Magyar - Na vi szótár v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar - Na vi szótár v. 13.06"

Átírás

1 Magyar - Na vi szótár v Tirea Aean (Corey Scheideman) & Markì (Mark Miller) Compiled and Translated by Kifkeyä Nari és P.A. li makto Utolsó frissítés: Ez egy Magyar-Na vi szótár. Vastag betűk mutatják a magyar szavakat. Dőlt betűk a Na vi megfelelőjüket. Sima betűvel szedve található a nyelvtani besorolás: a zárójelekben további megjegyzések. A «x» infixet jelent, ahol pl. t«pre-first»«1»ar«2»on azok pozícióját jelöli. A tulajdonneveket nagybetűvel kezdjük. A és a + azt jelzi, hogy egy képző vagy egy toldalék a szó bármely oldalára kerülhet. Feltételezzük az elhajlás mibenlétének ismeretét. Rövidítések: = morfémahatár + = gyengítő morfémahatár <> = infixum mn. = melléknév told. = toldalék hsz. = határozószó ksz. = kötőszó ö.szó = összetett szó mut.n. = mutató névmás gesz. = nyelvi gesztus, indulatszó kérd. = kérdőszó fn. = főnév n.e. = nem emberekre/személyekre szám = számnév cs.sz. = csak személyekre part. = partikula (járulékszó, változatlan alakú, nem ragozható szó) nm. = névmás tul.n. = tulajdonnév ige = ige i.(átn) = ige (angol szerint állapotjelző tárgyatlan) i.(t) = ige (angol szerint tárgyas) i.(tn) = ige (angol szerint tárgy nélküli) i.(tm) = ige (angol szerint tárgyas módbeli) i.(tnm) = ige (angol szerint tárgyatlan módbeli) sbd. = subordinated Források Az összes szót próbáltuk legjobb tudásunk szerint a lehető legmegbízhatóbb forrásból beszerezni. Az eredet alsó indexben található az IPA átírás után, ez megmondja, hogy eredetileg honnan származik egy-egy szó. Történeti érdekességként: a szótár eredetileg abból az 500 szóból állt, melyet Dr. Frommer 2010 márciusában bocsátott rendelkezésünkre. Ahogy a nyelv tovább fejlődött, további szavak kerültek bele, ezeket Dr. Frommertől a személyes blogján és en keresztül kapjuk. Dr. Frommer arra kérte a LearnNavi.org közösségét, hogy segítsen új szavakat kitalálni a Szókincsbővítési Projecten keresztül. Ez a project folyamatosan zajlik, és sok általunk javasolt szó bekerült ebbe a szótárba. Másik forrás: szabadon használható toldalékokkal ellátott szavak, illetve olyan toldalékolt szavak, melyeket Dr. Frommer használt, és így létezőnek tekinthetőek. A források sorrendje, a legmegbízhatóbbtól a legkevésbé megbízhatóig: 1

2 PF = Dr. Paul Frommer M = the Movie (a Film) JC = James Cameron G = the Avatar Games (az Avatar játék) ASG = A Survival Guide (a Túlélési Kézikönyv) PND = Pandorapedia.com.... miatt: [ta.lun] P F told. talun... szerepében, mint: [sko] P F told. sko+...előtt (időben): [kam] P F told. kam 1 1, egy: [Paw] P F szám aw 2 2, kettő: [mu.ne] P F szám mune 3 3 nap múlva: [p'e.sr.aj] P F fn., hsz. pxesrray (eredete: trr nap) 3 napja: [p'e.sr.am] P F fn., hsz. pxesrram (eredete: trr nap) 3, három: [p'ej] P F szám pxey 4 4, négy: [ tsin] > P F szám tsìng 5 5, öt: [mr] P F szám mrr 6 6, hat: [pu.kap^] P F szám pukap 64, hatvannégy: [zam] P F szám zam 7 7, hét: [ki.næ] P F szám kinä 8 8, nyolc: [vol] P F szám vol a 8-as jele (nem az értéke!) (pl. telefonszámnál használható): [PEjt^] P F fn. eyt 9 2

3 a 9-es jele (nem az értéke!) (pl. telefonszám- nál használható): [najn] P F fn. nayn A (anya)méh: [pr.ku] P F fn. prrku (összetétel ebből: prrnen csecsmő és kelku otthon) (azért) mert: [a.lun.ta] P F ksz. alunta (azért), hogy; valaminek az érdekében: [fpi] P F told. fpi+ aaa: [slo.snep^] P F aaa slosnep (eredete: snep aaa) abbahagy, befejez: [ft an] P F i.(tnm) ftang abbahagy, felfüggeszt (a cselekvés folytatódni fog): [fp ak^] P F ige fpak abban az esetben, úgy, akkor: [ha] P F ksz. ha abban az időben mikor, amikor: [kr.a] P F ksz. krra (eredete: krr idő) abc: [sna.pam.rel.vi] P F fn. snapamrelvi (eredete: pamrelvi betű (fonetikus jel)) accidentally, unintentionally: [nit.kan.lu.ke] P F adv. nìtkanluke (összetétel ebből: nìtkan purposefully, deliberately és luke- without) acquaintance (with the potential for becoming a friend): [PEj.la.naj] P F n. eylanay (eredete: eylan friend) ad: [t IN] P F i.(t) tìng addig, azalatt: [ tsa.kr >.vaj] P F hsz. tsakrrvay (összetétel ebből: tsakrr akkor és vay -ig) addigra, mire, amíg: [li.sre] P F hsz. lisre+ (összetétel ebből: li már és sre+ előtt) aggasztó dolog, aggodalom oka/forrása: [snum. tsim] > P F fn. sngumtsim (összetétel ebből: sngum aggodalom és tsim forrás) aggasztó, nyugtalanító: [snu.nap] P F mn. sngunga (eredete: sngu aggodalom) aggodalom: [snum] P F fn. sngum aggodalom oka/forrása, aggasztó dolog: [snum. tsim] > P F fn. sngumtsim (összetétel ebből: sngum aggodalom és tsim forrás) aggódva, bosszúsan: [ni.snum] P F hsz. nìsngum (eredete: sngum aggodalom) agy: [El.tu] P F fn. eltu aha, ja, oké: [sran] P F hsz., gesz. sran ahogy/mint...; ahogy, (ugyan)úgy, olyanképpen (helyzetből adódó hasonlóság): [ten.fja] P F ksz. tengfya (összetétel ebből: teng megegyező és fya o út) ahova vissza lehet vonulni, magán terület: [sno.mo] P F fn. snomo (összetétel ebből: sno saját és mo terület) ajak: [sej.ri] JC fn. seyri ajándék: [st'e.li] P F fn. stxeli ajánl: [st'e,nu,t IN] P F i.(t) stxenutìng (eredete: stxenu ajánlat, fn.) ajánlat: [st'e.nu] P F fn. stxenu (összetétel ebből: stxeli ajándék és lonu elereszt) akadály, barikád: [E.k'an] P F fn. ekxan akadályoz: [h ul. tst' Em] > P F i.(t) hultstxem akar: [n Ew] P F i.(tm) new aki, amely(ik) (határozói mellékmondat kötőszava): [a] P F,LN alár. a akik közül meghalt néhány), túlélő (pl. olyan csoport tagjai: [lem.rej] P F mn. lemrey (eredete: emrey túlél) akinek vágynak a jelenlétére), hiányzó, hiányolt (mint egy távollévő ember: [lom] P F mn. lom akkor: [ tsa.kr > ] P F hsz. tsakrr (eredete: tsa- az és krr idő) akkor, úgy, abban az esetben: [ha] P F ksz. ha akként/úgy..., -ként, mint/ahogy: [na] P F esz. na akként/úgy..., ként, mint/ahogy: [p'el] P F told. pxel aktuális, időszerű, szezonális (étel, zöldség vagy állat): [ki.mar] P F mn. kìmar aktív, energikus: [wa.lak^] P F mn. walak akármennyire, bármily: [Ni.an] P F,SW hsz. ngian alacsony: [tim] P F mn. tìm alapjában, alapvetően, lényegében: [ni.ran] P F hsz. nìran (eredete: ran belső tulajdonság) alapos ismeret, hozzáértés: [ tsul.fæ] > P F fn. tsulfä alapos, részletességre törekvő (személy): [le.no] P F mn. leno alaposan elsajátít: [ tsul.fæ > s i] P F i.(tn) tsulfä si (eredete: tsulfä ismeret) alaposan, részletesen: [ni.no] P F hsz. nìno alaposság, részletesség: [ti.no] P F fn. tìno alapvetően, alapjában, lényegében: [ni.ran] P F hsz. nìran (eredete: ran belső tulajdonság) alatt(a), alul: [æ.o] P F told. äo alj(a), fenék: [kl.pa] P F fn. kllpa 3

4 alkalmasint, megfelelő időben: [nik.mar] P F hsz. nìkmar (eredete: kìmar időszerű) alkalom, eset, ismételten előforduló cselekvések egyike: [a.lo] P F fn. alo alkony, este naplemente előtt: [sre.ton.pon] P F fn. sreton ong (összetétel ebből: sre előtt és txon ong alkony) alkony, sötétedés előtti időszak, naplemente után: [t'on.pon.maw] P F fn. txon ongmaw (összetétel ebből: txon ong naplemente és maw után) alkot, készít, létrehoz: [N op^] P F i.(t) ngop alkotás: [ti.nop^] P F fn. tìngop (eredete: ngop alkot, készít) alkotó: [Nop.ju] P F fn. ngopyu (eredete: ngop alkot) allergén: [fne.t'um] mn. fnetxum (eredete: txum méreg); Pl.: Oeri lu swoa fnetxum. alszik: [h a.h aw] P F i.(tn) hahaw alul, alatt(a): [æ.o] P F told. äo alámerül, lebukik, zuhan: [t awn] P F i.(tn) tawng alászáll, leereszkedik: [kl.k æ] P F i.(tn) kllkä (összetétel ebből: kllpa alj(a) és kä megy) amely magas szikláról vagy lebegő hegyről folyik le (megszámlálható), egyedülállóan magas, vékony vízesés: [se.pajl] P F fn. se ayl amely(ik) (határozói mellékmondat kötőszava), aki: [a] P F,LN alár. a amelyek egy folyamból vagy tavakból folynak (megszámlálható), egy csepp vagy kisebb vízesések sorozata: [sja.nan] P F fn. syanan amikor, abban az időben mikor: [kr.a] P F ksz. krra (eredete: krr idő) amit különösen kellemesnek talál, elfoglalt(nak lenni) (pozitív értelemben), elmélyed valamiben: [s u.l In] P F i.(átn) sulìn (eredete: ìn elfoglalt) amíg, -ig: [vaj.kr] P F ksz. vaykrr (összetétel ebből: vay -ig és krr idő) amíg, miközben, mialatt: [ten.kr] P F ksz. tengkrr (összetétel ebből: teng megegyező és krr idő) amíg, mire, addigra: [li.sre] P F hsz. lisre+ (összetétel ebből: li már és sre+ előtt) annak, hogy (alárendelő mellékmondat kötőszava): [fu.ri.a] P F nm., alár. furia (összetétel ebből: fì uri ez (topikális) és a határozói mellékmondat kötőszava) annyira, úgy: [ni.ft'an] P F hsz. nìftxan (eredete: fìtxan olyan) anya: [sap.nok^] P F fn. sa nok(eredete: sa atenuk C ) anyu: [sap.nu] P F fn. sa nu (becéző forma, eredetije: sa nok anya) anyuka (fiatal lányokra): [sap.nu. tsjip^] > P F fn. sa nutsyìp (eredete: sa nu anyu) apa: [sem.pul] P F fn. sempul apprentice teacher: [kar.ju.naj] P F n. karyunay (eredete: karyu teacher) apropó, mellesleg, jut eszembe: [ni.vin.kap^] P F hsz. nìvingkap (eredete: vingkap eszébe jut, beugrik) apró, kicsi, parányi: [hi.pi] P F mn. hì i apu: [sem.pu] P F fn. sempu (becéző forma, eredetije: sempul apa) arc, orca: [flawm] P F fn. flawm arc, orca, ábrázat: [kej] P F fn. key arc-csík: [pil] P F fn. pil arckifejezés: [key.rel] fn. keyrel (összetétel ebből: key arc és rel kép) attempt: [sæ.fmi] P F n. säfmi (eredete: fmi try, attempt) avatár-test (álomjáró test): [u.nil.ti.ran.tok'] JC,P F fn. uniltìrantokx (összetétel ebből: uniltìranyu álomjáró és tokx test) az: [sat^] P F nm. sat (a tsat gyengített alakja) az (csak személyekre): [ tsa.po] > P F nm. tsapo (összetétel ebből: tsa az a... és po ő) az (cselekvés): [ tsa.kem] > or [ tsa.kem] > P F mut.n. tsakem (eredete: tsa- az és kem tett) az (dolog): [ tsa.pu] > P F mut.n. tsa u (összetétel ebből: tsa az és u dolog) az (mutatónévmás): [ tsaw] > P F mut.n., nm. tsaw az (tárgyas esetben alanyként): [ tsal] > P F nm. tsal az a válasz: [tejn.a] P F fn. teynga (az összevonás elemei tì eyng a) az a válasz (jelölt alany): [tejn.la] P F fn. teyngla (az összevonás elemei tì eyng ìl a) az a válasz (tárgyeset): [tejn.ta] P F fn. teyngta (az összevonás elemei tì eyng it a) az ellenkező oldalon, ellentkező: [few.tu.sok^] P F mn. fewtusok (eredete: few át)(hétköznapi szóhasználatban (few. tsok) 4

5 az élet egyensúlya: [REj.PEN] P F fn. rey eng (eredete: rey él) az én saram (megbánás vagy vétkesség beismerése), bocs, szánom-bánom, sajnos, sajna: [Naj.t'o.a] P F gesz. ngaytxoa (összetétel ebből: ngeyä tiéd és txoa megbocsátás) az(on) a hely(en), ott: [ tsa. > tsen] > or [ tsa. > tsen] > P F mut.n., fn. tsatseng (összetétel ebből: tsa az és tseng hely) az, hogy (alárendelő mellékmondat kötőszava): [fwa] P F nm., alár. fwa (összetétel ebből: fì u ez (alanyeset) és a határozói mellékmondat kötőszava) azalatt, addig: [ tsa.kr >.vaj] P F hsz. tsakrrvay (összetétel ebből: tsakrr akkor és vay -ig) azaz hogy, más szóval: [a.lu] P F ksz. alu (eredete: a a melléknévjelző és lu van) (toldalékokhoz) azok a hírek: [fmawnta] P F fn. fmawnta (az összevonás elemei fmawn it a) azonnal, egy pillanat múlva: [p'i.swaw.aj] P F hsz. pxiswaway (összetétel ebből: swaw pillanat és ay jövő idejű igei infixum) azonos, egyenlő, megegyező: [ten] P F mn. teng azt ( tárgyként): [ tsat^] > P F nm. tsat azt, hogy (alárendelt tagmondatot jelez): [fu.la] P F ksz. fula (összetétel ebből: fì ul ez (jelölt alany eset) és a vonatkozói tagmondatot jelez) azt, hogy (alárendelő mellékmondat kötőszava): [fu.ta] P F nm., alár. futa (összetétel ebből: fì u-t ez-t (tárgyeset) és a határozói mellékmondat kötőszava) B (be)fed, (el)takar: [lew s i] P F i.(tn) lew si (eredete: lew takar) (bele)lát (spirituális értelemben), lény(eg)ében megért/felismer, grokkol : [k a.m E] P F i.(t) kame -ban/-ben, bent, benne, rajta, -on/-en/-ön: [mi] P F esz. mì+ -ból/-ből, -tól/-től, felől, irányából (időbeniségre is utalhat más idővel kapcsolatos szavakkal): [ta] P F esz. ta beugrik, eszébe jut: [v in.k ap^] P F i.(t) vingkap baj, ártalom: [k'u] P F fn. kxu bal (bal oldali): [ftær] P F mn. ftär bal oldal: [ftær.pa] P F fn. ftärpa (összetétel ebből: ftär bal és pa o oldal) baleset: [fe.kem] P F fn. fekem (összetétel ebből: fe rossz és kem tett) bar, rod, pole: [swek^] P F n. swek barikád, akadály: [E.k'an] P F fn. ekxan barlang: [slær] P F fn. slär barna: [kl.vawm] P F mn. kllvawm (összetétel ebből: kllte föld és vawm sötét) barát: [PEj.lan] P F fn. eylan barátság: [ti.pej.lan] P F fn. tì eylan (eredete: eylan barát) be miserable, suffer mentally or emotionally: [N æ.p æn] P F vin. ngä än be of value, have some positive value, be 5 worth something: [lej] P F vin. ley be worth something, be of value, have some positive value: [lej] P F vin. ley bead (decorative): [srok^] P F n. srok becsület, tisztesség: [me.u.i.a] P F fn. meuia becsületes, tiszteletreméltó: [me.u.i.a.nap] P F mn. meuianga (eredete: meuia becsület és nga tartalmaz) becsületesség, igazság(osság): [tim.wi.æ] P F fn. tìmwiä (eredete: muiä rendes, igazságos, helyes, becsületes) befejez, abbahagy: [ft an] P F i.(tnm) ftang befejez, elvégez: [ha.sej s i] P F i.(tn) hasey si (eredete: hasey kész, befejezett) befejez, lezár (a cselekvés eredményes): [P ip. a] P F i.(tn) i a befejezett vagy folyamatos kötőmóddal), bárcsak! (kívánság; a tényekkel szemben: [ni.ra.nal] P F hsz. nìrangal (eredete: rangal kíván) befejezett, kész: [ha.sej] P F mn. hasey befejezés: [ti.pip.a] P F fn. tì i a (eredete: i a befejez) befejező, utolsó, végső: [tor] P F mn. tor (eredete: toruk végső árny) befelé, bele, belülre, belsejébe: [nem.fa] P F told. nemfa (összetétel ebből: ne felé és mìfa -ban,-ben) bekerített nyílt terület, terület, völgy: [mo]

6 P F fn. mo bekövetkezik, (meg)történik: [l En] P F i.(tn) len bele, befelé, belülre, belsejébe: [nem.fa] P F told. nemfa (összetétel ebből: ne felé és mìfa -ban,-ben) belseje, belül, odabent: [mi.fa] or [mi.fa] P F fn., hsz. mìfa belsejébe, bele, befelé, belülre: [nem.fa] P F told. nemfa (összetétel ebből: ne felé és mìfa -ban,-ben) belső tulajdonság, lényeg, valaminek az alapvető természete, személyiség: [Ran] P F fn. ran belép: [fp' æ.k Im] P F i.(tn) fpxäkìm belül, belseje, odabent: [mi.fa] or [mi.fa] P F fn., hsz. mìfa belülre, bele, befelé, belsejébe: [nem.fa] P F told. nemfa (összetétel ebből: ne felé és mìfa -ban,-ben) bemutat, előad: [mu.w In.t' u] P F i.(t) muwìntxu (eredete: wìntxu mutat) bemutató, kiállítás: [sæ.win.t'u] P F fn. säwìntxu (eredete: wìntxu mutat) bemártás, merítés (folyadékba): [jem.fpaj] P F fn. yemfpay (összetétel ebből: yem rak és pay víz) bend: [i l] P F vin. il benne, bent, rajta, -ban/-ben, -on/-en/-ön: [mi] P F esz. mì+ bent, benne, rajta, -ban/-ben, -on/-en/-ön: [mi] P F esz. mì+ beszéd, szónoklat: [sæ.ft'u.li.pu] P F fn. säftxulì u (eredete: ftxulì u szónokol, beszédet mond) beszédet mond, szónokol: [ft' u.li.pu] P F i.(tn) ftxulì u (összetétel ebből: täftxu sző és lì u szó) beszédhang, énekhang: [mok.ri] P F fn. mokri beszél: [p l.t' E] P F ige plltxe beszél valamiről, értekezik, oda vonatkozót mond: [l awk^] P F i.(t) lawk beszélget, társalog: [p æn.k' o] P F i.(tn) pängkxo beszélgetés, megbeszélés: [ti.pæn.k'o] P F fn. tìpängkxo (eredete: pängkxo beszélget) beszélgetőtárs, társalkodó: [pæn.k'o.ju] P F fn. pängkxoyu (eredete: pängkxo beszélget) beteg: [sp'in] P F mn. spxin beteg, egészségtelen: [kel.fpom.tok'] P F mn. kelfpomtokx (összetétel ebből: ke nem és fpomtokx egészség) betegség, kór: [sæ.sp'in] P F fn. säspxin (eredete: spxin beteg) betegségi állapot: [ti.sp'in] P F fn. tìspxin (eredete: spxin beteg) beteljesülés, érettség, fejlettség: [ti.fjejn] P F fn. tìfyeyn (eredete: fyeyn érett, fejlett) betű (fonetikus jel): [pam.rel.vi] P F fn. pamrelvi (eredete: pamrel írás) betűzés (helyesírás): [pam.rel.fja] P F fn. pamrelfya (eredete: pamrel írás és fya o mód) bezárni: [ tstu > s i] P F i.(tn) tstu si (eredete: tstu zárt) bimbó, rügy: [pr.ne.sjul] P F fn. prrnesyul (összetétel ebből: prrnen csecsemő és syulang virág) biolumineszcencia, fénykibocsátás: [sju.ra.tan] P F,JC fn. syuratan (összetétel ebből: syura energia és atan fény) biolumineszcens szeplő, csillag: [tan.hi] P F fn. tanhì bird s nest: [ja.jo. tsrul] > P F n. yayotsrul (összetétel ebből: yayo bird és tsrul nest) bird, young of an animal, fish, insect: [li.ni] P F n. lini bizonyos, tiszta, világos: [law] P F mn. law biztonságban, biztonságosan: [ni.zaw.non] P F hsz. nìzawnong (eredete: «awn» befejezett melléknévi igenévi alak és zong megment) biztonságos: [k'u.ke] P F mn. kxuke (összetétel ebből: kxu ártalom és ke nem) biztonságosan, biztonságban: [ni.zaw.non] P F hsz. nìzawnong (eredete: «awn» befejezett melléknévi igenévi alak és zong megment) biztos, magabiztos: [am.pa.ke] P F mn. am ake (összetétel ebből: am a kétség és ke nem) bocs, szánom-bánom, sajnos, sajna, az én saram (megbánás vagy vétkesség beismerése): [Naj.t'o.a] P F gesz. ngaytxoa (összetétel ebből: ngeyä tiéd és txoa megbocsátás) bocsánatkérés: [ tsap.pa.lu.te] > P F fn. tsap alute bocsánatot kér: [ tsap.pa.lu.te > s i] P F i.(tn) tsap alute si (eredete: tsap alute bocsánatkérés) bokor: [ut.ral. tsjip^] > P F fn. utraltsyìp (eredete: utral fa) 6

7 boldogan, szerencsésen: [net.rip^] P F hsz. netrìp boldogtalan, szomorú, Milyen szomorú! : [ke.ft'o] P F gesz. keftxo bolond, őrült, őrületes: [lek.je.pun] P F mn. lekye ung (eredete: keye ung őrület) bomló állat vagy rothadó hús szagára emlékeztető: [k'æ.næn] P F mn. kxänäng bonyolult (dolog), finom, részletes, precíz: [hi.no] P F mn. hìno bonyolult, nehéz: [Næ.zIk^] P F mn. ngäzìk borús (pl.: felhős ég), zárt: [ tstu] > P F fn. tstu bosszankodik, dühöng: [st i] P F i.(tn) sti bosszant, dühít: [stej.k i] P F i.(t) steyki (eredete: sti dühöng és «eyk» műveltető igei infixum) bosszant, zavar: [sr æt'] P F i.(t) srätx bosszantás: [sæ.sræt'] P F fn. säsrätx (eredete: srätx bosszat) bosszúsan, aggódva: [ni.snum] P F hsz. nìsngum (eredete: sngum aggodalom) bout of suffering; episode of depression: [sæ.næ.pæn] P F n. sängä än (eredete: ngä än suffer mentally or emotionally) branch, fork, point of divergence: [jak^] P F n. yak breach, gap: [mek. tsen] > P F n. mektseng (összetétel ebből: mek empty és tseng place) break, snap in two: [k' ak'] P F vin. kxakx bumm! (hangutánzószó): [k'an.an.an] P F gesz. kxangangang bunkósbot (fegyver): [t'ewk^] P F fn. txewk buta, sötét: [snu.mi.na] CP mn. snumìna cs.sz. buta, tudatlan: [jaj.mak^] P F mn. yaymak buzgó, lelkes: [le.sop.ha] P F mn. leso ha (eredete: so ha lelkesnek lenni) cs.sz. báj, elegancia, kecsesség: [lo.ran] P F fn. loran (összetétel ebből: lor gyönyörű és ran belső tulajdonság) bár, ugyanakkor, ámbátor: [hu.fwa] P F ksz. hufwa bárcsak! (kívánság; a tényekkel szemben, befejezett vagy folyamatos kötőmóddal): [ni.ra.nal] P F hsz. nìrangal (eredete: rangal kíván) bármily, akármennyire: [Ni.an] P F,SW hsz. ngian bátor: [ tstew] > P F mn. tstew cs.sz. bátor, merész: [ti. tstew.nap] > P F mn. tìtstewnga (eredete: tìtstew bátorság, merészség) n.e. (pl. bátor tett) bátorság, merészség: [ti. tstew] > P F fn. tìtstew béke, jólét: [fpom] P F fn. fpom békésen, nyugodtan: [nim.wej] P F hsz. nìmwey (eredete: mawey nyugodt) bízik, függ valamitől, számit: [m on] P F i.(t) mong bízva, habozás nélkül: [ni.mal] P F hsz. nìmal (eredete: mal megbízható) bölcs: [t'an. tslu.sam] > P F mn. txantslusam (összetétel ebből: txan sok és tsl«us»am megért) büszke: [le.nr.a] P F mn. lenrra (eredete: nrra büszkeség) büszkeség: [nr.a] P F fn. nrra büszkén: [ni.nr.a] P F hsz. nìnrra (eredete: nrra büszkeség) bőr: [tap.len] P F fn. ta leng bőr (anyag): [flawk'] P F fn. flawkx bőséges, ízletes, pompás: [fwan] P F mn. fwang bűvészmutatvány, trükk, ügyes/speciális módszer: [in.jen. tsjip^] > P F fn. ingyentsyìp (eredete: ingyen titokzatosság érzése) C (csoport)tag: [ha.p'i.tu] P F fn. hapxìtu (eredete: hapxì rész) a célból/azért, hogy: [fte] P F ksz. fte (kötőmódú igével, alárendelt tagmondatban) cavity, hole, excavation with a bottom (visible or presumed): [ > tson.rop'] P F n. tsongropx (összetétel ebből: tsong valley és ropx hole) ceremony, ritual, rite: [sæ.pe.o.i.o] P F n. sä eoio (eredete: eoio ceremonious) change direction, diverge, go astray: [j ak^ s i] P F vin. yak si (eredete: yak point of divergence) cipő: [hawn.ven] P F fn. hawnven (összetétel ebből: hawnu véd, óv és venu lábfej) circle: [jo.ko] P F n. yo ko (eredete: yo perfect és ko on ring) closed shape roughly circular, ring, oval: [ko.pon] P F n. ko on (eredete: koum rounded, curved és on shape) cloth; a piece of cloth woven on a loom: [sræ] 7

8 P F n. srä colorful, multicolored, variegated: [p'aj.o.pin] P F adj. pxayopin (összetétel ebből: pxay many és opin color) confirm, validate: [ka.naj s i] P F vin. kangay si (eredete: kangay valid) copf, idegköteg: [ tswin] > P F fn. tswin copfocska: [ tswin. > tsjip^] > P F fn. tswintsyìp (eredete: tswin copf ) correctly, rightly: [ni.jawr] P F adv. nìyawr (eredete: eyawr correct, right) course, direction: [sa.lew.fja] P F n. salewfya (eredete: salew proceed és fya o path) csak: [ni.paw] P F hsz. nì aw (eredete: aw egy) csalódás, meghiúsult elvárások miatti érzelmi csalódottság, kiábrándulás: [jew.la] P F fn. yewla csalódást okozva, kiábrándítóan: [ni.jew.la] P F hsz. nìyewla (eredete: yewla csalódás) csapat, szakasz, katonai egység: [wem.po.nu] P F fn. wempongu (összetétel ebből: wem harcol és pongu csoport) csapda: [sæ.sjep^] P F fn. säsyep (eredete: syep csapdába ejt) csapdába ejt: [sj Ep^] P F i.(t) syep csapás (állaté vagy személyé), állatnyom: [ tsmim] > P F fn. tsmìm csatában legyőz, meghódít: [l æ.t' ajn] P F i.(t) lätxayn csecsemő: [pr.nen] P F fn. prrnen csekély, kevés: [him] P F mn. hìm csekélységed, kicsi te: [Na. tsjip^] > P F nm. ngatsyìp (eredete: nga you) csekélységem: [we. tsjip^] > P F nm. oetsyìp (eredete: oe én) cselekedet, tett: [kem] P F fn. kem cseles, trükkös (személy): [let.wan] P F mn. letwan (eredete: tute személy és wan elrejt) csend, némaság: [ti.fnu] P F fn. tìfnu (eredete: fnu elcsendesül) csendes: [ti.fnu.nap] P F mn. tìfnunga (eredete: fnu elcsendesül) csepp, pehely, szilánk: [Il.va] P F fn. ìlva csere-, helyettes, valami ami helyettesít valami mást: [sæ.rawn] P F fn. särawn (eredete: rawn kicserél) csevej: [ti.pæn.k'o. tsjip^] > P F fn. tìpängkxotsyìp (eredete: tìpängkxo beszélgetés) csillag, biolumineszcens szeplő: [tan.hi] P F fn. tanhì csillagcsoport: [sna.tan.hi. tsjip] > P F fn. snatanhìtsyìp (összetétel ebből: sna o csoport és tanhì(tsyìp) csillag) csillagkép: [sna.tan.hi] P F fn. snatanhì (összetétel ebből: sna o csoport és tanhì csillag) szó sz.: csillagcsoport csinos: [se.vin] P F mn. sevin cs.sz. (nőkre) csinál: [kem s i] P F i.(tn.). kem si (eredete: kem cselekedet) csinál, ntesz, összetett igékben szerepel: [s i] P F si képző toldalék csodálatos, klassz, fantasztikus: [ko.sman] P F mn. kosman csodálatosan: [nik.sman] P F hsz. nìksman (eredete: kosman csodálatos) csont: [t'æ.rem] P F fn. txärem csontváz: [sna.t'æ.rem] P F fn. snatxärem (összetétel ebből: sna o készlet és txärem csont) szó sz.: csontkészlet csoport: [po.nu] P F fn. pongu (eredete: po ő) cs.sz. csoport, készlet, halom, rakás: [sna.po] P F fn. sna o n.e. csésze: [ tsnal] > P F fn. tsngal csípő: [Pl.No] P F fn. llngo csók: [sæ.pom] P F fn. säpom (eredete: pom csókol) csökkent: [n æn] P F i.(tn) nän csökkenő mértékben, egyre kevésbé: [ni.næn.æn] P F hsz. nìnänän (eredete: nän csökkent) csúcs, tető: [fæ.pa] P F fn. fäpa csütörtök: [tr.mr.ve] P F fn. trrmrrve (összetétel ebből: trr nap és mrrve ötödik) cuki, kedves, imádnivaló: [ho.na] P F mn. hona cukiság, kedvesség: [ti.ho.na] P F fn. tìhona (eredete: hona kedves) curved, rounded: [ko.um] P F adj. koum cél(kitűzés): [ti.kan] P F fn. tìkan (eredete: kan megcéloz) 8

9 CANNOT FIND OSLETTER 0, nulla: [kew] P F szám kew D dal (ősi, szertartásos): [waj] P F fn. way dal, dallam: [lawr] P F fn. lawr dal, ének: [ti.rol] P F fn. tìrol (eredete: rol énekel) dallam: [waj.te.lem] P F fn. waytelem (összetétel ebből: way dal és telem zsinór) dallam, dal: [lawr] P F fn. lawr dalol: [waj s i] P F i.(tn) way si (eredete: way dal) darabolt, elosztott: [ke.paw] P F mn. ke aw (összetétel ebből: ke nem és aw egy) de: [slæ] P F ksz. slä de csak ritkán), erős vízesés, jellemzői: fültépő hangja és halálos ereje (megszámlálható: [k'or] P F fn. kxor de csak ritkán), vadvízi zuhatag (megszámlálható: [ tsel. > tsul] > P F fn. tseltsul de helyette, de inkább: [ki] P F ksz. ki de inkább, de helyette: [ki] P F ksz. ki deformáltság, hiba, folt, rossz tulajdonság: [fep.ran.vi] P F fn. fe ranvi (eredete: fe ran rossz természet, eredendően hibás) deliberately, purposefully: [nit.kan] P F adv. nìtkan (eredete: tìkan aim, goal, purpose) deputy, general, one step down from leader: [Ejk.ta.naj] JC,P F n. eyktanay (eredete: eyktan leader) derűs, nyugodalmas, kellemes: [le.fpom] P F mn. lefpom (eredete: fpom boldogság, béke) n.e. dictionary: [li.pu.puk^] P F n. lì upuk (összetétel ebből: li u word és puk book (English loan word)) direction, course: [sa.lew.fja] P F n. salewfya (eredete: salew proceed és fya o path) diverge, change direction, go astray: [j ak^ s i] P F vin. yak si (eredete: yak point of divergence) diák, tanuló: [nu.me.ju] P F fn. numeyu (eredete: nume tanul) dob (bőrből készült): [a.u] JC fn. au dobni: [ tsr E.P i] > P F i.(t) tsre i dohányzás (na vi idióma), nappali örömteli füstölgés : [pr.k'en.tr.kr] Skxawng fn. prrkxentrrkrr (összetétel ebből: prrte öröm, kxener füst, trr nap és krr idő) dolgok: [a.ju] P F fn. ayu (eredete: u dolog) (sosem többesszámú u) dolgozik: [ti.kan.kem s i] P F i.(tn) tìkangkem si (eredete: tìkangkem munka) dolog (valami): [Pu] P F fn. u domb: [Ram. tsjip^] > P F fn. ramtsyìp (eredete: ram hegy) durva: [Ek'.t'u] P F mn. ekxtxu durván, körülbelül: [wum] P F hsz. wum dél (napszak): [k'am.tr] P F fn. kxamtrr (összetétel ebből: kxam közép és trr nap) délelőtt: [sre.kam.tr] P F fn. srekamtrr (összetétel ebből: sre előtt és kxamtrr dél) délután: [hap.nir] P F fn. ha ngir démon: [vr.tep^] P F fn. vrrtep dísz, vagy ünnepi felszerelés/ruházat (része): [i.o.i] P F fn. ioi díszít: [i.o.i s i] P F i.(tn) ioi si (eredete: ioi dísz) döntés: [ti.pe.pun] P F fn. tìpe un (eredete: pe un dönt) dúdol, szöveg nélkül énekel: [t IN lawr] P F i.(tn) tìng lawr (eredete: lawr dallam) düh: [ti.sti] P F fn. tìsti (eredete: sti dühöng) dühít, bosszant: [stej.k i] P F i.(t) steyki (eredete: sti dühöng és «eyk» műveltető igei infixum) dühödt mordulás, vigyázz! : [o.is:] LA gesz. oìsss dühöng, bosszankodik: [st i] P F i.(tn) sti dühösen, mérgesen: [ni.sti] P F hsz. nìsti (eredete: sti dühöng) 9

10 E (-e)... vagy nem, (-e)... vagy sem: [ft'ej] P F ksz. ftxey (-e)... vagy sem, (-e)... vagy nem: [ft'ej] P F ksz. ftxey (egy) fél: [mawl] P F fn. mawl (egy) harmad: [pan] P F fn. pan (együtt) mint egy család: [ni.so.a.i.a] P F hsz. nìsoaia (eredete: soaia család) (együtt) mint egy klán: [ni.o.lop] P F hsz. nìolo (eredete: olo klán) (el)dönt: [p E.P un] P F i.(t) pe un (el)kezdődik: [sn æ.p i] P F i.(tnm) sngä i (el)küld: [fp EP] P F i.(t) fpe (el)pusztít, megsemmisít, lerombol: [sk a.p a] P F i.(t) ska a (el)takar, (be)fed: [lew s i] P F i.(tn) lew si (eredete: lew takar) (el)veszít: [t a.t Ep^] P F i.(t) tatep (elő)jel, ómen: [a.u.ni.a] P F fn. aungia ebben a pillanatban, éppen most: [p'i.set^] P F hsz. pxiset (összetétel ebből: set most és pxi éles) ebben a tekintetben, ezzel kapcsolatban: [mi.ft'e.le] P F hsz. mìftxele ebből eredően, ettől, ezért, emiatt: [ta.fral] P F hsz. tafral edz, gyakorol: [ tsk'e.ken > s i] P F i.(tn) tskxekeng si (eredete: tskxekeng edzés) edzés, kiképzés, gyakorlat: [ tsk'e.ken] > P F fn. tskxekeng egg: [lo.i] P F n. loi egy csepp vagy kisebb vízesések sorozata, amelyek egy folyamból vagy tavakból folynak (megszámlálható): [sja.nan] P F fn. syanan egy hét: [kin.tr] P F fn. kintrr (eredete: kinä hét és trr nap) egy kevés, néhány: [Pa.Paw] P F mn. a aw (egyesszámú, megszámlálható főnevekkel) egy osztály tagja, osztálytárs: [nu.mul.t'a.tu] P F fn. numultxatu (eredete: numultxa tanóra) egy pandorai nap, nap-éj változás Pandorán: [tr.t'on] P F fn. trrtxon (összetétel ebből: trr nap és txon éj) egy pillanat múlva, azonnal: [p'i.swaw.aj] P F hsz. pxiswaway (összetétel ebből: swaw pillanat és ay jövő idejű igei infixum) egy pillanattal ezelőtt: [p'i.swaw.am] P F hsz. pxiswawam (összetétel ebből: swaw pillanat és am múlt idejű igei infixum) egy személy (általános alany): [Paw.po] P F nm. awpo egy szinten, egyformán: [ni.pen] P F hsz. nì eng (eredete: engeng szint) egy, 1: [Paw] P F szám aw egybehangzó, harmonikus: [me.pem] P F mn. me em egyből utána, rögtön: [p'i.maw] P F told. pximaw (összetétel ebből: maw után (időben) és pxi éles) egyedi, eredeti, nem más forrásból származó: [le. tsim] > P F mn. letsim (eredete: tsim forrás) egyedül: [ni.paw.tu] P F hsz. nì awtu (összetétel ebből: aw egy és tute személy) egyedülállóan magas, vékony vízesés, amely magas szikláról vagy lebegő hegyről folyik le (megszámlálható): [se.pajl] P F fn. se ayl egyenes: [jej] P F mn. yey egyenes, felegyenesedett: [p'im] P F mn. pxim egyenesen, felegyenesedve: [ni.p'im] P F hsz. nìpxim (eredete: pxim egyenes) egyenlő, azonos, megegyező: [ten] P F mn. teng egyesszámban értendő), valaki, ő(k) (határozatlan alany: [fko] P F nm. fko egyesült (pár): [mun.t'a] P F mn. muntxa egyetlen: [le.paw] P F mn. le aw egyetért: [m l.t E] P F i.(tn) mllte egyformán, egy szinten: [ni.pen] P F hsz. nì eng (eredete: engeng szint) egymást: [fi. tsap^] > P F hsz. fìtsap (összetétel ebből: fipo ez (a személy) és tsapo az (a személy)) egyre inkább, növekvő mértékben: [ni.pul.pul] P F hsz. nì ul ul (eredete: ul növel) egyre kevésbé, csökkenő mértékben: [ni.næn.æn] P F hsz. nìnänän (eredete: nän csökkent) egyszer (a múltban): [Paw.li.E] P F hsz. awlie 10

11 egyszer (nem többször): [Paw.lo] P F hsz. awlo egyszerű: [fjin] P F mn. fyin egyszerű, könnyű: [ftu.e] P F mn. ftue egyszerűen, könnyen: [ni.ftu.e] P F hsz. nìftue (eredete: ftue könnyű) egyáltalán nem (lásd ke...kaw it egyáltalán nem), egyáltalán: [kaw.pit^] P F hsz. kaw it (összetétel ebből: ke aw nem és it kevés) egyáltalán, egyáltalán nem (lásd ke...kaw it egyáltalán nem): [kaw.pit^] P F hsz. kaw it (összetétel ebből: ke aw nem és it kevés) egyénieskedés, önzés: [ti.paw.po] P F fn. tì awpo (eredete: awpo egy személy) együtt, közösen: [Paw.si.tEN] P F hsz. awsiteng (összetétel ebből: aw egy és teng megegyező) egész, teljes: [Pæn.sjEm] P F nm. änsyem egész, teljesség: [wot'] P F fn. wotx egészség (fizikai): [fpom.tok'] P F fn. fpomtokx (összetétel ebből: fpom jólét és tokx test) egészséges: [le.fpom.tok'] P F mn. lefpomtokx (eredete: fpomtokx egészség) egészségtelen, beteg: [kel.fpom.tok'] P F mn. kelfpomtokx (összetétel ebből: ke nem és fpomtokx egészség) ehető: [ tsuk.jom] > P F mn. tsukyom (eredete: yom enni) el(felé): [ne.to] P F esz. neto (eredete: ne felé) elcsendesül, lehalkít: [fn u] P F i.(tn) fnu eldöntendő kérdés jele: [srak(e)] P F part. srak(e) elegancia, kecsesség, báj: [lo.ran] P F fn. loran (összetétel ebből: lor gyönyörű és ran belső tulajdonság) elejt (ii): [t un.z up^] P F i.(t) tungzup (összetétel ebből: tung enged és zup esik) elereszt: [l o.n u] P F i.(t) lonu elfelejt: [ tsw ap] > P F i.(t) tswa elfog, foglyul ejt: [sp E.P E] P F i.(t) spe e elfogad: [m l.p an] P F i.(t) mll an elfogadás: [ti.ml.pan] P F fn. tìmll an (eredete: mll an elfogad) elfoglal: [t ok^] P F i.(t) tok elfoglalt(nak lenni) (negatív értelemben): nyakig ül a munkában : [v r. In] P F i.(átn) vrrìn (eredete: ìn elfoglalt) elfoglalt(nak lenni) (pozitív értelemben), elmélyed valamiben, amit különösen kellemesnek talál: [s u.l In] P F i.(átn) sulìn (eredete: ìn elfoglalt) elfoglalt, tevékeny: [P In] P F i.(tn) ìn elfoglaltságot adó cselekvés: [tin] P F fn. tìn (eredete: ìn elfoglalt) elfogyaszt, eléget: [n Ek'] P F i.(t) nekx elhagy: [t' IN] P F i.(t) txìng elhagy, elmegy: [h um] P F i.(tn) hum elhalad (vmi. mellett): [ft Em] P F i.(t) ftem elismer: [p l.naj] P F i.(tn) pllngay eljut/elér valahová, megérkezik: [p a.t E] ZS ige pate eljárás, rendszer, folyamat, módszer: [ve.fja] P F fn. vefya (összetétel ebből: ve o rend, rendezettség és fya o mód, módszer) elkap: [st æp.n I] P F i.(t) stä nì elkerül: [P aw.nim] P F i.(t) awnìm (összetétel ebből: ì awn marad és alìm távol) elképzelt dolog: [Ron.sREl] P F fn. ronsrel (eredete: ronsrelngop elképzel) ellen (pl: harcolni vki ellen): [wæ] P F told. wä+ ellenfél: [wæ.tu] P F fn. wätu (eredete: wä- ellen) ellenkezőleg, ellentétesen: [ni.wæ] P F hat.sz. nìwä ellenség: [k'u.tu] P F fn. kxutu (eredete: kxu baj) ellentkező, az ellenkező oldalon: [few.tu.sok^] P F mn. fewtusok (eredete: few át)(hétköznapi szóhasználatban (few. tsok) ellentétesen, ellenkezőleg: [ni.wæ] P F hat.sz. nìwä ellenőriz, (ki)próbál, értékel: [majp] P F i.(t) may ellenőriz, (meg)vizsgál: [st E.ft' aw] P F i.(t) steftxaw ellátmány, utánpótlás: [mek.re] P F fn. mekre elme: [Ron.sEm] P F fn. ronsem elmegy, elhagy: [h um] P F i.(tn) hum elméleti, intuitív: [le.pen] P F mn. le en (eredete: en találgatás) n.e. elmélyed valamiben, elfoglalt(nak lenni) (pozitív értelemben), amit különösen kellemesnek talál: [s u.l In] P F i.(átn) sulìn (eredete: ìn elfoglalt) elmés, ötletes: [sil.ron.sem] P F mn. sìlronsem (összetétel ebből: sìltsan jó és ronsem elme) 11

12 Elnézést!: [hi.t'o.a] P F gesz. hìtxoa (eredete: hì i kis és txoa megbocsájtás) elosztott, darabolt: [ke.paw] P F mn. ke aw (összetétel ebből: ke nem és aw egy) elrejt: [w an] P F i.(t) wan elront, hibát vét, rosszat tesz: [ti.k'ej s i] P F i.(tn) tìkxey si (eredete: tìkxey hiba) első: [Paw.vE] P F mn. awve (eredete: aw egy) első a sorban, eredeti, kezdetben vagy kezdettől fogva létező: [le.snæ.pi] P F mn. lesngä i (eredete: sngä i kezd) elsődleges szerep a társadalomban, foglalkozás: [t'in.tin] P F fn. txintìn (összetétel ebből: txin fő és tìn elfoglaltságot adó cselekvés) elsődleges, fő: [t'in] P F mn. txin elsősorban, főként, leginkább: [ni.paw.ve] P F mn. nì awve (eredete: awve első) eltalál, lesújt, (meg)üt: [t a.k uk^] P F i.(t) takuk eltávolít, elvisz, levesz: [P a.k u] P F i.(t) aku eltévelyedik (spirituális értelemben): [P i. a] P F i.(tn) ia eltűnik, elvész (szem elől): [P Ip] P F i.(tn) ìp elutasít: [ tsj ær] > P F i.(t) tsyär elutasítás: [ti. tsjær] > P F fn. tìtsyär (eredete: tsyär elutasít) elvisz, eltávolít, levesz: [P a.k u] P F i.(t) aku elvár, számít valamire: [sre.f Ej] P F i.(t), i.(tn) srefey (összetétel ebből: sre+ előtt és pey vár) elvégez, befejez: [ha.sej s i] P F i.(tn) hasey si (eredete: hasey kész, befejezett) elvész (szem elől), eltűnik: [P Ip] P F i.(tn) ìp elágazó villám: [a.tan.zaw] P F fn. atanzaw (eredete: atan fény és swizaw nyíl) elárul, hátba támad: [ka.vuk^ s i] P F i.(tn) kavuk si (eredete: kavuk árulás) elég (melléknév előtt/után): [ni.tam] P F hsz. nìtam (eredete: tam rendben) eléget, elfogyaszt: [n Ek'] P F i.(t) nekx elüldöz, kiűz: [k u.r ak'] P F i.(t) kurakx elülső rész vagy darab: [za.p'i] P F fn. zapxì (eredete: hapxì rész) előad, bemutat: [mu.w In.t' u] P F i.(t) muwìntxu (eredete: wìntxu mutat) előkészületek, terv: [ti.hawl] P F fn. tìhawl (eredete: hawl készülődik) elől jár, példát mutat: [k E.n on] or [ke.n on] P F ige kenong (összetétel ebből: ke nem és nong követ) előnyös, kedvező: [Et.RIp^] P F mn. etrìp előre is, előzetesen: [ni.li] P F hsz. nìli (eredete: li már) előre meglát, megjósol, jövendöl: [sre.s E.P a] P F ige srese a (összetétel ebből: sre+ megelőzőleg és tse a lát) először, eredetileg: [ni.snæ.pi] P F hsz. nìsngä i (eredete: sngä i kezd) előtt(e),elől: [E.o] P F told. eo előzetesen, előre is: [ni.li] P F hsz. nìli (eredete: li már) előző (korábbi): [ham] P F mn. ham emel, felvesz: [k' El.t Ek] P F i.(t) kxeltek emelet, szint: [PEN.EN] P F fn. engeng emellett, ráadásul, továbbá: [ni.sun] P F hsz. nìsung (eredete: sung hozzáad) emiatt, ettől, ezért, ebből eredően: [ta.fral] P F hsz. tafral emlék, emlékezés: [Pok^] P F fn. ok emlékezni: [z E.R ok^] P F ige zerok emlékezés, emlék: [Pok^] P F fn. ok energia (fizikai vagy szellemi): [sju.ra] P F fn. syura energikus, aktív: [wa.lak^] P F mn. walak enged: [t un] P F ige tung engedelmeskedik, figyelmez: [l Ek^] P F i.(t) lek engedélyez: [te.swo.t IN] P F i.(t) teswotìng (összetétel ebből: tìng ad) ennivaló (gyűjtőnév, étel, nincs többesszáma): [sju.ve] P F fn. syuve ennyire, ilyen mértékben: [fi.t'an] P F hsz. fìtxan (eredete: txan sok) enyhe szél, szellő: [hu.fwe. tsjip^] > P F fn. hufwetsyìp (eredete: hufwe szél) enyhe, mérsékelt, kellemes: [ tsja.fe] > P F mn. tsyafe erdő: [nap.rin] P F fn. na rìng eredeti módon, eredetileg, eredetien: [ni. tsim] > P F hsz. nìtsim (eredete: tsim forrás) eredeti, egyedi, nem más forrásból származó: [le. tsim] > P F mn. letsim (eredete: tsim forrás) eredeti, kezdetben vagy kezdettől fogva létező, első a sorban: [le.snæ.pi] P F mn. lesngä i (eredete: sngä i kezd) eredeti, vad, természetes (hamisítatlan, változatlan állapotú): [jr] P F mn. yrr 12

13 eredetien, eredetileg, eredeti módon: [ni. tsim] > P F hsz. nìtsim (eredete: tsim forrás) eredetileg, először: [ni.snæ.pi] P F hsz. nìsngä i (eredete: sngä i kezd) eredetileg, eredeti módon, eredetien: [ni. tsim] > P F hsz. nìtsim (eredete: tsim forrás) eredmény: [kum] P F fn. kum erő: [ti.t'ur] P F fn. tìtxur (eredete: txur erős) erős (fizikailag/testileg): [t'ur] P F mn. txur erős (érzelmileg, lelkileg, nem fizikailag), magabiztos: [sej.k'el] P F mn. seykxel erős vízesés, jellemzői: fültépő hangja és halálos ereje (megszámlálható, de csak ritkán): [k'or] P F fn. kxor erősen, gondosan: [nik.tun.zup^] P F hsz. nìktungzup (eredete: ke tungzup nem ejt el) szó sz.: anélkül, hogy elejtené erősen, rendületlenül, állhatatosan: [nik.lo.nu] P F hsz. nìklonu (eredete: ke lonu nem ereszt) szó szerint: anélkül, hogy eleresztené erőteljes: [t'an.tur] P F mn. txantur (összetétel ebből: txan sok és txur erős) esemény, történés: [ti.len] P rr fn. tìlen (eredete: len történik) eset, alkalom, ismételten előforduló cselekvések egyike: [a.lo] P F fn. alo esetleg, talán: [k'awm] P F hsz. kxawm este (alkonyat előtt), késő délután: [kajm] P F fn. kaym este naplemente előtt, alkony: [sre.ton.pon] P F fn. sreton ong (összetétel ebből: sre előtt és txon ong alkony) este, éjszaka: [t'on] P F fn. txon eszes, okos, értelmes: [ka.nu] P F cs.sz. eszik: [j om] P F i.(t) yom mn. kanu eszköz, szerszám: [sæ.po] P F fn. sä o eszébe jut, beugrik: [v in.k ap^] P F i.(t) vingkap esély, lehetőség: [sk'om] P F fn. skxom esély, szerencse: [sjaj.vi] P F fn. syayvi (eredete: syay sors) eső: [tom.pa] P F fn. tompa eső vagy nedves növényzet kellemes illatára emlékeztető, közelben folyó víz: [so.sul] P F mn. sosul esőcsepp: [tom.pi.va] P F fn. tompìva (eredete: tompa eső és ìlva csepp) etet: [jom.t IN] P F i.(tn) yomtìng (összetétel ebből: yom eszik és tìng ad) ettől, ezért, emiatt, ebből eredően: [ta.fral] P F hsz. tafral evés (cselekvés): [ti.ju.som] P F fn. tìyusom (eredete: yom eszik) examination: [ti.ste.ft'aw] P F n. tìsteftxaw (eredete: steftxaw examine) excavation with a bottom (visible or presumed), hole, cavity: [ tson.rop'] > P F n. tsongropx (összetétel ebből: tsong valley és ropx hole) ez (a dolog): [fi.pu] P F mut.n. fì u (eredete: u dolog) ez (a tett/cselekvés): [fi.kem] P F mut.n. fìkem (eredete: kem cselekvés, tett) ez a személy, ő: [fi.po] P F mut.n. fìpo (eredete: po ő) ez(en) a hely(en), itt: [fi. tsen(e)] > P F mut.n., fn. fìtseng(e) (eredete: tseng hely) ezek a szavak: [faj.lu.ta] P F fn. fayluta (az összevonás elemei fay+lì u t a, patientive case) ezzel kapcsolatban, ebben a tekintetben: [mi.ft'e.le] P F hsz. mìftxele ezért, ettől, emiatt, ebből eredően: [ta.fral] P F hsz. tafral F francba!, figyelmeztető vagy csalódottságot kifejező szó: [wi.ja] ZS gesz. wiya (fel)tűnik, látszik: [l am] P F i.(tn) lam a földön feküdni: [kl.t' aj] P F i.(tn) klltxay (összetétel ebből: kllte föld és txay laposan feküdni) a főzés művészete: [ti.pem] P F fn. tì em (eredete: em főz) fa: [ut.ral] P F fn. utral fa (anyag): [RIn] P F fn. rìn fail, falter, go astray, not obtain expected or desired result: [n u. i] P F vin. nui failingly, falteringly, in vain, fruitlessly, not achieving the desired or expected end: 13

14 [ni.nu] P F adv. nìnu (eredete: nui fail, falter) failure (abstract concept): [ti.nu.i] P F n. tìnui felelet, válasz: [ti.pejn] P F fn. tì eyng (eredete: eyng válaszol) (eredete: nui fail, falter) felelős valamiért: [kl.fr op] P F i.(átn) kllfro failure (particular instance of failure): felelős, vigyáz, gondoskodik: [v EwN] P F i.(t) [sæ.nu.i] P F n. sänui (eredete: nui fail, falter) fajta: [fnel] P F fn. fnel vewng feleség, női hitves: [mun.t'a.te] P F fn. muntxate fal, függőleges felület: [k'em.jo] P F fn. kxemyo (eredete: muntxatu hitves) (összetétel ebből: kxem függőlegesnek lenni és yo felület) falter, fail, go astray, not obtain expected or desired result: [n u. i] P F vin. nui falteringly, failingly, in vain, fruitlessly, not achieving the desired or expected end: felett, fent, felül: [i.o] P F told. io felfed, kimutat, leleplez (szó szerint és átvitt értelemben is): [k u.l at^] P F i.(t) kulat felfedez, (meg)talál: [R un] P F i.(t) run felfelé: [ne.fæ] P F hsz. nefä felfüggeszt (a cselekvés folytatódni fog), abbahagy: [fp ak^] P F ige fpak [ni.nu] P F adv. nìnu (eredete: nui fail, falter) falu: [ tsraj] > P F fn. tsray felhő: [pi.wop'] P F fn. pìwopx falánk, mohó: [t'a.new] P F mn. txanew (összetétel felhős: [lep.wop'] P F mn. lepwopx (eredete: ebből: txan sok és new akar) pìwopx felhő) falánkság, mohóság: [ti.t'a.new] P F fn. tìtxanew felhőszakadás, zivatar: [t'an.tom.pa] P F fn. (eredete: txanew falánk, mohó) fantasztikus, csodálatos, klassz: [ko.sman] txantompa (összetétel ebből: txan sok és tompa eső) P F mn. kosman farok: [k'e. tse] > feljön, felszáll: [fæ.z a.p u] P F i.(tn) fäza u (összetétel ebből: fäpa tető és za u jön) P F fn. kxetse fatörzs: [ta.nek^] P F fn. tangek faág: [vul] P F fn. vul fedő, valaminek a teteje: [lew] P F fn. lew fehér: [tejr] P F mn. teyr felkiáltás: [a.u] LA gesz. au felkiáltás erőlködés közben, uff! hó-rukk!: [sa.u] LA gesz. sau felkészült, kész: [a.lak.si] P F mn. alaksi fehér szín: [tejr.pin] P F fn. teyrpin (eredete: felmegy, felszáll: [fæ.k æ] P F i.(tn) fäkä (összetétel teyr fehér) fej: [RE.Po] P F fn. re o ebből: fäpa tető és kä megy) felnőtt módra, éretten: [ni.fjejn.tu] P F hsz. nìfyeyntu fejlett, érett, felnőtt: [fjejn] P F mn. fyeyn fejlettség, érettség, beteljesülés: [ti.fjejn] P F fn. tìfyeyn (eredete: fyeyn érett, fejlett) fekete: [la.jon] P F mn. layon (eredete: fyeyntu felnőtt) felnőtt személy: [fjejn.tu] P F fn. fyeyntu (eredete: fyeyn érett, fejlett) felnőtt, érett, fejlett: [fjejn] P F mn. fyeyn fekete szín: [la.jom.pin] P F fn. layompin (eredete: feloszt, részekre vág: [p'i.m un.p i] P F i.(t) layon black) fel: [vaj] P F told. vay felad, megad(ja magát): [v E.l Ek^] P F i.(tn) velek pxìmun i (összetétel ebből: hapxì rész és mun i vág) felrobban, szétvet: [p' or] P F i.(tn) pxor felszáll, feljön: [fæ.z a.p u] P F i.(tn) fäza u (összetétel ebből: fäpa tető és za u jön) feladat, kijelölt/egységnyi munka: [ti.kan.kem.vi] P F fn. tìkangkemvi (eredete: tìkangkem felszáll, felmegy: [fæ.k æ] P F i.(tn) fäkä (összetétel munka) felegyenesedett, egyenes: [p'im] P F mn. pxim felegyenesedve, egyenesen: [ni.p'im] P F hsz. ebből: fäpa tető és kä megy) felszáll, kilő: [ja.w o] P F i.(tn) yawo (összetétel ebből: ya levegő és wo nyúl) nìpxim (eredete: pxim egyenes) felejthetetlen: [ke. tsuk. > tswap] > felszín, felület: [jo] P F fn. yo P F mn. ketsuktswa felvesz (ruhát): [j Em.stok'] P F i.(t) yemstokx (eredete: tswa elfelejt) felejthető: [ tsuk. > tswap] > (összetétel ebből: yem sìn felvesz és tokx P F mn. tsuktswa (eredete: test) tswa elfelejt) felel, válaszol: [P EjN] P F ige eyng felvesz, emel: [k' El.t Ek] P F i.(t) kxeltek felás: [kl.k u.l at^] P F i.(t) kllkulat 14

15 felé, irányába: [ne] P F esz. ne felébred, felébreszt: [ti.t'en s i] P F i.(tn) tìtxen si (eredete: tìtxen ébrenlét) felébreszt, felébred: [ti.t'en s i] P F i.(tn) tìtxen si (eredete: tìtxen ébrenlét) felül, fent, felett: [i.o] P F told. io felület, felszín: [jo] P F fn. yo felülről, fentről: [ta.pem] P F hsz. ta em felől, -ból/-ből, -tól/-től, irányából (időbeniségre is utalhat más idővel kapcsolatos szavakkal): [ta] P F esz. ta felől, irányából: [ftu] P F esz. ftu fenntart: [fm al] P F i.(t) fmal fenséges, magasztos, a tökéletesnél is jobb: [fjo.le] P F mn. fyole fent között(e): [fkip^] P F told. fkip fent, felül, felett: [i.o] P F told. io fentről valami(k) közül: [ta.fkip^] P F told. tafkip (összetétel ebből: ta felől és fkip fent között) fentről, felülről: [ta.pem] P F hsz. ta em fenyegető kiáltás: [sa:] LA gesz. saa fenék: [t'im] P F fn. txìm fenék, alj(a): [kl.pa] P F fn. kllpa feszesít, szorít: [sn Ew] P F i.(t) snew fiatal: [PE.wan] P F mn. ewan figyel: [El.tu s i] P F i.(tn) eltu si (eredete: eltu agy) figyel, szó sz.: szemet ad: [t IN na.ri] P F i.(tn) tìng nari (eredete: tìng ad és nari szem) figyelmes,tapintatos, kedves: [ tstun.wi] > P F mn. tstunwi figyelmez, engedelmeskedik: [l Ek^] P F i.(t) lek figyelmeztetés nélkül, hirtelen: [ tsik] > P F hsz. tsìk figyelmeztetést vagy csalódottságot kifejező szó a francba! : [ tsa.hej] > ZS gesz. tsa-hey figyelmeztető vagy csalódottságot kifejező szó, francba! : [wi.ja] ZS gesz. wiya film, movie, video: [rel a.ru.sikx] P F n. rel arusikx (összetétel ebből: rel picture és rikx move) filozófia: [sna.fpil.fja] P F fn. snafpìlfya (összetétel ebből: sna o készlet és fpìlfya gondolkodásmód) szó sz.: gondolkodásmódkészlet finom, jó ízű: [ft'i.lor] P F mn. ftxìlor (összetétel ebből: ftxì nyelv és lor szép) finom, részletes, precíz, bonyolult (dolog): [hi.no] P F mn. hìno fish, young of an animal, bird, insect: [li.ni] P F n. lini fizikai vagy atlétikai játék, sport: [u.van le.tok'] fn. uvan letokx (összetétel ebből: uvan játék és letokx fizikai, testi) fizikai, testi: [le.tok'] P F mn. letokx (eredete: tokx test) fiú: [PE.vE.Nan] P F fn. evengan (eredete: eveng gyerek) fiú (köznapi): [PE.van] P F fn. evan (eredete: evengan fiú) fiú testvér: [ tsmu.kan] > P F fn. tsmukan (eredete: tsmuk testvér) fiúgyermek: [Pi.tan] JC,P F fn. itan fog (testrész): [srep] P F fn. sre fogantyú, kilincs: [sæ.fjep^] P F fn. säfyep (eredete: fyep megfog) foglalkozás, elsődleges szerep a társadalomban: [t'in.tin] P F fn. txintìn (összetétel ebből: txin fő és tìn elfoglaltságot adó cselekvés) foglyul ejt, elfog: [sp E.P E] P F i.(t) spe e fogoly: [spe.pe.tu] P F fn. spe etu (eredete: spe e foglyul ejt) fok, szint, perem, széle valaminek: [ji] P F fn. yì (Használható képletesen is, bármilyen mérhető dologra, aminek szintje vagy foka lehet; magasság, mélység, vízszint, hőmérséklet, tehetség, düh, stb.) folt, hiba, deformáltság, rossz tulajdonság: [fep.ran.vi] P F fn. fe ranvi (eredete: fe ran rossz természet, eredendően hibás) folyadék, víz: [paj] P F fn. pay folyam, patak, vízfolyás: [paj.fja] P F fn. payfya (összetétel ebből: pay víz és fya o út) folyamat, rendszer, eljárás, módszer: [ve.fja] P F fn. vefya (összetétel ebből: ve o rend, rendezettség és fya o mód, módszer) folyamatosan: [ni.tut^] P F hsz. nìtut (eredete: tut folyamatosság jelző) folyamatosan, megállás nélkül: [nil.ke.ftan] P F hsz. nìlkeftang (összetétel ebből: luke nélkül és ftang abbahagy) folyik, önt: [sl o. an] P F i.(tn) sloan folytat: [s a.l Ew] P F ige. salew folytat egy cselekvést, valamilyen állapotban marad: [v ar] P F i.(tn) var 15

16 folytatás jelző (korábban elhangzott mondat megismétlésére szolgál): [tut^] P F part. tut folyó: [kil.van] P F fn. kilvan fonal: [kin] P F fn. kìng fontos: [le. tsran.ten] > P F mn. letsranten (eredete: tsranten fontos) fontos, számít: [ tsr an.t En] > P F i.(tn) tsranten fontosság, jelentés, jelentősség: [wa.we] P F fn. wawe forgat, pörget: [k Im] P F i.(t) kìm Pol rumit kolìm Pörgette a labdát fork, branch, point of divergence: [jak^] P F n. yak form, shape: [Pon] P F n. on formális, hivatalos: [ske.pek^] P F mn. skepek forrás (átvitt értelemben): [ tsim] > P F fn. tsim forró: [som] P F mn. som friss, érett: [p'a.sul] P F mn. pxasul friss, új keletű: [sok^] P F mn. sok from inside, out of: [ftum.fa] P F adp. ftumfa (eredete: mìfa inside) fruitlessly, failingly, falteringly, in vain, not achieving the desired or expected end: [ni.nu] P F adv. nìnu (eredete: nui fail, falter) funkcionális öltözék (része): [p'en] P F fn. pxen furcsa módon, különös módon: [ni.hek^] P F hsz. nìhek (eredete: hek furcsának lenni) (mondat eleji határozószó, és nem módhatározószó) furcsa, különös: [hi.jik^] P F mn. hiyìk furcsának, különösnek, idegennek, váratlannak lenni: [h Ek^] P F i.(tn) hek fut: [t ul] P F i.(tn) tul fából faragott, védőszemüveg, (rovarszárnyból készült, stb.): [REn.tEn] P F fn. renten fáj, fájdalmas(nak lenni): [ti.sraw s i] P F i.(tn) tìsraw si (eredete: tìsraw fájdalom) fájdalmas: [sraw] P F mn. sraw fájdalmas(nak lenni), fáj: [ti.sraw s i] P F i.(tn) tìsraw si (eredete: tìsraw fájdalom) fájdalom: [ti.sraw] P F fn. tìsraw (eredete: sraw fájdalmas) fáradt: [NEjn] P F mn. ngeyn fásult, tespedt, lusta: [NoN] P F mn. ngong fásultan, lustán: [ni.non] P F hsz. nìngong (eredete: ngong lusta) fásultság, lustaság: [ti.non] P F fn. tìngong (eredete: ngong lusta) félbe-/megszakítás, megállás, hangszalagzárhang: [ti.ftan] P F fn. tìftang (eredete: ftang megáll) félbeszakít, megszakít, kizökkent: [m æ.k'u] P F i.(t) mäkxu (eredete: kxu baj) félelem: [t'o.pu] P F fn. txopu félelmet vagy tiszteletet kelteni, hatásosnak lenni: [R o.p a] P F i.(tn) ro a félelmetes, ijesztő: [t'ewm] P F mn. txewm félni: [t'o.pu s i] P F i.(tn) txopu si (eredete: txopu félelem) hsz. nìf- féltékenyen, irigyen: [ni.fmok'] P F mokx (eredete: fmokx féltékenység) féltékenység, irigység: [fmok'] P F fn. fmokx félénk, szégyenlős: [nim] P F mn. nim fém: [fnap^] P F fn. fngap fém(ből készült): [le.fnap^] P F mn. lefngap (eredete: fngap fém) fény: [a.tan] JC fn. atan fény, ragyogás: [sæ.nr] P F fn. sänrr (eredete: nrr ragyog) fényes, élénk: [t'a.na.tan] P F mn. txanatan (összetétel ebből: txan sok és atan fény) fénykibocsátás, biolumineszcencia: [sju.ra.tan] P F,JC fn. syuratan (összetétel ebből: syura energia és atan fény) fényképezőgép, kamera: [sjep.rel] P F fn. syeprel (összetétel ebből: syep csapdába ejt és rel kép) fénylik, ragyog: [nr] P F i.(tn) nrr fénysugár: [a.tan.vi] P F fn. atanvi (eredete: atan fény) féreg (pandorai állatfaj): [NawN] P F fn. ngawng férfi: [tu.tan] P F fn. tutan (eredete: tute személy) férfi hitves, férj: [mun.t'a.tan] P F fn. muntxatan (eredete: muntxatu hitves) férj, férfi hitves: [mun.t'a.tan] P F fn. muntxatan (eredete: muntxatu hitves) féélreérthetetlenül, különösen, nyomatékkal: [ni.p'i] P F hsz. nìpxi (eredete: pxi éles) föld, szárazföld: [at'.k'e] P F fn. atxkxe föld, talaj: [kl.te] P F fn. kllte földet ér, leszáll: [kl.w o] P F i.(tn) kllwo (összetétel ebből: kllte föld és wo nyúl) földet ér, leszáll: [kl.p æ] P F i.(tn) kllpä (összetétel ebből: kllte föld és pähem érkezik) 16

17 fúj! (megvetést, lenézést jelöl): [pak^] P F part. pak függ valamitől, számit, bízik: [m on] P F i.(t) mong függő beszéd bezárása idézet vége, idézet: [sik^] P F part. sìk függő beszéd kezdete, idézet: [san] P F part. san függőleges felület, fal: [k'em.jo] P F fn. kxemyo (összetétel ebből: kxem függőlegesnek lenni és yo felület) függőlegesen: [ni.k'em] P F hsz. nìkxem (eredete: kxem függőlegesnek lenni) függőlegesnek lenni: [k'em] P F i.(tn) kxem fül: [mik.jun] JC fn. mikyun fülbevaló: [mik. tsan] > P F fn. miktsang (összetétel ebből: mikyun fül és tsang testékszer) füst: [k'e.ner] P F fn. kxener fütyörészve, fütyülve: [ni.fwe.fwi] P F nìfwefwi (eredete: fwefwi fütyül) fütyül: [fw E.fw i] P F i.(tn) fwefwi fütyülve, fütyörészve: [ni.fwe.fwi] P F hsz. hsz. nìfwefwi (eredete: fwefwi fütyül) füves: [le.ze.swa] P F mn. lezeswa (eredete: zeswa fű) fő, elsődleges: [t'in] P F mn. txin főként, elsősorban, leginkább: [ni.paw.ve] P F mn. nì awve (eredete: awve első) főnév: [ tst'o.li.pu] > P F fn. tstxolì u (összetétel ebből: tstxo név és lì u szó) főnök, vezető: [Ejk.tan] JC fn. eyktan (eredete: eyk vezet) főz: [P Em] P F i.(t) em fű: [ze.swa] P F fn. zeswa fűszál: [ze.swa.vi] P F fn. zeswavi (eredete: zeswa fű) G grokkol, (bele)lát (spirituális értelemben), lény(eg)ében megért/felismer: [k a.m E] P F i.(t) kame gallér/nyaklánc: [Pa.liP.æ] P F fn. ali ä gap, breach: [mek. tsen] > P F n. mektseng (összetétel ebből: mek empty és tseng place) general, deputy, one step down from leader: [Ejk.ta.naj] JC,P F n. eyktanay (eredete: eyktan leader) gentle, mild, tender (people or things): [flr] P F adj. flrr gentleness, tenderness: [ti.flr] P F n. tìflrr (eredete: flrr gentle) gently, tenderly: [ni.flr] P F adv. nìflrr (eredete: flrr gentle) gesz. hűha! nahát!: [tew.ti] P F gesz. tewti get better, improve: [ tsan.p ul] > P F vin. tsan ul (összetétel ebből: siltsan good és ul increase) get worse, worsen: [fe.p ul] P F vin. fe ul (összetétel ebből: fe bad és ul increase) go astray, diverge, change direction: [j ak^ s i] P F vin. yak si (eredete: yak point of divergence) go astray, fail, falter, not obtain expected or desired result: [n u. i] P F vin. nui go to the bathroom, relieve oneself; (on Earth:) use the restroom: [fn æp] P F vin. fngä gomba: [sp'am] P F fn. spxam gondol(kodik): [fp Il] P F i.(t) fpìl gondolat, ötlet: [sæ.fpil] P F fn. säfpìl (eredete: fpìl think) gondolkodásmód: [fpil.fja] P F fn. fpìlfya (összetétel ebből: fpìl gondol és fya o mód) gondosan, erősen: [nik.tun.zup^] P F hsz. nìktungzup (eredete: ke tungzup nem ejt el) szó sz.: anélkül, hogy elejtené gondoskodik, vigyáz, felelős: [v EwN] P F i.(t) vewng gonosz(ság): [ti.kawn] P F fn. tìkawng (eredete: kawng rossz) gonosz, rossuindulatú: [kawn.lan] P F mn. kawnglan (összetétel ebből: kawng rossz, gonosz és txe lan szív) gonosz, rossz: [kawn] P F mn. kawng great joy: [law.nol] P F n. lawnol gyagyás, tökfej: [sk'awn] P F fn. skxawng gyakorlat, kiképzés, edzés: [ tsk'e.ken] > P F fn. tskxekeng gyakorol, edz: [ tsk'e.ken > s i] P F i.(tn) tskxekeng si (eredete: tskxekeng edzés) gyakran: [p'im] P F hsz. pxìm gyanú, tipp, találgatás, megérzés: [PEn] P F fn. en gyenge: [mejp^] P F mn. meyp 17

18 gyengeség: [ti.mejp] P F fn. tìmeyp (eredete: gyáva: [fna.wep.tu] P F fn. fnawe tu (eredete: meyp gyenge) gyengélkedés, kisebb betegség: [sæ.sp'in. tsjip^] > fnawe gyáva) gyökér: [Nr] P F fn. ngrr P F fn. säspxintsyìp (eredete: säspxin betegség) győzelem, nyerés: [ti.jorap] P F fn. tìyora (ere- gyönyörűséges, kellemes: [lor] P F mn. lor gyengén, lazán: [ni.mejp^] P F hsz. nìmeyp dete: yora nyer) (eredete: meyp gyenge) győztes: [jo.rap.tu] P F fn. yora tu (eredete: yora győz, nyer) gyerek módra, éretlenül: [ni.pe.ven] P F hsz. nì eveng (eredete: eveng gyerek) gyűjt, összeszed: [st ar.s Im] P F i.(t) starsìm gyerkő(c): [PE.vi] P F fn. evi (becéző forma eveng gyerek) gyermek: [PE.vEN] P F fn. eveng gyilkol, öl: [ tsp an] > P F i.(t) tspang gyomor: [NæN] P F fn. ngäng gyors: [win] P F mn. win gyorsan: [ni.win] P F hsz. nìwin (eredete: win gyors) gyorsítani, siettetni, sietni: [win s i] P F i.(tn) win si (eredete: win gyors) gyáva: [fna.wep] P F mn. fnawe H gyűjtemény (személy által szándékosan összerakott): [sæ.star.sim] P F fn. sästarsìm (eredete: starsìm összeszed, gyűjt) gyűlöl, utál: [v EP.k I] P F i.(t) ve kì gyűlölet: [ti.vep.ki] P F fn. tìve kì (eredete: ve kì gyűlöl) gödröcske (arcon): [ tson. > tsjip] > P F fn. tsongtsyìp (eredete: tsong völgy) gőz, pára, köd: [ja.paj] P F fn. yapay (összetétel ebből: ya levegő és pay víz) (Hagyd) a fenébe!: [p'a.sik^] P F gesz. pxasìk ha: [t'o] P F ksz. txo ha nem (különben)...: [t'o.ke.fjaw] P F ksz. txokefyaw (összetétel ebből: txo-ke-fya o- aw ha-nem-egy-út) habozás nélkül, bízva: [ni.mal] P F hsz. nìmal (eredete: mal megbízható) hacsak nem különálló mondat) (ii), remél (tsnì majd a remélt dolog: [sil.p Ej] P F i.(tn) sìlpey (összetétel ebből: sìltsan jó és pey vár) haj: [nik.re] P F fn. nikre hajdísz: [nik.ro.i] P F fn. nikroi (összetétel ebből: nikre haj és ioi dísz) hajlik: [t u.v on] P F ige tuvon hajlott korú, öreg, idős: [ko.ak^] P F mn. koak hajnal előtt: [sre.sr.pon] P F fn. sresrr ong (összetétel ebből: sre előtt és trr ong hajnal) hajnal, napkelte: [tr.pon] P F fn. trr ong (összetétel ebből: trr nap és ong kinyílik) hajszol, üldöz: [f E.w i] P F i.(t) fewi hajó: [u.ran] P F fn. uran hal: [paj.o.an] P F fn. payoang (összetétel ebből: pay víz és ioang állat) halk (hang): [Pa.No] P F mn. ango halkan: [ni.fnu] P F hsz. nìfnu (eredete: fnu halk) hallgat (figyel valamilyen hangra): [j u.n E] P F i.(t) yune hallás: [stawm. tswo] > P F fn. stawmtswo (eredete: stawm hall) halom, készlet, csoport, rakás: [sna.po] P F fn. sna o n.e. halott: [ke.ru.sej] P F mn. kerusey (összetétel ebből: ke nem és r«us»ey élő (folyamatos melléknévi igenevet képző igei infixum)) halál: [k'it'] P F fn. kxitx halál (elvont értelemben): [ti.ter.kup^] P F fn. tìterkup (eredete: terkup meghal) A halál elkerülhetetlen. hamarosan: [jep.rin] P F hsz. ye rìn hamisítatlanul, természetesen: [ni.jr] P F hsz. nìyrr (eredete: yrr természetes) hamu, parázs: [t'e.pi.va] P F fn. txepìva (eredete: txep tűz és ìlva csepp) hang: [pam] P F fn. pam hang: [k ur] P F vin. kur hangos: [wok^] P F mn. wok hangosan: [ni.wok^] P F hsz. nìwok (eredete: wok hangos) hangszalag-zárhang, megállás, félbe- /megszakítás: [ti.ftan] P F fn. tìftang (ere- 18

19 dete: ftang megáll) hangszer (általános): [Po.t'aN] P F fn. otxang hangsúly, kiejtés: [li.pu.pam] P F fn. lì upam (összetétel ebből: lì u szó és pam hang) harap: [fr Ip^] P F i.(t) frìp harci festék/festés: [ tsa.mo.pin] > P F fn. tsamopin (összetétel ebből: tsam harc és opin szín) harci kiáltás: [I.lEj] LA gesz. ìley harcolni, küzdeni: [w Em] P F i.(tn) wem harcos: [ tsam.si.ju] > P F fn. tsamsiyu (eredete: tsam si harcol és yu főnévképző) harcosocska: [ta.ron.ju. tsjip^] > P F fn. taronyutsyìp (eredete: taronyu harcos) harmadik (sorszámnév): [p'ej.ve] P F mn. pxeyve (eredete: pxey három) harmonikus, egybehangzó: [me.pem] P F mn. me em harmónia (általános értelemben): [ti.me.pem] P F fn. tìme em (eredete: me em harmonikus) harmónia, összhang a természettel: [me.o.a.u.ni.a.e.a] P F fn. meoauniaea hasonló: [sten] P F mn. steng hasonlóan: [ni.sten] P F hsz. nìsteng (eredete: steng hasonló) hasonlóképpen, ugyanúgy: [ni.ten] P F hsz. nìteng (eredete: teng megegyező) hasznos: [le.sar] P F mn. lesar (eredete: sar használ) hasznos tipp: [srun. tsjip^] > P F fn. srungtsyìp (eredete: srung segít) használ: [s ar] P F i.(t) sar haszontalan, hiábavaló: [kel.sar] P F mn. kelsar (összetétel ebből: ke nem és lesar hasznos) hat, 6: [pu.kap^] P F szám pukap hatalmas, tekintélyes: [fkew] P F mn. fkew hatalmas, terjedelmes, kiterjedt: [ho.et^] P F mn. hoet hatodik (sorszámnév): [pu.ve] P F mn. puve (eredete: pukap hat) hatvannégy, 64: [zam] P F szám zam határ, kerület, perem: [p'aw.pa] P F fn. pxawpa (összetétel ebből: pxaw körül és pa o oldal) határ, széle vminek, szegély, vég: [t'ew] P F fn. txew határozószót: [ni] P F nì képző toldalék hatásosnak lenni, félelmet vagy tiszteletet kelteni: [R o.p a] P F i.(tn) ro a havaseső: [tom.per.wi] P F fn. tomperwì (eredete: tompa eső és herwì hó) have some positive value, be of value, be worth something: [lej] P F vin. ley hegy: [Ram] P F fn. ram hegyes, éles: [p'i] P F mn. pxi hely: [ tsen(e)] > P F fn. tseng(e) helyes, jó (válasz): [E.jawR] P F mn. eyawr helyes, jóképű: [saj.rip^] P F mn. sayrìp cs.sz. (férfira) helyesség: [ti.jawr] P F fn. tìyawr (eredete: eyawr helyes) helyet ad: [t IN tsen] > P F i.(tn) tìng tseng (eredete: tìng ad és tseng hely) helyett, inkább mint...: [tup^] P F ksz. tup helyettes, csere-, valami ami helyettesít valami mást: [sæ.rawn] P F fn. särawn (eredete: rawn kicserél) helyettesít, kicserél: [R awn] P F i.(t) rawn helyettesítés, kicserélés: [ti.rawn] P F fn. tìrawn (eredete: rawn kicserél) helyez, rak: [j Em] P F i.(t) yem helyreállít, rendbe hoz: [sp EN] P F i.(t) speng helytelen, téves, nem helyes: [ke.jawr] P F mn. keyawr (összetétel ebből: ke nem és eyawr helyes) helyzet: [kl. tsen] > P F fn. klltseng (eredete: tseng hely) helyzet, állapot, körülmény: [ti.fkej.tok^] P F fn. tìfkeytok (eredete: fkeytok létezik) helyénvaló, igazságos: [mu.i.æ] P F mn. muiä hetedik (sorszámnév): [ki.ve] P F mn. kive (eredete: kinä hét) Heureka! Megvan! Értem!: [to.lel] P F gesz. tolel (szinoníma: tslolam) Heuréka! Rájöttem!: [Ro.lun] P F gesz. rolun hiba: [k'e.jej] P F fn. kxeyey hiba, deformáltság, folt, rossz tulajdonság: [fep.ran.vi] P F fn. fe ranvi (eredete: fe ran rossz természet, eredendően hibás) hiba, tévedés: [ti.k'ej] P F fn. tìkxey (eredete: kxeyey hiba) hibás, valótlan: [ tslen] > P F mn. tsleng hibát vét, elront, rosszat tesz: [ti.k'ej s i] P F i.(tn) tìkxey si (eredete: tìkxey hiba) hibátlan(nak lenni), tökéletes(nek lenni): [j op^] P F i.(átn) yo hibátlanul, tökéletesen: [ni.yop^] P F nìyo (eredete: yo tökéletes) hsz. 19

20 hideg: [wew] P F mn. wew hideg: [ti.wew] P F fn. tìwew (eredete: wew hideg) hideg, hűvös: [wur] P F mn. wur high level: [k'ajl.ji] P F n. kxaylyì (összetétel ebből: kxayl high és yì level) hirtelen, figyelmeztetés nélkül: [ tsik] > P F hsz. tsìk hiss: [o. ISSS s i] P F vin. oìsss si (eredete: oìsss angry snarl) hisz: [sp aw] P F i.(t) spaw hitves, házastárs: [mun.t'a.tu] P F fn. muntxatu (eredete: muntxa egyesült) hivatalos, formális: [ske.pek^] P F mn. skepek hiábavaló, haszontalan: [kel.sar] P F mn. kelsar (összetétel ebből: ke nem és lesar hasznos) hiányolt (mint egy távollévő ember, hiányzó, akinek vágynak a jelenlétére): [lom] P F mn. lom hiánytalan, (meg)elégedett, tele: [je] P F mn. ye hiányzó, hiányolt (mint egy távollévő ember, akinek vágynak a jelenlétére): [lom] P F mn. lom hiányzó/hiányolt személy: [lom.tu] P F fn. lomtu (eredete: lom hiányzó, hiányolt) hobby, örömet szerző tevékenység: [sæ.su.lin] P F fn. säsulìn (eredete: sulìn elfoglalt (pozitív értelemben)) hogy (alárendelt tagmondatot jelez), azt: [fu.la] P F ksz. fula (összetétel ebből: fì ul ez (jelölt alany eset) és a vonatkozói tagmondatot jelez) hogy (alárendelő mellékmondat kötőszava), annak: [fu.ri.a] P F nm., alár. furia (összetétel ebből: fì uri ez (topikális) és a határozói mellékmondat kötőszava) hogy (alárendelő mellékmondat kötőszava), az: [fwa] P F nm., alár. fwa (összetétel ebből: fì u ez (alanyeset) és a határozói mellékmondat kötőszava) hogy (alárendelő mellékmondat kötőszava), azt: [fu.ta] P F nm., alár. futa (összetétel ebből: fì u-t ez-t (tárgyeset) és a határozói mellékmondat kötőszava) hogy (alárendelő tagmondat jelző): [ tsa.wa] > P F ksz. tsawa (összetétel ebből: tsa u az (kötőmód) és a vonatkozó tagmondat jelző) hogy (alárendelő tagmondat jelző): [ tsa.ta] > P F ksz. tsata (összetétel ebből: tsa u-t azt (tárgyeset) és a vonatkozó tagmondat jelző) hogy (alárendelő tagmondat jelző): [ tsa.ri.a] > P F ksz. tsaria (összetétel ebből: tsa u-ri azt (topikális (hangsúlyos) esetvégződés) és a vonatkozó tagmondat jelző) hogy (ennek eredményeként): [kum.a] P F ksz. kuma (eredete: kum eredmény) megelőzi az eredményt, pl. Lu poe sevin nìftxan kuma yawne slolu oer (Olyan gyönyörű volt, hogy beleszerettem.); lásd még akum hogy (ennek eredményeként): [a.kum] P F ksz. akum (eredete: kum eredmény) az eredményt követi, pl. Poe yawne slolu oer akum, nìftxan lu sevin (Beleszerettem, mert hogy olyan gyönyörű volt.); lásd még kuma hogy nehogy, különben: [fte.ke] P F ksz. fteke (összetétel ebből: fte a célból/azért, hogy és ke nem (valami tagadása)) (kötőmódú igével, alárendelt tagmondatban) hogy(an)?: [fja.pe] P F kérd. fyape másik alakja: pefya hogy(an)?: [pe.fja] P F kérd. pefya másik alakja: fyape hogy, (kötőszó): [ tsni] > P F alár. tsnì (kötőmódú igével, alárendelt tagmondatban) hogy, a célból/azért: [fte] P F ksz. fte (kötőmódú igével, alárendelt tagmondatban) hogy; valaminek az érdekében, (azért): [fpi] P F told. fpi+ hol?: [pe.sen] P F kérd. peseng másik alakja: tsengpe hol?: [ tsen.pe] > P F kérd. tsengpe másik alakja: peseng hole (going clear through an object): [Rop'] P F n. ropx hole, cavity, excavation with a bottom (visible or presumed): [ tson.rop'] > P F n. tsongropx (összetétel ebből: tsong valley és ropx hole) hollow, not solid: [mo.mek^] P F adj. momek holnap: [tr.aj] P F hsz. trray (eredete: trr nap és hay következő) holnap éjjel: [t'o.naj] P F hsz. txonay (eredete: txon éj és hay következő) holnapután, két nap múlva: [me.sr.aj] P F fn., hsz. mesrray (eredete: trr nap) homlok, szemöldök: [za.rep] P F fn. zare (összetétel ebből: zapxì elülső rész és re o fej) 20

NA VI - MAGYAR SZÓTÁR v. 13.06

NA VI - MAGYAR SZÓTÁR v. 13.06 NA VI - MAGYAR SZÓTÁR v. 13.06 Tirea Aean (Corey McConlough) & Markì (Mark Miller) Compiled and Translated by Kifkeyä Nari és P.A. li makto www.learnnavi.org Utolsó frissítés: 13.4.2014 Ez a végleges Na

Részletesebben

Kategorizált Na vi szótár v. 13.06

Kategorizált Na vi szótár v. 13.06 Kategorizált Na vi szótár v. 13.06 Tirea Aean (Corey Scheideman) & Markì (Mark Miller) Compiled and Translated by Kifkeyä Nari és P.A. li makto www.learnnavi.org Utolsó frissítés: 13.4.2014 Ez egy szófajok

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Váci Országos Börtön

Váci Országos Börtön ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.3.1 Váci Országos Börtön (1897) 1945-1960 (1999) 72 kisdoboz (8,64 ifm), 7 doboz (0,36 ifm), 47 kötet (2,35 ifm); összesen:

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

Antoine Bauza játéka. 13 év fölött 2-4 játékos kb. 45 perc. Mit kezdünk ezzel a szörnnyel, Uram? Biztos vagyok benne, hogy jó sora lesz itt.

Antoine Bauza játéka. 13 év fölött 2-4 játékos kb. 45 perc. Mit kezdünk ezzel a szörnnyel, Uram? Biztos vagyok benne, hogy jó sora lesz itt. Mit kezdünk ezzel a szörnnyel, Uram? Ez egy kínai óriáspanda. Békés, kedves és erös. A kínai nép alázatos ajándéka. Biztos vagyok benne, hogy jó sora lesz itt. Ez az állat oly ritka, akár csak a híres

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 2. I. rész Béres Miklós

Az angol nyelv logikája 2. I. rész Béres Miklós Az angol nyelv logikája 2 I. rész Az angol nyelv logikája 3 E könyv célja, hogy megtapasztald: nyelvet tanulni nem nehéz és a tanulás pillanata a megértés. Átfogó képet nyújt a nyelvről, rendszerbe szedi

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben