XX. századi mese - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XX. századi mese - 1 -"

Átírás

1 XX. századi mese A naptárak túlpörögték a 2000-et. Itt vagyunk már a XXI. században. Furcsa ez egy múlt században született embernek. Mintha törvényszerű volna, hogy aki egyik században születik, annak még abban a században meg is kell halnia. Kicsit úgy érzem, hogy kiröpítettek az időmből. Az én korom a XX. század. Talán azért, mert akkor voltam gyermek, akkor szedtem össze azokat a meghatározó élményeket, amelyek eldöntötték sorsom irányát egész életemre. Annak ellenére így gondolom, hogy nem hiszek a sorsszerűségben. Soha nem történt annyi minden az emberiség történetében, mint abban az időszakban. Tudomány, politika, kultúra. Milliárdnyi ember sorsa, több száz ország történelme vett megannyi dicsőséges és gyötrelmes fordulatot. Mégsem ezekről írok, hanem egy olyan történetet mondok el, ami édesanyámmal esett meg gyermekkorában. Nem túl jelentős esemény, - hisz nem befolyásolta a világ kerekének menetét -, de mégis leírom, mert ma már nem történhetne meg ilyen. Lehetetlen, hisz amit édesanyám mondott el nekem a gyermekkorából, az egy XX. századi mese. Úgy mondom el, ahogy ő adná elő. Egy kisalföldi faluban gyerekeskedtem, Pápától nem messze, Nagyacsádon. Ezt a nagy szót persze nem kell komolyan venni, hisz ez is oly kicsiny falu volt, mint bármelyik a környéken. Nekem mégis az egész világ rejlett benne, mert a falut szegélyező rétek és tenyérnyi erdők sokáig a világ végét jelentették a számomra. Csak nyurga lány koromban léptem ki ebből a mikrovilágból. Korábban nem volt hová, és különösen a miért hiányzott. Ebben a faluban nem élt igazán vagyonos ember, csak szegény, meg valamivel csekéllyel - módosabb. Mi anyám, aki a tsz-es földeken dolgozott, apám, aki kubikusként járta a területrendezéseket és nyolc éhenkórász, mihaszna testvér a szegények kasztjában is hátul kullogtunk. Mehetett volna jobban is, de apám a korcsmárost hizlalta a nehéz munkával megkeresett pénzén. Nem vetette meg az italt, és jókedvében hajnalig húzatta a cigánnyal a nótát. Ezért jobbára anyám tartott minket. De tíz emberről gondoskodva nem lehet csodát tenni. Azaz mégis, mert valahogy felnőttünk. Mivel az éhség mindennapos vendég volt a háznál az istennek nem akart eltakarodni, pedig nem marasztaltuk, az ember gyerekének magának kellett megoldani a napi betevő beszerzését. Persze nem úgy, hogy betörünk a falu boltjába. Hisz az bűn, és eszünkbe se jutott. A szomszéd kertjében nagyon szép gyümölcsfák voltak - alma, meggy, körte -; meg finom termésű bokrok málna, ribizke, egres és mennyei zöldségek sóska, rebarbara, répa, zeller. Mi mást kívánhatna az ember? Hogy a szomszéd kertjét lelegelni is bűn? Bizonyos értelemben az. De akkor és ott, mintha Isten engedékenyebb lett volna. Hisz mégiscsak az ő teremtményei vagyunk, és valahogy etetnie kellett minket. A gyümölcs és a zöldség meg nő magától, mint út szélén a pipacs. No és mennyit bír megenni egy gyermek vagy akár nyolc is? Annyi lehullik a fáról is, annyit elrágnak a kukacok is. A szomszédaink Gizi néni és Janó bá, akik már nyugdíjasok voltak a szegények létráján egy grádiccsal fölöttünk tartózkodtak. Ez már a házukon is látszott. Téglából volt, és olyan szép palotának tetszett a mi düledező, zsúptetős és vályogtéglás viskónk mellett, hogy csuda. Igaz, könnyű volt nekik, mivel nem volt se nyolc, se egy gyerekük sem. Egyszer hallottam, amint anyám sugdos a házunk előtt más utcabéli asszonyokkal, hogy a Gizi néninek nem lehetett gyereke. Azt nem értettem, vagy nem fogtam fel, hogy miért. Azt - 1 -

2 gondoltam, csak az lehet az oka, hogy olyan gonosz, fukar vénasszony. Azért büntette az ég. Ha észrevette, hogy átlógtunk a kerítésen hisz mi egy kerítés egy gyermeknek, akkor rögtön éktelen rikácsolással rontott ki a házból, és elkergetett minket. A szüleinknek nem mert szólni, mert apám kötekedő, csongrádi bicskás ember hírében állt. Így minden haragját rajtunk élte ki. Persze Janó bácsi is kivette részét a kergetőzésből. Felváltva hajtottak minket, mintha beosztották volna a strázsát. Így zajlott az élet nap napután. Ha utcán találkoztunk velük, akkor nagy ívben futva kerültük őket, de azért odakiáltottunk mindig valami köszönésfélét, mert fő a tisztelet, még ha huncut is a világ! Köszönésünket persze nem fogadták. Pontosabban Janó bácsi néha visszaintett a pipájával, de a felesége olyankor oldalba lökte. Mintha csak azt mondaná: nem látod vénember, hogy ezek a zsizsikek a tolvajok? Ilyen örökös rabló-pandúr körforgásban telt az életünk, mióta az eszemet tudtam. Azonban egy késő nyári napon történt valami. Nem tudom, milyen ördög bújt belém azon a reggelen, de olyat tettem, amire korábban, ha mondják, sem lett volna hajlandóságom, nemhogy magamtól ötlődjön eszembe. Talán valami gyerekes, kamaszos, felelőtlen bátorság spontán hulláma kapott a hátára. Azért éreztem hullámnak, mert tudtam, hogy amit tettem, azt már két órával, vagy csak két pillantással később sem tettem volna meg. Előző nap miközben sebtében elhagytam a szomszéd kertjét, Gizi néni egy jókora kővel adott nyomatékot haragjának. A kő ugyan nem talált el, de igen nyomasztó közelségben süvített el a kobakom mellett. Az ijedtség elmúltával ez a precedens mélységes felháborodást váltott ki belőlem. Indokolatlannak, jogtalannak és megátalkodott ördögi cselekedetnek értékeltem az erőszak ilyetén fokú alkalmazását velem szemben. Különös tekintettel arra, hogy még azelőtt felfedezték jelenlétemet, s ezáltal futásra ösztökéltek -, hogy egy marék diót összeszedhettem volna. Úgy éreztem, e példátlan eset nem maradhat megtorlatlanul. Mivel jómagam nem rendelkeztem elég kurázsival ahhoz, hogy hasonló eszközzel válaszoljak, és a szemet-szemért elvet alkalmazzam, ezért finomabb technikához kellett folyamodnom. Egész éjjel míg éberen bírtam azon törtem magam, hogy valami fortélyos, hozzám méltó de egyszersmind kellőképpen rettenetes bosszút álljak az engem méltatlan sérelemnek kitevő öregasszonyon, vagy akár Janó bán, hisz egy kutya mindahány. Sajnálatos módon az álom hamarább elnyomott, minthogy valami gonoszság kipattant volna a fejemből. Ezért másnap reggel rögtönöznöm kellett. Két testvéremmel nagyjából egyszerre ébredvén együtt másztunk át a már elég elgyötört kerítésen, hogy megtömjük türelmetlen hasunk valami friss zöldfélével. Még a bokrok takarásából észrevettük, hogy Gizi néni tiszta ruhában amolyan félünneplőbe öltözve kijön a házból és elsiet, becsukva maga mögött a kaput az utca felől. Ezt biztató kezdésnek értékeltük. Amíg Pistánk és Pali bátyám megálltak egy hívogató almafa alatt, s a megmászás tervét kidolgozandó ezután ügyet sem vetettek rám, addig én tovább lopakodtam a kertből a ház felé. A házig soha nem mentünk el, még a bátyáim se, pedig ők nemigen féltek semmitől. Olyan óvatos és elővigyázatos voltam, amennyire csak tőlem tellett. Próbáltam úgy settenkedni, mint Feri bá ő másik szomszédságunkban lakott, s jó kapcsolatokat ápolt velünk, gyerekekkel, és gyakran vadászgatott fácánra a környéken, aki néhány cserkészésre magával vitt, és bemutatta, hogyan közelíti meg észrevétlenül a vadat. E jártasságomat alkalmazva s remélve, hogy Gizi néni sem eszesebb, sem figyelmesebb egy fácánnál egészen a verandáig jutottam

3 Itt vettem csak észre, hogy a szívem a torkomban dobog. Visszanéztem a kert felé, ahol láttam bátyáimat szerencsétlenkedni a fa meghódításával. Ott kéne lennem gondoltam. De a biztonságosabbnak vélt almafa már sokkal messzebbnek tetszett, mint az út, ami még előttem állt. Eszes lány lévén ráébredtem, hogy nincs értelme visszakozni. Ha belekezdtem a bosszúba, azt véghez is kell vinnem. Ezt kívánja a tisztesség és őseim vére. Nem mintha tudtam volna, hogy ez mit jelent, hisz Irma nővérem olvasta valami kalendáriumban e sorokat. Értelmem akkor inkább csak homályosan érezte, semmint tudta ezen mondat súlyát, de azért mélyen megmaradt bennem. Miután morálisan így meggyőztem magam és egy elvont frázisból bátorságot merítettem hisz ezt tették ama kalendárium hősei is -, végigtekintettem az amúgy kényesen tiszta verandán. Egész hosszában nem volt ott más, csak egy festetlen, rozoga asztal. Az asztalon egy hatalmas bádoglavórban melynek fehér zománca már csak nyomokban látszott itt-ott rengeteg alma. De nem akármilyen alma ám! Olyan szép pirospozsgás, méretes, csillogó gyümölcsök voltak, hogy még életemben nem láttam olyat a fájuk legtetején lévő legmegközelíthetetlenebb ágán sem! Számban azonnal összefutott a nyál, és egyúttal a gyomrom is szurkálni kezdett. Mintha csak lökdösnének közös erővel a bádoglavór felé. Az almák is mosolyogtak és kiáltoztak felém: -Vegyél el! Engem válassz! S noha az asztal éppen a verandára nyitott ablak tövében állt, én félelmemet a ház sarkánál hagytam, és nesztelen mezítlábas léptekkel az ablakhoz kerültem. Két almát a blúzomba gyűrtem - több nem is fért volna oda -, és bal kezemmel magamhoz szorítottam. Jobb kezembe is felkaptam egy formás darabot. Ekkor az újólag feltörő félelem azt lármázta a fülembe, hogy fuss! De egy másik hang kontrázta. - Nézz be! - Miért néznék be? Inkább futok! feleltem magamban, magamnak. - Nézz be! erősködött hang, minden érvet és magyarázatot mellőzve. De ez a hang sokkal delejesebb volt, mint a félelem szava. Eszemre hallgatva menekülnöm kellett volna, hisz a bosszú az arcátlan bátorságú almaszerzés már teljesült. S mégis, én valószínűtlenül lassan megmozdultam mint a készületlen nebuló, ha táblához indul feleletre, és örökkévalóságnak tűnő idő alatt az ablak elé léptem, amennyire csak az asztal engedte. A szobában sötétebb volt, mint odakint, ezért néhány pillanatba telt, míg szemem - hozzászokva a hűvös szoba félhomályához - látni engedett valamit. Soha nem voltam náluk, így némi kíváncsisággal tekintettem körbe. A szemközti falon két ódon méretes szekrény. Szinte hallani véltem, ahogy nyekereg a zsanérjuk, ha nyitja őket valaki. Középen asztal fehér abrosszal letakarva, négy támla nélküli székkel körberakva. Az asztal mögött a falon egy vakotás tükör, faragatlan léckeretben. Odébb a fal tövében egy ormótlan, vasalatos, nehéznek tetsző faláda. Tán a dunyhát rejti? Több minden nem is nagyon volt ott, hacsak nem azon a falon, ahonnét én lestem be az ablakon, de azt úgysem láthattam. Ez lenne hát a palota belülről? Ilyen hitvány? Hol az a gazdagság, amiről meg voltunk győződve? Hát ez nem sokkal különb a mi a szobánknál! Csalódottan fordultam volna el, hogy csatlakozzam testvéreimhez és eldicsekedjem kalandommal, s megmutassam szavaim hiteles bizonyítékaként a három almát, amikor - szemem méginkább hozzászokott a kevéske fényhez és több részlet kibontakozódott a - 3 -

4 szobából - a kert felé néző ablak előtt megpillantottam Janó bát. Megállt bennem az ütő! Elsőként úgy tűnt, engem néz. Nézi szemtelenségemet, és már ugrani készül, hogy elevenen megnyúzzon. De aztán láttam, hogy nem vett észre. Kifelé bámult a kert irányába. Pipáját jobb kezében fogta, de úgy, hogy ki nem vette a szája szegletéből. Pedig nem is füstölt, csak játszadozott vele. Azt hittem, morog valamit, de egyre inkább kitűnt, hogy kuncog. Nevet! - Hát, no! rikkantotta, majd újfent kuncogott. Nem értettem a helyzetet. Min szórakozik ilyen önfeledten? Balra fordítottam a fejem a kert felé -, ahol két bátyám éppen bakot próbált tartani egymásnak, hogy valami magasabb ágon megvessék a lábukat. De csak szerencsétlenkedtek. Ide-oda dőltek, bucskáztak, mert valahogy Pista bátyám nem tudta megtartani Palinkat. Ha nem fegyelmezem magam, én is felnevetek, ezzel veszélyeztetve inkognitómat. Újra benéztem a szobába. Hát ezen humorizál az öreg! De várjunk csak! Miért kuncogászik itt? Miért nem ront ki haragtól torzult arccal és kergeti el a hívatlan szüretelőket? Vártam még, de nem történt semmi, ami történni szokott. Pali bátyám keservesen ugyan, de feljutott a fára, és már szórta is lefelé Pistánknak a termést. Janó bá pedig csak nézte, nézte mozdulatlanul. Csak a pipáján igazított néha. Nem tértem napirendre a dolog felett, de már valóban mennem kellett. Igyekeztem úgy visszaóvakodni a kertbe, hogy az ablakban álló Janó bá ne vehessen észre. Annyira megdöbbentett tapasztalásom, hogy testvéreimről elfeledkezve visszamásztam hozzánk, aztán kifutottam a telek végében csendben csordogáló patakhoz. A partján elvetettem magam a magas, kaszálásra váró fűben. A zsákmányolt három almát magam mellé ejtettem, és néztem a ritkás bárányfelhőket az égen. Szerettem itt tölteni az időt, ha magányra volt szükségem a gondolkodáshoz. Egy fűszálat pörgettem a számban, ezzel serkentve gondolataim gördülékenyebb menetét. Miért nem kergetett meg minket az öreg? Mivel aznap nem sikerült épkézláb magyarázatot kreálnom, ezért úgy döntöttem, végére járok a dolognak. Amíg nem tudom, mi volt ez a csoda, addig nem szólok senkinek, hisz nem hinnének nekem. Másnap ismét a szomszéd kertjébe hajszolt minket az éhség. Épp csak reggelizni kezdtünk, mikor Janó bá döcögött felénk nagyokat kurjantva. - Takarodjatok innen, ebadta kölykök! A rosseb vigyen benneteket máshová! Több se kellett nekünk! Egymást tiporva vágtattunk a kerítés felé, amit aztán szinte átrepültünk, hogy biztonságba kerüljünk a vérszomjas öregtől. Mikor már nyugodtan voltunk hazai földön -, megint zavarba jöttem. Tegnap kuncogott, ma meg kurjongat. Hát az Isten sem érti ezt a vén parasztot! De ettől már végképp meggyőztem magam róla, hogy ki kell derítenem ezt a kapitális rejtélyt. Következő reggel erőt véve magamon kicsivel korábban keltem, mint a többiek. Átcserkésztem magam a szomszédékhoz, de nem ám evésre legalábbis nem csak arra, hanem lesre. Megelégedve egy útközben a földön talált almával, elrejteztem egy olyan haszontalan bokorban, ahol se testvéreim, se a gazdák nem vehettek észre. Ellenben én jól beláthattam a kertet és az udvart is. Már éppen azon voltam, hogy több almát kellett volna a lesbe hoznom, azt az egyet letudtam, mikor Gizi néni tűnt fel a verandán. S mint két napja, ugyanúgy félünneplőbe téve magát elment valami dologra. Kisvártatva megérkezett Erzsi nővérem és Zoltán öcsém, hogy körülnézzenek, érett-e valami tegnap - 4 -

5 óta. Elhatározásomhoz híven nem fedtem fel magam előttük sem. Vártam, mi lesz. De nem lett semmi. Lassanként minden testvérem tiszteletét tette a kertben, de Janó bának se híre, se hamva nem volt sehol. Látszólag eredménytelen lett tervem, ám én nem adtam fel ilyen könnyen. Másnap is ott gubbasztottam, és rejtekemből végignézhettem, hogy Gizi néni és Janó bá milyen hévvel kergetik Pali bátyámat, aki akkor épp egyedül dézsmázott. Őrségem harmadik napján szinte már szokásként Gizi néni reggel el, Janó bá sehol a kert környékén. Ekkor már gyanút fogtam. S míg testvéreim körtecsatát játszottak a túlérett, lehullott vackorral, addig én ismét a verandára óvakodtam. Sejtésem beigazolódott! A veranda ablakán betekintve Janó bát a kertre néző szobaablak előtt ülve találtam. Megint kuncogott, hajrázott, meg a pipájával hadonászott a levegőbe. - Adj neki! Teringettét! Huj! Hehehe... Az öreg a legnagyobb szurkolója volt a körtecsatának. Jól szórakozott, s mintha még valami kedvesség, jóindulat is áradt volna belőle a haszontalanok felé. Megzavarodtam. Kiszédelegtem a házunk mögötti patak partjára, hogy nyugodt körülmények közepette - áttekinthessem a dolgok állását. Csekély ismeretekkel bírtam a felnőtt világ számomra áttekinthetetlenül bonyolult összefüggéseiről. Azt már korábban is megtapasztaltam, hogy a nagyok nem mindig azt mondják, ami a gondolatukban jár. Nem értettem, mit, miért tesznek. De azért néhány következményt már én is ki tudtam sejteni az előzményekből. Illetve ezeket is inkább csupán éreztem, sem mint tudatosan kiszámoltam volna. Ezzel az esettel még képzettebb lettem felnőttségből. Hát Gizi néni a ludas csúfos futtatásainkért! Ha valahol ki tudja mi dolga kétnaponta, akkor szabad a vásár, sőt még Janó bá, mintha az ablakban pipázva még támogatná is a dolgot. Ha meg otthon eszi a fene, akkor vagy ő magát riadóztatja, vagy az öreget uszítja ránk. Az meg valamiért nem mer neki ellenszegülni, hát kelletlenül elzavarja a rongyos csapatot. Ezt is csak utólag érzékeltem. Visszagondolva, Janó bá mintha ügyelt volna rá, hogy soha el ne csípjen minket. Egy kérdést megválaszoltam, de az újat vetett fel. Miért teszi egyik ezt, a másik azt? Anyám sokszor emlegette, hogy Gizi néni azért ilyen barátságtalan, szigorú asszony, mert nincs gyereke, aki meglágyítaná a szívét. Bár anyám azt is mondta alkalmanként, hogy Janó bá azért olyan tehetetlen, lehetetlen, határozatlan vén korára, mert nem volt gyereke, aki előtt tiszteletre méltó apa lehetett volna. Nemigen értettem anyámat. Hát hogy hozna létre két különböző arcot ugyanazon dolog hiánya? Érti ám a pápai pék az embereket! füstölögtem magamban. Mindenesetre kiokosítottam a testvéreimet is. Ha páros a nap, akkor mászhatunk a kerítésen, ha páratlan, akkor meg más tájon kell keresgélni az abrakot. Bevált az okulás, nem volt több csúf futásunk Gizi néniék paradicsomi kertjéből. A következő tavasszal meghalt Janó bá. A verandájukon esett össze, pont az asztal mellett, ahol annak idején a bádoglavór állt a sok csodás almával. Harmadnapra meg is szervezték a temetést. Úgy döntöttem én is elmegyek megadni a végtisztességet. Persze csak messziről, a tömeg után várakozva. Nem akartam üres kézzel menni, hisz nem illik. Elsőként virágra gondoltam, de azt hamar el is vetettem, minekutána mindenki azt visz. Mi különböztetné meg az én virágomat az egyéb csokroktól, az én tiszteletadásomat, végső búcsúmat a más népétől? Egyedi, különc dolog kell. Olyan, amit csak én adhatok, ajánlhatok fel a halottnak. Estére meg is lett az ötletem. A temetés napján alig vártam már, - 5 -

6 hogy az igen hervasztó feketébe vedlett gyászolók élükön az özvegy Gizi nénivel elinduljanak a háztól a temető felé. Amint irányt vettek, én megiramodtam a kerten át a házukhoz. Bátran mentem előre, hisz nemes cél vezérelt. Ráadásul most attól sem kellett tartanom, hogy valakivel összekeveredik a pillantásunk az udvaron. Azt vettem a fejembe, hogy - a veranda mindig nyitott ablakán bemászva a szobába - előkerítem Janó bá kedves pipáját, aztán azzal teszek végtisztességet a sírnál. Voltak ugyan fenntartásaim a kutakodással kapcsolatban, de ezeket hamar elhessegette küldetésem magasztos voltába vetett hitem. Már éppen rátenyereltem az ablak tövében most üresen árválkodó - rozoga asztalra, hogy fellendítsem magam, mikor megakadt a szemem egy tárgyon, ami a földön hevert a kimustrált alkalmatosság alatt. A pipa feküdt ott árván. Hát persze! Itt esett össze az öreg! Halálakor ejthette oda kedvenc játékszerét. Másképp amúgy se szabadult volna meg tőle, csak a halál téphette ki a kezéből. A nagy riadalomban és kesergésben észre se vehette senki. Igen megörültem a szerencsémnek bár inkább tekintettem egy felsőbb erő segítő közbeavatkozásának, hiszen így nem kellett a kellemetlen turkálódást felvállalnom. Miután a pipa meglett és meggyőződésem szerint - a találás körülményei erre utaltak - Isten helyeslését is bírtam tervemhez, hát nekiindultam erős gyaloglással a temetőhöz. Ott már folyt a szertartás. A pap áhítatos hangon dicsérte az Urat, és kegyelmébe ajánlotta Janó bá lelkét. Gizi néni keservesen rítt, a többiek mértékkel. Magam nem könnyeztem, hisz rokoni kapcsolatban nem állottunk. Ami idehozott engem, az nem az elgyötört szív fájdalma, hanem valami egészen más volt. Akkor még nem tudtam, mi. Tiszteletlenség ugyan, de én nagyon toporogva vártam a dolog végét. Meg akartam már cselekedni, amiért jöttem. Egy óra telhetett el - mert a templom harangja megint egészet kongatott, mire elhagyta minden eleven lélek a katolikus parcellát. Akkor már nyugodtan odasétálhattam a sírhanthoz. A friss földhányást melyet az alkalmi temetőmunkások oly ügyesen formáztak alakba nem borította sok virág. Tán azt is kellett volna hoznom. Már mindegy! Itt-ott előtűnt a puszta, nedves föld. Egy ilyen folthoz ereszkedtem térdre, és a pipát amit addig a blúzom alatt rejtegetettem jó mélyen belenyomtam a hantba. Erősen, míg csak bírta a kezem. Mikor már a kézfejem is eltűnt a földben, a pipa elakadt. No, akkor eddig! gondoltam. Eligazgattam a lyukat, még virágot is húztam rá, hogy senki meg ne lássa. Még azt hinnék, meggyaláztam a halottat. Pedig, ha tudnák az igazat, még tán magasztalnának is cselekedetemért. Felkeltem, leporoltam a térdem és szoknyám. - Aztán hasznát vegye, Janó bá! Isten áldja! rögtönöztem rövid gyászbeszédet. Még ácsorogtam ott, mintha arra várnék, hogy az öreg megköszönje. Egyszer csak azon kaptam magam, hogy könnyezik a szemem, leveses az orrom. Eddig úgy tudtam, csak rokonokat ríkat az ember. Hát, tán valahogy rokonom lehetett az öreg. Emelkedett lélekkel tértem vissza a faluba. Még azon a nyáron át-átjárogattam a szomszédba, de már egyre ritkábban. S ha át is mentem, kevés időt töltöttem evéssel. Inkább csak ültem egy vastagabb ágon, valamely fán a lombok és érett gyümölcsök között. Múlattam az időt, gondolkodtam az élet dolgairól, meg néha olvastam. Gizi néni a temetést követően már soha nem zavart el minket a kertből. Színét se láttuk napszám. Kedvünkre kopaszthattuk volna a termést, de ez már nemcsak nekem, de a testvéreimnek se tetszett annyira. Valahogy nem volt rá - 6 -

7 ingerenciánk, pedig nem lettünk kevésbé éhenkórászok, mint korábban. Ám nem csak Gizi néni kedélyét vitte magával az öreg! Mintha a gyümölcsök zamata is sírba szállt volna Janó bával. Másvilági stafírungnak pakolta a mi gyerekes kalandvágyunkat, szemtelenségünket, a falu friss szalma illatú romantikáját, a gondtalanságot, és talán az egész gyermekkorom. Meglehet az ember akkor lép ki az öntudatlan, mesékkel teli gyermekévekből, amikor megtanulja, hogy nem minden fekete és fehér, hanem van, hogy csak szürke pipafüstön keresztül látjuk meg az igazat

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Joachim Jeremias: Jézus példázatai, Kálvin Kiadó,

Részletesebben

Peter Høeg. Akik talán rátermettek. Első rész. Mi az idő?

Peter Høeg. Akik talán rátermettek. Első rész. Mi az idő? Peter Høeg Akik talán rátermettek Első rész Mi az idő? Öt emeletet mentünk föl, a fény felé, tizenhárom sorra oszolva, tekintetünket arra az istenre szegezve, aki megnyitja a reggel kapuit. Aztán szünet

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON!

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON! *P141A10312* 2/12 *P141A1031202* *P141A1031203* 3/12 Üres oldal LAPOZZON! 4/12 *P141A1031204* 1. Irányított irodalmi fogalmazás Móricz Zsigmond Égi madár című novellájának részlete alapján A dárdás vasrácskerítésen

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ Gyakorlati hely: Park Hotel Le Sorgenti Gyakorlat időtartama: 2012. május 01.-augusztus 01. Készítette: Szabó Alexandra

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Június 19. csütörtök

Június 19. csütörtök Június 19. csütörtök A tegnapi túra a városban úgy kinyuvasztotta a lábam, mint egy nehéz nap a Caminon. Igaz, több mint két órát mentem, megállás nélkül, és a szandálban, amiről már kiderült, hogy nem

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ

Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ A MÚLÓ IDÕ NYOMÁBAN A CIPÉSZ A cipészekkel valahogy mindig jóba voltam. Nem tudom, miért,

Részletesebben

A kaleidoszkóp minden arabeszkje

A kaleidoszkóp minden arabeszkje 50 tiszatáj OLASZ SÁNDOR A kaleidoszkóp minden arabeszkje SÁNDOR IVÁN ARABESZK CÍMŰ REGÉNYÉRŐL Borges Az okok című verséből vett sorok jelentéssűrítő és -előlegező mottóként olvashatók Sándor Iván 1991-ben

Részletesebben

Halottas szokások a székesfehérvári Felsıvároson és Sárkeresztesen

Halottas szokások a székesfehérvári Felsıvároson és Sárkeresztesen IGARI ERZSÉBET Halottas szokások a székesfehérvári Felsıvároson és Sárkeresztesen ADATTÁR Összefoglalás A halál mindig is az élet része volt, és ezt a tényt a korábbi generációk természetes módon kezelték.

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

A legszebb magyar népmesék

A legszebb magyar népmesék A legszebb magyar népmesék ROLAND A só Volt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen ez

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán Párlat A minap, mondjuk így, ez olyan jó kezdésnek, a minap egy megsárgult, régi fénykép került a kezembe, fénykép. a századelőről, gondolom, már ahogy az él a mi megkésett fantáziánkban. a fantáziánk

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

60 tiszatáj. Egy családfát

60 tiszatáj. Egy családfát 60 tiszatáj LÁZÁR BENCE ANDRÁS Egy családfát (1) A bérház, amibe emlékszem tíz éve költöztünk, mármint anyám költöztette magát és a családot, vagy száz éve állhat ott. A körút és a kisutca metszéspontjában.

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései 7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései II. A hitoktatás mai helyzetelemzése a. A hittanórák időpontjával kapcsolatos kérdések A közoktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolákban) törvény által

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

Kercsmár Bella Noémi. A varázsló lehelete

Kercsmár Bella Noémi. A varázsló lehelete Kercsmár Bella Noémi A varázsló lehelete Xzçxw Ä ÜxéàxÅ ÅtztÅ Egy szomorúan fagyos, ám tökéletesen átlagos éjszakán Syl néni elhalálozott. A falusiaknak ez nem jelentett többet annál, mint ami. A néni

Részletesebben

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas A kosárfonásról híres település központjából vezet az út a világ elől elrejtett faluba. Nagymedeséren nem könnyű a megélhetés, a helyi kis üzlet sem tart egész nap nyitva, kevés a vásárló. A helyiek a

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

2010. 06. 10. csütörtök. Az élet megoldja magát. Interjú Spilák Klárával

2010. 06. 10. csütörtök. Az élet megoldja magát. Interjú Spilák Klárával 2010. 06. 10. csütörtök Az élet megoldja magát Interjú Spilák Klárával "Ha nem jártam volna be ezt az utat, abba belehaltam volna, de megismertem, tudom milyen, és nem kérem" - mondja a színészetről Spilák

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 2. szám - 2014. december Kik az Új Családok? Sokan kérdezik tőlünk mostanában, hogy kik az Új Családok, mi jellemző rájuk, mit tesznek, hogyan élnek? Összegyűjtöttünk néhány

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben