1. hadosztály. Ospina & Mora. T a p i a s. Cano Limon-Covenas. Occidental & Ecopetrol KORMÁNY LEHETŐSÉGEK KORMÁNY LEHETŐSÉGEK KORMÁNY LEHETŐSÉGEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. hadosztály. Ospina & Mora. T a p i a s. Cano Limon-Covenas. Occidental & Ecopetrol KORMÁNY LEHETŐSÉGEK KORMÁNY LEHETŐSÉGEK KORMÁNY LEHETŐSÉGEK"

Átírás

1 1. hadosztály Kevert haderőnemek: 1 civil fejlesztési projekt, minden támogatási fázisban kormány ellenőrzést és egy kockát igényel. KORMÁNY LEHETŐSÉGEK Lokálpatrióták: A civil fejlesztési projekt mezőnként 2 katonát és 2 rendőrt igényel. Ospina & Mora 1. COIN szakértő parancsnokok: A tisztogatás mezőnként 1 erőforrásba kerül. KORMÁNY LEHETŐSÉGEK A h a d s e r e g k e r ü l i a C : O A I N s t r a t é g i á t tisztogatás művelet laponként csak 1 mezőt érinthet. 2. T a p i a s A v á l l a l a t i g a z g a t ó s z o r o s a b b r a f ű z i a c i v i l - katonai köteléket : A támadás művelet mezőnként 1 erőforrásba kerül. KORMÁNY LEHETŐSÉGEK A c i v i l - k a t o n a i r i v a : l A i z á l á s e r ő s ö d i k támadás művelet laponként csak 1 mezőt érinthet. 3. Cano Limon-Covenas Nyereséges csővezeték: Add a kormány erőforrásaihoz 3, nem szabotált csővezeték gazdasági értékének kétszeresét. A c s ő v e z e t é k t á m a d á s : o k c é l p o n t j a Szaboltálj 3 csővezetéket, ahol nincs kocka és legmagasabb a gazdasági értékük. 4. Occidental & Ecopetrol Az olajcég biztonsági intézkedései: Rakj 6 rendőrt csővezetékekre. Fordíts 3 ottani vagy szomszédos gerillát az aktív felére. Ipari kizsákmányolás: Állíts át egy 3-mas gazdasági értékű csővezetékkel szomszédos mezőt 2 szinttel az aktív ellenállás felé. 5.

2 Olajfolt A l á z a d ó k a t h i : b Egy á z t szabotált a t j á k csővezeték mellett levő 2 ellenálló vagy semleges mezőt állíts passzív támogatóra. A m u l t i c é g s z e n n y : Szaboltálj e z é s t egy o k o z csővezetéket. Állíts át egy szomszédos mezőt 1 szinttel az aktív ellenállás felé különleges alakulat Infrastruktúra védelmi kiképzés: Minden ellenőrzési fázis során a kormány levehet 1-3 terror- vagy szabotázs jelzőt. KORMÁNY LEHETŐSÉGEK Az amerikai kiképzés hatástalan: az ellenőrzés fázis alatt szabotálhatod azon komm.-okat, ahol ugyanannyi gerilla van, mint kocka. 7. Fuerza Aérea Colombia (Kolumbiai légierő) COIN légicsapások : A kormány végrehajthat 3 ingyenes légicsapást. A b ü d z s é t d r á g a r e p ü : l Vonj ő k r le e k ö l t i k 9-et a kormány erőforrásaiból. 8. Magashegyi zászlóaljak Elit katonák őrzik a hegyi átjárókat: A támadások során a hegyeket városként kell kezelni. KORMÁNY LEHETŐSÉGEK A f e l s z e r e l é s t n e m : A s z á l l í t o t t á k l e hegyekben végzett támadások 1 egységet vesznek le 4 katonánként. 9. Blackhawk helikopterek Amerikai helikopterek leszállítva: A légi híddal bármennyi katonát mozgathatsz. KORMÁNY LEHETŐSÉGEK A h e l i k o p t e r e k e t n e m : A s légi z á l l í t o t t á k l e híd csak 1 katonát mozgat. 10.

3 Nemzeti Védelmi & Biztonsági Tanács Katonai-rendőri együttműködés: 1 rendőr is beléphet minden tisztogatás mezőre. KORMÁNY LEHETŐSÉGEK Katonai-rendőri rivalizálás: A tisztogatás csak katonák, vagy csak rendőrök által aktivál gerillákat. 11. Colombia terv Amerikai drog-ellenes háború : Add a kormány erőforráshoz a kisebbet: a segélyt vagy 20 erőforrást. Emeld a segélyt 10-el. Az amerikai segélyt a drog elleni háborúhoz kötik: Nincs légitámadás vagy őrjárat általi aktiválás a következő propaganda lapig. LÁZADÓK LENDÜLETBEN 12. Meteoro terv Szállítmány védelmi egységek: Az őrjárat egy ingyen támadást ad minden komm.-nál. KORMÁNY LEHETŐSÉGEK A szállítmányok védelmét lebecsülik: az őrjáratok nem végeznek egy ingyen támadást. 13. Tres esquinas Előretolt bázis: A kormány lerak 1 bázist és 3 katonát bármely körzetbe. A bázist lerohanják: Vegyél le 1 kormány bázist és 1 kockát egy körzetről. Háborús adó 14. A védelmi költségvetést támogatják: Dobj 1 kockával és a dobott érték négyszeresét add a kormány erőforrásaihoz. A középosztály ellenzi a háború költségeit: Állítsd egy semleges vagy passzív támogató várost passzív ellenállásra. 15.

4 A k á v é á r a A k á v é á r a : d Minden r á g u l hegyi körzet után +5 erőforrás annak, akinek a legtöbb egysége áll ott, döntetlen esetén a kormány kapja. A k á v é á r a c : s Vonj ö k k le e 10-et n a kormány erőforrásaiból. 16. Madrid segélyt ad A s e g é l y k o n f e r e n c i : Add a n a g y l e l k ű kormány erőforráshoz a kisebbet: a segélyt vagy 20 erőforrást. Emeld a segélyt 6-tal. Az EU segélyt újjáépítésre adják: Nincs tisztogatás vagy támadás a körzetekben a következő propaganda lapig. LÁZADÓK LENDÜLETBEN 17. NSPD-18 Az USA terror elleni háborúja a FARC ellen fordul: Add a kormány erőforráshoz a kisebbet: a segélyt vagy 20 erőforrást. Emeld a segélyt 20-al. Az USA a Közel-Keletre és Dél-Ázsiára fókuszál: Vonj le 6-ot a kormány erőforrásaiból. Vond le egy kockadobás értékét a segélyből. 18. Általános offenzíva Minden lehetséges mezőn válassz ki és hajts végre egy ingyen tisztogatást mozgás nélkül vagy támadást (kormány esetén), vagy egy ingyen támadást vagy terror műveletet (lázadók esetén). Mono Jojoy 19. Halála káoszba taszítja a FARC-ot: A kormány áthelyezhet 6 FARC gerillát szomszédos mezőkre. Katonai stratéga: A FARC ingyen menetel bármely gerillájával, majd 3 gerillát rejtett oldalára fordít. 20.

5 Raúl Reyes A F A R C v e z e t ő h e l y e t : t -6 e s é t m e g ö l i k F A R C e r ő f o r r á s. T á v. o l í t s e l 1 F A R C b á z i s t A F A R C v e z e t ő h e l y e t t e s e k ü l f ö l d i támogatást szerez: +6 FARC erőforrás. Rakj le egy FARC bázist egy városba vagy körzetbe. 21. Alfonso Cano A F A R C v e z e t ő j é t k a t o n a i a k c i ó b a n megölik: Állíts át egy ellenálló mezőt semlegesre. Ideológia: További 3 mezőn agitálhatsz, ahol van FARC egység és nincs kormány ellenőrzés. LÁZADÓK LENDÜLETBEN 22. A V é d e l m i M i n i s z t é r i u m megbízottjai Az USA repülőszemélyzetet biztosít: Egy körzetben aktiváld az összes gerillát és vedd le az összes kartell bázist. A r e p ü l ő l e z u h a n, t ú s z o k : f A e l k u t a t á s a kormány levesz 3 katonát. A kormány és a FARC nem megfelelő lesz a következő lapon. 23. Jaque hadművelet Drámai túszmentő akció: Állíts egy várost aktív támogatóra. A FARC nem megfelelő lesz a következő lapon. A t ú s z m e n t ő a k c i ó : Vegyél b a l u le l 2 ü t k i katonát FARC egységek mellől. Állíts egy támogató várost semlegesre. 24. Ejército de Liberación Nacional (Nemzeti Felszabadító Hadsereg) Az ELN és A FARC összecsap: Vedd le az összes FARC egységet egy hegyi körzetről. Az ELN és a FARC koordinálja az akcióit: Rakj bármely 3 FARC egységet Antioquiába vagy egy szomszédos körzetbe. 25.

6 Gramaje A F A R C v é d e l m e t e : l Minden u t a s í t j á k kartell gerilla, aki FARC egység mellett áll, ingyen támadhatja a FARC-ot. A f i z e t é s ü : t A e kartell m e z é átad s e 3 erőforrást a FARC-nak minden olyan mező után, ahol a kartell bázis mellett FARC gerilla van. 26. Misil antiaéreo (vállról indítható légvédelmi rakéta) A F A R C l é g v é d e l m i r a k é t á j a : e A g y m í t o s z kormány 3 ingyen speciális tevékenységet hajt végre. Félelem a légvédelmi rakétáktól: A következő propaganda lapig a kormány nem végezhet speciális tevékenységet ott, ahol gerilla is van. LÁZADÓK LENDÜLETBEN 27. Hugo Chávez Caracas ellenőrzi a határt: Vegyél le legfeljebb 3 lázadó egységet egy Venezuela melletti mezőről. Caracas a lázadókat segíti: Rakj egy FARC bázist egy Venezuela melletti körzetbe. Szabotáld az összes üres komm.-ot, ami Cucútát érinti. 28. Gyilkos zóna A h a d s e r e g k i s z a g o l j a a F A R : C A c s a p d á t kormány egy mezőn aktiválja az összes FARC gerillát és végrehajt egy ingyen támadást. A t a k t i k a l é p r e c s a l j a : a FARC z e l l vagy e n s é g e t az AUC végrehajt 2 ingyen rajtaütést egy mezőn bármely gerillájával, aktiválás nélkül. Béke bizottság 29. A F A R C - o t v á d o l j á k a b i z o t t s á g i t a g meggyilkolásával: Vegyél le 1 FARC zóna jelzőt. Alkudozás a békéért: A kormány lerak 1 F A R C z ó n a j e l z ő t. ( l á s d ) 30.

7 Betancourt A h í r e s t ú s z s z i m : p Állíts á t i át á t 2 é b r e s z t várost és 1 körzetet 1 szinttel az aktív támogatás felé. A t ú s z t á r g y a l á s s o r á n a F A R C megnyilvánulhat: Állíts át 3 mezőt passzív ellenállásról aktív ellenállásra. Secuestrados (elrabolva) 31. Mindenkinek elege van a túszejtésekből: Állíts át 2 mezőt semlegesről vagy passzív ellenállásról passzív támogatásra. Az emberrablások nagyon jövedelmezőek: A F A R C e r ő f o r r á s a i v e l e m e l k e d n e k. Sucumbíos 32. Ecuadori puffer zóna: Vegyél le legfeljebb 3 lázadó egységet egy Ecuadorral határos mezőről. Határon átnyúló háború: Rakj 2 egységet Ecuadorba. 0 népességű körzetnek minősül. Frakciónként 2-nél több egységet nem tarthatsz itt. 33. AK-47, légi utánpótlással A l á z a d ó k a t á t v e r i k a z : o r o s z b ű n ö z ő k Csökkentsd egy lázadó frakció erőforrásait 5-tel. T i t k o s f e g y v e r s z á l l í t m : á Egy n y lázadó frakció 2 egységet és 1 bázist rak egy 0 népességű körzetbe. 34. A t e r m é s h e l y e t t e s í t é s e Kormány kezdeményezés: Cseréld le a kartell bázisokat 1 körzetben 1-1 rendőrre. Adj a segélyhez +3-mat. A F A R C j a v a s l a t á t d í c s é r i k : Állíts át egy kartell bázissal rendelkező körzetet 2 szinttel az aktív ellenállás felé. 35.

8 Zona de Convivencia (együttélési zóna) Az ELN demilitarizált zónát kap: A kormány lerak egy FARC zónát egy hegyi körzetbe (lásd 6.4.3). Állíts át 2 szomszédos semleges mezőt passzív támogatásra, ha lehetséges. A végrehajtó frakció megfelelő marad a következő lapnál is. Ex katonák 36. Összenő, ami összetartozik: A kormány ingyen tisztogat vagy támad a FARC ellen, minden mezőn, mozgás nélkül. Az AUC gerillái katonaként kezelendők. Ex katonák tanácsokat adnak a paramilitánsoknak: Az AUC ingyen menetel bármely gerillájával, majd 1 célmezőn ingyen rajtaütést végez. 37. Nemzeti Koordinációs Központ Az új vezetés a paramilitánsokat támadja: V e d d l e a z ö s s z e s a k t í v A U C g legfeljebb 3 mezőről, ahol van kocka vagy támogatás. A s z i m p a t i z á n s o k f i g y e l m : e z t e t i k a z A U C - t Minden AUC gerilla rejtett lesz azokon a mezőkön, ahol van kocka vagy támogatás. 38. Soldados campensinos (Paraszt katonák) A h e l y i e r ő k b ő l á l : Rakj l ó 1 s z a k a s z o k rendőrt a 6 körzet mindegyikébe. A h e l y i e r ő k a z A : U Cserélj C - t le e 1 r ő s í t i k rendőrt 1 elérhető AUC gerillára, legfeljebb 3 körzetben. 39. Leszerelés Egyeztetés a reintegrációról: Cserélj le 3 AUC gerillát elérhető rendőrökre. A m e g b e s z é l é s c s a k á t v e r é s, a k a t o n á k ú j r a hadba állnak: Mozgasd az összes kockát egy városba, egy olyan körzetből, ahol AUC is van. Rakj 1-1 AUC egységet 2 városba. 40.

9 Mancuso Az AUC 2-es számú vezetőjét kiadják: Vonj le az AUC erőforrásokból 6-ot. Vedd le az összes AUC egységet 1 mezőről. Az AUC drogbárója : Növeld +3-mal az AUC erőforrásait minden olyan mező után, ahol AUC és kartell egységek is vannak. 41. Senado & Cámara Az elnökök közös elképzelése a háborút illetően: Állíts 2 semleges mezőt passzív támogatásra. A kormány erőforrásai 3-mal nőnek. Szimpátia a lázadókkal: Nincs tisztogatás és támadás a végrehajtó frakció ellen a következő propaganda lapig. LÁZADÓK LENDÜLETBEN 42. Calima front A b a l o l d a l i n a k g o n d o l t a k t i v i s t á k a t lemészárolják: Rakj le 2 terrorjelzőt és vedd le az összes FARC bázist egy katonákkal rendelkező mezőről. Brutalitással vádolják a hadsereget: Rakj le 2 terrorjelzőt egy katonákkal rendelkező mezőre. A segély csökken 9-cel. 43. Colombia Nueva (Új Kolumbia) Korrupció ellenes kampány: Állíts egy nem-ellenálló várost aktív támogatóra. A kormány erőforrásai 3-mal nőnek. Megosztó politikai kampány: állíts át egy támogató várost semlegesre. A kormány erőforrásai 3-mal csökkennek. 44. Los Derechos Humanos (emberi jogok) A t i s z t e k e t m e g : f Állíts e g y át e l m e z i k minden terrorral és kockákkal rendelkező mezőt 1 szinttel az aktív támogatás felé. Nemzetközi emberi jogi kartell: -1 segély minden, AUC egységet tartalmazó mező után. Egy kockadobás értékét vond ki a kormány erőforrásaiból. 45.

10 Limpieza (tisztogatás) Könyörtelen kivégzés: Egy lázadó frakció ingyen terror műveletet hajt végre bármely gerillájával, levesz bármely 2 ellenséges egységet a mezőről és átállítja passzív támogatóra vagy ellenállóra (hacsak nem 0 népességű). A terror művelet 2 jelzőt rak le. Pinto & del Rosario 46. Emberi jogok biztosa: Minden AUC gerilla aktív lesz. Minden rendőr ingyen támadhatja az AUC-t, mintha katona lenne. Az ügyészt megölik: Az AUC lerak 2 gerillát Cúcutába, végrehajt ott egy ingyen terror műveletet, és bármely 2 AUC gerillát a rejtett felére fordítja. 47. Unión Sindical Obrera (Dolgozók Szakszervezete) Az AUC az olajmunkások szervezetét támadja: Távolíts el egy ellenállás jelzőt vagy egy FARC bázist egy 3-mas csővezeték szomszédjából. A m u n k á s o k a F A R C - o t t : Állíts á m o g a t j á k 2 várost (Bogotán kívül) 1 szinttel az aktív ellenállás felé. 48. Bloques A h a d s e r e g d a c o l C : Végleg a s t a n o v a l távolíts el 3 elérhető AUC gerillát. Független miliciák csatlakoznak az AUChoz: Rakj egy AUC gerillát és egy bázist bármely körzetbe. 49. Carabineros (rendőrök) A r e n d ő r s é g t e r e p : A i kormány e g y s é g e i lerak legfeljebb 3 rendőrt, bármely körzetbe. A r e n d ő r s é g k o r r u p t : Vedd le bármely 2 rendőrt vagy cseréld le őket elérthető AUC gerillákra. 50.

11 Csővezeték javítások Gyors javítások: Vedd le az összes szabotázs jelzőt a csővezetékekről, vagy ha nincs ilyen, akkor emeld a kormány erőforrásait 12-vel. A biztonsági kockázatok akadályozzák a munkát: Szaboltálj 3 olyan csővezetéket, ahol FARC gerilla áll vagy szomszédos vele. 51. Castano Az AUC vezető visszaemlékezése bestseller lesz: Állíts 2 hegyi körzetet vagy várost 1 szinttel az aktív támogatás felé. Karizmatikus AUC politikai vezető: Rakj egy AUC bázist egy olyan mezőre, ahol jelen van az AUC, majd minden AUC bázis után adj +1-et az AUC erőforrásokhoz. 52. A bűnözők légiereje A lázadók hozzáférnek kisgépekhez: Egy lázadó frakció 1 vagy 2 gerillát mozgat bármely 2 körzet között és rejtett oldalukra fordítja őket. 53. Dezertőrök & disszidensek Vegyél le legfeljebb 2 gerillát vagy cseréld le őket egy másik frakció elérhető gerilláira. DEA ügynökök 54. Segítség a bűnüldözőknek: Távolíts el egy szállítmányt és bármely 5 kartell gerillát. Más Yanquis: Állíts át 1 szinttel az aktív ellenállás felé 3 olyan mezőt, ahol kartell gerilla van. 55.

12 Drogas La Rebaja A C a l i k a r t e l l d r o g t e r j e s z t ő h á l ó z a t á t lefoglalják: Adj át 9 kartell erőforrást a kormánynak. Kiskereskedelmi birodalom: Adj annyi erőforrást a kartellnek, mint amennyi a városokban levő kartell egységek számának duplája. Ezután rakj 1-1 kartell bázist 2 városba. 56. Millenium hadművelet Kolumbiai-amerikai csapás a Bernal szindikátusra: Cserélj le 3 kartell egységet elérhető rendőrökre. A n y o m o z á s t m e : g 2 f mezőn ú r j á cserélj k le egy rendőrt egy elérhető kartell egységre. Serrano ezredes 57. A r e n d ő r s é g l e c s a p : a A kartell k a r t e l l e k r e erőforrásai 6-tal csökkennek. Vedd le az összes kartell gerillát. A h i v a t a l o s s z e r v e k a k a r t e l l f i z e t é s i listáján vannak: A kartell áthelyez legfeljebb 4 rendőrt bármely mezőre. 58. Salcedo Kartell informátor: Minden kartell gerilla aktív lesz. Végezz ingyen támadást kartell ellen minden mezőn. A C a l i k a r t e l l b i z : A t kartell o n s á g i f ő n ö k e az összes gerilláját rejtetté teszi és közülük 3-mat bárhova áthelyezhet. 59. A s a k k j á t é k o s A k i s k i r á l y s t r a t é g i a i : Vedd e r e d le m az é n y e i összes kartell egységet 2 városról vagy 1 körzetről. Adj a kormány erőforrásokhoz 6-ot. Gilberto Rodriguez Orejuela terjeszkedik: A kartell lerak 1-1 elérhető bázist 2 városba és egy ingyen megvesztegetést végez 1 mezőn. 60.

13 Légi híd A p e r u i k o k a - u t á n p ó t l á s t e l l e n ő r : z é s a l á v o n j á k V e d d l e a z ö s s z e s k a r t e l l e g y s é g e t 1 V o n j k i a k a r t e l l e r ő f o r r á s o k A k o l u m b i a i k o k a - t e r m e s z t ő k b e t ö l t i k a peruiak által hagyott űrt: Rakj le 1 kartell bázist 3 olyan körzetbe, ahol nincs kartell egység. 61. Amazónia A b r a z i l K o b r a h a d m ű v e l e t l e z á r j a a határt: Vegyél le legfeljebb 3 lázadó egységet 0 népességű erdei körzetekről. Leszálló pályák a dzsungelben: Rakj 1-1 kartell bázist Guainía, Vaupés és Amazonas mezőkre. 62. Narko-háború A r i v á l i s s z i n d i k á t u s o k e g y m á s t o r k á n a k esnek: Minden olyan mezőről, ahol kartell gerillák vannak vedd le őket, 1 kivételével. Az az 1 ingyen terror műveletet végez. A kartell nem megfelelő lesz a következő lapnál. Kokain laborok 63. A F A R C m e g v á m o l j a a : t Rakj e r m e l ő k e t egy szállítmányt egy FARC gerilla alá, egy olyan mezőn, ahol van kartell bázis. Olajozottan működő üzletág: Minden kartell bázis után növeld a kartell erőforrást 2-vel ha városban, 1-el ha egy körzetben van a bázis. 64. Mákföldek A t e r m e l ő k é s a k o r m á n y i s a h e r o i n forrásokra fókuszálnak: Rakj le vagy vegyél le 1 szállítmányt vagy lázadó bázist bármely hegyi körzetből/be. 65.

14 Tingo María A k o k a - t e r m é s : e Vegyél l p u s le z t 3 u kartell l bázist erdei körzetekből. Életképes koka-növény fajta: A halmozási limiten belül, rakj le egy elérhető kartell bázist minden olyan erdei körzetbe, ahol már van egy. Mexikói kereskedők 66. Egy nagy szállítmányt lefülelnek út közben: V o n j l e e t a k a r t e l l e r ő f o Új útvonalak az amerikai piacra: Ebben az erőforrás fázisban a kartell a bázisai számának négyszeresét adja az erőforrásaihoz. LÁZADÓK LENDÜLETBEN 67. Narko-tengeralattjárók A t e n g e r a l a t t j á r ó k a : Vegyél t l e le f o g l a l j á k 2 kartell egységet vagy legfeljebb 2 szállítmányt tengerparti körzetekből. Partmenti lopakodó hajók: Növeld a kartell erőforrásait +2-vel minden partmenti mezőn álló egység után. 68. Gyors naszádok és hajók Mozgasd bármely kockád vagy gerillád 1 kiinduló mezőről akár 3 egymást követő körzeten át. Ezután végezhetsz egy ingyen műveletet a célmezőn (menetelés és őrjárat kivételével). 69. A y a h u a s c a Az öko-turizmus segít a kereskedelmi mérleg helyreállításában: A kormány erőforrásai 6-al nőnek minden olyan erdei körzet után, ahol nincs gerilla. t u r i z m u s Az öko-turistákat elrabolják: Egy frakció ingyen terror műveletet végez bármely gerillával, minden erdei mezőn és +3 erőforrást kap műveletenként. 70.

15 Darién A fegyver kereskedelmet betiltják: Vegyél le 1 gerillát Chocóból. A tulajdonos frakció veszít 5 erőforrást. A határterület jó menedéknek bizonyul: Rakj 1-2 bázist Panamába. 0 népességű erdei körzetnek minősül. A tisztogatás nem aktiválja az ottani gerillákat. 71. Sicarios (orgyilkosok) A bérgyilkosok megbízhatatlanok: Cseréld le az összes kartell gerillát más gerillákra, 2 mezőn. A munkanélküliek készek a szindikátusoknak dolgozni: Rakd az összes elérhető kartell gerillát a kartell bázisok mellé. győzelmi feltételek vizsgálata ellenőrzés megállapítása erőforrások kiosztása támogatás vizsgálata átcsoportosítás újraállítási fázis 72. Ha ez a végső propaganda, akkor csak limitált művelet végezhető. Tisztogatás és menetelés nem végezhető. győzelmi feltételek vizsgálata ellenőrzés megállapítása erőforrások kiosztása támogatás vizsgálata átcsoportosítás újraállítási fázis Ha ez a végső propaganda, akkor csak limitált művelet végezhető. Tisztogatás és menetelés nem végezhető. győzelmi feltételek vizsgálata ellenőrzés megállapítása erőforrások kiosztása támogatás vizsgálata átcsoportosítás újraállítási fázis Ha ez a végső propaganda, akkor csak limitált művelet végezhető. Tisztogatás és menetelés nem végezhető.

16 győzelmi feltételek vizsgálata ellenőrzés megállapítása erőforrások kiosztása támogatás vizsgálata átcsoportosítás újraállítási fázis Ha ez a végső propaganda, akkor csak limitált művelet végezhető. Tisztogatás és menetelés nem végezhető.

Andean Abyss. Lázadó és lázadóellenes konfliktus Kolumbiában SZABÁLYSEGÉDLET T A R T A L O M J E G Y Z É K

Andean Abyss. Lázadó és lázadóellenes konfliktus Kolumbiában SZABÁLYSEGÉDLET T A R T A L O M J E G Y Z É K Andean Abyss Lázadó és lázadóellenes konfliktus Kolumbiában COIN sorozat, I. rész készítette: Volko Ruhnke SZABÁLYSEGÉDLET T A R T A L O M J E G Y Z É K Oktató rész.................................. 2

Részletesebben

S Z A B Á L Y K Ö N Y V Volko Ruhnke játéka

S Z A B Á L Y K Ö N Y V Volko Ruhnke játéka Andean Abyss COIN sorozat, I. kötet S Z A B Á L Y K Ö N Y V Volko Ruhnke játéka T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Bevezetés................................ 2 7. Győzelem.................................

Részletesebben

Válassz egy rúna kártyát a dobott pakliból és vedd a kezedbe!

Válassz egy rúna kártyát a dobott pakliból és vedd a kezedbe! Válassz egy Viking telepest! Amelyik Vikingé az ember, az dob EGY kockával. Ha ez nagyobb, mint a kikötő értéke, a telepes túlélte, egyébként le kell venni. Megj: A kikötő értéke 1-el csökken, ha van áru

Részletesebben

::JÁTÉKLAP:: Társasjáték Portál

::JÁTÉKLAP:: Társasjáték Portál Lovagok és Városok Fejlesztési Kártya Almanach Alkimista (2db) Dobása előtt játssza ki ezt a kártyát. Állítsa be a két számkockán a kívánt értéket, dobjon a szimbólum kockával, majd folytassa körét a szabályok

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

Level 7 Escape adrenalin kártyák

Level 7 Escape adrenalin kártyák Level 7 Escape adrenalin kártyák Nyomtasd ki a lapokat színes nyomtatóval, majd vágd ki a kártyákat a vonalak mentén. A kivágott darabokat a kártyavédő fólia alsó részébe csúsztatva kell használni. A fordítás

Részletesebben

A két harcmodor kétféle taktikát, játékstílust jelent, és ki-ki eldöntheti, inkább melyikre támaszkodik - vagy inkább mindkettőre.

A két harcmodor kétféle taktikát, játékstílust jelent, és ki-ki eldöntheti, inkább melyikre támaszkodik - vagy inkább mindkettőre. Az 5. századi Anglia: változások, új kor kezdete. A rómaiak eltávoztak, a szászok pedig meghódították a szigetet. A kereszténység még nem erősödött meg, még küzd a kelta vallsásal. A játék ezekben a bizonytalan

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.29. COM(2014) 665 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az Európai Unió és Kolumbia közötti vízummentességi megállapodásra irányuló tárgyalásokra

Részletesebben

Az ötödik sugárút - Fifth Avenue by Wilko Manz 2-4 játékos számára, 12 éves kortól

Az ötödik sugárút - Fifth Avenue by Wilko Manz 2-4 játékos számára, 12 éves kortól Az ötödik sugárút - Fifth Avenue by Wilko Manz 2-4 játékos számára, 12 éves kortól A JÁTÉK CÉLJA A játékosok a lehető legtöbb győzelmi pontot próbálják elérni a magasba törő épületek, és üzletek építése

Részletesebben

Iszkenderun. Mint ringyó, új vendégére vár, felékszerezve hív a Nagy Bazár, parázna módon csábít, integet, hamisat kínál, túl borsos az ár.

Iszkenderun. Mint ringyó, új vendégére vár, felékszerezve hív a Nagy Bazár, parázna módon csábít, integet, hamisat kínál, túl borsos az ár. Iszkenderun A Nur-hegyek felett félhold ragyog, Sándor nevét susogják a romok, fűszer, selyem kél át a szír kapun - Iszkenderun, te boldog, itt vagyok! Iszkenderun (Alexandria ad Issum, majd Alexandretta,

Részletesebben

natúr, kék, zöld, és narancs, valamint 8 db szürke, semleges figura) kék, zöld, és narancs, valamint 10 db szürke, semleges kocka)

natúr, kék, zöld, és narancs, valamint 8 db szürke, semleges figura) kék, zöld, és narancs, valamint 10 db szürke, semleges kocka) Az 1200 esztendőben fektették le a troyes-i katedrális alapjait, de befejezésére csak 400 évvel később, számos esemény bekövetkezte után került sor A játékban négy évszázadot barangolhatsz a történelemben,

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

Bevezetés és áttekintés

Bevezetés és áttekintés Bevezetés és áttekintés 1882-t írunk és a Mérhetetlen Vének már itt vannak. Hétszáz évvel ezelőtt érkeztek, és azóta ők uralják a bolygót. Az emberek többsége egyszerűen éli az életét, elfogadva a szörnyek

Részletesebben

város jelentős lakói (a magiszterek) között, a lehető legtöbbet megnyerve saját ügyüknek.

város jelentős lakói (a magiszterek) között, a lehető legtöbbet megnyerve saját ügyüknek. 1. Áttekintés A játékosok nagyhatalmú arkónok, akik azon igyekeznek, hogy 2. Tartalom 1 játéktábla 56 magiszterkártya Cardis városa elnyerje a király kegyét. A játékosok udvaronca- 32 udvaronckártya ikat

Részletesebben

Galaxis Roncsderbi Nagy Kiegészítő kártyasegédlet

Galaxis Roncsderbi Nagy Kiegészítő kártyasegédlet Galaxis Roncsderbi Nagy Kiegészítő kártyasegédlet Rázós Utak Tisztességtelen verseny Az a játékos, aki ki szeretné használni az Elhagyatott Állomást vagy Hajót, először kap egy-egy erős ágyúlövést minden

Részletesebben

A katonai rangfokozatok

A katonai rangfokozatok A katonai rangfokozatok zászló tábornagy tábornok ezredes 2x ôrnagy 3x kapitány 4x fôhadnagy 4x ôrmester 4x aknász 5x felderítô 8x kém bomba 6x A játékhoz jó szórakozást kíván a Piatnik Budapest Kft. www.jumbo-world.com

Részletesebben

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei:

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei: Seres György: A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER 2003-ban, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét 1. Csak emlékeztetőül mutatom be az akkori előadás néhány

Részletesebben

IDEGENEK. ONSLAUGHT ROHAM (1) Hajts végre egy rohamot. AKCIÓ Hajts végre egy rohamot (aktiváld minden egységed támadását minden szektorban).

IDEGENEK. ONSLAUGHT ROHAM (1) Hajts végre egy rohamot. AKCIÓ Hajts végre egy rohamot (aktiváld minden egységed támadását minden szektorban). IDEGENEK ABDUCTION ELRABLÁS (1) Helyezz át 1 ellenséges egységet ebből a szektorból egy bármely másik szektorba. áthelyezhetsz 1 ellenséges egységet ebből a szektorból egy bármely másik szektorba (egy

Részletesebben

Bevezető. Tartalom. 10 piramis győzelmi pontok. építési költség. Piramis elemek mező 1 kocka. 1 játéktábla. privilégiumok. munkás mező.

Bevezető. Tartalom. 10 piramis győzelmi pontok. építési költség. Piramis elemek mező 1 kocka. 1 játéktábla. privilégiumok. munkás mező. Bevezető Körül-belül Krisztus előtt 2125-öt írunk, pont a herakreopoliszi lázadás előtt, és Egyiptom 8. dinasztiájában találjuk magunkat. Káosz uralkodik: Demedzsibtovi fáraó hatalmát megdöntötték, Egyiptom

Részletesebben

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 2003-ban ban,, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYOK 2. KIADÁS, 20 1 1.

JÁTÉKSZABÁLYOK 2. KIADÁS, 20 1 1. Labyrinth 2nd Edition JÁTÉKSZABÁLYOK 2. KIADÁS, 20 1 1. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Bevezetés............................... 2 7. USA műveletek.......................... 8 2. Hogyan nyerjek?..........................

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

Előkészületek Tegyétek az összes aranyat a játék dobozába, majd tegyétek azt az asztal közepére, könnyen elérhető helyre.

Előkészületek Tegyétek az összes aranyat a játék dobozába, majd tegyétek azt az asztal közepére, könnyen elérhető helyre. Tartalom: 1 képes játékszabály 60 arany érme 5 kalóz kocka Bevezetés A karibi szigetek valaha a törvényen kívüliek búvóhelyei voltak, ahol az orgazdák lopott kincseiket adták-vették. Amikor eljutott a

Részletesebben

Varázslók és Boszorkányok

Varázslók és Boszorkányok 0 Varázslók és Boszorkányok Szerepjáték Orosz Mihály Saját ingyenes kiadás Játék weboldala www.fermisjatek.gportal.hu 1 Előszó A Varázslók és Boszorkányok egy egyszerű kis szerepjáték. Első sorban kezdő

Részletesebben

(K+F) a bunkósbottól támadó/védő robotokig. Dr. Seres György DSc. 2003

(K+F) a bunkósbottól támadó/védő robotokig. Dr. Seres György DSc. 2003 Haditechnikai kutatás és fejlesztés (K+F) a bunkósbottól támadó/védő robotokig Dr. Seres György DSc. 2003 Mi a különbség az emberi és az állati lét között? Mi a különbség az emberi és az állati lét között?

Részletesebben

Lépj 3-4 helyszínt 1-2 helyett. Maradj a helyszínen 1-2 lépés helyett. Tegyél vissza 1 segédet az oszlop aljára

Lépj 3-4 helyszínt 1-2 helyett. Maradj a helyszínen 1-2 lépés helyett. Tegyél vissza 1 segédet az oszlop aljára Lépj az oszlopoddal (kereskedő+segédek) 1 vagy 2 helyszínt és...... tedd a segéded tetejére (ha van) vagy... tedd a legalsó segéded az oszlop mellé egyébként a köröd azonnal végetér Ha találkozol más kereskedővel......

Részletesebben

Notre Dame. Erő és politika a Katedrális árnyékában By Stefan Feld. Published by Alea, 2007

Notre Dame. Erő és politika a Katedrális árnyékában By Stefan Feld. Published by Alea, 2007 Notre Dame Erő és politika a Katedrális árnyékában By Stefan Feld. Published by Alea, 2007 (Steve McKeogh tömörített angol nyelvű szabályának felhasználásával. Fordította: Shadrune) ÖTLET Egy befolyásos

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

HERE I STAND 1. BEVEZETÉS 2. JÁTÉKTÁBLA Mezők erődített mező kulcserőd választófejedelemségi székhely erőd erődítetlen mező otthoni mező

HERE I STAND 1. BEVEZETÉS 2. JÁTÉKTÁBLA Mezők erődített mező kulcserőd választófejedelemségi székhely erőd erődítetlen mező otthoni mező HERE I STAND A fordítás az eredeti szabály struktúrájának megfelelően épül fel, de sok helyen tömörítettem rajta, illetve kihagytam speciális eseteket, felsorolásokat, példákat, képeket, stb. Főleg a szabály

Részletesebben

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;...

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;... Egész számok természetes számok ( ) pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... 0 negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;... egész számok ( ) 1. Írd a következõ számokat a halmazábra megfelelõ helyére! 3; 7; +6 ; (

Részletesebben

NARKÓTERRORIZMUS. BEBESI ZOLTÁN PhD hallgató

NARKÓTERRORIZMUS. BEBESI ZOLTÁN PhD hallgató BEBESI ZOLTÁN PhD hallgató NARKÓTERRORIZMUS A terrorizmus és a kábítószer bűnözés között nagyon szoros a kapcsolat. Nem véletlenszerű az a tény, hogy az utóbbi időben a narkóterrorizmus előtérbe került.

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

TÁRSASJÁTÉK. 4. Egy bábut mindenki elhelyez a pontok számolására szolgáló táblán

TÁRSASJÁTÉK. 4. Egy bábut mindenki elhelyez a pontok számolására szolgáló táblán TÁRSASJÁTÉK A játék célja A játék az útonállók, lovagok, földművesek és szerzetesek világába vezet el: Mindegyikőjük célja, gyarapodni, pontokat szerezni. Hogyan? Lovag várat, várost épít, minél nagyobb

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI. BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 BALOGH IMRE vezérőrnagy 1 A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIERŐ HADERŐNEM HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR HONVÉDSÉG TŰZTÁMOGATÁSÁBAN A HADERŐNEM ALAPFELADATAI A Magyar Honvédség légierő feladatait a 61/2000. (VI. 21.)

Részletesebben

XV. évfolyam Megyei döntő február 20. MEGOLDÁSOK - 3. osztály

XV. évfolyam Megyei döntő február 20. MEGOLDÁSOK - 3. osztály 1. feladat: XV. évfolyam Megyei döntő - 2016. február 20. MEGOLDÁSOK - 3. osztály Jancsi és Juliska Matematikai Memory-t játszik. A játék lényege, hogy négyzet alakú kártyákra vagy műveletsorokat írnak

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

Bevezetés: Kennedy a Holdra szállás meghirdetésével elindított egy nemzetek közötti űrversenyt.

Bevezetés: Kennedy a Holdra szállás meghirdetésével elindított egy nemzetek közötti űrversenyt. Bevezetés: 1961. május 25.-én az újonnan megválasztott John F. Kennedy amerikai elnök kongresszusi beszédében több fontos témát is érintett. Ezek közül az egyik az űrprogram kiterjesztése volt, ezen belül

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

3 3 3 3 3 3 0 ----------------------- 0 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 0 ----------------------- 0 3 3 3 3 3 3 Nagy feladat: Készítse el a programot saját tudása és ötletei alapján. Semmilyen grafikát (OpenGL, DirectX, stb) NE használjon. Minden grafikát csak szövegesen jelenítsen meg. Működőképes programot kell

Részletesebben

1. hét. Neptun kód. Összesen. Név

1. hét. Neptun kód. Összesen. Név 1. hét 1 5 1 3 28 1 1 8 1 3 3 44 1 5 1 3 2 3 1 7 5 1 3 1 45 1 5 1 1 1 6 51 1 1 1 1 1 5 1 2 8 1 7 3 4 8 5 8 1 1 41 1 5 8 1 1 3 46 1 8 1 3 2 33 1 7 8 1 3 38 1 5 7 1 7 1 49 1 1 5 1 1 45 1 8 1 3 31 1 8 8 1

Részletesebben

3. Karakterlapok. FONTOS: Tárgyakból és állatokból egyszerre senkinek nem lehet 5-nél több, ahogyan a karakterlapon lévő helyeknél látszik!

3. Karakterlapok. FONTOS: Tárgyakból és állatokból egyszerre senkinek nem lehet 5-nél több, ahogyan a karakterlapon lévő helyeknél látszik! Játékszabály A Magyar Népmesék A társasjátékban résztvevő 2-6 fő egy-egy mesehős szerepét felvéve halad végig egy történeten, hogy rengeteg kalandot átélve, tapasztalatokkal és varázstárgyakkal felvértezve

Részletesebben

A Császár bizalmasai Ingyenes, házilag elkészíthető taktikai társasjáték 2-4 fő részére

A Császár bizalmasai Ingyenes, házilag elkészíthető taktikai társasjáték 2-4 fő részére A játék paraméterei A Császár bizalmasai Ingyenes, házilag elkészíthető taktikai társasjáték 2-4 fő részére Típus: taktikai társasjáték (versengő) Környezet: római kor (fiktív terület) Játékosok száma:

Részletesebben

Légi támogatás szerepe a terrorizmus és a kábítószer bűnözés elleni harcban

Légi támogatás szerepe a terrorizmus és a kábítószer bűnözés elleni harcban Szerző: Bebesi Zoltán PhD. hallgató Légi támogatás szerepe a terrorizmus és a kábítószer bűnözés elleni harcban A terrorizmus és a kábítószer bűnözés között nagyon szoros a kapcsolat. Nem véletlenszerű

Részletesebben

BSG: Express. Szabálykönyv készítette: Evan Derrick - BGG felhasználónév: derrickec. Játszható: 3-5 játékossal Játékidő: 45-60 perc

BSG: Express. Szabálykönyv készítette: Evan Derrick - BGG felhasználónév: derrickec. Játszható: 3-5 játékossal Játékidő: 45-60 perc BSG: Express Szabálykönyv készítette: Evan Derrick - BGG felhasználónév: derrickec Játszható: 3-5 játékossal Játékidő: 45-60 perc A BSG: Express játékot a Sci Fi tévécsatorna Battlestar Galactica című

Részletesebben

Caylus : Magna Carta - Alapjáték Tervező: William Attia Illusztrátor: Arnaud Demaegd Tördelő: Cyril Demaegd FAQ és fórum : http://www.ystari.

Caylus : Magna Carta - Alapjáték Tervező: William Attia Illusztrátor: Arnaud Demaegd Tördelő: Cyril Demaegd FAQ és fórum : http://www.ystari. Caylus : Magna Carta - Alapjáték Tervező: William Attia Illusztrátor: Arnaud Demaegd Tördelő: Cyril Demaegd FAQ és fórum : http://www.ystari.com A játék e változata a kezdőknek ajánlott: a leegyszerűsített

Részletesebben

A Fuggerek Tervező: Klaus-Jürgen Wrede

A Fuggerek Tervező: Klaus-Jürgen Wrede A Fuggerek Tervező: Klaus-Jürgen Wrede 2-4 játékos részére 10 éves kortól játékidő kb. 30-45 perc Tartalom 9 árkártya az árak jelölésére (1-9 gulden) 1 Gazdag Jakab-kártya 5 áruértékjelző kártya 45 árukártya

Részletesebben

A játékosok evőpálcikákat használva próbálják a sushikat tányérjukra helyezni különböző kombinációkban, hogy azokkal pontokat szerezzenek.

A játékosok evőpálcikákat használva próbálják a sushikat tányérjukra helyezni különböző kombinációkban, hogy azokkal pontokat szerezzenek. KAITEN SUSHI Egy Sushi bárban ízlésednek megfelelően számos ízletes sushit kaphatsz. De milyen kombinációban állítsuk össze a legfinomabb sushit? Ez már azon múlik, milyen ügyesen bánsz az evőpálcikákkal,

Részletesebben

Új tartozékok. Ez a kiegészítő két új modult tartalmaz: Modul 5: Küldetéskamrák

Új tartozékok. Ez a kiegészítő két új modult tartalmaz: Modul 5: Küldetéskamrák Ez a kiegészítő két új modult tartalmaz: Modul 5: Küldetéskamrák Ez a kiegészítő csak az Escape alapjátékkal együtt játszható. Az alapjáték szabályai változatlanul érvényesek, kivéve ha az alábbi szabályok

Részletesebben

REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE

REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE Dr. Csutorás Gábor REPÜLŐTÉRI TŰZOLTÓ SZERVEZETEK FELADATRENDSZERE A NATO csatlakozás után a szabványosítási egyezményeket figyelembe véve újrafogalmazásra kerültek a katonai repülőtéri tűzoltó alegységek

Részletesebben

Összetevők. Fejlesztés és szabálykönyv: Viktor Kobilke Illusztrációk és grafika: Dennis Lohausen

Összetevők. Fejlesztés és szabálykönyv: Viktor Kobilke Illusztrációk és grafika: Dennis Lohausen Fejlesztés és szabálykönyv: Viktor Kobilke Illusztrációk és grafika: Dennis Lohausen Az élet (és halál) játéka, szerzők Inka és Markus Brand 2-4 játékos részére 12 éves kortól Egy teljesen új fejezet nyílik

Részletesebben

kis robbanás-erős sugárzás a páncélzat ellen: a neutronbomba (Sam Cohen, , ) szabályozható hatóerejű bomba

kis robbanás-erős sugárzás a páncélzat ellen: a neutronbomba (Sam Cohen, , ) szabályozható hatóerejű bomba atomakna táskabomba kis robbanás-erős sugárzás a páncélzat ellen: a neutronbomba (Sam Cohen, 1958-1962-1978, 1981-1992) pl. (tríciumos) hidrogénbomba uránium tartály nélkül (helyette króm, nikkel), a neutron

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

44. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY. Megyei forduló április mal, így a számjegyeinek összege is osztható 3-mal.

44. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY. Megyei forduló április mal, így a számjegyeinek összege is osztható 3-mal. 44. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY Megyei forduló - 2015. április 11. HATODIK OSZTÁLY - Javítási útmutató 1. Melyik a legkisebb 3-mal osztható négyjegyű szám, amelynek minden számjegye különböző,

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez

Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez Központi Statisztikai Hivatal Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez 2010 Kiszállítás 2011 Kiszállítás (egyszerűsített) 2012 Beérkezés 2013 Beérkezés (egyszerűsített) 2016 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...5

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ KAMPÁNY NORMANDIA

KIEGÉSZÍTŐ KAMPÁNY NORMANDIA TM KIEGÉSZÍTŐ KAMPÁNY NORMANDIA Két féle ember marad ezen a parton: a halottak és azok, akik meg fognak halni. Most pedig tűnjünk innen a pokolba! George A. Taylor ezredes, Omaha part 1944. nyarára majdnem

Részletesebben

Snowdonia: Jungfraubahn & Mount Washington

Snowdonia: Jungfraubahn & Mount Washington Snowdonia: Jungfraubahn & Mount Washington Tartalom 1x 66 kártya, melyek az alábbiakat tartalmazzák: 27 új példány a Snowdonia alapjátékának szerződéskártyáiból 15 új szerződéskártya a Jungfrau forgatókönyvhöz

Részletesebben

A játékosok választanak különböző színű bábukat, mindenki 3 fél színből. Kettő a tényezőké, egy a szorzat bábu színe. Ezeket megjegyzik.

A játékosok választanak különböző színű bábukat, mindenki 3 fél színből. Kettő a tényezőké, egy a szorzat bábu színe. Ezeket megjegyzik. SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK 1 2 3 3 4 5 6 7 4 Szerző: Szabó Ottilia 1. SZORZÁS MÁTRIX TÁBLA Eszközök: - szorzatokat tartalmazó tábla, a tényezők fent és bal oldalon - 20-30 bábu - 1-1 vagy 2-2 db

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

Stone Age. Style is the goal kiegészítő

Stone Age. Style is the goal kiegészítő Stone Age Style is the goal kiegészítő Előkészületek 1. Tegyük az új játéktáblát az eredetire. 2. A díszeket (10 fog és 5 gyűrű) a vadászmezőre tesszük az étel korongok mellé. 3. A fát az erdőre tesszük.

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Az integráció földrajza 2013. Mi az integráció? egyesülés összefonódás összefogás beilleszkedést, vagy beolvasztást, hozzácsatolást jelenthet

Részletesebben

London - Áttekintés. A London című játék a nagy londoni tűz után kezdődik és a XX. század eljövetelével ér majd véget.

London - Áttekintés. A London című játék a nagy londoni tűz után kezdődik és a XX. század eljövetelével ér majd véget. London - Áttekintés A London című játék a nagy londoni tűz után kezdődik és a XX. század eljövetelével ér majd véget. A játékban a város egyes részeinek igazgatásáért leszel majd felelős. A pénzügyeket

Részletesebben

Evo. Tervezte: Philippe Keyaerts. Kiadja: EuroGames

Evo. Tervezte: Philippe Keyaerts. Kiadja: EuroGames Evo Tervezte: Philippe Keyaerts Kiadja: EuroGames 3-5 játékos részére, 12 éves kortól, játékidő kb. 1-2 óra 217 453 883 évvel időszámításunk előtt az első dinoszauruszok elhagyták az óceánt, hogy megkezdjék

Részletesebben

Stratégiai segédletek

Stratégiai segédletek Labyrinth PLAYBOOK Stratégiai segédletek Game Design by Volko Ruhnke T A R T A L O M J E G Y ZÉ K 1. Oktató mód: 2 játékos mintajáték.............. 2 2. 1 játékos mintajáték......................... 10

Részletesebben

NARKÓTERRORIZMUS. Bebesi Zoltán PhD hallgató

NARKÓTERRORIZMUS. Bebesi Zoltán PhD hallgató Bebesi Zoltán PhD hallgató NARKÓTERRORIZMUS A terrorizmus és a kábítószer bunözés között nagyon szoros a kapcsolat. Nem véletlenszeru az a tény, hogy az utóbbi idoben a narkóterrorizmus elotérbe került.

Részletesebben

Yspahan: A bazárok Előkészületek

Yspahan: A bazárok Előkészületek Yspahan: A bazárok Előkészületek Keverjétek meg a Yspahan kiegészítő 18 kártyáját (lila keretűek). Cseréljétek ki az alapjáték kártyáit erre a paklira. Megjegyzés: Néhány kártya megegyezik az alapjáték

Részletesebben

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT

A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KUTATÁSI TÉMÁI A 2016/2017. TANÉVRE KUTATÁSI TERÜLETENKÉNT 1. BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK KUTATÁSI TERÜLET Vezető: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár 1. A NATO kollektív

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

1989:The Dawn of Freedom kártyafordítások

1989:The Dawn of Freedom kártyafordítások 1989:The Dawn of Freedom kártyafordítások Nyomtassuk ki színesben, vágjuk ki a lapokat a vizszintes vonalak ill. a színes rész széle mentén.a kártyákra húzzunk kártyavédő fóliát (63,5 x 88 mm) és abba

Részletesebben

Andok országai. Dél-Amerika

Andok országai. Dél-Amerika Andok országai Dél-Amerika Dél-Amerika népessége n 1/10-e őslakos indián n kreolok Dél-Amerikát gyarmatosító spanyolok és portugálok leszármazottai n sokszínűség népek keveredése meszticek mulattok Emberfajták

Részletesebben

Hansa Fordította: Sünmadár A játék elemei 78 db Árucikk (áru) jelző 4 db pénzes zsák jelölő 1 kereskedő hajó 60 kereskedő bódé 22 Tallér

Hansa Fordította: Sünmadár A játék elemei 78 db Árucikk (áru) jelző 4 db pénzes zsák jelölő 1 kereskedő hajó 60 kereskedő bódé 22 Tallér Hansa Fordította: Sünmadár A játék elemei 78 db Árucikk (áru) jelző (4 x 1 hordós, 5 x 2 hordós, 4 x 3 hordós jelzéssel 4 db pénzes zsák jelölő 1 kereskedő hajó 60 kereskedő bódé 22 Tallér 1/11 1 db játéktábla

Részletesebben

Hatalom és politika a katedrális árnyékában

Hatalom és politika a katedrális árnyékában Hatalom és politika a katedrális árnyékában JÁTÉKÖTLET A 14. századi Párizs befolyásos polgárai vagytok. A Notre Dame árnyékában mind saját városnegyedeteket felügyelitek, és akciókártyáitok ügyes kijátszásával

Részletesebben

Ö ü é ő ő íí é ő ö é é é é ő ő Í Ó Ö é é é é é é é ö é é ö é é é é é é ő í í ő é é é é ü ú é Ö ü ö í ő Í ő é ü ű ö é é ö ö é é é Ö ü í ü ű ö é é é é é ő é é é ö é é é Ö ü ö í ő é ő ö ö é ü ő ő é é é ő

Részletesebben

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC MURI LÁSZLÓ HOLNDONNER HERMANN FORRAY LÁSZLÓ A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS 2001. szeptember 11-től már globális

Részletesebben

Az ész természetéhez tartozik, hogy a dolgokat nem mint véletleneket, hanem mint szükségszerűeket szemléli (Spinoza: Etika, II. rész, 44.

Az ész természetéhez tartozik, hogy a dolgokat nem mint véletleneket, hanem mint szükségszerűeket szemléli (Spinoza: Etika, II. rész, 44. Dr. Vincze Szilvia Az ész természetéhez tartozik, hogy a dolgokat nem mint véletleneket, hanem mint szükségszerűeket szemléli (Spinoza: Etika, II. rész, 44. tétel) Környezetünkben sok olyan jelenséget

Részletesebben

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul Matematika A 4. évfolyam ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN 9. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 9. modul ÍRÁSBELI

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

Áttekintés. A játék célja. Marco Ruskowski és Marcel Süßelbeck játéka 2-4 játékos részére, 10 éves kortól.

Áttekintés. A játék célja. Marco Ruskowski és Marcel Süßelbeck játéka 2-4 játékos részére, 10 éves kortól. Marco Ruskowski és Marcel Süßelbeck játéka 2-4 játékos részére, 10 éves kortól. A püspök magas rangú látogatókat vár, de sajnos a nagy freskófestmény a katedrális mennyezetén sürgős renoválásra szorul.

Részletesebben

*** Ez nem opcionális szabály több annál! (Bernd Eisenstein)

*** Ez nem opcionális szabály több annál! (Bernd Eisenstein) Carcassone-alapjáték *** Ez nem opcionális szabály több annál! (Bernd Eisenstein) A játékban (a kezdőkártyán kívül) 71 területkártya van. Mivel célszerű, hogy minden játékosnak ugyanannyi fordulója legyen,

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

Backup Premium Rövid útmutató

Backup Premium Rövid útmutató A programról A Memeo Backup Premium egyszerű biztonsági másolási megoldás, mely nagy segítséget nyújt a bonyolult digitális világban. Az értékes, érzékeny dokumentumokról automatikus biztonsági másolatot

Részletesebben

Tervező: Thomas Lewandowicz. Grafika: Ewa Kotowska BEVEZETŐ ÉS A JÁTÉK CÉLJA

Tervező: Thomas Lewandowicz. Grafika: Ewa Kotowska BEVEZETŐ ÉS A JÁTÉK CÉLJA Tervező: Thomas Lewandowicz Grafika: Ewa Kotowska BEVEZETŐ ÉS A JÁTÉK CÉLJA A királyság elvette ezt a tengerparti területet és átadta az új báróknak. A bárók hamar felfedezték, hogy ezen vidék igazi értéke

Részletesebben

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében Két célt tűztem ki az előadásban. Először, csatlakozva Deák Péter előadásához, szeretném hangsúlyozni, hogy a katonai

Részletesebben

Játékötlet. A játék elemei

Játékötlet. A játék elemei Touko Tahkokallio Stratégiai társasjáték 2-től 4 főre, 12 éves kortól Játékötlet Itália a Reneszánsz korban: Minden játékos rendelkezik egy fejedelemséggel, tekintélyt és jólétet kíván magának szerezni.

Részletesebben

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BERNARD BOURHY alezredes 1 A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 Tisztelt Tüzér Tudományos Konferencia! Örömmel teszek eleget a konferencia szervező

Részletesebben

SUMMONER WARS. A játék célja: megsemmisíteni az ellenfél Summoner kártyáját. Ha csak az egyik játékosnak marad játékban Summoner kártyája, ő nyert.

SUMMONER WARS. A játék célja: megsemmisíteni az ellenfél Summoner kártyáját. Ha csak az egyik játékosnak marad játékban Summoner kártyája, ő nyert. SUMMONER WARS A játék célja: megsemmisíteni az ellenfél Summoner kártyáját. Ha csak az egyik játékosnak marad játékban Summoner kártyája, ő nyert. Tartozékok: 1 szabálykönyv, 1 csatamező, 5 db 6 oldalú

Részletesebben

Fordította: Uncleszotyi

Fordította: Uncleszotyi Fordította: Uncleszotyi Kiegészítette: Adhemar EL GRANDE 1 Összetevők Egy játéktábla 5 Grande (vezetők - nagy kockák) öt különböző színben 155 Caballero (lovagok - kis kockák) 5 színben (31 db színenként)

Részletesebben

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. HORVÁTH LÁSZLÓ GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL Már a rendszerváltás előtti időtől (1987-től kezdődően), a Német Szövetségi Köztársaság fontosnak

Részletesebben

egy Latin-Amerikából (Új Spanyolországból), egy az Afrikai Szövetségből és egy az Egyesült Európából származott.

egy Latin-Amerikából (Új Spanyolországból), egy az Afrikai Szövetségből és egy az Egyesült Európából származott. A 2299-es évben bekövetkezett nukleáris háború után a fennmaradt emberi faj egy űrhajóflottára szállva új világ keresésébe kezdett. 2299 november 3-án, pontosan 83 nappal azután, hogy az első nukleáris

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (ELSŐ RÉSZ): A VOLT HONI LÉGVÉDELMI CSAPATOK HARCTEVÉKENYSÉGI FORMÁI BEVEZETÉS

ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (ELSŐ RÉSZ): A VOLT HONI LÉGVÉDELMI CSAPATOK HARCTEVÉKENYSÉGI FORMÁI BEVEZETÉS Dr. habil. Krajnc Zoltán - Gönczi Gabriella ADAÉKOK A KÖZMÚTBÓ (SŐ RÉSZ): A VOT ONI ÉGVÉDMI CSAPATOK ARCTVÉKNYSÉGI FORMÁI BVZTÉS Minden hadelméletben kardinális kérdésnek számítanak a (had)műveletekkel

Részletesebben

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Kábítószeres bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A kábítószerek kapcsolata a bűnözéssel Visszaélés kábítószerrel (BTK 282-282/C) - fogyasztói magatartás - terjesztői magatartás Kábítószer megszerzése érdekében

Részletesebben

Labyrinth: The War on Terror kártyafordítások

Labyrinth: The War on Terror kártyafordítások Labyrinth: The War on Terror kártyafordítások Nyomtassuk ki a lapokat színes nyomtatón és vágjuk ki a vízszintes vonalak, ill. a színes részt mentén. A kártyákra húzzunk kártyavédő fóliát (63,5 x 88 mm)

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 20. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben