Keszthelyi Rezső. Kert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszthelyi Rezső. Kert"

Átírás

1 1 Keszthelyi Rezső Emlék Kert

2 2 Keszthelyi Rezső Emlék Kert Válogatott versek

3 3 Ó, az élet nem így van de ki tudja egészen másképp?

4 4 Anonim Ablakunkban kanadai gyöngyvirág, halványlila színe lengedez, átveszem lényét, tartogatom, aztán visszaadom.

5 5 Több valami Gyanítom, világra ért lényem átélni kénytelen némely titkokat, kiknek talánya aztán az én talányom marad.

6 6 Rajzillúzió Szállong a tenger eseményeivel a mennybolt, míg vele vadméhek ásnak bimbók ölébe, hangyák cipelnek szemernyiket, sziklarésben vadászatra dermed a gyík. A szél pedig mindeniket magába lihegi, és rögvest egyéb bármelyikre pallérozza át.

7 7 Uratlan relikvia Nyugágyban köszöntöm teraszon a szelet, és ő megtorpan, vele fecskék, rózsaágyások, fenyő és platán fák csapatosa; a tó hullámpárája is moccanatlan vár: hadd nyugodjak bele végre magamba egy-egy pillanatig legalább akárha éreznék: oly gyakran megtör, mikor a selymes vonzalom és a közöny azonegy és még inkább az az emberidom, amelytől szárazon lábad a szív szeme; leptiben mozdulok, korlátra könyökölök, majd strázsálok ott, míg kel a hold, és fényhálójának zsákmánya leszek.

8 8 A hang bája mikor a csöndjét hallgatja magában.

9 9 Jeremiád átirat Az élet míg meg nem születik, mélyen hál a maga-nemtudás csöndes éjében, aztán, majd koporsójában éppen azt álmodja, ami bölcsője előtt volt véle.

10 10 A színek bája társaik szüntelen tündöklő, elfújása.

11 11 Vázlat A tengerre ráhullik apránként a színe pipázom a kerti karosszékben, közös csendet hallgatok; lepkeszárnyak bóklásznak levegőt, és valamely égitest fényideje éppen jelenként ideér; meredt gyík a falon, csak lüktet: sziklaszív, a társa meg oleander fürtje, kiről alig-párák oszlanak, és sirályok kerengő tollpihéi rajzolják, ami most velük én magam. És az égbolton még ama szín egymásra fakadunk lassan, akárha végtelen-egy esti tér.

12 12 Karöltve Velem is leéli magát, ami nem én, miként eltöltöm vele, ami ő; pipacsszőnyeg fogad légből hulló holtakat, tetemük égboltdarabokat szakaszt ránk ezalatt; lény eseményem pompát csepereg: időtájakat, ahol a közöny is fájdítja önmagát, míg mögötte látássötét figyel moccanatlan: nem a földé, nem az égitesteké.

13 13 Térdbók Szeretni kimeríthetetlen hiány; alaktalan, ezért kényszerül terád, hadd látszódjék összes részleteidben, különben életárva; én pedig megmúlhatom, ami belőlem benned lakozik: gyönyörű vagy, gyönyörű, te, a semmim teste, merről lépesméz csurdogál.

14 14 A létezés bája múlandóságának örök valósága.

15 15 Réveteg A múlás örök-törmelék, üledékéből gyarapszik az újra lüktetés, vagy mit tudom én; pusztán annyit: létezi létét a lét. Jelenlétünk előtt halhatatlan semmi jár, miként nekünk a szép azáltal szép, mitől szépségét szünös-szüntelen befejezi. Fényességed árnyékokat ragyog kifelé örvendd hát, mit zokogsz, és zokogd, mit örvendsz, vigadd a sírásod, és vígságod sírjon veled. Mindaz, ami vagy, egyrétű kezdet, aztán a porát a talpadról csak porod törölheti.

16 16 Észrevétlen történet Halászmadár ível, árnyfehérje suhan szikláról hullámra, amitől a légmenny meginog, és sírhatnékja támad.

17 17 A nemtelenség bája a Mindenható embernek markában.

18 18 Stádium Még a didergés előtt forgatták ki szájából a szavak a lehelet aranyrögét. Átfúj lelkén a vér. Egy jelenés-menny ereszkedik alá a Holddal. Nincs hasonlata a testnek a mozdulatlanság küszöbén.

19 19 Látatlan legenda Sziklarés, belőle ezüstzsálya tör elő, csaknem égerő, vagy valóban az; napsárga virágát a szél színregéje csipdesi, ő meg, míg nem kókad, a tenger horizonttömegére fekteti; és e történést a pillanataimmal titáni légszem követi.

20 20 Az országászat bája elmedüledék és ármány románca.

21 21 Színezés Ablak tárul szememnek, a párkányon kanadai gyöngyvirág, most merő szirom, talán színszomorúság hunyorgatása. Nem tudom, és azt se, vele hová magányosulok. Nekem az arcok látványtalanok inkább az öböl súlya, a tenger-kert, a napkék, aztán a holdezüst, rózsájával odafenn, alant meg zöldsötét ciprusok, sziklarések, barna hangyával és tőrős darázzsal teli ők és a többi valamennyi, kiknek mivoltát élnem puszta lényük is elég gyöngyvirág színszomorúság, akárha én.

22 22 Akárhogyan Bármit lát, az elmúlást éli csak. Csont, füst, jázminág, pillantások nélkül jár-kel magában a végtelen.

23 23 Mozdulatlan eltűnés Az őrült nyelvet lengeti a lét sírásmézet csepeget a tél magunkkal jöttünkmegyünk, és nincs mással lenni inteni.

24 24 Tűröm tódulni pillantásaimra a tenger égboltkék tömegét ha már holtamban látnám, ami most még az enyém.

25 25 Másítások Meg-megrebbenti párnámat a rám ébredés, aztán engem az, ami kint apránként: lepke illeszti szárnyára színeit, és kezdi villanásait, ami alkonyatig tündöklést emészt. Lény-tűnők kavalkádja lény-tűnőkkel, való ébrenlét álom ébrenléttel.

26 26 A szépség bája az érzelem ártatlan hiánya.

27 27 Szavát vesztette mese Merről a hatalma szín légköre szüntelen érkező szemmel áll meg ama piramis előtt, hol a tenger szarkofágja, körötte meg, a homokon, szabályos térközökben izzó és könnyező tevék

28 28 Távozó idő arra int minduntalan, abban legyek jelen, miben emlékét észleli a pillanat.

29 29 Triol Mikor beszívja a szárnyak merülő rezzenéseit a tüdő, meg a láng alakjait és a levegő sorsát, kiviszi vakságát a tapogatóságba, és amint lát vele, az merő anyagszép szánalom. Színtelen érintések érnek a szívéhez, és csaknem megérzi a felhők követhetetlen súlyát. Pusztán az a vonzás tölti be, amelyen halad, és felfoghatatlan lüktetésben égeti el vérének tömegét. Míg Hold van a homlokán.

30 30 Az ötödik lovas bája a kényszerült élet díjazása.

31 31 Véletlen terzinák Meg-megmoccan az ölelés meleg párnája,és két idegen váratlanul egymásba lát. Aztán aki világra érés, végzi életével haláláig a fogantatást. * Mintáznak alant szegfűgyökerek, fent meg lepkeraj verdesi pipacsok ikerszárnyait. Ilyen tájban aligha éli meg az én, mi az, ami én; gondolat lehet az is, mit nem gondolok. Rögeszmémben, a havazásban csöndszívem dobog, annyit érek, amennyit meghalok.

32 32 A lantos igaz éneke mikor már csupán az, ami a tiszta, fogyhatatlan titkú semmi.

33 33 Töredék terzinák Feltűnik olykor-olykor lélegzetemben egy-egy lélekszünet. Benne a leélés pillanata önmagára vár. Múlásával múlását türtőztet a múlandóság; darázsfej furakodik virágporba, egy égboltrész meg fuvallata. A vázában pedig éppen szál krizantém, fehérségét élve. De egyáltalában: valahány tekintetem nézésemben telik, az élménytájak emlékvesztése minduntalan beteljesedik. * Az ablakrácson széncinegék, vörösbegyek, emlékbe fürtölődve, éppen pirkad rájuk sűrű-sűrű havazás. Szólítgatnám őket, ha dallamvoltam gyanítnák.

34 34 Aztán színillanás fürgén szerteszét, és hallható, a csönd miként cselekedik. Tudatom meg az értelmét imigyen keresgeti, és ha találja, a szavak belbecsét a szüntelen legott elnyeli.

35 35 Oly fényföld fájdalom ez itten, mikor álmodom: sose születtem.

36 36 Csivallás Széncinegét meg vörösbegyet cikázgat a röpte, és a fenyőről hirtelen leveri a szárny a porhavat az úgynevezett madárszín végtelenre.

37 37 Éppen mikor hullajtja sűrűn hóalakját a magasság a tekintetemre, akkor kinyílik rám egy-egy emléksír belőle.

38 38 Pszt! A tartós golgota tébollyal babusgatott sugallatot adományozott.

39 39 Levegősóhaj Enyhe kaptató, oldalt áglélegzet és meggyvirág fehér-fehér színbeszéde, lassan lépkedek, és apránként ezt tétovázom, és aztán tovább, fölfelé, és ekkor már akárha semmit se látszanék, ám a szél villogása engem mutogat, a murvapor is ugyanígy, és a fűszálárnyék, a zsalurésben a neszezés, a füst-tűnés és a madárcsönd, ahogy átüt az éjszakán minden-mind nélkülem volt és van, akkor is, mikor velük én.

40 40 Mielőtt A rózsák augusztusában is érzelgős hülye, sírdogáló lényegtelenség. És cirpelnek a tücskök? Hangfüzéreik csupán a lélek pusztuló hallhatóságai. Ilyenkor még célozgatnunk sem illik a fájdalomra, a csillagtépdeste Lőrinc-napra, és arra: a szeretkezés száraz testek szomorú hajlama. Idétlenül egyszerű nézésünk csupán ösztönös lehet, és az oly sok lombzúgás, meg jövés-menése a madaraknak: fogmosás,vetkőzés, miként életveszélyes unalmában is élhet a szenvtelen félelem.

41 41 Ágyazáskor Az érdektelenül tragikus sors várható fordulatai, mikor nagyon jó lesz nélkülözni a beteljesülést, nemkülönben egy váza virágot, és közönségeden betakarózni.

42 42 Ágyazás után Hová is lehetne, mikor szenvtelenül kívánja a szenvedés; elborítani árnyékokkal a vérét és az úgynevezett temetőrózsákat, madarakat a szeme mögött Bonyolult szeszek, gyolcsfehér altatók, egy kevés idő. És máris be furcsa súlyos, vakító kő; átzuhan, zuhan át a szív helyén, és csak folytatja-folytatja útját.

43 43 Semmikor magam valóságába ritkán jutok a Mindenható mosolyának foglya vagyok.

44 44 Fúj a szél, és kitárja az emlékek fellegeit. A lélek fogalma ráhelyezi arcát a test nyomára. Hajnalok nyílnak vibrálva a kiásott földből.

45 45 Kihunyt pillanatokban a fölérzés arra, ami élt, és aztán akként kel az ébrenlét.

46 46 Szokatlan Az összesei a levegőnek körülvesznek, és belőlük nézem, hűsölve a kerti széken, citrom-, narancs- és gránátalmafáim csemete éppenségét. Derűállapotom az övék, és várom, ösztön-nesz létkeltésük mikor lesz az is, ami én.

47 47 Imagináció Hajam gyökerétől sarkamig sajognak a színvirágok és színgyümölcsök, épp a fügekaktuszé, míg markomba süllyed némelyik tengertörmelék, és arcomat ringatja szememben a levegőre lobbanó szél, oly gyöngédséggel fonva valahányunkat együvé, és azt suttogja szüntelen, kendőzetlen szóld: lelked nem támad újólag, hisz nem fuvallat, hanem csak hol volt, hol nem volt suhanó születés.

48 48 Sófény Velencén Fényességbe törő omlás, hát hallgass, csak hallgass, fekete evezők csobbanják árnyukat. Az arcok most lehozhatatlanok a földre, ám telenézik napszínnel és harangokkal a tengert, és követik szemük végtelen távozását. Galamb-szárnyakból rózsaszirom hull és dalol, hullámokon tévednek el a templomok is és fáklyák, dobok, maskarák. Ez egyszer visszatérhetsz a létező, veretes múltba, a Nap lepkéje vörösen követ, állj be a mozaikba fehéren, meztelen, hisz a gyötrelem térdeplését úgyis szégyellnéd felmutatni már. Ami ezután lesz: kendők szétrepült tömege.

49 49 A Semmi gráciája mindenikben a valósága.

50 50 Fázishasadás A hóhullás átszakítja az erek falait, és lángra kap a képtelenség levegője A föld angyalai betakarják a csontokat, és a nagy vérrögök hasztalan hallják a repülés éjszakáit; a szájba pedig benyomul a tér ezernyi szép sárkány-feje, és a tüdő virágokká nyílik vörösbegynek, széncinegének. És ami az egyforma különbség: napkeletről száll fel a nap, és ugyanonnét kel a naptalan.

51 51 Holy Sonnets XIX. Vérem s agyam könnyű nyugalomra jutott, színtelen felhők merev levegőben állva; a kedély, bár szeszélyes, nem kezd változásba, játszik magával a sivatagi homok. Ahogyan érzelmeimben is: féktelenül higgadt vagyok, könyörgés, rémület olyan hiába, akár a cselekvés lázas odaadása, mindettől, mert nem igazi, megszabadulok. Mára a szív már lefelé visz percnyi útjain, és mintha a semmi lenne a teljesség hiánya, a föld kékes tömegét nem veszi magára. Így jönnek és múlnak közönyrohamaim, csak éppen itt akkor van jó napom, ha az örömtől rázkódtat a fájdalom.

52 52 A Lét gráciája nincs benne e kérdés: miért van valójában.

53 53 Az eltűnés sokadik bája A kétely lüktetése a mező, az olyan, hol vadvirágok ígérik láthatatlanul arcukat, és határtalan nyugvással kel minduntalan a Nap Tüdőd évei építenek pillantásodnak oltárt, ujjaidnak ujjat, csontodnak csontot. Teremtsd meg hát leheleted alakjait, és velük a legnagyobb hangot és a legnagyobb csöndet. Miközben virágszálak ébredhetnek, porladhatnak együtt körülötted, te meg tetézheted az az árnyékodat.

54 54 Puhatoló Kezdheti, és bevégezheti-e bármikor akárhol magát az élet? És ha igen, micsoda válik valóra igazán véle?

55 55 Jószerint légvár Gyíkok vadászata szóródik szét más, kicsinyke lényekre, mikor települ rád az estpír, és ő is veri köveid és növényvilágod köré a tengert, mint ha átmetszi ereid irgalmatlan szelídség: a levegő, és kitárja belőlük álmaid dús hamvát.

56 56 Intelem Ne rekeszd ki födeled alól a halált, hisz ő is vérség, a tiéd. Eladdig is: ideák nélkül változó sebek füzére őriz és mindenkori idomában az ég vonulása.

57 57 Tengerhez távolodva Könnyű sziromeső hintázik át a fellegeken egy csillagról, mely körötted bolyong aztán. Te meg elindulsz azzal, ki elhagy, és hullámok azúrja takarja le árnyékodat.

58 58 visszatérés a vonalak kertjébe nagy volt az éjszaka és elvitte szívét a szív emlékéig a csillagok kifelé ragyognak a levegőből most láthatná meg árnyalakpillanatát a halál ha létezhetné a nemlét lét nélkül önmagát de a kék terhe a kék terhe az emlékek megtámaszthatatlan lelke az egyszerű sodrás virágai haladnak a tengeren mikor beszívja a szárnyak suhanásait a tüdő és velük a levegő sorsát ő lesz a nagylelkű szomorúság emelgeti erejét a hullám röpül a mozdulat mindenben az égen

59 59 (O) győzi-e még dűnékkel a sivatag mutatni újbéli száradást akár magában akár a semmiben nem az örökkévalóban porlad a szív hanem önnön bíborában és izomzatában egyetlen virágszálban jelenik meg a hatalom szépsége és közönye hadd ragyogjon ami élet nélkül is kikerülhetetlen és letördeli a végtelen alakzatait az anyag történetét a minden-nélkülire született valóságot ki szüntelen elhagyja az egeken túlit mégis: hangozzék el ami van

60 60 érezze ezáltal jár fenn a csillag és reng meg alant a tenger legyen az elfelejtett tények homálya és világossága a léptek mindenkor legelső ezüstje (O) kiviszi vakságát a tapogatódzásba és miután lát vele az oly anyagszép szánalom színtelen érintések érnek a szívéhez és jószerint érzi a felhők követhetetlen súlyát lélegzése addig tart míg akkora lesz amekkora a levegő helye a csillagzatok mennyezetén és mozgása mindig kihunyogat a virágok szólíthatatlan alakjában és a nagy alkonyi gólyák lassú hazatértében csak az a vonzás árasztja el amelyen halad és elhagyhatatlan lüktetésben égeti el vérének tömegét

61 61 (O) a jel csillaga most a fal az öröm szerény vizei terülnek a szárazföld merülő úszása alá sose férhet elméjébe a lélek ám kigyullad homloka mögött a levegő szíve és megszületik a múlás fénye a vér magyarázhatatlan szárnyain és az árnyék hosszabbodó álmán az égboltot nem várhatja meg életében hisz sok idő lesz sok fű sok lény lények

62 62 számtalan széltemploma bennük a halványuló mész dallama és a teljesség egyetlen visszhangja a lassúság szépsége immár a tenger és kicseréli személye az isten alakját mikor kileheli a lehelet gyermekét (O) fejoduja az ezer évvel későbbi éjszaka benne a szív mai tűzporával a levegőbe tart vele mikor araszol és vízkék tapintással keresi amit cipel

63 63 (O) hófényű múmiák lépnek elé a hold piramisából az árnyék innenső oldalán is a másikon és csak párologpárolog a kövek verejtéke míg mellére tapasztja a tengerek súlyát mindig a saját méretébe fogadva a hullámokat

64 64 és az emelkedőhorizont kivehetetlen hátterét hisz olyan ő aki el nem jut odáig ahol van és ahol nem lesz hatalmas rög a homloka mely töredezik és morzsolódik egyre csak akkora marad mint testben a test mintha semmiben a semmi és ami előtte volta mögötte (O) még nem látóhatár az éjszakák szíve pedig a tér aránya a vér árnyéka is a csont föld-házába lerakja fénylő tollait

65 65 a születés egykori szárnya és az égbolt átrendezi a szem tárgyait mikor a hullámok kihalnak a test múlásának közelgő áramlása előtt és a göröngy hasonlata ez már a levegő az elvonatkoztatott csillag valósága lázas a hant hadd lobogjon a madár a legvörösebb tüdő lesz az örök hallgatag és azután a meredély ám a seszínű vonzás alján is a nap arcélében tengertől távolodva könnyű lepkeraj verdes át az esőn egy csillagról

66 66 mely aztán homlokod mögött izzik tovább míg rozsdás sziklák alkonya kísér és árnyad átélhetetlen fehérsége

67 67 Firenze freskóval Feszület-test kit leemelnek a szürkületről az aranyló fejű nők és a szélről meg a lombok remegéséről, aztán az időről. Ám jajong még az anya öle mikor juhok hozzák köré annak emlékképét, ki túltűnt a madarakon és a felhőárkádokon; és ezúttal itt lakozik a remetefényelés, mely ártatlan párákat hív arcok végtelen elfordulását nézni. Az azúrban pedig gömbfák zöldje és a sírás tükréből kilépő asszonyok messzesége az ég megváltozott hullámain, hullámain a megváltásnak.

68 68 Örömkín gyakorta Mikor bárhol, bármikor titokra bámulok, csodát szenvedek.

69 69 Séta Selymesen tolja lépteim alá a kőlapokat a szél, hadd figyelhessem zavartalan, míg parti sétám véget nem ér: hogyan érlelődik kinn, a tengeren a derű vergődése.

70 70 Lefolyás Emlékeimen nem másít sem a múlt, se, ha lesz, a jövő lépten-nyomon túszul ejt a belőlem fakadó majd belém temetkező idő.

71 71 Mikor a lehelet immár elhagyott tárgy.

72 72 Színteherbe ejtve a kert, szemembe virágszemek néznek, és szitakötők szárnyaival égívesen halad a szél, mialatt nekem a vérvidék éppen láthatatlan szín azon, ami hal, ami él.

73 73 Levegőfűkert honnan lilás és sárgás feltörekvés, úgymint hiányörömből születés, majd élénk feledés-szenvedés.

74 74 Szólam Mit lényemmel létezem, múlandóságom örömében lelem.

75 75 Szűrtfény Reped a rög, csurog belé a nyű örök reszketés a szél vakolata. Legalul számolja a holdkeltét hol a haj minden perce hullám, és madár ég a földben. A lehetetlen bocsátja el, mikor meghal a leheletről leszárad a tenger, ám felhasad újra az eső háttere. Kórók között vérvörös szirom kaszabol lényét az árnyéka fénytől övezi hajhatatlanul.

76 76 Rébusz Fénykékbe haló égi éj Ó, Notus, mi lesz, miután már nem múlhatok? Sejtem: nem emlékszüret, hisz tömérdekét elhagyom, és ő se lelheti többé mivoltom porladás tüzét.

77 77 Szópillanatok Élek, míg nemlétem visszaragyog. / Serény Gyűjti belőlem pillanatait, ami végeszakadatlan. / Óhaj Tört nyugalmat szerkeszt a girhes ág úgy kellene most, aki jobb, mint én, és nékem ezért megbocsát. / Lélekszünet Óhatatlan vonz, ami való, és érzékeny semmivé igéz. Végek nélküli tájakon honolnak, kik a dolgok, és gyűjtik magukba összes talányuk, míg sejtelmük sincsk: a titkuk mit él. / Obligát képzelgés A Hold fényéből gólyák ereszkednek alá: költeni újra a sziklákba sajtolt virágzat színét.szárnyalás fényét

78 78 Észkép A pillák a pillák leélhetetlen hunyorgása irdatlan, láthatatlan mozgásban. / Megtérő múlt A sivatagot rátette a szélre, és a szárnyalás fényét a szájára vette, hadd szólhassa kertjének a tengert. Az élet létezésén mindig ott libeg valamely hihetetlen arca. Fehéren és tétován borulnak le az állatok. Lom Napról-napra azt is élem, mit napról-napra nem élek.

79 79 A Mindenható bája neki nincs vallása.

80 80 Képzelgő Egyetlen szál virágban jelenik meg a hasonlíthatatlan szépsége és közönye: világoljék, ami élet nélkül is kikerülhetetlen, és letöri a végtelen alakzatait, az anyag történetét mindnyájunk fátumára.

81 81 Virágárok Kifosztják szívét a gondolatok azokat meg a tengerbe taposómélységek, melyek a vér kiürítésének eredménytelen égboltjai a gyönyörködés delelése a legalsó határtalanságon. Ám te a mosolyodban futsz át a föld árnyékain meztelen virág, kit visszahajt ideje elé az enyészet: hadd fedd be kéreggel a kérget, levegővel a levegőt, és add a gyümölcsnek a térnélküli súly ígéretét ő pedig csontozatával a kiismerhetetlen leletek közé költözik, hol az őrzi, ami szikla a szóban.

82 82 Aki lakozik Hallga, kecsesen hantok virágparazsai két méterrel alant, és fenn, az égen fellegek kürtjeinek néma szétfoszlása. Csak kecsesen formákra bontják formáikat a formák élj, hallga, kecsesen; láttam lepkét esőben verdesni, miközben az esőt az ő szárnyába kapaszkodni így is lehet mondani. Csak kecsesen, olyan bájjal, miként a levegő tüdődön át vesz levegőt.

83 83 Külcsín Megtorpan tenyeremen egy-egy hópehely, mindegyik gyermeteg, végtére még alig november, hol leszakadt gólya kel szárnyra, és míg térése tart, tollazata merő színtömeg, mitől nézésneszem felfakad: levegőszív sugárzik, és ebben minduntalan elakad.

84 84 Az ég íve ahogyan egy kéz intésén bandukolsz, olyanon, amily nem ad jelt, hová, mire és miért mutat kócsagok lápbolygásba foszló ezüstfehér tollai, avagy szemek érpenészei-e, és rajta fénysötétek halmaza; pusztán a tudat éli át másképp a se nem halandót, se nem halhatatlant, ama gyönyör-közönyt lehet holdalak-változás-vonulás, virágot virágzó virág, lehet bármi egyik sem, aki-ami teremti folyvást tértelensége pillanatát.

85 85 A költészet dalnoka ki sose jut odáig, hová iparkodik.

86 86 Neszezés Dús hóesésben érszínek lüktetése ilyentájt hallani, amint egy lélek a teremtményről halkan lepereg.

87 87 Naponta mindig: teszem folyton-folyvást, amivel szívem szakadtáig se végezhetek.

88 88 Érzet Miközben alkonyszín tüdővel, egy szál trikóban deszkán üldögélek, és rám-rám támad a dús égroham, megesik: lepke szárnyröpte verődik vissza a kőasztalról tekintetembe, talán azért: lélegzetemből ö is legyen lenni, és végezetül árnyékát ívelni.

89 89 Próbatétel Gyanítom, világra ellett lényem kénytelen átélni némely titkokat, kiknek talánya aztán az én talányom marad.

90 90 Vélekedés Az érzelmeim emlékekké hamvadó holnapom.

91 91 Színléptek Ó, ti sose halvány kökörcsinek sétányomon a csillagok a tengerárba térnek, a tengerárak meg amoda szívemnek szíve az otthona, és egyetlen kincse, hogy örült, mikor sírt valaha sose látja fényét a fény; őszül ereimben a vér, nem jelképe az életnek az élet, mondanám, viszont láttam, ahogy egy cédrus csúcsára holdszőtt gólyák telepednek alá, míg kel a Nappal a kecses szárnycsapás.

92 92 Sorok A sok befejezett érzésem siralmas közhelyem, a többi sok befejezetlen addig tart, ameddig az életem.

93 93 Fanyar díjazás Bánt: nem lesz elpihentemnek emlékidője, hol tovább élhetné, miként múlik a semmim örökre.

94 94 A megsemmisülés bája a múlandó öröklétbe pusztulása.

95 95 Kikötőben Cirógatják szemem az árboclámpák, ezek a fénycsücskök, cseppfények, ahogyan ide-oda reszketők. A szomorúság örömével motyogom ezt minden estidőben, és velük hajóznék a szabad vágytalanság enyhelyére.

96 96 Tartalom Anonim Több valami Rajzillúzió Uratlan relikvia A hang bája Jeremiád átirat A színek bája Vázlat Karöltve Térdbók A létezés bája Réveteg Észrevétlen történet A nemtelenség bája Stádium Láthatatlan legenda Az országászat bája Színezés Akárhogyan Mozdulatlan eltűnés Tűröm Másítások A szépség bája Szavát vesztett mese Távozó idő Triol Az ötödik lovas bája Véletlen terzinák A lantos igaz éneke Töredék terzinák Oly Csivallás Éppen Pszt! Levegősóhaj Mielőtt Ágyazáskor

97 97 Ágyazás után Semmikor Fúj a szél Kihunyt pillanatokban Szokatlan Imagináció Sófény Velencén A Semmi gráciája Fázishasadás Holy Sonnets XIX. A Lét gráciája Az eltűnés sokadik bája Puhatoló Jószerint légvár Intelem Tengerhez távolodva visszatérés a vonalak kertjébe Tengertől távolodva Firenze freskóval Örömkín gyakorlat Séta Lefolyás Mikor Színteherbe Levegőfűkert Szólam Szűrtfény Rébusz Szópillanatok A Mindenható bája Képzelgő Virágárok Aki lakozik Külcsín Az ég íve A költészet dalnoka Neszezés Naponta Érzet Próbatétel Vélekedés

98 98 Színléptek Sorok Fanyar díjazás A megsemmisülés bája Kikötőben

Keszthelyi Rezső RÓMAI NULLA. Fekete Sas Kiadó

Keszthelyi Rezső RÓMAI NULLA. Fekete Sas Kiadó 1 Keszthelyi Rezső RÓMAI NULLA Fekete Sas Kiadó 2 A kötet kiadását a A Magyar Könyv Alapítvány támogatta Keszthelyi Rezső, 1999 3 XXIX A Gavallérban, avagy a havazás csöndszínének helyén, ahol üvegből

Részletesebben

Keszthelyi Rezső. Hasonmások. Orpheusz

Keszthelyi Rezső. Hasonmások. Orpheusz 1 Keszthelyi Rezső Hasonmások Orpheusz 1 2 Egymi Gyanítom, világra ellett lényem átélni kénytelen némely titkokat, kiknek talánya aztán az én talányom marad. 2 3 Négy epizód I. Az elmúlás bája Ne szeress,

Részletesebben

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja!

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! Utassy József Mikor az agyban téboly trónol Holtpont 1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! 2. Mint ama nagy,

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió ALL RIGHTS RESERVED CyberBooks Kiadó 2004 2 L. B. Paul AGYHANG posztmodern megavers 3 agyhang 4 Hol vagytok percek? Hol vagytok órák? Hol vagytok napok? Hol vagytok

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Szavak vezetnek. Hajdu Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Szavak vezetnek. Hajdu Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Szavak vezetnek Hajdu Erzsébet 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Kigöngyölik a szavak Földi imazsámolyon térdelve tenyerem fohászkodáshoz csitítom, az imakönyv lapjain összepréselődött aranybogár,

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből As If We Never Said Goodbye Mintha sosem mentem volna el Norma dala a Sunset Boulevard c. musical-ből. Don Black és Christopher Hampton angol szövegéből, saját fordítása

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

VI. rész menjünk Szentkeresztbányára A KÉZ MÉLYSÉGEI ÉS EMLÉKEZETE

VI. rész menjünk Szentkeresztbányára A KÉZ MÉLYSÉGEI ÉS EMLÉKEZETE VI. rész menjünk Szentkeresztbányára A KÉZ MÉLYSÉGEI ÉS EMLÉKEZETE A fiú ezt gondolta : Befele alszik a rózsa szirma szélén csöpp harmat alszik a világoskék rózsa A fiú így szólt : Szerteszakadt gondolataim

Részletesebben

X. rész öt vers Évikének 1954 VII 29 FODOR ÉVIKE 1972 XII 26

X. rész öt vers Évikének 1954 VII 29 FODOR ÉVIKE 1972 XII 26 X. rész öt vers Évikének 1954 VII 29 FODOR ÉVIKE 1972 XII 26 korcs vége az évnek ó nyomorult idő amikor kislányok szőke haja keveredik el fekete földdel: hogy görgetném beteg tekinteted elé piros szívem

Részletesebben

Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015.

Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015. Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015. (El találkozik a Ká-jával) kicsit fura kicsit nem de ez itt az életem de ez itt az állatom nem tudom csak állítom de talán így is megáll mint

Részletesebben

Általános iskolás kategória

Általános iskolás kategória Általános iskolás kategória I. helyezett Implom Renáta: Ki ül ott? A nap vacogva lement, S a jégfelhők mögött Még mindig fény bágyad. Talán a felhők fölött, Az ég tetején Ül a Teremtőnk? S egy óriás lámpával

Részletesebben

A betegség a halandóság fölébredt tudata. A lelki betegség az eredendő bűn tudata. Az eredendő bűn, amit nem mi követünk el, mégis mi felelünk érte.

A betegség a halandóság fölébredt tudata. A lelki betegség az eredendő bűn tudata. Az eredendő bűn, amit nem mi követünk el, mégis mi felelünk érte. Vörös István Himnusz a németekhez Tisztelettel figyelem azt a küzdelmet, amit az egészségükért folytatnak. Egésznek kell lenni mindenestől! Tisztelettel figyelem azt a küzdelmet, amit a betegségükért folytatnak.

Részletesebben

HANGOSAN ÉS CSENDESEN 1977

HANGOSAN ÉS CSENDESEN 1977 HANGOSAN ÉS CSENDESEN 1977 A HANGOS AZ NEM CSENDES, A TITKOK A CSENDESEK. ELSŐ KÖNYV HA SÖTÉT LENNE ABLAKUNKON A HIDEG Ezek a szárnyukat csattogtató vadlibák, ötven belőlük, kétszáz is, ezer, mind tudják

Részletesebben

HETEROGÉN NYÁRI TARLAT

HETEROGÉN NYÁRI TARLAT HETEROGÉN NYÁRI TARLAT Torok Csaba KÖRK Ё P (a1 fresco) kérgem hasadó augusztusom a jól neveltek csökönyös daganatai rángó teli szájak kráterein izzanak dorombolva mormog körötted a kihasználatlan szöknek

Részletesebben

Szerelmi álmok kísérnek utamon. versek. Bolgárfalvi Z. Károly. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Szerelmi álmok kísérnek utamon. versek. Bolgárfalvi Z. Károly. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Szerelmi álmok kísérnek utamon versek Bolgárfalvi Z. Károly 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Kérjük a kedves olvasót, tisztelje meg a szerzőt

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS

MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS a cafatokat megszerezve ahogy a levegőn észrevehetetlen hogy egy madár repült rajta keresztül ahogy a létra arcunkba zuhan kék karikák a szem alatt ahogy hanyatlik a nap a szőke

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben,

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Karácsony Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Boldogabb lesz minden ember. Ha szeretetem szívből adom, Ez a legnagyobb

Részletesebben

Hock Ferenc VIHARNAK SZÜLETTEM. válogatott versek. [kézirat] Dunabogdány, 2014.

Hock Ferenc VIHARNAK SZÜLETTEM. válogatott versek. [kézirat] Dunabogdány, 2014. Hock Ferenc VIHARNAK SZÜLETTEM válogatott versek [kézirat] Dunabogdány, 2014. Parlagon Akkor halt meg bennem minden: egy emléktelen múltba tűnt napon. Barna homályba fulladt a vérem. Elhallgattam. Itt

Részletesebben

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015.

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. Dezső Ilona Anna: Rózsáim A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. A VERSLISTA KIADVÁNYA RÓZSÁIM Gősi Vali: Rózsa terem (Átirat: Mamának, egyre erősödő szeretettel, égi születésnapjára) Bársonyos, meleg érintésedről

Részletesebben

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015.

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. Dezső Ilona Anna: Téli kép A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. A VERSLISTA KIADVÁNYA TÉLI KÉP Dobrosi Andrea: Mintha még Mintha még a csónak lágyan ringana, belém ivódva érne a nyári nap, de csak jég

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán.

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában helyezték ki az ország első Verstablóját csütörtökön. Az Irodalmi Rádió akciójának segítségével a fiatalok a kortárs alkotók művészetéhez kerülhetnek közelebb.

Részletesebben

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON!

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON! *P141A10312* 2/12 *P141A1031202* *P141A1031203* 3/12 Üres oldal LAPOZZON! 4/12 *P141A1031204* 1. Irányított irodalmi fogalmazás Móricz Zsigmond Égi madár című novellájának részlete alapján A dárdás vasrácskerítésen

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

Gál-Győri Márta. Teremtés

Gál-Győri Márta. Teremtés Teremtés Legyen világosság! Így kezdődött minden, Mikor a világot megalkotta Isten. Nappal és éjszaka, fényesség és sötét: Legelső nap ezeket választotta szét. Második nap fenti-lenti vizek kettéváltak,

Részletesebben

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA VÖRÖS ISTVÁN I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA 1 A lét mint küldetéses sors, ami igazságot küld, rejtett marad. A rejtett vakfolt a szabadság szívén. A szív olyan szó, amit a kimondhatatlan felvágott mellkasából

Részletesebben

E l é g i á k (2002-2012)

E l é g i á k (2002-2012) E l é g i á k (2002-2012) Ébredés Ordít a pillanat, gerince törik, édes hajnal tesz pontot éjszakára, s repít el fejemtől forró párnámra. Képei sem kísértek, csak a hídig, melyen még átérek a valóságba,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA 1 BODÓ CSIBA GIZELLA: GONDOLATOK FÁJDALOMRÓL-SZERETETRŐL 2 A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA A szeretet gyökerei a fájdalom gumóiból

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA SAMPLE TRANSLATION NATAŠA KRAMBERGER SZEDER-ÉGBOLT PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA ORIGINAL TITLE: NEBESA V ROBIDAH:

Részletesebben

Aczél Géza. (szino)líra torzószótár. ágyterítő

Aczél Géza. (szino)líra torzószótár. ágyterítő Aczél Géza (szino)líra torzószótár ágyterítő azért ránk is kacsingat néha a nyelvbogarászó szerencse s oldva kicsit lágy [tudományossággal felelgető görcsünk a szelektív bölcsesség csak átugrotta szótárunkban

Részletesebben

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Szalmakazal, ahová az emberek lefekszenek aludni a derült éjszakában, a tarlón fekete szél susog a tejút örökös íve alatt, és a durva kenderpokrócuk testeket domborítanak egészen

Részletesebben

2015. szeptember 19. Szinyei Merse pipacsai közt is nyílik a kék, valószínűtlenül, piros mezőre múlt idő terül, olajmásolat, tanítói presztízs.

2015. szeptember 19. Szinyei Merse pipacsai közt is nyílik a kék, valószínűtlenül, piros mezőre múlt idő terül, olajmásolat, tanítói presztízs. 2015. szeptember 19 MIKLYA ZSOLT Cseréptörés 1 A száraz sóvirág sokáig élhet, só-vízháztartásodra is kihat, képzeletfűszer, oldó mozdulat, matt bútorszínek közt parányi kéklet. Szinyei Merse pipacsai közt

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

12 rondó, hibával és ajánlással

12 rondó, hibával és ajánlással Géczi János 12 rondó, hibával és ajánlással 1. Duna-partra feküdt ki a bálna Budáig nyúlik át a fél lába sok mennybolton felhőt összeterel valaki mindent szét- és elkever 2. előbúvik s megnő a szájon át

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

és a szakadék halommá merevül, vagy hanttá. Szikla, por kavargásban izzik napunk néma pazarlásban, tűzkorongján varjak serege repül.

és a szakadék halommá merevül, vagy hanttá. Szikla, por kavargásban izzik napunk néma pazarlásban, tűzkorongján varjak serege repül. IX. A H A J N A L A Holdfényvarázskisasszonyhoz 1. és egy világot helyükön, a hegyek megmozdulnak, lassú udvarlással összehajlanak, bezárják a sebet és a szakadék halommá merevül, vagy hanttá. Szikla,

Részletesebben

Alex SÓS DÓRA. 32 tiszatáj

Alex SÓS DÓRA. 32 tiszatáj 32 tiszatáj SÓS DÓRA Alex Ez az arc, amit látsz, egymillióba került amikor 23 évesen hárman várták a folyosón te mocskos buzi köcsög, te kis rohadt leszbikus a kurva anyád és az egyik a jobb, a másik a

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

GÖRGETEG. Székely mesejáték.

GÖRGETEG. Székely mesejáték. GÖRGETEG. Székely mesejáték. SZOLGÁLÓ (a nyitott ajtóban vázákat törölget, körülötte is tele a föld leszedett virágcserepekkel. Énekli): Likas a kalapom teteje, kiláccik a hajam belőlle. Eléggé sajnálom

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

2014. március 2014 03 01 Vágyakozás még szeretnék eljutni pár ismeretlen helyre megnézni máshol is olyan tájakat épületeket amit az ott élők naponta látnak ismerősként közömbösek irántuk vagy megcsodálnak

Részletesebben

Akinek élénk a képzelete, és maga elé idéz egy boldog pillanatot, és majdnem jó neki, nos, ő arra is képes, hogy eget építsen pokolra.

Akinek élénk a képzelete, és maga elé idéz egy boldog pillanatot, és majdnem jó neki, nos, ő arra is képes, hogy eget építsen pokolra. II. A KÉPZELET Akinek élénk a képzelete, maga elé idézhet egy-egy boldog pillanatot, és ha éppen itt áll mellettem, és az útvesztőkbe kémlel, nem lát mást, csak kupoláról kupolára szálló galambokat. De

Részletesebben

Királyerdői Harangszó

Királyerdői Harangszó Királyerdői Harangszó A Csepel-Királyerdői Református Egyházközség lapja, megjelenik évente 5 alkalommal V. évf. 4. szám - 2014 Reformáció -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Dr. Lakner Géza versei a Zefír Alapítvány művészeti estjén kiállított alkotásokhoz (2003. december 21, Gerbeaud-ház)

Dr. Lakner Géza versei a Zefír Alapítvány művészeti estjén kiállított alkotásokhoz (2003. december 21, Gerbeaud-ház) Dr. Lakner Géza versei a Zefír Alapítvány művészeti estjén kiállított alkotásokhoz (2003. december 21, Gerbeaud-ház) Ború... 2 Éjszaka a kopár hegyen (1985) [Csend hálóz halászként...] (1986) Emberi színjáték,

Részletesebben

- Haza jöttem. mondta hajnal derűsen. Mária ránézett és valami. - A dékán is keresett. próbálta a beszélgetést a megkezdett

- Haza jöttem. mondta hajnal derűsen. Mária ránézett és valami. - A dékán is keresett. próbálta a beszélgetést a megkezdett 6. fejezet Az eső - Hova tűntél? kérdezte Mária mikor belépett a kapun. - Haza jöttem. mondta hajnal derűsen. Mária ránézett és valami furcsa érzés töltötte el. - A dékán is keresett. próbálta a beszélgetést

Részletesebben

Gál Éva Emese. szonettkoszorú

Gál Éva Emese. szonettkoszorú Gál Éva Emese Tánc szonettkoszorú 1. Minden égitest egyre csak kereng, űzi magát, és menekül magától. köríve külön világot határol, övé az ölelkező űri csend. És rója, rója, mindég egyedül. Hiába napok,

Részletesebben

LÉGIFELVÉTEL. Fehér mezők: só hamis jégvirága Százholdakon. Egy élő folt sehol. Egy fa sem él, egy út sem indul erre. Lassan szivárog fel a föld alól

LÉGIFELVÉTEL. Fehér mezők: só hamis jégvirága Százholdakon. Egy élő folt sehol. Egy fa sem él, egy út sem indul erre. Lassan szivárog fel a föld alól LÉGIFELVÉTEL Fehér mezők: só hamis jégvirága Százholdakon. Egy élő folt sehol. Egy fa sem él, egy út sem indul erre. Lassan szivárog fel a föld alól A kőzetek, a hely szép tiszta kincse, Mit nem értékel

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Időjárás lexikon. gyerekeknek

Időjárás lexikon. gyerekeknek Időjárás lexikon gyerekeknek Mikor esik az eső? Miután a nap a földön lévő vizet elpárologtatja, a vízpárával telített meleg levegő felszáll. (Ezt minden nap láthatod, hiszen a tűzhelyen melegített vízből

Részletesebben

Kedves személye egy versre ihletett: Borzák Balarám Béla : csudálatos Zizi anyó

Kedves személye egy versre ihletett: Borzák Balarám Béla : csudálatos Zizi anyó Kedves nőbarátom ZiZi (Rokaly Erzsébet) ajándékozott meg e képekkel. Az Ő szenvedélye a harmónia s kedvenc témája a Balaton. Balatoni lány. Itt született, itt él máig is. Mikor vízparton, ha meg-meg áll

Részletesebben

18 tiszatáj NÉMETH ZOLTÁN. Kórház

18 tiszatáj NÉMETH ZOLTÁN. Kórház 18 tiszatáj NÉMETH ZOLTÁN Kórház Mint az állat, úgy kéne meghalni, Összevérezni a hófehér ágyat, Szétrágni az ajtókilincset, amelyen A gyógyító lép be életünkbe. A csempén már keményedik az ember Félelmetesen

Részletesebben

SZÁZADFORDULÓS HANGULAT

SZÁZADFORDULÓS HANGULAT 1537 Rosmer János SZÁZADFORDULÓS HANGULAT Ez az egész olyan ijesztõ, félelemmel tölti el, de mégis vágyik rá, és elõbb-utóbb a félelemben köt ki. Nincs sok választása, a csapdák elkerülhetetlenek. Nem

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III.

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. Madarak voltunk 103_D.indb 21 2007.08.30. 11:39:18 103_D.indb 22 2007.08.30. 11:39:21 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN II. 3. ÉVFOLYAM 23 D1 TALÁLÓS KÉRDÉSEK,

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

A holdak rejtélyes életű gömbök, Úgy hírlik, lakóik sohase voltak szerelmesek, lakóik sohase voltak szervesek, lakóik állítólag nem is léteztek sose

A holdak rejtélyes életű gömbök, Úgy hírlik, lakóik sohase voltak szerelmesek, lakóik sohase voltak szervesek, lakóik állítólag nem is léteztek sose Néhány jellegzetes hold A holdak rejtélyes életű gömbök, Úgy hírlik, lakóik sohase voltak szerelmesek, lakóik sohase voltak szervesek, lakóik állítólag nem is léteztek sose Nos,este mégis feltámad nagyon

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő Varga Patrícia Csillagtenger Levegő Az idő nem állt meg Múlik rendesen Peregnek az órák Peregnek a percek. Üresség keletkezett bennem, mikor elmentél Egy szomorú éjjelen. Sötét felhők takarták el a napot,

Részletesebben

Halálzokni. Játék a sorssal

Halálzokni. Játék a sorssal Vörös István Halálzokni (kórusok az Antigonéból) I. Játék a sorssal 66 Héliosz, Argosz, Thébai, Hephaisztosz, Polüneikész, mind csak egy kitalált város isten-polgárai és ember-héroszai, Laiosz, Apollón,

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Simeon várakozása (LK 2,21-40) 21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte,

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

Test, mint Univerzum. 2013. október 7.

Test, mint Univerzum. 2013. október 7. Test, mint Univerzum 2013. október 7. Üdvözöllek benneteket! Mória vagyok. Egy olyan témát hoztam be nektek, ami a figyelmetek középpontjában van, de talán nem így. Bánjatok a testetekkel úgy, mint egy

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben