Joannes Kájoni Szakközépiskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Joannes Kájoni Szakközépiskola"

Átírás

1 Joannes Kájoni Szakközépiskola Mirıl olvashatsz? Interjúk, bemutatkozások *** Ez történt *** Megkérdeztük a Kájonisokat *** Megmérettettünk *** Közvetítı csoport *** Talentumok *** Tudtad-e hogy...? *** Évünk negyedik hónapjához érkeztünk, amely a mókázás hónapjává vált. Vajon miért? Talán azért, mert itt a tavasz, jó az idı és az emberek felszabadulnak, vidámak lesznek. A legvidámabb hónap lapszámában részletes beszámolókat olvashattok az iskola másképp hétrıl, ki milyen tevékenység szervezésében vett részt és hogyan sikerült ezt iskolánkban megvalósítania. Ki vett részt a városi gólyabálon? Ki szurkolt a Kájonis gólyáknak? Ebben a lapszámban a gólyabálról is többet megtudhatnak, akik nem látták az elıadást. Jó szórakozást az olvasáshoz! Remélem, mindenki talál magának érdekes olvasnivalót. Mihály Sarolta, XI. B Irodalom ColŃ literar *** SzakMA *** Kamasz - panasz *** Sport *** Jövı lapszámunkban ***

2 Interjúk, bemutatkozások Megkérdeztük Szilágyi László tanárurat 1. Mikor és hol született? A magyar forradalom évének, a francia forradalom éveiben szılıszüret havának nevezett Albert napján az Udvarhely széki Etéden születtem. 2. Hol töltötte gyerekkori éveit? Gyerekkori éveimet a Sóvidék több településén töltöttem, aztán fiatal koromban Korondon telepedtünk meg szüleimmel. 3. Van valamilyen emlékezetes gyerekkori csínytevése? A cipıgyárak jövedelméhez szüleim nagyon besegítettek. Órákig, napokig rúgtuk volna a bırt, focival keltünk és feküdtünk. Télen a sízés vette át a foci helyét, besíztük a vidék dombjait, gyakran a szomszéd faluban sötétedtünk, és egy alkalommal ott is szálltunk meg a szülık rémületére. Szerencsénk, hogy fiatal osztályfınökünk is velünk volt. 4. Hol végezte tanulmányait? A székelyudvarhelyi, jelenleg Tamási Áron nevet viselı gimnáziumban, majd a suceavai Ştefan cel Mare egyetem történelem - földrajz szakán végeztem. Itt megjegyzem, hogy mindig bíztam a székely - román barátságban. Ez tökéletes volt számomra és maradt is. 5. Mikor fogalmazódott meg Önben, hogy gyerekekkel szeretne dolgozni? A székelység iránti tisztelet, szeretet jegyében nevelkedtem, sokat hallottam a székelyekrıl, a talján háborúról, láttam a Vikingek és Winnetou filmeket. Kisgyerek koromban sok mindenre nem találtam magyarázatot. Negyedik osztályos voltam, amikor megszületett a döntés, történelmet fogok végezni. A székelység problémája napjainkban is éberen tart, az I.-es fokozati tudományos dolgozatomat is a székelyekrıl írtam, ennek ellenére sajnos még sok tisztázatlan kérdés van számomra is. A tanári pálya pedagógus családból való származásom eredménye is. Az említett pálya akkor szép és eredményes, ha a tanár és diák egyenlı félként dolgozik, kölcsönösen tisztelik egymást, és mindent megtesznek együtt az eredményességért. A gyerekekkel való foglalkozás szerintem úgy van, ahogyan említi a közmondás: evés közben jön meg az étvágy. Mindig van egy kis árnyoldal, amelyet meg kell világítani. 6. Hol, melyik iskolában dolgozott elıször? Korond községben, majd itt Csíkszékben, a csíkmenasági általános iskolában, a 12-es Nagy Imre általánosban, majd itt a Kájoniban. 7. Mióta tanít a Kájoniban? Az es tanévtıl. 24 éve. 8. Szeret olvasni? Mi a kedvenc könyve? A valós történelem témájú könyvek a kedvenceim, Bánki Vajk Emil Attila, a hun király élete az elsı helyen. 9. Szigorú tanárnak tartja-e magát? Határozottan. Az eredményes munka eléréséhez rend, fegyelem, tisztelet és ıszinteség szükséges. Ehhez szükséges a szigor, de becsületes, emberséges és demokratikus szigor

3 10. Aligazgatóként, hogyan látta az akkori iskolát, diákokat? Mik a különbségek? Beszélhetünk nagy eltérésekrıl? Az iskola bıvül modern technikákkal, didaktikai felszerelésekkel. A diákok (nebulók) nem változnak, talán egyre érettebbek minden szempontból. Nagy különbségekrıl, eltérésekrıl nem beszélhetek. Egyébként a nebuló az mindig nebuló kell legyen, ez a státusz sajátos, a kisebb - nagyobb csínytevésekkel, lógási lázzal, diákkori szerelmekkel, stb. A diákot állandóan foglalkoztatni kell, rá kell figyelni és követni kell a munkáját, mert ha nem unatkozik, hülyeségre gondol és meg is csinálja. 11. Hogyan jött az ötlet, hogy a diákokkal közösen Napóleonról írjon könyvet? Az 1995-ös iskolai évben egy történelem - társadalomtudomány szakosztályunk heti 3 órában tanulta a történelmet. Ügyesek, igyekvıek és szakik voltak. Napóleon személyisége címő esszével sikeres munkákat alkottak. Rájöttem, hogy megbízhatóak a diákok, ıszintén, ésszerően és reálisan véleményeztek. A gondolat megvolt, hogy egyszer majd összegezzük a X. osztályosokkal íratott esszék gondolatait, vezérfonalait. A megfelelı pillanat hiányzott, ez megszületett a tavalyi X. és az idei X. osztályok által írt esszék konklúzionálásával. A gondolat megért, és kis kézikönyvünk hamarosan megjelenik. Remekül dolgoztak a diákok. Dicsérem ıket. Köszönöm munkájukat és a történelem kedvelıknek ígérjük, hogy itt nem állunk meg, a következı imádott témám Attila, a hunok és a székelység. Kérdezett: Szabó Sarolta, XI. C Ez történt Tudj többet, légy jobb! rendezvények Általános mőveltségi vetélkedı Az Iskola másként héten a Diáktanács két programmal jelentkezett. Az egyik az Egy perc és nyersz, a másik az Általános mőveltségi vetélkedı. Az Általános mőveltségi vetélkedıt kedden kilenc órától szerveztük az osztállyal együtt. Azért mi, mert az osztályunkból hárman is jelentıs szerepet töltünk be a Diáktanácsban : Cojocaru Monica - sportfelelıs, Csíki Zsolt - alelnök, én, Szabó Sarolta - kulturális felelıs, de ott van Negru Réka osztályfınöknı is, mint a Diáktanács irányító tanára, aki segít sikeresebbé tenni minden munkánkat. Az osztályom szívesen segített a verseny lebonyolításában, így tılünk kerültek ki a versenyt felügyelık és a zsőritagok is. Benevezni lehetett a IX, X, XI. osztályokból. Összesen hét csapat vett részt: IX. A, C, E; X. A, D; XI. D, C. Egy csapat négy tanulóból állt, így huszonnyolcan versenyeztek, ami azt jelenti, hogy tavalyhoz viszonyítva nagyobb volt az érdeklıdés, hiszen a tavaly öt csapat volt. Mint kulturális felelıs összeállítottam a kérdéseket, s levezettem a versenyt. Már a verseny elején feloldódott az izgalom és a feszültség. Ötven kérdés volt. Ezek nem voltak nehezek, de nem is mondhattuk könnyőnek sem, mivel minél több témakört próbáltam érinteni. Talán nem is a kérdésekkel volt a nagyobb baj, hanem a különbözı hamis válaszok kitalálásával. A csapatok ettıl eltekintve nagyon ügyesek voltak, gyakran úgy tőnt, hogy a fél perces gondolkodási idı túl sok. A hangulat nagyon jó volt, sokat nevettünk. Ebbıl a vetélkedıbıl mindenki tanulhatott, mivel a helyes válaszokat is kivetítettük

4 Senki nem távozott üres kézzel : I. díj X. D osztály csapata; II. díj IX. C, IX. E osztályosok csapatai; III. díj XI. C osztály csapata; A másik három csapat részvételi oklevelet kapott. Reméljük, hogy jövıre is sikeresen meg tudjuk majd rendezni ezt a versenyt. Szabó Sarolta, XI.C Magyar irodalmi verseny jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat! (József Attila) Jó hangulat, játékosság és ugyanakkor komoly versenyszellem jellemezte az idén is megrendezett, már hagyományossá vált irodalmi versenyünket. A téma, József Attila élete és költészete, nem kis kihívást jelentett és alapos felkészülést igényelt. A szervezı magyartanárok örömére olyan nagy volt az érdeklıdés, hogy ezúttal külön-külön kellett megrendezni a IX-X. és a XI-XII. osztályosok versenyét. A résztvevık így vélekednek az idei versenyrıl: Amióta ebbe az iskolába járunk, minden évben résztvettünk a versenyen, és mindig nagyon jól éreztük magunkat. A verseny célja szerintünk az, hogy jókedvvel tanuljunk. Kilencedik osztályban még nem vettük elég komolyan a feladatot és tapasztalatlanok is voltunk, de tanultunk hibáinkból, és az utóbbi két évben mi lettünk a verseny gyıztesei (Baranyai Andrea, Kedves Lehel, Kánya Alpár és Nagy Szabolcs a XI. D osztályból). Csapatunk gyızelmét az segítette elı, hogy felosztottuk egymás között a könyvészeti anyagot, a feladatokat, de gyızelmünk meghatározó eleme volt a kreativitásunk is, hiszen az ezt igénybe vevı versenyszámokban kiemelkedıen teljesítettünk. Végeredményben mi úgy látjuk, hogy ez a verseny nemcsak egymás közötti megmérettetés, hanem jó szórakozás is, hiszen mindvégig remekül éreztük magunkat, és kellemes emlékek maradtak bennünk. Jövıre is szeretnénk mindenképp résztvenni a versenyen. Baranyai Andrea, Kedves Lehel, XI.D - 4 -

5 Csapatunkkal elıször vettünk részt a minden évben megrendezésre kerülı irodalmi vetélkedın, ami nagyon izgalmas és színes volt. Nagyon tetszett a dramatizációs feladat és a versírás. A verseny szoros volt, minden csapat nagyszerően teljesített, de végül a mi csapatunk, a Locsolók csapata (Keresztes Csongor, Vitus Szabolcs, Miklós L. Zsolt és Both István a X.A osztályból) nyerte meg a versenyt. Izgatottan várjuk a jövı évi folytatást. Both István, X.A Piac szimulációs verseny A hét folyamán több, iskolánkban megrendezett versenyen is részt vehettünk. Ezen versenyek egyike volt a Piac szimulációs verseny, amely által bepillantást nyerhettünk az üzleti életbe és a cégek mőködésébe, ami, valljuk be, nem is olyan egyszerő, mint gondoltuk. A versenyben a résztvevık öt fıs csapatokat alkottak. Láposi Dia tanárnı ismertette a szimulációs verseny szabályait. Ezt követıen kialakítottuk a csapatokat, vagyis a vállalatokat, minden csapat nevet választott. A mi csapatunk, a IX.A tagjai: Sinka Attila, Péter Anita, András- Pótsa Csongor, Barta Judit és Laczkó Barna voltak. Ezen kívül Kurkó Márk raktárosként, János Zsombor pedig felvásárlóként vettek részt a versenyben. A játék lényege az volt, hogy minden csoport, jobban mondva cég, papírkacsákat állítson elı a raktárosoktól vásárolt nyersanyagokból, majd eladja, lehetıleg minél magasabb áron, a felvásárlóknak. Mindezt egy teljes hétig kellett végezzük és minden nap hét percbıl állt. A hét perc alatt kellett minden nap nyersanyagot (papírt) vásárolnunk és minél több kacsát készítenünk, amelyeknek meg kellett felelniük a naponta változó piaci keresletnek, különben a nyakunkon maradtak. A kacsák árából bejött összegbıl kellett kifizetnünk a mindennapi költségeinket, amelyek néha meglehetısen soknak tőntek. Ilyenek voltak például a mőhely bérleti díja, a rezsiköltség, a társadalombiztosítás vagy az alkalmazottak bére, amit mindennap kézbe kellett kapniuk, ugyanis a napok végén jöttek az ellenırök, és hogyha bárhol bármi rendellenességet találtak, akkor pénzbírságot szabtak ki a cégre

6 Akiknek nem sikerült fedezniük a költségeket, hitelt vehettek fel a banktól, ám ez nem mindig bizonyult a legjobb megoldásnak, mivel a felvett hitel mindennap kamatozott, így csak növelte a kiadások értékét. A hetet minden cég nyereséggel kellett, vagyis kellett volna zárnia, hiszen ez volt a játék célja, viszont ez nem sikerült mindenkinek, sajnos nekünk sem, mivel a hét folyamán egy nagyobb kölcsönt vettünk fel, amit bár késıbb kamatostól visszafizettünk, ezek után már nem sikerült nyereséget produkálnunk, ezért csak második helyezést értünk el. János Zsombor és Kurkó Márk pedig különdíjat kaptak a legjobb felvásárló és a legjobb raktáros kategóriákban. Úgy gondolom, hogy mindenképpen hasznos volt ez a verseny mindenki számára, mert megfogalmazódott bennünk, hogy a gazdasági - pénzügyi eseményeket késedelem nélkül rögzíteni kell, mert csak így kaphat a tulajdonos pontos képet eszközeinek és kötelezettségeinek állapotáról és rájöttünk, hogy még nagyon sokat kell tanulnunk. Megértettük László Judit tanárnınk kívánságát: - Azt, hogy fedezzétek fel a számvitelt, mint mővészet, mint játék, mint tudomány, s akkor úgy fog menni, mint a KARIKACSAPÁS! Kájoni Csillaga Tehetségkutató verseny Barta Judit, IX. A Mint tudjátok, iskolánkban sok a tehetséges, s tehetségét megmutatni kívánó diák. Második alkalommal rendeztük meg az általatok is igen kedvelt Kájoni Csillaga elnevezéső tehetségkutató versenyt. A tevékenység megrendezése a X.B. osztály szervezésével, osztályfınökünk Nagy Ildikó koordinálásával és közbenjárásával valósulhatott meg. Milyen célból is rendeztük meg e versenyt? Elsısorban azért, hogy mi diákok jobban megismerkedhessünk, felfigyeljünk képességeinkre, és tanuljunk egymástól, többek legyünk egy-egy kedves elıadással, emlékkel, de fıleg azért, hogy e verseny segítségével valami szépet ajándékozzunk diáktársainknak. Ezekkel a gondolatokkal vágtunk neki a feladatnak, ami ugyanannyira, vagy talán még izgalmasabbnak ígérkezett, mint tavaly, hiszen még színesebbé szerettük volna varázsolni a hangulatot, s ezzel együtt magát a versenyt is. Elıször is osztályfınökünk szétosztotta köztünk a feladatokat, így mindenki kivehette a részét a munkából. Volt, akinek a verseny hirdetése volt a feladata, másnak a versenyzık összeírása, míg más fényképezett és videózott; - 6 -

7 személy szerint én a bemondó szerepét kaptam. A verseny napján izgatottan érkeztem az iskolába, és a sok ideges, várakozó ember láttán én is egyre türelmetlenebb lettem. A verseny elıtt egy órával még mindig nem voltunk tisztában a végleges versenyzık névsorával, az utolsó percekben is voltak jelentkezık. Végül tizenegyen versenyeztek. Engem az a megtiszteltetés ért, hogy én nyithattam meg ezt a sokszínő versenyt saját gondolataimmal. A zsőri is bemutatkozott László Judit könyvelés tanárnı, Nagy Ildikó informatika-matematika szakos tanárnı, Szıcs Izabella - iskolánk volt zenetanárnıje, és Márton Brigitta X.B. osztályos tanuló személyében, akik négy különbözı kategóriában értékelték a versenyszámokat: ének, hangszer, tánc, és ének/hangszer. A legjobbaknak bizonyultak: Holló Piroska - ének, Dimény Barnabás és Koncz Szabolcs - hangszer, Albert Lóránd - tánc, valamint János Zsombor és Lakatos Anita - ének/hangszer. Véleményem szerint - és úgy gondolom még rajtam kívül sokak szerint - egy nagyon színes, érdekes, emlékezetes versenyen vehettünk részt. Kedves versenyzık! Nagyon ügyesek voltatok! Ne csüggedjetek akkor sem, ha díjat nem szereztetek, hiszen ennél sokkal értékesebbet nyertetek: tapasztalatot, szép élményt, emlékeket, elismerést, hírnevet az iskolában, s ıszintén remélem, hogy ambíciót, ihletet, reményt is ahhoz, hogy tovább folytassátok! Köszönöm nektek (a szervezık nevében is), hogy részvettetek, a csodás élményeket, maradandó emlékeket, amiket nekünk, közönségnek ajándékoztatok! Várunk vissza jövıre is mindenkit, és persze szívesen várjuk az újakat is! Addig is gyakoroljatok, hogy jövıre is el tudjatok bennünket kápráztatni még színesebb, szebb, élménydúsabb elıadásaitokkal! Fehér Jennifer-Laura, X.B - 7 -

8 Ízelítı nagyanyáink örökségébıl Mi, a IX. D osztályfınökünk segítségével megszerveztük a hagyományırzı napot, amelynek azt a nevet adtuk, hogy Ízelítı nagyanyáink örökségébıl. A székely és gyimesi csángó hagyományokból állítottunk össze egy kis ízelítıt. Mindenki hozzájárult az osztályból, voltak régi hagyományos eszközök, például szenes vasaló, régi órák, terítık, ruházatok stb. Az osztályt két részre osztottuk, az egyik oldalára a székely hagyományos terítıket, eszközöket, a másik oldalára, pedig a gyimesi csángó eszközöket és terítıket rendeztük be. A jó hangulathoz a talpalávalót a IX. B osztályból Kurta Botond biztosította. Húsvét a nagyvilágban Pásztohy Enikı, Csíki Boglárka és Veres Imola tanárnık megszervezték Húsvét a nagyvilágban címő vetélkedıt. Minden versenyzı kapott egy versenylapot, és a folyosón kihelyezett színes képekkel illusztrált szövegbıl kellett kikeresniük a válaszokat a kérdésekre. Az nyert, aki minél helyesebben tudta megválaszolni a kérdéseket. A verseny díjazottjai: I. hely Rafain Csongor XI.D. Péter Imre XI.D. Dobribán Szilárd XI.D. II. hely Szıcs Kinga X.B III. hely Bodó Emese IX.B. Dicséretben részesültek: Szabó Lırinc IX.C és Demeter Katalin X.B Fehér Jennifer-Laura, X.B - 8 -

9 Elsısegélynyújtás-gyakorlat A X.B osztályban Pásztohy Enikı biológia tanárnı bemutatót tartott a helyes elsısegélynyújtásról. Kipróbálhattuk a szájon át való lélegeztetést és mesterséges szívmasszázst egy bábun, a segélyhívást, valamint megtanulhattuk a sebek és vérzések ellátását. Az egész osztály nagyon élvezte, és sokat tanulhattunk a gyakorlatokból. Köszönjük szépen a tanárnınek a gyakorlatot! Ajándékozás a napköziseknek A X.B osztály Mi, a XII.D osztály tanulói, Láposi Dia osztályfınöknınk kezdeményezésére újrahasznosítható anyagokból babaházat, garázst, társasjátékot készítettünk és elvittük ajándékba a Napocska napközibe. Az ovisok nagy érdeklıdéssel és örömmel fogadták ajándékainkat. Idıutazásként éltük meg, láttuk magunkat a kicsi székeken, ágyakban, kacagott a lelkünk

10 Elbúcsúztattuk a végzıs önkénteseket Április 2-án került sor a végzıs önkéntesek búcsúztatására. A XII. E osztályból Kósa Ágotának és Tankó Dalmának, valamint GerŃui Nikoletta, Kánya Klementina, Kosza Katalin, Salamon Sarolta, Sánta Emese, Vild Gabriella és Vándor Emese XII. F osztályos tanulóknak köszöntük meg az önkéntes csoport keretén belül kifejtett munkájukat. A meghitt beszélgetés során a végzısök felidézték az együtt eltöltött pillanatokat, a közös emlékeket, a tevékenységeket. Megható pillanatok voltak ezek, a szó néha elakadt, és az arcokon könnyek gurultak csendesen. Az emlékidézı percek végén megköszöntük végzıs iskolatársainknak a munkájukat, és ajándékkal leptük meg ıket. Büszkék vagyunk rátok, és reméljük, hogy mi, akik maradunk, nem térünk le arról az útról, melyet ti kitapostatok! Márton Brigitta és Szabó Szidónia X. B osztályos tanulók Német verseny A verseny április elsı hetén került megrendezésre. Mi, akik az iskolán belüli élet aktív résztvevıi vagyunk, tudjuk, hogy ez a hét a más szempontból megközelített iskolai tevékenységekrıl szól. Ezen az öt napon a diákoknak lehetıségük van kipróbálni magukat olyan szórakoztató rendezvényeken, melyek nem csak érdekesek, hanem csapatépítı jellegőek, és akár hasznosak is lehetnek. Egy ilyen programon vettem én is részt ezen a bizonyos héten. Bár a neve Német verseny, nekem mégis inkább egy szórakoztató tevékenységként maradt meg az emlékezetemben. Már tavaly is a résztvevık között szerepeltem, így nem volt újdonság számomra. Osztályfınökömtıl hallottam róla, így három buzgó osztálytársnımmel elhatároztuk, hogy csapatként is kipróbáljuk magunkat. Ezen a héten mindennek megvolt a maga helye és ideje, tehát a versenyeknek is. Ha valaki tudását szerette volna összemérni egy másik diáktársával, akkor a keddi nap erre megfelelı volt, ugyanis a versenyek ekkor kerültek megrendezésre. A német verseny ezen a napon 10 órakor kezdıdött. Mi is, mint a többi résztvevı a kijelölt osztályterembe vándoroltunk, leültünk a padokba és felmértük a vetélytársakat. Több osztály is képviseltette magát, különbözı évfolyamokból, végül öt csapat várta a kezdést. A versenyt a két szervezı tanárnı bemutatkozása nyitotta meg, majd a szabályokat és a feladatokat követtük figyelemmel és ezek tudatában kezdıdhetett a verseny

11 A feladatok megoldására öt asztal volt kijelölve, egy megoldott feladat után egy másik szomszédos csoporttal cseréltünk helyet, így a feladatok is gazdát cseréltek. A verseny témája a német nyelvő országok, tehát Németország, Ausztria és Svájc volt. Ezzel a három országgal kapcsolatos ügyességi feladatokat kellett megoldanunk. Minden csapat legjobb tudását alkalmazva oldotta a feladatokat, gondolkozott a szavak jelentésén, próbálta betájolni a térképen a különbözı nagyvárosokat és minél jobban teljesíteni. A feladatok megoldása után mi magunk kellett kijavítsuk munkánk gyümölcsét, de természetesen nem a sajátunkat, hanem egy másik csoport munkáját. Miután bizonyos szempontok szerint sikerült meghatároznunk a végsı pontszámot, megkezdıdött az eredményhirdetés. Bizonyára mindenki ugyanúgy izgult, mint mi. Utolsóként tudtuk meg a pontszámunkat, így nagyon jóérzés volt, hogy a szoros verseny köztünk és egy másik ügyes csapat között végül a mi javunkra dılt el, így büszkén fogadtuk az elsı helyezést. Nem számítottunk erre az eredményre, így boldogan és energiával feltöltıdve hagytuk el a termet. Ezen kívül meglepetés volt számunkra a könyvjutalom is, amit kicsit késıbb kaptunk meg, de annál nagyobb örömmel fogadtunk. Összességében szerintem ez a verseny egy pozitív élmény volt minden résztvevı számára. Sok új dolgot tudtunk meg errıl a három országról, és nagyon jól éreztük magunkat. Megérte elmenni, és több mint valószínő, hogy jövıben is képviseljük majd az osztályt, annyi különbséggel, hogy addigra már a 12-es számjegy fog a D bető mellett állni a versenylapunkon, és hogy ez a hét ismét egy újabb, frappánsabb nevet kap majd. Sebestyén Ágnes, XI.D Să joci (teatru) mai mult, să fii mai bun! Cu prilejul săptămânii Să ştii mai multe, să fii mai bun, catedra de limba şi literatura română din cadrul şcolii noastre a organizat a IV-a edińie a Concursului de dramatizări, concurs devenit deja cu tradińie, adresat tuturor elevilor pasionańi şi iubitori de teatru. Costumele, replicile, emońiile, fragmentele din piesele de teatru puse în scenă de micii actori, amuzamentul şi buna dispozińie, toate acestea i-au făcut, atât pe spectatori, cât şi pe reprezentanńi să tresară de bucurie şi să se delecteze cu personaje, precum Ilie Moromete, Iona, domnul Gavrilescu şi mulńi alńi eroi din operele literaturii române. Fiind un concurs, pe lângă tracul de pe scenă, concurenńii au avut mari emońii şi pentru că au fost examinańi de un juriu vigilent. Şi, deşi tońi elevii şi-au dat silinńa să redea exact trăirile şi sentimentele personajelor interpretate şi să impresioneze juriul prin costumańii ingenioase şi multă creativitate, concursul a fost câştigat de trupa de teatru alcătuită din elevi ai clasei a X-a F, cu o adaptare după piesa lui Marin Sorescu, Iona. Colegii noştri, aflańi pentru prima dată la un asemenea concurs sau activitate de gen, au fost, iată, suficient de motivańi şi de dedicańi pentru a acorda timp pregătirii lor şi seriozitate atât cât să impresioneze pe toată lumea şi să ia marele premiu

12 Indiferent de rezultate sau de premii, toată lumea s-a simńit minunat, juriul a declarat câştigători tońi participanńii la concurs, iar elevii au promis ca anul viitor să fie mai buni şi să îşi perfecńioneze talentul actoricesc descoperit cu ocazia acestui concurs. Egy perc és nyersz Kájonis módra Albert Andreea, clasa a X-a F Idén is sor került az Egy perc és nyersz vetélkedıre, a DT és a X.A megszervezésében. A Diáktanácsnak ezt a rendezvényét, mint DT elnök az osztályom segítségével szerveztük meg. Szerencsére különösebb nehézségeink nem voltak, könnyen le tudtuk bonyolítani. A tavaly Ferenc Gergı, az akkori diáktanács elnöke osztálytársaival és az alelnökkel, Vita Renátával szervezték meg, így tılük megkaptuk a kellékeket: ping-pong labdák, üveggolyók, üdítıs dobozok stb, valamint a játék leírását is. A sport nap reggelén berendeztük az osztályt, és kiosztottuk a feladatokat, vagyis, hogy ki melyik játékot vezeti le. Laptopról vetítettük a játékok leírását, de nem sokat használtuk, mert mindenki hamar megtanulta, így jól el is tudta magyarázni a résztvevıknek. Összesen nyolc próba volt: anyacsavar, csóváld a jojót, visszakézbıl, pohár piramis stb. A résztvevık számát illetıen nem igazán tudtuk, hogy kikre számíthatunk, de eljött három osztály és még azon kívül sokan mások. Szerintem elég sok kíváncsi diák nézett be és próbálta ki a játékokat. Sok olyan résztvevı volt, aki élı adásban is meg tudta volna állni a helyét. Voltak tanárok is, akik kipróbálták ügyességüket, és nagyon jól szórakoztak. A játékidı alatt mi is jól éreztük magunkat, szórakoztunk, ahogy a többi diák is. Köszönöm szépen a támogatást, köszönöm mindenkinek, aki részt vett az Egy perc és nyersz címő vetélkedın. Remélem, jövıre is megszervezzük, és akkor még több diák jön el. Tankó Barbara, X.A

13 Kirándulás Kóstelekre A Tudj többet, légy jobb hét keretén belül elhatároztuk (a XII. F osztály közössége), hogy a kirándulásra szánt pénteki napon Kósteleken leszünk jobbak, illetve Kóstelekrıl fogunk többet tudni. A távolságra való tekintettel már csütörtökön a déli órában a rossz idı ellenére elindultunk. A vonatút és az autóbuszos utazás után gyaloglás következett a régi magyar-román határvonalon (1. ábra), amelyet egy igazán emlékezetes lovas-szekerezés követett (2. ábra). Ez a napjainkban egyre ritkább utazási lehetıség kiváló hangulatot teremtett. 1. ábra 2 ábra A folyóvíz által kialakított völgyben haladva gyönyörő hegyvidéki táj tárult elénk. A nyolc kilométer hosszú szórványba, szalagfaluba érve, egy, a helybeliek által Csőrnek nevezett házba tértünk be. Itt tértünk nyugovóra is, azonban táncházi mulatságban volt részünk. Az este nagyon jó hangulatban telt, hiszen alkalmunk adódott megtanulni egy pár, eddig ismeretlen csángó tánclépést (3. ábra), népdalt, és volt, aki a gordonyt is meg tudta szólaltatni (4. ábra). 3. ábra 4. ábra A hosszú és eseménydús éjszaka után a reggelizés (kiadós tojásrántotta szalonnával), majd a szentmise és egy tartalmas beszélgetés következett a falu papjával, aki ismertette a falu történeti fejlıdését, demográfiai mutatóit és az ottani emberek életmódját. A kirándulás alatt a kósteleki iskolába is ellátogattunk, ahol épp a tojást festı gyerekek vártak minket. A kisiskolások népdalokkal tették színesebbé a napunkat. Az iskolából kitértünk a Gyepece dőlıre (5. ábra). Így egy kis kerülıvel értünk vissza a szálláshelyre

14 5. ábra 6. ábra Az idı nagyon gyorsan eltelt. Igyekezni kellett a finom ebéddel (6. ábra), amit az osztálytársaink (GerŃui Nikoletta és Vild Gabriela) szülei készítettek nekünk. Aztán felszedtük a sátorfánkat és hegyen-völgyön, árkon-bokron át nekivágtunk a kb. húsz kilométeres gyalogtúrának, amely a palánkai vonatállomásig tartott. (Ez a gyaloglás kulcsfontosságú volt, hiszen mindenki megtakaríthatott öt lejt - az autóbusz árát.). A gyaloglást a végén sebes futás váltotta fel annak érdekében, hogy elérjük azt a vonatot, amely Csíkszereda irányába tartott. A Kósteleki kirándulás mindenki számára örök emlék marad. Az ott töltött idıt végig a jó hangulat és a viccelıdés jellemezte. Ugyanakkor rádöbbentünk arra, hogy a kósteleki osztálytársaink, iskolatársaink minden hétvégen mekkora utat tesznek meg a hazájukig. Kovács Hunor, XII. F osztály Kájonisként a Városi Gólyabálon Már kiskorunkban elterveztük, hogy együtt Szilágyi Dalma Orsolyával (IX.C) szeretnénk gólyák lenni. Ez volt, úgymond, a kettınk álma. Tudtuk, hogy ezt nem szabad kihagynunk. Eljött a kilencedik osztály, és már az elsı héten sor került a gólyaválogatásra. Míg mindenki egyenként, mi ketten álltunk ki a szervezık elé. Jó emlék marad az az érzés, amikor megtudtuk, hogy gólyák lettünk. Ferencz Gergı kérdezte meg tılünk még a válogatás idején, hogy ha megnyeritek, akkor továbbmentek a városira? Mi erre rögtön egy igennel válaszoltunk. Csilip Árpika meg azt kérdezte, mikor kiálltunk, hogy ti együtt vagytok, vagy talán testvérek vagyunk? Mi meg egy jót nevettünk, mert nem ı volt az elsı, aki ezt kérdezte. Persze a válaszunk egy határozott nem volt. Az ezt követı 2 hónap nagyon fárasztó volt, minden nap próbákkal. Akadt sok nehézség a keringı megtanulásával, de a lelkes szervezıinknek hála minden sikerült. Mi eldöntöttük, hogy az egész gólyabálra való felkészülést és a gólyabált is úgy éljük át, hogy élvezzük azt, mert nem az volt a lényeg számunkra, hogy helyezést érjünk el

15 2012. november 16-án, a gólyabál napján viszont kellemes csalódás ért, mert elsı helyezést értünk el. Ez egy akkora dolog volt az életünkben, hogy föl sem tudtuk fogni. Soha nem felejtjük el, mert beteljesült az álmunk, melyet pici korunk óta tervezünk. Nagyon hiányoztak a próbák, de nem is a próbák, hanem a társaság, mert olyan volt, mint egy nagy család!!! Nagyon fognak hiányozni mind-mind!! Pár hét múlva kezdıdtek a próbák a Városi Gólyabálra. A gólyabál témája a CSOKIGYÁR volt, hat különbözı feladattal. Az elsı próba volt a bemutatkozó szöveg, itt egymást kellett bemutatnunk. Második próba a csokievés volt, ezzel sem akadt problémánk. Harmadik a kvíz volt, mely abból állt, hogy a csokoládéról és annak történelmérıl kérdeztek ki minket. Negyedik volt a,,jive nevezető tánc, számunkra ezt volt a legnehezebb megtanulni, de mindezek ellenére jól ment. Ötödik az improvizációs feladat volt, mely azt jelentette, hogy egy adott szituációból egy olyan történetet kellett kihoznunk szavak segítségével, hogy élvezze a közönség is. Utolsó volt az éneklés, mi a jól ismert Madagascar mesefilmbıl a Riszálom úgy is, úgy is -t énekeltük. A legvégén volt egy közös tánc melyet a,,joy of motion tánccsoport tanított be a szervezıknek és gólyáknak egyaránt. Ennek a gólyabálnak is úgy fogtunk neki, hogy jól érezzük magunkat. Büszkén képviseltük a Kájoni János Iskolánkat. Igaz, csalódás ért, hogy az iskolának nem tudtuk megszerezni az elsı helyet, csak a harmadikat, ám az boldogított, hogy a közönségdíjat mi kaptuk meg. Talán ez jelentett a legtöbbet számunkra, hogy nem csak 4 ember véleménye szerint, hanem több mint 1100 ember véleménye szerint lettünk az elsık. Hihetetlenül jó élmény volt ez a két gólyabál, életünkben olyan, melyet soha nem felejtünk el! Ezáltal is, szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik ránk szavaztak a közönségszavazásnál és a gólyabálokon nekünk szurkoltak. Hálásak vagyunk mindezért!!! Nagyon sokat jelentett ez nekünk! Benedek Balázs, IX. E

16 Megkérdeztük a Kájonisokat Hogy telt az iskola másként hét? Melyik nap tetszett a legjobban? Nagyon tetszett ez a hét, sok jó programon vettem részt. A mi osztályunk rendezte a tehetségkutatót, amelyen sok tehetséges diák vett részt. A szervezés nem volt egyszerő, voltak nehézségeink, de szerencsére mindent meg tudtunk oldani. Nekem a legjobban a pénteki nap tetszett, mert akkor az osztállyal elmentünk pizzázni. X.B Nekem személy szerint nagyon tetszett az idei iskola másképp hét, mert szórakozva tanultunk, kikapcsolódtunk, vetélkedıkön vettünk részt. Nekem a szerdai nap tetszett a legjobban, ahol a hagyományırzést gyakorolhattuk. Információkat tudtunk meg más falvak hagyományırzı szokásairól. Az osztályban falvédıket raktunk ki, az egyik osztálytársunk hegedült és táncoltunk is. Becze Hajnika, IX.B Jól telt az a hét, változatosak voltak a programok. Én megnéztem a román dramatizálást, ügyesek voltak a szereplık. Az osztállyal csütörtökön elmentünk az Egy perc és nyersz re, ahol jól szórakoztunk. A legjobban a focibajnokság tetszett, mert a mi osztályunk nyert. XI.E Nekem nagyon tetszett! A legjobb szerintem a hagyományırzı nap volt. Az osztályom is nagyon élvezte. Párnákat, falvédıket és különbözı tárgyakat vittünk. A vidéki diákok bemutatták saját falujukat. Táncoltunk és az egyik osztálytársam hegedült. Nekem ez a nap volt a legérdekesebb, ez fogott meg a legjobban. Remélem, még részt vehetünk ilyen tevékenységekben. Ambrus Abigél, IX.B Úgy érzem, hasznos volt az iskola másként hét, mert kipróbálhattam magam különbözı vetélkedıkön. Szerintem ilyen gyakorlatiassággal, mint például a piac szimulációs verseny, sokkal érthetıbbé, logikusabbá válnak a tanórákon szerzett ismeretek. Ezen kívül tetszett még a német csapatverseny is, mert sok érdekességet tudtunk meg Németországról. Jó volt a közös zumbázás is, az ilyen programok jól összekovácsolják az osztályt. Remélem, jövıre is ilyen választékos lesz a programkínálat. Györfi Rita, IX.E Az egész iskola másképp hét jobb volt persze, mint egy átlagos iskolai hét, nagyon jó programok voltak rendezve. Az osztályunkban a hagyományırzı nap és a sportnap hódított. A hagyományırzı napon egy páran beöltöztünk székelyruhába és táncoltunk, még a kilencedikesek is csatlakoztak hozzánk egy tánc erejéig. A sportnapon a fiúk nagyon ügyesek voltak és elég jól teljesítettek. X.A Az iskola másképp hét nagyon jól telt. A csütörtöki nap volt számomra a legjobb, amikor az egész osztállyal bowlingozni mentünk, és elıtte a tőzoltóságon mutattak be különbözı dolgokat. Balló Orsolya XI.C Nagyon tetszett az iskola másképp hét. A keddi nap volt számomra a legjobb, mert a mi osztályunk szervezte meg az Általános mőveltségi vetélkedıt, és örültünk, hogy jól sikerült. Csíki Zsolt XI.C Kérdezett: Tankó Barbara, X.A

17 Megmérettettünk Gazdasági Tantárgyak Országos Olimpiásza, Arad 2013 Cozianu Emil-Cristian, iskolánk XII.C osztályos tanulója, Hargita megye Gazdasági Tantárgyak Olimpiásza versenyének elsı helyezettjeként részt vett az Aradon megrendezett országos olimpiászon. A Hargita megyei diákok Sükösd Annamária tanárnı vezetésével vettek részt a versenyen. A több mint félnapos utazás kimerítıen hatott, csökkentette a teljesítıképességet, ráadásul hiányoztak a megfelelı kollégiumi feltételek is, ezek közül megemlítenénk a főtés, a higiénia és az ideális étkezés hiányát. Az olimpiász április 2.-án, az aradi Közgazdasági Kollégiumban vette kezdetét, és három napon keresztül tartott. A verseny két szakaszból állt: írásbeli és gyakorlati részbıl, ez utóbbi nem a konkrét gazdasági gyakorlatot jelentette, helyette szintén az íráson alapuló feladatmegoldást választották. A megmérettetés egy több mint 6 oldalas tétel kidolgozásával indult, az erre szánt idı pedig maximum 3 óra volt; amit még fontos kiemelni, hogy ez idı alatt tilos volt írószeren kívül bármilyen segédeszközt használni. A tétel tartalmának jelentıs hányadát a vállalati finanszírozás szaktantárgy képezte, ami nehézséget okozott, ugyanis magas szintő tananyagismeretet igényelt, a maradék arányban marketing, pénzügy és adórendszer- ismeretek szerepeltek. A két szakasz között pihenınapot jelöltek ki, hogy enyhítsék a résztvevık terhelését, ezen a napon lehetett még ismételni, de ebben az esetben célszerőbb volt a lazítást, a városnézést választani. A harmadik és egyben az utolsó napon a gyakorlati feladatokra került sor. A nehézségi szintet ugyanúgy elérve, jól megdolgoztatták az agytekervényeket, a fejben történı számítások folyamán könnyő volt hibázni, elég volt egy picit tévedni, és már jókora mínusz pontot lehetett szerezni. Persze, vidám pillanatokból sem volt hiány, az új ismerısök, a nevetések és a búcsúbuli szinte feledtették a folyamatosan esıvel küszködı, borús idıjárást. Összegezve, sok újabb tapasztalattal és nem kevesebbel, mint a megyei elsı helyezéssel büszkélkedhet iskolánk tanulója. Darvas Zita-Katalin, XII.C

18 Közvetítı csoport Interjú a közvetítı csoport egyik tagjával A közvetítı rovatban hétrılhétre olvashatunk különbözı konfliktussal kapcsolatos témákról, illetve az iskolában mőködı közvetítı csoport eseményeirıl. Most egy közvetítı tanulót, osztálytársamat, Kedves Orsolyát faggatom tapasztalatairól. Mi a közvetítés? A közvetítés irányított beszélgetés, mely szabályok szerint zajlik és a konfliktusokat, problémákat próbálja megoldani, rávezetéssel, két közvetítı részvételével. Mióta mőködik a suliban a közvetítı csoport? A sulinkban 2012 márciusától mőködik a közvetítı csoport. Hányan vagytok a csoportban? 17 diák van a közvetítı csoportban. Milyen helyzetekben kereshetünk meg benneteket? Például ha összevesztél egy társaddal, ha bántottak, kigúnyoltak vagy kiközösítve érzed magad, de más problémák esetén is szívesen fogadunk benneteket. Fizikai bántalmazásokkal kapcsolatos konfliktusokkal azonban nem foglalkozunk. Miként fordulhatunk hozzátok? Felkereshettek az osztályunkban, de a pszichológus tanárnınél is érdeklıdhettek felılünk. A közvetítık névsorát megtaláljátok a földszinten elhelyezett pannón. Osztályfınökötöknek is szólhattok, ha valami problémátok van, és minket nem találtok. Eddig hány közvetítés volt a suliban? Két közvetítés volt, mert egy személy visszamondta a harmadik közvetítést. Hogy zajlik a közvetítés? A közvetítésnek 10 lépése van: 1. Berendezzük a termet 2. Üdvözöljük a résztvevıket 3. Ismertetjük a szabályokat 4. Meghallgatjuk a konfliktusban lévıket 5. Feltárjuk a közös érdekeket 6. Átgondoljuk a lehetséges megoldásokat 7. Megoldást keresünk 8. Leírjuk a történteket 9. Kitöltjük a döntési nyomtatványt 10. Kiértékeljük a közvetítést

19 Hol és kitıl tanultátok a közvetítést? A közvetítést iskolánkból négy tanárnıtıl tanultuk: Tıkés Éva pszichológusnıtıl, Negru Réka, György Emıke és Láposi Dia tanárnıktıl. A nyáron részt vettünk, ahogy már olvashattátok az iskolaújságból, egy konfliktuskezelı táborban Marosfın és ott is nagyon sok tanár segítségünkre volt a tanulásban és a fejlıdésben (Mechtild Eisfeld - Németországból, Pöllnitz Ilona, Gál Katalin tanárnık). A táborban tanultunk egy nagyon szép és elgondolkodtató perzsa közmondást: Van egy hely az igazad van és nincs igazad-on túl, ott találkozunk!!! Ez románul egy szól: Există un loc dincolo de ai dreptate şi greşeşti, acolo ne întâlnim!!! Miért vagy közvetítı? Azért mert nagyon szeretek emberekkel beszélgetni, de fıleg segíteni nekik, hogyha valami problémájuk akad. Amikor meghirdették, hogy indul egy ilyen csoport az iskolában, nagyon jó ötletnek tartottam, és jelentkeztem én is. Nem bántam meg, sıt nagyon szeretem, hiszen segíthetek és segíthetünk Nektek problémáitok megoldásában. Mit üzensz a diákoknak, tanároknak? A diákoknak üzenem, hogy ne féljetek eljönni hozzánk, hogyha valami problémátok akad az iskolában, konfliktusba keveredtek stb., hanem bátran jöjjetek hozzánk, mi segítünk nektek!!! A közvetítés bizalmas, ami azt jelenti, hogy aki hozzánk fordul, annak a problémáit nem mondjuk tovább. Titokban tartjuk a közvetítés alatt hallottakat, sıt azt is, hogy ki jelentkezett közvetítésre. Amit még fontosnak tartok: nem ítélkezünk, nem bíráskodunk senki fölött. A tanárokat kérem, hogyha látnak bármilyen konfliktust az iskolában diákok között, akkor szóljanak irányító tanárainknak, hogy segíthessünk nekik. Kérdezett: Lacz Szilvia XI.C. osztály

20 Talentumok Koncsag Tamás vagyok, 16 éves, és a IX.D osztály turisztika szakos tanulója. Idén télen volt meg a 8. síszezonom. A sífutást ben kezdtem Borbáth István Ágoston tanár úrral, majd késıbb Gecse Izabella lett az edzınım. Miután elsajátítottam a sífutás technikáját, ben áttértem a biatlonra. A biatlont, más néven sílövészetet légpuskával tanultam meg, amivel 10 m - rıl kellett lıni 2,5 cm átmérıjő korongokra, amíg nem kezdtem nagypuskával lıni. Ez idı alatt többszörös országos I., II. és III. helyezéseket értem el. Amint ben,,felnıttem a nagypuskához, Márton Simon lett a fıedzım, mellette Gecse Izabella tanárnı és Balázs Zsolt tanár úr készítettek fel a versenyekre. A nagypuskás versenyeken fekvı és álló pozícióban kell lıni 4,5 cm, illetve 11,5 cm átmérıjő korongokra, a sprint próbán egyszer, a hosszú és az üldözı próbákon pedig kétszer. A nagypuskás versenyeken többször lettem országos I., II. és III. helyezett. Most készülök a ös ifjúsági téli olimpiára, ami Ausztriában kerül megrendezésre. Próbálom az iskolai lemaradásokat bepótolni, és még szabadidıt is beiktatni a napi programomba. Ez a sport rengeteg munkával, áldozattal és fáradtsággal jár. Sok kitartásra van szükség és nagyon kell szeretni, másképp nem lehet jó eredményeket elérni. Remélem, hogy a továbbiakban is el tudok érni szép eredményeket

21 Tudtad-e hogy? Ki az a Nobel-díjas magyar származású kémikus, aki április elsején született, és ki az a Nobel-díjas fizikus, akinek most áprilisban volt születésének 155. évfordulója? Zsigmondy Richárd Nobel-díjas osztrák kémikusról van szó, a kolloidkémia úttörıjérıl, aki 1865 április elsején született Bécsben. Szülei magyarok voltak, ı is tudott magyarul, ezért tartják számon a magyar származású kémikusok között. Egyetemi tanulmányait a bécsi Orvosi Egyetemen, majd a Mőszaki Fıiskolán folytatta ben Münchenbe ment, ahol doktori címét is megszerezte. Az 1903-ban létrehozott ultramikroszkóppal bizonyította, hogy a kolloid oldatok heterogén rendszerek, és átmenetet képeznek a szuszpenziók és az oldatok között ben elnyerte a Nobel-díjat a kolloid oldatok tanulmányozásáért és az ultramikroszkóp feltalálásáért. Feltalálta a membránszőrıt és az ultraszőrıt, melyen baktérium nagyságú részecskéket lehetett elválasztani szeptember 23.-án Göttingenben, Németországban halt meg. Nevét egy 70 km-es átmérıjő kráter ırzi a Holdon. 155 éve született, 1858 április 23.-án Kielben Max Karl Ernst Ludwig Planck, Nobel-díjas német fizikus, a hatáskvantum felfedezıje. Albert Einstein mellett ı rakta le a modern fizika alapjait. Fiatalkorában tehetséges zenész volt, több hangszeren játszott (zongora, hegedő, cselló), még zenét is komponált, de végül a fizika tanulmányozása mellett döntött. Tanulmányait a müncheni egyetemen kezdte, majd Berlinben folytatta. Tudományos tevékenységének elsı eredményei a termodinamika második fıtételéhez kapcsolódnak. A feketetest-sugárzás képletét ı vezette le, annak feltételezésével, hogy az energiának csak diszkrét értékei lehetnek. Az energia tehát egy kis értéknek (E=hν) az egész számú többszöröse. Tiszteletére a h-t Planck féle állandónak nevezzük, a kvantummechanika egyik alapvetı állandója: h = 6, (29) x J s 1947 október 4.-én Göttingenben halt meg, egészen haláláig részt vett a tudományos életben, elıadásokat tartott, tudományos cikkeket írt. Negru Réka tanárnı

22 Irodalom - ColŃ literar Száz éve született Weöres Sándor (1913, Szombathely 1989, Budapest) Gyerekkornak elsı mondókáit az ı színes, csengı-bongó, dallamos sorai követték, lehet, hogy a nevét se tudtuk, de éreztük: jólesik fülünknek a zeneiség, a gondosan összeszabott szóáradat, a derő, a szeretet, amivel lelkünket simogatta, ápolta. Sokoldalú munkásságot mondhatott magáénak, költı, író, irodalomtudós, mőfordító és Ember volt egyszemélyben. Kiváló formamővész, felismerte nyelvünk csodálatos kincsestárát, hajlékonyságát, ezt használta fel verseiben. Újszerőt alkotott, szokatlan szókapcsolataival, jelzıs szerkezeteivel, de fıleg alliterációkra, rímekre alapozott, egyedi látásmód, egyedi hang szólal meg írásmővészetében. Legismertebb versei: Ha a világ rigó lenne, Galagonya, Bóbita, Kutyatár, Csiribiri, Valse triste, Psyché, élete végén filozófiai írásokat, elmélkedéseket is közöl. Rövid esszéi A teljesség felé címő könyvében jelentek meg, amelynek bevezetıében Hamvas Bélának, mesterének mond köszönetet, sok közös vonás fedezhetı fel a két alkotó között. Költészetének gyökereit a Hála áldozat címő versében fogalmazza meg: Szememnek Ady nyitott új mezıt, Babits tanított ízére a dalnak és Kosztolányi, hogy meg ne hajoljak azt-ezt kívánó kordivat elıtt. Kölyök-idım mennykárpitján lobogtak mint csillagok, vezérlı tőzjelek. Hol a gyönyör már? jaj, csak a gyerek érzi minden pompáját a daloknak. De mit tılük tanultam: ırzöm egyre. Három kanyargó lángnyelv sisteregne ha fejemet izzó vasrácsra vetnék. Oltáromon vadmacska, páva, bárány: három költı elıtt borul le hálám, Bár a homokban lábnyomuk lehetnék. Olvassátok mőveit, ajánlom szeretettel, Dienes Zsófia

23 Câte cărńi citeşti, atâtea vieńi trăieşti! Un thriller istoric negru, dens, cu multe cunoştinńe, Codex Siracuza, de Jim Nisbet, este o carte la al cărui final regreńi că ai ajuns atât de repede. Cam aşa ar putea fi caracterizată această carte, pe care nu o pońi lăsa din mână odată ce ai început să o lecturezi. Metafore fabuloase, umor extravagant, dialoguri create cu o artă desăvârşită, întâmplări care te Ńin cu sufletul la gură, un tur al misterului care îl prinde pe cititor în capcana râsului şi a groazei. Un manuscris antic de o valoare inestimabilă, care dezvăluie viańa fiului împărătesei BizanŃului, Teodora, transformând coşmarul în cotidian. Toată acńiunea cărńii este filtrată şi explicată prin intermediul personajului principal şi al monologului său, această redare subiectivă la persoana întâi făcând parte din şarmul volumului. Povestea împărătesei îşi găseşte reflexia şi în prezent (pentru că istoria are obiceiul să se repete), romanul reuşind să împletească istoria cu iubirea, sarcasmul, cinismul şi cu relatări istorice din lumea artistică. O carte extraordinară, care mi-a plăcut tocmai pentru registrul diferit de folosire a limbajului, prin relańia dintre personaje, prin modul în care autorul concepe întreaga întâmplare, dar şi prin subiectul abordat, aflând astfel şi lucruri interesante despre personaje istorice celebre, o carte ce merită citită şi analizată de tońi iubitorii de romane misterioase şi nu numai! Albert Andreea, clasa a X-a F SzakMA Beiratkozás a szakmai oktatásba a es tanévre Válaszd a saját utad! - a szakmai oktatás fejlesztésének programja A program kétéves szakmai felkészülést kínál, melynek célja a szakképesítés megszerzése. A szakoktatás a IX. osztály elvégzése után kezdıdik. A program célja: Egy szakképesítés és az azt igazoló bizonyítvány megszerzése A program elvégzése után lehetıség a tanulmányok folytatására a líceumi oktatásban

24 Induló szakok a szakoktatásban a es tanévben A program felépítése: Szakács Bolti eladó / Kereskedő I. Év II. Év A gyakorlati felkészítés a program 60 %-át teszi ki (40 % elmélet) Összevont gyakorlat 6 hét gazdasági egységnél A gyakorlati felkészítés a program 75 %-át teszi ki (25 % elmélet) Összevont gyakorlat 5 hét gazdasági egységnél Vizsga Az iskola szervezi együtt a gazdasági egységekkel Ha nem sikerül, a következı tanévben újból lehet vizsgázni. Ha NINCS meg a szakképesítési bizonyítvány, akkor is lehet FOLYTATNI a tanulmányokat a líceumban. Részt vehetnek a Válaszd a saját utad! programban: Akik a líceumi IX. osztályt elvégezték Akik elvégezték a IX. osztályt, de utólag abbahagyták tanulmányaikat Akik elvégezték az ipari iskolát (Şam) Iratkozás a programba: I. szakasz: május II. szakasz: június III. szakasz: augusztus A beiratkozási iratcsomó kell tartalmazza a következı iratokat: beiratkozási típuskérés születési bizonyítvány vagy személyazonossági igazolvány másolata az utolsó elvégzett osztályt igazoló dokumentum Alaposabban tájékozódhattok a Válaszd a saját utad! programról: az iskola titkárságán, honlapon, valamint az ingyenesen hívható hargitai számon. Borbély Botond, igazgató

25 Tanulmányi kirándulás Az iskola másképp hét legutolsó napjára, az osztályfınöknınk ajánlására, beterveztünk egy tanulmányi kirándulást, amely Brassóba vezetett. Péntek reggel Negru Réka osztályfınöknınkkel és Kinda Lujza tanárnıvel 26 diák indult útnak. Kirándulásunk célja legfıképpen a Metro meglátogatása volt, mivel elıre meg volt beszélve, hogy várni fognak minket, és bemutatják nekünk az áruházat. Mindez így is történt, vonattal érkeztünk Brassóba, ahonnan a Metroig busszal folytattuk utunkat. Az áruházba érkezve örömmel fogadtak minket, ezt követıen román nyelven meséltek nekünk az üzletlánc megalapításáról és további fejlıdésérıl világ- és Románia szerte. Ezután körbevezettek az üzletben, sokan találtuk érdekesnek, mert voltunk, akik még sosem jártunk ide, és bizony láttunk meg hallottunk új dolgokat. Távozásunk után úgy döntöttünk, hogy más nagyobb üzletben is körülnézünk. Következı állomásunk a Carrefour volt, aminek persze mindenki örült, mert Mc Donald s is van ott. Kis pihenı és kajaszünet után mindenkinek másfél óra állt rendelkezésére, hogy a környéken levı üzletekbe mehessen, vagyis több választási lehetıség volt: Decathlon vagy közeli nagyobb üzletek. Miután mindenki végigjárta kedve szerint a boltokat, elmentünk a közeli buszállomáshoz, és vártuk a vonatállomásra vezetı buszt. Eközben számos osztálykép készült, vidám pillanatokkal. A vonatállomásra érkezve már nem kellett sokat várnunk a hazainduló vonatra. Utazás közben is jó volt a hangulat, az idıjáráshoz viszonyítva, ami útközben igencsak megromlott. Csíkszeredába érve már esett az esı. Itt lassan felbomlott az osztály, és mindenki igyekezett haza. Tartalmasan telt ez a nap. Sokat láttunk és tanultunk is egyben. Mindenkinek tetszett a kirándulás, sajnos 4 osztálytársunk nem tarthatott velünk, de ık is részesültek az élményekbıl a beszámolóink alapján. Köszönjük szépen Negru Réka osztályfınöknınek és Kinda Lujza tanárnınek az élménydús kirándulást! (XI.C osztály) Cojocaru Monica, XI.C

26 Kamasz - panasz Barátság vagy szerelem? Melyik a fontosabb? Gyakori kérdés a fiatalok körében. Szerintem ti is fölteszitek néha magatoknak. Nehéz kérdés, de nem lehetetlen megválaszolni. Nézzük elejétıl a történetet: éled boldogan az életed barátaiddal, családoddal együtt, amíg meg nem ismersz egy fiút vagy lányt, aki úgy érzed, megváltoztatja az életed. Megismered közelebbrıl, rájössz, milyen csodás ember, és beleszeretsz. Körülötte kezd forogni a világ, minden figyelmed az övé lesz. Ez így nagyon szép és jó dolog, de ekkor jön egy probléma: a barátaid rossz szemmel kezdik nézni a kapcsolatodat, mert így ık háttérbe szorulnak. Ilyenkor két tőz közé kerülsz, és nem tudod eldönteni, hogy melyik a fontosabb: a barátok, akiket 1000 éve ismersz vagy a szerelmed, aki boldoggá tesz. Amondója vagyok, nem kell kétségbe esni, és egyiket választani, mert igenis megférnek egymás mellett és egyenértékőek. Nem vagyunk teljes emberek, ha nincs, aki szeret és támogat. Nem kell sem a barátokat elhanyagolni, sem pedig szíved választottját. Csak a barátok nem tehetnek boldoggá, sem egyedül a szerelem. Mindkettı kulcsa a boldogságodnak. Ha ilyen gondod akad, légy figyelmes mindkettıre, hogy jusson elég belıled azoknak, akiknek fontos vagy :-)! Fülöp Orsolya, X.A

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta.

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta. Hétfı - Kedd Multimédiás tananyag feldolgozása, egészséges tápanyagok címmel (elsı forduló) 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt!

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Tájékoztató füzet Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek 2012 Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Helen Doron Early English Oktató Központ A Helen Doron Gyerekangol Oktató Központ

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység Beszámoló Szabadtéri mozgásos tevékenység Iskola neve: Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mezőcsokonyai Tagiskolája Program időpont: 2015. június 15. Helyszín: Mezőcsokonyai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

VENCZEL JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA 2016. április 18 22.

VENCZEL JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA 2016. április 18 22. HÉTFŐ Az osztályközösség napja Osztály Tevékenység Időpont Helyszín Megjegyzés IX.A Osztályfőnöki tevékenység 216-os terem (játékok) IX.B Ipics-apacs (városismereti csapatverseny) Város, az osztályterem

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

******************************************************************

****************************************************************** Els évfolyam 1. szám 2015. szeptember-október ****************************************************************** Ismét itt az iskolaújság! Újból létrejött a Lila Suli diáklapja! A közremköd fszerkesztk,

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban A SIÓFOKI VAK BOTTYÁN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 5. ÉVFOLYAMOS TANULÓI RÉSZÉRE 2016.09.05-09 KÖZÖTT SZERVEZETT ERDEI ISKOLAI PROGRAM DOKUMENTÁCIÓJA Palkó

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Tövises az út a csillagokig

Tövises az út a csillagokig Tövises az út a csillagokig T á b o r i ú j s á g a z Ú r 2 0 1 5. e s z t e n d e j é b e n j ú l i u s h a v á n a k 2 8. n a p j á n C s í k c s o m o r t á n S z é k e l y f ö l d i Ve r s t á b o

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Nyári gyakorlat beszámoló

Nyári gyakorlat beszámoló Nyári gyakorlat beszámoló Készítette: Vándor Lilla Mikor megtudtam az iskolában, hogy van lehetőségünk külföldön gyakorlatozni, nem is hezitáltam, ahogy lehetett jelentkeztem a programra. El sem hittem,

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

Visszajelzések osztályoktól

Visszajelzések osztályoktól Visszajelzések osztályoktól 2014. 06. 18-ai napot töltöttük Önöknél. 3-8.osztályos tanulókkal. Már a szervezésben is rendkívül rugalmasan kezelték a kéréseimet a programokkal kapcsolatosan. Ezt tovább

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Felmérés a diákok iskolán kívüli tevékenységéről 2013-2014. Osztályfőnök:Száv a Ildikó. Az együttes/ szervezet neve

Felmérés a diákok iskolán kívüli tevékenységéről 2013-2014. Osztályfőnök:Száv a Ildikó. Az együttes/ szervezet neve Felmérés a diákok iskolán kívüli tevékenységéről 2013-2014 Osztály: X.A. Osztályfőnök:Száv a Ildikó A tanuló neve A tevékenység Helység Székely Levente labdarúgás Csíkszentmárton Kalló Attila gitár Újtusnád

Részletesebben

Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról

Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról BME Formula Racing Team 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy versenyautót építsenek és elsı és egyetlen magyar csapatként részt vegyenek

Részletesebben

LÁSS! Perıcsény Projekt

LÁSS! Perıcsény Projekt LÁSS! A mai napon, pénteken (december 11-én) projektnap volt a Raoul Wallenberg iskolában, ahol a 11.-es osztályokból a diákok választhattak, hogy milyen programon vesznek részt. Mi a vakfocira jelentkeztünk,

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Hargita Körzet: Székelykeresztúr (+ Székelyudvarhely) S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység 1. Fodor

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny

II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny A WATT- Erısáramú Tervezı, Szerelı és Szolgáltató Kft. második alkalommal rendezte meg a II. WATT-ETA Kupa Vegyes Páros Tenisz Versenyt Pécs Városi teniszélet

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Tartalom. Szellemi Diákolimpia versbe szedve. ECDL vizsga. Március 15. Sport az iskolában. Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el

Tartalom. Szellemi Diákolimpia versbe szedve. ECDL vizsga. Március 15. Sport az iskolában. Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el 2013. március-április II. évfolyam 7-8. szám Tartalom Szellemi Diákolimpia versbe szedve ECDL vizsga Március 15. Sport az iskolában Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el Természetismereti vetélked

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: HARGITA Körzet: CSÍK 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanító neve Az iskola neve Helység Tollbamondászám Feladatlap 1. Mihály Ábel

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága

A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága II. évfolyam 10. szám 2007. JÚNIUS A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága Előszó Itt az év vége! Mindannyian elfáradtunk. A vizsgák, küzdelmek a jobb jegyért lekötötték minden energiánkat. Ezért

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

,,Tele vagyunk fiatallal,,

,,Tele vagyunk fiatallal,, t a v a s z t ó l õ s z i g,,tele vagyunk fiatallal,, Vakáció, szabadidõ: mindannyiunk iskolája! A nyári, a családi, közösségi idõtöltés, a táborok, minden, ami nem az iskolában, nem a televízióban, nem

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

2010. évi helyszínek. Kecskemét-Matkó

2010. évi helyszínek. Kecskemét-Matkó Kecskemét-Matkó Lakosok száma: - Az esemény idıpontja: 2010.04.15 Helyszín: Óvoda Helybéli ismeretszerzık száma: 9 fı Segítı önkéntesek száma: 4 fı (Magyar Telekom munkatárs) Tiszabábolna Lakosok száma:

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat 2001. február 7. Név:.. Születési év: hó: nap: Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra szánt

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP 4. Alsó tagozat PROGRAM TERV

EGÉSZSÉGNAP 4. Alsó tagozat PROGRAM TERV EGÉSZSÉGNAP 4. Alsó tagozat PROGRAM TERV Balatonszabadi, 2014. Szeptember 26. Pedagógiai célok Célunk, hogy a kialakított programokkal, játékainkkal gyermekeknek emlékezetes és vidám időtöltést, felhőtlen

Részletesebben

Lúdbırzik nézd a tócsa, vad, vidám, kamaszfiús szellıkkel jár a fák alatt, s zajong a március. A fázós rügy nem bujt ki még, hálót se szı a pók, de

Lúdbırzik nézd a tócsa, vad, vidám, kamaszfiús szellıkkel jár a fák alatt, s zajong a március. A fázós rügy nem bujt ki még, hálót se szı a pók, de Lúdbırzik nézd a tócsa, vad, vidám, kamaszfiús szellıkkel jár a fák alatt, s zajong a március. A fázós rügy nem bujt ki még, hálót se szı a pók, de futnak már a kiscsibék, sárgás aranygolyók. Radnóti Miklós,

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Programtervezet Angol nyelvi verseny

Programtervezet Angol nyelvi verseny Programtervezet Angol nyelvi verseny Alsós nyelvi verseny 2014. november 24. 14:00 angol nyelvi verseny írásbeli forduló 2014. december 12. 14:00 angol nyelvi verseny szóbeli forduló 3 csoportban (3 2

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma

IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma Engedjék meg, hogy elıször egy pár mondatot mondjak magamról. Pályaelhagyó pedagógusból váltam könyvtárossá. Nem

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Beszámoló az AVG-ben zajlott adventi vásárról: Holényi Gábor:

Beszámoló az AVG-ben zajlott adventi vásárról: Holényi Gábor: Kik is vagyunk mi? Creative Gifts Zrt. néven, 2011 októberében megalakult vállalatunk, a Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola 12. évfolyamán. Csapatunk tagjai, nagyrészt tizennyolc éves és teljes

Részletesebben

Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat. Beszámoló

Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat. Beszámoló Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat Beszámoló Márciusban a felsı tagozatos diákokkal két órát töltöttünk el az iskolakertben, felmértük a kert

Részletesebben

ANGOL NYELVI VETÉLKEDŐ

ANGOL NYELVI VETÉLKEDŐ Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem című pályázat TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0494. számú Tanulj nyelveket és közlekedj okosan! projekt ANGOL NYELVI VETÉLKEDŐ Az angol nyelvi vetélkedőt a témahét utolsó napján

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

2014.Május.10 Rallycross Super 1600 Interjú

2014.Május.10 Rallycross Super 1600 Interjú 2014.Május.10 Rallycross Super 1600 Interjú Auerbach András Karimo: - Szia, András. Az ősz időd nem volt annyira rossz a többiekhez képest. Futamok során lett két 2. helyed. Hogy érezted a futamokat, illetve

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban FAZEKAS MIHÁLY FİVÁROSI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban 1. Elızetes megjegyzések A száz oldalas Vári Péter

Részletesebben

András és Krisztina: A nagy út

András és Krisztina: A nagy út András és Krisztina: A nagy út Külföldi Magyar Cserkészszövetség András és Krisztina: A nagy út Írta: Madzsarné Osvay Erzsébet Rajzolta: Pándiné Uray Erzsébet A Zöld Pajzsos Kiscserkészek részére Külföldi

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő (Előzetesen írtam!) Ezt a színházat megelőlegezem magunknak, mert csak hétfőn kerül rá sor. Én azonban nagyon rosszul vagyok, még

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum. X.H osztálya. bemutatja: a Zöld Iskola Projektben való részvételét

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum. X.H osztálya. bemutatja: a Zöld Iskola Projektben való részvételét A Bolyai Farkas Elméleti Líceum X.H osztálya bemutatja: a Zöld Iskola Projektben való részvételét A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem gyerekeinktől kaptuk kölcsön. Egy indián törzsfőnök Seattle -

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Egy éve a BÁNKIn. Közvélemény kutatás v2010.7.24. Ötletgazda: Shadow. Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül.

Egy éve a BÁNKIn. Közvélemény kutatás v2010.7.24. Ötletgazda: Shadow. Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül. Egy éve a BÁNKIn Közvélemény kutatás v00.7. Ötletgazda: Shadow Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül. http://hok.banki.hu Hallgatók a hallgatókért ./mechatronika Tanulni kell sokat, mert hirtelen jönnek

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben