Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum: Tanácsadás: Összegző dokumentum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum: Tanácsadás: Összegző dokumentum"

Átírás

1 Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly Dokumentum: Tanácsadás: Összegző dokumentum ÁROP-1.A Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

2 Tartalomjegyzék Bevezetés és kapcsolódás a szakmai programhoz... 3 Elvégzett tevékenységek összefoglalása... 3 A C tanulmány szerepe a tanácsadási folyamatban... 4 A módszertan ismertetése... 6 Helyzetfeltárási módszertan... 6 Magyary Program 12.0 kapcsolódása a tanácsadási folyamathoz... 8 Debreceni Intézményműködtető Központ (DIM) SWOT elemzése A helyzetfeltárás összefoglalása (DIM) A helyzetfeltárás összefoglalása (DMJVÖ) A megvalósításra kiválasztott javaslatok fejlesztési koncepcióba helyezése Intézkedési javaslat Intézkedési javaslat Intézkedési javaslat Intézkedési javaslat /A. és B. Intézkedési javaslat /C. Intézkedési javaslat /A. Intézkedési javaslat /B. Intézkedési javaslat /C. Intézkedési javaslat... 29

3 Bevezetés és kapcsolódás a szakmai programhoz Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az ÁROP-1.A számú szervezetfejlesztési konstrukció keretében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálatát, fejlesztése program megvalósítására kapott lehetőséget és európai uniós támogatást. A szervezetfejlesztési program keretén belül jelen tanulmány a III. Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly programelemhez tartozik, melynek szakmai programját a támogatott pályázat mellékletét képező szakmai koncepció foglalja össze. Elvégzett tevékenységek összefoglalása A Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly területen végzett tanácsadási munka teljes folyamatát beleértve a DMJV Önkormányzata és a tanácsadó által végzett tevékenységeket a következő ábra foglalja össze szemléletesen. Az ábra célja az elvégzett feladatok áttekintése mellett, hogy módszertanilag el tudjuk helyezni jelen dokumentumot a tanácsadás teljes folyamatában. Vezetői konzultációk 2 alkalommal A szakasz I. A szakasz II. Tanácsadás Koncepció beágyazása Interaktív szemináriumok 2 alkalommal A szakasz III.

4 Tanácsadás "A" tanácsadói dokumentum elkészítése A szakasz IV. B szakasz Célfeladat "B" dokumentum elkészítése Tanácsadás "C" tanácsadói dokumentum elkészítése C szakasz A C tanulmány szerepe a tanácsadási folyamatban Amint a tanácsadási folyamat és az elvégzett munka áttekintéséből egyértelmű, jelen C tanulmány a Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly témában végzett tanácsadás záró momentuma. A C tanulmány részét képezi egyrészt a helyzetfeltáró elemzés kiegészítése azon információkkal, amelyeket a tanácsadó az A tanulmány óta eltelt tanácsadási tevékenység keretében szerzett, és amelyek a korábbi tanácsadói dokumentumokban még nem szerepeltek. Ezeket az információkat elsősorban a Debreceni Intézményműködtető Központra vonatkozó komplex SWOT elemzésben szerepeltetjük. A tanulmány legfontosabb szerepe azonban, hogy a teljes fejlesztési folyamat során gyűjtött információkat kontextusba helyezze, kiemelten összekapcsolja a szervezetfejlesztési projekttel szemben támasztott külső és belső elvárásokkal, és megmutassa a megvalósításra tervezett intézkedések kereszt-összefüggéseit ezen tényezőkkel. A C tanácsadási dokumentumban szereplő javaslatok forrásai az A és B tanulmányok; a korábban megfogalmazott javaslatok közül a C tanulmányban

5 azokat szerepeltettük, amelyeket DMJV Önkormányzata megvalósításra tervez. Minden megvalósításra kiválasztott javaslatot rendszerbe helyeztünk és feltérképeztük a következő tényezőket az intézkedési javaslat vonatkozásában: kapcsolódási pontok a pályázati kiírás által megfogalmazott célkitűzésekhez ( hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opciói ) kapcsolódási pontok DMJV Önkormányzatának szakmai koncepciójában megfogalmazott célkitűzésekkel kapcsolódás fenntarthatósági szempontokkal kapcsolódás a Magyary Programmal Tanulmány "A" Tanulmány "B" Tanácsadó értékelése Tanulmány "C" kapcsolódás a SWOT elemzés során feltárt belső- és külső tényezőkkel Minden intézkedési javaslatra vonatkozóan megfogalmaztunk tanácsadói véleményt, illetve kitértünk a bevezetés sikerességét esetlegesen érintő főbb kockázatokra, és felvázoltuk a kockázatok csökkentésének vagy a kockázati esemény elhárításának lehetséges módozatait.

6 A módszertan ismertetése Helyzetfeltárási módszertan A SWOT elemzés a nemzetközi gyakorlatban mind a mai napig népszerű elemzési eszköz, amely bár gyakori alkalmazása miatt akár felszínesnek is tűnhet, reális és legfőképp megvalósítható stratégiák megalkotására alkalmas. A SWOT elemzéssel lehetőségünk van feltérképezni egy piac, iparág, üzlet, termék, szolgáltatás, vagy éppen egy önkormányzat bizonyos szempont szerinti életképességét, illetve megismerhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból. SWOT elemzés készítésekor kiemelten fontos, hogy felismerjük: a feltárt erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek milyen összefüggésben állnak a már

7 kialakított, illetve kialakítandó stratégiával. Munkánk során a SWOT elemzés módszerét a fejlesztési javaslatok megalapozására használtuk. A stratégia alkotás során említésre méltó nézőpont a külső és belső jellemzők elkülönítése. Ebben az értelmezésben belsőnek minden olyan tulajdonságot tekintünk, amely Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a vizsgálatba bevont intézményeinek sajátja; ezekre a tényezőkre úgy tekintünk, mint amikre DMJV Önkormányzata közvetlen ráhatással bír. Ebből adódik, hogy a taktikai és stratégiai cselekvések kialakítása során ezek a tényezők képezik az önkormányzat sokszor legerősebb beavatkozási pontjait. A fejlesztendők esetén a fejlesztés a gyengeségek kiküszöbölésében jelenhet meg, míg a meglévő erősségek belső támaszként, erőforrásként működhetnek a szervezeti változás megvalósítása során. A megszokottól való eltérés, az új stratégiák életbe léptetése ugyanis mindig kisebb-nagyobb változással jár, és mivel a sikeres változtatás egy szervezet számára szinte sosem egyszerű a célok megvalósításához feltétlen javasoljuk figyelemmel kísérni azon belsőerősségeket, amik segítő erőként működhetnek egy változás megvalósítása során. A tapasztalat szerint könnyebbnek bizonyulnak ugyanis azok a változtatások, amelyeknél meglévő erősségekre támaszkodhatunk. A külső tényezőket is DMJV Önkormányzatának ráhatása alapján különítjük el: Külsőnek azokat a jellemzőket szemléljük, amelyek az önkormányzat környezetében helyezkednek el, és amelyekre az önkormányzat közvetlen ráhatást általában nem érzékel. Míg a külső tényezők ebből adódóan nem jelentenek közvetlen beavatkozási pontot, rámutathatnak a beavatkozás kívánatos irányára: megmutatják, hogy milyen lehetőségek jelentkeznek, azaz melyik irányba fejlesztve számíthatunk a legjobb eredményre. A veszélyek vagy fenyegetések pedig megmutatják, hogy melyek azok a lehetséges, valószínű vagy már jelen lévő történések, amelyek kivédéséért a szervezetnek célszerű aktívan tennie.

8 Magyary Program 12.0 kapcsolódása a tanácsadási folyamathoz Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett a Magyary Program célkitűzéseinek gyakorlatba ültetése mellett, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a és évben az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében megvalósított Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése projekt azóta is a Magyary Program hivatalos weboldalán közzétett szervezetfejlesztési jó gyakorlatok között szerepel. Ehhez illeszkedően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen program keretében is fontosnak tartja, hogy biztosítsa a megvalósuló szervezetfejlesztési akciópontok illeszkedését a Magyary Programhoz. Az illeszkedés módját jelen fejezetben, illetve az intézkedési terv táblákban mutatjuk be. A Magyary Program 11.0 és 12.0 egyaránt megfogalmaz négy beavatkozási területet szervezet, feladat, eljárás és személyzet amelyekhez mind a pályázati kiírás, mind DMJV Önkormányzatának szakmai koncepciója, Szervezet Eljárás A Magyary Program beavatkozási területei Feladat Személyzet mind a szervezetfejlesztési folyamat megvalósulása illeszkednek. Jelen tanácsadási terület, további két tanácsadási területtel egyetemben ( Étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozás és Új feladat-ellátási rend: hatékonyság- és költségelemzés, átvilágítás, működési modellezés ) a feladat beavatkozási területhez kapcsolódik. A Magyary Program megfogalmazása szerint az állami működés elemi egysége a feladat. A feladatnak a közigazgatásban szemben más szervezeti működéssel minden esetben van, kell hogy legyen jogilag beazonosított forrása, amely az

9 adott feladat végrehajtását kötelezővé teszi a közigazgatás személyzete számára., nyilatkozik a Magyary Program Nincs ez másképp a jelen elemzésben helyet kapó DMJV Önkormányzat által ellátott feladatokkal sem. A Magyary Program 12.0 kilenc pontban foglalja össze azon elterjedt közigazgatási gyengeségeket, amelyek a Magyary Program megfogalmazása szerint nem a rossz célkitűzésből, vagy éppen emberi mulasztásból fakadnak, hanem szinte kivétel nélkül az ország és a közigazgatás teljesítőképességének korlátos voltára vezethetők vissza. A fejlesztési opciók kidolgozása és a prioritások kialakítása, a fejlesztési lehetőségek rangsorolása, valamint a megvalósításra kijelölt fejlesztések kiválasztása során szem előtt tartottuk a Magyary Programban megfogalmazott közigazgatási gyengeségek által kijelölt fejlesztési területekhez való illeszkedést; Debrecen Megyei Jogú Város célkitűzése, hogy élen járjon a felsorolt gyengeségek leküzdésében, a gyengeségek mögötti gyökér-okok azonosításában és ezekre válaszként jó gyakorlatok kialakításában.

10 Debreceni Intézményműködtető Központ (DIM) SWOT elemzése A Debreceni Intézményműködtető Központ vonatkozásában a költségvetési egyensúly és gazdasági fenntarthatóság aspektusából elvégzett SWOT típusú elemzés az alábbiakban kerül részletezésre. A következő táblázatok részletesen tartalmazzák az interaktív szemináriumok során feltárt erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és fenyegetettségeket. Az elemzés során a lehetőségeket és fenyegetéseket nem korlátoztuk a szigorúan vett környezeti tényezőkre. Erősségek (Debreceni Intézményműködtető Központ) A Debreceni Intézményműködtető Központ létrejöttével a korábbi folyamatokhoz képest jóval gyorsabban történik egy-egy probléma megoldása. A jelenlévő munkatársak egy iskolai intézményben történő dugulást hoztak fel példának, melyet a központ műszaki munkatársai gyors beavatkozással megoldottak. A térítési díjak csoportos beszedési megbízással történő beszedése sokkal alacsonyabb adminisztrációs terhekkel jár, mint a készpénzes beszedés. Erősségnek tekinthető, hogy az étkeztetés térítési díjainak 20%-a már csoportos beszedési megbízással (továbbiakban néhol rövidítve: CSBM) érkezik, ami adminisztrációs terheket vesz le a munkatársak válláról. A Debreceni Intézményműködtető Központ megvalósította az intézményekben a szelektív hulladékgyűjtést, csökkentve ezzel a szemétszállítás költségeit.

11 Erősségek (folytatás) (Debreceni Intézményműködtető Központ) A Debreceni Intézményműködtető Központnak sikerült a vagyongazdálkodási folyamatokon is javítani, azokat erősebb kontroll alá helyeznie. A bevételek jelentős részét adó terembérleti folyamatokat és kollégiumi szállásadási folyamatokat sikerült központosítani. Új árazási politikával, portaszolgálattal, központi és szúrópróbaszerű ellenőrzéssel maximalizálják a bevételeket és szorítják vissza az esetleges viszszaéléseket. A DIM működteti a következő intézményeket: DMJV Idősek Háza, DMJV Városi Szociális Szolgálat, DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye, DMJV Gyermekvédelmi Intézménye és DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központ. Az adatok központi nyilvántartásának köszönhetően sokkal átláthatóbb lett az intézmények irányítása, az egységes döntéshozás pozitívan járul hozzá a gazdasági fenntarthatóság megteremtéséhez és költségvetési egyensúly javításához. A központosított pénzügyi osztálynak köszönhetően javult a fizetési morál. Korábban rendszeresen előfordult, hogy az intézmények késve tudták csak a közüzemi számláikat kifizetni, addicionális kamatköltségeket, behajtási költségeket okozva maguknak. A központosított pénzügyi ügyintézés miatt a kifizetések mindig határidőre megtörténnek.

12 Gyengeségek (Debreceni Intézményműködtető Központ) A május 1. napján a évi CXC. törvényre tekintettel alapított Debreceni Intézményműködtető Központ DMJV Önkormányzatának intézményei közül mind a mai napig rendkívül fiatal intézménynek számít. A DIM alapítása komplex munkaszervezést igényelt a kezdetekben, valamint az azóta eltelt időszakban is több alkalommal munkaügyi átszervezésre volt szükség annak érdekében, hogy a DIM megfelelő eredményességgel láthassa el a jogszabályilag meghatározott feladatait. Mindezzel kapcsolatban a DIM fejlesztendő területei között indokolt említeni, hogy folyamatok megszervezése, átszervezése által okozott változási állapot miatt esetenként nehézségekbe ütközik a határidők tartása. A rezsiköltségekkel kapcsolatban a Debreceni Intézményműködtető Központhoz jelenleg számla érkezik havonta (többségében az intézmények közműszámlái, egymástól elkülönülten). Ezeket a számlákat a DIM tételesen, külön-külön egyenlíti ki, jelentős bankköltségeket felvállalva. Hatékonyabb lenne a működés, ha ezeket a költségeket összevonva, egy összegben fizetné ki a központ, szállítónkénti bontásban. A tanácsadási folyamat során elhangzottak alapján problémák merülnek fel a térítési díjak kedvezményei kapcsán. A Debreceni Intézményműködtető Központ esetenként túl későn értesül a kedvezmények mértékéről, ami miatt hónapokat csúszhat egy-egy új kedvezményszint bevezetése, plusz terheket róva ezzel a munkatársakra,

13 akik sokszor visszamenőlegesen kell, hogy módosításokat hajtsanak végre. A Debreceni Intézményműködtető Központ saját dolgozói létszáma mintegy 550 fő,amivel a DIM Debrecen egyik legnagyobb intézménye. Ugyanakkor nem kerültek bevezetésre a munkatársak teljesítményét mérő és értékelő folyamatok, vagy erre a célra kialakított rendszerek. A folyamatok hiánya a dolgozók teljesítményének objektív értékelésében nehézségeket okozhat, és a munkatársak alulmotiváltságához vezethet. Lehetőségek (Debreceni Intézményműködtető Központ) Az internet alapú étkeztetési rendszert csak adminisztrációs célokra használja a DIM, tervezésre egyelőre nem. Mivel a rendszer alkalmas az étkeztetés tervezésére is, használatával pontosabban tudnák a mennyiségeket meghatározni, kevesebb lenne a maradék, hatékonyabb lenne az étkeztetés, ezzel csökkennének a költségek. Amint az erősségeknél említettük, a térítési díjak 20%-a már csoportos beszedéssel érkezik. Ugyanakkor az is egyértelművé vált, hogy az érintettek nagy aránya nem tud erről a lehetőségről. Ha a Debreceni Intézményműködtető Központ aktívabban kommunikálná a csoportos beszedési megbízás lehetőségét, valószínűleg jóval többen vennék igénybe ezt a lehetőséget, mivel ez a megoldás mindkét félnek könynyebbséget jelent.

14 Az egyes intézményekben a hulladékot már szelektíven gyűjtik, ugyanakkor a komposztálást egyelőre még nem valósították meg. A komposztot jelenleg az AKSD szállítja el és hasznosítja, térítés ellenében. A tárgyi eszköz és karbantartási anyagok kezelése nem központilag történik. Ha az intézmények üzemeltetéséhez szükséges karbantartási anyagokat és tárgyi eszközöket központilag kezelnék, pontosabb vezetői kontrollt lehetne gyakorolni ezek felett. A mai banki rendszerek lehetővé és elérhetővé teszik az étkezési díjak csoportos beszedési megbízással, valamint bankkártyával (hitelkártya, folyószámlához kapcsolódó debit kártya, stb.) történő kiegyenlítését. A jelenlegi befizetések jelentős része készpénzben történik, ami jelentős adminisztrációval és készpénzkezelési költségekkel jár. Amennyiben kártyás fizetésre is lenne lehetőség, ezek az adminisztrációs és készpénzkezelési terhek csökkennének. Lehetőséget képvisel, hogy a térítési díjak befizetése az ellátottak oldaláról is időráfordítást igényel, amit egyes ellátottak szívesen csökkentenének. Jelenleg nincs aktívan ösztönözve a térítési díjak hoszszabb időszakra történő előre fizetése. A térítési díjak hosszú távú befizetésének ösztönzésével a Debreceni Intézményműködtető Központ térítési díjakkal kapcsolatos adminisztrációs terhei nagymértékben csökkennének, míg egyszerre a társadalmi és gazdasági fenntarthatóság szempontjaihoz is hozzájárulhatna ez az elmozdulás.

15 Fenyegetettségek (Debreceni Intézményműködtető Központ) A Debreceni Intézményműködtető Központnak január 1. óta új, központilag biztosított számviteli programot kell használnia. Az interaktív szemináriumon elhangzott, hogy még mindig a régi szoftvert használják, mert nem kaptak megfelelő tréninget az új alkalmazás kapcsán. Emiatt fennáll a veszélye annak, hogy nehézkesen, lassan, időigényesen fogják csak tudni pótolni a számviteli teendőket az új szoftverben. A Debreceni Intézményműködtető Központ valamennyi intézményével együtt 7,2 milliárd forintnyi finanszírozási igénnyel bír, melynek egy része a rezsifogyasztás május 1. után a működtetett intézmények rezsifogyasztása a Debreceni Intézményműködtető Központhoz kerül számlázásra. Ugyanakkor sok olyan almérő van, ahol a közműszerződések nem tisztázottak, nem tudják ellenőrizni, hogy egy-egy számla tételei hova tartoznak. A következő oldalakon összefoglalva ábrázoljuk a tanácsadás teljes folyamata során DMJVÖ SWOT, DIM SWOT, egyéb helyzetelemzés feltárt szervezeti erősségeket, gyengeségeket, valamint szervezeti és környezeti lehetőségeket és veszélyeket.

16 A helyzetfeltárás összefoglalása (DIM) Erősségek Gyengeségek E1 Gyors problémamegoldás (DIM) E2Megoldott térítési díjak CSBM-al történő fizetése (DIM) E3Szelektív hulladékgyűjtés az intézményekben (DIM) E4Kontrollált bevételteremtés (DIM) W1 Határidők betartása, munkaügyi átszervezések (DIM) W2Közműszámlák tételenkénti kiegyenlítése (DIM) W3Hiányoznak a teljesítményértékelő folyamatok (DIM) W4Térítési díjkedvezmények utólag történő kezelése (DIM) E5Adatok központi nyilvántartása (DIM) E6Központosított pénzügyi ügyintézés (DIM) Lehetőségek O1 Étkeztetési rendszer használata tervezési célokra (DIM) O2 Térítési díjakcsbm-es lehetőségének terjesztése (DIM) Fenyegetettségek T1 Központi számviteli szoftvert nem használják (DIM) T2Tisztázatlan közüzemi almérők (DIM) O3 Komposztálás megvalósítása (DIM) O4 Anyagok és eszközök központi kezelése (DIM) O5 Térítési díjak bankkártyával történő fizetése (DIM) O6 Térítési díjak hosszabb távra történő beszedése (DIM)

17 A helyzetfeltárás összefoglalása (DMJVÖ) Erősségek Gyengeségek E6 Élenjáró gazdálkodási stratégia (DMJVÖ) E7Folyamatosan fejlődő infrastruktúra (DMJVÖ) E8Sikeres nagyberuházások (DMJVÖ) E9Pályázatok sikeres megvalósítása (DMJVÖ) W5Lassú és nehézkes önkormányzati kommunikáció (DMJVÖ) W6Túlnyomó részben papír alapú ügyintézés (DMJVÖ) W7Határidők nehézkes betartása (DMJVÖ) W8Részben sztenderdizálatlan folyamatok (DMJVÖ) Lehetőségek O7Pályázati források lehívása (DMJVÖ) O8 Hatékonyságjavulási lehetőségek a DIM esetében (DMJVÖ) Fenyegetettségek T3Folyamatosan növekvő üzemeltetési költségek (DMJVÖ) T4Kevés forrás a karbantartásra (DMJVÖ) T5Informatikai fejlesztések lemaradása (DMJVÖ)

18 A megvalósításra kiválasztott javaslatok fejlesztési koncepcióba helyezése 1. Intézkedési javaslat Intézkedési Javaslat megnevezése Melyik tanulmányban szerepelt először ( A és/vagy B ) Pályázati kiírás céljai közül melyekhez kapcsolódik DMJVÖ szakmai koncepció céljai közül melyekhez kapcsolódik Kapcsolódó fenntarthatósági területek Az önkormányzati ingatlanok értékesítési folyamata során az értékbecslői ártól való maximális eltérés lehetséges mértékének meghatározása. A tanulmány B tanulmány Középtáv Pazarlástól mentes gazdálkodás Helytállás szűkös anyagi körülmények között is Gazdasági fenntarthatóság Társadalmi fenntarthatóság Magyary Program 12.0-ban megfogalmazott közigazgatási gyengeségek közül melyiket fejlesztheti Kapcsolódás a SWOT elemzéshez Tanácsadó értékelése Hiányos mérési és statisztikai rendszer Nem elég gyors eljárások Közvetlenül nem kapcsolódik a SWOT elemzés során kiemelt tényezőkhöz. Támogatjuk a javaslat megvalósítását.a javasolt módszer kialakítása javítja az ingatlanok forgási sebességét, ezáltal növeli a hatékonyságot. Társadalmi fenntarthatóság szempontjából is kedvezően értékelendő a javaslat, miután a társadalom egészére vetítve egy ingatlan értéke akkor magasabb, ha az in-

19 gatlan használatban van, aminek egy új tulajdonos esetén magasabb a valószínűsége. Megvalósítás során esetlegesen felmerülő kockázatok, akadályok Tanácsadó javaslata A megvalósítás eredményességét nagyban befolyásolja, hogy az értékesítési ártól való maximális eltérés számítása milyen szemléletben, milyen tényezők figyelembe vételével történik. Az optimálistól eltérő döntéshez vezethet, ha nem minden költséget vesznek figyelembe, így a mérőszám nem megfelelő számítása kockázatot jelent a javaslat megvalósításából származó eredményre nézve. Javasoljuk, hogy az értékesítési ártól való maximális eltérés alapjának számításakor az egyes ingatlanok egyéves fenntartásának és értékcsökkenésének összes költségét, továbbá a haszonáldozat költségét is vegyék figyelembe. A megfelelő mérőszámok kialakítása javulást jelent a Magyary Program által megfogalmazott, a megfelelő mérési rendszerre vonatkozó területen is. 2. Intézkedési javaslat Intézkedési Javaslat megnevezése Melyik tanulmányban szerepelt először ( A és/vagy B ) Pályázati kiírás céljai közül melyekhez kapcsolódik DMJVÖ szakmai koncepció céljai közül melyekhez kapcsolódik Kapcsolódó fenntarthatósági területek Több intézményi felújításra történő ajánlatkérés összevonása annak érdekében, hogy összességébenkedvezőbb ajánlatok érkezzenek az Önkormányzathoz a felújítások kapcsán. B tanulmány Középtáv Pazarlástól mentes gazdálkodás Gazdasági fenntarthatóság

20 Kapcsolódás a Magyary Program célkitűzéseivel Kapcsolódás a SWOT elemzéshez Közvetlenül kapcsolódik a Magyary Program célkitűzéséhez, a hatékony nemzeti közigazgatás megteremtéséhez. A hatékonyság fogalmán belül kiemelten, de nem csak, a gazdaságosság fogalmához kapcsolódik. Nincs közvetlen kapcsolódás Tanácsadó értékelése Támogatjuk a javaslat megvalósítását. A javasolt módszer bevezetése összességében csökkentené a felújítások költségeit, amely megtakarított összeg az önkormányzat gazdálkodásában költségcsökkentő tényezőként jelenik meg. Megvalósítás során esetlegesen felmerülő kockázatok, akadályok Kockázatként merül fel, hogy egy az ajánlati árak csökkenése miatt a felújítási munkálatok minősége elmarad a várakozásoktól. Kockázatként merül fel továbbá, hogy a csoportos ajánlatkérés lassíthatja a felújítások megvalósulását. Tanácsadó javaslata Javasoljuk, hogy az összevont felújításra vonatkozó közbeszerzési eljárások kiírásakor, illetve a kapcsolódó felújítási munkák lebonyolításakor a DMJV Önkormányzata különös figyelmet fordítson a minőségi elvárások megfogalmazására, illetve ezek visszamérésére. A felújítási folyamat megfelelő sebessége a döntéstől az megvalósításig eltelő idő alacsonyan tartása gondosan kidolgozott folyamatok és eljárások által biztosítható. A folyamat elnyúlása nem szükségszerű, csupán kockázati tényező. 3. Intézkedési javaslat Intézkedési Javaslat megnevezése A központosított közbeszerzési rendszerhez történő csatlakozás lehetőségének vizsgálata minden intézmény, de különösen a Debreceni Intézményműködtető Központ esetében.

21 Melyik tanulmányban szerepelt először ( A és/vagy B ) Pályázati kiírás céljai közül melyekhez kapcsolódik DMJVÖ szakmai koncepció céljai közül melyekhez kapcsolódik Kapcsolódó fenntarthatósági területek Magyary Program 12.0-ban megfogalmazott közigazgatási gyengeségek közül melyiket fejlesztheti B tanulmány Középtáv Átlátható működés és struktúra Gazdasági fenntarthatóság Közvetlenül kapcsolódik a Magyary Program célkitűzéséhez, a hatékony nemzeti közigazgatás megteremtéséhez. A hatékonyság fogalmán belül kiemelten, de nem csak, a gazdaságosság fogalmához kapcsolódik. Emellett közvetetten kapcsolódik a következő közigazgatási gyengeség Hiányos mérési és statisztikai rendszer fejlesztéséhez: Kapcsolódás a SWOT elemzés során feltárt E5 Adatok központi nyilvántartása (DIM) belső- és külső tényezőkkel Tanácsadó értékelése Támogatjuk a javaslat megvalósítását. A központosított közbeszerzési rendszerhez való csatlakozás összességében csökkentené a beszerzések költségeit, valamint a beszerzési idő sok esetben lerövidülne. A rendszerhez való csatlakozás előkészítő munkájához kapcsolódik, hogy DMJV Önkormányzata jobban áttekinthető gazdaságossági mérőszámokat alakítana ki, amelyeket további vezetői Megvalósítás során esetlegesen felmerülő kockázatok, akadályok Tanácsadó javaslata döntések megalapozására is használhat. Kockázatként merül fel továbbá, hogy a központosított közbeszerzés csökkenti a helyi vállalkozók bevonásának lehetőségét. Javasoljuk, hogy DMJV Önkormányzata a megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítson a Magyary Program el-

22 mélyülő hatékonyság fogalmán belül a hatásosság és a rugalmasság, biztonságosság felügyeletére. Javasoljuk, hogy az egyes költségtételek beszerzésére vonatkozó döntés a helyi magyar vállalkozókkal való hosszú kapcsolatot is vegye figyelembe. 4. Intézkedési javaslat Intézkedési Javaslat megnevezése Melyik tanulmányban szerepelt először ( A és/vagy B ) Pályázati kiírás céljai közül melyekhez kapcsolódik DMJVÖ szakmai koncepció céljai közül melyekhez kapcsolódik Kapcsolódó fenntarthatósági területek Az Önkormányzat és valamennyi intézmény esetében a határozatlan időre kötött szerződések felülvizsgálata és a kedvezőtlennek minősülő szerződések esetén azok felbontása. B tanulmány Rövidtáv Átlátható működés és struktúra Pazarlástól mentes gazdálkodás Gazdasági fenntarthatóság Magyary Program 12.0-ban megfogalmazott közigazgatási gyengeségek közül melyiket fejlesztheti Kapcsolódás a SWOT elemzés során feltárt belső- és külső tényezőkkel A Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata tanácsadási feladathoz tartozik, amely a Magyary Program szervezet beavatkozási területéhez kapcsolódik. T3 Folyamatosan növekvő üzemeltetési költségek (DMJVÖ) Tanácsadó értékelése Támogatjuk a javaslat megvalósítását. A határozatlan időre kötött szerződések felülvizsgálata egyértelműen célozza a pazarlástól mentes gazdálkodás megszűntetését, illetve átláthatóbbá teszi a működést. Megvalósítás során A teljes szerződéses állomány átvilágítása egy nagy vo-

23 esetlegesen felmerülő kockázatok, akadályok lumenű feladat, így megemelkedett egyszeri költségekkel, illetve emberi erőforrás szükséglettel járhat. Ezek miatt fennáll annak a kockázata, hogy a folyamat megakad, vagy a feladat miatt más feladatok határideje kerül veszélybe. Kockázatot jelenthet egy-egy szerződés felbontása során, hogy míg a megtapasztalt szolgáltatóval már összeszokott DMJV Önkormányzata, az új szolgáltató bizonytalanságot jelenthet, amely magasabb, amennyiben egyszerre több vagy akár nagyszámú új szolgáltatóval is elkezd a DMJV Önkormányzata dolgozni. Tanácsadó javaslata Javasoljuk, hogy a szerződéses állomány átvilágítása ne csupán egy egyszeri feladatvégzés legyen, hanem egyben a most elvégzett munka során teremtse meg DMJV Önkormányzata annak módszertani alapjait is, hogy a szerződéses állomány felügyelete folyamatossá válhasson, ésszerű munkateher mellett. Ez a szerződésgazdák kijelölése, a megfelelő értékelési folyamatok és értékelési sablonok kialakításával, és kiválasztott adatok elektronizálásával történhet meg hatékonyan. Javasoljuk továbbá, hogy a szerződések esetleges felbontása előtt gondosan mérlegeljék a felbontás következményeit, és mindig készüljön worstcasescenario. 5/A.és B. Intézkedési javaslat Intézkedési Javaslat megnevezése Melyik tanulmányban szerepelt először ( A és/vagy B ) Pályázati kiírás céljai Intézmények közötti kommunikáció, valamint a polgármesteri hivatal és az intézmények közötti kommunikáció során a papír alapú kommunikáció megszűntetése, helyette elektronikus levél alkalmazása. A tanulmány B tanulmány Rövidtáv

24 közül melyekhez kapcsolódik DMJVÖ szakmai koncepció céljai közül melyekhez kapcsolódik Kapcsolódó fenntarthatósági területek Átlátható működés és struktúra Pazarlástól mentes gazdálkodás Gazdasági fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Magyary Program 12.0-ban megfogalmazott közigazgatási gyengeségek közül melyiket fejlesztheti Kapcsolódás a SWOT elemzés során feltárt belső- és külső tényezőkkel Túlterhelés miatti határidőcsúszások Fejlett eszközök lassú bevezethetősége Nem elég gyors eljárások W6 Túlnyomó részben papír alapú ügyintézés (DMJVÖ) W7 Határidők nehézkes betartása (DMJVÖ) W5 Lassú és nehézkes kommunikáció (DMJVÖ) T5 Informatikai fejlesztések lemaradása (DMJVÖ) Tanácsadó értékelése Támogatjuk a javaslat megvalósítását. A papír alapú kommunikáció elektronikusra cserélése nagyban hozzájárul a folyamatok felgyorsulásához, illetve a nyomtatási, papír és postaköltségek csökkenéséhez. A javaslat gyakorlatba ültetése a gazdálkodás fenntarthatósága mellett a környezeti fenntarthatóságot is javítja, illetve egyszerre több jelenlegi fejlesztendő kiküszöböléséhez is hozzájárul, illetve szorosan kapcsolódik a Magyary Program célkitűzéseihez is. Megvalósítás során Az elektronikus kommunikáció hitelesítése, tárolása, visz-

25 esetlegesen felmerülő kockázatok, akadályok szakereshetősége, titkosítása olyan kérdéseket vet fel, melyeket megnyugtatóan meg kell oldani ahhoz, hogy a javaslatot eredményesen meg lehessen valósítani. Kockázatot jelent a megvalósítás során, hogy a kommunikációs szokások változtatása csak úgy, mint minden szervezeti változás több időt vehet igénybe, több rejtett ellenállásba, félelembe ütközhet, mint amennyire számítanánk. Tanácsadó javaslata Javasoljuk, hogy a folyamatok kialakításakor az Önkormányzat vonjon be szakértőket annak érdekében, hogy a papír alapú kommunikáció elektronikusra cserélése során az átállás kockázatát a minimálisra csökkentsék, illetve az érintettek számára megnyugtató válaszokat tudjanak adni a jogosan felvetődő kérdésekre. 5/C. Intézkedési javaslat Intézkedési Javaslat megnevezése Melyik tanulmányban szerepelt először ( A és/vagy B ) Pályázati kiírás céljai közül melyekhez kapcsolódik DMJVÖ szakmai koncepció céljai közül melyekhez kapcsolódik Kapcsolódó fenntarthatósági területek A polgármesteri hivatalnál a pénzügyi ellenjegyzés céljára elegendő, ha a szervezeti egységek a szerződések mindössze egyetlen példányát juttatják el, a jelenlegi 4-5 példány helyett. B tanulmány Rövidtáv Pazarlástól mentes gazdálkodás Indokolatlan párhuzamosságok megszüntetése Gazdasági fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖLTSÉGCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A KÖLTSÉGCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly BESZÁMOLÓ A KÖLTSÉGCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÁROP-1.A.5-2013 Államreform Operatív Program Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Tanácsadói Dokumentum: Koncepció beágyazása Kapcsolódó pályázati tevékenység: A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány

A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és Költségvetési egyensúly Dokumentum (kapcsolódó indikátor): A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány Interaktív Szeminárium 1. alkalom ÁROP-1.A.5-2013

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók bevezetéséről

Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók bevezetéséről Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és opciók bevezetéséről Megbízó Cím Piliscsaba Város Önkormányzata Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és opciók bevezetéséről Változat v1.0 MultiContact Consulting

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV AKCIÓTERV a SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMYÁNYZATA által végrehajtott kötvény kibocsátásból a RAIFFEISEN BANK Zrt.-nél óvadékban lévő pénzösszegek kiengedéséhez szükséges önkormányzati program megvalósítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata HATÉKONYABB MŰKÖDÉSRE IRÁNYULÓ SZERVEZETI JAVASLATOK (TÉRSÉGI SZINT) Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0 ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke: 100 %.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke: 100 %. Pápa Város Önkormányzata 2013. augusztusában sikeres pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív program támogatási rendszeréhez Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0115)

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a létszám alapján kkv

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

ÁFA TANÁCSADÁS. ARKCONSULTING Kft.

ÁFA TANÁCSADÁS. ARKCONSULTING Kft. ÁFA TANÁCSADÁS Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó 2014 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ A hozzáadottértékadó az egyik legfontosabb adónem, mely az összes EUtagállamban, illetve a világ számos országában

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 ÖSSZEFOGLALÓ

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 ÖSSZEFOGLALÓ ÖSSZEFOGLALÓ ALSÓNÉMEDI NAGYÖZSÉG ÖNORMÁNYZATÁNA SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának pályázata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049: SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Tanácsadás a változások korában A készpénz az úr! Fekete Miklós 2009. március 12.

Tanácsadás a változások korában A készpénz az úr! Fekete Miklós 2009. március 12. Tanácsadás a változások korában A készpénz az úr! Fekete Miklós 2009. március 12. Joe Bamford A JCB alapítója: Őszintén szólva nem kívánom a gyors fellendülést. Azt szeretném, hogy ez az egész addig tartson,

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

A szervezet folyamatainak értékelése és meghatározott ellenőrzési gyakorisága: Tervezett ellenőrzés gyakorisága 1 Költségvetés tervezés, előirányzat K

A szervezet folyamatainak értékelése és meghatározott ellenőrzési gyakorisága: Tervezett ellenőrzés gyakorisága 1 Költségvetés tervezés, előirányzat K Ellenőrzési prioritások és gyakoriságok meghatározása A stratégiai ellenőrzési tervnek elemzés alapján felállított prioritásokon kell alapulni. Kockázat szempontjából rangsorolni kell a szervezet beazonosított

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Döntés az Államreform Operatív Program

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE MI AZ ÜZLETI TERVEZÉS A józan ész diadala az önámítás felett A józan ész diadala az önámítás felett A TERVEZÉS TISZTÁN MATEMATIKA Nagy számok

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE Mi az üzleti tervezés A józan ész diadala az önámítás felett A tervezés tisztán matematika Nagy számok törvénye Egy egész szám felírható néhány

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat Szám: 20391/2015 Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője Javaslat az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók befizetési lehetőségeinek kibővítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek A Project Management Institute (PMI, www.pmi.org) részletesen kidolgozott és folyamatosan fejlesztett metodológiával rendelkezik projektmenedzsment

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE 2009. október A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata HATÉKONYABB MŰKÖDÉSRE IRÁNYULÓ SZERVEZETI JAVASLATOK Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0 ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához

Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 Dél-Alföldi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Nemzetközi díjas fejlesztés: hatékonyság- és ügyfélelégedettség-növelés az Oktatási Hivatal hatósági eljárásaiban

Nemzetközi díjas fejlesztés: hatékonyság- és ügyfélelégedettség-növelés az Oktatási Hivatal hatósági eljárásaiban Fulfilling your vision is our mission Fulfilling your vision Nemzetközi díjas fejlesztés: hatékonyság- és ügyfélelégedettség-növelés az Oktatási Hivatal hatósági eljárásaiban Barackmagból atommag Lengyel

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 INFOKOMMUNIKÁCI CIÓS STRATÉGI GIÁK Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 Miről l szól l a stratégia gia 1. A térség gazdasági erősítése 2. A lakosság közérzetének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások Tartalom Értékelés háttere, célja, módszertana Az értékelésnél

Részletesebben

LIBRA: a programozott fejlődés

LIBRA: a programozott fejlődés www.mve.hu LIBRA: a programozott fejlődés Előadó: Galambosné Schuszter Anna Portfoliónk Kis- és Középvállalati rendszerek: LibraCom LIBRA3S LIBRA3S Standard Nagyvállalati rendszerek: LIBRA6i LIBRA6i spec.

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel K&H üzleti tippek 2015 Kovács Viktor Zoltán K&H KKV Marketing vezető 1 életciklus modell megújuló expanzió érett növekedés növekedő hanyatló induló induló vállalkozások

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben