló családok részére. A szociális otthon lakói és az intézmény vezetősége nevében szeretném megköszönni a város lakosságának a felajánlott textíliákat, az egyesület vezetőségének a szervezést. Az otthon 120 férőhelyes, nagyon sok idős lakónk fekvő, illetve demens beteg. Ruházatukat, ágyneműjüket naponta többször kell váltani, hogy komfortérzetük megfelelő legyen. Az adománygyűjtő akció lezárult, de még mindig érkeznek felajánlások, és a továbbiakban is szívesen fogadjuk segítségüket, hogy lakóinknak harmonikus, boldog időskort tudjunk biztosítani. Szűcs Zsuzsanna intézményvezető ápoló Versenyző kedvű gyerekek a Kossuth iskolában Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy a téli hónapokban különböző vetélkedőket, tanulmányi versenyeket rendezünk. Az osztályszintű megmérettetés után a legügyesebb gyerekek alsós társaik előtt mutathatták be azokat a verseket, népdalokat, melyeket heteken át gyakoroltak tanító nénijükkel, szüleikkel. Az oklevél, s a tárgyi jutalom mellett az igazi kitüntetés az, hogy akik a legjobb helyezést érték el, képviselhetik iskolánkat a városi versmondó versenyen. A harmadik osztályosok Fekete István Vuk című regényét, a negyedikesek Erich Kästner A két Lotti című ifjúsági regényét dolgozták fel a tanítási órákon. Az itt szerzett tapasztalatok alapján könyvankétokat szerveztünk. A vetélkedőkön nagy volt az izgalom. A gyerekek állandóan a táblát lesték, mikor melyik csapat áll nyerésre, ki lesz az első. A végén pontozás nélkül, maguk szórakoztatására dramatikus jelenetet adtak elő társaiknak. Mindannyian sokat derültünk rajtuk. Az itt készült gyönyörű illusztrációk faliújságunkat díszítik. Februárban alsós munkaközösségünk szervezte a helyesíró, felolvasó, matematika városi tanulmányi versenyeket 3. és 4. osztályosoknak. Itt 72 kisgyerek mérte össze tudását. Minden kategóriában az első három helyezett oklevél és könyvjutalomban részesült. Szeretnénk a továbbiakban is megőrizni ezeket a szép hagyományokat, hiszen tehetséges gyermekeink örömmel mérik össze tudásukat hasonló korú társaikkal. A legtehetségesebbek pedig megyei szintű versenyeken képviselik iskolánkat. Orosné Igriczi Erzsébet munkaközösség-vezető Hírek, programok, aktu alitások: ww w.kisujsza llas.h u

20 20. oldal Kisbíró március 6. Segítsünk személyi jövedelemadónk 1+1%-ával Hogy kinek? Összeállításunkkal azoknak szeretnénk segíteni, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával helyi alapítványok, közösségek munkáját kívánják támogatni. Alapítvány, szervezet neve Székhelye Képviselõje Adószáma "A Holnap Menedzsereiért" Alapítvány Széchenyi u. 4. Szabó Tamás A "Kisújszállási Gyógy- és Strandfürdőért" Alapítvány Vásár u. 64. Szénási László A Kisújszállási Zenedéért Alapítvány Rákóczi u. 3. Pintér Istvánné (Aki a Mellofon Fúvósegyüttest szeretné támogatni, az a Kisújszállási Zenedéért Alapítvány adószámát és nevét jelölje meg.) Alföldkutatásért Alapítvány Széchenyi u. 64. Dr. Tóth Albert Alsós Gyermekeinkért Alapítvány Szabadság tér 2. Ferenczné Subicz Katalin "Arany Diák Alapítvány Kálvin u. 3. Domján László Arany János DSE Kálvin u. 3. K. Szabó Jánosné Arany János Városi Könyvtár Szabadság tér 2. Gubuczné Tomor Mária Belszervi Betegek, Rokkantak Napsugár Egyesülete Szab. u. 1/A. II./5. Kovács Kálmán Békés Öregkorért Alapítvány Téglagyár u. 10. Tapasztó Szabolcs Boldog Gyermekekért Alapítvány Sásastó u. 5. Demeter Istvánné "Együtt a holnapért" Alapítvány Bajcsy-Zs. u. 37. Urbán Szabó Jánosné Griff Motoros Club Sportegyesület Győri u. 29. Molnár Tamás "Gyermekeink Műveltségéért" Alapítvány Széchenyi u. 4. Szabó Tamás Illéssy Alapítvány Arany J. u. 1/a. Dr. Tölgyvári Béla Kisújszállási 56-os Emlékek Ápolása Alapítvány Kálvin u. 1. Sípos Árpád Kisújszállási Egészségügyi Alapítvány Nyár u. 2. Dr. Gyergyói László Kisújszállási Lövészklub Eszperantó u. 10/a. Hornyák János Kisújszállási Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület Szabadság tér 1. Szabolcsi Károly Kisújszállási Technikai Sport Klub Zsodoma u. 33. Molnár Sándor Kisújszállási Városi Ösztöndíj Alapítvány Szabadság tér 1. Dr. Kiss Kálmánné Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Szabadság tér 1. Tatár Zoltán Kisújszállás Sport Egyesület Deák F. u. 6. Majláth Antal Magyar Postagalambsport Egyesület Bocskai u. 7/12. Vígh Zsigmond Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete Kálvin u. 7. Fülöp Gáborné MOVE Kht. Segítség Támogató Szolgálat Deák F. u. 10. Szántó-Kalmár Anita Móricz Zsigmond Diák Sport Egyesület Széchenyi u. 4. Rehócsin Mária Munkás Horgász Egyesület Kisújszállás Béla király u. 14. Zsoldos László Művelődési és Ifjúsági Központ Deák F. u. 6. Janó Lajos Nagycsaládosok Egyesülete Bem u. 30. Mészáros Teréz Nagykun Kisújszállásért Alapítvány Szabadság tér 1. Dr. Vincze Sándor Nagykun Nádor Huszár Közhasznú Kulturális Egyesület Horváth-tanya Horváth György "Összefogással a kisújszállási Kossuth Lajos Általános Iskolás tanulókért" Alapítvány Kossuth u. 2. Molnárné Bucsai Ildikó Református Iskoláinkért Alapítvány Kálvin u. 1. Garaguly Zsigmond "Petőfi" Vadásztársaság Rézműves u. 13. Posztós János Phoenix Kulturális Egyesület Rákóczi u. 3. Radics Zoltán Református Temetőinkért Alapítvány Kálvin u. 1. Sípos Árpád "Szülők a Gyermekekért" Alapítvány Széchenyi u. 9. Farkas Gyuláné Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Köztestülete Nyár u. 2. Kecze István Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Nyár u. 2. Mészáros Sándor Városi Polgárőrség Arany J. u. 6. Dr. Malatinszky András Az alábbiakban azoknak az egyházaknak, egyházi közösségeknek a kódszámát közöljük, melyeknek jövedelemadónk plusz 1%-át ajánlhatjuk fel: Magyarországi Református Egyház (technikai szám: 0066) Magyar Katolikus Egyház (technikai szám: 0011) Magyarországi Baptista Egyház (technikai szám: 0286) Élő Ige Gyülekezet (technikai szám: 0482)

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére Tárgy: Döntés az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (Eftv.) végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati kérdések 1. Mi a teendő az AM könyvekkel?

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 19-én 17 órakor, - közmeghallgatással egybekötött ülésén Bánhalmán. - Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 1 Ebben a fordulóbban a szennyvízcsatornázás megvalósításához szükséges dokumentáció (vízjogi létesítési engedély megszerzése, szükséges tanulmányok elkészítése,

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

be/sfp-08089/2015/mlsz

be/sfp-08089/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abaliget Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Abaliget Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3170 A kérelmező

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 18. szám 2007. december 18.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 18. szám 2007. december 18. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 18. szám 2007. december 18. Áldott, békés karácsonyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. április 15. napjára (szerda) 10.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 14-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok

II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok CIVIL SZERVEZETEK MEGÚJULÓ MŰKÖDÉSI KÖRNYEZETE TANANYAG kézirat II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok Írta: Gottgeisl Rita Láng Noémi Készült az Emberi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-ai testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Melléklet: Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

be/sfphpm01-05201/2015/mkosz

be/sfphpm01-05201/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dunaújvárosi Sárkányok SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

Szegi Emma polgármester

Szegi Emma polgármester KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu M E G H Í V Ó A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

be/sfp-09450/2015/mlsz

be/sfp-09450/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Etyek Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Etyek SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 600 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti 102/2012.(V.11.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata

Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata MÓRHŐ Kft. közüzemi szabályzat Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési Üzletág Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzata Mór, 2010... Jóváhagyta: Előszó A Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Távfűtési

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 15-JOGI/../2015. Ajánlattételi felhívás Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár épülete kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében tárgyú, a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Elıterjesztés a járásokról, a járási hivatalok kialakításáról, valamint a polgármesteri hivatalok,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Budavári Önkormányzat elmúlt egy éves tevékenységéről és a 2011-2014-es ciklusprogramról

BESZÁMOLÓ a Budavári Önkormányzat elmúlt egy éves tevékenységéről és a 2011-2014-es ciklusprogramról BESZÁMOLÓ a Budavári Önkormányzat elmúlt egy éves tevékenységéről és a 2011-2014-es ciklusprogramról A Budavári Önkormányzat éves közmeghallgatása jó alkalom arra, hogy bemutassuk az elmúlt egy évben elért

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Jakus Tünde, Kovács Gábor,

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben