JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének október 30-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. október 30-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének október 30-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bátori István János, Bognár Ignác, Császár Zoltán, Földvári Győző, Gál Judit, Gál Tibor Ádám,, Komlósi Csaba, Kovács-Csatlós Tamás, Lombeczki Gábor Martonné Adler Ildikó, Mirkóczki Zita, Orosz Lászlóné, Rázsi Botond, Dr. Stefán Zoltán, Szucsik György, Tóth István. Tanácskozási joggal: Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Jegyzőkönyvvezető: Kiss Andrea Tisztelettel köszönti a közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyeket és urakat, meghívott szakembereket és minden kedves vendéget. Tisztelettel köszönti dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselőt, valamint a Városi Rendőrkapitányság részéről megjelent Bognár József r. alezredes rendőrkapitányt. Kéri Képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni. Megállapítja, hogy a 18 fős Közgyűlés tagjai közül jelen van 17 fő, így a Közgyűlés határozatképes, azt megnyitja. Az Alapokmány 11 (2) bekezdés a) pontja alapján, mint a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívott képviselőnek, dr. Nyitrai Zsolt Úrnak adja meg a szót. dr. Nyitrai Zsolt Gratulál a nemrégiben megválasztott új testületnek, annak minden tagjának, majd hozzátette, a kampány lezárult, most a békés építőmunka veszi kezdetét. Eger országgyűlési képviselőjévé választását követően is szót kért a közgyűlésen, hiszen az együttműködés, a közös munka elengedhetetlen követelmény. Az önkormányzati választások előtt áttekintette az összes egri jelölő szervezet programját, s mindegyikben talált hasznos, az emberek életét segíteni szándékozó javaslatokat, amiket érdemes megvalósítani.

2 Az országgyűlési képviselő egyik fő feladata, hogy képviselje a helyben élő embereket a magyar Országgyűlésben és működjön együtt a helyi népképviseleti szervvel, jelen esetben Eger város közgyűlésével. Öt fontos területen szükséges az együttműködés. Ezek: a történelmi értékek megőrzése, bemutatása a helyiek és az idelátogatók számára, valamint a kulturális élet felpezsdítése a turizmus fejlesztése céljából. A kiemelt célok között szerepel a környezetvédelem és a hatékony energiagazdálkodás, az infrastruktúra fejlesztése, a munkahelyek teremtése, valamint a közbiztonság további javítása. Mindehhez szükség van pénzre, fejlesztési forrásokra. Egy hét esztendőt felölelő uniós fejlesztési ciklus elején vannak, ezért a kampány során is azt hangoztatta, hogy az előttük álló 5 esztendő meghatározza Eger következő 25 évét. Mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több uniós fejlesztési forrás érkezzen Egerbe és ehhez kéri a képviselő-testület támogatását is. Lesznek majd viták, csatározások, hiszen ez egy demokráciában hozzátartozik a közélethez, de ha a főbb célokban meg tudnak egyezni, a következő időszak egyértelmű fejlődést hoz Eger és a térség számára. Sikeres munkát kívánt a testületnek. Köszöni a biztató szavakat és a testület nevében ígéri, hogy Nyitrai úr képviselői munkáját, melyet Eger és térsége érdekében végez, támogatni fogják. Kéri képviselőtársait, amennyiben a rendőrség képviselőjéhez kérdésük, észrevételük van, azt a napirendek tárgyalása előtt tegyék fel. Gál Judit Körzetében, a Rákóczi úton, a Cifrakapu utcán, Bükk-sétányon nagymértékben megszaporodtak a lopások. Az ott élők nagyon nehezen nyitnak ajtót, mert tartanak az ilyen jellegű atrocitásoktól. Kérdezi, hogy valamiféle erősített rendőri jelenlétre van-e lehetőség, vagy valamiféle rendőrségi terv van-e arra vonatkozó, hogy az ilyen jellegű lopásokat hogyan lehet megelőzni? Az ott élők azt mondják, hogy öltönyös, jól öltözött emberek azok, akik a lakásokba behatolnak. Orosz Lászlóné A Hajdúhegyen és a Felső-Károlyvárosban már megszokták az ott élők, hogy rendszeres a rendőri jelenlét. Az ünnepekre való tekintettel kérik és személyesen is kérdezi, hogy a jövőben is várhatják-e a fokozott rendőri jelenlétet. Ezúton is kéri Nyitrai urat és Polgármester urat, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a közbiztonság ezeken a területeken erősödjön és még több látható rendőr legyen Eger városában. Bognár József r. alezredes Köszönti az új képviselő-testületet és az 5 éves munkájukhoz sok sikert kíván. A kapitányság munkatársai is tapasztalták, hogy a Csebokszári lakótelep egyes részein, az elmúlt időszakhoz képest, ha minimálisan is, de több vagyon elleni

3 cselekményt jelentettek be. Ennek okán megerősítették a rendőri jelenlétet, a feladatnak megfelelően, hol egyenruhás, hol pedig civil ruhás rendőrök teljesítenek szolgálatot azon a területen. Az általuk ismertté vált bűncselekményekben a nyomozás folyamatos. A nyomozás érdekében csak annyit tud mondani, hogy az elég bonyolult és hosszadalmas tekintettel arra, hogy több megyét érintő elkövetői körnek a felderítése van folyamatban. Részben már értek el eredményeket, bízik abban, hogy hamarosan tájékoztathatja a testületet a további eredményekről is. A jövőben is meg kívánják erősíteni nemcsak a Felsővárosban, hanem a város egész terültén a rendőri jelenlétet. Örül annak, hogy a készenléti rendőrségtől is kaptak megerősítő szolgálatot és a város több pontján rendőri ellenőrzéseket hajtanak végre. Nem az a cél, hogy az állampolgárokat büntessék, hanem hogy a közbiztonságot, a közrendet erősítsék. Orosz Lászlóné tanácsnok asszonynak köszöni a pozitív észrevételét. A közelmúltban megtartott lakossági fórumon elhangzottaknak megfelelően a fokozatosságot továbbra is fenntartják. A közelgő ünnepekre való tekintettel a mai naptól, a mindenszentek befejezésig megerősített szolgálat lesz a város területén, minden egyes temetőnek a környékén. Főfeladat a közlekedési rend, illetve a temetőkbe látogatók zavartalan közlekedésének biztosítása. Kollégái a város területén is jelen lesznek, annak érdekében, hogy az otthonukból eltávozók sérelmére bűncselekményt ne kövessenek el. Mind Eger város, mind a kapitányság illetékességi területén az elkövetkező 4-5 napban fokozott rendőri jelenlét lesz. Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták. Tájékoztatja képviselőtársait, hogy Alapokmányuk 23. (1) bekezdése szerint: A napirendi pontok elfogadása előtt a Közgyűlés tagja kezdeményezheti, hogy az Eger város életét jelentősen befolyásoló napirendnél a hozzászólási lehetőséget a Közgyűlés időkorlát nélkül biztosítsa. A kezdeményező a javaslatát indokolni köteles. Kérdezi, van-e ilyen javaslat bármelyik napirendi ponttal kapcsolatban? Alapokmányuk 23. (3) bekezdése szerint: A napirendi ponthoz meghívott legfeljebb 10 percben tehet szóbeli kiegészítést. Ha a kiegészítés várhatóan hosszabb időtartamú, az előterjesztő a napirendi pontok elfogadása előtt kezdeményezheti, hogy a meghívott hozzászólási lehetőségét a Közgyűlés időkorlát nélkül biztosítsa. Kérdezi, van-e ilyen javaslat bármelyik napirendi ponttal kapcsolatban? Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi pontok anyagát írásban megkapták. Bejelenti, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi 189. törvény 46. (2) bekezdés a), és b), pontjai alapján az 7-es számú napirendet zárt ülésen tárgyalják. Kérdezi, van-e valakinek más napirendi javaslata? Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot. Szavazás: 17 igen szavazattal elfogadásra került.

4 Bejelenti, hogy a FIDESZ-KDNP frakciót alakított, melyről Alapokmányuk 34. (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést! A frakció 12 fővel alakult, vezetője Martonné Adler Ildikó alpolgármester asszony. Átadja a szót Alpolgármester asszonynak. Martonné Adler Ildikó Előterjesztések: 1./ Előterjesztés az Agria Humán Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti tervének módosításáról ( egyszerű szavazattöbbség ) / Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. / Előadó: polgármester Meghívott: Fazekas László Albert ügyvezető Agria Humán Kft. Az Agria Humán Kft. országos viszonylatban is az egyik legnagyobb foglalkoztató a megváltozott munkaképességű dolgozók tekintetében. A tevékenységhez az állam évente 1 millió 120 ezer forintot biztosít és ennek megfelelően ez mintegy 572 millió forint állami finanszírozást jelent. A cég értékelte az eddigi gazdasági folyamatokat és vannak olyan negatív jelenségek, amelynek okán az üzleti tervet módosítani kell. A gazdálkodást nehezítő körülmények például, hogy lassúbb a szükségesnél a rehabilitációs szakigazgatási szerv felülvizsgálati tevékenysége, nőtt a betegszabadság, táppénzes állomány aránya is. Emellett megjelentek konkurens szervezetek a városban. Kérdés, hogy ezek milyen időszakban tevékenykednek, de bíznak abban, hogy a helyzet pozitív irányba változik. Tényként kell tudomásul venniük, hogy a vidéki dolgozók foglalkoztatásának is bizonyos többletköltségei jelentek meg. Mindezek alapján indokolt az üzleti terv módosítása, de igazgató úrral történt egyeztetés nyomán bíznak abban, hogy ennél kedvezőbben alakulnak a következő két hónap gazdálkodási folyamatai. További fontos kérdés, hogy részint a rehabilitációs foglalkoztatás fenntartása, részint a kialakult szelektív hulladékgyűjtés színvonalának megtartása érdekében további forrásokat kell biztosítaniuk. A költségvetés készítésekor erre a célra, 18 millió forintot különítettek el, azonban szeptember végére a lakosság tudatosabb szelektív

5 hulladékgyűjtésének következtében ez a keretösszeg kimerült. Ezért javasolja az előirányzatot 6 millió forinttal emelni. Annak érekében, hogy teljesen biztonságos legyen a társaság likviditási helyzete, kéri az idei tulajdonosi kölcsönt az év végéig, illetve a jövő év elejével egy újabb tulajdonosi kölcsön biztosításának lehetőségét. Amennyiben a törekvéseik eredménnyel járnak és a cég pénzügyi helyzete javul, akkor nem biztos, hogy ennek az összegnek egészében az év folyamán biztosítottnak kell lennie. Jelen felhatalmazás kellő biztonságot adna arra, hogy a társaság kötelezettségeinek határidőben eleget tud majd tenni. Kéri a határozati javaslatok támogatását. Martonné Adler Ildikó Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez. Császár Zoltán Igazgató úrtól kérdezi, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozók létszámfeltöltésébe milyen nehézségek ütköznek, melyre a beszámoló céloz? Jegyző asszonytól kérdezi, hogy az anyagban szerepel, hogy a Felügyelő Bizottság támogatta az üzleti terv módosítását. A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvét még nem látta, a kivonaton Szucsik György mint a Felügyelő Bizottság elnöke neve szerepel, de se aláírás, se s.k. nem szerepel. Mennyiben hiteles így a Felügyelő Bizottság véleménye? Martonné Adler Ildikó Felkéri Igazgató urat, hogy a kérdések sorrendjében adja meg a választ. Fazekas László Albert ügyvezető A létszám problémával kapcsolatosan elmondja, hogy folynak komplex felülvizsgálatok, amelyek hozzájuk irányítják a megváltozott munkaképességű embereket. Ezeknek a felülvizsgálatoknak az ideje nagyon elhúzódik. Annak ellenére, hogy a térségben 20 ezer megváltozott munkaképességű ember van, nagyon nehezen tudnak nekik megfelelő létszámot biztosítani ahhoz, hogy a teljes támogatást le tudják hívni. A probléma megoldódni látszik, 511 főnek vállalták a foglalkoztatását és most 509,6 fő a statisztikai létszám. Mindez azt jelenti, hogy az év végégig fel tudják tölteni a statisztikai létszámot 511 főre. Jelenleg 560 fő megváltozott munkaképességű dolgozik, így a Polgármester úr által említett 572 millió forintos összeget teljes egészében le tudják hívni. A napokban adnak be új pályázatot, 30 fővel szeretnék növelni a létszámot a évre vonatkozóan. Dr. Kovács Luca A cégnél rendelkezésre áll az aláírt, lepecsételt kivonat, melynek másolatát pótlólag meg fogják küldeni.

6 Bognár Ignác Észrevételként elmondja, hogy személyi jellegű ráfordítások emelkedése valóban abból adódik, hogy vidékről kell utaztatni dolgozókat, mert Egerből a létszámot nem tudja feltölteni. A kormány felé jelezni kellene ezeket a problémákat, mert kínkeservesen működik ez a jó szándékú foglalkoztatási mód. Jelentős költségként szerepel az, hogy bérelt telephelyen történik egyes tevékenység. Például a felnémeti gépjavító területét erre a tevékenységre lehetne hasznosítani. Óriási luxus az, hogy a városnak üres ingatlanjai vannak, viszont bérelt területen végeztetnek munkát. A Felügyelő Bizottság a 4 év alatt mindig, mindennel egyetértett. Kéri, amennyiben lesz új bizottság, akkor vérmesebb testületet hozzanak létre. Szucsik György Az Agria Humán Kft. Felügyelő Bizottság elnökeként tevékenykedik másfél éve. Tájékoztatásként elmondja, hogy másfél évvel ezelőtt teljesen más volt a helyzet a cég életében. Azóta nagyon nagy fejlődésen és nagyon sok pozitív változáson ment keresztül. Amikor a Felügyelő Bizottság igennel szavazott, akkor azt azért tette, mert a témák, amelyekről tárgyaltak, megfeleltek mindenféle jogi követelménynek és a cég pozitív fejlődését szolgálta. Az elmúlt másfél év nem telt el eredmények nélkül, egy nagyon dinamikusan fejlődő céggé nőtte ki magát mind létszámát, mind pedig szervezettségét illetően az Agria Humán Kft. Az állam szerepét illetően elmondja, hogy való igaz, hogy az elmúlt időszakban számos változás következett be a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cégeket érintő jogi szabályozásban. Összességében elmondhatja, hogy a változások abban a tekintetben pozitívak voltak, hogy megszűnt az a negatív megkülönböztetés, amely az Agria Humán Kft.-t is érintette. Ismeretes, hogy a korábbi kormány idején voltak kiemelten kezelt cégek és részben az hozta nehéz, eladósodott helyzet a társaságukat, részben az előző felelőtlen vezetés. Évek óta szisztematikus munka folyik a cég helyzetének stabilizálása érdekében. Egyeztetnek majd Igazgató úrral arról, hogy az NRSZH irányába milyen önkormányzati kezdeményezéssel élnek, amelyik reális, amelyik megvalósítható és amelyik ráirányítja a figyelmet adott esetben a komplex felülvizsgálatok kérdésére. A telephelyek tekintetében elmondja, hogy bármilyen telephelynek, amelyik például hulladék átrakással, hulladékgazdálkodással, szennyvízteleppel, stb. kapcsolatos, annak rendkívül hosszadalmas az engedélyezési és akkreditációs eljárása és iszonyatosan költséges. Ezekben a kérdésekben nem lehet ötletelni, fölösleges lenne hatalmas összegű logisztikai és engedélyezési költségeket magukra venni. Az anyag tartalmazza, hogy a rehabilitációs foglalkoztatás megvalósítása indokolja a támogatást. A Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos felvetésre válaszolva elmondja, hogy Szucsik György urat nagyon jó gazdasági szakembernek tartja és meggyőződése, hogy

7 felelősségteljesen látja el feladatát a bizottság és továbbiakban is számít a jelzéseikre, munkájukra. Kéri a négy határozati javaslat támogatását. Martonné Adler Ildikó Kérdezi, hogy szavazhatnak-e az határozati javaslatról egyben úgy, hogy azok a jegyzőkönyvben külön határozati számot kapnak? Igen. Szavazást kér az határozati javaslatról: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti tervének módosítását E Ft negatív adózás előtti eredménnyel. Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Fazekas László Albert ügyvezető igazgató Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hulladék díjfizetési kötelezettség növekedésével összefüggésben elrendeli a évi költségvetés Kiadások: II. fejezet 2/4/1/3/K címszám Köztisztaság/ Hulladék-kezelési díjfizetési kötelezettség előirányzatának E Ft-tal történő növelését az V. fejezet 18/5/K címszám Önkormányzati feladatellátás tartaléka terhére. A Közgyűlés elrendeli a január 29. napján kelt szelektív hulladék-válogatás tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés kötelezettségvállalás mértékére vonatkozó pontjának módosítását és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Felelős: polgármester Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Irodavezető Határidő: december Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére december 12. napján kelt megállapodás alapján

8 nyújtott E Ft tagi kölcsön visszafizetési határidejének december 31. napjáig történő meghosszabbításához. Felelős: polgármester Fazekas László Albert ügyvezető igazgató Határidő: december Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére E Ft tagi kölcsön nyújtását a évi költségvetés terhére, folyósítás időpontja január 5. Felhatalmazza a Polgármestert a tagi kölcsönszerződés aláírására. A tagi kölcsönnyújtás visszafizetési határideje december 31. Felelős: Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Fazekas László Albert ügyvezető igazgató Határidő: december 31. Szavazás: 13 igen és 4 tartózkodás mellett, elfogadásra került. 541/2014. (X.30.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti tervének módosítását E Ft negatív adózás előtti eredménnyel. Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Fazekas László Albert ügyvezető igazgató Határidő: május 31.

9 542/2014. (X.30.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hulladék díjfizetési kötelezettség növekedésével összefüggésben elrendeli a évi költségvetés Kiadások: II. fejezet 2/4/1/3/K címszám Köztisztaság/ Hulladék-kezelési díjfizetési kötelezettség előirányzatának E Ft-tal történő növelését az V. fejezet 18/5/K címszám Önkormányzati feladatellátás tartaléka terhére. A Közgyűlés elrendeli a január 29. napján kelt szelektív hulladék-válogatás tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés kötelezettségvállalás mértékére vonatkozó pontjának módosítását és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Felelős: polgármester Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Irodavezető Határidő: december /2014. (X.30.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére december 12. napján kelt megállapodás alapján nyújtott E Ft tagi kölcsön visszafizetési határidejének december 31. napjáig történő meghosszabbításához. Felelős: polgármester Fazekas László Albert ügyvezető igazgató Határidő: december /2014. (X.30.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére E Ft tagi kölcsön nyújtását a évi költségvetés terhére, folyósítás időpontja január 5. Felhatalmazza a Polgármestert a tagi kölcsönszerződés aláírására. A tagi kölcsönnyújtás visszafizetési határideje december 31. Felelős: Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Fazekas László Albert ügyvezető igazgató Határidő: december 31.

10 2./ Előterjesztés az Államreform Operatív Program keretében a Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban tárgyú pályázaton történő részvételről ( egyszerű szavazattöbbség ) / Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. / Előadó: polgármester Viszonylag rövid határidővel meghirdetett pályázatról van szó, melynek célja költséghatékony szervezetek kialakítása a társadalmi felzárkózás érdekében. Köztudott az, hogy a as uniós fejlesztési ciklusban, az Európai Szociális Alapból finanszírozott társadalmi felzárkóztatást segítő programoknak a korábbiakhoz képest lényegesen nagyobb szerepe lesz. A program célja az, hogy a kistelepüléseknek is nyújtsanak szakmai támogatást, ugyanakkor a járáson belüli feladatellátást próbálják meg harmonizálni. A célok között első helyen a foglalkoztatási problémák kezelése áll. Meggyőződése szerint e tekintetben van feladatuk és lehetőségük is. Mindezek mellett a lakosság megtartás kihívásai, a humánszolgáltatások esetleges szerkezeti változásai is szóba jöhetnek. A pályázat modell jellegű együttműködési programokat támogat. Együttműködési megállapodások megkötése járási szinten releváns civil, egyházi és gazdasági szereplőkkel, ez az egyik kötelező feladatuk. A másik a társadalmi felzárkóztatást szolgáló koordináció kialakítása, ami egy szakmai megvalósító csoport felállítását jelenti, valamint egy járási szintű felzárkóztatási kerekasztal létrehozását, melyben civil szervezetek, a helyi nemzetiségi önkormányzatok delegáltjai és az érintett társadalmi képviselők is helyet kell, hogy kapjanak. El kell készíteniük egy Esélyteremtő-programterv -et, amely terv állami koordinációra és támogatásra is számíthat a későbbiekben. Mindezek mellett választható feladatok is vannak és úgy gondolták, hogy az esélyegyenlőségi programok végrehajtását segítő szakértő bevonását vállalják. Az elmúlt pár napban Felsőtárkány, Feldebrő, Egerszalók és Egerszólát már írásban jelezte csatalakozási szándékát a projekthez. Fontosnak tartotta ezt megemlíteni, mert kötelező minimum, hogy két csatlakozó önkormányzattal rendelkezzenek. 100 %-os támogatási intenzitású pályázatról van szó, költségvetési többletkiadással az önkormányzat részéről nem jár. Kéri a testület támogatását. Martonné Adler Ildikó Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez. Szavazást kér a határozati javaslatról: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia

11 régiókban című pályázat benyújtását az ÁROP-1.A kódszámú kiírás alapján, maximum bruttó Ft összegű, 100%-os mértékű, vissza nem térítendő támogatás igénylésével. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására. Felelős: polgármester Határidő: október 31. Szavazás: 17 igen szavazattal elfogadásra került. 545/2014. (X.30.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című pályázat benyújtását az ÁROP-1.A kódszámú kiírás alapján, maximum bruttó Ft összegű, 100%-os mértékű, vissza nem térítendő támogatás igénylésével. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására. Felelős: polgármester Határidő: október / Előterjesztés Wass Albert szobrának elhelyezéséről ( egyszerű szavazattöbbség ) / Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. / Előadó: Meghívott: polgármester Cseh István és Oláh István fertálymesterek Cséfalvay Gyula építész

12 Az egri Hatvani hóstya V. negyedének fertálymesterei tettek egy kezdeményezést és a kezdeményezést olyannyira komolyan vették, hogy a szobrot megrendelték, elkészítették. Mindezek alapján a jogszabályoknak megfelelően a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft., mint szakvéleményezésre jogosult szervezet részére megküldték a dokumentációt. A dokumentáció alapján alkalmasnak ítélték, a szakvéleményüket eljuttatták. Megtekintették a helyszínt és a művészeti alkotást is és az észrevételek megfontolása mellett, elhelyezését javasolják. A hatályos előírások szerint a közgyűlés kompetens abban, hogy az elhelyezésről döntést hozzon. Kéri az előterjesztés támogatását. Martonné Adler Ildikó Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez. Mirkóczki Zita Úgy érzi, hogy a szobor már eldöntött tény, felállításra kerül. Miért kell a közgyűlésnek döntést hoznia? Miből fog ez megvalósulni, ki fogja finanszírozni? Császár Zoltán Valóban átgondolt dolog volt az, hogy a szobornak adnak olyan funkciót, hogy verset mondjon? Amennyiben azt szerették volna, hogy minél többen használják a szobor versmondó képességét, akkor nagyobb látogatottságú helyre kellene helyezni a városban. Vannak eljárási szabályok és a közgyűlés dönthet úgy, hogy a szobor nem helyezhető el. Ez a közgyűlésnek kizárólagos és nem delegálható hatásköre. Magát a szobrot magánadományokból finanszírozták, a szobor magánadományból megvalósult. Tudomása szerint a parkosítás megtörtént, számottevő anyagi kötelezettséget ez a városra nem ró. A szobor elhelyezését illetően úgy gondolja, hogy illő tiszteletben tartani a kezdeményezők és az adományozók szándékát. Ennek a városrésznek a fertálymesterei azon a területen számtalan közösségi rendezvényt tartanak. Ez egy méltó parkgondozás mellett a városrésznek egyfajta ékessége lehet. Gál Judit Személy szerint is bábáskodott ennek a szobornak a megvalósításában, abban, hogy segítséget kapjanak azok, akik saját energiájukat, tudásukat és pénzüket áldozták arra, hogy azt a teret egy kicsit szebbé, még rendezettebbé tegyék. Orczy-Sturmann Péter, aki mind anyagilag, mind tudásával segíttette a szobor állítását. Egy olyan komoly

13 tudással és elkötelezettséggel rendelkeznek, amelyet mindenféleképpen érdemes támogatni. Hangsúlyozza, hogy nem azt kérik, hogy a város csinálja meg, csak a szobor elhelyezéséhez kérik az támogatást. Törekedjenek arra, hogy az ilyen jellegű kezdeményezések még szélesebb körűek legyenek, még több ember a tudását, az energiáját használja arra, hogy a város még szebb. még tökéletesebb legyen. Kovács-Csatlós Tamás Ez egy alulról jövő kezdeményezés, a szobor elkészítését, környezetének kialakítását és annak költségeit a fertálymesterek, illetve magánszemélyek vállalták. Az ilyen jellegű kezdeményezéseket személy szerint is támogatja. Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság ülésén is kihangsúlyozták, hogy ezek mellé oda kell állni, támogatni kell őket. Bognár Ignác Támogathatónak és örömmel fogadja ezt és az ilyen jellegű kezdeményezéseket. Rostás Bea szobra 12 millió forintba került, jelentős összeget tettek hozzá és még a terület rendezése is 3-4 millió forinttal terhelte a várost. A jövő évi költségvetéshez javasolja, hogy 1 millió forint körüli összeget címkézetten különítsenek el ennek a térnek a további rendbetételére, mert megérdemelné az a csoport azt - ha már saját erőből megvalósították -, hogy a város is tesz hozzá. A térnek már korábban is szerették volna a Wass Albert elnevezést adni. Egernek az a tendenciája, hogy létrehoznak egy szobrot és elnevezzük róla a teret. Meglátása szerint egyenes úton vannak ahhoz, hogy a szobor elkészülte után a teret Wass Albert térnek nevezzék el. Javasolja, hogy az Utcanév Bizottság már most kezdjen el rajta gondolkodni. Komlósi Csaba Már az országos sajtót is bejárta ennek a beszélő Wass Albertnek a híre. Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy ez fantasztikus érzés, ugye van már parkolóházunk, bicikli utunk a patakmederben, majdnem kész országzászlónk is van, lovasszobor mentes Dobó terünk is van, kicsit töredezik a kövezete, de azért az is elkészült és most fölkerül az i -re a pont, lesz egy remek beszélő Wass Albert szobrunk is. Igazán nagyszerű érzés. A város végre kész lesz, most már minden problémánk megoldódik. Egy új kor jön itt a városban. A lakókat nem gyötri tovább a létbizonytalanság, a szegénység, a bűnözés is megszűnik valószínűleg a városban. A fiatalok nem mennek el, nem öregszik el a város, tehát minden happy ebben a városban. Wass Albert szobor kellett hozzá és eljön ennek is az ideje. Már csak ez hiányzott nekünk ebben a városban, nagyon örülünk ennek a szobornak. Néhány jobbító javaslata volna így, a szép újvilág építése kapcsán, amibe belekezdtek itt az urak és a hölgyek. Még egy éneklő Nyírő József szobor talán még elférne valahol, vagy egy táncoló Tormay Szeszil az meg még nagyobb trükk lenne, arra még több turista jönne a városba. Gratulálok az ötletekhez és a kivitelezéshez is.

14 Mirkóczki Zita Pár gondolatot azért Wass Albertről, hogy így fölállítjuk ezt a szobrot ebben a történelmi múlttal, hagyományokkal rendelkező városban. Wass Albert szobrának fölállítása egy divat ma Magyarországon. Nemcsak Magyarországon, hanem a Kárpátmedencében is. Budapesten hat Wass Albert szobrot lehet látni, Eger ebből természetesen nem maradhat ki. Abból a szégyenletes sorozatból, hogy ilyen színvonaltalan költőnek állítunk emléket. Olyan középszerű dilettáns írónak, akit a leg elvakultabb politikai ideológia emelt naggyá, aki egy zavaros eszme által túlértékelt, akinek a legjobbnak mondott regénye túlírt, zavaros szerkezetű és zavaros értékrendű mű. Akinek versei primitív jelképrendszerével a kő marad, a víz szalad, persze könnyen vállnak népszerűvé, mint Robin Cook, vagy pedig a lakodalmas rock, de azért a csipkés kombinétnak nem állítunk szobrot szerintem. Az is figyelmeztető lehet az Önök számára, hogy az Önök FIDESZ társa Szőcs Géza azt írta és azt mondta Wass Albertről, idézem: Foglyai lettünk egy erősen barátságtalan, negatívan elfogult, gyűlölködő retorikának és ennek túlkapásaként a túlértékelő, elfogult rajongás, az érzelmi politizálás emelte naggyá ezt a középszerű dilettánst. Megkérdezném azt, hogy nemzetünk nagyjai, mint Rákóczi és Deák mellett akiknek mostanában szobrot emeltünk helyesen nemzetünknek ez a kicsije hogyan kapcsolódik városunkhoz? Ha már írók közül szeretnénk választani, miért nem állítunk Dayka Gábornak, Vitkocics Mihálynak, Apor Elemérnek, Kálnoky Lászlónak szobrot ebben a városban? Úgy gondolja, hogy ezt a szobrot nem lehet a városban fölállítani. Kéri képviselőtársait ezt az előterjesztést utasítsák el. Földvári Győző Wass Albertnek a személyének, munkásságának megítélése vitatott és megosztó. Nemcsak az egri polgárok körében, hanem az ország lakosságának a kortársművészek szempontjából is vitatott. A városhoz Wass Albertnek semmiféle kötődése nincs. Eger város közgyűlésének nem a megosztás erősítését, hanem a konszenzusteremtés erősítését kellene, hogy támogassa mindenféle területen. Van Egernek elegendő köztiszteletnek örvendő, a városhoz személyesen is kötődő méltó személyisége, akinek köztéri alkotást lehetne állítani. Megemlíti Márai Sándor, Mészáros György nevét. Kéri a testületet, hogy fontolja meg a szobor fölállítását és döntésében a bölcsségre hagyatkozzon. Orosz Lászlóné Felhívja a figyelmet arra, hogy amikor Londonban Bartók Béla beszélő szobrát felállították, biztos abban, hogy nem kísérte ekkora felháborodás. Személy szerint jó kezdeményezésnek tartja. Tóth István Felhívja a figyelmet arra, hogy a szobor fölállítását nem a város, hanem egy közösség kezdeményezte, az ott lakó fertálymesteri közösség. Több képviselő is javaslatot tett

15 más hírességnek is szobrot állítani. Nosza, rajta, kezdeményezzék Önök is. Valószínűsíti, hogy a közgyűlés azokat a kezdeményezéseket is fogja támogatni. Úgy gondolja, hogy nem az egri közgyűlés feladata irodalmi vitát nyitni arról, hogy Wass Albert milyen író, alkotó volt. A városban nem Wass Albert lesz az első, akinek úgy állítanak szobrot, hogy nincs egri kötődése. Császár Zoltán A megfogalmazott kérdése arra vonatkozott, hogy maga a tervezés átgondolt volt-e akkor, amikor nemcsak egy szobrot, hanem egy beszélő funkcióval ellátott szobrot kívánnak felállítani, ami sok visszaélésre ad lehetőséget. Erre vonatkozott a kérdése, melyre nem kapott választ. A Csákó városrészben elkezdték egy harangláb építését, de még nem készült el. A trianoni emlékmű esetében is volt átadás, ünnepség, de még mindig folynak a munkálatok, nem készült el. Kéri, ha bármilyen szobor állításához hozzáfognak a városban, akkor az legyen kész határidőre és az átadásra a teljes elkészülést követően kerüljön sor. Az elmúlt időszakban Eger jelentős közterületi alkotásokkal gazdagodott és számos emlékhely, emlékmű valósult meg, amely mögött társadalmi együttműködés és összefogás volt. Példaként említi a Gárdonyi-sír megújulását a várban, amelyet ugyancsak civil szervezetek támogatták és valósították meg. Ugyancsak számos magánszemély és szervezet adakozásából valósult meg a Deák Ferenc szobor. Nem kismértékben gazdagodott a város a Gárdonyi szoborral, amelyet a Kulturális Alap finanszírozott jelentős összeggel, a város feladata volt a kiegészítő beruházások megvalósítása, a környezetrendezés. Jelentős összegű volt a Rostás Bea szoborhoz való önkormányzati hozzájárulás és a környezet rendezése, azonban az általuk vártnál kevesebb NKA támogatás érkezett, de úgy gondolta a testület, hogy a munkát el kell végezni, be kell fejezni, hiszen a Felsővárosnak szüksége van olyan közösségi térre, amelyik egyfajta találkozási pont. Személyes véleménye, hogy valami jót cselekedett a testület akkor, amikor a közösségi teret megálmodta és bízik abban, hogy lesz majd lehetőségük azt tartalmában, funkciójában tovább erősítse. Erősen foglakoztatja az a gondolat, hogy Illés Györgynek, aki a város díszpolgára, aki november 02-án lenne 100 éves, lehetőség szerint egy képzőművészeti alkotás őrizze meg emlékét. Azért említette ezt a példát, mert úgy gondolja, hogy a kulturális értékek iránt ez az önkormányzat elkötelezett volt és reméli, hogy a jövőben is az lesz. Kiegészítésként elmondja, hogy a határidőt november 01-ben határozzák meg, mert úgy gondolja, a lehetőséget meg kell adni az adományozóknak a mielőbbi megvalósításhoz. Császár Zoltán képviselő úr felvetésére elmondja, hogy folynak az előkészítő munkálatok a harangláb elkészítését illetően. Kéri a testület támogató szavazatát.

16 Martonné Adler Ildikó Szavazást kér a határozati javaslatról: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Wass Albert mellszobor elhelyezésével, és környezetének tervdokumentáció szerinti kialakításával, a 7993 helyrajzi számú ingatlanon, természetben a Farkasvölgy utca Árpád út felőli végén kiszélesedő közterületén. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: november 01. Szavazás: 14 igen és 2 nem szavazattal elfogadásra került. 546/2014. (X.30.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Wass Albert mellszobor elhelyezésével, és környezetének tervdokumentáció szerinti kialakításával, a 7993 helyrajzi számú ingatlanon, természetben a Farkasvölgy utca Árpád út felőli végén kiszélesedő közterületén. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: november / Előterjesztés műjégpálya-belépőjegy hozzájárulásról a mindennapos testnevelés támogatására ( egyszerű szavazattöbbség ) / Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. / Előadó: polgármester

17 Az a szándékuk, hogy 15 fő fölötti pedagógus kísérettel érkező óvodások, általános és középiskolás csoportok 8 és 14 óra között alkalmanként 250,- forintért vehessék igénybe a pályát. A pálya a tavalyi 600 m 2 -hez képest, az idén 1200 m 2 -es jégfelületet biztosít. Az Eger Városkártya kezdeményezéshez ugyancsak csatlakozott az üzemeltető - gyermek, diák és felnőtt kategóriában egyaránt - 10 % kedvezményt biztosít a kártyabirtokosoknak. Kéri a határozati javaslat támogatását. Martonné Adler Ildikó Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez. Komlósi Csaba Tudomása szerint tanítási napon, tanítási időben szervezett kötelező tanulmányi kirándulás, múzeumlátogatás, uszoda, korcsolyapálya belépő vagy bérlet, a testnevelési órán különböző külsős szakemberek által végzett foglalkozás ingyenes, ezekért nem lehet semmilyen díjat, költségtérítést szedni. Az iskola pedagógiai programjába be lehet illeszteni ezeket, mint tanítási időben zajló alternatív oktatási formákat, de finanszírozni azt a fenntartónak kell, hiszen a pedagógiai program jóváhagyásával és megvalósításával anyagi garanciát is vállal azokra, azért azokra az alkalmakra az iskola nem szedhet külön pénzt diákoktól. Kérdezi, hogy a valóban így van-e? Amennyiben így van, akkor miért nem a KLIK fedezi ennek az egésznek a költségeit? Tóth István Van-e arra vonatkozó információ, hogy a felsorolt referencia helyszíneken az önkormányzat támogatja-e az iskolai testnevelést, illetve a jégpálya használatot? Milyen technikai és számviteli mód áll rendelkezésre, hogy a támogatás mértékét és pénzbeli értéket nyomon tudják követni? dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Tóth képviselő úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy a ténylegesen 250,- forintos jegyek különbözetét fizetik ki az üzemeltetőnek. Az úszásoktatás a tanterv szerint kötelező feladat. Az volt az álláspont, hogy nagyobb mértékben próbáljanak hozzájárulni, hiszen a testnevelés tantervek szerint meghatározott életkorban kötelező úszni megtanulni. A korcsolyázást egy lehetőségnek tartják. Az elmúlt év tapasztalata az volt, hogy a szülők is és az iskolák is örömmel éltek azzal a lehetőséggel, hogy a kedveszményes belépővel, összevont testnevelés órán két órán keresztül a gyerekek korcsolyázhatnak. Jónéven vennék, ha a KLIK támogatni tudná a jégpályás testnevelés órákat, de úgy gondolja, hogy a városnak is van olyan kötelezettsége a gyermekekkel szemben, hogy

18 akkor is megteremti a lehetőséget, ha az oktatási intézmény a testnevelés órákat ilyen formában nem tudja támogatni. Martonné Adler Ildikó Örvendetes az, hogy a város a működtetési kötelezettségein túl részt kíván vállalni az iskoláknak az életében. Ez is egy ilyen dolog, hiszen iskolavárosról van szó és az iskolaváros jelleget fönt szeretnék tartani. A pedagógiai programmal kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy a pedagógiai programokat a tantestületek fogadják el, a KLIK csak jóváhagyja azt. Amit a pedagógiai programba beraktak a tantestületek, azt a KLIK finanszírozza. Amennyiben a KLIK nem tudja finanszírozni, akkor a pedagógiai programban megjegyzésként oda kell írni, hogy saját forrásból finanszírozzák. Saját forrás, az iskolai alapítvány, vagy pedig a diákönkormányzatok finanszírozása. Komlósi Csaba Az előterjesztés címében is a mindennapos testneveléséről van. A mindennapos testnevelés részre a pedagógiai programoknak, ilyen módon ezek kötelező testnevelési órák, amelyekért pénz nem lehet szedni. Aki nem tud fizetni, az nem kötelezhető a 250,- Ft megfizetésére sem. Császár Zoltán A legmesszebbmenőkig tudja támogatni a kezdeményezést, mert teljesen elgyengült, szinte már beteg generáció van előttük. Sajnos a mai fiatalok nem mozognak eleget, amin változtatni kell és a változtatás érdekében mindent meg kell tennie a testületnek is. Mindent meg kell tenniük a fiatalok egészsége érdekében. Pénzt ne kérjenek semmiért, ami a fiatal generációnak az egészségét szolgálja, anyagilag is fedezzék. Mirkóczki Zita Mivel a mindennapos testnevelésről van szó, így javaslattal él, miszerint ne csak a belvárosi iskoláknak kedvezzenek, hanem a város szélén lévő iskolák tanulóinak is. Azokat az iskolákat is segítsék abban, hogy a 45 perc alatt el tudjanak jutni a korcsolyapályára. Remek dolognak tartja a jégpálya megépülését és örömmel hallotta, hogy a jégfelület megduplázódik. Nagyon fontosnak tartja, hogy az működjön, létezzen és vagy pályázati lehetőséget biztosítsanak az iskoláknak az odautazás költségének segítésére, vagy a vállalkozóval kössenek olyan megállapodást, hogy a kifizetett 400,- forintnak egy részét esetleg fordítsa a buszoztatásra, utaztatásra. Földvári Győző Maximálisan egyetért azzal, hogy ha az ifjúság sportolását, testnevelését, erőlétének javítását az önkormányzat is támogatja és szorgalmazza.

19 Mindezzel kapcsolatosan az a javaslata, hogy a szociálisan rászoruló gyermekeknek még ezt a támogatott összeget se kelljen megfizetni, azt az üzemeltetővel folytatott tárgyalásoknál vállalja át az üzemeltető. További javaslata, hogy a szociálisan rászoruló gyermekeknek a korcsolyát is díjmentesen biztosítsa az üzemeltető. Rázsi Botond Én nem kívánnék az üzemeltető zsebében turkálni. Amennyiben szeretnék támogatni az egri gyermekek korcsolyáztatását, akkor arról a közgyűlés döntsön. Komlósi képviselő úrnak a mindennapos testneveléssel kapcsolatos gondolataira válaszolva elmondja, hogy a korcsolya nem kötelező. Bár ha a mindennapos testnevelés keretei között valósítja meg azt az iskola, akkor valóban úgy tűnik, mintha kötelező lenne, de az iskolának nem kötelező felvállalnia, hogy elvigye a gyermekeket korcsolyázni. Amennyiben fölvállalja, akkor megkérdezheti a szülőket, hogy vállalják-e a plusz költséget, ha vállalja a szülő a 250,- Ft költséget, akkor el tudják vinni a gyermeket korcsolyázni. Biztos abban, hogy az iskola megoldja azt, hogy az iskolában maradó gyermekeknek biztosít mindennapos testnevelés keretein belül foglalkozást. Az iskolák intézményvezetőivel fognak egyeztetni a részleteket illetően, hogy adott esetben, ha valaki a 250,- forintot nem tudja vállalni, akkor milyen megoldás kínálkozik. Az önkormányzat megvizsgálta a költségvetési lehetőségeit és összességében a plusz 4 millió forintos kötelezettségvállalás reálisan teljesíthető és abban az esetben, ha a 400,- forintos támogatás érvényes, akkor az 10 ezer belépést jelent. Amennyiben bizonyos diákok nem 66 %-os, hanem 100 %-os támogatást kapnak, akkor értelemszerűen a belépések száma csökkenhet. Mindezt a megvalósítás során, az érintett intézményvezetőkkel tudják majd egyeztetni. Úgy gondolja, hogy nemcsak a jégpálya területe kétszeres, hanem ezzel kalkulálva lényegesen több belépést finanszíroznak, mint az elmúlt évben. Császár Zoltán ügyrendi kérdésben Kérdezi, hogy Földvári Győző képviselő úr módosító indítványként mondta el, az ingyenes használatra vonatkozó javaslatát? Martonné Adler Ildikó Földvári Győző képviselő úr beadta a módosító indítványát. Kérdezi az előterjesztőt, hogy befogadja-e a módosító indítványt? A módosító indítvány úgy szól: ingyenes használata a jégpályának. Nem tudja befogadni.

20 Martonné Adler Ildikó Szavazást kér Földvári Győző képviselő úr módosító indítványáról. Szavazás: 3 igen,13 nem és 1 tartózkodás mellett a módosító indítvány nem került elfogadásra. Szavazást kér a határozati javaslatról: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Érsekkertben megvalósuló műjégpályán megtartott testnevelési órák támogatása érdekében a tanulók belépőjegyéhez hozzájárulást nyújt. A évi hozzájárulást az önkormányzat évi költségvetése Önkormányzati feladatellátás tartaléka (V/18 címszám) terhére EFt átcsoportosításával a II/19 Köznevelési feladatok (önként vállalt) új alcímére dologi kiadásként biztosítja, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a év januárfebruár havi hozzájárulás fedezetéül a évi költségvetésében EFt-ot biztosít. Felelős: polgármester megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet és dr. Palotai Zsuzsanna irodavezetők Határidő: március 31. Szavazás: 17 igen szavazattal elfogadásra került. 547/2014. (X.30.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Érsekkertben megvalósuló műjégpályán megtartott testnevelési órák támogatása érdekében a tanulók belépőjegyéhez hozzájárulást nyújt. A évi hozzájárulást az önkormányzat évi költségvetése Önkormányzati feladatellátás tartaléka (V/18 címszám) terhére EFt átcsoportosításával a II/19 Köznevelési feladatok (önként vállalt) új alcímére dologi kiadásként biztosítja, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a év januárfebruár havi hozzájárulás fedezetéül a évi költségvetésében EFt-ot biztosít. Felelős: polgármester megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet és dr. Palotai Zsuzsanna irodavezetők Határidő: március 31.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-13/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 04. 17. Jelen vannak:

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 5110-7/2012. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2012. május 16-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-47/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 11-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-25/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. szeptember 27. napján 10.00 órai kezdettel a i Hivatal Konferencia termében (Miskolc,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Iktatószám: 10762-1/2014 a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Felvéve: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 3300 Eger, Kossuth L. u. 28. Tárgyaló Ideje: 2014. 05.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-7/2008. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Dr. Szabó Béla (15,18) Az ülésről távol van: Szalma Botond

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Dr. Szabó Béla (15,18) Az ülésről távol van: Szalma Botond JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 25-én (péntek) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest,IV. ker. István út 14. II.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. január 22-én megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 1446 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b./ rendeletei: 27-29/2012. c./ határozatai: 153-173/2012. Napirend előtt: - a Nyíregyháza

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-8/2015. Jegyzőkönyv

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-8/2015. Jegyzőkönyv Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-8/2015. Jegyzőkönyv Készült: nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. Díszterem A képviselő-testületi

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben