Családi ünnep. A Katona-család II. találkozója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családi ünnep. A Katona-család II. találkozója"

Átírás

1 A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha X. ÉVF. 4. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA OKTÓBER Családi ünnep A Katona-család II. találkozója SZEPTEMBER 8-án, Társulatunk éves terve szerint fenti címmel, egész napos rendezvényt szervezett. A Családbarát Társadalomért folyó tevékenységünk, más-más területen valósul meg. Fontos, hogy szeretnénk, ha minden évben, szeptember elején, a Családi ünnep megrendezésre kerülne. Tudjuk, hogy a falu jó közérzetének, megtartó ereje növekedésének is alapjai a családok, sajátosan a nagycsaládok. Ebben az évben társulatunk működése folyamán már másodszor az 1841-es születésű Katona András és leszármazottai, valamint a Bagi Római Katholikus Elemi Népiskolába 1939-ben és azelőtt beiratkozott tanulók voltak vendégeink. Az ünnepi rend keretében, az elhunytak lelki üdvéért templomunkban Tóth Ferenc plébános úr délelőtt szentmisét mutatott be. A szentmise után többen felkerestük temetőnkben nyugvó hozzátartozóinkat. Ezúton is megköszönjük a résztvevők fáradozásait. Rokonlátogatás és ebéd után, vendégeink és a HBT tagjai a helyi Művelődési házban találkoztak. A szervezők, délután 3 órai kezdettel, ünnepi műsorral kedveskedtek a megjelenteknek. A Himnusz és a Szózat keretében, a

2 2 X. évf. 4. sz. ROZMARING ÉNEKKAR, bagi népdalcsokrot dalolt. Nagy Jenőné és lelkes közreműködői, élő népviseleti bemutatót tartottak. Voltak, akiknek ez a bemutató könnyeket csalt a szemébe, hiszen az alapos gonddal, ünnepi szokások szerint összeválogatott öltözékek fiatalságukat juttatta eszükbe. A MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI KÖR tagjai Monori Mariann és Bakonyi Bernadett költőink családi ihletésű verseiből adtak elő. Az ünnepségre meghívottakat, Balázs Gusztáv elnök (aki egyúttal a Katona-család tagja és 1939-ben iratkozott be az iskolába), köszöntötte és emlékeztette hallgatóit az elődökre, a Katona-családra, az iskolára és az osztálytársakra ben újjászerveződött CARAVAN zenekara köszöntötte az anyákat, apákat gyerekeket és muzsikált, a hamarosan kezdődő mulattságban. A táncvigadalmat a vacsora tette teljessé, hiszen a GYÖNGYKOSZORÚ tagjai ekkor még nem a táncteremben, hanem a konyhában forgolódtak. Hámozták a krumplit, sütötték a húst, hogy frissen sült vacsorával szolgáljanak a báli vendégeknek. A Gyöngykoszorú tagjai szorgoskodnak Nagy Jenőné élő népviseleti bemutatója A műsor után ki-ki kínálgatott és vett a rokoni-, iskolatársi tálból s a poharak sem maradtak dolog nélkül. A szendvicsek készítéséről és azok felszolgálásáról a GYÖNGYKOSZORÚ gondoskodott. Ráadásként az énekkar katonadalokat adott elő, majd a HBT 1954-ben alakult és Többen is elfértünk volna, de a messzebbről jött rokonok, osztálytársak Kovács Sándor, Tóth Margit is bizonygatták: szükség van az ilyen családi találkozókra. Bárcsak minden meghívott eljött volna! Ismételten köszönetünket fejezzük ki minden közreműködőnek, a színpadon fellépőknek, a segítőknek, a háttérben szorgoskodóknak egyaránt. Jövőre terveink szerint szeptember elején ismét találkozunk. BaGi Bagi Népfőiskola A BAGI NÉPFŐISKOLA megkezdte VIII. évfolyamát. A 2001/2002-es tanév I. félévének jelmondata: A családbarát társadalomért. A még hátralévő előadások szokásaink szerint szerda esténként 6 órai kezdettel a Dózsa György Művelődési Ház- ban, az alábbi tervezett időpontokban lesznek: október 24. november 7., 21. december 5., 12 Szeretettel várjuk hallgatóinkat!

3 2001. október 3 C A R A V A N Az újjáalakult CARAVAN zenekar a Családi ünnepen mutatkozott be KÖZSÉGÜNK mindig híres volt zeneszeretetéről, az éneklés sajátos erejéről, hangszínéről és ritmusáról. Meszsziről megismerték a bagiak búcsúhelyre való beköszönését, a mennyasszonyos ház kapuja előtti bebocsátás kérését, dalaik pirosbagi előkéjét, zenekaraik ritmusos és folyamatos játékát, -hangsúlyait, a bagiak szimfóniáját. Éneklés, zene mellett könnyebb volt a munka. Az ember elpanaszolhatta fájdalmait, világgá kürtölhette jókedvét. Észre sem vette és máris vége volt szenvedésének, a sor végére ért és a hátikosár is megtelt. Idegenben hallgatva-, dúdolva az ismert dalokat, képzelete szülőföldje mezőjét, kertjeit, szőlőit, erdőit, utcáit, házait járta. Nem csoda, hogy szinte mindenki dalolgatott, dalolászott. Azért, hogy más is meghallja, érzelmét megossza, társakat, hang-szereket szerzett, akikkel, amelyekkel egy húron pendült. Így lett a dudás, a citerás, a daloskör, a zenekar. Gyermekkorom emlékei felidézik a Keresztfa-dűlő magasságából felénk hallatszó, Kerti Pali bátyám tárogatójának hangjait, Tóth Pali bácsiék előtt Markovits Imre citerazenéjére táncoló fiatalokat, a fonóban (Hajdú Gyula bácsiéknál) nótázókat, a templomunkban éneklőket kísérő orgonánk Tari kántor úr által megszólaltatott harmóniáit. Hallottam a Bagi rezeseket (Tóth Gábor, dobos, még velünk is fellépett), Balázs György, fúvós-, Tóth- és (Pap) Tóth szalon-, vonós-, jazz zenekarokat, a pengetős Horváth Ferenc és Katona János zenekarát és a híres cigányzenekarokat: Sárközi Ignác, Lajos Sándor, Balogh Rudolf, Kolompár István biztosan voltak még mások is, nem szándékosan maradtak ki felsorolásomból. A DALOSKÖR, az énekkarok, a kiváló hangú (sajátos előadásmódú) énekesek, szintén hosszan volnának sorolhatók. Mindannyian az első és a második világháború korszakaiban, az ötvenes évekig. Bárcsak még megemlékezhetnék róluk! Ebből a zsongásból sarjadzott 1954-ben a CARAVAN zenekar, amely mint a gyümölcsfa olyan sok év elteltével, lehullott levele és letöredezett ága után ismét kibimbódzott. Még sok kutatás bizonyító ereje szükséges e sorok teljességéhez, de valahol el kell kezdeni. Megkíséreltünk a közepébe vágni. Feltárásaink adták az alapot a PRO RENOVANDA CULTURA HUNGARIAE ALAPÍT- VÁNYHOZ benyújtott, A hangszer is fontos, de lényeg: a zene című sikeres pályázatunkhoz, amelynek megvalósításán fáradozunk. Kötelességünk zenei hagyományaink folytatása, falunk ebbéli szolgálata. Balázs Gusztáv (fúvós, pengetős hangszerek), Ádám Lajos (billentyűs h.), Papp József (basszus gitár) és fia Papp Bálint (ütős h.) vállalkozott arra, hogy újjászervezze a

4 4 X. évf. 4. sz. CARAVAN zenekart és folytassa annak korábbi, értékes működését. Az újjászervezők Társulatunk tagjai. Alapszabályunkat ismerve és elfogadva, úgy gondolták, hogy terveiket egyesületünk keretein belül tudnák a leghatékonyabban megvalósítani. Ezért kezdeményezték a HBT zenekarának megalakítását, amelyben sajátságaikat megtartva más zeneszeretők, -művelők is betársulhatnak, végezhetnek közhasznú tevékenységet. A HBT Elnöksége fogadókészségének, a kezdeményezők tenni akarásának bizonyítéka a Családi Ünnep rendezvényeinek közmegelégedést kiváltó muzsikálása. Szolgálja célkitűzéseink megvalósítását, teremjen jó gyümölcsöt! A mandolinos Kapuk, kutak, utak ILYENKOR, szüret idején, a mást is megélt ember nem tudja feledni falunk, valamikori megélhetését biztosító, szép határa gazdag ajándékait. A szántót, a rétet, a szőlőt, az erdőt. Történelmünk számos írásos bizonyítéka utal arra, hogy a falu munkaterülete, éléskamrája (mai szóval élve: külterülete ), nagysága, domborzata, élővize, termőképessége, tulajdonviszonya meghatározta a falu gazdasági-, társadalmi életterét. Más volt Kartalon, más Galgahévízen és természetesen más volt Bagon. A külterület szinte minden talpalatnyi földjét megművelték. A belterületen sem volt parlagon hagyva a kert, udvar, patakpart, útszéle. Mindenki kereste a munkát. Dolgozott, hogy meg legyen családjának a betevő falatja. Meg is becsülték a munkát és annak gyümölcsét, a tulajdont. Tudjuk, hogy a földterület felosztása, a technikai haladás, a változó társadalmi viszonyok, a megélhetés ezer meg ezer új szálát bontakoztatta ki, olyannyira, hogy ma a családok több lábon állva, a földművelés mellett sok esetben meghatározóan más foglalkozásokból biztosítják maguk számára életfeltételeiket. Az időközben más sikeres próbálkozások ellenére bebizonyosodott, hogy a megélhetés igazi alapja a becsületes munka és az általa szerzett tulajdon, legyen az kőtörő vagy vasutas foglalkozás. Ehhez kellett az ipar fejlődése, a gépesítés, a tudományos ismeretek hasznosítása, az emberek jó akarata. Bizony szükség volt az utakra, hogy a földterületeket megközelíthesse, a terményeket hazaszállíthassa, az áruit piacra vihesse. Először földút, makadám-út, különféle burkolatú utak, amelyhez párosult a vízi út, később a vasút, stb. Az utak mellé szorosan épültek a kutak, vagy maga az út vezetett a forrás mellett, hiszen az utasnak, terménynek, szállítmánynak szüksége volt a vízre. A kapuk jelentik az utak elejét, az ingatlanok határvonalát, a lakások ajtaját, az egyéni vagy közös tulajdon vonalát. Így tartoznak össze a kapuk, a kutak és az utak Ezek az utak idők folyamán változnak, élik a maguk világát. Hozzájuk nyúlni csak jó akarattal szabad, amely az emberiséget szolgálja. Így volt ez akkor is, amikor a temető mellett, a bagiszőlők bejáratainál, a palántásoknál (útelzáró rúddal) kapukat zártak-, nyitottak, amikor a Határúti-, Nagyvölgyi-, Halyagvölgyi kutakból, a Rókaluki vizesgödör vagy a Halyagvölgyi-, nem utolsó sorban, a Petőfi-forrás vízéből permeteztek, itattak, vagy oltották szomjukat. Így szolgált a Határút, számos dűlőút, a Szentlászlói- (Szolnoki-), Váci- (Bécsi-), Budai- és Kassai út, a Csintoványba Szoroskán át vezető út is a bel-, és külterületi utak. Mennyit koptatták, rongálták, (teli-) dobálták, igyekeztek sajátos (egyéni, közös ) célra befogni őket? Tartósan sohasem sikerülhet! Megújulnak és az új formát tartalommal töltik. A jóakaratú emberek tudják, szükség van rájuk. Keresik és megtalálják a módját, hogy az újak eredeti feladataikkal azonos vagy jobb szolgáltatást nyújtsanak. Az életvitel címzett szegmense, a széles skálában csak egy töredék, mégis milyen sok összetevőre bontható, mennyi gondolat ébresztésére alkalmas. Döntse el a Kedves Olvasó és a maga módján munkálkodjék, hogy a Kapuk, kutak, utak szolgálata értékes tartalommal mielőbb feltöltődjék. BaGi

5 2001. október 5 Buszkirándulás a Dunakanyarba (Bag Műv. Ház Budapest Kesztölc Esztergom Lepence Visegrád Budapest Bag) A Mária Valéria híd lerombolt állapotában, és jelenleg E hely közelében már a rómaiak is tartottak fenn átkelőhelyet. I. Géza pedig Esztergomban mint királyi székhelyen révkikötőt építtetett. De a törökök is 54 tömlőhajóból álló hidat létesítettek itt. A XVIII században egy különleges, úgynevezett repülőhidat építettek, ami megfelelt a növekvő hajóforgalom elvárásainak A jelenlegi, mintegy 500 m hosszú hidat, 1895-ben avatták fel, nevét Ferenc József lányáról, Mária Valériáról kapta. A II. világháborúban, a visszavonuló német seregek felrobbantották a híd középső három szakaszát. Ezt követően számos, a helyreállításra vonatkozó, egyeztetés kudarcot vallott és a megcsonkult létesítmény csipkerózsika álmát aludta 57 évig. Ezév október 11.-től azonban ismét birtokba vehetik a közlekedők. A UGUSZTUS 5-én vasárnap reggel, várakozással teli jókedvvel gyülekeztünk a Művelődési Ház előtt. Így tettek a Nyugdíjas Klub tagjai is, hiszen éppen e napra szerveztek Ők is buszkirándulást. Esztergomot első úti célunkat a Pilis hegységet délnyugatról elkerülve, Kesztölc felől közelítettük meg. A város számos nevezetessége közül elsőként az épülő Mária Valéria hidat tekintettük meg. Öröm volt látni, hogy a két város Esztergom és Párkány (szlovákul: Ostrihom és Štúrovo) ismét összekapcsolódik és rövidesen megindulhat az újjáépített hídon a forgalom. Ezek után ki-ki saját tempójában és útvonalán, de mindnyájan a bazilika felé vettük az irányt. Többen közülünk felmerészkedtek a harangtoronyba ill. a templom kupoláján lévő kilátóra. Az innen nyíló csodás panoráma mindannyiunkat kárpótolt a fáradságos csigalépcsőzésért. Város látogatásunk befejezéseként szentmisén vettünk részt. Nézelődés a bazilika kupolájáról

6 6 X. évf. 4. sz. A kora reggel a Pilis felett tornyosuló felhők szerencsére eloszlottak, így következhetett második állomásunk: a lepencei strand. Az északi toronyból nem csak a Dunakanyar és az azt ölelő hegységek tárultak szemünk elé, de szülőfalunk helyét is betájoltuk, még ha az innen nem is volt látható. A bátrabbak a hideg vízben frissültek fel Bár csak néhányan jártak itt közülünk korábban, mégis hamar megbarátkoztunk a hegyoldalban lévő fürdővel. Hűsölhettünk a hideg vizes-, feszített víztükrű úszómedencében, vagy pedig a gyógyhatású melegvízben, ahol lubickolás közben is csodálhattuk a Dunakanyar pazar látványát. Utunk utolsó megállóhelye a Visegrádi Fellegvár volt. Ódon és helyenként felújított falak közt sétálhattunk és a múzeumi termekké alakított helyiségekben sorra megtekintettük a korabeli eszközöket, fegyvereket, ruhákat. A Fellegvár múzeumában Még napnyugta előtt hazaindultunk. Reggeli várakozásunk nem volt hiábavaló, hiszen igen sok élménnyel gazdagodtunk. Legfőképpen azzal, hogy erősödött Tagtársaink közt a személyes kapcsolat, hogy ezáltal még inkább Baráti Társulattá váljunk. -kp- Magyarok Tündöklő Csillaga NÁLUNK JÁRT a Magyarok Tündöklő Csillaga (jún. 4.), Szentkirály ékes ajándéka. A kegyes király szerét ejtette alattvalói meglátogatásának, nem feledkezvén meg szeretteiről, népéről, aki segítségében bízva énekli: Téged híved kíván. Országunkat megtartó intelmeit, Szent István napján, Nemzeti Ünnepünkön is hallhattuk. Hála Istennek. Az elmúlt évezred számtalan eseménye bizonyítja, közbenjár értünk, örököseiért az emberiségért. Intelmeit követő hősök, egyszerű katonák mindannyiunk számára a követendő példát mutatják. E gondolattal emlékezzünk, napjainkban, a hazánkért elhunyt ARADI TIZENHÁROM és az 56-OS FORRADALOM vértanúira is TÁJÉKOZTATÓ megjelenik kéthavonta, kéziratként kiadja a Helytörténeti Baráti Társulat 2191 Bag, Malom út 14. Tel./ Fax: 06-28/ Mobil: 06-30/ adószám: számlaszám: OTP honlap: elnök: id. Balázs Gusztáv tördelés: Katona Pál

Cum scientia pro prosperitate ruris (Tudománnyal a vidékfejlesztésért)

Cum scientia pro prosperitate ruris (Tudománnyal a vidékfejlesztésért) A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha X. ÉVF. 1. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA 2001. FEBRUÁR Cum scientia pro prosperitate ruris (Tudománnyal a vidékfejlesztésért) ANAPOKBAN

Részletesebben

Megemlékezések. 1848-ban, 1956-ban is. A BAGI NÉPFŐ-

Megemlékezések. 1848-ban, 1956-ban is. A BAGI NÉPFŐ- A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha XII. ÉVF. 5. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA 2003. OKTÓBER Megemlékezések AKÖZÖSSÉGI tevékenység ugyanúgy, mint a mindennapi megélhetést

Részletesebben

Családi ünnep. és tagjai jóvoltából. kedveskedő. A vendégek, fogadása, és alig öt óra után elkezdtük tervezett műsorunkat. A Himnusz közös eléneklése

Családi ünnep. és tagjai jóvoltából. kedveskedő. A vendégek, fogadása, és alig öt óra után elkezdtük tervezett műsorunkat. A Himnusz közös eléneklése A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha XIII. ÉVF. 5. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA 2004. OKTÓBER Családi ünnep T ÁRSULATUNK október 16-án tartotta hagyományos Családi ünnepét

Részletesebben

Falunapi meghívó. 2010. augusztus 20. Tisztelt Állampolgárok! TARTALOMBÓL:

Falunapi meghívó. 2010. augusztus 20. Tisztelt Állampolgárok! TARTALOMBÓL: XI. évf. 2. szám (38.) 2010. augusztus TARTALOMBÓL: Falunap 2010 Új kenyér ünnepe Ünnepi programok Sportpálya-Mindenkiháza Teljesült pályázatok Táncosaink Erdélyben Visszatekintés Ím eljött az áldott új

Részletesebben

Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box világbajnokságon. Gratulálunk Balázs!

Kétszer állhatott a világ tetejére Riminiben Vida Balázs az ifjúsági kick box világbajnokságon. Gratulálunk Balázs! Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXVI. évfolyam 8. szám 2014. szeptember-október Ajánló választási tájékoztató Az újság hasábjain pontos információt kaphatnak arról, hogy kik indulnak az idei

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014. OKTÓBER 12. TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. 2008. július. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. 2008. július. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa 2008. július ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Körkérdés a közoktatási intézménytársulásról Zsombói Falunapok 2008. Testvértelepülésünk a székelyföldi

Részletesebben

Ludányhalászi Hírmondó - 2 - Helyi Hírek

Ludányhalászi Hírmondó - 2 - Helyi Hírek XIV. évfolyam 4. szám A hőmérő lefelé futó higanyszála, a gyorsan sötétbe forduló nappalok, a kihalt határ, az elbújt állatok mind-mind jelzik, hogy pihenni tért a természet, beköszöntött a tél. Ez az

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Elhunyt szeretteink emlékére jótékonysági hangverseny

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Elhunyt szeretteink emlékére jótékonysági hangverseny Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 10. szám Október 6. az aradi vértanúk emléknapja Diákélelmezési konyha átadása A

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 210 Ft XXI. évfolyam 6. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2014. június Nemzeti Összetartozás Napja AZ ENDRŐDI HÍD NÉVADÓ ÜNNEPSÉGE 2. 3.

Részletesebben

GRÁNIT - MÛKÕ SÍREMLÉKEK SZABADSZÁLLÁSRÓL!

GRÁNIT - MÛKÕ SÍREMLÉKEK SZABADSZÁLLÁSRÓL! P o l g á r m e s t e r i 2009. év II-III. szám HÍRLEVÉL Kerekegyháza Város Ö nkormányza t Polgármeste ri Hivatal idõszakos ki adványa 2009. augusztus 20. 2-3. oldal GRÁNIT - MÛKÕ SÍREMLÉKEK SZABADSZÁLLÁSRÓL!

Részletesebben

Lövői Krónika 2014. Egy vérből valók vagyunk - Koncert egy magyar óvodáért

Lövői Krónika 2014. Egy vérből valók vagyunk - Koncert egy magyar óvodáért Egy vérből valók vagyunk - Koncert egy magyar óvodáért A történet néhány évvel ezelőtt, az Országos Erdészeti Egyesület Győri Magánerdős Helyi Csoportjának kárpátaljai kirándulásán kezdődött. Visk község

Részletesebben

XXIII. évf. 13. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. június 30. 173 diák fejezte be tanulmányait városunk általános iskoláiban

XXIII. évf. 13. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. június 30. 173 diák fejezte be tanulmányait városunk általános iskoláiban XXIII. évf. 13. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. június 30. Búcsú az iskolától 173 diák fejezte be tanulmányait városunk általános iskoláiban Az Egészségnapról Árvai-Simonyi Ágnes Felnőtt labdarúgóink bajnoki

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Nagy volt a pohár Bálok, mulatságok Jászkiséren régen és most.

Nagy volt a pohár Bálok, mulatságok Jászkiséren régen és most. 2008. JANUÁR A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Nagy volt a pohár Bálok, mulatságok Jászkiséren régen és most. Községünkben most vagyunk a báli decemberében játszódott le. A az õsszel szüreti mulatságot,

Részletesebben

Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot!

Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 7. szám www.fonyod.hu 2014. július Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Szüreti mulatság és gombócfesztivál Sümegcsehin. A 210. évfordulón. Amatõrök magas színvonalon

Szentgrót és Vidéke. Szüreti mulatság és gombócfesztivál Sümegcsehin. A 210. évfordulón. Amatõrök magas színvonalon Szentgrót és Vidéke k ö z é l e t i h a v i l a p III. évfolyam 2013. október Szüreti mulatság és gombócfesztivál Sümegcsehin A Cserép család jelmezben Amatõrök magas színvonalon Díjazott a Zalaszentgróti

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó Szentandrási Híradó ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám Itt a helyem Itt a helyem, itt kell állanom egyenesen az élen. Mint a betüknek is megvan a helyük a könyvben s állniok

Részletesebben

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 9. szám (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava 2014. szeptember október Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

IV. évf. 2. szám 2009. október

IV. évf. 2. szám 2009. október IV. évf. 2. szám 2009. október Októberben... Októberi gondolatok Ha megkérdeznénk, hogy ti mit tudtok október 23-áról és annak jelentőségéről, a többség azt felelné, semmit vagy nem sokat. A jobban értesültek

Részletesebben

A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha

A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha XV. ÉVF. 2. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA 2006. ÁPRILIS Rékasi Katonák Megtartani és megmaradni Meditáció-féle a temesrékasi magyarok

Részletesebben

50. éves a Kapuvári Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület

50. éves a Kapuvári Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület Visegrádon üdült az Ezüsthajúak Egyesülete Zalaegerszegi Életmód Klub Örökzöld Nyugdíjas Egyesület Balatonfüreden Nádudvari Strandfesztivál fellépői Megjelent a 2015. április 19-20-21-én Balatonfüreden,

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa? k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2014. július Ára 0,40 EUR 150,- Ft Nagyobbik hazánk - Európa? Babits Mihály vélekedik így Európáról egyik versében. De lássuk milyen is tud lenni

Részletesebben

XXII. évf. 2013. április

XXII. évf. 2013. április XXII. évf. 2013. április BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Bővebben a 13. oldalon Bővebben a 10. oldalon Bővebben a 9. oldalon Bővebben a 15. oldalon Tiszteld

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft Alig múlt el hat óra, az utcák kihaltak, nem jár-kel senki. Sötétség borult a Szent István parkra is, csupán a nem rég állított

Részletesebben

Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe

Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe Dunakeszi polgár X. évfolyam 8. szám 2010 augusztus Önkormányzati választás 2010 (Összeállításunk a 6-7. oldalon) Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe (Írásunk a 4. oldalon) Dunakeszi Polgár

Részletesebben

Piros Pünkösdi Rózsa

Piros Pünkösdi Rózsa A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha XIII. ÉVF. 3. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA 2004. JÚNIUS Piros Pünkösdi Rózsa AZ ÜNNEPLŐK szerint 2004. május 31- én, sikerrel zárult

Részletesebben