Önkormányzati Hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati Hírlevél"

Átírás

1 Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél VII. évfolyam 2. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.00-tól 9.00-ig. Dr. Bálint József ny. címzetes főjegyző fogadóórát tart minden héten: kedd 8.00-tól ig, de ügyfélfogadási időben, hétfőtől- szerdáig, ha a hivatalban tartózkodik fogadja ezen kívül is az ügyfeleket. Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselőtestületi ülések meghívói, előterjesztései és az ülésről készített jegyzőkönyvek a honlapon elérhetőek. Elérési út: Önkor mányzat/k épvis előtestület menüponton belül: képviselő-testületi ülések anyagai Ingyenes jogsegélyszolgálat minden hónap utolsó szerdáján Dr. Horváth Kálmán ügyvéd ügyfélfogadási idő: óráig Tel.: 06/30/ A tartalomból: Határozatok 2 Pályázati hírek 2 Kék hírek 3 Márciusi programterv 4 Iskola- Óvoda hírei 5 Civil hírek 6 Horgászjegy árak 6 Meghívó 8 A Magyar Kultúra Napja február A magyar kultúrát 1989 óta ünneplik január 22-én, a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt. Ebből az alkalomból február 7-én a könyvtár termében Sümegi József: A Bátai Szent Vér Kultusz című előadásával vártuk az érdeklődőket. A színvonalas ismeretterjesztő előadáson olyan érdekességéket is megtudhattunk a középkori bátai bencés apátság történetéről, amire joggal lehetünk büszkék. Báta a csodálatos szentségének köszönhette, hogy a történeti köztudat megőrizte az egykori kegyhely emlékét. A pápai bullából megtudtuk, hogy Bátán Krisztusnak az Oltáriszentségből kiömlő Vére és a szentek számtalan ereklyéje van, s Úrnapján a Szent Vért és az ereklyéket a népnek nyilvánosan felmutatják, melynek látására csodálatos népsokaság özönlik. A bátai kegyhely országos jelentősége szempontjából az is figyelemre méltó, hogy a szórványosan ránk maradt források a zarándoklatok sokféle típusára is említést tesznek. Folytatás a 3. oldalon >> MEGHÍVÓ Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12. napján (kedd) 18 órakor közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helye: Művelődési Ház Napirend: Alisca Terra Kft. tájékoztatója Tájékoztató Báta község közbiztonságáról Dél- Tolna Közmű Szolgáltató Kft. tájékoztatója Tájékoztató a jogsegély szolgálat működéséről Beszámoló a 2012-es évről: gazdasági, pénzügyi helyzetről;polgármesteri hivatal működéséről; adóigazgatási munkáról, adóbevételekről; szociális igazgatási munkáról, szociális törvény törvény változásairól; közmunka programról, új közfoglalkoztatási szabályokról és a tervezett munkákról; a házi gondozás helyzetéről a településen; nyertes pályázatokról A Bátai Hunyadi János Általános Iskola tájékoztatója Tájékoztató a civil szervezetekkel való együttműködésről Tájékoztató 2013-as évre vonatkozó tervekről Egyebek Huszárné Lukács Rozália polgármester

2 Oldal 2 Önkormányzati hírek Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i rendes testületi ülésről: 14/2013. (I.23) számú határozat a évi közmeghallgatás időpontjának kijelöléséről Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, 12.-én közmeghallgatást tart. Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester Határidő: /2013.(I.23) számú határozat az Iskolatej programhoz való csatlakozásról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy február 1. napjától december 31. napjáig csatlakozik az Iskolatej programhoz. Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester Határidő: /2013.(I.23) számú határozat az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjain nem változtat. Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester Határidő: /2013.(I.23) számú határozat a Báta Község Településrendezési Tervének felülvizsgálatáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy Báta Község Településrendezési Tervét felülvizsgáltatja, ennek költségét a évi költségvetésbe betervezi. Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a felülvizsgálat kezdeményezésére és szakértő cég megbízására. Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester Határidő: Folyamatos Pályázati hírek Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-7-1-0/11 Derogációs vízi közmű projektek előkészítése konstrukcióra benyújtott Bátaszék szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék, Báta szennyvízcsatornázás befejezése című, KEOP-7.1.0/ azonosító számú pályázatát az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt megvalósításához nettó ,- forintot, azaz negyvenhárommillió- hatszázharmincegyezer- kilencszázharminckilenc forintot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Pályázati felhívás! A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kiírta a évre szóló pályázatát. A meghirdetett pályázatok automatikusak, azaz a keretösszeg kimerüléséig, aki megfelel a feltételeknek, az sikeres pályázóvá válik. Kiemelten fontos tehát a pályázatok formailag helyes és megfelelő benyújtása. A pályázatok területei: Gyermeküdültetés (tavaszi, nyári, őszi tábor) Nyugdíjasok Fogyatékkal élők Közmunkaprogramban részt vevők A pályázaton elnyerhető üdülési lehetőségek gyermekek számára 1 hét, felnőttek számára 3 nap. A szükséges önrész alacsony, attól függően, hogy ki veszi igénybe: ,- Ft/nap. A pályázatokról és a benyújtásról teljes információ az alábbi linken található: https://palyazat.erzsebetprogram.hu/ A pályázat benyújtható: 20- ig Kérdés vagy probléma esetén, forduljon a szekszárdi a Fidesz irodához, a 74/ es telefonszámon.

3 Oldal 3 Önkormányzati hírek Folytatás az 1. oldalról >> A vezeklő zarándoklatra elsősorban a súlyos bűnöket, gyilkosságokat elkövetőket küldték a gyóntatók. Az úti célok között Róma és Aachen mellett Bátával is találkozhattunk. Néhány érdekességet szeretnék megemlíteni az előadáson hallottakból. Királyaik közül Zsigmond király többször is megfordult Bátán, 1395-ben pedig a monostor falai között töltötte a húsvéti ünnepeket. Pécsről jövet 1409 júliusában négy napot töltött az apátságban, majd 1420 szeptemberében szintén járt Bátán. IV. Jenő pápa 1434-ben Zsigmond király kérésére engedélyezte a búcsút azoknak, akik Úrnapján elzarándokolnak az ereklyéhez. Igazán figyelemre méltó a Hunyadi család ragaszkodása és tisztelete a Szent Vér iránt, amit azzal magyarázhatunk, hogy Hunyadi János 1441-ben az apátság közelében győzte le Garai László seregét, s e csata után a monostornak csodás adományokat ajándékozott. Egy fennmaradt jegyzék szerint Hunyadi János két értékes dalmatikát (mely a katolikus liturgiában használt ruhadarab, a diakónusok felsőruhaként, vagy a püspökök a miseruha alatt hordják) ajándékozott a monostornak. Szilágyi Erzsébet pedig kazulát (miseruha) adott, melyet egy arannyal, gyöngyökkel kivarrott kereszt ékesített. A források szerint Hunyadi László, a kivégzése előtti utolsó órájában megemlékezett a Szent Vér ereklyéről és úgy kívánta, hogy gazdag ajándékokkal halmozzák el az apátságot, s ajándékul egy fekete bársonnyal, arannyal díszített miseruhát vigyenek Bátára. Mátyás király a fennmaradt adatok szerint három alkalommal is hosszabb időt töltött a bátai monostorban, két arannyal átszőtt damaszt kazulát, egy pár damaszt dalmatikát, két bíborszínű aranyos kazulát, két dúsan aranyozott bársony antipendiumot (oltárterítő) és két bársony palástot adott. A bátai monostort és a hozzá tartozó templomot a 15. század első felében átépítették, hiszen Báta ekkor lett országosan ismert zarándokhely. A közepes nagysággal rendelkező, háromhajós bazilika - amely északi és a nyugati oldalával csatlakozott a kolostor épületéhez - már nem volt alkalmas nagy tömegek befogadására, ezért a középkori építészet történetében is ritkaságnak számító koldulórendi építészeti szabályoknak megfelelő templomot építettek. Meghosszabbításra került az északi kolostorszárny keleti irányban és ekkor épült a nyugati szárny déli részén egy középfolyosós épületrész. Az apátság monumentális épületének akkori mérete megközelítőleg háromszor nagyobb volt, mint a mai Mátyás-templom alapterülete. Az augusztus 29-én elszenvedett mohácsi csata vetett véget a bátai apátság történetének, s tragikusan megpecsételte Báta sorsát is. A szerzetesek a monostor kincseivel Pannonhalmára menekültek. A török kivonulása után ugyan utoljára visszatértek, de 1529 júniusában Mehmet bég tört a falura, s égette fel a monostort. Az ereklye eltűnt, senki sem tudja merre sodorta a történelem szele, de remélem, hogy a hajdanán országszerte ismertté tett otthonába visszatalál. A következő Népfőiskolai előadásra 21-én 17 órakor kerül sor, melyre a meghívott előadónk Dr. Balázs Kovács Sándor néprajzkutató, aki a Népi hiedelmek a Sárközben című előadásával várja a falu lakosságát. Pirisa Réka Tolna Megye Kulturális Kézikönyve A Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja ismételten tervezi Tolna Megye Kulturális Kézikönyve című kiadvány megjelentetését. Az adatgyűjtést a helyi önkormányzatok közreműködésével végzi. A kiadványban a közművelődési intézmények; kulturális alapítványok, szövetségek, egyesületek, klubok, szakkörök; egyéni alkotók, előadók; szálláslehetőségek; természeti és épített látnivalók megjelentetésére van lehetőség. Amennyiben élni kíván a megjelenés lehetőségével az önkormányzati hivatalban igényelhet az adatszolgáltatáshoz adatlapot. Az adatlapokat március 10-ig lehet visszajuttatni az önkormányzathoz vagy a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja címére: Szekszárd, Szent István tér Huszárné Lukács Rozália polgármester Kék hírek január Körzeti megbízott kérésére az elfogott fa tolvajok gépjárművének, a benne lévő fának, és a kitermelés helyszínének a fotózása Bódizsárban akácfa lopáson tettenérés, az ügy a Körzeti megbízottnak átadva Bódizsárban akácfa lopáson újabb tettenérés, az ügy a Körzeti megbízottnak átadva Lakossági bejelentés alapján házbontás ellenőrzése, a helyszíni eljárás során kiderült, hogy bontási engedély nélkül történt Engedély nélküli vasgyűjtők településről történő kiutasítása Katolikus temetőből virágtartók lopása közben az elkövető tettenérése, a Bátaszéki Rendőr Őrs értesítse után a tettest előállították. A kár jelentős Román nemzetiségű házaló árusok a településről kiutasítva. Sükösdi Lehel mezőőr

4 Oldal 4 Önkormányzati hírek Művelődési - Közösségi Ház havi programterve Rendezvény kerete Program fajtája Megvalósítás Rendezvény időpontja Időtartam Program tartalma MNVH. Helyi Vidékfejlesztési Iroda Fogadóóra szakmai 05. 1/2 9-től 10 óráig Szakmai segítségnyújtás, Felelős: Parti András Közösségi programok Farsangoló program művészeti program óráig Népfőiskolai találkozó találkozó óráig Bátai Pitypang Óvoda növendékeinek farsangi bálja Dr. Balázs Kovács Sándor: Népi hiedelmek a Sárközben, Felelős: Pirisa Réka Együtt könnyebb az egészségért egészség megőrzés november hóban minden szombaton ig Ifjúság számára sportprogram Felelős: Bagényi János Közösségfejlesztési programok megvalósítása Borverseny találkozó órától Nyugdíjas Nőnapinévnapi rendezvény találkozó órától Az újbor ünnepe, és az új borok versenye Nőnapi és névnapi rendezvény Közművelődési program Megemlékezés az es forradalom és szabadságharcról hagyományőrző program órától Hunyadi János Általános Iskola diákjainak ünnepi megemlékezése Iskolai felzárkóztatást segítő program "Tanoda" tankör , , óráig HHH tanulók számára a továbbtanulási esélyek javítása Felelős: Pirisa Réka Gyermek 0-5-éves korig Baba- Mama Klub nappali fejlesztő programok , , óráig Nappali fejlesztő programok Felelős: Pirisa Réka E-magyarország Pont Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások elérhetőségei e Magyarország Pont üzemeltetés keretében számítógép és internet használat, fénymásolás, levélírás Hétfő-péntek óráig, e- Tanácsadó: Zsinkó Ilona Ifjúsági Információs Pont Üzemeltetése Bátai "Sárköz" Néptánc Együttes táncprogram minden szombat Szombat óra Szervezett keretek között, zenei kísérettel, Felelős: Pék László Civil szervezetek rendezvényei Vadvirág Hagyományőrző Tánccsoport táncprogram minden pénteken Péntek ig Szervezett keretek között, zenei kísérettel, Felelős: Balogh László Békalencse Gyermektánccsoport táncprogram minden péntek Péntek ig Szervezett keretek között, zenei kísérettel, felelős: Farkas Tibor Könyvtári szolgáltatások Gyermek- Felnőtt Könyvtár kölcsönzés Hétfő- Szerda ig Csütörtökön ig, Pénteken ig Igény esetén az e- Magyarország nyitva tartásával egy időben Üzlethelyiség kiadás Időszakos árusításra szolgáltatás biztosítása Alkalommal szervezett Meghirdetés szóróanyag vagy Hírlap segítségével Ügyintézés a és a telefonszámon. Személyesen: Kiss Roberta program felelős Báta, február Huszárné Lukács Rozália polgármester

5 Oldal 5 Önkormányzati hírek Javaslat tétel utcák átnevezésére január 1. napjával lépett hatályba a Magyarországi Helyi Önkormányzatairól szóló törvény, amely kimondta, hogy közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. század önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. Az önkormányzatnak erről rendeletet kell alkotnia. Báta Község Önkormányzatának képviselő-testülete a törvényi előírásnak eleget tett, és megalkotta a 3/2013.(II.28) önkormányzati rendeletét a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól. E rendelet 5..szerint Közterület elnevezése, illetve nevének megváltoztatásának kezdeményezésére az érintett közterülettel kapcsolatban lévő ingatlanok tulajdonosai, vagy Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének tagjai jogosultak. Az elnevezésre a Polgármesterhez benyújtott írásbeli kérelemben tehetnek javaslatot. Bátán az alábbi utcaneveket kell megváltoztatni: Fürst Sándor, Sallai Imre, Rózsa Ferenc. Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy az érintet utcák lakosain, illetve a képviselő-testület tagjain keresztül tegyék meg javaslataikat 28-ig. Iskola hírei Dr. Bálint József Jegyző Ny. Címzetes Főjegyző Első osztályosok beiratkozása Tisztelt leendő 1. osztályos Szülők! Iskolánkba az 1. osztályosok beiratkozása április 8-án, 8:00-tól kezdődik. Szeretettel várjuk az új első osztályosokat! Farsang Farsangi bál február 9- én szombaton 15 órakor a művelődési házban. Sok gyermek és felnőtt jelent meg, a gyerekek ötletesnél ötletesebb jelmezekben voltak láthatóak. A műsor a következőkből állt: a felsős lányok tánca, az alsós matrózruhás lányok tánca, az 5. esek Gangam-style-os bemutatója, a meglepetés pedig a tanárok tánca volt. A műsor után az előtérben vásárlási lehetőség volt, üdítő, szendvicset és süteményt lehetett vásárolni. A tombolaárusítás is elkezdődött. Három féle tombola: tortatombola, csomagtombola, és kisebb 50 forintos tombola árusítása kezdődött. A csomag és a tortatombola kisorsolására a bál végén került sor. Aki akarta jól érezhette magát. Horváth Renáta 7. oszt. tanuló Óvoda hírei A kompetencia programcsomag, amely az óvodai programunk részét képezi, 4 fő elem köré csoportosul. Ez a tűz, víz, föld, és levegő. Az elmúlt időszakban a tűz és a víz témakört dolgozták fel a gyermekek minden csoportban. Az erről készült fotók megtekinthetők az óvoda honlapján. (www.pitypangovi.bata.hu) 9-én (szombaton) 15 órakor kerül megrendezésre az óvodások farsangi mulatsága a Művelődési Házban. Belépő: felnőtteknek 200 Ft, gyerekeknek 150 Ft. A jó hangulathoz szükséges zenéről vendég előadóművész gondoskodik. Minden kedves érdeklődő vendéget sok szeretettel vár a rendezőség, a Szülői Szervezet, az óvoda dolgozói és a gyerekek. Óvodavezető

6 Oldal 6 Civil szervezetek hírei KEDVES BÁTAI FIATALOK ÉS ÖRÖKKÉ FIATALOK! Önkénteseket, majdani munkatársakat keresünk a Fekete Gólya Házba! Feladatok: Tárlatvezetés, múzeumi órák tartása óvodásoknak, iskolásoknak, felnőtteknek. Múzeumpedagógiai programok tervezése, szervezése, időszaki kiállítások rendezésében való részvétel. Kapcsolattartás óvodákkal, iskolákkal, közönség-szervezés, honlap tartalmi frissítése. Pénztár kezelése, ajándéktárgyak, kiadványok értékesítése. Bátáért Egyesület munkájában való aktív részvétel: pályázatok előkészítése, lebonyolítása, tagtoborzás, kapcsolattartás a tagokkal. Elvárásaink: magas szintű természet- és környezetismeret; környezettudatos magatartás; kreativitás; ügyfélorientált attitűd; alkalmazkodó képesség különböző korcsoportok érdeklődési körének megfelelően; sokoldalúság; megbízhatóság; jó kommunikációs készség; interaktív előadásmód Előnyt jelent: kulturális intézményben vagy múzeumban szerzett tapasztalat; főiskolai vagy egyetemi végzettség; idegen nyelvek ismerete, pedagógiai előképzettség, gyakorlat; rendezvényszervezői gyakorlat; regisztrált álláskereső státusz; egyesületi tagság Amit kínálunk: gyakorlat, tapasztalat szerzése; rugalmas munkaidő; kellemes munkafeltételek; önálló munkavégzés; jó munkaközösség; érdekes, változatos feladatok; továbbképzési lehetőségek A Bátáért Egyesület 2013 márciusában önkéntes munkára várja a jelentkezőket (napi 4 órában, a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvény alapján). A megfelelő jelöltet/jelölteket 12 vagy 15 hónapos szerződéssel, 8 órában foglalkoztatjuk áprilistól vagy májustól. Jelentkezni lehet február 20-ig fényképes szakmai önéletrajzzal, elérhetőséggel: Viliminé dr. Kápolnás Mária elnök A Bátai Horgász Közhasznú Egyesület hírei A Bátai Horgász Közhasznú Egyesületnek 2012-ben 220 tagja volt ebből 64 fő gyermek, 4 fő ifjúsági és 152 fő felnőtt horgász. A Bátai Horgász Közhasznú Egyesület vezetősége 2013.február 16-án Közösségi összejövetelt szervezett a Vízöntő Jegyében a Művelődési Házban. Az elnök köszöntötte a résztvevőket és az egyesület 2012 évi munkájáról tartott rövid beszámolót, majd megnyitotta az estet. Az rendezvény a Bátai Amazonok műsorával kezdődött. Őket követte a Badra hastánc csoport, majd Pék László és Puskás Gréta páros tánca. Ezután kezdetét vette a mulatság. A talpalávalót a Sziget Band szolgáltatta. Éjfélkor tombolasorsolás vette kezdetét, ahol sok értékes ajándék gyűlt össze. Köszönjük a támogatást! évi árak: Tagdíj: gyermek: díjmentes Ifjúsági: 1.600,- Felnőtt: 3.500,- Szövetségi tagdíj: felnőtt: 1.500,- Ifjúsági: 750,- Állami jegy: 14 éves korig: díjmentes éves korig: 2.000,- 70 év felett: díjmentes Pösze- Sárvíz: díjmentes Keszeges- Mélygödör: egyesületi tagnak: gyermek: 5.000,- ifjúsági: 8.000,- felnőtt: ,- Más egyesületi tag: ifjúsági: ,- Felnőtt: ,- Napi jegy (Keszeges- Mélygödör- Pösze): 3.500,- Duna-Ferenc csatorna: Éves gyermek: 650,- Éves ifjúsági: 5.500,- Éves felnőtt: ,- Éves 70 éven felüli: 7.500,- Napi jegy: 2.400,-

7 Oldal 7 Civil szervezetek hírei Horgászengedély árusítás. Helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: február 1-tól április 26.-ig pénteki napokon: órától óráig. Felhívom a horgászni vágyók figyelmét, hogy az egyesületi tagdíjak befizetési határideje az alapszabályban rögzítettek szerint tárgy év március 31. A Keszeges és a Mélygödörre szóló éves területi horgászengedélyek kiváltásának határideje április évi terveink: Környezetvédelmi nap a Bátai Duna- Menti vadászegyesülettel közösen. Halvásárlás haltelepítésre legalább 3 alkalommal. Egyesületi és vezetőségi horgászverseny megrendezése. Gyermek és ifjúsági horgászok táboroztatása Megyei horgásznapon való részvétel. Horgász közösségi ház kialakítására nyert pályázatunk megvalósítása. Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetségével közös rendezvény Dunai Horgászok HALÜNNEPE Bátán szervezése és lebonyolítása július első hétvégéje, amelyet a Keszeg fesztivál helyett szervezünk a falu és a megyei horgászok részére. Fazekas Alapítvány Nem élhetek muzsikaszó nélkül Tárlatvezetés Sümegi Mihályné- Németh Jolán elmondása alapján. Rendező: Markó József- Kápolnás József év Iró: Móricz Zsigmond Főszereplő: Farkas Vilmosné (Eszter óvónő) és Kápolnás József( tanító úr) Vörös Szilvia Szereplő(k):balról alsó sor: Czita István (nagybőgő), Gyönki József (hegedű), Kulágin László(hegedű) 2. sor balról: Sümegi Jánosné - Gere Terus (Mina néni),szűcs Mara tanítónő, Kápolnás Józsefné ( Zsani néni), Farkas Vilmosné (Pólika), Kápolnás József(Nyiri Balázs), Csapó Józsefné-Margit óvónő, Sümegi Mihályné-Németh Jolán(Pepi néni), Katona János( Lajos bácsi), Markó József, 3. sor balról: Czita Istvánné, Pirisa Juliska, Sükösdi Mihály, Bajnok Maca, Ivánka Ferencné-Varga Verus, Lukács Józsefné-Bajnok Bözsi(Udvarhölgy), Ivánka Ferenc(Franci), Pirisa Magda(Udvarhölgy), 4. sor balról: Takaró Mihály, Farkas Lajosné-Rózsa tanárnő( Amádyné), Sükösdi Mihályné- Czita Erzsébet (Kisvicáné), Rengelt László( Béni) Pólikának, az elszegényedett dzsentri feleségének elege van az ura folytonos mulatozásából, ezért elhatározza, hogy a nagynénjéhez költözik. A férje meg persze visszahódítaná - bármi áron. Az elszegényedett dzsentri, Nyiri Balázs portáján három napja folyik a névnapi vigasság. A szép és karakán Pólika meg akarja leckéztetni tékozló férjét, és hazaköltözik a bodonyi Zsani nénihez. Nyiri mindent megtesz, hogy jobb belátásra bírja a makacs menyecskét, de az nem hajlik a szép szóra, a hízelgésre, udvarlásra, és a szerenád sem hatja meg. Nyiri Zsani néni bátyjához és haragosához, Lajos bácsihoz fordul segítségért. A két férfi a szomszéd kocsmában megállás nélkül Pólika nótáit húzatja, és a ház népe melléjük áll. Pepi, Zsani néni pityókás házvezetőnéje hordja nekik a jobbnál jobb falatokat, a szolgálók pedig az információt szolgáltatják, többek közt a Nyiri gazdaság széthordásáról. Pólika megelégeli a botrányokat, és megüzeni férjének, hogy szöktesse meg, ha akarja...fazekas Alapítvány 2012.évi gyűjtése, Mohr János Zoltánné

8 KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ: Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: H: 8.oo - 12.oo K: 8.oo - 12.oo 13.oo o Sz: ügyfélfogadás nincs! Cs: 8.oo - 12.oo P: ügyfélfogadás nincs! tel: fax: Pénztári nyitva tartás: H: 8.oo - 12.oo K: 8.oo - 12.oo 13.oo - 16.oo Sz: zárva Cs: 8.oo - 12.oo P: zárva Orvosi Rendelő: tel: Dr. Lehel Péter háziorvos Tel.: Rendelési idõ: H - P: 8.oo - 12.oo K - Cs : 17.oo - 18.oo Orvosi ügyelet Bátaszék: naponta 16.oo - 08.oo tel: 74/ Gyógyszertár ügyelet Bátaszék: szo - vas: 9.oo - 12.oo-ig és 16.oo - 18.oo-ig Báta Gyógyszertár: tel: H - Cs: 7.oo- 16.oo P: 7.oo - 14.oo Védőnő: Bölcsföldi Eszter tel: Család gondozó: Zoltánné Szabó Viktória, hétfőn és csütörtökön 9-16-ig, Tel: Házi segítségnyújtás: Pilisi Zoltánné Baloghné Silingi Adrienn Iskola: tel: igazgató: Benedekné S. Anna Óvoda: tel: vezető: Dömötörné Horváth Mária Posta: tel: H-P : 8.oo - 12.oo és 12.3o - 16.oo Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet Bátai Kirendeltsége: tel: fax: H - Cs: 7.3o o Péntek: 7.3o - 12.oo Falugazdász: Parti András tel.: Fogadási idő: kedd Hegybíró: Gelencsér Sándor tel.: Fogadási idő: kedd 8.oo- 1o.oo Rendőr: Karádi László tel: ( ) Művelődési Ház és Információs Pont: tel: H-P: 13.oo - 18.oo Szo: 14.oo - 18.oo Könyvtár: tel: vezető: Pirisa Réka Cs: 14.oo - 17.oo P: 16.oo- 18.oo Állatorvos: Dr. Szép László tel: ÜNNEPELJÜK EGYÜTT MÁRCIUS 15- ÉT! Bemutatkozás Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Báta község lakosságát és minden kedves érdeklődőt 14- én 17 órakor a Művelődési Házba március 15- e alkalmából rendezett ünnepi műsorra. Iskola pedagógusai és diákjai Bölcsföldi Eszternek hívnak, és 27 éves vagyok. Szekszárdi születésű vagyok és jelenleg is ott élek a családommal. Tanulmányaimat Szekszárdon kezdtem, középiskolába is egészségügyibe jártam és innen jött a motiváció, hogy ezen a területen folytassam tanulmányaimat. Így érettségi után Kaposváron végeztem el a főiskolát. Utána pedig mivel itthon eddig nem találtam munkát Veszprém megyében Zircen dolgoztam kb. egy évet. Örülök, hogy munkámat egy olyan helyen tudom folytatni, ahol eddigi tapasztalataimat még jobban tudom kamatoztatni és segítségére lenni a kismamáknak, hogy gyermeküket megfelelően elláthassák és nevelhessék. A baba-mama klubnak is nagyon örülök, hiszen ott kötetlenül együtt tudnak lenni a gyermekek és a szülők is és akár ott is tanácsot tudnak kérni egy-egy témában. védőnő Tisztelt Lakosság! A Bátai Szolgáltató Kft. vállalja épületek falainak javítását, festését; kisebb kőműves munkák elvégzését. Részletes információt kaphat munkanapokon 8-16 óráig, az es, vagy a 06/20/ telefonszámon. Takaróné Antal Tímea Felelős szerkesztő és kiadó: Huszárné Lukács Rozália szerkesztő: Takaróné Antal Tímea tördelő: Takaró János kiadja: Báta Község Önkormányzata, Báta, Fő u tel: 74/ fax:

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél 2013. március-április VII. évfolyam 3. szám HÍRSÁV X. Hímestojás Fesztivál - 2013. április 20. Fogadóóra: Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél VI. évfolyam 4-5. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.30-tól 9.30-ig. Dr. Bálint József

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél IX. évfolyam 4. szám 2015. április Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.00-tól 9.00-ig. dr.

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél VI. évfolyam 8. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.30-tól 9.30-ig. Dr. Bálint József

Részletesebben

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap XII. évfolyam 2. szám, 2008. február 180 Ft Közéleti lap A Magyar Kultúra Napján A Himnusz megírására emlékezve 1989- tõl január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Dunaföldváron elõször 2004-ben

Részletesebben

egészségügyi, oktatási intézmény, vagy esetleg önkormányzat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a település

egészségügyi, oktatási intézmény, vagy esetleg önkormányzat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a település XXII. 6. SZÁM 2012. szeptember ÉVFOLYAM A falu, ahol élünk.. Az utóbbi idõben sok minden szárnyra kapott a település életével, jelenével, jövõjével kapcsolatban. Nem csoda ez, hiszen a folyamatos változás,

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8.

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 3. szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 3. szám Minden évben ősszel és tavasszal két dolog szokott kellemetlenségeket okozni a faluban. Az egyik a sár, a másik

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket

Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket HÍRek LAjosmizse Portáján V. évfolyam 4. szám, 2010. szeptember október Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket Lajosmizse Város Díszpolgára: Bérczes István református lelkész Lajosmizse Város

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

Március 8. Nemzetközi Nőnap

Március 8. Nemzetközi Nőnap Március 8. Nemzetközi Nőnap Ezen a napon figyelmünk a gyengébb nem, a szebbik nem, a Nők irányába terelődik. Jelentőségét talán nem is kell külön méltatnunk, mint inkább tisztelettel, szeretettel köszöntenünk

Részletesebben

Ebesi Hírlap Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja VI. évfolyam 2. szám 2007. február Ingyenes kiadvány

Ebesi Hírlap Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja VI. évfolyam 2. szám 2007. február Ingyenes kiadvány Ebesi Hírlap Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja VI. évfolyam 2. szám 2007. február Ingyenes kiadvány Hamarosan elkezdődik a víziközműtársulat szervezése Ebesen Ebes létrejötte óta az

Részletesebben

ária nfo Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút

ária nfo Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa II. évfolyam 1. szám 2008. február Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám 2012. év január-február Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám A szennyvízberuházás helyzetéről A 2011-es év végén több dologban is történt érdemi előrelépés a projektben, ill.

Részletesebben

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat - XIX. évfolyam, 2011. március 5. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. október 6. 8. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik az embert, ahol nagyapja

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő Pedagógusnap Idén a tiszaújvárosi oktatási intézmények közül elsőként a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanári karát köszöntötték. /7. oldal Beszámolódömping, támogatások

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk megemlékező műsorára FELHÍVÁS

Nemzeti ünnepünk megemlékező műsorára FELHÍVÁS XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. MÁRCIUS Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek Hiába szállnak árnyak, álmok, évek, Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. Juhász Gyula /

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán Figyelem! Kihűlés veszély! Úgy tűnik még sem ette meg a kutya a telet! Az elkövetkezendő napokban ránk köszöntő hideg kemény próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. FEBRUÁR HÓ, 14. ÉVFOLYAM 2 SZÁM ÁRA: 200,- FT Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése A Bodrogolaszi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATIHÍRADÓ BERHIDA

ÖNKORMÁNYZATIHÍRADÓ BERHIDA ÖNKORMÁNYZATIHÍRADÓ BERHIDA XX. évfolyam 7. szám 2013. október Városi Önkormányzat lapja Berhida Város Önkor - mányzat Képviselő-tes - tületének döntése alap - ján a XXI. Berhidai Napokon kitüntetéseket

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Imre Ferenc: 1848-49 fénye. Nőnapi köszöntő! A TARTALOMBÓL:

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Imre Ferenc: 1848-49 fénye. Nőnapi köszöntő! A TARTALOMBÓL: Seregélyesi KISBÍRÓ SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XI. évfolyam, 1. szám 2011. március Imre Ferenc: 1848-49 fénye A fényed örökké ragyog, nemzetünk egén csillagod, míg hazánk fölött égbolt lesz,

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben