T E R R A N O V A I E M L É K E K

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T E R R A N O V A I E M L É K E K"

Átírás

1 s t Ö C k e r t g Á b o r T E R R A N O V A I E M L É K E K HÍrek május-augusztus / szülők aranylakodalma / szuperliga, győztes dobás / randevúk Colette paradise-szal (+ 2 Éjszaka) / ÜdÜles bora borán (2 HÉt) a tiszteknek kijáró memotár címkéje ritka jó anyagot ígért, derek meier hadnagy mégis egykedvűen forgatta: már ezek a szarok sem segítenek. a bolygójáró ablaka mellett ráérősen maradoztak el a terranova sziklái, s ettől a hadnagy csak még bosszúsabb lett. a propagandafilm szövege jutott az eszébe: vörösborbarna sziklák, amelyek méltóságteljesen törnek az Égig, a planéta természet alkotta, pompás felhőkarcolói vagy valami ilyesmi. vörösborbarna! mintha étteremben nőttek volna, nem egy letelepedésre egyelőre alkalmatlan bolygón s egyáltalán: mióta barna a vörösbor? meier mostanra már tudta, hogy 4,3 fényévnyire a földtől a sziklának egyetlen színe van: sziklaszíne. az égnek meg égszíne harmadik szín pedig nincs a terranován. Összehúzta magán a kabátot, majd felmordult: jenkins, a fenébe is, ne sajnáld ezt a tragacsot! a sofőr rátaposott az energiapedálra, mire a bolygójáró megugrott, és gyorsabban kezdett távolodni a betonpályától, ahol a teherhajó éppen felszállni készült. az újoncok csapatszállítója a bolygójáró mögött próbálta tartani a tempót, sziklaszínű porfelhőket hagyva maga után. a hadnagy figyelte, ahogy jenkins szétosztja a postát. mindenkinek több feladata volt, legalább annyira önkéntes alapon, mint szükségből: az állandó elfoglaltság segített elmúlatni a napokat. jenkins, a telepesek pszichiátere például rendszeresen furikázta a tiszteket, és az érkező privát küldemények is az ő kezén mentek keresztül. meier hadnagy pedig azon túl, hogy igazgatta a kolóniát és tartotta a kapcsolatot a parancsnoksággal, kiképezte és beosztotta az újoncokat, az elpatkolt őrmester helyett. az őrmesternek már jó ideje nem volt utódja a terranovai áthelyezéseket megelőzte a bolygó híre. Újoncok viszont mindig akadtak most is vagy hatvan frissen vasalt antefort egyenruha toporgott idegesen a hadnagy mögött, vártak az eligazításra, és némán bámulták az eléjük táruló életképet. a telepesek úgy vetették rá magukat a postával érkezett memotárakra, mint annak idején, tizenhét vagy tizennyolc éve meier már nem emlékezett pontosan az amerikai nemzeti terraformáló rt. sorozóbizottsága a tengerészgyalogság állományára. az antefort gyors meggazdagodást ígért kemény munkával, és persze dicsőséget mindenekelőtt: a leendő telepesek teremthetik meg az emberiség új otthonát. ehhez képest a négy év meló egyáltalán nem tűnt olyan soknak. aztán a szerződések aláírása után kiderült, hogy a 4,3 fényévet semmibe vevő térugró hajtóművel is bő három évig tart az út. igaz, ennek eleinte nem volt jelentősége, az első telepesek ugyanis nem tértek vissza: egyikük sem érte meg a szerződés lejártát. mert bár az alpha Centauri sg324-es bolygója vagy ahogy az antefort hívta: a terranova a marsnál is alkalmasabb volt a terraformálásra, hőmérsékletingadozásaival és lassan, de biztosan mérgező légkörével elfogyasztotta az embereket, akár egy ráérősen lakomázó, gigantikus szörnyeteg. kiderült, hogy a terranován nem otthonteremtés zajlik, hanem háború egy bolygó ellen talán ezért is toboroztak katonákat a feladatra, akik készek voltak fegyelmezetten meghalni. mindig akadtak újabb balekok, akiket az évente háromszor érkező hajó rakott ki a planétára csontjaikat csinos kőrakások őrizték a leszállópálya mögött. a helyzet alig változott, amikor elkészültek a naptelepes erőművek, és üzembe helyezték az első, és eddig egyetlen léggenerátort, amely már szűrte a terranova levegőjét a lakóbarakkok fölött feszülő acél- és üvegkupolában. a bolygó egy kicsiny szeglete ugyan élhetőbb lett ezután, és a munkások nagy része átvészelte már a négy évet, legtöbbjük azonban, ha nem a hely sivárságába őrült bele, akkor a munka egyhangúságába. meier hadnagy jól tudta ezt ő küldte az sg324-re ezeket a kölyköket, és ő látta őket emberi roncsként, bomlott elmével visszaérkezni. felemelte hát a hangját, és végül addig ugrált feletteseinél a kölykök érdekében, amíg a földről őt is a terranovára vezényelték. ahol aztán pár hónap után megjelentek a centauriánok. az elszigeteltséget a memotárak tették elviselhetővé. a kis adatlapkák négyhavonta érkeztek az utánpótlással, és a rajtuk található, személyre szabott földi emlékek tartották a lelket a telepesekben. drága és új technológia volt, de a terraformáló rt. fejesei végül belátták e beruházás szükségességét alighanem az önkéntesek közt egyre sűrűbben előforduló öngyilkosságok győzték meg őket. az egyik emlékadagtól a másikig tengődő telepesek közül azonban egyre többen jutottak haza épségben (bár kétszer három év űrutazás és négy év terraformálás után ez a szó új értelmet nyert). meier hadnagy látta a memotárakra épülő rendszer cinizmusát, és gyűlölte ezeket a kölcsönkapott, művi élményeket, amiket valahol a földön mások éltek meg 22

2 helyette már csak azért is, mert ő maga sem tudott ellenállni a lapkák csábításának. ami azt illeti, senki sem jenkinst kivéve, aki bevallottan önpusztító volt: neki a teherhajó memotárak helyett néhány gyanúsan kátrányfekete itallal teli ládát hozott. ital vagy hamis emlék a hadnagynak egyre ment. tudta, hogy a memotárak csakis a négyéves munka zavartalanságát szolgálják, de ő is érezte a leküzdhetetlen sóvárgást az újabb és újabb földi élmények után. meier keserű fintorral lépett be a tiszti barakkba. mint abban a régi háborúban, abban a távol-keleti országban, ahol élénkítő kábítószerekkel tömték a katonákat nem jutott eszébe az ország neve. ezért is a memotárakat hibáztatta, és dühösen rántotta be maga után lakócellájának ajtaját. rossz kedve volt. az eligazításon egy újonc sírva fakadt, és haza akart menni mindig akadt egy. a hadnagy leheveredett a priccsre, majd a fali kijelzőre pillantott: még három óra, aztán jönnek a centauriánok. tűnődve pöckölgette a memotárat, aztán nehéz sóhajjal bedugta a halántékcsatlakozójába. lássuk, mit tud Colette paradise! a centauriánok űrhajók és repülő csészealjak nélkül érkeztek, és mivel senki sem tudta, honnét, jobb híján a bolygórendszer után nevezték el őket. először a készülő második léggenerátor mellett anyagiasultak egy decemberi délutánon, egyetlen pillanat alatt. ormótlan, amorf testük nagy riadalmat váltott ki a dolgozó telepesek között. az emberek a legjobban védhető barakkba húzódtak, és a terraformáló bázis mozdítható fegyverkészletét markolva figyelték, ahogy a lények lomhán eléjük gördülnek, mint hatalmas, vízzel töltött léggömbök gumiszerű bőrük színe folyamatosan változott, hangot csak az alattuk súrlódó kavicsok adtak. meier a kíváncsiság és a félelem mellett némi megvetést és undort érzett láttukra: végtagok és érzékszervek nélküli tarka pacák ez lenne a földön kívüli értelem? végül a centauriánok megálltak a telepesek előtt, és fél óra feszült várakozás után eltűntek, ugyanolyan hirtelen, mint ahogy előbukkantak. másnap azonban megint megjelentek, és onnantól kezdve minden nap, mindig ugyanabban az időpontban. meier azonnal értesítette a terraformáló rt. centauribeli parancsnokságát, amely valahol a naprendszerben lebegett, aztán előírásszerűen megpróbált kommunikálni az idegen lényekkel: gyötrelmes, eredménytelen napok következtek. a kommunikációs protokoll, amelyen éveken át dolgoztak a földi szakemberek, csődöt mondott. a legáltalánosabbnak hitt nyelv, a matematika teljesen hatástalan volt a lényekre: a pacák mozdulatlanságba

3 dermedtek, miközben az emberek prímszámokkal, bináris számokkal, térkoordinátákkal és egyéb algebrai és geometriai módszerekkel igyekeztek beszélgetést kezdeményezni. semmilyen reakciót nem mutattak akkor sem, amikor a hadnagy és a parancsnokság hamarjában a terranovára küldött kódfejtői különböző magasságú hangokkal, majd színekkel próbálkoztak. Így egyre kétségbeesettebb kísérletek következtek, meier minden elérhető segítséget igénybe vett. a földönkívüliek érkezése után egy héttel már érezhetően lelassult a terraformálás, mert a telepesek is azon törték a fejüket, mit nem próbáltak még. semmilyen általuk ismert földi nyelv, kód, grimasz vagy gesztus nem volt hatással a lényekre. az emberek rajzoltak a terranova porába, képekkel magyaráztak, ujj-, és zászlójeleket adtak le, filmeket vetítettek, végül kézzel-lábbal mutogattak, zajongtak, zenéltek, sőt, szinte már kisebb színdarabokat adtak elő anélkül, hogy a centauriánokból bármilyen választ sikerült volna kicsikarniuk. meier ezután kitalálta, hogy körbevezeti a lényeket a telepen, de jenkinsszel együtt sem tudta rávenni őket, hogy bárkit is kövessenek. amikor aztán minden ötletükből kifogytak, a fésűtől a bolygójáróig mindenféle használati tárgyat és berendezést vittek a jövevények elé, hátha valamelyik meghozza a várt áttörést. olyan volt a terranovai sziklatenger után, mint egy ezerszínű robbanás. meier összerándult, és egyszerre hallotta meg a stadion őrjöngését, az öreg szülőket éljenző rokonokat, a bora bora-i függőágy kötelének recsegését és a híres filmsztár elnyújtott nyögését. mindent és azonnal élt meg, egy hosszú pillanatig ő volt a legboldogabb ember a galaxisban. a révület másodpercekig tartott, aztán az öntudatlan vigyor lassan eltűnt a hadnagy arcáról, ahogy az emlékek halványulni kezdtek. meier megrázta a fejét, aztán kihúzta a memotárat (egyszer használatos volt, a parancsnokság enynyit engedélyezett a tiszteknek is). az élmények élénken kavarogtak benne, újabb részletek jutottak eszébe az aranylakodalomról, de a katarzis már elmúlt, és átadta a helyét a józanságnak, és meier tudta, hogy a következő hetekben egyre inkább kikopnak majd az emlékek, hamar elfelejti őket. ez volt a műélmények legnagyobb baja, a gyors feledés. meier emlékezett rá, hogy mikor volt a harmincadik születésnapja, de arra már nem, hogy mit csinált akkor pedig annak a születésnapnak még mind a huszonnégy óráját a földön élte át. a memotárak tartalmát csak egy pillanatra tapasztalhatta meg, ezért sokkal hamarabb kiestek az agyából. Csak egyetlen bizonyosság zakatolt a fejében: minden, amit átélt, hamis. Hiába érezte Colette paradise csodálatos melleit a tenyerében, hiába emlékezett arra, hogy milyen bivalyerős koktélt ivott a parton, abban a pálmalevelekkel fedett bora bora-i bárban, egy gondolat kíméletlenül túlharsogta a többit: tudta, hogy ő valójában évek óta a terranován senyved, és lassan beleőrül a sziklaszínű monotóniába. a terranovai emlékek nem engedték sokáig maguk közé az illékony műérzeteket. Hogy a centauriánok (vagy ahogy a telepesek nevezték, lufik ) intelligens életformák voltak, nem volt kétséges jóllehet, a hadnagy egyedül abból szűrte le a következtetést, hogy a lények is folyamatosan próbáltak kommunikálni. de hogyan! amikor másodszorra jöttek, a szürke és a barna különböző árnyalatait váltogatták bőrükön, más napokon rikító színeket és szabályta- 24

4 lan, szaggatott görbéket öltöttek magukra. a telepesek mindent holofilmre vettek, de a kódfejtők sem tudták kibogarászni, mit jelenthetnek a különböző tónusok és alakzatok, és nem sikerült hasonló módszerekkel kapcsolatot teremteni a lényekkel. máskor a pacák felvették a terranovai sziklák színét, és különböző magasságokba lebegtették a környező apróbb köveket, tárgyakat, embereket és végül saját magukat is. nem kis riadalmat okoztak, amikor először mutatták be ezt az attrakciót. odafenn aztán mindent és mindenkit mozgatni kezdtek, egymás körül keringették a lebegőket, majd mindenkit leeresztettek, és összeálltak egy szoros alakzatba, mintha egy bizarr és esetlen balett után hajoltak volna meg. reménytelen volt még a találgatás is azt illetően, mit akarnak közölni. néha a színes és a lebegtetős trükköt kombinálták, és megesett az is, hogy furcsa tárgyakkal jelentek meg, amelyek valamilyen fémesen csillogó, kőzetszerű anyagból készültek, és egyetlen egyenes élt vagy felületet nem lehetett találni rajtuk. meier több ilyen tárgyat is megpróbált megtartani további vizsgálatokra, de amikor a centauriánok eltűntek, a holmijuk is elillant. végül valakinek eszébe jutott a memotár. brubaker őrvezető még hónapokkal azelőtt szétszedett egyet unalmában (vagy ez talán már a kezdődő terranovai téboly jele volt), de mivel ezzel egy kisebb vagyont érő cégtulajdont rongált meg, nem mondta meg a hadnagynak. amikor valamelyik utolsó találkozón mégis előhozakodott vele, a hasznavehetetlen, összekarcolt memotárat nemcsak az emberek, hanem a centauriánok is megcsodálták. a kormányzatilag titkosított technológiával készült adatlapkában pici, fényes betét csillogott hasonlatos ahhoz az ásványhoz, ami az idegen lények néha megjelenő felszerelését alkotta. brubakernek ugyancsak ez tűnt fel, mégis meglepődött, amikor a színes pacák aznap a betétet is magukkal vitték és másnap karcolások nélkül hozták vissza. a türkiz émelyítően csiricsáré fokozatait villogtatták magukon, miközben átlebegtették a betétet meier hadnagy kezébe. brubaker kopogtatás nélkül nyitott rá a hadnagyra, mit sem törődve azzal, hogy ezzel esetleg megzavarja felettese elmélkedését a formalitások hamar elkoptak a terranován. derek, itt az idő. mennünk kell! az őrvezető mosolya éles kontrasztban állt üresen csillogó szemével. egyébként nagyszerű volt a győztes dobásod! majdnem olyan jó, mint az én hazafutásom meier hadnagy csendben hálát adott az antefort élményszerzőinek, hogy ezúttal végre nem cseszték el az emlékek szinkronizálását, majd feltápászkodott. kisietett a barakk elé, ahol jenkins már a bolygójáróban várta. meier beült mellé, brubaker pedig a hátsó ülésre huppant. szinte egyszerre gyújtottak cigarettára. a következő pillanatban felduruzsolt a motor, és jenkins a második generátor felé irányította a járművet. a hadnagy benyúlt az ingzsebébe, és elővett egy lezárt fémtokot elfért a tenyerében. tisztában volt vele, hogy egy memotár lapul benne: a parancsnokság küldte a teherhajóval, és a mellékelt szigorú utasítások szerint meier feladata volt átadni a centauriánoknak. bár a hadnagy oldalát furdalta a kíváncsiság, hogy vajon mi lehet a memotár tartalma, az antefort pecsétjét a találka helyszínén, a cég kódfejtőivel együtt kellett feltörnie. alig két hete, hogy brubaker megmutatta az idegeneknek a kibelezett adatlapkát. amikor a fejesek megtudták, hogy a lények képesek a memotárral kommunikálni, azonnal leállítottak minden további próbálkozást, és elkészítették az emberiség hivatalos válaszát. a nagyokosoknak kapóra jött, hogy éppen akkortájt volt esedékes a következő szállítóhajó érkezése, így velük küldték le a bolygóra a memotárat. meier elmerengve nézte a tokot, cigarettáján már rég kialudt a parázs. valamiért a memotár működött talán minden más kommunikáció és algoritmus túl egyszerű volt a centauriánoknak, de az emberi csúcstechnika bejött. Ő volt az első, aki megtapasztalta, milyen tarka pacának lenni. amikor bedugta a halántékcsatlakozójába a lényektől kapott kütyüt, egy csapásra megváltozott a véleménye erről a csodálatos életformáról. jó volt pacának lenni, de sokkal többet nem tudott elmondani az érzésről. jenkins fogalmazta meg legtalálóbban, amikor a hadnagy után kipróbálta az adatlapkát (ez volt az első alkalom, hogy a hadnagy memotárat látott a doki kezében) a pszichiáter lehunyt szemmel sóhajtott fel, és csak annyit mondott: Öregem, ez olyan, mint nyáron szabad ég alatt aludni egy földi parkban. meier teljesen felvillanyozódott az élménytől, pedig a java még hátra volt: a memotárról csak úgy áradtak az emlékek a fejébe. noha sok mindent csak homályosan értett (vagy épp egyáltalán nem), így is részese lehetett a centaurián történelem és tudomány néhány villanásának. tudta például, hogy a lények korábban jóval hamarabb pusztultak el, aztán rájöttek, hogyan lassíthatják le öregedésüket. emlékezett arra is, hogy a lebegésre már évmilliókkal ezelőtt is képesek voltak, míg a bolygóközi teleportációt csak néhány ezer évvel ezelőtt fedezték fel. ami azonban legjobban tűzbe hozta a hadnagyot itt, a terranován: a centauriánoknak gyerekjáték volt a terraformálás! számukra csupán napokba telt az sg324- eshez hasonló bolygók légkörének és nyomásának változtatása, és megvolt bennük a szándék, hogy tudásukra az embereket is megtanítsák! meier kipöckölte a járműből a hasznavehetetlenné vált csikket, és azon kapta magát, hogy mosolyog. Ha az idegenek segítenek kolonizálni ezt az istenverte bolygót, előbb hazatérhet a földre. Hősként, a pioníroknak járó tisztelettel övezve, természetesen. bizonyára kap majd némi jutalmat is a közvetítésért, és ezek után talán egy korai nyugdíjat sem tagadnak meg tőle. visszamegy Wisconsinba, és vesz egy kertes házat valamelyik 25

5 kisvárosban, aztán élete végéig a terranovai sztorikkal szórakoztatja majd a környék bárjainak törzsközönségét. És persze rohadjon meg, ha még egyszer memotárhoz nyúl! a bolygójáró nagyot döccent, ahogy jenkins fékezett. megérkeztek. a generátornál már gyűltek az emberek, bár mindegyiküknek a dolgával kellett volna törődnie. elvileg nem tudhattak a parancsnokság küldeményéről, de egy ekkora telepen semmi nem maradhat sokáig titokban. talán az újoncok, gondolta meier. embernyi magas, kávébarna léggömb jelent meg közvetlenül előtte, és ez kizökkentette a hadnagyot a gondolataiból. a centauriánok pontosak voltak, mint mindig. a találkozó rövid volt, a lények a fémtokból előkerült memotárral hamar távoztak. már csak az volt a kérdés, mit szólnak hozzá. másnap a kolónia teljes személyzete ott szorongott a készülő második generátor mellett. a centauriánok azonban ezúttal nem jöttek. És következő nap sem. ami azt illeti, soha többé nem jöttek. a büdös Úristenit, meier, mit rontottak el?! a kérdésnek már rég nem volt értelme, a hadnagy nem is válaszolt rá: zsibbadt egykedvűséggel nézett vallatójára. az elmúlt napokban meier próbált visszarázkódni a mindennapokba, de nem tudta kiverni a fejéből a centauriánokat, és a lehetőséget, amit magukkal vittek. túlságosan szép álom volt a földönkívüliek segítségével hetek alatt befejezni a terraformálást. a lények hiánya sokként érte az egész kolóniát a terranovai élet ezután nem sokban különbözött az sg324-en töltött mindennapoktól: napközben építették tovább a második generátort, meier a tervek alapján irányította a munkálatokat, egy másik csapat pedig a következő kupolán dolgozott. este aztán jenkins neki érezhetően több dolga akadt a centauriánok eltűnése után kezelte azokat, akik úgy érezték, nem bírják tovább, és ládaszám vedelte kávészínű löttyét. a többiek a kantinban általában kedvenc szórakozásukat űzték: hamis emlékeiket mesélték egymásnak, és próbáltak közös pontokat találni a memotár-sztorikban mindig nagy öröm volt, amikor kiderült, hogy néhányan együtt vitték győzelemre a lakerst, vagy hogy egy fotómodell két közlegénynek is megvolt. aztán két hét után megérkezett a terraformáló rt. harapós különítménye: csupa fejes a parancsnokságról. Heteken keresztül faggatták a telepeseket és a kódfejtőket; kikérdezések és jelentések követték egymást, hazugságvizsgálókat és igazságszérumokat vetettek be. Hibát kerestek. bűnbakot, aki miatt meghiúsult a kapcsolat a földönkívüli értelemmel, de be kellett látniuk, hogy a kolónia személyzete parancs szerint járt el. meierrel többször is elbeszélgettek. ezúttal is egy vallatószobában volt, de a vele szemben ülő alezredes már csak fejcsóválva nézett valahova nagyon távolra talán a föld felé, és egy költői kérdést ismételgetett, néha máshogy ragozva. a büdös úristenit, meier, mit rontottunk el? a hadnagy napok óta fel akart tenni egy kényes kérdést, és úgy érezte, ez az az alkalom, amikor semmibe veheti a katonai protokollt. Őszintén szólva, fogalmam sincs, alezredes úr. Ön tudja esetleg, mi volt azon a memotáron, amit a lufik kaptak? a főtiszt nagy levegőt vett, hogy előadja az ilyen esetekhez illő, itt most én kérdezek kezdetű monológját, de aztán csak fáradtan legyintett egyet. Csak az előírásos mosolyalbum a legjobb arcunkról, itt-ott kiszínezve: pár kép a naprendszerünkről, aztán a földről; emberek öt kontinens különböző tájairól; néhány történelmi emlék: a kínai nagy fal, a függetlenségi nyilatkozat és hasonlók. békés képek new yorkról, Washingtonról és más világvárosokról. tudományos eredményeink, a rák gyógyszere, a térugró hajtómű, a terraformálási eljárásunk. a végén pár életkép, ahogy kupolát építünk a terranova szikláira. vörösborbarna szikláira, igaz? meier hangja maga volt a keserűség. az alezredes rögtön visszazökkent a posztjába. ezt hogy érti, hadnagy? meier magára erőltetett egy félmosolyt. sehogy, alezredes úr. Csak eszembe jutott egy vicc, amit régen hallottam. jenkins! miernek nem kellett többet mondania, a doki máris gyorsított. a csapatszállító menetrendszerűen érkezett, újoncokkal, utánpótlással, és a felépítendő harmadik generátor alkatrészeivel és persze, egy újabb adag memotárral. a hadnagynak már a kezében volt a sajátja, a címkéjét olvasta: szeptemberi, októberi és novemberi hírek, anya-apa jól van, egy fergeteges buli, bahamai nyaralás, néhány dugás nem írták oda a lényeget. pedig a hadnagy tudta, és azt is sejtette, hogy ezúttal nem egyszer használatos a memotár. biztos volt benne, hogy lapul még egy emlékcsomag a lapkán. emlékek arról, hogy a centauriánok valójában nem többek végtagok és érzékszervek nélküli tarka pacáknál. arról, hogy a lények nem eltűntek azt gondolván, hogy az embereknek nincs szükségük rájuk, hanem az emberek voltak azok, akik nem kértek belőlük. meg nem élt és meg nem történt élmények az elmúlt hónapokról erős és pozitív élmények, amelyek felrázzák ezt a depresszióba süllyedt kolóniát. feleslegesnek és fárasztónak tűnt harcolni ellenük. derek meier nem várta meg, amíg a szállásra érnek még a bolygójáróban halántékába csúsztatta a memotárat. 26

NEMERE ISTVÁN. Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK

NEMERE ISTVÁN. Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK NEMERE ISTVÁN Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK A borítót és a belső illusztrációkat készítette Vass Mihály Nemere István, 1987 ISSN 0237-7047 ISBN 963 322 4829 Kiadja a Népszava Lap- és Könyvkiadó A kiadásért

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Gebriel Booth. Bomba-gól

Gebriel Booth. Bomba-gól Gebriel Booth Bomba-gól FEBRUÁR 2002. február 22. péntek, 05 óra 23 perc (helyi idő) Kalattól nyugatra, Pakisztán A férfi hajnalban ébredt. Mintha puskalövés dördült volna a súlyos csendben, de lehet,

Részletesebben

Page 1 Vonatszerelvény BY MINDEN 220 óra Danyelle Diary of my látogatások félprofi Trans-kurva - Erotikus kronológiája Harry Aschke - 2013 libretto Publishing (Németország) Minden jog fenntartva Page 2

Részletesebben

telep néhány pillanattal késõbb életre kelt, hogy aztán lakói a rájuk jellemzõ vidám nyugalommal töltsék mindennapjaik.

telep néhány pillanattal késõbb életre kelt, hogy aztán lakói a rájuk jellemzõ vidám nyugalommal töltsék mindennapjaik. I. Jeffrey Holland az Orchard Roadon nézelõdött a szingapúri piac ezerszín kavargásában, és újfent megállapította, hogy a kikötõ a lehetõ legjobb választás volt kényszerszabadsága eltöltéséhez. A százféle

Részletesebben

Nemere István. Az utolsó bolygó TUDOMÁNYOS-FANTASZTIKUS KÖNYVEK. A borítót és a grafikákat készítette: Herpai Zoltán

Nemere István. Az utolsó bolygó TUDOMÁNYOS-FANTASZTIKUS KÖNYVEK. A borítót és a grafikákat készítette: Herpai Zoltán Nemere István Az utolsó bolygó TUDOMÁNYOS-FANTASZTIKUS KÖNYVEK A borítót és a grafikákat készítette: Herpai Zoltán Nemere István, 1986 1. A szél átrohan a hegyen, aztán lecsap a völgyre. Száraz por kavarog,

Részletesebben

AVANA ARCKÉPCSARNOK. KÜLÖNLEGESEK avagy mentális és fizikai sérültek

AVANA ARCKÉPCSARNOK. KÜLÖNLEGESEK avagy mentális és fizikai sérültek AVANA ARCKÉPCSARNOK KÜLÖNLEGESEK avagy mentális és fizikai sérültek A KIADVÁNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT AVANA - Magyar Tudományos Fantasztikus

Részletesebben

[Isaac Asimov: Halálos ítélet] (t)

[Isaac Asimov: Halálos ítélet] (t) [Isaac Asimov: Halálos ítélet] (t) A pozitron robotok olyan elv szerint készültek, aminek a lényege teljesen ismeretlen előttünk. Az egyetlen dolog, amit tudunk, hogy a robotokat teljesen elszigetelték,

Részletesebben

Valen feljegyzései. 2003. év (8. szám) A Csillagközi Szövetség alapító levele

Valen feljegyzései. 2003. év (8. szám) A Csillagközi Szövetség alapító levele A Csillagközi Szövetség alapító levele Az univerzum sok nyelven beszél, de mégis mindig ugyanazon. Ez a nyelv nem a narnok, az emberek, a centaurik, a gaimok vagy a minbarik nyelve. Az univerzum a remény,

Részletesebben

A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME. A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels

A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME. A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels The KRYON Writings, Inc. Fordította: SZABÓ ANNA Szerkesztette: SZABÓ ANNA

Részletesebben

Betty Prashkernek ajánlom, mert kikövetelte, és Lester del Reynek, aki nyaggatott érte.

Betty Prashkernek ajánlom, mert kikövetelte, és Lester del Reynek, aki nyaggatott érte. elektronikus kiadás: NNCL94-24Av1.0 ISAAC ASIMOV Az Alapítvány pereme l. Betty Prashkernek ajánlom, mert kikövetelte, és Lester del Reynek, aki nyaggatott érte. + ELŐSZÓ Az első Galaktikus Birodalom összeomlóban

Részletesebben

GALAKTIKA FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI KUCZKA PÉTER ISAAC ASIMOV. Alapítvány és Föld MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ

GALAKTIKA FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI KUCZKA PÉTER ISAAC ASIMOV. Alapítvány és Föld MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ GALAKTIKA FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI KUCZKA PÉTER ISAAC ASIMOV Alapítvány és Föld MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Isaac Asimov: Foundation and Earth Doubleday and

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

Az első szó jogán...

Az első szó jogán... Az első szó jogán... Úgy röpül az idő, hogy szinte észre sem vettük, máris a XIII. évfolyamunknál tartunk, s a szinkronicitás különös játékának köszönhetően vadonatúj szerkesztőségünk házszáma is 13. Aki

Részletesebben

3001 VÉGSŐ ŰRODISSZEIA

3001 VÉGSŐ ŰRODISSZEIA NNCL1440-513v2.0 ARTHUR C. CLARKE 3001 VÉGSŐ ŰRODISSZEIA MÖBIUS 1999 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Arthur C. Clarke: 3001 The Final Odyssey Ballantine Books 1997 by Arthur C. Clarke Fordította:

Részletesebben

Kedves olvasó! Burger István. főszerkesztő

Kedves olvasó! Burger István. főszerkesztő Kedves olvasó! Úgy repül az idő, hogy csak kapkodjuk a fejünket. Öt eve már, hogy a Galaktika újraindult, hogy folytattuk a Kuczka Péter által megkezdett munkát, s bizony már egy évtizede annak, hogy a

Részletesebben

Dale Avery Császári vér

Dale Avery Császári vér NNCL1300-4DCv1.0 Dale Avery Császári vér Fordította: Nyulászi Zsolt Valhalla Páholy Kft. Budapest, 1993 ISBN-szám: 963-7632-54-9 I. rész Bevezetés - Előkészületek 1. A Császár testőrparancsnokának lánya

Részletesebben

III. Interjú Nappali tagozaton érettségizett diák

III. Interjú Nappali tagozaton érettségizett diák III. Interjú Nappali tagozaton érettségizett diák Készítette: Csáki Anikó Mesélj egy kicsit a családodról. 10 éves koromban elváltak a szüleim, azóta a nagymamámmal meg anyukámmal élek együtt. Kisebbnagyobb

Részletesebben

Regőczi Gergely - Novellák

Regőczi Gergely - Novellák Regőczi Gergely - Novellák Sorsz. Cím Keletkezés Oldal 01. Valóságelmélet 1999-2008 2. 02. ME-Kísérlet 1999-2008 5. 03. Álomvizsga 2000-2008 36. 04. Mese az istennő játékáról 2000-2008 76. 05. Kerülőút

Részletesebben

Feltámadás (SG-1) Műfaj: lélektani dráma :) Korhatár: nincs

Feltámadás (SG-1) Műfaj: lélektani dráma :) Korhatár: nincs Feltámadás (SG-1) Műfaj: lélektani dráma :) Korhatár: nincs Rövid ismertető: Az SG-1 kénytelen visszatérni Abydosra, amikor idegen lények támadják meg az SGC-t Írta: Platschu Web: http://csillagkapu.hu

Részletesebben

Nyolcadik fejezet. Nexus Room, Kaas City, Dromund Kaas, Esstran szektor

Nyolcadik fejezet. Nexus Room, Kaas City, Dromund Kaas, Esstran szektor Nyolcadik fejezet Nexus Room, Kaas City, Dromund Kaas, Esstran szektor Bhor még sohasem járt ilyenfajta helyen. A Nexus Room, ahogy ezt a helyet hívták, tökéletes találkozó hely volt, ahol több Sith Nagyúr

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

VOLT EGYSZER... regény. írta: Bernáth Zsolt

VOLT EGYSZER... regény. írta: Bernáth Zsolt VOLT EGYSZER... regény írta: Bernáth Zsolt 1999-2001 Volt egyszer 2 1. Valamikor író akartam lenni. Híres író. Tudják, mire gondolok: évente megjelentetek egy regényt, békésen válaszolgatok a rajongók

Részletesebben

Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR

Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1992. Fordította F. Nagy Piroska ISBN 963-11-7039-X -------------------------------------- A robotika Három Törvénye 1. A robotnak nem

Részletesebben

Menekülés. Totemrehívás

Menekülés. Totemrehívás Han Pál Menekülés Egy hétköznapi ember nem hétköznapi története Szerkesztette: Görbicz Tamás Görbicz Tamás Totemrehívás A magyar ősvallás a Biblia világosságában Budapest, 2005 ISBN 963 229 300 2 Szerzői

Részletesebben

Nicholas Sparks: Szerencsecsillag

Nicholas Sparks: Szerencsecsillag Nicholas Sparks: Szerencsecsillag Jamie Raabnak és Dennis Dalrymple-nek Egy feledhetetlen év - amit jobb elfelejteni. Lélekben veletek vagyok. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Az írás sosem magányos vállalkozás. Mint

Részletesebben

Karin Fossum: Aki fél a farkastól

Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum Aki fél a farkastól (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Den som frykter ulven Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1997 Fordította:

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben