Csomafalvi Hírlap. Az elégedettség margójára... A spiritulaitás évében, minden hónapra egy gondolat:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csomafalvi Hírlap. Az elégedettség margójára... A spiritulaitás évében, minden hónapra egy gondolat:"

Átírás

1 Csomafalvi Hírlap A T A R T A L O M B Ó L : Pályázatok és beruházások, Jogi tanácsadó Önkénteseket keresünk A mezőgazdasági hírek Csomafalvi kékfény, Közérdekű információk Szelektív hulladékgyűjtés, Tanácshatározatok 2 oldal 3 oldal 4 oldal 5 6 oldal 7 oldal Beszámolók 8-11 oldal Iskolaoldal 12 oldal Olvasóink írták Közösségi programok, Rendezvények, Évfordulók, Anyakönyv A spiritulaitás évében, minden hónapra egy gondolat: oldal "Megértésre vágysz? Próbálj megérteni másokat! Dicséretre vágysz? Dicsérj meg másokat! (...) Kedvességre vágysz? Légy kedves!" Böjte Csaba I. É V F O L Y A M 2 ( 2 ) S Z Á M Az elégedettség margójára... Az ISO minőségirányítási r e n d s z e r o l y a n követelményeket fogalmaz meg, amelyek alkalmazásával jelentősen nő egy szervezet, jelen esetben a Polgármesteri H i v a t a l m ű k ö d é s i hatékonysága. A Polgármesteri Hivatal ezt a minőségmenedzsmenti rendszert 2009-től vezette be a csomafalvi hivatalba. Előző lapszámunk mellékleteként jelent meg az az Elégedettségi kérdőív, a m e l y b e n Ö n ö k i s kifejthették véleményüket a P o lgármesteri H i vat al munkájával és annak minőségével kapcsolatosan. Egy marketing szakember írta: Az embert csupán pillanatokra lehet kielégíteni. Ha elégedett, máris a következő igénye kielégítésére koncentrál. Persze tudjuk, nem lehet mindenkinek megfelelni, és nem lehet mindenki mindennel elégedett, de azért nekünk mindig ez a célunk. Azt gondolom, mindig jobbnak és jobbnak kell lenni, amíg csak bírja az ember energiával. De mindennek csak addig van értelme, amíg több a jó visszajelzés, mint a rossz. Gondoljunk csak arra, hogy a tényleg építő szándékú, nem manipulatív kritikával egyébként semmi baj, el szoktunk rajta gondolkodni. Azok a dolgok szoktak inkább letörni, amiket n e m é rzünk jogosnak. A kérdőív rövid ö sszefogl alóját alább olvashatják. Kérdőívünket 2013 januárjában azzal a céllal készítettük el, hogy képet k a p j u n k C s o m a f a l v a l a k o s s á g á n a k elégedettségéről, amely a Polgármesteri Hivatal és a Helyi Tanács munkájára vonatkozik és megtudjuk, melyek azok az erősségek, i l l e t ve h i á n yosságok, amelyekre érdemes lesz a jövőben hangsúlyt fektetni. Csomafalva lakosságának 34%-át kérdeztük, akik véleményüket névtelenül fejthették ki a feltett kérdésekre vonatkozóan. A v á l a s z a d ó k legnagyobb része, azaz 34%, a Polgármesteri Hivatal tájékoztató újságából szerzi a község életében fontos szerepet ját szó közinformációkat, 27% a 2 O 1 3. M Á R C I U S w w w. c s o m a f a l v a. i n f o hivatalos weboldalról, 20% a kábeltévés hirdetéseken keresztül, a válaszolók 14%-a a társasági életében kap információkat, 2% pedig a w w w. c s o m a f a l v a. r o honlapról. A fennmaradó 3% nem adott választ a kérdésünkre. Az, hogy az ügyfeleinknek sikerül-e megoldani az ügyeit, j ó l m u t a t j a a z a százalékarány, amely szerint a válaszadók 70%-ának sikerül az ügyek elintézése, 10%- ának nem, illetve 20%-a erre nem adott választ. A válaszadók 50%-a szerint munkat ársai nk min dig segítséget nyújtanak az ügyfeleknek, 20%-a szerint gyakran segítenek, illetve 30%-a szerint ritkán. A tisztségviselők munkájával a válaszadók 70%-a elégedett, 20%-uk kevésbé, illetve 10%- a nem adott választ. Köszönjük azoknak a falustársaknak, akik pozitív vagy negatív, de építő jellegű kritikával illették munkánkat, véleményük remélhetőleg még hatékonyabbá teszi hivatalunkat. Köllő Orsolya Friss hírekkel mindennap

2 2 O L D A L Iskolák felújítását célzó pályázat helyzete Több alkalommal tájékoztattuk a község lakóit, hogy 2016 ig három iskola épülete lesz felújítva Csomafalván, de eddig még nem jelent meg erről a pályázatról olyan összegzés, ami konkrétan leírja, hogy ebben az esetben mi lesz megvalósítva községünkben Uniós forrásból. Az utóbbi időben több előrelépés történt ezzel a projekttel kapcsolatosan, ezért az alábbiakban röviden összegezzük az eddigieket. Csomafalva 2009 ben adta le finanszírozási kérését, a következő címmel: 4 - es számú Köllő Miklós Általános Iskola megerősítése, felújítása, bővítése, 3 - as számú Köllő Miklós Általános Iskola megerősítése, felújítása, Köllő Miklós Általános Iskola elektromos hálózatának felújítása és beltéri javítások, és az iskolák felszerelése Gyergyócsomafalván, Hargita megyében. Tehát, tervek szerint a Faiskola, a Szilágy iskola és a Nagyiskola újul meg ebből a beruházásból a következők szerint. Faiskola - teljes felújítás és modernizálás, amely magába foglalja a következőket is: az épület körüli terület megemelése, hogy az alap fagypont alá kerüljön, a Pályázatok és beruházások bejáratok átalakítása, a termek újraméretezése az előírásoknak megfelelően, előtér kialakítása, higénikus mosdók kialakítása, az épület manzárdosítása, hőszigetelése, kül- és beltéri burkolás, festés, a fűtésrendszer felújítása. Szilágyi iskola teljes körű felújítás, megerősítés és modernizálás: a Töltés utca felőli régi bejárat megnyitása, a termek újraméretezése, az alap megrősítése, a padlózat kicserélése, a tetőzet kicserélése, az épület hőszigetelése, kül- és beltéri burkolatok, vakolás, festés, tanári szoba kialakítása. Nagyiskola: az épület villamos hálózatának felújítása, belső és külső világítás modernizálása, valamint ezen munkálatokkal járó beltéri bontások kijavítása, vakolás, festés. Iskolák felszerelése: a felújított iskolák felszerelése, tanulást segítő korszerű taneszközökkel pl. térképek, könyvek, laptop, naprendszer modell, CD/DVD lejátszó, okos tábla, stb ben arról értesítették a csomafalvi községvezetést, hogy a finanszírozási kérés jól össze lett állítva, a megvalósíthatósági tanulmányok rendesen el lettek készítve, a projekt megkapta a Jogi tanácsadó: Adók és Natura 2000 Amint már írtam az előző Közlönyeinkben is, községünk területének 86 %-a esik NATURA 2000-es környezetvédelmi területekbe. Mostanában elterjedt a hír, hogy nem kell adót fizetni ezekre a területekre. Ez nem teljesen igaz. Valóban adómentesek egyes területek, de csak azok, amelyek környezetvédelmi korlátozásoknak vannak kitéve az év bizonyos időszakában. Pontosabban adómentesek az erdők, mert a madarak költésének időszakában nem lehet fát kitermelni. megfelelő pontszámot, viszont nincs keret, hogy finanszírozni tudják a pályázatot, így tartaléklistára kerül áprilisában tudatták, hogy megvan a megfelelő anyagi háttér és 2012 októberére el kell készíteni a műszaki terveket. A tervek határidőre el is készültek, amiket két alkalommal (két különböző személy) Gyulafehérváron leellenőriztek, majd bekerültek Bukarestbe, ahol átestek egy újabb ellenőrzésen. Mivel az eltelt három év alatt történtek változások (pl. lejártak különböző engedélyek; a Szilágyi iskolában a mosdókat a működési engedély megszerzéséhez önerőből ki kellett alakítani; megváltoztak az iskolák megnevezései), ezért több dolgot is tisztázni kellett, de mindent sikerült megfelelőképpen elmagyarázni. Az ellenőrzés következő lépésére február 26 án került sor, amikor az ellenőrök helyszíni szemlét tartottak, megnézték, hogy a papírra leírtak összhangban állnak - e a valósággal. Mivel mindent rendben találtak, az előrejelzéseik alapján következhet a finanszírozási szerződés aláírása és a tervek megvalósítása valamint a munkálatok kivitelezése. Köllő Hunor, közbeszerzési referens Az adómentesítés kérésre történik, amihez mellékelni kell egy, a Gyergyói Erdészeti Hivatal NATURA 2000-es területekért felelős osztályától kivett igazolást, miszerint az adott terület valóban megszorításoknak van kitéve. Balogh Zita, községi jegyző C S O M A F A L V I H Í R L A P

3 I. É V F O L Y A M 1 ( 1 ) Közérdekű információk 3 O L D A L Önkénteseket keres a községi Polgári Védelem A katasztrófavédelem egyik legfontosabb eleme a jól működő, széleskörű társadalmi alapokon nyugvó polgári védelem. Ahogy az elnevezés is tükrözi, a polgárok szerveződésével, együttműködésével létrejövő, a polgárok védelmére hivatott rendszerről van szó, mely elsősorban különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek esetén képes segítséget nyújtani olyan esetekben, amikor az esemény kezelésére rendelt szervezetek (például tűzoltóság, rendőrség, mentőszolgálat) kapacitásai önmagukban már nem elegendők. A polgári védelem rendszere munkahelyi-, települési-, területi illetékességű egységekből (megelőzési, kommunikációs, logisztikai, egészségügyi, illetve lakosságvédelmi egységek) áll, az adott település, terület veszélyeztetettségének figyelembe vételével. Az önkéntesek egy részére fizikai munkában tudunk számítani, más részük pedig speciális szakértelmével járul hozzá a katasztrófák hatásai elleni védekezéshez (például orvos, építész, stb.) Célunk, hogy a polgári védelmi szervezetek minél nagyobb része álljon önkéntesekből, hiszen az az ember képes legtöbbet tenni, aki saját akaratából cselekszik, magától dönt úgy, hogy a közösség érdekében szükség esetén - plusz feladatokat vállal. Ezért döntöttünk úgy, hogy meghirdetjük a községi önkéntes polgári védelmi szervezetbe való jelentkezés lehetőségét. Csatlakozzon hozzánk, legyen tagja egy olyan csapatnak, melyben mindenki egy céllal dolgozik: önzetlenül segíteni a bajban! 1. Jelentkezés: Önkéntes polgári védelmi szolgálatra minden 18. életévét betöltött állandó csomafalvi lakhellyel rendelkező személy jelentkezhet. 2. Fontos tudni, hogy a polgári védelmi szervezetek nem azonosak a Katasztrófavédelem hivatásos szerveivel. Ebből kifolyólag a szolgálat nem munkahelyet nyújt. 3. Kiket várunk? Önkéntes polgári védelmi szolgálatra jelentkezhet olyan személy is, akinek semmilyen végzettsége, szakképzettsége nincs, hiszen számos olyan feladat, művelet adódhat egy alkalmazás során, amely egy gyorsított ütemű felkészítést követően végezhető (ide tartozik például a homokzsákos árvízvédekezés több részfeladata is). Várjuk azok jelentkezését is, akik valamilyen speciális tudás, szakértelem birtokában vannak. Ez alatt olyan szaktudást, képességet értünk, amilyenek például a különböző mérnöki szakterületek (építész, vegyész, biológus, fizikus, gépész, stb.) Hasonlóan nagy szükség lehet speciális végzettséggel rendelkező szakemberekre is, mint amilyen például az alpinista vagy búvár. Nem csak a személyes tudás, fizikai munka vagy képesség alkalmazható a kárfelszámolás során: óriási segítség lehet egy technikai eszköz, jármű vagy éppen speciális szerszám, berendezés is. Éppen ezért várjuk olyan személyek jelentkezését is, akik ilyen jellegű segítséget képesek nyújtani. Jelentkezni András Sándor polgárvédelmi parancsnoknál lehet.

4 4 O L D A L Egységes területalapú támogatások Március 1-én indul az Egységes Területalapú Támogatásra vonatkozó kérések letétele. A kéréseket ugyanúgy eletronikusan kell kitölteni, mint eddig. Az igénylők ehhez segítséget kapnak a kultúrotthon alagsorában. Egy meghatározott ütemterv szerint fogadják a kéréseket, amit utólag kábeltévén közlünk. A kérések leadását támogatja a Polgármesteri Hivatal, az ingyen kiadott igazolásokkal, az ingyen biztosított helységgel, elektronikai felszerelésekkel és megfelelő sebességű internet hozzáféréssel. Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy letelt az 5 év, amire a gazdák szerződést kötöttek. Most újabb szerződéseket kell kötni és ez alkalommal nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a parcellák a valós helyükön legyenek beazonosítva. Ezzel újabb kellemetlenségeket előzünk meg. Akik már pénzt kellett visszafizessenek, mert nem jó helyen volt beazonosítva a parcellájuk, vagy mert nem tartották magukat az 5 éves szerződéshez és előbb adták el a támogatott területet, azok tudják, hogy miért fontos a parcellák helyes beazonosítása. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a tarlóégetés miatt is vissza kell fizetni a támogatást, ezért figyeljünk rá, hogy senki ne veszélyeztesse ilyen formában a területeket. Ebben az évben lehetőség nyílik a parcellák helyszínének kiigazítására, főleg azokban az esetekben, ahol az 5 éves támogatási időszak letelt. Ezek a pontos beazonosítások, segíthetnek és alapul szolgálnak majd a birtoklevelek kiállításában is. Minél több parcella helyzete tisztázódik, annál több tulajdonlapot tudunk kibocsájtani ben 494 személy tett le területalapú támogatásra igénylést, ha területre, ami eurót ( lejt) hozott be a faluba. A Polgármesteri Hivatal is segíti a támogatást igénylő gazdákat, hogy 2013-ban még további összegekkel gyarapodhasson a csomafalvi gazdák jövedelme. Mezőgazdasági tevékenységek jövedelme után járó adók Biztosan többen olvastak és hallottak már arról, hogy a kormány jövedelmi adót szabott meg a mezőgazdasági tevékenységek után. U g y a n c s a k e z a kormányrendelet szabta meg azokat a határokat is, ami alatt nem kell adót fizetni, így: terület/fő/család Termés/állat megnevezése pityóka gabona szarvasmarha juh és kecske hízó disznók méhek szárnyas számolt jövedelemlej ha-ig 2 ha-ig 2 főig 10 főig 6 főig 50 családig 100 főig Ebből a felsorolásból lehet látni, hogy községünkben nem sokan lesznek, akik mezőgazdasági tevékenységükért adót kell fizessenek. Azon gazdák, akik ennél több állattal és megművelt szántóterülettel rendelkeznek, az alábbiak szerint kell számolják jövedelmüket: Termés/állat megnevezése terület/fő/ család pityóka 2 ha-on felül gabona 2 ha-on felül szarvasmarha 2 fő felett 453 juh és kecske főig 50 fő 65 felett hízó disznók 6-10 főig fő 177 felett méhek családig szárnyas főig Ezeket a jövedelmeket most a kormány szabta meg, jövőtől a Megyei Mezőgazdasági Igazgatóságok fogják megszabni. Az adókivetés a következők szerint f o g történni: m in den gazd a adóbevallást kell letegyen évente, május 25-ig, az Országos Adóigazgatási Ügynökség gyergyószentmiklósi fiókjánál. Az illetékes adószerv a jövedelem 16 %-át állapítja meg adónak, amit két részletben is ki lehet fizetni: 50 %-át október 25- ig, 50 %-át december 15-ig. Ezen a d ó k m i n d a z á l l a m i költségvetésbe folynak be, egy lej sem jön a helyi költségvetésekbe. Vegyünk egy példát: egy gazda tart 2 fejőstehenet, 2 borjút, 4 juhot, 2 kecskét, 1 anyadisznót 10 malaccal, 1 hízó disznót és van összesen 1,74 ha szántója, amibe pityókát és gabonát is ültet. A 2 fejőstehén és a 2 borjú = 4 szarvasmarha, ezután a jövedelem 4 x 453 lej = 1812 lej, aminek 16 %-a 290 lej. A kecske, juh és disznó után nem kell adót fizessen, mert a megszabott határ alatt vannak. Ugyanakkor a szántók után sem kell jövedelmi adót fizessen. Tehát összesen ebben a gazdaságban 290 lej mezőgazdasági jövedelmi adót kell fizetni. Balogh Zita, jegyző C S O M A F A L V I H Í R L A P

5 I. É V F O L Y A M 2 ( 2 ) S Z Á M 5 O L D A L Az elmúlt lapszámban megjelent cikkeinkben büntetések voltak feltüntetve. A cikkek visszhangjaként eljutott hozzánk a lakosság azon véleménye, hogy a rendőrség csak büntetni akar. Ezt meg szeretnénk cáfolni, ugyanis pontosan azért indítottuk ezt a rovatot, hogy a kellemetlenségeket megelőzzük. A továbbiakban még közzé teszünk erre vonatkozó információkat, amelyekre csak azért hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy ezzel megelőzzük a büntetések alkalmazását. Módosulások a személyi igazolványok kibocsájtásánál Annyiban módosult a személyazonossági igazolványok kibocsájtását szabályozó törvény, hogy azon személyeknél, akik nem rendelkeznek saját lakással, a ház tulajdonosa meg kell jelenjen a helyi rendőrségnél és kitöltsön egy beleegyező nyilatkozatot. Ebben a nyilatkozatban megengedi az illető személyeknek, hogy nála lakhassanak. Érdekes módon vonatkozik ez a feleségre, gyermekekre (még akkor is, ha elmúltak 18 évesek) és más családtagokra is. A nyilatkozathoz mellékelni kell a lakás tulajdonjogi iratait (telekkönyvi kivonatot vagy tulajdonlapot.) Büntetőpontok értéke Közérdekű: Csomafalvi kékfény Február 1-től módosult a büntetőpont értéke, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha valakit megbüntetnek, akkor az többet kell fizessen, mint 2012-ben. Köztudott, hogy egy büntetőpont értéke az országos minimál bruttó fizetés 10 %-a. Az országos minimál bruttó fizetést kormányhatározat szabja meg ben ez 700 lej volt, most február 1-től pedig 750 lej. Így a büntetőpont értéke 70 lejről 75 lejre nőtt. Közszolgálati díjak befizetése Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy minél hamarabb rendezzék a közszolgálati tartozásaikat (víz, szennyvíz, szemét). Ellenkező esetben a Helyi Tanács határozata értelmében senkit nem csatlakoztatunk az új vízhálózatra, amíg tartozása van. Ellenőrzések építkezéseknél Már tudott dolog, hogy az engedély nélkül felépített épületeket nem lehet törvényesíteni, ezeket le kell bontani. A kellemetlenségek elkerülése végett, új urbanisztikusunk Madarász Zsombor, február-április időszakban ellenőrzéseket fog végezni községünkben, annak érdekében, hogy kiszűrjük az építkezési engedély nélkül épülendő létesítményeket. Délutáni ügyfélfogadás Annak érdekében, hogy akik munkába járnak munkaidő után is intézni tudják nálunk ügyeiket, a Po l gárm e steri Hivatal al áb bi ügyosztályain továbbra is keddenként, délután 6 óráig, ügyfélfogadás van: - mezőgazdasági osztály, - adó- és illeték osztály, - szociális osztály családi pótlékos dossziék felújítása, - kassza.

6 6 O L D A L Közérdekű információk Szabad erdős területek A tulajdonba helyező bizottság február 20-i ülésén beazonosította azokat az erdős területeket, amelyeknek tulajdonosai nem ismertek. Ezen a területekkel, azon személyeknek lesznek tulajdonba helyezve, akiknek az államosítás éveiben ( ) szerepel a regiszterben erdő, jóvá van hagyva, de nem tudják a helyszínét, nincs információjuk erre vonatkozólag. Az alábbi táblázatban közöljük a területek listáját, hogy azok a személyek, akik igazoltan igényt tartanak valamelyik parcellára, ezt március 31-ig megtehessék. Igazolni az es években regiszterbe bejegyzett erdő alapján lehet, ami jóvá van hagyva, ehhez mellékelni kell a helyszínre mutató igazoló aktát. Az igényt a mezőgazdasági irodában, Baróti Zsolt referensnek kell letenni. A területek listája és térképe március 1-től megtekinthető a Polgármesteri Hivatal előterében. Sorsz. Csoport UP Ua Helyrajzi szám Hektár Dűlő VI 91, 92, 191, /c/2 18,68 Zsidóútja 2. Magán VI 189, 186, VI 183, /c/3 9015/k/2 9015/k/3 8819/10 41,92 Zsidóútja 17,96 Gáborútja VI /k/4/2 6,50 Gáborútja VI /k/5 0,65 Gáborútja VI V 176, /2/3 2,90 Borkákútja VI 177, 175, 179, /l/3/ 2,3,4,5 15,57 Borkákútja, Gáborútja köze VI 179, /l/4/3 11,36 Boglyakövek V /a/3/7 3,86 Visszafolyó V /a/3/ 7,9 2,50 Visszafolyó V 110, /a/4/6 5,04 Hegyeskő V 108, /a/2/3 3,76 Aranyász V 105, /a/2/11 3,69 Aranyász V 105, /a/2/10,14 5,04 Aranyász V 105, /a/2/19 7,35 Aranyász V /b/2/1 6,86 Kistormás V 113, 50F 9005/b/2/9 6,59 Nagytormás V /a/1/1 2,60 Sötétpatak V /3/2 11,53 Nagytormás V /a/2/16,17 5,05 Nagytormás V /3/7 4,30 Sötétpatak feje V 99, 96, /2/1 2,39 Nagytormás Sötétpatakköze V /k/7 0,45 Háromútága Megjegyezzük, hogy akik ezekben a csoportokban és ezekben a dűlőkben már megkapták az erdőt, van helyszínrajzuk, birtoklevelük (proces verbal de punere in posesie) vagy tulajdonlapjuk (titlu de proprietate), azok nem kell jelentkezzenek. C S O M A F A L V I H Í R L A P

7 I. É V F O L Y A M 2 ( 2 ) S Z Á M 7 O L D A L Szelektív hulladékgyűjtés Csomafalván A csomafalvi Önkormányzat 2012 végén megemelte a hulladékdíjakat, amelyek ennek ellenére a legalacsonyabbak a medencében. Ezzel együtt az a helyzet, hogy a közösségtől begyűlt szemétpénz felét sem fedezi a hulladék összegyűjtési és elszállítási költségének. Megoldást kell keressünk a költségek és a szemét csökkentésére. Lássuk, mit tehetünk? Ha külön gyűjtjük az újrahasznosítható hulladékot az igazi szeméttől, három legyet ütünk egy csapásra. lecsökken a Salubriserv Kft. által elszállítandó szemét mennyisége így remélhetőleg a számlák értéke is - ez maga után vonhatja a szemétdíj csökkenését is. a szelektíven gyűjtött hulladék újrahasznosítható, értékesíthető, és az innen származó bevétel fedezné a begyűjtésére és elszállítására fordított kiadásokat. az újrahasznosított hulladék nem terheli a környezetet, gyarapítva valahol egy hulladéklerakó méreteit. Ezért kérjük a lakosságot, hogy gyűjtsék egy külön zsákba a következő hulladéktípusokat: a pillepalackot (flakon), műanyag dobozokat, csomagoló és más fóliákat, üveget, papírt, kartont, alumínium italos dobozokat. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szerves hulladékok (konyhai hulladék, lehullott falevelek, stb.) könnyen lebomlanak akár hagyományos trágyadombon, akár komposztáló ládában. Így a szemétből értékes talajalkotót nyerünk. Ha következetesen alkalmazzuk a fenti módszereket, akkor elenyésző mennyiségű szemét keletkezik, ez a lakosság és az Önkormányzat számára is hasznos lesz. A szelektíven gyűjtött hulladékot a Hivatal traktora minden második csütörtökön amikor nem jön a szemetes kocsi szállítja el a kapuk elől. Márciusban erre sor kerül 14- én és 28- án. A hónap első napjaiban kiosztjuk az erre használatos zsákokat. Csomafalva Helyi Tanácsa Januárban és februárban hozott tanácshatározatok 1-es számú határozattal 3 hónapot hosszabbította meg a Helyi Tanács a turisztikai pályázat garanciáját. 2-es számú határozattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 2013-ban érvényes helyi adókat és illetékeket. 3-as számú határozattal a fejlesztési részen adódó költségvetési hiány fedezését hagyta jóvá a Helyi Tanács. 4-es számú határozattal a Helyi Tanács jóváhagyta a GOSPOD SERV KFT működési szabályzatát, személyzeti felépítését és a cég 2013-as költségvetését. 5-ös számú határozattal a nyílt tűzzel való munkák szabályozását hagyta jóvá a Helyi Tanács. 6-os számú határozattal a Helyi Tanács kinevezte Csata Bélát technikai tűzfelelősnek. 7-es számú határozattal a Helyi Tanács visszavonta a 66/2012-es határozatát. 8-as számú határozattal a szociális segélyben részesülő személyek évi munkatervét hagyta jóvá a Helyi Tanács. 9-es számú határozattal a Helyi Tanács jóváhagyta a község területrendezési tervének meghosszabbítását, mindaddig amíg az új elkészül. 10-es számú határozattal a község felújított polgárvédelmi tervét hagyta jóvá a Helyi Tanács. 11-es számú határozattal a Helyi Tanács jóváhagyta a 2013-as közbeszerzési programot. 12-es számú határozattal a vízhálózat felújítására és bővítésére elkészített technikai tervet hagyta jóvá a Helyi Tanács. 13-as számú határozattal a községi úthálózat felújítására elkészített technikai tervet hagyta jóvá a Helyi Tanács. 14-es számú határozattal a Helyi Tanács jóváhagyta az iskolás projektekben résztvevő iskolák megnevezésének kiigazítását.

8 8 O L D A L 2012-es pénzügyi kiértékelő 2012-es évet Gyergyócsomafalva község összességében pozitív pénzügyi mérleggel zárta. Ennek megvalósításához felhasználtuk a korábbi esztendőkről visszamaradt költségvetési többletet, ezért ha csak a 2012-es bevételeket és kiadásokat hasonlítjuk össze, veszteséges a költségvetésünk. A 2012-es veszteség fedezésére használtuk fel a 2011-es és 2010-es költségvetési tartalékot. Bevétel 2012: lej Kiadások 2012: lej Veszteség 2012: lej 2011 és 2010-ből: lej 2012-es zárás: lej A bevételi oldal adatai. Összbevétel: lej. Helyi bevételek 1,132, % Célirányos visszaosztások 1,682, % Általános visszaosztások 1,116, % Pályázati összegek 653, % Költségvetési tartalék 2011-ről 506, % A helyi bevételek kategóriába tartoznak az épület-, ingatlan- és jármű adók, a büntetések és koncessziós díjak, valamint a csomafalvi cégek által befizetett jövedelemadó 42,75%-a. Amint látható, a központi költségvetésből való célirányos és általános visszaosztás teszi ki a 2012-es évi bevételek közel 55%-át. Ugyanakkor, 2012-ben megérkeztek az uniós pályázatainkra az első összegek, előleg illetve elszámolt kifizetések formájában. A költség oldal. Összköltségek: lej. Személyzeti költségek 1,877, % Anyagi költségek 1,376, % Beruházások 1,819, % A működési kiadások a személyzeti, anyagi és program költségeket foglalják magukba. A fontosabb fejezetek szerinti felosztásból kitűnik, hogy a legnagyobb arányuk a társadalmi kiadásoknak van (62%), ezek nagyrésze célirányos visszaosztás a központi költségvetésből ( lej), amelyet nem lehet más célra fordítani. C S O M A F A L V I H Í R L A P Működési költségek: 3,254,254 Általános adminisztrációs költségek 528, % Polgármesteri Hivatal kiadásai 462, % Polgárvédelem 42, % Társadalmi költségek 2,014, % Tanügy 1,465, % Kultúra, sport és vallás 79, % Szociális kiadások 469, % Településfejlesztés 448, % Közvilágítás 63, % Közösségi programok, tagságdíjak 60, % Településtisztaság és hulladékgazdálkodás 149, % Derítőállomás költségei 101, % Utak javítása 220, %

9 I. É V F O L Y A M 2 ( 2 ) S Z Á M 9 O L D A L 2012-ben a beruházásaink finanszírozására megérkeztek az első Uniós összegek (előleg és elszámolások), ugyanakkor Hargita Megye Tanácsa is jelentősen támogatta a fejlesztéseinket, építkezéseinket. A közszolgálati tevékenységeink pénzügyi mutatói: MÉRLEG: Bevétel a lakosságtól Kiadás Helyi költségvetésből Víz- és szennyvízgazdálkodás 238, , , % Szemétgazdálkodás 66, ,625 65, % Erdei utak 18,707 54,415 35, % Jánosi Borsos Attila alpolgármester beszámolója Márton László Szilárd Polgármester 2012-ben minden tanácsülésen részt vettem (15 tanácsülés és 15 szakbizottsági gyűlés). Összesen hat utcafórumot szerveztünk márciusában falugyűlést szerveztünk. Alpolgármesteri munkámról: a) Megszerveztem és irányítottam: a vízzel, szennyvízzel, fűtéssel, szemételszállítással kapcsolatos közszolgálatokat; zöldövezetek, parkok rendezését, rendben tartását; nagytakarítások lebonyolítását; vadkárok felmérését. b) A közvagyon gazdálkodás terén is tevékenykedtem: mezei utakat, községi utakat és hidakat javítottunk, forgalmi táblákat helyeztünk el, középületeket javítottunk ki, rendbe tettük a hokipályát, felújítottuk a piacteret. Felújítottuk és kijavítottuk a Polgármesteri Hivatal fűtésrendszerét. c) Kitakaríttattam közel 2 km hosszúságban a Somolyó patakát, hozzájárulván ezzel ahhoz, hogy ne legyenek árvizek. Visszaadtuk a Hidegpatakát a községnek. d) A polgármesterrel együtt megszerveztük a közvagyon jobb adminisztrálását és a közrend fenntartását. e) Besegítettem a Március 15-i nemzeti ünnepünk, a falunapok, az agrárfórum megszervezésében. f) Elértem azt, hogy az Újnegyedben és a Kakasi részen az elektromos művek modernizálási munkálatokat végezzenek el, aminek köszönhetően normalizálódott a villanyszolgáltatás. Más tevékenységek: Több esetben jártam helyszínre a szomszédok közötti viták megoldásában és részt vettem minden határtisztázásban a szomszéd településekkel. Megszerveztem a legeltetést Csomafalván, a legeltetési szabályzat elfogadásától a kivitelezéséig. Megjegyzem, hogy ennek következtében mostanában kevesebb lett a panasz. Működtetjük a Csomafalvi Délhegy Sportklubot, amelynek elnöke is vagyok. Minden eddig megszervezett rendezvényen első helyezést értünk el. Jánosi Borsos Attila, alpolgármester

10 10 O L D A L Tanácsosok beszámolója a 2o12-es évről Bartalis Beáta Az év folyamán részt vettem 10 tanácsülésen,10 szakbizottsági ülésen, 6 utcafórumon. A 2012-es évben megszervezett tevékenységek közül részt vettem az alábbiakban: falunapok, kulturális rendezvények, avatók, fórumok, program benevezések Javasoltam a következőket: a csomafalvi diszkó programjának lerövidítését, a közbiztonság megerősítését. Nem szavaztam meg a következő határozattervezeteket, azért, mert: a tanácsülések kamerázását, mert az ülések amúgy is nyitottak mindenki számára. Bege Csaba Az év folyamán részt vettem 8 tanácsülésen, 8 szakbizottsági ülésen. 1 gyűlésen nem vettem részt, mert delegációban voltam. A 2012-es évben megszervezett tevékenységek közül részt vettem az alábbiakban: a) Falunapokon; b) Testvértelepülési kapcsolatok ápolásában, vendégfogadásban. Javasoltam a következőket: a Hajnal épületének megvásárlását és az ottani tevékenységek működtetését. Részt vettem 5 utcafórumon. Benedek Árpád Az év folyamán részt vettem 12 tanácsülésen, 12 szakbizottság ülésen. 3 gyűlésen nem vettem részt, betegség miatt. Részt vettem a márciusi falugyűlésen. A 2012-es évben megszervezett tevékenységek közül részt vettem az alábbiakban: A Falunapokon,testvértelepülési kapcsolatok ápolásában, vendégfogadásban. Két testvértelepülési delegációban vettem részt és biztosítottam a mikróbuszt a gyerekek kiszállásához is. Javasoltam a Hajnal épületének megvásárlását és az ottani tevékenységek működtetését. Részt vettem 5 utcafórumon. Kedves Tamás Antal Az év folyamán részt vettem 15 tanácsülésen, 15 szakbizottsági ülésen. A 2012-es évben megszervezett tevékenységek közül részt vettem az alábbiakban: falugyűlés, Robin Wood projekt: képzés, tanösvények kijelölése, könyvszerkesztés, szelektív hulladékgyűjtés Javasoltam a következőt: szelektív hulladékgyűjtés elindítását Csomafalván Nem szavaztam meg a következő határozattervezetet: tanácsülések filmezését (fölöslegesnek tartom) Köllő Gábor Az év folyamán részt vettem 14 tanácsülésen, 14 szakbizottság ülésen. 1 gyűlésen nem vettem részt, mert: delegációban voltam Franciaországban. Részt vettem a márciusi falugyűlésen. A 2012-es évben megszervezett tevékenységek közül részt vettem az alábbiakban: delegációban vettem részt: Lukanénnyén, a Falunapok, a Családok Napja, és az Adventi Vásár szervezésében, testvértelepülési kapcsolatok ápolásában, vendégfogadásban. Javasoltam a következőket: A sportbázis minél hamarabbi átadását, a Hajnal épületének megvásárlását és az ottani tevékenységek működtetését. Mint tanácsos, részt vettem április 26 án Szebenben, Az egészség népszerűsítése vidéken és vidéki munkahelyeken témájú szemináriumon. Korpos Levente Az 2012-es évben részt vettem az összes összehívott és megtartott tanácsülésen, amely: 1 alakuló, 6 rendes és 3 rendkívüli tanácsülést jelent. Az összes szakbizottsági ülésen is részt vettem. Támogattam szavazatommal a legtöbb határozattervezetet, ez alól a 30/2012 és a 39/2012-es határozatok kivételek; ezek esetében tartózkodtam. Az első esetében azért nem szavaztam igennel, mert pedagógusként úgy éreztem, hogy nem szavazhatok meg egy olyan határozattervezetet, amely értelmében a település egyik tanintézménye, funkcióját elvesztve, átkerül egy nem oktató-nevelő profilú egyesülethez. Ugyanakkor nemmel sem szavaztam, ismervén ez egyesület tevékenységét. Így tehát tartózkodtam, akárcsak a másik említett határozat esetében, amely esetében mély kételyeim voltak afelől, hogy azok az alkalmazottak, akik átkerülnek a Gospod Servhez, semmilyen hátrányt nem szenvednek. E kételyem beigazolódni látszik, hisz tudomásom szerint a közalkalmazottak bérének 2012 decemberében történő 7,4%-os emelése őket nem érintette, de a 25%-os közalkalmazotti bérmérséklést ők is elszenvedték. Egy határozattervezet fűződik a nevemhez, amelyből azonban nem született határozat, ez a tanácsülések videózását és a levideózott anyag közösségünknek való bemutatását érintette. Több javaslatot is megfogalmaztam a különfélék napirendi pontnál, amelyek terén előrelépések is születtek, úgy mint a szelektív hulladékgyűjtés, a Maros-parti iskola rendbetétele.jelen voltam azokon az eseményeken, amelyek a településünk közösségéhez szólt, számukra volt megszervezve és amelyekre meghívást is kaptam. Ilyen esemény volt a Falunapi rendezvény, a gyergyócsomafalvi pedagógusok napja alkalmából szervezett ünnepség, a Szent István-napi ünnepi megemlékezés Szent István kardjánál, az aradi vértanúk emléknapján tartott csendes megemlékezés, a Székely Kultúra Napja alkalmából szervezett eseménysorozat, az adventi és karácsonyi hagyományos vásár. Szintén elfogadtam a meghívást a gyergyóújfalvi falunapok alkalmából a szomszédos települések tanácsosainak és polgármesteri hivatali alkalmazottainak szervezett sportvetélkedőn. Ugyanitt kell megemlítenem, hogy egyetlen, a testvértelepüléseinken szervezett rendezvényen sem vettem részt a legtöbbször munkahelyi elfoglaltságom és egyszer személyi ok miatt. Szervezőként is aktív szerepet vállaltam néhány eseményben ebben az időszakban. Ilyen például a Szent István-napi ünnepi megemlékezés, a Székely Kultúra Napja alkalmából szervezett megemlékezés, amely keretében az idén Rugonfalvi Kiss Istvánra emlékeztünk. Szintén szervezőként vettem részt a Nép vagy kisebbség? mottóval tartott kerekasztal megbeszélésen. C S O M A F A L V I H Í R L A P

11 I. É V F O L Y A M 2 ( 2 ) S Z Á M 11 O L D A L Mogyorós László Az év folyamán részt vettem 15 tanácsülésen, 15 szakbizottsági ülésen. A 2012-es évben megszervezett tevékenységek közül részt vettem az alábbiakban: falugyűlés, Robin Wood projekt: képzés, tanösvények kijelölése, csomafalvi napok, ezen belül a hagyományok, mesterségek napja, szelektív hulladékgyűjtés, néptánckör, táncházak szervezése Javasoltam a következőket: CSOMAFA program elindítása -családfagyűjtemény. Székely Álmos Szilveszter A 2012-es év folyamán aktívan részt vettem minden tanácsülésen és szakbizottsági ülésen. Azért, hogy a falu nyomon követhesse a tanácsosok tevékenységét, társaimmal határozattervezetet kezdeményeztem arról, hogy a tanácsülésekről videó felvétel is készüljön, amit közzéteszünk a helyi kábeltévén és a csomafalvi honlapon. Ez volt az egyetlen határozattervezet, amit a tanácsosi többség elutasított. Javaslataimat többnyire szóban, a különfélék napirendi pontban tettem meg. Fontosabb javaslatok: A borvízfürdő körüli építmények csak akkor kerüljenek helyi adminisztrálásba, ha megtörténik az építkezés során felmerülő hibák, hiányosságok kijavítása. A 15 éve működő Bel Canto Egyesület számára biztosítsunk helyet, ahol a kórus és a citeracsoport próbáit tarthatja. Többszöri nekifutamodásra sikerült döntést hozni, így a Művelődési Ház egyik termét használhatja az egyesület. A tanácsülések jegyzőkönyveit és a határozatokat tegyük közzé a honlapon. A Fő úton történő kamionforgalom korlátozására tettem egy javaslatot a helyi rendőrparancsnoknak. A Hajnal épületének megvásárlása kapcsán javasoltam, hogy vegyük figyelembe a prioritásokat (A falu tulajdonában levő épületek pl. a volt községháza - felújítása is időszerű lenne.), illetve a döntés előtt mindenképp kérjük ki a lakosság véleményét is, szervezzünk találkozót a gazdákkal. Folyamatosan tájékoztattam a testületet a hozzám beérkező lakossági panaszokról, javaslatokról, illetve felhívtam a figyelmet a hiányosságokra. Három határozattervezetet nem szavaztam meg: - A Somlyóvölgyi iskola átadásáról szóló határozatot nem támogattam, mert úgy vélem egy oktatási intézményt kizárólag oktatási, népnevelési célokra kell használni, viszont az épület állapotának további romlásának elkerülése érdekében célszerű használatba helyezni. Ezért tartózkodtam. - A szemétszállítási díj megemelésekor is tartózkodtam, hiszen hibás politikai döntések miatt méltánytalannak tartom, hogy a lakosság fizessen. - A hargitai hulladékgazdálkodás előtanulmányának és szolgáltatási értékének megállapításakor is tartózkodtam a fent említett okok miatt. Tagja vagyok a központ zonális rendezési tervének népszerűsítésére létrehozott bizottságnak. Összességében úgy gondolom, hogy a helyi tanácstestület a viharos politikai csatározások után együtt tud működni a fontos ügyekben, viszont fontosnak tartom azoknak az érdekeit védeni, akiktől a megbízatást kaptam. A tanácsülésen helye van a kulturált vitának, ezáltal a falu számára legjobb döntéseket hozhatjuk meg. Székely Levente A 2012-es év folyamán részt vettem minden tanácsülésen és szakbizottsági ülésen. Az utcafórumokon, a csomafalvi emberektől bejött javaslatokat továbbítottam, mint például: Alap elkülönítése a külterületek felmérésére, tisztázására. Düllönkénti területek felmérésére és a tulajdonlapok kiadására, ha már ezt a törvény megengedi. Forgalmi táblák, tükrök elhelyezése az út mentén, ott ahol nincs, azért hogy megelőzzük a baleseteket. Mezei utak, sáncok, hidak javítása Járda befejezése a központtól az üvegcsűrig. Marosparti iskola felújítása Határozat tervezetet tettem le arra, hogy a három és annál több gyerekes családoknál biztosítsunk adó kedvezményt, a szolgáltatásokra is biztosítsunk kedvezményt. Sajnos óriási ütembe fogy a csomafalviak száma és bátorítani szeretném a családokat a gyerekvállalásra. Javasoltuk, hogy tanácsülésekről videófelvétel is készüljön, de ezt a javaslatot nem fogadta el a többség. Javasoltam, hogy a maros melletti rendezvénycsűrt, 4 évre vegyük át adminisztrálásba, és ez alatt a megyei tanáccsal közösen találjunk megoldást, hogy 100%-ban Csomafalva tulajdonába kerüljön. Javasoltam, hogy Hajnal épületének megvásárlásáról szóló döntés előtt felmérést kell készíteni arról, hogy mennyi pénzre van szükség, ahhoz, hogy fel lehessen újítani, az új céloknak megfelelően. Nincs annak értelme, hogy legyen egy újabb épület, ami arra a sorsra jut mint a régi községháza, sok pénzre lenne szükség, hogy fel lehessen újítani és a jelenlegi és jövebbeni politikai erőktől nem fogunk támogatást kapni, szerintem es évben részt vettem a testvér települési kapcsolatok ápolásában: Lukanénjén, Dányba, Baktalóránázán. Orbán Vilmos Az év folyamán részt vettem 14 tanácsülésen, 14 szakbizottsági ülésen. 1 gyűlésen nem vettem részt, mert delegációban voltam. Részt vettem a márciusi falugyűlésen. A 2012-es évben megszervezett tevékenységek közül részt vettem az alábbiakban: a Falunapokon és a Családok Napján; Testvértelepülési kapcsolatok ápolásában, vendégfogadásban. Javasoltam a következőket: a Hajnal épületének megvásárlását és az ottani tevékenységek működtetését. Részt vettem 5 utcafórumon. Zrinyi Erika Az év folyamán részt vettem 9 tanácsülésen, 9 szakbizottsági ülésen. Egy gyűlésen nem vettem részt, mert az autóm balesetet szenvedett. A 2012-es évben megszervezett tevékenységek közül részt vettem az alábbiakban: falunapok Javasoltam a következőket: -videofelvétel készüljön a tanácsülésekről -a sokgyerekes családokat segítsük kedvezményekkel

12 1 2 O L D A L Farsang 2013-ban Február első napja ünnepi hangulatban telt a Köllő Miklós Általános Iskola alsó tagozatán. Az előkészítő és I- IV. osztályok ezen a napon tartották a hagyományos Jégkarnevál rendezvényüket, csatlakozva a falusi farsangi rendezvényekhez. Délelőtt 10 órakor indult a felvonulás a jégpályán. Idén is megjelentek a mesebeli figurák, mint a hercegnők, varázslók, boszorkányok, bohócok, volt itt cowboy, harcos, lovas katona, indián, ördöglány, hópehely, madárijesztő. Közöttük azonban egészen új szereplőkkel is találkozhattunk, nagyon ötletes kivitelezésű öltözetben, díszletben: kürtőskalács, kilóméterkő, kukoricacső, mézeskalácsszív, karósfuszulyka, Iskola-oldal őszi tölgyfa, láva. A jó hangulatot a bemutatkozás alatt szakadó havazás sem törte meg. Köszönet Gagyi Dénes tanár úrnak a bemutatkozásban nyújtott segítségért, dr. Zrínyi Erika doktornőnek az ajándékokért, Székely Erzsébetnek a finom pánkóért, a Délhegy Sportklubnak a helyszín és hangosítás biztosításáért. Találkozzunk jövőre! A szervezők: Bege Orsolya Korpos Levente Eminescu - megemlékezés Január hónapban rendhagyó módon Eminescu - megemlékezést tartottak a Köllő Miklós Általános Iskola diákjai. A megemlékezésen, a költő életének fontosabb áttekintése mellett, kétnyelvű szavalatok hangzottak el, valamint a diákok saját alkotásaikat, képzeletbeli leveleiket olvashatták fel. A rövid megemlékezés, Eminescu megzenésített verseinek éneklésével zárult, amit néhány tehetséges diák és a romántanár fuvolán, valamint gitáron kísért. Irányítótanárok: Szilágyi Zita és Sajgó Szabolcs Magyar Kultúra Napja az iskolában A Magyar Kultúra Napja keretén belül január 25-én, pénteken tartottuk iskolánkban a VII-VIII. osztályos tanulók számára szervezett balladamondó versenyt. A rendezvényt Sövér-Benedek Tímea (VIII. B) egy népballada eléneklésével nyitotta meg és tette ünnepélyessé. Ez után a tizennyolc versenyző (Bege Pongrác VII. A, Domokos Orsolya VII. A, Pop Andrea VII. A, Simon Emília VII. A, Szilágyi Emőke VII. A, Csiki Amanda VII. B, Fazakas Andrea VII. B, Koszta Izabella VII. B, Márk Tímea VII. B, Szilágyi Bernadett VII. B, Ambrus Edina VIII. A, Csiki Ágnes VIII. A, Sándor Norbert VIII. A, Csata Sára VIII. B, Csiki Norbert VIII. B, Gábor-Lukács Zoltán VIII. B, Király Zsófia VIII. B, Köllő Szilveszter VIII. B) állt színpadra, hogy elmondják az előre kijelölt balladarészeket (négy szakasz Arany János Ágnes asszony című balladájából), valamint az általuk szabadon választott mű-, illetve népballadákat. Mindannyian nagyon összeszedetten és ügyesen szerepeltek, színvonalas előadásnak lehettünk szem- és fültanúi. Mind a tizennyolc tanulót, valamint a balladaénekest és a bemondót is (Ács Szilvia VIII. B) emléklappal, könyvjutalommal és plüssmacival jutalmaztuk, ezen kívül a zsűri (Ambrus Ibolya tanárnő, Korpos Szabolcs tanár úr, Márton Magdolna óvónő, Mogyorós László) szerint legkiemelkedőbb hat tanulót külön kis ajándékkal és díszoklevéllel is díjaztuk. Ők a következők: I. Csiki Ágnes, Szilágyi Emőke, II. Gábor-Lukács Zoltán, III. Domokos Orsolya, IV. Koszta Izabella, Márk Tímea. Köszönetünket fejezzük ki dr. Zrínyi Erikának és az Iskola Vezetőségének a kiosztott plüssmacikért, jutalomkönyvekért. Szőcs Margit és Kercsó Teréz magyartanárok C S O M A F A L V I H Í R L A P

13 I. É V F O L Y A M 2 ( 2 ) S Z Á M Közélet Olvasóink írták: A gyermekrajz üzenete 13 O L D A L A Polgármesteri Hivatal s z o m s z é d s á g á b a n l a k u n k óvodásainkkal. Farsangkor óvodások, szülők együtt köszöntünk be a hivatalba mókázva, énekelve és ide illő farsangi rigmusokkal kéregettünk. Értékelték, megköszönték látogatásunkat, cukorkát és kevés pénzt is kaptunk, melyből jutott a rajzeszköztárunk frissítésére: festéket, krétát, ceruzát vásároltunk. A rajz a gyermeki lélek varázslatos lenyomata, a rajzolás gyógyító hatást gyakorol a gyermeki lélekre. A rajzolás a felnövekvő gyermek életében fontos és izgalmas játék, mellyel tükrözheti elbűvölő mesés világát. Gyerő Zsuzsa pszichoanalitikus megfigyelései szerint: 5-7 éves korban születnek az igazán esztétikus rajzok. Ezért örültem, hogy a Polgármesteri Hivatal által meghirdetett rajzpályázatok korhatára 5 éves kortól kezdődött. A 2012-es év első rajzpályázata nemzeti ünnepünkkel kapcsolatos volt: Március 15 megünneplése Csomafalván. A rajzolásban a gyermek az élmény feszültségét önti formába, az élmény sűrűsödik képi kifejezésbe. Sajnos csak 1-2 gyermeknek volt emléke az elmúlt évi ünnepségről, de közösen ellátogattunk a Kossuth szoborhoz, megtanultuk a Gábor Áron rézágyúja éneket és meghallgatták a Kisdobos megható történetét. A 6 évesek rajzának esztétikumát a megerősödött dráma feszültsége adta. Emléklapnak, könyv-, ceruza jutalomnak örülhetett egy pár gyermek. A gyermeknapi aszfaltrajz Az egész óvoda apraja-nagyja itt rajzolt a Polgármesteri Hivatal előtt, hisz az ovisoknak van fenntartva ez a hely mondta a polgármester. Volt is nagy öröm! Remekül lehetett firkálni színes krétával az aszfaltra. Fél óra alatt meg is szépült itt a tér: firkarajz, dinó, vonat, ház, virágoskert színezte a teret. Minden gyermeknek sikerélménye volt, hisz újra megdicsérték őket még az arra járók is. Nem maradt el most sem a jutalom cukorka, fényképezés, videofelvétel is készült. A következő rajzpályázatot a Székely Kultúra Napja alkalmából hirdették, Benedek Elek mesemondóra emlékezve. A téma közel állt az óvodás gyermekekhez, így a rajzok érzelmileg és hangulatilag színezve adták vissza a mese világát. Mindkét csoport gyermekei részt vettek a rajzpályázaton, a szülők is lelkesítették, segítették gyermekeiket, hogy elkészülhessenek a szép munkák. Okleveleket, könyvjutalmakat kaptak. Ha a gyermek nagyon vágyik valamire, de nincs neki, legalább szépen megrajzolja (Bendig Borbála, gyógypedagógus) Hát várták már, hogy érkezzen az ajándékokkal teli szép ünnep, így sok szép karácsonyváró rajz született. Az értékelés? Ez volt az igazi, az ötletes! Értékelték a gyermekek fantáziáját, az ábrázolás spontaneitását, a kifejezés őszinteségét. Így nem volt első, második stb. díjazás, hanem minden gyermek díszoklevelet kapott egy-egy odaillő, találó megjegyzéssel, a LEGminősítéssel: legművészibb rajz, legegyedibb rajz, legtündöklőbb rajz, legbarátságosabb rajz, legcukibb rajz, legszebb angyalok stb. Ilyen értékeléssel erősödött a gyermekek önbizalma, serkentették az alkotásvágyukat. Köszönet a szervezőknek: Köllő Orsolyának, Jánosi Anettnek és Csiki Ágotának. A gyermekrajz létrehozása öröm? Igen. Itt minden megvalósítható a képzetáramlás peremén. Így tervező gyermekeim: Koppány, Ágota, Tamás, Adrienn új, modern óvodaépületet terveztek. Érdemes válogatni a tervrajzok közül! Ezen ne múljon a megvalósítás! ezt üzenik a rajzok. Kosután Magdolna Óvónő

14 1 4 O L D A L A Köllő Miklós Általános Iskolával és Gyergyócsomafalva Önkormányzatával együttműködve a Délhegy Sportklub szervezte meg a 41.Délhegy Kupát, február 9-én. Eredmények: Alfalvi Bucsin Remetei Kereszthegy 1-4, Csomafalvi Délhegy Kézdivásárhelyi Bikák 1-5, Alfalvi Bucsin Kézdivásárhelyi Bikák 5-3, Csomafalvi Délhegy Remetei Kereszthegy 3-0, Remetei Kereszthegy Kézdivásárhelyi Bikák 9-4, Csomafalvi Délhegy Alfalvi Bucsin 8-4 Rangsor: 1. Csomafalva, 2. Remete, 3. Alfalu 4. Kézdivásárhely Egyéni díjazottak: Gólkirály: Rokaly Szilárd (Csomafalva); Legtöbb gólpassz: Borsos Erik (Csomafalva); Sport Legfiatalabb játékos: Csiki Lóránd; Egyetlen lányjátékos: Csiki Eszter (Csomafalva). Emellett résztvettünk a Katorzsa, Bucsin és Bástya kupákon, ahol elnyertük az első helyezést. Az U10-es korosztállyal Csíkszeredában, Kézdivásárhelyen és Gyergyószentmiklóson is versenyeztünk. Ebben az esetben nem jegyzik az eredeményeket, de a csapat így is a legjobbak között szerepel. A csomafalvi jégkorongozókat Ambrus Ignác edzi. Köszönet a szülőknek és a támogatóknak, akik nélkül ezt nem értük volna el. Jánosi Borsos Attila, a Délhegy Sportklub elnöke Programajánló Két délután csak a nőké... Virágvasárnapi Kézművesvásár Íme a legjobb csajos programok, ahol minden nő érezheti, hogy ő a főszereplő, ahol a külső és a belső szépséget is kezelésbe vesszük, ahol minden általunk meghívott szakember azon munkálkodik, hogy a legjobb formáját hozza, ami után minden nőnek úgy kell kilépnie az ajtón, hogy azt érezze, ő a legszerencsésebb a világon! Amit ajánlunk: helyi termékek kiállítása és vására, fodrász, manikűrös, varrónő, ruhatervezés életmód tanácsadó, táplálkozási tanácsadó fotós. Hogyan legyek jó nő? - tippek és tanácsok. Előadások a nők mindennapi akadályairól, problémáirólmeghívott pszichoterapeutákkal. Helyszín: Gyergyócsomafalva, Művelődési Otthon Időpont: Március 6.-7., d.u. 5 órától Belépés ingyenes! Várjuk azon kézművesek, hagyományőrzők jelentkezését, akik részt vennének a Virágvasárnapi Kézművesvásáron. Jelentkezni a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési osztályán lehet. C S O M A F A L V I H Í R L A P

15 I. É V F O L Y A M 2 ( 2 ) S Z Á M 15 O L D A L Közösségi akciók és rendezvények Tavaszi Húsvéti Nagytakarítás március 18. és 22. között Húsvéti-Tavaszi Nagytakarításra hívjuk Önöket. Célunk, hogy a község az első tavaszi napokat és a közelgő ünnepet tisztán fogadja. Ezt közös erővel, társadalmi összefogással valósítsuk meg településünkért! Mindenki, aki a programhoz csatlakozik, lakóhelye szűkebb-tágabb környezetét kérjük, hogy takarítsa ki. A határkerülési útvonal megtisztításakor szemetes zsákokat és gumikesztyűket a Gospod Serv Kft. biztosít. Program: Március 18. (Hétfő) Közterületek rendbetétele, útmenti fák lemeszelése, útmenti kukák kiürítése. Március 19. (Kedd) Szemétgyűjtés az utak mentén, a határkerülési útvonal és a Feredő környékének megtisztítása. Megkérjük, amennyiben ideje engedi, csatlakozzon az akcióhoz, hogy húsvét alkalmával tiszta környezetben tudjunk ünnepelni. Találkozási pont és elosztás a Polgármesteri Hivatalnál. Az időpontot később közöljük. Március 20. (Szerda) Lomtalanítás: kérjük a feleslegessé vált tárgyaikat a kapuk elé kitenni, idén az elektromos hulladékot is. A hulladékot a Polgármesteri Hivatal fogja elszállítani. Március 21. (Csütörtök) Porták előtti sepregetés jógazda módra. Felkérjük azon lakosokat, akik aszfaltozott út mentén laknak, hogy a téli időszakban felgyűlt csúszásgátlót szíveskedjenek felseperni! Amennyiben javaslatot szeretne letenni, hogy a község milyen területein, zónáiban van szükség takarításra, ajánlatát megteheti a címen vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Osztályán. Csomafalvi családfa Valószínűleg mindenkiben felmerült már a kérdés, hogy kik az ősei, közelebbi-távolabbi rokonai. Erre ad választ a családfa. Ennek elkészítése szorosabbá fűzi a rokoni kötelékeket, személyes kapcsolatainkat, erősíti önazonosságunkat. Együttműködést igényel a rokonságon belül és izgalmas, hiszen bárkiről kiderülhet, hogy távoli unokatestvérünk. Ennek jegyében született meg az ötlet, hogy készítsük el a csomafalvi családok családfa-gyűjteményét. Ehhez kérjük a csomafalvi emberek segítségét. Szívesen fogadjuk, ha már elkészített családfákat bocsátanak rendelkezésünkre, de ha valakinek kedve támadt hozzá, együttműködünk az elkészítésben. A családfagyűjtemény elkészülte után megtekinthető lesz és nemcsak érdeklődéssel, de haszonnal tanulmányozhatják csomafalviak és elszármazottak egyaránt. Kapcsolattartó személy: Mogyorós László, telefonszám: Hoztam egy verset magammal! A Március 15.-i ünnepség keretében versfelolvasó délutánra kerül sor 18,00 órától a Kultúrház esketőtermében. A versfelolvasásra szeretettel várunk minden falustársat, aki szívesen elhozza kedvenc versét és megosztja a résztvevőkkel. Versekkel is ápoljuk hagyatékainkat! A Nemzeti Ünnepünk részletes programjával később jelentkezünk!

16 A magyar kultúra napja Csomafalván C s o m a f a l v á n i s megünnepelték a magyar kultúra napját, hármas könyvbemutatót tartottak a könyvtárban január 29- én, kedden. Az érdeklődők Albert Ildikó: Örökzöld tabuk, Ambrus Tünde: Székely falutízesek, illetve Balázs Lajos: Rituális szimbólumok című könyvével ismerkedhettek. M á r t o n L á s z l ó S z i l á r d p o l g á r m e s t e r ü d v ö z ö l t e a z e g y b e g y ü l t e k e t. C s o m a f a l v a Polgármesteri Hivatala, Hargita Megye Tanácsa, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ és a Pallas- Akadémia Könyvkiadó szervezésében zajló rendezvényen Kozma Mária írónő ismertette a szerzőket. Habár mindhármuk foglalkozása eltérő Ambrus Tünde földrajz szakos tanár, Albert Ildikó pszichológus, Balázs Lajos néprajzkutató mégis van egy közös tulajdonságuk: elkötelezetten, szenvedéllyel űzik szakmájukat mutatott rá az írónő. Hozzáfűzte: mindhárman foglalkoznak a közösség fogalmával. Elsőként Ambrus Tünde beszélt röviden Székely falutízesek című könyvéről. A székely falutízesek sajátos önszerveződési formák voltak, amelyek egy bizonyos rendet követeltek, a szerző interdiszciplináris megközelítésből vizsgálta ezeket. Kutatási eredményei azt bizonyítják, térben lehet azonosítani, konzerválódtak a tízesek Székelyföldön. Balázs János elmondta: a hatalmas jelképtárból a rituális szimbólumokat választotta, amelyek kutatásainak tárgyát képezték negyven éven át. A szerző a népi szokásokból kiragadott képek segítségével próbálta megértetni a jelenlevőkkel e szimbólumok értelmét. Születés, házasság, halál sorsfordító mozzanatok, nem történhetnek csak úgy, ünnepszerűen kell megélni, megülni, ebben segítenek a szimbólumok mondta. A sajátos székely gyertya- és fenyőmotívumok különböző közegbe való helyezése által nyert jelentéséről is beszélt. Albert Ildikó az Örökzöld t a b u k c í m ű k ö t e t e k a p c s á n megjegyezte: a 21. század fejlődéseivel ellentétben egyre több olyan dolog van, amelyről nem lehet beszélni, mert tiltott, nem illik, vagy éppen félelmet kelt. Ahhoz, hogy tabukat merjünk feltörni, nagy bátorság kell. Ha valaki elolvassa a könyvet, továbbgondolja, máris nagy lépést tett a tabuk feloldásában jegyezte meg a szerző. A könyvbemutatót követően Tőzsér József, a Pallas-Akadémia igazgatója ötven könyvet adományozott a csomafalvi könyvtárnak, ezer lej értékben, lévén, áprilisban ünneplik a kiadó 20. évfordulóját. M árton L á s z l ó S z i l á r d megköszönte a könyvadományt, és a szellemi adományt is, amivel a helyi közösséget gyarapították a szerzők. Csata Beáta, újságíró Márciusi rendezvényeink röviden Március 6-7: Két délután csak a nőké... nőnapi rendezvénysorozat Március 15.: Nemzeti ünnep Március 18-22: Tavaszi Húsvéti Nagytakarítás Március 22.: Pásztorgyűlés, Helyszín: Művelődési Otthon, Időpont: 11 óra Március 24.: Virágvasárnapi Kézművesvásár Irodalmi évfordulók 30 éve, március elsején hunyt el Arthur Koestler magyar származású író, újságíró. Ismertebb művei: Éji tolvajok, Sötétség délben. 155 éve, március 3-án hunyt el Bajza József magyar költő, író, kritikus. Művei: Az epigramma teoriája, A románköltésről. 185 éve, március 20-án született Henrik Ibsen norvég író. Művei: Peer Gynt, Nóra, Solness építőmester. I.e. 43. március 20-án született Publius Ovidius Naso a római aranykor költője. Fontosabb művei: Átváltozások, Médeia. 75 éve, március 24-én született Ágh István magyar költő, író, műfordító. Fontosabb művei: Dani uraságnak, Egymás mellett, Kidöntött fáink suttogása. 145 éve, március 28-án született Makszim Gorkij orosz regény- és drámaíró. Ismertebb művei: Az anya, Mezítlábasok, Az Artamonovok. Anyakönyv Születtek: Ferenczi Balázs 739 szám, Szász Edvárd Hektor 747 szám, Bartalis Réka 501 szám, Ambrus Milán 641 szám, Köllő Réka 673 szám, Király Kristóf 131 szám. Elhunytak: Sövér Vencel 371 szám, Madarász András 704 szám, Ambrus Anna 548 szám, Csiki Erzsébet 1159 szám, Borsos Regina 321 szám, Kedves Terézia 591 szám, Mogyorós Marcella 214 szám, Király Emil 1617 szám, Czirják Gergely Imre 263 szám. Házasságot köttek: Csata András László és Bartalis Erzsébet Bartalis Sándor és Csata Szidónia Gyergyócsomafalva Önkormányzatának ingyenes tájékoztató kiadványa Kiadja a Polgármesteri Hivatal Főszerkesztő: Köllő Orsolya Szerkesztők: Márton László Szilárd, Balogh Zita, Jánosi Borsos Attila, Köllő Hunor, Tinca Nicusor Korrektúra: Erős Gabriella

Csomafalvi Hírlap. Áldott Húsvétot és meghitt ünneplést kíván Gyergyócsomafalva Önkormányzata nevében. Felelősen magunkért és másokért!

Csomafalvi Hírlap. Áldott Húsvétot és meghitt ünneplést kíván Gyergyócsomafalva Önkormányzata nevében. Felelősen magunkért és másokért! Csomafalvi Hírlap I. É V F O L Y A M 3 ( 3 ) S Z Á M 2 O 1 3. Á P R I L I S A T A R T A L O M B Ó L : Pályázatok és beruházások 2 Áldott Húsvétot és meghitt ünneplést kíván Gyergyócsomafalva Önkormányzata

Részletesebben

II. Civil és Családi Nap vendéggel

II. Civil és Családi Nap vendéggel 2012. XXIV. évf. 9. szám Ára: 100,- Ft II. Civil és Családi Nap vendéggel Hogy mi volt különleges ebben az augusztus 25-ei napban? A környezet, az idő, a közös munka és még jó néhány dolog, de valamit

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén Portré Béres-család 3. oldal Zöld Bicske Nonprofit Kft. Hulladékgyűjtési naptár 4. oldal Országgyűlési választás 2014. április 6. 7. oldal VÁL ASZ TÁS 2014 Húsvéti készülődés a Művelődési Központban 12.

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Csomafalvi Hírlap. Helyi-, bio- és ökotermékek. A spiritualitás évében, minden hónapra egy gondolat:

Csomafalvi Hírlap. Helyi-, bio- és ökotermékek. A spiritualitás évében, minden hónapra egy gondolat: Csomafalvi Hírlap A T A R T A L O M B Ó L : Pályázatok és beruházások 2 Jogi tanácsadó 3 Tűzoltókról 4 Egyház 5 Közérdekű információk 6 Iskola 7 Képes beszámoló Irodalmi évfordulók Anyakönyv 8 A spiritualitás

Részletesebben

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat - XIX. évfolyam, 2011. március 5. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 04. szám 2 A város hírei kistarcsai híradó Isten áldja az édesanyákat! Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet) De ekkor száz kérdéssel Állott

Részletesebben

Gálaműsor a művelődési házban. A márciusi ifjakra emlékeztek. Zenés télbúcsúztató

Gálaműsor a művelődési házban. A márciusi ifjakra emlékeztek. Zenés télbúcsúztató A márciusi ifjakra emlékeztek Koszorúzási ünnepségen emlékeztek Hajdúhadházon az 1848-49-es forradalomra. A Szilágyi Dániel Gimnázium és Szakközépiskola aulájában megtartott megemlékezésen koszorút helyeztek

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

XXII. évf. 2013. április

XXII. évf. 2013. április XXII. évf. 2013. április BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Bővebben a 13. oldalon Bővebben a 10. oldalon Bővebben a 9. oldalon Bővebben a 15. oldalon Tiszteld

Részletesebben

Tápiógyörgye. Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága

Tápiógyörgye. Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága Faluújság Tápiógyörgye XX. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2011. március Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága A Faluújság Tápiógyörgye közéleti lapja, mely az önkormányzat kiadásában 1992

Részletesebben

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt Babits Mihály: Új esztendő beköszönt 1. Új esztendő beköszön régi könyvben új lap új topán a küszöbön ég küszöbén új nap. Ej haj dús az év minden jót igér, minden napja cél és minden éje kéj. 4. Kelj vasárnap

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Megkezdődött a várakozás

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Megkezdődött a várakozás HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVIII. év fo lyam 12. szám 2013. december MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT

Részletesebben

Kedves Kisújszállásiak!

Kedves Kisújszállásiak! XXI. évfolyam, 2013. december 14. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 7 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 11 KULTÚRA 13 ÓVODA, ISKOLA 15 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 19

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 7 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 11 KULTÚRA 13 ÓVODA, ISKOLA 15 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 19 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 7 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 11 KULTÚRA 13 ÓVODA, ISKOLA 15 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20 SPORT 21 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 22 HÚSVÉT 24 2 ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március

Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március Tisztelt Tiszakesziek, Kedves Olvasók! Az ember és természetesen az önkormányzat is gyakran kerül olyan helyzetbe ebben a rohanó, feladatokkal

Részletesebben

F A I R KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK. címmel előadássorozat a Farmosi Művelődési Házban április 21. és május 13. között. Farmosi Információk Riportok

F A I R KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK. címmel előadássorozat a Farmosi Művelődési Házban április 21. és május 13. között. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXIV. évfolyam 3-4 szám 2012. március-április A FARMOS TV és a Farmosi Művelődési Ház közös rendezvénye KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK címmel

Részletesebben

Albertirsa választott

Albertirsa választott XXVI. évfolyam, 11. szám 2014. november Október 23-ra emlékeztek 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám Újévi gondolatok Már jócskán bennejárunk az új esztendőben, máris elrepült az első hónap. Időszerűtlen a fogadalmakról

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

Képek a Hírmondó-karácsonyról

Képek a Hírmondó-karácsonyról 2013. XXV. évf. 1. szám Ára: 100,- Ft Képek a Hírmondó-karácsonyról Tartalomból: Arzénmentes ivóvíz zacskóban * Költségcsökkentő beruházás a közintézményeknél * Tűzifa a rászorulóknak * ÁMK az iskola kiválása

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava)

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) XXVI. évfolyam 1. szám (JANUÁR Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) 2014. január február Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Anka Balázs rendszerváltó polgármesterünktõl

Részletesebben