224. sz. JOGOSULT SZEMÉLY Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín, Cseh Köztársaság ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY STO AO /2005/a sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "224. sz. JOGOSULT SZEMÉLY Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín, Cseh Köztársaság ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY STO AO 224 2077/2005/a sz."

Átírás

1 224. sz. JOGOSULT SZEMÉLY Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín, Cseh Köztársaság ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY STO AO /2005/a sz. kiadva a Cseh Köztársaság kormánya későbbi előírásokkal módosított 63/2002 T.t. sz. rendeletének 2. és 3. a alapján, mely igazolja, hogy az alábbi termék: VIPLANYL Forgalmazó: D PLAST a. s. Lužkovice 206, 763 Zlín, Cseh Köztársaság Cégjegyzékszám: Adószám: CZ Gyártás helye: D PLAST a. s. műszaki jellemzői megfelelnek az általános építési követelményeknek és a termék építési rendeltetésének. Oldalak száma: 7 Mellékletek száma: Kiadás helye és dátuma: Zlín, december 8. Kiadás helye és dátuma a) módosítás: Zlín, december 8. Az engedély érvényessége: 20. december 3. RNDr. Radomír Čevelík a jogosult személy képviselője

2 . Bevezetés A jelen építési műszaki engedélyt (a továbbiakban: ÉME ) a 224. számú jogosult személy adta ki a gyártó kérésére az építési termék megfelelőségének értékelésekor a 32/2005 T.t. sz. kormányrendelettel módosított 63/2002 T.t. sz. kormányrendelet alapján, tekintettel arra, hogy nem léteznek olyan műszaki szabványok és szabályok, amelyek a termék adott építészeti felhasználására vonatkozóan pontosítanák azokat az alapvető követelményeket, amelyeket a terméknek teljesítenie kell. Az engedély meghatározza a termék műszaki jellemzőit, ezek szintjét és megállapításuk módját a 32. sz. kormányrendelettel módosított 63. sz. kormányrendelet. mellékletében foglalt alapvető követelmények tekintetében, valamint a termék építészeti felhasználási körét. 2. A jogosult személy megjelölése A jelen építőipari műszaki engedélyt a zlíni Institut pro testování a certifikaci, a.s sz. jogosult személye adja ki. A 224. sz. jogosult személy a Műszaki Szabványügyi, Metrológiai és Ellenőrzési Hivatal augusztus 30án kelt 30/2006. sz. határozata alapján nyert jogosultságot az ilyen típusú építési termékekre vonatkozóan. A 224. sz. jogosult személy azonosító adatai: Institut pro testování a certifikaci, a.s. Třída Tomáše Bati Zlín Cseh Köztársaság Cégjegyzékszám: Adószám: CZ Tel.: , fax: , 3. A kérelmező és a gyártó megnevezése 3.. A kérelmező megnevezése A megfelelőségértékelési kérelmet az építési termékek gyártásával foglalkozó D PLAST a.s. nyújtotta be. A kérelmező azonosító adatai: D PLAST a.s. Lužkovice Zlín Cseh Köztársaság Cégjegyzékszám: Adószám: CZ Tel.: , fax: , A gyártó megnevezése A vizsgált termék gyártója a D PLAST a.s., Cseh Köztársaság. 4. A termék megnevezése és építőipari felhasználási területének meghatározása 4.. A termék megnevezése és leírása A VIPLANYL egy horganyzott acéllemez, melynek egyik oldala PVCréteggel van bevonva. Ez fokozott ellenállást és védelmet biztosít a korrózióval, illetve az időjárási hatásokkal szemben. A PVCréteg színe világosszürke, ill. a megrendelő igénye szerinti.

3 4.2. Jelölések a terméken A táblákat címke jelöli, amelyen szerepel a gyártó megnevezése, a termék kereskedelmi neve, a gyártás éve és a kemence száma A termék építőipari felhasználásának meghatározása A VIPLANYL termék PVCalapú vízszigetelő fóliák leerősítő és lezáróelemeként, tetőfedő anyagként, tetőereszcsatornák, erkélyereszcsatornák, attikacsatornák, ablakpárkányok stb. bádogozásához használható A termék felhasználásának korlátozása A gyártó PN sz. üzemi szabványa alapján. 5. A gyártó vagy importőr által benyújtott dokumentumok A kérelmező a következő dokumentumokat mellékelte a kérelemhez: a gyártó minőségellenőrzési rendszerének C7248(CLPR) sz. tanúsítványa a ČSN EN ISO 900:200 szabvány alapján 6. Felhasznált műszaki előírások, szabványok, tudományos és műszaki ismeretforrások, gyakorlati ismeretekről szóló adatok Az ÉME kidolgozása és kiadása során az alábbi dokumentumok kerültek felhasználásra: PN VIPLANYL ek PZN 3098 Illesztés értékelése PZN A ek PVCrétegvastagságának meghatározása PZN Hajlítástűrés meghatározása PZN 3298 A tapadásának meghatározása ČSN Műanyagok. A műanyagok természetes és mesterséges öregedése ČSN EN 465 Ragasztóanyagok Ragasztott együttesek rétegei közötti nyírószilárdság meghatározása húzással 7. A termék besorolása és a megfelelőségértékelési eljárások a 32. sz. kormányrendelettel módosított 63. sz. kormányrendelet alapján 7.. A termék besorolása a 32. sz. kormányrendelettel módosított 63. sz. kormányrendelet alapján A VIPLANYL ek besorolt építési termékek. A 32. sz. kormányrendelettel módosított 63. sz. kormányrendelet 2. melléklete alapján az 5. csoport (Védő és hőszigetelő anyagok és termékek, vízszigetelő anyagok, tetőfedő termékek és ragasztóanyagok) 8c) alcsoportjába (Homlokszegélyek és ereszszegélyek, mechanikai rögzítések tetőfedésekhez, tetőfedő rendszerek tartozékai egyéb felhasználásokra) tartoznak Előírt megfelelőségértékelési eljárások Az 5. csoport 8c) alcsoportjába tartozó termékek esetében a 63 sz. kormányrendelet 2. melléklete a 8. alapján történő megfelelőségértékelést ír elő (gyártó általi megfelelőségértékelés). A 63. sz. kormányrendelet 0. a alapján a gyártó kérésére a 7. (megfelelőség ellenőrzése) vagy az 5. (tanúsítás) eljárása is alkalmazható.

4 7.3. Alkalmazott műszaki útmutatók A Műszaki Szabványügyi, Metrológiai és Ellenőrzési Hivatal koordinációs tevékenységének keretén belül az adott termékcsoporthoz kidolgozták az c sz. műszaki útmutatót, amely alapul szolgál a vizsgált jellemzők körének és a vizsgálatok módszerének meghatározásához Eltérések a műszaki útmutatótól A jelen ÉME kidolgozása a jelen ÉME 7.3. pontjában megjelölt műszaki útmutató alapján történt. Tekintettel arra, hogy a termék egyik oldalán PVCréteggel bevont, az ÉME kidolgozásakor a gyártó PN VIPLANYL ek üzemi szabványa is figyelembe lett véve, és a 8.. táblázatban ismertetett módosításokra került sor. 8. A műszaki jellemzők meghatározása az alapvető követelményekhez kapcsolódóan és meghatározásuk módszerei 8.. Alapvető követelmények és a műszaki jellemzők meghatározása Az alapvető követelményekhez kapcsolódóan vizsgált műszaki jellemzők meghatározása az alábbi táblázat második oszlopában található: Sz. Műszaki jellemző megnevezése Vizsgálati eljárás A vizsgálat tárgya Mintamennyiség Kívánt érték Védőréteg vastagsága PZN Védőréteg tapadása PZN Illesztés nyírószilárdsági PZN 3098 ČSN viselkedése EN Illesztés lefejtési szilárdsága PZN Hajlítástűrés 6 Korrózióállóság (28 nap 56%os kénessavoldatban, 23 Con) 7 Öregedés hő hatására (7 nap 80 Con) 8 Mesterséges időjárási öregedés, h PZN ČSN , 24. p. ČSN , 23. p ČSN , 22. p ČSN T/M E min. 0,6 mm anyagszakadás szakadás illesztésen kívül min. 6 N/mm repedés nélkül anyagszakadás szakadás illesztésen kívül az illesztés lefejtési szilárdsága módosul: min. 5 N/mm anyagszakadás szakadás illesztésen kívül az illesztés lefejtési szilárdsága módosul: min. 4 N/mm felszíni repedés nélkül Megjegyzés: T termék tanúsítása; M termék megfelelőségének ellenőrzése; E tanúsított termék ellenőrzése 8.2. A műszaki jellemzők megállapítási módszerének meghatározása A közölt táblázatban az egyes vizsgált műszaki jellemzők értékelési módszerének meghatározására szolgáló irányadó előírások listája, valamint a tanúsításhoz (T), a termék megfelelőségének ellenőrzéséhez (M), illetve a gyártásellenőrzési rendszer és a termékekhez előírt követelmények betartásának ellenőrzéséhez (E) szükséges minták minimális száma is szerepel.

5 8.3. A műszaki jellemzők kívánt szintje A táblázat utolsó oszlopában az egyes műszaki jellemzők azon kívánt értékei szerepelnek, amelyek a terméknek a jelen ÉME 4.3. és 4.4. pontjában leírt építési felhasználásaihoz lettek megállapítva A termékre vonatkozó egyéb műszaki előírások A termék fogyasztói, gyűjtő vagy szállítási csomagolására a későbbi előírásokkal módosított csomagolásokról szóló 477/200 T.t. sz. törvény előírásai vonatkoznak. A termékre ezenfelül vonatkozik a Környezetvédelmi Minisztérium 22/2004 T.t. sz. végrehajtásról szóló határozatával módosított, vegyi anyagokról és vegyi készítményekről szóló 356/2003 T.t. sz. törvény, amely meghatározza azon veszélyes vegyi anyagok és vegyi készítmények listáját, amelyeket tilos forgalmazni, illetve amelyek forgalomba hozatala vagy használata korlátozott. A gyártó kizárólag olyan adalékanyagokat (stabilizátorokat, tűzgátlókat stb.) alkalmazhat, amelyek használata nincs rendeletben korlátozva. 9. A gyártásellenőrzési rendszer értékelésére vonatkozó követelmények pontosítása A gyártásellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményeket a módosított 63/2002 T.t. sz. rendelet 3. melléklete tartalmazza. Megjegyzés: Csak az 5. alapján történő megfelelőségértékelésnél veendők figyelembe. 9.. A gyártó gyártásellenőrzési rendszerrel kapcsolatos kötelességei A gyártó köteles olyan gyártásellenőrzési rendszert biztosítani, hogy az általa forgalmazott valamennyi termék megfeleljen a műszaki dokumentációnak és különösen az alapvető követelményeknek. Az alábbi táblázat a gyártóval szembeni minimális követelményeket tartalmazza a gyártásellenőrzési rendszer biztosítására vonatkozóan: Sorsz. Minőségbiztosítási rendszer területe Követelmények pontosítása Gyártási felelősség A gyártó kijelölt munkatársai felelnek a termék minőségét befolyásoló alapanyagok, anyagok és termékek beszerzéséért, a gyártási folyamat irányításáért, az ellenőrzésekért és a vizsgálatokért, az ellenőrző, mérő és tesztberendezésekért, valamint a termék kibocsátásának engedélyezéséért. 2 Felelősség a teljes minőségellenőrzésért A vezetőség meghatározott tagja felel a termékek teljes minőségellenőrzéséért, ideértve a felülvizsgálatot, valamint a korrekciós és megelőző intézkedésekkel kapcsolatos felelősséget. 3 Gyártástechnológiai eljárás A gyártó a szükséges pontossággal kidolgozza a gyártástechnológiai eljárást. A hatályos technológiai és gyártási előírásoknak elérhetőknek kell lenniük a megfelelő munkahelyeken. 4 Műszaki előírások A gyártó meghatározza a termék műszaki specifikációit, részletes műszaki jellemzőit, és építési felhasználásának módját. 5 Nyilvántartás vezetése A gyártó nyilvántartást vezet a felhasznált alapanyagok, anyagok és termékek jellemzőiről, a gyártásról, a gyártási és kontrollvizsgálatokról, a mérőeszközök hitelesítéséről és kalibrálásáról, valamint a termék minőségével kapcsolatban felmerült panaszokról. A nyilvántartást azonosíthatóan és olvashatóan kell vezetni, és biztonságosan kell archiválni. 6 Gyártó és anyagmozgató berendezések A gyártó gondoskodik róla, hogy a szükséges gyártóberendezések megfelelő állapotban legyenek.

6 7 Ellenőrzés és vizsgálat A gyártó az ellenőrzési és vizsgálati eljárások (belépési, közbenső, kibocsátási) kidolgozott tervével rendelkezik. Az ellenőrzéseket és vizsgálatokat ennek a tervnek megfelelően hajtja végre. Az aktuális ellenőrzési és vizsgálati eljárások megtalálhatók a megfelelő helyeken. A gyártó a vizsgálatokról és ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és őriz. 8 Mérőeszközök a termelési, ellenőrzési és vizsgálati folyamat biztosítására A gyártó meghatározza a termelési, ellenőrzési és vizsgálati folyamat biztosítására szolgáló mérőeszközöket, ezekről nyilvántartást vezet, és gondoskodik a megfelelő állapotukról. A gyártó a metrológiai törvény értelmében megfelelő nyilvántartást vezet és őriz a mérőeszközök hitelesítéséről és kalibrálásáról. 9 A termékek csomagolása és A gyártó biztosítja a termékek csomagolását és megjelölését a megadott megjelölése követelmények teljesítéséhez szükséges mértékben. 0 Tárolóhelyek A gyártó rendelkezik megfelelő tárolóhellyel a felhasználandó alapanyagok, valamint a késztermékek tárolására és kibocsátására. Használati utasítás a termékhez 2 Alapvető megelőző intézkedések biztosítása A gyártó cseh nyelvű használati és karbantartási utasítást dolgoz ki a termékhez. A gyártó biztosítja az alapvető megelőző intézkedéseket (pl. a dolgozók oktatását a termékminőséget befolyásoló funkciókkal, a minőségre vonatkozó bejegyzések használatával és a vásárlói panaszokkal kapcsolatban) A gyártásellenőrzési rendszer ellenőrzésének felelőssége A 32. sz. kormányrendelettel módosított 63. sz. kormányrendelet 7. a szerinti eljárás a megfelelőség ellenőrzése A 7. alapján, megfelelőségellenőrzés útján történő értékelés esetén kizárólag a gyártót terheli a teljes felelősség a gyártásellenőrzési rendszer megvalósításáért, dokumentálásáért és üzemeltetéséért, a belső ellenőrzéseket, valamint a gyártó által importált termékek ellenőrzését is beleértve. A jogosult személy részéről csupán az ellenőrző mechanizmus érvényesül: a termékminták vizsgálata, amely igazolja a megfelelést a jelen ÉME 6. fejezetében meghatározott paramétereknek és kritériumoknak. A tesztek befejezését követően a jogosult személy vizsgálati jegyzőkönyvet ad ki korlátozott, 3 éves érvényességgel. A vizsgálati jegyzőkönyv érvényességének lejárta előtt a gyártó vagy az importőr felkéri a vizsgálati jegyzőkönyvet kiadó jogosult személyt újabb vizsgálatok elvégzésére és az új megállapításokat tartalmazó új vizsgálati jegyzőkönyv kiadására A 32. sz. kormányrendelettel módosított 63. sz. kormányrendelet 5. a szerinti eljárás tanúsítás A gyártásellenőrzési rendszer megvalósításáért, dokumentálásáért és üzemeltetéséért a gyártóé a kizárólagos felelősség. Építési termékek behozatala esetén a behozott termékek ellenőrzésért az importőr felel. A gyártó a kibocsátási ellenőrzés keretén belül saját eszközökkel vagy egy akkreditált laboratórium bevonásával biztosítja a vizsgálatokat legalább az alábbi terjedelemben: Védőréteg vastagsága Védőréteg tapadása Illesztés nyírószilárdsági viselkedése Illesztés lefejtési szilárdsága Hajlítástűrés 4 óránként x hetente x anyagmódosítás esetén anyagmódosítás esetén anyagmódosítás esetén A mintákat a gyártó véletlenszerűen vételezi a technológiai berendezés kilépő oldalán. A jogosult személy mint a megfelelőségértékelési folyamat résztvevője rendszeresen, 2 havonta egyszer ellenőrzi a gyártásellenőrzési rendszer megfelelő működését vagy a termékellenőrzés megfelelő működését az importőrnél, valamint a termékre vonatkozó előírt követelmények betartását. A tanúsítvány érvényességének és a termék további forgalmazhatóságának az a feltétele, hogy a gyártónak vagy az importőrnek átadott jelentésben pozitív eredménnyel szerepeljenek a végrehajtott ellenőrző eljárások.

7 A jogosult személy úgy választja meg a gyártásellenőrzési rendszer működése ellenőrzésének terjedelmét, hogy három év alatt a gyártásellenőrzési rendszer valamennyi elemének (lásd 9.. fejezet) ellenőrzésére sor kerüljön. Az ellenőrzés során a jogosult személy munkatársa mintákat vételez a 8.. fejezetben közölt táblázat D oszlopában megadott mennyiségben, hogy a jogosult személy laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrizze az előírt követelmények betartását, legalább az alábbi terjedelemben: Védőréteg vastagsága Védőréteg tapadása 0. Hitelesítő mérések A termék műszaki jellemzőinek meghatározásához és az ÉME kiadásához nem volt szükség hitelesítő mérésekre. Kidolgozta: Ing. Vladimír Sedláček

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03 TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03 Nyomástartó berendezések gyártó (szállító) terméktanúsítási eljárása a 9/2001.(IV.05.) GM rendelet Kidolgozta: Dr. Cselőtei István Dátum: 2008.08.01. Aláírás:

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 19., kedd Tartalomjegyzék 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 12168

Részletesebben

MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés

MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőrzése, műszaki-biztonsági felülvizsgálata, a gázfogyasztó készülék

Részletesebben

Együttműködési megállapodás,

Együttműködési megállapodás, Irattartó szám: Dokumentumazonosító: Együttműködési megállapodás, amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) a továbbiakban MVH, képviseletében

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. 4 Sec1:1 A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

Általános Tanúsítási Rend

Általános Tanúsítási Rend Általános Tanúsítási Rend Általános Tanúsítási Rend az ÉMI-TÜV SÜD Kft. mint Tanúsító Testület által végzett irányítási rendszerek auditálására és tanúsítására vonatkozóan 1. Általános irányelvek Az ÉMI-TÜV

Részletesebben

Ez itt egy sablonféle

Ez itt egy sablonféle Ez itt egy sablonféle MINŐSÉGELLENŐRZÉS, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS AZ EN ASZFALTSZABVÁNYOK TÜKRÉBEN 2007 Fülöp Pál 1 1. MINŐSÉGELLENŐRZÉS, ÁLLAMI MINŐSÉGBOZTOSÍTÁS JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON 1.1. Jogszabályok

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY ÁROP 1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt Műszaki tartalmú jogszabályok egyszerűsítése, szabványok ismertetése TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló GKM rendelet egyszerűsítése

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

Tanúsító eljárás MEBIR / MSZ 28001 03-EU-02. 1. Rendeltetés...2. 2. Érvényességi terület...2. 3. Fogalommeghatározások...2

Tanúsító eljárás MEBIR / MSZ 28001 03-EU-02. 1. Rendeltetés...2. 2. Érvényességi terület...2. 3. Fogalommeghatározások...2 1/19 oldal Tartalomjegyzék 1. Rendeltetés...2 2. Érvényességi terület...2 3. Fogalommeghatározások...2 4. Illetékességek...4 4.1 A tanúsító szervezet biztonsági irányítási megbízottja...4 4.2 MEBIR- auditorok...4

Részletesebben

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89 (3) bekezdése szerint: Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles - az egyetemes szolgáltatásra jogosult

Részletesebben

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez 2. számú melléklet Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS, ÚRKÚT IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA PROJEKT TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSÉRE PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓJA:KEOP-1.3.0/B/2F/09-2011-0001 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. I-13. szabályzat Sorszám: Kiadás dátuma: 2010.01.01. Készítette: Hatályba léptette:.. Lőrinc Ákos minőségügyi vezető Kovács Zsolt vezérigazgató A dokumentum

Részletesebben

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 76. szám 51203 1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez Támogatási kérelem adattartalma 1. A kérelmező adatai: Kérelmező neve Lakóhely (székhely) címe Levelezési

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben