Zöld beszerzés a gyakorlatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zöld beszerzés a gyakorlatban"

Átírás

1 Zöld beszerzés a gyakorlatban Budapest, december 11. Kovács László, ELMŰ beszerzési igazgató az Év Beszerzési Menedzsere 2012-ben

2 Személyes motiváció és elköteleződés 1. Miért hasznos a számomra Miért fontos ez nekem? Kire van ráhatásom?? Mennyire fogékony a környezetem a zöld dolgokra? Mi motivál? Miért érdemes zöldben gondolkodni?

3 Személyes motiváció és elköteleződés 2. Én egy olyan ember vagyok aki

4 Személyes motiváció és elköteleződés 3.??? Miért fontos ez a cégemnek??????

5 A fenntartható beszerzés mátrixa A fenntartható beszerzés mátrixa Negatív hatás elkerülése Megfelelés Pozitív hatás elérése Társadalmi felelősség vállalás Környezet tudatosság Hozzájárulás a fejlődéshez

6 A beszerzési eljárások csoportosítása A, DIREKT INDIREKT B, ANYAG SZOLGÁLTATÁS ÉPÍTÉS ENERGIA

7 Európai Unió által meghatározott zöld közbeszerzési kritériumok a következő19 termékcsoportra: Másoló és nyomdai papírok Takarítószerek Irodai IT szerek Építkezési anyagok Közlekedés és szállítás Bútorok Elektromosság Étkeztetési és vendéglátó-ipari szolgáltatások Textíliák Kertészeti termékek és szolgáltatások Nyílászárók Hőszigetelések Kemény padlóburkolatok Falpanelek Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységek Útépítéssel kapcsolatos elemek és jelzőtáblák Utcai világítás és közlekedési lámpák Mobil telefonok Beltéri világítás

8 A zöld beszerzési eljárás lépései 1. Igényfelmérés - tervezés A, Igények újrafogalmazása: Miért, mennyit,mikor.. 2. Eljárás előkészítés B, Termékfejlesztés, piackutatás C, Zöld értékelési szempontok 3. Eljárás lefolytatása, szerződés E-tenderek E-aukciók E-aláírás 4. Teljesítés, Hulladékkezelés megsemmistés

9 1. Igényfelmérés, tervezés Éves beszerzési terv Beszerzési eljárás tervezése

10 2. Eljárás előkészítés a, Igények újrafogalmazása Igények újrafogalmazása, pontosítása : Mit, miért, hogyan, mennyit? Zöld szempontok beillesztése : Gyártás, csomagolás, szabványok, hulladék, stb. Milyen hatással van a környezetre?

11 2. Eljárás előkészítés b, Termékfejlesztés, piackutatás -ökocímkék -teljes életciklus elemzés -környezet-központú irányítási rendszerek

12 Fényforrás teljes életciklus elemzése Beszállító (név) Ajánlat 1 Ajánlat 2 Ajánlat 3 Berendezés típusa bejegyzett ár beszerzési ár egy termékre (Ft) Ft Ft Ft használati idő élettartam (óra) óra óra óra átlagos évi használati idő (óra/év) óra/év óra/év óra/év teljes használati idő (év) #ZÉRÓOSZTÓ! év ########## év ########## év villamosenergia költségek villamosenergia ára (Ft/kWh) 0,16 Ft 0,16 Ft 0,16 Ft Rendszer-teljesítmény (Watt) W W W villamosenergia ár éves növekedése (%) 2% 2% 2% éves energiafogyasztás (kwh/év) 0,0 kwh/év 0,0kWh/év 0,0kWh/év teljes energiaköltség #ZÉRÓOSZTÓ! Ft ########## Ft ########## Ft fenntartási költség Karbantartási órabér (Ft/óra) Ft Ft Ft Karbantartási igény (perc/berendezés) perc perc perc Karbantartás éves költsége (Ft/év/lámpa) #ZÉRÓOSZTÓ! Ft ########## Ft ########## Ft Jelenérték tényező (PWF) az életciklus-költség meghatározásához diszkontráta (%) 4,00% 4,00% 4,00% teljes LCC #ZÉRÓOSZTÓ! Ft ########## Ft ########## Ft Éves LCC egy lámpára #ZÉRÓOSZTÓ! Ft ########## Ft ########## Ft

13 Környezet-központú irányítási rendszerek ISO szabványok Szabvány száma ISO 14001:2004 ISO 14011:2002 ISO 14020:2000 ISO14021:1999 ISO14024:1999 ISO14031:1999 Szabvány címe Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek Útmutató minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszerek auditjához Környezeti címkék és nyilatkozatok. Általános elvek Környezeti címkék és nyilatkozatok. Saját nyilatkozatot tartalmazó környezeti állítások Környezeti címkék és nyilatkozatok. I. típusú környezeti cimkézés. Alapelvek és eljárások Környezetközpontú irányítás. Környezeti teljesítmény értékelés. Útmutató

14 Környezet-központú irányítási rendszerek ISO szabványok 2. Környezeti politika INPUT Jogszabályok Fejlesztés ISO EMAS Szennyezés megelőzés Környezeti teljesítmény OUTPUT

15 2. c, Zöld értékelési szempontok Alkalmasság vizsgálata Érvényesség vizsgálata Értékelési szempont

16 Alkalmasság vizsgálata Beszerzési eljárásban csak olyan gazdasági szereplő tehet ajánlatot, amely megfelel az ajánlatkérő által támasztott - szakmai tapasztalatra és képzettségre, - műszaki és technikai feltételekre, - minőségbiztosítási vagy környezetgazdálkodási szabványokra, - gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó minimális követelményeknek (alkalmassági követelmények) és nem áll kizáró ok hatálya alatt. Az alkalmassági követelményeket és az azoknak való megfelelés igazolására benyújtandó dokumentumokat az eljárást megindító dokumentumban pontosan meg kell jelölni. Ennek során meg kell határozni, hogy mely körülmények megléte, illetve hiánya vagy azok milyen mértékű fogyatékossága zárja ki, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőt alkalmasnak minősítse a szerződés teljesítésére. - KBT -

17 Érvényesség vizsgálata Az eljárás során az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlat érvénytelen lehet, amennyiben - azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be, - az ajánlattevő vagy alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek, - az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját az eljárásból kizárták; - az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; - egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. - aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, -lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz. - KBT -

18 Értékelési szempont Az eljárás során az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlat érvénytelen lehet, amennyiben - azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be, - az ajánlattevő vagy alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek, - az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját az eljárásból kizárták; - az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; - egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. - aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, -lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz. - KBT -

19 3. Az eljárás lefolytatása elektronikus beszerzési rendszerek E-tender: Electool rfx E-aukció E-aláírás

20 4. Teljesítés, hulladékkezelés Teljesítés: A szerződésben vállalt kötelezettségek kontrollja, zöld szempontok ellenőrzése Hulladékkezelés: A hulladékkezelés folyamata, Megsemmisítés Újrahasznosítás?

21 Az Elmű-Émász zöld beszerzése a gyakorlatban

22 ELMŰ - ÉMÁSZ Irányelvek Környezeti politika (2009) Környezeti erőforrások használatát korlátozni Környezetközpontú irányítási rendszer ISO elvárás a beszállítókkal szemben Környezetbarát technológiák alkalmazása Minőségpolitika (2009) Munka-és egészségvédelmi politika (2010)

23 Zöld szempontok az irodai eszközök beszerzésében Központi nyomtatók beszerzése-csak azt nyomtassuk, ami valóban kell; kétoldalas nyomtatás IT eszközök energiafelhasználásának figyelembe vétele: alvó állapot, készenléti ( standby )állapot Szelektív papír és hulladékgyűjtés Elem-akku standardizálás, szelektív gyűjtés Épületenergetika Fűtés és hűtés: szigetelés, fűtésszabályozás, árnyékolás Vízfelhasználás-takarékosság, szivárgások megszüntetése Kerékpár és tömegközlekedés használata munkába járáskor; telekocsi rendszer szervezése

24 Építési beruházásokközbeszerzés Eljárás: Keretmegállapodás a teljes áramszolgáltatási területen elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítésére, rekonstrukciójára, karbantartására, valamint üzemzavari, káreseti helyreállítására (2010) Keretmegállapodás Műszaki-szakmai alkalmassági: ISO Bírálati szempont: ISO Egyéb szempontok: - Hulladékkezelési előírások - Tűzvédelmi előírások - Munkavédelmi előírások - Helyszíni ellenőrzés

25 Szolgáltatás beszerzés - Közbeszerzés Eljárás: Keretmegállapodás a kisfogyasztói (közvetlen mérésű) csatlakozókon és fogyasztásmérő helyeken végzendő munkák végrehajtására, valamint a többszörösen zártcímek kezelésére (2009) Műszaki-szakmai alkalmassági: Minőségbiztosítási feltételek ISO 9001 Környezet központú irányítási rendszer Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerrel való rendelkezés (MEBIR) Egyéb szempont Tűzvédelmi előírások Munkavédelem és egészségvédelem Környezetvédelmi szempontok Hulladékkezelés

26 Árubeszerzés közbeszerzés Eljárás: Alállomási NAF/KÖF nagytranszformátorok beszerzése (keretmegállapodás,2010) Alkalmazott szempont: korábbihoz képest kisebb zajszintű és veszteségű transzformátorok ISO tanúsítvány meglétének megkövetelése ONAN hűtés előírása (nincsenek ventilátorok és szivattyúk) kisebb segédenergia szükséglet azbesztmentes és nem poliamid tömítések előírása nem korrozív valamint PCB és PCT és DBDS mentes olajok előírása

27 Saját projekt a hulladékhasznosításra - kábelfedlap 2010-es pilot projekt 2011-ben a megtakarítás: CO 2 kb. 590 tonna, valamint 46,4 millió Ft

28 Ajánlott irodalom Vörösmarty Gyöngyi - Tátrai Tünde: Beszerzés - Stratégia, folyamatok, információ - Complex Kiadó, Controlling kiskönyvtár: Életciklus elemzés Raabe Kiadó Kósi Kálmán Valkó László: Környezetmenedzsment Typotex, Barna Orsolya dr. Bakonyi József dr. Havas-Kovács Gabriella: Fenntartható és zöld közbeszerzés a gyakorlatban Perfekt Kiadó,

29 Kapcsolat ELMŰ Nyrt. Kovács László Beszerzési igazgató Tel: KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

A közbeszerzés szabályainak áttekintése és a zöld közbeszerzés

A közbeszerzés szabályainak áttekintése és a zöld közbeszerzés A közbeszerzés szabályainak áttekintése és a zöld közbeszerzés Székesfehérvár Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2. 2009. november 30. Téma: Közbeszerzési tréning (ÁROP-1.A.2/B) - Székesfehérvár

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben

Közbeszerzés zöldebben Közbeszerzés zöldebben Baumgartner Ida Hivatalos közbeszerzési tanácsadó idab@t-online.hu HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Zöld közbeszerzés Közbeszerzés: Kötelező az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben

Közbeszerzés zöldebben Közbeszerzés zöldebben Budapest, 2015. február 12. Baumgartner Ida idab@t-online.hu HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Zöld közbeszerzés Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN Baumgartner Ida hivatalos közbeszerzési tanácsadó HAB 749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Tartalom Zöld közbeszerzés (Green Public Procurement) Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Jogszabályi

Részletesebben

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies 1094 Budapest, Angyal u. 15/b. fszt. 4. Tel: (1) 455-8055, Fax: (1) 216-0911 e-mail: mail@ktk-ces.hu, http:// www.ktk-ces.hu A ZÖLD KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Név: Erzsébet Község Önkormányzata Székhely: 7661 Erzsébet, Fő utca 135. Telefonszáma: 69/551-007 Fax: 69/351-102 E-mail: erzsebet.kj@t-online.hu Címzett: Horváth

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227646-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

A környezetbarát címkék szerepe a zöld beszerzésekben

A környezetbarát címkék szerepe a zöld beszerzésekben BuySmart+ Amit a zöld beszerzésről tudni kell Budapest, 2013. december 11. A környezetbarát címkék szerepe a zöld beszerzésekben Barta Géza Róbert ügyvezető igazgató Haladni csak úgy lehet, ha míg az egyik

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közbeszerzések Tanácsa - Főoldal

Közbeszerzések Tanácsa - Főoldal Page 1 of 9 Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/68.

Részletesebben

A fenntartható fejlődés koncepciójának beépítése az ügyészség stratégiájába jó hatással van az ügyészség társadalmi megítélésére is.

A fenntartható fejlődés koncepciójának beépítése az ügyészség stratégiájába jó hatással van az ügyészség társadalmi megítélésére is. Tartalom Bevezetés... 3 Szójegyzék... 4 I. Környezettudatos menedzsment, jelentés és tervezés... 5 II/A. Környezeti menedzsment eszközök... 5 A Fenntarthatósági Felelős, a Fenntarthatósági Munkacsoport,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DR. DAGONYA A N DR Á S BUDAPEST ügyvéd hivatalos közbeszerzési tanácsadó európai uniós szakjogász Telefon: (+36) 30 431 93 03 T./F.: (+36) 1 266 94 95 E-mail: drdagonyaa@t-email.hu Honlap: www.drdagonya.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése: Földiné Dr. Polyák Klára Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai A követelménymodul megnevezése: Vegyipari minőségbiztosítási technikus feladatok A követelménymodul száma: 2068-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2.

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2. KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 2006. őszi félévf Herczeg MártonM herczegm@rec.org St. épület 420. Budapesti Műszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan gtan Tanszék H 1111 Budapest,

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése

Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 21. részfeladat Pályázati kiírás 17. területe Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamat leírás Készítette:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben