Kari Kurír. Elektronikus változat: szám október 29.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kari Kurír. Elektronikus változat: http://www.arts.u-szeged.hu/kurir. 164. szám 2004. október 29."

Átírás

1 Kari Kurír A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hírlevele Elektronikus változat: szám október 29. Információk A Kari Tanács a 2004/2005. tanév I. rendes tanácsülését november 4-én (csütörtökön) 10 órai kezdettel tartja a Kari Tanácsteremben. Napirendi pontjai: I. Az egyetemi tanács illetékességi körébe tartozó ügyek 1. Javaslat a szeptemberében indítandó 13 bölcsész alapszak ill. szakirány BA kimenetelének indítására II. A Kari Tanács illetékességi körébe tartozó ügyek 1. Egyéb Az I/1. sz. napirendi ponthoz tarto honlapon a Szakmai segédanyagok/képzési ágak elérési útvonalon. Személyi hírek 1. Szabó József, a SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszékének professzora részt vett a szeptember 22-e és 25-e között Wildbald Kreuthban rendezett 9. bajor-osztrák nyelvjárási konferencián, amelyen "Die ungarische Identität und Fragen des Muttersprachgebrauchs in der! "#$ Winzersprache %$& $ ' ( )# * $!%#$+ 2. Büky László,-.*, * *- Szemiotikai Társaság konferenciáján, melyet Egerben, október között rendeztek meg.!/'!$0*+

2 Tudományos és PhD hírek Kari Kurír PhD-szigorlatok: szigorlatára szeptember 23-án került sor dr. Pál József tanszékvez $$+' Gálffy László (történelemtudomány) PhD-szigorlatára szeptember 29-én került sor dr. -9 * $$+' :;;8+ Fedeles Tamás (történelemtudomány) PhD-szigorlatára október 25-én került sor. A szigorlat eredménye: 100%. Szente Varga Mónika (történelemtudomány) PhD-szigorlatára november 10-én 11 órai )+ $$+ 2. PhD-védések: Tóth Zoltán (irodalomtudomány) PhD-védésére november 12-én 12 órai kezdettel kerül sor a BTK Kari Tanácstermében. Nagy Marcel (történelemtudomány) PhD-védésére november 15-én 10 órai kezdettel kerül sor a BTK Kari Tanácstermében. 3. A Kari Doktori Tanács ülésére november 24-én 14 órai kezdettel kerül sor a BTK Kari Tanácstermében. Napirendi pontok: Megvédett doktori értekezések elbírálása. - Tóth Zoltán (irodalomtudomány) - Nagy Marcel (történelemtudomány) Új eljárások indítása: - Sánta Gábor (irodalomtudomány) - Blénesi Éva (irodalomtudomány) - Katona Eszter (történelemtudomány) - Szeverényi Sándor (nyelvtudomány). Védési bizottság összetételének elfogadása: Szabó Erzsébet (irodalomtudomány) 4. Helyesbítés:'<<! $* & 5$* Mihály PhD-szigorlata szeptember 29-én lesz szeptember 29-én nem Dobrovits Mihály (történelemtudomány), hanem Gálffy László (történelemtudomány) doktori szigorlatára került sor. 2

3 Pályázatok Kari Kurír 164. '( $*$$& =-Közép Irodában. >(# ) <<!(? 1. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet a évre szóló Klebelsberg Kuno Ösztöndíjra. Pályázni lehet a magyar kulturális örökség szempontjából fontos külföldi helyszínekre irányuló, a pályázati célokban meghatározott bölcsészettudományi, társadalomtudományi és kulturális célú kutatásokra, illetve kultúrdiplomáciai tevékenység fejlesztését szolgáló tanulmányokra, A$ A $ # ( %$* * #* régészet, az egyház-%*-, az irodalom-, az eszme-%* ##$B Bécsbe a levél-, kézirat- és könyvtárakban, illetve múzeumokban a magyar történelemre vonatkozó forráskutatások végzésére; Moszkvába kézirat-, levél-, illetve könyvtár$ C $* XX. századi és kortárs magyar-orosz kapcsolatok feltárását és dokumentálását célzó utakra és nemzetközi )%#*!(!B Párizsba levél-, kézirat-, és könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárásra, a magyar-francia kapcsolatok forrásainak kutatására; Németországba (Berlinbe, Münchenbe, Halleba, Drezdába, Lipcsébe) levél-, kézirat-, és könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárásra, hungarológiai kutatások folytatására; Isztambulba a magyar-török történelmi kapcsolatok kutatására; Lengyelországba (Krakkó) a magyar-lengyel történelmi kapcsolatok forrásainak feltárására. '( $!* -feltárások, amelyek során a kutatók % 3* #* C 4 * %-rész magyar * C & #% $* * dokumentumokról tételes jegyzéket készítenek. ' # #!: 1 -D(+' $ *$*+ Az ösztöndíj tartalma: Rómában, Bécsben, Moszkvában ingyenes szállás, másutt szállásköltség- B % * E;;+;;; & &# %( $ B C#-térítés; utasbiztosítás. ' # #! ( *&* +'( $!$ )15 folytató hallgatók és a tudományos & $ ) <$$ ösztöndíjban, beszámolási kötelezettségének eleget tett; levéltári, könyvtári kutató-, forrásfeltáró munkájáról szóló jelentéséhez mellékelte az átnézett forrásanyagok tételes jegyzékét, és azt az Országos Széchényi Könyvtárnak, a Magyar Országos Levéltárnak, illetve a Magyar Nemzeti Múzeumnak megküldte. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell: -(!( datlapot; - a pályázó személyi adatait és szakmai pályafutását részletesen tartalmazó életrajzát; - *& * * & okmányoknak a másolatát; - a pályázó publikációinak jegyzékét; - korábbi tevékenységével, teljesítményével összhangban álló - a tervezett kutatások témáját, célját, helyét, formáját és idejét tartalmazó - kutatási tervet; 3

4 Kari Kurír ) $(*# ) yik - amennyiben szükséges - a külföldi fogadókészséget igazolja (a pályázó - hivatali összeférhetetlenség miatt - a külföldi kulturális intézetek munkatársaitól nem kaphat ajánlólevelet). Hungarológiai kutatási célokat szolgáló pályázat esetében ezen kívül csatolni kell a Magyar Országos Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár és/vagy a Magyar Nemzeti Múzeum & ( * C kutatások terén. A pályázatok benyújtási határideje: október 29. További fontos információk: 2. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete pályázatot hirdet nyelvész doktori disszertációk publikálására az Akadémiai Kiadó által gondozott Philosophiae 5 $+ 1 * 15& E;;7+ szeptember 1. és szeptember 1. között védték meg PhD disszertációjukat. Feltétel, hogy a disszertáció témája a Nyelvtudományi2 $%*)$)+ az intézet internetes honlapján (www.nytud.hu4& +'( #* mellékletek csatolását kérjük: - disszertáció tézisei - az aláírt opponensi vélemények másolatai - a bíráló bizottság tagjainak névsora -* * Kérjük tüntessék fel a doktori disszertáció terjedelmét. A pályázatot október 30-ig kell benyújtani a Nyelvtudományi Intézet igazgatójának (1068 Budapest, Benczúr u. 33.) 3. A november $ Balassi konferenciára jelentkezni lehet október 30-+=*$$& 7FGH:: A Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázatot hirdet általános orosz nyelvi képzésre a Moszkvai Puskin Intézetbe. A nyertes pályázók a nyelvi képzés idejére tandíjmentességet, ösztöndíjat, C#! ) ) * & * térítési feltételek mellett kollégiumi elhelyezést kapnak. Pályázhatnak: olyan nappali tagozatos egg& )$ legalább négy féléve szaknyelvként vagy szaknyelvi képzés alapozásaként tanulják az orosz nyelvet legalább heti négy órában, és ezt leckekönyvmásolattal bizonyítani tudják, s orosz nyelvi képzésben még nem vettek részt. ' ( F +- ( :D&+ I #!:D;+-J5GG&+ Kiutazás várható ideje : január 15. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Magyar Ösztöndíj Bizottság a nyelvi képzés vagy ( # G& ( alkalommal biztosítja. Így azon hallgatók jelölését áll módunkban figyelembe venni, akik eddig nem vettek részt nyelvi képzésen vagy nyelvi részképzésen Oroszországban. A pályázás módja, döntés a pályázatokról: A pályázó a pályázatát intézménye idegen nyelvi lektorátusának nyújtsa be, amely azokat +' ( $$ november 15-ig kell benyújtani. A Magyar Ösztöndíj Bizottság csak a ha ( $! + 9$$ $! ( * &* 3$ *(4B( * levelében foglalt szakmai/tanulmányi céljai. '$ ) (* ) # #! kollégiumi elhelyezését nem tudjuk garantálni. 4

5 Kari Kurír 164. A pályázati anyagok postára adásának határideje: További fontos információk: 5. A (DAAD) meghirdette szokásos ösztöndíjpályázatát. =2004. november 15. További részletek a nemet-daad.html Internet címen. 6. A Miskolci Egyetem 19. alkalommal rendezi meg az egyetem legnagyobb tudományo konferenciáját, a microcad 2005-öt. A konferencia plakátja megtalálható a Pályázati Iroda &C+=*$$& ( a Pályázati Irodában, valamint a Internet címen. A konferenciára jelentkezés határideje: december A Magyar Nemzeti Bank tanulmánypályázatot hirdet A pénz nyomában címmel. Beadási december 15. Részletek a Pályázati Iroda faliújságján. 8. A MÖB felhívja a figyelmet a Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) 3 programjára a bölcsészet-, társadalom- és természettudomány területén. Rövidtávú Ösztöndíj Program (14-60 nap) Célja: vez!** # * Pályázhatnak** * (& * ( ( 2 # #!E;;D+(:-je és március 31-e között meg kell kezdeniük a kutatást Hosszútávú Ösztöndíj Program (61 nap - 10 hónap) Célja: kutatók meghívása közös kutatások folytatására Pályázhatnak: akik április 1-!tva már több mint 6 éve rendelkeznek Ph.D. fokozattal vagy olyan egyetemi oktatók, tanársegédek, kutatók és egyéb pályázók, akik nem rendelkeznek Ph.D. fokozattal (és nem is szerzik meg azt 2005-$4 ( * 2 # #!E;;D+(:-je és március 31-e között meg kell kezdeniük a kutatást Posztdoktori Ösztöndíj Program (12-24 hónap) (a posztdoktori ösztöndíjra csak olyanok jelentkezhetnek, akik még nem voltak Japánban ezzel az ösztöndíjjal) Pályázhatnak: akik az ösztöndíj kezdetekor már rendelkeznek Ph.D. fokozattal és azt április 2-hoz képest 6 éven belül szerezték meg 2 # #!E;;D+(:-je és november 30-a között meg kell kezdeniük a kutatást Általános tudnivalók: Japán állampolgárok akkor pályázhatnak, ha már több mint 10 éve élnek és kutatnak Magyarországon. -$ *(& Lehetséges fogadóintézmények: egyetemek, egyetemközi kutatóintézetek, a japán Oktatási Minisztérium (MEXT) felügyelete alá tartozó kutatóintézetek és tudományos kutatótársaságok, a mellékelt dokumentumban felsorolt intézmények. =2004. december 17. További információ: 9. A kanadai Hunyadi Mátyás öregcserkész közösség pályázatot hirdet könyv megírására Magyarország szerepe a Szovjetunió felbomlásában címmel. Ajánlott fejezetek: Az 1956-os forradalom; A forradalom hatása a Szovjetunióra; A forradalom hatása az eurokommunizmusra; A forradalom hatása a nagyhatalmak stratégiájára; A forradalom a világsajtóban; A forradalom leveréséek nemzetközi következményei; A lazítási kísérletek (az újgazdasági mechanizmus); Bush # (B' # - 1* $B' döntés titkai és következményei. 5

6 Kari Kurír 164. A könyv terjedelme kb. 150-E;;+'%*# pontosnak kell lennie. A mágneslemezen kért pályamunkák beküldési határideje: december 31+'! 2000, a második díj 1000, a harmadik díj 750 USD. Tel: , fax: , A stockholmi Svéd Intézet a 2005/2006-os akadémiai évre ösztöndíjakat hirdet svédországi tanulmányok folytatására vagy kutatómunka végzésére. Az ösztöndíj adományozható minden tudományterületen tanulmányok folytatására vagy #* $ -9$$*& - Doktori képzés fe$$*& - Posztdoktori kutatások vagy tanulmányi utak 1 %* )+ '( & *% ( # $$2!http://www.sweden.se/templates/SISArticle 7472.asp) vagy -mailen '( # *) $)$$ január 15-ig az alábbi címre: Swedish Institute, Box 7434, SE , Stockholm, Sweden További információk: 11.'#*.<2-n: - Université Catholique de Louvain: postgraduate studies (http://www.ucl.ac.be/postgrad/) - Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: Master Programme in Environmental Management (http://www.ecology.uni-kiel.de/masters) - European School of Management (Paris): Master's in Management Programme (http://www.hec.fr; - Fondation Louis-Jeantet de Médicine és European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg: 4 year PhD-fellowship for students from East Europe (http://www.embl.org/training/phdprogramme/) - Europe Institute (University of Basel): Postgraduate programme on Europe Studies (http://www.europa.unibas.ch) 6

7 Kari Kurír 164., K*?' $# # :F7+ 2 #*$PDF formátumú Kari Kurír. Így bárki letöltheti, a &( $ lemásolhatja, a pdf formátum (Adobe Acrobat Reader-*4#((" -jával ellentétben. Az -ben )( I(( $$ postafiókjába kapja, nem kell megvárni, míg a papír formátum eljut a kezébe. Ez azonban a hagyományos papír formátumú Kurír példányszámának drasztikus csökkentését jelenti. Az intézetek/tanszékek a továbbiakban egy papír példányt kapnak. Aki pedig ben szeretné megkapni rögtön a megjelenés után az aktuális számot, úgy azt a címen (esetleg a az es vagy az es & 4!*( <<!+3 kb ;;=%&+4 ' /& 0 $ $ (!<!+ Kari Kurír A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hírlevele Kiadja az SZTE BTK Dékáni Hivatala ó: Dr. Berta Árpád dékán 7

8 -táblázata Kari Kurír 164.!" A pályázat célja, címe Megjelenés helye okt. 29. NKÖM Klebelsberg Kuno Ösztöndíj Kurír okt. 30. MTA Nyelvész PhD dissz. publikálás Kurír nov. 5. MÖB Eötvös Ösztöndíj Kurír nov. 15. MÖB Orosz nyelvi képzés (Puskin Int.) Kurír nov. 15. DAAD Ösztöndíjpályázat Kurír nov. 30. Török Külpol. Intézet Pályázat Kurír dec. 3. Miskolci Egyetem microcad 2005 Kurír dec. 15. MNB A pénz nyomában Kurír dec. 15. Albertai Egyetem Hungarológia ösztöndíj Kurír dec. 17. JSPS Ösztöndíjprogramok Kurír dec. 31. Hunyadi öregcserkészek Könyvírás Kurír dec. 31. UNESCO Alfabetizációs díj Kurír jan. 15. Svéd Intézet Ösztöndíjak Kurír 164. Folyamatos XX. Századi Intézet Kutatások támogatása Kurír 163. Folyamatos OTKA Támogatások Kurír 121. Folyamatos Média az Emberekért Riporter kerestetik Kurír 130. Folyamatos OMKFH -% & + Kurír 129. Folyamatos Illyés Alapítvány Határon túli magyarság Kurír 92/122. Folyamatos OMAA Ausztria--+)%# Kurír 114. Folyamatos Nyílt Társadalom Alap. OSI 2000 Kurír 114. Folyamatos Soros Al. <%* * Kurír