A magyar irodalom kezdetei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar irodalom kezdetei"

Átírás

1 A magyar irodalom kezdetei

2 Honfoglalás korában népi költészet Művelői: regösök, igricek, joculátorok, lantosok Témájuk: a szolgaságban élők vágyainak adtak kifejezést mondák, az Árpád-kor egy-egy kiemelkedő hőstette

3 A feudalizmus korabeli műveltség kezdetben kizárólag egyházi kultúra volt, a papok tudtak írni-olvasni. Hivatalos nyelv a latin. Irodalmi központ csak ott alakulhatott ki ahol írni-olvasni tudó emberek éltek: egyházi székhelyek királyi kancelláriák

4 I.A latin nyelvű irodalom-egyházi Latin nyelvű kódexek. Vallásos témájú művek: XII-XIII. sz. :himnusz legenda: olvasandók, olvasni valók 1100 körül István királyról szóló XII. sz. végén László királyról szóló

5 A latin nyelvű irodalom-világi műfajok Központja a királyi udvar, kancellária Oklevelek elkészítése, történetírás, újraírás Történelmi műfajok: 1. krónika: gr. eredetű szó(kronosz), a történetírás egyszerűbb formája, csak időrendben mondja el az eseményeket, nem elemez, nem magyaráz. 2. geszta: lt. eredetű szó: viselt dolgok, tettek, történetek. A nemzetség történelme, a király tettei, az események belső összefüggéseit magyarázza.

6 1. Anonymus: Gesta Hungarorum Anonymus(névtelen), P mester Béla király jegyzője(iii.) A mű 1200 táján keletkezett A magyarság történetét Géza fejedelem koráig ismerteti, a magyar állam keletkezéséig jut el a műben. Hangsúlyozza, hogy csak az írásbeliségnek van hitele, de megőrzi az Álmos-mondát.

7 Anonymus:Gesta Hungarorum Önálló feltevéseket ír meg valóságként: Fehér ló mondája helyett a Zalán és Mén Marót elleni harc Árpád Attila leszármazottja, hun-magyar rokonság

8 Ligeti Miklós:Anonymus(1903)

9 Gesta Hungarorum kezdőlapja

10 Gesta Hungarorum

11 2. Kézai Simon: Gesta Hungarorum Kézai Simon táján készítette a Gesta Hungarorum c. művét IV. László király ideje, kunokkal szövetkezik Németellenes, harcol a babonákkal augsburgi csata leírása Csodaszarvas eredetmonda Botond története

12 Kézai Simon portréja

13 3. Kálti Márk: Képes krónika Chronica Hungarorum=Képes Krónika Régebbi krónikaszövegek összeszerkesztése Csodaszarvas, fehér ló, Botond, Lehel története A trónviszályok novellisztikus elbeszélése A gazdagon illusztrált változat 1358-ban keletkezhetett patriotizmus, idegen hódítok gyűlölete

14 István koronázása

15 II. A magyar nyelvű irodalom kezdetei A középkor írásbelisége latin nyelvű. Fokozatosan jelennek meg nemzeti nyelven írt szövegek, mert szükséges lett, hogy megértsék Nyelvemlékek: 1. szórványok: idegen nyelvű szövegekben előforduló magyar szavak, szókapcsolatok, tulajdonnevek, pl. bolatin, fuk tihanyi apátság alapító levele Első magyar nyelvű mondat: Feheru varu reah meneh hodu utu reah

16

17 A tihanyi apátság alapítólevele

18

19 A veszprémvölgyi apácák alapítólevele

20 A veszprémvölgyi apácák alapítólevele A veszprémvölgyi apácák adománylevele szórványemlék (az első lejegyzett magyar szavak idegen nyelvű szövegekbe ágyazódtak be). A legkorábbi hazai keletkezésű oklevél 1002 előttről, amely egyúttal a legelső magyar származású nyelvemlékünk is. I. István király görög nyelvű adománylevele egy Könyves Kálmán idején, 1109-ben készített átiratban maradt fenn. (Pereskedés következtében újították meg a birtokot adományozó oklevelet Könyves Kálmán utasítására.) A hártyalapon a görög szöveg másolata, alatta pedig latin nyelvű változata olvasható. Ezért a magyar szavak görög és latin változatban egyaránt megtalálhatók, ezenkívül a kb. 100 év különbséggel írt két szöveg tükrözi a nyelv változását is. Az oklevélben leginkább helynevek fordulnak elő magyarul, mint például»veszprém«, de olvasható benne a»király«vagy a»duna«szó is.

21 2. szövegemlékek Már magyar nyelven írott szövegek. 1. Halotti beszéd és könyörgés (1200 körül) között írta a szerző egy dunántúli bencés apátságban 1770-ben fedezte fel Pray György egy pozsonyi kvt-ban, 1813-tól Nemzeti Múzeumban, majd az OSZK-ban található az ún. Pray-kódex 190 szót tartalmaz

22 Halotti beszéd és könyörgés Mintaként szolgáló latin szöveg átdolgozása, erőteljes,kifejezőerőben, nyelvi fordulatokban gazdag, a latinban szereplő valamennyi stíluselemet megtartotta. A prédikáció a latinul nem tudók számára készült, de ők hittani ismeretekkel rendelkeztek. Első rész: 1-26.sor temetési prédikáció(halotti beszéd): A koporsó sírba bocsátása után hangzott el, a beszélő rámutat a halottra és utal rá, hogy mindenkire ez a sors vár.

23 Halotti beszéd és könyörgés Retorikai(szónoki) elemek: megszólítás T/2. személyű,majd T/1. személyben a közös emberi sorsra utal,felkiáltás, kérdés, válasz, érvelés Kérdések-válaszok, szó-és mondatismétlések Figura etymologica: halálnak halálával halsz Alliteráció: hallá holtát A második rész: sor könyörgés, egy hivatalos liturgikus szövegnek szó szerinti fordítása. Utóélete: Kosztolányi Dezső és Márai Sándor

24 Halotti beszéd és könyörgés

25 Szövegemlékek 2. Ómagyar-Mária siralom (1300 táján) Az első magyar nyelvű vers, fordítás, a latinnal egyenrangú szöveg, folyamatosan írták. A fordító(k) ismeretlen Műfaj: planctus, siratóének, szekvencia(ami következik csak latinul) Cím: a nyelvre és a műfajra utal Téma: anyai fájdalom(mária lelki gyötrődése) Hangnem: fájdalmas, bánatos, fennkölt

26 Szerkezet: később versszakokra bontották A lírai én = Mária E/1-ben szólal meg 1-2. vsz.: önmagáról, elviselhetetlen fájdalmáról vall 3-7. vsz.: felváltva szól hol a fiához, hol saját bánatát, szenvedését tárja elénk, anyai szeretet megjelenik 8. vsz.: saját életét kínálja fel gyermekéért cserébe

27 9. vsz.: utal Simeon szavaira, ő jósolta meg Máriának a szívét átjáró bú tőr -t 10. vsz.: a kínzás és az elválás fájdalma vsz.: a kínzókhoz szól, kegyelmet kér Jézusnak, vagy őt is öljék meg. Kifejezőeszközök: alliteráció(siralommal sepedek), figura etymológica, metafora, hasonlat(édes mézül) fokozás,halmozás(búval aszok, epedek)

28 Verselés: változó hosszúságú kétütemű sorok Fejlett rímek: páros-, fél-,bokorrímek, alliterációk: világnak világa Retorikai elemek: megszólítás, kérdés, felkiáltás Üzenete:egy anya számára a gyermekének szenvedését és halálát megélni a legszörnyűbb dolog a világon. Ez az érzés kortól és helytől független.

29 ÓMS története A leuveni kódex 134. lapjának hátulján van. I. vh. Idején a németek lebombázták az egyetem könyvtárát, kárpótlásul kapták a kódexet. A latin nyelvű prédikációgyűjteményben az érthetetlen nyelvű szöveget nagyjából kivakarták, vagy csak kikopott ben fedezték fel, hogy magyar nyelvű Gragger Róbert ben csere útján a magyar állam tulajdona.

30 Utóélet: Demjén Ferenc: Honfoglalás(1996) Úgy kell, hogy te is értsdnem éltél hiába. Az a hely, ahol élszvilágnak világa. Az égig érő fának ha nem nő újra ága úgy élj, te legyél virágnak virága! (részlet)

31 P. Mobil: Honfoglalás (1978) Földes László Túl az Üveghegyen, a Kék-kerek tengeren, Az Égig érő fa alatt, egy szép helyen, Ott, ahol a világ Virágos Bölcsője állt, Élt népével Puszta, magyar király.

32 Ómagyar Mária-siralom

33 Ómagyar Mária-siralom

34 3.szövegemlék Szójegyzékek: szótárak, tankönyvek ősei A nyelv tanulásához a latin szavakat csoportosították mellé vagy fölé írták a magyar megfelelő fordítást ( XIV-XV.sz.) Sok van belőle Pl.: A Schlägli Szójegyzék ( között)

É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA

É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA Fejezetek a magyar nyelv történetéből egyetemi jegyzet ISBN 978 963. Piliscsaba, 2013. 1 Fejezetek a magyar nyelv történetéből Egyetemi jegyzet magyar szakos

Részletesebben

Magyar irodalmi fogalomtár

Magyar irodalmi fogalomtár Magyar irodalmi fogalomtár az érettségihez Tartalomjegyzék Irodalmi alapfogalmak...3 Az irodalom médiumai...8 Esztétikai minőségek, hangnem, modalitás...11 Poétikai alapfogalmak...13 Az epika műneme...13

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 10. OSZTÁLY. Ének-zene 10. osztály

ÉNEK-ZENE 10. OSZTÁLY. Ének-zene 10. osztály Ének-zene 10. osztály Ünnepek, ünnepélyek A Szentírás, görög eredetű szóval a Biblia írásos gyűjteményekből álló könyvek sorozata. Két részből áll: 1. Ószövetség 2. Újszövetség A Jézus születése előtti

Részletesebben

rffy- V illám A ndrás

rffy- V illám A ndrás A m agyar solym ászat a művészetben ( P ályázat a R ohony M ester D íjra ) írta G yőrffy y rffy- V illám A ndrás A magyar művészet a nemzet kulturális életének évezredek óta szerves, örökké változó része.

Részletesebben

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN Takacs_Zoltan.qxd 2005.02.16. 17:34 Page 2 SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTÕJE 28 SZOMBATHELY, 2004 pp. 317 333 A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO

Részletesebben

Komáromi László A BIZÁNCI HATÁS KÉRDÉSE A KÖZÉPKORI MAGYAR JOGBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZJOGBAN Doktori értekezés Budapest, 2007 Témavezető: Prof. Dr. Zlinszky János Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-

Részletesebben

Irodalom. 11. osztály

Irodalom. 11. osztály Irodalom 11. osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas. /Hegedűs Géza/ Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és

Részletesebben

Őseink bizonysága: A hit hősei a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Őseink bizonysága: A hit hősei a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Ajánlom szeretett nagymamámnak, akiben képmutatás nélküli hit volt (vö. 2Tim 1,5) Őseink bizonysága: A hit hősei a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi

Részletesebben

Bényei Ágnes. Még egyszer a -d helynévképzőről

Bényei Ágnes. Még egyszer a -d helynévképzőről Még egyszer a -d helynévképzőről 1. Míg a helynevekben szereplő -i, -s képzők esetében a szerzők legtöbbnyire nem használják a funkció megjelölésére a helynévképző kifejezést, hanem valamilyen egyéb, nem

Részletesebben

Magyar titok. De még beszélni fog!

Magyar titok. De még beszélni fog! K U L T Ú R A ÚJ EGYENLÍTÔ 79 CSÓKÁS MÁTÉ Magyar titok. De még beszélni fog! JUHÁSZ GYULA DÓZSA-CIKLUSA 1 Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy az cím kissé megtévesztő. Dózsa György alakja, szomorú és

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY

CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY Egresits Ferenc CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY A Szent Istváni példa Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga, Ki voltál valaha országunk istápja? Olvassuk, naponta a Győr-Bácsai Szent István király plébánia templom

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/2 június Tartalom Költészet és zene 100 éve született Weöres Sándor dr. Szabó Szabolcs..........................................

Részletesebben

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE EKE HÍRLEVÉL 1 KE E1994 1092 Budapest, Ráday utca 28. XII. évfolyam A kik utaztak már repülőgépen, ismerik az élményt: a kifutópályán egyre gyorsulva gurul a gép, egyre jobban ráznak a kerekek a betonon,

Részletesebben

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20 Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet, 3.2.01: Kerettanterv a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára

Részletesebben

A Székely Nemzet története és alkotmánya

A Székely Nemzet története és alkotmánya A Székely Nemzet története és alkotmánya írta: Dr. Szádeczky Kardoss Lajos egyetemi tanár a Magyar Tudományos Akadémia tagja E kiadás a "Hargitaváralja" J. Sz. K. a Franklin-Társulat bizománya Budapest,

Részletesebben

Amiről szólnunk kell

Amiről szólnunk kell Botos László Amiről szólnunk kell A magyar történelemírás, tanítás és kutatás egyik legnagyobb szerencsétlensége, hogy még ebben a trianoni és az 1945 utáni kommunista lelket és szellemet kilúgozó időszakban,

Részletesebben

Nagy László: Meddig terjed az alternativitás határa? Hungarista tankönyvsorozat kicsiknek és nagyoknak

Nagy László: Meddig terjed az alternativitás határa? Hungarista tankönyvsorozat kicsiknek és nagyoknak Nagy László: Meddig terjed az alternativitás határa? Hungarista tankönyvsorozat kicsiknek és nagyoknak Bakay Kornél és a nyilasok rehabilitálása Amikor az alternatív tankönyvek megjelentek a tankönyvpiacon

Részletesebben

Ám a bölcsesség kincsesházait nem fosztják ki

Ám a bölcsesség kincsesházait nem fosztják ki Tamási Balázs (1975) a PPKE BTK történelem és hebraisztika szakjain szerzett diplomát, jelenleg ugyanitt végzõs doktoriskolás hallgató. Kutatási területe: qumráni szövegek és zsidó apokrifek. Legutóbbi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

I. FOGALMAK. idoneitás:... interdiktum:... domanialis jövedelem:... leviratus:... serviens:... magister:... zsupán:... Váradi Regestrum:...

I. FOGALMAK. idoneitás:... interdiktum:... domanialis jövedelem:... leviratus:... serviens:... magister:... zsupán:... Váradi Regestrum:... I. FOGALMAK Határozzák meg az alábbi fogalmak jelentését! Minden esetben a történelmi korszakra vonatkozó értelmezést várunk. ( Pontozás: elemenként 1 pont, összesen: 10 pont ) idoneitás:........ interdiktum:.........

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL

ÍROTT EMLÉKEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL ACTA SICULICA 2007, 727 738 ÍROTT EMLÉKEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL Bevezető gondolatok Mindennapjaink emberekkel, tárgyakkal való találkozásokkal telnek, mindig újabb és újabb hatások érik az egyént. Minden

Részletesebben

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól Szüleimnek és gyermekeimnek Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól A téma felvezetése - bevezető gondolatok 1. Női szerep a nő szerepe

Részletesebben

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet. időszaki kiadvány III. évfolyam 2. szám Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet. Berzsenyi Dániel

Részletesebben