Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum: Tanácsadás: Összegző dokumentum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum: Tanácsadás: Összegző dokumentum"

Átírás

1 Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly Dokumentum: Tanácsadás: Összegző dokumentum ÁROP-1.A Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

2 Tartalomjegyzék Bevezetés és kapcsolódás a szakmai programhoz... 3 Elvégzett tevékenységek összefoglalása... 3 A C tanulmány szerepe a tanácsadási folyamatban... 4 A módszertan ismertetése... 6 Helyzetfeltárási módszertan... 6 Magyary Program 12.0 kapcsolódása a tanácsadási folyamathoz... 8 Debreceni Intézményműködtető Központ (DIM) SWOT elemzése A helyzetfeltárás összefoglalása (DIM) A helyzetfeltárás összefoglalása (DMJVÖ) A megvalósításra kiválasztott javaslatok fejlesztési koncepcióba helyezése Intézkedési javaslat Intézkedési javaslat Intézkedési javaslat Intézkedési javaslat /A. és B. Intézkedési javaslat /C. Intézkedési javaslat /A. Intézkedési javaslat /B. Intézkedési javaslat /C. Intézkedési javaslat... 29

3 Bevezetés és kapcsolódás a szakmai programhoz Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az ÁROP-1.A számú szervezetfejlesztési konstrukció keretében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálatát, fejlesztése program megvalósítására kapott lehetőséget és európai uniós támogatást. A szervezetfejlesztési program keretén belül jelen tanulmány a III. Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly programelemhez tartozik, melynek szakmai programját a támogatott pályázat mellékletét képező szakmai koncepció foglalja össze. Elvégzett tevékenységek összefoglalása A Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly területen végzett tanácsadási munka teljes folyamatát beleértve a DMJV Önkormányzata és a tanácsadó által végzett tevékenységeket a következő ábra foglalja össze szemléletesen. Az ábra célja az elvégzett feladatok áttekintése mellett, hogy módszertanilag el tudjuk helyezni jelen dokumentumot a tanácsadás teljes folyamatában. Vezetői konzultációk 2 alkalommal A szakasz I. A szakasz II. Tanácsadás Koncepció beágyazása Interaktív szemináriumok 2 alkalommal A szakasz III.

4 Tanácsadás "A" tanácsadói dokumentum elkészítése A szakasz IV. B szakasz Célfeladat "B" dokumentum elkészítése Tanácsadás "C" tanácsadói dokumentum elkészítése C szakasz A C tanulmány szerepe a tanácsadási folyamatban Amint a tanácsadási folyamat és az elvégzett munka áttekintéséből egyértelmű, jelen C tanulmány a Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly témában végzett tanácsadás záró momentuma. A C tanulmány részét képezi egyrészt a helyzetfeltáró elemzés kiegészítése azon információkkal, amelyeket a tanácsadó az A tanulmány óta eltelt tanácsadási tevékenység keretében szerzett, és amelyek a korábbi tanácsadói dokumentumokban még nem szerepeltek. Ezeket az információkat elsősorban a Debreceni Intézményműködtető Központra vonatkozó komplex SWOT elemzésben szerepeltetjük. A tanulmány legfontosabb szerepe azonban, hogy a teljes fejlesztési folyamat során gyűjtött információkat kontextusba helyezze, kiemelten összekapcsolja a szervezetfejlesztési projekttel szemben támasztott külső és belső elvárásokkal, és megmutassa a megvalósításra tervezett intézkedések kereszt-összefüggéseit ezen tényezőkkel. A C tanácsadási dokumentumban szereplő javaslatok forrásai az A és B tanulmányok; a korábban megfogalmazott javaslatok közül a C tanulmányban

5 azokat szerepeltettük, amelyeket DMJV Önkormányzata megvalósításra tervez. Minden megvalósításra kiválasztott javaslatot rendszerbe helyeztünk és feltérképeztük a következő tényezőket az intézkedési javaslat vonatkozásában: kapcsolódási pontok a pályázati kiírás által megfogalmazott célkitűzésekhez ( hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opciói ) kapcsolódási pontok DMJV Önkormányzatának szakmai koncepciójában megfogalmazott célkitűzésekkel kapcsolódás fenntarthatósági szempontokkal kapcsolódás a Magyary Programmal Tanulmány "A" Tanulmány "B" Tanácsadó értékelése Tanulmány "C" kapcsolódás a SWOT elemzés során feltárt belső- és külső tényezőkkel Minden intézkedési javaslatra vonatkozóan megfogalmaztunk tanácsadói véleményt, illetve kitértünk a bevezetés sikerességét esetlegesen érintő főbb kockázatokra, és felvázoltuk a kockázatok csökkentésének vagy a kockázati esemény elhárításának lehetséges módozatait.

6 A módszertan ismertetése Helyzetfeltárási módszertan A SWOT elemzés a nemzetközi gyakorlatban mind a mai napig népszerű elemzési eszköz, amely bár gyakori alkalmazása miatt akár felszínesnek is tűnhet, reális és legfőképp megvalósítható stratégiák megalkotására alkalmas. A SWOT elemzéssel lehetőségünk van feltérképezni egy piac, iparág, üzlet, termék, szolgáltatás, vagy éppen egy önkormányzat bizonyos szempont szerinti életképességét, illetve megismerhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból. SWOT elemzés készítésekor kiemelten fontos, hogy felismerjük: a feltárt erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek milyen összefüggésben állnak a már

7 kialakított, illetve kialakítandó stratégiával. Munkánk során a SWOT elemzés módszerét a fejlesztési javaslatok megalapozására használtuk. A stratégia alkotás során említésre méltó nézőpont a külső és belső jellemzők elkülönítése. Ebben az értelmezésben belsőnek minden olyan tulajdonságot tekintünk, amely Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a vizsgálatba bevont intézményeinek sajátja; ezekre a tényezőkre úgy tekintünk, mint amikre DMJV Önkormányzata közvetlen ráhatással bír. Ebből adódik, hogy a taktikai és stratégiai cselekvések kialakítása során ezek a tényezők képezik az önkormányzat sokszor legerősebb beavatkozási pontjait. A fejlesztendők esetén a fejlesztés a gyengeségek kiküszöbölésében jelenhet meg, míg a meglévő erősségek belső támaszként, erőforrásként működhetnek a szervezeti változás megvalósítása során. A megszokottól való eltérés, az új stratégiák életbe léptetése ugyanis mindig kisebb-nagyobb változással jár, és mivel a sikeres változtatás egy szervezet számára szinte sosem egyszerű a célok megvalósításához feltétlen javasoljuk figyelemmel kísérni azon belsőerősségeket, amik segítő erőként működhetnek egy változás megvalósítása során. A tapasztalat szerint könnyebbnek bizonyulnak ugyanis azok a változtatások, amelyeknél meglévő erősségekre támaszkodhatunk. A külső tényezőket is DMJV Önkormányzatának ráhatása alapján különítjük el: Külsőnek azokat a jellemzőket szemléljük, amelyek az önkormányzat környezetében helyezkednek el, és amelyekre az önkormányzat közvetlen ráhatást általában nem érzékel. Míg a külső tényezők ebből adódóan nem jelentenek közvetlen beavatkozási pontot, rámutathatnak a beavatkozás kívánatos irányára: megmutatják, hogy milyen lehetőségek jelentkeznek, azaz melyik irányba fejlesztve számíthatunk a legjobb eredményre. A veszélyek vagy fenyegetések pedig megmutatják, hogy melyek azok a lehetséges, valószínű vagy már jelen lévő történések, amelyek kivédéséért a szervezetnek célszerű aktívan tennie.

8 Magyary Program 12.0 kapcsolódása a tanácsadási folyamathoz Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett a Magyary Program célkitűzéseinek gyakorlatba ültetése mellett, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a és évben az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében megvalósított Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése projekt azóta is a Magyary Program hivatalos weboldalán közzétett szervezetfejlesztési jó gyakorlatok között szerepel. Ehhez illeszkedően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen program keretében is fontosnak tartja, hogy biztosítsa a megvalósuló szervezetfejlesztési akciópontok illeszkedését a Magyary Programhoz. Az illeszkedés módját jelen fejezetben, illetve az intézkedési terv táblákban mutatjuk be. A Magyary Program 11.0 és 12.0 egyaránt megfogalmaz négy beavatkozási területet szervezet, feladat, eljárás és személyzet amelyekhez mind a pályázati kiírás, mind DMJV Önkormányzatának szakmai koncepciója, Szervezet Eljárás A Magyary Program beavatkozási területei Feladat Személyzet mind a szervezetfejlesztési folyamat megvalósulása illeszkednek. Jelen tanácsadási terület, további két tanácsadási területtel egyetemben ( Étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozás és Új feladat-ellátási rend: hatékonyság- és költségelemzés, átvilágítás, működési modellezés ) a feladat beavatkozási területhez kapcsolódik. A Magyary Program megfogalmazása szerint az állami működés elemi egysége a feladat. A feladatnak a közigazgatásban szemben más szervezeti működéssel minden esetben van, kell hogy legyen jogilag beazonosított forrása, amely az

9 adott feladat végrehajtását kötelezővé teszi a közigazgatás személyzete számára., nyilatkozik a Magyary Program Nincs ez másképp a jelen elemzésben helyet kapó DMJV Önkormányzat által ellátott feladatokkal sem. A Magyary Program 12.0 kilenc pontban foglalja össze azon elterjedt közigazgatási gyengeségeket, amelyek a Magyary Program megfogalmazása szerint nem a rossz célkitűzésből, vagy éppen emberi mulasztásból fakadnak, hanem szinte kivétel nélkül az ország és a közigazgatás teljesítőképességének korlátos voltára vezethetők vissza. A fejlesztési opciók kidolgozása és a prioritások kialakítása, a fejlesztési lehetőségek rangsorolása, valamint a megvalósításra kijelölt fejlesztések kiválasztása során szem előtt tartottuk a Magyary Programban megfogalmazott közigazgatási gyengeségek által kijelölt fejlesztési területekhez való illeszkedést; Debrecen Megyei Jogú Város célkitűzése, hogy élen járjon a felsorolt gyengeségek leküzdésében, a gyengeségek mögötti gyökér-okok azonosításában és ezekre válaszként jó gyakorlatok kialakításában.

10 Debreceni Intézményműködtető Központ (DIM) SWOT elemzése A Debreceni Intézményműködtető Központ vonatkozásában a költségvetési egyensúly és gazdasági fenntarthatóság aspektusából elvégzett SWOT típusú elemzés az alábbiakban kerül részletezésre. A következő táblázatok részletesen tartalmazzák az interaktív szemináriumok során feltárt erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és fenyegetettségeket. Az elemzés során a lehetőségeket és fenyegetéseket nem korlátoztuk a szigorúan vett környezeti tényezőkre. Erősségek (Debreceni Intézményműködtető Központ) A Debreceni Intézményműködtető Központ létrejöttével a korábbi folyamatokhoz képest jóval gyorsabban történik egy-egy probléma megoldása. A jelenlévő munkatársak egy iskolai intézményben történő dugulást hoztak fel példának, melyet a központ műszaki munkatársai gyors beavatkozással megoldottak. A térítési díjak csoportos beszedési megbízással történő beszedése sokkal alacsonyabb adminisztrációs terhekkel jár, mint a készpénzes beszedés. Erősségnek tekinthető, hogy az étkeztetés térítési díjainak 20%-a már csoportos beszedési megbízással (továbbiakban néhol rövidítve: CSBM) érkezik, ami adminisztrációs terheket vesz le a munkatársak válláról. A Debreceni Intézményműködtető Központ megvalósította az intézményekben a szelektív hulladékgyűjtést, csökkentve ezzel a szemétszállítás költségeit.

11 Erősségek (folytatás) (Debreceni Intézményműködtető Központ) A Debreceni Intézményműködtető Központnak sikerült a vagyongazdálkodási folyamatokon is javítani, azokat erősebb kontroll alá helyeznie. A bevételek jelentős részét adó terembérleti folyamatokat és kollégiumi szállásadási folyamatokat sikerült központosítani. Új árazási politikával, portaszolgálattal, központi és szúrópróbaszerű ellenőrzéssel maximalizálják a bevételeket és szorítják vissza az esetleges viszszaéléseket. A DIM működteti a következő intézményeket: DMJV Idősek Háza, DMJV Városi Szociális Szolgálat, DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye, DMJV Gyermekvédelmi Intézménye és DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központ. Az adatok központi nyilvántartásának köszönhetően sokkal átláthatóbb lett az intézmények irányítása, az egységes döntéshozás pozitívan járul hozzá a gazdasági fenntarthatóság megteremtéséhez és költségvetési egyensúly javításához. A központosított pénzügyi osztálynak köszönhetően javult a fizetési morál. Korábban rendszeresen előfordult, hogy az intézmények késve tudták csak a közüzemi számláikat kifizetni, addicionális kamatköltségeket, behajtási költségeket okozva maguknak. A központosított pénzügyi ügyintézés miatt a kifizetések mindig határidőre megtörténnek.

12 Gyengeségek (Debreceni Intézményműködtető Központ) A május 1. napján a évi CXC. törvényre tekintettel alapított Debreceni Intézményműködtető Központ DMJV Önkormányzatának intézményei közül mind a mai napig rendkívül fiatal intézménynek számít. A DIM alapítása komplex munkaszervezést igényelt a kezdetekben, valamint az azóta eltelt időszakban is több alkalommal munkaügyi átszervezésre volt szükség annak érdekében, hogy a DIM megfelelő eredményességgel láthassa el a jogszabályilag meghatározott feladatait. Mindezzel kapcsolatban a DIM fejlesztendő területei között indokolt említeni, hogy folyamatok megszervezése, átszervezése által okozott változási állapot miatt esetenként nehézségekbe ütközik a határidők tartása. A rezsiköltségekkel kapcsolatban a Debreceni Intézményműködtető Központhoz jelenleg számla érkezik havonta (többségében az intézmények közműszámlái, egymástól elkülönülten). Ezeket a számlákat a DIM tételesen, külön-külön egyenlíti ki, jelentős bankköltségeket felvállalva. Hatékonyabb lenne a működés, ha ezeket a költségeket összevonva, egy összegben fizetné ki a központ, szállítónkénti bontásban. A tanácsadási folyamat során elhangzottak alapján problémák merülnek fel a térítési díjak kedvezményei kapcsán. A Debreceni Intézményműködtető Központ esetenként túl későn értesül a kedvezmények mértékéről, ami miatt hónapokat csúszhat egy-egy új kedvezményszint bevezetése, plusz terheket róva ezzel a munkatársakra,

13 akik sokszor visszamenőlegesen kell, hogy módosításokat hajtsanak végre. A Debreceni Intézményműködtető Központ saját dolgozói létszáma mintegy 550 fő,amivel a DIM Debrecen egyik legnagyobb intézménye. Ugyanakkor nem kerültek bevezetésre a munkatársak teljesítményét mérő és értékelő folyamatok, vagy erre a célra kialakított rendszerek. A folyamatok hiánya a dolgozók teljesítményének objektív értékelésében nehézségeket okozhat, és a munkatársak alulmotiváltságához vezethet. Lehetőségek (Debreceni Intézményműködtető Központ) Az internet alapú étkeztetési rendszert csak adminisztrációs célokra használja a DIM, tervezésre egyelőre nem. Mivel a rendszer alkalmas az étkeztetés tervezésére is, használatával pontosabban tudnák a mennyiségeket meghatározni, kevesebb lenne a maradék, hatékonyabb lenne az étkeztetés, ezzel csökkennének a költségek. Amint az erősségeknél említettük, a térítési díjak 20%-a már csoportos beszedéssel érkezik. Ugyanakkor az is egyértelművé vált, hogy az érintettek nagy aránya nem tud erről a lehetőségről. Ha a Debreceni Intézményműködtető Központ aktívabban kommunikálná a csoportos beszedési megbízás lehetőségét, valószínűleg jóval többen vennék igénybe ezt a lehetőséget, mivel ez a megoldás mindkét félnek könynyebbséget jelent.

14 Az egyes intézményekben a hulladékot már szelektíven gyűjtik, ugyanakkor a komposztálást egyelőre még nem valósították meg. A komposztot jelenleg az AKSD szállítja el és hasznosítja, térítés ellenében. A tárgyi eszköz és karbantartási anyagok kezelése nem központilag történik. Ha az intézmények üzemeltetéséhez szükséges karbantartási anyagokat és tárgyi eszközöket központilag kezelnék, pontosabb vezetői kontrollt lehetne gyakorolni ezek felett. A mai banki rendszerek lehetővé és elérhetővé teszik az étkezési díjak csoportos beszedési megbízással, valamint bankkártyával (hitelkártya, folyószámlához kapcsolódó debit kártya, stb.) történő kiegyenlítését. A jelenlegi befizetések jelentős része készpénzben történik, ami jelentős adminisztrációval és készpénzkezelési költségekkel jár. Amennyiben kártyás fizetésre is lenne lehetőség, ezek az adminisztrációs és készpénzkezelési terhek csökkennének. Lehetőséget képvisel, hogy a térítési díjak befizetése az ellátottak oldaláról is időráfordítást igényel, amit egyes ellátottak szívesen csökkentenének. Jelenleg nincs aktívan ösztönözve a térítési díjak hoszszabb időszakra történő előre fizetése. A térítési díjak hosszú távú befizetésének ösztönzésével a Debreceni Intézményműködtető Központ térítési díjakkal kapcsolatos adminisztrációs terhei nagymértékben csökkennének, míg egyszerre a társadalmi és gazdasági fenntarthatóság szempontjaihoz is hozzájárulhatna ez az elmozdulás.

15 Fenyegetettségek (Debreceni Intézményműködtető Központ) A Debreceni Intézményműködtető Központnak január 1. óta új, központilag biztosított számviteli programot kell használnia. Az interaktív szemináriumon elhangzott, hogy még mindig a régi szoftvert használják, mert nem kaptak megfelelő tréninget az új alkalmazás kapcsán. Emiatt fennáll a veszélye annak, hogy nehézkesen, lassan, időigényesen fogják csak tudni pótolni a számviteli teendőket az új szoftverben. A Debreceni Intézményműködtető Központ valamennyi intézményével együtt 7,2 milliárd forintnyi finanszírozási igénnyel bír, melynek egy része a rezsifogyasztás május 1. után a működtetett intézmények rezsifogyasztása a Debreceni Intézményműködtető Központhoz kerül számlázásra. Ugyanakkor sok olyan almérő van, ahol a közműszerződések nem tisztázottak, nem tudják ellenőrizni, hogy egy-egy számla tételei hova tartoznak. A következő oldalakon összefoglalva ábrázoljuk a tanácsadás teljes folyamata során DMJVÖ SWOT, DIM SWOT, egyéb helyzetelemzés feltárt szervezeti erősségeket, gyengeségeket, valamint szervezeti és környezeti lehetőségeket és veszélyeket.

16 A helyzetfeltárás összefoglalása (DIM) Erősségek Gyengeségek E1 Gyors problémamegoldás (DIM) E2Megoldott térítési díjak CSBM-al történő fizetése (DIM) E3Szelektív hulladékgyűjtés az intézményekben (DIM) E4Kontrollált bevételteremtés (DIM) W1 Határidők betartása, munkaügyi átszervezések (DIM) W2Közműszámlák tételenkénti kiegyenlítése (DIM) W3Hiányoznak a teljesítményértékelő folyamatok (DIM) W4Térítési díjkedvezmények utólag történő kezelése (DIM) E5Adatok központi nyilvántartása (DIM) E6Központosított pénzügyi ügyintézés (DIM) Lehetőségek O1 Étkeztetési rendszer használata tervezési célokra (DIM) O2 Térítési díjakcsbm-es lehetőségének terjesztése (DIM) Fenyegetettségek T1 Központi számviteli szoftvert nem használják (DIM) T2Tisztázatlan közüzemi almérők (DIM) O3 Komposztálás megvalósítása (DIM) O4 Anyagok és eszközök központi kezelése (DIM) O5 Térítési díjak bankkártyával történő fizetése (DIM) O6 Térítési díjak hosszabb távra történő beszedése (DIM)

17 A helyzetfeltárás összefoglalása (DMJVÖ) Erősségek Gyengeségek E6 Élenjáró gazdálkodási stratégia (DMJVÖ) E7Folyamatosan fejlődő infrastruktúra (DMJVÖ) E8Sikeres nagyberuházások (DMJVÖ) E9Pályázatok sikeres megvalósítása (DMJVÖ) W5Lassú és nehézkes önkormányzati kommunikáció (DMJVÖ) W6Túlnyomó részben papír alapú ügyintézés (DMJVÖ) W7Határidők nehézkes betartása (DMJVÖ) W8Részben sztenderdizálatlan folyamatok (DMJVÖ) Lehetőségek O7Pályázati források lehívása (DMJVÖ) O8 Hatékonyságjavulási lehetőségek a DIM esetében (DMJVÖ) Fenyegetettségek T3Folyamatosan növekvő üzemeltetési költségek (DMJVÖ) T4Kevés forrás a karbantartásra (DMJVÖ) T5Informatikai fejlesztések lemaradása (DMJVÖ)

18 A megvalósításra kiválasztott javaslatok fejlesztési koncepcióba helyezése 1. Intézkedési javaslat Intézkedési Javaslat megnevezése Melyik tanulmányban szerepelt először ( A és/vagy B ) Pályázati kiírás céljai közül melyekhez kapcsolódik DMJVÖ szakmai koncepció céljai közül melyekhez kapcsolódik Kapcsolódó fenntarthatósági területek Az önkormányzati ingatlanok értékesítési folyamata során az értékbecslői ártól való maximális eltérés lehetséges mértékének meghatározása. A tanulmány B tanulmány Középtáv Pazarlástól mentes gazdálkodás Helytállás szűkös anyagi körülmények között is Gazdasági fenntarthatóság Társadalmi fenntarthatóság Magyary Program 12.0-ban megfogalmazott közigazgatási gyengeségek közül melyiket fejlesztheti Kapcsolódás a SWOT elemzéshez Tanácsadó értékelése Hiányos mérési és statisztikai rendszer Nem elég gyors eljárások Közvetlenül nem kapcsolódik a SWOT elemzés során kiemelt tényezőkhöz. Támogatjuk a javaslat megvalósítását.a javasolt módszer kialakítása javítja az ingatlanok forgási sebességét, ezáltal növeli a hatékonyságot. Társadalmi fenntarthatóság szempontjából is kedvezően értékelendő a javaslat, miután a társadalom egészére vetítve egy ingatlan értéke akkor magasabb, ha az in-

19 gatlan használatban van, aminek egy új tulajdonos esetén magasabb a valószínűsége. Megvalósítás során esetlegesen felmerülő kockázatok, akadályok Tanácsadó javaslata A megvalósítás eredményességét nagyban befolyásolja, hogy az értékesítési ártól való maximális eltérés számítása milyen szemléletben, milyen tényezők figyelembe vételével történik. Az optimálistól eltérő döntéshez vezethet, ha nem minden költséget vesznek figyelembe, így a mérőszám nem megfelelő számítása kockázatot jelent a javaslat megvalósításából származó eredményre nézve. Javasoljuk, hogy az értékesítési ártól való maximális eltérés alapjának számításakor az egyes ingatlanok egyéves fenntartásának és értékcsökkenésének összes költségét, továbbá a haszonáldozat költségét is vegyék figyelembe. A megfelelő mérőszámok kialakítása javulást jelent a Magyary Program által megfogalmazott, a megfelelő mérési rendszerre vonatkozó területen is. 2. Intézkedési javaslat Intézkedési Javaslat megnevezése Melyik tanulmányban szerepelt először ( A és/vagy B ) Pályázati kiírás céljai közül melyekhez kapcsolódik DMJVÖ szakmai koncepció céljai közül melyekhez kapcsolódik Kapcsolódó fenntarthatósági területek Több intézményi felújításra történő ajánlatkérés összevonása annak érdekében, hogy összességébenkedvezőbb ajánlatok érkezzenek az Önkormányzathoz a felújítások kapcsán. B tanulmány Középtáv Pazarlástól mentes gazdálkodás Gazdasági fenntarthatóság

20 Kapcsolódás a Magyary Program célkitűzéseivel Kapcsolódás a SWOT elemzéshez Közvetlenül kapcsolódik a Magyary Program célkitűzéséhez, a hatékony nemzeti közigazgatás megteremtéséhez. A hatékonyság fogalmán belül kiemelten, de nem csak, a gazdaságosság fogalmához kapcsolódik. Nincs közvetlen kapcsolódás Tanácsadó értékelése Támogatjuk a javaslat megvalósítását. A javasolt módszer bevezetése összességében csökkentené a felújítások költségeit, amely megtakarított összeg az önkormányzat gazdálkodásában költségcsökkentő tényezőként jelenik meg. Megvalósítás során esetlegesen felmerülő kockázatok, akadályok Kockázatként merül fel, hogy egy az ajánlati árak csökkenése miatt a felújítási munkálatok minősége elmarad a várakozásoktól. Kockázatként merül fel továbbá, hogy a csoportos ajánlatkérés lassíthatja a felújítások megvalósulását. Tanácsadó javaslata Javasoljuk, hogy az összevont felújításra vonatkozó közbeszerzési eljárások kiírásakor, illetve a kapcsolódó felújítási munkák lebonyolításakor a DMJV Önkormányzata különös figyelmet fordítson a minőségi elvárások megfogalmazására, illetve ezek visszamérésére. A felújítási folyamat megfelelő sebessége a döntéstől az megvalósításig eltelő idő alacsonyan tartása gondosan kidolgozott folyamatok és eljárások által biztosítható. A folyamat elnyúlása nem szükségszerű, csupán kockázati tényező. 3. Intézkedési javaslat Intézkedési Javaslat megnevezése A központosított közbeszerzési rendszerhez történő csatlakozás lehetőségének vizsgálata minden intézmény, de különösen a Debreceni Intézményműködtető Központ esetében.

21 Melyik tanulmányban szerepelt először ( A és/vagy B ) Pályázati kiírás céljai közül melyekhez kapcsolódik DMJVÖ szakmai koncepció céljai közül melyekhez kapcsolódik Kapcsolódó fenntarthatósági területek Magyary Program 12.0-ban megfogalmazott közigazgatási gyengeségek közül melyiket fejlesztheti B tanulmány Középtáv Átlátható működés és struktúra Gazdasági fenntarthatóság Közvetlenül kapcsolódik a Magyary Program célkitűzéséhez, a hatékony nemzeti közigazgatás megteremtéséhez. A hatékonyság fogalmán belül kiemelten, de nem csak, a gazdaságosság fogalmához kapcsolódik. Emellett közvetetten kapcsolódik a következő közigazgatási gyengeség Hiányos mérési és statisztikai rendszer fejlesztéséhez: Kapcsolódás a SWOT elemzés során feltárt E5 Adatok központi nyilvántartása (DIM) belső- és külső tényezőkkel Tanácsadó értékelése Támogatjuk a javaslat megvalósítását. A központosított közbeszerzési rendszerhez való csatlakozás összességében csökkentené a beszerzések költségeit, valamint a beszerzési idő sok esetben lerövidülne. A rendszerhez való csatlakozás előkészítő munkájához kapcsolódik, hogy DMJV Önkormányzata jobban áttekinthető gazdaságossági mérőszámokat alakítana ki, amelyeket további vezetői Megvalósítás során esetlegesen felmerülő kockázatok, akadályok Tanácsadó javaslata döntések megalapozására is használhat. Kockázatként merül fel továbbá, hogy a központosított közbeszerzés csökkenti a helyi vállalkozók bevonásának lehetőségét. Javasoljuk, hogy DMJV Önkormányzata a megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítson a Magyary Program el-

22 mélyülő hatékonyság fogalmán belül a hatásosság és a rugalmasság, biztonságosság felügyeletére. Javasoljuk, hogy az egyes költségtételek beszerzésére vonatkozó döntés a helyi magyar vállalkozókkal való hosszú kapcsolatot is vegye figyelembe. 4. Intézkedési javaslat Intézkedési Javaslat megnevezése Melyik tanulmányban szerepelt először ( A és/vagy B ) Pályázati kiírás céljai közül melyekhez kapcsolódik DMJVÖ szakmai koncepció céljai közül melyekhez kapcsolódik Kapcsolódó fenntarthatósági területek Az Önkormányzat és valamennyi intézmény esetében a határozatlan időre kötött szerződések felülvizsgálata és a kedvezőtlennek minősülő szerződések esetén azok felbontása. B tanulmány Rövidtáv Átlátható működés és struktúra Pazarlástól mentes gazdálkodás Gazdasági fenntarthatóság Magyary Program 12.0-ban megfogalmazott közigazgatási gyengeségek közül melyiket fejlesztheti Kapcsolódás a SWOT elemzés során feltárt belső- és külső tényezőkkel A Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata tanácsadási feladathoz tartozik, amely a Magyary Program szervezet beavatkozási területéhez kapcsolódik. T3 Folyamatosan növekvő üzemeltetési költségek (DMJVÖ) Tanácsadó értékelése Támogatjuk a javaslat megvalósítását. A határozatlan időre kötött szerződések felülvizsgálata egyértelműen célozza a pazarlástól mentes gazdálkodás megszűntetését, illetve átláthatóbbá teszi a működést. Megvalósítás során A teljes szerződéses állomány átvilágítása egy nagy vo-

23 esetlegesen felmerülő kockázatok, akadályok lumenű feladat, így megemelkedett egyszeri költségekkel, illetve emberi erőforrás szükséglettel járhat. Ezek miatt fennáll annak a kockázata, hogy a folyamat megakad, vagy a feladat miatt más feladatok határideje kerül veszélybe. Kockázatot jelenthet egy-egy szerződés felbontása során, hogy míg a megtapasztalt szolgáltatóval már összeszokott DMJV Önkormányzata, az új szolgáltató bizonytalanságot jelenthet, amely magasabb, amennyiben egyszerre több vagy akár nagyszámú új szolgáltatóval is elkezd a DMJV Önkormányzata dolgozni. Tanácsadó javaslata Javasoljuk, hogy a szerződéses állomány átvilágítása ne csupán egy egyszeri feladatvégzés legyen, hanem egyben a most elvégzett munka során teremtse meg DMJV Önkormányzata annak módszertani alapjait is, hogy a szerződéses állomány felügyelete folyamatossá válhasson, ésszerű munkateher mellett. Ez a szerződésgazdák kijelölése, a megfelelő értékelési folyamatok és értékelési sablonok kialakításával, és kiválasztott adatok elektronizálásával történhet meg hatékonyan. Javasoljuk továbbá, hogy a szerződések esetleges felbontása előtt gondosan mérlegeljék a felbontás következményeit, és mindig készüljön worstcasescenario. 5/A.és B. Intézkedési javaslat Intézkedési Javaslat megnevezése Melyik tanulmányban szerepelt először ( A és/vagy B ) Pályázati kiírás céljai Intézmények közötti kommunikáció, valamint a polgármesteri hivatal és az intézmények közötti kommunikáció során a papír alapú kommunikáció megszűntetése, helyette elektronikus levél alkalmazása. A tanulmány B tanulmány Rövidtáv

24 közül melyekhez kapcsolódik DMJVÖ szakmai koncepció céljai közül melyekhez kapcsolódik Kapcsolódó fenntarthatósági területek Átlátható működés és struktúra Pazarlástól mentes gazdálkodás Gazdasági fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Magyary Program 12.0-ban megfogalmazott közigazgatási gyengeségek közül melyiket fejlesztheti Kapcsolódás a SWOT elemzés során feltárt belső- és külső tényezőkkel Túlterhelés miatti határidőcsúszások Fejlett eszközök lassú bevezethetősége Nem elég gyors eljárások W6 Túlnyomó részben papír alapú ügyintézés (DMJVÖ) W7 Határidők nehézkes betartása (DMJVÖ) W5 Lassú és nehézkes kommunikáció (DMJVÖ) T5 Informatikai fejlesztések lemaradása (DMJVÖ) Tanácsadó értékelése Támogatjuk a javaslat megvalósítását. A papír alapú kommunikáció elektronikusra cserélése nagyban hozzájárul a folyamatok felgyorsulásához, illetve a nyomtatási, papír és postaköltségek csökkenéséhez. A javaslat gyakorlatba ültetése a gazdálkodás fenntarthatósága mellett a környezeti fenntarthatóságot is javítja, illetve egyszerre több jelenlegi fejlesztendő kiküszöböléséhez is hozzájárul, illetve szorosan kapcsolódik a Magyary Program célkitűzéseihez is. Megvalósítás során Az elektronikus kommunikáció hitelesítése, tárolása, visz-

25 esetlegesen felmerülő kockázatok, akadályok szakereshetősége, titkosítása olyan kérdéseket vet fel, melyeket megnyugtatóan meg kell oldani ahhoz, hogy a javaslatot eredményesen meg lehessen valósítani. Kockázatot jelent a megvalósítás során, hogy a kommunikációs szokások változtatása csak úgy, mint minden szervezeti változás több időt vehet igénybe, több rejtett ellenállásba, félelembe ütközhet, mint amennyire számítanánk. Tanácsadó javaslata Javasoljuk, hogy a folyamatok kialakításakor az Önkormányzat vonjon be szakértőket annak érdekében, hogy a papír alapú kommunikáció elektronikusra cserélése során az átállás kockázatát a minimálisra csökkentsék, illetve az érintettek számára megnyugtató válaszokat tudjanak adni a jogosan felvetődő kérdésekre. 5/C. Intézkedési javaslat Intézkedési Javaslat megnevezése Melyik tanulmányban szerepelt először ( A és/vagy B ) Pályázati kiírás céljai közül melyekhez kapcsolódik DMJVÖ szakmai koncepció céljai közül melyekhez kapcsolódik Kapcsolódó fenntarthatósági területek A polgármesteri hivatalnál a pénzügyi ellenjegyzés céljára elegendő, ha a szervezeti egységek a szerződések mindössze egyetlen példányát juttatják el, a jelenlegi 4-5 példány helyett. B tanulmány Rövidtáv Pazarlástól mentes gazdálkodás Indokolatlan párhuzamosságok megszüntetése Gazdasági fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖLTSÉGCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A KÖLTSÉGCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly BESZÁMOLÓ A KÖLTSÉGCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÁROP-1.A.5-2013 Államreform Operatív Program Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány

A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és Költségvetési egyensúly Dokumentum (kapcsolódó indikátor): A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány Interaktív Szeminárium 1. alkalom ÁROP-1.A.5-2013

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Döntés az Államreform Operatív Program

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Szervezeti és működési audit

Szervezeti és működési audit Szervezeti és működési audit LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Szervezeti és működési audit A gazdasági környezet

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE 2009. október A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Intézményirányítási modell. Kistelek Város Önkormányzata

Intézményirányítási modell. Kistelek Város Önkormányzata Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint

Részletesebben

Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók bevezetéséről

Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók bevezetéséről Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és opciók bevezetéséről Megbízó Cím Piliscsaba Város Önkormányzata Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és opciók bevezetéséről Változat v1.0 MultiContact Consulting

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA A Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda létrejötte a Szabó és Társai Ügyvédi Irodára vezethető vissza, amelyet Szabó Tamás

Részletesebben

Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n

Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n Szervezetfejlesztési alprojekt az SZTE-n 2014. május 14. Dr. Majó Zoltán SZTE gazdasági és műszaki főigazgató Dr. Túróczi Imre rektor Szolnoki Főiskola High Level Design Magas szintű rendszerkoncepció

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele

Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele Tisztelt Fémiparos Társunk! Ajánlom szíves figyelmükbe a csatolt sajtószemlét. Dorog, 2015. szeptember 2. Üdvözlettel: Szűcs György Elnök OFI Elavult technikával

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a létszám alapján kkv

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0088 kódszámú pályázat keretében.

Püspökladány Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0088 kódszámú pályázat keretében. Püspökladány Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0088 kódszámú pályázat keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/36 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Tudásmegosztás. Balatonboglár Önkormányzata

Tudásmegosztás. Balatonboglár Önkormányzata Tudásmegosztás ÁROP-1.A.5-2013. Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára Balatonboglár Önkormányzata 1 Tartalom A dokumentum

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

SOA Start.... és összeáll, ami összetett

SOA Start.... és összeáll, ami összetett Start... és összeáll, ami összetett Start szolgáltatások A egy olyan IT-stratégia, mely a teljes vállalat mûködésére hatással van. A stratégia támogatására már több eszköz ESB, BPM, Registry is rendelkezésre

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE Mi az üzleti tervezés A józan ész diadala az önámítás felett A tervezés tisztán matematika Nagy számok törvénye Egy egész szám felírható néhány

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata HATÉKONYABB MŰKÖDÉSRE IRÁNYULÓ SZERVEZETI JAVASLATOK Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0 ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI

Részletesebben

HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK?

HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK? HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK? "Aki azt akarja, hogy az egyház maradjon meg olyannak, amilyen, az nem akarja, hogy az egyház megmaradjon. (K.D.) 36302286015, www.egyhazmenedzsment.ewk.hu

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával

ÁROP-1.A.2/B. Döntésünk alapján a pályázat sikeres megvalósításával ÁROP-1.A.2/B Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2008. júliusában már a legelső szakaszban benyújtotta projektjavaslatát az ÁROP-1.A.2/B kódszámú A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című EU-s

Részletesebben

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra J a v a s l a t pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása. Háttéranyag

FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása. Háttéranyag FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Háttéranyag 1. A projekt adatai Projekt megnevezése: A fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Magyarországon Operatív program neve:

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

ÁFA TANÁCSADÁS. ARKCONSULTING Kft.

ÁFA TANÁCSADÁS. ARKCONSULTING Kft. ÁFA TANÁCSADÁS Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó 2014 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ A hozzáadottértékadó az egyik legfontosabb adónem, mely az összes EUtagállamban, illetve a világ számos országában

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Egyik fő feladatunk továbbra is az Integrálthoz tartozó önállóan működő intézmények gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása. Feladataink

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV AKCIÓTERV a SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMYÁNYZATA által végrehajtott kötvény kibocsátásból a RAIFFEISEN BANK Zrt.-nél óvadékban lévő pénzösszegek kiengedéséhez szükséges önkormányzati program megvalósítására

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

A PROJEKT HATÁSÁRA NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKAFOLYAMATAINAK ÁTALAKULÁSA

A PROJEKT HATÁSÁRA NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKAFOLYAMATAINAK ÁTALAKULÁSA A PROJEKT HATÁSÁRA NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKAFOLYAMATAINAK ÁTALAKULÁSA A JAVASOLT VÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSRE A PÁLYÁZATTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT CÉLOK Az

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Vállalati tanácsadás program a Dél-alföldi régióban

Vállalati tanácsadás program a Dél-alföldi régióban Vállalati tanácsadás program a Dél-alföldi régióban Vállalati tanácsadás program A program lebonyolítására létrejött a KAVOSZ Konzorcium. A nyertes konzorcium tagjai : akavosz Zrt., a Vállalkozók és Munkáltatók

Részletesebben

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál A projekt eredményeinek összefoglalása

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál A projekt eredményeinek összefoglalása ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál ÁROP-3.A.2-2013-2013-0038 Szervezetfejlesztés Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatánál A projekt eredményeinek

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

Leggyakrabban felmerülő kérdések:

Leggyakrabban felmerülő kérdések: 1. Jobban koordinált tevékenységek 2. Meghatározza a várható fejlődést 3. Növeli a szervezet változásra való felkészültségét 4. Minimalizálja az előre nem látható eseményeket 5. Redukálja a konfliktusokat

Részletesebben

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft.

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások Előadó: Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Egymásra épülő üzletágaink Finanszírozási tanácsadás Projektmenedzsment

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

E-számlázás gyakorlati aspektusai. RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

E-számlázás gyakorlati aspektusai. RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. E-számlázás gyakorlati aspektusai RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Veszélyes dolog a jövő, szünet nélkül azzal fenyeget, hogy bekövetkezik. Balla D. Károly E-számlázás mérföldkövei,

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybe

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére Tárgy: Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

ITIL alapú folyamat optimalizációs tapasztalatok

ITIL alapú folyamat optimalizációs tapasztalatok ITIL alapú folyamat optimalizációs tapasztalatok Berky Szabolcs vezető tanácsadó szabolcs.berky@stratis.hu A Stratisról dióhéjban 1998 2008: 10 éve vagyunk a tanácsadási piacon Független, tisztán magyar

Részletesebben

IT biztonsági szolgáltatás csomag. ISO 9001:2000 TÜV ID: 9105043379 Simplexion Informatikai Kft., 1094 Budapest, Tompa utca 11, 3. emelet 24.

IT biztonsági szolgáltatás csomag. ISO 9001:2000 TÜV ID: 9105043379 Simplexion Informatikai Kft., 1094 Budapest, Tompa utca 11, 3. emelet 24. IT biztonsági Vezetői összefoglaló Jelen dokumentumban foglaltuk össze IT biztonsági portfóliónk azon legfontosabb elemeit. A szolgáltatás portfólió összeállításánál alkalmazott legfontosabb szempontunk

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE MI AZ ÜZLETI TERVEZÉS A józan ész diadala az önámítás felett A józan ész diadala az önámítás felett A TERVEZÉS TISZTÁN MATEMATIKA Nagy számok

Részletesebben

LEAN BESZERZÉS AZ ELMŰ-BEN. MLKBT 17. kongresszusa Balatonalmádi, 2009. november 12. Sámson Gergely

LEAN BESZERZÉS AZ ELMŰ-BEN. MLKBT 17. kongresszusa Balatonalmádi, 2009. november 12. Sámson Gergely LEAN BESZERZÉS AZ ELMŰ-BEN MLKBT 17. kongresszusa Balatonalmádi, 2009. november 12. Sámson Gergely Áttekintés ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport, Beszerzési Ig. ELMŰ beszerzés fejlődése Lean beszerzés Fejlesztési

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybevehető)

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon. Felfalusi Péter, CEO

A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon. Felfalusi Péter, CEO A nem teljesítő hitelek helyzete a magyar piacon Felfalusi Péter, CEO A lakossági hitelportfolió alakulása Fedezett* 8 000 000 25,00% 7 000 000 6 000 000 20,00% 5 000 000 15,00% 4 000 000 3 000 000 10,00%

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA A Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda teljes körű jogi szolgáltatásokat nyújtó iroda, amelynek létrejötte a Szabó és Társai Ügyvédi Irodára vezethető vissza, amely

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

LIBRA: a programozott fejlődés

LIBRA: a programozott fejlődés www.mve.hu LIBRA: a programozott fejlődés Előadó: Galambosné Schuszter Anna Portfoliónk Kis- és Középvállalati rendszerek: LibraCom LIBRA3S LIBRA3S Standard Nagyvállalati rendszerek: LIBRA6i LIBRA6i spec.

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben