MUNKATERV. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda"

Átírás

1 MUNKATERV Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda as tanév Készítette: Turóczyné Ungvári Edit óvodavezető

2 A tanév feladatai 1. Pedagógiai programunk: Óvodai nevelésünk alapja az intézmény helyi nevelési programja. Működésünket meghatározzák az alapdokumentumaink ( Alapító Okirat, SZMSZ, Házirend, HOP). Nevelési céljainkat, feladatainkat ezek határozzák meg. Óvodai nevelésünk célja a gyermekek harmonikus személyiségfejlődésének elősegítése, figyelembe véve a gyermekek eltérő fejlődési ütemét és az életkori sajátosságokat. Az óvodai nevelés feladatai, egymásra épülnek és egymással összefüggő komplex módon az egész nap folyamán érvényesülő tevékenységek. Továbbra is kiemelt szerepe van a mozgásnak, egészséges életmódnak és az anyanyelvi nevelésnek. Nevelésünk tervezésénél figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, eltérő fejlődési ütemüket. A gyermekek fejlődését az egyéni fejlettség mérő lapokon vezetjük,mely meghatározza további tervezésünket. 2. Személyi és tárgyi feltételek Kavicsos óvoda: 1./ Személyi és tárgyi feltételek megteremtése - 12 fő óvodapedagógus (1 fő 0,75-ös állásban) - Jelenleg gyesen van Fizlné Bucsányi Barbara (szabadságát várhatóan megkezdi október 13-án) - Munkaközösség vezetőnk : Littván Istvánné ( kreativitás az óvodánkban) - Technikai létszám: 9,5 fő 2,/ Eszközbővítés: - tisztasági festés folytatása - A 3. csoport fürdőszobájának felújítása megtörtént a nyár folyamán Páskom óvoda: 1./ Személyi és tárgyi feltételek megteremtése - 11 fő óvodapedagógusunk határozatlan időre van kinevezve - 1 fő szerződéses óvodapedagógus (Fizlné Bucsányi Barbara helyén) - munkaközösség vezető : Patyi Péterné ( egészséges életmódra nevelés) - technikai létszám:8,5 fő 2,/ Eszközbővítés: - Szükséges lenne az ablakok felújítása, mivel a fa keretek, párkányok több helyen tönkrementek, hiányosak.

3 Mindkét óvodában tervezzük a festés folytatását (folyosók, logopédiai szoba) - Az alapítványok segítségével tovább folytatjuk az udvarok játékokkal való felszerelését, korszerűsítését. - A gyermekek tevékenykedéséhez és gondozási feladatainak ellátásához szükséges eszközök rendelkezésre állnak, szükség esetén pótoljuk. - foglalkozási eszközök bővítése folyamatosan. 2./ Konkrét nevelési feladatok: a) Az óvodai csoportok életét az alábbi szempontok alapján szervezzük: - A játék elsődleges szerepe - Derűs, nyugodt légkör biztosítása - Változatos tevékenységek, élmények biztosítása óvodán belül és kívül - Tehetséggondozás - Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése (egy fő látássérült, egy fő autista, egy fő beszédfogyatékos, egy fő megismerő funkciók zavara) - Megbízható szokás-és szabályrendszer, egyeztetett napirend - Az iskolába készülő gyermekek iskolai életre való felkészítése - A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása, fejlesztése egyéni lehetőségeik és képességeik figyelembevételével, a Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság véleményére alapozva. - Tevékenységünk alapjául az egyes gyermekek fejlettségi szintje, a csoport összetétele, szokás- és szabályrendszere szolgál. - Jó kapcsolat intézményen belül (házi bemutatók, megbeszélések)a gyermekekkel, kölcsönös segítségnyújtás, tapasztalatok átadása. - Jó kapcsolat az intézményen kívüli szakemberekkel ( kijáró gyógypeadagógusok) - Mindkét óvodának van kijáró logopédusa akikkel kapcsolatunk igen jó, kölcsönösen segítjük egymás munkáját. - Alapvető pedagógiai elv az egyéni fejlettséghez igazodó differenciált fejlesztés, melyhez keretet a kiscsoportos és egyéni foglalkozások biztosítják. - Ebben a tanévben kiemelt szerepet szánunk még a mozgásfejlesztésnek, a mozgásos tevékenységeknek ( házi bemutatók, vezetői ellenőrzések)

4 3./ Gyermekvédelem: A gyermekvédelmi feladatok ellátását Szarkáné Müller Erzsébet és Pallay Györgyné végzi, a csoportos óvodapedagógusok segítségével.az anyagilag, szociálisan hátrányos helyzetű családokat felméri,nyilvántartja, segítséget nyújt az arra rászorulóknak. A szakmai megbeszéléseken hallottakat alkalmazzák munkájukban, és az óvónőket is tájékoztatják a lehetőségekről, feladatokról. Szükség esetén felvesszük a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Gyámhivatal munkatársaival. Pedagógiai szakvéleményünkkel segítjük munkájukat. 4../ Kiemelt nevelési feladataink : - az egészséges életmódra való nevelés - anyanyelvi nevelés - sajátos helyzetű gyermekek gondozása - a kreatív szakmai munkaközösség vezetője: Littván Istvánné - egészséges életmódra nevelés munkaközösség vezetője: Patyi Péterné - a munkaközösség minden évben munkatervet készít, munkarendjét maga határozza meg 5. Egyéb feladatok a tanév során: 1./ Kerületi pedagógiai napokon való aktív részvétel 2./ Önképzés, továbbképzés tapasztalatainak átadása, beépítése a nevelő munkába. 3./ A két óvoda pedagógusainak tapasztalatcseréje, hospitálások, házi bemutatók. 4/ Tavasszal nyílt hetet tartunk Ideje: ig 5/ Kulturális programok 6/ Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, eredményes részvétel 7/ Kerületi programokon való részvétel 8/ Versenyekre való felkészítés, részvétel 9/ Iskolai programokon való részvétel 10/ Családi programok szervezése (sportnap, gyermeknap, kirándulás) 11/ A tanév során 2 napot tervezünk nevelés nélküli munkanapra: értekezlet, tanulmányi kirándulás október 27. és április 26. Ezeken a napokon ügyeletet biztosítunk.

5 6./ Kapcsolataink Család és az óvoda Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, ezért kiemelt jelentősége van a családdal való kapcsolattartásnak. A kölcsönös bizalom kialakítására törekszünk. A napi kapcsolaton kívül a következő formái vannak a kapcsolattartásnak. - szülői értekezlet - környezettanulmány, családlátogatás - fogadó óra - közös programok ( sportnap, kirándulás, gyereknap ) Nevelési Tanácsadó - beiskolázáshoz szükség esetén szakvélemény kérése - konzultációk szükség szerint - szülői értekezletekre a nevelési tanácsadó munkatársainak meghívása - szakmai napokon való részvétel Fenntartó Folyamatos, nyílt kapcsolatra törekszünk. Gyógypedagógus A kijáró gyógypedagógusokkal folyamatos, jó kapcsolatot ápolunk. A gyermekek fejlesztése mellett az óvónők munkáját szakmai tanácsaikkal segítik. Logopédus Mindkét óvodában biztosított az arra rászoruló gyermekeknek a fejlesztés. Év elején szűrést végeznek, ez alapján folytatják év közben a munkájukat. Az arra rászoruló gyermekeket vizsgálatra továbbküldik a beszédvizsgáló szakértői bizottsághoz. László Gyula Gimnázium és Általános Iskola Az eddig kialakult jó kapcsolati rendszert a továbbiakban is meg kívánjuk őrizni. Nagycsoportos gyermekeinkkel átlátogatunk ünnepekre, játszó délelőttre. Az elballagott óvodásaink iskolai életébe is bepillantást nyerhetünk. Mivel a gyermekeink jó része ebben az iskolában kezdi meg tanulmányait, a folyamatosság érdekében biztosítjuk számukra ezeket a lehetőségeket. A tanító nénikkel az eddig kialakult jó kapcsolatot továbbra is fenntartjuk. Bölcsőde A Kavicsos bölcsődével folyamatos kapcsolatban vagyunk, mivel gyermekeink jó része onnan jön hozzánk. A gondozónőkkel többször nyílik lehetőségünk beszélgetni, mivel egy épületben vagyunk. A testvéreket együtt hordják a szülők, így az óvónők a gyermekek jó részét már megismerik, mielőtt óvodába jönnének.

6 Védőnő - Az óvoda védőnőjével rendszeres kapcsolatot tartunk. Szűrést végez a gyermekek körében, az óvónők munkáját segíti tanácsaival. - Összevont szülői értekezlet tartása az egészségneveléssel kapcsolatban. -A védőnő vezetésével tartott játékos, csoportos foglalkozásokat tervezünk az egészségnevelés témakörében. 7./ Értekezletek, nevelői megbeszélések, munkatársi értekezletek: Nevelői értekezletek: - Tanévnyitó értekezlet augusztus 28. Éves munkaterv megbeszélése, elfogadása. Kijáró gyógypedagógusok ismertetése - Félévi értekezlet január Beiskolázással kapcsolatos teendők Féléves értékelés elfogadása Beszámolók: - munkaközösség vezetők -óvónői beszámolók(gyermekek fejlettségi szintje) - Tanévzáró értekezlet Június - Éves munka értékelése (munkaközösség vezetők) - Nyári nevelési feladatok megbeszélése: Munkatársi értekezletek október - Gyermekbalesetek megelőzése, munkavédelem - Továbbképzések tapasztalatainak megbeszélése - Ünnepi előkészületek (tisztaság) - Aktualitások április - Nyílt hét előkészítése - Iskola előkészítés vegyes csoportban (óvónői beszámoló) - Aktualitások

7 Nevelői megbeszélések: Két hetente tervezzük a megbeszéléseket aktuális témákról, feladatokról, továbbképzésekről, hospitálásokról. (kedd, ig) Technikai dolgozók megbeszélései havonta Tervezett ideje: Kavicsos óvoda minden hó második szerda ig. Páskom óvoda minden hó második csütörtök ig. - az intézmény tisztasága, rendje - óvónőkkel való együttműködés - egyéb feladatok - programok előkészítése - aktualitások 8./ Továbbtanulók, továbbképzésen részvevők: Az alábbi dolgozók továbbképzésében való részvételét tervezzük erre a tanévre. - Pallay Györgyné matematikai és logikai fejlesztő játékok elemzése és készítése. - Dormoski Gizella vitamin torna II. - Majorné Sebestyén Irén vitamin torna II. 9./ Csoport- és munkaidő beosztások mindkét óvodában: Óvodapedagógusok: Munkaidő: 40 óra Kötelező óraszám: 32 óra Órakedvezményben részesülők: Kavicsos Óvoda Kötelező óra Kedvezmény 6 26 Turóczyné Ungvári Edit óvodavezető ( Kavicsos 6-os csoportban, hétfő) Puskás Andrea 40/32 óra Közalkalmazotti Tanács elnöke 15 % Páskompark Óvoda: 24 8 Dormoski Gizella tagóvodavezető Lamináné Székely Magdolna 40/32 óra Közalkalmazotti Tanács tagja 10%

8 Technikai dolgozók engedélyezett létszáma a két óvodában: 18 fő Munkaidő heti 40 óra 12 fő dajka délelőtti műszak 6-14-ig Délutános műszak: ig 1 fő óvodatitkár 7.30-tól ig 2 konyhás 8-16-ig (mindkét óvodában 1-1 fő) 0,5 állású kertész 6-10-ig (Kavicsos óvoda) 1 fő kertész-karbantartó 6-14-ig (Páskom óvoda) 0,5 fő takarító ig (Páskom óvoda) 1 fő takarító 6-14-ig (Kavicsos óvoda) Munkaidő kedvezményben részesül: Burkus Zoltánné 10 % Közalkalmazotti tanács tagja Csoportbeosztások Kavicsos óvoda Páskom óvoda 1. Puskás Andrea 1. Radácsi Bernadett Littván Istvánné Kovács Róbertné Godoy Ignációné Pázmándy Anita 2. Szentjobyné Turcsán Ildikó 2. Patyi Péterné Szarkáné Müller Erzsébet Szalay Ákosné Kuczmogh Miklósné Székely Sándorné 3. Talabér Gáborné 3. Boldizsár Márta Vargáné Kormos Erika Galambos Tiborné Abrudán Rita Jedlicska Imre Jánosné 4. Majorné Sebestyén Irén 4. Lamináné Székely Magdolna Nyári Hajnalka Gajdán Katalin Kerekes Györgyné Gulyás Jánosné 5. Balogné H. Sarolta 5. Pallay Györgyné Markosné Kreiner Etelka Komporday Pálné Mogyorósiné M Zsuzsanna Burkus Zoltánné 6 Klovácsné Balázs Judit 6. Dormoski Gizella Maár Alíz Vágvölgyi Béláné Madácsné Érces Ágnes Serestely Réka

9 Baranyi Tamásné óvodatitkár Konyhai dolgozók: Kellner Györgyné Kertész: Szilvásy Józzsef Mosó-takarító: Kucsák Lászlóné Felelősök rendszere: Kavicsos óvoda: Munkaközösség vezető : Könyvtáros Közművelődés felelős Faliújság felelős Gyermekvédelemi felelős : Dombi Károlyné Erényi Károly Isa Angéla Littván Istvánné Talabér Gáborné Majorné Sebestyén Irén Szentjobyné Turcsán Ildikó Szarkáné Müller Erzsébet Páskompark óvoda: Munkaközösség vezető: Könyvtáros: Faliújság felelős: Közművelődés felelős: Gyermekvédelmi felelős: Patyi Péterné Galambos Tiborné Radácsi Bernadett Gajdán Katalin Pallay Györgyné 10./ Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok születésnapok, névnapok Télapó Karácsony - nyílt ünnep Farsang - nyílt ünnep Anyák napja- nyílt ünnep Évzáró - nyílt ünnep Kihívás napja Gyermeknap - közösen a szülőkkel Kerületi környezeti vetélkedő Madarak és fák napja Föld napja- ültetés

10 11./ Különböző szervezési feladatok: - összevont szülői értekezlet 2 alkalommal, új szülőknek, tanköteleseknek - csoportos szülői értekezlet 3 alkalommal, témákat a melléklet tartalmazza - munkadélutánok, nyílt napok minden csoportban a nevelési év során 2 alkalommal. - házi bemutatót mindkét óvodában tervezünk, kölcsönös látogatással egybekötve. A házi bemutatók megbeszélése közösen. A szervezésért felelős mindkét intézményben a munkaközösség vezetője. - tavasszal nyílt napok : - idejáró gyermekek szüleinek - a leendő óvodások és szüleik részére - kirándulások, múzeumlátogatások, egyéb - kerületi programokban is részt kívánunk venni : - XV. ker Óvodás Olimpia - Vetélkedők ( környezeti, kresz) - Korcsolyázás a Száraznád pályán 12./ Belső ellenőrzési terv: Az intézmény működéséhez hozzátartozik a dolgozók teljesítményének ismerete és értékelése is. - Csoportnaplók ellenőrzése-teljeskörű - Felvételi, előjegyzési napló, felvételi- mulasztási naplók-teljeskörű - Óvodaköteles gyermekek óvodába járásának nyomon követése-felvételi előjegyzési naplóteljeskörű - A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációs rendszer-teljeskörű - Szokás- szabályrendszer szúrópróbaszerűen - Gyermekbalesetek megelőzése-teljeskörű - SNI-s gyermekek ellátása (óvodapedagógus nevelőmunkája, dajkai segítő munka meghatározott csoportban-teljeskörű - Gyermekvédelmi tevékenység, dokumentáció, gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógusokteljeskörű - Egészséges életmód szúrópróbaszerűen - Szülőkkel való kapcsolattartás, jegyzőkönyvek, ünnepségek- teljeskörű

11 - Munkaidő, munkafegyelem (adminisztráció-jelenléti ív) betartása-technikai dolgozók, pedagógusok szúrópróba - Szakmai munkaközösség működése-szúrópróba (munkaterv ellenőrzése) - Dajkák ellenőrzése szúrópróbaszerűen (tisztaság, gyermekekkel való bánásmód) Nevelőmunka ellenőrzése: Szeptember: Beszoktatás, gyermekek fogadása Október: Gyermekek tevékenységformái mozgás, mindennapos testnevelés szokásszabályrendszer November: Gyermekek tevékenységformái ének-zene külső világ tevékeny megismerése December: Téli ünnepkör (mikulás, karácsony) tevékenységformák: Mese, vers Január: Gyermekek tevékenységformái mozgás, külsővilág tevékeny megismerése Szokás- szabályrendszer Február: Gyermekek tevékenység formái (ábrázolás) Farsang - hagyományápolás Március: Húsvéti készülődés, ábrázolás, mese-vers Április: Szokás- szabályrendszer, ének-zene, mozgásfejlesztés Május: Hagyományápolás: anyák napja Évzáró, ballagás, gyermekek tevékenység formái ének-zene, mese-vers, mozgás Június, július, augusztus: nyári élet az összevont csoportokban (egészséges életmód, játék, anyanyelvi nevelés) 13. Szülői értekezletek témái a 2012/2013 tanévben szeptember: Felelős: csoportos óvodapedagógusok - Tanévkezdés, új szülők- új gyermekek, szokásrend, házirend ismertetése - Család és óvoda közös feladatait érintő kérdések - Szülői szervezet tagjainak megválasztása február Összevont szülői értekezlet a tanköteles gyermekek szülei részére: Felelős: óvodavezető - Iskolaérettség - Beiratkozás - Elvárások a szülők felé.

12 Csoportos szülői értekezlet Felelős: csoportos óvodapedagógusok, - Aktualitások - Gyermekek neveltségi szintje, fejlődése - Szülői fórum május: Felelős : csoportos óvodapedagógusok - A csoport fejlettségi szintje, eredmények - Gyermekek egyéni fejlődése- tájékoztatás - Ballagás megbeszélése Gyereknap megszervezése - Nyári élet az óvodában június: Felelős: óvodavezető - Összevont szülői értekezlet az óvodába újonnan beiratkozott gyermekek szülei részére - óvodai élet - házirend, szokásrend ismertetése - csoportbontások ismertetése Budapest augusztus Turóczyné Ungvári Edit óvodavezető

13 Technikai dolgozók munkatársi megbeszélései (4 alkalommal) I. Tanévkezdés: - az intézmény összes helységének rendje, tisztasága biztosítva legyen, - munkabeosztás - munkafeladatok: csoportban azon kívül konyhában, mosókonyhában - konyhai feladatok részletes megbeszélése, feladatok aktualizálása II. III. IV. Aktuális problémák megbeszélése: - munkaköri leírás felidézése, - helyettesítések, esetleges túlórák elszámolása, - az óvoda nyitása, zárása. A gyermekek segítése az öltözőben, mosdóban - a foglalkozásokon használt eszközök biztosítása (matematika, vizuális ), - ünnepi nagytakarítás, - ünnepi nyitva tartás esetén beosztás megbeszélése. - Bábszínházi előadásokhoz terem átrendezés A tavaszi sétákon, kiránduláson részvétel, segítés, - Föld napja alkalmából szülők, óvónők, dajkák, gyerekek részvételével az óvoda és környezetének rendbe tétele, - virág, esetleg fa ültetése, - Kihívás Napján eszközök biztosítása az udvaron, - gyermekeknek a folyadék biztosítása a délelőtt folyamán, - évzárókra, ballagásra az óvoda rendjének biztosítása, - szabadságok megbeszélése, - nyári nagytakarítás - gyermeknapi rendezvényünkre eszközök biztosítása az udvaron Budapest, augusztus 31.. Turóczyné Ungvári Edit óvodavezető

14 Kreativ munkaközösség munkaterve Az óvodáskorú gyermek vizuális kiteljesedésének kulcsa az óvónő. Ha végigmegyünk egy óvoda előterein és öltözőin, a kitűzött gyermekmunkák azonnal megmutatják, hogy az ott dolgozó pedagógusok szeretik-e a vizuális nevelést, az ábrázoló tevékenységet. Néha tapasztaljuk, hogy a kolleganőink megrémülnek ha egy új vizuális technikát ki kell próbálniuk. A munkaközösségünk abból a célból jött létre, hogy ezen változtassunk az óvodánkban. Valljuk, hogy nem az óvónőknek kell jól rajzolni/festeni, de kipróbálás során meg kell ismernie az általa alkalmazott, tanított technikákat, ezek lépéseit, buktatóit. Le kell győznie a saját élménye során szerzett esetleges rossz érzéseit, szorongásait. Csak így tudjuk őszintén végezni feladatunkat. Tájékozottnak kell lenniük a képzőművészeti technikák és kifejezési módok világában, rugalmasan, alkotó fantáziával és kreativitással kell vezetnünk a kezdeményezéseket, foglalkozásokat. A munkaközösség munkájában bárki részt vehet, akár alkalmanként is. Tagjaink egymással megosztják tapasztalataikat, ismereteket. A foglalkozásokat a délutáni pihenő idő alatt, a nevelői szobában tartjuk. A foglalkozásokhoz szükséges anyagokat közösen gyűjtjük, de az óvoda alapítványának támogatására is számíthatunk. Szeptembertől májusig tervezve 6 alkalommal gyűlünk össze. Témáink az évszakokhoz is kötődnek. 1. Bőrmunka karkötők fonása 2. Mesefigurák készítése természetes anyagokból /kukoricacsutka, mákgubó/ 3. Dereskoszorú és asztaldísz készítése természetes anyagokból 4. Karácsonyi képeslap készítés 5. Farsangi álarc festése, díszítése gipszmunka 6. Húsvéti képek képeslapok quilling technikával Littván Istvánné Munkaközösség vezető

15 Az egészséges életmódra nevelés munkaközösségének munkaterve Az egészség megőrzésében és megóvásában a mozgásnak kulcsfontosságú szerepe van. Fontos, hogy az óvodába lépő gyermek a természetes mozgásigényét megőrizze, azt kielégítse és minél több mozgástapasztalathoz jusson. A legtöbb tapasztalatot, ismeretet a gyermek a játékon keresztül szerzi meg, az utánzás révén. Erre az utánzásra kell építenünk a testnevelési foglalkozáson és a szabadmozgásos tevékenységek során is, a könnyebb megértés, végrehajtás érdekében. A játékos, utánzó gyakorlatokban rengeteg lehetőség rejlik, hiszen mind a tartásjavításban, mind a képességfejlesztésben kiválóan alkalmazható. Ezekkel a lehetőségekkel szeretném kollégáimat megismertetni a tanév során, építve aktív részvételükre, tapasztalataikra. Termfészetesen idén sem marad el szeptemberben az immár hagyományként visszaköszönő családi sportnap. Itt a szülők versenyjátékok keretében gyermekeikkel közösen kipróbálhatják azokat a sporteszközöket, melyeket az önkormányzat anyagi támogatásával vásárolt óvodánk. Tematika: Szeptember: Családi sportnap /zenés gimnasztika, játékos sportversenyek, akadálypálya, közös és egyéni mozgási lehetőségek/ Október: Az utánzó gyakorlatok szerepe a tartásjavításban, nagymozgások fejlesztése utánzó gyakorlatokkal Január: Erőnlétfejlesztés utánzógyakorlatokkal, köredzés szerepe Február: Állóképesség fejlesztése utánzó gyakorlatokkal Március: Térérzékelés fejlesztése utánzó gyakorlatokkal, akadálypálya Április: Egyensúlyérzék fejlesztése utánzó gyakorlatokkal Patyi Péterné munkaközösségvezető

16 Az óvodai intézményegység vezetői állásra benyújtott pályázatokat elolvastam: 1. Balogné H. Sarolta 2. Budainé Kertész Katalin 3. Fizlné Bucsányi Barbara 4. Klovácsné B. Judit. 5. Littván Istvánné 6. Majorné S. Irén. 7. Markosné K. Etelka. 8. Puskás Andrea. 9. Szarkáné M. Erzsébet. 10.Szentjobyné Turcsán Ildikó. 11.Széphegyiné V. Mónika 12.Talabér Gáborné. 13.Vargáné Kormos Erika.

17

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Munkaterv 2016/2017 nevelési évre Óvoda neve: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Óvoda címe: 2009, Pilisszentlászló, Béke u. 2. OM azonosító: 032401 Készítette: Ferencsák

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2013/2014-es nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2013/2014-es év

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Fő feladatok: 1. A fegyelem megtartása, javítása 2. Az önálló tanulás megsegítése (tanulásirányítás) különböző módszerek alkalmazásával 3. A szabadidő hosszas eltöltése,

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012. (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti közről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény 23. -a értelmében az alábbi adatokat teszem közzé: Óvoda neve: Brunszvik

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Eseménynaptár 2016/2017 SZEPTEMBER 01. Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre

MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÓVODA INTÉZMÉNYE OM: 202083 5534 Okány, Kossuth u. 19. - fax: 06 66/488-662 E-mail: okanyiovi@gmail.com MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre 1 Az óvoda 2016/2017-es nevelési

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2012/2013 nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2012/2013 nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2012/2013 nevelési évre 1 Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2012/2013-as nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2012/2013-as év

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 nevelési év A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. 1.2. bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv

2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás. (Pestalossi) 2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv Dég, 2009. szeptember 01. Készítette: Erdélyiné Jámbor Rózsa óvodavezető Munkaterv tartalma: I./ Kiinduló

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Feladatok a 2010/11 nevelési évre

Feladatok a 2010/11 nevelési évre Feladatok a 2010/11 nevelési évre 1. Az óvoda mikrokörnyezete 1.1. Személyi feltételek Városi Óvoda és Bölcsőde álláshelyeinek a száma szeptember 15-től 2 gondozónői álláshellyel gyarapodott, dolgozói

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA 2016-2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A felvételi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben