MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest Gém u : / : MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tantestületi elfogadás időpontja Iskolaszék véleményezés időpontja DÖK véleményezés időpontja Közalkalmazotti Tanács véleményezési időpontja Szülői szervezet véleményezési időpontja Önkormányzat jóváhagyta Tervezett felülvizsgálat.. Nagy Zoltán Igazgató, igazgató tanács elnöke

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A MIP ELKÉSZÍTÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMUNK ÁLTALÁNOS CÉLJA ÉS JELLEMZŐI INTÉZMÉNYÜNK MINŐSÉGFEJLESZTÉSI MÚLTJA JELENÜNK HELYZETELEMZÉSE II. MINŐSÉGPOLITIKA KÜLDETÉSÜNK MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT JÖVŐKÉPÜNK INTÉZMÉNYÜNK STRATÉGIAI (HOSSZÚ TÁVÚ) CÉLJAI A FENNTARTÓI BAN (ÖMIP) A KÖZOKTATÁSI INZÉZMÉNYEKRE MEGHATÁROZOTT KERÜLETI MINŐSÉGPOLITIKAI CÉLOK ÉS MEGVALÓSÍTÁSUKRA VONATKOZÓ FELADATOK AZ EGYES INTÉZMÉNYTÍPUSOKKAL KAPCSOLATOS FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK AZ INTÉZMÉNYÜNKKEL KAPCSOLATOS SPECIÁLIS ELVÁRÁSOK-SAJÁT MINŐSÉG CÉLJAINK III. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FOLYAMATAINAK MEGHATÁROZÁSA A VEZETÉS ELKÖTELEZETTSÉGE, FELELŐSSÉGE, MINŐSÉGE Intézményvezető küldetésnyilatkozata, vezetői alapelvei A törvényes és jogszerű működés biztosítása A vezetői ellenőrzés Feladat, felelősség és hatáskör-delegálás az intézményvezetésben Humánerőforrás biztosítása Az egészséges, biztonságos munka és tanulási körülmények, munkafeltételek biztosítása TERVEZÉSI FOLYAMATOK Stratégiai tervezés Operatív tervezés NEVELÉS, OKTATÁS SZAKMAI MŰKÖDTETÉS

3 4.1 Beiskolázás A tanulók tagozatonkénti nyilvántartása A tanulásban akadályozott tagozaton továbbtanuló diákok nyomon követése A tanulói fejlődés, a tudás mérése, értékelése Az iskolai tankönyvellátás Óvodai nevelés személyiségfejlesztő, képességfejlesztő és prevenciós tevékenység Környezetvédelem és környezetkultúra fejlesztése Prevenció-szemléletformálás, helyes életvitelre nevelés Tanügy-igazgatási feladatvégzés A nevelés-oktatás közös követelményeinek érvényesítése A PARTNERKAPCSOLATOK MŰKÖDTETÉSE Partneri igény, elégedettség és elégedetlenség mérésének rendje Információáramlás Panaszkezelési eljárások AZ ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI FOLYAMATOK Ellenőrzési-mérési- értékelési rendszerünk Intézményi belső ellenőrzések (auditok) Irányított önértékelés Indikátorrendszer Az IMIP éves értékelése A vezetői feladatokat ellátók és alkalmazottak teljesítményértékelési-minősítési rendszere TUDATOS SZERVEZETFEJLESZTÉS INTÉZMÉNYÜNKBEN IV. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI-MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK AZ IMIP RÉSZEI: (külön bekötve) 1. A vezetők és alkalmazottak teljesítményértékelési-minősítési szabályzata és a mérőeszközök bemutatása 2. Teljeskörű, irányított, intézményi önértékelés 3

4 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A MIP ELKÉSZÍTÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE ÉVI LXXIX. TÖRVÉNY A KÖZOKTATÁSRÓL VALAMINT A MÓDOSÍTÁSÁRÓL RENDELKEZŐ ÉVI LXV. TÖRVÉNY A minőségfejlesztési rendszer működése évi LXXIX. törvény (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A program tartalma évi LXXIX. törvény (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell még: a vezetői és alkalmazotti teljesítményértékelés szempontjait, az értékelés rendjét azzal, hogy a teljesítményértékelés kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan eredménnyel zárulhat, egyébként az IMIP szabályozza. A Kt ának 11 bekezdésben szabályozott minőségirányítási programban meg kell állapítani a teljesítményértékelési szempontokat és az értékeléskor adható maximális pontszámokat. Vhr. 8. (2): előírja, hogy a minőségirányítási programban meghatározott teljesítményértékelési szempontoknak meg kell felelnie a Kjt. szerinti minősítés szempontjainak A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minőségirányítási program végrehajtása és értékelése évi LXXIX. törvény (11)A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A minőségirányítási program végrehajtását a nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) évente értékeli. Az értékelést meg kell küldeni a fenntartónak és a helyben szokásos módon 4

5 nyilvánosságra kell hozni. (12) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minőségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni. A 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről kimondja: Minőségfejlesztés a közoktatási intézményekben 4. (1) A közoktatási intézményekben folyó minőségfejlesztés célja annak garantálása, hogy a közoktatási intézmények a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtsanak. A közoktatási intézmény ennek érdekében folyamatos, önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat. Az önértékelés keretében a közoktatási intézmény azonosítja partnereit, folyamatosan méri azok igényeit, illetve elégedettségét. A mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározza szakmai céljait és szolgáltatásainak fejlesztését, amelyek megvalósításához intézkedési terveket készít. Az intézkedési tervek megvalósulását értékeli, és azok eredményeit felhasználja működésének folyamatos fejlesztéséhez. (2) A közoktatási intézmény a minőségfejlesztési feladatok végrehajtásához munkatervet készít. A munkaterv tartalmazza a minőségfejlesztési folyamat szakaszait, az elvégzendő feladatokat, azok időbeni ütemezését és a végrehajtásért felelős személyek neveit. A nevelési-oktatási intézmény munkatervének összhangban kell állnia az intézmény nevelési programjával, pedagógiai programjával, az általános művelődési központ munkatervének a pedagógiai-művelődési programmal. 5. (1) A nevelési-oktatási intézményben folyó minőségfejlesztési feladatok végrehajtásának összehangolása az intézményi minőségfejlesztési szervezet (csoport) feladata. A minőségfejlesztési szervezet (csoport) figyelemmel kíséri a munkatervben foglaltak teljesülését és szervezi a minőségfejlesztési folyamat egyes feladatainak végrehajtását. 5

6 Mindenkitől azt kell követelni, amit meg tud tenni. Exupery 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA Intézményünk a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ (OM azonosító: ) Budapesten a X. kerületben, a Gém u szám alatt, közlekedés szempontjából jól megközelíthető helyen működik (3-as villamos, 99-es busz és 3-as metró). Iskolánk épülete szép, modern, jól felszerelt. Nagy kerttel, sportpályával és játékra alkalmas udvarral rendelkezik. Esztétikus, barátságos hangulatú tantermei, fejlesztő helyiségei megteremtik az ösztönző, motiváló tanulási környezetet. Az egész napos foglalkoztatásokhoz, a gyermekek testi-lelki fejlesztésének a legjobban megfelelő, korszerűen kialakított és felszerelt helyiségek vannak. Iskolánk 1959 óta működő, a gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban résztvevő intézmény, mely szegregált keretben látja el a speciális nevelési szükségletű tanulókat. Komplexitása a rendkívül sokszínű és összetett feladat ellátási területekből tevődik össze. Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (1102 Budapest, Szent László tér 29.). Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. Az intézmény működési köre: Budapest Főváros közigazgatási területe és vonzáskörzete. Az intézmény tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: Önállóan működő költségvetési szerv Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) Az intézmény típusa: Többcélú intézmény, óvoda, általános iskola, készségfejlesztő speciális szakiskola és szakszolgáltató központ. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíteni a tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre a képviselőtestület által jóváhagyott pedagógiai programjának megfelelően. Az iskola a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel való foglalkozásra. A szülők igénye alapján napközis, tanulószobai valamint iskolaotthonos foglalkozásokat szervez, mely alatt biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, ügyelet), és az iskolai felkészítést. Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok minden nap igénybe vehetik. 6

7 Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. Sajátos nevelési igényű gyermekek részére óvodai nevelés. Sajátos nevelési igényű tanulók (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozottak) nappali rendszerű általános iskolai nevelése-oktatása. Ennek keretében felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. Általános iskolai nevelés-oktatás fordított integrációban A tanulók részére óvodai, iskolai közétkeztetést, napközis, tanulószobai ellátást nyújt. Mozgásfejlesztő pedagógiai és gyógy-testnevelési csoport értelmi fogyatékosmozgássérült tanköteles korúaknak. Készségfejlesztő speciális szakiskolai előkészítő és szakiskola tagozat középsúlyos értelmi fogyatékos általános iskolát végzetteknek (23 éves korig). Belső logopédus az intézményi fogyatékos gyermekek számára. Autista csoport működtetése Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítő iskolai oktatásban való részvételének biztosítása a tankötelezettség végéig a halmozottan sérült, mozgássérült gyermekek, tanulók számára. Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. AZ INTÉZMÉNY TOVÁBBI SZAKFELADATAI Óvodai és iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Általános iskolai tanulószobai nevelés, fordított integráció Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Általános iskolai napközi otthonos nevelés, fordított integráció Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása Pedagógiai szakszolgáltatás Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédia, gyógytorna, konduktív) Fejlesztő felkészítés TANULÓCSOPORTJAINK Óvodai csoport Célja és feladata: A 3-8éves korú sérült gyermekek sokoldalú fejlesztése és az iskolára való felkészítése. A gyermekek életkori és egyéni sajátosságának, eltérő fejlődési ütemének, sérülési fokának szem előtt tartásával a harmonikus személyiségfejlesztés. Fontos az egyéni adottságok figyelembevétele, valamint az iskolai potenciális tanulási zavarok feltérképezése, annak lehetőség szerinti maximális korrekciója. Általános iskola Tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igényű tanköteles korú gyermekek számára: Célja és feladata: Az általános műveltség megalapozása, a társadalomba való beilleszkedés feltételeinek elsajátítása, az önálló életre való nevelés 12 fős osztályokban, iskolaotthonos, tantárgycsoportos és szaktantermi rendszerben oktatjuk, neveljük tanulóinkat. A kicsik iskolaotthonos ellátásban vesznek részt, mely lehetőséget ad a játékos tanulásra, pihenésre. Családias légkörben, szeretetteljes, magasan képzett, több diplomás, tapasztalt gyógypedagógusok tanítják, nevelik a 7

8 gyermekeket. A tanítási órák után napközi otthonban, tanulószobában és különböző szakkörökben biztosítjuk délutáni elfoglaltságukat, szabadidejük hasznos eltöltését. Az általános iskolai tanulmányok után lehetőség nyílik a szakmai továbbtanulásra, melyhez az iskola maximális segítséget nyújt. Alapvető és közös célunk a minőségi közoktatás. Célunk az iskolába járó sérült tanulók alapvető szükségletei, igényei kielégítésével biztosítani, hogy önmagukhoz képest személyiségük maximálisan fejlődjék, hogy a társadalomban, mint építő, tevékeny emberek megállják helyüket, képesek legyenek az önálló életvezetésre. Általános iskola Értelmileg akadályozott, sajátos nevelési igényű tanköteles korú gyermekek számára: Célja és feladata: Az elemi ismeretek és az önkiszolgálás alapvető formáinak elsajátítása, társas kapcsolatok kialakítása a közvetlen környezetben Átlagosan 8 fős csoportokban iskolaotthonos, hagyományos és készségfejlesztő speciális szakiskolai rendszerben az egész napos ellátást napközi otthonos formában biztosítjuk. Készségfejlesztő Speciális Szakiskolára előkészítő csoportok (9-10.) Célja: Előkészítés az egyszerű munkafolyamatok elsajátítására Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Középsúlyosan értelmi fogyatékos - előkészítő csoportot végzett fiatalok számára: Célja és feladata: 18 éves kortól 22 éves korig foglalkoztatjuk azokat a középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalokat, akik általános iskolai tanulmányaikat elvégezték. Tanulmányi téren céljaink a megszerzett ismeretek szinten tartása, lehetőség szerint új ismeretek tanítása, átadása, gyakorlati képzésüknél a szövési technika elsajátíttatása. Legfontosabb feladat az egyszerű munkavégzéshez, önműveléshez, a társadalmi együttéléshez szükséges alapvető képességeik kialakítása egyéni adottságaik figyelembevételével. Fejlesztő felkészítő csoport Halmozottan sérült (középsúlyos értelmi fogyatékos + látás, hallás, mozgás) gyermekek számára bölcsődés kortól a tankötelezettség végéig: Célja és feladata: Az ápolás, gondozás, nevelés - előkészítés egyedi esetekben az általános iskolai életre. A tanulók fejlesztése a pedagógiai tevékenység feladatainak rugalmasan, egyéni fejlődési ütemnek megfelelően valósul meg. Speciális gyógypedagógiai segítségre van szükségük a növendékeknek. Mozgásfejlesztő csoport Mozgássérült, enyhén értelmi fogyatékos gyermekek számára: Célja és feladata: A mozgásállapot korrigálása, fejlesztése - az általános iskolai követelményszint elérése. A gyermekekkel 8 fős csoportban foglalkozunk. Fő feladatunknak a mozgásfejlesztést tekintjük. Autista csoport Célja és feladata: Az egyéni képességek fejlesztése, szociális adaptáció. Az autista és autisztikus tanulók oktatása a NAT műveltségi területeit követi. 8

9 Logopédiai Tagozat A logopédia pedagógiai szakszolgálat, a törvény alapellátási feladatnak tekinti a beszédjavítást, mely ebből kifolyólag ingyenes. (Ktv. 34. e.), s melynek feladata a beszédindítás; beszédhibák javítása; nyelvi, kommunikációs zavarok javítása; diszlexia prevenció és reedukáció. A beszédhibás gyerekek kezelésével foglalkozik: Intézményen belül A kerületi óvodákban és általános iskolákban Logopédiai osztályokban A fogyatékosság típusának és mértékének megállapítása a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok feladata. A pedagógiai munka fő meghatározói a habilitációs és rehabilitációs, a komplex személyiségfejlesztő, és az esélyegyenlőség megteremtésére irányuló tevékenységek. E gyógypedagógiai szemléletből kiindulva kerültek meghatározásra a gyógypedagógiai nevelés oktatás céljai, feladatai. Kiemelt fontosságú az alapképességek, illetve a kulcskompetencia területek fejlesztése, melyek közvetlenül nyújtanak segítséget a mindennapi élet feladataihoz, s egyben felkészítik a tanulókat arra, hogy képességeikhez mérten, a normalizációs elv törekvéseit figyelembe véve, minél eredményesebb legyen tanulóink szociális integrációja. A képességfejlesztés; a fejlesztés során az egyéni, speciális szükségletekhez igazodó, differenciált segítségnyújtás; az eredményes társadalmi beilleszkedést segítő önálló életvezetési technikák elsajátíttatása mellett kiemelt cél a személyiségfejlesztés. A gyermek önkifejezésének fejlesztése; reális önismeretének, pozitív én-képének kialakítása, erősítése szerves része a tanórai foglalkozásoknak, emellett tanórai kereteken kívül is számos lehetőség adódik a személyiségfejlesztésre. Az intézmény pedagógiai arculatát a mindenkori tantestület alakítja. Az iskola jelen pedagógusközössége a családias, pozitív érzelmi légkör megteremtésére törekszik, az intézményi nevelést, oktatást a gyermekközpontú pedagógia jellemzi. Empatikus, toleráns, szeretetteljes iskolai környezetben igyekeznek biztosítani az egyéni sajátosságokhoz igazodó fejlesztést, a tanulókban rejlő lehetőségek, képességek kibontakoztatását. A gyógypedagógusok közös célja a szociokulturális hátrányok csökkentése, leküzdése, s hogy minden gyermek a speciális nevelési szükségleteinek megfelelő leghatékonyabb szakszerű ellátáshoz jusson. Az intézményben folyó gyógypedagógiai nevelés oktatás színvonalát magasan képzett sokan két diplomával rendelkező gyógypedagógusok biztosítják. Elkötelezettek a minőségi munka iránt; nyitottak a fejlődésre, a szakmai megújulásra, az önképzésre. Munkatársaink: gyógypedagógusok fejlesztőpedagógusok gyógytornász óvónők konduktorok logopédusok pedagógiai asszisztensek orvos védőnő technikai dolgozók 9

10 Iskolánk szolgáltatásai: Változatos és korszerű fejlesztő terápiás lehetőségek Szakkörök Igény szerint napi háromszori étkezés Szünidei foglalkoztatás, ellátás Mindennapi testedzés a tornateremben, kondi teremben, Szükségszerinti gyógytestnevelés Úszási lehetőség Vetélkedők, versenyek (kulturális, sport, tanulmányi) Iskolakönyvtár Iskolaorvosi ellátás Iskolai fogászati ellátás Belföldi és külföldi kirándulások Számítógépes informatikai oktatási stúdió Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység Kulturális programok (színház, kiállítás) Erdei tábor Iskolánk nyitott. Az önkormányzattal, a kerület pedagógiai intézményeivel, a gyermekek szüleivel szoros kapcsolatban állunk. 3. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Intézményünk szervezeti felépítését az 1. számú ábra mutatja. 10

11 1. ábra Az intézmény szervezeti felépítése IGAZGATÓ IGAZGATÓTANÁCS VEZETŐJE IGAZGATÓHELYETTES IGAZGATÓTANÁCS TAGJA IGAZGATÓHELYETTES IGAZGATÓTANÁCS TAGJA TAGOZATVEZETŐ IGAZGATÓTANÁCS TAGJA IMIP MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐSÉGE ÉRT.AK. ÁLT. ISK. OKTATÓ- NEVELŐ PED. MKV NAPK. MKV. KÉSZS. SPEC. SZAKISK. FEJL. ISKOLA NEVELŐ- OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ PED. ASSZ. MKV. TAN. AK. FORD. INT. ÁLT. ISK. ALSÓS, FELSŐS PED. MKV. OF. MKV. ÓVODA TECHN. DOLG. GYÓGY TESTNEV. LOGOPÉDIA MKV. LOGOPÉDUSOK IMIP MUNKAKÖZÖSSÉG ÉRT.AK. ÁLT. ISK. OKTATÓ- NEVELŐ PED. MK. NAPK. MK. TAGOK NEVELŐ- OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ PED. ASSZ. MK. TAGOK. TAN. AK. FORD. INT. ÁLT. ISK. OKTATÓ- NEVELŐ PED. MK. OF. MK. TAGOK ISKOLATITKÁR ADMINISZTRÁTOR GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ GÉPKOCSIVEZETŐ 11

12 4. AZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMUNK ÁLTALÁNOS CÉLJA ÉS JELLEMZŐI Célunk: A Comenius program erősségeire támaszkodva a minőség biztosításának és fejlesztésének célja, olyan átfogó és folyamatosan fejlődő minőségértékelési rendszer fenntartása, amely lehetővé teszi az intézményi szintű eredményesség értékelését, nyomon követését, és amely összhangban van a kitűzött nevelési oktatási célokkal. Az intézmény működtetése során legfontosabb célunk kiteljesíteni a partnerközpontú gondolkodást, kialakítani a folyamatos fejlesztés igényét, megteremteni az egyre szélesebb körű folyamatszabályozást és a tudatos szervezetfejlesztést. Ezáltal intézményünk a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő magas szintű szolgáltatást képes nyújtani, sikeresen alkalmazkodva a változó elvárásokhoz és körülményekhez. Elveink a TQM filozófiájára épülnek: Az elégedettség kivívása a partnereink körében. Folyamatos tájékozódás az igények és az elégedettség felől. A folyamatokat állandóan javítjuk, a feladatokhoz való folyamatos, rugalmas alkalmazkodással. A kudarc nem sikertelenséget jelent, hanem a folyamatos fejlesztésre buzdít. A rendszer önszabályozó, folyamatos mérés, kontroll (folyamatszabályozás) jellemzi. Meghatározó az elkötelezett vezetés, melynek célja a munkatársak megnyerése A hangsúly a belső innováción, az önfejlesztésen van. Az IMIP meghatározza: Az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit. A megvalósítást szolgáló elképzeléseket. Az intézmény működésének folyamatát; ennek keretében vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az irányított önértékelés szabályzatát. Vezetők és alkalmazottak teljesítményértékelési-minősítési rendszerét. Iskolánk vezetése és kollektívája elkötelezte magát a minőségügyi célok és minőségkezelési feladatok megvalósítása mellett. Minőségirányítási Programunk, egyre hatékonyabban és magasabb színvonalon igyekszik kielégíteni az intézmény partnereinek igényeit. Az IMIP biztosítja: Az intézmény saját küldetésének megvalósítását; a szaktárca és a fenntartó elvárásainak való megfelelést; az intézmény hosszú távú jövőjének megalapozását; a szűkebb környezethez történő létfontosságú alkalmazkodást; az ismeretek, a tudás, az alapvető emberi értékek ápolását és megőrzését; új eszközök, módszerek bevezetésével és felhasználásával tudatos, tervszerű célratörő munkával a felnövő generáció felkészítését a kor elvárásainak teljesítésére. 12

13 Az IMIP működtetésének várható haszna Partnerközpontú szemlélettel szolgáltató iskolává válunk. Eredményes iskolaként lehessen bennünket jellemezni. Az intézmény működése egyenletesebb, kiszámíthatóbb, áttekinthetőbb lesz. A PP megvalósításának, végrehajtásának, az intézmény működésének támogatása. Mérhetőség. Hibalehetőségek csökkentése. Hatékonyság növelése. Folyamatos fejlesztés segítése. A folyamatos fejlesztés beépül a napi gyakorlatba. 5. INTÉZMÉNYÜNK MINŐSÉGFEJLESZTÉSI MÚLTJA Iskolánk nevelőtestülete augusztus 27-én döntött a Comenius 2000 Közoktatási minőségfejlesztési program I. intézményi modelljének bevezetéséről és kiépítéséről szakértői segítség igénybevétele nélkül. A szakmai hátteret a folyamatosan a minőségirányítással kapcsolatos továbbképzésekre járó munkatársak és minőségügyi vezetők biztosítják. A munka kezdetén újragondoltuk elképzeléseinket, értékeinket, melynek alapján a tantestület megfogalmazta küldetésnyilatkozatát és meghatároztuk minőségpolitikánkat. Az I. intézményi modell bevezetésével célunk az volt, hogy folytassuk a régi hagyományokkal kialakult pedagógiai koncepcióval megkezdett munkát, s ennek eredményeként egyre inkább váljunk alkalmassá arra, hogy a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő nevelési-oktatási szolgáltatásokat nyújtsunk sajátos nevelési igényű tanulóinknak. A minőség iránti elkötelezettség több mint 50 éve, (1956-ban a kerületben szétszórtan működő gyógypedagógiai osztályokat közös intézménnyé szervezték a Gém utcába.) iskolánk megalakulása óta jellemző a tantestületre. A nevelők belső igénye, de értékmérce is egyben. Minőségfejlesztő rendszerünk a PDCA logika érvényesülésével folyamatosan fejlődik. Nálunk a minőség olyan elhivatottság és követelmény, melynek garanciái a dolgozókban és a minőség iránt elkötelezett vezetésben és a közös munkában gyökerezik. A minőségirányítás bevezetése óta az alábbi főbb feladatokat végeztük el: Nyitott önértékelés és helyzetelemzés: 2001/2002-es tanévben A partnereink azonosítása és felülvizsgálata minden tanévben Az érdekelt felek igényeinek és elégedettségének felmérése öt alkalommal: /2003 és a 2003/2004-es tanévben /2006-os tanévben /2007 és a 2007/2008-as tanévben /2009-es tanévben /2010-es tanévben Irányított önértékelés a 2004/2005-ös tanévben Elkészült iskolánk Minőségirányítási Programja május 30-án. Kérdőíves felméréssel értékeljük az IMIP végrehajtását a 2004/2005-ös tanévtől kezdődően minden tanév végén. Kidolgoztuk a pedagógusok és vezetői munkakörben dolgozók teljesítményértékelését a 2006/2007-es tanévben. A 2006/2007-es tanévben módosítottuk az IMIP-et. 13

14 A 2007/2008-as tanévben elvégeztük a pedagógusok és vezetői munkakörben dolgozók teljesítményértékelésének próbamérését és végrehajtottuk a mérésben részt vett kollégák által tett módosító javaslatokat. A 2008/2009-es tanévben elkezdtük a négyévenként esedékes teljes körű intézményi önértékelés elvégzését. A 2008/2009-es tanévtől működtetjük a pedagógusok és vezetői munkakörben dolgozók teljesítményértékelési rendszerét. 2009/2010-es tanévtől működtetjük a vezetői feladatokat ellátók és alkalmazottak teljesítményértékelési és minősítési rendszerét a megalkotott szabályzat szerint. Túl vagyunk a Comenius I. kiépítésén. A tantestület teljes létszámmal támogatta a programot, és megvalósítás folyamán is tanúsították teljes elkötelezettségüket. A teljes körű minőségfejlesztési rendszer folyamatos kiépítését tűztük ki célul. Jelenleg a fenntartás és továbbfejlesztés szakaszában vagyunk. 6. JELENÜNK HELYZETELEMZÉSE Minőségfejlesztési munkánk mindazon tudatos tevékenységeinek összessége, amelyeket azért végzünk, hogy folyamatainkat szabályozzuk, és folyamatosan fejlesszük annak érdekében, hogy szolgáltatásainkkal partnereink igényeit mindjobban kielégítsük, intézményünk működését hatékonyabbá tegyük. Az iskolavezetés a minőség iránt elkötelezett. Ezt a minőségirányítási rendszer működtetésével, folyamatos fejlesztésével és gyakorlati munkában való aktív részvétellel kívánja elérni. A vezetőség épít a munkatársak továbbképzésekben szerzett ismereteire, aktív és szakszerű tevékenységére, mellyel képes a követelményeknek megfelelni. Az iskolai tevékenységeink középpontjába a partnerek igényeit, elvárásait állítjuk, teljessé vált a partnerközpontú szemlélet. Az elkészült eljárásrendek alapján kialakítottuk az igények felmérésének, elemzésének, az önértékelésnek a folyamatát, a vezetők és alkalmazottak teljesítményértékelésének, minősítésének gyakorlatát. A pedagógiai programban, az éves munkatervben meghatározott céljainkat a partnerek elégedettsége, igényei és önértékelése alapján alakítjuk ki, vagy módosítjuk. Elsajátítottuk a PDCA-SDCA logikát, mely segíti a tervezési munkákat és hosszútávon az intézményi fejlődés fenntarthatóságát. Javult az intézményen belüli kommunikáció, együttműködés és az információáramlás. Erősödött a csapatmunkában való gondolkodás és munkavégzés. A Comenius I. menetét akarjuk kiegészíteni a szélesebb körű folyamatszabályozással, az ellenőrzés-értékelés-minősítés rendszerének minél pontosabb kidolgozásával. Eddigi minőségfejlesztési tevékenységünk során elértük, hogy: érték legyen a minőségközpontúság. partnerközpontúan működjön intézményünk. szolgáltató iskola legyünk. beépüljön a napi gyakorlatba a folyamatos fejlesztés. működésünk hatékony legyen. Intézményi minőségfejlesztési rendszerünk kialakításával, az elégedettségi mutatók megismerésével, az intézményi folyamatok tervszerű átgondolásával és a fejlesztési irányok kijelölésével válik intézményünk egyre szabályozottabbá, minden partner számára nyitottabbá. A munka eredményeként a szülői, tanulói, alkalmazotti és fenntartói elégedettség, 14

15 az igényeknek való megfelelés és a folyamatos fejlesztés elve határozza meg intézményünk további fejlődésének útját. Az intézményi adottságainkról (2009/2010-es irányított önértékelés alapján) Erősségek 1. Pedagógusok széles körű szakmai tudása, felkészültsége 2. Gyermekközpontúság 3. Családias, szép környezet 4. Gazdag programok, rendezvények Lehetőségek 1. Pályázatok megragadása 2. Kihasználatlan humán erőforrás megkeresése 3. Iskolán kívüli programok további bővítése Gyengeségek 1. Feladatok egyenlőtlen elosztása, felvállalása 2. Humán erőforrásban lévő lehetőségek nem megfelelő kihasználása 3. Tanulók alacsony neveltségi szintje Veszélyek 1. Gyereklétszám folyamatos csökkenése 2. Alacsony szociokulturális szintű, nem támogató családi háttér 3. Gazdasági helyzet további romlása 15

16 II. MINŐSÉGPOLITIKA 1.KÜLDETÉSÜNK Az alábbi idézet egy részletével találkozik a tanári szoba bejáratánál, aki ellátogat hozzánk. Intézményünk valamennyi dolgozója ennek szellemében végzi nevelő-oktató munkáját. Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, megtanulnak megbélyegzettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, megtanulnak szégyenlősnek lenni. Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, megtanulják bűnösnek érezni magukat. Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bízni. Ha a gyerekek dicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltányosságban élnek, megtanulnak hittel élni. Ha a gyerekek megerősítve élnek, megtanulják magukat szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megtalálni a szeretet a világban. (Dorothy Law Holte) Célunk, hogy színvonalas fejlesztő munkával olyan alapkészségeket alakítsunk ki, amellyel a sajátos nevelési igényű gyermekeink társadalmi integrációját elősegítjük, hogy harmonikus kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Feladatunknak tekintjük, hogy minden SNI gyermek részesüljön sérülés-specifikus komplex pedagógiai ellátásban a segítségünkkel. Iskolánk, a Komplex Óvoda, Általános Iskola, Speciális Készségfejlesztő Szakiskola és Szakszolgáltató Központ kötelezettséget vállal arra, hogy mentálisan és fizikálisan különböző fokban sérült, sajátos nevelési igényű gyermekeket neveljen a partneri igények maximális figyelembe vételével. Munkaterületünk a különböző profilokhoz tartozó fogyatékkal, vagy hibákkal élők ellátása. Gyógypedagógiai eszközökkel, módszerekkel és szaktudással korrigáljuk (szűntetjük meg a felderített hibákat) a hiányosságokat, valamint az ezek követelményeiként fellépő speciális hiányokat. Esélyt, lehetőséget kívánunk teremteni arra, hogy mindenki tehetségének, adottságának megfelelően bontakozhasson ki. Minden tanítványunkat azokhoz az ismeretekhez kell juttatnunk, amelyeket hasznosítani tud: rövidtávon hosszú távon szűk környezetben tágabb környezetben Következetes és felelősségteljes gyógypedagógiai mentalitással érjük el: az önkiszolgálás kialakítását az önálló életvitel kialakításának megteremtését az önbecsülés igényének felélesztését az önértékelés kialakítását a felelősségérzet megszilárdítását 16

17 A tanulókat olyan ismeretek birtokába juttatjuk, amely segíti őket a pályaválasztásban, továbbtanulásban. Célunk, hogy növendékeink beilleszkedhessenek az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezetbe, a társadalomba. 2. MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT Mottónk: Felejtsd el a tökéletességet, és a javulást célozd meg! Andrew Matthew Az iskolavezetés a minőség iránt elkötelezett. Ezt a minőségirányítási rendszer működtetésével és folyamatos fejlesztésével kívánja elérni. A vezetőség épít a munkatársak ismereteire, aktív és szakszerű tevékenységére, mellyel képes a követelményeknek megfelelni. Egységesen nyilvánul meg működési területeinken: emberséges szemléletünk segítőkészséggel párosult szaktudásunk példamutató türelmünk önzetlen szeretetünk felelősségérzetünk elkötelezettségünk Iskolánk olyan elkötelezett pedagógusokból áll, akiket nagy szakmaszeretet jellemez és mindent elkövetnek azért, hogy a tanulók képességeiknek megfelelően maximálisan fejlődjenek. Az iskola pedagógusközössége családias, pozitív érzelmi légkör megteremtésére törekszik, az intézményi nevelést, oktatást a gyermekközpontú pedagógia jellemzi. A nevelők empatikus, toleráns, szeretetteljes iskolai környezetben igyekeznek biztosítani az egyéni sajátosságokhoz igazodó fejlesztést, a tanulókban rejlő lehetőségek, képességek kibontakoztatását. A gyógypedagógusok közös célja a szociokulturális hátrányok leküzdése, csökkentése, és sokat tesznek azért, hogy minden gyermek a saját, egyéni nevelési szükségleteinek megfelelő leghatékonyabb szakszerű ellátáshoz jusson. Számunkra fontos, hogy megismerhessük az intézmény közvetlen partnereinek, a szülőknek, a gyerekeknek és a dolgozóknak a véleményét a nálunk folyó nevelő-oktató munkáról annak érdekében, hogy tovább javíthassuk a munkánk színvonalát és még jobban megfeleljünk partnereink elvárásainak. Ennek érdekében minden évben kikérjük véleményüket kérdőíves felmérés formájában. Az iskola szolgáltatásaival a társadalmi és partneri igényekhez rugalmasan alkalmazkodik. Következetes minősítő és értékelő rendszerrel a tanulási kedv kialakítására kell törekednünk. Továbbra is igényeljük tanulóink, a szülők és a munkatársak aktív vélemény nyilvánítását, mely segítségével közös céljaink kitűzése és megvalósítása még eredményesebb lesz. Tovább erősítve a családias hangulatot, mindent megteszünk annak érdekében, hogy hathatós segítséget adjunk mindazoknak, akik tanulási nehézséggel, vagy mentális problémával, mozgási és beszéd-rendellenességgel küzdenek. Az intézményünk garantálja: a tanulók fejlődését folyamatosan segítő differenciált nevelést-oktatást, a gyermekszerető, családias légkört jól felkészült, empatikus munkatársakkal, 17

18 a széleskörű programkínálatot minden tanévben, rugalmasan alkalmazkodunk a társadalmi és környezeti változásokhoz, objektív tájékoztatást adunk a szülőknek és a tanulóknak az iskolai elvárásokról, minőségelvű, partnerközpontú működést, segítségnyújtást a mentális problémák megoldásához, hatékony gyermek és ifjúságvédelemi tevékenységet, 3. JÖVŐKÉPÜNK Változatlan szervezeti keretek között, magas szintű szaktudással és hivatástudattal rendelkező kollégákkal kívánjuk a jelenlegi szakmai szintet tartani és lehetőség szerint emelni, a tárgyi feltételeket pedig a lehetőségek szerint korszerűsíteni, bővíteni. Változatlanul olyan iskolát szeretnénk, amely családias légkörű, a benne élők tisztelik egymás személyiségét. Ez az iskola olyan elkötelezett pedagógusokból áll, akik nagy szakmaszeretetet tanúsítanak, s mindent elkövetnek azért, hogy a tanulók képességüknek megfelelően, maximálisan fejlődjenek. Nevelési célkitűzéseinkben továbbra is első helyen szerepel a kiváló nevelés nyújtása és a magas szintű oktatás. Iskolánk barátságos, nyugodt, elfogadó, gyermekközpontú légkörében biztonságban nevelioktatja az idejáró gyermekeket. Folyamatosan biztosítjuk a sajátos nevelési igényű és fordított integrációban tanuló gyermekek nevelésének-oktatásának magas színvonalú és hatékony ellátását. Jövőképünk megvalósulás érdekében fontosnak tartjuk tanulóink alkalmassá tételét a társadalomba történő integrálódásra. E mellett igyekszünk a testi-lelki harmonikus fejlődés érdekében gazdag szabadidős és tanórán kívüli tevékenységek folyamatos működtetését biztosítani. Az innovatív, minőség iránt elkötelezett valamennyi munkatárs részére rendszeres továbbképzést, valamint az önképzés lehetőségét biztosítunk. Eddigi eredményeink megőrzéséhez, céljaink eléréséhez a már eddig is sikeresen alkalmazott Comenius minőségfejlesztési program módszereit alkalmazzuk.a minőségirányítási program segítségével szervezettebbé, és áttekinthetőbbé kívánjuk tenni az intézményi működésünket. A megvalósítás záloga: A jól felkészült, aktív és innovatív tantestület. Tagjai szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, empatikus munkatársak, akik a velük együttműködő szülőkkel közösen valósítják meg a kitűzött intézményi célokat. A fenti jövőkép megvalósítása csak a nevelőtestülettel egyeztetett pedagógiai programmal, a kialakított iskolaszerkezetben, a belső rend és fegyelem megszilárdításával lehetséges elérni. A meglévő minőségirányítási rendszert a jövőben tovább kívánjuk fejleszteni, törekszünk az iskolában folyó oktató-nevelő munka minőségének folyamatos fejlesztésére, korszerűsítésére. ÖSSZEGEZVE: Segítséget és védőkezet nyújtunk minden rászorulónak. A Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ nevelőtestülete 18

19 4. INTÉZMÉNYÜNK STRATÉGIAI (HOSSZÚ TÁVÚ) CÉLJAI 1. Nevelő-oktató munka terén Célunk a fogyatékos tanulókat úgy fejleszteni, hogy eredményesen tudjanak képességeikhez mért munkafolyamatokat végezni, képesek legyenek egyszerű, társas kapcsolatokat kialakítani, azaz védőfeltételek biztosításával kiegyensúlyozott emberi életet élhessenek. Biztosítjuk a sajátos nevelési igényű tanulók speciális igényeinek megfelelő magas szintű nevelést, oktatást, fejlesztést. Folyamatosan növekedjen a szakmai munkánk hatékonysága, a minőségirányítási program ellenőrző, mérő, értékelő rendszerének segítségével. Az oktatás során a gyerekek alapkészségei javuljanak. Intézményünkben kiemelt szerepet kap a hagyományok ápolása. A személyre szabott nevelés megvalósítása érdekében kiemelt hangsúlyt kap az egyéni fejlesztés biztosítása, terápiás fejlesztő eljárások alkalmazása, amely a részképesség zavarának feltérképezéséből az egyéni fejlesztési tervekben meghatározott és alkalmazott korrekciókból áll. Kiemelt szerepet szánunk a cselekvésbe ágyazott tananyag elsajátításnak. A környezeti -és egészségnevelés erősítése, pozitív attitűdök kialakítása. Hangsúlyozzuk a szocializációs képességfejlesztést, mivel ez fontos feltétele a tanulók társadalmi integrációjának. Egyre intenzívebben szeretnénk beépíteni a célzott terápiás eljárásokat, módszereket a tanítás-tanulás folyamatába. A tanulóink neveltségi szintjének emelése. A szülői házzal való jó kapcsolat kialakítása és fenntartása, az egységes nevelési szemlélet megvalósításában. 2. A szervezettel és működéssel kapcsolatban A minőségfejlesztési rendszer további hatékony működtetése és a továbbfejlesztés lehetőségeinek feltárása. A Pedagógiai program megvalósulásának támogatása az IMIP belső önértékelési mérési-ellenőrzési rendszerének továbbfejlesztésével. Tanügy-igazgatási feladatvégzés további pontosítása Az intézményünk eredményességét mutató további indikátorok és kvalitatív jellegű elemeket tartalmazó minőségértékelési eszközök kidolgozása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a kulcsfontosságú eredmények követésére, előrejelzésére és javítására illetve az intézményi működés hatékonyságának figyelemmel kísérése és javítására. A szervezeti kultúra és csapatszellem folyamatos továbbfejlesztése. Az intézmény jó hírnevének megtartása, növelése, egységes arculat és képviselet a külvilág felé. 3. A folyamatok terén A szabályozott intézményi folyamatok körének bővítése. Újabb eljárásrendek megalkotása az eddig még nem szabályozott területeken. Az iskolai munkaközösségek munkatervei tartalmazzák a minőségfejlesztési csoport által feltárt problémákra megalkotott intézkedési tervek megvalósításával kapcsolatos feladatokat. 4. Az emberi erőforrásokkal kapcsolatban 19

20 A dolgozók szélesebb körű bevonása az emberi erőforrástervek kialakításába. A munkatársak differenciált motivációs rendszerének kialakítása és működtetése. A nyitottság és önfejlesztés elterjesztése az alkalmazottaknál. Az intézményen belüli tudás, szellemi erőforrások tudatosabb, irányítottabb felhasználása. 5. Partnerkapcsolatok terén A közvetlen partnerek szélesebb körű bevonása a közös fejlesztések megvalósításába. Partnerkapcsolataink működési színvonalának megőrzése, a megjelenő partneri igények folyamatos fejlesztő munkába építése. Működő kapcsolataink menedzselésének javítása. 6. Az IMIP működtetése terén Általános stratégiai célkitűzés: A Comenius program erősségeire támaszkodva a minőség biztosításának és fejlesztésének célja, olyan átfogó és folyamatosan fejlődő minőségértékelési rendszer fenntartása, amely lehetővé teszi az intézményi szintű eredményesség értékelését, nyomon követését, és amely összhangban van a kitűzött nevelési oktatási célokkal. Kiemelt célunk, hogy rendszerünkkel képesek legyünk magas szinten megfelelni a folyamatosan mért partneri elvárásoknak. A rendszeres igényfelmérések az eljárásrendekben megfogalmazott sikerkritériumokat eredményezzék. 20

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. II. Minőségirányítási Program

MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. II. Minőségirányítási Program 1 MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA II. Minőségirányítási Program 2007 2 Az a fontos, hogy az emberek valamiben a lehető legjobbat produkálják. (James Brian Quinn) A minőségirányítás az a tevékenység, amelynek

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben