Magyar - Na vi szótár v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar - Na vi szótár v. 13.06"

Átírás

1 Magyar - Na vi szótár v Tirea Aean (Corey Scheideman) & Markì (Mark Miller) Compiled and Translated by Kifkeyä Nari és P.A. li makto Utolsó frissítés: Ez egy Magyar-Na vi szótár. Vastag betűk mutatják a magyar szavakat. Dőlt betűk a Na vi megfelelőjüket. Sima betűvel szedve található a nyelvtani besorolás: a zárójelekben további megjegyzések. A «x» infixet jelent, ahol pl. t«pre-first»«1»ar«2»on azok pozícióját jelöli. A tulajdonneveket nagybetűvel kezdjük. A és a + azt jelzi, hogy egy képző vagy egy toldalék a szó bármely oldalára kerülhet. Feltételezzük az elhajlás mibenlétének ismeretét. Rövidítések: = morfémahatár + = gyengítő morfémahatár <> = infixum mn. = melléknév told. = toldalék hsz. = határozószó ksz. = kötőszó ö.szó = összetett szó mut.n. = mutató névmás gesz. = nyelvi gesztus, indulatszó kérd. = kérdőszó fn. = főnév n.e. = nem emberekre/személyekre szám = számnév cs.sz. = csak személyekre part. = partikula (járulékszó, változatlan alakú, nem ragozható szó) nm. = névmás tul.n. = tulajdonnév ige = ige i.(átn) = ige (angol szerint állapotjelző tárgyatlan) i.(t) = ige (angol szerint tárgyas) i.(tn) = ige (angol szerint tárgy nélküli) i.(tm) = ige (angol szerint tárgyas módbeli) i.(tnm) = ige (angol szerint tárgyatlan módbeli) sbd. = subordinated Források Az összes szót próbáltuk legjobb tudásunk szerint a lehető legmegbízhatóbb forrásból beszerezni. Az eredet alsó indexben található az IPA átírás után, ez megmondja, hogy eredetileg honnan származik egy-egy szó. Történeti érdekességként: a szótár eredetileg abból az 500 szóból állt, melyet Dr. Frommer 2010 márciusában bocsátott rendelkezésünkre. Ahogy a nyelv tovább fejlődött, további szavak kerültek bele, ezeket Dr. Frommertől a személyes blogján és en keresztül kapjuk. Dr. Frommer arra kérte a LearnNavi.org közösségét, hogy segítsen új szavakat kitalálni a Szókincsbővítési Projecten keresztül. Ez a project folyamatosan zajlik, és sok általunk javasolt szó bekerült ebbe a szótárba. Másik forrás: szabadon használható toldalékokkal ellátott szavak, illetve olyan toldalékolt szavak, melyeket Dr. Frommer használt, és így létezőnek tekinthetőek. A források sorrendje, a legmegbízhatóbbtól a legkevésbé megbízhatóig: 1

2 PF = Dr. Paul Frommer M = the Movie (a Film) JC = James Cameron G = the Avatar Games (az Avatar játék) ASG = A Survival Guide (a Túlélési Kézikönyv) PND = Pandorapedia.com.... miatt: [ta.lun] P F told. talun... szerepében, mint: [sko] P F told. sko+...előtt (időben): [kam] P F told. kam 1 1, egy: [Paw] P F szám aw 2 2, kettő: [mu.ne] P F szám mune 3 3 nap múlva: [p'e.sr.aj] P F fn., hsz. pxesrray (eredete: trr nap) 3 napja: [p'e.sr.am] P F fn., hsz. pxesrram (eredete: trr nap) 3, három: [p'ej] P F szám pxey 4 4, négy: [ tsin] > P F szám tsìng 5 5, öt: [mr] P F szám mrr 6 6, hat: [pu.kap^] P F szám pukap 64, hatvannégy: [zam] P F szám zam 7 7, hét: [ki.næ] P F szám kinä 8 8, nyolc: [vol] P F szám vol a 8-as jele (nem az értéke!) (pl. telefonszámnál használható): [PEjt^] P F fn. eyt 9 2

3 a 9-es jele (nem az értéke!) (pl. telefonszám- nál használható): [najn] P F fn. nayn A (anya)méh: [pr.ku] P F fn. prrku (összetétel ebből: prrnen csecsmő és kelku otthon) (azért) mert: [a.lun.ta] P F ksz. alunta (azért), hogy; valaminek az érdekében: [fpi] P F told. fpi+ aaa: [slo.snep^] P F aaa slosnep (eredete: snep aaa) abbahagy, befejez: [ft an] P F i.(tnm) ftang abbahagy, felfüggeszt (a cselekvés folytatódni fog): [fp ak^] P F ige fpak abban az esetben, úgy, akkor: [ha] P F ksz. ha abban az időben mikor, amikor: [kr.a] P F ksz. krra (eredete: krr idő) abc: [sna.pam.rel.vi] P F fn. snapamrelvi (eredete: pamrelvi betű (fonetikus jel)) accidentally, unintentionally: [nit.kan.lu.ke] P F adv. nìtkanluke (összetétel ebből: nìtkan purposefully, deliberately és luke- without) acquaintance (with the potential for becoming a friend): [PEj.la.naj] P F n. eylanay (eredete: eylan friend) ad: [t IN] P F i.(t) tìng addig, azalatt: [ tsa.kr >.vaj] P F hsz. tsakrrvay (összetétel ebből: tsakrr akkor és vay -ig) addigra, mire, amíg: [li.sre] P F hsz. lisre+ (összetétel ebből: li már és sre+ előtt) aggasztó dolog, aggodalom oka/forrása: [snum. tsim] > P F fn. sngumtsim (összetétel ebből: sngum aggodalom és tsim forrás) aggasztó, nyugtalanító: [snu.nap] P F mn. sngunga (eredete: sngu aggodalom) aggodalom: [snum] P F fn. sngum aggodalom oka/forrása, aggasztó dolog: [snum. tsim] > P F fn. sngumtsim (összetétel ebből: sngum aggodalom és tsim forrás) aggódva, bosszúsan: [ni.snum] P F hsz. nìsngum (eredete: sngum aggodalom) agy: [El.tu] P F fn. eltu aha, ja, oké: [sran] P F hsz., gesz. sran ahogy/mint...; ahogy, (ugyan)úgy, olyanképpen (helyzetből adódó hasonlóság): [ten.fja] P F ksz. tengfya (összetétel ebből: teng megegyező és fya o út) ahova vissza lehet vonulni, magán terület: [sno.mo] P F fn. snomo (összetétel ebből: sno saját és mo terület) ajak: [sej.ri] JC fn. seyri ajándék: [st'e.li] P F fn. stxeli ajánl: [st'e,nu,t IN] P F i.(t) stxenutìng (eredete: stxenu ajánlat, fn.) ajánlat: [st'e.nu] P F fn. stxenu (összetétel ebből: stxeli ajándék és lonu elereszt) akadály, barikád: [E.k'an] P F fn. ekxan akadályoz: [h ul. tst' Em] > P F i.(t) hultstxem akar: [n Ew] P F i.(tm) new aki, amely(ik) (határozói mellékmondat kötőszava): [a] P F,LN alár. a akik közül meghalt néhány), túlélő (pl. olyan csoport tagjai: [lem.rej] P F mn. lemrey (eredete: emrey túlél) akinek vágynak a jelenlétére), hiányzó, hiányolt (mint egy távollévő ember: [lom] P F mn. lom akkor: [ tsa.kr > ] P F hsz. tsakrr (eredete: tsa- az és krr idő) akkor, úgy, abban az esetben: [ha] P F ksz. ha akként/úgy..., -ként, mint/ahogy: [na] P F esz. na akként/úgy..., ként, mint/ahogy: [p'el] P F told. pxel aktuális, időszerű, szezonális (étel, zöldség vagy állat): [ki.mar] P F mn. kìmar aktív, energikus: [wa.lak^] P F mn. walak akármennyire, bármily: [Ni.an] P F,SW hsz. ngian alacsony: [tim] P F mn. tìm alapjában, alapvetően, lényegében: [ni.ran] P F hsz. nìran (eredete: ran belső tulajdonság) alapos ismeret, hozzáértés: [ tsul.fæ] > P F fn. tsulfä alapos, részletességre törekvő (személy): [le.no] P F mn. leno alaposan elsajátít: [ tsul.fæ > s i] P F i.(tn) tsulfä si (eredete: tsulfä ismeret) alaposan, részletesen: [ni.no] P F hsz. nìno alaposság, részletesség: [ti.no] P F fn. tìno alapvetően, alapjában, lényegében: [ni.ran] P F hsz. nìran (eredete: ran belső tulajdonság) alatt(a), alul: [æ.o] P F told. äo alj(a), fenék: [kl.pa] P F fn. kllpa 3

4 alkalmasint, megfelelő időben: [nik.mar] P F hsz. nìkmar (eredete: kìmar időszerű) alkalom, eset, ismételten előforduló cselekvések egyike: [a.lo] P F fn. alo alkony, este naplemente előtt: [sre.ton.pon] P F fn. sreton ong (összetétel ebből: sre előtt és txon ong alkony) alkony, sötétedés előtti időszak, naplemente után: [t'on.pon.maw] P F fn. txon ongmaw (összetétel ebből: txon ong naplemente és maw után) alkot, készít, létrehoz: [N op^] P F i.(t) ngop alkotás: [ti.nop^] P F fn. tìngop (eredete: ngop alkot, készít) alkotó: [Nop.ju] P F fn. ngopyu (eredete: ngop alkot) allergén: [fne.t'um] mn. fnetxum (eredete: txum méreg); Pl.: Oeri lu swoa fnetxum. alszik: [h a.h aw] P F i.(tn) hahaw alul, alatt(a): [æ.o] P F told. äo alámerül, lebukik, zuhan: [t awn] P F i.(tn) tawng alászáll, leereszkedik: [kl.k æ] P F i.(tn) kllkä (összetétel ebből: kllpa alj(a) és kä megy) amely magas szikláról vagy lebegő hegyről folyik le (megszámlálható), egyedülállóan magas, vékony vízesés: [se.pajl] P F fn. se ayl amely(ik) (határozói mellékmondat kötőszava), aki: [a] P F,LN alár. a amelyek egy folyamból vagy tavakból folynak (megszámlálható), egy csepp vagy kisebb vízesések sorozata: [sja.nan] P F fn. syanan amikor, abban az időben mikor: [kr.a] P F ksz. krra (eredete: krr idő) amit különösen kellemesnek talál, elfoglalt(nak lenni) (pozitív értelemben), elmélyed valamiben: [s u.l In] P F i.(átn) sulìn (eredete: ìn elfoglalt) amíg, -ig: [vaj.kr] P F ksz. vaykrr (összetétel ebből: vay -ig és krr idő) amíg, miközben, mialatt: [ten.kr] P F ksz. tengkrr (összetétel ebből: teng megegyező és krr idő) amíg, mire, addigra: [li.sre] P F hsz. lisre+ (összetétel ebből: li már és sre+ előtt) annak, hogy (alárendelő mellékmondat kötőszava): [fu.ri.a] P F nm., alár. furia (összetétel ebből: fì uri ez (topikális) és a határozói mellékmondat kötőszava) annyira, úgy: [ni.ft'an] P F hsz. nìftxan (eredete: fìtxan olyan) anya: [sap.nok^] P F fn. sa nok(eredete: sa atenuk C ) anyu: [sap.nu] P F fn. sa nu (becéző forma, eredetije: sa nok anya) anyuka (fiatal lányokra): [sap.nu. tsjip^] > P F fn. sa nutsyìp (eredete: sa nu anyu) apa: [sem.pul] P F fn. sempul apprentice teacher: [kar.ju.naj] P F n. karyunay (eredete: karyu teacher) apropó, mellesleg, jut eszembe: [ni.vin.kap^] P F hsz. nìvingkap (eredete: vingkap eszébe jut, beugrik) apró, kicsi, parányi: [hi.pi] P F mn. hì i apu: [sem.pu] P F fn. sempu (becéző forma, eredetije: sempul apa) arc, orca: [flawm] P F fn. flawm arc, orca, ábrázat: [kej] P F fn. key arc-csík: [pil] P F fn. pil arckifejezés: [key.rel] fn. keyrel (összetétel ebből: key arc és rel kép) attempt: [sæ.fmi] P F n. säfmi (eredete: fmi try, attempt) avatár-test (álomjáró test): [u.nil.ti.ran.tok'] JC,P F fn. uniltìrantokx (összetétel ebből: uniltìranyu álomjáró és tokx test) az: [sat^] P F nm. sat (a tsat gyengített alakja) az (csak személyekre): [ tsa.po] > P F nm. tsapo (összetétel ebből: tsa az a... és po ő) az (cselekvés): [ tsa.kem] > or [ tsa.kem] > P F mut.n. tsakem (eredete: tsa- az és kem tett) az (dolog): [ tsa.pu] > P F mut.n. tsa u (összetétel ebből: tsa az és u dolog) az (mutatónévmás): [ tsaw] > P F mut.n., nm. tsaw az (tárgyas esetben alanyként): [ tsal] > P F nm. tsal az a válasz: [tejn.a] P F fn. teynga (az összevonás elemei tì eyng a) az a válasz (jelölt alany): [tejn.la] P F fn. teyngla (az összevonás elemei tì eyng ìl a) az a válasz (tárgyeset): [tejn.ta] P F fn. teyngta (az összevonás elemei tì eyng it a) az ellenkező oldalon, ellentkező: [few.tu.sok^] P F mn. fewtusok (eredete: few át)(hétköznapi szóhasználatban (few. tsok) 4

5 az élet egyensúlya: [REj.PEN] P F fn. rey eng (eredete: rey él) az én saram (megbánás vagy vétkesség beismerése), bocs, szánom-bánom, sajnos, sajna: [Naj.t'o.a] P F gesz. ngaytxoa (összetétel ebből: ngeyä tiéd és txoa megbocsátás) az(on) a hely(en), ott: [ tsa. > tsen] > or [ tsa. > tsen] > P F mut.n., fn. tsatseng (összetétel ebből: tsa az és tseng hely) az, hogy (alárendelő mellékmondat kötőszava): [fwa] P F nm., alár. fwa (összetétel ebből: fì u ez (alanyeset) és a határozói mellékmondat kötőszava) azalatt, addig: [ tsa.kr >.vaj] P F hsz. tsakrrvay (összetétel ebből: tsakrr akkor és vay -ig) azaz hogy, más szóval: [a.lu] P F ksz. alu (eredete: a a melléknévjelző és lu van) (toldalékokhoz) azok a hírek: [fmawnta] P F fn. fmawnta (az összevonás elemei fmawn it a) azonnal, egy pillanat múlva: [p'i.swaw.aj] P F hsz. pxiswaway (összetétel ebből: swaw pillanat és ay jövő idejű igei infixum) azonos, egyenlő, megegyező: [ten] P F mn. teng azt ( tárgyként): [ tsat^] > P F nm. tsat azt, hogy (alárendelt tagmondatot jelez): [fu.la] P F ksz. fula (összetétel ebből: fì ul ez (jelölt alany eset) és a vonatkozói tagmondatot jelez) azt, hogy (alárendelő mellékmondat kötőszava): [fu.ta] P F nm., alár. futa (összetétel ebből: fì u-t ez-t (tárgyeset) és a határozói mellékmondat kötőszava) B (be)fed, (el)takar: [lew s i] P F i.(tn) lew si (eredete: lew takar) (bele)lát (spirituális értelemben), lény(eg)ében megért/felismer, grokkol : [k a.m E] P F i.(t) kame -ban/-ben, bent, benne, rajta, -on/-en/-ön: [mi] P F esz. mì+ -ból/-ből, -tól/-től, felől, irányából (időbeniségre is utalhat más idővel kapcsolatos szavakkal): [ta] P F esz. ta beugrik, eszébe jut: [v in.k ap^] P F i.(t) vingkap baj, ártalom: [k'u] P F fn. kxu bal (bal oldali): [ftær] P F mn. ftär bal oldal: [ftær.pa] P F fn. ftärpa (összetétel ebből: ftär bal és pa o oldal) baleset: [fe.kem] P F fn. fekem (összetétel ebből: fe rossz és kem tett) bar, rod, pole: [swek^] P F n. swek barikád, akadály: [E.k'an] P F fn. ekxan barlang: [slær] P F fn. slär barna: [kl.vawm] P F mn. kllvawm (összetétel ebből: kllte föld és vawm sötét) barát: [PEj.lan] P F fn. eylan barátság: [ti.pej.lan] P F fn. tì eylan (eredete: eylan barát) be miserable, suffer mentally or emotionally: [N æ.p æn] P F vin. ngä än be of value, have some positive value, be 5 worth something: [lej] P F vin. ley be worth something, be of value, have some positive value: [lej] P F vin. ley bead (decorative): [srok^] P F n. srok becsület, tisztesség: [me.u.i.a] P F fn. meuia becsületes, tiszteletreméltó: [me.u.i.a.nap] P F mn. meuianga (eredete: meuia becsület és nga tartalmaz) becsületesség, igazság(osság): [tim.wi.æ] P F fn. tìmwiä (eredete: muiä rendes, igazságos, helyes, becsületes) befejez, abbahagy: [ft an] P F i.(tnm) ftang befejez, elvégez: [ha.sej s i] P F i.(tn) hasey si (eredete: hasey kész, befejezett) befejez, lezár (a cselekvés eredményes): [P ip. a] P F i.(tn) i a befejezett vagy folyamatos kötőmóddal), bárcsak! (kívánság; a tényekkel szemben: [ni.ra.nal] P F hsz. nìrangal (eredete: rangal kíván) befejezett, kész: [ha.sej] P F mn. hasey befejezés: [ti.pip.a] P F fn. tì i a (eredete: i a befejez) befejező, utolsó, végső: [tor] P F mn. tor (eredete: toruk végső árny) befelé, bele, belülre, belsejébe: [nem.fa] P F told. nemfa (összetétel ebből: ne felé és mìfa -ban,-ben) bekerített nyílt terület, terület, völgy: [mo]

6 P F fn. mo bekövetkezik, (meg)történik: [l En] P F i.(tn) len bele, befelé, belülre, belsejébe: [nem.fa] P F told. nemfa (összetétel ebből: ne felé és mìfa -ban,-ben) belseje, belül, odabent: [mi.fa] or [mi.fa] P F fn., hsz. mìfa belsejébe, bele, befelé, belülre: [nem.fa] P F told. nemfa (összetétel ebből: ne felé és mìfa -ban,-ben) belső tulajdonság, lényeg, valaminek az alapvető természete, személyiség: [Ran] P F fn. ran belép: [fp' æ.k Im] P F i.(tn) fpxäkìm belül, belseje, odabent: [mi.fa] or [mi.fa] P F fn., hsz. mìfa belülre, bele, befelé, belsejébe: [nem.fa] P F told. nemfa (összetétel ebből: ne felé és mìfa -ban,-ben) bemutat, előad: [mu.w In.t' u] P F i.(t) muwìntxu (eredete: wìntxu mutat) bemutató, kiállítás: [sæ.win.t'u] P F fn. säwìntxu (eredete: wìntxu mutat) bemártás, merítés (folyadékba): [jem.fpaj] P F fn. yemfpay (összetétel ebből: yem rak és pay víz) bend: [i l] P F vin. il benne, bent, rajta, -ban/-ben, -on/-en/-ön: [mi] P F esz. mì+ bent, benne, rajta, -ban/-ben, -on/-en/-ön: [mi] P F esz. mì+ beszéd, szónoklat: [sæ.ft'u.li.pu] P F fn. säftxulì u (eredete: ftxulì u szónokol, beszédet mond) beszédet mond, szónokol: [ft' u.li.pu] P F i.(tn) ftxulì u (összetétel ebből: täftxu sző és lì u szó) beszédhang, énekhang: [mok.ri] P F fn. mokri beszél: [p l.t' E] P F ige plltxe beszél valamiről, értekezik, oda vonatkozót mond: [l awk^] P F i.(t) lawk beszélget, társalog: [p æn.k' o] P F i.(tn) pängkxo beszélgetés, megbeszélés: [ti.pæn.k'o] P F fn. tìpängkxo (eredete: pängkxo beszélget) beszélgetőtárs, társalkodó: [pæn.k'o.ju] P F fn. pängkxoyu (eredete: pängkxo beszélget) beteg: [sp'in] P F mn. spxin beteg, egészségtelen: [kel.fpom.tok'] P F mn. kelfpomtokx (összetétel ebből: ke nem és fpomtokx egészség) betegség, kór: [sæ.sp'in] P F fn. säspxin (eredete: spxin beteg) betegségi állapot: [ti.sp'in] P F fn. tìspxin (eredete: spxin beteg) beteljesülés, érettség, fejlettség: [ti.fjejn] P F fn. tìfyeyn (eredete: fyeyn érett, fejlett) betű (fonetikus jel): [pam.rel.vi] P F fn. pamrelvi (eredete: pamrel írás) betűzés (helyesírás): [pam.rel.fja] P F fn. pamrelfya (eredete: pamrel írás és fya o mód) bezárni: [ tstu > s i] P F i.(tn) tstu si (eredete: tstu zárt) bimbó, rügy: [pr.ne.sjul] P F fn. prrnesyul (összetétel ebből: prrnen csecsemő és syulang virág) biolumineszcencia, fénykibocsátás: [sju.ra.tan] P F,JC fn. syuratan (összetétel ebből: syura energia és atan fény) biolumineszcens szeplő, csillag: [tan.hi] P F fn. tanhì bird s nest: [ja.jo. tsrul] > P F n. yayotsrul (összetétel ebből: yayo bird és tsrul nest) bird, young of an animal, fish, insect: [li.ni] P F n. lini bizonyos, tiszta, világos: [law] P F mn. law biztonságban, biztonságosan: [ni.zaw.non] P F hsz. nìzawnong (eredete: «awn» befejezett melléknévi igenévi alak és zong megment) biztonságos: [k'u.ke] P F mn. kxuke (összetétel ebből: kxu ártalom és ke nem) biztonságosan, biztonságban: [ni.zaw.non] P F hsz. nìzawnong (eredete: «awn» befejezett melléknévi igenévi alak és zong megment) biztos, magabiztos: [am.pa.ke] P F mn. am ake (összetétel ebből: am a kétség és ke nem) bocs, szánom-bánom, sajnos, sajna, az én saram (megbánás vagy vétkesség beismerése): [Naj.t'o.a] P F gesz. ngaytxoa (összetétel ebből: ngeyä tiéd és txoa megbocsátás) bocsánatkérés: [ tsap.pa.lu.te] > P F fn. tsap alute bocsánatot kér: [ tsap.pa.lu.te > s i] P F i.(tn) tsap alute si (eredete: tsap alute bocsánatkérés) bokor: [ut.ral. tsjip^] > P F fn. utraltsyìp (eredete: utral fa) 6

7 boldogan, szerencsésen: [net.rip^] P F hsz. netrìp boldogtalan, szomorú, Milyen szomorú! : [ke.ft'o] P F gesz. keftxo bolond, őrült, őrületes: [lek.je.pun] P F mn. lekye ung (eredete: keye ung őrület) bomló állat vagy rothadó hús szagára emlékeztető: [k'æ.næn] P F mn. kxänäng bonyolult (dolog), finom, részletes, precíz: [hi.no] P F mn. hìno bonyolult, nehéz: [Næ.zIk^] P F mn. ngäzìk borús (pl.: felhős ég), zárt: [ tstu] > P F fn. tstu bosszankodik, dühöng: [st i] P F i.(tn) sti bosszant, dühít: [stej.k i] P F i.(t) steyki (eredete: sti dühöng és «eyk» műveltető igei infixum) bosszant, zavar: [sr æt'] P F i.(t) srätx bosszantás: [sæ.sræt'] P F fn. säsrätx (eredete: srätx bosszat) bosszúsan, aggódva: [ni.snum] P F hsz. nìsngum (eredete: sngum aggodalom) bout of suffering; episode of depression: [sæ.næ.pæn] P F n. sängä än (eredete: ngä än suffer mentally or emotionally) branch, fork, point of divergence: [jak^] P F n. yak breach, gap: [mek. tsen] > P F n. mektseng (összetétel ebből: mek empty és tseng place) break, snap in two: [k' ak'] P F vin. kxakx bumm! (hangutánzószó): [k'an.an.an] P F gesz. kxangangang bunkósbot (fegyver): [t'ewk^] P F fn. txewk buta, sötét: [snu.mi.na] CP mn. snumìna cs.sz. buta, tudatlan: [jaj.mak^] P F mn. yaymak buzgó, lelkes: [le.sop.ha] P F mn. leso ha (eredete: so ha lelkesnek lenni) cs.sz. báj, elegancia, kecsesség: [lo.ran] P F fn. loran (összetétel ebből: lor gyönyörű és ran belső tulajdonság) bár, ugyanakkor, ámbátor: [hu.fwa] P F ksz. hufwa bárcsak! (kívánság; a tényekkel szemben, befejezett vagy folyamatos kötőmóddal): [ni.ra.nal] P F hsz. nìrangal (eredete: rangal kíván) bármily, akármennyire: [Ni.an] P F,SW hsz. ngian bátor: [ tstew] > P F mn. tstew cs.sz. bátor, merész: [ti. tstew.nap] > P F mn. tìtstewnga (eredete: tìtstew bátorság, merészség) n.e. (pl. bátor tett) bátorság, merészség: [ti. tstew] > P F fn. tìtstew béke, jólét: [fpom] P F fn. fpom békésen, nyugodtan: [nim.wej] P F hsz. nìmwey (eredete: mawey nyugodt) bízik, függ valamitől, számit: [m on] P F i.(t) mong bízva, habozás nélkül: [ni.mal] P F hsz. nìmal (eredete: mal megbízható) bölcs: [t'an. tslu.sam] > P F mn. txantslusam (összetétel ebből: txan sok és tsl«us»am megért) büszke: [le.nr.a] P F mn. lenrra (eredete: nrra büszkeség) büszkeség: [nr.a] P F fn. nrra büszkén: [ni.nr.a] P F hsz. nìnrra (eredete: nrra büszkeség) bőr: [tap.len] P F fn. ta leng bőr (anyag): [flawk'] P F fn. flawkx bőséges, ízletes, pompás: [fwan] P F mn. fwang bűvészmutatvány, trükk, ügyes/speciális módszer: [in.jen. tsjip^] > P F fn. ingyentsyìp (eredete: ingyen titokzatosság érzése) C (csoport)tag: [ha.p'i.tu] P F fn. hapxìtu (eredete: hapxì rész) a célból/azért, hogy: [fte] P F ksz. fte (kötőmódú igével, alárendelt tagmondatban) cavity, hole, excavation with a bottom (visible or presumed): [ > tson.rop'] P F n. tsongropx (összetétel ebből: tsong valley és ropx hole) ceremony, ritual, rite: [sæ.pe.o.i.o] P F n. sä eoio (eredete: eoio ceremonious) change direction, diverge, go astray: [j ak^ s i] P F vin. yak si (eredete: yak point of divergence) cipő: [hawn.ven] P F fn. hawnven (összetétel ebből: hawnu véd, óv és venu lábfej) circle: [jo.ko] P F n. yo ko (eredete: yo perfect és ko on ring) closed shape roughly circular, ring, oval: [ko.pon] P F n. ko on (eredete: koum rounded, curved és on shape) cloth; a piece of cloth woven on a loom: [sræ] 7

8 P F n. srä colorful, multicolored, variegated: [p'aj.o.pin] P F adj. pxayopin (összetétel ebből: pxay many és opin color) confirm, validate: [ka.naj s i] P F vin. kangay si (eredete: kangay valid) copf, idegköteg: [ tswin] > P F fn. tswin copfocska: [ tswin. > tsjip^] > P F fn. tswintsyìp (eredete: tswin copf ) correctly, rightly: [ni.jawr] P F adv. nìyawr (eredete: eyawr correct, right) course, direction: [sa.lew.fja] P F n. salewfya (eredete: salew proceed és fya o path) csak: [ni.paw] P F hsz. nì aw (eredete: aw egy) csalódás, meghiúsult elvárások miatti érzelmi csalódottság, kiábrándulás: [jew.la] P F fn. yewla csalódást okozva, kiábrándítóan: [ni.jew.la] P F hsz. nìyewla (eredete: yewla csalódás) csapat, szakasz, katonai egység: [wem.po.nu] P F fn. wempongu (összetétel ebből: wem harcol és pongu csoport) csapda: [sæ.sjep^] P F fn. säsyep (eredete: syep csapdába ejt) csapdába ejt: [sj Ep^] P F i.(t) syep csapás (állaté vagy személyé), állatnyom: [ tsmim] > P F fn. tsmìm csatában legyőz, meghódít: [l æ.t' ajn] P F i.(t) lätxayn csecsemő: [pr.nen] P F fn. prrnen csekély, kevés: [him] P F mn. hìm csekélységed, kicsi te: [Na. tsjip^] > P F nm. ngatsyìp (eredete: nga you) csekélységem: [we. tsjip^] > P F nm. oetsyìp (eredete: oe én) cselekedet, tett: [kem] P F fn. kem cseles, trükkös (személy): [let.wan] P F mn. letwan (eredete: tute személy és wan elrejt) csend, némaság: [ti.fnu] P F fn. tìfnu (eredete: fnu elcsendesül) csendes: [ti.fnu.nap] P F mn. tìfnunga (eredete: fnu elcsendesül) csepp, pehely, szilánk: [Il.va] P F fn. ìlva csere-, helyettes, valami ami helyettesít valami mást: [sæ.rawn] P F fn. särawn (eredete: rawn kicserél) csevej: [ti.pæn.k'o. tsjip^] > P F fn. tìpängkxotsyìp (eredete: tìpängkxo beszélgetés) csillag, biolumineszcens szeplő: [tan.hi] P F fn. tanhì csillagcsoport: [sna.tan.hi. tsjip] > P F fn. snatanhìtsyìp (összetétel ebből: sna o csoport és tanhì(tsyìp) csillag) csillagkép: [sna.tan.hi] P F fn. snatanhì (összetétel ebből: sna o csoport és tanhì csillag) szó sz.: csillagcsoport csinos: [se.vin] P F mn. sevin cs.sz. (nőkre) csinál: [kem s i] P F i.(tn.). kem si (eredete: kem cselekedet) csinál, ntesz, összetett igékben szerepel: [s i] P F si képző toldalék csodálatos, klassz, fantasztikus: [ko.sman] P F mn. kosman csodálatosan: [nik.sman] P F hsz. nìksman (eredete: kosman csodálatos) csont: [t'æ.rem] P F fn. txärem csontváz: [sna.t'æ.rem] P F fn. snatxärem (összetétel ebből: sna o készlet és txärem csont) szó sz.: csontkészlet csoport: [po.nu] P F fn. pongu (eredete: po ő) cs.sz. csoport, készlet, halom, rakás: [sna.po] P F fn. sna o n.e. csésze: [ tsnal] > P F fn. tsngal csípő: [Pl.No] P F fn. llngo csók: [sæ.pom] P F fn. säpom (eredete: pom csókol) csökkent: [n æn] P F i.(tn) nän csökkenő mértékben, egyre kevésbé: [ni.næn.æn] P F hsz. nìnänän (eredete: nän csökkent) csúcs, tető: [fæ.pa] P F fn. fäpa csütörtök: [tr.mr.ve] P F fn. trrmrrve (összetétel ebből: trr nap és mrrve ötödik) cuki, kedves, imádnivaló: [ho.na] P F mn. hona cukiság, kedvesség: [ti.ho.na] P F fn. tìhona (eredete: hona kedves) curved, rounded: [ko.um] P F adj. koum cél(kitűzés): [ti.kan] P F fn. tìkan (eredete: kan megcéloz) 8

9 CANNOT FIND OSLETTER 0, nulla: [kew] P F szám kew D dal (ősi, szertartásos): [waj] P F fn. way dal, dallam: [lawr] P F fn. lawr dal, ének: [ti.rol] P F fn. tìrol (eredete: rol énekel) dallam: [waj.te.lem] P F fn. waytelem (összetétel ebből: way dal és telem zsinór) dallam, dal: [lawr] P F fn. lawr dalol: [waj s i] P F i.(tn) way si (eredete: way dal) darabolt, elosztott: [ke.paw] P F mn. ke aw (összetétel ebből: ke nem és aw egy) de: [slæ] P F ksz. slä de csak ritkán), erős vízesés, jellemzői: fültépő hangja és halálos ereje (megszámlálható: [k'or] P F fn. kxor de csak ritkán), vadvízi zuhatag (megszámlálható: [ tsel. > tsul] > P F fn. tseltsul de helyette, de inkább: [ki] P F ksz. ki de inkább, de helyette: [ki] P F ksz. ki deformáltság, hiba, folt, rossz tulajdonság: [fep.ran.vi] P F fn. fe ranvi (eredete: fe ran rossz természet, eredendően hibás) deliberately, purposefully: [nit.kan] P F adv. nìtkan (eredete: tìkan aim, goal, purpose) deputy, general, one step down from leader: [Ejk.ta.naj] JC,P F n. eyktanay (eredete: eyktan leader) derűs, nyugodalmas, kellemes: [le.fpom] P F mn. lefpom (eredete: fpom boldogság, béke) n.e. dictionary: [li.pu.puk^] P F n. lì upuk (összetétel ebből: li u word és puk book (English loan word)) direction, course: [sa.lew.fja] P F n. salewfya (eredete: salew proceed és fya o path) diverge, change direction, go astray: [j ak^ s i] P F vin. yak si (eredete: yak point of divergence) diák, tanuló: [nu.me.ju] P F fn. numeyu (eredete: nume tanul) dob (bőrből készült): [a.u] JC fn. au dobni: [ tsr E.P i] > P F i.(t) tsre i dohányzás (na vi idióma), nappali örömteli füstölgés : [pr.k'en.tr.kr] Skxawng fn. prrkxentrrkrr (összetétel ebből: prrte öröm, kxener füst, trr nap és krr idő) dolgok: [a.ju] P F fn. ayu (eredete: u dolog) (sosem többesszámú u) dolgozik: [ti.kan.kem s i] P F i.(tn) tìkangkem si (eredete: tìkangkem munka) dolog (valami): [Pu] P F fn. u domb: [Ram. tsjip^] > P F fn. ramtsyìp (eredete: ram hegy) durva: [Ek'.t'u] P F mn. ekxtxu durván, körülbelül: [wum] P F hsz. wum dél (napszak): [k'am.tr] P F fn. kxamtrr (összetétel ebből: kxam közép és trr nap) délelőtt: [sre.kam.tr] P F fn. srekamtrr (összetétel ebből: sre előtt és kxamtrr dél) délután: [hap.nir] P F fn. ha ngir démon: [vr.tep^] P F fn. vrrtep dísz, vagy ünnepi felszerelés/ruházat (része): [i.o.i] P F fn. ioi díszít: [i.o.i s i] P F i.(tn) ioi si (eredete: ioi dísz) döntés: [ti.pe.pun] P F fn. tìpe un (eredete: pe un dönt) dúdol, szöveg nélkül énekel: [t IN lawr] P F i.(tn) tìng lawr (eredete: lawr dallam) düh: [ti.sti] P F fn. tìsti (eredete: sti dühöng) dühít, bosszant: [stej.k i] P F i.(t) steyki (eredete: sti dühöng és «eyk» műveltető igei infixum) dühödt mordulás, vigyázz! : [o.is:] LA gesz. oìsss dühöng, bosszankodik: [st i] P F i.(tn) sti dühösen, mérgesen: [ni.sti] P F hsz. nìsti (eredete: sti dühöng) 9

10 E (-e)... vagy nem, (-e)... vagy sem: [ft'ej] P F ksz. ftxey (-e)... vagy sem, (-e)... vagy nem: [ft'ej] P F ksz. ftxey (egy) fél: [mawl] P F fn. mawl (egy) harmad: [pan] P F fn. pan (együtt) mint egy család: [ni.so.a.i.a] P F hsz. nìsoaia (eredete: soaia család) (együtt) mint egy klán: [ni.o.lop] P F hsz. nìolo (eredete: olo klán) (el)dönt: [p E.P un] P F i.(t) pe un (el)kezdődik: [sn æ.p i] P F i.(tnm) sngä i (el)küld: [fp EP] P F i.(t) fpe (el)pusztít, megsemmisít, lerombol: [sk a.p a] P F i.(t) ska a (el)takar, (be)fed: [lew s i] P F i.(tn) lew si (eredete: lew takar) (el)veszít: [t a.t Ep^] P F i.(t) tatep (elő)jel, ómen: [a.u.ni.a] P F fn. aungia ebben a pillanatban, éppen most: [p'i.set^] P F hsz. pxiset (összetétel ebből: set most és pxi éles) ebben a tekintetben, ezzel kapcsolatban: [mi.ft'e.le] P F hsz. mìftxele ebből eredően, ettől, ezért, emiatt: [ta.fral] P F hsz. tafral edz, gyakorol: [ tsk'e.ken > s i] P F i.(tn) tskxekeng si (eredete: tskxekeng edzés) edzés, kiképzés, gyakorlat: [ tsk'e.ken] > P F fn. tskxekeng egg: [lo.i] P F n. loi egy csepp vagy kisebb vízesések sorozata, amelyek egy folyamból vagy tavakból folynak (megszámlálható): [sja.nan] P F fn. syanan egy hét: [kin.tr] P F fn. kintrr (eredete: kinä hét és trr nap) egy kevés, néhány: [Pa.Paw] P F mn. a aw (egyesszámú, megszámlálható főnevekkel) egy osztály tagja, osztálytárs: [nu.mul.t'a.tu] P F fn. numultxatu (eredete: numultxa tanóra) egy pandorai nap, nap-éj változás Pandorán: [tr.t'on] P F fn. trrtxon (összetétel ebből: trr nap és txon éj) egy pillanat múlva, azonnal: [p'i.swaw.aj] P F hsz. pxiswaway (összetétel ebből: swaw pillanat és ay jövő idejű igei infixum) egy pillanattal ezelőtt: [p'i.swaw.am] P F hsz. pxiswawam (összetétel ebből: swaw pillanat és am múlt idejű igei infixum) egy személy (általános alany): [Paw.po] P F nm. awpo egy szinten, egyformán: [ni.pen] P F hsz. nì eng (eredete: engeng szint) egy, 1: [Paw] P F szám aw egybehangzó, harmonikus: [me.pem] P F mn. me em egyből utána, rögtön: [p'i.maw] P F told. pximaw (összetétel ebből: maw után (időben) és pxi éles) egyedi, eredeti, nem más forrásból származó: [le. tsim] > P F mn. letsim (eredete: tsim forrás) egyedül: [ni.paw.tu] P F hsz. nì awtu (összetétel ebből: aw egy és tute személy) egyedülállóan magas, vékony vízesés, amely magas szikláról vagy lebegő hegyről folyik le (megszámlálható): [se.pajl] P F fn. se ayl egyenes: [jej] P F mn. yey egyenes, felegyenesedett: [p'im] P F mn. pxim egyenesen, felegyenesedve: [ni.p'im] P F hsz. nìpxim (eredete: pxim egyenes) egyenlő, azonos, megegyező: [ten] P F mn. teng egyesszámban értendő), valaki, ő(k) (határozatlan alany: [fko] P F nm. fko egyesült (pár): [mun.t'a] P F mn. muntxa egyetlen: [le.paw] P F mn. le aw egyetért: [m l.t E] P F i.(tn) mllte egyformán, egy szinten: [ni.pen] P F hsz. nì eng (eredete: engeng szint) egymást: [fi. tsap^] > P F hsz. fìtsap (összetétel ebből: fipo ez (a személy) és tsapo az (a személy)) egyre inkább, növekvő mértékben: [ni.pul.pul] P F hsz. nì ul ul (eredete: ul növel) egyre kevésbé, csökkenő mértékben: [ni.næn.æn] P F hsz. nìnänän (eredete: nän csökkent) egyszer (a múltban): [Paw.li.E] P F hsz. awlie 10

11 egyszer (nem többször): [Paw.lo] P F hsz. awlo egyszerű: [fjin] P F mn. fyin egyszerű, könnyű: [ftu.e] P F mn. ftue egyszerűen, könnyen: [ni.ftu.e] P F hsz. nìftue (eredete: ftue könnyű) egyáltalán nem (lásd ke...kaw it egyáltalán nem), egyáltalán: [kaw.pit^] P F hsz. kaw it (összetétel ebből: ke aw nem és it kevés) egyáltalán, egyáltalán nem (lásd ke...kaw it egyáltalán nem): [kaw.pit^] P F hsz. kaw it (összetétel ebből: ke aw nem és it kevés) egyénieskedés, önzés: [ti.paw.po] P F fn. tì awpo (eredete: awpo egy személy) együtt, közösen: [Paw.si.tEN] P F hsz. awsiteng (összetétel ebből: aw egy és teng megegyező) egész, teljes: [Pæn.sjEm] P F nm. änsyem egész, teljesség: [wot'] P F fn. wotx egészség (fizikai): [fpom.tok'] P F fn. fpomtokx (összetétel ebből: fpom jólét és tokx test) egészséges: [le.fpom.tok'] P F mn. lefpomtokx (eredete: fpomtokx egészség) egészségtelen, beteg: [kel.fpom.tok'] P F mn. kelfpomtokx (összetétel ebből: ke nem és fpomtokx egészség) ehető: [ tsuk.jom] > P F mn. tsukyom (eredete: yom enni) el(felé): [ne.to] P F esz. neto (eredete: ne felé) elcsendesül, lehalkít: [fn u] P F i.(tn) fnu eldöntendő kérdés jele: [srak(e)] P F part. srak(e) elegancia, kecsesség, báj: [lo.ran] P F fn. loran (összetétel ebből: lor gyönyörű és ran belső tulajdonság) elejt (ii): [t un.z up^] P F i.(t) tungzup (összetétel ebből: tung enged és zup esik) elereszt: [l o.n u] P F i.(t) lonu elfelejt: [ tsw ap] > P F i.(t) tswa elfog, foglyul ejt: [sp E.P E] P F i.(t) spe e elfogad: [m l.p an] P F i.(t) mll an elfogadás: [ti.ml.pan] P F fn. tìmll an (eredete: mll an elfogad) elfoglal: [t ok^] P F i.(t) tok elfoglalt(nak lenni) (negatív értelemben): nyakig ül a munkában : [v r. In] P F i.(átn) vrrìn (eredete: ìn elfoglalt) elfoglalt(nak lenni) (pozitív értelemben), elmélyed valamiben, amit különösen kellemesnek talál: [s u.l In] P F i.(átn) sulìn (eredete: ìn elfoglalt) elfoglalt, tevékeny: [P In] P F i.(tn) ìn elfoglaltságot adó cselekvés: [tin] P F fn. tìn (eredete: ìn elfoglalt) elfogyaszt, eléget: [n Ek'] P F i.(t) nekx elhagy: [t' IN] P F i.(t) txìng elhagy, elmegy: [h um] P F i.(tn) hum elhalad (vmi. mellett): [ft Em] P F i.(t) ftem elismer: [p l.naj] P F i.(tn) pllngay eljut/elér valahová, megérkezik: [p a.t E] ZS ige pate eljárás, rendszer, folyamat, módszer: [ve.fja] P F fn. vefya (összetétel ebből: ve o rend, rendezettség és fya o mód, módszer) elkap: [st æp.n I] P F i.(t) stä nì elkerül: [P aw.nim] P F i.(t) awnìm (összetétel ebből: ì awn marad és alìm távol) elképzelt dolog: [Ron.sREl] P F fn. ronsrel (eredete: ronsrelngop elképzel) ellen (pl: harcolni vki ellen): [wæ] P F told. wä+ ellenfél: [wæ.tu] P F fn. wätu (eredete: wä- ellen) ellenkezőleg, ellentétesen: [ni.wæ] P F hat.sz. nìwä ellenség: [k'u.tu] P F fn. kxutu (eredete: kxu baj) ellentkező, az ellenkező oldalon: [few.tu.sok^] P F mn. fewtusok (eredete: few át)(hétköznapi szóhasználatban (few. tsok) ellentétesen, ellenkezőleg: [ni.wæ] P F hat.sz. nìwä ellenőriz, (ki)próbál, értékel: [majp] P F i.(t) may ellenőriz, (meg)vizsgál: [st E.ft' aw] P F i.(t) steftxaw ellátmány, utánpótlás: [mek.re] P F fn. mekre elme: [Ron.sEm] P F fn. ronsem elmegy, elhagy: [h um] P F i.(tn) hum elméleti, intuitív: [le.pen] P F mn. le en (eredete: en találgatás) n.e. elmélyed valamiben, elfoglalt(nak lenni) (pozitív értelemben), amit különösen kellemesnek talál: [s u.l In] P F i.(átn) sulìn (eredete: ìn elfoglalt) elmés, ötletes: [sil.ron.sem] P F mn. sìlronsem (összetétel ebből: sìltsan jó és ronsem elme) 11

12 Elnézést!: [hi.t'o.a] P F gesz. hìtxoa (eredete: hì i kis és txoa megbocsájtás) elosztott, darabolt: [ke.paw] P F mn. ke aw (összetétel ebből: ke nem és aw egy) elrejt: [w an] P F i.(t) wan elront, hibát vét, rosszat tesz: [ti.k'ej s i] P F i.(tn) tìkxey si (eredete: tìkxey hiba) első: [Paw.vE] P F mn. awve (eredete: aw egy) első a sorban, eredeti, kezdetben vagy kezdettől fogva létező: [le.snæ.pi] P F mn. lesngä i (eredete: sngä i kezd) elsődleges szerep a társadalomban, foglalkozás: [t'in.tin] P F fn. txintìn (összetétel ebből: txin fő és tìn elfoglaltságot adó cselekvés) elsődleges, fő: [t'in] P F mn. txin elsősorban, főként, leginkább: [ni.paw.ve] P F mn. nì awve (eredete: awve első) eltalál, lesújt, (meg)üt: [t a.k uk^] P F i.(t) takuk eltávolít, elvisz, levesz: [P a.k u] P F i.(t) aku eltévelyedik (spirituális értelemben): [P i. a] P F i.(tn) ia eltűnik, elvész (szem elől): [P Ip] P F i.(tn) ìp elutasít: [ tsj ær] > P F i.(t) tsyär elutasítás: [ti. tsjær] > P F fn. tìtsyär (eredete: tsyär elutasít) elvisz, eltávolít, levesz: [P a.k u] P F i.(t) aku elvár, számít valamire: [sre.f Ej] P F i.(t), i.(tn) srefey (összetétel ebből: sre+ előtt és pey vár) elvégez, befejez: [ha.sej s i] P F i.(tn) hasey si (eredete: hasey kész, befejezett) elvész (szem elől), eltűnik: [P Ip] P F i.(tn) ìp elágazó villám: [a.tan.zaw] P F fn. atanzaw (eredete: atan fény és swizaw nyíl) elárul, hátba támad: [ka.vuk^ s i] P F i.(tn) kavuk si (eredete: kavuk árulás) elég (melléknév előtt/után): [ni.tam] P F hsz. nìtam (eredete: tam rendben) eléget, elfogyaszt: [n Ek'] P F i.(t) nekx elüldöz, kiűz: [k u.r ak'] P F i.(t) kurakx elülső rész vagy darab: [za.p'i] P F fn. zapxì (eredete: hapxì rész) előad, bemutat: [mu.w In.t' u] P F i.(t) muwìntxu (eredete: wìntxu mutat) előkészületek, terv: [ti.hawl] P F fn. tìhawl (eredete: hawl készülődik) elől jár, példát mutat: [k E.n on] or [ke.n on] P F ige kenong (összetétel ebből: ke nem és nong követ) előnyös, kedvező: [Et.RIp^] P F mn. etrìp előre is, előzetesen: [ni.li] P F hsz. nìli (eredete: li már) előre meglát, megjósol, jövendöl: [sre.s E.P a] P F ige srese a (összetétel ebből: sre+ megelőzőleg és tse a lát) először, eredetileg: [ni.snæ.pi] P F hsz. nìsngä i (eredete: sngä i kezd) előtt(e),elől: [E.o] P F told. eo előzetesen, előre is: [ni.li] P F hsz. nìli (eredete: li már) előző (korábbi): [ham] P F mn. ham emel, felvesz: [k' El.t Ek] P F i.(t) kxeltek emelet, szint: [PEN.EN] P F fn. engeng emellett, ráadásul, továbbá: [ni.sun] P F hsz. nìsung (eredete: sung hozzáad) emiatt, ettől, ezért, ebből eredően: [ta.fral] P F hsz. tafral emlék, emlékezés: [Pok^] P F fn. ok emlékezni: [z E.R ok^] P F ige zerok emlékezés, emlék: [Pok^] P F fn. ok energia (fizikai vagy szellemi): [sju.ra] P F fn. syura energikus, aktív: [wa.lak^] P F mn. walak enged: [t un] P F ige tung engedelmeskedik, figyelmez: [l Ek^] P F i.(t) lek engedélyez: [te.swo.t IN] P F i.(t) teswotìng (összetétel ebből: tìng ad) ennivaló (gyűjtőnév, étel, nincs többesszáma): [sju.ve] P F fn. syuve ennyire, ilyen mértékben: [fi.t'an] P F hsz. fìtxan (eredete: txan sok) enyhe szél, szellő: [hu.fwe. tsjip^] > P F fn. hufwetsyìp (eredete: hufwe szél) enyhe, mérsékelt, kellemes: [ tsja.fe] > P F mn. tsyafe erdő: [nap.rin] P F fn. na rìng eredeti módon, eredetileg, eredetien: [ni. tsim] > P F hsz. nìtsim (eredete: tsim forrás) eredeti, egyedi, nem más forrásból származó: [le. tsim] > P F mn. letsim (eredete: tsim forrás) eredeti, kezdetben vagy kezdettől fogva létező, első a sorban: [le.snæ.pi] P F mn. lesngä i (eredete: sngä i kezd) eredeti, vad, természetes (hamisítatlan, változatlan állapotú): [jr] P F mn. yrr 12

13 eredetien, eredetileg, eredeti módon: [ni. tsim] > P F hsz. nìtsim (eredete: tsim forrás) eredetileg, először: [ni.snæ.pi] P F hsz. nìsngä i (eredete: sngä i kezd) eredetileg, eredeti módon, eredetien: [ni. tsim] > P F hsz. nìtsim (eredete: tsim forrás) eredmény: [kum] P F fn. kum erő: [ti.t'ur] P F fn. tìtxur (eredete: txur erős) erős (fizikailag/testileg): [t'ur] P F mn. txur erős (érzelmileg, lelkileg, nem fizikailag), magabiztos: [sej.k'el] P F mn. seykxel erős vízesés, jellemzői: fültépő hangja és halálos ereje (megszámlálható, de csak ritkán): [k'or] P F fn. kxor erősen, gondosan: [nik.tun.zup^] P F hsz. nìktungzup (eredete: ke tungzup nem ejt el) szó sz.: anélkül, hogy elejtené erősen, rendületlenül, állhatatosan: [nik.lo.nu] P F hsz. nìklonu (eredete: ke lonu nem ereszt) szó szerint: anélkül, hogy eleresztené erőteljes: [t'an.tur] P F mn. txantur (összetétel ebből: txan sok és txur erős) esemény, történés: [ti.len] P rr fn. tìlen (eredete: len történik) eset, alkalom, ismételten előforduló cselekvések egyike: [a.lo] P F fn. alo esetleg, talán: [k'awm] P F hsz. kxawm este (alkonyat előtt), késő délután: [kajm] P F fn. kaym este naplemente előtt, alkony: [sre.ton.pon] P F fn. sreton ong (összetétel ebből: sre előtt és txon ong alkony) este, éjszaka: [t'on] P F fn. txon eszes, okos, értelmes: [ka.nu] P F cs.sz. eszik: [j om] P F i.(t) yom mn. kanu eszköz, szerszám: [sæ.po] P F fn. sä o eszébe jut, beugrik: [v in.k ap^] P F i.(t) vingkap esély, lehetőség: [sk'om] P F fn. skxom esély, szerencse: [sjaj.vi] P F fn. syayvi (eredete: syay sors) eső: [tom.pa] P F fn. tompa eső vagy nedves növényzet kellemes illatára emlékeztető, közelben folyó víz: [so.sul] P F mn. sosul esőcsepp: [tom.pi.va] P F fn. tompìva (eredete: tompa eső és ìlva csepp) etet: [jom.t IN] P F i.(tn) yomtìng (összetétel ebből: yom eszik és tìng ad) ettől, ezért, emiatt, ebből eredően: [ta.fral] P F hsz. tafral evés (cselekvés): [ti.ju.som] P F fn. tìyusom (eredete: yom eszik) examination: [ti.ste.ft'aw] P F n. tìsteftxaw (eredete: steftxaw examine) excavation with a bottom (visible or presumed), hole, cavity: [ tson.rop'] > P F n. tsongropx (összetétel ebből: tsong valley és ropx hole) ez (a dolog): [fi.pu] P F mut.n. fì u (eredete: u dolog) ez (a tett/cselekvés): [fi.kem] P F mut.n. fìkem (eredete: kem cselekvés, tett) ez a személy, ő: [fi.po] P F mut.n. fìpo (eredete: po ő) ez(en) a hely(en), itt: [fi. tsen(e)] > P F mut.n., fn. fìtseng(e) (eredete: tseng hely) ezek a szavak: [faj.lu.ta] P F fn. fayluta (az összevonás elemei fay+lì u t a, patientive case) ezzel kapcsolatban, ebben a tekintetben: [mi.ft'e.le] P F hsz. mìftxele ezért, ettől, emiatt, ebből eredően: [ta.fral] P F hsz. tafral F francba!, figyelmeztető vagy csalódottságot kifejező szó: [wi.ja] ZS gesz. wiya (fel)tűnik, látszik: [l am] P F i.(tn) lam a földön feküdni: [kl.t' aj] P F i.(tn) klltxay (összetétel ebből: kllte föld és txay laposan feküdni) a főzés művészete: [ti.pem] P F fn. tì em (eredete: em főz) fa: [ut.ral] P F fn. utral fa (anyag): [RIn] P F fn. rìn fail, falter, go astray, not obtain expected or desired result: [n u. i] P F vin. nui failingly, falteringly, in vain, fruitlessly, not achieving the desired or expected end: 13

14 [ni.nu] P F adv. nìnu (eredete: nui fail, falter) failure (abstract concept): [ti.nu.i] P F n. tìnui felelet, válasz: [ti.pejn] P F fn. tì eyng (eredete: eyng válaszol) (eredete: nui fail, falter) felelős valamiért: [kl.fr op] P F i.(átn) kllfro failure (particular instance of failure): felelős, vigyáz, gondoskodik: [v EwN] P F i.(t) [sæ.nu.i] P F n. sänui (eredete: nui fail, falter) fajta: [fnel] P F fn. fnel vewng feleség, női hitves: [mun.t'a.te] P F fn. muntxate fal, függőleges felület: [k'em.jo] P F fn. kxemyo (eredete: muntxatu hitves) (összetétel ebből: kxem függőlegesnek lenni és yo felület) falter, fail, go astray, not obtain expected or desired result: [n u. i] P F vin. nui falteringly, failingly, in vain, fruitlessly, not achieving the desired or expected end: felett, fent, felül: [i.o] P F told. io felfed, kimutat, leleplez (szó szerint és átvitt értelemben is): [k u.l at^] P F i.(t) kulat felfedez, (meg)talál: [R un] P F i.(t) run felfelé: [ne.fæ] P F hsz. nefä felfüggeszt (a cselekvés folytatódni fog), abbahagy: [fp ak^] P F ige fpak [ni.nu] P F adv. nìnu (eredete: nui fail, falter) falu: [ tsraj] > P F fn. tsray felhő: [pi.wop'] P F fn. pìwopx falánk, mohó: [t'a.new] P F mn. txanew (összetétel felhős: [lep.wop'] P F mn. lepwopx (eredete: ebből: txan sok és new akar) pìwopx felhő) falánkság, mohóság: [ti.t'a.new] P F fn. tìtxanew felhőszakadás, zivatar: [t'an.tom.pa] P F fn. (eredete: txanew falánk, mohó) fantasztikus, csodálatos, klassz: [ko.sman] txantompa (összetétel ebből: txan sok és tompa eső) P F mn. kosman farok: [k'e. tse] > feljön, felszáll: [fæ.z a.p u] P F i.(tn) fäza u (összetétel ebből: fäpa tető és za u jön) P F fn. kxetse fatörzs: [ta.nek^] P F fn. tangek faág: [vul] P F fn. vul fedő, valaminek a teteje: [lew] P F fn. lew fehér: [tejr] P F mn. teyr felkiáltás: [a.u] LA gesz. au felkiáltás erőlködés közben, uff! hó-rukk!: [sa.u] LA gesz. sau felkészült, kész: [a.lak.si] P F mn. alaksi fehér szín: [tejr.pin] P F fn. teyrpin (eredete: felmegy, felszáll: [fæ.k æ] P F i.(tn) fäkä (összetétel teyr fehér) fej: [RE.Po] P F fn. re o ebből: fäpa tető és kä megy) felnőtt módra, éretten: [ni.fjejn.tu] P F hsz. nìfyeyntu fejlett, érett, felnőtt: [fjejn] P F mn. fyeyn fejlettség, érettség, beteljesülés: [ti.fjejn] P F fn. tìfyeyn (eredete: fyeyn érett, fejlett) fekete: [la.jon] P F mn. layon (eredete: fyeyntu felnőtt) felnőtt személy: [fjejn.tu] P F fn. fyeyntu (eredete: fyeyn érett, fejlett) felnőtt, érett, fejlett: [fjejn] P F mn. fyeyn fekete szín: [la.jom.pin] P F fn. layompin (eredete: feloszt, részekre vág: [p'i.m un.p i] P F i.(t) layon black) fel: [vaj] P F told. vay felad, megad(ja magát): [v E.l Ek^] P F i.(tn) velek pxìmun i (összetétel ebből: hapxì rész és mun i vág) felrobban, szétvet: [p' or] P F i.(tn) pxor felszáll, feljön: [fæ.z a.p u] P F i.(tn) fäza u (összetétel ebből: fäpa tető és za u jön) feladat, kijelölt/egységnyi munka: [ti.kan.kem.vi] P F fn. tìkangkemvi (eredete: tìkangkem felszáll, felmegy: [fæ.k æ] P F i.(tn) fäkä (összetétel munka) felegyenesedett, egyenes: [p'im] P F mn. pxim felegyenesedve, egyenesen: [ni.p'im] P F hsz. ebből: fäpa tető és kä megy) felszáll, kilő: [ja.w o] P F i.(tn) yawo (összetétel ebből: ya levegő és wo nyúl) nìpxim (eredete: pxim egyenes) felejthetetlen: [ke. tsuk. > tswap] > felszín, felület: [jo] P F fn. yo P F mn. ketsuktswa felvesz (ruhát): [j Em.stok'] P F i.(t) yemstokx (eredete: tswa elfelejt) felejthető: [ tsuk. > tswap] > (összetétel ebből: yem sìn felvesz és tokx P F mn. tsuktswa (eredete: test) tswa elfelejt) felel, válaszol: [P EjN] P F ige eyng felvesz, emel: [k' El.t Ek] P F i.(t) kxeltek felás: [kl.k u.l at^] P F i.(t) kllkulat 14

15 felé, irányába: [ne] P F esz. ne felébred, felébreszt: [ti.t'en s i] P F i.(tn) tìtxen si (eredete: tìtxen ébrenlét) felébreszt, felébred: [ti.t'en s i] P F i.(tn) tìtxen si (eredete: tìtxen ébrenlét) felül, fent, felett: [i.o] P F told. io felület, felszín: [jo] P F fn. yo felülről, fentről: [ta.pem] P F hsz. ta em felől, -ból/-ből, -tól/-től, irányából (időbeniségre is utalhat más idővel kapcsolatos szavakkal): [ta] P F esz. ta felől, irányából: [ftu] P F esz. ftu fenntart: [fm al] P F i.(t) fmal fenséges, magasztos, a tökéletesnél is jobb: [fjo.le] P F mn. fyole fent között(e): [fkip^] P F told. fkip fent, felül, felett: [i.o] P F told. io fentről valami(k) közül: [ta.fkip^] P F told. tafkip (összetétel ebből: ta felől és fkip fent között) fentről, felülről: [ta.pem] P F hsz. ta em fenyegető kiáltás: [sa:] LA gesz. saa fenék: [t'im] P F fn. txìm fenék, alj(a): [kl.pa] P F fn. kllpa feszesít, szorít: [sn Ew] P F i.(t) snew fiatal: [PE.wan] P F mn. ewan figyel: [El.tu s i] P F i.(tn) eltu si (eredete: eltu agy) figyel, szó sz.: szemet ad: [t IN na.ri] P F i.(tn) tìng nari (eredete: tìng ad és nari szem) figyelmes,tapintatos, kedves: [ tstun.wi] > P F mn. tstunwi figyelmez, engedelmeskedik: [l Ek^] P F i.(t) lek figyelmeztetés nélkül, hirtelen: [ tsik] > P F hsz. tsìk figyelmeztetést vagy csalódottságot kifejező szó a francba! : [ tsa.hej] > ZS gesz. tsa-hey figyelmeztető vagy csalódottságot kifejező szó, francba! : [wi.ja] ZS gesz. wiya film, movie, video: [rel a.ru.sikx] P F n. rel arusikx (összetétel ebből: rel picture és rikx move) filozófia: [sna.fpil.fja] P F fn. snafpìlfya (összetétel ebből: sna o készlet és fpìlfya gondolkodásmód) szó sz.: gondolkodásmódkészlet finom, jó ízű: [ft'i.lor] P F mn. ftxìlor (összetétel ebből: ftxì nyelv és lor szép) finom, részletes, precíz, bonyolult (dolog): [hi.no] P F mn. hìno fish, young of an animal, bird, insect: [li.ni] P F n. lini fizikai vagy atlétikai játék, sport: [u.van le.tok'] fn. uvan letokx (összetétel ebből: uvan játék és letokx fizikai, testi) fizikai, testi: [le.tok'] P F mn. letokx (eredete: tokx test) fiú: [PE.vE.Nan] P F fn. evengan (eredete: eveng gyerek) fiú (köznapi): [PE.van] P F fn. evan (eredete: evengan fiú) fiú testvér: [ tsmu.kan] > P F fn. tsmukan (eredete: tsmuk testvér) fiúgyermek: [Pi.tan] JC,P F fn. itan fog (testrész): [srep] P F fn. sre fogantyú, kilincs: [sæ.fjep^] P F fn. säfyep (eredete: fyep megfog) foglalkozás, elsődleges szerep a társadalomban: [t'in.tin] P F fn. txintìn (összetétel ebből: txin fő és tìn elfoglaltságot adó cselekvés) foglyul ejt, elfog: [sp E.P E] P F i.(t) spe e fogoly: [spe.pe.tu] P F fn. spe etu (eredete: spe e foglyul ejt) fok, szint, perem, széle valaminek: [ji] P F fn. yì (Használható képletesen is, bármilyen mérhető dologra, aminek szintje vagy foka lehet; magasság, mélység, vízszint, hőmérséklet, tehetség, düh, stb.) folt, hiba, deformáltság, rossz tulajdonság: [fep.ran.vi] P F fn. fe ranvi (eredete: fe ran rossz természet, eredendően hibás) folyadék, víz: [paj] P F fn. pay folyam, patak, vízfolyás: [paj.fja] P F fn. payfya (összetétel ebből: pay víz és fya o út) folyamat, rendszer, eljárás, módszer: [ve.fja] P F fn. vefya (összetétel ebből: ve o rend, rendezettség és fya o mód, módszer) folyamatosan: [ni.tut^] P F hsz. nìtut (eredete: tut folyamatosság jelző) folyamatosan, megállás nélkül: [nil.ke.ftan] P F hsz. nìlkeftang (összetétel ebből: luke nélkül és ftang abbahagy) folyik, önt: [sl o. an] P F i.(tn) sloan folytat: [s a.l Ew] P F ige. salew folytat egy cselekvést, valamilyen állapotban marad: [v ar] P F i.(tn) var 15

16 folytatás jelző (korábban elhangzott mondat megismétlésére szolgál): [tut^] P F part. tut folyó: [kil.van] P F fn. kilvan fonal: [kin] P F fn. kìng fontos: [le. tsran.ten] > P F mn. letsranten (eredete: tsranten fontos) fontos, számít: [ tsr an.t En] > P F i.(tn) tsranten fontosság, jelentés, jelentősség: [wa.we] P F fn. wawe forgat, pörget: [k Im] P F i.(t) kìm Pol rumit kolìm Pörgette a labdát fork, branch, point of divergence: [jak^] P F n. yak form, shape: [Pon] P F n. on formális, hivatalos: [ske.pek^] P F mn. skepek forrás (átvitt értelemben): [ tsim] > P F fn. tsim forró: [som] P F mn. som friss, érett: [p'a.sul] P F mn. pxasul friss, új keletű: [sok^] P F mn. sok from inside, out of: [ftum.fa] P F adp. ftumfa (eredete: mìfa inside) fruitlessly, failingly, falteringly, in vain, not achieving the desired or expected end: [ni.nu] P F adv. nìnu (eredete: nui fail, falter) funkcionális öltözék (része): [p'en] P F fn. pxen furcsa módon, különös módon: [ni.hek^] P F hsz. nìhek (eredete: hek furcsának lenni) (mondat eleji határozószó, és nem módhatározószó) furcsa, különös: [hi.jik^] P F mn. hiyìk furcsának, különösnek, idegennek, váratlannak lenni: [h Ek^] P F i.(tn) hek fut: [t ul] P F i.(tn) tul fából faragott, védőszemüveg, (rovarszárnyból készült, stb.): [REn.tEn] P F fn. renten fáj, fájdalmas(nak lenni): [ti.sraw s i] P F i.(tn) tìsraw si (eredete: tìsraw fájdalom) fájdalmas: [sraw] P F mn. sraw fájdalmas(nak lenni), fáj: [ti.sraw s i] P F i.(tn) tìsraw si (eredete: tìsraw fájdalom) fájdalom: [ti.sraw] P F fn. tìsraw (eredete: sraw fájdalmas) fáradt: [NEjn] P F mn. ngeyn fásult, tespedt, lusta: [NoN] P F mn. ngong fásultan, lustán: [ni.non] P F hsz. nìngong (eredete: ngong lusta) fásultság, lustaság: [ti.non] P F fn. tìngong (eredete: ngong lusta) félbe-/megszakítás, megállás, hangszalagzárhang: [ti.ftan] P F fn. tìftang (eredete: ftang megáll) félbeszakít, megszakít, kizökkent: [m æ.k'u] P F i.(t) mäkxu (eredete: kxu baj) félelem: [t'o.pu] P F fn. txopu félelmet vagy tiszteletet kelteni, hatásosnak lenni: [R o.p a] P F i.(tn) ro a félelmetes, ijesztő: [t'ewm] P F mn. txewm félni: [t'o.pu s i] P F i.(tn) txopu si (eredete: txopu félelem) hsz. nìf- féltékenyen, irigyen: [ni.fmok'] P F mokx (eredete: fmokx féltékenység) féltékenység, irigység: [fmok'] P F fn. fmokx félénk, szégyenlős: [nim] P F mn. nim fém: [fnap^] P F fn. fngap fém(ből készült): [le.fnap^] P F mn. lefngap (eredete: fngap fém) fény: [a.tan] JC fn. atan fény, ragyogás: [sæ.nr] P F fn. sänrr (eredete: nrr ragyog) fényes, élénk: [t'a.na.tan] P F mn. txanatan (összetétel ebből: txan sok és atan fény) fénykibocsátás, biolumineszcencia: [sju.ra.tan] P F,JC fn. syuratan (összetétel ebből: syura energia és atan fény) fényképezőgép, kamera: [sjep.rel] P F fn. syeprel (összetétel ebből: syep csapdába ejt és rel kép) fénylik, ragyog: [nr] P F i.(tn) nrr fénysugár: [a.tan.vi] P F fn. atanvi (eredete: atan fény) féreg (pandorai állatfaj): [NawN] P F fn. ngawng férfi: [tu.tan] P F fn. tutan (eredete: tute személy) férfi hitves, férj: [mun.t'a.tan] P F fn. muntxatan (eredete: muntxatu hitves) férj, férfi hitves: [mun.t'a.tan] P F fn. muntxatan (eredete: muntxatu hitves) féélreérthetetlenül, különösen, nyomatékkal: [ni.p'i] P F hsz. nìpxi (eredete: pxi éles) föld, szárazföld: [at'.k'e] P F fn. atxkxe föld, talaj: [kl.te] P F fn. kllte földet ér, leszáll: [kl.w o] P F i.(tn) kllwo (összetétel ebből: kllte föld és wo nyúl) földet ér, leszáll: [kl.p æ] P F i.(tn) kllpä (összetétel ebből: kllte föld és pähem érkezik) 16

17 fúj! (megvetést, lenézést jelöl): [pak^] P F part. pak függ valamitől, számit, bízik: [m on] P F i.(t) mong függő beszéd bezárása idézet vége, idézet: [sik^] P F part. sìk függő beszéd kezdete, idézet: [san] P F part. san függőleges felület, fal: [k'em.jo] P F fn. kxemyo (összetétel ebből: kxem függőlegesnek lenni és yo felület) függőlegesen: [ni.k'em] P F hsz. nìkxem (eredete: kxem függőlegesnek lenni) függőlegesnek lenni: [k'em] P F i.(tn) kxem fül: [mik.jun] JC fn. mikyun fülbevaló: [mik. tsan] > P F fn. miktsang (összetétel ebből: mikyun fül és tsang testékszer) füst: [k'e.ner] P F fn. kxener fütyörészve, fütyülve: [ni.fwe.fwi] P F nìfwefwi (eredete: fwefwi fütyül) fütyül: [fw E.fw i] P F i.(tn) fwefwi fütyülve, fütyörészve: [ni.fwe.fwi] P F hsz. hsz. nìfwefwi (eredete: fwefwi fütyül) füves: [le.ze.swa] P F mn. lezeswa (eredete: zeswa fű) fő, elsődleges: [t'in] P F mn. txin főként, elsősorban, leginkább: [ni.paw.ve] P F mn. nì awve (eredete: awve első) főnév: [ tst'o.li.pu] > P F fn. tstxolì u (összetétel ebből: tstxo név és lì u szó) főnök, vezető: [Ejk.tan] JC fn. eyktan (eredete: eyk vezet) főz: [P Em] P F i.(t) em fű: [ze.swa] P F fn. zeswa fűszál: [ze.swa.vi] P F fn. zeswavi (eredete: zeswa fű) G grokkol, (bele)lát (spirituális értelemben), lény(eg)ében megért/felismer: [k a.m E] P F i.(t) kame gallér/nyaklánc: [Pa.liP.æ] P F fn. ali ä gap, breach: [mek. tsen] > P F n. mektseng (összetétel ebből: mek empty és tseng place) general, deputy, one step down from leader: [Ejk.ta.naj] JC,P F n. eyktanay (eredete: eyktan leader) gentle, mild, tender (people or things): [flr] P F adj. flrr gentleness, tenderness: [ti.flr] P F n. tìflrr (eredete: flrr gentle) gently, tenderly: [ni.flr] P F adv. nìflrr (eredete: flrr gentle) gesz. hűha! nahát!: [tew.ti] P F gesz. tewti get better, improve: [ tsan.p ul] > P F vin. tsan ul (összetétel ebből: siltsan good és ul increase) get worse, worsen: [fe.p ul] P F vin. fe ul (összetétel ebből: fe bad és ul increase) go astray, diverge, change direction: [j ak^ s i] P F vin. yak si (eredete: yak point of divergence) go astray, fail, falter, not obtain expected or desired result: [n u. i] P F vin. nui go to the bathroom, relieve oneself; (on Earth:) use the restroom: [fn æp] P F vin. fngä gomba: [sp'am] P F fn. spxam gondol(kodik): [fp Il] P F i.(t) fpìl gondolat, ötlet: [sæ.fpil] P F fn. säfpìl (eredete: fpìl think) gondolkodásmód: [fpil.fja] P F fn. fpìlfya (összetétel ebből: fpìl gondol és fya o mód) gondosan, erősen: [nik.tun.zup^] P F hsz. nìktungzup (eredete: ke tungzup nem ejt el) szó sz.: anélkül, hogy elejtené gondoskodik, vigyáz, felelős: [v EwN] P F i.(t) vewng gonosz(ság): [ti.kawn] P F fn. tìkawng (eredete: kawng rossz) gonosz, rossuindulatú: [kawn.lan] P F mn. kawnglan (összetétel ebből: kawng rossz, gonosz és txe lan szív) gonosz, rossz: [kawn] P F mn. kawng great joy: [law.nol] P F n. lawnol gyagyás, tökfej: [sk'awn] P F fn. skxawng gyakorlat, kiképzés, edzés: [ tsk'e.ken] > P F fn. tskxekeng gyakorol, edz: [ tsk'e.ken > s i] P F i.(tn) tskxekeng si (eredete: tskxekeng edzés) gyakran: [p'im] P F hsz. pxìm gyanú, tipp, találgatás, megérzés: [PEn] P F fn. en gyenge: [mejp^] P F mn. meyp 17

18 gyengeség: [ti.mejp] P F fn. tìmeyp (eredete: gyáva: [fna.wep.tu] P F fn. fnawe tu (eredete: meyp gyenge) gyengélkedés, kisebb betegség: [sæ.sp'in. tsjip^] > fnawe gyáva) gyökér: [Nr] P F fn. ngrr P F fn. säspxintsyìp (eredete: säspxin betegség) győzelem, nyerés: [ti.jorap] P F fn. tìyora (ere- gyönyörűséges, kellemes: [lor] P F mn. lor gyengén, lazán: [ni.mejp^] P F hsz. nìmeyp dete: yora nyer) (eredete: meyp gyenge) győztes: [jo.rap.tu] P F fn. yora tu (eredete: yora győz, nyer) gyerek módra, éretlenül: [ni.pe.ven] P F hsz. nì eveng (eredete: eveng gyerek) gyűjt, összeszed: [st ar.s Im] P F i.(t) starsìm gyerkő(c): [PE.vi] P F fn. evi (becéző forma eveng gyerek) gyermek: [PE.vEN] P F fn. eveng gyilkol, öl: [ tsp an] > P F i.(t) tspang gyomor: [NæN] P F fn. ngäng gyors: [win] P F mn. win gyorsan: [ni.win] P F hsz. nìwin (eredete: win gyors) gyorsítani, siettetni, sietni: [win s i] P F i.(tn) win si (eredete: win gyors) gyáva: [fna.wep] P F mn. fnawe H gyűjtemény (személy által szándékosan összerakott): [sæ.star.sim] P F fn. sästarsìm (eredete: starsìm összeszed, gyűjt) gyűlöl, utál: [v EP.k I] P F i.(t) ve kì gyűlölet: [ti.vep.ki] P F fn. tìve kì (eredete: ve kì gyűlöl) gödröcske (arcon): [ tson. > tsjip] > P F fn. tsongtsyìp (eredete: tsong völgy) gőz, pára, köd: [ja.paj] P F fn. yapay (összetétel ebből: ya levegő és pay víz) (Hagyd) a fenébe!: [p'a.sik^] P F gesz. pxasìk ha: [t'o] P F ksz. txo ha nem (különben)...: [t'o.ke.fjaw] P F ksz. txokefyaw (összetétel ebből: txo-ke-fya o- aw ha-nem-egy-út) habozás nélkül, bízva: [ni.mal] P F hsz. nìmal (eredete: mal megbízható) hacsak nem különálló mondat) (ii), remél (tsnì majd a remélt dolog: [sil.p Ej] P F i.(tn) sìlpey (összetétel ebből: sìltsan jó és pey vár) haj: [nik.re] P F fn. nikre hajdísz: [nik.ro.i] P F fn. nikroi (összetétel ebből: nikre haj és ioi dísz) hajlik: [t u.v on] P F ige tuvon hajlott korú, öreg, idős: [ko.ak^] P F mn. koak hajnal előtt: [sre.sr.pon] P F fn. sresrr ong (összetétel ebből: sre előtt és trr ong hajnal) hajnal, napkelte: [tr.pon] P F fn. trr ong (összetétel ebből: trr nap és ong kinyílik) hajszol, üldöz: [f E.w i] P F i.(t) fewi hajó: [u.ran] P F fn. uran hal: [paj.o.an] P F fn. payoang (összetétel ebből: pay víz és ioang állat) halk (hang): [Pa.No] P F mn. ango halkan: [ni.fnu] P F hsz. nìfnu (eredete: fnu halk) hallgat (figyel valamilyen hangra): [j u.n E] P F i.(t) yune hallás: [stawm. tswo] > P F fn. stawmtswo (eredete: stawm hall) halom, készlet, csoport, rakás: [sna.po] P F fn. sna o n.e. halott: [ke.ru.sej] P F mn. kerusey (összetétel ebből: ke nem és r«us»ey élő (folyamatos melléknévi igenevet képző igei infixum)) halál: [k'it'] P F fn. kxitx halál (elvont értelemben): [ti.ter.kup^] P F fn. tìterkup (eredete: terkup meghal) A halál elkerülhetetlen. hamarosan: [jep.rin] P F hsz. ye rìn hamisítatlanul, természetesen: [ni.jr] P F hsz. nìyrr (eredete: yrr természetes) hamu, parázs: [t'e.pi.va] P F fn. txepìva (eredete: txep tűz és ìlva csepp) hang: [pam] P F fn. pam hang: [k ur] P F vin. kur hangos: [wok^] P F mn. wok hangosan: [ni.wok^] P F hsz. nìwok (eredete: wok hangos) hangszalag-zárhang, megállás, félbe- /megszakítás: [ti.ftan] P F fn. tìftang (ere- 18

19 dete: ftang megáll) hangszer (általános): [Po.t'aN] P F fn. otxang hangsúly, kiejtés: [li.pu.pam] P F fn. lì upam (összetétel ebből: lì u szó és pam hang) harap: [fr Ip^] P F i.(t) frìp harci festék/festés: [ tsa.mo.pin] > P F fn. tsamopin (összetétel ebből: tsam harc és opin szín) harci kiáltás: [I.lEj] LA gesz. ìley harcolni, küzdeni: [w Em] P F i.(tn) wem harcos: [ tsam.si.ju] > P F fn. tsamsiyu (eredete: tsam si harcol és yu főnévképző) harcosocska: [ta.ron.ju. tsjip^] > P F fn. taronyutsyìp (eredete: taronyu harcos) harmadik (sorszámnév): [p'ej.ve] P F mn. pxeyve (eredete: pxey három) harmonikus, egybehangzó: [me.pem] P F mn. me em harmónia (általános értelemben): [ti.me.pem] P F fn. tìme em (eredete: me em harmonikus) harmónia, összhang a természettel: [me.o.a.u.ni.a.e.a] P F fn. meoauniaea hasonló: [sten] P F mn. steng hasonlóan: [ni.sten] P F hsz. nìsteng (eredete: steng hasonló) hasonlóképpen, ugyanúgy: [ni.ten] P F hsz. nìteng (eredete: teng megegyező) hasznos: [le.sar] P F mn. lesar (eredete: sar használ) hasznos tipp: [srun. tsjip^] > P F fn. srungtsyìp (eredete: srung segít) használ: [s ar] P F i.(t) sar haszontalan, hiábavaló: [kel.sar] P F mn. kelsar (összetétel ebből: ke nem és lesar hasznos) hat, 6: [pu.kap^] P F szám pukap hatalmas, tekintélyes: [fkew] P F mn. fkew hatalmas, terjedelmes, kiterjedt: [ho.et^] P F mn. hoet hatodik (sorszámnév): [pu.ve] P F mn. puve (eredete: pukap hat) hatvannégy, 64: [zam] P F szám zam határ, kerület, perem: [p'aw.pa] P F fn. pxawpa (összetétel ebből: pxaw körül és pa o oldal) határ, széle vminek, szegély, vég: [t'ew] P F fn. txew határozószót: [ni] P F nì képző toldalék hatásosnak lenni, félelmet vagy tiszteletet kelteni: [R o.p a] P F i.(tn) ro a havaseső: [tom.per.wi] P F fn. tomperwì (eredete: tompa eső és herwì hó) have some positive value, be of value, be worth something: [lej] P F vin. ley hegy: [Ram] P F fn. ram hegyes, éles: [p'i] P F mn. pxi hely: [ tsen(e)] > P F fn. tseng(e) helyes, jó (válasz): [E.jawR] P F mn. eyawr helyes, jóképű: [saj.rip^] P F mn. sayrìp cs.sz. (férfira) helyesség: [ti.jawr] P F fn. tìyawr (eredete: eyawr helyes) helyet ad: [t IN tsen] > P F i.(tn) tìng tseng (eredete: tìng ad és tseng hely) helyett, inkább mint...: [tup^] P F ksz. tup helyettes, csere-, valami ami helyettesít valami mást: [sæ.rawn] P F fn. särawn (eredete: rawn kicserél) helyettesít, kicserél: [R awn] P F i.(t) rawn helyettesítés, kicserélés: [ti.rawn] P F fn. tìrawn (eredete: rawn kicserél) helyez, rak: [j Em] P F i.(t) yem helyreállít, rendbe hoz: [sp EN] P F i.(t) speng helytelen, téves, nem helyes: [ke.jawr] P F mn. keyawr (összetétel ebből: ke nem és eyawr helyes) helyzet: [kl. tsen] > P F fn. klltseng (eredete: tseng hely) helyzet, állapot, körülmény: [ti.fkej.tok^] P F fn. tìfkeytok (eredete: fkeytok létezik) helyénvaló, igazságos: [mu.i.æ] P F mn. muiä hetedik (sorszámnév): [ki.ve] P F mn. kive (eredete: kinä hét) Heureka! Megvan! Értem!: [to.lel] P F gesz. tolel (szinoníma: tslolam) Heuréka! Rájöttem!: [Ro.lun] P F gesz. rolun hiba: [k'e.jej] P F fn. kxeyey hiba, deformáltság, folt, rossz tulajdonság: [fep.ran.vi] P F fn. fe ranvi (eredete: fe ran rossz természet, eredendően hibás) hiba, tévedés: [ti.k'ej] P F fn. tìkxey (eredete: kxeyey hiba) hibás, valótlan: [ tslen] > P F mn. tsleng hibát vét, elront, rosszat tesz: [ti.k'ej s i] P F i.(tn) tìkxey si (eredete: tìkxey hiba) hibátlan(nak lenni), tökéletes(nek lenni): [j op^] P F i.(átn) yo hibátlanul, tökéletesen: [ni.yop^] P F nìyo (eredete: yo tökéletes) hsz. 19

20 hideg: [wew] P F mn. wew hideg: [ti.wew] P F fn. tìwew (eredete: wew hideg) hideg, hűvös: [wur] P F mn. wur high level: [k'ajl.ji] P F n. kxaylyì (összetétel ebből: kxayl high és yì level) hirtelen, figyelmeztetés nélkül: [ tsik] > P F hsz. tsìk hiss: [o. ISSS s i] P F vin. oìsss si (eredete: oìsss angry snarl) hisz: [sp aw] P F i.(t) spaw hitves, házastárs: [mun.t'a.tu] P F fn. muntxatu (eredete: muntxa egyesült) hivatalos, formális: [ske.pek^] P F mn. skepek hiábavaló, haszontalan: [kel.sar] P F mn. kelsar (összetétel ebből: ke nem és lesar hasznos) hiányolt (mint egy távollévő ember, hiányzó, akinek vágynak a jelenlétére): [lom] P F mn. lom hiánytalan, (meg)elégedett, tele: [je] P F mn. ye hiányzó, hiányolt (mint egy távollévő ember, akinek vágynak a jelenlétére): [lom] P F mn. lom hiányzó/hiányolt személy: [lom.tu] P F fn. lomtu (eredete: lom hiányzó, hiányolt) hobby, örömet szerző tevékenység: [sæ.su.lin] P F fn. säsulìn (eredete: sulìn elfoglalt (pozitív értelemben)) hogy (alárendelt tagmondatot jelez), azt: [fu.la] P F ksz. fula (összetétel ebből: fì ul ez (jelölt alany eset) és a vonatkozói tagmondatot jelez) hogy (alárendelő mellékmondat kötőszava), annak: [fu.ri.a] P F nm., alár. furia (összetétel ebből: fì uri ez (topikális) és a határozói mellékmondat kötőszava) hogy (alárendelő mellékmondat kötőszava), az: [fwa] P F nm., alár. fwa (összetétel ebből: fì u ez (alanyeset) és a határozói mellékmondat kötőszava) hogy (alárendelő mellékmondat kötőszava), azt: [fu.ta] P F nm., alár. futa (összetétel ebből: fì u-t ez-t (tárgyeset) és a határozói mellékmondat kötőszava) hogy (alárendelő tagmondat jelző): [ tsa.wa] > P F ksz. tsawa (összetétel ebből: tsa u az (kötőmód) és a vonatkozó tagmondat jelző) hogy (alárendelő tagmondat jelző): [ tsa.ta] > P F ksz. tsata (összetétel ebből: tsa u-t azt (tárgyeset) és a vonatkozó tagmondat jelző) hogy (alárendelő tagmondat jelző): [ tsa.ri.a] > P F ksz. tsaria (összetétel ebből: tsa u-ri azt (topikális (hangsúlyos) esetvégződés) és a vonatkozó tagmondat jelző) hogy (ennek eredményeként): [kum.a] P F ksz. kuma (eredete: kum eredmény) megelőzi az eredményt, pl. Lu poe sevin nìftxan kuma yawne slolu oer (Olyan gyönyörű volt, hogy beleszerettem.); lásd még akum hogy (ennek eredményeként): [a.kum] P F ksz. akum (eredete: kum eredmény) az eredményt követi, pl. Poe yawne slolu oer akum, nìftxan lu sevin (Beleszerettem, mert hogy olyan gyönyörű volt.); lásd még kuma hogy nehogy, különben: [fte.ke] P F ksz. fteke (összetétel ebből: fte a célból/azért, hogy és ke nem (valami tagadása)) (kötőmódú igével, alárendelt tagmondatban) hogy(an)?: [fja.pe] P F kérd. fyape másik alakja: pefya hogy(an)?: [pe.fja] P F kérd. pefya másik alakja: fyape hogy, (kötőszó): [ tsni] > P F alár. tsnì (kötőmódú igével, alárendelt tagmondatban) hogy, a célból/azért: [fte] P F ksz. fte (kötőmódú igével, alárendelt tagmondatban) hogy; valaminek az érdekében, (azért): [fpi] P F told. fpi+ hol?: [pe.sen] P F kérd. peseng másik alakja: tsengpe hol?: [ tsen.pe] > P F kérd. tsengpe másik alakja: peseng hole (going clear through an object): [Rop'] P F n. ropx hole, cavity, excavation with a bottom (visible or presumed): [ tson.rop'] > P F n. tsongropx (összetétel ebből: tsong valley és ropx hole) hollow, not solid: [mo.mek^] P F adj. momek holnap: [tr.aj] P F hsz. trray (eredete: trr nap és hay következő) holnap éjjel: [t'o.naj] P F hsz. txonay (eredete: txon éj és hay következő) holnapután, két nap múlva: [me.sr.aj] P F fn., hsz. mesrray (eredete: trr nap) homlok, szemöldök: [za.rep] P F fn. zare (összetétel ebből: zapxì elülső rész és re o fej) 20

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A legfontosabb szabály: a HASZNÁLAT jobb, mint az ismételgetés!

A legfontosabb szabály: a HASZNÁLAT jobb, mint az ismételgetés! Képes idióma szótár Tanulási tippek Nemcsak a Képes idióma szótárhoz 1. Vágd fel kártyákra, és hordozd magaddal egy hétig! Rendszeresen vedd elő, és nézd át őket! Az első napokban sűrűbben, de aztán is

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

www.immochan.hu AuchanUzletsor

www.immochan.hu AuchanUzletsor www.immochan.hu AuchanUzletsor Zalkó ékszer Hihetetlen, de igaz!!! Használt, megunt aranyékszerét most 9.500Ft/g. értékben beszámítjuk új aranyékszer vásárlása esetén, az új ékszer árába! A legszebb

Részletesebben

ĺ Á ł ö É Á Á ó Ą ĺ ő ő Ö ö í ő ö í ó í ó í ő Ŕ ó í ő ó ó í Á ö ľ ľ Á í ú í ĺ ö ó ő ő ő í ĺ ľ í ó ö ú í ó ő ó ó ő ü ő ú Í í í ó ö Ę ö ó ü ú í ő í ő ő ä ä í ő ő ő ö ő í ó ö ő ö í ö í ó ó ĺ ý Ą ő í ĺ ó ó

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3 Ö.T.V.E.N. Tartalom Bevezetés...1 Autizmussal élő személyek jogi chartája...5 I. Az Ö.T.V.E.N. program bemutatása...7 II. A célcsoport bemutatása...10 III. A célcsoport pozíciója a hazai oktatási rendszerben...11

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A szófajok rendszere

A szófajok rendszere A szófajok rendszere Az egy szófajcsoportba tartozás szempontjai: hasonló jelentéskör, azonos alaki viselkedés (toldalékolhatóság), azonos mondatbeli szerep I. Alapszófajok: Valódi alapszófajok - Jelentés

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

Ł ť ŕ í í ü ö ő ű ő ő ő ú í ä Í ř ö ő í í ę ö ő í Ú í ń đ ń É É ő Ę í í ű ü ö í ö Ĺí ö ő ü Ó ő ü ń ü ö ö ö ö ő í Ü í Ü ö í ő í ś ű Í Ł Á Á ő í ö Ú í ű í í ô ő í ő ö ö ő ú ő ä ő í ű ő ü ő ő í ő í í Í í

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

ő ü ő ő ź Ĺ źą ő ő ľ ľ ü ü ź ľ ő ő ő ľ Í ń ź ľ ľ ü ö Í ü ę ü ő ľ ľ ę ľ Ö đź ü ę őđ ö ő Ę ý ú ł ő ő ľ ő ľ ľ ű ö ő ń ľ ő ľ đ ő ö Á ľ ľ ű ö ö ö ľ ő ö ľ ö ő ź ź ľ ľ ö Ĺ ő ő ő ľ ú ö ö ő ő ń ő ľ ö źń ź ź Ű ú

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

NICK BRUEL ROSSZ CICA. Rossz Cica! Boldog szülinapot, New York Times bestsellersorozat

NICK BRUEL ROSSZ CICA. Rossz Cica! Boldog szülinapot, New York Times bestsellersorozat NICK BRUEL ROSSZ Boldog szülinapot, Rossz Cica! CICA OLVASNI JÓ! 6 New York Times bestsellersorozat Könyvmolyképző Kiadó 2014 2. TarTalomjegyzék Első fejezet Jó reggelt, Cica! 5 Második fejezet Cica első

Részletesebben

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre.

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre. Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Szintaxis. Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba. 5. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Szintaxis. Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba. 5. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szintaxis Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba 5. előadás 2009 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 Végesből végtelen Hangok Szavak - véges sok - véges sok rekurzív szabályok (pl. beágyazás, mellérendelés)

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között

Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között KIÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EGYÉNI FELADATLAPHOZ A teszt szabadon felhasználható a forrás feltüntetésével. A teszt készítőjét segíti, ha az eredményekről tájékoztatást

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

ę ó ľ ő ő ő ü ü ő ľ ľ ĺí ľ ý ü ő í Ĺ É Í É É ó Á ĺ ľé É É Íľ ľá óé Íľ ł É Íľ ľ Ü ĺľ ľ ł ľ ö É Ő ĺ ľé ĺ ľ Éľ Ü É ľ É żä Ł ľľ ľĺ ď ľ ĺ ľé ľ ľ ůĺ ĺ ĺ ĺ ő Ĺ ő ę ĺ ő ó ľ Ĺ ľ ľ ő ó ľ ľü É í źů ő ő ő ĺ íö í ó

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55 IDEGENNYELV-OKTATÁS 1 2 SZAVAK, GYŰJTŐFOGALMAK 96 db CCA 4217 mindennapi tárgyak 21x15 cm-es fénykép CCA 2215 állatok 96 db 10x15 cm-es fénykép Tájékoztató ár: 23 410 Ft 96 db CCA 1245 élelmiszerek 96

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

ó ľ ľ é ľ é ü é ľ ó í í é é í ź ü é ź é ę é Ĺ é É É Á Á Ü É É Íľ ľľ ń ł ł Ą Ą É Ü É ľ ô ľľ É ľ é é ü é é é é ź é ź ł Á Ü é é ü ď źů é ó é é ü é ó é ź ö ö ó ö ü ó ó í ó ó ľ ü é ó é ö é é ľ ö ü é ľ ű é é

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Ť ł ľ ó ö ö ő ű í ó ö ö ó ó ó ó ĺ Ĺ ő Ú í ó Í ó Ö í ľ ö ö ú ő ű ö ú ĺ ü ö ö ó ü ú í ő ö ú í ö ö ö Ü ö ú ö ú í ŕ ő í ó ő ú í ő ó ű ö ó ó ú ő ó ó ó ő ó ó ö ö ő ó ö ö ü í ó ó ö ö í ö ö ó ĺ ú Á ö ö ú ú

Részletesebben

ó ľ ľ ő ő ľ ő ľ Á ő ü ü ő ó ľ ö ü ź ő ö Ő É É Á Ĺ É ľ ľľ Éľ Ü É É Á ľľ Ą Ą ą ť É ł ü ě ő ő ő ö ľ ó ő ő ö ľ ü ő ľ ľ ó ő ő öľ ő ü ő ő ó ő ľú ľ ö ő ő ä ó ö ü ő ö ó ó ő ő ö ö Ĺ ľ ą ő ä ľü ö ő Á Ĺ ľ ľ ź ő ő

Részletesebben