Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összegezés az ajánlatok elbírálásáról"

Átírás

1 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegez az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve címe: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér A közbeszerz tárgya mennyisége: Megbízási szerződ Miskolc térsége települi szilárdhulladék-kezeli rendszerének továbbfejleszte KEOP-1.1.1/B/ című pályázathoz kapcsolódó FIDIC mérnöki műszaki ellenőri feladatok ellátására Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása: A Miskolc térsége települi szilárdhulladék-kezeli rendszerének továbbfejleszte KEOP-1.1.1/B/ című Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezbeli felügyelete bonyolítása, a FIDIC szerződes feltételek szerinti mérnöki feladatok (Üzemek, telepek tervezi-építi projektek szerződes feltételei,elektromos gépzeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építi mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, szeptember - sárga FIDIC), valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása során; A Projekt megvalósítására kötött építi szerződ szerinti létesítmények maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának kikényszeríte; A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítek azok elszámolásának folyamatos ellenőrze; Közreműköd a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a jótállási időszak alatt; A meglévő megszerzendő engedélyek ellenőrze, azok érvényességének nyomon követe, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követe, továbbá a teljesít követe; A jogi kérdeket érintő dokumentumok előkzítében való rzvétel, együttműköd a Megbízó jogi képviseletét ellátó ügyvéddel (vagy ügyvédi irodával),jogtanácsossal, projekt menedzsment szervezettel A kedvezményezett szakértőjeként a Projekthez kapcsolódó közbeszerzi dokumentációk elkzítében, valamint a közbeszerzi eljárásokban a bíráló bizottságban való rzvétel; Az eszközbeszerzi szerződ felügyelete, a beszerzendő eszközök leszállításának ellenőrze; Ellenőrzi, hogy a kivitelezői szerződben szereplő horizontális vállalások teljesültek e kivitelező rzéről. A Megbízott által végzett feladatokat a támogatásokra vonatkozó jogszabályokban a KEOP-1.1.1/B/ azonosító számú projekt támogatási szerződében foglaltaknak megfelelően, a Projekt földrajzi ágazati adottságaiból fakadó helyi specifikumok figyelembevételével kell teljesíteni! A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök: (A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek)

2 Létesítmény, eszközök Darab Kapacitás Kapacitás mennyisége Házi komposztáló edényzet 5000 db Újrahasználati központ 3 db Válogató 2 csarnok, db Előkezelő (mechanikai) kapacitás, t Elkülönített gyűjtt szolgáló eszközök Osztott rekeszes gyűjtőjármű házhoz menő szelektív gyűjthez (csomagolási hulladékhoz) 6 db Osztott rekeszes gyűjtőjármű házhoz menő szelektív gyűjthez (zöldhulladékhoz) 2 db Edényzetek házhoz menő szelektív gyűjthez kiosztásra db Lerakó kapacitás kihasználtságának növelét szolgáló eszközök Teleszkópos rakodó (mechanikai előkezelő) 1 db Gumikerekes homlokrakodó (mechanikai előkezelő) 1 db Targonca (mechanikai előkezelő) 1 db Rakodókanalas dózer (depónia) 1 db Gumikerekes homlokrakodó (anyagmozgatógép szelektív hulladékhoz) 1 db Targonca (anyagmozgatógép szelektív hulladékhoz) 1 db A rzletes feladatleírást az ajánlati dokumentáció rzeként kiadott műszaki leírás tartalmazza. 3. A választott eljárás fajtája: Uniós értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzi eljárás 4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertete: - 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra közzétételének napja:- 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) közzétételének/megküldének napja: Ajánlati felhívás: Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012/S , közzététel napja: Közbeszerzi Értesítő 20200/2012 számon, közzététel napja: Korrigendum: Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013/S , közzététel napja: Közbeszerzi Értesítő 1477/2013 számon, közzététel napja: II. számú Korrigendum: Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013/S , közzététel napja: Közbeszerzi Értesítő 2458/2013 számon, közzététel napja: a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen. b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. (1) bekezd d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzre tervezett anyagi fedezet összege, annak megadása, hogy az mikor milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: - c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

3 8. A benyújtott ajánlatok száma (rzajánlat-tételi lehetőség esetén rzenként): 1 (egy) 9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása ajánlatuknak az értékeli szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak rzszempontjai szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (rzajánlat-tételi lehetőség esetén rzenként): Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft. Ajánlattevő címe: 1115 Budapest, Csóka u Az ajánlattevő által ajánlott Egyösszegű ajánlati ár (nettó): Ft Az ajánlattevő ajánlata teljes körű, az ajánlati felhívásban dokumentációban előírtaknak érvényesség, alkalmasság tartalmi szempontból megfelelő. Ajánlatok értékeli szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékele a következő táblázatba foglalva (rzajánlattételi lehetőség esetén rzenként): Az elbírálás rzszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A rzszempontok ai (adott esetben az alszempontok ai is) Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: A mal szorzott értékeli ok összegei ajánlattevőnként: Adott esetben a rzszempontokra adott szöveges értékele: (A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott rzszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékeli ot, jobb oldalára pedig az értékeli nak a mal kialakított szorzatát kell beírni.)

4 c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékel során adható alsó felső határának megadása:- d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertete, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok rzszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékele során a ponthatárok közötti ot:- 10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe az érvénytelenség indoka: a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft. Ajánlattevő címe: 1115 Budapest, Csóka u Ellenszolgáltatás összege (nettó): Ft A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette. b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege ajánlata kiválasztásának indokai: * A közbeszerznek az(ok) a rze(i), amely(ek)nek teljesítéhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Projektvezető Mérnök feladatok ellátása, Műszaki ellenőri feladatok ellátása, Hulladékkezel technológiai szakértői feladatok ellátása, Környezetvédelmi intézkedek b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 13.* A 12. pont szerinti rz(ek) tekintetében a közbeszerz értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerznek az a százalékos aránya, amelynek teljesítében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: ENGMED Mérnöki Egzségügyi Kft. (1181 Budapest, Kossuth Lajos u. 81.) 20% FREEPLAN Építőipari, Informatikai Szolgáltató Kft. (1224 Budapest, Damjanich u. 77.) 13% ENVECON Környezetvédelmi Projekttervező Kft. (1125 Budapest, Dániel út 54. C/fsz. 1.) 20% b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 14. * Az alkalmasság igazolásában rzt vevő szervezetek, azon alkalmassági követelmények megjelöle, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

5 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: ENGMED Mérnöki Egzségügyi Kft. (1181 Budapest, Kossuth Lajos u. 81.) M.2./ M.2.1. Projektvezető Mérnök FREEPLAN Építőipari, Informatikai Szolgáltató Kft. (1224 Budapest, Damjanich u. 77.) M.2./ M.2.3. ME-É-I műszaki ellenőr MESURE-HÍD Mérnöki Kft. (3529 Miskolc, Perczel Mór u. 23.) M.2./ M.2.3. ME-KÉ műszaki ellenőr ENVECON Környezetvédelmi Projekttervező Kft. (1125 Budapest, Dániel út 54. C/fsz. 1.) M.2./ M.2.4. Hulladékkezel technológiai szakértő ÚT-TESZT Mérnöki Szolgáltató Kft. (1025 Budapest, Utas u. 4.) M.4. A 310/2011 (XII.23.) Korn. rendelet 15. (3) bekezdének i) pontja alapján azon környezetvédelmi intézkedek leírása, amelyeket a teljesít során alkalmazni tud b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 15. a) A szerződköti tilalmi időszak [Kbt (6) bekezd] kezdőnapja: b) A szerződköti tilalmi időszak [Kbt (6) bekezd] utolsó napja: Az összegez elkzítének időpontja: Az összegez megküldének időpontja: * Az összegez módosításának indoka:- 19.* Az összegez módosításának időpontja:- 20. *A módosított összegez megküldének időpontja:- 21. * Az összegez javításának indoka:- 22. * Az összegez javításának időpontja:- 23. * A javított összegez megküldének időpontja:- 24.* Egyéb információk:- A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. em. 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegez az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve címe: Bajót Község Önkormányzat (2533 Bajót, Kossuth L. u. 69.) Ajánlatkérő az Öregkőaljai

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Halászi Község Önkormányzat (9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Egy összegű, rögzített áras

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1373 Budapest, Pf. 561. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 1116 Budapest,

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Közbeszerzési Szabályzat 2013. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: Kbt.), továbbá a központosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 14/349-17/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2011. (05.26.)Öh. sz.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. február 4-én (szerda) 17.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. február 4-én (szerda) 17.00 órakor Szám: /2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 4-én (szerda) 17.00 órakor rendkívüli ült tart, melyre tisztelettel meghívom. Ül helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal címe: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. telefonszáma: 373-1661 fax száma: 373-1798 e-mail címe: kh.kf@nav.gov.hu;

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 6. Pf.: 710/4-. Ikt.sz.: 30700/808 /015. számú példány Összegzés a 9/011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő neve

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Balatonboglár Város Önkormányzata, 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. 2. A

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről-"projektmenedzsmenti szolgáltatások megrendelése (KEOP 5.4.0./12-2013-0022)" tárgyban kiírt eljárásban

Tájékoztató az eljárás eredményéről-projektmenedzsmenti szolgáltatások megrendelése (KEOP 5.4.0./12-2013-0022) tárgyban kiírt eljárásban Tájékoztató az eljárás eredményéről-"projektmenedzsmenti szolgáltatások megrendelése (KEOP 5.4.0./12-2013-0022)" tárgyban kiírt eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Közbeszerzési útmutató 2. segédlet FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Tartalom Az építési beruházásokra vonatkozó szabályok, mintadokumentumok a FIDIC 3 szerződéses feltételek szerinti

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail:hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29.

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29. Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1/2F/2010-0004 Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló hulladékkezelő

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése 1. oldal, Összesen: 1. Állapota

Hirdetmény áttekintése 1. oldal, Összesen: 1. Állapota Hirdetmény áttekintése 1. oldal, Összesen: 1 Ajánlatkérő Szervezet: Címzett: Cím: Ir.szám: Város/Község; Ország: Telefon: Telefax: E-mail: Internet cím(url): Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság dr. Kardos

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Belföldi optikai 2Mbps kapcsolatok kialakítása

Belföldi optikai 2Mbps kapcsolatok kialakítása Belföldi optikai 2Mbps kapcsolatok kialakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/136 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016 Ajánlattételi felhívás Jelen / összes oldal száma: 1/7. SZIGETVÁRI KÓRHÁZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

Részletesebben