BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvim ter 7. NYILV rinos ULES napirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvim ter 7. NYILV rinos ULES napirendje"

Átírás

1 BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvim ter 7. Ikt. sz.: VI Eload6: Hadabasne Szigethy Gyongyi Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYILV rinos ULES napirendje A d6nteshozatal minositett tobbseget igenyel! Targy: Teli utiizemeltetessel kapcsolatos palyazat elokeszitese Elokeszito: Varosiizemeltetesi Osztaly Velemenyezo: Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag Eloterj esztes Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kazgyiilesenek majus 25-en tartand6 nyilvanos iilesere Tisztelt Kozgylilis! Bekescsaba Megyei JogU Yaros Onkormanyzata (a tovabbiakban: Onkormanyzat) a teli utiizemeltetesi feladatokat megbizott vallalkoz6vallatta el. A szerzodes marcius 15-en lejart, ezert uj eljarast kelliefo lytatni a feladat tovabbi elvegzesere. Az elmult hat evben lefolytatott meghivasos eljarasoknal negy vallalkoz6 meghivasa mellett egy palyaz6, a nyilt e1jarasoknallegjobb esetben ket ajanlattevo volt, de abb61 az egyik csak reszfeladat elvegzesere adott ajanlatot es az eredmenyhirdetes szakaszaban azt is visszavonta. A marcius 15-evel zarult idenyig at eyre, azt k6vetoen egy-egy szezonra sz6ltak a szerzodesek. A korabbi evek palyazati kiirasaiban meghatarozottak szerint az e1szamolas alapja a vallalkoz6 altai elvegzett munka volt. Ez a megoldas a vallalkoz6 szamara jelentos anyagi kockazatot jelentett a gepjarmiivek es a szemelyi letszam keszenletben tartasa miatt. Ezeket a kaltsegeket akkor is meg kellett fizetnie, ha az enyhe teli idojaras miatt nem volt szukseg munkavegzesre, es akkor is, ha a nagy hideg es sok h6 miatt folyamatosan dolgozott. Bekescsaba vonatkozasaban a teli utiizemeltetesi feladatok ellatasahoz sziikseges technikai es szemelyi feltetelek biztositasa jelentos anyagi forrast igenyei. A szukseges gepek vasariasa, lizingelese vagy beriese mellett rendszeres k6ltsegkent jelenik meg az iizembentartas felteteleinek biztositasa (pi.: gepjarmiivek miiszaki vizsgaztatasa, biztositasa stb.).

2 Annak erdekeben, hogy a palyaz6k k6re bovulj6n es a feladatellcitas szinvonala javuljon, celszeriinek lcitszik a gyakorlatban kivitelezheto, mas jellegii pcilyazati feltetelek meghatarozasa: A sikossagmenetsitesre es h6eltakaritasra t6bb szezonra sz6l6 szerzodes megk6tese. Az elmult idoszak 1 szezonra sz6l6 szerzodese helyett a feladat ellcitasanak 3 eyre sz6l6 meghirdetese. A k6ltsegek alapdijjal es teljesitmenydijjal t6rteno elszamolasa. A teljesitmenydijas elszamolas az eddigi gyakorlatnak megfeleloen miik6dne a munka jellege (sikossagmentesites vagy h6eltakaritas) es a takaritott feliilet nagysaga alapjan szamolt dijjal. Az alapdijban az iizemeltetessel kapcsolatban felmerulo rendszeres k6ltsegek keriilnenek elszamolasra. Az alapdij nagysaganak meghatarozasa ket m6don t6rtenhet: 1. Az elmult idenyekben felmerult tenyleges k6ltsegek figyelembevetelevel, annak %-aban. A teli utiizemeltetes k6ltsege 2010-ben brutt6 27 M Ft, 2011-ben 45,8 M Ft volt, 2012-ben 60 M Ft korul varhat6. Atlagos teli idojaras mellett a november 15-tol marcius 15-ig tart6 idenyre becsiilt k6ltseg 50 M Ft, ennek figyelembevetelevel az alapdij 5-10 M Ft kozott hatarozhat6 meg. 2. A es szezonra kiirt pcilyazati eljarashoz kapcso16d6 bira16 bizottsagi iilesen igenykent merult fel annak vizsgalata, hogy amennyiben az Onkormanyzat sajcit gazdasagi tarsasag utjan lcitna el ezt a feladatot, akkor mekkora k6ltsegekkel lehet kalkulalni. A Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag a 201l. okt6ber 18-an megtartott iilesen targyalta a mellekletkent csatolt eloterjesztest. Az alapdij meghatarozasanak masik m6dja lehet a 2. szamu mellekletkent csatolt tablazat ""B" Lizing 5 evre Brutt6 osszesen" oszlopban megadott osszeg idoaranyos (4 h6nap=egy teli utiizemeltetesi ideny) reszenek figyelembevetelevel kalkulalt alapdij. Az igy becsiilt osszeg egy idenyre vonatkoztatva 12,4 M Ft. A teli utiizemeltetes kereteben m 2 utfeliileten gepi munkavegzes, m 2 feliileten - amely gyalogcitkelohelyek, aut6buszob16k, kerekparutak feliiletet foglalja magaba - kisgepi es kezi munkavegzes t6rtent. Gyakorlati tapasztalat alapjan a munkcik osszehangolasa, iranyitasa, szervezese erdekeben celszerii a feladatot egy vallalkozas iranyitasa ala vonni. A fentiek figyelembevetelevel az alabbi palyazati felteteleket javasolom elfogadasra: A feladatellcitas idotartama 3 ev. Az eljaras kereteben egy vallalkoz6 kap megbizast a gepi es a kezi, kisgepi feladatok teljes k6rii elvegzesere. A munka elszamolasa alapdijjal es teljesitmenydijjal tortenik. Kerem a Tisztelt K6zgyiilest, hogy a hatarozati javaslatot elfogadni sziveskedjen. A velemenyezo Bizottsag eloterjesztessel kapcsolatos allaspontja a k6zgyiiiesen keriil ismertetesre. A d6ntes vegrehajtasaban k6zremiik6do felelos hivatali egyseg: Varosiizemeltetesi Osztcily, Strategiai-Fejlesztesi Osztaly.

3 HATAROZATI JAVASLAT: Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kozgyiilese a "Teli utiizemeltetessel kapcsolatos palyazat el6keszitese" targyti el6terjesztesben foglaltakat megismerte es a paiyazat feltetelrendszeret az alabbiak szerint hatarozza meg: a feladatellcitas id6tartama 3 ev, az eljaras kereteben egy vallalkozo kap megbizast a gepi es a kezi, kisgepi feladatok teljes korii elvegzesere; a munka elszamolasa alapdijjal es teljesitmenydijjal tortenjen. A kozbeszerzesi eljarashoz kapcsolodo paiyazati kiiras velemenyezesere es jovahagyasara a Kozgyiiles felhatalmazza a Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsagot. A Kozgyiiles a paiyazati kiirasban meghatarozott teli utiizemeltetesi feladatok fedezetet - amelynek varhato koitsege evente brutto 50 M Ft - a szerz6des id6tartama alatt a targyevi koltsegveteseben biztositja. Fele16s: Vantara Gyula polgarmester Hatarid6: november 15. Bekescsaba, majus 17. b1 polgarmester ~

4 BEKESCSABA MEGYEI JOGU V hos POLGARMESTERI HIVATALA V AROSUZEMELTETESI OSZTALy Bekescsaba, Szent Istvan fir 7. Ikt. sz.: VI Eload6: Fazekas Istvan Hadabasne Szigethy Gyongyi Mell.: 2 db metteklet Hiv. sz.: Postacim: 5601 PI 112. Tete/on: (66) Tete/ax: (66) Elokeszito: Varoslizemeltetesi Osztaly Velemenyezo: Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag NYILV ANOS ULES napirendje A donteshozatal egyszerii tobbseget igenyel! Targy: Teli utiizemeltetessel kapcsolatos tajekoztato Eloterj esztes Bekescsaba Megyei Jogu Varos OnkOlTIlanyzat KozgyiiIese Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsaganak okto ber 18-an tartando nyilval10s iilesere Tisztelt Bizottsag! Bekescsaba Megyei JogU Varos Onkonnanyzata (a tovabbiakban: Onkonnanyzat) a teli utiizemeltetesi feladatokat megbizott vallalkozoval leitja el. A vallalkozo kivaiasztasa kozbeszerzesi eljaras kereteben tortenik. A es szezoma kiirt palyazati eljarashoz kapcsolodo biraio bizottsagi iilesen igenykent meliilt fel al111ak vizsgaiata, hogy amelmyiben az Onkormanyzat sajeit gazdasagi tarsasag utjall latna el ezt a feladatot, akkor mekkora koltsegekkellehet kalkulalni. Az eloterjesztes 1. szamu melleklete a 2010/20 ll-es idenyben tell utiizemeltetesert kifizetett koltsegeket mutatja, valamint azon kalkulait kiadasokat, amelyek akkor jelentkeznek, ha az Onkonnanyzat a tell utiizemeltetest sajeit gazdasagi tarsasag utjan, a sikossagmentesiteshez es hoeltakaritashoz szukseges gepek megvasarlasaval ("A" oszlop), lizingelesevel ("B" oszlop) es november 15-tol marcius 15-ig tmio berlesevel ("e" oszlop) leitja el. A beljellegu, az lizemeltetesi es az anyag koltsegeket november 15-tol marcius 15-ig tarto idenyre ka1kulaltuk. A szemelyi jelleg(1 koltsegek es jarulekok a jelenleg hatalyos minimalberrel es jeirulekaival lett figyelembe veve, amely11ek reszletezeset a 2. szamu melleklet tmialmazza. A sikossagmentesiteshez es hoeltakaritashoz szukseges gepek kivalasztasa es a darabszamok meghatarozasa a tell utiizemeltetesre kihi kozbeszerzesi eljaras muszaki dokumentaciojaban szereplo minimalis gep melmyisegek es takaritando burkolt felii1etek parameterei figyelembevetelevellettek meghatarozva, amelyet a 2010/2011-es idenyben a vallaikozonak is teljesiteni kellett. A 2. sz. mellekletben egy olyan geppm'k keliilt osszeallitasra, amellyel a

5 2 sikossagmentesitesi es h6eltakaritasi munkcik megoldhat6k es a kes6bbiekben mas iizemeltetesi feladatok ellatasara is alkalmasak lehetnek. A sikossagmentesiteshez es h6eltakarftashoz sziikseges gepek vasarlasara, lizingelesere es berlesere kert ajanlatoknal az eppen aktualis listaarak lettek figyelembe veve, igy ezen cirak tajekoztat6 jelleguek. Az igy kalkulalt koltsegek reszletezeset a 2. szamu melleklet tartahnazza. A 1. szamu melleklet adataib61 lathato, hogy a vasarlas es lizingeles csak abban az esetben gazdasagos, ha a gepek a teli utiizemeltetesi feladatokon kiviil egyeb iizemeltetesi (fiinyiras, ut- es jardaburkolat seprese, locsolasa stb.) feladatokat is ellatnak. Kerem a Tisztelt Bizottsagot, hogy az e16terjesztes megtargyalasat kovet6en a hatarozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg donteset. A dontes vegrehajtasaban kozremiikod6 felel6s hivatali egyseg: Varosiizemeltetesi Osztaly HATAAOZATI JAVASLAT: Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese a "Teli utiizemeltetessel kapcsolatos tajekoztat6" targyu el6teljesztesben foglaltakat megismelie es a tajekoztatast elfogadja. Felel6s: Vantara Gyula polgannester Hatarid6: okt6ber 18. Bekescsaba, okt6ber 13. ~,/ Csiaki Tamas osztalyvezet6 Ellenjegyzes: JO~\~~, t )\ I ( " -""'., I.,... '-- ;,"-.c,'-- P enzugyl:.. ':"":.... M~2y :i.ic'f:u Wrc ~~cic;~'-:".~"~teri Hivatale.!~:, : p..t~; f i " 20,": 'I 0 ;(\' T ",:.'. EF:i<S:ETT _

6 '\, 2. szamu melleklet Sikossag mentesites es h6 eltakaritas Tell ijlilzemeltellisre kiirt kiizbeszel2esl eljaras SII(Qssag rnentesillishez as h6 eltakaritashoz szokseges gepek miiszaki dokumentaci6jelban szereplo minimalls Tell ijtilzemeltellisre iisszealiitott geppark "A" "CO Gepek b9riese Megvasartas "B" Llzlng 5 livre ep mennylsegek tipusmegjeliiltisekkel (szerzodes: 5 ewe) igroyelt Maradvany Megjegyzes: Onresz (bokeru6<l1<oll. 6iIg Egyseg ar Brutt6 hitel6sszeg 4 h6napra Brutt6 BruM Feladat Sorsz. Megnevezes Db e gepekkel helyettesithettik a ktizbeszerzesi eljarils moszaki Db (bekelijlesi 10% 15%) OSszesen: netl6 Ft OSszesen utani eves dokumentcici6jciban szereplti ninimaws gep rnennyisegek koltseg 2O%-a) 15%-kal OSSzesen FVnapldb Ft tooesztas: szilmolva Rak0d6gep 1 "in.. Ozemanyag: Ftljirmtll4 4 h6napra h6nap OSszesen: 2 c: TRAKTOR I MTZ BOO <l) TOLOlAP I BTL " E ~ ~ 'i!'iij T ehergepjiinnu s6sz6r6val TOLOLAP I BTL B ~. 19 es tol6tappal SOSlORO I BFM-280 SlOROTANYEROS Xi ~ ~ SOSlORO I BHS-125 HENGERES ~~~ POTKOCSI/ BP-l TRAKTOR I MTZ :S 1. Rak0d6gep 1 TRAKTORRA SZERELHETO HOMLOKRAKODO ITRACLIFT ]i c: BL 71 homlokrakod B ~ CASE GOLDINE EURO 40 /fillklivel) B lti' Kistraktor s6sz6r6val as TOLOLAP I BTL '" 0 -'" tol6lappal TOLOLAP I BTL 'w SOSlORO I BHS-125 HENGERES B3 7B5700 ""i5.~ ~ 'g, '~ 3. BOB-CAT 4 CsUSZOKEREKES OHJAR6 RAKOoOGEP I CASE SRl n ~:;;: tl-l3~ 'e :&j Min. 3,5 t teherbirasij.j: 4. 2 POTKOCSII BP n N ~.gj szalllt6 jarmu Osszesen: Lizingeles 1 livre iisszesen: _.. v...,y. n_._g)l\oon - _..._- _..._. - -GI- _ _.._ livi rninimaiber FVfti Egy szezonra vonatkoz6 szemelyi kiiltsilgek fti FVftilh6nap 4h6n~ Uzemanyag: Jarulekok, eiszakai p6ilek Gepkezelti I Eves bizt05ltas % Keszenlel Kezi munka vegzasehez MOszaki vizsga koltseg 4 livente! egy livre IOsszesen: FVfti Q.sszesen: Szerviz dlj IOsszesen:

BEKisCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL

BEKisCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL BEKisCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekiscsaba, Szent Istwin ter 7. Ikt. sz.: VIII. 308-5112011. El(fad6: Tarne Stuber Eva Mell.: Szakert(fi ertekellis Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 2060 /2005. Előadó: Kiss Kornél Mell.: Hiv. sz.: Postacím:

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyszállítási közszolgáltatás saját társasággal

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. aprilis 30-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol. w.- --..

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. aprilis 30-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol. w.- --.. FEJERMEGYE BODMER KOZSEG Ikt. szam: 364-8/2014. JEGYZOKONYV Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. aprilis 30-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol w.- --.. \ ' ~t:~ -! \

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ varos. NYILVrÍNOS ÜLÉS Ilapirelldje

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ varos. NYILVrÍNOS ÜLÉS Ilapirelldje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ varos POLCrÍRMESTERÉTŐL Békéscsaba. Szem /s1l'áu tér 7. lk,. sz.: IV.S60-2!2009. Előadó: C~enllls ls/ván Mell.: J. pid. le\'élmásolat Hiv. s:.: Postacím: 560/ Pf 112. Te/~roll: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

NYILVriNDS ULES napirendje A donteshozatal minositett tobbseget igenyell

NYILVriNDS ULES napirendje A donteshozatal minositett tobbseget igenyell 1kt. sz.: IV. 392/2012. BEKESCSABA MEGYE1 logu VAROS POLGARMESTERE Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloado: Fodor Anik6 Mell.: Hiv. sz: Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Az tiles torvenyessegi feliigyeletet a jegyzo tavolieteben Dr. Gulane Bacso Krisztina aljegyzo latta el.

JEGYZOKONYV. Az tiles torvenyessegi feliigyeletet a jegyzo tavolieteben Dr. Gulane Bacso Krisztina aljegyzo latta el. SAJOSZENTPETER VAROSIONKORMANYZAT Kepviselo- testiiletenek a.) jegyzokonyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 15., 16., 17., 18. d.) hatarozatai: 140., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149.,

Részletesebben

Bekkscsa ba Megyei Jogu Vhros Kozgyulksknek. 2006. november 16-i iilcsere

Bekkscsa ba Megyei Jogu Vhros Kozgyulksknek. 2006. november 16-i iilcsere Ikt-sz.: 191'2006. Elokkszito: BCkkscsaba Vagyonkezelo Zrt. V6lemknyezo: - KozmiivelodCsi, Ifj usagi, Oktatasi 6s Sport Bizottsag - Gazdasiigi, Pbnziigyi ks Kolts6gvetCsi NYILVANOS ~ LES oapirendje A diintcshozata1

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI logu V AROS JEGYZOJETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. NYILV ANOS ULES napirendje

BEKESCSABA MEGYEI logu V AROS JEGYZOJETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. NYILV ANOS ULES napirendje BEKESCSABA MEGYEI logu V AROS JEGYZOJETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. sz.: III. 22112013. E16ad6: Kissne Horwith Krisztina Mell.: rendelettervezet Hiv. sz.:- Postacim: 5601 PI 112. Tele/on: (66)

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

Bekescsaba, Szent /stv(m tel' 7.

Bekescsaba, Szent /stv(m tel' 7. BEKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent /stv(m tel' 7. Ikt. sz.: IV. 395-2 12010. Eloado: Lovas-Bartok Viktoria Mell.: J db lew}! 6 db hatarozat Hiv. S2.: - Posracim: 5601 PI /12.

Részletesebben

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere -t _j:_. szamu eloterjesztes Eloterjesztes a Gazdasagi Bizottsag reszere a,kmop-3.3.3-13-2013-0089 azonosito szamu,,napelemes rendszer

Részletesebben

BE'KE'SCSABA MEGYEI JOGU VAROS

BE'KE'SCSABA MEGYEI JOGU VAROS BE'KE'SCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. SZ.: IV. 596-5/2012. Eloado: Marton Laszlo Mel!: 2 db Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikt. sz. : VJJJ. 30-/-2312013. Előadó: Tarné Siuber Éva Mell. : l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYILVANOS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

kozott (szerzodo felek egytitt: Felek) a mai napon az alabbi feltetelekkel (a tovabbiakban: Szerzodes).

kozott (szerzodo felek egytitt: Felek) a mai napon az alabbi feltetelekkel (a tovabbiakban: Szerzodes). 1. Amely letrejott MEGBiZASI SZERZODES PROJEKTMENEDZSMENT FELADATOK ELLATASARA Nev: Ozd Varos Onkormanyzata Szekhely: 3600 Ozd, Varoshaz ter 1. Kepviselo: Flirjes Pal polgarmester telefon: 48/57 4-100

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. februar 26-:in megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. februar 26-:in megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol FEJERMEGYE BODMER KOZSEG Ikt.szam: 364-4/2014. JEGYZOKONYV Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. februar 26-:in megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol Rendeletek: 2/2014. (!1.28.)

Részletesebben

JEGYZOKONYV. polgarmester kepviselo. kepvisel0, alpolgarmester. Bizottsag elnoke,

JEGYZOKONYV. polgarmester kepviselo. kepvisel0, alpolgarmester. Bizottsag elnoke, SAJOSZENTPETER VAROSI ONKORMAN\'ZAT Ke pvisei o-testiii etenek a.) jegyzokonyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 21.,22.,23. d.) hatarozatai: 190., 191., 194., 195., 196., 197., 198., 199.,200.,201.,202.,203.,204.

Részletesebben

-"" ~ (ui ~l' pi, . \ Faragone Szeles Andrea jegyzoi kabinet vezetoje. NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE -----------------------

- ~ (ui ~l' pi, . \ Faragone Szeles Andrea jegyzoi kabinet vezetoje. NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE ----------------------- NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE 4401 NY{REGY HAzA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83. TElEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU UgYiratszam: VAGY/216-1/2015. Ugyintezo:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év július 30.-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkákra pályázat kiírása. Előadó: Ottó

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szem István lér 7. Ikl. so.: I 8nI2009. Elóadó: dr. László Jenó: Lowls-Bortók Viktória Mell.: / db rendelettene:et, I db levél Hiv. s:.: Postacím: 560/

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/203-3/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Bíróság. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2011.

Komárom-Esztergom Megyei Bíróság. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2011. Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Szervezeti és M ködési Szabályzata 2011. TARTALOMJEGYZEK I. Fejezet: Altalanos rendelkezesek I. Az SZMSZ celja, jogszabalyi alapja 2. A bfrosagok vezetese, az igazgatas-feliigyelet

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben