Öregség, rehabilitáció, egészségipar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Öregség, rehabilitáció, egészségipar"

Átírás

1 Öregség, rehabilitáció, egészségipar A publikáció az öregedéssel, annak rehabilitációs vonatkozásaival és a folyamat az egészségiparra, a nemzetgazdaságra gyakorolt hatásaival foglalkozik. Nemzetközi demográfiai adatok alapján bemutatásra kerül a népesedés alakulása az Európai Unióban, továbbá összehasonlításra kerül az unió és hazánk állampolgárainak foglalkoztatottsági helyzete, a nyugellátásban részesülők száma, valamint ennek költsége. Dr. Ari Lajos A XX. század végét, a XXI. század elejét az élet minden területén válságjelenségek befolyásolják, többek között pénzügyi, gazdasági, etnikai, vallási válság, élelmezési problémák, energia krízis és a demográfiai bomba. Ez utóbbival mélyebben kívánok foglalkozni azért, mert ennek következményei megkerülhetetlenül megjelennek az egészségügyben és a szociális ellátásban. Természetesen a többi Konrad Adenauer megemlített válságjelenség is befolyásolja a jóléti rendszerek működését, de az előbbiekhez képest kisebb mértékben. Statisztikai adatokkal egyértelműen bemutatható, hogy a világ melyik régiója mennyi GDP-t termel meg. Ha ezt az adatsort összevetjük a világ népességét bemutató statisztikai adatokkal, az átlagember számára is világossá válik, hogy hol találhatók a gazdag, illetve a szegény régiók, hiszen nem mindegy, hogy mekkora a megtermelt GDP, és az sem, hogy ez az összeg mekkora lakosság között oszlik meg. Előbbire példa az Egyesült Államok, az utóbbira India vagy Kína. Ez a gazdagság vagy szegénység aztán egyértelműen megjelenik az egészségügyi és szociális kiadások mértékében is. Mindaddig, amíg a világ egyes régiói a katasztrofális túlnépesedés ellen küzdenek, Európa öregszik és fogy. Ennek fogyásnak egyik oka teljes termékenységi arányszám alakulása (1. ábra). Európában gyakorlatilag egyetlen ország sincs, ahol ez az arányszám meghaladja a 2,2-es optimális értéket. Írország, Franciaország és a skandináv országok helyzete mondható elfogadhatónak. Nagyon meglepő az, hogy az erősen vallásos Lengyelország, Spanyolország és Olaszország mutatói is nagyon gyengék. Ennek a helyzetnek az elemzése azonban meghaladja ennek az írásnak a kereteit. Az egyre csökkenő születésszám mellett jól látható, hogy a születéskor várható átlagos élettartam egyre javuló tendenciát mutat valamennyi európai országban, annak ellenére, hogy jól kimutatható különbségeket is találunk. Ennek a javuló tendenciának magyarázata az egyre inkább kiteljesedő jólét, illetve az egészségügyi ellátás érzékelhető javulása. Az adatokat a 2. ábra mutatja be. Nem mindegy azonban, hogy a születéskor várható átlagos élettartamunkat milyen egészségi állapotban éljük meg, azaz mennyi egészséges életév áll még előttünk. Köztudott ugyanis, hogy az átlagemberek egészségügyi költségei életük utolsó szakaszában ugrásszerűen megnőnek. Amennyiben ezen a területen vizsgálódunk, már igen szélsőséges különbségeket is találunk. A Lancet című orvosi lap átfogó vizsgálatának egy összefoglaló adatsorát mutatom be a 1. táblázatban. A vizsgálat során az EU tagországaiban megvizsgálták, hogy az átlag ötvenéves férfi és az átlag ötvenéves nő még hány évet él, illetve ebből mennyi az egészséges életévek száma. Az adatok szélsőséges eltéréseket mutatnak. Különösen igaz ez az egészséges életévek számának tekintetében. Ezeket a szélsőséges különbségeket többek között azzal lehet magyarázni, hogy a kelet-európai országok nagy késéssel csatlakoztak az Egyesült Európához. Fájdalmas folyamat volt a munkanélküliség kialakulása, tudomásul vétele, illetve Winston Churchill EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2009/2. 3

2 1. táblázat. FÉRFIAK NŐK Várható életévek Várható egészséges Várható életévek Várható egészséges életévek életévek Ciprus 29, ,86 13,71 Finnország 28,48 12,86 34,15 13,87 Olaszország 30,37 20,63 35,31 20,86 Egyesült Királyság 29,46 19,74 32,69 20,78 Portugália 28,12 14,90 32,92 12,67 Lettország 21,31 11,02 29,32 12,74 Litvánia 21,74 11,49 29,90 11,86 Észtország 22,42 9,05 30,52 10,42 Magyarország 22,72 10,78 29,40 11,39 Szlovákia 23,68 12,28 29,96 13,07 Németország 28,96 13,56 33,41 13,55 Ausztria Cseh Köztársaság 25,61 14,77 30,72 16,26 Szlovénia 26,81 15,34 32,44 17,25 Franciaország 29,57 18,01 35,37 19,74 Luxemburg 28,78 17,99 33,60 18,16 Belgium , Görögország 29,43 19,7 33,02 20,81 Spanyolország 29,48 19,16 35,02 18,62 Lengyelország 24,62 16,48 31,23 20,16 Írország 29,50 18,91 33,24 20,17 Svédország 30,28 20,22 34,05 20,31 Hollandia 29,14 20,21 33,28 20,40 Málta 29,07 21,68 32,74 22,58 Dánia 28,30 23,64 31,94 24,12 a mértéke. Ez különösen súlyos az alacsony iskolai végzettségűek esetében. Nem elhanyagolható szempont az egészségügyre különös tekintettel az idősekre fordított költség. Becslések szerint 1% GDP-ből ráfordítás növekmény erre a területre mintegy egy évvel növeli az egészséges életévek számát. Fontos tényező még az is, hogy az újonnan csatlakozott országokban a munkavállalók nehezen fogadták el, hogy egy életen át kell tanulni (life-long learning). Nem elhanyagolható szempont még az induló egészségi állapot (alkoholizmus, dohányzás, helytelen táplálkozás, egészség kultúra ) sem. Mindezek ellenére mondhatjuk, hogy Európa lakossága öregszik, és lassan, de biztosan fogy a migráció ellenére is. A fenti három mutatószám alakulása, illetve az azokból levonható hosszú távú demográfiai következtetések egész Európában arra ösztönzik a szociálpolitikusokat, a pénzügyi szakembereket, hogy újragondolják a szociális jóléti rendszerek működését, azok finanszírozását. Ennek az újragondolásnak egyik eszköze az öregségi nyugdíjkorhatár megváltoztatása. Európában szinte Pablo Picasso mindenhol 65 év az öregségi nyugdíjkorhatár, és erősek a törekvések abba az iránya, hogy ezt a határt 67 évre, vagy még ennél is magasabb életkorra tolják ki. Ez a folyamat szükségszerű, mert egyre kevesebb az a munkaerő, amely hadra fogható. Jól szemlélteti ezt a tendenciát az Európai Unió foglakoztatási rátájának alakulása (2. táblázat). Az adatokat elemezve két dolog ötlik a szemünkbe: az egyik, hogy az Európai Unió Tina Turner foglalkoztatási adatai alacsonyabbak, mint amit a Lisszaboni Megállapodás rögzített. A másik pedig az, hogy hazánk ez irányú mutatói katasztrofálisak. Az adatokat iskolázottság szerint tovább bontva még elrettentőbb képet kapnánk. A következő összefoglaló adatsorban azt a képtelen helyzetet szemléltetem, amely a magyarországi nyugdíjhelyzetet (öregségi és rokkantsági) mutatja (3. táblázat). Jól látható, hogy Magyarország milyen öngyilkos filozófiát valósít meg. A rokkantnyugdíjasok száma egyértelműen igazolja azt a rendszerváltozás során keletkezett szállóigét, amely így szól: A rendszerváltás vértelenségét, békés lezaj- 4 EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2009/2.

3 lását az egészségügy vállalta magára. Ilyen pazarló módon azonban, ahogy azt hazánk teszi, nem lehet a munkaerővel bánni, nincs az a jóléti rendszer, amely ezeket a hatalmas terheket elviselné. Megkerülhetetlen tehát a nyugdíjazás, a rokkantnyugdíjazás filozófiájának, finanszírozásának újragondolása. Természetesen az is elfogadható, hogy ez nem történhet máról holnapra. Átmeneti időt biztosítani Gerevich Aladár kell, de ez a folyamat csak társadalmi konszenzussal hajtható végre. Persze nem lesz egyszerű dolog az érintetteket erről meggyőzni. A közgazdasági bevezetés után nézzük meg, hogy mi is a helyzet a rehabilitációval, különös tekintettel az idősek rehabilitációjára. Bevezetésképpen még két definíció: Rehabilitáció: Az a szervezeti tevékenység, amelyet a társadalom biztosít a tartós, de nem feltétlenül véglegesen fogyatékossá vált embereknek, hogy megmaradt képességeikkel véglegesen elfoglalhassák helyüket a közösségben. Orvosi rehabilitáció: Az az irányított tevékenység, amely a beteg, a sérült aktív részvételével megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgál, és célja a lehetséges mozgáskészség, önellátás és lelki egyensúly elérésével az optimális életminőség kialakítása. Természetesen más meghatározások is léteznek, de mindegyik definícióból három dolog mindenképpen kiemelendő: fogyatékosság, beteg aktív részvétele, az optimális életminőség kialakítása. A rehabilitáció rendkívül fontos ismérve, hogy az ellátás folyamata teammunkában zajlik. A team összetétele változhat, mindig azok a szakemberek kapcsolódnak be, akikre éppen szükség van. A team szerves része maga a beteg, családja és szociális környezete is. Térjünk át a címben jelzett öregedés témakörére. A bevezető részben már szó volt arról, hogy Európa öregszik és fogy. Az öregedés azonban nem jelenik meg mindenkinél egyformán, amit az öreg ember nem vénember közmondás nagyon jól visszatükröz. Gondoljunk csak Adenauerre, Churchillre, Picassóra, Tina Turnerre vagy Gerevich Aladárra. A sort számos tudóssal, művésszel, sportolóval, közéleti emberrel lehetne folytatni. Az öregedés azonban senkit nem 2. táblázat. A foglalkoztatási ráták az Európai Unióban, az unió korábbi tizenöt tagországában és Magyarországon korcsportok szerint (2005) EU25 EU15 MAGYARORSZÁG Férfiak 71,3 72,9 63, évesek 39,7 42,7 24, évesek 85,5 86,5 80, évesek 51,8 53,2 40,6 Nők 56,3 57,4 51, évesek 33,8 36,8 19, évesek 68,8 69,1 67, évesek 33,7 35,4 26,7 Együtt 63,8 65,1 56, évesek 36,8 39,1 21, évesek 77,2 77,8 73, évesek 42,5 44,1 33,0 kímél, az élettani folyamatok legfeljebb lassíthatók, de nem elkerülhetők. Az öregedés folyamata az alábbiakkal írható le: sejtszintű változások, szervszintű változások majd ezt funkcionális változás követi, melyek a kognitív funkciók, illetve a viselkedési adaptációban nyilvánulnak meg. Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet nyugalmazott főigazgatója, prof. dr. Kullmann Lajos két ábrában összefoglalta az öregedés folyamatát. (Az ábrák felhasználásának engedélyezését ezúton is köszönöm.) Nagyon szemléletes, hogy az idősbödő, illetve idős emberek életminőség-romlása hogyan alakul, és melyek azok a külső tényezők, amelyek ezeket a folyamatokat erősítik (3. ábra). A világ különböző pontjain, különböző civilizációkban más és más módon oldották meg az öregedés problémáit. A busmanok vándorlásuk során az elaggottakat, az elesetteket, a feleslegeseket egyszerűen hátrahagyják. Az ősi japán kultúra szerint az öregek, rokkantak, betegek elindulnak a szent hegyre, a Fujira, és vagy visszatérnek, vagy nem. Ezekben az esetekben egyszerűen a természetre bízták, bízzák a megoldást. Találkozunk azonban sajnálatos módon kriminális megoldásokkal is. A Tiszazugban és 20-as évek végén, a 30-as évekig kis falvakban légypapírral, azaz arzénnal mérgezték meg a háborús sérültet, a rokkant családtagot, a beteg gyereket, az időst. Kullmann professzor úr következő ábrája bemutatja a kulturált megoldást. Nagyon szemléletes mind a rehabilitáció, mind a szekunder prevenció szerepe ebben a folyamatban (4. ábra). 3. táblázat. Nyugellátás Nyugellátásban részesülők 3103,5 3041,4 3036,1 3027,9 % 30,4 30,1 30,1 30,0 Kifizetett összeg GDP% 9,3 9,9 10,4 10,6 Férfi Nő Összesen Öregségi nyugdíjasok január Rokkant nyugdíjas Ebből korhatár alatt EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2009/2. 5

4 Ismételten meg kell említeni, hogy a rehabilitációs folyamatot több egyéni és társadalmi szempontot figyelembe véve is végre kell hajtani: a) A betegség, a baleset, a tragédia mindenkit utolérhet, és még mi is leszünk öregek. b) A csökkenő népesség miatt biztosítani kell a megfelelő számú és minőségű munkaerőt: Az idősödő emberek kondicionálásával, koruknak, végzettségüknek, egészségi állapotuknak 1. ábra. ĺrország Franciaország Norvégia Dánia Finnország Hollandia Luxemburg Nagy-Britannia Svédország Belgium Portugália Németország Észtország Ausztria Magyarország Görögország Litvánia Lengyelország Spanyolország Bulgária Románia Lettország Szlovénia Olaszország Szlovákia Csehország 2. ábra. Ausztria Belgium Csehország Dánia Egyesült Kir. Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Izland Lengyelország Luxemburg Magyarország Németország Norvégia Olaszország Portugália Spanyolország Svájc Svédország Szlovákia Törökország 0 0,5 1 1, nő férfi (2006) Stephan Hawking professzor 2007-ben kipróbálta a súlytalanság állapotát megfelelő munkát tudnak végezni, azaz értéket teremtenek. Amennyiben az idős, beteg ember életkora, állapota miatt már nem tud munkát végezni, akkor pont az életminősége, emberi méltósága megőrzése miatt is fontos a rehabilitáció. Ebben az esetben nem mellékes szempont, hogy amennyiben az ápolási igény csökkenhet, akkor források (humán és pénz) szabadulnak fel egyéb célokra. Elégtelen rehabilitáció esetén összeomolhatnak a jóléti rendszerek. A rehabilitáció lényegét a világ egyik legnagyobb gondolkodója, Stephen Hawking gondolata fejezi ki tökéletesen, amelyik e legegyszerűbben úgy lehet összefoglalni: Fogyatékkal élő vagyok, de nem fogyatékos. Ezt a rendkívül mély értelmű gondolatot a kiváló matematikus és asztrofizikus 2009 januárjában mondta el akkor, amikor 67 éves korában leköszönt a tanszékvezetői egyetemi tanári posztjáról. A rehabilitációs folyamat megítélésem szerint helyes szervezését csak nagyon röviden ismertetem, mert kapcsolódási pontok vannak az egészségiparhoz, a gazdasághoz. Szerződés aktív és rehabilitációs intézmények között Akut, súlyos esetek kezelése központokban Egyszerű és ismételt ellátások Lakóhely közeli intézményben Lakóközösségi ambuláns ellátás Nappali kórház Fitnesz, wellness, szanatórium nem rehabilitáció Térjünk vissza egy gondolat erejéig ahhoz az 2. táblázathoz, amely a magyarországi nyugdíjviszonyokat mutatja be. Európai összehasonlításban, de világviszonylatban is kétségbeejtő a rokkantnyugdíjasok magas száma, melynek egyik magyarázata az, hogy foglalkoztatáspolitikai problémákat Zalalövő 2002 tavaszán (Fotó: Boncz Imre) 6 EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2009/2.

5 egészségügyi szociális eszközökkel próbáltunk megoldani. Ehhez csatlakozik még az a tény is, hogy a rehabilitáció viszonylag fiatal orvosi diszciplína Magyarországon, ezért nem volt elegendő gyógyító kapacitás. Sajnálatos továbbá, hogy az orvosi és társadalmi rehabilitáció összekapcsolásának igénye fel sem merült. Ezek a tények társulva a gazdasági és politikai érdektelenséggel szinte ellehetetlenítették a probléma megoldását, azaz azt, hogy a betegeket és a sérülteket visszavezessük a munka világába. Ez a helyzet azonban ma már tarthatatlan még akkor is, ha pillanatnyilag mély gazdasági recessziót élünk meg. Ezért egyértelműen pozitív intézkedés az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet létrehozása, és az a törekvés, hogy radikálisan csökkenjen a rokkantnyugdíjasok száma. Röviden összefoglalva a gazdasági, egészségipari hatások az alábbiak. Munkahelyteremtés egyrészről a kórházakban ahol az elsődleges rehabilitáció történik, másrészről a lakóhelyhez közeli intézményekben, illetve a kisközösségekben. Az is világos mindenki számára, hogy bizonyos betegségek, fogyatékosságok gyógyszerrel enyhíthetők, segédeszközökkel pedig a beteg mobilitása fokozható, illetve csökkent munkaképessége kompenzálható. Ma még Magyarországon szokatlan gondolat, de nem ördögtől való abban az esetben, ha a kiegészítő és az önkéntes biztosítások rendszere stabilizálódik, és egyszer végre létrejön a balesetbiztosítás kialakulhat az az iparág, amely a lakásokat, a munkahelyeket, a közösségi intézményeket fogyatékosbaráttá teszi, és akkor végre megvalósul az évek óta magunk előtt tologatott végre nem hajtott akadálymentesítési program is. Ne felejtsük el azt sem, hogy az idősödő emberek fogyasztóként is megjelennek, például egészségturizmus, fitnesz wellness-szolgáltatások igénybevétele. (Ezt a folyamatot kitűnően szemlélteti a nyugdíjas amerikaiak turizmusa, akik időnként szinte elárasztják Európát és hazánkat is.) Fogyasztás körébe sorolható az egészséges életmódot szolgáló ételek, táplálékkiegészítők, vitaminkészítmények vásárlása és fogyasztása is. Végül, de nem utolsósorban még egyszer rögzíteni kell, hogy a munka világa számára értékes emberek, szellemi, fizikai kapacitások, teljesítmények biztosíthatók. Zárszóként még egy teljesen szubjektív gondolat. Megítélésem szerint a modern társadalmak egyik negatív folyamata az elidegenedés. Atomizálódnak a családok, fokozódik a szabadulási kényszer az idősödőtől, a betegtől. Rohanó világunkban talán a túlzott teljesítménykényszer miatt nagyon gyakran 3. ábra. Betegség, kezelés Teljesítménycsökkenés Környezeti tényezők 4. ábra. Civilizáció nem törődünk egymással, azt sem tudjuk, ki a szomszédunk. A rehabilitáció természetesen számos más társadalmi eszközzel együtt módszer lehet arra, hogy ezt a negatív folyamatot lassítsuk, megállítsuk, netán megfordítsuk. E téren sajnos nem vagyok optimista, azt gondolom, hogy az általam írtak a soha be ne teljesedő álmok közé sorolhatók. Irodalomjegyzék Dekondicionálás Aktivitás csökkenés Életminőség romlás Betegség, kezelés Teljesítménycsökkenés Környezeti tényezők Civilizáció Rehabilitáció Dekondicionálás Szekunder prevenció Aktivitás csökkenés Életminőség romlás 1. Eurostat, OECD Health Data, Vol December 20/ Laki László. Politikatudományi Szemle, 2006/4. 5. OEP Statisztikai Évkönyv, Prof. dr. Kullmann Lajos elôadása, Nagykôrös, október A szerző az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet gazdasági igazgatója, az EGVE elnöke. EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2009/2. 7

A Rehabilitáció és Ambuláns lehetősége.

A Rehabilitáció és Ambuláns lehetősége. A Rehabilitáció és Ambuláns lehetősége. Miért és hogyan tovább?! Dr. Ari Lajos Sarkadi Attila 2009 szeptember 11. Balatonfüred Miért rehabilitálunk? Forrás: CIA A demográfiai bomba Többfajta bomba is ketyeg:

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13.

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13. TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK SZOCIÁLIS VÉDELMI V RENDSZEREK MST, Balatonfüred 2006. október 12-13. 13. ÁLTALÁNOS MEGKÖZEL ZELÍTÉS A szociális védelem v meghatároz rozása Társadalmi szüks kségletek Nemzetközi

Részletesebben

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Rohr Adél PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola KSH Népességtudományi Kutatóintézet Fókuszban

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER J/'.251/1... É eze 2C12 '.!OV 2 Q, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER Iktatószám: NGM/23483 (2012) Válasz K/912S. számú írásbeli kérdésre»mit jelent a Miniszter Ur legújabb ötlete az önfinanszírozó

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

Hogyan változott a magyar foglalkoztatás 2008 óta?

Hogyan változott a magyar foglalkoztatás 2008 óta? Hogyan változott a magyar foglalkoztatás 2008 óta? Molnár Tamás Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet MKT Vándorgyűlés, Kecskemét 2016 szeptember 16. Tartalom! Trendek a foglalkoztatottsági adatokban!

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

Mennyi közpénzt költünk egészségre Magyarországon?

Mennyi közpénzt költünk egészségre Magyarországon? VI. Egészséginformációs Fórum Mennyi közpénzt költünk egészségre Magyarországon? KEREKASZTAL Bodrogi József Csaba Iván Sinkó Eszter Skultéty László Vitrai József CÉLKITŰZÉSEK Cél: a hallgatóság módszertani

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16.

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16. A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, 2013. július 16. Kopint-Tárki Zrt. www.kopint-tarki.hu Tartalom A német gazdaság

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása

Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása HELYZETKÉP 50 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet MTA, 2014. január 20. 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 A teljes első női házasságkötési

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG 01/15-ös tanév Erasmus kiegészítő támogatás pályázati kiírása és a csatolandó dokumentumok Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: EHSZÖB) az

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9.

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9. A harcsatenyésztés fejlesztésének lehetősége itthon Lengyel Péter, Udvari Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja,

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

Lesz e újabb. nyugdíjreform?

Lesz e újabb. nyugdíjreform? Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országgyűlés Képviselőcsoport Gazdasági Kabinet Lesz e újabb 12 1 8 6 4 2-2 nyugdíjreform? Munkanélküliség 5,6 5,6 GDP 4,3 Infláció 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS

Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS Az ELTE ÁJTK a (a továbbiakban: KÖB) pályázatot ír ki Kari Kiutazási Támogatás elnyerésére. I. A pályázat célja Azon hallgatók előfinanszírozott, egyszeri Kari

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Budapest, 2006. december 4. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Az gyógyszeripar által fejlesztett inzulin készülékek az éves egészségügyi költségek csökkenését és a terápiahűség javulását eredményezték* -53% +11%

Az gyógyszeripar által fejlesztett inzulin készülékek az éves egészségügyi költségek csökkenését és a terápiahűség javulását eredményezték* -53% +11% Terápiahűség javulása Teljes éves egészségügyi költség A gyógyszeripar folyamatosan dolgozik olyan új gyógyászati segédeszközök kifejlesztésén, melyek megfelelnek a betegek elvárásainak, javítják a terápiahűséget

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató

Gazdasági Havi Tájékoztató Gazdasági Havi Tájékoztató 2016. október A vállalati hitelfelvétel alakulása Magyarországon Rövid elemzésünk arra keresi a választ, hogy Magyarországon mely tényezők alakítják a vállalati hitelfelvételt

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján

A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i 2009. I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján Röviden az egyes engedély-típusokról és a bejelentési kötelezettségr l, mely a Magyarországon

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

Képzés és munkaerpiac. Galasi Péter BCE

Képzés és munkaerpiac. Galasi Péter BCE Képzés és munkaerpiac Galasi Péter BCE Oktatás és munkaer-piaci kimenetek Alapmutatók: Részvételi (aktivitási) ráta Foglalkoztatási ráta Mukanélküliségi ráta Inaktivitási ráta Részvételi ráta EU25 Holla

Részletesebben

A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban

A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban Mintacím szerkesztése A hulladékgazdálkodás új rendszere A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban Vámosi Oszkár ügyvezető Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

BEZZEG A MI IDŐNKBEN MÉG GENERÁCIÓS ÉRTÉKKÜLÖNBSÉGEK

BEZZEG A MI IDŐNKBEN MÉG GENERÁCIÓS ÉRTÉKKÜLÖNBSÉGEK BEZZEG A MI IDŐNKBEN MÉG GENERÁCIÓS ÉRTÉKKÜLÖNBSÉGEK Messing Vera Ságvári Bence Az öregedés káráról és hasznáról Társadalomtudományok a demográfiai öregedésről 2013 november 20. Az ESS kutatásról Az ESS-ről

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Siófok, 2006. november 10. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos standardizált

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

A bérlakásépítés lehetősége és jelentősége Magyarországon

A bérlakásépítés lehetősége és jelentősége Magyarországon A bérlakásépítés lehetősége és jelentősége Magyarországon Párdi Zsófia Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület 2016. november 23. Magántulajdon vagy bérlakás? Mindkettőre szükség van! Miért

Részletesebben

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén A Procoralan kizárólagos szívfrekvencia csökkentő hatásának legfontosabb jellemzői Hatékonyan csökkenti a szívfrekvenciát Javítja az összehúzódás

Részletesebben

A K I. 300 Ft/kg. tonna

A K I. 300 Ft/kg. tonna PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/13. szám 7.12. 25/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai...

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban - az EURES hálózat

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban - az EURES hálózat Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban - az EURES hálózat Témák ismertetése Az EURES hálózat bemutatása A munkavállalás általános szabályai Álláskeresés Élet- és munkakörülmények A válság okozta változások

Részletesebben

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 23. OR. en 12366/1/16 REV 1 SOC 540 EMPL 354 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 15778/1/13 REV 1 SOC 900 Tárgy:

Részletesebben

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043 370 Statisztika, valószínûség-számítás 1480. a) Nagy országok: Finnország, Olaszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Svédország, Lengyelország, Görögország, Kis országok: Ciprus, Málta,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal végleges

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 18 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály szövegértés 1 18

Részletesebben

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés 2005-ben több mint 1460 MWp PV Éves növekedés>40% EU a legnagyobb piac Bevezetés

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. április 19. Élıállat és Hús Élıállat és Hús 2010. 14. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28.

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. Cél: átfogó képet adni a kibővült Európai Unió társadalmi folyamatairól Adatok: Eurostat EU-SILC és más európai statisztikai források Ambíció:

Részletesebben

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A vállalkozások dinamikus képességének fejlesztése: a munkahelyi innovációk szerepének felértékelődése (A nemzetközi összehasonlítás perspektívája)

A vállalkozások dinamikus képességének fejlesztése: a munkahelyi innovációk szerepének felértékelődése (A nemzetközi összehasonlítás perspektívája) A vállalkozások dinamikus képességének fejlesztése: a munkahelyi innovációk szerepének felértékelődése (A nemzetközi összehasonlítás perspektívája) Makó Csaba Budapesti Gazdasági Főiskola Innováció: a

Részletesebben

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Miért érdemes pályázni? Erasmus + Hogyan pályázzak? Pályázási szempontok Ösztöndíj Nyelvismeret fejlesztése Szakmai ismeretek bővítése Új iskola-, oktatási

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

Részvétel a felnőttképzésben

Részvétel a felnőttképzésben 2010/87 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 87. szám 2010. augusztus 05. Részvétel a felnőtt Az egész életen át tartó tanulás kiemelt szerepe az Európai Unió versenyképességének

Részletesebben