a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/ november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november"

Átírás

1 a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/ november

2 Kedves Olvasók! Terjedelmes lapszámot tarthat kezében a kiadványunk kedves olvasója, melyet az augusztus végétől november elejéig a sűrűn egymást követő események, programok indokolnak. A nyár végén a közoktatási törvény módosításai és egyes cikkelyek gyors végrehajtásának szükségessége tartotta lázban a pedagógus társadalmat. Szeptember 1-jétől váratlanul sok újdonság lépett hatályba, többek között a pedagógusok munkaidő nyilvántartása körében a kéthavi tanítási időkeret életbe lépésével. Néhány változásról röviden olvashatnak a Paragráfia c. cikkben, de a bevezetőben megjelölünk néhány folyóiratot, amelyekből részletesebb információkra, magyarázatokra tehet szert az érdeklődő olvasó. Októberben a kerületi pedagógiai napon a mese, az olvasóvá nevelés fontossága volt a kiemelt téma. Most először nem kértünk visszajelzést, hogy a délelőtti és a délutáni előadásokon kik szeretnének részt venni: a tanítási időkeret szigorú határokat szab az iskolán kívüli programokon való részvételen. Örömmel tapasztaltuk, hogy a vezetők és a pedagógusok egyaránt szükségesnek érzik a szakmaiság erősítését, a továbbképzés hasznosságát, mert minden előadáson tele volt a Lajtha László iskola koncertterme. Szerencsésnek mondhatja magát, aki mind a négy előadáson jelen lehetett, mert igazán így lett kerek a témáról alkotott kép. Az előadások rövidített változatát az előadók hozzájárulásával közreadjuk, no meg azt a hírt, hogy 371 csapat jelentkezett az Intézetünk által meghirdetett Olvass velünk! országos levelező versenyre, melyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmailag támogat! Az 1956-os forradalom és szabadságharc megünneplésének tiszteletére intézményi és kerületi szinten is nagyszabású vetélkedőkön, kiállításokon s egyéb eseményeken vehettek részt a tanulók, pedagógusok, hogy még többet tanuljunk nemcsak a korabeli dokumentumokból, hanem a még élő kortársak elbeszéléseiből is. Az Intézetünk által szervezett programok beszámolóin túl megjelentetjük az iskolákban lezajlott események hozzánk eljuttatott leírásait, melyeknek munkatársaim is sok esetben meghívottjai, részesei lehettek. Dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató

3 TARTALOM KEDVES OLVASÓK HÉT TÖRTÉNÉSE S z e k e r e s L á s z l ó n é : PEPI híradó GÓRCSŐ Soltészné Szabó Emő ke, Szekeres Lászlóné és Dr. Nagyné Koczog Tünde: Kerületi mérések a minőségbiztosítás tükrében...14 EX CATHEDRA Komáromi Gabriella: Sün Balázsék háza táján...25 Nagy Attila: Olvasás - tanulási eredményesség...35 Boldizsár Ildikó: A mesék élni tanítanak...43 Szekeres Lászlóné: Vélemények a Pesterzsébeti Pedagógiai napokról...54 SZÖRFÖZÉS Bondor Mária: Milleneumi és Szent István Kupa...57 Szatmári Andrea, Baczó Eszter, Tóth Henrietta, Bogács András, Rahner Ádám, Horváth András, Horváth Tímea, Asquiné Papp Klára: Gyermekek és tanárok a Millenniumi Kupa versenyről...62 Róka Angéla: Megemlékezések az Ady Endre Általános Iskolában...69 Varga Sándor: Októberi emlékfutás...73 Brech Csilla és dr. Lesznyákné Horváth Zsuzsa: Tisztelgés az 1956-os forradalom emléke előtt...74 Forgács Anna: Emlékezés 1956-ra a Tátra Téri iskolában...76 Vincze Erzsébet: Az 1950-es évek tárgyai és szimbólumai...77 Dedrákné Wieser Katalin: Így ünnepeltünk mi...81 PARAGRÁFIA Dr. Nagyné Koczog Tünde: Törvényi változások...83 AJÁNLÁS Tatarek Gáborné: PPI szakkönyvtárának gyarapodási jegyzéke...85 Szigethy Katalin: Naphegy - könyvek...90 Forrás Kiadó: Új alsó tagozatos tankönyvcsalád

4 12 HÉT TÖRTÉNÉSE július PEPI híradó 27. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 38. Vándorgyűlésén vett részt Emmer Gáborné szaktanácsadó. A kecskeméti rendezvényen Középpontban az állampolgár címmel a könyvtárak közösségi közszolgáltató szerepéről az információs társadalom, a tudás társadalom, a felhasználói igény, a felmérés, a hatékonyság, az egyénre szabott szolgáltatások, a minőségbiztosítás, a humán erőforrások optimális kihasználása témakörében hangzottak el előadások. Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter személyesen tájékoztatta a hallgatóságot az összevont Oktatási és Kulturális Minisztérium terveiről augusztus 07. A Nemzetközi Olvasástársaság (International Reading Association - IRA) és a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) augusztus között Budapesten rendezte meg 21. Olvasás Világkongresszusát. Ezekben a napokban a résztvevők köztük Emmer Gáborné szaktanácsadó - részesei lehetettek az öt világrészről összegyűlt olvasáspedagógiai szakemberek csaknem 90 - magyar nyelvű - előadásának. Tanítók, könyvtárosok, irodalomtanárok, olvasáskutatók, pszichológusok, írók, gyógy-pedagógusok cserélhettek eszmét és tapasztalatot az olvasás lélekművelő hatásáról, az olvasásra nevelésről és ennek akadályairól. 24. A Nemzeti Tankönyvkiadó Évnyitó Konferenciáján több munkatársunk is részt vett. A megnyitó után Dr. Farkas Katalin az Oktatási, Kulturális Minisztérium miniszteri biztosa beszélt a honlapon már olvasható Tanévkezdő kiadványról, valamint az OKM intézményszervezési munkájáról. Elmondása szerint mind az oktatás, mind a kultúra területén lesznek hatósági feladatokat ellátó intézmények, illetve szakmai feladatokat ellátó un. háttérintézmények. Sor kerül a közalapítványi rendszer felülvizsgálatára, egyeztetések 4

5 12 HÉT TÖRTÉNÉSE folynak a Nemzeti Fejlesztési Terv prioritásairól hangzott el a tájékoztatóban. Kojanitz László, a Tankönyv és Taneszköz Kutató és Fejlesztő Intézet vezetője a megváltozott tanulási környezetről, a tankönyvek jövőjéről, a tanuláselméleti kutatások eredményeiről, és a tankönyvkészítés során való felhasználásukról is szólt. Valaczka András a Közép Európai Tanárakadémia Egyesület tevékenységéről tájékoztatta a hallgatóságot, valamint első ízben tüntetett ki pedagógusokat a frissen alapított Vörösmartyéremmel. A díjat, amellyel a Nemzeti Tankönyvkiadó támogatásának köszönhetően - százezer forint értékű jutalom is jár, elsőként a ménfőcsanaki Baksa Kálmánné és a hidaskürti Cservenka János vehette át. A délutáni szekcióülések a hagyományokhoz híven változatos programokat nyújtottak az érdeklődő általános és középiskolai pedagógusok számára. Emmer Gáborné az Informatika szekcióban a könyvtári informatika tananyagelemek érettségibe épülő részeiről tájékozódhatott. A társadalomtudományi blokk szekcióülésén Bondor Mária vett részt Intézetünkből. Horváth Péter tankönyvszerző 5. osztályos tankönyvének a legújabb NAT-hoz igazodó változatának koncepcióját mutatta be, melynek lényeges eleme, hogy a tananyag rövidített változatban jelenik meg, viszont jelentősebb az úgynevezett kis színesek, azaz a kiegészítő olvasmányok mértéke. A szerző elmondta, hogy az új tankönyvet alternatívának szánták, s továbbra is kapható lesz a kerettantervhez készített korábbi kiadás. 28. A tantárgy- és témagondozók tanév-előkészítő tanácskozásán az Apáczai Kiadó, a Dinasztia Kiadó, a Műszaki Kiadó és az MM Publications Kiadó referensei személyesen, a Mozaik Kiadó írásos formában rövid tájékoztatást tartottak a pedagógustovábbképzést segítő lehetőségeikről, szolgáltatásaikról. 29. Oktatási és Kulturális Minisztérium tanév előkészítő tájékoztatóján elhangzottak szerint várhatóan a 2007/2008-as tanévtől átfogó iskola-felújítási program indulhat el Magyarországon. Az óraszámok változásáról a miniszter elmondta: 2002-ben az általános ötven százalékos béremeléssel csökkentek a kötelező óraszámok. 5

6 12 HÉT TÖRTÉNÉSE Úgy érzi, ez hiba volt, s közölte: a 2007/2008-as tanévtől kénytelenek a kötelező óraszámot megemelni. A következő tanévtől a nehéz helyzetű gyermekek felzárkózását kívánja segíteni az a heti két óra, amely tanórán kívüli tevékenységként előírható. A középfokú oktatásban folytatódik az Arany János Tehetséggondozó Program, az Útravaló Ösztöndíj Program és az Utolsó Padból Program is. Arra kérte a pedagógusokat, támogassák a Világ - Nyelv Program megvalósítását, s kitért arra, 2010-re meg kell teremteni a lehetőséget, hogy a gimnáziumokban minden diák tanulhasson angol nyelvet. Elmondta, hogy a pedagógusképzést is minőségelvűvé kell tenni, s mindenféle oktatási reformnak csak akkor van értelme, ha az színvonal-emelkedést is eredményez. 30. A XV. Óbudai Közoktatási Konferencián Balázs Ildikó, a Sulinova Kht. Értékelési Központjának vezetője az elmúlt évek kompetenciaméréseinek célját, jellemzőit mutatta be. Teljes mértékben nem sikerült megvalósítani az elképzeléseket, a legtöbb iskolában nem igazán tudtak mit kezdeni az OKÉV-től érkezett anyagokkal, a szoftver pedig kihasználatlan maradt, mivel nem fordítottak időt és energiát a be nem küldött dolgozatok kijavítására, az adatok szokásostól eltérő gépre vitelére, a kapott eredmények értelmezésére, az eredmények elemzésére. Dr. Szivák Judit az ELTE docense Új kompetencia új módszer címmel tartott előadásában először a legfontosabb kompetenciákról beszélt, majd néhány módszer jellemzőit ismertette. Egyben leszögezte, csodamódszer nincs, de minden módszernek vannak előnyei és hátrányai. Ami a legfontosabb, tanulni kell megtanítani a fiatalokat úgy, hogy közben nem adjuk fel a magyar közoktatás erényeit. Dr. N. Kollár Katalin Konfliktuskezelés a szülőkkel címmel a különböző konfliktusok okairól, szülő, pedagógus és gyermek nehézségeiről beszélt. Az egyik délutáni szekcióülésen a pedagógusokkal sikerült megértetni a differenciált tanulásszervezés lényegét, a problémákat és előnyöket a tanulásszervezés folyamatában. Ez a fajta tanulásszervezés több időt, nagyobb felkészülést igényel, és nem is alkalmazható minden órán, de amikor igen, akkor érdemes kipró- 6

7 12 HÉT TÖRTÉNÉSE bálni. A másik szekcióülésen Gábri Katalin, a hozzáadott értékszámítás szakértője konkrét mérési adatok szemléltetésével mutatta be az intézményértékelés sokféle lehetőségét. 30. A Fővárosi Pedagógiai Intézet szervezésében tartott iskolai könyvtári szakértői konferencián Emmer Gáborné munkatársunk előadást tartott Iskolai könyvtár az intézményi dokumentumokban címmel, melyben rendszerezte a könyvtárostanárok a közoktatási törvény módosítása nyomán jelentkező - feladatait és lehetőségeit szeptember ***** 05. A Dél-alföldi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet az intézményvezetők számára a Csili Művelődési Központ Vízvárytermében tartott konferenciát a közoktatási törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosításainak végrehajtási lehetőségeivel kapcsolatban. 19. Tevékeny gyermek, termékeny jövő címmel tartotta meg a Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ projektnyitó konferenciáját. A matematika kompetenciaterület moduljai a felső tagozaton című előadáson Makara Ágnes főiskolai tanár, a programcsomag egyik lektora mutatta be az egyes modulok legfontosabb jellemzőit. A kipróbáló iskolák tapasztalatait felhasználva végzik el a szükséges javításokat, és remélhetően akkor már egyre több iskola tanulói használhatják eredményesen. Másnap Az inkluzív nevelés szerepe a kompetencia alapú óvodai nevelésben elnevezésű programon Oláhné Horváth Ildikó és Vasas Dezsőné képviselte Intézetünket. Dr. Bakonyi Anna pedagógiai szakértő saját elmondása szerint - érzékenyítette a hallgatóságot a kompetenciaalapú óvodai programcsomag elfogadására. Ez a programcsomag az Óvodai nevelés országos alapprogramra épül az alapelvek, az óvodakép, a gyermekkép, a játékközpontúság, a szellemiség és a szemléletmód tekintetében. Ugyanakkor a XXI. század szellemi- 7

8 12 HÉT TÖRTÉNÉSE ségének megfelelően a kompetencia, mint központi kategória hatja át az egész programcsomagot. 19. Biztonságos iskola című szakértői kerekasztal konferencián Oláhné Horváth Ildikó vett részt. A programról részletesebben lehet tájékozódni Krén Józsefné, a József Attila Általános Iskola igazgatóhelyettesének írásából következő számunk SZÖRFÖZÉS rovatában. 19. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti Régióközpontja és a PPI együttműködési megállapodást írt alá, melyben rögzítették a kerületi nyilvános fiókkönyvtárak, az óvodai és iskolai könyvtárak közös tevékenységének tartalmát és formáit. Az olvasásra nevelés érdekében született megállapodást a PPI részéről Dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató, a FSZEK részéről Farkas Ferenc régióvezető-helyettes írta alá. Az ünnepélyes programon Kékesi Ilona és Molnár Éva könyvtárosok, valamint Verőcei Gáborné szaktanácsadó tájékoztatta a hallgatóságot a könyvtári lehetőségekről, valamint az Olvass velünk! versenyről. 22. Sokszínűség a tehetségben címmel rendeztek kétnapos országos konferenciát Gyálon a Közösségi Házban. A rendezvény első részében a vendéglátó város tehetséggondozó tevékenységével ismerkedtek a résztvevők, majd Dr. Franz Mönks professzor ünnepélyes keretek között átadta az ECHA (Kiemelkedő Tehetségekkel Foglalkozó Európai Tanács) - diplomákat az idén végzett hallgatóknak. A konferencia második részében Dr. Balog László, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke érdekes beszámolót tartott a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (elnöke: Prof. Csermely Péter eddigi tevékenységéről. Dr. Mező Ferenc a tehetségtanácsadás hétköznapjait konkrét esetek elbeszélésével szemléltette. A konferencia előadásait Intézetünk részéről Szekeres Lászlóné hallgatta végig. 27. Együttnevelés a gyakorlatban címmel országos konferenciát szervezett a Fővárosi Pedagógiai Intézet a XV. kerületben, amelyen Vasas Dezsőné és Oláhné Horváth Ildikó képviselte Intézetünket. A konferencia a Száraznád Nevelési - Oktatási Központ sajátos nevelési igényű gyerekeinek fergeteges zenei és színjátszó 8

9 12 HÉT TÖRTÉNÉSE produkciójával kezdődött. A plenáris ülésen dr. Bábosik István egyetemi tanár tartott sikeres előadást az együttnevelésről. A délutáni szekcióüléseken a szakemberek a gyakorlat oldaláról világították meg az integráció, inkluzió fontosságát, nehézségeit és sikereit. 27. A pesterzsébeti temetőben a Városvédő Egyesület kezdeményezésére felavatták a városrész alapítóinak emléktábláját, majd az alapítók sírját megkoszorúzták Pesterzsébet vezető tisztségviselői. A rendezvényen dr. Nagyné Koczog Tünde vett részt. 30. A Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és a Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Főosztálya támogatásával rendeztek országos Konferenciát Múlt és jelen a történelemben címmel. A konferencián olyan kérdések kerültek középpontba, mint Pártok és irányzatok az 1956-os forradalom és szabadságharcban; A hatalom csődje; 1956 és a hadtörténelem; 1956 tanítása az iskolában. A jeles előadók között olyan neveket találhatunk, mint: Izsák Lajos, Földes György, Horváth Miklós és Szabolcs Ottó. Kerületünk történelemtanárait Somhegyiné Remete Katalin (Ady Endre Ált. Isk.), Koltai Elvira (Hajós Alfréd Ált. Isk.) és Bondor Mária (PPI) képviselték október ***** 04. A pedagógiai szolgáltatók szakmai szervezetének mérési munkacsoportja egy tájékoztatóra hívta meg a mérési szakértőket és az intézményvezetőket a Magyar Iparszövetség Oktatási Központjába. A házigazdák részéről Répás Ildikó mutatta be a Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézetet, majd Dr. Tóth László a Berzsenyi Dániel Főiskolán belül létrehozott új pedagógiai szolgáltató csoportról amelyet a Vas Megyei Pedagógiai Intézet megszűnését követően hoztak létre - tájékoztatta a hallgatóságot. Csillag Márta főosztályvezető (Oktatási Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztály) szólt az intézményértékeléssel és az országos mérések- 9

10 12 HÉT TÖRTÉNÉSE kel kapcsolatos újabb szabályok várható hatásairól. Az értékelési hálózatok létrehozásánál és távlati koncepciók kialakításánál a Nemzeti Közoktatási Értékelési Tanács mellett számítanak a pedagógiai intézetekben felhalmozott értékes tudásbázisra is. Soltészné Szabó Emőke és Szekeres Lászlóné kísérték figyelemmel a tanácskozást. 05. A Ne Bánts Világ! Alapítvány Gáspár Károly emlékére ajánlotta azt a konferenciát, melyet a gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélések megelőzéséért rendeztek. A figyelemfelhívó célzatú rendezvényen kerületünkből több intézmény is részt vett. A komplex prevenciós program a 7-12 éves iskolások számára készült, amely egy belga oktatófilmre épül, és képessé teszi a gyerekeket arra, hogy elkerülhessék áldozattá válásukat. Az órán a gyerekek aktív részvételével játékos módszerekkel olyan technikákat tanítanak meg, amelyeket könnyen felidézhetnek, ha később bajba kerülnek ra emlékezünk címmel nyitotta meg kiállítását a Pesterzsébeti Múzeum a Gaál Imre Galériában, az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából. A kiállításon számos olyan dokumentum is fellelhető, melyeket az egykori pesterzsébeti 56-osok ajánlottak fel saját tulajdonukból. A megnyitó keretében mutatták be Dr. Marossy Endre hadtörténész: 50 év 50 kép című munkáját, melyet az ünnepi alkalomra adott ki a múzeum. A könyv alapján nyomon követhetjük az 1956-os pesterzsébeti eseményeket, a gazdag képanyag segítségével beazonosíthatjuk a helyszíneket. A mű hiánypótló, hiszen az események összefoglalását ilyen szemszögből eddig még nem tette meg senki. A megnyitón több kerületi iskola történelemtanára, sőt diákja is részt vett. Intézetünket dr. Nagyné Koczog Tünde és Bondor Mária képviselte. 11. Az intézményi értékeléshez Dr. Vajthó Erik vezetésével egy kisebb közoktatási szakértőkből és gyakorló igazgatókból álló munkacsoport kidolgozta az Intézményi értékelés" (ÖNÉRT) szoftveres programot, melyet a Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Pedagógiai Központban mutattak be a fej- 10

11 12 HÉT TÖRTÉNÉSE lesztők. A szoftver fejlesztése során kiemelten figyelembe vették mindazokat a törvényi, pedagógiai, irányítástechnikai szempontokat, amelyek egy-egy intézmény komplex értékelése során felvetődhetnek. A szoftver bemutatását kerületünkből Kissné dr. Gerőcs Klára, az Oktatási, Kulturális és Sportosztály osztályvezető helyettese, Loncsák Judit, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet igazgatója és dr. Nagyné Koczog Tünde a PEPI igazgatója is megtekintették, s nagyon hasznosnak találták az intézményi minőségfejlesztési programok folyamatos végrehajtásához. 11. A Csili Művelődési Központ Protokoll termében került sor a Helytörténeti Klub nyári szünet utáni első összejövetelére, melyen Németh Vilmosné Göndöcz Ilona nyugdíjas pedagógus, pesterzsébeti őslakos mesélt pesterzsébeti emlékeiről, gyermekként és felnőttként megélt élményeiről. Az előadáson Intézetünket Bondor Mária történelem szaktanácsadó képviselte. 16. Hetedik alkalommal rendeztük meg a Millenniumi és Szent István Kupa történelmi vetélkedőket. A téma ezúttal 1956 emléke hazánkban és lakóhelyünkön, Pesterzsébeten volt. A részletekről a SZÖRFÖZÉS rovatban tudósítunk. 16. Intézetünk tizedik alkalommal fogadta szakmai gyakorlatra a BME Pedagógiai Tanszék közoktatási vezető szakos hallgatóit. A hallgatók tájékoztatást kaptak a kerület oktatási intézményeiről, a feladatellátásról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásról, a pedagógiai témájú kutatásokról és a legújabb innovációkról. 16. A Mobilitás Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda harmadik alkalommal rendezte meg az iskolai diákönkormányzatok szakmai konferenciáját, amelyen Oláhné Horváth Ildikó a kerületi diákönkormányzatokat segítő pedagó-gusok munkaközösségének vezetője vett részt. Dr. Bakos Károly vezető tanácsos a bolognai folyamatról tartott előadást, majd Pethő Richárd tanuló számolt be egy sikeres iskolai projektről és a pályázat írásban rejlő lehetőségekről. A délutáni szekcióülésen Németh Ágnes rendőr alezredes és kollégái Egyenes beszéd címmel tartottak 11

12 12 HÉT TÖRTÉNÉSE előadást, majd interaktív beszélgetést a kábítószerről, bűnmegelőzésről, családon belüli erőszakról, segítségnyújtásról. 18. Az Őszi Pesterzsébeti Pedagógiai Napok keretében az olvasástanulás témakörében szerveztünk előadásokat. Dr. Komáromi Gabriella, a Kaposvári Egyetem Művészeti Tanszékének vezetője az óvodások olvasmányairól, dr. Nagy Attila, az Országos Széchényi Könyvtár olvasáskutatója az olvasás és a tanulási eredményesség kapcsolatáról, Dr. Boldizsár Ildikó meseterapeuta pedig a mesék élni tanításáról beszélt. Dr. Hajdu Sándor matematika tankönyvszerző bemutatta a megújuló matematika tankönyvcsaládot, és előadásában szólt a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének lehetőségeiről. Az előadások összefoglalói elolvashatók az EX CATHEDRA rovatban. 19. Nyolcadszor került sor az immáron hagyománnyá vált fáklyás futásra. Az idei hangulatos rendezvényen 6 középiskola és 10 általános iskola képviseltette magát 1-1 csapattal. Az eredményekről a SZÖRFÖZÉS rovatban adunk részletesebb tájékoztatást. 24. Intézetünk adott helyszínt a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP ) keretében A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása címmel megtartott 30 órás akkreditált továbbképzésnek. A háromnapos rendezvényen a projektmunkába bekapcsolódó óvodák pedagógusai vettek részt. A HEFOP Kompetenciaalapú oktatás elterjesztése című nagyszabású programsorozatról a PEPITA következő számában számolunk be részletesebben. 25. A Csepeli Pedagógiai Napok keretében rendhagyó történelemórán vett részt Bondor Mária szaktanácsadó. A drámapedagógiai módszerrel megtartott foglalkozást a Káva Kulturális Műhely két színész-rendező munkatársa vezette. A gyerekek sajátos módon találkozhattak az 56-os eseményekkel. Egy ember életéből vett pillanat alapján építették fel az illető élettörténetét, melynek fontos meghatározó momentuma volt 1956 októbere. Az életszerű feldolgozás közelebb hozta a gyerekekhez a múlt eseményeit, ezáltal jobban megértik azt. Ez is bizonyítja, mennyire fontos az oktatásban az élményszerzés. 12

13 12 HÉT TÖRTÉNÉSE 26. A Képviselő-testület tárgyalta a ban végzett kerületi mérések tapasztalatiról szóló előterjesztést. A beszámolót a Testület egyhangúlag elfogadta. ***** Szekeres Lászlóné igazgatóhelyettes Intézetünk ebben a tanévben az Olvass velünk! országos levelező verseny hagyományát folytatva indította el játékát 7-8. osztályos tanulók számára. Elsődleges célunk a szövegértési, szövegalkotási készség fejlesztése. Az olvasás és a könyvek iránti érdeklődés fenntartása, a rendszeres olvasóvá nevelés. A háromfordulós vetélkedő során a Nagy Könyv 100 legnépszerűbb regényei közül Tamási Áron: Ábel a rengetegben, Mikszáth Kálmán: A fekete város és Alexandre Dumas: A három testőr című könyvek kerülnek feldolgozásra. A versenyfelhívásunkra 371 csapat nevezett be az ország iskoláiból. Kerületünkből öt iskola (Tátra Téri Általános Iskola, Stromfeld Aurél Általános Iskola, Hajós Alfréd Általános Iskola, Lázár Vilmos Általános Iskola, Zrínyi Miklós Általános Iskola) jelezte részvételét. Verőcei Gáborné versenyfelelős 13

14 GÓRCS Kerületi mérések a minőségbiztosítás tükrében Pongrácz László: Mérések a közoktatásban (Mester és Tanítvány 2004/2) című cikkében hangsúlyozta, hogy "ameddig az új értékek szervesen be nem épülnek az oktatás gyakorlatába, nem alakul ki egy új, stabil követelményrendszer és módszertan, addig nem lehet a mérések fő célja az ellenőrzés. Hiszen álságos dolog lenne olyan valamit ellenőrizni, amelyről tudjuk, hogy egyelőre nem, vagy csak nyomokban van jelen a valóságban. Az országos méréseknek tehát napjainkban nem az ellenőrzés, hanem az önismeret fejlesztése és a tervezés tényekkel való jobb megalapozása az elsődleges célja. Elindultak már azok a kísérleti programok, amelyek a készségfejlesztéshez használható anyagokat tartalmaznak. A HEFOP pályázat során kifejlesztett, kipróbált és vélhetően a tapasztalatok alapján átdolgozott anyagok remélhetően hamarosan hozzáférhetőek, felhasználhatóak lesznek. 1. A mérések célja: A évi LXXI. törvény, mely a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosítása, 16. -ában országosan, minden tanév végén elrendeli a évfolyamon az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatát. Azért tarjuk célszerűnek az 5. és 7. évfolyamokon a kerületi mérések szervezését, mert tanulóinkról az országos méréshez hasonló mérési szituációban kapunk képet a teljesítmények szintjéről, s még idejében rámutathatunk a fejlesztési irányokra. A teljesítmények tükrében az eredményesség fejlesztése érdekében az intézmények intézkedési terveket hozhatnak, illetve a helyi tantervek átdolgozásakor kiinduló pont lehet ahhoz, mely területen kell növelni az időkeretet. Mindemellett fontosnak tartjuk, hogy: A tanulók minél többször találkozzanak a tankönyvitől eltérő, az országos kompetenciamérésben szereplő feladatokhoz hasonlókkal. A pedagógusok minél hamarabb kapják meg azt a listát, melyen a tanulói teljesítmények jól nyomon követhetők, hogy egyéni fejlesz- 14

15 GÓRCS téssel, differenciált munkával is segíthessék a kulcskompetenciák fejlődését. Követő mérések esetében megvizsgáljuk, volt-e fejlődés a korábbi méréshez viszonyítva. A fentiek értelmében os tanévben az 5. évfolyamon szövegértés, a 7. évfolyamon a gondolkodás és kommunikáció területen kompetencia mérést végeztünk a kerület általános iskoláiban. Az öszszegzéseket eljuttattuk az igazgatókhoz, a pedagógusokhoz, a tanév eleji magyar és matematika kerületi munkaközösségi foglalkozásokon ismertettük a tapasztalatokat, s a javaslatok alapján összeállíthatók a fejlesztési tervek is. A mérések adatai: időpontja Mérés területének megnevezése évfolyam létszám teljesítmény Szövegértés május óra 5. osztály 428 fő % Gondolkodás és kommunikáció kompetencia május 9. 1.óra 7. osztály 437 fő % 2. Összefoglaló a mérések eredményeiről 2.1. Szövegértés mérése A szövegértés szintjének kerületi vizsgálatára az elmúlt öt évben az OM-OKÉV 6. és 8. évfolyamokon végzett mérésein kívül a felső tagozaton nem került sor. A mérések céljában megnevezett indokok miatt döntöttünk úgy, hogy az 5. évfolyamon mérjünk, s így a 6. évfolyam végére erőteljesebben lehet fejleszteni a gyengébb területeket. Az ötödik osztályosok körében végzett májusi mérés követő mérésének lebonyolítását 2008-ban tervezzük. Az ötödikes diákok képességeit többféle jelen esetben három szövegtípuson mértük le: ismeretterjesztő (Diadalmenet), szépirodalmi (Móra Ferenc: Mosolygó alma) és un. mindennapi (Csokoládémártás receptje) folyamatos szövegfajtán. 15

16 GÓRCS A mérés eredményei A csoport B csoport Összesen Teljesítmény 76,11 % (214 fő) 73,31 % (214 fő) 74,71 % (428 fő) Szórás 16,82 % 16,28 % 16,55 % Irodalom jegy 66,24 % 65,7 % 65,97% 50 % alatt teljesített 8,8 % (19 fő) 9,8 % (21 fő) 9,3 % (40 fő) 80% felett teljesített 48,1 % (103 fő) 41,1 % (88 fő) 44,6 % (191 fő) A 70 % feletti teljesítmény mindkét csoportban megerősíti azt a feltevést, hogy a szövegértést fejlesztő elemző műveletek ( értelmezések, összefüggések keresése, következtetések, döntések, lényegkiemelés), az önálló tanulás képességét fejlesztő műveletek ( kulcsszavak, szókapcsolatok kiemelése, szókincsfejlesztés, adatok, információk keresése, rendezése, ok-okozati tényezők felismerése, következtetések levonása), a műismeretet segítő, irodalmi ismeretek szerzését alapozó műveletek (téma, helyszín, szereplők, idő, esemény felismerése, cselekedetek motívumainak keresése, véleményalkotás stb.) kerületi átlaga jó szinten van, de az intézmények az adott területeken szükséges, hogy saját teljesítményüket felülvizsgálják, elemezzék. Jó teljesítmény mellett az alacsony szórásérték arra világít rá, hogy a tanulók tudása kerületi szinten egyenletesnek mondható. Az osztályzatok százalékos átlagát tekintve a 10 %-os eltérés a teljesítményhez képest nem számottevő, hiszen nem csak a szövegértés szintjét mutató műveletekre kapnak irodalomból jegyet a tanulók. Az olvasási módok szerint elért teljesítmények: információ-visszakeresés : 72,1 % szövegértelmezés : 73,5% a szövegre való reflektálás és értékelés: 50,4 % 16

17 GÓRCS Szövegtípusonként elért teljesítmények: ismeretterjesztő szöveg (Diadalmenet) : 80,32 % szépirodalmi szöveg (Móra Ferenc: Mosolygó alma): 67,03 % mindennapi szövegfajta (Csokoládémártás receptje): 67,22 % A számadatok rávilágítanak arra, bár a kerületi teljesítmény összességében jó, de mindhárom területen továbbra is módszeresen kívánatos az alapozó szakaszban folytatni a fejlesztést. Különösen a szövegértelmezés és a globális megértés szintjét kell erőteljesen górcső alá venni (az országos méréseken az ilyen típusú feladatok dominálnak). Ez a magyarázat arra is, hogy miért az ismeretterjesztő szöveg értése volt a legsikeresebb a szövegtípusok közül: kevesebb szövegértelmezési és értékelési feladatelemet tartalmazott, mint a másik kettő. Javaslatok 1. Rendszeresen fejlesszük a szövegértő olvasás készségrendszerét az alábbi területeken: mozgósítsuk az előzetes ismereteket, ellenőrizzük a szövegegységek megértését (szavak, mondatok, bekezdések, szöveg), fejlesszük a szövegszinteket: szó szerinti, értelmező, kritikai, kreatív olvasás, a tanulókat neveljük rá a kérdésfeltevésre. 2. Az értelmező olvasás fejlesztésére nagyon alkalmasak a mesék, fabulák, a balladák, az anekdoták. Ilyen szövegekben a 6. osztályos tananyag is bővelkedik. A tanmeneten belül is ki kell jelölni a célzott fejlesztések helyét. 3. Minden alkalmat meg kell ragadni a hangos olvasás gyakoroltatására is! Az olvasás technikájának fejlesztését is meg kell tervezni. 4. A tanulók tanulási technikájának felmérése segít abban, hogy az egyén milyen stratégiával segíthető a hatékony tanulásban. Az intézetünk nyújt ilyen mérési szolgáltatást is. 5. Szükséges a frontális osztálymunka mellett a kooperatív és csoportmunkát alkalmazni, projektórákat szervezni, melyek színesítik és 17

18 GÓRCS hatékonyabbá teszik a tanulási folyamatot, ha kellően jártas a pedagógus az ilyen típusú órák vezetésében. 6. Az intézményi minőségirányítási programban célként is megjelölhető, a munkatervben lépésekre bontható a szövegértés fejlesztése, hiszen ez nem csak a magyartanárok feladata. Ezt erősíti a HEFOP Kompetencia alapú tanulás elterjesztése című program szövegértés területe, melyhez a kerületi iskolák közül kevesen csatlakoztak. A program három egysége közül a B minden szakórára kidolgozta a fejlesztés lépéseit. A honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők, de a teljes anyagot egyelőre a B részhez csatlakozó iskolák ismerhetik meg és alkalmazhatják Kompetencia mérés A kompetenciafejlesztés fontossága valamennyi oktatással foglalkozó fórumon előkerül. A sikeres munkavállaláshoz és a felelősségteljes társadalmi léthez szükséges készségek egyben az életen át tartó tanuláshoz is nélkülözhetetlenek. Ennek egyik alapösszetevője, hogy a megértésen alapuló gondolkodásra kell ösztönözni a tanulókat. Kiemelt szerepe van tehát az alkalmazni is képes matematikai műveltségnek. A műveltség kiépítésének eredményeiről adnak számadatot immár hagyománnyá váló kerületi kompetencia méréseink. Igen széles azoknak a kompetenciáknak, képességeknek a skálája, amelyet oktató-nevelő munkánk során fejleszteni tudunk. Ezek közül vizsgáltuk néhány készség szintjét a 2004 áprilisában végzett mérés során, majd 2006 májusában a követőmérés alkalmával. A matematikai kompetencia összetevői a PISA 2000 vizsgálat szakmai anyagaiban nyolc komponensben jelennek meg: (1) gondolkodás, következtetés; (2) érvelés, bizonyítás; (3) kommunikáció; (4) modellezés; (5) problémafelvetés és -megoldás; (6) reprezentáció, megjelenítés; (7) szimbolikus és formális nyelv és műveletek; (8) eszközök használata. Ezeket a komponenseket a PISA 2000 anyag készségeknek nevezi, valójában közöttük készségek és képességek vegyesen szerepelnek. internetes címen részletesen lehet olvasni a HEFOP pályázat során elkészült matematikai anyagról, a kompetenciafejlesztés kereteiről, tennivalóiról, stb. Bővebb anyaggal sajnos még 18

19 GÓRCS csak a programban résztvevő iskolák rendelkeznek, de remélhetően hamarosan szélesebb körben is elterjednek. A mérést kettős céllal szerveztük. Egyik célunk az volt, hogy a 7. osztályos mérésünkkel segítsük a 8. osztályos országos mérésekre, illetve a központi középiskolai felvételire való felkészítést. Másrészt vizsgáltuk, történt-e fejlődés a két évvel ezelőtt végzett méréshez képest. Mostani mérésünkről elmondhatjuk hogy követő (longitudinális) mérés. Ha ugyanis eltekintünk a kis mértékű tanulói fluktuációtól a kerületben, akkor a mostani (2006 májusában) 7. osztályosok a két évvel korábbi kompetencia mérésünk időpontjában (2004 áprilisában) még 5. osztályosok voltak. Több megegyező feladatnál is lehetséges a párhuzamba állítás. A feladatok egy része szerepelt a korábbi országos (igaz nem 7., hanem 8. osztályos) OKÉV mérésekben, ezért ilyen vonatkozásban is össze tudjuk hasonlítani a XX. kerületi gyerekek teljesítményét. A évi mérés eredményei A csoport B csoport Összesen Teljesítmény 57,31 % 54,95 % 56,13 % Szórás 18,08 % 16,78 % 17,43 % Matematika jegy 51,84 % 50,04 % 51,12 % 50 % alatt teljesített 33,50 % 39,40 % 36,45 % 80 % felett teljesített 8,10 % 5,60 % 6, 85 % Az iskolák nemcsak a mérés elemzését kapják meg, hanem már a tanév elején, a statisztikák elkészültekor lehetőség van olyan információs anyag nyújtására, amely az egyéni fejlesztéshez nyújthat segítséget. Az iskolai matematika munkaközösségek már szeptemberben olyan anyagot kaptak, amelyből egyénenként megállapítható, melyik tanuló milyen területen szorul fejlesztésre, illetve melyek azok a területek, amelyek fejlesztésére kiemelt figyelmet kell fordítani. Így hosszabb idő áll rendelkezésre az eredményesebb fejlesztő munkához. 19

20 GÓRCS A tanulók teljesítményét összevetettük a matematika, irodalom és a nyelvtan félévi jegyekkel. A mérés eredményei a matematika jegyekkel mutattak legszorosabb összefüggést (korrelációt). A táblázatban szereplő adatokból kiolvasható 5 % körüli eltérés a teljesítmény javára a jegyekkel szemben teljes egészében elfogadható. A tanulók gondolkodási képességeinek fejlődését részletesen diagnosztizáltuk a kétéves periódusban. A javulás mértékére jellemző fontos mutató, hogy a tanév végi 7. osztályos mérés összteljesítménye 17 %-kal jobb, mint a két évvel korábbi 5. osztályos mérés összteljesítménye. A és a évi mérés összehasonlítható eredményei feladatonként: A feladat megnevezése Kompetencia Mérési eredmények Tájékozódás térképen kommunikáció 54,0 % 74,5 % 2. Matematikai átalakítás, problémamegoldás gondolkodási képesség 15,0 % 24,5 % 3. Számanalógia gondolkodási képesség 31,5 % 40,5 % 4. Szóanalógia gondolkodási és 36,0 % 58,0 % kommunikációs képesség A természetes érési folyamaton túl a nevelőtestületek tudatos fejlesztő munkája is szerepet játszik a figyelemre méltó javulásnál. A térkép rendszeres használatára és a szóanalógiák alkalmazására több tantárgynál is sor került. A folyamatos megerősítések látványosan (kb. 20 %-kal) növelték a tanulói teljesítményeket. További jelentős változás, hogy amíg az új típusú feladatokkal korábban a tanulók elég jelentős része nem tudott mit kezdeni, a májusi mérés során már alig tapasztaltunk ilyet. A fejlesztő munkát segíthették az elmúlt év pályáza- 20

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton.

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton. Intézményünk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) nyert a TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG 1 A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk. Kazinczy KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/2013. 2 Helyzetelemzés Munkaközösségünkhöz 22 kerületi iskola magyar munkaközössége tartozik:

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink

A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink Intézményi stratégia az OKM eredményeinek hasznosításához Belső mérési-értékelési

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben