Magyar - Na vi szótár v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar - Na vi szótár v. 13.06"

Átírás

1 Magyar - Na vi szótár v Tirea Aean (Corey Scheideman) & Markì (Mark Miller) Compiled and Translated by Kifkeyä Nari és P.A. li makto Utolsó frissítés: Ez egy Magyar-Na vi szótár. Vastag betűk mutatják a magyar szavakat. Dőlt betűk a Na vi megfelelőjüket. Sima betűvel szedve található a nyelvtani besorolás: a zárójelekben további megjegyzések. A «x» infixet jelent, ahol pl. t«pre-first»«1»ar«2»on azok pozícióját jelöli. A tulajdonneveket nagybetűvel kezdjük. A és a + azt jelzi, hogy egy képző vagy egy toldalék a szó bármely oldalára kerülhet. Feltételezzük az elhajlás mibenlétének ismeretét. Rövidítések: = morfémahatár + = gyengítő morfémahatár <> = infixum mn. = melléknév told. = toldalék hsz. = határozószó ksz. = kötőszó ö.szó = összetett szó mut.n. = mutató névmás gesz. = nyelvi gesztus, indulatszó kérd. = kérdőszó fn. = főnév n.e. = nem emberekre/személyekre szám = számnév cs.sz. = csak személyekre part. = partikula (járulékszó, változatlan alakú, nem ragozható szó) nm. = névmás tul.n. = tulajdonnév ige = ige i.(átn) = ige (angol szerint állapotjelző tárgyatlan) i.(t) = ige (angol szerint tárgyas) i.(tn) = ige (angol szerint tárgy nélküli) i.(tm) = ige (angol szerint tárgyas módbeli) i.(tnm) = ige (angol szerint tárgyatlan módbeli) sbd. = subordinated Források Az összes szót próbáltuk legjobb tudásunk szerint a lehető legmegbízhatóbb forrásból beszerezni. Az eredet alsó indexben található az IPA átírás után, ez megmondja, hogy eredetileg honnan származik egy-egy szó. Történeti érdekességként: a szótár eredetileg abból az 500 szóból állt, melyet Dr. Frommer 2010 márciusában bocsátott rendelkezésünkre. Ahogy a nyelv tovább fejlődött, további szavak kerültek bele, ezeket Dr. Frommertől a személyes blogján és en keresztül kapjuk. Dr. Frommer arra kérte a LearnNavi.org közösségét, hogy segítsen új szavakat kitalálni a Szókincsbővítési Projecten keresztül. Ez a project folyamatosan zajlik, és sok általunk javasolt szó bekerült ebbe a szótárba. Másik forrás: szabadon használható toldalékokkal ellátott szavak, illetve olyan toldalékolt szavak, melyeket Dr. Frommer használt, és így létezőnek tekinthetőek. A források sorrendje, a legmegbízhatóbbtól a legkevésbé megbízhatóig: 1

2 PF = Dr. Paul Frommer M = the Movie (a Film) JC = James Cameron G = the Avatar Games (az Avatar játék) ASG = A Survival Guide (a Túlélési Kézikönyv) PND = Pandorapedia.com.... miatt: [ta.lun] P F told. talun... szerepében, mint: [sko] P F told. sko+...előtt (időben): [kam] P F told. kam 1 1, egy: [Paw] P F szám aw 2 2, kettő: [mu.ne] P F szám mune 3 3 nap múlva: [p'e.sr.aj] P F fn., hsz. pxesrray (eredete: trr nap) 3 napja: [p'e.sr.am] P F fn., hsz. pxesrram (eredete: trr nap) 3, három: [p'ej] P F szám pxey 4 4, négy: [ tsin] > P F szám tsìng 5 5, öt: [mr] P F szám mrr 6 6, hat: [pu.kap^] P F szám pukap 64, hatvannégy: [zam] P F szám zam 7 7, hét: [ki.næ] P F szám kinä 8 8, nyolc: [vol] P F szám vol a 8-as jele (nem az értéke!) (pl. telefonszámnál használható): [PEjt^] P F fn. eyt 9 2

3 a 9-es jele (nem az értéke!) (pl. telefonszám- nál használható): [najn] P F fn. nayn A (anya)méh: [pr.ku] P F fn. prrku (összetétel ebből: prrnen csecsmő és kelku otthon) (azért) mert: [a.lun.ta] P F ksz. alunta (azért), hogy; valaminek az érdekében: [fpi] P F told. fpi+ aaa: [slo.snep^] P F aaa slosnep (eredete: snep aaa) abbahagy, befejez: [ft an] P F i.(tnm) ftang abbahagy, felfüggeszt (a cselekvés folytatódni fog): [fp ak^] P F ige fpak abban az esetben, úgy, akkor: [ha] P F ksz. ha abban az időben mikor, amikor: [kr.a] P F ksz. krra (eredete: krr idő) abc: [sna.pam.rel.vi] P F fn. snapamrelvi (eredete: pamrelvi betű (fonetikus jel)) accidentally, unintentionally: [nit.kan.lu.ke] P F adv. nìtkanluke (összetétel ebből: nìtkan purposefully, deliberately és luke- without) acquaintance (with the potential for becoming a friend): [PEj.la.naj] P F n. eylanay (eredete: eylan friend) ad: [t IN] P F i.(t) tìng addig, azalatt: [ tsa.kr >.vaj] P F hsz. tsakrrvay (összetétel ebből: tsakrr akkor és vay -ig) addigra, mire, amíg: [li.sre] P F hsz. lisre+ (összetétel ebből: li már és sre+ előtt) aggasztó dolog, aggodalom oka/forrása: [snum. tsim] > P F fn. sngumtsim (összetétel ebből: sngum aggodalom és tsim forrás) aggasztó, nyugtalanító: [snu.nap] P F mn. sngunga (eredete: sngu aggodalom) aggodalom: [snum] P F fn. sngum aggodalom oka/forrása, aggasztó dolog: [snum. tsim] > P F fn. sngumtsim (összetétel ebből: sngum aggodalom és tsim forrás) aggódva, bosszúsan: [ni.snum] P F hsz. nìsngum (eredete: sngum aggodalom) agy: [El.tu] P F fn. eltu aha, ja, oké: [sran] P F hsz., gesz. sran ahogy/mint...; ahogy, (ugyan)úgy, olyanképpen (helyzetből adódó hasonlóság): [ten.fja] P F ksz. tengfya (összetétel ebből: teng megegyező és fya o út) ahova vissza lehet vonulni, magán terület: [sno.mo] P F fn. snomo (összetétel ebből: sno saját és mo terület) ajak: [sej.ri] JC fn. seyri ajándék: [st'e.li] P F fn. stxeli ajánl: [st'e,nu,t IN] P F i.(t) stxenutìng (eredete: stxenu ajánlat, fn.) ajánlat: [st'e.nu] P F fn. stxenu (összetétel ebből: stxeli ajándék és lonu elereszt) akadály, barikád: [E.k'an] P F fn. ekxan akadályoz: [h ul. tst' Em] > P F i.(t) hultstxem akar: [n Ew] P F i.(tm) new aki, amely(ik) (határozói mellékmondat kötőszava): [a] P F,LN alár. a akik közül meghalt néhány), túlélő (pl. olyan csoport tagjai: [lem.rej] P F mn. lemrey (eredete: emrey túlél) akinek vágynak a jelenlétére), hiányzó, hiányolt (mint egy távollévő ember: [lom] P F mn. lom akkor: [ tsa.kr > ] P F hsz. tsakrr (eredete: tsa- az és krr idő) akkor, úgy, abban az esetben: [ha] P F ksz. ha akként/úgy..., -ként, mint/ahogy: [na] P F esz. na akként/úgy..., ként, mint/ahogy: [p'el] P F told. pxel aktuális, időszerű, szezonális (étel, zöldség vagy állat): [ki.mar] P F mn. kìmar aktív, energikus: [wa.lak^] P F mn. walak akármennyire, bármily: [Ni.an] P F,SW hsz. ngian alacsony: [tim] P F mn. tìm alapjában, alapvetően, lényegében: [ni.ran] P F hsz. nìran (eredete: ran belső tulajdonság) alapos ismeret, hozzáértés: [ tsul.fæ] > P F fn. tsulfä alapos, részletességre törekvő (személy): [le.no] P F mn. leno alaposan elsajátít: [ tsul.fæ > s i] P F i.(tn) tsulfä si (eredete: tsulfä ismeret) alaposan, részletesen: [ni.no] P F hsz. nìno alaposság, részletesség: [ti.no] P F fn. tìno alapvetően, alapjában, lényegében: [ni.ran] P F hsz. nìran (eredete: ran belső tulajdonság) alatt(a), alul: [æ.o] P F told. äo alj(a), fenék: [kl.pa] P F fn. kllpa 3

4 alkalmasint, megfelelő időben: [nik.mar] P F hsz. nìkmar (eredete: kìmar időszerű) alkalom, eset, ismételten előforduló cselekvések egyike: [a.lo] P F fn. alo alkony, este naplemente előtt: [sre.ton.pon] P F fn. sreton ong (összetétel ebből: sre előtt és txon ong alkony) alkony, sötétedés előtti időszak, naplemente után: [t'on.pon.maw] P F fn. txon ongmaw (összetétel ebből: txon ong naplemente és maw után) alkot, készít, létrehoz: [N op^] P F i.(t) ngop alkotás: [ti.nop^] P F fn. tìngop (eredete: ngop alkot, készít) alkotó: [Nop.ju] P F fn. ngopyu (eredete: ngop alkot) allergén: [fne.t'um] mn. fnetxum (eredete: txum méreg); Pl.: Oeri lu swoa fnetxum. alszik: [h a.h aw] P F i.(tn) hahaw alul, alatt(a): [æ.o] P F told. äo alámerül, lebukik, zuhan: [t awn] P F i.(tn) tawng alászáll, leereszkedik: [kl.k æ] P F i.(tn) kllkä (összetétel ebből: kllpa alj(a) és kä megy) amely magas szikláról vagy lebegő hegyről folyik le (megszámlálható), egyedülállóan magas, vékony vízesés: [se.pajl] P F fn. se ayl amely(ik) (határozói mellékmondat kötőszava), aki: [a] P F,LN alár. a amelyek egy folyamból vagy tavakból folynak (megszámlálható), egy csepp vagy kisebb vízesések sorozata: [sja.nan] P F fn. syanan amikor, abban az időben mikor: [kr.a] P F ksz. krra (eredete: krr idő) amit különösen kellemesnek talál, elfoglalt(nak lenni) (pozitív értelemben), elmélyed valamiben: [s u.l In] P F i.(átn) sulìn (eredete: ìn elfoglalt) amíg, -ig: [vaj.kr] P F ksz. vaykrr (összetétel ebből: vay -ig és krr idő) amíg, miközben, mialatt: [ten.kr] P F ksz. tengkrr (összetétel ebből: teng megegyező és krr idő) amíg, mire, addigra: [li.sre] P F hsz. lisre+ (összetétel ebből: li már és sre+ előtt) annak, hogy (alárendelő mellékmondat kötőszava): [fu.ri.a] P F nm., alár. furia (összetétel ebből: fì uri ez (topikális) és a határozói mellékmondat kötőszava) annyira, úgy: [ni.ft'an] P F hsz. nìftxan (eredete: fìtxan olyan) anya: [sap.nok^] P F fn. sa nok(eredete: sa atenuk C ) anyu: [sap.nu] P F fn. sa nu (becéző forma, eredetije: sa nok anya) anyuka (fiatal lányokra): [sap.nu. tsjip^] > P F fn. sa nutsyìp (eredete: sa nu anyu) apa: [sem.pul] P F fn. sempul apprentice teacher: [kar.ju.naj] P F n. karyunay (eredete: karyu teacher) apropó, mellesleg, jut eszembe: [ni.vin.kap^] P F hsz. nìvingkap (eredete: vingkap eszébe jut, beugrik) apró, kicsi, parányi: [hi.pi] P F mn. hì i apu: [sem.pu] P F fn. sempu (becéző forma, eredetije: sempul apa) arc, orca: [flawm] P F fn. flawm arc, orca, ábrázat: [kej] P F fn. key arc-csík: [pil] P F fn. pil arckifejezés: [key.rel] fn. keyrel (összetétel ebből: key arc és rel kép) attempt: [sæ.fmi] P F n. säfmi (eredete: fmi try, attempt) avatár-test (álomjáró test): [u.nil.ti.ran.tok'] JC,P F fn. uniltìrantokx (összetétel ebből: uniltìranyu álomjáró és tokx test) az: [sat^] P F nm. sat (a tsat gyengített alakja) az (csak személyekre): [ tsa.po] > P F nm. tsapo (összetétel ebből: tsa az a... és po ő) az (cselekvés): [ tsa.kem] > or [ tsa.kem] > P F mut.n. tsakem (eredete: tsa- az és kem tett) az (dolog): [ tsa.pu] > P F mut.n. tsa u (összetétel ebből: tsa az és u dolog) az (mutatónévmás): [ tsaw] > P F mut.n., nm. tsaw az (tárgyas esetben alanyként): [ tsal] > P F nm. tsal az a válasz: [tejn.a] P F fn. teynga (az összevonás elemei tì eyng a) az a válasz (jelölt alany): [tejn.la] P F fn. teyngla (az összevonás elemei tì eyng ìl a) az a válasz (tárgyeset): [tejn.ta] P F fn. teyngta (az összevonás elemei tì eyng it a) az ellenkező oldalon, ellentkező: [few.tu.sok^] P F mn. fewtusok (eredete: few át)(hétköznapi szóhasználatban (few. tsok) 4

5 az élet egyensúlya: [REj.PEN] P F fn. rey eng (eredete: rey él) az én saram (megbánás vagy vétkesség beismerése), bocs, szánom-bánom, sajnos, sajna: [Naj.t'o.a] P F gesz. ngaytxoa (összetétel ebből: ngeyä tiéd és txoa megbocsátás) az(on) a hely(en), ott: [ tsa. > tsen] > or [ tsa. > tsen] > P F mut.n., fn. tsatseng (összetétel ebből: tsa az és tseng hely) az, hogy (alárendelő mellékmondat kötőszava): [fwa] P F nm., alár. fwa (összetétel ebből: fì u ez (alanyeset) és a határozói mellékmondat kötőszava) azalatt, addig: [ tsa.kr >.vaj] P F hsz. tsakrrvay (összetétel ebből: tsakrr akkor és vay -ig) azaz hogy, más szóval: [a.lu] P F ksz. alu (eredete: a a melléknévjelző és lu van) (toldalékokhoz) azok a hírek: [fmawnta] P F fn. fmawnta (az összevonás elemei fmawn it a) azonnal, egy pillanat múlva: [p'i.swaw.aj] P F hsz. pxiswaway (összetétel ebből: swaw pillanat és ay jövő idejű igei infixum) azonos, egyenlő, megegyező: [ten] P F mn. teng azt ( tárgyként): [ tsat^] > P F nm. tsat azt, hogy (alárendelt tagmondatot jelez): [fu.la] P F ksz. fula (összetétel ebből: fì ul ez (jelölt alany eset) és a vonatkozói tagmondatot jelez) azt, hogy (alárendelő mellékmondat kötőszava): [fu.ta] P F nm., alár. futa (összetétel ebből: fì u-t ez-t (tárgyeset) és a határozói mellékmondat kötőszava) B (be)fed, (el)takar: [lew s i] P F i.(tn) lew si (eredete: lew takar) (bele)lát (spirituális értelemben), lény(eg)ében megért/felismer, grokkol : [k a.m E] P F i.(t) kame -ban/-ben, bent, benne, rajta, -on/-en/-ön: [mi] P F esz. mì+ -ból/-ből, -tól/-től, felől, irányából (időbeniségre is utalhat más idővel kapcsolatos szavakkal): [ta] P F esz. ta beugrik, eszébe jut: [v in.k ap^] P F i.(t) vingkap baj, ártalom: [k'u] P F fn. kxu bal (bal oldali): [ftær] P F mn. ftär bal oldal: [ftær.pa] P F fn. ftärpa (összetétel ebből: ftär bal és pa o oldal) baleset: [fe.kem] P F fn. fekem (összetétel ebből: fe rossz és kem tett) bar, rod, pole: [swek^] P F n. swek barikád, akadály: [E.k'an] P F fn. ekxan barlang: [slær] P F fn. slär barna: [kl.vawm] P F mn. kllvawm (összetétel ebből: kllte föld és vawm sötét) barát: [PEj.lan] P F fn. eylan barátság: [ti.pej.lan] P F fn. tì eylan (eredete: eylan barát) be miserable, suffer mentally or emotionally: [N æ.p æn] P F vin. ngä än be of value, have some positive value, be 5 worth something: [lej] P F vin. ley be worth something, be of value, have some positive value: [lej] P F vin. ley bead (decorative): [srok^] P F n. srok becsület, tisztesség: [me.u.i.a] P F fn. meuia becsületes, tiszteletreméltó: [me.u.i.a.nap] P F mn. meuianga (eredete: meuia becsület és nga tartalmaz) becsületesség, igazság(osság): [tim.wi.æ] P F fn. tìmwiä (eredete: muiä rendes, igazságos, helyes, becsületes) befejez, abbahagy: [ft an] P F i.(tnm) ftang befejez, elvégez: [ha.sej s i] P F i.(tn) hasey si (eredete: hasey kész, befejezett) befejez, lezár (a cselekvés eredményes): [P ip. a] P F i.(tn) i a befejezett vagy folyamatos kötőmóddal), bárcsak! (kívánság; a tényekkel szemben: [ni.ra.nal] P F hsz. nìrangal (eredete: rangal kíván) befejezett, kész: [ha.sej] P F mn. hasey befejezés: [ti.pip.a] P F fn. tì i a (eredete: i a befejez) befejező, utolsó, végső: [tor] P F mn. tor (eredete: toruk végső árny) befelé, bele, belülre, belsejébe: [nem.fa] P F told. nemfa (összetétel ebből: ne felé és mìfa -ban,-ben) bekerített nyílt terület, terület, völgy: [mo]

6 P F fn. mo bekövetkezik, (meg)történik: [l En] P F i.(tn) len bele, befelé, belülre, belsejébe: [nem.fa] P F told. nemfa (összetétel ebből: ne felé és mìfa -ban,-ben) belseje, belül, odabent: [mi.fa] or [mi.fa] P F fn., hsz. mìfa belsejébe, bele, befelé, belülre: [nem.fa] P F told. nemfa (összetétel ebből: ne felé és mìfa -ban,-ben) belső tulajdonság, lényeg, valaminek az alapvető természete, személyiség: [Ran] P F fn. ran belép: [fp' æ.k Im] P F i.(tn) fpxäkìm belül, belseje, odabent: [mi.fa] or [mi.fa] P F fn., hsz. mìfa belülre, bele, befelé, belsejébe: [nem.fa] P F told. nemfa (összetétel ebből: ne felé és mìfa -ban,-ben) bemutat, előad: [mu.w In.t' u] P F i.(t) muwìntxu (eredete: wìntxu mutat) bemutató, kiállítás: [sæ.win.t'u] P F fn. säwìntxu (eredete: wìntxu mutat) bemártás, merítés (folyadékba): [jem.fpaj] P F fn. yemfpay (összetétel ebből: yem rak és pay víz) bend: [i l] P F vin. il benne, bent, rajta, -ban/-ben, -on/-en/-ön: [mi] P F esz. mì+ bent, benne, rajta, -ban/-ben, -on/-en/-ön: [mi] P F esz. mì+ beszéd, szónoklat: [sæ.ft'u.li.pu] P F fn. säftxulì u (eredete: ftxulì u szónokol, beszédet mond) beszédet mond, szónokol: [ft' u.li.pu] P F i.(tn) ftxulì u (összetétel ebből: täftxu sző és lì u szó) beszédhang, énekhang: [mok.ri] P F fn. mokri beszél: [p l.t' E] P F ige plltxe beszél valamiről, értekezik, oda vonatkozót mond: [l awk^] P F i.(t) lawk beszélget, társalog: [p æn.k' o] P F i.(tn) pängkxo beszélgetés, megbeszélés: [ti.pæn.k'o] P F fn. tìpängkxo (eredete: pängkxo beszélget) beszélgetőtárs, társalkodó: [pæn.k'o.ju] P F fn. pängkxoyu (eredete: pängkxo beszélget) beteg: [sp'in] P F mn. spxin beteg, egészségtelen: [kel.fpom.tok'] P F mn. kelfpomtokx (összetétel ebből: ke nem és fpomtokx egészség) betegség, kór: [sæ.sp'in] P F fn. säspxin (eredete: spxin beteg) betegségi állapot: [ti.sp'in] P F fn. tìspxin (eredete: spxin beteg) beteljesülés, érettség, fejlettség: [ti.fjejn] P F fn. tìfyeyn (eredete: fyeyn érett, fejlett) betű (fonetikus jel): [pam.rel.vi] P F fn. pamrelvi (eredete: pamrel írás) betűzés (helyesírás): [pam.rel.fja] P F fn. pamrelfya (eredete: pamrel írás és fya o mód) bezárni: [ tstu > s i] P F i.(tn) tstu si (eredete: tstu zárt) bimbó, rügy: [pr.ne.sjul] P F fn. prrnesyul (összetétel ebből: prrnen csecsemő és syulang virág) biolumineszcencia, fénykibocsátás: [sju.ra.tan] P F,JC fn. syuratan (összetétel ebből: syura energia és atan fény) biolumineszcens szeplő, csillag: [tan.hi] P F fn. tanhì bird s nest: [ja.jo. tsrul] > P F n. yayotsrul (összetétel ebből: yayo bird és tsrul nest) bird, young of an animal, fish, insect: [li.ni] P F n. lini bizonyos, tiszta, világos: [law] P F mn. law biztonságban, biztonságosan: [ni.zaw.non] P F hsz. nìzawnong (eredete: «awn» befejezett melléknévi igenévi alak és zong megment) biztonságos: [k'u.ke] P F mn. kxuke (összetétel ebből: kxu ártalom és ke nem) biztonságosan, biztonságban: [ni.zaw.non] P F hsz. nìzawnong (eredete: «awn» befejezett melléknévi igenévi alak és zong megment) biztos, magabiztos: [am.pa.ke] P F mn. am ake (összetétel ebből: am a kétség és ke nem) bocs, szánom-bánom, sajnos, sajna, az én saram (megbánás vagy vétkesség beismerése): [Naj.t'o.a] P F gesz. ngaytxoa (összetétel ebből: ngeyä tiéd és txoa megbocsátás) bocsánatkérés: [ tsap.pa.lu.te] > P F fn. tsap alute bocsánatot kér: [ tsap.pa.lu.te > s i] P F i.(tn) tsap alute si (eredete: tsap alute bocsánatkérés) bokor: [ut.ral. tsjip^] > P F fn. utraltsyìp (eredete: utral fa) 6

7 boldogan, szerencsésen: [net.rip^] P F hsz. netrìp boldogtalan, szomorú, Milyen szomorú! : [ke.ft'o] P F gesz. keftxo bolond, őrült, őrületes: [lek.je.pun] P F mn. lekye ung (eredete: keye ung őrület) bomló állat vagy rothadó hús szagára emlékeztető: [k'æ.næn] P F mn. kxänäng bonyolult (dolog), finom, részletes, precíz: [hi.no] P F mn. hìno bonyolult, nehéz: [Næ.zIk^] P F mn. ngäzìk borús (pl.: felhős ég), zárt: [ tstu] > P F fn. tstu bosszankodik, dühöng: [st i] P F i.(tn) sti bosszant, dühít: [stej.k i] P F i.(t) steyki (eredete: sti dühöng és «eyk» műveltető igei infixum) bosszant, zavar: [sr æt'] P F i.(t) srätx bosszantás: [sæ.sræt'] P F fn. säsrätx (eredete: srätx bosszat) bosszúsan, aggódva: [ni.snum] P F hsz. nìsngum (eredete: sngum aggodalom) bout of suffering; episode of depression: [sæ.næ.pæn] P F n. sängä än (eredete: ngä än suffer mentally or emotionally) branch, fork, point of divergence: [jak^] P F n. yak breach, gap: [mek. tsen] > P F n. mektseng (összetétel ebből: mek empty és tseng place) break, snap in two: [k' ak'] P F vin. kxakx bumm! (hangutánzószó): [k'an.an.an] P F gesz. kxangangang bunkósbot (fegyver): [t'ewk^] P F fn. txewk buta, sötét: [snu.mi.na] CP mn. snumìna cs.sz. buta, tudatlan: [jaj.mak^] P F mn. yaymak buzgó, lelkes: [le.sop.ha] P F mn. leso ha (eredete: so ha lelkesnek lenni) cs.sz. báj, elegancia, kecsesség: [lo.ran] P F fn. loran (összetétel ebből: lor gyönyörű és ran belső tulajdonság) bár, ugyanakkor, ámbátor: [hu.fwa] P F ksz. hufwa bárcsak! (kívánság; a tényekkel szemben, befejezett vagy folyamatos kötőmóddal): [ni.ra.nal] P F hsz. nìrangal (eredete: rangal kíván) bármily, akármennyire: [Ni.an] P F,SW hsz. ngian bátor: [ tstew] > P F mn. tstew cs.sz. bátor, merész: [ti. tstew.nap] > P F mn. tìtstewnga (eredete: tìtstew bátorság, merészség) n.e. (pl. bátor tett) bátorság, merészség: [ti. tstew] > P F fn. tìtstew béke, jólét: [fpom] P F fn. fpom békésen, nyugodtan: [nim.wej] P F hsz. nìmwey (eredete: mawey nyugodt) bízik, függ valamitől, számit: [m on] P F i.(t) mong bízva, habozás nélkül: [ni.mal] P F hsz. nìmal (eredete: mal megbízható) bölcs: [t'an. tslu.sam] > P F mn. txantslusam (összetétel ebből: txan sok és tsl«us»am megért) büszke: [le.nr.a] P F mn. lenrra (eredete: nrra büszkeség) büszkeség: [nr.a] P F fn. nrra büszkén: [ni.nr.a] P F hsz. nìnrra (eredete: nrra büszkeség) bőr: [tap.len] P F fn. ta leng bőr (anyag): [flawk'] P F fn. flawkx bőséges, ízletes, pompás: [fwan] P F mn. fwang bűvészmutatvány, trükk, ügyes/speciális módszer: [in.jen. tsjip^] > P F fn. ingyentsyìp (eredete: ingyen titokzatosság érzése) C (csoport)tag: [ha.p'i.tu] P F fn. hapxìtu (eredete: hapxì rész) a célból/azért, hogy: [fte] P F ksz. fte (kötőmódú igével, alárendelt tagmondatban) cavity, hole, excavation with a bottom (visible or presumed): [ > tson.rop'] P F n. tsongropx (összetétel ebből: tsong valley és ropx hole) ceremony, ritual, rite: [sæ.pe.o.i.o] P F n. sä eoio (eredete: eoio ceremonious) change direction, diverge, go astray: [j ak^ s i] P F vin. yak si (eredete: yak point of divergence) cipő: [hawn.ven] P F fn. hawnven (összetétel ebből: hawnu véd, óv és venu lábfej) circle: [jo.ko] P F n. yo ko (eredete: yo perfect és ko on ring) closed shape roughly circular, ring, oval: [ko.pon] P F n. ko on (eredete: koum rounded, curved és on shape) cloth; a piece of cloth woven on a loom: [sræ] 7

8 P F n. srä colorful, multicolored, variegated: [p'aj.o.pin] P F adj. pxayopin (összetétel ebből: pxay many és opin color) confirm, validate: [ka.naj s i] P F vin. kangay si (eredete: kangay valid) copf, idegköteg: [ tswin] > P F fn. tswin copfocska: [ tswin. > tsjip^] > P F fn. tswintsyìp (eredete: tswin copf ) correctly, rightly: [ni.jawr] P F adv. nìyawr (eredete: eyawr correct, right) course, direction: [sa.lew.fja] P F n. salewfya (eredete: salew proceed és fya o path) csak: [ni.paw] P F hsz. nì aw (eredete: aw egy) csalódás, meghiúsult elvárások miatti érzelmi csalódottság, kiábrándulás: [jew.la] P F fn. yewla csalódást okozva, kiábrándítóan: [ni.jew.la] P F hsz. nìyewla (eredete: yewla csalódás) csapat, szakasz, katonai egység: [wem.po.nu] P F fn. wempongu (összetétel ebből: wem harcol és pongu csoport) csapda: [sæ.sjep^] P F fn. säsyep (eredete: syep csapdába ejt) csapdába ejt: [sj Ep^] P F i.(t) syep csapás (állaté vagy személyé), állatnyom: [ tsmim] > P F fn. tsmìm csatában legyőz, meghódít: [l æ.t' ajn] P F i.(t) lätxayn csecsemő: [pr.nen] P F fn. prrnen csekély, kevés: [him] P F mn. hìm csekélységed, kicsi te: [Na. tsjip^] > P F nm. ngatsyìp (eredete: nga you) csekélységem: [we. tsjip^] > P F nm. oetsyìp (eredete: oe én) cselekedet, tett: [kem] P F fn. kem cseles, trükkös (személy): [let.wan] P F mn. letwan (eredete: tute személy és wan elrejt) csend, némaság: [ti.fnu] P F fn. tìfnu (eredete: fnu elcsendesül) csendes: [ti.fnu.nap] P F mn. tìfnunga (eredete: fnu elcsendesül) csepp, pehely, szilánk: [Il.va] P F fn. ìlva csere-, helyettes, valami ami helyettesít valami mást: [sæ.rawn] P F fn. särawn (eredete: rawn kicserél) csevej: [ti.pæn.k'o. tsjip^] > P F fn. tìpängkxotsyìp (eredete: tìpängkxo beszélgetés) csillag, biolumineszcens szeplő: [tan.hi] P F fn. tanhì csillagcsoport: [sna.tan.hi. tsjip] > P F fn. snatanhìtsyìp (összetétel ebből: sna o csoport és tanhì(tsyìp) csillag) csillagkép: [sna.tan.hi] P F fn. snatanhì (összetétel ebből: sna o csoport és tanhì csillag) szó sz.: csillagcsoport csinos: [se.vin] P F mn. sevin cs.sz. (nőkre) csinál: [kem s i] P F i.(tn.). kem si (eredete: kem cselekedet) csinál, ntesz, összetett igékben szerepel: [s i] P F si képző toldalék csodálatos, klassz, fantasztikus: [ko.sman] P F mn. kosman csodálatosan: [nik.sman] P F hsz. nìksman (eredete: kosman csodálatos) csont: [t'æ.rem] P F fn. txärem csontváz: [sna.t'æ.rem] P F fn. snatxärem (összetétel ebből: sna o készlet és txärem csont) szó sz.: csontkészlet csoport: [po.nu] P F fn. pongu (eredete: po ő) cs.sz. csoport, készlet, halom, rakás: [sna.po] P F fn. sna o n.e. csésze: [ tsnal] > P F fn. tsngal csípő: [Pl.No] P F fn. llngo csók: [sæ.pom] P F fn. säpom (eredete: pom csókol) csökkent: [n æn] P F i.(tn) nän csökkenő mértékben, egyre kevésbé: [ni.næn.æn] P F hsz. nìnänän (eredete: nän csökkent) csúcs, tető: [fæ.pa] P F fn. fäpa csütörtök: [tr.mr.ve] P F fn. trrmrrve (összetétel ebből: trr nap és mrrve ötödik) cuki, kedves, imádnivaló: [ho.na] P F mn. hona cukiság, kedvesség: [ti.ho.na] P F fn. tìhona (eredete: hona kedves) curved, rounded: [ko.um] P F adj. koum cél(kitűzés): [ti.kan] P F fn. tìkan (eredete: kan megcéloz) 8

9 CANNOT FIND OSLETTER 0, nulla: [kew] P F szám kew D dal (ősi, szertartásos): [waj] P F fn. way dal, dallam: [lawr] P F fn. lawr dal, ének: [ti.rol] P F fn. tìrol (eredete: rol énekel) dallam: [waj.te.lem] P F fn. waytelem (összetétel ebből: way dal és telem zsinór) dallam, dal: [lawr] P F fn. lawr dalol: [waj s i] P F i.(tn) way si (eredete: way dal) darabolt, elosztott: [ke.paw] P F mn. ke aw (összetétel ebből: ke nem és aw egy) de: [slæ] P F ksz. slä de csak ritkán), erős vízesés, jellemzői: fültépő hangja és halálos ereje (megszámlálható: [k'or] P F fn. kxor de csak ritkán), vadvízi zuhatag (megszámlálható: [ tsel. > tsul] > P F fn. tseltsul de helyette, de inkább: [ki] P F ksz. ki de inkább, de helyette: [ki] P F ksz. ki deformáltság, hiba, folt, rossz tulajdonság: [fep.ran.vi] P F fn. fe ranvi (eredete: fe ran rossz természet, eredendően hibás) deliberately, purposefully: [nit.kan] P F adv. nìtkan (eredete: tìkan aim, goal, purpose) deputy, general, one step down from leader: [Ejk.ta.naj] JC,P F n. eyktanay (eredete: eyktan leader) derűs, nyugodalmas, kellemes: [le.fpom] P F mn. lefpom (eredete: fpom boldogság, béke) n.e. dictionary: [li.pu.puk^] P F n. lì upuk (összetétel ebből: li u word és puk book (English loan word)) direction, course: [sa.lew.fja] P F n. salewfya (eredete: salew proceed és fya o path) diverge, change direction, go astray: [j ak^ s i] P F vin. yak si (eredete: yak point of divergence) diák, tanuló: [nu.me.ju] P F fn. numeyu (eredete: nume tanul) dob (bőrből készült): [a.u] JC fn. au dobni: [ tsr E.P i] > P F i.(t) tsre i dohányzás (na vi idióma), nappali örömteli füstölgés : [pr.k'en.tr.kr] Skxawng fn. prrkxentrrkrr (összetétel ebből: prrte öröm, kxener füst, trr nap és krr idő) dolgok: [a.ju] P F fn. ayu (eredete: u dolog) (sosem többesszámú u) dolgozik: [ti.kan.kem s i] P F i.(tn) tìkangkem si (eredete: tìkangkem munka) dolog (valami): [Pu] P F fn. u domb: [Ram. tsjip^] > P F fn. ramtsyìp (eredete: ram hegy) durva: [Ek'.t'u] P F mn. ekxtxu durván, körülbelül: [wum] P F hsz. wum dél (napszak): [k'am.tr] P F fn. kxamtrr (összetétel ebből: kxam közép és trr nap) délelőtt: [sre.kam.tr] P F fn. srekamtrr (összetétel ebből: sre előtt és kxamtrr dél) délután: [hap.nir] P F fn. ha ngir démon: [vr.tep^] P F fn. vrrtep dísz, vagy ünnepi felszerelés/ruházat (része): [i.o.i] P F fn. ioi díszít: [i.o.i s i] P F i.(tn) ioi si (eredete: ioi dísz) döntés: [ti.pe.pun] P F fn. tìpe un (eredete: pe un dönt) dúdol, szöveg nélkül énekel: [t IN lawr] P F i.(tn) tìng lawr (eredete: lawr dallam) düh: [ti.sti] P F fn. tìsti (eredete: sti dühöng) dühít, bosszant: [stej.k i] P F i.(t) steyki (eredete: sti dühöng és «eyk» műveltető igei infixum) dühödt mordulás, vigyázz! : [o.is:] LA gesz. oìsss dühöng, bosszankodik: [st i] P F i.(tn) sti dühösen, mérgesen: [ni.sti] P F hsz. nìsti (eredete: sti dühöng) 9

10 E (-e)... vagy nem, (-e)... vagy sem: [ft'ej] P F ksz. ftxey (-e)... vagy sem, (-e)... vagy nem: [ft'ej] P F ksz. ftxey (egy) fél: [mawl] P F fn. mawl (egy) harmad: [pan] P F fn. pan (együtt) mint egy család: [ni.so.a.i.a] P F hsz. nìsoaia (eredete: soaia család) (együtt) mint egy klán: [ni.o.lop] P F hsz. nìolo (eredete: olo klán) (el)dönt: [p E.P un] P F i.(t) pe un (el)kezdődik: [sn æ.p i] P F i.(tnm) sngä i (el)küld: [fp EP] P F i.(t) fpe (el)pusztít, megsemmisít, lerombol: [sk a.p a] P F i.(t) ska a (el)takar, (be)fed: [lew s i] P F i.(tn) lew si (eredete: lew takar) (el)veszít: [t a.t Ep^] P F i.(t) tatep (elő)jel, ómen: [a.u.ni.a] P F fn. aungia ebben a pillanatban, éppen most: [p'i.set^] P F hsz. pxiset (összetétel ebből: set most és pxi éles) ebben a tekintetben, ezzel kapcsolatban: [mi.ft'e.le] P F hsz. mìftxele ebből eredően, ettől, ezért, emiatt: [ta.fral] P F hsz. tafral edz, gyakorol: [ tsk'e.ken > s i] P F i.(tn) tskxekeng si (eredete: tskxekeng edzés) edzés, kiképzés, gyakorlat: [ tsk'e.ken] > P F fn. tskxekeng egg: [lo.i] P F n. loi egy csepp vagy kisebb vízesések sorozata, amelyek egy folyamból vagy tavakból folynak (megszámlálható): [sja.nan] P F fn. syanan egy hét: [kin.tr] P F fn. kintrr (eredete: kinä hét és trr nap) egy kevés, néhány: [Pa.Paw] P F mn. a aw (egyesszámú, megszámlálható főnevekkel) egy osztály tagja, osztálytárs: [nu.mul.t'a.tu] P F fn. numultxatu (eredete: numultxa tanóra) egy pandorai nap, nap-éj változás Pandorán: [tr.t'on] P F fn. trrtxon (összetétel ebből: trr nap és txon éj) egy pillanat múlva, azonnal: [p'i.swaw.aj] P F hsz. pxiswaway (összetétel ebből: swaw pillanat és ay jövő idejű igei infixum) egy pillanattal ezelőtt: [p'i.swaw.am] P F hsz. pxiswawam (összetétel ebből: swaw pillanat és am múlt idejű igei infixum) egy személy (általános alany): [Paw.po] P F nm. awpo egy szinten, egyformán: [ni.pen] P F hsz. nì eng (eredete: engeng szint) egy, 1: [Paw] P F szám aw egybehangzó, harmonikus: [me.pem] P F mn. me em egyből utána, rögtön: [p'i.maw] P F told. pximaw (összetétel ebből: maw után (időben) és pxi éles) egyedi, eredeti, nem más forrásból származó: [le. tsim] > P F mn. letsim (eredete: tsim forrás) egyedül: [ni.paw.tu] P F hsz. nì awtu (összetétel ebből: aw egy és tute személy) egyedülállóan magas, vékony vízesés, amely magas szikláról vagy lebegő hegyről folyik le (megszámlálható): [se.pajl] P F fn. se ayl egyenes: [jej] P F mn. yey egyenes, felegyenesedett: [p'im] P F mn. pxim egyenesen, felegyenesedve: [ni.p'im] P F hsz. nìpxim (eredete: pxim egyenes) egyenlő, azonos, megegyező: [ten] P F mn. teng egyesszámban értendő), valaki, ő(k) (határozatlan alany: [fko] P F nm. fko egyesült (pár): [mun.t'a] P F mn. muntxa egyetlen: [le.paw] P F mn. le aw egyetért: [m l.t E] P F i.(tn) mllte egyformán, egy szinten: [ni.pen] P F hsz. nì eng (eredete: engeng szint) egymást: [fi. tsap^] > P F hsz. fìtsap (összetétel ebből: fipo ez (a személy) és tsapo az (a személy)) egyre inkább, növekvő mértékben: [ni.pul.pul] P F hsz. nì ul ul (eredete: ul növel) egyre kevésbé, csökkenő mértékben: [ni.næn.æn] P F hsz. nìnänän (eredete: nän csökkent) egyszer (a múltban): [Paw.li.E] P F hsz. awlie 10

11 egyszer (nem többször): [Paw.lo] P F hsz. awlo egyszerű: [fjin] P F mn. fyin egyszerű, könnyű: [ftu.e] P F mn. ftue egyszerűen, könnyen: [ni.ftu.e] P F hsz. nìftue (eredete: ftue könnyű) egyáltalán nem (lásd ke...kaw it egyáltalán nem), egyáltalán: [kaw.pit^] P F hsz. kaw it (összetétel ebből: ke aw nem és it kevés) egyáltalán, egyáltalán nem (lásd ke...kaw it egyáltalán nem): [kaw.pit^] P F hsz. kaw it (összetétel ebből: ke aw nem és it kevés) egyénieskedés, önzés: [ti.paw.po] P F fn. tì awpo (eredete: awpo egy személy) együtt, közösen: [Paw.si.tEN] P F hsz. awsiteng (összetétel ebből: aw egy és teng megegyező) egész, teljes: [Pæn.sjEm] P F nm. änsyem egész, teljesség: [wot'] P F fn. wotx egészség (fizikai): [fpom.tok'] P F fn. fpomtokx (összetétel ebből: fpom jólét és tokx test) egészséges: [le.fpom.tok'] P F mn. lefpomtokx (eredete: fpomtokx egészség) egészségtelen, beteg: [kel.fpom.tok'] P F mn. kelfpomtokx (összetétel ebből: ke nem és fpomtokx egészség) ehető: [ tsuk.jom] > P F mn. tsukyom (eredete: yom enni) el(felé): [ne.to] P F esz. neto (eredete: ne felé) elcsendesül, lehalkít: [fn u] P F i.(tn) fnu eldöntendő kérdés jele: [srak(e)] P F part. srak(e) elegancia, kecsesség, báj: [lo.ran] P F fn. loran (összetétel ebből: lor gyönyörű és ran belső tulajdonság) elejt (ii): [t un.z up^] P F i.(t) tungzup (összetétel ebből: tung enged és zup esik) elereszt: [l o.n u] P F i.(t) lonu elfelejt: [ tsw ap] > P F i.(t) tswa elfog, foglyul ejt: [sp E.P E] P F i.(t) spe e elfogad: [m l.p an] P F i.(t) mll an elfogadás: [ti.ml.pan] P F fn. tìmll an (eredete: mll an elfogad) elfoglal: [t ok^] P F i.(t) tok elfoglalt(nak lenni) (negatív értelemben): nyakig ül a munkában : [v r. In] P F i.(átn) vrrìn (eredete: ìn elfoglalt) elfoglalt(nak lenni) (pozitív értelemben), elmélyed valamiben, amit különösen kellemesnek talál: [s u.l In] P F i.(átn) sulìn (eredete: ìn elfoglalt) elfoglalt, tevékeny: [P In] P F i.(tn) ìn elfoglaltságot adó cselekvés: [tin] P F fn. tìn (eredete: ìn elfoglalt) elfogyaszt, eléget: [n Ek'] P F i.(t) nekx elhagy: [t' IN] P F i.(t) txìng elhagy, elmegy: [h um] P F i.(tn) hum elhalad (vmi. mellett): [ft Em] P F i.(t) ftem elismer: [p l.naj] P F i.(tn) pllngay eljut/elér valahová, megérkezik: [p a.t E] ZS ige pate eljárás, rendszer, folyamat, módszer: [ve.fja] P F fn. vefya (összetétel ebből: ve o rend, rendezettség és fya o mód, módszer) elkap: [st æp.n I] P F i.(t) stä nì elkerül: [P aw.nim] P F i.(t) awnìm (összetétel ebből: ì awn marad és alìm távol) elképzelt dolog: [Ron.sREl] P F fn. ronsrel (eredete: ronsrelngop elképzel) ellen (pl: harcolni vki ellen): [wæ] P F told. wä+ ellenfél: [wæ.tu] P F fn. wätu (eredete: wä- ellen) ellenkezőleg, ellentétesen: [ni.wæ] P F hat.sz. nìwä ellenség: [k'u.tu] P F fn. kxutu (eredete: kxu baj) ellentkező, az ellenkező oldalon: [few.tu.sok^] P F mn. fewtusok (eredete: few át)(hétköznapi szóhasználatban (few. tsok) ellentétesen, ellenkezőleg: [ni.wæ] P F hat.sz. nìwä ellenőriz, (ki)próbál, értékel: [majp] P F i.(t) may ellenőriz, (meg)vizsgál: [st E.ft' aw] P F i.(t) steftxaw ellátmány, utánpótlás: [mek.re] P F fn. mekre elme: [Ron.sEm] P F fn. ronsem elmegy, elhagy: [h um] P F i.(tn) hum elméleti, intuitív: [le.pen] P F mn. le en (eredete: en találgatás) n.e. elmélyed valamiben, elfoglalt(nak lenni) (pozitív értelemben), amit különösen kellemesnek talál: [s u.l In] P F i.(átn) sulìn (eredete: ìn elfoglalt) elmés, ötletes: [sil.ron.sem] P F mn. sìlronsem (összetétel ebből: sìltsan jó és ronsem elme) 11

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Új bevezetés Ez a kiadás, a korábbiakhoz képest, több

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül

Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül A szexuális energia az alap A joga harcol ezzel - a tantra felhasználja, átalakítja. Első kérdés: Mester mi a különbség a transzcendális joga és a tantra

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Lao Ce Tao te King Az Út és Erény könyve Fordította: Weöres Sándor * * *

Lao Ce Tao te King Az Út és Erény könyve Fordította: Weöres Sándor * * * Lao Ce Tao te King Az Út és Erény könyve Fordította: Weöres Sándor * * * AZ ÚT 1 Az út, mely szóba-fogható, nem az öröktől-való; a szó, mely rája-mondható, nem az örök szó. Ha neve nincs: ég s föld alapja;

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Borítóterv: Malum Stúdió ISBN 978-963-248-132-6 HU ISSN 2060-7512 HU ISSN

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben