Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum: Tanácsadás: Összegző dokumentum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum: Tanácsadás: Összegző dokumentum"

Átírás

1 Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly Dokumentum: Tanácsadás: Összegző dokumentum ÁROP-1.A Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

2 Tartalomjegyzék Bevezetés és kapcsolódás a szakmai programhoz... 3 Elvégzett tevékenységek összefoglalása... 3 A C tanulmány szerepe a tanácsadási folyamatban... 4 A módszertan ismertetése... 6 Helyzetfeltárási módszertan... 6 Magyary Program 12.0 kapcsolódása a tanácsadási folyamathoz... 8 Debreceni Intézményműködtető Központ (DIM) SWOT elemzése A helyzetfeltárás összefoglalása (DIM) A helyzetfeltárás összefoglalása (DMJVÖ) A megvalósításra kiválasztott javaslatok fejlesztési koncepcióba helyezése Intézkedési javaslat Intézkedési javaslat Intézkedési javaslat Intézkedési javaslat /A. és B. Intézkedési javaslat /C. Intézkedési javaslat /A. Intézkedési javaslat /B. Intézkedési javaslat /C. Intézkedési javaslat... 29

3 Bevezetés és kapcsolódás a szakmai programhoz Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az ÁROP-1.A számú szervezetfejlesztési konstrukció keretében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálatát, fejlesztése program megvalósítására kapott lehetőséget és európai uniós támogatást. A szervezetfejlesztési program keretén belül jelen tanulmány a III. Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly programelemhez tartozik, melynek szakmai programját a támogatott pályázat mellékletét képező szakmai koncepció foglalja össze. Elvégzett tevékenységek összefoglalása A Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly területen végzett tanácsadási munka teljes folyamatát beleértve a DMJV Önkormányzata és a tanácsadó által végzett tevékenységeket a következő ábra foglalja össze szemléletesen. Az ábra célja az elvégzett feladatok áttekintése mellett, hogy módszertanilag el tudjuk helyezni jelen dokumentumot a tanácsadás teljes folyamatában. Vezetői konzultációk 2 alkalommal A szakasz I. A szakasz II. Tanácsadás Koncepció beágyazása Interaktív szemináriumok 2 alkalommal A szakasz III.

4 Tanácsadás "A" tanácsadói dokumentum elkészítése A szakasz IV. B szakasz Célfeladat "B" dokumentum elkészítése Tanácsadás "C" tanácsadói dokumentum elkészítése C szakasz A C tanulmány szerepe a tanácsadási folyamatban Amint a tanácsadási folyamat és az elvégzett munka áttekintéséből egyértelmű, jelen C tanulmány a Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly témában végzett tanácsadás záró momentuma. A C tanulmány részét képezi egyrészt a helyzetfeltáró elemzés kiegészítése azon információkkal, amelyeket a tanácsadó az A tanulmány óta eltelt tanácsadási tevékenység keretében szerzett, és amelyek a korábbi tanácsadói dokumentumokban még nem szerepeltek. Ezeket az információkat elsősorban a Debreceni Intézményműködtető Központra vonatkozó komplex SWOT elemzésben szerepeltetjük. A tanulmány legfontosabb szerepe azonban, hogy a teljes fejlesztési folyamat során gyűjtött információkat kontextusba helyezze, kiemelten összekapcsolja a szervezetfejlesztési projekttel szemben támasztott külső és belső elvárásokkal, és megmutassa a megvalósításra tervezett intézkedések kereszt-összefüggéseit ezen tényezőkkel. A C tanácsadási dokumentumban szereplő javaslatok forrásai az A és B tanulmányok; a korábban megfogalmazott javaslatok közül a C tanulmányban

5 azokat szerepeltettük, amelyeket DMJV Önkormányzata megvalósításra tervez. Minden megvalósításra kiválasztott javaslatot rendszerbe helyeztünk és feltérképeztük a következő tényezőket az intézkedési javaslat vonatkozásában: kapcsolódási pontok a pályázati kiírás által megfogalmazott célkitűzésekhez ( hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opciói ) kapcsolódási pontok DMJV Önkormányzatának szakmai koncepciójában megfogalmazott célkitűzésekkel kapcsolódás fenntarthatósági szempontokkal kapcsolódás a Magyary Programmal Tanulmány "A" Tanulmány "B" Tanácsadó értékelése Tanulmány "C" kapcsolódás a SWOT elemzés során feltárt belső- és külső tényezőkkel Minden intézkedési javaslatra vonatkozóan megfogalmaztunk tanácsadói véleményt, illetve kitértünk a bevezetés sikerességét esetlegesen érintő főbb kockázatokra, és felvázoltuk a kockázatok csökkentésének vagy a kockázati esemény elhárításának lehetséges módozatait.

6 A módszertan ismertetése Helyzetfeltárási módszertan A SWOT elemzés a nemzetközi gyakorlatban mind a mai napig népszerű elemzési eszköz, amely bár gyakori alkalmazása miatt akár felszínesnek is tűnhet, reális és legfőképp megvalósítható stratégiák megalkotására alkalmas. A SWOT elemzéssel lehetőségünk van feltérképezni egy piac, iparág, üzlet, termék, szolgáltatás, vagy éppen egy önkormányzat bizonyos szempont szerinti életképességét, illetve megismerhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból. SWOT elemzés készítésekor kiemelten fontos, hogy felismerjük: a feltárt erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek milyen összefüggésben állnak a már

7 kialakított, illetve kialakítandó stratégiával. Munkánk során a SWOT elemzés módszerét a fejlesztési javaslatok megalapozására használtuk. A stratégia alkotás során említésre méltó nézőpont a külső és belső jellemzők elkülönítése. Ebben az értelmezésben belsőnek minden olyan tulajdonságot tekintünk, amely Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a vizsgálatba bevont intézményeinek sajátja; ezekre a tényezőkre úgy tekintünk, mint amikre DMJV Önkormányzata közvetlen ráhatással bír. Ebből adódik, hogy a taktikai és stratégiai cselekvések kialakítása során ezek a tényezők képezik az önkormányzat sokszor legerősebb beavatkozási pontjait. A fejlesztendők esetén a fejlesztés a gyengeségek kiküszöbölésében jelenhet meg, míg a meglévő erősségek belső támaszként, erőforrásként működhetnek a szervezeti változás megvalósítása során. A megszokottól való eltérés, az új stratégiák életbe léptetése ugyanis mindig kisebb-nagyobb változással jár, és mivel a sikeres változtatás egy szervezet számára szinte sosem egyszerű a célok megvalósításához feltétlen javasoljuk figyelemmel kísérni azon belsőerősségeket, amik segítő erőként működhetnek egy változás megvalósítása során. A tapasztalat szerint könnyebbnek bizonyulnak ugyanis azok a változtatások, amelyeknél meglévő erősségekre támaszkodhatunk. A külső tényezőket is DMJV Önkormányzatának ráhatása alapján különítjük el: Külsőnek azokat a jellemzőket szemléljük, amelyek az önkormányzat környezetében helyezkednek el, és amelyekre az önkormányzat közvetlen ráhatást általában nem érzékel. Míg a külső tényezők ebből adódóan nem jelentenek közvetlen beavatkozási pontot, rámutathatnak a beavatkozás kívánatos irányára: megmutatják, hogy milyen lehetőségek jelentkeznek, azaz melyik irányba fejlesztve számíthatunk a legjobb eredményre. A veszélyek vagy fenyegetések pedig megmutatják, hogy melyek azok a lehetséges, valószínű vagy már jelen lévő történések, amelyek kivédéséért a szervezetnek célszerű aktívan tennie.

8 Magyary Program 12.0 kapcsolódása a tanácsadási folyamathoz Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett a Magyary Program célkitűzéseinek gyakorlatba ültetése mellett, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a és évben az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében megvalósított Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése projekt azóta is a Magyary Program hivatalos weboldalán közzétett szervezetfejlesztési jó gyakorlatok között szerepel. Ehhez illeszkedően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen program keretében is fontosnak tartja, hogy biztosítsa a megvalósuló szervezetfejlesztési akciópontok illeszkedését a Magyary Programhoz. Az illeszkedés módját jelen fejezetben, illetve az intézkedési terv táblákban mutatjuk be. A Magyary Program 11.0 és 12.0 egyaránt megfogalmaz négy beavatkozási területet szervezet, feladat, eljárás és személyzet amelyekhez mind a pályázati kiírás, mind DMJV Önkormányzatának szakmai koncepciója, Szervezet Eljárás A Magyary Program beavatkozási területei Feladat Személyzet mind a szervezetfejlesztési folyamat megvalósulása illeszkednek. Jelen tanácsadási terület, további két tanácsadási területtel egyetemben ( Étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozás és Új feladat-ellátási rend: hatékonyság- és költségelemzés, átvilágítás, működési modellezés ) a feladat beavatkozási területhez kapcsolódik. A Magyary Program megfogalmazása szerint az állami működés elemi egysége a feladat. A feladatnak a közigazgatásban szemben más szervezeti működéssel minden esetben van, kell hogy legyen jogilag beazonosított forrása, amely az

9 adott feladat végrehajtását kötelezővé teszi a közigazgatás személyzete számára., nyilatkozik a Magyary Program Nincs ez másképp a jelen elemzésben helyet kapó DMJV Önkormányzat által ellátott feladatokkal sem. A Magyary Program 12.0 kilenc pontban foglalja össze azon elterjedt közigazgatási gyengeségeket, amelyek a Magyary Program megfogalmazása szerint nem a rossz célkitűzésből, vagy éppen emberi mulasztásból fakadnak, hanem szinte kivétel nélkül az ország és a közigazgatás teljesítőképességének korlátos voltára vezethetők vissza. A fejlesztési opciók kidolgozása és a prioritások kialakítása, a fejlesztési lehetőségek rangsorolása, valamint a megvalósításra kijelölt fejlesztések kiválasztása során szem előtt tartottuk a Magyary Programban megfogalmazott közigazgatási gyengeségek által kijelölt fejlesztési területekhez való illeszkedést; Debrecen Megyei Jogú Város célkitűzése, hogy élen járjon a felsorolt gyengeségek leküzdésében, a gyengeségek mögötti gyökér-okok azonosításában és ezekre válaszként jó gyakorlatok kialakításában.

10 Debreceni Intézményműködtető Központ (DIM) SWOT elemzése A Debreceni Intézményműködtető Központ vonatkozásában a költségvetési egyensúly és gazdasági fenntarthatóság aspektusából elvégzett SWOT típusú elemzés az alábbiakban kerül részletezésre. A következő táblázatok részletesen tartalmazzák az interaktív szemináriumok során feltárt erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és fenyegetettségeket. Az elemzés során a lehetőségeket és fenyegetéseket nem korlátoztuk a szigorúan vett környezeti tényezőkre. Erősségek (Debreceni Intézményműködtető Központ) A Debreceni Intézményműködtető Központ létrejöttével a korábbi folyamatokhoz képest jóval gyorsabban történik egy-egy probléma megoldása. A jelenlévő munkatársak egy iskolai intézményben történő dugulást hoztak fel példának, melyet a központ műszaki munkatársai gyors beavatkozással megoldottak. A térítési díjak csoportos beszedési megbízással történő beszedése sokkal alacsonyabb adminisztrációs terhekkel jár, mint a készpénzes beszedés. Erősségnek tekinthető, hogy az étkeztetés térítési díjainak 20%-a már csoportos beszedési megbízással (továbbiakban néhol rövidítve: CSBM) érkezik, ami adminisztrációs terheket vesz le a munkatársak válláról. A Debreceni Intézményműködtető Központ megvalósította az intézményekben a szelektív hulladékgyűjtést, csökkentve ezzel a szemétszállítás költségeit.

11 Erősségek (folytatás) (Debreceni Intézményműködtető Központ) A Debreceni Intézményműködtető Központnak sikerült a vagyongazdálkodási folyamatokon is javítani, azokat erősebb kontroll alá helyeznie. A bevételek jelentős részét adó terembérleti folyamatokat és kollégiumi szállásadási folyamatokat sikerült központosítani. Új árazási politikával, portaszolgálattal, központi és szúrópróbaszerű ellenőrzéssel maximalizálják a bevételeket és szorítják vissza az esetleges viszszaéléseket. A DIM működteti a következő intézményeket: DMJV Idősek Háza, DMJV Városi Szociális Szolgálat, DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye, DMJV Gyermekvédelmi Intézménye és DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központ. Az adatok központi nyilvántartásának köszönhetően sokkal átláthatóbb lett az intézmények irányítása, az egységes döntéshozás pozitívan járul hozzá a gazdasági fenntarthatóság megteremtéséhez és költségvetési egyensúly javításához. A központosított pénzügyi osztálynak köszönhetően javult a fizetési morál. Korábban rendszeresen előfordult, hogy az intézmények késve tudták csak a közüzemi számláikat kifizetni, addicionális kamatköltségeket, behajtási költségeket okozva maguknak. A központosított pénzügyi ügyintézés miatt a kifizetések mindig határidőre megtörténnek.

12 Gyengeségek (Debreceni Intézményműködtető Központ) A május 1. napján a évi CXC. törvényre tekintettel alapított Debreceni Intézményműködtető Központ DMJV Önkormányzatának intézményei közül mind a mai napig rendkívül fiatal intézménynek számít. A DIM alapítása komplex munkaszervezést igényelt a kezdetekben, valamint az azóta eltelt időszakban is több alkalommal munkaügyi átszervezésre volt szükség annak érdekében, hogy a DIM megfelelő eredményességgel láthassa el a jogszabályilag meghatározott feladatait. Mindezzel kapcsolatban a DIM fejlesztendő területei között indokolt említeni, hogy folyamatok megszervezése, átszervezése által okozott változási állapot miatt esetenként nehézségekbe ütközik a határidők tartása. A rezsiköltségekkel kapcsolatban a Debreceni Intézményműködtető Központhoz jelenleg számla érkezik havonta (többségében az intézmények közműszámlái, egymástól elkülönülten). Ezeket a számlákat a DIM tételesen, külön-külön egyenlíti ki, jelentős bankköltségeket felvállalva. Hatékonyabb lenne a működés, ha ezeket a költségeket összevonva, egy összegben fizetné ki a központ, szállítónkénti bontásban. A tanácsadási folyamat során elhangzottak alapján problémák merülnek fel a térítési díjak kedvezményei kapcsán. A Debreceni Intézményműködtető Központ esetenként túl későn értesül a kedvezmények mértékéről, ami miatt hónapokat csúszhat egy-egy új kedvezményszint bevezetése, plusz terheket róva ezzel a munkatársakra,

13 akik sokszor visszamenőlegesen kell, hogy módosításokat hajtsanak végre. A Debreceni Intézményműködtető Központ saját dolgozói létszáma mintegy 550 fő,amivel a DIM Debrecen egyik legnagyobb intézménye. Ugyanakkor nem kerültek bevezetésre a munkatársak teljesítményét mérő és értékelő folyamatok, vagy erre a célra kialakított rendszerek. A folyamatok hiánya a dolgozók teljesítményének objektív értékelésében nehézségeket okozhat, és a munkatársak alulmotiváltságához vezethet. Lehetőségek (Debreceni Intézményműködtető Központ) Az internet alapú étkeztetési rendszert csak adminisztrációs célokra használja a DIM, tervezésre egyelőre nem. Mivel a rendszer alkalmas az étkeztetés tervezésére is, használatával pontosabban tudnák a mennyiségeket meghatározni, kevesebb lenne a maradék, hatékonyabb lenne az étkeztetés, ezzel csökkennének a költségek. Amint az erősségeknél említettük, a térítési díjak 20%-a már csoportos beszedéssel érkezik. Ugyanakkor az is egyértelművé vált, hogy az érintettek nagy aránya nem tud erről a lehetőségről. Ha a Debreceni Intézményműködtető Központ aktívabban kommunikálná a csoportos beszedési megbízás lehetőségét, valószínűleg jóval többen vennék igénybe ezt a lehetőséget, mivel ez a megoldás mindkét félnek könynyebbséget jelent.

14 Az egyes intézményekben a hulladékot már szelektíven gyűjtik, ugyanakkor a komposztálást egyelőre még nem valósították meg. A komposztot jelenleg az AKSD szállítja el és hasznosítja, térítés ellenében. A tárgyi eszköz és karbantartási anyagok kezelése nem központilag történik. Ha az intézmények üzemeltetéséhez szükséges karbantartási anyagokat és tárgyi eszközöket központilag kezelnék, pontosabb vezetői kontrollt lehetne gyakorolni ezek felett. A mai banki rendszerek lehetővé és elérhetővé teszik az étkezési díjak csoportos beszedési megbízással, valamint bankkártyával (hitelkártya, folyószámlához kapcsolódó debit kártya, stb.) történő kiegyenlítését. A jelenlegi befizetések jelentős része készpénzben történik, ami jelentős adminisztrációval és készpénzkezelési költségekkel jár. Amennyiben kártyás fizetésre is lenne lehetőség, ezek az adminisztrációs és készpénzkezelési terhek csökkennének. Lehetőséget képvisel, hogy a térítési díjak befizetése az ellátottak oldaláról is időráfordítást igényel, amit egyes ellátottak szívesen csökkentenének. Jelenleg nincs aktívan ösztönözve a térítési díjak hoszszabb időszakra történő előre fizetése. A térítési díjak hosszú távú befizetésének ösztönzésével a Debreceni Intézményműködtető Központ térítési díjakkal kapcsolatos adminisztrációs terhei nagymértékben csökkennének, míg egyszerre a társadalmi és gazdasági fenntarthatóság szempontjaihoz is hozzájárulhatna ez az elmozdulás.

15 Fenyegetettségek (Debreceni Intézményműködtető Központ) A Debreceni Intézményműködtető Központnak január 1. óta új, központilag biztosított számviteli programot kell használnia. Az interaktív szemináriumon elhangzott, hogy még mindig a régi szoftvert használják, mert nem kaptak megfelelő tréninget az új alkalmazás kapcsán. Emiatt fennáll a veszélye annak, hogy nehézkesen, lassan, időigényesen fogják csak tudni pótolni a számviteli teendőket az új szoftverben. A Debreceni Intézményműködtető Központ valamennyi intézményével együtt 7,2 milliárd forintnyi finanszírozási igénnyel bír, melynek egy része a rezsifogyasztás május 1. után a működtetett intézmények rezsifogyasztása a Debreceni Intézményműködtető Központhoz kerül számlázásra. Ugyanakkor sok olyan almérő van, ahol a közműszerződések nem tisztázottak, nem tudják ellenőrizni, hogy egy-egy számla tételei hova tartoznak. A következő oldalakon összefoglalva ábrázoljuk a tanácsadás teljes folyamata során DMJVÖ SWOT, DIM SWOT, egyéb helyzetelemzés feltárt szervezeti erősségeket, gyengeségeket, valamint szervezeti és környezeti lehetőségeket és veszélyeket.

16 A helyzetfeltárás összefoglalása (DIM) Erősségek Gyengeségek E1 Gyors problémamegoldás (DIM) E2Megoldott térítési díjak CSBM-al történő fizetése (DIM) E3Szelektív hulladékgyűjtés az intézményekben (DIM) E4Kontrollált bevételteremtés (DIM) W1 Határidők betartása, munkaügyi átszervezések (DIM) W2Közműszámlák tételenkénti kiegyenlítése (DIM) W3Hiányoznak a teljesítményértékelő folyamatok (DIM) W4Térítési díjkedvezmények utólag történő kezelése (DIM) E5Adatok központi nyilvántartása (DIM) E6Központosított pénzügyi ügyintézés (DIM) Lehetőségek O1 Étkeztetési rendszer használata tervezési célokra (DIM) O2 Térítési díjakcsbm-es lehetőségének terjesztése (DIM) Fenyegetettségek T1 Központi számviteli szoftvert nem használják (DIM) T2Tisztázatlan közüzemi almérők (DIM) O3 Komposztálás megvalósítása (DIM) O4 Anyagok és eszközök központi kezelése (DIM) O5 Térítési díjak bankkártyával történő fizetése (DIM) O6 Térítési díjak hosszabb távra történő beszedése (DIM)

17 A helyzetfeltárás összefoglalása (DMJVÖ) Erősségek Gyengeségek E6 Élenjáró gazdálkodási stratégia (DMJVÖ) E7Folyamatosan fejlődő infrastruktúra (DMJVÖ) E8Sikeres nagyberuházások (DMJVÖ) E9Pályázatok sikeres megvalósítása (DMJVÖ) W5Lassú és nehézkes önkormányzati kommunikáció (DMJVÖ) W6Túlnyomó részben papír alapú ügyintézés (DMJVÖ) W7Határidők nehézkes betartása (DMJVÖ) W8Részben sztenderdizálatlan folyamatok (DMJVÖ) Lehetőségek O7Pályázati források lehívása (DMJVÖ) O8 Hatékonyságjavulási lehetőségek a DIM esetében (DMJVÖ) Fenyegetettségek T3Folyamatosan növekvő üzemeltetési költségek (DMJVÖ) T4Kevés forrás a karbantartásra (DMJVÖ) T5Informatikai fejlesztések lemaradása (DMJVÖ)

18 A megvalósításra kiválasztott javaslatok fejlesztési koncepcióba helyezése 1. Intézkedési javaslat Intézkedési Javaslat megnevezése Melyik tanulmányban szerepelt először ( A és/vagy B ) Pályázati kiírás céljai közül melyekhez kapcsolódik DMJVÖ szakmai koncepció céljai közül melyekhez kapcsolódik Kapcsolódó fenntarthatósági területek Az önkormányzati ingatlanok értékesítési folyamata során az értékbecslői ártól való maximális eltérés lehetséges mértékének meghatározása. A tanulmány B tanulmány Középtáv Pazarlástól mentes gazdálkodás Helytállás szűkös anyagi körülmények között is Gazdasági fenntarthatóság Társadalmi fenntarthatóság Magyary Program 12.0-ban megfogalmazott közigazgatási gyengeségek közül melyiket fejlesztheti Kapcsolódás a SWOT elemzéshez Tanácsadó értékelése Hiányos mérési és statisztikai rendszer Nem elég gyors eljárások Közvetlenül nem kapcsolódik a SWOT elemzés során kiemelt tényezőkhöz. Támogatjuk a javaslat megvalósítását.a javasolt módszer kialakítása javítja az ingatlanok forgási sebességét, ezáltal növeli a hatékonyságot. Társadalmi fenntarthatóság szempontjából is kedvezően értékelendő a javaslat, miután a társadalom egészére vetítve egy ingatlan értéke akkor magasabb, ha az in-

19 gatlan használatban van, aminek egy új tulajdonos esetén magasabb a valószínűsége. Megvalósítás során esetlegesen felmerülő kockázatok, akadályok Tanácsadó javaslata A megvalósítás eredményességét nagyban befolyásolja, hogy az értékesítési ártól való maximális eltérés számítása milyen szemléletben, milyen tényezők figyelembe vételével történik. Az optimálistól eltérő döntéshez vezethet, ha nem minden költséget vesznek figyelembe, így a mérőszám nem megfelelő számítása kockázatot jelent a javaslat megvalósításából származó eredményre nézve. Javasoljuk, hogy az értékesítési ártól való maximális eltérés alapjának számításakor az egyes ingatlanok egyéves fenntartásának és értékcsökkenésének összes költségét, továbbá a haszonáldozat költségét is vegyék figyelembe. A megfelelő mérőszámok kialakítása javulást jelent a Magyary Program által megfogalmazott, a megfelelő mérési rendszerre vonatkozó területen is. 2. Intézkedési javaslat Intézkedési Javaslat megnevezése Melyik tanulmányban szerepelt először ( A és/vagy B ) Pályázati kiírás céljai közül melyekhez kapcsolódik DMJVÖ szakmai koncepció céljai közül melyekhez kapcsolódik Kapcsolódó fenntarthatósági területek Több intézményi felújításra történő ajánlatkérés összevonása annak érdekében, hogy összességébenkedvezőbb ajánlatok érkezzenek az Önkormányzathoz a felújítások kapcsán. B tanulmány Középtáv Pazarlástól mentes gazdálkodás Gazdasági fenntarthatóság

20 Kapcsolódás a Magyary Program célkitűzéseivel Kapcsolódás a SWOT elemzéshez Közvetlenül kapcsolódik a Magyary Program célkitűzéséhez, a hatékony nemzeti közigazgatás megteremtéséhez. A hatékonyság fogalmán belül kiemelten, de nem csak, a gazdaságosság fogalmához kapcsolódik. Nincs közvetlen kapcsolódás Tanácsadó értékelése Támogatjuk a javaslat megvalósítását. A javasolt módszer bevezetése összességében csökkentené a felújítások költségeit, amely megtakarított összeg az önkormányzat gazdálkodásában költségcsökkentő tényezőként jelenik meg. Megvalósítás során esetlegesen felmerülő kockázatok, akadályok Kockázatként merül fel, hogy egy az ajánlati árak csökkenése miatt a felújítási munkálatok minősége elmarad a várakozásoktól. Kockázatként merül fel továbbá, hogy a csoportos ajánlatkérés lassíthatja a felújítások megvalósulását. Tanácsadó javaslata Javasoljuk, hogy az összevont felújításra vonatkozó közbeszerzési eljárások kiírásakor, illetve a kapcsolódó felújítási munkák lebonyolításakor a DMJV Önkormányzata különös figyelmet fordítson a minőségi elvárások megfogalmazására, illetve ezek visszamérésére. A felújítási folyamat megfelelő sebessége a döntéstől az megvalósításig eltelő idő alacsonyan tartása gondosan kidolgozott folyamatok és eljárások által biztosítható. A folyamat elnyúlása nem szükségszerű, csupán kockázati tényező. 3. Intézkedési javaslat Intézkedési Javaslat megnevezése A központosított közbeszerzési rendszerhez történő csatlakozás lehetőségének vizsgálata minden intézmény, de különösen a Debreceni Intézményműködtető Központ esetében.

21 Melyik tanulmányban szerepelt először ( A és/vagy B ) Pályázati kiírás céljai közül melyekhez kapcsolódik DMJVÖ szakmai koncepció céljai közül melyekhez kapcsolódik Kapcsolódó fenntarthatósági területek Magyary Program 12.0-ban megfogalmazott közigazgatási gyengeségek közül melyiket fejlesztheti B tanulmány Középtáv Átlátható működés és struktúra Gazdasági fenntarthatóság Közvetlenül kapcsolódik a Magyary Program célkitűzéséhez, a hatékony nemzeti közigazgatás megteremtéséhez. A hatékonyság fogalmán belül kiemelten, de nem csak, a gazdaságosság fogalmához kapcsolódik. Emellett közvetetten kapcsolódik a következő közigazgatási gyengeség Hiányos mérési és statisztikai rendszer fejlesztéséhez: Kapcsolódás a SWOT elemzés során feltárt E5 Adatok központi nyilvántartása (DIM) belső- és külső tényezőkkel Tanácsadó értékelése Támogatjuk a javaslat megvalósítását. A központosított közbeszerzési rendszerhez való csatlakozás összességében csökkentené a beszerzések költségeit, valamint a beszerzési idő sok esetben lerövidülne. A rendszerhez való csatlakozás előkészítő munkájához kapcsolódik, hogy DMJV Önkormányzata jobban áttekinthető gazdaságossági mérőszámokat alakítana ki, amelyeket további vezetői Megvalósítás során esetlegesen felmerülő kockázatok, akadályok Tanácsadó javaslata döntések megalapozására is használhat. Kockázatként merül fel továbbá, hogy a központosított közbeszerzés csökkenti a helyi vállalkozók bevonásának lehetőségét. Javasoljuk, hogy DMJV Önkormányzata a megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítson a Magyary Program el-

22 mélyülő hatékonyság fogalmán belül a hatásosság és a rugalmasság, biztonságosság felügyeletére. Javasoljuk, hogy az egyes költségtételek beszerzésére vonatkozó döntés a helyi magyar vállalkozókkal való hosszú kapcsolatot is vegye figyelembe. 4. Intézkedési javaslat Intézkedési Javaslat megnevezése Melyik tanulmányban szerepelt először ( A és/vagy B ) Pályázati kiírás céljai közül melyekhez kapcsolódik DMJVÖ szakmai koncepció céljai közül melyekhez kapcsolódik Kapcsolódó fenntarthatósági területek Az Önkormányzat és valamennyi intézmény esetében a határozatlan időre kötött szerződések felülvizsgálata és a kedvezőtlennek minősülő szerződések esetén azok felbontása. B tanulmány Rövidtáv Átlátható működés és struktúra Pazarlástól mentes gazdálkodás Gazdasági fenntarthatóság Magyary Program 12.0-ban megfogalmazott közigazgatási gyengeségek közül melyiket fejlesztheti Kapcsolódás a SWOT elemzés során feltárt belső- és külső tényezőkkel A Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata tanácsadási feladathoz tartozik, amely a Magyary Program szervezet beavatkozási területéhez kapcsolódik. T3 Folyamatosan növekvő üzemeltetési költségek (DMJVÖ) Tanácsadó értékelése Támogatjuk a javaslat megvalósítását. A határozatlan időre kötött szerződések felülvizsgálata egyértelműen célozza a pazarlástól mentes gazdálkodás megszűntetését, illetve átláthatóbbá teszi a működést. Megvalósítás során A teljes szerződéses állomány átvilágítása egy nagy vo-

23 esetlegesen felmerülő kockázatok, akadályok lumenű feladat, így megemelkedett egyszeri költségekkel, illetve emberi erőforrás szükséglettel járhat. Ezek miatt fennáll annak a kockázata, hogy a folyamat megakad, vagy a feladat miatt más feladatok határideje kerül veszélybe. Kockázatot jelenthet egy-egy szerződés felbontása során, hogy míg a megtapasztalt szolgáltatóval már összeszokott DMJV Önkormányzata, az új szolgáltató bizonytalanságot jelenthet, amely magasabb, amennyiben egyszerre több vagy akár nagyszámú új szolgáltatóval is elkezd a DMJV Önkormányzata dolgozni. Tanácsadó javaslata Javasoljuk, hogy a szerződéses állomány átvilágítása ne csupán egy egyszeri feladatvégzés legyen, hanem egyben a most elvégzett munka során teremtse meg DMJV Önkormányzata annak módszertani alapjait is, hogy a szerződéses állomány felügyelete folyamatossá válhasson, ésszerű munkateher mellett. Ez a szerződésgazdák kijelölése, a megfelelő értékelési folyamatok és értékelési sablonok kialakításával, és kiválasztott adatok elektronizálásával történhet meg hatékonyan. Javasoljuk továbbá, hogy a szerződések esetleges felbontása előtt gondosan mérlegeljék a felbontás következményeit, és mindig készüljön worstcasescenario. 5/A.és B. Intézkedési javaslat Intézkedési Javaslat megnevezése Melyik tanulmányban szerepelt először ( A és/vagy B ) Pályázati kiírás céljai Intézmények közötti kommunikáció, valamint a polgármesteri hivatal és az intézmények közötti kommunikáció során a papír alapú kommunikáció megszűntetése, helyette elektronikus levél alkalmazása. A tanulmány B tanulmány Rövidtáv

24 közül melyekhez kapcsolódik DMJVÖ szakmai koncepció céljai közül melyekhez kapcsolódik Kapcsolódó fenntarthatósági területek Átlátható működés és struktúra Pazarlástól mentes gazdálkodás Gazdasági fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Magyary Program 12.0-ban megfogalmazott közigazgatási gyengeségek közül melyiket fejlesztheti Kapcsolódás a SWOT elemzés során feltárt belső- és külső tényezőkkel Túlterhelés miatti határidőcsúszások Fejlett eszközök lassú bevezethetősége Nem elég gyors eljárások W6 Túlnyomó részben papír alapú ügyintézés (DMJVÖ) W7 Határidők nehézkes betartása (DMJVÖ) W5 Lassú és nehézkes kommunikáció (DMJVÖ) T5 Informatikai fejlesztések lemaradása (DMJVÖ) Tanácsadó értékelése Támogatjuk a javaslat megvalósítását. A papír alapú kommunikáció elektronikusra cserélése nagyban hozzájárul a folyamatok felgyorsulásához, illetve a nyomtatási, papír és postaköltségek csökkenéséhez. A javaslat gyakorlatba ültetése a gazdálkodás fenntarthatósága mellett a környezeti fenntarthatóságot is javítja, illetve egyszerre több jelenlegi fejlesztendő kiküszöböléséhez is hozzájárul, illetve szorosan kapcsolódik a Magyary Program célkitűzéseihez is. Megvalósítás során Az elektronikus kommunikáció hitelesítése, tárolása, visz-

25 esetlegesen felmerülő kockázatok, akadályok szakereshetősége, titkosítása olyan kérdéseket vet fel, melyeket megnyugtatóan meg kell oldani ahhoz, hogy a javaslatot eredményesen meg lehessen valósítani. Kockázatot jelent a megvalósítás során, hogy a kommunikációs szokások változtatása csak úgy, mint minden szervezeti változás több időt vehet igénybe, több rejtett ellenállásba, félelembe ütközhet, mint amennyire számítanánk. Tanácsadó javaslata Javasoljuk, hogy a folyamatok kialakításakor az Önkormányzat vonjon be szakértőket annak érdekében, hogy a papír alapú kommunikáció elektronikusra cserélése során az átállás kockázatát a minimálisra csökkentsék, illetve az érintettek számára megnyugtató válaszokat tudjanak adni a jogosan felvetődő kérdésekre. 5/C. Intézkedési javaslat Intézkedési Javaslat megnevezése Melyik tanulmányban szerepelt először ( A és/vagy B ) Pályázati kiírás céljai közül melyekhez kapcsolódik DMJVÖ szakmai koncepció céljai közül melyekhez kapcsolódik Kapcsolódó fenntarthatósági területek A polgármesteri hivatalnál a pénzügyi ellenjegyzés céljára elegendő, ha a szervezeti egységek a szerződések mindössze egyetlen példányát juttatják el, a jelenlegi 4-5 példány helyett. B tanulmány Rövidtáv Pazarlástól mentes gazdálkodás Indokolatlan párhuzamosságok megszüntetése Gazdasági fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről

Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

etfejlesztése 3. célterület I.em.

etfejlesztése 3. célterület I.em. Somberek Körjegyzőség Szerveze etfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 3. célterület Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása) Folyamat leírás,

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben