Zebegény. Meghívó Nemzeti Zarándoklatra. Csak egy perc. Egységben az erõ! Zebegény önkormányzatának lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zebegény. Meghívó Nemzeti Zarándoklatra. Csak egy perc. Egységben az erõ! Zebegény önkormányzatának lapja"

Átírás

1 Zebegény Zebegény önkormányzatának lapja május Egységben az erõ! A húsvéti ünnepkör utáni vasárnapok egyikén hallottam az igehirdetés magyarázatában, hogy miért is ment az Úristen az elcsatangolt egy bárány után, és miért is hagyta magára ennek érdekében a 99-et. Nos az igehirdetõ szerint a 99 azért hagyható magára bátran, mert mint tudjuk, "egységben az erõ". Ha a 99 egyformán gondolkodik és egyformán cselekszik, akkor elég erõsek lesznek a megpróbáltatásokkal szemben, s nem hagyják magukat eltéríteni az elérendõ céltól. A választópolgárok akaratából újraválasztott képviselõ-testület nem kevés egyet nem értéssel indult el a község érdekében végzendõ közös munkára. Ma már azonban örömmel mondhatom, hogy az elmúlt fél év alatt a testület összecsiszolódott, és a közösen elvégzendõ, a település érdekét szem elõtt tartó, megfontolt munka jellemzõ a testületre. Persze egyet nem értések, viták - idõnként parázs viták - vannak. De erre, azt gondolom, szükség is van, hiszen a komoly viták egymásnak feszülõ komoly érvei segítik a legjobb a döntés meghozatalát. Azt tapasztalom, hogy a testület minden tagja tenni akar, szebbé, élhetõbbé akarja varázsolni településünket. S a pénztelenség, a nehéz anyagi helyzet ellenére is siker koronázza erõfeszítésüket. Egyre többször látunk a település területén hivatali dolgozót, vagy képviselõt telepítésszépítõ társadalmi munkát végezni, s aki munkahelyi elfoglaltsága miatt ezt nem tudja megtenni, az más módon, de bekapcsolódik a közös munkába, például izléses plakát, vagy meghívó megtervezésével, vagy településünk hírnevét öregbítõ kiadvány készítésével, és kiadásával. Nagy öröm ez számomra, hiszen jó eredményt elérni csak egységes akarattal lehet, egy irányba húzva a szekeret. Képviselõ-testületünk egyre inkább hasonlít a 99- re, mint az elcsatangolt egyre, akiért az Úristen útra kelt. De ugyanez tapasztalható a Nemzeti Emlékezés Harangja, a Hegyvidéki Trianon Társaság és Zebegény Önkormányzata által rendezendõ június 4-i nemzeti zarándoklat esetén is. Tovatûnt az egyet nem értés, a kirekesztés, a másik címkézése, elfelejtõdtek a sértegetések, és a megbocsájtás, a közös gondolkodás, a közös tenni akarás lépett a helyébe. És ez így van jól. Szeretném, ha ezt a ciklust ebben a szellemben tudnánk végigvinni, egymás megbecsülésével, településünk javára, polgártársaink érdekében. SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER Meghívó Nemzeti Zarándoklatra Tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk valamennyi honfitársunkat a június 4-én, szombaton órakor Trianon 91. évfordulójára a Trianoni emlékmûhöz. A rendezvény védnökei: Lezsák Sándor, a Magyar Országgyûlés alelnöke és Harrach Péter országgyûlési képviselõ. Köszöntõt mond: Sinkó Vilmosné polgármester (A rendezvény részletes programját lapunk 3. oldalán olvashatják.) Csak egy perc Észrevenni, csak egy percre megállni. Nincs elõregyártott elmélet. Fény, világosság, meleg, szeretet, élet. Nap, Hold, kereszt. Úgy hiszem, ezek azok a jelképek, szimbólumok, amiket nem szükséges magyarázattal ellátni és reményeim szerint mindenkiben jó érzést keltenek. Köszönjük szépen a segítséget Mundi Zolinak, Salamin Ferencnek, Demény Istvánnak, Sikinek, Lindl Árpinak, Wetzl Petinek, Pásztor Lászlónak, Szele Szilveszternek, Zebegényi Zolinak, Lugosi Beának, Virraszkó Zoltánnak, Wetzl Pistinek, Szabó Lacinak, Pirókának, Nitrónak és Ádinak. BERNÁTHNÉ POLYÁK LAURA ÉS FALUDINÉ KMETTY ÉVA

2 2 Zebegény Aszfaltozás, úthibák javítása Zebegény Község Képviselõtestülete május 17-én tartotta ülését, melyen egyebek közt a következõ döntések születtek: - a képviselõ-testület döntött arról, hogy a János-hegy teljes aszfaltozására, valamint a kisebb úthibák kijavítására kedvezõ áron (3500 Ft/m 2 munkadíjjal) felajánlott melegaszfaltot 300 m 2 x 3500 Ft, azaz Ft értékben megrendeli; - határozat született arról, hogy Szõnyi utcai vízmû területénél lévõ parkoló területet 5 centiméter vastagságú aszfaltréteggel kívánják borítani. A beérkezett 400 ezer forint + áfa összegû árajánlatot elfogadják; 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 14 /2011. (V. 18.) számú rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 5/2011. (III. 16.) számú rendelet módosítására megalkotta; 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 15/2011. (V. 18.) sz. rendeletét a helyi környezetvédelem szabályairól szóló, módosított 1/2009. (II. 04.) számú rendelet módosítására megalkotta; - elfogadták a polgármesteri hivatal 2010-ben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolót; - döntöttek arról, hogy felkérik az élelmezésvezetõt a polgámesteri hivatal segítségével, hogy tegyen közzé hirdetményeket az étlappal és az étkezés igénybevételének lehetõségével kapcsolatosan. Egyúttal a munkáltató nyilatkoztassa a konyhai dolgozókat, hogy a hétvégi munkavégzés ellentételezéseként milyen lehetõséget kívánnak igénybe venni (túlmunkáért szabadság vagy megbízási díj); Kõvágó Zsolttal, a zebegényi 87. hrszú ingatlan tulajdonosával az ingatlan felújítása és hasznosítása tárgyában szerzõdést kíván kötni; - a képviselõ-testület az önkormányzat tulajdonában lévõ 115/1 hrsz-ú földterületen lévõ építmény értékbecslésére - az ingyenes ajánlatot tevõ - Kórusz Mártát bízza meg; - a vis maior munkálatok mûszaki ellenõrzési munkálataira a váci Letfusz és Fia Kft árajánlatát fogadták el; - elfogadták a évre vonatkozó gyermekvédelmi és gyermekjóléti átfogó értékelésben foglaltakat; 64/2011. számú határozatát visszavonja és egyúttal felkéri a Szõnyi István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény vezetõjét, hogy a karbantartó munkaköri leírását egészítse ki május 20- tól az alábbiakkal: - a vasúti hídtól a rézsû rendbetételével egybevéve, a templom hídig a napi karbantartási és takarítási munkálatok elvégzése. Egyúttal felkérték a polgármestert, hogy az elõzõ képviselõ-testületi határozat végre nem hajtása miatt az iskola igazgatóját szóbeli figyelmeztetésben részesítse; - elviekben támogatta a testület Jozef Lang Nemzetközi Senioren Centrum kialakításával kapcsolatban érkezett megkeresésében foglaltakat. Egyúttal Jozef Langot egy képviselõ-testületi megbeszélésre meghívja. a évekre vonatkozó településszépítõ ütemtervében foglaltakat megismerte és folyamatos aktualizálással azt elfogadja; Permay Vilmos kérelmében foglaltakat megismerte és azt elviekben támogatja, azonban a döntés meghozatala céljából a kérelmezõt egy személyes találkozóra kéri fel. Permay Vilmos levelében Vörös Tiborné szándékáról tájékoztatta a testületet. Vörös Tiborné férje, Vörös Tibor festõmûvész hagyatékát szeretné letétbe helyezni és az érdeklõdõk számára megtekinthetõvé tenni; 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 16/2011. (V. 18.) sz. rendeletét az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.12) rendelet módosítására megalkotta; - határozat született arról, hogy az önkormányzat a Virágos Magyarországért évi versenyébe benevez; - döntöttek arról, hogy az Almáskert és Kisrétek szabályozási tervével kapcsolatosan május 27-én 17 órai kezdettel lakossági fórumot tartanak az iskola ebédlõjében; úgy határozott, hogy közalapítványt kíván létrehozni, az alapítvány bejegyzésével kapcsolatos iratok elkészítésére felkéri az önkormányzat ügyvédjét, dr. Kurucz Györgyöt. Tûzgyújtási rend Zebegény község területén! Fokozottan kérünk minden zebegényi lakost és üdülõtulajdonost, hogy tartsák be Zebegény Község Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 1/2009. (II. 4.) sz. rendelet 13. (1)-(4) bekezdéseit és 15. -át melyek kimondják, hogy: 13. (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsõsorban komposztálással történhet. - Tûzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül heti két alkalommal hétfõi és csütörtöki napokon, szélmentes idõben engedélyezett. - Tüzet gyújtani csak megfelelõen kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztetõ módon lehet. - Tilos védett természetvédelmi területen, véderdõ, lombos és tûlevelû erdõ területén tüzet gyújtani. Száraz nád és más vízi-növényzet égetéséhez a vízfolyások területén hatósági engedély szükséges." 15. Aki a helyi rendelet levegõ védelmére vonatkozó szabályait megszegi, Ft-ig terjedõ bírsággal sújtható. Ismételt környezetszennyezés esetén progresszív bírság is kiszabható, - elsõ alkalommal 50 százalékkal megemelt összeg, - második alkalommal 100 százalékkal megemelt összeg. Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a rendelet betartásával járuljanak hozzá községünk nyugalmának megtartásához és elõzzék meg az esetleges bírságok kiszabását. ÖNKORMÁNYZAT Nyomot hagyni magunk után Egy szép májusi reggelen, a Duna-parton sétáló embereket megdöbbentõ látvány fogadta. Élõ fákat vágtak ki baltával, 2 méteres magasságban, szemét- és üvegszilánkok mindenhol, félig elégetett ágybetét. Itt jártak Itt jártak azok az emberek, akik sem a természetet sem magukat nem tisztelve, mocskot hoztak és hagytak maguk után. Szomorúságot pedig azoknak az embereknek, akik figyelik, óvják Zebegény partját. Vannak, akik reggelente kutyát sétáltatva locsolják a beültetett virágokat, leseprik a biciklis utat és összeszedik a szemetet. Mert vannak még ilyen emberek. Azt gondolom, nem lehet választ találni az ilyesfajta cselekedetekre és csak remélni tudom, hogy nem fordul elõ többször. TISZTELETTEL: BERNÁTHNÉ POLYÁK LAURA

3 Zebegény 3 Lakók nyugalmának védelme Zebegény község területén! Fokozottan kérünk minden zebegényi lakost és üdülõtulajdonost, hogy tartsák be Zebegény Község Önkormányzatának a helyi környezetvédelem szabályairól szóló mód. 1/ (II. 4.) sz. rendelet 20/A. bekezdéseit mely kimondja, hogy: Zebegény közigazgatási területén belül tilos olyan zajt okozni, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát zavarja. A település közigazgatási határán belül a hétvégi csendespihenõ idõszakban szombat 19 órától vasárnap óráig és vasárnap órától hétfõ 7.00 óráig tilos minden olyan nyugalmat megzavaró, tevékenység végzése és készülék vagy berendezés üzemeltetése, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztetõ vagy károsító hang-, illetve rezgésterheléssel jár. Ebbe a körbe tartozik: - a kültéri vagy a kültérre kihallatszó építési, bontási, szerelési tevékenység (kivéve a közcélú hibaelhárítást), - a motoros és elektromos gépek használata, - a hirdetésre, figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra szolgáló, szabadtérben üzemeltetett mozgó, hangsugárzó berendezés használata. A szabályozás alól kivételt képeznek: - a vendéglátó-ipari egységek által jelenleg is mûködtetett illetve szervezett programokon használt hangot kibocsájtó eszközök, - az önkormányzat vagy helyi szervezet által szervezett és bejelentett, idegenfogalmi szempontból indokolt, alkalmi jellegû és a község kulturális színvonalát emelõ rendezvények hangosító berendezései, továbbá - az egészségügyi, életvédelmi, vagyonvédelmi szervezetek által használt, illetve a közérdekû célra igénybevett hangsugárzó berendezések használata (pl.: MÁV, rendõrség, polgárõrség, Mentõszolgálat stb.) Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a rendelet betartásával járuljanak hozzá községünk nyugalmának megtartásához és elõzzék meg az esetleges bírságok kiszabását. Egyúttal kérjük, hogy az építési, felújítási munkákat végzõk legyenek figyelemmel a tevékenységük megkezdése elõtt az alábbiakra is: Zebegény Község Képviselõ-testülete augusztus 1- jétõl 100/2006. (VII. 13.) számú kt. határozat) a község belterületi és üdülõövezeti szilárd burkolatú útjaira 10 tonna összsúlykorlátozást vezet be. A nagyobb összsúlyú gépjármûvek behajtási engedélyt kérhetnek a Hivataltól Ft összeg befizetésével egyidejûleg! ÖNKORMÁNYZAT Parlagfû elleni védekezés Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló évi XLVI. törvény 17. (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani. A kötelezettségüket megszegõ tulajdonosokkal, földhasználókkal szemben a vonatkozó rendelet szerint növényvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek összege 15 ezer forinttól 15 millió forintig terjedhet! A 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében külterületen a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, belterületen a települési önkormányzat jegyzõje rendeli el a közérdekû védekezést. Kérem a Tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a feni kötelezettségüknek tegyenek eleget, hisz a parlagfû-mentesség mindannyiunk közös érdeke. CSONTÓ KATALIN TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI E.A MEGHÍVÓ NEMZETI ZARÁNDOKLATRA Tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk valamennyi honfitársunkat a Trianon 91. évfordulójára Zebegénybe június 4-én, szombaton 10 óra 30 perckor. A rendezvény védnökei, Lezsák Sándor, a Magyar Országgyûlés alelnöke, Harrach Péter Zebegény országgyûlési képviselõje. Megnyitó: vitéz Csóka László trombita felhívója, harangzúgás a Havas Boldogasszony templomból. Bevonulás: Dr. Beer Miklós rk. püspök, Csuka Tamás ref. püspök, Lakner Pál dandártábornok, ev. tábori püspök, Ittzés János Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületi püspök, Balázsi László unitárius püspök, h. Kapás László és Forgách Alajos rk. kanonokok, Smidelius Zoltán ev. esperes, az elszakított országrészek képviselõi, az emigráció képviselõi, Magyar Királyi Szent László Lovagrend, Templomos Lovagok, Szent György Lovagrend, Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend, Szent Korona Társaság, Horthy Miklós Társaság, Összetartozunk Alapítvány, Vitézi Rendek, Történelmi Családok, Magyar Tengerészek Egyesülete, Politeon Alapítvány, Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány, Nemzeti Érzelmû Motorosok Egyesület, 832. Havas Boldogasszony Cserkészcsapat. Magyar Himnusz eléneklése: László Andrea elõadómûvész és a HM Légierõ veszprémi fúvószenekar vezényel: Katona János h. alezredes. Köszöntõt mond: Sinkó Vilmosné polgármester, Zebegény, közremûködik Felvidék Ipolyszalkai vegyes-kórus. Zarándokok köszöntése: Kapás László kanonok, Zebegény, László Andrea elõadómûvész "Magyar ének magyar lélek hangja". Emlékezés az június 4-én Trianonban történtekre: Lezsák Sándor, a Magyar Országgyûlés alelnöke, közremûködik a szokolyai vegyes kórus. A Magyar Szent Korona Országaiból és az emigrációból érkezettek bemutatása: Láng Péterné, a HEGYVIDÉKI Trianon Társaság elnöke, FELVIDÉK-Kassa: Balassa Zoltán; KÁRPÁTALJA-Beregszász: Ilnicki Beáta; ERDÉLY-PARTIUM: Tõkés László, az EMNT elnöke, EMEF társelnöke; BÁCSKA-BÁNÁT-Zenta: Rácz Szabó László; DRÁVAKÖZ: Faragó Zoltán; NÉMETORSZÁG: prof. Dr. Hatvany Béla Csaba; SVÁJC-Bern: Bajzát Olivér elnök megbízásából Kopp Kristóf, Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány; AUSZTRÁLIA-Brisbane: Albert László, a Trianon Társaság elnöke, Orosházi Ferenc Versailles TRIANON kereszt, Jeszenszky Sándor NÉME elnök. Mûsor: Takács Bence elõadómûvész, Szózat, László Andrea elõadómûvész "Tartsd magad nemzetem", Forgács Alajos kanonok, a boldoggá avatott II. János Pál pápa 2002-ben írt levele "a zebegényi zarándokoknak", Jankovits József operaénekes, Erkel Ferenc: "Hazám-Hazám". Ökomenikus Istentisztelet, Szózat, Székely Himnusz, koszorúzás. Takarodót fúj: v. Csóka László. Mûsorvezetõ: dr. Galla János. Szeretettel várjuk testvéreinket, akiknek FÁJ TRIANON! LÁNG PÉTERNÉ ELNÖK HEGYVIDÉKI TRIANON TÁRSASÁG SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER A rendezõk a változtatás jogát fenntartják! Fontos telefonszámok mentõk rendõrség tûzoltóság polgárõrség - 06/ Közvilágítási hibák bejelentése: a 06-20/ , vagy polgármesteri hivatal 06-27/ V. PÁLMAI BÉLA ELNÖK A NEMZET EMLÉKEZÉS HARANGJA ALAPÍTVÁNY

4 4 Zebegény Gondolatok egy kereszt állításához Egy baráti beszélgetés során zebegényi polgárok elhatározták, hogy keresztet állítanak az Ady Endre út, Almáskert út, Börzsöny utca és Malom utca találkozásához. Az elhatározást tett követte, és június 5- én órakor a kereszt felszentelésre kerül. Felmerült egy pár gondolat, kérdés: - Mi motiválta ezeket az embereket? - Minek kell keresztet állítani? - Mit akarnak ezzel elérni? Nos, hogy mi motiválta õket: az ötvenes években - mi még emlékszünk - Zebegény minden kivezetõ útján kereszt állt. Szob felé a Hirling kereszt, Maros felé a Kraisz kereszt, a Deák Ferenc utca végén az erdõben Mária kép, az Ady Endre út végén az Almáskerttel szemben kereszt, mely tönkrement környékén már csak egy kép volt róla egy cserfára szögezve. Pedig egykor ennél a keresztnél végezték a búzaszentelést. Mi elgondolkodtunk azon, hogy elõdeink ezeket a hegyoldalakat, hegytetõket mûvelték és valahányszor elmentek a keresztek elõtt, keresztet vetettek, és kérték Isten segítségét napi munkájukhoz. Vagy ha más faluba, vagy vásárba mentek, kérték az Istent, segítse õket, hogy baj nélkül járhassák meg az utat. Hazatérve, munkájukat befejezve, megköszönték segítségét. Úgy gondoltuk, erre most is szükségünk van, sõt egyre inkább szükségünk lesz, és talán olyanoknak is, akiket nem érdekelt, elgondolkodnak ezen. Ezért kell a keresztet állítani! Õriznünk kell eleink hagyományát, esélyt, lehetõséget adni, példát mutatni az utánunk jövõknek. Mivel ezeken az embereken kívül sokan hozzájárultak a megvalósításhoz - ki anyagilag, ki munkával, ki anyaggal -, itt szeretném megköszönni mindenkinek mindazt, amit adott, és erre emlékezve nevezzük mi ezt a keresztet az Összefogás keresztjének. GYURCSÓK FERENC Feljelentés, vagy bejelentés? Karjukon bevásárlókosár. Megvették az aznapi kenyeret, zöldséget, és még ki tudja mit. Karéjban beszélgetnek, kellemesen süt a nap. "Képzeld el " És mondják egymásnak folyamatosan, idõnként fel-felhördülnek: "Nahát?" És csak így? Ezt nem veszik észre? Ugyan ki intézkedne? Ez borzasztó " Reggeli információcsere, életünk egy kicsi szeglete: ki duhajkodott az éjjel, ki törte össze a kocsiját részegen, önkényesen ki temette be a vízlevezetõ árkot, a szemetet hová hordja X. Z. és még lehetne sorolni a felháborító dolgokat. A templomóra kong, az idõ letelt, fejcsóválva mennek haza, ki-ki a maga dolgára. Az ember elgondolkodik: Ez törvényszerû, ennek így kell történnie? Nem egymásnak kellene panaszkodnunk, hanem tenni ellene valamit. "Én nem jelentek fel senkit, nem akarok haragot!" - hangzik a válasz. A másik így felel: "Úgy is nagy a szám, nem akarok magamnak kellemetlenséget!" A népi szóhasználat egybemossa (azonosnak találja) a feljelentést és a bejelentést. Pedig nagy a különb- Köszönet az õsöknek Nézem a Trianon Társaság kutatásának dokumentációját és büszke vagyok eleinkre. Most, amikor e jeles lapban már elolvasták a Nemzet Összetartozás napján a zebegényi emlékezés programját Peszire, Marci bára, Dulóra, Kis és Nagy Dakára, Krebsz Pistire, Mundi Mártonra, Bohira, Nyakatlanra, Túrosra, Gumifára, Szusztor és Vajda plébánosra és természetesen Németh Ferenc igazgatóra emlékezem. Igen, megfáradt szívem gyorsabban dobog, amikor megtudom jeles egy hazában egyetlen egy település van a közel kilencszázból ahol a legvadabb Rákosi és Kádár korszakban sem bontották le az országzászlót, mely a Trianonban határon túlra taszított nemzettársainknak építettünk, érezzék, hogy SOHA NEM FELEJTKEZÜNK el róluk. Igen, az itt felsoroltak és a nemzeti érzelmû társaik tartásának eredménye, hogy a zebegényi kálvária-hegyen az év minden napján félárbocon loboghat a nemzeti zászló és itt a Fischer Borbála által épített kápolnában kondulhat meg minden nap órakor az a harang, melyet gr. Károlyi László, a zebegényi egyházközség, és egy határon túli település polgára (Oroszka) finanszírozták, kiknek õsei nagyapámat Kocsis Andrást (Maria Ditricht fiát) Hirling ség! Ha törvénybe ütközõ dolog miatt valakit, valamit a hatóságnál (rendõrség, ügyészség, stb.) bejelent az állampolgár, és annak büntetõjogi következménye van: feljelentés. Ez lehet névvel vállalva, de lehet anonim is. Általában köztörvényes eseteknél fordul elõ. A bejelentésnél valamilyen cselekményt jelentünk, cselekmény eredményét, állapotot, stb. Nem ég az utcai lámpa xz utcában, veszélyes a hídkorlát, reped az újonnan épült aszfalt a József A. utcában, és még lehetne sorolni példákat. Általában az Ágostont és társait nyári szünetben megtanították a magyar nyelvre és jó hazafiakat neveltek belõlük. Nos, talán most, amikor egy nyaraló vezette zebegényi alapítvány a Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány és a Hegyvidék Trianon Társaság 2010 év elején felhívást tett közzé, melyben kérték a Magyar Országgyûlést, hogy június 4-ét a Nemzet Összetartozásának napjává nyilvánítsa, meghallgatásra talált, idén június 4-én szombaton órakor itt, a zebegényi Ezeréves Keresztény Magyarország Tragédiáinak emlékhelyén hajtunk fejet a Kárpátmedence elszakított magyarsága elõtt. Tisztelt zebegényiek! Juhász Ferenc, Kocsis Tibor, Harmati Ferenc, Himmer Zoltán, Hirling József, Schneider Antal Kurczbacher Mariann Fleischman Éva és Mária ifj. Németh Ferenc, Fodor Lászlók, Deákok, Mundi Gábor és Péter, Kocsis Dodos, gyertek haza a fõhajtásra. Tisztelt nyaralók! Alapítványunk dr. Szabó Györgyi vezetésével vár titeket a Nemzet Összetartozásának napján tartott ökumenikus zarándoklatra és a Nemzeti Fórum elnökének Lezsák Sándornak ünnepi emlékezésére. Tisztelettel: V. PÁLMAI BÉLA, EGY NYARALÓ önkormányzatnak szokták bejelenteni szóban, vagy írásban. Mivel itt élünk, nekünk kell bejelenteni a közösséget érintõ problémákat, nem szükséges várnunk arra, hogy az illetékes ügyintézõ "hivatalból" észlelje a hiányosságot. Elmentem, de nem volt ügyfélfogadás. Nem fogok állandóan oda mászkálni! - hangzik el sokadszor. Ugyan már, tegyünk ki a kerítésre egy leveles szekrényt, írjuk rá: Ötletdoboznaponta ürítve. Nem gondolom, hogy bárkinek baja eshetne a használatából. Sot, haragost sem fog szerezni. -Y - E-

5 Zebegény 5 Gondolatok a Lajta fedélzetén Ki gondolta volna, hogy a 140 éves folyami hadihajó (típusa: monitor) egyszer múzeumhajóként kiköt Szobon? A környékbeli iskolák tanulói csillogó szemekkel kérdezgették, egymás szavába vágva a hajót bemutató tengerésztisztet, aki alig gyõzte a válaszadást. Öröm volt nézni azt a sok érdeklõdõt! Kevesen tudják, hogy ez a típus - Lajta "apukája" - az Egyesült Államokban született 1861-ben, amikor az elszakadó déli államok (Konföderáció) ellen az északi államok (Unió) tengeri blokádot rendeltek el az utánpótlás megakadályozása céljából. Egy zseniális svéd mérnök - akit Ericsonnak neveztek - vállalta, hogy 100 napon belül felépíti a páncélozott hadihajót, ezzel segítve a blokád fenntartását január 30-án történt a vízre bocsátás, rengeteg érdeklõdõ zajongása mellett. Ugyanis ez a hadihajó - melynek neve Monitor volt - páncéllemezekkel volt borítva, nehéz lövegeivel minden irányban lehetett lõni, mivel forgó ágyútoronnyal rendelkezett. A parton fogadásokat lehetett kötni, hogy elsüllyed-e, vagy sem, hiszen minden normális ember tudja, hogy a vas elsüllyed a vízben! A korabeli újságok isteni csodának (!) tartották: a Monitor füstöt eregetve kifutott a tengerre! A polgárháborúban ( ) bizonyított, hatására Európában teljesen megújult a haditengerészet. Sok évvel késõbb mondta Ericsson: "Több millió amerikai rabszolgát szabadított meg bilincseitõl a forgó ágyútorony." Az északiak gyõzelmében olyan fejlõdés indult meg, hogy az Egyesült Államok ban az ipari termelés terén a világ elsõ helyére került és világhatalom lett! Az amerikai polgárháború befejezése után egy évvel Ausztria (1866-ban) a königrätzi csatában súlyos vereséget szenvedett Poroszországtól, mivel nem tudtak "versenyezni" az osztrák elöltöltõs (!) puskák a modern, hátultöltõs porosz fegyverekkel. Következménye lett az osztrák-magyar kiegyezés, az Osztrák- Magyar Monarchia megszületése. A közös hadsereg "modernizálásába" tartozott a dunai flottilla létrehozása, a Monarchia legsikeresebb egysége volt ig! Érdekes, de a császári és királyi flottilla összes monitorja részt vett a II. világháborúban, sõt - a háború után - zsákmányként egy részük a szovjet haditengerészetnél is szolgált! Más fegyvernemekrõl ezt nem lehet elmondani, legszebb példája Maxim géppuskája, ez a korszerû fegyver ben jelent meg elõször a nyilvánosság elõtt. Maxim nálunk is személyesen tartott bemutatót - a hadimegrendelés érdekében - egy hadgyakorlaton, ahol részt vett Ferenc József apostoli magyar király is. Maxim néhány száz méterrõl egy deszkalapra kilõtte pillanatok alatt az FJ betûket. Ferenc József felháborodva közölte a feltalálóval, hogy ez nem lovagias fegyver, erre nekünk nincs szükségünk! A mellette álló lovassági tábornok még rákontrázott: "És milyen hangos! A lovak megrémülnének a csatatéren!" Befejezésül csak annyit, hogy örültem a zebegényi iskolásoknak a Lajta fedélzetén. FERENCZY EMIL A Lajta fedélzetén A Leitha Emlékév alkalmából kikötött Szobon a Lajta Monitor Múzeumhajó. Iskolánk 4-8. osztályos diákjai meglátogatták a hajót, és sok érdekes információval gazdagodva tértek vissza. Almáskert! - Kurtakocsma! Hogyan került egymás mellé a két fogalom? Leírom. Az Almáskert története ben, harminc év után nyugdíjba ment Szvoboda Vince kántortanító. Utódja hamar beilleszkedett Zebegény faluközösségébe. Milyen légkör fogadta? Zebegénynek nem volt ezer lakosa. Területileg kicsiny, minõségileg gyenge határral rendelkezett. A lakosság lelkisége megkapóan pozitív volt. Hitében, magyarságában, emberségében kikristályosodott a "szentistváni" gondolat. Koldusunk nem volt. A gazdasági világválság ellenére Zebegény lakossága gazdaságilag kiegyensúlyozott életet élt. Ebbe a légkörbe választották meg rk. kántortanítónak augusztus 22-én a 21 éves Németh Ferencet. A kántori illetményföldek legértékesebbje a mai Almáskert volt. Szomszédságában Fieszl Károly bácsinak volt gyönyörû almása. Ügyesen sáfárkodott, mert két papot és egy orvost is adott hazájának ban biztatására és szakmai irányításával született meg az Almáskert. A területre 103 téli almafát telepítettünk. Sztarkinzont, sauman ranett és jonatán fajtákat. A kerítés akác oszlopait a közbirtokosságnál vásároltam, kaput építettünk. Megszületett az Almáskert. Büszke voltam, hogy szerény tanítói jövedelmem ellenére megvalósíthattam. A háború alatt már termõre fordult. A téli almakészlet sokat segített. A kommunizmus alatt államosították. Megnyugvással vettem tudomásul, hogy házhelyeket alakítottak ki belõle! Most Kajuk Gyula verse ezt az Almáskertet siratta el, helyettem! Köszönöm, valahányszor olvasom a versét, könnyeim kísérik! Kurtakocsma. Ferenczy Emil errõl ír "Sok van a rovásán" címû cikkében. Köszönet érte, mert ez is üzenet jellegû. Az Árpád utca 17. szám alatti ház feltehetõleg Zebegény legrégebbi lakóháza. Kezdõ koromban a tulajdonosa vitéz Putnoky Mátyás volt. Tõle tudom, hogy a lakóház vonala azért olyan ívelt, mert nem egy idõben épült. Az épület nyugati szobáit még mestergerenda kötötte össze. A mestergerenda õrzi az építés évét. Zebegény a török alól 1683-ban szabadult fel. A gerendába vésett évszám Erre nagyon oda kell figyelni, mivel az elsõ épület "kurtakocsmának" épült. Alapvetõ jellegzetessége az volt, hogy a vendég egy kis ablakon át, fütyülõnek nevezett pohárkában kapta meg a pálinkát. (Rováshoz közel volt a mestergerenda.) Két dologra kell nagyon odafigyelni: 1. Az építés idõpontja: 1684! 2. Már létezett elegendõ létszámú fogyasztó közösség! Logikus következtetés: Az Árpád utca 17. szám alatti épület több, mint 300 éves! Feltehetõleg Zebegény legrégebbi lakóháza! Ferenczy ezt is írja: "Vészterhes idõket élt át a magyar, de megmaradtunk!" Ezt üzeni a Putnoky-ház is. Köszönjük, köszönöm. NÉMETH FERENC

6 6 Zebegény Fergeteges állatvédelmi tanóra az iskolában! A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület (Szob) és a Rex Kutyaotthon Alapítvány (Budapest) közös szervezésében Állati okosságok elnevezésû oktató-ismeretterjesztõ speciális tanórát láthattak, élvezhettek az alsó tagozatosok május 12-én az iskolánkban. A Zebegényben tartott rendhagyó tanóra egyik állomása a február óta szervezett állatismereti és állatvédelmi roadshow-nak melynek során a Rex Alapítvány munkatársai ellátogatnak a térség 17 településének általános iskoláiba és interaktív tanórák keretében igyekeznek megismertetni az õshonos magyar kutyafajtákat és a felelõs állattartás alapismereteit a kisdiákokkal. A Rex Alapítvány jóvoltából idén 25 budapesti iskola és 17 dunakanyari település kisdiákjai hallhatnak vetítettképes elõadásokat a 9 magyar kutyafajtáról, az állatok jóllétérõl, a gazdi felelõsségérõl és a hazai állatvédelmi mozgalom célkitûzéseirõl. A mi térségünkbe látogató programsorozat fõkoordinátora az állatvédõ Ferenczi Ernõ alpolgármester volt. A program fõ célja, hogy felhívja a figyelmet az állatokkal való helyes bánásmódra és a felelõs állattartás szabályaira, ezzel elõsegítve a felnövekvõ generációk állatokhoz való megfelelõ viszonyának kialakítását. Az oktatókörút kitûnõ lehetõséget ad a fiatalok állatismereti és állatvédelmi felkészültségének megismerésére és fejlesztésére. A felelõs állattartás szabályainak megismerése közvetlen, gyakorlati eredményeket is hozhat a gyerekek mindennapi életében. A fantasztikus hangulatú tanóra végét a Legyen Ön is kutyaokos címû játékos kvízmûsor zárta, melyet a gyerekek különösen élveztek! Az oktatóprogramban résztvevõ iskolák diákjai rajzpályázaton is részt vesznek, melyen - többek között - ingyenes belépõt nyerhetnek a Rex Állatsziget nyári táborába. A fergeteges foglalkozást dr. Király Péter szakállatorvos, a Rex Kutyaotthon Alapítvány alapítója és Voith Petra Zoo pedagógus a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség programvezetõje tartotta négylábú segítõikkel, egy fekete-fehér foltos kutyussal, Flokival és egy fekete cicával, Jolánkával. Köszönjük! Rövid iskolai hírek Anyák napja. "Mikor Isten anyát teremtette, a legjobbat adta nekem." Bensõséges hangulatú mûsorral köszöntötték a meghatottságtól könnyes szemû szülõket az 1., a 2. a 4. és a 7.osztály gyerekei. A 8. osztály felvételi eredményei. Danek Kristóf - Madách Imre Gimnázium, Vác; Füzesi Áron - Piarista Szakközépiskola, Göd; Gabula Georg - Szent László Gimnázium, Szob; Galambosi Csilla - Madách Imre Gimnázium - német nyelvi elõkészítõ, Vác; Hárshegyi Nóra - Madách Imre Gimnázium - német nyelvi elõkészítõ, Vác; Mata Judit - Modell Divatiskola Iparmûvészeti Ruha és Textilipari Szakközépiskola, Budapest; Medgyes Domonkos - Piarista Szakközépiskola, Göd; Molnár Fanni - Madách Imre Gimnázium - német nyelvi elõkészítõ, Vác; Paulovits Boglárka - Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola Budapest; Polgár Patrícia - Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvû Idegenforgalmi Szakközépiskola, Balatonfüred; Szabó Balázs - Király Endre Szakközépiskola, Vác; Szélesi Márk - Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola, Vác; Voicila Márk - Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola, Vác; Walcz Bálint - Újpesti Két Tanítási Nyelvû Mûszaki Szakközépiskola, Budapest. Sportversenyek. Május 2-3-án és 23-án iskolánk tanulói atlétikaversenyeken szerepeltek dicséretesen. A részletes beszámolót az iskolaújságban lehet majd olvasni. Bronz minõsítés. Sántha Borbála a 21. Országos Gyermek Képzõ- és Iparmûvészeti Pályázaton bronz minõsítést kapott, továbbá részt vehet a tehetséggondozó képzõmûvész szaktáborban. Egészségtábor. Az egészségtáboros pályázat eredménye. Feke Zsófia és Galambos Eszter nyerte meg a négynapos balatoni egészségtábort, mely május 26-tól 29-ig tart. A mérések, vizsgák és a tanévzárók rendje. - Kompetenciamérés: május 25.; - Szolfézsvizsgák: május órától; - A nemzeti összetartozás napjának méltó megünneplése: június órától; - Az Anonymus nevû iskolaújság megjelenésének határideje: június 2.; - Nevelõtestületi kirándulás: június 3.; - Hegedû: június órától; - Gitár: június órától; - Fafúvós: június órától; - Zongora: június órától; - 8. osztályos tanulók vizsgája: június 8. 8 órától; - Diák-önkormányzati nap: június 10.; Osztálykirándulások: június ; - A mûvészetoktatás ünnepélyes tanévzárója: június órától; - Beíratkozás a mûvészetoktatásra: június tól 16 óráig; - Ballagás és iskolai ünnepélyes tanévzáró: június órától; - Színjátszó és kézmûves tábor: június 21-július 1. A papírgyûjtés eredménye. A tavaszi papírgyûjtés eredményei: I. helyezett 5. osztály kilogramm, II. 8. osztály kilogramm, III. 4. osztály kilogramm, IV. 1. osztály 998 kilogramm, V. 3. osztály 500 kilogramm, VI. 2. osztály 371 kilogramm, VII. 6. osztály 355 kilogramm, VIII. 7. osztály 348 kilogramm. Étkezési lehetõség A zebegényi iskola konyhája változatos, házias ízekkel várja kedves vendégeit. Lehetõség van egyéni és csoportos étkezésekre egyaránt. Egyéni étkezõknek az aznapi menü: 675Ft/ fõ.

7 Zebegény 7 A népi játékok délutánja Szecsõdi Szilvia "leendõ szülõnk" sikeres pályázata eredményeként részt vehettünk a Magor Magyarjai Hagyományõrzõ Egyesület szervezésében a Népi játékok fesztiválján. Remekül szórakoztak kicsik és nagyok egyaránt. Bálványos Huba kiállítása Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Szõnyi István Emlékmúzeum szeretettel meghívja Önt, családját és barátait A Tisztelet a Mesternek sorozat keretében Bálványos Huba grafikusmûvész kiállításának megnyitójára, június 18-án, szombaton 16 órára. Köszöntõt mond: dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton megyei múzeumigazgató. A kiállítást megnyitja: Fejér László technikatörténész. Közremûködik: Bálványos Judit zenemûvész. A tárlat augusztus 28-ig tekinthetõ meg. * RAJZOK. Válogatott rajzok. Rajzok papíron, rajzok kövön. A kõre rajzolt rajzok is papírra kerültek, ezek a litográfia nyomatok. A nyomatokból több is készülhetett, más rajzokból egy van. Ez a különbség az egyedi és a sokszorosító grafika között. Mikor melyik, és miért éppen az lesz a technikája, formája egy rajznak? A rajzok többnyire egymásból születnek: a válogatásban az egyfélék készülési évszáma ezért is van viszonylag közel egymáshoz. Rajzok sokasága látható a honlapomon, fel is merülhet, hogy miért éppen ezek kerültek itt most falra? Itt nincs helye vallani errõl, de talán elég annyi, hogy itt ezeket mutatom legszívesebben Szõnyi Mesternek. Volnának persze még további ilyenek, de a mennyiségi korlát miatt meg kellett küzdeni a nagyobb darabszám kísértésével. Szeretem a digitális bemutatást is, szép közelségbe tudja hozni például a rajzi részleteket. Ám az eredetiek mindig újra megmozgatnak, s ilyen, vagy ehhez hasonló hatást remélek kiváltani a nézõkbõl is. Az anyagi megjelenés, ami felvette a kifejezést, közvetlenül tud szólni ilyenkor. BÁLVÁNYOS HUBA Liszt-pályázatok Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára emlékezve komplex tanulmányi versenyeket hirdetett meg iskolánk. A felsõbb évfolyamosok készíthettek Liszt-portrét, illusztrációt Liszt: Les Préludes és Mazeppa címû mûveihez; lehetett kéziratot és kottákat másolni; térképet készíteni magyarországi és európai körútjairól, a kor népviseletérõl; számítógépes életrajzi feldolgozásokat összeállítani Emellett a különbözõ tantárgyi versenyeket is megtartottuk. Az alsóbb évfolyamosok pedig - többek között - eredetmondát írtak és illusztráltak, logikai és rejtvényes feladatokat oldottak meg, kutatómunkát végeztek megadott témákban Színes, tartalmas programsorozat részesei voltunk. A legjobbak díjazása a tavaszi hagyományõrzõ napunk délelõttjén történt meg.

8 8 Zebegény Sporthétvége Jó hangulat, bicegõs, izzadt, elfáradt emberek, vidám gyerekek. Ez jellemezte a május 7-i, szombati sportnapot. A focis fiúknál, kemény megmérettetés zajlott, de a sérült lábak ellenére mindenki jókedvûen hagyta el a pályát. A szintén ezen a hétvégén Kopanyecz Attila és Virraszkó Zoltán által szervezett MTB országos pontbegyûjtõ bicikliverseny igazán jól sikerült, csak gratulálni tudunk a fiúknak és bízom benne, Zebegény hogy rendszeres résztvevõi lesznek a különbözõ sportprogramok szervezésében, lebonyolításában. Köszönöm a segítséget és támogatást. Köszönjük a lábtengóhoz elkészült állványokat és a pálya felfestését, a fûnyírást, az új focikaput. Azt hiszem, mindenkinek csak köszönettel tartozom, tartozunk, aki úgy érezte, lehet tenni azért, hogy jól érezhessük magunkat. TISZTELETTEL: BERNÁTHNÉ POLYÁK LAURA Zebegény Község Önkormányzatának lapja honlap: Felelõs kiadó: Zebegény Község Képviselõ-testülete 2627 Zebegény, Árpád u. 5. Tel.: 27/ Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán Tel.: 27/ Nyomdai elõállítás: Dunapress Multimédia Bt 2626 Nagymaros, Mihályhegy u. 6. Tel./fax: 27/ , Felelõs vezetõ: Furucz Angelika A kéziratok leadásának határideje: minden hónap 20. (A kéziratokat a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni.) A közrend védelmében telefonos forródrót a polgárõrséghez! Zebegény Község Önkormányzata által a polgárõrségnek juttatott telefonok segítségével, illetve a kölcsönös együttmûködés keretein belül elindult az állampolgári bejelentéseket fogadó telefonos forródrót! Az éjjel-nappal hívható telefonszám segítségével nagymértékben megnõ a szervezet hatékonysága. Mivel igen sokan nem tudják, mit tegyenek, ha észrevesznek például egy besurranó tolvajt ezért ezúton szeretnénk tanácsokat adni a polgároknak. Ha telefonközelben van a sértett vagy a szemtanú, azonnal a rendõrséget kell hívnia a 107-es, majd a polgárõrséget a 06-70/ os telefonszámon. A polgárõrök bármikor kimennek a helyszínre, de rendõrt csak azután tudnak hívni, ha megbizonyosodnak a bejelentés valódiságáról. A polgárõrség napi Együttmûködési megállapodást írt alá május 5-én a váci Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság parancsnoka, Szakszik Ákos alezredes és a Nagymarosi Önkéntes Tûzoltó Egyesület vezetõje, David Balazic. Az ÖTE vonuló tagjai 24 órás ügyeleti rendszerben állandó készenlétben vannak. Ha mûködési területükön, Nagymarosról vagy Zebegénybõl a 105-ös telefonszámon a tûzoltóság segítségét kérik, akkor a váci tûzoltók azonnal értesítik az ügyeletben lévõ önkéntes tûzoltót, aki azonnal kapcsolatban van a rendõrséggel, tõlük minden segítséget megkapnak. A polgárõrség 06-70/ os forró drótján pedig további közérdekû bejelentéseket is megtehetnek, amely Zebegény közigazgatási területén a közbiztonsággal, közrendvédelemmel és más a közterületen tapasztalható rendellenséggel (gyanús alakok, illegális hulladék lerakások, parlagfûvel szennyezett területek, gyanús cselekmények stb.) kapcsolatos. A telefonszámokat kihelyezzük a hirdetõ táblákra illetve a honlapra és javasoljuk, hogy a segélykérõ telefonszámokat írják be a mobiltelefonjukba, hogy mindig kéznél legyenek! Együttmûködésüket köszönjük! FERENCZI ERNÕ ALPOLGÁRMESTER Együttmûködés a váci tûzoltókkal a hivatásosok segítségére siet. A Nagymarosi ÖTE tagjai között 14 vonuló, 2 hivatásos tûzoltó található, 6 önkéntes alapfokú kiképzésben részesült. Továbbra is várják 16 éves kortól (18 éves korig szülõi engedéllyel) az egyesületbe azokat a lányokat és fiúkat, nõket és férfiakat, akiket érdekel az önkéntes tûzoltói feladat. A Nagymarosi ÖTE munkájáról részletes információk a honlapon olvashatók.

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(..) önkormányzati rendelete A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és a kerti hulladék

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az előterjesztést

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (VIII.04.) számú rendelete. a szociális földprogramról

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (VIII.04.) számú rendelete. a szociális földprogramról Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (VIII.04.) számú rendelete a szociális földprogramról Csemő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(V.13.) önkormányzati rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(V.13.) önkormányzati rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(V.13.) önkormányzati rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013. 17/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére 8064-1/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Emlékoszlop elhelyezése a kommunizmus és fasizmus áldozatainak emlékére, Millenniumi

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.21.), 10/2014.(III.27.), 21/2014.(IX.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.21.), 10/2014.(III.27.), 21/2014.(IX.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.21.), 10/2014.(III.27.), 21/2014.(IX.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelete a közösségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Közös Önkormányzati Hivatal Robert Leeb terem, Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Közös Önkormányzati Hivatal Robert Leeb terem, Szentgotthárd, Széll K. tér 11. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 38-3/2016.Apát szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. április 21-én 13:07 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Közös

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Intézmény neve: Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kerényi György Művészeti Iskolája OM azonosítója:

Intézmény neve: Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kerényi György Művészeti Iskolája OM azonosítója: Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében augusztus 8-án a képviselőtestület órakor kezdődő rendkívüli ülésén

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében augusztus 8-án a képviselőtestület órakor kezdődő rendkívüli ülésén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rábapatona 129-12/2013. Készült: J e g y z ő k ö n y v A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. augusztus 8-án a képviselőtestület 10.00 órakor kezdődő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

Beszámoló a Közterület - Felügyelet első félévi tevékenységéről. Az köztisztviselő neve: Nagy Csaba. Közterület- Felügyelet

Beszámoló a Közterület - Felügyelet első félévi tevékenységéről. Az köztisztviselő neve: Nagy Csaba. Közterület- Felügyelet Beszámoló a Közterület - Felügyelet 2016. első félévi tevékenységéről Az köztisztviselő neve: Nagy Sándor Nagy Csaba Az köztisztviselő beosztása: Közterület- Felügyelet Szervezeti egység neve: Hatósági

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

A Pasaréti Gimnázium hírlevele

A Pasaréti Gimnázium hírlevele A Pasaréti Gimnázium hírlevele Tisztelt Szülők, Diákok! A Pasaréti Gimnázium 2014/2015-ös tanévének májusi hírlevelében megtalálhatja az állandó és várható programjainkat, valamint közérdekű információinkat.

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

A Pasaréti Gimnázium hírlevele

A Pasaréti Gimnázium hírlevele A Pasaréti Gimnázium hírlevele Tisztelt Szülők, kedves Diákok! A Pasaréti Gimnázium 2016/2017-es tanévének októberi hírlevelében megtalálhatják az állandó és várható programjainkat, valamint egyéb, közérdekű

Részletesebben

Órabeosztás és szülői értekezlet

Órabeosztás és szülői értekezlet Órabeosztás és szülői értekezlet Antal Gábor (Rézfúvós) Bartók Béla AMI Borst terem szept. 01. (csütörtök) 16.00-18.00 Szülői értekezlet Ádám Mariann (hegedű) Diadal úti Ált. Isk. 212. szept. 01. (csütörtök)

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 28. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 98/2015.(V.28.) 99/2015.(V.28.) Megnevezése Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben