MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest Gém u : / : MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tantestületi elfogadás időpontja Iskolaszék véleményezés időpontja DÖK véleményezés időpontja Közalkalmazotti Tanács véleményezési időpontja Szülői szervezet véleményezési időpontja Önkormányzat jóváhagyta Tervezett felülvizsgálat.. Nagy Zoltán Igazgató, igazgató tanács elnöke

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A MIP ELKÉSZÍTÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMUNK ÁLTALÁNOS CÉLJA ÉS JELLEMZŐI INTÉZMÉNYÜNK MINŐSÉGFEJLESZTÉSI MÚLTJA JELENÜNK HELYZETELEMZÉSE II. MINŐSÉGPOLITIKA KÜLDETÉSÜNK MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT JÖVŐKÉPÜNK INTÉZMÉNYÜNK STRATÉGIAI (HOSSZÚ TÁVÚ) CÉLJAI A FENNTARTÓI BAN (ÖMIP) A KÖZOKTATÁSI INZÉZMÉNYEKRE MEGHATÁROZOTT KERÜLETI MINŐSÉGPOLITIKAI CÉLOK ÉS MEGVALÓSÍTÁSUKRA VONATKOZÓ FELADATOK AZ EGYES INTÉZMÉNYTÍPUSOKKAL KAPCSOLATOS FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK AZ INTÉZMÉNYÜNKKEL KAPCSOLATOS SPECIÁLIS ELVÁRÁSOK-SAJÁT MINŐSÉG CÉLJAINK III. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FOLYAMATAINAK MEGHATÁROZÁSA A VEZETÉS ELKÖTELEZETTSÉGE, FELELŐSSÉGE, MINŐSÉGE Intézményvezető küldetésnyilatkozata, vezetői alapelvei A törvényes és jogszerű működés biztosítása A vezetői ellenőrzés Feladat, felelősség és hatáskör-delegálás az intézményvezetésben Humánerőforrás biztosítása Az egészséges, biztonságos munka és tanulási körülmények, munkafeltételek biztosítása TERVEZÉSI FOLYAMATOK Stratégiai tervezés Operatív tervezés NEVELÉS, OKTATÁS SZAKMAI MŰKÖDTETÉS

3 4.1 Beiskolázás A tanulók tagozatonkénti nyilvántartása A tanulásban akadályozott tagozaton továbbtanuló diákok nyomon követése A tanulói fejlődés, a tudás mérése, értékelése Az iskolai tankönyvellátás Óvodai nevelés személyiségfejlesztő, képességfejlesztő és prevenciós tevékenység Környezetvédelem és környezetkultúra fejlesztése Prevenció-szemléletformálás, helyes életvitelre nevelés Tanügy-igazgatási feladatvégzés A nevelés-oktatás közös követelményeinek érvényesítése A PARTNERKAPCSOLATOK MŰKÖDTETÉSE Partneri igény, elégedettség és elégedetlenség mérésének rendje Információáramlás Panaszkezelési eljárások AZ ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI FOLYAMATOK Ellenőrzési-mérési- értékelési rendszerünk Intézményi belső ellenőrzések (auditok) Irányított önértékelés Indikátorrendszer Az IMIP éves értékelése A vezetői feladatokat ellátók és alkalmazottak teljesítményértékelési-minősítési rendszere TUDATOS SZERVEZETFEJLESZTÉS INTÉZMÉNYÜNKBEN IV. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI-MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK AZ IMIP RÉSZEI: (külön bekötve) 1. A vezetők és alkalmazottak teljesítményértékelési-minősítési szabályzata és a mérőeszközök bemutatása 2. Teljeskörű, irányított, intézményi önértékelés 3

4 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A MIP ELKÉSZÍTÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE ÉVI LXXIX. TÖRVÉNY A KÖZOKTATÁSRÓL VALAMINT A MÓDOSÍTÁSÁRÓL RENDELKEZŐ ÉVI LXV. TÖRVÉNY A minőségfejlesztési rendszer működése évi LXXIX. törvény (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A program tartalma évi LXXIX. törvény (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell még: a vezetői és alkalmazotti teljesítményértékelés szempontjait, az értékelés rendjét azzal, hogy a teljesítményértékelés kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan eredménnyel zárulhat, egyébként az IMIP szabályozza. A Kt ának 11 bekezdésben szabályozott minőségirányítási programban meg kell állapítani a teljesítményértékelési szempontokat és az értékeléskor adható maximális pontszámokat. Vhr. 8. (2): előírja, hogy a minőségirányítási programban meghatározott teljesítményértékelési szempontoknak meg kell felelnie a Kjt. szerinti minősítés szempontjainak A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minőségirányítási program végrehajtása és értékelése évi LXXIX. törvény (11)A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A minőségirányítási program végrehajtását a nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) évente értékeli. Az értékelést meg kell küldeni a fenntartónak és a helyben szokásos módon 4

5 nyilvánosságra kell hozni. (12) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minőségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni. A 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről kimondja: Minőségfejlesztés a közoktatási intézményekben 4. (1) A közoktatási intézményekben folyó minőségfejlesztés célja annak garantálása, hogy a közoktatási intézmények a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak. A közoktatási intézmény ennek érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat. Az önértékelés keretében a közoktatási intézmény azonosítja partnereit, folyamatosan méri azok igényeit, illetve elégedettségét. A mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározza szakmai céljait és szolgáltatásainak fejlesztését, amelyek megvalósításához intézkedési terveket készít. Az intézkedési tervek megvalósulását értékeli, és azok eredményeit felhasználja működésének folyamatos fejlesztéséhez. (2) A közoktatási intézmény a minőségfejlesztési feladatok végrehajtásához munkatervet készít. A munkaterv tartalmazza a minőségfejlesztési folyamat szakaszait, az elvégzendő feladatokat, azok időbeni ütemezését és a végrehajtásért felelős személyek neveit. A nevelési-oktatási intézmény munkatervének összhangban kell állnia az intézmény nevelési programjával, pedagógiai programjával, az általános művelődési központ munkatervének a pedagógiai-művelődési programmal. 5. (1) A nevelési-oktatási intézményben folyó minőségfejlesztési feladatok végrehajtásának összehangolása az intézményi minőségfejlesztési szervezet (csoport) feladata. A minőségfejlesztési szervezet (csoport) figyelemmel kíséri a munkatervben foglaltak teljesülését és szervezi a minőségfejlesztési folyamat egyes feladatainak végrehajtását. 5

6 Mindenkitől azt kell követelni, amit meg tud tenni. Exupery 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA Intézményünk a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ (OM azonosító: ) Budapesten a X. kerületben, a Gém u szám alatt, közlekedés szempontjából jól megközelíthető helyen működik (3-as villamos, 99-es busz és 3-as metró). Iskolánk épülete szép, modern, jól felszerelt. Nagy kerttel, sportpályával és játékra alkalmas udvarral rendelkezik. Esztétikus, barátságos hangulatú tantermei, fejlesztő helyiségei megteremtik az ösztönző, motiváló tanulási környezetet. Az egész napos foglalkoztatásokhoz, a gyermekek testi-lelki fejlesztésének a legjobban megfelelő, korszerűen kialakított és felszerelt helyiségek vannak. Iskolánk 1959 óta működő, a gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban résztvevő intézmény, mely szegregált keretben látja el a speciális nevelési szükségletű tanulókat. Komplexitása a rendkívül sokszínű és összetett feladat ellátási területekből tevődik össze. Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (1102 Budapest, Szent László tér 29.). Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. Az intézmény működési köre: Budapest Főváros közigazgatási területe és vonzáskörzete. Az intézmény tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: Önállóan működő költségvetési szerv Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) Az intézmény típusa: Többcélú intézmény, óvoda, általános iskola, készségfejlesztő speciális szakiskola és szakszolgáltató központ. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíteni a tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre a képviselőtestület által jóváhagyott pedagógiai programjának megfelelően. Az iskola a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel való foglalkozásra. A szülők igénye alapján napközis, tanulószobai valamint iskolaotthonos foglalkozásokat szervez, mely alatt biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, ügyelet), és az iskolai felkészítést. Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok minden nap igénybe vehetik. 6

7 Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. Sajátos nevelési igényű gyermekek részére óvodai nevelés. Sajátos nevelési igényű tanulók (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozottak) nappali rendszerű általános iskolai nevelése-oktatása. Ennek keretében felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. Általános iskolai nevelés-oktatás fordított integrációban A tanulók részére óvodai, iskolai közétkeztetést, napközis, tanulószobai ellátást nyújt. Mozgásfejlesztő pedagógiai és gyógy-testnevelési csoport értelmi fogyatékosmozgássérült tanköteles korúaknak. Készségfejlesztő speciális szakiskolai előkészítő és szakiskola tagozat középsúlyos értelmi fogyatékos általános iskolát végzetteknek (23 éves korig). Belső logopédus az intézményi fogyatékos gyermekek számára. Autista csoport működtetése Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítő iskolai oktatásban való részvételének biztosítása a tankötelezettség végéig a halmozottan sérült, mozgássérült gyermekek, tanulók számára. Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. AZ INTÉZMÉNY TOVÁBBI SZAKFELADATAI Óvodai és iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Általános iskolai tanulószobai nevelés, fordított integráció Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Általános iskolai napközi otthonos nevelés, fordított integráció Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása Pedagógiai szakszolgáltatás Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédia, gyógytorna, konduktív) Fejlesztő felkészítés TANULÓCSOPORTJAINK Óvodai csoport Célja és feladata: A 3-8éves korú sérült gyermekek sokoldalú fejlesztése és az iskolára való felkészítése. A gyermekek életkori és egyéni sajátosságának, eltérő fejlődési ütemének, sérülési fokának szem előtt tartásával a harmonikus személyiségfejlesztés. Fontos az egyéni adottságok figyelembevétele, valamint az iskolai potenciális tanulási zavarok feltérképezése, annak lehetőség szerinti maximális korrekciója. Általános iskola Tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igényű tanköteles korú gyermekek számára: Célja és feladata: Az általános műveltség megalapozása, a társadalomba való beilleszkedés feltételeinek elsajátítása, az önálló életre való nevelés 12 fős osztályokban, iskolaotthonos, tantárgycsoportos és szaktantermi rendszerben oktatjuk, neveljük tanulóinkat. A kicsik iskolaotthonos ellátásban vesznek részt, mely lehetőséget ad a játékos tanulásra, pihenésre. Családias légkörben, szeretetteljes, magasan képzett, több diplomás, tapasztalt gyógypedagógusok tanítják, nevelik a 7

8 gyermekeket. A tanítási órák után napközi otthonban, tanulószobában és különböző szakkörökben biztosítjuk délutáni elfoglaltságukat, szabadidejük hasznos eltöltését. Az általános iskolai tanulmányok után lehetőség nyílik a szakmai továbbtanulásra, melyhez az iskola maximális segítséget nyújt. Alapvető és közös célunk a minőségi közoktatás. Célunk az iskolába járó sérült tanulók alapvető szükségletei, igényei kielégítésével biztosítani, hogy önmagukhoz képest személyiségük maximálisan fejlődjék, hogy a társadalomban, mint építő, tevékeny emberek megállják helyüket, képesek legyenek az önálló életvezetésre. Általános iskola Értelmileg akadályozott, sajátos nevelési igényű tanköteles korú gyermekek számára: Célja és feladata: Az elemi ismeretek és az önkiszolgálás alapvető formáinak elsajátítása, társas kapcsolatok kialakítása a közvetlen környezetben Átlagosan 8 fős csoportokban iskolaotthonos, hagyományos és készségfejlesztő speciális szakiskolai rendszerben az egész napos ellátást napközi otthonos formában biztosítjuk. Készségfejlesztő Speciális Szakiskolára előkészítő csoportok (9-10.) Célja: Előkészítés az egyszerű munkafolyamatok elsajátítására Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Középsúlyosan értelmi fogyatékos - előkészítő csoportot végzett fiatalok számára: Célja és feladata: 18 éves kortól 22 éves korig foglalkoztatjuk azokat a középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalokat, akik általános iskolai tanulmányaikat elvégezték. Tanulmányi téren céljaink a megszerzett ismeretek szinten tartása, lehetőség szerint új ismeretek tanítása, átadása, gyakorlati képzésüknél a szövési technika elsajátíttatása. Legfontosabb feladat az egyszerű munkavégzéshez, önműveléshez, a társadalmi együttéléshez szükséges alapvető képességeik kialakítása egyéni adottságaik figyelembevételével. Fejlesztő felkészítő csoport Halmozottan sérült (középsúlyos értelmi fogyatékos + látás, hallás, mozgás) gyermekek számára bölcsődés kortól a tankötelezettség végéig: Célja és feladata: Az ápolás, gondozás, nevelés - előkészítés egyedi esetekben az általános iskolai életre. A tanulók fejlesztése a pedagógiai tevékenység feladatainak rugalmasan, egyéni fejlődési ütemnek megfelelően valósul meg. Speciális gyógypedagógiai segítségre van szükségük a növendékeknek. Mozgásfejlesztő csoport Mozgássérült, enyhén értelmi fogyatékos gyermekek számára: Célja és feladata: A mozgásállapot korrigálása, fejlesztése - az általános iskolai követelményszint elérése. A gyermekekkel 8 fős csoportban foglalkozunk. Fő feladatunknak a mozgásfejlesztést tekintjük. Autista csoport Célja és feladata: Az egyéni képességek fejlesztése, szociális adaptáció. Az autista és autisztikus tanulók oktatása a NAT műveltségi területeit követi. 8

9 Logopédiai Tagozat A logopédia pedagógiai szakszolgálat, a törvény alapellátási feladatnak tekinti a beszédjavítást, mely ebből kifolyólag ingyenes. (Ktv. 34. e.), s melynek feladata a beszédindítás; beszédhibák javítása; nyelvi, kommunikációs zavarok javítása; diszlexia prevenció és reedukáció. A beszédhibás gyerekek kezelésével foglalkozik: Intézményen belül A kerületi óvodákban és általános iskolákban Logopédiai osztályokban A fogyatékosság típusának és mértékének megállapítása a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok feladata. A pedagógiai munka fő meghatározói a habilitációs és rehabilitációs, a komplex személyiségfejlesztő, és az esélyegyenlőség megteremtésére irányuló tevékenységek. E gyógypedagógiai szemléletből kiindulva kerültek meghatározásra a gyógypedagógiai nevelés oktatás céljai, feladatai. Kiemelt fontosságú az alapképességek, illetve a kulcskompetencia területek fejlesztése, melyek közvetlenül nyújtanak segítséget a mindennapi élet feladataihoz, s egyben felkészítik a tanulókat arra, hogy képességeikhez mérten, a normalizációs elv törekvéseit figyelembe véve, minél eredményesebb legyen tanulóink szociális integrációja. A képességfejlesztés; a fejlesztés során az egyéni, speciális szükségletekhez igazodó, differenciált segítségnyújtás; az eredményes társadalmi beilleszkedést segítő önálló életvezetési technikák elsajátíttatása mellett kiemelt cél a személyiségfejlesztés. A gyermek önkifejezésének fejlesztése; reális önismeretének, pozitív én-képének kialakítása, erősítése szerves része a tanórai foglalkozásoknak, emellett tanórai kereteken kívül is számos lehetőség adódik a személyiségfejlesztésre. Az intézmény pedagógiai arculatát a mindenkori tantestület alakítja. Az iskola jelen pedagógusközössége a családias, pozitív érzelmi légkör megteremtésére törekszik, az intézményi nevelést, oktatást a gyermekközpontú pedagógia jellemzi. Empatikus, toleráns, szeretetteljes iskolai környezetben igyekeznek biztosítani az egyéni sajátosságokhoz igazodó fejlesztést, a tanulókban rejlő lehetőségek, képességek kibontakoztatását. A gyógypedagógusok közös célja a szociokulturális hátrányok csökkentése, leküzdése, s hogy minden gyermek a speciális nevelési szükségleteinek megfelelő leghatékonyabb szakszerű ellátáshoz jusson. Az intézményben folyó gyógypedagógiai nevelés oktatás színvonalát magasan képzett sokan két diplomával rendelkező gyógypedagógusok biztosítják. Elkötelezettek a minőségi munka iránt; nyitottak a fejlődésre, a szakmai megújulásra, az önképzésre. Munkatársaink: gyógypedagógusok fejlesztőpedagógusok gyógytornász óvónők konduktorok logopédusok pedagógiai asszisztensek orvos védőnő technikai dolgozók 9

10 Iskolánk szolgáltatásai: Változatos és korszerű fejlesztő terápiás lehetőségek Szakkörök Igény szerint napi háromszori étkezés Szünidei foglalkoztatás, ellátás Mindennapi testedzés a tornateremben, kondi teremben, Szükségszerinti gyógytestnevelés Úszási lehetőség Vetélkedők, versenyek (kulturális, sport, tanulmányi) Iskolakönyvtár Iskolaorvosi ellátás Iskolai fogászati ellátás Belföldi és külföldi kirándulások Számítógépes informatikai oktatási stúdió Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység Kulturális programok (színház, kiállítás) Erdei tábor Iskolánk nyitott. Az önkormányzattal, a kerület pedagógiai intézményeivel, a gyermekek szüleivel szoros kapcsolatban állunk. 3. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Intézményünk szervezeti felépítését az 1. számú ábra mutatja. 10

11 1. ábra Az intézmény szervezeti felépítése IGAZGATÓ IGAZGATÓTANÁCS VEZETŐJE IGAZGATÓHELYETTES IGAZGATÓTANÁCS TAGJA IGAZGATÓHELYETTES IGAZGATÓTANÁCS TAGJA TAGOZATVEZETŐ IGAZGATÓTANÁCS TAGJA IMIP MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐSÉGE ÉRT.AK. ÁLT. ISK. OKTATÓ- NEVELŐ PED. MKV NAPK. MKV. KÉSZS. SPEC. SZAKISK. FEJL. ISKOLA NEVELŐ- OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ PED. ASSZ. MKV. TAN. AK. FORD. INT. ÁLT. ISK. ALSÓS, FELSŐS PED. MKV. OF. MKV. ÓVODA TECHN. DOLG. GYÓGY TESTNEV. LOGOPÉDIA MKV. LOGOPÉDUSOK IMIP MUNKAKÖZÖSSÉG ÉRT.AK. ÁLT. ISK. OKTATÓ- NEVELŐ PED. MK. NAPK. MK. TAGOK NEVELŐ- OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ PED. ASSZ. MK. TAGOK. TAN. AK. FORD. INT. ÁLT. ISK. OKTATÓ- NEVELŐ PED. MK. OF. MK. TAGOK ISKOLATITKÁR ADMINISZTRÁTOR GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ GÉPKOCSIVEZETŐ 11

12 4. AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMUNK ÁLTALÁNOS CÉLJA ÉS JELLEMZŐI Célunk: A Comenius program erősségeire támaszkodva a minőség biztosításának és fejlesztésének célja, olyan átfogó és folyamatosan fejlődő minőségértékelési rendszer fenntartása, amely lehetővé teszi az intézményi szintű eredményesség értékelését, nyomon követését, és amely összhangban van a kitűzött nevelési oktatási célokkal. Az intézmény működtetése során legfontosabb célunk kiteljesíteni a partnerközpontú gondolkodást, kialakítani a folyamatos fejlesztés igényét, megteremteni az egyre szélesebb körű folyamatszabályozást és a tudatos szervezetfejlesztést. Ezáltal intézményünk a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő magas szintű szolgáltatást képes nyújtani, sikeresen alkalmazkodva a változó elvárásokhoz és körülményekhez. Elveink a TQM filozófiájára épülnek: Az elégedettség kivívása a partnereink körében. Folyamatos tájékozódás az igények és az elégedettség felől. A folyamatokat állandóan javítjuk, a feladatokhoz való folyamatos, rugalmas alkalmazkodással. A kudarc nem sikertelenséget jelent, hanem a folyamatos fejlesztésre buzdít. A rendszer önszabályozó, folyamatos mérés, kontroll (folyamatszabályozás) jellemzi. Meghatározó az elkötelezett vezetés, melynek célja a munkatársak megnyerése A hangsúly a belső innováción, az önfejlesztésen van. Az IMIP meghatározza: Az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit. A megvalósítást szolgáló elképzeléseket. Az intézmény működésének folyamatát; ennek keretében vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az irányított önértékelés szabályzatát. Vezetők és alkalmazottak teljesítményértékelési-minősítési rendszerét. Iskolánk vezetése és kollektívája elkötelezte magát a minőségügyi célok és minőségkezelési feladatok megvalósítása mellett. Minőségirányítási Programunk, egyre hatékonyabban és magasabb színvonalon igyekszik kielégíteni az intézmény partnereinek igényeit. Az IMIP biztosítja: Az intézmény saját küldetésének megvalósítását; a szaktárca és a fenntartó elvárásainak való megfelelést; az intézmény hosszú távú jövőjének megalapozását; a szűkebb környezethez történő létfontosságú alkalmazkodást; az ismeretek, a tudás, az alapvető emberi értékek ápolását és megőrzését; új eszközök, módszerek bevezetésével és felhasználásával tudatos, tervszerű célratörő munkával a felnövő generáció felkészítését a kor elvárásainak teljesítésére. 12

13 Az IMIP működtetésének várható haszna Partnerközpontú szemlélettel szolgáltató iskolává válunk. Eredményes iskolaként lehessen bennünket jellemezni. Az intézmény működése egyenletesebb, kiszámíthatóbb, áttekinthetőbb lesz. A PP megvalósításának, végrehajtásának, az intézmény működésének támogatása. Mérhetőség. Hibalehetőségek csökkentése. Hatékonyság növelése. Folyamatos fejlesztés segítése. A folyamatos fejlesztés beépül a napi gyakorlatba. 5. INTÉZMÉNYÜNK MINŐSÉGFEJLESZTÉSI MÚLTJA Iskolánk nevelőtestülete augusztus 27-én döntött a Comenius 2000 Közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének bevezetéséről és kiépítéséről szakértői segítség igénybevétele nélkül. A szakmai hátteret a folyamatosan a minőségirányítással kapcsolatos továbbképzésekre járó munkatársak és minőségügyi vezetők biztosítják. A munka kezdetén újragondoltuk elképzeléseinket, értékeinket, melynek alapján a tantestület megfogalmazta küldetésnyilatkozatát és meghatároztuk minőségpolitikánkat. Az I. intézményi modell bevezetésével célunk az volt, hogy folytassuk a régi hagyományokkal kialakult pedagógiai koncepcióval megkezdett munkát, s ennek eredményeként egyre inkább váljunk alkalmassá arra, hogy a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő nevelési-oktatási szolgáltatásokat nyújtsunk sajátos nevelési igényű tanulóinknak. A minőség iránti elkötelezettség több mint 50 éve, (1956-ban a kerületben szétszórtan működő gyógypedagógiai osztályokat közös intézménnyé szervezték a Gém utcába.) iskolánk megalakulása óta jellemző a tantestületre. A nevelők belső igénye, de értékmérce is egyben. Minőségfejlesztő rendszerünk a PDCA logika érvényesülésével folyamatosan fejlődik. Nálunk a minőség olyan elhivatottság és követelmény, melynek garanciái a dolgozókban és a minőség iránt elkötelezett vezetésben és a közös munkában gyökerezik. A minőségirányítás bevezetése óta az alábbi főbb feladatokat végeztük el: Nyitott önértékelés és helyzetelemzés: 2001/2002-es tanévben A partnereink azonosítása és felülvizsgálata minden tanévben Az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének felmérése öt alkalommal: /2003 és a 2003/2004-es tanévben /2006-os tanévben /2007 és a 2007/2008-as tanévben /2009-es tanévben /2010-es tanévben Irányított önértékelés a 2004/2005-ös tanévben Elkészült iskolánk Minőségirányítási Programja május 30-án. Kérdőíves felméréssel értékeljük az IMIP végrehajtását a 2004/2005-ös tanévtől kezdődően minden tanév végén. Kidolgoztuk a pedagógusok és vezetői munkakörben dolgozók teljesítményértékelését a 2006/2007-es tanévben. A 2006/2007-es tanévben módosítottuk az IMIP-et. 13

14 A 2007/2008-as tanévben elvégeztük a pedagógusok és vezetői munkakörben dolgozók teljesítményértékelésének próbamérését és végrehajtottuk a mérésben részt vett kollégák által tett módosító javaslatokat. A 2008/2009-es tanévben elkezdtük a négyévenként esedékes teljes körű intézményi önértékelés elvégzését. A 2008/2009-es tanévtől működtetjük a pedagógusok és vezetői munkakörben dolgozók teljesítményértékelési rendszerét. 2009/2010-es tanévtől működtetjük a vezetői feladatokat ellátók és alkalmazottak teljesítményértékelési és minősítési rendszerét a megalkotott szabályzat szerint. Túl vagyunk a Comenius I. kiépítésén. A tantestület teljes létszámmal támogatta a programot, és megvalósítás folyamán is tanúsították teljes elkötelezettségüket. A teljes körű minőségfejlesztési rendszer folyamatos kiépítését tűztük ki célul. Jelenleg a fenntartás és továbbfejlesztés szakaszában vagyunk. 6. JELENÜNK HELYZETELEMZÉSE Minőségfejlesztési munkánk mindazon tudatos tevékenységeinek összessége, amelyeket azért végzünk, hogy folyamatainkat szabályozzuk, és folyamatosan fejlesszük annak érdekében, hogy szolgáltatásainkkal partnereink igényeit mindjobban kielégítsük, intézményünk működését hatékonyabbá tegyük. Az iskolavezetés a minőség iránt elkötelezett. Ezt a minőségirányítási rendszer működtetésével, folyamatos fejlesztésével és gyakorlati munkában való aktív részvétellel kívánja elérni. A vezetőség épít a munkatársak továbbképzésekben szerzett ismereteire, aktív és szakszerű tevékenységére, mellyel képes a követelményeknek megfelelni. Az iskolai tevékenységeink középpontjába a partnerek igényeit, elvárásait állítjuk, teljessé vált a partnerközpontú szemlélet. Az elkészült eljárásrendek alapján kialakítottuk az igények felmérésének, elemzésének, az önértékelésnek a folyamatát, a vezetők és alkalmazottak teljesítményértékelésének, minősítésének gyakorlatát. A pedagógiai programban, az éves munkatervben meghatározott céljainkat a partnerek elégedettsége, igényei és önértékelése alapján alakítjuk ki, vagy módosítjuk. Elsajátítottuk a PDCA-SDCA logikát, mely segíti a tervezési munkákat és hosszútávon az intézményi fejlődés fenntarthatóságát. Javult az intézményen belüli kommunikáció, együttműködés és az információáramlás. Erősödött a csapatmunkában való gondolkodás és munkavégzés. A Comenius I. menetét akarjuk kiegészíteni a szélesebb körű folyamatszabályozással, az ellenőrzés-értékelés-minősítés rendszerének minél pontosabb kidolgozásával. Eddigi minőségfejlesztési tevékenységünk során elértük, hogy: érték legyen a minőségközpontúság. partnerközpontúan működjön intézményünk. szolgáltató iskola legyünk. beépüljön a napi gyakorlatba a folyamatos fejlesztés. működésünk hatékony legyen. Intézményi minőségfejlesztési rendszerünk kialakításával, az elégedettségi mutatók megismerésével, az intézményi folyamatok tervszerű átgondolásával és a fejlesztési irányok kijelölésével válik intézményünk egyre szabályozottabbá, minden partner számára nyitottabbá. A munka eredményeként a szülői, tanulói, alkalmazotti és fenntartói elégedettség, 14

15 az igényeknek való megfelelés és a folyamatos fejlesztés elve határozza meg intézményünk további fejlődésének útját. Az intézményi adottságainkról (2009/2010-es irányított önértékelés alapján) Erősségek 1. Pedagógusok széles körű szakmai tudása, felkészültsége 2. Gyermekközpontúság 3. Családias, szép környezet 4. Gazdag programok, rendezvények Lehetőségek 1. Pályázatok megragadása 2. Kihasználatlan humán erőforrás megkeresése 3. Iskolán kívüli programok további bővítése Gyengeségek 1. Feladatok egyenlőtlen elosztása, felvállalása 2. Humán erőforrásban lévő lehetőségek nem megfelelő kihasználása 3. Tanulók alacsony neveltségi szintje Veszélyek 1. Gyereklétszám folyamatos csökkenése 2. Alacsony szociokulturális szintű, nem támogató családi háttér 3. Gazdasági helyzet további romlása 15

16 II. MINŐSÉGPOLITIKA 1.KÜLDETÉSÜNK Az alábbi idézet egy részletével találkozik a tanári szoba bejáratánál, aki ellátogat hozzánk. Intézményünk valamennyi dolgozója ennek szellemében végzi nevelő-oktató munkáját. Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, megtanulnak megbélyegzettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, megtanulnak szégyenlősnek lenni. Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, megtanulják bűnösnek érezni magukat. Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bízni. Ha a gyerekek dicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltányosságban élnek, megtanulnak hittel élni. Ha a gyerekek megerősítve élnek, megtanulják magukat szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megtalálni a szeretet a világban. (Dorothy Law Holte) Célunk, hogy színvonalas fejlesztő munkával olyan alapkészségeket alakítsunk ki, amellyel a sajátos nevelési igényű gyermekeink társadalmi integrációját elősegítjük, hogy harmonikus kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Feladatunknak tekintjük, hogy minden SNI gyermek részesüljön sérülés-specifikus komplex pedagógiai ellátásban a segítségünkkel. Iskolánk, a Komplex Óvoda, Általános Iskola, Speciális Készségfejlesztő Szakiskola és Szakszolgáltató Központ kötelezettséget vállal arra, hogy mentálisan és fizikálisan különböző fokban sérült, sajátos nevelési igényű gyermekeket neveljen a partneri igények maximális figyelembe vételével. Munkaterületünk a különböző profilokhoz tartozó fogyatékkal, vagy hibákkal élők ellátása. Gyógypedagógiai eszközökkel, módszerekkel és szaktudással korrigáljuk (szűntetjük meg a felderített hibákat) a hiányosságokat, valamint az ezek követelményeiként fellépő speciális hiányokat. Esélyt, lehetőséget kívánunk teremteni arra, hogy mindenki tehetségének, adottságának megfelelően bontakozhasson ki. Minden tanítványunkat azokhoz az ismeretekhez kell juttatnunk, amelyeket hasznosítani tud: rövidtávon hosszú távon szűk környezetben tágabb környezetben Következetes és felelősségteljes gyógypedagógiai mentalitással érjük el: az önkiszolgálás kialakítását az önálló életvitel kialakításának megteremtését az önbecsülés igényének felélesztését az önértékelés kialakítását a felelősségérzet megszilárdítását 16

17 A tanulókat olyan ismeretek birtokába juttatjuk, amely segíti őket a pályaválasztásban, továbbtanulásban. Célunk, hogy növendékeink beilleszkedhessenek az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezetbe, a társadalomba. 2. MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT Mottónk: Felejtsd el a tökéletességet, és a javulást célozd meg! Andrew Matthew Az iskolavezetés a minőség iránt elkötelezett. Ezt a minőségirányítási rendszer működtetésével és folyamatos fejlesztésével kívánja elérni. A vezetőség épít a munkatársak ismereteire, aktív és szakszerű tevékenységére, mellyel képes a követelményeknek megfelelni. Egységesen nyilvánul meg működési területeinken: emberséges szemléletünk segítőkészséggel párosult szaktudásunk példamutató türelmünk önzetlen szeretetünk felelősségérzetünk elkötelezettségünk Iskolánk olyan elkötelezett pedagógusokból áll, akiket nagy szakmaszeretet jellemez és mindent elkövetnek azért, hogy a tanulók képességeiknek megfelelően maximálisan fejlődjenek. Az iskola pedagógusközössége családias, pozitív érzelmi légkör megteremtésére törekszik, az intézményi nevelést, oktatást a gyermekközpontú pedagógia jellemzi. A nevelők empatikus, toleráns, szeretetteljes iskolai környezetben igyekeznek biztosítani az egyéni sajátosságokhoz igazodó fejlesztést, a tanulókban rejlő lehetőségek, képességek kibontakoztatását. A gyógypedagógusok közös célja a szociokulturális hátrányok leküzdése, csökkentése, és sokat tesznek azért, hogy minden gyermek a saját, egyéni nevelési szükségleteinek megfelelő leghatékonyabb szakszerű ellátáshoz jusson. Számunkra fontos, hogy megismerhessük az intézmény közvetlen partnereinek, a szülőknek, a gyerekeknek és a dolgozóknak a véleményét a nálunk folyó nevelő-oktató munkáról annak érdekében, hogy tovább javíthassuk a munkánk színvonalát és még jobban megfeleljünk partnereink elvárásainak. Ennek érdekében minden évben kikérjük véleményüket kérdőíves felmérés formájában. Az iskola szolgáltatásaival a társadalmi és partneri igényekhez rugalmasan alkalmazkodik. Következetes minősítő és értékelő rendszerrel a tanulási kedv kialakítására kell törekednünk. Továbbra is igényeljük tanulóink, a szülők és a munkatársak aktív vélemény nyilvánítását, mely segítségével közös céljaink kitűzése és megvalósítása még eredményesebb lesz. Tovább erősítve a családias hangulatot, mindent megteszünk annak érdekében, hogy hathatós segítséget adjunk mindazoknak, akik tanulási nehézséggel, vagy mentális problémával, mozgási és beszéd-rendellenességgel küzdenek. Az intézményünk garantálja: a tanulók fejlődését folyamatosan segítő differenciált nevelést-oktatást, a gyermekszerető, családias légkört jól felkészült, empatikus munkatársakkal, 17

18 a széleskörű programkínálatot minden tanévben, rugalmasan alkalmazkodunk a társadalmi és környezeti változásokhoz, objektív tájékoztatást adunk a szülőknek és a tanulóknak az iskolai elvárásokról, minőségelvű, partnerközpontú működést, segítségnyújtást a mentális problémák megoldásához, hatékony gyermek és ifjúságvédelemi tevékenységet, 3. JÖVŐKÉPÜNK Változatlan szervezeti keretek között, magas szintű szaktudással és hivatástudattal rendelkező kollégákkal kívánjuk a jelenlegi szakmai szintet tartani és lehetőség szerint emelni, a tárgyi feltételeket pedig a lehetőségek szerint korszerűsíteni, bővíteni. Változatlanul olyan iskolát szeretnénk, amely családias légkörű, a benne élők tisztelik egymás személyiségét. Ez az iskola olyan elkötelezett pedagógusokból áll, akik nagy szakmaszeretetet tanúsítanak, s mindent elkövetnek azért, hogy a tanulók képességüknek megfelelően, maximálisan fejlődjenek. Nevelési célkitűzéseinkben továbbra is első helyen szerepel a kiváló nevelés nyújtása és a magas szintű oktatás. Iskolánk barátságos, nyugodt, elfogadó, gyermekközpontú légkörében biztonságban nevelioktatja az idejáró gyermekeket. Folyamatosan biztosítjuk a sajátos nevelési igényű és fordított integrációban tanuló gyermekek nevelésének-oktatásának magas színvonalú és hatékony ellátását. Jövőképünk megvalósulás érdekében fontosnak tartjuk tanulóink alkalmassá tételét a társadalomba történő integrálódásra. E mellett igyekszünk a testi-lelki harmonikus fejlődés érdekében gazdag szabadidős és tanórán kívüli tevékenységek folyamatos működtetését biztosítani. Az innovatív, minőség iránt elkötelezett valamennyi munkatárs részére rendszeres továbbképzést, valamint az önképzés lehetőségét biztosítunk. Eddigi eredményeink megőrzéséhez, céljaink eléréséhez a már eddig is sikeresen alkalmazott Comenius minőségfejlesztési program módszereit alkalmazzuk.a minőségirányítási program segítségével szervezettebbé, és áttekinthetőbbé kívánjuk tenni az intézményi működésünket. A megvalósítás záloga: A jól felkészült, aktív és innovatív tantestület. Tagjai szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, empatikus munkatársak, akik a velük együttműködő szülőkkel közösen valósítják meg a kitűzött intézményi célokat. A fenti jövőkép megvalósítása csak a nevelőtestülettel egyeztetett pedagógiai programmal, a kialakított iskolaszerkezetben, a belső rend és fegyelem megszilárdításával lehetséges elérni. A meglévő minőségirányítási rendszert a jövőben tovább kívánjuk fejleszteni, törekszünk az iskolában folyó oktató-nevelő munka minőségének folyamatos fejlesztésére, korszerűsítésére. ÖSSZEGEZVE: Segítséget és védőkezet nyújtunk minden rászorulónak. A Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ nevelőtestülete 18

19 4. INTÉZMÉNYÜNK STRATÉGIAI (HOSSZÚ TÁVÚ) CÉLJAI 1. Nevelő-oktató munka terén Célunk a fogyatékos tanulókat úgy fejleszteni, hogy eredményesen tudjanak képességeikhez mért munkafolyamatokat végezni, képesek legyenek egyszerű, társas kapcsolatokat kialakítani, azaz védőfeltételek biztosításával kiegyensúlyozott emberi életet élhessenek. Biztosítjuk a sajátos nevelési igényű tanulók speciális igényeinek megfelelő magas szintű nevelést, oktatást, fejlesztést. Folyamatosan növekedjen a szakmai munkánk hatékonysága, a minőségirányítási program ellenőrző, mérő, értékelő rendszerének segítségével. Az oktatás során a gyerekek alapkészségei javuljanak. Intézményünkben kiemelt szerepet kap a hagyományok ápolása. A személyre szabott nevelés megvalósítása érdekében kiemelt hangsúlyt kap az egyéni fejlesztés biztosítása, terápiás fejlesztő eljárások alkalmazása, amely a részképesség zavarának feltérképezéséből az egyéni fejlesztési tervekben meghatározott és alkalmazott korrekciókból áll. Kiemelt szerepet szánunk a cselekvésbe ágyazott tananyag elsajátításnak. A környezeti -és egészségnevelés erősítése, pozitív attitűdök kialakítása. Hangsúlyozzuk a szocializációs képességfejlesztést, mivel ez fontos feltétele a tanulók társadalmi integrációjának. Egyre intenzívebben szeretnénk beépíteni a célzott terápiás eljárásokat, módszereket a tanítás-tanulás folyamatába. A tanulóink neveltségi szintjének emelése. A szülői házzal való jó kapcsolat kialakítása és fenntartása, az egységes nevelési szemlélet megvalósításában. 2. A szervezettel és működéssel kapcsolatban A minőségfejlesztési rendszer további hatékony működtetése és a továbbfejlesztés lehetőségeinek feltárása. A Pedagógiai program megvalósulásának támogatása az IMIP belső önértékelési mérési-ellenőrzési rendszerének továbbfejlesztésével. Tanügy-igazgatási feladatvégzés további pontosítása Az intézményünk eredményességét mutató további indikátorok és kvalitatív jellegű elemeket tartalmazó minőségértékelési eszközök kidolgozása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a kulcsfontosságú eredmények követésére, előrejelzésére és javítására illetve az intézményi működés hatékonyságának figyelemmel kísérése és javítására. A szervezeti kultúra és csapatszellem folyamatos továbbfejlesztése. Az intézmény jó hírnevének megtartása, növelése, egységes arculat és képviselet a külvilág felé. 3. A folyamatok terén A szabályozott intézményi folyamatok körének bővítése. Újabb eljárásrendek megalkotása az eddig még nem szabályozott területeken. Az iskolai munkaközösségek munkatervei tartalmazzák a minőségfejlesztési csoport által feltárt problémákra megalkotott intézkedési tervek megvalósításával kapcsolatos feladatokat. 4. Az emberi erőforrásokkal kapcsolatban 19

20 A dolgozók szélesebb körű bevonása az emberi erőforrástervek kialakításába. A munkatársak differenciált motivációs rendszerének kialakítása és működtetése. A nyitottság és önfejlesztés elterjesztése az alkalmazottaknál. Az intézményen belüli tudás, szellemi erőforrások tudatosabb, irányítottabb felhasználása. 5. Partnerkapcsolatok terén A közvetlen partnerek szélesebb körű bevonása a közös fejlesztések megvalósításába. Partnerkapcsolataink működési színvonalának megőrzése, a megjelenő partneri igények folyamatos fejlesztő munkába építése. Működő kapcsolataink menedzselésének javítása. 6. Az IMIP működtetése terén Általános stratégiai célkitűzés: A Comenius program erősségeire támaszkodva a minőség biztosításának és fejlesztésének célja, olyan átfogó és folyamatosan fejlődő minőségértékelési rendszer fenntartása, amely lehetővé teszi az intézményi szintű eredményesség értékelését, nyomon követését, és amely összhangban van a kitűzött nevelési oktatási célokkal. Kiemelt célunk, hogy rendszerünkkel képesek legyünk magas szinten megfelelni a folyamatosan mért partneri elvárásoknak. A rendszeres igényfelmérések az eljárásrendekben megfogalmazott sikerkritériumokat eredményezzék. 20

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 5 2. Az intézmény minőségpolitikája... 11 2.1. A fenntartó

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Program Készült: 2010 Intézményi Minőségirányítási Program

Részletesebben

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó OM azonosító: 038424 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46. Tel: 363-1079, 460-0163 e-mail: zugloibenedek@gmail.com

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHON TISZAFÖLDVÁR HOMOK BENICZKY GÉZA ÚT 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Negyedik,

Részletesebben

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Tapolcai Óvoda Minőségirányítási

Részletesebben

Minőségirányítási program

Minőségirányítási program Minőségirányítási program 2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. Küldetésnyilatkozat... 3 2. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola felépítése... 3 2.1. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola tagintézményei és feladatai...

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014.

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014. Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. TARTALOMJEGYZÉK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE...

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben