ÁRVERÉS AUCTION december 16-án (vasárnap) 18 órakor a Budapest Kongresszusi Központban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁRVERÉS AUCTION 2007. december 16-án (vasárnap) 18 órakor a Budapest Kongresszusi Központban"

Átírás

1 ÁRVERÉS AUCTION december 16-án (vasárnap) 18 órakor a Budapest Kongresszusi Központban

2 VIRÁGJUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TÉLI AUKCIÓ WINTER AUCTION DECEMBER 16-ÁN (VASÁRNAP)18 ÓRAKOR a Budapest Kongresszusi Központban (1123 Budapest, Jagelló u. 1-3.) Az árverés vezetője: DR. VIRÁG JUDIT KIÁLLÍTÁS EXHIBITION december 5-től 15-ig, minden nap 10-től 18 óráig a Virág Judit Galériában. INFORMÁCIÓ INFORMATION (Mű-Terem Galéria Kft.) 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. Tel./Fax: , h t t p : / / w w w. v i r a g j u d i t g a l e r i a. h u w w w. m u - t e r e m. h u

3 MUNKÁCSY Mihály ( ) AZ ALVÓ NAGYAPÓ, 1887 Olaj, fa, 93 x 142 cm Jelezve jobbra lent: M de Munkacsy Colpach Kikiáltási ár: Ft Starting price: EUR PROVENIENCIA: 1886-ban került Charles Sedelmeyer tulajdonában 1904-ben a bécsi Stöckl und Hirschler aukciósház február 24-i aukcióján szerepelt 74. szám alatt 1914-ben az Ernst Múzeum XVI. kiállításán báró Herzog Péter tulajdonaként szerepelt, 85. katalógus szám alatt (Nagyapa szundikál címen) KIÁLLÍTVA: Munkácsy Mihály Jubiláris Kiállítása. Ernst Múzeum XVI. 1914, katalógus: 85. A magyar festészet rejtőzködő csodái Válogatás magyar magángyűjteményekből I. Mű-Terem Galéria, Budapest, oldal Munkácsy a nagyvilágban. Munkácsy Mihály művei külföldi és magyar magán- és közgyűjteményekben. Magyar Nemzeti Galéria, március július 31. katalógus: 92. REPRODUKÁLVA: Végvári Lajos: Munkácsy Mihály élete és művei, Akadémiai Kiadó, Budapest, CLIV. tábla A magyar festészet rejtőzködő csodái Válogatás magyar magángyűjteményekből I. ( ), Mű-Terem Galéria, Budapest, 2004, 73. oldal Munkácsy a nagyvilágban. Munkácsy Mihály művei külföldi és magyar magánés közgyűjteményekben. Magyar Nemzeti Galéria, március július oldal 2 3

4 Az alvó nagyapó Munkácsy szalonzsáner sorozatának egyik utolsó darabja. Végvári Lajos Festménykatalógusa 1 három nagyapós képet sorol fel Munkácsy életművében: a 420-as számú Nagyapó névnapja, a 421-es Az alvó nagyapó és a 439-es Az erős nagyapó című kompozíciókat. Adatokat és reprodukciót azonban csak Az alvó nagyapóhoz közöl, 1886-ra datálva a képet. A Magyar Nemzeti Galéria Adattárában őrzött számlakönyv Comptes de M. Sedelmeyer du 1-er Janvier 1879 au 31 Décembre (Jelzet: 3053/1930.) azonban csak két hasonló témájú kompozíciót említ: júniusában A nagyapó névnapja (La fčte du grand pčre), augusztusában Az alvó nagyapó (Grand pčre endormi) címmel bejegyzett műveket adta át Munkácsy Sedelmeyernak. Az itt látható kép a második tétellel azonos, vagyis 1887-ben készült, szignója szerint Colpachon. MUNKÁCSY Mihály: De MARCHE báró arcképe, magántulajdon A szakirodalom számos Colpachon festett Munkácsy-képet tart nyilván, de csak kettő olyat ismer, melynek szignójában, Munkácsy neve mellett a Colpach megjelölés is olvasható. Az egyik Munkácsyné unokahúgának, Cécile Barnewitznek 1894-ben festett arcképe (VL 553.), a másik pedig az 1887-ben készült Az alvó nagyapó címen ismert intim életkép. A bóbiskoló idős férfi modellje Munkácsyné édesapja, Charles Papier ( ) lehetett, aki idős korában feleségével együtt a colpachi kastélyban töltötte a nyarakat. MUNKÁCSY Mihály: Cécile Papier de MARCHE arcképe, magántulajdon 4

5 COLPACH, a Pfortzheim grófok egykori birtoka 2 Munkácsyné örökségeként került a Munkácsy-család tulajdonába. Colpach grófságát a 12. században említik először a források a de Bergh család jószágai között ban házasság révén lett a Pfortzheim családé, és ugyanilyen módon jutott később a gascogne-i de Marche család tulajdonába. A de Marche család 1751-ben, Mária Teréziától nyerte el a bárói címet, és kapott hozzá birtokrészeket a mai belga-luxemburgi határon. Henri Edouard de Marche báró ( ) Munkácsyné első férje, édesanyja, Marie-Justine de Pfortzheim halála után, 1863-ban örökölte meg a colpachi kastélyt, két évvel azelőtt, hogy feleségül vette a polgári származású Cécile Papier kisasszonyt, a későbbi Munkácsynét. A családi legendárium úgy tartja, hogy de Marche báró egy Colpach az 1880-as években délutáni sétakocsikázás alkalmával hallotta meg Cécile-t énekelni és ezüstösen csengő friss hangjába nyomban beleszeretett. Más források szerint a találkozás kevésbé romantikus körülmények között történt, de tény, hogy a húszéves Cécile erőteljes, kicsattanó személyisége olyan mély benyomást tett a báróra, hogy családja ellenkezését legyőzve, pontosabban kicselezve (felvette a luxemburgi állampolgárságot, hogy a házasságkötés minden nyilvánosság kizárásával, titokban megtörténhessen) július 9-én feleségül vette. A házassággal szemben azonban nem csak az arisztokrata oldal támasztott akadályokat, hanem Cécile szülei is, akik cseppet sem örültek a léha életviteléről közismert, lányuknál 25 évvel idősebb, szoknyavadász hírében álló báró házasodási szándékának. Amikor Cécile előállt a házasság tervével, apja a családban szállóigeként fennmaradt Pas de mariage, pas de voyage (Se házasság, se utazás) felkiáltással fejezte ki ellenérzését. 6 MUNKÁCSY Mihály: Fasor (Colpachi park), magántulajdon 7

6 Cécile felmenői részben a kohászatban, részben a köz- frekventált Mahlkasten nevű kocsmában, hol egyik vagy igazgatásban tevékenykedtek, Charles Papier írnokként másik festő műtermében. Mint a párizsi Salon aranyérmé- dolgozott Diekirchben, majd Luxembourgban ben nek nyertese, Munkácsy különleges figyelemben részesült vette feleségül a hasonló társadalmi helyzetű Marguerite ekkor Düsseldorfban és de Marche báró segítségére Valerius-t. Házasságukból három gyermek született, számítva kivitelezhetőnek tartotta azt a rég dédelgetett Antoine a Cécile leveleiben gyakran emlegetett Tony, tervét, hogy a művészeti élet korabeli központjába, Párizs- Philippine, később Walter Ilges felesége, és Cécile. A két ba költözzön. lánynak kiváló énekhangja volt, a szülők komolyan tanít- Az átköltözésre 1872 elején került sor, és ugyanez év tava- tatták is őket énekelni. Cécile utóbb gyakran emlegetett szán járt Munkácsy először Colpachon is. Pihenni utazott őrmesteri hangja egy erős megfázás következményeként oda, egy elég mély depressziós időszakban, amikor a alakult ki. Ekkor azonban már nélkülözhette is vonzó ének- Siralomház sikere után hosszú ideig nem vett ecsetet a hangját, hiszen de Marche báró mellett, aki házasságuk kezébe. Heteknek kellett eltelniük, amíg a barátságos kör- kezdetétől őt bízta meg vagyona kezelésével, kiválóan nyezet, a kastélyt övező erdő megnyugtató csendje fel- beletanult a pénzügyek intézésébe. oldotta szorongásait és egy Hollandiából hozatott festőkészlettel kifestette a kastély egyik nagytermének pannóit. Az öt jelenetből, sajnos, csak kettő élte túl töredékes állapotban az 1914-es német megszállást. Munkácsyval 1870 végén ismerkedtek meg Düsseldorfban és néhány hónapos ottani időzésük alatt szinte Cécile Papier de MARCHE arcképe MUNKÁCSY Mihály: Hazafelé, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest naponta találkoztak vele és Paál Lászlóval, hol a festők által MUNKÁCSY Mihály: Két család, magántulajdon De Marche báró június 1-én bekövetkezett halálát követően, a gyászév letelte után Munkácsy feleségül vette Cécile Papier-t, aki egyebek mellett, hozományként hozta a házasságba a colpachi birtokrészt és kastélyt is. A család főleg a nyári hónapok egy részét töltötte Colpachon, Cécile hónapokat, Munkácsy, akit munkája Párizshoz kötött, csak néhány hetet. Teljesen berendezett, jól felszerelt műterem állt ott is rendelkezésére. Itt festette többek között a Két család (a konyhában) (1879), a Pálmaházban (1881), A várúrnő születésnapja (1887) című képeit, de itt készült a kosztümös zsánerképek zöme, valamint számos tájkép és tájképvázlat is. Hogy csak a legkiemelkedőbbeket említsük, ilyen a Fasor (Colpachi park, 1873) Pávák (1878), a Hazafelé (1882), A colpachi park bejárata (1886), A colpachi park (1886), stb. És többnyire itt örökítette meg a családtagok, barátok vonásait arcképek vagy zsánerkompozíciók formájában. 8 9

7 frekventált Mahlkasten nevű kocsmában, hol egyik vagy Colpachon vendégeskedtek nyaranta Munkácsyék bará- másik festő műtermében. Mint a párizsi Salon aranyérmé- tai, így többek között a Sedelmeyer család, Marie Mün- három hónapját, június közepétől szeptember közepéig nek nyertese, Munkácsy különleges figyelemben részesült chen, Haynald Lajos bíboros és a legreprezentatívabb Colpachon töltötte Munkácsy. Az egy évvel korábbi idő- ekkor Düsseldorfban és de Marche báró segítségére vendég: Liszt Ferenc. Liszt, aki 1886 nyarán élete utolsó szaktól eltérően ezek a hónapok csendesen teltek. A le- számítva kivitelezhetőnek tartotta azt a rég dédelgetett szép napjait köszönhette Munkácsyék vendégszereteté- utazást előkészítő levelekből kitűnik, hogy Munkácsy kife- tervét, hogy a művészeti élet korabeli központjába, Párizs- nek, a következőképpen írta le Colpachot: (...)ősi, tágas, jezetten dolgozni ment Colpachra, ugyanis modelleket is ba költözzön. kétszintes ház inkább, semmint kastély. A szobák jól vannak vitt magával. Ekkor bukkant fel először leveleiben Rippl- Az átköltözésre 1872 elején került sor, és ugyanez év tava- elrendezve, bútorzatuk pedig gazdag és elegáns. A vidék Rónai József neve, mint aki frissen Párizsba érkezvén szán járt Munkácsy először Colpachon is. Pihenni utazott elsődleges ékességei a tölgyesek, bükk-, kőriserdők és semmilyen megélhetéssel nem bír és Munkácsy segítség- oda, egy elég mély depressziós időszakban, amikor a fenyvesek. A földszinti régi, boltíves kápolnában Haynald képpen őt is Colpachra szándékszik vinni. (Hogy a leuta- MUNKÁCSY lóháton a colpachi parkban Siralomház sikere után hosszú ideig nem vett ecsetet a 3 kardinális tegnap és ma is misét mondott. zás megvalósult-e ekkor, ezt sem Munkácsy, sem Rippl kezébe. Heteknek kellett eltelniük, amíg a barátságos kör- levelei nem árulják el.) A Sedelmeyernek átadott képek nyezet, a kastélyt övező erdő megnyugtató csendje fel- jegyzékéből kitűnik, hogy Munkácsy 1887 nyarán festette A oldotta szorongásait és egy Hollandiából hozatott festő- várúrnő születésnapja, Az alvó nagyapó, A télikert, és Az készlettel kifestette a kastély egyik nagytermének pannóit. AZ 1887-ES NYÁR alvó gyermek című képeket, valamint belekezdett két Az öt jelenetből, sajnos, csak kettő élte túl töredékes állapotban az 1914-es német megszállást. Gustave COURBET: Szajna parti kisasszonyok, Petit Palais-musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Párizs De Marche báró június 1-én bekövetkezett halálát követően, a gyászév letelte után Munkácsy feleségül vette Cécile Papier-t, aki egyebek mellett, hozományként hozta a házasságba a colpachi birtokrészt és kastélyt is. A család főleg a nyári hónapok egy részét töltötte Colpachon, Cécile hónapokat, Munkácsy, akit munkája Párizshoz kötött, csak LISZT Ferenc Colpachon néhány hetet. Teljesen berendezett, jól felszerelt műterem állt ott is rendelkezésére. Itt festette többek között a Két család (a konyhában) (1879), a Pálmaházban (1881), A várúrnő születésnapja (1887) című képeit, de itt készült a kosztümös zsánerképek zöme, valamint számos tájkép és tájképvázlat is. Hogy csak a legkiemelkedőbbeket említsük, ilyen a Fasor (Colpachi park, 1873) Pávák (1878), a Hazafelé (1882), A colpachi park bejárata (1886), A colpachi park (1886), stb. És többnyire itt örökítette meg a családtagok, barátok vonásait arcképek vagy zsánerkompozíciók formájában

8 Colpachon vendégeskedtek nyaranta Munkácsyék bará- három hónapját, június közepétől szeptember közepéig tai, így többek között a Sedelmeyer család, Marie Mün- Colpachon töltötte Munkácsy. Az egy évvel korábbi idő- chen, Haynald Lajos bíboros és a legreprezentatívabb szaktól eltérően ezek a hónapok csendesen teltek. A le- vendég: Liszt Ferenc. Liszt, aki 1886 nyarán élete utolsó utazást előkészítő levelekből kitűnik, hogy Munkácsy kife- szép napjait köszönhette Munkácsyék vendégszereteté- jezetten dolgozni ment Colpachra, ugyanis modelleket is nek, a következőképpen írta le Colpachot: (...)ősi, tágas, vitt magával. Ekkor bukkant fel először leveleiben Rippl- kétszintes ház inkább, semmint kastély. A szobák jól vannak Rónai József neve, mint aki frissen Párizsba érkezvén elrendezve, bútorzatuk pedig gazdag és elegáns. A vidék semmilyen megélhetéssel nem bír és Munkácsy segítség- elsődleges ékességei a tölgyesek, bükk-, kőriserdők és képpen őt is Colpachra szándékszik vinni. (Hogy a leuta- fenyvesek. A földszinti régi, boltíves kápolnában Haynald zás megvalósult-e ekkor, ezt sem Munkácsy, sem Rippl kardinális tegnap és ma is misét mondott. 3 levelei nem árulják el.) A Sedelmeyernek átadott képek jegyzékéből kitűnik, hogy Munkácsy 1887 nyarán festette A várúrnő születésnapja, Az alvó nagyapó, A télikert, és Az AZ 1887-ES NYÁR MUNKÁCSY Mihály: Alvó kisgyermek, magántulajdon 12

A TŐZSDE~ Ü G Y N Ö K KÉPEIEGY ISMERETLEN

A TŐZSDE~ Ü G Y N Ö K KÉPEIEGY ISMERETLEN M A R T O S G Á B O R A TŐZSDE~ Ü G Y N Ö K KÉPEIEGY ISMERETLEN MAGYAR MŰGYŰJTŐ ÉS KOLLEKCIÓJÁNAK TÖRTÉNETE NÉZŐPONTOK 9 FEJEZETEK EGY MŰGYŰJTŐ KISMESTER KOLLEKCIÓJÁNAK TÖRTÉNETÉBŐL 13 A MESTITZ-GYŰJTEMÉNY

Részletesebben

MINISZTERI ENTERIŐRÖK. háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez. a Külügyminisztérium régi szárnya

MINISZTERI ENTERIŐRÖK. háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez. a Külügyminisztérium régi szárnya MINISZTERI ENTERIŐRÖK háttér anyagok, ismertetők a Külügyminisztérium épületének miniszteri tereihez a Külügyminisztérium régi szárnya A régi szárny épülete eredetileg nem minisztériumnak épült. A külügy,

Részletesebben

A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 2007.

A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 2007. A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 2007. 17. kötet DR. BÉKY LÓRÁNT: A bűnbánó Báthory Erzsébet Érzelmes utazás Madarász Viktor festménye körül Különnyomat Sátoraljaújhely, 2007. 2 BÉKY LÓRÁNT: A bűnbánó

Részletesebben

Szerkesztette: GYULAI Éva

Szerkesztette: GYULAI Éva 0 Egy miskolci nemes az országos politikában Az Egy miskolci nemes az országos politikában Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai c. kiállítás (Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2013) online katalógusa,

Részletesebben

KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH

KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH GALÉRIA Kieselbach Galéria, Budapest, V. Szent István krt. 5. Telefon: 00-36-1-269-3148, 00-36-1-269-3149, Fax: 00-36-1-269-2219

Részletesebben

Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY. (1906 1944) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig

Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY. (1906 1944) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY (1906 1944) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig Kilátás a műteremből 1934 körül olaj, vászon, 69x56 cm Halász 1934

Részletesebben

Adatok Egry fiatalkori munkásságához

Adatok Egry fiatalkori munkásságához Gopcsa Katalin Adatok Egry fiatalkori munkásságához Kevés olyan legendás alakja van a magyar művészetnek, sőt, a magyar kultúrtörténetnek, mint Egry József. Ez a legenda a Balaton világát legkáprázatosabban

Részletesebben

Itt találtak új otthonra

Itt találtak új otthonra XIX. évfolyam, 6. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2009. február 15. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA KOVÁCS JÁNOS MAGA NEVELI A LÁBASBA VALÓT VALENTIN-NAP: HAGYOMÁNY, ÜZLET, VAGY

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon!

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách élete Sófalvi Krisztinának 2. (javított) kiadás

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Hálával adózunk a hagyaték gondozásáért a mûvész fia, dr. Németh Gábor esztergomi

Részletesebben

Egy érdekes történet!

Egy érdekes történet! Egy érdekes történet! (Higgyünk benne, hogy ránk is emlékezhetnek elmúlásunk után negyven évvel. Papszt Ede sem gondolta volna, hogy megtörténhet.) Júliusban egy meglepő telefonhívást kaptunk. A mobil

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

GADÁNYI JENŐ ÉS ESZTERGOM

GADÁNYI JENŐ ÉS ESZTERGOM GADÁNYI JENŐ ÉS ESZTERGOM MUCSI ANDRÁS Szívesen barátkozom vele, örülök alkotó erejének, kitartásra serkent szívóssága, és ébren tartja reményeimet az ő csüggedetlen bizakodása." - 1955 július végén írta

Részletesebben

IV. évfolyam, 3. szám

IV. évfolyam, 3. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Pauler Gyula (1841 1903) történész, levéltáros, az MTA rendes tagja, a Magyar Országos Levéltár első főigazgatója Forrás: http://mnl.gov.hu/kozadat/tevekenyseg_mukodes/intezmenytortenet/foigazgatok/pauler_gyula.html

Részletesebben

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA A Múzeumi Szervezet Bács-Kiskun megyében 1962-ben jött létre. Fenntartója 1990-től a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, 2012. január 1. óta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.

Részletesebben

Öt nemzedék: a Mannó család története

Öt nemzedék: a Mannó család története 123 Bácskai Vera Öt nemzedék: a Mannó család története Kevés pesti család története követhető nyomon több mint két évszázadon keresztül. A ritka kivételek közé tartozik a Mannó család, köszönhetően annak,

Részletesebben

Kiállítási Magazin. szenvedély és ráció Perlrott Csaba Vilmos életmű-kiállítás. Szentendre, MűvészetMalom 2015. június 6. szeptember 6.

Kiállítási Magazin. szenvedély és ráció Perlrott Csaba Vilmos életmű-kiállítás. Szentendre, MűvészetMalom 2015. június 6. szeptember 6. Ingyenes Kiállítási Magazin V. évfolyam 2. szám 2015. június szeptember szenvedély és ráció Perlrott Csaba Vilmos életmű-kiállítás Szentendre, MűvészetMalom 2015. június 6. szeptember 6. gróf Batthyány

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FOTÓTÖRTÉNETE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FOTÓTÖRTÉNETE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FOTÓTÖRTÉNETE BERNÁTSKY FERENC 145 esztendővel ezelőtt, 1869-bennyílt meg az első fényképészeti műterem Hódmezővásárhelyen. Jelen tanulmányunkban az azóta eltelt közel másfél évszázad

Részletesebben

LIX. évfolyam 2006. március www.muvelodes.ro

LIX. évfolyam 2006. március www.muvelodes.ro LIX. évfolyam 2006. március www.muvelodes.ro András János emlékezete Mátyás-napok Kolozsváron Sánta Csaba szobrai Báró Wesselényi Kata úrasztali adományairól Drámaírói Nobel-díjak A múzsák kôasztala Tartalom

Részletesebben

Cigányprímások és szórakozóhelyek Veszprémben

Cigányprímások és szórakozóhelyek Veszprémben Városunk sokoldalú, számos kötetet és tanulmányt közreadó helytörténet-kutató újabb művében a megyeszékhely egykori jellegzetes szórakoztatózenészei, a cigányprímások és zenekaruk történetét írta meg gondos

Részletesebben

Heltai Nándor. Helyi színek. Kodállyal járta a szúnyogtáncot

Heltai Nándor. Helyi színek. Kodállyal járta a szúnyogtáncot Heltai Nándor Helyi színek Kodállyal járta a szúnyogtáncot Zathureczky Edének, a Zeneművészeti Főiskola főigazgatójának javaslatára választotta háziorvosuknak a bajai származású dr. Szécsi Bélát a Kodály

Részletesebben

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája hungart könyvsorozat Vásárhelyi Antal 2011. nárcius XXII. évf. 3. szám www.uj-muveszet.hu - HU ISSN 08662185 ára 695 Ft 11003 9 770886 218004 Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség

Részletesebben

Szent Khoszrov imája s megemlékezések *

Szent Khoszrov imája s megemlékezések * f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XVIII. év fo lyam 211. szám A

Részletesebben

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról ALiptákHáz A Lipták Ház és lakói címû sorozatunk elérkezett egy olyan szakaszába, hogy most már Lipták Gábor írót, a házigazdát és a ház egykori lakóit, az azóta már nagyrészt halhatatlanná vált írókat,

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2011/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

A Györgyi (Giergl) és Zámor család története

A Györgyi (Giergl) és Zámor család története Jelige: Félszemmel, de nem fél szívvel Írogattam este, reggel Írta: Dr. Györgyi Gézáné Zámor Magda (1907-1994) 1990 A Magyar Történelmi Társulat családtörténeti pályázatán 1991. ápr. 15.-én különdíjjal

Részletesebben