JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének október 30-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. október 30-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének október 30-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bátori István János, Bognár Ignác, Császár Zoltán, Földvári Győző, Gál Judit, Gál Tibor Ádám,, Komlósi Csaba, Kovács-Csatlós Tamás, Lombeczki Gábor Martonné Adler Ildikó, Mirkóczki Zita, Orosz Lászlóné, Rázsi Botond, Dr. Stefán Zoltán, Szucsik György, Tóth István. Tanácskozási joggal: Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Jegyzőkönyvvezető: Kiss Andrea Tisztelettel köszönti a közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyeket és urakat, meghívott szakembereket és minden kedves vendéget. Tisztelettel köszönti dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselőt, valamint a Városi Rendőrkapitányság részéről megjelent Bognár József r. alezredes rendőrkapitányt. Kéri Képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni. Megállapítja, hogy a 18 fős Közgyűlés tagjai közül jelen van 17 fő, így a Közgyűlés határozatképes, azt megnyitja. Az Alapokmány 11 (2) bekezdés a) pontja alapján, mint a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívott képviselőnek, dr. Nyitrai Zsolt Úrnak adja meg a szót. dr. Nyitrai Zsolt Gratulál a nemrégiben megválasztott új testületnek, annak minden tagjának, majd hozzátette, a kampány lezárult, most a békés építőmunka veszi kezdetét. Eger országgyűlési képviselőjévé választását követően is szót kért a közgyűlésen, hiszen az együttműködés, a közös munka elengedhetetlen követelmény. Az önkormányzati választások előtt áttekintette az összes egri jelölő szervezet programját, s mindegyikben talált hasznos, az emberek életét segíteni szándékozó javaslatokat, amiket érdemes megvalósítani.

2 Az országgyűlési képviselő egyik fő feladata, hogy képviselje a helyben élő embereket a magyar Országgyűlésben és működjön együtt a helyi népképviseleti szervvel, jelen esetben Eger város közgyűlésével. Öt fontos területen szükséges az együttműködés. Ezek: a történelmi értékek megőrzése, bemutatása a helyiek és az idelátogatók számára, valamint a kulturális élet felpezsdítése a turizmus fejlesztése céljából. A kiemelt célok között szerepel a környezetvédelem és a hatékony energiagazdálkodás, az infrastruktúra fejlesztése, a munkahelyek teremtése, valamint a közbiztonság további javítása. Mindehhez szükség van pénzre, fejlesztési forrásokra. Egy hét esztendőt felölelő uniós fejlesztési ciklus elején vannak, ezért a kampány során is azt hangoztatta, hogy az előttük álló 5 esztendő meghatározza Eger következő 25 évét. Mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több uniós fejlesztési forrás érkezzen Egerbe és ehhez kéri a képviselő-testület támogatását is. Lesznek majd viták, csatározások, hiszen ez egy demokráciában hozzátartozik a közélethez, de ha a főbb célokban meg tudnak egyezni, a következő időszak egyértelmű fejlődést hoz Eger és a térség számára. Sikeres munkát kívánt a testületnek. Köszöni a biztató szavakat és a testület nevében ígéri, hogy Nyitrai úr képviselői munkáját, melyet Eger és térsége érdekében végez, támogatni fogják. Kéri képviselőtársait, amennyiben a rendőrség képviselőjéhez kérdésük, észrevételük van, azt a napirendek tárgyalása előtt tegyék fel. Gál Judit Körzetében, a Rákóczi úton, a Cifrakapu utcán, Bükk-sétányon nagymértékben megszaporodtak a lopások. Az ott élők nagyon nehezen nyitnak ajtót, mert tartanak az ilyen jellegű atrocitásoktól. Kérdezi, hogy valamiféle erősített rendőri jelenlétre van-e lehetőség, vagy valamiféle rendőrségi terv van-e arra vonatkozó, hogy az ilyen jellegű lopásokat hogyan lehet megelőzni? Az ott élők azt mondják, hogy öltönyös, jól öltözött emberek azok, akik a lakásokba behatolnak. Orosz Lászlóné A Hajdúhegyen és a Felső-Károlyvárosban már megszokták az ott élők, hogy rendszeres a rendőri jelenlét. Az ünnepekre való tekintettel kérik és személyesen is kérdezi, hogy a jövőben is várhatják-e a fokozott rendőri jelenlétet. Ezúton is kéri Nyitrai urat és Polgármester urat, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a közbiztonság ezeken a területeken erősödjön és még több látható rendőr legyen Eger városában. Bognár József r. alezredes Köszönti az új képviselő-testületet és az 5 éves munkájukhoz sok sikert kíván. A kapitányság munkatársai is tapasztalták, hogy a Csebokszári lakótelep egyes részein, az elmúlt időszakhoz képest, ha minimálisan is, de több vagyon elleni

3 cselekményt jelentettek be. Ennek okán megerősítették a rendőri jelenlétet, a feladatnak megfelelően, hol egyenruhás, hol pedig civil ruhás rendőrök teljesítenek szolgálatot azon a területen. Az általuk ismertté vált bűncselekményekben a nyomozás folyamatos. A nyomozás érdekében csak annyit tud mondani, hogy az elég bonyolult és hosszadalmas tekintettel arra, hogy több megyét érintő elkövetői körnek a felderítése van folyamatban. Részben már értek el eredményeket, bízik abban, hogy hamarosan tájékoztathatja a testületet a további eredményekről is. A jövőben is meg kívánják erősíteni nemcsak a Felsővárosban, hanem a város egész terültén a rendőri jelenlétet. Örül annak, hogy a készenléti rendőrségtől is kaptak megerősítő szolgálatot és a város több pontján rendőri ellenőrzéseket hajtanak végre. Nem az a cél, hogy az állampolgárokat büntessék, hanem hogy a közbiztonságot, a közrendet erősítsék. Orosz Lászlóné tanácsnok asszonynak köszöni a pozitív észrevételét. A közelmúltban megtartott lakossági fórumon elhangzottaknak megfelelően a fokozatosságot továbbra is fenntartják. A közelgő ünnepekre való tekintettel a mai naptól, a mindenszentek befejezésig megerősített szolgálat lesz a város területén, minden egyes temetőnek a környékén. Főfeladat a közlekedési rend, illetve a temetőkbe látogatók zavartalan közlekedésének biztosítása. Kollégái a város területén is jelen lesznek, annak érdekében, hogy az otthonukból eltávozók sérelmére bűncselekményt ne kövessenek el. Mind Eger város, mind a kapitányság illetékességi területén az elkövetkező 4-5 napban fokozott rendőri jelenlét lesz. Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták. Tájékoztatja képviselőtársait, hogy Alapokmányuk 23. (1) bekezdése szerint: A napirendi pontok elfogadása előtt a Közgyűlés tagja kezdeményezheti, hogy az Eger város életét jelentősen befolyásoló napirendnél a hozzászólási lehetőséget a Közgyűlés időkorlát nélkül biztosítsa. A kezdeményező a javaslatát indokolni köteles. Kérdezi, van-e ilyen javaslat bármelyik napirendi ponttal kapcsolatban? Alapokmányuk 23. (3) bekezdése szerint: A napirendi ponthoz meghívott legfeljebb 10 percben tehet szóbeli kiegészítést. Ha a kiegészítés várhatóan hosszabb időtartamú, az előterjesztő a napirendi pontok elfogadása előtt kezdeményezheti, hogy a meghívott hozzászólási lehetőségét a Közgyűlés időkorlát nélkül biztosítsa. Kérdezi, van-e ilyen javaslat bármelyik napirendi ponttal kapcsolatban? Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi pontok anyagát írásban megkapták. Bejelenti, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi 189. törvény 46. (2) bekezdés a), és b), pontjai alapján az 7-es számú napirendet zárt ülésen tárgyalják. Kérdezi, van-e valakinek más napirendi javaslata? Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot. Szavazás: 17 igen szavazattal elfogadásra került.

4 Bejelenti, hogy a FIDESZ-KDNP frakciót alakított, melyről Alapokmányuk 34. (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést! A frakció 12 fővel alakult, vezetője Martonné Adler Ildikó alpolgármester asszony. Átadja a szót Alpolgármester asszonynak. Martonné Adler Ildikó Előterjesztések: 1./ Előterjesztés az Agria Humán Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti tervének módosításáról ( egyszerű szavazattöbbség ) / Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. / Előadó: polgármester Meghívott: Fazekas László Albert ügyvezető Agria Humán Kft. Az Agria Humán Kft. országos viszonylatban is az egyik legnagyobb foglalkoztató a megváltozott munkaképességű dolgozók tekintetében. A tevékenységhez az állam évente 1 millió 120 ezer forintot biztosít és ennek megfelelően ez mintegy 572 millió forint állami finanszírozást jelent. A cég értékelte az eddigi gazdasági folyamatokat és vannak olyan negatív jelenségek, amelynek okán az üzleti tervet módosítani kell. A gazdálkodást nehezítő körülmények például, hogy lassúbb a szükségesnél a rehabilitációs szakigazgatási szerv felülvizsgálati tevékenysége, nőtt a betegszabadság, táppénzes állomány aránya is. Emellett megjelentek konkurens szervezetek a városban. Kérdés, hogy ezek milyen időszakban tevékenykednek, de bíznak abban, hogy a helyzet pozitív irányba változik. Tényként kell tudomásul venniük, hogy a vidéki dolgozók foglalkoztatásának is bizonyos többletköltségei jelentek meg. Mindezek alapján indokolt az üzleti terv módosítása, de igazgató úrral történt egyeztetés nyomán bíznak abban, hogy ennél kedvezőbben alakulnak a következő két hónap gazdálkodási folyamatai. További fontos kérdés, hogy részint a rehabilitációs foglalkoztatás fenntartása, részint a kialakult szelektív hulladékgyűjtés színvonalának megtartása érdekében további forrásokat kell biztosítaniuk. A költségvetés készítésekor erre a célra, 18 millió forintot különítettek el, azonban szeptember végére a lakosság tudatosabb szelektív

5 hulladékgyűjtésének következtében ez a keretösszeg kimerült. Ezért javasolja az előirányzatot 6 millió forinttal emelni. Annak érekében, hogy teljesen biztonságos legyen a társaság likviditási helyzete, kéri az idei tulajdonosi kölcsönt az év végéig, illetve a jövő év elejével egy újabb tulajdonosi kölcsön biztosításának lehetőségét. Amennyiben a törekvéseik eredménnyel járnak és a cég pénzügyi helyzete javul, akkor nem biztos, hogy ennek az összegnek egészében az év folyamán biztosítottnak kell lennie. Jelen felhatalmazás kellő biztonságot adna arra, hogy a társaság kötelezettségeinek határidőben eleget tud majd tenni. Kéri a határozati javaslatok támogatását. Martonné Adler Ildikó Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez. Császár Zoltán Igazgató úrtól kérdezi, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozók létszámfeltöltésébe milyen nehézségek ütköznek, melyre a beszámoló céloz? Jegyző asszonytól kérdezi, hogy az anyagban szerepel, hogy a Felügyelő Bizottság támogatta az üzleti terv módosítását. A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvét még nem látta, a kivonaton Szucsik György mint a Felügyelő Bizottság elnöke neve szerepel, de se aláírás, se s.k. nem szerepel. Mennyiben hiteles így a Felügyelő Bizottság véleménye? Martonné Adler Ildikó Felkéri Igazgató urat, hogy a kérdések sorrendjében adja meg a választ. Fazekas László Albert ügyvezető A létszám problémával kapcsolatosan elmondja, hogy folynak komplex felülvizsgálatok, amelyek hozzájuk irányítják a megváltozott munkaképességű embereket. Ezeknek a felülvizsgálatoknak az ideje nagyon elhúzódik. Annak ellenére, hogy a térségben 20 ezer megváltozott munkaképességű ember van, nagyon nehezen tudnak nekik megfelelő létszámot biztosítani ahhoz, hogy a teljes támogatást le tudják hívni. A probléma megoldódni látszik, 511 főnek vállalták a foglalkoztatását és most 509,6 fő a statisztikai létszám. Mindez azt jelenti, hogy az év végégig fel tudják tölteni a statisztikai létszámot 511 főre. Jelenleg 560 fő megváltozott munkaképességű dolgozik, így a Polgármester úr által említett 572 millió forintos összeget teljes egészében le tudják hívni. A napokban adnak be új pályázatot, 30 fővel szeretnék növelni a létszámot a évre vonatkozóan. Dr. Kovács Luca A cégnél rendelkezésre áll az aláírt, lepecsételt kivonat, melynek másolatát pótlólag meg fogják küldeni.

6 Bognár Ignác Észrevételként elmondja, hogy személyi jellegű ráfordítások emelkedése valóban abból adódik, hogy vidékről kell utaztatni dolgozókat, mert Egerből a létszámot nem tudja feltölteni. A kormány felé jelezni kellene ezeket a problémákat, mert kínkeservesen működik ez a jó szándékú foglalkoztatási mód. Jelentős költségként szerepel az, hogy bérelt telephelyen történik egyes tevékenység. Például a felnémeti gépjavító területét erre a tevékenységre lehetne hasznosítani. Óriási luxus az, hogy a városnak üres ingatlanjai vannak, viszont bérelt területen végeztetnek munkát. A Felügyelő Bizottság a 4 év alatt mindig, mindennel egyetértett. Kéri, amennyiben lesz új bizottság, akkor vérmesebb testületet hozzanak létre. Szucsik György Az Agria Humán Kft. Felügyelő Bizottság elnökeként tevékenykedik másfél éve. Tájékoztatásként elmondja, hogy másfél évvel ezelőtt teljesen más volt a helyzet a cég életében. Azóta nagyon nagy fejlődésen és nagyon sok pozitív változáson ment keresztül. Amikor a Felügyelő Bizottság igennel szavazott, akkor azt azért tette, mert a témák, amelyekről tárgyaltak, megfeleltek mindenféle jogi követelménynek és a cég pozitív fejlődését szolgálta. Az elmúlt másfél év nem telt el eredmények nélkül, egy nagyon dinamikusan fejlődő céggé nőtte ki magát mind létszámát, mind pedig szervezettségét illetően az Agria Humán Kft. Az állam szerepét illetően elmondja, hogy való igaz, hogy az elmúlt időszakban számos változás következett be a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cégeket érintő jogi szabályozásban. Összességében elmondhatja, hogy a változások abban a tekintetben pozitívak voltak, hogy megszűnt az a negatív megkülönböztetés, amely az Agria Humán Kft.-t is érintette. Ismeretes, hogy a korábbi kormány idején voltak kiemelten kezelt cégek és részben az hozta nehéz, eladósodott helyzet a társaságukat, részben az előző felelőtlen vezetés. Évek óta szisztematikus munka folyik a cég helyzetének stabilizálása érdekében. Egyeztetnek majd Igazgató úrral arról, hogy az NRSZH irányába milyen önkormányzati kezdeményezéssel élnek, amelyik reális, amelyik megvalósítható és amelyik ráirányítja a figyelmet adott esetben a komplex felülvizsgálatok kérdésére. A telephelyek tekintetében elmondja, hogy bármilyen telephelynek, amelyik például hulladék átrakással, hulladékgazdálkodással, szennyvízteleppel, stb. kapcsolatos, annak rendkívül hosszadalmas az engedélyezési és akkreditációs eljárása és iszonyatosan költséges. Ezekben a kérdésekben nem lehet ötletelni, fölösleges lenne hatalmas összegű logisztikai és engedélyezési költségeket magukra venni. Az anyag tartalmazza, hogy a rehabilitációs foglalkoztatás megvalósítása indokolja a támogatást. A Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos felvetésre válaszolva elmondja, hogy Szucsik György urat nagyon jó gazdasági szakembernek tartja és meggyőződése, hogy

7 felelősségteljesen látja el feladatát a bizottság és továbbiakban is számít a jelzéseikre, munkájukra. Kéri a négy határozati javaslat támogatását. Martonné Adler Ildikó Kérdezi, hogy szavazhatnak-e az határozati javaslatról egyben úgy, hogy azok a jegyzőkönyvben külön határozati számot kapnak? Igen. Szavazást kér az határozati javaslatról: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti tervének módosítását E Ft negatív adózás előtti eredménnyel. Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Fazekas László Albert ügyvezető igazgató Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hulladék díjfizetési kötelezettség növekedésével összefüggésben elrendeli a évi költségvetés Kiadások: II. fejezet 2/4/1/3/K címszám Köztisztaság/ Hulladék-kezelési díjfizetési kötelezettség előirányzatának E Ft-tal történő növelését az V. fejezet 18/5/K címszám Önkormányzati feladatellátás tartaléka terhére. A Közgyűlés elrendeli a január 29. napján kelt szelektív hulladék-válogatás tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés kötelezettségvállalás mértékére vonatkozó pontjának módosítását és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Felelős: polgármester Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Irodavezető Határidő: december Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére december 12. napján kelt megállapodás alapján

8 nyújtott E Ft tagi kölcsön visszafizetési határidejének december 31. napjáig történő meghosszabbításához. Felelős: polgármester Fazekas László Albert ügyvezető igazgató Határidő: december Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére E Ft tagi kölcsön nyújtását a évi költségvetés terhére, folyósítás időpontja január 5. Felhatalmazza a Polgármestert a tagi kölcsönszerződés aláírására. A tagi kölcsönnyújtás visszafizetési határideje december 31. Felelős: Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Fazekas László Albert ügyvezető igazgató Határidő: december 31. Szavazás: 13 igen és 4 tartózkodás mellett, elfogadásra került. 541/2014. (X.30.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti tervének módosítását E Ft negatív adózás előtti eredménnyel. Felelős: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Fazekas László Albert ügyvezető igazgató Határidő: május 31.

9 542/2014. (X.30.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hulladék díjfizetési kötelezettség növekedésével összefüggésben elrendeli a évi költségvetés Kiadások: II. fejezet 2/4/1/3/K címszám Köztisztaság/ Hulladék-kezelési díjfizetési kötelezettség előirányzatának E Ft-tal történő növelését az V. fejezet 18/5/K címszám Önkormányzati feladatellátás tartaléka terhére. A Közgyűlés elrendeli a január 29. napján kelt szelektív hulladék-válogatás tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés kötelezettségvállalás mértékére vonatkozó pontjának módosítását és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Felelős: polgármester Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Irodavezető Határidő: december /2014. (X.30.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére december 12. napján kelt megállapodás alapján nyújtott E Ft tagi kölcsön visszafizetési határidejének december 31. napjáig történő meghosszabbításához. Felelős: polgármester Fazekas László Albert ügyvezető igazgató Határidő: december /2014. (X.30.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére E Ft tagi kölcsön nyújtását a évi költségvetés terhére, folyósítás időpontja január 5. Felhatalmazza a Polgármestert a tagi kölcsönszerződés aláírására. A tagi kölcsönnyújtás visszafizetési határideje december 31. Felelős: Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Fazekas László Albert ügyvezető igazgató Határidő: december 31.

10 2./ Előterjesztés az Államreform Operatív Program keretében a Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban tárgyú pályázaton történő részvételről ( egyszerű szavazattöbbség ) / Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. / Előadó: polgármester Viszonylag rövid határidővel meghirdetett pályázatról van szó, melynek célja költséghatékony szervezetek kialakítása a társadalmi felzárkózás érdekében. Köztudott az, hogy a as uniós fejlesztési ciklusban, az Európai Szociális Alapból finanszírozott társadalmi felzárkóztatást segítő programoknak a korábbiakhoz képest lényegesen nagyobb szerepe lesz. A program célja az, hogy a kistelepüléseknek is nyújtsanak szakmai támogatást, ugyanakkor a járáson belüli feladatellátást próbálják meg harmonizálni. A célok között első helyen a foglalkoztatási problémák kezelése áll. Meggyőződése szerint e tekintetben van feladatuk és lehetőségük is. Mindezek mellett a lakosság megtartás kihívásai, a humánszolgáltatások esetleges szerkezeti változásai is szóba jöhetnek. A pályázat modell jellegű együttműködési programokat támogat. Együttműködési megállapodások megkötése járási szinten releváns civil, egyházi és gazdasági szereplőkkel, ez az egyik kötelező feladatuk. A másik a társadalmi felzárkóztatást szolgáló koordináció kialakítása, ami egy szakmai megvalósító csoport felállítását jelenti, valamint egy járási szintű felzárkóztatási kerekasztal létrehozását, melyben civil szervezetek, a helyi nemzetiségi önkormányzatok delegáltjai és az érintett társadalmi képviselők is helyet kell, hogy kapjanak. El kell készíteniük egy Esélyteremtő-programterv -et, amely terv állami koordinációra és támogatásra is számíthat a későbbiekben. Mindezek mellett választható feladatok is vannak és úgy gondolták, hogy az esélyegyenlőségi programok végrehajtását segítő szakértő bevonását vállalják. Az elmúlt pár napban Felsőtárkány, Feldebrő, Egerszalók és Egerszólát már írásban jelezte csatalakozási szándékát a projekthez. Fontosnak tartotta ezt megemlíteni, mert kötelező minimum, hogy két csatlakozó önkormányzattal rendelkezzenek. 100 %-os támogatási intenzitású pályázatról van szó, költségvetési többletkiadással az önkormányzat részéről nem jár. Kéri a testület támogatását. Martonné Adler Ildikó Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez. Szavazást kér a határozati javaslatról: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia

11 régiókban című pályázat benyújtását az ÁROP-1.A kódszámú kiírás alapján, maximum bruttó Ft összegű, 100%-os mértékű, vissza nem térítendő támogatás igénylésével. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására. Felelős: polgármester Határidő: október 31. Szavazás: 17 igen szavazattal elfogadásra került. 545/2014. (X.30.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című pályázat benyújtását az ÁROP-1.A kódszámú kiírás alapján, maximum bruttó Ft összegű, 100%-os mértékű, vissza nem térítendő támogatás igénylésével. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására. Felelős: polgármester Határidő: október / Előterjesztés Wass Albert szobrának elhelyezéséről ( egyszerű szavazattöbbség ) / Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. / Előadó: Meghívott: polgármester Cseh István és Oláh István fertálymesterek Cséfalvay Gyula építész

12 Az egri Hatvani hóstya V. negyedének fertálymesterei tettek egy kezdeményezést és a kezdeményezést olyannyira komolyan vették, hogy a szobrot megrendelték, elkészítették. Mindezek alapján a jogszabályoknak megfelelően a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft., mint szakvéleményezésre jogosult szervezet részére megküldték a dokumentációt. A dokumentáció alapján alkalmasnak ítélték, a szakvéleményüket eljuttatták. Megtekintették a helyszínt és a művészeti alkotást is és az észrevételek megfontolása mellett, elhelyezését javasolják. A hatályos előírások szerint a közgyűlés kompetens abban, hogy az elhelyezésről döntést hozzon. Kéri az előterjesztés támogatását. Martonné Adler Ildikó Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez. Mirkóczki Zita Úgy érzi, hogy a szobor már eldöntött tény, felállításra kerül. Miért kell a közgyűlésnek döntést hoznia? Miből fog ez megvalósulni, ki fogja finanszírozni? Császár Zoltán Valóban átgondolt dolog volt az, hogy a szobornak adnak olyan funkciót, hogy verset mondjon? Amennyiben azt szerették volna, hogy minél többen használják a szobor versmondó képességét, akkor nagyobb látogatottságú helyre kellene helyezni a városban. Vannak eljárási szabályok és a közgyűlés dönthet úgy, hogy a szobor nem helyezhető el. Ez a közgyűlésnek kizárólagos és nem delegálható hatásköre. Magát a szobrot magánadományokból finanszírozták, a szobor magánadományból megvalósult. Tudomása szerint a parkosítás megtörtént, számottevő anyagi kötelezettséget ez a városra nem ró. A szobor elhelyezését illetően úgy gondolja, hogy illő tiszteletben tartani a kezdeményezők és az adományozók szándékát. Ennek a városrésznek a fertálymesterei azon a területen számtalan közösségi rendezvényt tartanak. Ez egy méltó parkgondozás mellett a városrésznek egyfajta ékessége lehet. Gál Judit Személy szerint is bábáskodott ennek a szobornak a megvalósításában, abban, hogy segítséget kapjanak azok, akik saját energiájukat, tudásukat és pénzüket áldozták arra, hogy azt a teret egy kicsit szebbé, még rendezettebbé tegyék. Orczy-Sturmann Péter, aki mind anyagilag, mind tudásával segíttette a szobor állítását. Egy olyan komoly

13 tudással és elkötelezettséggel rendelkeznek, amelyet mindenféleképpen érdemes támogatni. Hangsúlyozza, hogy nem azt kérik, hogy a város csinálja meg, csak a szobor elhelyezéséhez kérik az támogatást. Törekedjenek arra, hogy az ilyen jellegű kezdeményezések még szélesebb körűek legyenek, még több ember a tudását, az energiáját használja arra, hogy a város még szebb. még tökéletesebb legyen. Kovács-Csatlós Tamás Ez egy alulról jövő kezdeményezés, a szobor elkészítését, környezetének kialakítását és annak költségeit a fertálymesterek, illetve magánszemélyek vállalták. Az ilyen jellegű kezdeményezéseket személy szerint is támogatja. Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság ülésén is kihangsúlyozták, hogy ezek mellé oda kell állni, támogatni kell őket. Bognár Ignác Támogathatónak és örömmel fogadja ezt és az ilyen jellegű kezdeményezéseket. Rostás Bea szobra 12 millió forintba került, jelentős összeget tettek hozzá és még a terület rendezése is 3-4 millió forinttal terhelte a várost. A jövő évi költségvetéshez javasolja, hogy 1 millió forint körüli összeget címkézetten különítsenek el ennek a térnek a további rendbetételére, mert megérdemelné az a csoport azt - ha már saját erőből megvalósították -, hogy a város is tesz hozzá. A térnek már korábban is szerették volna a Wass Albert elnevezést adni. Egernek az a tendenciája, hogy létrehoznak egy szobrot és elnevezzük róla a teret. Meglátása szerint egyenes úton vannak ahhoz, hogy a szobor elkészülte után a teret Wass Albert térnek nevezzék el. Javasolja, hogy az Utcanév Bizottság már most kezdjen el rajta gondolkodni. Komlósi Csaba Már az országos sajtót is bejárta ennek a beszélő Wass Albertnek a híre. Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy ez fantasztikus érzés, ugye van már parkolóházunk, bicikli utunk a patakmederben, majdnem kész országzászlónk is van, lovasszobor mentes Dobó terünk is van, kicsit töredezik a kövezete, de azért az is elkészült és most fölkerül az i -re a pont, lesz egy remek beszélő Wass Albert szobrunk is. Igazán nagyszerű érzés. A város végre kész lesz, most már minden problémánk megoldódik. Egy új kor jön itt a városban. A lakókat nem gyötri tovább a létbizonytalanság, a szegénység, a bűnözés is megszűnik valószínűleg a városban. A fiatalok nem mennek el, nem öregszik el a város, tehát minden happy ebben a városban. Wass Albert szobor kellett hozzá és eljön ennek is az ideje. Már csak ez hiányzott nekünk ebben a városban, nagyon örülünk ennek a szobornak. Néhány jobbító javaslata volna így, a szép újvilág építése kapcsán, amibe belekezdtek itt az urak és a hölgyek. Még egy éneklő Nyírő József szobor talán még elférne valahol, vagy egy táncoló Tormay Szeszil az meg még nagyobb trükk lenne, arra még több turista jönne a városba. Gratulálok az ötletekhez és a kivitelezéshez is.

14 Mirkóczki Zita Pár gondolatot azért Wass Albertről, hogy így fölállítjuk ezt a szobrot ebben a történelmi múlttal, hagyományokkal rendelkező városban. Wass Albert szobrának fölállítása egy divat ma Magyarországon. Nemcsak Magyarországon, hanem a Kárpátmedencében is. Budapesten hat Wass Albert szobrot lehet látni, Eger ebből természetesen nem maradhat ki. Abból a szégyenletes sorozatból, hogy ilyen színvonaltalan költőnek állítunk emléket. Olyan középszerű dilettáns írónak, akit a leg elvakultabb politikai ideológia emelt naggyá, aki egy zavaros eszme által túlértékelt, akinek a legjobbnak mondott regénye túlírt, zavaros szerkezetű és zavaros értékrendű mű. Akinek versei primitív jelképrendszerével a kő marad, a víz szalad, persze könnyen vállnak népszerűvé, mint Robin Cook, vagy pedig a lakodalmas rock, de azért a csipkés kombinétnak nem állítunk szobrot szerintem. Az is figyelmeztető lehet az Önök számára, hogy az Önök FIDESZ társa Szőcs Géza azt írta és azt mondta Wass Albertről, idézem: Foglyai lettünk egy erősen barátságtalan, negatívan elfogult, gyűlölködő retorikának és ennek túlkapásaként a túlértékelő, elfogult rajongás, az érzelmi politizálás emelte naggyá ezt a középszerű dilettánst. Megkérdezném azt, hogy nemzetünk nagyjai, mint Rákóczi és Deák mellett akiknek mostanában szobrot emeltünk helyesen nemzetünknek ez a kicsije hogyan kapcsolódik városunkhoz? Ha már írók közül szeretnénk választani, miért nem állítunk Dayka Gábornak, Vitkocics Mihálynak, Apor Elemérnek, Kálnoky Lászlónak szobrot ebben a városban? Úgy gondolja, hogy ezt a szobrot nem lehet a városban fölállítani. Kéri képviselőtársait ezt az előterjesztést utasítsák el. Földvári Győző Wass Albertnek a személyének, munkásságának megítélése vitatott és megosztó. Nemcsak az egri polgárok körében, hanem az ország lakosságának a kortársművészek szempontjából is vitatott. A városhoz Wass Albertnek semmiféle kötődése nincs. Eger város közgyűlésének nem a megosztás erősítését, hanem a konszenzusteremtés erősítését kellene, hogy támogassa mindenféle területen. Van Egernek elegendő köztiszteletnek örvendő, a városhoz személyesen is kötődő méltó személyisége, akinek köztéri alkotást lehetne állítani. Megemlíti Márai Sándor, Mészáros György nevét. Kéri a testületet, hogy fontolja meg a szobor fölállítását és döntésében a bölcsségre hagyatkozzon. Orosz Lászlóné Felhívja a figyelmet arra, hogy amikor Londonban Bartók Béla beszélő szobrát felállították, biztos abban, hogy nem kísérte ekkora felháborodás. Személy szerint jó kezdeményezésnek tartja. Tóth István Felhívja a figyelmet arra, hogy a szobor fölállítását nem a város, hanem egy közösség kezdeményezte, az ott lakó fertálymesteri közösség. Több képviselő is javaslatot tett

15 más hírességnek is szobrot állítani. Nosza, rajta, kezdeményezzék Önök is. Valószínűsíti, hogy a közgyűlés azokat a kezdeményezéseket is fogja támogatni. Úgy gondolja, hogy nem az egri közgyűlés feladata irodalmi vitát nyitni arról, hogy Wass Albert milyen író, alkotó volt. A városban nem Wass Albert lesz az első, akinek úgy állítanak szobrot, hogy nincs egri kötődése. Császár Zoltán A megfogalmazott kérdése arra vonatkozott, hogy maga a tervezés átgondolt volt-e akkor, amikor nemcsak egy szobrot, hanem egy beszélő funkcióval ellátott szobrot kívánnak felállítani, ami sok visszaélésre ad lehetőséget. Erre vonatkozott a kérdése, melyre nem kapott választ. A Csákó városrészben elkezdték egy harangláb építését, de még nem készült el. A trianoni emlékmű esetében is volt átadás, ünnepség, de még mindig folynak a munkálatok, nem készült el. Kéri, ha bármilyen szobor állításához hozzáfognak a városban, akkor az legyen kész határidőre és az átadásra a teljes elkészülést követően kerüljön sor. Az elmúlt időszakban Eger jelentős közterületi alkotásokkal gazdagodott és számos emlékhely, emlékmű valósult meg, amely mögött társadalmi együttműködés és összefogás volt. Példaként említi a Gárdonyi-sír megújulását a várban, amelyet ugyancsak civil szervezetek támogatták és valósították meg. Ugyancsak számos magánszemély és szervezet adakozásából valósult meg a Deák Ferenc szobor. Nem kismértékben gazdagodott a város a Gárdonyi szoborral, amelyet a Kulturális Alap finanszírozott jelentős összeggel, a város feladata volt a kiegészítő beruházások megvalósítása, a környezetrendezés. Jelentős összegű volt a Rostás Bea szoborhoz való önkormányzati hozzájárulás és a környezet rendezése, azonban az általuk vártnál kevesebb NKA támogatás érkezett, de úgy gondolta a testület, hogy a munkát el kell végezni, be kell fejezni, hiszen a Felsővárosnak szüksége van olyan közösségi térre, amelyik egyfajta találkozási pont. Személyes véleménye, hogy valami jót cselekedett a testület akkor, amikor a közösségi teret megálmodta és bízik abban, hogy lesz majd lehetőségük azt tartalmában, funkciójában tovább erősítse. Erősen foglakoztatja az a gondolat, hogy Illés Györgynek, aki a város díszpolgára, aki november 02-án lenne 100 éves, lehetőség szerint egy képzőművészeti alkotás őrizze meg emlékét. Azért említette ezt a példát, mert úgy gondolja, hogy a kulturális értékek iránt ez az önkormányzat elkötelezett volt és reméli, hogy a jövőben is az lesz. Kiegészítésként elmondja, hogy a határidőt november 01-ben határozzák meg, mert úgy gondolja, a lehetőséget meg kell adni az adományozóknak a mielőbbi megvalósításhoz. Császár Zoltán képviselő úr felvetésére elmondja, hogy folynak az előkészítő munkálatok a harangláb elkészítését illetően. Kéri a testület támogató szavazatát.

16 Martonné Adler Ildikó Szavazást kér a határozati javaslatról: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Wass Albert mellszobor elhelyezésével, és környezetének tervdokumentáció szerinti kialakításával, a 7993 helyrajzi számú ingatlanon, természetben a Farkasvölgy utca Árpád út felőli végén kiszélesedő közterületén. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: november 01. Szavazás: 14 igen és 2 nem szavazattal elfogadásra került. 546/2014. (X.30.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Wass Albert mellszobor elhelyezésével, és környezetének tervdokumentáció szerinti kialakításával, a 7993 helyrajzi számú ingatlanon, természetben a Farkasvölgy utca Árpád út felőli végén kiszélesedő közterületén. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: november / Előterjesztés műjégpálya-belépőjegy hozzájárulásról a mindennapos testnevelés támogatására ( egyszerű szavazattöbbség ) / Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. / Előadó: polgármester

17 Az a szándékuk, hogy 15 fő fölötti pedagógus kísérettel érkező óvodások, általános és középiskolás csoportok 8 és 14 óra között alkalmanként 250,- forintért vehessék igénybe a pályát. A pálya a tavalyi 600 m 2 -hez képest, az idén 1200 m 2 -es jégfelületet biztosít. Az Eger Városkártya kezdeményezéshez ugyancsak csatlakozott az üzemeltető - gyermek, diák és felnőtt kategóriában egyaránt - 10 % kedvezményt biztosít a kártyabirtokosoknak. Kéri a határozati javaslat támogatását. Martonné Adler Ildikó Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez. Komlósi Csaba Tudomása szerint tanítási napon, tanítási időben szervezett kötelező tanulmányi kirándulás, múzeumlátogatás, uszoda, korcsolyapálya belépő vagy bérlet, a testnevelési órán különböző külsős szakemberek által végzett foglalkozás ingyenes, ezekért nem lehet semmilyen díjat, költségtérítést szedni. Az iskola pedagógiai programjába be lehet illeszteni ezeket, mint tanítási időben zajló alternatív oktatási formákat, de finanszírozni azt a fenntartónak kell, hiszen a pedagógiai program jóváhagyásával és megvalósításával anyagi garanciát is vállal azokra, azért azokra az alkalmakra az iskola nem szedhet külön pénzt diákoktól. Kérdezi, hogy a valóban így van-e? Amennyiben így van, akkor miért nem a KLIK fedezi ennek az egésznek a költségeit? Tóth István Van-e arra vonatkozó információ, hogy a felsorolt referencia helyszíneken az önkormányzat támogatja-e az iskolai testnevelést, illetve a jégpálya használatot? Milyen technikai és számviteli mód áll rendelkezésre, hogy a támogatás mértékét és pénzbeli értéket nyomon tudják követni? dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Tóth képviselő úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy a ténylegesen 250,- forintos jegyek különbözetét fizetik ki az üzemeltetőnek. Az úszásoktatás a tanterv szerint kötelező feladat. Az volt az álláspont, hogy nagyobb mértékben próbáljanak hozzájárulni, hiszen a testnevelés tantervek szerint meghatározott életkorban kötelező úszni megtanulni. A korcsolyázást egy lehetőségnek tartják. Az elmúlt év tapasztalata az volt, hogy a szülők is és az iskolák is örömmel éltek azzal a lehetőséggel, hogy a kedveszményes belépővel, összevont testnevelés órán két órán keresztül a gyerekek korcsolyázhatnak. Jónéven vennék, ha a KLIK támogatni tudná a jégpályás testnevelés órákat, de úgy gondolja, hogy a városnak is van olyan kötelezettsége a gyermekekkel szemben, hogy

18 akkor is megteremti a lehetőséget, ha az oktatási intézmény a testnevelés órákat ilyen formában nem tudja támogatni. Martonné Adler Ildikó Örvendetes az, hogy a város a működtetési kötelezettségein túl részt kíván vállalni az iskoláknak az életében. Ez is egy ilyen dolog, hiszen iskolavárosról van szó és az iskolaváros jelleget fönt szeretnék tartani. A pedagógiai programmal kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy a pedagógiai programokat a tantestületek fogadják el, a KLIK csak jóváhagyja azt. Amit a pedagógiai programba beraktak a tantestületek, azt a KLIK finanszírozza. Amennyiben a KLIK nem tudja finanszírozni, akkor a pedagógiai programban megjegyzésként oda kell írni, hogy saját forrásból finanszírozzák. Saját forrás, az iskolai alapítvány, vagy pedig a diákönkormányzatok finanszírozása. Komlósi Csaba Az előterjesztés címében is a mindennapos testneveléséről van. A mindennapos testnevelés részre a pedagógiai programoknak, ilyen módon ezek kötelező testnevelési órák, amelyekért pénz nem lehet szedni. Aki nem tud fizetni, az nem kötelezhető a 250,- Ft megfizetésére sem. Császár Zoltán A legmesszebbmenőkig tudja támogatni a kezdeményezést, mert teljesen elgyengült, szinte már beteg generáció van előttük. Sajnos a mai fiatalok nem mozognak eleget, amin változtatni kell és a változtatás érdekében mindent meg kell tennie a testületnek is. Mindent meg kell tenniük a fiatalok egészsége érdekében. Pénzt ne kérjenek semmiért, ami a fiatal generációnak az egészségét szolgálja, anyagilag is fedezzék. Mirkóczki Zita Mivel a mindennapos testnevelésről van szó, így javaslattal él, miszerint ne csak a belvárosi iskoláknak kedvezzenek, hanem a város szélén lévő iskolák tanulóinak is. Azokat az iskolákat is segítsék abban, hogy a 45 perc alatt el tudjanak jutni a korcsolyapályára. Remek dolognak tartja a jégpálya megépülését és örömmel hallotta, hogy a jégfelület megduplázódik. Nagyon fontosnak tartja, hogy az működjön, létezzen és vagy pályázati lehetőséget biztosítsanak az iskoláknak az odautazás költségének segítésére, vagy a vállalkozóval kössenek olyan megállapodást, hogy a kifizetett 400,- forintnak egy részét esetleg fordítsa a buszoztatásra, utaztatásra. Földvári Győző Maximálisan egyetért azzal, hogy ha az ifjúság sportolását, testnevelését, erőlétének javítását az önkormányzat is támogatja és szorgalmazza.

19 Mindezzel kapcsolatosan az a javaslata, hogy a szociálisan rászoruló gyermekeknek még ezt a támogatott összeget se kelljen megfizetni, azt az üzemeltetővel folytatott tárgyalásoknál vállalja át az üzemeltető. További javaslata, hogy a szociálisan rászoruló gyermekeknek a korcsolyát is díjmentesen biztosítsa az üzemeltető. Rázsi Botond Én nem kívánnék az üzemeltető zsebében turkálni. Amennyiben szeretnék támogatni az egri gyermekek korcsolyáztatását, akkor arról a közgyűlés döntsön. Komlósi képviselő úrnak a mindennapos testneveléssel kapcsolatos gondolataira válaszolva elmondja, hogy a korcsolya nem kötelező. Bár ha a mindennapos testnevelés keretei között valósítja meg azt az iskola, akkor valóban úgy tűnik, mintha kötelező lenne, de az iskolának nem kötelező felvállalnia, hogy elvigye a gyermekeket korcsolyázni. Amennyiben fölvállalja, akkor megkérdezheti a szülőket, hogy vállalják-e a plusz költséget, ha vállalja a szülő a 250,- Ft költséget, akkor el tudják vinni a gyermeket korcsolyázni. Biztos abban, hogy az iskola megoldja azt, hogy az iskolában maradó gyermekeknek biztosít mindennapos testnevelés keretein belül foglalkozást. Az iskolák intézményvezetőivel fognak egyeztetni a részleteket illetően, hogy adott esetben, ha valaki a 250,- forintot nem tudja vállalni, akkor milyen megoldás kínálkozik. Az önkormányzat megvizsgálta a költségvetési lehetőségeit és összességében a plusz 4 millió forintos kötelezettségvállalás reálisan teljesíthető és abban az esetben, ha a 400,- forintos támogatás érvényes, akkor az 10 ezer belépést jelent. Amennyiben bizonyos diákok nem 66 %-os, hanem 100 %-os támogatást kapnak, akkor értelemszerűen a belépések száma csökkenhet. Mindezt a megvalósítás során, az érintett intézményvezetőkkel tudják majd egyeztetni. Úgy gondolja, hogy nemcsak a jégpálya területe kétszeres, hanem ezzel kalkulálva lényegesen több belépést finanszíroznak, mint az elmúlt évben. Császár Zoltán ügyrendi kérdésben Kérdezi, hogy Földvári Győző képviselő úr módosító indítványként mondta el, az ingyenes használatra vonatkozó javaslatát? Martonné Adler Ildikó Földvári Győző képviselő úr beadta a módosító indítványát. Kérdezi az előterjesztőt, hogy befogadja-e a módosító indítványt? A módosító indítvány úgy szól: ingyenes használata a jégpályának. Nem tudja befogadni.

20 Martonné Adler Ildikó Szavazást kér Földvári Győző képviselő úr módosító indítványáról. Szavazás: 3 igen,13 nem és 1 tartózkodás mellett a módosító indítvány nem került elfogadásra. Szavazást kér a határozati javaslatról: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Érsekkertben megvalósuló műjégpályán megtartott testnevelési órák támogatása érdekében a tanulók belépőjegyéhez hozzájárulást nyújt. A évi hozzájárulást az önkormányzat évi költségvetése Önkormányzati feladatellátás tartaléka (V/18 címszám) terhére EFt átcsoportosításával a II/19 Köznevelési feladatok (önként vállalt) új alcímére dologi kiadásként biztosítja, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a év januárfebruár havi hozzájárulás fedezetéül a évi költségvetésében EFt-ot biztosít. Felelős: polgármester megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet és dr. Palotai Zsuzsanna irodavezetők Határidő: március 31. Szavazás: 17 igen szavazattal elfogadásra került. 547/2014. (X.30.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Érsekkertben megvalósuló műjégpályán megtartott testnevelési órák támogatása érdekében a tanulók belépőjegyéhez hozzájárulást nyújt. A évi hozzájárulást az önkormányzat évi költségvetése Önkormányzati feladatellátás tartaléka (V/18 címszám) terhére EFt átcsoportosításával a II/19 Köznevelési feladatok (önként vállalt) új alcímére dologi kiadásként biztosítja, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a év januárfebruár havi hozzájárulás fedezetéül a évi költségvetésében EFt-ot biztosít. Felelős: polgármester megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet és dr. Palotai Zsuzsanna irodavezetők Határidő: március 31.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. október 30. 14. szám H A T Á R O Z A T O K 541/2014. (X.30.) közgyűlési hat. - tól 544/2014. (X.30.) közgyűlési hat. az Agria Humán Közhasznú

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea 740-4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. február 20.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 18-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/36/3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására J a v a s l a t az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. szakértő külső tag

JEGYZŐKÖNYV. szakértő külső tag Iktatószám: 5956-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Alpolgármester Úr irodájában 2012. június 28-án a Rendkívüli Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 15-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás 740-15/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. szeptember 25.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról. 2966-11/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Jékli Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Iktatószám: 1371-10/2015 a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, II. tárgyaló Ideje: 2015. augusztus 27. Jelen vannak: A Városgazdálkodási Bizottság részéről:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. január 26-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Pálinkás Péter alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének V. számú módosítására Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének V. számú módosítására Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök Ikt.sz.: 33-11/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 10-én, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-56/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 10-én

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Iktatószám: 542-4/2007

Iktatószám: 542-4/2007 JEGYZŐKÖNYV A Pénzügyi Bizottság 2007. március 21.-én megtartott üléséről Iktatószám: 542-4/2007 Jelen vannak: Nagy István Elnök Orosz Lászlóné Képviselő tag Jékli Sándor Képviselő tag Kiss Barnabás Szakértő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

(Hozzászólás nem hangzik el.)

(Hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. augusztus 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. augusztus 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kiss Barnabás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. június 26-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 4 települési képviselő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben