Joannes Kájoni Szakközépiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Joannes Kájoni Szakközépiskola"

Átírás

1 Joannes Kájoni Szakközépiskola Mirıl olvashatsz? Interjúk, bemutatkozások *** Ez történt *** Megkérdeztük a Kájonisokat *** Megmérettettünk *** Közvetítı csoport *** Talentumok *** Tudtad-e hogy...? *** Évünk negyedik hónapjához érkeztünk, amely a mókázás hónapjává vált. Vajon miért? Talán azért, mert itt a tavasz, jó az idı és az emberek felszabadulnak, vidámak lesznek. A legvidámabb hónap lapszámában részletes beszámolókat olvashattok az iskola másképp hétrıl, ki milyen tevékenység szervezésében vett részt és hogyan sikerült ezt iskolánkban megvalósítania. Ki vett részt a városi gólyabálon? Ki szurkolt a Kájonis gólyáknak? Ebben a lapszámban a gólyabálról is többet megtudhatnak, akik nem látták az elıadást. Jó szórakozást az olvasáshoz! Remélem, mindenki talál magának érdekes olvasnivalót. Mihály Sarolta, XI. B Irodalom ColŃ literar *** SzakMA *** Kamasz - panasz *** Sport *** Jövı lapszámunkban ***

2 Interjúk, bemutatkozások Megkérdeztük Szilágyi László tanárurat 1. Mikor és hol született? A magyar forradalom évének, a francia forradalom éveiben szılıszüret havának nevezett Albert napján az Udvarhely széki Etéden születtem. 2. Hol töltötte gyerekkori éveit? Gyerekkori éveimet a Sóvidék több településén töltöttem, aztán fiatal koromban Korondon telepedtünk meg szüleimmel. 3. Van valamilyen emlékezetes gyerekkori csínytevése? A cipıgyárak jövedelméhez szüleim nagyon besegítettek. Órákig, napokig rúgtuk volna a bırt, focival keltünk és feküdtünk. Télen a sízés vette át a foci helyét, besíztük a vidék dombjait, gyakran a szomszéd faluban sötétedtünk, és egy alkalommal ott is szálltunk meg a szülık rémületére. Szerencsénk, hogy fiatal osztályfınökünk is velünk volt. 4. Hol végezte tanulmányait? A székelyudvarhelyi, jelenleg Tamási Áron nevet viselı gimnáziumban, majd a suceavai Ştefan cel Mare egyetem történelem - földrajz szakán végeztem. Itt megjegyzem, hogy mindig bíztam a székely - román barátságban. Ez tökéletes volt számomra és maradt is. 5. Mikor fogalmazódott meg Önben, hogy gyerekekkel szeretne dolgozni? A székelység iránti tisztelet, szeretet jegyében nevelkedtem, sokat hallottam a székelyekrıl, a talján háborúról, láttam a Vikingek és Winnetou filmeket. Kisgyerek koromban sok mindenre nem találtam magyarázatot. Negyedik osztályos voltam, amikor megszületett a döntés, történelmet fogok végezni. A székelység problémája napjainkban is éberen tart, az I.-es fokozati tudományos dolgozatomat is a székelyekrıl írtam, ennek ellenére sajnos még sok tisztázatlan kérdés van számomra is. A tanári pálya pedagógus családból való származásom eredménye is. Az említett pálya akkor szép és eredményes, ha a tanár és diák egyenlı félként dolgozik, kölcsönösen tisztelik egymást, és mindent megtesznek együtt az eredményességért. A gyerekekkel való foglalkozás szerintem úgy van, ahogyan említi a közmondás: evés közben jön meg az étvágy. Mindig van egy kis árnyoldal, amelyet meg kell világítani. 6. Hol, melyik iskolában dolgozott elıször? Korond községben, majd itt Csíkszékben, a csíkmenasági általános iskolában, a 12-es Nagy Imre általánosban, majd itt a Kájoniban. 7. Mióta tanít a Kájoniban? Az es tanévtıl. 24 éve. 8. Szeret olvasni? Mi a kedvenc könyve? A valós történelem témájú könyvek a kedvenceim, Bánki Vajk Emil Attila, a hun király élete az elsı helyen. 9. Szigorú tanárnak tartja-e magát? Határozottan. Az eredményes munka eléréséhez rend, fegyelem, tisztelet és ıszinteség szükséges. Ehhez szükséges a szigor, de becsületes, emberséges és demokratikus szigor

3 10. Aligazgatóként, hogyan látta az akkori iskolát, diákokat? Mik a különbségek? Beszélhetünk nagy eltérésekrıl? Az iskola bıvül modern technikákkal, didaktikai felszerelésekkel. A diákok (nebulók) nem változnak, talán egyre érettebbek minden szempontból. Nagy különbségekrıl, eltérésekrıl nem beszélhetek. Egyébként a nebuló az mindig nebuló kell legyen, ez a státusz sajátos, a kisebb - nagyobb csínytevésekkel, lógási lázzal, diákkori szerelmekkel, stb. A diákot állandóan foglalkoztatni kell, rá kell figyelni és követni kell a munkáját, mert ha nem unatkozik, hülyeségre gondol és meg is csinálja. 11. Hogyan jött az ötlet, hogy a diákokkal közösen Napóleonról írjon könyvet? Az 1995-ös iskolai évben egy történelem - társadalomtudomány szakosztályunk heti 3 órában tanulta a történelmet. Ügyesek, igyekvıek és szakik voltak. Napóleon személyisége címő esszével sikeres munkákat alkottak. Rájöttem, hogy megbízhatóak a diákok, ıszintén, ésszerően és reálisan véleményeztek. A gondolat megvolt, hogy egyszer majd összegezzük a X. osztályosokkal íratott esszék gondolatait, vezérfonalait. A megfelelı pillanat hiányzott, ez megszületett a tavalyi X. és az idei X. osztályok által írt esszék konklúzionálásával. A gondolat megért, és kis kézikönyvünk hamarosan megjelenik. Remekül dolgoztak a diákok. Dicsérem ıket. Köszönöm munkájukat és a történelem kedvelıknek ígérjük, hogy itt nem állunk meg, a következı imádott témám Attila, a hunok és a székelység. Kérdezett: Szabó Sarolta, XI. C Ez történt Tudj többet, légy jobb! rendezvények Általános mőveltségi vetélkedı Az Iskola másként héten a Diáktanács két programmal jelentkezett. Az egyik az Egy perc és nyersz, a másik az Általános mőveltségi vetélkedı. Az Általános mőveltségi vetélkedıt kedden kilenc órától szerveztük az osztállyal együtt. Azért mi, mert az osztályunkból hárman is jelentıs szerepet töltünk be a Diáktanácsban : Cojocaru Monica - sportfelelıs, Csíki Zsolt - alelnök, én, Szabó Sarolta - kulturális felelıs, de ott van Negru Réka osztályfınöknı is, mint a Diáktanács irányító tanára, aki segít sikeresebbé tenni minden munkánkat. Az osztályom szívesen segített a verseny lebonyolításában, így tılünk kerültek ki a versenyt felügyelık és a zsőritagok is. Benevezni lehetett a IX, X, XI. osztályokból. Összesen hét csapat vett részt: IX. A, C, E; X. A, D; XI. D, C. Egy csapat négy tanulóból állt, így huszonnyolcan versenyeztek, ami azt jelenti, hogy tavalyhoz viszonyítva nagyobb volt az érdeklıdés, hiszen a tavaly öt csapat volt. Mint kulturális felelıs összeállítottam a kérdéseket, s levezettem a versenyt. Már a verseny elején feloldódott az izgalom és a feszültség. Ötven kérdés volt. Ezek nem voltak nehezek, de nem is mondhattuk könnyőnek sem, mivel minél több témakört próbáltam érinteni. Talán nem is a kérdésekkel volt a nagyobb baj, hanem a különbözı hamis válaszok kitalálásával. A csapatok ettıl eltekintve nagyon ügyesek voltak, gyakran úgy tőnt, hogy a fél perces gondolkodási idı túl sok. A hangulat nagyon jó volt, sokat nevettünk. Ebbıl a vetélkedıbıl mindenki tanulhatott, mivel a helyes válaszokat is kivetítettük

4 Senki nem távozott üres kézzel : I. díj X. D osztály csapata; II. díj IX. C, IX. E osztályosok csapatai; III. díj XI. C osztály csapata; A másik három csapat részvételi oklevelet kapott. Reméljük, hogy jövıre is sikeresen meg tudjuk majd rendezni ezt a versenyt. Szabó Sarolta, XI.C Magyar irodalmi verseny jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat! (József Attila) Jó hangulat, játékosság és ugyanakkor komoly versenyszellem jellemezte az idén is megrendezett, már hagyományossá vált irodalmi versenyünket. A téma, József Attila élete és költészete, nem kis kihívást jelentett és alapos felkészülést igényelt. A szervezı magyartanárok örömére olyan nagy volt az érdeklıdés, hogy ezúttal külön-külön kellett megrendezni a IX-X. és a XI-XII. osztályosok versenyét. A résztvevık így vélekednek az idei versenyrıl: Amióta ebbe az iskolába járunk, minden évben résztvettünk a versenyen, és mindig nagyon jól éreztük magunkat. A verseny célja szerintünk az, hogy jókedvvel tanuljunk. Kilencedik osztályban még nem vettük elég komolyan a feladatot és tapasztalatlanok is voltunk, de tanultunk hibáinkból, és az utóbbi két évben mi lettünk a verseny gyıztesei (Baranyai Andrea, Kedves Lehel, Kánya Alpár és Nagy Szabolcs a XI. D osztályból). Csapatunk gyızelmét az segítette elı, hogy felosztottuk egymás között a könyvészeti anyagot, a feladatokat, de gyızelmünk meghatározó eleme volt a kreativitásunk is, hiszen az ezt igénybe vevı versenyszámokban kiemelkedıen teljesítettünk. Végeredményben mi úgy látjuk, hogy ez a verseny nemcsak egymás közötti megmérettetés, hanem jó szórakozás is, hiszen mindvégig remekül éreztük magunkat, és kellemes emlékek maradtak bennünk. Jövıre is szeretnénk mindenképp résztvenni a versenyen. Baranyai Andrea, Kedves Lehel, XI.D - 4 -

5 Csapatunkkal elıször vettünk részt a minden évben megrendezésre kerülı irodalmi vetélkedın, ami nagyon izgalmas és színes volt. Nagyon tetszett a dramatizációs feladat és a versírás. A verseny szoros volt, minden csapat nagyszerően teljesített, de végül a mi csapatunk, a Locsolók csapata (Keresztes Csongor, Vitus Szabolcs, Miklós L. Zsolt és Both István a X.A osztályból) nyerte meg a versenyt. Izgatottan várjuk a jövı évi folytatást. Both István, X.A Piac szimulációs verseny A hét folyamán több, iskolánkban megrendezett versenyen is részt vehettünk. Ezen versenyek egyike volt a Piac szimulációs verseny, amely által bepillantást nyerhettünk az üzleti életbe és a cégek mőködésébe, ami, valljuk be, nem is olyan egyszerő, mint gondoltuk. A versenyben a résztvevık öt fıs csapatokat alkottak. Láposi Dia tanárnı ismertette a szimulációs verseny szabályait. Ezt követıen kialakítottuk a csapatokat, vagyis a vállalatokat, minden csapat nevet választott. A mi csapatunk, a IX.A tagjai: Sinka Attila, Péter Anita, András- Pótsa Csongor, Barta Judit és Laczkó Barna voltak. Ezen kívül Kurkó Márk raktárosként, János Zsombor pedig felvásárlóként vettek részt a versenyben. A játék lényege az volt, hogy minden csoport, jobban mondva cég, papírkacsákat állítson elı a raktárosoktól vásárolt nyersanyagokból, majd eladja, lehetıleg minél magasabb áron, a felvásárlóknak. Mindezt egy teljes hétig kellett végezzük és minden nap hét percbıl állt. A hét perc alatt kellett minden nap nyersanyagot (papírt) vásárolnunk és minél több kacsát készítenünk, amelyeknek meg kellett felelniük a naponta változó piaci keresletnek, különben a nyakunkon maradtak. A kacsák árából bejött összegbıl kellett kifizetnünk a mindennapi költségeinket, amelyek néha meglehetısen soknak tőntek. Ilyenek voltak például a mőhely bérleti díja, a rezsiköltség, a társadalombiztosítás vagy az alkalmazottak bére, amit mindennap kézbe kellett kapniuk, ugyanis a napok végén jöttek az ellenırök, és hogyha bárhol bármi rendellenességet találtak, akkor pénzbírságot szabtak ki a cégre

6 Akiknek nem sikerült fedezniük a költségeket, hitelt vehettek fel a banktól, ám ez nem mindig bizonyult a legjobb megoldásnak, mivel a felvett hitel mindennap kamatozott, így csak növelte a kiadások értékét. A hetet minden cég nyereséggel kellett, vagyis kellett volna zárnia, hiszen ez volt a játék célja, viszont ez nem sikerült mindenkinek, sajnos nekünk sem, mivel a hét folyamán egy nagyobb kölcsönt vettünk fel, amit bár késıbb kamatostól visszafizettünk, ezek után már nem sikerült nyereséget produkálnunk, ezért csak második helyezést értünk el. János Zsombor és Kurkó Márk pedig különdíjat kaptak a legjobb felvásárló és a legjobb raktáros kategóriákban. Úgy gondolom, hogy mindenképpen hasznos volt ez a verseny mindenki számára, mert megfogalmazódott bennünk, hogy a gazdasági - pénzügyi eseményeket késedelem nélkül rögzíteni kell, mert csak így kaphat a tulajdonos pontos képet eszközeinek és kötelezettségeinek állapotáról és rájöttünk, hogy még nagyon sokat kell tanulnunk. Megértettük László Judit tanárnınk kívánságát: - Azt, hogy fedezzétek fel a számvitelt, mint mővészet, mint játék, mint tudomány, s akkor úgy fog menni, mint a KARIKACSAPÁS! Kájoni Csillaga Tehetségkutató verseny Barta Judit, IX. A Mint tudjátok, iskolánkban sok a tehetséges, s tehetségét megmutatni kívánó diák. Második alkalommal rendeztük meg az általatok is igen kedvelt Kájoni Csillaga elnevezéső tehetségkutató versenyt. A tevékenység megrendezése a X.B. osztály szervezésével, osztályfınökünk Nagy Ildikó koordinálásával és közbenjárásával valósulhatott meg. Milyen célból is rendeztük meg e versenyt? Elsısorban azért, hogy mi diákok jobban megismerkedhessünk, felfigyeljünk képességeinkre, és tanuljunk egymástól, többek legyünk egy-egy kedves elıadással, emlékkel, de fıleg azért, hogy e verseny segítségével valami szépet ajándékozzunk diáktársainknak. Ezekkel a gondolatokkal vágtunk neki a feladatnak, ami ugyanannyira, vagy talán még izgalmasabbnak ígérkezett, mint tavaly, hiszen még színesebbé szerettük volna varázsolni a hangulatot, s ezzel együtt magát a versenyt is. Elıször is osztályfınökünk szétosztotta köztünk a feladatokat, így mindenki kivehette a részét a munkából. Volt, akinek a verseny hirdetése volt a feladata, másnak a versenyzık összeírása, míg más fényképezett és videózott; - 6 -

7 személy szerint én a bemondó szerepét kaptam. A verseny napján izgatottan érkeztem az iskolába, és a sok ideges, várakozó ember láttán én is egyre türelmetlenebb lettem. A verseny elıtt egy órával még mindig nem voltunk tisztában a végleges versenyzık névsorával, az utolsó percekben is voltak jelentkezık. Végül tizenegyen versenyeztek. Engem az a megtiszteltetés ért, hogy én nyithattam meg ezt a sokszínő versenyt saját gondolataimmal. A zsőri is bemutatkozott László Judit könyvelés tanárnı, Nagy Ildikó informatika-matematika szakos tanárnı, Szıcs Izabella - iskolánk volt zenetanárnıje, és Márton Brigitta X.B. osztályos tanuló személyében, akik négy különbözı kategóriában értékelték a versenyszámokat: ének, hangszer, tánc, és ének/hangszer. A legjobbaknak bizonyultak: Holló Piroska - ének, Dimény Barnabás és Koncz Szabolcs - hangszer, Albert Lóránd - tánc, valamint János Zsombor és Lakatos Anita - ének/hangszer. Véleményem szerint - és úgy gondolom még rajtam kívül sokak szerint - egy nagyon színes, érdekes, emlékezetes versenyen vehettünk részt. Kedves versenyzık! Nagyon ügyesek voltatok! Ne csüggedjetek akkor sem, ha díjat nem szereztetek, hiszen ennél sokkal értékesebbet nyertetek: tapasztalatot, szép élményt, emlékeket, elismerést, hírnevet az iskolában, s ıszintén remélem, hogy ambíciót, ihletet, reményt is ahhoz, hogy tovább folytassátok! Köszönöm nektek (a szervezık nevében is), hogy részvettetek, a csodás élményeket, maradandó emlékeket, amiket nekünk, közönségnek ajándékoztatok! Várunk vissza jövıre is mindenkit, és persze szívesen várjuk az újakat is! Addig is gyakoroljatok, hogy jövıre is el tudjatok bennünket kápráztatni még színesebb, szebb, élménydúsabb elıadásaitokkal! Fehér Jennifer-Laura, X.B - 7 -

8 Ízelítı nagyanyáink örökségébıl Mi, a IX. D osztályfınökünk segítségével megszerveztük a hagyományırzı napot, amelynek azt a nevet adtuk, hogy Ízelítı nagyanyáink örökségébıl. A székely és gyimesi csángó hagyományokból állítottunk össze egy kis ízelítıt. Mindenki hozzájárult az osztályból, voltak régi hagyományos eszközök, például szenes vasaló, régi órák, terítık, ruházatok stb. Az osztályt két részre osztottuk, az egyik oldalára a székely hagyományos terítıket, eszközöket, a másik oldalára, pedig a gyimesi csángó eszközöket és terítıket rendeztük be. A jó hangulathoz a talpalávalót a IX. B osztályból Kurta Botond biztosította. Húsvét a nagyvilágban Pásztohy Enikı, Csíki Boglárka és Veres Imola tanárnık megszervezték Húsvét a nagyvilágban címő vetélkedıt. Minden versenyzı kapott egy versenylapot, és a folyosón kihelyezett színes képekkel illusztrált szövegbıl kellett kikeresniük a válaszokat a kérdésekre. Az nyert, aki minél helyesebben tudta megválaszolni a kérdéseket. A verseny díjazottjai: I. hely Rafain Csongor XI.D. Péter Imre XI.D. Dobribán Szilárd XI.D. II. hely Szıcs Kinga X.B III. hely Bodó Emese IX.B. Dicséretben részesültek: Szabó Lırinc IX.C és Demeter Katalin X.B Fehér Jennifer-Laura, X.B - 8 -

9 Elsısegélynyújtás-gyakorlat A X.B osztályban Pásztohy Enikı biológia tanárnı bemutatót tartott a helyes elsısegélynyújtásról. Kipróbálhattuk a szájon át való lélegeztetést és mesterséges szívmasszázst egy bábun, a segélyhívást, valamint megtanulhattuk a sebek és vérzések ellátását. Az egész osztály nagyon élvezte, és sokat tanulhattunk a gyakorlatokból. Köszönjük szépen a tanárnınek a gyakorlatot! Ajándékozás a napköziseknek A X.B osztály Mi, a XII.D osztály tanulói, Láposi Dia osztályfınöknınk kezdeményezésére újrahasznosítható anyagokból babaházat, garázst, társasjátékot készítettünk és elvittük ajándékba a Napocska napközibe. Az ovisok nagy érdeklıdéssel és örömmel fogadták ajándékainkat. Idıutazásként éltük meg, láttuk magunkat a kicsi székeken, ágyakban, kacagott a lelkünk

10 Elbúcsúztattuk a végzıs önkénteseket Április 2-án került sor a végzıs önkéntesek búcsúztatására. A XII. E osztályból Kósa Ágotának és Tankó Dalmának, valamint GerŃui Nikoletta, Kánya Klementina, Kosza Katalin, Salamon Sarolta, Sánta Emese, Vild Gabriella és Vándor Emese XII. F osztályos tanulóknak köszöntük meg az önkéntes csoport keretén belül kifejtett munkájukat. A meghitt beszélgetés során a végzısök felidézték az együtt eltöltött pillanatokat, a közös emlékeket, a tevékenységeket. Megható pillanatok voltak ezek, a szó néha elakadt, és az arcokon könnyek gurultak csendesen. Az emlékidézı percek végén megköszöntük végzıs iskolatársainknak a munkájukat, és ajándékkal leptük meg ıket. Büszkék vagyunk rátok, és reméljük, hogy mi, akik maradunk, nem térünk le arról az útról, melyet ti kitapostatok! Márton Brigitta és Szabó Szidónia X. B osztályos tanulók Német verseny A verseny április elsı hetén került megrendezésre. Mi, akik az iskolán belüli élet aktív résztvevıi vagyunk, tudjuk, hogy ez a hét a más szempontból megközelített iskolai tevékenységekrıl szól. Ezen az öt napon a diákoknak lehetıségük van kipróbálni magukat olyan szórakoztató rendezvényeken, melyek nem csak érdekesek, hanem csapatépítı jellegőek, és akár hasznosak is lehetnek. Egy ilyen programon vettem én is részt ezen a bizonyos héten. Bár a neve Német verseny, nekem mégis inkább egy szórakoztató tevékenységként maradt meg az emlékezetemben. Már tavaly is a résztvevık között szerepeltem, így nem volt újdonság számomra. Osztályfınökömtıl hallottam róla, így három buzgó osztálytársnımmel elhatároztuk, hogy csapatként is kipróbáljuk magunkat. Ezen a héten mindennek megvolt a maga helye és ideje, tehát a versenyeknek is. Ha valaki tudását szerette volna összemérni egy másik diáktársával, akkor a keddi nap erre megfelelı volt, ugyanis a versenyek ekkor kerültek megrendezésre. A német verseny ezen a napon 10 órakor kezdıdött. Mi is, mint a többi résztvevı a kijelölt osztályterembe vándoroltunk, leültünk a padokba és felmértük a vetélytársakat. Több osztály is képviseltette magát, különbözı évfolyamokból, végül öt csapat várta a kezdést. A versenyt a két szervezı tanárnı bemutatkozása nyitotta meg, majd a szabályokat és a feladatokat követtük figyelemmel és ezek tudatában kezdıdhetett a verseny

11 A feladatok megoldására öt asztal volt kijelölve, egy megoldott feladat után egy másik szomszédos csoporttal cseréltünk helyet, így a feladatok is gazdát cseréltek. A verseny témája a német nyelvő országok, tehát Németország, Ausztria és Svájc volt. Ezzel a három országgal kapcsolatos ügyességi feladatokat kellett megoldanunk. Minden csapat legjobb tudását alkalmazva oldotta a feladatokat, gondolkozott a szavak jelentésén, próbálta betájolni a térképen a különbözı nagyvárosokat és minél jobban teljesíteni. A feladatok megoldása után mi magunk kellett kijavítsuk munkánk gyümölcsét, de természetesen nem a sajátunkat, hanem egy másik csoport munkáját. Miután bizonyos szempontok szerint sikerült meghatároznunk a végsı pontszámot, megkezdıdött az eredményhirdetés. Bizonyára mindenki ugyanúgy izgult, mint mi. Utolsóként tudtuk meg a pontszámunkat, így nagyon jóérzés volt, hogy a szoros verseny köztünk és egy másik ügyes csapat között végül a mi javunkra dılt el, így büszkén fogadtuk az elsı helyezést. Nem számítottunk erre az eredményre, így boldogan és energiával feltöltıdve hagytuk el a termet. Ezen kívül meglepetés volt számunkra a könyvjutalom is, amit kicsit késıbb kaptunk meg, de annál nagyobb örömmel fogadtunk. Összességében szerintem ez a verseny egy pozitív élmény volt minden résztvevı számára. Sok új dolgot tudtunk meg errıl a három országról, és nagyon jól éreztük magunkat. Megérte elmenni, és több mint valószínő, hogy jövıben is képviseljük majd az osztályt, annyi különbséggel, hogy addigra már a 12-es számjegy fog a D bető mellett állni a versenylapunkon, és hogy ez a hét ismét egy újabb, frappánsabb nevet kap majd. Sebestyén Ágnes, XI.D Să joci (teatru) mai mult, să fii mai bun! Cu prilejul săptămânii Să ştii mai multe, să fii mai bun, catedra de limba şi literatura română din cadrul şcolii noastre a organizat a IV-a edińie a Concursului de dramatizări, concurs devenit deja cu tradińie, adresat tuturor elevilor pasionańi şi iubitori de teatru. Costumele, replicile, emońiile, fragmentele din piesele de teatru puse în scenă de micii actori, amuzamentul şi buna dispozińie, toate acestea i-au făcut, atât pe spectatori, cât şi pe reprezentanńi să tresară de bucurie şi să se delecteze cu personaje, precum Ilie Moromete, Iona, domnul Gavrilescu şi mulńi alńi eroi din operele literaturii române. Fiind un concurs, pe lângă tracul de pe scenă, concurenńii au avut mari emońii şi pentru că au fost examinańi de un juriu vigilent. Şi, deşi tońi elevii şi-au dat silinńa să redea exact trăirile şi sentimentele personajelor interpretate şi să impresioneze juriul prin costumańii ingenioase şi multă creativitate, concursul a fost câştigat de trupa de teatru alcătuită din elevi ai clasei a X-a F, cu o adaptare după piesa lui Marin Sorescu, Iona. Colegii noştri, aflańi pentru prima dată la un asemenea concurs sau activitate de gen, au fost, iată, suficient de motivańi şi de dedicańi pentru a acorda timp pregătirii lor şi seriozitate atât cât să impresioneze pe toată lumea şi să ia marele premiu

12 Indiferent de rezultate sau de premii, toată lumea s-a simńit minunat, juriul a declarat câştigători tońi participanńii la concurs, iar elevii au promis ca anul viitor să fie mai buni şi să îşi perfecńioneze talentul actoricesc descoperit cu ocazia acestui concurs. Egy perc és nyersz Kájonis módra Albert Andreea, clasa a X-a F Idén is sor került az Egy perc és nyersz vetélkedıre, a DT és a X.A megszervezésében. A Diáktanácsnak ezt a rendezvényét, mint DT elnök az osztályom segítségével szerveztük meg. Szerencsére különösebb nehézségeink nem voltak, könnyen le tudtuk bonyolítani. A tavaly Ferenc Gergı, az akkori diáktanács elnöke osztálytársaival és az alelnökkel, Vita Renátával szervezték meg, így tılük megkaptuk a kellékeket: ping-pong labdák, üveggolyók, üdítıs dobozok stb, valamint a játék leírását is. A sport nap reggelén berendeztük az osztályt, és kiosztottuk a feladatokat, vagyis, hogy ki melyik játékot vezeti le. Laptopról vetítettük a játékok leírását, de nem sokat használtuk, mert mindenki hamar megtanulta, így jól el is tudta magyarázni a résztvevıknek. Összesen nyolc próba volt: anyacsavar, csóváld a jojót, visszakézbıl, pohár piramis stb. A résztvevık számát illetıen nem igazán tudtuk, hogy kikre számíthatunk, de eljött három osztály és még azon kívül sokan mások. Szerintem elég sok kíváncsi diák nézett be és próbálta ki a játékokat. Sok olyan résztvevı volt, aki élı adásban is meg tudta volna állni a helyét. Voltak tanárok is, akik kipróbálták ügyességüket, és nagyon jól szórakoztak. A játékidı alatt mi is jól éreztük magunkat, szórakoztunk, ahogy a többi diák is. Köszönöm szépen a támogatást, köszönöm mindenkinek, aki részt vett az Egy perc és nyersz címő vetélkedın. Remélem, jövıre is megszervezzük, és akkor még több diák jön el. Tankó Barbara, X.A

13 Kirándulás Kóstelekre A Tudj többet, légy jobb hét keretén belül elhatároztuk (a XII. F osztály közössége), hogy a kirándulásra szánt pénteki napon Kósteleken leszünk jobbak, illetve Kóstelekrıl fogunk többet tudni. A távolságra való tekintettel már csütörtökön a déli órában a rossz idı ellenére elindultunk. A vonatút és az autóbuszos utazás után gyaloglás következett a régi magyar-román határvonalon (1. ábra), amelyet egy igazán emlékezetes lovas-szekerezés követett (2. ábra). Ez a napjainkban egyre ritkább utazási lehetıség kiváló hangulatot teremtett. 1. ábra 2 ábra A folyóvíz által kialakított völgyben haladva gyönyörő hegyvidéki táj tárult elénk. A nyolc kilométer hosszú szórványba, szalagfaluba érve, egy, a helybeliek által Csőrnek nevezett házba tértünk be. Itt tértünk nyugovóra is, azonban táncházi mulatságban volt részünk. Az este nagyon jó hangulatban telt, hiszen alkalmunk adódott megtanulni egy pár, eddig ismeretlen csángó tánclépést (3. ábra), népdalt, és volt, aki a gordonyt is meg tudta szólaltatni (4. ábra). 3. ábra 4. ábra A hosszú és eseménydús éjszaka után a reggelizés (kiadós tojásrántotta szalonnával), majd a szentmise és egy tartalmas beszélgetés következett a falu papjával, aki ismertette a falu történeti fejlıdését, demográfiai mutatóit és az ottani emberek életmódját. A kirándulás alatt a kósteleki iskolába is ellátogattunk, ahol épp a tojást festı gyerekek vártak minket. A kisiskolások népdalokkal tették színesebbé a napunkat. Az iskolából kitértünk a Gyepece dőlıre (5. ábra). Így egy kis kerülıvel értünk vissza a szálláshelyre

14 5. ábra 6. ábra Az idı nagyon gyorsan eltelt. Igyekezni kellett a finom ebéddel (6. ábra), amit az osztálytársaink (GerŃui Nikoletta és Vild Gabriela) szülei készítettek nekünk. Aztán felszedtük a sátorfánkat és hegyen-völgyön, árkon-bokron át nekivágtunk a kb. húsz kilométeres gyalogtúrának, amely a palánkai vonatállomásig tartott. (Ez a gyaloglás kulcsfontosságú volt, hiszen mindenki megtakaríthatott öt lejt - az autóbusz árát.). A gyaloglást a végén sebes futás váltotta fel annak érdekében, hogy elérjük azt a vonatot, amely Csíkszereda irányába tartott. A Kósteleki kirándulás mindenki számára örök emlék marad. Az ott töltött idıt végig a jó hangulat és a viccelıdés jellemezte. Ugyanakkor rádöbbentünk arra, hogy a kósteleki osztálytársaink, iskolatársaink minden hétvégen mekkora utat tesznek meg a hazájukig. Kovács Hunor, XII. F osztály Kájonisként a Városi Gólyabálon Már kiskorunkban elterveztük, hogy együtt Szilágyi Dalma Orsolyával (IX.C) szeretnénk gólyák lenni. Ez volt, úgymond, a kettınk álma. Tudtuk, hogy ezt nem szabad kihagynunk. Eljött a kilencedik osztály, és már az elsı héten sor került a gólyaválogatásra. Míg mindenki egyenként, mi ketten álltunk ki a szervezık elé. Jó emlék marad az az érzés, amikor megtudtuk, hogy gólyák lettünk. Ferencz Gergı kérdezte meg tılünk még a válogatás idején, hogy ha megnyeritek, akkor továbbmentek a városira? Mi erre rögtön egy igennel válaszoltunk. Csilip Árpika meg azt kérdezte, mikor kiálltunk, hogy ti együtt vagytok, vagy talán testvérek vagyunk? Mi meg egy jót nevettünk, mert nem ı volt az elsı, aki ezt kérdezte. Persze a válaszunk egy határozott nem volt. Az ezt követı 2 hónap nagyon fárasztó volt, minden nap próbákkal. Akadt sok nehézség a keringı megtanulásával, de a lelkes szervezıinknek hála minden sikerült. Mi eldöntöttük, hogy az egész gólyabálra való felkészülést és a gólyabált is úgy éljük át, hogy élvezzük azt, mert nem az volt a lényeg számunkra, hogy helyezést érjünk el

15 2012. november 16-án, a gólyabál napján viszont kellemes csalódás ért, mert elsı helyezést értünk el. Ez egy akkora dolog volt az életünkben, hogy föl sem tudtuk fogni. Soha nem felejtjük el, mert beteljesült az álmunk, melyet pici korunk óta tervezünk. Nagyon hiányoztak a próbák, de nem is a próbák, hanem a társaság, mert olyan volt, mint egy nagy család!!! Nagyon fognak hiányozni mind-mind!! Pár hét múlva kezdıdtek a próbák a Városi Gólyabálra. A gólyabál témája a CSOKIGYÁR volt, hat különbözı feladattal. Az elsı próba volt a bemutatkozó szöveg, itt egymást kellett bemutatnunk. Második próba a csokievés volt, ezzel sem akadt problémánk. Harmadik a kvíz volt, mely abból állt, hogy a csokoládéról és annak történelmérıl kérdeztek ki minket. Negyedik volt a,,jive nevezető tánc, számunkra ezt volt a legnehezebb megtanulni, de mindezek ellenére jól ment. Ötödik az improvizációs feladat volt, mely azt jelentette, hogy egy adott szituációból egy olyan történetet kellett kihoznunk szavak segítségével, hogy élvezze a közönség is. Utolsó volt az éneklés, mi a jól ismert Madagascar mesefilmbıl a Riszálom úgy is, úgy is -t énekeltük. A legvégén volt egy közös tánc melyet a,,joy of motion tánccsoport tanított be a szervezıknek és gólyáknak egyaránt. Ennek a gólyabálnak is úgy fogtunk neki, hogy jól érezzük magunkat. Büszkén képviseltük a Kájoni János Iskolánkat. Igaz, csalódás ért, hogy az iskolának nem tudtuk megszerezni az elsı helyet, csak a harmadikat, ám az boldogított, hogy a közönségdíjat mi kaptuk meg. Talán ez jelentett a legtöbbet számunkra, hogy nem csak 4 ember véleménye szerint, hanem több mint 1100 ember véleménye szerint lettünk az elsık. Hihetetlenül jó élmény volt ez a két gólyabál, életünkben olyan, melyet soha nem felejtünk el! Ezáltal is, szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik ránk szavaztak a közönségszavazásnál és a gólyabálokon nekünk szurkoltak. Hálásak vagyunk mindezért!!! Nagyon sokat jelentett ez nekünk! Benedek Balázs, IX. E

16 Megkérdeztük a Kájonisokat Hogy telt az iskola másként hét? Melyik nap tetszett a legjobban? Nagyon tetszett ez a hét, sok jó programon vettem részt. A mi osztályunk rendezte a tehetségkutatót, amelyen sok tehetséges diák vett részt. A szervezés nem volt egyszerő, voltak nehézségeink, de szerencsére mindent meg tudtunk oldani. Nekem a legjobban a pénteki nap tetszett, mert akkor az osztállyal elmentünk pizzázni. X.B Nekem személy szerint nagyon tetszett az idei iskola másképp hét, mert szórakozva tanultunk, kikapcsolódtunk, vetélkedıkön vettünk részt. Nekem a szerdai nap tetszett a legjobban, ahol a hagyományırzést gyakorolhattuk. Információkat tudtunk meg más falvak hagyományırzı szokásairól. Az osztályban falvédıket raktunk ki, az egyik osztálytársunk hegedült és táncoltunk is. Becze Hajnika, IX.B Jól telt az a hét, változatosak voltak a programok. Én megnéztem a román dramatizálást, ügyesek voltak a szereplık. Az osztállyal csütörtökön elmentünk az Egy perc és nyersz re, ahol jól szórakoztunk. A legjobban a focibajnokság tetszett, mert a mi osztályunk nyert. XI.E Nekem nagyon tetszett! A legjobb szerintem a hagyományırzı nap volt. Az osztályom is nagyon élvezte. Párnákat, falvédıket és különbözı tárgyakat vittünk. A vidéki diákok bemutatták saját falujukat. Táncoltunk és az egyik osztálytársam hegedült. Nekem ez a nap volt a legérdekesebb, ez fogott meg a legjobban. Remélem, még részt vehetünk ilyen tevékenységekben. Ambrus Abigél, IX.B Úgy érzem, hasznos volt az iskola másként hét, mert kipróbálhattam magam különbözı vetélkedıkön. Szerintem ilyen gyakorlatiassággal, mint például a piac szimulációs verseny, sokkal érthetıbbé, logikusabbá válnak a tanórákon szerzett ismeretek. Ezen kívül tetszett még a német csapatverseny is, mert sok érdekességet tudtunk meg Németországról. Jó volt a közös zumbázás is, az ilyen programok jól összekovácsolják az osztályt. Remélem, jövıre is ilyen választékos lesz a programkínálat. Györfi Rita, IX.E Az egész iskola másképp hét jobb volt persze, mint egy átlagos iskolai hét, nagyon jó programok voltak rendezve. Az osztályunkban a hagyományırzı nap és a sportnap hódított. A hagyományırzı napon egy páran beöltöztünk székelyruhába és táncoltunk, még a kilencedikesek is csatlakoztak hozzánk egy tánc erejéig. A sportnapon a fiúk nagyon ügyesek voltak és elég jól teljesítettek. X.A Az iskola másképp hét nagyon jól telt. A csütörtöki nap volt számomra a legjobb, amikor az egész osztállyal bowlingozni mentünk, és elıtte a tőzoltóságon mutattak be különbözı dolgokat. Balló Orsolya XI.C Nagyon tetszett az iskola másképp hét. A keddi nap volt számomra a legjobb, mert a mi osztályunk szervezte meg az Általános mőveltségi vetélkedıt, és örültünk, hogy jól sikerült. Csíki Zsolt XI.C Kérdezett: Tankó Barbara, X.A

17 Megmérettettünk Gazdasági Tantárgyak Országos Olimpiásza, Arad 2013 Cozianu Emil-Cristian, iskolánk XII.C osztályos tanulója, Hargita megye Gazdasági Tantárgyak Olimpiásza versenyének elsı helyezettjeként részt vett az Aradon megrendezett országos olimpiászon. A Hargita megyei diákok Sükösd Annamária tanárnı vezetésével vettek részt a versenyen. A több mint félnapos utazás kimerítıen hatott, csökkentette a teljesítıképességet, ráadásul hiányoztak a megfelelı kollégiumi feltételek is, ezek közül megemlítenénk a főtés, a higiénia és az ideális étkezés hiányát. Az olimpiász április 2.-án, az aradi Közgazdasági Kollégiumban vette kezdetét, és három napon keresztül tartott. A verseny két szakaszból állt: írásbeli és gyakorlati részbıl, ez utóbbi nem a konkrét gazdasági gyakorlatot jelentette, helyette szintén az íráson alapuló feladatmegoldást választották. A megmérettetés egy több mint 6 oldalas tétel kidolgozásával indult, az erre szánt idı pedig maximum 3 óra volt; amit még fontos kiemelni, hogy ez idı alatt tilos volt írószeren kívül bármilyen segédeszközt használni. A tétel tartalmának jelentıs hányadát a vállalati finanszírozás szaktantárgy képezte, ami nehézséget okozott, ugyanis magas szintő tananyagismeretet igényelt, a maradék arányban marketing, pénzügy és adórendszer- ismeretek szerepeltek. A két szakasz között pihenınapot jelöltek ki, hogy enyhítsék a résztvevık terhelését, ezen a napon lehetett még ismételni, de ebben az esetben célszerőbb volt a lazítást, a városnézést választani. A harmadik és egyben az utolsó napon a gyakorlati feladatokra került sor. A nehézségi szintet ugyanúgy elérve, jól megdolgoztatták az agytekervényeket, a fejben történı számítások folyamán könnyő volt hibázni, elég volt egy picit tévedni, és már jókora mínusz pontot lehetett szerezni. Persze, vidám pillanatokból sem volt hiány, az új ismerısök, a nevetések és a búcsúbuli szinte feledtették a folyamatosan esıvel küszködı, borús idıjárást. Összegezve, sok újabb tapasztalattal és nem kevesebbel, mint a megyei elsı helyezéssel büszkélkedhet iskolánk tanulója. Darvas Zita-Katalin, XII.C

18 Közvetítı csoport Interjú a közvetítı csoport egyik tagjával A közvetítı rovatban hétrılhétre olvashatunk különbözı konfliktussal kapcsolatos témákról, illetve az iskolában mőködı közvetítı csoport eseményeirıl. Most egy közvetítı tanulót, osztálytársamat, Kedves Orsolyát faggatom tapasztalatairól. Mi a közvetítés? A közvetítés irányított beszélgetés, mely szabályok szerint zajlik és a konfliktusokat, problémákat próbálja megoldani, rávezetéssel, két közvetítı részvételével. Mióta mőködik a suliban a közvetítı csoport? A sulinkban 2012 márciusától mőködik a közvetítı csoport. Hányan vagytok a csoportban? 17 diák van a közvetítı csoportban. Milyen helyzetekben kereshetünk meg benneteket? Például ha összevesztél egy társaddal, ha bántottak, kigúnyoltak vagy kiközösítve érzed magad, de más problémák esetén is szívesen fogadunk benneteket. Fizikai bántalmazásokkal kapcsolatos konfliktusokkal azonban nem foglalkozunk. Miként fordulhatunk hozzátok? Felkereshettek az osztályunkban, de a pszichológus tanárnınél is érdeklıdhettek felılünk. A közvetítık névsorát megtaláljátok a földszinten elhelyezett pannón. Osztályfınökötöknek is szólhattok, ha valami problémátok van, és minket nem találtok. Eddig hány közvetítés volt a suliban? Két közvetítés volt, mert egy személy visszamondta a harmadik közvetítést. Hogy zajlik a közvetítés? A közvetítésnek 10 lépése van: 1. Berendezzük a termet 2. Üdvözöljük a résztvevıket 3. Ismertetjük a szabályokat 4. Meghallgatjuk a konfliktusban lévıket 5. Feltárjuk a közös érdekeket 6. Átgondoljuk a lehetséges megoldásokat 7. Megoldást keresünk 8. Leírjuk a történteket 9. Kitöltjük a döntési nyomtatványt 10. Kiértékeljük a közvetítést

19 Hol és kitıl tanultátok a közvetítést? A közvetítést iskolánkból négy tanárnıtıl tanultuk: Tıkés Éva pszichológusnıtıl, Negru Réka, György Emıke és Láposi Dia tanárnıktıl. A nyáron részt vettünk, ahogy már olvashattátok az iskolaújságból, egy konfliktuskezelı táborban Marosfın és ott is nagyon sok tanár segítségünkre volt a tanulásban és a fejlıdésben (Mechtild Eisfeld - Németországból, Pöllnitz Ilona, Gál Katalin tanárnık). A táborban tanultunk egy nagyon szép és elgondolkodtató perzsa közmondást: Van egy hely az igazad van és nincs igazad-on túl, ott találkozunk!!! Ez románul egy szól: Există un loc dincolo de ai dreptate şi greşeşti, acolo ne întâlnim!!! Miért vagy közvetítı? Azért mert nagyon szeretek emberekkel beszélgetni, de fıleg segíteni nekik, hogyha valami problémájuk akad. Amikor meghirdették, hogy indul egy ilyen csoport az iskolában, nagyon jó ötletnek tartottam, és jelentkeztem én is. Nem bántam meg, sıt nagyon szeretem, hiszen segíthetek és segíthetünk Nektek problémáitok megoldásában. Mit üzensz a diákoknak, tanároknak? A diákoknak üzenem, hogy ne féljetek eljönni hozzánk, hogyha valami problémátok akad az iskolában, konfliktusba keveredtek stb., hanem bátran jöjjetek hozzánk, mi segítünk nektek!!! A közvetítés bizalmas, ami azt jelenti, hogy aki hozzánk fordul, annak a problémáit nem mondjuk tovább. Titokban tartjuk a közvetítés alatt hallottakat, sıt azt is, hogy ki jelentkezett közvetítésre. Amit még fontosnak tartok: nem ítélkezünk, nem bíráskodunk senki fölött. A tanárokat kérem, hogyha látnak bármilyen konfliktust az iskolában diákok között, akkor szóljanak irányító tanárainknak, hogy segíthessünk nekik. Kérdezett: Lacz Szilvia XI.C. osztály

20 Talentumok Koncsag Tamás vagyok, 16 éves, és a IX.D osztály turisztika szakos tanulója. Idén télen volt meg a 8. síszezonom. A sífutást ben kezdtem Borbáth István Ágoston tanár úrral, majd késıbb Gecse Izabella lett az edzınım. Miután elsajátítottam a sífutás technikáját, ben áttértem a biatlonra. A biatlont, más néven sílövészetet légpuskával tanultam meg, amivel 10 m - rıl kellett lıni 2,5 cm átmérıjő korongokra, amíg nem kezdtem nagypuskával lıni. Ez idı alatt többszörös országos I., II. és III. helyezéseket értem el. Amint ben,,felnıttem a nagypuskához, Márton Simon lett a fıedzım, mellette Gecse Izabella tanárnı és Balázs Zsolt tanár úr készítettek fel a versenyekre. A nagypuskás versenyeken fekvı és álló pozícióban kell lıni 4,5 cm, illetve 11,5 cm átmérıjő korongokra, a sprint próbán egyszer, a hosszú és az üldözı próbákon pedig kétszer. A nagypuskás versenyeken többször lettem országos I., II. és III. helyezett. Most készülök a ös ifjúsági téli olimpiára, ami Ausztriában kerül megrendezésre. Próbálom az iskolai lemaradásokat bepótolni, és még szabadidıt is beiktatni a napi programomba. Ez a sport rengeteg munkával, áldozattal és fáradtsággal jár. Sok kitartásra van szükség és nagyon kell szeretni, másképp nem lehet jó eredményeket elérni. Remélem, hogy a továbbiakban is el tudok érni szép eredményeket

21 Tudtad-e hogy? Ki az a Nobel-díjas magyar származású kémikus, aki április elsején született, és ki az a Nobel-díjas fizikus, akinek most áprilisban volt születésének 155. évfordulója? Zsigmondy Richárd Nobel-díjas osztrák kémikusról van szó, a kolloidkémia úttörıjérıl, aki 1865 április elsején született Bécsben. Szülei magyarok voltak, ı is tudott magyarul, ezért tartják számon a magyar származású kémikusok között. Egyetemi tanulmányait a bécsi Orvosi Egyetemen, majd a Mőszaki Fıiskolán folytatta ben Münchenbe ment, ahol doktori címét is megszerezte. Az 1903-ban létrehozott ultramikroszkóppal bizonyította, hogy a kolloid oldatok heterogén rendszerek, és átmenetet képeznek a szuszpenziók és az oldatok között ben elnyerte a Nobel-díjat a kolloid oldatok tanulmányozásáért és az ultramikroszkóp feltalálásáért. Feltalálta a membránszőrıt és az ultraszőrıt, melyen baktérium nagyságú részecskéket lehetett elválasztani szeptember 23.-án Göttingenben, Németországban halt meg. Nevét egy 70 km-es átmérıjő kráter ırzi a Holdon. 155 éve született, 1858 április 23.-án Kielben Max Karl Ernst Ludwig Planck, Nobel-díjas német fizikus, a hatáskvantum felfedezıje. Albert Einstein mellett ı rakta le a modern fizika alapjait. Fiatalkorában tehetséges zenész volt, több hangszeren játszott (zongora, hegedő, cselló), még zenét is komponált, de végül a fizika tanulmányozása mellett döntött. Tanulmányait a müncheni egyetemen kezdte, majd Berlinben folytatta. Tudományos tevékenységének elsı eredményei a termodinamika második fıtételéhez kapcsolódnak. A feketetest-sugárzás képletét ı vezette le, annak feltételezésével, hogy az energiának csak diszkrét értékei lehetnek. Az energia tehát egy kis értéknek (E=hν) az egész számú többszöröse. Tiszteletére a h-t Planck féle állandónak nevezzük, a kvantummechanika egyik alapvetı állandója: h = 6, (29) x J s 1947 október 4.-én Göttingenben halt meg, egészen haláláig részt vett a tudományos életben, elıadásokat tartott, tudományos cikkeket írt. Negru Réka tanárnı

22 Irodalom - ColŃ literar Száz éve született Weöres Sándor (1913, Szombathely 1989, Budapest) Gyerekkornak elsı mondókáit az ı színes, csengı-bongó, dallamos sorai követték, lehet, hogy a nevét se tudtuk, de éreztük: jólesik fülünknek a zeneiség, a gondosan összeszabott szóáradat, a derő, a szeretet, amivel lelkünket simogatta, ápolta. Sokoldalú munkásságot mondhatott magáénak, költı, író, irodalomtudós, mőfordító és Ember volt egyszemélyben. Kiváló formamővész, felismerte nyelvünk csodálatos kincsestárát, hajlékonyságát, ezt használta fel verseiben. Újszerőt alkotott, szokatlan szókapcsolataival, jelzıs szerkezeteivel, de fıleg alliterációkra, rímekre alapozott, egyedi látásmód, egyedi hang szólal meg írásmővészetében. Legismertebb versei: Ha a világ rigó lenne, Galagonya, Bóbita, Kutyatár, Csiribiri, Valse triste, Psyché, élete végén filozófiai írásokat, elmélkedéseket is közöl. Rövid esszéi A teljesség felé címő könyvében jelentek meg, amelynek bevezetıében Hamvas Bélának, mesterének mond köszönetet, sok közös vonás fedezhetı fel a két alkotó között. Költészetének gyökereit a Hála áldozat címő versében fogalmazza meg: Szememnek Ady nyitott új mezıt, Babits tanított ízére a dalnak és Kosztolányi, hogy meg ne hajoljak azt-ezt kívánó kordivat elıtt. Kölyök-idım mennykárpitján lobogtak mint csillagok, vezérlı tőzjelek. Hol a gyönyör már? jaj, csak a gyerek érzi minden pompáját a daloknak. De mit tılük tanultam: ırzöm egyre. Három kanyargó lángnyelv sisteregne ha fejemet izzó vasrácsra vetnék. Oltáromon vadmacska, páva, bárány: három költı elıtt borul le hálám, Bár a homokban lábnyomuk lehetnék. Olvassátok mőveit, ajánlom szeretettel, Dienes Zsófia

23 Câte cărńi citeşti, atâtea vieńi trăieşti! Un thriller istoric negru, dens, cu multe cunoştinńe, Codex Siracuza, de Jim Nisbet, este o carte la al cărui final regreńi că ai ajuns atât de repede. Cam aşa ar putea fi caracterizată această carte, pe care nu o pońi lăsa din mână odată ce ai început să o lecturezi. Metafore fabuloase, umor extravagant, dialoguri create cu o artă desăvârşită, întâmplări care te Ńin cu sufletul la gură, un tur al misterului care îl prinde pe cititor în capcana râsului şi a groazei. Un manuscris antic de o valoare inestimabilă, care dezvăluie viańa fiului împărătesei BizanŃului, Teodora, transformând coşmarul în cotidian. Toată acńiunea cărńii este filtrată şi explicată prin intermediul personajului principal şi al monologului său, această redare subiectivă la persoana întâi făcând parte din şarmul volumului. Povestea împărătesei îşi găseşte reflexia şi în prezent (pentru că istoria are obiceiul să se repete), romanul reuşind să împletească istoria cu iubirea, sarcasmul, cinismul şi cu relatări istorice din lumea artistică. O carte extraordinară, care mi-a plăcut tocmai pentru registrul diferit de folosire a limbajului, prin relańia dintre personaje, prin modul în care autorul concepe întreaga întâmplare, dar şi prin subiectul abordat, aflând astfel şi lucruri interesante despre personaje istorice celebre, o carte ce merită citită şi analizată de tońi iubitorii de romane misterioase şi nu numai! Albert Andreea, clasa a X-a F SzakMA Beiratkozás a szakmai oktatásba a es tanévre Válaszd a saját utad! - a szakmai oktatás fejlesztésének programja A program kétéves szakmai felkészülést kínál, melynek célja a szakképesítés megszerzése. A szakoktatás a IX. osztály elvégzése után kezdıdik. A program célja: Egy szakképesítés és az azt igazoló bizonyítvány megszerzése A program elvégzése után lehetıség a tanulmányok folytatására a líceumi oktatásban

24 Induló szakok a szakoktatásban a es tanévben A program felépítése: Szakács Bolti eladó / Kereskedő I. Év II. Év A gyakorlati felkészítés a program 60 %-át teszi ki (40 % elmélet) Összevont gyakorlat 6 hét gazdasági egységnél A gyakorlati felkészítés a program 75 %-át teszi ki (25 % elmélet) Összevont gyakorlat 5 hét gazdasági egységnél Vizsga Az iskola szervezi együtt a gazdasági egységekkel Ha nem sikerül, a következı tanévben újból lehet vizsgázni. Ha NINCS meg a szakképesítési bizonyítvány, akkor is lehet FOLYTATNI a tanulmányokat a líceumban. Részt vehetnek a Válaszd a saját utad! programban: Akik a líceumi IX. osztályt elvégezték Akik elvégezték a IX. osztályt, de utólag abbahagyták tanulmányaikat Akik elvégezték az ipari iskolát (Şam) Iratkozás a programba: I. szakasz: május II. szakasz: június III. szakasz: augusztus A beiratkozási iratcsomó kell tartalmazza a következı iratokat: beiratkozási típuskérés születési bizonyítvány vagy személyazonossági igazolvány másolata az utolsó elvégzett osztályt igazoló dokumentum Alaposabban tájékozódhattok a Válaszd a saját utad! programról: az iskola titkárságán, honlapon, valamint az ingyenesen hívható hargitai számon. Borbély Botond, igazgató

25 Tanulmányi kirándulás Az iskola másképp hét legutolsó napjára, az osztályfınöknınk ajánlására, beterveztünk egy tanulmányi kirándulást, amely Brassóba vezetett. Péntek reggel Negru Réka osztályfınöknınkkel és Kinda Lujza tanárnıvel 26 diák indult útnak. Kirándulásunk célja legfıképpen a Metro meglátogatása volt, mivel elıre meg volt beszélve, hogy várni fognak minket, és bemutatják nekünk az áruházat. Mindez így is történt, vonattal érkeztünk Brassóba, ahonnan a Metroig busszal folytattuk utunkat. Az áruházba érkezve örömmel fogadtak minket, ezt követıen román nyelven meséltek nekünk az üzletlánc megalapításáról és további fejlıdésérıl világ- és Románia szerte. Ezután körbevezettek az üzletben, sokan találtuk érdekesnek, mert voltunk, akik még sosem jártunk ide, és bizony láttunk meg hallottunk új dolgokat. Távozásunk után úgy döntöttünk, hogy más nagyobb üzletben is körülnézünk. Következı állomásunk a Carrefour volt, aminek persze mindenki örült, mert Mc Donald s is van ott. Kis pihenı és kajaszünet után mindenkinek másfél óra állt rendelkezésére, hogy a környéken levı üzletekbe mehessen, vagyis több választási lehetıség volt: Decathlon vagy közeli nagyobb üzletek. Miután mindenki végigjárta kedve szerint a boltokat, elmentünk a közeli buszállomáshoz, és vártuk a vonatállomásra vezetı buszt. Eközben számos osztálykép készült, vidám pillanatokkal. A vonatállomásra érkezve már nem kellett sokat várnunk a hazainduló vonatra. Utazás közben is jó volt a hangulat, az idıjáráshoz viszonyítva, ami útközben igencsak megromlott. Csíkszeredába érve már esett az esı. Itt lassan felbomlott az osztály, és mindenki igyekezett haza. Tartalmasan telt ez a nap. Sokat láttunk és tanultunk is egyben. Mindenkinek tetszett a kirándulás, sajnos 4 osztálytársunk nem tarthatott velünk, de ık is részesültek az élményekbıl a beszámolóink alapján. Köszönjük szépen Negru Réka osztályfınöknınek és Kinda Lujza tanárnınek az élménydús kirándulást! (XI.C osztály) Cojocaru Monica, XI.C

26 Kamasz - panasz Barátság vagy szerelem? Melyik a fontosabb? Gyakori kérdés a fiatalok körében. Szerintem ti is fölteszitek néha magatoknak. Nehéz kérdés, de nem lehetetlen megválaszolni. Nézzük elejétıl a történetet: éled boldogan az életed barátaiddal, családoddal együtt, amíg meg nem ismersz egy fiút vagy lányt, aki úgy érzed, megváltoztatja az életed. Megismered közelebbrıl, rájössz, milyen csodás ember, és beleszeretsz. Körülötte kezd forogni a világ, minden figyelmed az övé lesz. Ez így nagyon szép és jó dolog, de ekkor jön egy probléma: a barátaid rossz szemmel kezdik nézni a kapcsolatodat, mert így ık háttérbe szorulnak. Ilyenkor két tőz közé kerülsz, és nem tudod eldönteni, hogy melyik a fontosabb: a barátok, akiket 1000 éve ismersz vagy a szerelmed, aki boldoggá tesz. Amondója vagyok, nem kell kétségbe esni, és egyiket választani, mert igenis megférnek egymás mellett és egyenértékőek. Nem vagyunk teljes emberek, ha nincs, aki szeret és támogat. Nem kell sem a barátokat elhanyagolni, sem pedig szíved választottját. Csak a barátok nem tehetnek boldoggá, sem egyedül a szerelem. Mindkettı kulcsa a boldogságodnak. Ha ilyen gondod akad, légy figyelmes mindkettıre, hogy jusson elég belıled azoknak, akiknek fontos vagy :-)! Fülöp Orsolya, X.A

Liceul Tehnologic Joannes Kájoni Szakközépiskola

Liceul Tehnologic Joannes Kájoni Szakközépiskola 2015. április 8. szám VII. évfolyam Liceul Tehnologic Joannes Kájoni Szakközépiskola Miről olvashatsz? Ez történt... Megkérdeztük a kájonisokat Talentumok Irodalom - Colţ literar Megmérettettünk Emlékeztető

Részletesebben

Joannes Kájoni Szakközépiskola

Joannes Kájoni Szakközépiskola Joannes Kájoni Szakközépiskola Miről olvashatsz? Megkezdődött... Gondolatok a tanév kezdetén *** Interjúk, bemutatkozások *** Ez történt *** Megkérdeztük a Kájonisokat *** Közvetítő csoport *** Talentumok

Részletesebben

Joannes Kájoni Szakközépiskola

Joannes Kájoni Szakközépiskola Joannes Kájoni Szakközépiskola Miről olvashatsz? Interjúk, bemutatkozások *** Ez történt... *** Megkérdeztük a Kájonisokat *** Megmérettettünk *** Tudtad-e hogy... *** Emlékeztető *** Irodalom-Colţ literar

Részletesebben

Bolyais lányok a kecskeméti Bolyaiban

Bolyais lányok a kecskeméti Bolyaiban 2010.12.28. Népujság Bolyais lányok a kecskeméti Bolyaiban Marosvásárhely testvérvárosában, Kecskeméten évente nagy tisztelettel emlékeznek városunk szülöttére, a híres matematikus Bolyai Jánosra, születésnapja

Részletesebben

A Szippancsok a Kincsvadászat nyertesei

A Szippancsok a Kincsvadászat nyertesei A Szippancsok a Kincsvadászat nyertesei 2011.12.13. Népujság A Marosvásárhelyi Kulturális Központ által kezdeményezett online vetélkedı a végéhez érkezett. Az október utolsó hetében indult verseny végleges

Részletesebben

lőszó 2012. A Szent László Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont diáklapja

lőszó 2012. A Szent László Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont diáklapja 2012. má jus A Szent László Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont diáklapja lőszó E Hajdani és lesz-majd Iskolanapok margójára Iskolanap mára már közismert, talán kicsit el is koptatott, diáknak és tanárnak

Részletesebben

Kájoni-sok(k) Joannes Kajoni Közgazdasági Szakközépiskola. 2012. január-december 3.szám IV.évfolyam. Mirıl olvashatsz?

Kájoni-sok(k) Joannes Kajoni Közgazdasági Szakközépiskola. 2012. január-december 3.szám IV.évfolyam. Mirıl olvashatsz? 2012. január-december 3.szám IV.évfolyam Kájoni-sok(k) Joannes Kajoni Közgazdasági Szakközépiskola Mirıl olvashatsz? Mekérdeztük a Kájonisokat... Karácsonyi pásztorjáték Osztálydíszítı verseny Karácsonyi

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

KFG Hírlevél 4. szám - 2013. október

KFG Hírlevél 4. szám - 2013. október Köszöntő Kedves Olvasók! A KFG Hírlevél második évfolyamának első számát ajánljuk figyelmükbe, melyben hírt adunk a nyár és a tanévből eddig eltelt két hónap eseményeiről. Bemutatjuk szeptembertől itt

Részletesebben

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk!

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! 2 0 1 2. Á P R I L I S Éle tké pe k Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! A HÚSVÉT VARÁZSA - RÉGEN Húsvét közeledtével,

Részletesebben

VOLUNTAS. 10 perc. az öltözőben 20. oldal. exkluzív. parlamenti ifjúsági nap 2. oldal. a szerencsés 13 3. oldal

VOLUNTAS. 10 perc. az öltözőben 20. oldal. exkluzív. parlamenti ifjúsági nap 2. oldal. a szerencsés 13 3. oldal exkluzív VOLUNTAS A KAPOsváRI TánCsICs mihály gimnázium lapja 7 Xl. ÉvfOlyAm, 2. szám 7 2009. november parlamenti ifjúsági nap 2. oldal a szerencsés 13 3. oldal 10 perc Kitüntették Dr. Miklós Endréné tanárnőt

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Eseménynaptár A KÓ S KÁ R OL Y S Z AKK ÖZ ÉP I SK OLA D I ÁKL AP JA S E P SI S Z E NT G YÖ R G Y

Eseménynaptár A KÓ S KÁ R OL Y S Z AKK ÖZ ÉP I SK OLA D I ÁKL AP JA S E P SI S Z E NT G YÖ R G Y A KÓ S KÁ R OL Y S Z AKK ÖZ ÉP I SK OLA D I ÁKL AP JA S E P SI S Z E NT G YÖ R G Y A T A R T A L O M B Ó L Maturándusz 2 Farsangi Mulatság 3 DT - HÁRIT 3 A víz világnapját ünnepeltük 4 Március 15 - Szónoki

Részletesebben

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM REFORMÁCIÓ İSZI HÁLAADÁS Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki

Részletesebben

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat. Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. JÚLIUS 13.

Részletesebben

2 3 4 Bevezetı Dunaújvárosról nem könnyő feladat írni. Ezt a csaknem hat évtizedes várost sokféleképpen értékelik. Születését viszont egységesen, a semmibıl nıtt ki. Ahogy a régi feljegyzések is írják,

Részletesebben

odafigyelünk a vízfogyasztásra, a hulladékkezelésre, a természettel való kapcsolatunkra. Célunk volt, hogy a gyerekek szemléletmódját

odafigyelünk a vízfogyasztásra, a hulladékkezelésre, a természettel való kapcsolatunkra. Célunk volt, hogy a gyerekek szemléletmódját Bethlen Gábor Általános Iskola Székelyudvarhely 26. szám 2014. december 17. Környezeti nevelés a Bethlen Gábor Általános Iskolában Tennünk kell ahhoz, hogy szebb és tisztább legyen a környezetünk, együtt

Részletesebben

Vox Juventutis. Vox Juventutis. Anul şc. 2010/2011 es tanév Nr. V. / Ötödik szám. Dragi Elevi!

Vox Juventutis. Vox Juventutis. Anul şc. 2010/2011 es tanév Nr. V. / Ötödik szám. Dragi Elevi! Vox Juventutis revista elevilor Grupului Şcolar Cserey-Goga Iskolacsoport diákjainak lapja Crasna Kraszna Anul şc. 2010/2011 es tanév Nr. V. / Ötödik szám Revistă editată de : Vox Juventutis Grupul Şcolar

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium havilapja

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium havilapja 2015. június A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium havilapja XI. évfolyam 6. szám 2014/2015: A MEGÚJULÁS ÉVE TARTALMASAN TÖLTÖTT, PIHENÉSBEN ÉS ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG NYÁRI SZÜNETET

Részletesebben

Fasori Hírmondó. Kezdôdik a nyár, sorban érnek a gyümölcsök. A sor a korai cseresznyével

Fasori Hírmondó. Kezdôdik a nyár, sorban érnek a gyümölcsök. A sor a korai cseresznyével Fasori Hírmondó A BUDAPEST - FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA 2015/1. SZÁM TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK! Fény és gyümölcs Kezdôdik a nyár, sorban érnek a gyümölcsök. A sor

Részletesebben

MÁTYÁS HÍRLEVÉL AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

MÁTYÁS HÍRLEVÉL AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK Az Értelem Odüsszeiája Országos Kreatív Bajnokság (csapat) Molnár Alexandra 4.b 1. Kovács Natália 4.b 1. Rebek Petra 4.b 1. Krepsz Gabriella 4.b 1. Lőrincz Laura 4.b 1. Minkó Roland

Részletesebben

2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl

2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl 2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl Összeállította: Uszanov Natasa és Dzjadiga Nelli 2009 Bemutatkozás. Kik vagyunk? 1.) Bemutatkozás. Kik

Részletesebben

SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~

SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~ SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~ A Budai Sport Általános Iskola féléves kiadványa szülıknek, gyermekeknek 1119. Budapest, XI. Bikszádi u. 11-15. Tel.: 205-8073; 205-8074 (tel./fax) E-mail:

Részletesebben

MAGYAR KÖZOKTATÁS. Láthatár. Láthatár. Óvoda. Portré. Tanterem. Diákszemmel. Iskola és Kultúra. Óvoda. Láthatár. Magánterület.

MAGYAR KÖZOKTATÁS. Láthatár. Láthatár. Óvoda. Portré. Tanterem. Diákszemmel. Iskola és Kultúra. Óvoda. Láthatár. Magánterület. 2. 6. Láthatár Milyen nyelven tanuljon a gyermek? Péntek János írása Láthatár Veszélyben a magyar oktatás Csángóföldön Pap Melinda írása 4. 8. Óvoda Portré 1. Etnikai azonosságtudat és iskolaválasztás

Részletesebben

XXV. ÉVF. 2013. ÉV MIKULÁS. www.blg.sulinet.hu A TATABÁNYAI BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉLMÉNY- MAGAZINJA. MEGJELENIK ÉVENTE ÖTSZÖR

XXV. ÉVF. 2013. ÉV MIKULÁS. www.blg.sulinet.hu A TATABÁNYAI BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉLMÉNY- MAGAZINJA. MEGJELENIK ÉVENTE ÖTSZÖR XXV. ÉVF. 2013. ÉV MIKULÁS www.blg.sulinet.hu A TATABÁNYAI BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉLMÉNY- MAGAZINJA. MEGJELENIK ÉVENTE ÖTSZÖR KÖZHÍRRÉ TÉTETIK Nagy hírek a kisvilágból Tantestületi kirándulás Amíg tanulóink

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

TAMÁSI ÁRON GIMNÁZIUM

TAMÁSI ÁRON GIMNÁZIUM A SZÉKELYUDVARHELYI TAMÁSI ÁRON GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE 2010-20 A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium évkönyve 2010-20 HEBE ALAPÍTVÁNY Székelyudvarhely, 20 Tamási Áron Gimnázium Hebe Alapítvány Baróti Szabó

Részletesebben

ANK H Í R L E V É L. 2013/ 3. szám. Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei:

ANK H Í R L E V É L. 2013/ 3. szám. Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: ANK H Í R L E V É L 2013/ 3. szám Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: Intézményvezetés Nagy siker volt a 10. Apáczai Szakmai Napok programsorozata. Bölcsőde Megható Nyugdíjas találkozót tartottunk.

Részletesebben