Öregség, rehabilitáció, egészségipar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Öregség, rehabilitáció, egészségipar"

Átírás

1 Öregség, rehabilitáció, egészségipar A publikáció az öregedéssel, annak rehabilitációs vonatkozásaival és a folyamat az egészségiparra, a nemzetgazdaságra gyakorolt hatásaival foglalkozik. Nemzetközi demográfiai adatok alapján bemutatásra kerül a népesedés alakulása az Európai Unióban, továbbá összehasonlításra kerül az unió és hazánk állampolgárainak foglalkoztatottsági helyzete, a nyugellátásban részesülők száma, valamint ennek költsége. Dr. Ari Lajos A XX. század végét, a XXI. század elejét az élet minden területén válságjelenségek befolyásolják, többek között pénzügyi, gazdasági, etnikai, vallási válság, élelmezési problémák, energia krízis és a demográfiai bomba. Ez utóbbival mélyebben kívánok foglalkozni azért, mert ennek következményei megkerülhetetlenül megjelennek az egészségügyben és a szociális ellátásban. Természetesen a többi Konrad Adenauer megemlített válságjelenség is befolyásolja a jóléti rendszerek működését, de az előbbiekhez képest kisebb mértékben. Statisztikai adatokkal egyértelműen bemutatható, hogy a világ melyik régiója mennyi GDP-t termel meg. Ha ezt az adatsort összevetjük a világ népességét bemutató statisztikai adatokkal, az átlagember számára is világossá válik, hogy hol találhatók a gazdag, illetve a szegény régiók, hiszen nem mindegy, hogy mekkora a megtermelt GDP, és az sem, hogy ez az összeg mekkora lakosság között oszlik meg. Előbbire példa az Egyesült Államok, az utóbbira India vagy Kína. Ez a gazdagság vagy szegénység aztán egyértelműen megjelenik az egészségügyi és szociális kiadások mértékében is. Mindaddig, amíg a világ egyes régiói a katasztrofális túlnépesedés ellen küzdenek, Európa öregszik és fogy. Ennek fogyásnak egyik oka teljes termékenységi arányszám alakulása (1. ábra). Európában gyakorlatilag egyetlen ország sincs, ahol ez az arányszám meghaladja a 2,2-es optimális értéket. Írország, Franciaország és a skandináv országok helyzete mondható elfogadhatónak. Nagyon meglepő az, hogy az erősen vallásos Lengyelország, Spanyolország és Olaszország mutatói is nagyon gyengék. Ennek a helyzetnek az elemzése azonban meghaladja ennek az írásnak a kereteit. Az egyre csökkenő születésszám mellett jól látható, hogy a születéskor várható átlagos élettartam egyre javuló tendenciát mutat valamennyi európai országban, annak ellenére, hogy jól kimutatható különbségeket is találunk. Ennek a javuló tendenciának magyarázata az egyre inkább kiteljesedő jólét, illetve az egészségügyi ellátás érzékelhető javulása. Az adatokat a 2. ábra mutatja be. Nem mindegy azonban, hogy a születéskor várható átlagos élettartamunkat milyen egészségi állapotban éljük meg, azaz mennyi egészséges életév áll még előttünk. Köztudott ugyanis, hogy az átlagemberek egészségügyi költségei életük utolsó szakaszában ugrásszerűen megnőnek. Amennyiben ezen a területen vizsgálódunk, már igen szélsőséges különbségeket is találunk. A Lancet című orvosi lap átfogó vizsgálatának egy összefoglaló adatsorát mutatom be a 1. táblázatban. A vizsgálat során az EU tagországaiban megvizsgálták, hogy az átlag ötvenéves férfi és az átlag ötvenéves nő még hány évet él, illetve ebből mennyi az egészséges életévek száma. Az adatok szélsőséges eltéréseket mutatnak. Különösen igaz ez az egészséges életévek számának tekintetében. Ezeket a szélsőséges különbségeket többek között azzal lehet magyarázni, hogy a kelet-európai országok nagy késéssel csatlakoztak az Egyesült Európához. Fájdalmas folyamat volt a munkanélküliség kialakulása, tudomásul vétele, illetve Winston Churchill EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2009/2. 3

2 1. táblázat. FÉRFIAK NŐK Várható életévek Várható egészséges Várható életévek Várható egészséges életévek életévek Ciprus 29, ,86 13,71 Finnország 28,48 12,86 34,15 13,87 Olaszország 30,37 20,63 35,31 20,86 Egyesült Királyság 29,46 19,74 32,69 20,78 Portugália 28,12 14,90 32,92 12,67 Lettország 21,31 11,02 29,32 12,74 Litvánia 21,74 11,49 29,90 11,86 Észtország 22,42 9,05 30,52 10,42 Magyarország 22,72 10,78 29,40 11,39 Szlovákia 23,68 12,28 29,96 13,07 Németország 28,96 13,56 33,41 13,55 Ausztria Cseh Köztársaság 25,61 14,77 30,72 16,26 Szlovénia 26,81 15,34 32,44 17,25 Franciaország 29,57 18,01 35,37 19,74 Luxemburg 28,78 17,99 33,60 18,16 Belgium , Görögország 29,43 19,7 33,02 20,81 Spanyolország 29,48 19,16 35,02 18,62 Lengyelország 24,62 16,48 31,23 20,16 Írország 29,50 18,91 33,24 20,17 Svédország 30,28 20,22 34,05 20,31 Hollandia 29,14 20,21 33,28 20,40 Málta 29,07 21,68 32,74 22,58 Dánia 28,30 23,64 31,94 24,12 a mértéke. Ez különösen súlyos az alacsony iskolai végzettségűek esetében. Nem elhanyagolható szempont az egészségügyre különös tekintettel az idősekre fordított költség. Becslések szerint 1% GDP-ből ráfordítás növekmény erre a területre mintegy egy évvel növeli az egészséges életévek számát. Fontos tényező még az is, hogy az újonnan csatlakozott országokban a munkavállalók nehezen fogadták el, hogy egy életen át kell tanulni (life-long learning). Nem elhanyagolható szempont még az induló egészségi állapot (alkoholizmus, dohányzás, helytelen táplálkozás, egészség kultúra ) sem. Mindezek ellenére mondhatjuk, hogy Európa lakossága öregszik, és lassan, de biztosan fogy a migráció ellenére is. A fenti három mutatószám alakulása, illetve az azokból levonható hosszú távú demográfiai következtetések egész Európában arra ösztönzik a szociálpolitikusokat, a pénzügyi szakembereket, hogy újragondolják a szociális jóléti rendszerek működését, azok finanszírozását. Ennek az újragondolásnak egyik eszköze az öregségi nyugdíjkorhatár megváltoztatása. Európában szinte Pablo Picasso mindenhol 65 év az öregségi nyugdíjkorhatár, és erősek a törekvések abba az iránya, hogy ezt a határt 67 évre, vagy még ennél is magasabb életkorra tolják ki. Ez a folyamat szükségszerű, mert egyre kevesebb az a munkaerő, amely hadra fogható. Jól szemlélteti ezt a tendenciát az Európai Unió foglakoztatási rátájának alakulása (2. táblázat). Az adatokat elemezve két dolog ötlik a szemünkbe: az egyik, hogy az Európai Unió Tina Turner foglalkoztatási adatai alacsonyabbak, mint amit a Lisszaboni Megállapodás rögzített. A másik pedig az, hogy hazánk ez irányú mutatói katasztrofálisak. Az adatokat iskolázottság szerint tovább bontva még elrettentőbb képet kapnánk. A következő összefoglaló adatsorban azt a képtelen helyzetet szemléltetem, amely a magyarországi nyugdíjhelyzetet (öregségi és rokkantsági) mutatja (3. táblázat). Jól látható, hogy Magyarország milyen öngyilkos filozófiát valósít meg. A rokkantnyugdíjasok száma egyértelműen igazolja azt a rendszerváltozás során keletkezett szállóigét, amely így szól: A rendszerváltás vértelenségét, békés lezaj- 4 EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2009/2.

3 lását az egészségügy vállalta magára. Ilyen pazarló módon azonban, ahogy azt hazánk teszi, nem lehet a munkaerővel bánni, nincs az a jóléti rendszer, amely ezeket a hatalmas terheket elviselné. Megkerülhetetlen tehát a nyugdíjazás, a rokkantnyugdíjazás filozófiájának, finanszírozásának újragondolása. Természetesen az is elfogadható, hogy ez nem történhet máról holnapra. Átmeneti időt biztosítani Gerevich Aladár kell, de ez a folyamat csak társadalmi konszenzussal hajtható végre. Persze nem lesz egyszerű dolog az érintetteket erről meggyőzni. A közgazdasági bevezetés után nézzük meg, hogy mi is a helyzet a rehabilitációval, különös tekintettel az idősek rehabilitációjára. Bevezetésképpen még két definíció: Rehabilitáció: Az a szervezeti tevékenység, amelyet a társadalom biztosít a tartós, de nem feltétlenül véglegesen fogyatékossá vált embereknek, hogy megmaradt képességeikkel véglegesen elfoglalhassák helyüket a közösségben. Orvosi rehabilitáció: Az az irányított tevékenység, amely a beteg, a sérült aktív részvételével megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgál, és célja a lehetséges mozgáskészség, önellátás és lelki egyensúly elérésével az optimális életminőség kialakítása. Természetesen más meghatározások is léteznek, de mindegyik definícióból három dolog mindenképpen kiemelendő: fogyatékosság, beteg aktív részvétele, az optimális életminőség kialakítása. A rehabilitáció rendkívül fontos ismérve, hogy az ellátás folyamata teammunkában zajlik. A team összetétele változhat, mindig azok a szakemberek kapcsolódnak be, akikre éppen szükség van. A team szerves része maga a beteg, családja és szociális környezete is. Térjünk át a címben jelzett öregedés témakörére. A bevezető részben már szó volt arról, hogy Európa öregszik és fogy. Az öregedés azonban nem jelenik meg mindenkinél egyformán, amit az öreg ember nem vénember közmondás nagyon jól visszatükröz. Gondoljunk csak Adenauerre, Churchillre, Picassóra, Tina Turnerre vagy Gerevich Aladárra. A sort számos tudóssal, művésszel, sportolóval, közéleti emberrel lehetne folytatni. Az öregedés azonban senkit nem 2. táblázat. A foglalkoztatási ráták az Európai Unióban, az unió korábbi tizenöt tagországában és Magyarországon korcsportok szerint (2005) EU25 EU15 MAGYARORSZÁG Férfiak 71,3 72,9 63, évesek 39,7 42,7 24, évesek 85,5 86,5 80, évesek 51,8 53,2 40,6 Nők 56,3 57,4 51, évesek 33,8 36,8 19, évesek 68,8 69,1 67, évesek 33,7 35,4 26,7 Együtt 63,8 65,1 56, évesek 36,8 39,1 21, évesek 77,2 77,8 73, évesek 42,5 44,1 33,0 kímél, az élettani folyamatok legfeljebb lassíthatók, de nem elkerülhetők. Az öregedés folyamata az alábbiakkal írható le: sejtszintű változások, szervszintű változások majd ezt funkcionális változás követi, melyek a kognitív funkciók, illetve a viselkedési adaptációban nyilvánulnak meg. Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet nyugalmazott főigazgatója, prof. dr. Kullmann Lajos két ábrában összefoglalta az öregedés folyamatát. (Az ábrák felhasználásának engedélyezését ezúton is köszönöm.) Nagyon szemléletes, hogy az idősbödő, illetve idős emberek életminőség-romlása hogyan alakul, és melyek azok a külső tényezők, amelyek ezeket a folyamatokat erősítik (3. ábra). A világ különböző pontjain, különböző civilizációkban más és más módon oldották meg az öregedés problémáit. A busmanok vándorlásuk során az elaggottakat, az elesetteket, a feleslegeseket egyszerűen hátrahagyják. Az ősi japán kultúra szerint az öregek, rokkantak, betegek elindulnak a szent hegyre, a Fujira, és vagy visszatérnek, vagy nem. Ezekben az esetekben egyszerűen a természetre bízták, bízzák a megoldást. Találkozunk azonban sajnálatos módon kriminális megoldásokkal is. A Tiszazugban és 20-as évek végén, a 30-as évekig kis falvakban légypapírral, azaz arzénnal mérgezték meg a háborús sérültet, a rokkant családtagot, a beteg gyereket, az időst. Kullmann professzor úr következő ábrája bemutatja a kulturált megoldást. Nagyon szemléletes mind a rehabilitáció, mind a szekunder prevenció szerepe ebben a folyamatban (4. ábra). 3. táblázat. Nyugellátás Nyugellátásban részesülők 3103,5 3041,4 3036,1 3027,9 % 30,4 30,1 30,1 30,0 Kifizetett összeg GDP% 9,3 9,9 10,4 10,6 Férfi Nő Összesen Öregségi nyugdíjasok január Rokkant nyugdíjas Ebből korhatár alatt EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2009/2. 5

4 Ismételten meg kell említeni, hogy a rehabilitációs folyamatot több egyéni és társadalmi szempontot figyelembe véve is végre kell hajtani: a) A betegség, a baleset, a tragédia mindenkit utolérhet, és még mi is leszünk öregek. b) A csökkenő népesség miatt biztosítani kell a megfelelő számú és minőségű munkaerőt: Az idősödő emberek kondicionálásával, koruknak, végzettségüknek, egészségi állapotuknak 1. ábra. ĺrország Franciaország Norvégia Dánia Finnország Hollandia Luxemburg Nagy-Britannia Svédország Belgium Portugália Németország Észtország Ausztria Magyarország Görögország Litvánia Lengyelország Spanyolország Bulgária Románia Lettország Szlovénia Olaszország Szlovákia Csehország 2. ábra. Ausztria Belgium Csehország Dánia Egyesült Kir. Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Izland Lengyelország Luxemburg Magyarország Németország Norvégia Olaszország Portugália Spanyolország Svájc Svédország Szlovákia Törökország 0 0,5 1 1, nő férfi (2006) Stephan Hawking professzor 2007-ben kipróbálta a súlytalanság állapotát megfelelő munkát tudnak végezni, azaz értéket teremtenek. Amennyiben az idős, beteg ember életkora, állapota miatt már nem tud munkát végezni, akkor pont az életminősége, emberi méltósága megőrzése miatt is fontos a rehabilitáció. Ebben az esetben nem mellékes szempont, hogy amennyiben az ápolási igény csökkenhet, akkor források (humán és pénz) szabadulnak fel egyéb célokra. Elégtelen rehabilitáció esetén összeomolhatnak a jóléti rendszerek. A rehabilitáció lényegét a világ egyik legnagyobb gondolkodója, Stephen Hawking gondolata fejezi ki tökéletesen, amelyik e legegyszerűbben úgy lehet összefoglalni: Fogyatékkal élő vagyok, de nem fogyatékos. Ezt a rendkívül mély értelmű gondolatot a kiváló matematikus és asztrofizikus 2009 januárjában mondta el akkor, amikor 67 éves korában leköszönt a tanszékvezetői egyetemi tanári posztjáról. A rehabilitációs folyamat megítélésem szerint helyes szervezését csak nagyon röviden ismertetem, mert kapcsolódási pontok vannak az egészségiparhoz, a gazdasághoz. Szerződés aktív és rehabilitációs intézmények között Akut, súlyos esetek kezelése központokban Egyszerű és ismételt ellátások Lakóhely közeli intézményben Lakóközösségi ambuláns ellátás Nappali kórház Fitnesz, wellness, szanatórium nem rehabilitáció Térjünk vissza egy gondolat erejéig ahhoz az 2. táblázathoz, amely a magyarországi nyugdíjviszonyokat mutatja be. Európai összehasonlításban, de világviszonylatban is kétségbeejtő a rokkantnyugdíjasok magas száma, melynek egyik magyarázata az, hogy foglalkoztatáspolitikai problémákat Zalalövő 2002 tavaszán (Fotó: Boncz Imre) 6 EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2009/2.

5 egészségügyi szociális eszközökkel próbáltunk megoldani. Ehhez csatlakozik még az a tény is, hogy a rehabilitáció viszonylag fiatal orvosi diszciplína Magyarországon, ezért nem volt elegendő gyógyító kapacitás. Sajnálatos továbbá, hogy az orvosi és társadalmi rehabilitáció összekapcsolásának igénye fel sem merült. Ezek a tények társulva a gazdasági és politikai érdektelenséggel szinte ellehetetlenítették a probléma megoldását, azaz azt, hogy a betegeket és a sérülteket visszavezessük a munka világába. Ez a helyzet azonban ma már tarthatatlan még akkor is, ha pillanatnyilag mély gazdasági recessziót élünk meg. Ezért egyértelműen pozitív intézkedés az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet létrehozása, és az a törekvés, hogy radikálisan csökkenjen a rokkantnyugdíjasok száma. Röviden összefoglalva a gazdasági, egészségipari hatások az alábbiak. Munkahelyteremtés egyrészről a kórházakban ahol az elsődleges rehabilitáció történik, másrészről a lakóhelyhez közeli intézményekben, illetve a kisközösségekben. Az is világos mindenki számára, hogy bizonyos betegségek, fogyatékosságok gyógyszerrel enyhíthetők, segédeszközökkel pedig a beteg mobilitása fokozható, illetve csökkent munkaképessége kompenzálható. Ma még Magyarországon szokatlan gondolat, de nem ördögtől való abban az esetben, ha a kiegészítő és az önkéntes biztosítások rendszere stabilizálódik, és egyszer végre létrejön a balesetbiztosítás kialakulhat az az iparág, amely a lakásokat, a munkahelyeket, a közösségi intézményeket fogyatékosbaráttá teszi, és akkor végre megvalósul az évek óta magunk előtt tologatott végre nem hajtott akadálymentesítési program is. Ne felejtsük el azt sem, hogy az idősödő emberek fogyasztóként is megjelennek, például egészségturizmus, fitnesz wellness-szolgáltatások igénybevétele. (Ezt a folyamatot kitűnően szemlélteti a nyugdíjas amerikaiak turizmusa, akik időnként szinte elárasztják Európát és hazánkat is.) Fogyasztás körébe sorolható az egészséges életmódot szolgáló ételek, táplálékkiegészítők, vitaminkészítmények vásárlása és fogyasztása is. Végül, de nem utolsósorban még egyszer rögzíteni kell, hogy a munka világa számára értékes emberek, szellemi, fizikai kapacitások, teljesítmények biztosíthatók. Zárszóként még egy teljesen szubjektív gondolat. Megítélésem szerint a modern társadalmak egyik negatív folyamata az elidegenedés. Atomizálódnak a családok, fokozódik a szabadulási kényszer az idősödőtől, a betegtől. Rohanó világunkban talán a túlzott teljesítménykényszer miatt nagyon gyakran 3. ábra. Betegség, kezelés Teljesítménycsökkenés Környezeti tényezők 4. ábra. Civilizáció nem törődünk egymással, azt sem tudjuk, ki a szomszédunk. A rehabilitáció természetesen számos más társadalmi eszközzel együtt módszer lehet arra, hogy ezt a negatív folyamatot lassítsuk, megállítsuk, netán megfordítsuk. E téren sajnos nem vagyok optimista, azt gondolom, hogy az általam írtak a soha be ne teljesedő álmok közé sorolhatók. Irodalomjegyzék Dekondicionálás Aktivitás csökkenés Életminőség romlás Betegség, kezelés Teljesítménycsökkenés Környezeti tényezők Civilizáció Rehabilitáció Dekondicionálás Szekunder prevenció Aktivitás csökkenés Életminőség romlás 1. Eurostat, OECD Health Data, Vol December 20/ Laki László. Politikatudományi Szemle, 2006/4. 5. OEP Statisztikai Évkönyv, Prof. dr. Kullmann Lajos elôadása, Nagykôrös, október A szerző az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet gazdasági igazgatója, az EGVE elnöke. EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2009/2. 7

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Statisztikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BELYÓ PÁL, DR. FAZEKAS KÁROLY, DR. HARCSA ISTVÁN, DR. JÓZAN PÉTER, DR. LAKATOS MIKLÓS (főszerkesztő),

Részletesebben

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Spéder Zsolt (szerk.), Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin,

Részletesebben

E C O S T A T GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET

E C O S T A T GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET E C O S T A T GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET BŐVÜLŐ EURÓPA Tények és tanulmányok BUDAPEST, 2010. II. negyedév E C O S T A T Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet Cím: 1024 Budapest, Margit krt.

Részletesebben

AZ IDŐSKORÚ NÉPESSÉG FŐBB JELLEMZŐI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEI

AZ IDŐSKORÚ NÉPESSÉG FŐBB JELLEMZŐI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEI AZ IDŐSKORÚ NÉPESSÉG FŐBB JELLEMZŐI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEI Budapest, 2004. Az összefoglalás a Központi Statisztikai Hivatal közelmúltban megjelent kiadványainak felhasználásával készült. Az összefoglalást

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde

GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde Tartalomjegyzék: ZÁVECZ SZILVIA: A JÓLÉTI ÁLLAM FENNTARTHATÓSÁGÁNAK PILLÉREI - SZIE, GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA. A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag

ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA. A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag 2 Készítette: Nemzetgazdasági Minisztérium Családbarát Magyarországért Munkacsoport

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Esélyegyenlõség és béresélyek Nõk és Férfiak Szerzõk: Dr. Vanicsek Mária V2 Excelsior Bt Dr. Borbély Szilvia Szerkesztette:

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI KIHÍVÁSOK EURÓPÁBAN AZ ALAPVETŐ PROBLÉMÁK ÁTTEKINTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL KELET-KÖZÉP- EURÓPÁRA

DEMOGRÁFIAI KIHÍVÁSOK EURÓPÁBAN AZ ALAPVETŐ PROBLÉMÁK ÁTTEKINTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL KELET-KÖZÉP- EURÓPÁRA DEMOGRÁFIAI KIHÍVÁSOK EURÓPÁBAN AZ ALAPVETŐ PROBLÉMÁK ÁTTEKINTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL KELET-KÖZÉP- EURÓPÁRA 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. CSÖKKENŐ TERMÉKENYSÉGI ARÁNYSZÁMOK: TENDENCIÁK ÉS AZ AZOKRA

Részletesebben

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 Orosz Éva Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 A tanulmány áttekinti az egészségügy legsúlyosabb problémáit és az enyhítésükre kidolgozott stratégiákat

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola A HATÉKONY GENERÁCIÓVÁLTÁS ELŐSEGÍTÉSE A MEZŐGAZDASÁGBAN A FIATAL GAZDÁK TÁMOGATÁSA Doktori (PhD) értekezés Hantos Krisztina Budapest

Részletesebben

1. Bevezető... 2. oldal. 2. Az emberi erőforrás fejlesztés felértékelődése Európában... 4. oldal. 3. Felnőttképzés az Európai Unióban... 9.

1. Bevezető... 2. oldal. 2. Az emberi erőforrás fejlesztés felértékelődése Európában... 4. oldal. 3. Felnőttképzés az Európai Unióban... 9. Rendek Tímea Jog-lehetőség-hozzáférés A felnőttképzési rendszer működésének jellemzői és a felnőttképzési szolgáltatásokhoz való hozzáférés problémái Bács-Kiskun megyében Szeged, 2011 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Innocenti Kutatóintézet 12. éves jelentését írta: Gonzalo Fanjul, szerkesztette: Rick Boychuk

Az Innocenti Kutatóintézet 12. éves jelentését írta: Gonzalo Fanjul, szerkesztette: Rick Boychuk 1 Az Innocenti Kutatóintézet 12. éves jelentését írta: Gonzalo Fanjul, szerkesztette: Rick Boychuk UNICEF Innocenti Kutatóintézet: Az UNICEF 1988-ban alapította meg saját kutatóközpontját, hogy világszerte

Részletesebben

Az egészségi állapot hatása a gazdasági teljesítôképességre és az életminôségre

Az egészségi állapot hatása a gazdasági teljesítôképességre és az életminôségre K OLLÁNYI Zsófia IMECS Orsolya Az egészség befektetés Az egészségi állapot hatása a gazdasági teljesítôképességre és az életminôségre 2007. szeptember DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. T artalomjegyzék

Részletesebben

KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT. Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota

KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT. Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota közelkép 1. Jóléti ellátások, munkakínálati hatások és szabályozási gyakorlat (Cseres-Gergely Zsombor Scharle

Részletesebben

Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon

Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon MNB-tanulmányok 79. 2009 KÁTAY GÁBOR (SZERK.) Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon Az alacsony aktivitás és foglalkoztatottság okai és következményei Magyarországon

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 Az előadásomban tárgyalt folyamatok, problémák három fő kérdéskör, kihívás köré csoportosíthatók:

Részletesebben

Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás

Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Epidemiológia...

Részletesebben

HELLER FARKAS FÜZETEK A JÓLÉTI ÁLLAM ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

HELLER FARKAS FÜZETEK A JÓLÉTI ÁLLAM ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS HELLER FARKAS FÜZETEK A JÓLÉTI ÁLLAM ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A Gazdaságtörténeti Mûhely 2004. június 11-én A jóléti rendszerek átalakítása és a társadalombiztosítás témában rendezett konferenciájának

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN. - Best of KHEOPS (2006-2010) -

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN. - Best of KHEOPS (2006-2010) - GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN - Best of KHEOPS (2006-2010) - Szerkesztette: Svéhlik Csaba GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN - Best of KHEOPS (2006-2010) - TANULMÁNYKÖTET

Részletesebben

AZ AKTÍV IDŐSKORÉRT (Munkaanyag)

AZ AKTÍV IDŐSKORÉRT (Munkaanyag) AZ AKTÍV IDŐSKORÉRT (Munkaanyag) 2013. február 5. A dokumentum az MSZP társadalompolitikai kabinetje által szervezett szakmai kerekasztal-beszélgetések alapján készült. A szöveget gondozta: Korózs Lajos.

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

1. BEVEZETÉS SZAKOLCZAI GYÖRGY

1. BEVEZETÉS SZAKOLCZAI GYÖRGY SZAKOLCZAI GYÖRGY DEMOGRÁFIAI ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI TRENDEK ÉS AZ ÚJRAELOSZTÁS ROSTOW ÉS FOGEL ELEMZÉSEI ÉS AZ EZEKBŐL EREDŐ ÁLTALÁNOS ÉS HAZAI GAZDASÁGPOLITIKAI KÖVETKEZTETÉSEK A legutóbbi Milton Friedman

Részletesebben

SZABÓ Ágnes. A szabadidôsport és a versenyképesség fogalma 24 XLII. ÉVF. 2011. KÜLÖNSZÁM/ISSN 0133-0179. Cikkek, tanulmányok

SZABÓ Ágnes. A szabadidôsport és a versenyképesség fogalma 24 XLII. ÉVF. 2011. KÜLÖNSZÁM/ISSN 0133-0179. Cikkek, tanulmányok SZABÓ Ágnes MILYEN ÉRTÉKET TEREMT A SZABADIDÔSPORT, ÉS MI A KAPCSOLATA A VERSENYKÉPESSÉGGEL? A sport egyre fontosabb tényezôvé válik a társadalomban, és gazdasági súlya is egyre szignifikánsabban jelentkezik.

Részletesebben

A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁS ALPROGRAM A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

Részletesebben

munkaerőpiaci tükör 2008

munkaerőpiaci tükör 2008 munkaerőpiaci tükör 2008 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Fazekas Károly igazgató, MTA Közgazdaságtudományi Intézet Frey Mária tudományos főmunkatárs, Szociálpolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

A magyar munkabaleset-biztosítási gyakorlat ráfordításai és közgazdasági hatékonysága nemzetközi viszonylatban. DOKTORI (Ph.D.

A magyar munkabaleset-biztosítási gyakorlat ráfordításai és közgazdasági hatékonysága nemzetközi viszonylatban. DOKTORI (Ph.D. A magyar munkabaleset-biztosítási gyakorlat ráfordításai és közgazdasági hatékonysága nemzetközi viszonylatban DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KIS RÓBERT Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012. A magyar munkabaleset-biztosítási

Részletesebben