Tovabbidkbdn a vdkondon kivi.il

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tovabbidkbdn a vdkondon kivi.il"

Átírás

1

2 VAKONDTOL A FOLDIKUTVAIG K AK, TUR AK TUNKB N? Himyszor hallottuk mar a szomszedokat, ismerosoket azon bosszankodni, hogy "az az atkozott vakond megint felturta a kertet", "tonkretette a viragagyasokat" es igy tovabb. A vakond a kert keretlen tartozeka az emberek szamara. Azonban attol meg, hogy rola hallunk a legtobbet, as idonkent meg lathatjuk is a serenykedo kisemlost egy egy pillanatra, "em jetenti azt, hogy a az egyeduti felelas a felszjnen megjelena kellemetlen meglepetesekint. Tovabbidkbdn a vdkondon kivi.il h,irorn olyall kiseml6ssel fogunk fogblkozni, arnelyek, bar nem olyan mertekbcn szerepelnek a koztudatban, mint a vakond, megis ugyanolyan mertekben jelen lehetnek kerti.ink emi6sfaun;ijaban. Ezek a k6 szapocok, vandorpatbny cs a foldikutya. A vandorpatbny kivetelevel mindegyik vedettsegnek orvcnd. Nagy kisemlos A kbzonseges vakond (Talpa cllropcae) eszmei erteke Ft. Kedveli a m egmgvelt teri.ileteket, amelyekben sok a foldigiliszta, a f6 taplaleb, igy g ya b-an elmordul kertjeinkben. Asasrd eros, karmokbl ellatott, bpat alaku mellso vegtagjat hasznaua. Evente b~ t almot rak negy-ot ut6dddl, melyek meg a szi.ileteslik eveben ivarerette va lnak. A vakond nem alszik teli almot, igy tartalek elelmet, foidi gilisztakat halmoz fel. A ny ugati foldikutya (Nannospalax lei/codon) eszmei erteke Ft. A sztyeppterlileteket kedveli, a ned ves, rnocsa ras elohelyeket pedig keri.i Ii. Az ut6bbi evek kutjtasai dlapj<in kideri.ilt, hogy Mdgyarorszagon harom f;0 <1 fordul elis, de mindegyik ndgyon ritka, kilu\;issal veszelyeztetett. A fel$zime csak nagyon ritbn j on Eel es kifejezettcn maganyos allat. Nincsenek fi.ilka g yi6i, e.s redubit szcm et borhartya boritja. Szaporodasi idoszaka marcius-aprilisra teheto. Taplalebt novenyi gyokerek alkotjak, tehat 0 inkabb lehetne a kertek kartevoje, viszont!akott tcri.ileteken m a m,lr szinte nem is fordul elo. Fokozottan vedett f;0. A kozonseges k6szapocok (A rtjicola terrestrio) eszmei erteke Ft. R egebben [okent a vizpartok, ltlocsa ras teri.iletek lak6jd volt, rna m ar viszont kertekben, muvelt teri.ileteken is elofordul. M a gv~kkal es g yoker 'kkel taplalkozik. Aprilis es okt6ber kozott harom-negyszer ell ik, es csa l5di kotelekben el. A vandorpdtk::lny (Rattus Il orvegiws) eredetileg Gem volt honos Eur6paban. Lcng yel varosokbdn terjedt el Ajo/ ismert vakondlurasok: suriin helyezkednek e/, nem lui nagyok. Jobbra az allal maga lermeszetes komyezeteben eloszor, l1l;0d d XVIII. szazadbdn " h6ditotta" meg d kontinenst. Invaziv fajkent nh~g JZ Eur6paban oshonos hazi patkanyt is kiszoritotta a legtobb helyrol. Nagy csa ladokban cl, dhol 5zigoru hierarchia a Ll fenn. Szaporodasa szinte egesz evben fo Iyamatosan tj rt, az alomszam het-tizen gy kozott valtozhat, ez JZ dn yd kondici6jat61 fi.igg. Nyomok a felszinen J ogosan m eri.il fel a kt~ rd es, hogyan lehet megklilonbi:iz tetni a negy faj j elenletere utdl6 j eleket. Ez azert lenyeges, m ert fdj specifikus:ln er demes vedekezni elleni.ik vagy in kabb elriasztanllnk oket, hogy a legj obb hdtast erji.ik el, es JZ <l lla tok se serliljenek. Tobb szempontot aj anlatos egyszerre f igyelembe venni al1n dk erdekcben, hogy azonositdni tudjuk a ken "hivatlan lak6jat" es ehhez elsosorban f i.ild dlatti e!etlik felszini nyomait, Jzaz a turasokat kellmegvizsgalni. A vd kond peldaul m eter hosszu jaratrendszert is keszithet, ahol a tllras maga d ki- es a bevezeto nyilas is egyben. A feszeknek nevezett oldaljarat, amely az llt6d o k vija g ra hozasa rd szolg <i.i, csa k egy iranyb61 kozelitheto lneg. Felszinkozeli j aratdit - am elyeket sokszor mi is eszrevehetlink - tjplalkozasra haszna lj a, o tt fo gydsz tjd el az izeltlablilarvakat es d g i lisztabt, ez d va d aszjardt. Meglepoen sokszor jon fel a fel szinre eletmodja hoz E LET I~. T UD O MAN Y 2014 /

3 kepest, ennek a tevekenysegnek koszonhetok a kertlinket el CS Llfit6 vakondtlldisok. Ezzel szemben a nyugati foldiklltya nagyon ritkan, szinte soha nem h:lgyj:l el fold alatti jaratrendszen~ t, jaratai melyebbek, mint a vakondc, kepes 2 m melyre leasni hosszu, eros fogai segitsegevel, teli idoszakban ez a l11elyseg akar a 4 l11etert is elerheti. J;.lratai hal6zatosak es komplexek. A feszek a foldikutya eseteben tobb bejaratu, nines llgy dzarva, mint a vakondnal. Bar nagyn1(~ re tu metszofogaival vegzi az asast, hats6 labait is haszllalja a talaj eltavolit<ls ~lban. Turasa a vakondehoz hasonl6, de annal nagyobb es a rogok, "hurk:ik" is meretesebbek. A kozollseges k6szapocok es a vandorpatkany mar nem vegez ennyire alapos "epite.szeti" mllnk:it. A k6 szapocok jaratrendszere a felszin kozeleben fut, es tllrasokkal tarkitott. J;.lratai felfele ovalisa k, es csak kis kiemelkedes jelzi jelenletet. A tllras m aga leginkabb a foldon tatong6 lyukhoz hasonlit, amelyb61 tobb iranyba indlllnak a j61 lathat6 jaratok, es sokszor keresztezik is egymast. Jelenletere a fuben eszlelheto hossz LI, el<lgazasokkal tarkitott utvonalak is litalhatnak, hiszen a felszinen is j61 erzi magat. A vandorpatkany a k6szapocokhoz hasonl6an fold alatti es fold fel etti eletm6dot is folyt ~lt. Nagy csajadokban el, amelyben szigorll hierarch.ia van, es melyben kifejezetten fol1tosak a s20cialis kapcsolatok. A foldben ugynevezett lak6szobaval ellatott uregeket keszitenek. Ezeket levelekkel, novenyi rosttal es minden erre alkalmas hlllladekkal belelik ki a hatekonya bb szigeteles erdekeben. A lak6szoba a feszekkel is azonosithat6. Minden be- es kivezeto jarat itt keresztezi egymast. Altal5ban van egy ugynevezett kapu, es ezen kivul van legalabb meg ket veszkijarat, amit akkor haszl1 :1 1 a patk:1nycsalld, ha mel1ekulnie kell. Ezeket gondosan elrejt-ik a ki.ilvilag elol, ezert az is patk:1nyok.ra uul6 jd k:het, ba ilyen nyilasokat vagy tllra sokat nehezen megkozelitheto, esetleg eldugott belye ken talalunk, peld5ul farak:1sok abtt, vedett keritesek tovebcn, kerti komposzt kornyeken. Tevhitek es mendemondak A kert kartevoirol a mindennapokban is sokat hallunk vagy beszelunk, azonban rengetegszer ezek a kovetkcztetesek teves meg;dlapitasokon alapulnak, igy tevhitek alakulnak ki es terjednek el szeles korben. Ilyen peldaul, hogy a vakond megragja a zoldsegeket, ami nyil- Koszapocok kivezet6 nylflisa: nlncsenek tunisok vagy csak ritlf{m h ET ES TU D MANY 2014 / 45 FOldilwtya ttiniscsoporl (bal) : nagymerelii ttirasok egym~sto l viszonylag IA vol esnek, gyakran egyenes vonalba rendezv8. Jobbra egy megbontortjarat as tapl6lekrajctar (fen t), valamint a fijldlkulya redukfllt szeme/vel (lent) vanval6an nem lehet iga z, hiszen a vakond rovarevo. Sot, nel11hogy ncm k:1rtekony, de meg hasznosnak is mondhat6, annak ellenere, hogy taplalekkereses kozben nehany pa Lintat vagy ak:1r par sargarep5t is tonkretehet. A mcgragott sargarepa rejtelye sokkal ink:1bb lenne kotheto a foldikutyahoz, amely gyokereket fogyaszt. Ez viszont nagyon ritka elterjedesu, es a szaraz, bolygat5smentes, [Lives teruleteket kedveli, igy e]egge leszuki.il elofordlllasanak lehetosege. A koszapoeok, illetve mas pocok.fajok is hasonlo m6d6n tapwkoznak, mint a foldikutya, igy ezeket az allatokat is gyanllsithatnank. Persze arrol scm szabad m egfeledkeznunk, hogy elsosorban ink:1bb a magvakat kedvelik. Meglepo, de a kerttulajdonosok koreben sokszor a foldikutya t emlegetik a vakond mellett gyakori kartevokent, am ez legtobbszor teves inform3cio- ha 111:15 b61 nem, elofordulasab61 ad6d6an es a val6sagban a pocok a val6di tettes. Egye.s pocokfajokra nagyon jellemz6, hogy bizonyos evekben rendkivuli mertekben elszaporodnak - ezt nevezzi.ik gradaci6nak - es ilyenkor komoly l11ez6gazdas5gi k:1rokat okoznak. Jden a mezei pocok, a kosza pocok kozejj rokoj13 v51t komoly k:1rtevove. A k6szapocok nem veszelyezteti ilyen mertekben kertjeinket, de j6val elterjedtebb, mint a foldikutya. Az elobbiekkel szemben a patk:1nyok altala

4 nos megitelese megfelel6, megls sokszor nem is gondouuk, hogy az tanyazik a kozellinkben, pedig J vilag szamos varosa ban tobb patbny el, mint ember. Vedekezes as elriasztas Termeszetvcdelmi vedettseglik es albtbarat szempontok ll1iatt scm tanacsos drasz tikusa n euarni a kertlinkben lak6 kise mlosokkel. Szamos modszert fejlesztettek ki alta, hogy az allatlljk ne essen fi zikai bantodasa, viszont kbrnyezetenek megzavarasaval ra legyen kenyszeritve a terlilet elhagyasara. Egy regi modszer a vakondtllrasban elhelyezett lires es alulr6l torbtt i.iveg alkalmazasa, amely azonban csak akkor hatasos, ha szeles ido van, mivel az i.iveg ilyenkor flityi.ilo hangot ad ki, es ez elriasztja a vakondot. Ezen dv abpjan fejlesztettek k.i modernebb, valtozo frekvenci;ljll hangot kibocsat() riaszt() kcsziilckeket, melyek a pockok, sot patbnyok ellen is hatasosak lehetnek. Az elriasztasi modszerek egy l11 ~lsik tipusa, amikor nem hanggjl, hanelll szaggal riasztanak. A kisemlosbk jarjtrendszerebe olyan keszitmenytjllttatnak, mely kdkmetlen szjganak koszonhetoen b~pes eluzni az allatot. Ilyen megold;\s peldalll a borasza tban hasznalt kenbpok elhdyezese a tlll"asokba. M<1sik megoldas, ha a lehet6 legtermeszetesebb modol1 akarunk eljarni, A foldikutya (sajat kutatas) lis a vakond (MTA TAKJ terkepe alapjan) eloforduutsi helyei Foldikulya- elilfordulas Magyarorszligon o Vandorpatkimy es ilrijleke, amely fakenl a tapltllkozohely.ek kornyekim gyakori akkor i.iltethetiink olyan novenyeket is, melyek szinten szaguk miatt tavol 100 km Koziinscgcs yakond ':Iorllrrtlll~ s -.:::::: fij:m rnrdul chi tartjak a betolakod6kat, ilyen peidaul fokfoldi fokhagyma (Tr.dbaghia violacea). Merget legtobbszbr meg J nem vedett vandorpatkany ellen sem tanacsos hasznalrli, hiszen a mellett, hogy a pjtkany nagyon ovatos, es gyakran hatekonyan sikerlil elkeri.ilnie a l11hgezest, haszonfdlatainkra es hazi kedvenceinkre veszeiyes lehet a szer. b sszefoglalaskent elmondhatjuk, hogy a kertjeinkben megjeleno felszini nyomok bizony nem mind kizarolag a vakondok tevekenyegenek tulajdonithat6ak. A felszinen rnegjeleno tlll";isok konnyen osszeteveszthetok mas kisernlos6k tllrasaival. Meg kell pr6balni minimalisra csokkenteni a konfliktust a kornyezeti.inkben elo allatokkal, elsosorban azza l, hogy nekik is ekgendo eletteret biztositunk. FULOP ZITA HATVANI ISTVAN GABOR FARKAS JANOS ELET Es TUI)OMANY 2014/

5

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN Dr. Havasi András egyetemi tanár emlékének Előszó MME Börzsönyi Helyi Csoport Szakmailag lektorálta: Schmidt András Szerkesztette: Nagy

Részletesebben

SCHMIDT-GÉMES Kisemlısök BÚVÁRZSEBKÖNYVEK

SCHMIDT-GÉMES Kisemlısök BÚVÁRZSEBKÖNYVEK SCHMIDT-GÉMES Kisemlısök BÚVÁRZSEBKÖNYVEK SCHMIDT-GÉMES Kisemlısök BÚVÁRZSEBKÖNYVEK MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ ÍRTA SCHMIDT EGON RAJZOLTA GÉMES PÉTER A BORÍTÓT URAI ERIKA TERVEZTE MÁSODIK KIADÁS SCHMIDT EGON,

Részletesebben

Talajlakó emlősök túrásmorfológiai vizsgálata, különös tekintettel a nyugati földikutya (Spalax leucodon) természetvédelmi monitorozására

Talajlakó emlősök túrásmorfológiai vizsgálata, különös tekintettel a nyugati földikutya (Spalax leucodon) természetvédelmi monitorozására Crisicum 6. pp. 199-211. Talajlakó emlősök túrásmorfológiai vizsgálata, különös tekintettel a nyugati földikutya (Spalax leucodon) természetvédelmi monitorozására Boldog Gusztáv Astract The mound morphology

Részletesebben

RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK

RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Kisállattenyésztési Tanszék Ökológiai Munkacsoport RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK Oktatási segédanyag Összeállította: Dr. Lanszki József Lektorálta: Dr.

Részletesebben

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei NATIONALPARK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK A nemzeti park emlősvilága aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei Tartalomjegyzék Nemzeti park a határ két oldalán...

Részletesebben

KÉRDŐÍV FELNŐTT LAKOSSÁG RÉSZÉRE

KÉRDŐÍV FELNŐTT LAKOSSÁG RÉSZÉRE KÉRDŐÍV FELNŐTT LAKOSSÁG RÉSZÉRE A közönséges ürge nyílt rövidfüvű területeken lakó rágcsáló. Fokozottan védett fajnak számít, elsősorban azért, mivel ritka, értékes nagytestű ragadozó madaraink, mint

Részletesebben

Kutya. Farkas. Bevezető

Kutya. Farkas. Bevezető 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bevezető A jelen kiadvány főként 7 éven felüli gyerekek részére készült. Elsősorban az erdélyi dombvidék azon emlőseinek nyomait és életjeleit

Részletesebben

Kárpát-medencei Nyugati földikutya kisfajok

Kárpát-medencei Nyugati földikutya kisfajok T E R M É S Z E T V É D E L E M VM Környezetügyért Felelős Államtitkárság FAJMEGŐRZÉSI TERVEK Kárpát-medencei Nyugati földikutya kisfajok (Nannospalax (superspecies leucodon)) 2013 Kiadó: Vidékfejlesztési

Részletesebben

Lutra és társai: hazánk menyétféle ragadozóinak rövid bemutatása (átdolgozott, bővített kiadás)

Lutra és társai: hazánk menyétféle ragadozóinak rövid bemutatása (átdolgozott, bővített kiadás) Gera Pál Postacím: 1156. Bp., Nyírpalota utca 60. Telefon: + 36 30 258 3637 E-mail: gerapal@t-online.hu Honlap: http://www.otter.econservation.eu Lutra és társai: hazánk menyétféle ragadozóinak rövid bemutatása

Részletesebben

A CSANÁDI-PUSZTÁK EMLŐSFAUNÁJA Kókai Károly¹, Kotymán László² & Mészáros Csaba¹

A CSANÁDI-PUSZTÁK EMLŐSFAUNÁJA Kókai Károly¹, Kotymán László² & Mészáros Csaba¹ A CSANÁDI-PUSZTÁK EMLŐSFAUNÁJA Kókai Károly¹, Kotymán László² & Mészáros Csaba¹ ¹ Magyarmadártani és Természetvédelmi Egyesület ² Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Bevezetés A Csanádi-puszták Békés

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

a nyaralás v Mérges állatok a Földközi-tenger partjain

a nyaralás v Mérges állatok a Földközi-tenger partjain a nyaralás v Mérges állatok a Földközi-tenger partjain szélyei Hamarosan itt a nyár, és ezzel a Földközi-tengerhez zarándokolók fôszezonja is. Ha már sikerült kiválasztani az igényeknek meg - felelô üdülôhelyet,

Részletesebben

Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı

Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı Tanuljunk a természetben! Kirándulásra hívjuk az iskolásokat, turistákat, családokat, természetbarátokat tanösvényünkre, a Dél-Mezıföld egyik utolsó homokpuszta vidékére,

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában

Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában SZAKDOLGOZAT Készítette: Iván Judit KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ

Részletesebben

Élőhelyek és védelmük

Élőhelyek és védelmük Élőhelyek és védelmük állatkerti oktatócsomag 8 12 évesek tanításához Rajzok: Lukács Albert Fotók: Bagosi Zoltán www.zoobudapest.com www.gorillazoona.hu Általános szervezési információk Az állatkert nagyszerű

Részletesebben

vadásztársaink Tollas vadásztársaink KÓCSAGVÁRI FÜZETEK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság aaa

vadásztársaink Tollas vadásztársaink KÓCSAGVÁRI FÜZETEK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság aaa N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság Tollas vadásztársaink NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3 Nappali ragadozók Rétisas 5 Parlagi sas 6 Barna rétihéja

Részletesebben

Az oktatási segédanyagot a Patkós Stúdió fejlesztette. www.patkosstudio.hu

Az oktatási segédanyagot a Patkós Stúdió fejlesztette. www.patkosstudio.hu Az oktatási segédanyagot a Patkós Stúdió fejlesztette. www.patkosstudio.hu 2 3 Segédanyag-ismertető A nyári erdő élővilága oktatásisegédanyag-csomag az erdő életközösségébe nyújt betekintést, segítve ezzel

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Téli madárvédelem. Téli sportok. Immunerősítés télen. Teák gyógynövényekből

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Téli madárvédelem. Téli sportok. Immunerősítés télen. Teák gyógynövényekből 2013. XI. évfolyam 1. szám december - január - február TERMÉSZETBARÁT Az Erdőpedagógia projekt negyedévente ingyenesen megjelenő folyóirata. Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

Róka, a hasznos dúvad

Róka, a hasznos dúvad Róka, a hasznos dúvad Mészáros Orsolya vadgazda mérnöki szak, I.évfolyam Bevezetés a szakmai feladatok készítéséhez Tartalom Bevezetés és célok ismertetése 3 Módszer és felhasznált anyagok 3 Eredmények

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

KUTATASI TERVEK A KILENCVENES EVEKRE'

KUTATASI TERVEK A KILENCVENES EVEKRE' KUTATASI TERVEK A KILENCVENES EVEKRE' Vallasossig is szegenyseg 1. Vallasos szegenyek A szegenyek ket, eletmodjat es ertelcrendjet tekintve mer6- ben elter6 retege az tin. lumpenek es a vallasosak. Mivel

Részletesebben

A PILIS KÉTÉLTŰI ÉS HÜLLŐI

A PILIS KÉTÉLTŰI ÉS HÜLLŐI Kovács Tibor - Vági Balázs - Némedy Zoltán A PILIS KÉTÉLTŰI ÉS HÜLLŐI Kistó a Pilisben kétéltűek fontos petéző helye KÖSZÖNTJÜK A PILIS ERDEIBEN! A Pilis állami tulajdonban lévő erdeit kezelő erdőgazdaság,

Részletesebben

Az emberi természet biológiai gyökerei

Az emberi természet biológiai gyökerei CSÁNYI VILMOS Az emberi természet biológiai gyökerei Csányi Vilmos etológus, az MTA rendes tagja Összefoglalás A modern biológia sokszorosan igazolta azt a tényt, hogy az ember is az állatvilághoz tartozik:

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa. 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa. 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány BAGOLYSORS A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány félévente megjelenő kiadványa 10 éves a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány II. évfolyam 1. szám - 2007 Bagolysors - 1-2007 II/1 Kiadja Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

Részletesebben

Huszti Éva: Társas kapcsolatok. Családi, rokoni, baráti kapcsolatok Nyíregyháza lakói körében - 2008

Huszti Éva: Társas kapcsolatok. Családi, rokoni, baráti kapcsolatok Nyíregyháza lakói körében - 2008 Huszti Éva: Társas kapcsolatok. Családi, rokoni, baráti kapcsolatok Nyíregyháza lakói körében - 28 Talán joggal kérdezi az olvasó, hogy miért fontos az, milyenek a társas kapcsolataink. Talán mindenkinek

Részletesebben