Zebegény. Meghívó Nemzeti Zarándoklatra. Csak egy perc. Egységben az erõ! Zebegény önkormányzatának lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zebegény. Meghívó Nemzeti Zarándoklatra. Csak egy perc. Egységben az erõ! Zebegény önkormányzatának lapja"

Átírás

1 Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja május Egységben az erõ! A húsvéti ünnepkör utáni vasárnapok egyikén hallottam az igehirdetés magyarázatában, hogy miért is ment az Úristen az elcsatangolt egy bárány után, és miért is hagyta magára ennek érdekében a 99-et. Nos az igehirdetõ szerint a 99 azért hagyható magára bátran, mert mint tudjuk, "egységben az erõ". Ha a 99 egyformán gondolkodik és egyformán cselekszik, akkor elég erõsek lesznek a megpróbáltatásokkal szemben, s nem hagyják magukat eltéríteni az elérendõ céltól. A választópolgárok akaratából újraválasztott képviselõ-testület nem kevés egyet nem értéssel indult el a község érdekében végzendõ közös munkára. Ma már azonban örömmel mondhatom, hogy az elmúlt fél év alatt a testület összecsiszolódott, és a közösen elvégzendõ, a település érdekét szem elõtt tartó, megfontolt munka jellemzõ a testületre. Persze egyet nem értések, viták - idõnként parázs viták - vannak. De erre, azt gondolom, szükség is van, hiszen a komoly viták egymásnak feszülõ komoly érvei segítik a legjobb a döntés meghozatalát. Azt tapasztalom, hogy a testület minden tagja tenni akar, szebbé, élhetõbbé akarja varázsolni településünket. S a pénztelenség, a nehéz anyagi helyzet ellenére is siker koronázza erõfeszítésüket. Egyre többször látunk a település területén hivatali dolgozót, vagy képviselõt telepítésszépítõ társadalmi munkát végezni, s aki munkahelyi elfoglaltsága miatt ezt nem tudja megtenni, az más módon, de bekapcsolódik a közös munkába, például izléses plakát, vagy meghívó megtervezésével, vagy településünk hírnevét öregbítõ kiadvány készítésével, és kiadásával. Nagy öröm ez számomra, hiszen jó eredményt elérni csak egységes akarattal lehet, egy irányba húzva a szekeret. Képviselõ-testületünk egyre inkább hasonlít a 99- re, mint az elcsatangolt egyre, akiért az Úristen útra kelt. De ugyanez tapasztalható a Nemzeti Emlékezés Harangja, a Hegyvidéki Trianon Társaság és Zebegény Önkormányzata által rendezendõ június 4-i nemzeti zarándoklat esetén is. Tovatûnt az egyet nem értés, a kirekesztés, a másik címkézése, elfelejtõdtek a sértegetések, és a megbocsájtás, a közös gondolkodás, a közös tenni akarás lépett a helyébe. És ez így van jól. Szeretném, ha ezt a ciklust ebben a szellemben tudnánk végigvinni, egymás megbecsülésével, településünk javára, polgártársaink érdekében. SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER Meghívó Nemzeti Zarándoklatra Tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk valamennyi honfitársunkat a június 4-én, szombaton órakor Trianon 91. évfordulójára a Trianoni emlékmûhöz. A rendezvény védnökei: Lezsák Sándor, a Magyar Országgyûlés alelnöke és Harrach Péter országgyûlési képviselõ. Köszöntõt mond: Sinkó Vilmosné polgármester (A rendezvény részletes programját lapunk 3. oldalán olvashatják.) Csak egy perc Észrevenni, csak egy percre megállni. Nincs elõregyártott elmélet. Fény, világosság, meleg, szeretet, élet. Nap, Hold, kereszt. Úgy hiszem, ezek azok a jelképek, szimbólumok, amiket nem szükséges magyarázattal ellátni és reményeim szerint mindenkiben jó érzést keltenek. Köszönjük szépen a segítséget Mundi Zolinak, Salamin Ferencnek, Demény Istvánnak, Sikinek, Lindl Árpinak, Wetzl Petinek, Pásztor Lászlónak, Szele Szilveszternek, Zebegényi Zolinak, Lugosi Beának, Virraszkó Zoltánnak, Wetzl Pistinek, Szabó Lacinak, Pirókának, Nitrónak és Ádinak. BERNÁTHNÉ POLYÁK LAURA ÉS FALUDINÉ KMETTY ÉVA

2 2 Zebegény Aszfaltozás, úthibák javítása Zebegény Község Képviselõtestülete május 17-én tartotta ülését, melyen egyebek közt a következõ döntések születtek: - a képviselõ-testület döntött arról, hogy a János-hegy teljes aszfaltozására, valamint a kisebb úthibák kijavítására kedvezõ áron (3500 Ft/m 2 munkadíjjal) felajánlott melegaszfaltot 300 m 2 x 3500 Ft, azaz Ft értékben megrendeli; - határozat született arról, hogy Szõnyi utcai vízmû területénél lévõ parkoló területet 5 centiméter vastagságú aszfaltréteggel kívánják borítani. A beérkezett 400 ezer forint + áfa összegû árajánlatot elfogadják; 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 14 /2011. (V. 18.) számú rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 5/2011. (III. 16.) számú rendelet módosítására megalkotta; 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 15/2011. (V. 18.) sz. rendeletét a helyi környezetvédelem szabályairól szóló, módosított 1/2009. (II. 04.) számú rendelet módosítására megalkotta; - elfogadták a polgármesteri hivatal 2010-ben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolót; - döntöttek arról, hogy felkérik az élelmezésvezetõt a polgámesteri hivatal segítségével, hogy tegyen közzé hirdetményeket az étlappal és az étkezés igénybevételének lehetõségével kapcsolatosan. Egyúttal a munkáltató nyilatkoztassa a konyhai dolgozókat, hogy a hétvégi munkavégzés ellentételezéseként milyen lehetõséget kívánnak igénybe venni (túlmunkáért szabadság vagy megbízási díj); Kõvágó Zsolttal, a zebegényi 87. hrszú ingatlan tulajdonosával az ingatlan felújítása és hasznosítása tárgyában szerzõdést kíván kötni; - a képviselõ-testület az önkormányzat tulajdonában lévõ 115/1 hrsz-ú földterületen lévõ építmény értékbecslésére - az ingyenes ajánlatot tevõ - Kórusz Mártát bízza meg; - a vis maior munkálatok mûszaki ellenõrzési munkálataira a váci Letfusz és Fia Kft árajánlatát fogadták el; - elfogadták a évre vonatkozó gyermekvédelmi és gyermekjóléti átfogó értékelésben foglaltakat; 64/2011. számú határozatát visszavonja és egyúttal felkéri a Szõnyi István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény vezetõjét, hogy a karbantartó munkaköri leírását egészítse ki május 20- tól az alábbiakkal: - a vasúti hídtól a rézsû rendbetételével egybevéve, a templom hídig a napi karbantartási és takarítási munkálatok elvégzése. Egyúttal felkérték a polgármestert, hogy az elõzõ képviselõ-testületi határozat végre nem hajtása miatt az iskola igazgatóját szóbeli figyelmeztetésben részesítse; - elviekben támogatta a testület Jozef Lang Nemzetközi Senioren Centrum kialakításával kapcsolatban érkezett megkeresésében foglaltakat. Egyúttal Jozef Langot egy képviselõ-testületi megbeszélésre meghívja. a évekre vonatkozó településszépítõ ütemtervében foglaltakat megismerte és folyamatos aktualizálással azt elfogadja; Permay Vilmos kérelmében foglaltakat megismerte és azt elviekben támogatja, azonban a döntés meghozatala céljából a kérelmezõt egy személyes találkozóra kéri fel. Permay Vilmos levelében Vörös Tiborné szándékáról tájékoztatta a testületet. Vörös Tiborné férje, Vörös Tibor festõmûvész hagyatékát szeretné letétbe helyezni és az érdeklõdõk számára megtekinthetõvé tenni; 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 16/2011. (V. 18.) sz. rendeletét az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.12) rendelet módosítására megalkotta; - határozat született arról, hogy az önkormányzat a Virágos Magyarországért évi versenyébe benevez; - döntöttek arról, hogy az Almáskert és Kisrétek szabályozási tervével kapcsolatosan május 27-én 17 órai kezdettel lakossági fórumot tartanak az iskola ebédlõjében; úgy határozott, hogy közalapítványt kíván létrehozni, az alapítvány bejegyzésével kapcsolatos iratok elkészítésére felkéri az önkormányzat ügyvédjét, dr. Kurucz Györgyöt. Tûzgyújtási rend Zebegény község területén! Fokozottan kérünk minden zebegényi lakost és üdülõtulajdonost, hogy tartsák be Zebegény Község Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 1/2009. (II. 4.) sz. rendelet 13. (1)-(4) bekezdéseit és 15. -át melyek kimondják, hogy: 13. (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsõsorban komposztálással történhet. - Tûzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül heti két alkalommal hétfõi és csütörtöki napokon, szélmentes idõben engedélyezett. - Tüzet gyújtani csak megfelelõen kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztetõ módon lehet. - Tilos védett természetvédelmi területen, véderdõ, lombos és tûlevelû erdõ területén tüzet gyújtani. Száraz nád és más vízi-növényzet égetéséhez a vízfolyások területén hatósági engedély szükséges." 15. Aki a helyi rendelet levegõ védelmére vonatkozó szabályait megszegi, Ft-ig terjedõ bírsággal sújtható. Ismételt környezetszennyezés esetén progresszív bírság is kiszabható, - elsõ alkalommal 50 százalékkal megemelt összeg, - második alkalommal 100 százalékkal megemelt összeg. Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a rendelet betartásával járuljanak hozzá községünk nyugalmának megtartásához és elõzzék meg az esetleges bírságok kiszabását. ÖNKORMÁNYZAT Nyomot hagyni magunk után Egy szép májusi reggelen, a Duna-parton sétáló embereket megdöbbentõ látvány fogadta. Élõ fákat vágtak ki baltával, 2 méteres magasságban, szemét- és üvegszilánkok mindenhol, félig elégetett ágybetét. Itt jártak Itt jártak azok az emberek, akik sem a természetet sem magukat nem tisztelve, mocskot hoztak és hagytak maguk után. Szomorúságot pedig azoknak az embereknek, akik figyelik, óvják Zebegény partját. Vannak, akik reggelente kutyát sétáltatva locsolják a beültetett virágokat, leseprik a biciklis utat és összeszedik a szemetet. Mert vannak még ilyen emberek. Azt gondolom, nem lehet választ találni az ilyesfajta cselekedetekre és csak remélni tudom, hogy nem fordul elõ többször. TISZTELETTEL: BERNÁTHNÉ POLYÁK LAURA

3 Zebegény 3 Lakók nyugalmának védelme Zebegény község területén! Fokozottan kérünk minden zebegényi lakost és üdülõtulajdonost, hogy tartsák be Zebegény Község Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló mód. 1/ (II. 4.) sz. rendelet 20/A. bekezdéseit mely kimondja, hogy: Zebegény közigazgatási területén belül tilos olyan zajt okozni, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát zavarja. A település közigazgatási határán belül a hétvégi csendespihenõ idõszakban szombat 19 órától vasárnap óráig és vasárnap órától hétfõ 7.00 óráig tilos minden olyan nyugalmat megzavaró, tevékenység végzése és készülék vagy berendezés üzemeltetése, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztetõ vagy károsító hang-, illetve rezgésterheléssel jár. Ebbe a körbe tartozik: - a kültéri vagy a kültérre kihallatszó építési, bontási, szerelési tevékenység (kivéve a közcélú hibaelhárítást), - a motoros és elektromos gépek használata, - a hirdetésre, figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra szolgáló, szabadtérben üzemeltetett mozgó, hangsugárzó berendezés használata. A szabályozás alól kivételt képeznek: - a vendéglátó-ipari egységek által jelenleg is mûködtetett illetve szervezett programokon használt hangot kibocsájtó eszközök, - az önkormányzat vagy helyi szervezet által szervezett és bejelentett, idegenfogalmi szempontból indokolt, alkalmi jellegû és a község kulturális színvonalát emelõ rendezvények hangosító berendezései, továbbá - az egészségügyi, életvédelmi, vagyonvédelmi szervezetek által használt, illetve a közérdekû célra igénybevett hangsugárzó berendezések használata (pl.: MÁV, rendõrség, polgárõrség, Mentõszolgálat stb.) Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a rendelet betartásával járuljanak hozzá községünk nyugalmának megtartásához és elõzzék meg az esetleges bírságok kiszabását. Egyúttal kérjük, hogy az építési, felújítási munkákat végzõk legyenek figyelemmel a tevékenységük megkezdése elõtt az alábbiakra is: Zebegény Község Képviselõ-testülete augusztus 1- jétõl 100/2006. (VII. 13.) számú kt. határozat) a község belterületi és üdülõövezeti szilárd burkolatú útjaira 10 tonna összsúlykorlátozást vezet be. A nagyobb összsúlyú gépjármûvek behajtási engedélyt kérhetnek a Hivataltól Ft összeg befizetésével egyidejûleg! ÖNKORMÁNYZAT Parlagfû elleni védekezés Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló évi XLVI. törvény 17. (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani. A kötelezettségüket megszegõ tulajdonosokkal, földhasználókkal szemben a vonatkozó rendelet szerint növényvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek összege 15 ezer forinttól 15 millió forintig terjedhet! A 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében külterületen a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, belterületen a települési önkormányzat jegyzõje rendeli el a közérdekû védekezést. Kérem a Tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a feni kötelezettségüknek tegyenek eleget, hisz a parlagfû-mentesség mindannyiunk közös érdeke. CSONTÓ KATALIN TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI E.A MEGHÍVÓ NEMZETI ZARÁNDOKLATRA Tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk valamennyi honfitársunkat a Trianon 91. évfordulójára Zebegénybe június 4-én, szombaton 10 óra 30 perckor. A rendezvény védnökei, Lezsák Sándor, a Magyar Országgyûlés alelnöke, Harrach Péter Zebegény országgyûlési képviselõje. Megnyitó: vitéz Csóka László trombita felhívója, harangzúgás a Havas Boldogasszony templomból. Bevonulás: Dr. Beer Miklós rk. püspök, Csuka Tamás ref. püspök, Lakner Pál dandártábornok, ev. tábori püspök, Ittzés János Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületi püspök, Balázsi László unitárius püspök, h. Kapás László és Forgách Alajos rk. kanonokok, Smidelius Zoltán ev. esperes, az elszakított országrészek képviselõi, az emigráció képviselõi, Magyar Királyi Szent László Lovagrend, Templomos Lovagok, Szent György Lovagrend, Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend, Szent Korona Társaság, Horthy Miklós Társaság, Összetartozunk Alapítvány, Vitézi Rendek, Történelmi Családok, Magyar Tengerészek Egyesülete, Politeon Alapítvány, Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány, Nemzeti Érzelmû Motorosok Egyesület, 832. Havas Boldogasszony Cserkészcsapat. Magyar Himnusz eléneklése: László Andrea elõadómûvész és a HM Légierõ veszprémi fúvószenekar vezényel: Katona János h. alezredes. Köszöntõt mond: Sinkó Vilmosné polgármester, Zebegény, közremûködik Felvidék Ipolyszalkai vegyes-kórus. Zarándokok köszöntése: Kapás László kanonok, Zebegény, László Andrea elõadómûvész "Magyar ének magyar lélek hangja". Emlékezés az június 4-én Trianonban történtekre: Lezsák Sándor, a Magyar Országgyûlés alelnöke, közremûködik a szokolyai vegyes kórus. A Magyar Szent Korona Országaiból és az emigrációból érkezettek bemutatása: Láng Péterné, a HEGYVIDÉKI Trianon Társaság elnöke, FELVIDÉK-Kassa: Balassa Zoltán; KÁRPÁTALJA-Beregszász: Ilnicki Beáta; ERDÉLY-PARTIUM: Tõkés László, az EMNT elnöke, EMEF társelnöke; BÁCSKA-BÁNÁT-Zenta: Rácz Szabó László; DRÁVAKÖZ: Faragó Zoltán; NÉMETORSZÁG: prof. Dr. Hatvany Béla Csaba; SVÁJC-Bern: Bajzát Olivér elnök megbízásából Kopp Kristóf, Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány; AUSZTRÁLIA-Brisbane: Albert László, a Trianon Társaság elnöke, Orosházi Ferenc Versailles TRIANON kereszt, Jeszenszky Sándor NÉME elnök. Mûsor: Takács Bence elõadómûvész, Szózat, László Andrea elõadómûvész "Tartsd magad nemzetem", Forgács Alajos kanonok, a boldoggá avatott II. János Pál pápa 2002-ben írt levele "a zebegényi zarándokoknak", Jankovits József operaénekes, Erkel Ferenc: "Hazám-Hazám". Ökomenikus Istentisztelet, Szózat, Székely Himnusz, koszorúzás. Takarodót fúj: v. Csóka László. Mûsorvezetõ: dr. Galla János. Szeretettel várjuk testvéreinket, akiknek FÁJ TRIANON! LÁNG PÉTERNÉ ELNÖK HEGYVIDÉKI TRIANON TÁRSASÁG SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER A rendezõk a változtatás jogát fenntartják! Fontos telefonszámok mentõk rendõrség tûzoltóság polgárõrség - 06/ Közvilágítási hibák bejelentése: a 06-20/ , vagy polgármesteri hivatal 06-27/ V. PÁLMAI BÉLA ELNÖK A NEMZET EMLÉKEZÉS HARANGJA ALAPÍTVÁNY

4 4 Zebegény Gondolatok egy kereszt állításához Egy baráti beszélgetés során zebegényi polgárok elhatározták, hogy keresztet állítanak az Ady Endre út, Almáskert út, Börzsöny utca és Malom utca találkozásához. Az elhatározást tett követte, és június 5- én órakor a kereszt felszentelésre kerül. Felmerült egy pár gondolat, kérdés: - Mi motiválta ezeket az embereket? - Minek kell keresztet állítani? - Mit akarnak ezzel elérni? Nos, hogy mi motiválta õket: az ötvenes években - mi még emlékszünk - Zebegény minden kivezetõ útján kereszt állt. Szob felé a Hirling kereszt, Maros felé a Kraisz kereszt, a Deák Ferenc utca végén az erdõben Mária kép, az Ady Endre út végén az Almáskerttel szemben kereszt, mely tönkrement környékén már csak egy kép volt róla egy cserfára szögezve. Pedig egykor ennél a keresztnél végezték a búzaszentelést. Mi elgondolkodtunk azon, hogy elõdeink ezeket a hegyoldalakat, hegytetõket mûvelték és valahányszor elmentek a keresztek elõtt, keresztet vetettek, és kérték Isten segítségét napi munkájukhoz. Vagy ha más faluba, vagy vásárba mentek, kérték az Istent, segítse õket, hogy baj nélkül járhassák meg az utat. Hazatérve, munkájukat befejezve, megköszönték segítségét. Úgy gondoltuk, erre most is szükségünk van, sõt egyre inkább szükségünk lesz, és talán olyanoknak is, akiket nem érdekelt, elgondolkodnak ezen. Ezért kell a keresztet állítani! Õriznünk kell eleink hagyományát, esélyt, lehetõséget adni, példát mutatni az utánunk jövõknek. Mivel ezeken az embereken kívül sokan hozzájárultak a megvalósításhoz - ki anyagilag, ki munkával, ki anyaggal -, itt szeretném megköszönni mindenkinek mindazt, amit adott, és erre emlékezve nevezzük mi ezt a keresztet az Összefogás keresztjének. GYURCSÓK FERENC Feljelentés, vagy bejelentés? Karjukon bevásárlókosár. Megvették az aznapi kenyeret, zöldséget, és még ki tudja mit. Karéjban beszélgetnek, kellemesen süt a nap. "Képzeld el " És mondják egymásnak folyamatosan, idõnként fel-felhördülnek: "Nahát?" És csak így? Ezt nem veszik észre? Ugyan ki intézkedne? Ez borzasztó " Reggeli információcsere, életünk egy kicsi szeglete: ki duhajkodott az éjjel, ki törte össze a kocsiját részegen, önkényesen ki temette be a vízlevezetõ árkot, a szemetet hová hordja X. Z. és még lehetne sorolni a felháborító dolgokat. A templomóra kong, az idõ letelt, fejcsóválva mennek haza, ki-ki a maga dolgára. Az ember elgondolkodik: Ez törvényszerû, ennek így kell történnie? Nem egymásnak kellene panaszkodnunk, hanem tenni ellene valamit. "Én nem jelentek fel senkit, nem akarok haragot!" - hangzik a válasz. A másik így felel: "Úgy is nagy a szám, nem akarok magamnak kellemetlenséget!" A népi szóhasználat egybemossa (azonosnak találja) a feljelentést és a bejelentést. Pedig nagy a különb- Köszönet az õsöknek Nézem a Trianon Társaság kutatásának dokumentációját és büszke vagyok eleinkre. Most, amikor e jeles lapban már elolvasták a Nemzet Összetartozás napján a zebegényi emlékezés programját Peszire, Marci bára, Dulóra, Kis és Nagy Dakára, Krebsz Pistire, Mundi Mártonra, Bohira, Nyakatlanra, Túrosra, Gumifára, Szusztor és Vajda plébánosra és természetesen Németh Ferenc igazgatóra emlékezem. Igen, megfáradt szívem gyorsabban dobog, amikor megtudom jeles egy hazában egyetlen egy település van a közel kilencszázból ahol a legvadabb Rákosi és Kádár korszakban sem bontották le az országzászlót, mely a Trianonban határon túlra taszított nemzettársainknak építettünk, érezzék, hogy SOHA NEM FELEJTKEZÜNK el róluk. Igen, az itt felsoroltak és a nemzeti érzelmû társaik tartásának eredménye, hogy a zebegényi kálvária-hegyen az év minden napján félárbocon loboghat a nemzeti zászló és itt a Fischer Borbála által épített kápolnában kondulhat meg minden nap órakor az a harang, melyet gr. Károlyi László, a zebegényi egyházközség, és egy határon túli település polgára (Oroszka) finanszírozták, kiknek õsei nagyapámat Kocsis Andrást (Maria Ditricht fiát) Hirling ség! Ha törvénybe ütközõ dolog miatt valakit, valamit a hatóságnál (rendõrség, ügyészség, stb.) bejelent az állampolgár, és annak büntetõjogi következménye van: feljelentés. Ez lehet névvel vállalva, de lehet anonim is. Általában köztörvényes eseteknél fordul elõ. A bejelentésnél valamilyen cselekményt jelentünk, cselekmény eredményét, állapotot, stb. Nem ég az utcai lámpa xz utcában, veszélyes a hídkorlát, reped az újonnan épült aszfalt a József A. utcában, és még lehetne sorolni példákat. Általában az Ágostont és társait nyári szünetben megtanították a magyar nyelvre és jó hazafiakat neveltek belõlük. Nos, talán most, amikor egy nyaraló vezette zebegényi alapítvány a Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány és a Hegyvidék Trianon Társaság 2010 év elején felhívást tett közzé, melyben kérték a Magyar Országgyûlést, hogy június 4-ét a Nemzet Összetartozásának napjává nyilvánítsa, meghallgatásra talált, idén június 4-én szombaton órakor itt, a zebegényi Ezeréves Keresztény Magyarország Tragédiáinak emlékhelyén hajtunk fejet a Kárpátmedence elszakított magyarsága elõtt. Tisztelt zebegényiek! Juhász Ferenc, Kocsis Tibor, Harmati Ferenc, Himmer Zoltán, Hirling József, Schneider Antal Kurczbacher Mariann Fleischman Éva és Mária ifj. Németh Ferenc, Fodor Lászlók, Deákok, Mundi Gábor és Péter, Kocsis Dodos, gyertek haza a fõhajtásra. Tisztelt nyaralók! Alapítványunk dr. Szabó Györgyi vezetésével vár titeket a Nemzet Összetartozásának napján tartott ökumenikus zarándoklatra és a Nemzeti Fórum elnökének Lezsák Sándornak ünnepi emlékezésére. Tisztelettel: V. PÁLMAI BÉLA, EGY NYARALÓ önkormányzatnak szokták bejelenteni szóban, vagy írásban. Mivel itt élünk, nekünk kell bejelenteni a közösséget érintõ problémákat, nem szükséges várnunk arra, hogy az illetékes ügyintézõ "hivatalból" észlelje a hiányosságot. Elmentem, de nem volt ügyfélfogadás. Nem fogok állandóan oda mászkálni! - hangzik el sokadszor. Ugyan már, tegyünk ki a kerítésre egy leveles szekrényt, írjuk rá: Ötletdoboznaponta ürítve. Nem gondolom, hogy bárkinek baja eshetne a használatából. Sot, haragost sem fog szerezni. -Y - E-

5 Zebegény 5 Gondolatok a Lajta fedélzetén Ki gondolta volna, hogy a 140 éves folyami hadihajó (típusa: monitor) egyszer múzeumhajóként kiköt Szobon? A környékbeli iskolák tanulói csillogó szemekkel kérdezgették, egymás szavába vágva a hajót bemutató tengerésztisztet, aki alig gyõzte a válaszadást. Öröm volt nézni azt a sok érdeklõdõt! Kevesen tudják, hogy ez a típus - Lajta "apukája" - az Egyesült Államokban született 1861-ben, amikor az elszakadó déli államok (Konföderáció) ellen az északi államok (Unió) tengeri blokádot rendeltek el az utánpótlás megakadályozása céljából. Egy zseniális svéd mérnök - akit Ericsonnak neveztek - vállalta, hogy 100 napon belül felépíti a páncélozott hadihajót, ezzel segítve a blokád fenntartását január 30-án történt a vízre bocsátás, rengeteg érdeklõdõ zajongása mellett. Ugyanis ez a hadihajó - melynek neve Monitor volt - páncéllemezekkel volt borítva, nehéz lövegeivel minden irányban lehetett lõni, mivel forgó ágyútoronnyal rendelkezett. A parton fogadásokat lehetett kötni, hogy elsüllyed-e, vagy sem, hiszen minden normális ember tudja, hogy a vas elsüllyed a vízben! A korabeli újságok isteni csodának (!) tartották: a Monitor füstöt eregetve kifutott a tengerre! A polgárháborúban ( ) bizonyított, hatására Európában teljesen megújult a haditengerészet. Sok évvel késõbb mondta Ericsson: "Több millió amerikai rabszolgát szabadított meg bilincseitõl a forgó ágyútorony." Az északiak gyõzelmében olyan fejlõdés indult meg, hogy az Egyesült Államok ban az ipari termelés terén a világ elsõ helyére került és világhatalom lett! Az amerikai polgárháború befejezése után egy évvel Ausztria (1866-ban) a königrätzi csatában súlyos vereséget szenvedett Poroszországtól, mivel nem tudtak "versenyezni" az osztrák elöltöltõs (!) puskák a modern, hátultöltõs porosz fegyverekkel. Következménye lett az osztrák-magyar kiegyezés, az Osztrák- Magyar Monarchia megszületése. A közös hadsereg "modernizálásába" tartozott a dunai flottilla létrehozása, a Monarchia legsikeresebb egysége volt ig! Érdekes, de a császári és királyi flottilla összes monitorja részt vett a II. világháborúban, sõt - a háború után - zsákmányként egy részük a szovjet haditengerészetnél is szolgált! Más fegyvernemekrõl ezt nem lehet elmondani, legszebb példája Maxim géppuskája, ez a korszerû fegyver ben jelent meg elõször a nyilvánosság elõtt. Maxim nálunk is személyesen tartott bemutatót - a hadimegrendelés érdekében - egy hadgyakorlaton, ahol részt vett Ferenc József apostoli magyar király is. Maxim néhány száz méterrõl egy deszkalapra kilõtte pillanatok alatt az FJ betûket. Ferenc József felháborodva közölte a feltalálóval, hogy ez nem lovagias fegyver, erre nekünk nincs szükségünk! A mellette álló lovassági tábornok még rákontrázott: "És milyen hangos! A lovak megrémülnének a csatatéren!" Befejezésül csak annyit, hogy örültem a zebegényi iskolásoknak a Lajta fedélzetén. FERENCZY EMIL A Lajta fedélzetén A Leitha Emlékév alkalmából kikötött Szobon a Lajta Monitor Múzeumhajó. Iskolánk 4-8. osztályos diákjai meglátogatták a hajót, és sok érdekes információval gazdagodva tértek vissza. Almáskert! - Kurtakocsma! Hogyan került egymás mellé a két fogalom? Leírom. Az Almáskert története ben, harminc év után nyugdíjba ment Szvoboda Vince kántortanító. Utódja hamar beilleszkedett Zebegény faluközösségébe. Milyen légkör fogadta? Zebegénynek nem volt ezer lakosa. Területileg kicsiny, minõségileg gyenge határral rendelkezett. A lakosság lelkisége megkapóan pozitív volt. Hitében, magyarságában, emberségében kikristályosodott a "szentistváni" gondolat. Koldusunk nem volt. A gazdasági világválság ellenére Zebegény lakossága gazdaságilag kiegyensúlyozott életet élt. Ebbe a légkörbe választották meg rk. kántortanítónak augusztus 22-én a 21 éves Németh Ferencet. A kántori illetményföldek legértékesebbje a mai Almáskert volt. Szomszédságában Fieszl Károly bácsinak volt gyönyörû almása. Ügyesen sáfárkodott, mert két papot és egy orvost is adott hazájának ban biztatására és szakmai irányításával született meg az Almáskert. A területre 103 téli almafát telepítettünk. Sztarkinzont, sauman ranett és jonatán fajtákat. A kerítés akác oszlopait a közbirtokosságnál vásároltam, kaput építettünk. Megszületett az Almáskert. Büszke voltam, hogy szerény tanítói jövedelmem ellenére megvalósíthattam. A háború alatt már termõre fordult. A téli almakészlet sokat segített. A kommunizmus alatt államosították. Megnyugvással vettem tudomásul, hogy házhelyeket alakítottak ki belõle! Most Kajuk Gyula verse ezt az Almáskertet siratta el, helyettem! Köszönöm, valahányszor olvasom a versét, könnyeim kísérik! Kurtakocsma. Ferenczy Emil errõl ír "Sok van a rovásán" címû cikkében. Köszönet érte, mert ez is üzenet jellegû. Az Árpád utca 17. szám alatti ház feltehetõleg Zebegény legrégebbi lakóháza. Kezdõ koromban a tulajdonosa vitéz Putnoky Mátyás volt. Tõle tudom, hogy a lakóház vonala azért olyan ívelt, mert nem egy idõben épült. Az épület nyugati szobáit még mestergerenda kötötte össze. A mestergerenda õrzi az építés évét. Zebegény a török alól 1683-ban szabadult fel. A gerendába vésett évszám Erre nagyon oda kell figyelni, mivel az elsõ épület "kurtakocsmának" épült. Alapvetõ jellegzetessége az volt, hogy a vendég egy kis ablakon át, fütyülõnek nevezett pohárkában kapta meg a pálinkát. (Rováshoz közel volt a mestergerenda.) Két dologra kell nagyon odafigyelni: 1. Az építés idõpontja: 1684! 2. Már létezett elegendõ létszámú fogyasztó közösség! Logikus következtetés: Az Árpád utca 17. szám alatti épület több, mint 300 éves! Feltehetõleg Zebegény legrégebbi lakóháza! Ferenczy ezt is írja: "Vészterhes idõket élt át a magyar, de megmaradtunk!" Ezt üzeni a Putnoky-ház is. Köszönjük, köszönöm. NÉMETH FERENC

6 6 Zebegény Fergeteges állatvédelmi tanóra az iskolában! A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület (Szob) és a Rex Kutyaotthon Alapítvány (Budapest) közös szervezésében Állati okosságok elnevezésû oktató-ismeretterjesztõ speciális tanórát láthattak, élvezhettek az alsó tagozatosok május 12-én az iskolánkban. A Zebegényben tartott rendhagyó tanóra egyik állomása a február óta szervezett állatismereti és állatvédelmi roadshow-nak melynek során a Rex Alapítvány munkatársai ellátogatnak a térség 17 településének általános iskoláiba és interaktív tanórák keretében igyekeznek megismertetni az õshonos magyar kutyafajtákat és a felelõs állattartás alapismereteit a kisdiákokkal. A Rex Alapítvány jóvoltából idén 25 budapesti iskola és 17 dunakanyari település kisdiákjai hallhatnak vetítettképes elõadásokat a 9 magyar kutyafajtáról, az állatok jóllétérõl, a gazdi felelõsségérõl és a hazai állatvédelmi mozgalom célkitûzéseirõl. A mi térségünkbe látogató programsorozat fõkoordinátora az állatvédõ Ferenczi Ernõ alpolgármester volt. A program fõ célja, hogy felhívja a figyelmet az állatokkal való helyes bánásmódra és a felelõs állattartás szabályaira, ezzel elõsegítve a felnövekvõ generációk állatokhoz való megfelelõ viszonyának kialakítását. Az oktatókörút kitûnõ lehetõséget ad a fiatalok állatismereti és állatvédelmi felkészültségének megismerésére és fejlesztésére. A felelõs állattartás szabályainak megismerése közvetlen, gyakorlati eredményeket is hozhat a gyerekek mindennapi életében. A fantasztikus hangulatú tanóra végét a Legyen Ön is kutyaokos címû játékos kvízmûsor zárta, melyet a gyerekek különösen élveztek! Az oktatóprogramban résztvevõ iskolák diákjai rajzpályázaton is részt vesznek, melyen - többek között - ingyenes belépõt nyerhetnek a Rex Állatsziget nyári táborába. A fergeteges foglalkozást dr. Király Péter szakállatorvos, a Rex Kutyaotthon Alapítvány alapítója és Voith Petra Zoo pedagógus a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség programvezetõje tartotta négylábú segítõikkel, egy fekete-fehér foltos kutyussal, Flokival és egy fekete cicával, Jolánkával. Köszönjük! Rövid iskolai hírek Anyák napja. "Mikor Isten anyát teremtette, a legjobbat adta nekem." Bensõséges hangulatú mûsorral köszöntötték a meghatottságtól könnyes szemû szülõket az 1., a 2. a 4. és a 7.osztály gyerekei. A 8. osztály felvételi eredményei. Danek Kristóf - Madách Imre Gimnázium, Vác; Füzesi Áron - Piarista Szakközépiskola, Göd; Gabula Georg - Szent László Gimnázium, Szob; Galambosi Csilla - Madách Imre Gimnázium - német nyelvi elõkészítõ, Vác; Hárshegyi Nóra - Madách Imre Gimnázium - német nyelvi elõkészítõ, Vác; Mata Judit - Modell Divatiskola Iparmûvészeti Ruha és Textilipari Szakközépiskola, Budapest; Medgyes Domonkos - Piarista Szakközépiskola, Göd; Molnár Fanni - Madách Imre Gimnázium - német nyelvi elõkészítõ, Vác; Paulovits Boglárka - Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola Budapest; Polgár Patrícia - Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvû Idegenforgalmi Szakközépiskola, Balatonfüred; Szabó Balázs - Király Endre Szakközépiskola, Vác; Szélesi Márk - Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola, Vác; Voicila Márk - Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola, Vác; Walcz Bálint - Újpesti Két Tanítási Nyelvû Mûszaki Szakközépiskola, Budapest. Sportversenyek. Május 2-3-án és 23-án iskolánk tanulói atlétikaversenyeken szerepeltek dicséretesen. A részletes beszámolót az iskolaújságban lehet majd olvasni. Bronz minõsítés. Sántha Borbála a 21. Országos Gyermek Képzõ- és Iparmûvészeti Pályázaton bronz minõsítést kapott, továbbá részt vehet a tehetséggondozó képzõmûvész szaktáborban. Egészségtábor. Az egészségtáboros pályázat eredménye. Feke Zsófia és Galambos Eszter nyerte meg a négynapos balatoni egészségtábort, mely május 26-tól 29-ig tart. A mérések, vizsgák és a tanévzárók rendje. - Kompetenciamérés: május 25.; - Szolfézsvizsgák: május órától; - A nemzeti összetartozás napjának méltó megünneplése: június órától; - Az Anonymus nevû iskolaújság megjelenésének határideje: június 2.; - Nevelõtestületi kirándulás: június 3.; - Hegedû: június órától; - Gitár: június órától; - Fafúvós: június órától; - Zongora: június órától; - 8. osztályos tanulók vizsgája: június 8. 8 órától; - Diák-önkormányzati nap: június 10.; Osztálykirándulások: június ; - A mûvészetoktatás ünnepélyes tanévzárója: június órától; - Beíratkozás a mûvészetoktatásra: június tól 16 óráig; - Ballagás és iskolai ünnepélyes tanévzáró: június órától; - Színjátszó és kézmûves tábor: június 21-július 1. A papírgyûjtés eredménye. A tavaszi papírgyûjtés eredményei: I. helyezett 5. osztály kilogramm, II. 8. osztály kilogramm, III. 4. osztály kilogramm, IV. 1. osztály 998 kilogramm, V. 3. osztály 500 kilogramm, VI. 2. osztály 371 kilogramm, VII. 6. osztály 355 kilogramm, VIII. 7. osztály 348 kilogramm. Étkezési lehetõség A zebegényi iskola konyhája változatos, házias ízekkel várja kedves vendégeit. Lehetõség van egyéni és csoportos étkezésekre egyaránt. Egyéni étkezõknek az aznapi menü: 675Ft/ fõ.

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. Fotó: Gál György

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja. Fotó: Gál György Nagymaros 2006. június 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Aktív párbeszéd a lakossági fórumon Kányádi Sándor: Kicsi legény, nagy

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA 1. oldal PÁTKAI HÍREK 2012. nyár PÁTKAI HÍREK Pátkai Hírek XXII. évf. 2. szám 2012. nyár A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA PÁTKAI NYÁR 2012 JÚLIUS 14. CSALÁDI SPORTNAP (PÁTKA SPORTKÖR) JÚLIUS 23-27.

Részletesebben

Zebegény. Kinek van igazsága?! Akikre büszkék vagyunk. Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja. 2008. augusztus

Zebegény. Kinek van igazsága?! Akikre büszkék vagyunk. Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja. 2008. augusztus Zebegény Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja 2008. augusztus Kinek van igazsága?! Olvasom a honlapon a sommás bejegyzéseket: 35 év alatt nem csalódtam a faluvezetésben akkorát, mint a hétvégén. ;

Részletesebben

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév Közélet Kultúra Mindennapok 2010. július 10. 120 forint Kittenberger Napok és nyugdíjasklub-találkozó A Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje szólította június 19-én a város polgárait és a vendégeket

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 9. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. szeptember Fotó: Deák Felavatták a város új házát Korszerû, városi szinten elvárható közszolgáltatásokat ellátó intézménnyel

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS Szépkorúak köszöntése Kristó Józsefnét 2011. július 5-én a Város Önkormányzata nevében

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. július 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Eskütétel, jegyzõi pályázat kiírása Beszámoló a képviselõ-testület ülésérõl Elköszönt városunk jegyzõje,

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 11. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. november Új kilátó, a bor és szerelem hegyén Fotó: Deák Krisztin N. László, Nagy Rudolfné és Vollmuth Péter polgármesterek

Részletesebben

Aradi Lászlóval. Zebegény újra sportol. interjú ÉREZHETŐ AZ ÖSSZEFOGÁS INTERJÚ AZ ALPOLGÁRMESTERREL 2 AZ A TITOKZATOS GŐZGOMBÓC 16

Aradi Lászlóval. Zebegény újra sportol. interjú ÉREZHETŐ AZ ÖSSZEFOGÁS INTERJÚ AZ ALPOLGÁRMESTERREL 2 AZ A TITOKZATOS GŐZGOMBÓC 16 ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2013. JÚNIUS Zebegény újra sportol Sokan nosztalgiáznak a faluban arról, hogy egykor szervezett sport folyt Zebegényben. Volt kézilabda és focicsapat, zebegényi sportegyesület,

Részletesebben

Hirling Emmával. interjú ÉVZÁRÓ KONCERT A HAGYOMÁNYTEREMTÉS JEGYÉBEN MEGEMLÉKEZÉS A MÁLENKIJ ROBOTRÓL 16 17 BÁRKA MEGNYITÓ 18 FARSANG 19 20. 10.

Hirling Emmával. interjú ÉVZÁRÓ KONCERT A HAGYOMÁNYTEREMTÉS JEGYÉBEN MEGEMLÉKEZÉS A MÁLENKIJ ROBOTRÓL 16 17 BÁRKA MEGNYITÓ 18 FARSANG 19 20. 10. ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. JANUÁR-FEBRUÁR ÉVZÁRÓ KONCERT A HAGYOMÁNYTEREMTÉS JEGYÉBEN A POLGÁRMESTER KÖSZÖNTŐ SORAI A zene a legtitokzatosabb és legemelkedettebb dolgokat is elmondja,

Részletesebben

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Szobi Hírnök XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Kicsit másként ünnepeltünk - a IX. Városnapok margójára A Bon Bon együttes városnapi koncertje Az idei

Részletesebben

Amíg mi élünk, ez a ház hazavár

Amíg mi élünk, ez a ház hazavár Közélet Kultúra Mindennapok 2011. február 10. 120 forint Amíg mi élünk, ez a ház hazavár A málenkij robot áldozataira és Nagyon örülök, hogy életemben feladatomul kaptam - és talán nem csak e nap alkalmából

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

Õsök hangja: Tihanyi Zsuzsanna kiállítása

Õsök hangja: Tihanyi Zsuzsanna kiállítása Közélet Kultúra Mindennapok 2011. augusztus 10. 120 forint Tizedik Misztrál fesztivál Kaláka, Misztrál, Tolcsvay Béla, Vándor Vokál, Ferenczi György és a Rackajam, Magyar Dudazenekar, Huzella Péter, Kátai

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

Januártól szelektív hulladékszállítás Pedagógusok köszöntése

Januártól szelektív hulladékszállítás Pedagógusok köszöntése - Pomázi Polgár Pomáz Város Önkormányzatának Lapja XXIV. évfolyam, 7. szám, 2015. július Ingyenes Januártól szelektív hulladékszállítás Pedagógusok köszöntése Csata László emlékére HIRDETÉS ASZTALOS! Vállal:

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa

Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa Mosonszentmiklós község Önkormányzata ingyenes információs kiadványa Tisztelt Lakosság! Nagyon sok tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Miklósi Hírvarázs című kiadványunk második számának megjelenése

Részletesebben

Nagymaros a fejlődés útján:

Nagymaros a fejlődés útján: Közélet Kultúra Mindennapok 2013. május 10. 120 forint Nagymaros a fejlődés útján: családi napközi és bormúzeum nyílik Ha jövőre kiírják a termálpályázatot, a város indulni szeretne Kigyulladt egy autó

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

Meghívó. Süti kutya, Zizi cica és a többiek

Meghívó. Süti kutya, Zizi cica és a többiek Közélet Kultúra Mindennapok 2010. március 10. 120 forint Elfogadták a város költségvetését Elfogadta a képviselõ-testület a város idei költségvetését 972.639 ezer forint kiadási és 880.014 ezer bevételi

Részletesebben

Február 11-én beremegtek a falak a mûvelõdési házban

Február 11-én beremegtek a falak a mûvelõdési házban Közélet Kultúra Mindennapok 2012. március 10. 120 forint Február 11-én beremegtek a falak a mûvelõdési házban Az állandó rendõri jelenlét növelheti a város közbiztonságát Szimon Attila képviselő minden

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek 2013. május www.zsambek.hu A kitelepítésre emlékeztek Önkormányzati döntések Közmeghallgatás Elballagtak diákjaink ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Zsámbéki Sport Klub hírei Beszámoló

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Európai polgárság. Isten áldása a szőlőn és művelőjén. Keserédes búcsúzás. Vízhelyzet Örsön. Kéknyelű Virágzás Ünnepe

Európai polgárság. Isten áldása a szőlőn és művelőjén. Keserédes búcsúzás. Vízhelyzet Örsön. Kéknyelű Virágzás Ünnepe XXV. évfolyam 7. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2015. július Kéknyelű Virágzás Ünnepe Isten áldása a szőlőn és művelőjén A hagyományok szerint immár 13. alkalommal tartották meg június

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

A haza: tetteink eredménye

A haza: tetteink eredménye 2007. április 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja A haza: tetteink eredménye A 12 pont többé-kevésbé teljesült Részlet a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti

Részletesebben