Nyíregyházi Főiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyíregyházi Főiskola"

Átírás

1 Nyíregyházi Főiskola A TUZSON JÁNOS BOTANIKUS KERT ÜGYRENDJE Elfogadva: február 17. Módosítva: július 22., hatályba lép: július 24-én

2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Botanikus Kert megalapítása, 1972 óta a Nyíregyházi Főiskola egyik fontos szakmai feladatot ellátó egysége, amelynek különös voltát az adja, hogy botanikus kertként működik ugyan, de a főiskola hallgatói részére, illetve Nyíregyháza város általános és középiskolái számára oktatási feladatokat is ellát. A Botanikus Kert 1986 óta helyi jelentőségű természetvédelmi terület. (2) A nemzetközileg elfogadott meghatározás szerint a korszerű botanikus kert hosszútávon megőrzött, pontosan identifikált élő növények olyan gyűjteménye, mely egyaránt szolgálja az oktatás minden szintjét, a tudományos kutatást, a széleskörű ismeretterjesztést, természetvédelmi és környezetvédelmi nevelést, s a veszélyeztetett fajok megőrzésével, mesterséges szaporításával eredményesen járul hozzá a biológiai sokféleség megőrzéséhez. (3) A Botanikus Kert területének tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. Terület kezelője: Nyíregyházi Főiskola (4) Szakmai és gazdasági felügyeleti szervei: A Tuzson János Botanikus Kert (a továbbiakban: Botanikus Kert) szakmai tevékenysége feletti felügyelet az általános rektorhelyettes hatáskörébe tartozik, aki ennek keretében figyelemmel kíséri a működést, és amennyiben szakmai, törvényességi vagy gazdaságossági aggálya merül fel, ezt jelzi a gazdasági főigazgató, illetve a rektor felé. (5) Szervezeti besorolása: A Botanikus Kert a Nyíregyházi Főiskola az általános rektorhelyettesének közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egység. (6) A működés pénzügyi forrásai: költségvetési normatív támogatás és saját bevétel. (7) A Botanikus Kert székhelye: 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/b (8) Kiterjedése: 5,6 ha terület. Építményei: Adminisztrációs épület öltözőkkel, konyhával, tantermekkel, laboratóriummal, raktárral és irodákkal; növényházak; faház 1 pincével, mely garázsként és raktárként funkcionál; egy kis faház raktárként és egy két helyiséges faház, mely régen múzeum volt. (9) A Botanikus Kert működtetésének célja: a nemzetközi elvárásoknak (International Agenda for Botanic Gardens 2000, Action Plan for Botanic Gardens in the Europaean Union 2000) megfelelően ellátni az alábbiakban részletezett gyűjtemény-fenntartási, természetvédelmi, értékmegőrző, oktatási-ismereterjesztő és kutatási feladatokat. 2

3 A Botanikus Kert feladata 2. (1) Gyűjteményeket tart fenn: a) a lehető legváltozatosabb élő növénygyűjtemény fenntartása, fejlesztése, mely a hazai természetes flóra bemutatása mellett mérsékeltövi dendrológiai és évelő lágyszárú, továbbá valamennyi kontinenst képviselő trópusi, szubtrópusi növények gyűjteményéből áll; b) az EU-irányelveknek megfelelő évi genetikai alapok védelméről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása; c) az UPOV előírásainak megfelelő törzsállományokat tart fenn és ez által lehetőséget teremt a hatósági DUS-vizsgálatok elvégzésére; d) a Kert folyamatos szakmai kertészeti tevékenységével biztosítja feladataink ellátását. Ismeretterjesztő funkciójának széleskörű biztosítása érdekében a Kert egész évben nyitva áll, valamint szakmai vezetést biztosít a szakemberek és az érdeklődő nagyközönség számára; (2) A Botanikus Kert kiemelten fontos természetvédelmi feladata a veszélyeztetett, védett növények megőrzése, mesterséges elszaporítása, visszatelepítési kísérletek folytatása. (3) Kultúr-, kert- és tudománytörténeti gyűjtemények megőrzése, fejlesztése (herbárium, termés- és maggyűjtemény, könyvtár, kerttörténeti dokumentumok gyűjteménye). (4) Kutatási tevékenysége keretében: a) a veszélyeztetett növényfajok megőrzését elősegítő botanikai (ökológiai, cönológiai kutatások; b) alkalmazott kertészeti, dendrológiai kutatások, honosítási kísérletek végzése a hazai kertkultúra fejlesztése érdekében. (5) Az oktatás ismeretterjesztés keretében: a) előadások tartásával, gyakorlatok vezetésével részvétel az Nyíregyházi Főiskola biológus és mezőgazdász hallgatóinak képzésében növényrendszertan, életföldrajz tárgykörében, továbbá a növény-szervezettani gyakorlatok számára a demonstrációs növényanyag biztosítása; b) a kert kísérleti növényanyagot és teret biztosít a Nyíregyházi Főiskolán folyó ökológiai és növényélettani kutatások számára; c) a Lippai János Mezőgazdasági szakközépiskola állandó gyakorlati bázisa, elméleti és gyakorlati képzés színtere a Botanikus Kert, ezáltal részt vesz a középfokú szakképzésben; d) együttműködési megállapodás alapján gyakorlóhelyet biztosít közösségi szolgálat lebonyolítására. (6) A hazai és nemzetközi együttműködés keretében: a) a Botanikus Kert a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségének tagja; b) a Botanikus Kert a KAKTUSZ-Ház Építése Alapítvány szervezeti központja; c) a Föld működő botanikus kertjeit összefogó nemzetközi magcsere (INDEX SEMINUM) állandó résztvevője; 3

4 d) fogadja az Erasmus pályázatban résztvevő külföldi diákokat. A Botanikus Kert szervezeti rendje 3. (1) Vezetőjét a Nyíregyházi Főiskola rektora bízza meg. (2) A kertvezető feladata: (a) a szervezeti egység szakmai-tudományos működésének irányítása, (b) fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata, (c) kapcsolattartás egyetemi és külső (államigazgatási, szakhatósági, média) szervekkel, (d) együttműködés az önkormányzati szervekkel, (e) pénzügyi tervezés és ellenőrzés, (f) főiskolai és hatósági jelentéskötelezettségek teljesítése, (g) az intézmény kertészeti szakmai irányítása, (h) a kert élő gyűjteményének botanikai szakmai felügyelete, nyilvántartása, bővítése, (i) egyéb gyűjteményeinek (herbárium, könyvtár, mag- és termésgyűjtemény) fenntartása, fejlesztése, (j) látogatócsoportok oktatása és szakmai vezetésének szervezése, (k) kert- és épület-karbantartás szervezése, (l) felelős a munka-, baleset-, és tűzvédelmi szabályok betartásáért, (m) a botanikus kert ex situ és in situ természetvédelmi feladatainak teljesítése, (n) a botanikus kert szakmai botanikai tevékenységét segítő pályázatok felkutatása és a munkában való részvétele, (o) a botanikus kert hazai és nemzetközi kapcsolatainak fenntartása, bővítése. 4. (1) A vezető-helyettest az intézményben hatályos pályáztatási rend betartása mellett a Szenátus véleménye alapján a rektor bízza meg. (2) Vezető-helyettesi megbízásra csak költségvetési forrás rendelkezésre állása esetén kerülhet sor. (3) A vezető-helyettes feladata: a) Segítséget nyújt a kert vezetőjének a Botanikus Kert fejlesztéséhez, közreműködik pályázatok elkészítésében, részt vesz a nagyobb ültetésekben. b) A Botanikus Kert trópusi-szubtrópusi üvegházban lévő területek és növények felelőse. c) Segítséget nyújt az üvegházi területek növényanyagának gyarapításához. d) Gondozza a szabadföldi területen a fűszernövények és gyógynövények gyűjteményét. 4

5 e) Elkészíti a Botanikus Kert INDEX SEMINUM-át. Összegyűjti és rendszerezi az ehhez szükséges maganyagot. Kapcsolatot tart, illetve bonyolítja a magok rendelését és küldését a világ botanikus kertjeivel. f) Folyamatosan dokumentálja a kert növényállományát, nyilvántatja a laboratóriumi magvetéseket. g) Felügyeli a Botanikus Kertbe érkező, közösségi szolgálatot teljesítő tanulók munkáját. h) Kertvezetést tart a látogatóknak, szükség esetén kezeli a pénztárgépet. i) Rendezvényeket (előadás, bemutató, kiállítás) szervez. j) Kapcsolatot tart a médiával és a sajtóval. k) Az ISZK munkatársával együttműködve felügyeli a Botanikus Kert honlapját, folyamatosan frissíti a rajta lévő információkat. l) Szakmai tudományos munkát folytat és szakmai továbbképzéseken vesz részt. m) Részt vesz a MABOSZ munkájában. 5. (1) A Botanikus Kert ügyintézőjének feladata: a) A Botanikus Kert belépődíjból, növény- és kiadvány árusításából származó napi bevételének befizetése a Főiskola pénztárába, a Pénztárjelentés vezetése. b) A napi beérkező és kimenő postát eljuttatja az érintettekhez. c) Az iratkezelési szabályzat alapján kezeli a Botanikus Kert irattárát. d) Figyelemmel kíséri a határidős feladatok időbeni teljesítését. e) Hó végén összesíti a jelenléti íveket, elkészíti a túlórák és a munkába járás elszámolását és továbbítja Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság felé. f) Vezeti a Botanikus Kert dolgozóinak szabadság-nyilvántartását. g) Nyilvántartja a védő- és munkaruha juttatásokat. h) Megrendeli a Botanikus Kert működéséhez szükséges anyagokat, irodaszereket és egyéb eszközöket, elszámolja a készpénzellátmányt. i) Közreműködik a Botanikus Kert rendezvényeinek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. j) Segíti a Botanikus Kert és a főiskola vezetése, valamint egyéb egységei közötti kapcsolattartás folyamatosságát. k) Koordinálja a külső intézményekkel való együttműködést. l) Szükség esetén részt vesz a kerti munkákban. 6. (1) A botanikus kerti dolgozók feladatköre: Személyre szólóan a munkaköri leírásban foglaltak alapján végzik munkájukat. Általánosan: a) a közvetlen munkahelyi vezető beosztása alapján a Főiskola érdekeit is szolgáló események, rendezvények segítése, b) a Botanikus Kert nagyobb léptékű fejlesztéseinél, növények ültetése és telepítése, c) a kert szabadföldi területén az időszerű munkák elvégzése, d) a kertbe érkező gyakorló diákok segítése, közös munka vállalása, e) utak tisztán tartása téli-nyári időszakban, f) a kert műszaki eszközeinek rendben tartása, hiba esetén a hiba jelentése, 5

6 g) a tó és a vizes területek gondozása, tisztítása, h) szabadföldi munkák zavartalan ellátása érdekében időszakonként köteles két műszakban dolgozni, i) az általános rendre ügyelni, j) az üvegházakban található növények gondozása, a növényállomány fejlesztése, k) eladásra vagy a kert saját használatára növényszaporítás, a növények értékesítése, l) INDEX SEMINUM részére magvak gyűjtése, m) a kertben folyó kutatások segítése, a kutatott növényállomány gondozása, a kutatás szigorú szabályainak betartása. 7. (1) A Botanikus Kert portásának feladata: a) A Botanikus Kert főbejáratának nyitása és zárása. Zárás előtt köteles a területet bejárni és ellenőrizni biztonsági, tűzvédelmi stb. szempontból. b) A Botanikus Kertbe érkező vendégek udvarias fogadása, tájékoztatatása. c) A pénztárgép kezelése, a belépőjegyek, a Botanikus Kert kiadványainak és az arra előkészített növényeinek értékesítése. d) A bevétel és a pénztárbizonylatok naponkénti továbbítása a Botanikus Kert ügyintézőjének. e) A telefonon érkező hívások, üzenetek átadása. f) A kertlátogatásra történő bejelentkezések rögzítése, egyeztetése és továbbítása a kertvezető-helyettesnek. g) Feladata az általános rendre és tisztaságra ügyelni és a kert értékeit őrizni. h) A bejárat, illetve a porta közvetlen környékének tisztántartása (sepregetés, gereblyézés, hervadt virágok visszavágása, télen a hó eltakarítása, stb.). i) Az ültetésre érkezett és ideiglenesen a portán elhelyezett növények gondozása. j) A Botanikus Kert által szervezett programokban való részvétel. k) A nyitva tartás folyamatosságának biztosításának érdekében köteles az általános munkarendtől eltérő időben dolgozni, ami magába foglalja a szombati, vasárnapi és ünnepnapokat is, illetve előzetes megegyezés alapján túlórát vállalni. 8. (1) A védett területen feltárást, gyűjtést, kutatási és építési tevékenységet végezni kizárólag a Kert vezetőjének, a Főiskola rektorának valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Főkertészének engedélyével lehet. (2) A Botanikus Kert programjai: a) a) A Madarak és Fák Napja b) Kutatók éjszakája; c) Tündérek Éjszakája. (3) A Botanikus Kert üzemelési szabályai: 6

7 a) Nyitvatartási idő: Nyári időszakban: április 01-től október 31-ig hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon: 10 órától 18 óráig Téli időszakban: november 01-től március 31-ig hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon: 10 órától 16 óráig b) Belépődíj van, amelyet a gazdasági főigazgatóval egyeztetve - a Botanikus Kert vezetője állapít meg a hatályban lévő, a Nyíregyházi Főiskola Önköltségszámítási szabályzata figyelembe vételével. Rektori engedély alapján a Botanikus Kertet ingyenesen látogathatják: A fogyatékossággal élők igazolványuk felmutatásával. Csoportos (25 fő) látogatás esetén 1 fő kísérő. A Nyíregyházi Főiskola dolgozói és hallgatói belépőkártyájuk illetve diákigazolványuk felmutatásával a zöldkapun (porta szolgálaton) keresztül csak munkanapokon. Hétvégén és ünnepnapokon az általános belépési szabályok és fizetési kötelezettségek vonatkoznak mindenkire. Térítésmentes látogatás csak a Nyíregyházi Főiskola rektorának és gazdasági főigazgatójának külön engedélyével történhet. Záró rendelkezések 9. Jelen ügyrendet a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa február 18-i hatállyal, az I/2-2/3/9/2009. (február 17.) számú határozatával fogadta el. Jelen ügyrendet a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa az RH/61-78/2014. (július 22.) számú határozatával, július 24-i hatállyal módosította. Nyíregyháza, július 22. A Szenátus nevében: Prof. Dr. Jánosi Zoltán rektor 7

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.c. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.c. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.c. sz. melléklete AZ ELTE GOTHARD ASZTROFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM ÉS MULTIDISZCIPLINÁRIS KUTATÓKÖZPONT

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Wohner Csaba igazgató 1 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat

Részletesebben

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010.

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010. BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2010. július 1-jétől Könyvtár SzMSz 2010. 2 BEVEZETŐ A Balatoni Regionális Történeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA Intézmény OM azonosítója: 026993 Készítette: Dr. Battyáni Istvánné óvodavezető Legitimációs eljárás Érvényességet igazoló aláírások II/ 2014 határozatszámon

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2011. október 7. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011 1. Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete 2011. április 1-jével létrehozta A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központot Az alapító okirat kelte, 2011. június 23. száma: 115/2011. kt. határozat

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Részletesebben

SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PUTNOK, 2013 NOVEMBER 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó

Részletesebben

FOKI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

FOKI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI A FONYÓDI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK FONYÓDI KULTURÁLIS KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 3. oldal 1.1. Jogszabályi háttér 3.

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom Tartalom...2 I. Bevezetés...3 II. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya...4 III.Az Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jókai Mór Városi Könyvtár Pápa, Fő tér 1. (Várkastély) Záradék: Pápa Város Önkormányzata nevében az Önkormányzat Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága jóváhagyta:

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon (2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1998. FELÜLVIZSGÁLVA A 28/2000. (IX. 21.) OM RENDELET ÉRTELMÉBEN

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata Készítette: Molik Edit Központi Óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület 2014. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...3 I.1. Általános

Részletesebben

A RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiadja: Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum A kiadásért felelős: Dr. Ábrahám Levente megyei múzeumigazgató Kaposvár,

Részletesebben

Rákosmenti Százszorszép Óvoda 1171 Budapest, Rezgő utca 15. OM azonosító: 034639

Rákosmenti Százszorszép Óvoda 1171 Budapest, Rezgő utca 15. OM azonosító: 034639 Rákosmenti Százszorszép Óvoda 1171 Budapest, Rezgő utca 15. OM azonosító: 034639 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 1-től Készítette: Béres Károlyné Dátum: 2013.02.20. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE...

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

A Goldmark Károly Művelődési Központ

A Goldmark Károly Művelődési Központ A Goldmark Károly Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Készítette: Csengei Ágota igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BEVEZETÉS Az intézmény szervezeti és működési szabályzata meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék I. A Szabályzat célja 2. oldal II. Az intézmény alapadatai III. Az intézmény alapfeladatai

Részletesebben

Hatályos: 2013. március 31-től. Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27.

Hatályos: 2013. március 31-től. Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27. BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MűKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 31-től Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27. Tartalom I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben