1. hadosztály. Ospina & Mora. T a p i a s. Cano Limon-Covenas. Occidental & Ecopetrol KORMÁNY LEHETŐSÉGEK KORMÁNY LEHETŐSÉGEK KORMÁNY LEHETŐSÉGEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. hadosztály. Ospina & Mora. T a p i a s. Cano Limon-Covenas. Occidental & Ecopetrol KORMÁNY LEHETŐSÉGEK KORMÁNY LEHETŐSÉGEK KORMÁNY LEHETŐSÉGEK"

Átírás

1 1. hadosztály Kevert haderőnemek: 1 civil fejlesztési projekt, minden támogatási fázisban kormány ellenőrzést és egy kockát igényel. KORMÁNY LEHETŐSÉGEK Lokálpatrióták: A civil fejlesztési projekt mezőnként 2 katonát és 2 rendőrt igényel. Ospina & Mora 1. COIN szakértő parancsnokok: A tisztogatás mezőnként 1 erőforrásba kerül. KORMÁNY LEHETŐSÉGEK A h a d s e r e g k e r ü l i a C : O A I N s t r a t é g i á t tisztogatás művelet laponként csak 1 mezőt érinthet. 2. T a p i a s A v á l l a l a t i g a z g a t ó s z o r o s a b b r a f ű z i a c i v i l - katonai köteléket : A támadás művelet mezőnként 1 erőforrásba kerül. KORMÁNY LEHETŐSÉGEK A c i v i l - k a t o n a i r i v a : l A i z á l á s e r ő s ö d i k támadás művelet laponként csak 1 mezőt érinthet. 3. Cano Limon-Covenas Nyereséges csővezeték: Add a kormány erőforrásaihoz 3, nem szabotált csővezeték gazdasági értékének kétszeresét. A c s ő v e z e t é k t á m a d á s : o k c é l p o n t j a Szaboltálj 3 csővezetéket, ahol nincs kocka és legmagasabb a gazdasági értékük. 4. Occidental & Ecopetrol Az olajcég biztonsági intézkedései: Rakj 6 rendőrt csővezetékekre. Fordíts 3 ottani vagy szomszédos gerillát az aktív felére. Ipari kizsákmányolás: Állíts át egy 3-mas gazdasági értékű csővezetékkel szomszédos mezőt 2 szinttel az aktív ellenállás felé. 5.

2 Olajfolt A l á z a d ó k a t h i : b Egy á z t szabotált a t j á k csővezeték mellett levő 2 ellenálló vagy semleges mezőt állíts passzív támogatóra. A m u l t i c é g s z e n n y : Szaboltálj e z é s t egy o k o z csővezetéket. Állíts át egy szomszédos mezőt 1 szinttel az aktív ellenállás felé különleges alakulat Infrastruktúra védelmi kiképzés: Minden ellenőrzési fázis során a kormány levehet 1-3 terror- vagy szabotázs jelzőt. KORMÁNY LEHETŐSÉGEK Az amerikai kiképzés hatástalan: az ellenőrzés fázis alatt szabotálhatod azon komm.-okat, ahol ugyanannyi gerilla van, mint kocka. 7. Fuerza Aérea Colombia (Kolumbiai légierő) COIN légicsapások : A kormány végrehajthat 3 ingyenes légicsapást. A b ü d z s é t d r á g a r e p ü : l Vonj ő k r le e k ö l t i k 9-et a kormány erőforrásaiból. 8. Magashegyi zászlóaljak Elit katonák őrzik a hegyi átjárókat: A támadások során a hegyeket városként kell kezelni. KORMÁNY LEHETŐSÉGEK A f e l s z e r e l é s t n e m : A s z á l l í t o t t á k l e hegyekben végzett támadások 1 egységet vesznek le 4 katonánként. 9. Blackhawk helikopterek Amerikai helikopterek leszállítva: A légi híddal bármennyi katonát mozgathatsz. KORMÁNY LEHETŐSÉGEK A h e l i k o p t e r e k e t n e m : A s légi z á l l í t o t t á k l e híd csak 1 katonát mozgat. 10.

3 Nemzeti Védelmi & Biztonsági Tanács Katonai-rendőri együttműködés: 1 rendőr is beléphet minden tisztogatás mezőre. KORMÁNY LEHETŐSÉGEK Katonai-rendőri rivalizálás: A tisztogatás csak katonák, vagy csak rendőrök által aktivál gerillákat. 11. Colombia terv Amerikai drog-ellenes háború : Add a kormány erőforráshoz a kisebbet: a segélyt vagy 20 erőforrást. Emeld a segélyt 10-el. Az amerikai segélyt a drog elleni háborúhoz kötik: Nincs légitámadás vagy őrjárat általi aktiválás a következő propaganda lapig. LÁZADÓK LENDÜLETBEN 12. Meteoro terv Szállítmány védelmi egységek: Az őrjárat egy ingyen támadást ad minden komm.-nál. KORMÁNY LEHETŐSÉGEK A szállítmányok védelmét lebecsülik: az őrjáratok nem végeznek egy ingyen támadást. 13. Tres esquinas Előretolt bázis: A kormány lerak 1 bázist és 3 katonát bármely körzetbe. A bázist lerohanják: Vegyél le 1 kormány bázist és 1 kockát egy körzetről. Háborús adó 14. A védelmi költségvetést támogatják: Dobj 1 kockával és a dobott érték négyszeresét add a kormány erőforrásaihoz. A középosztály ellenzi a háború költségeit: Állítsd egy semleges vagy passzív támogató várost passzív ellenállásra. 15.

4 A k á v é á r a A k á v é á r a : d Minden r á g u l hegyi körzet után +5 erőforrás annak, akinek a legtöbb egysége áll ott, döntetlen esetén a kormány kapja. A k á v é á r a c : s Vonj ö k k le e 10-et n a kormány erőforrásaiból. 16. Madrid segélyt ad A s e g é l y k o n f e r e n c i : Add a n a g y l e l k ű kormány erőforráshoz a kisebbet: a segélyt vagy 20 erőforrást. Emeld a segélyt 6-tal. Az EU segélyt újjáépítésre adják: Nincs tisztogatás vagy támadás a körzetekben a következő propaganda lapig. LÁZADÓK LENDÜLETBEN 17. NSPD-18 Az USA terror elleni háborúja a FARC ellen fordul: Add a kormány erőforráshoz a kisebbet: a segélyt vagy 20 erőforrást. Emeld a segélyt 20-al. Az USA a Közel-Keletre és Dél-Ázsiára fókuszál: Vonj le 6-ot a kormány erőforrásaiból. Vond le egy kockadobás értékét a segélyből. 18. Általános offenzíva Minden lehetséges mezőn válassz ki és hajts végre egy ingyen tisztogatást mozgás nélkül vagy támadást (kormány esetén), vagy egy ingyen támadást vagy terror műveletet (lázadók esetén). Mono Jojoy 19. Halála káoszba taszítja a FARC-ot: A kormány áthelyezhet 6 FARC gerillát szomszédos mezőkre. Katonai stratéga: A FARC ingyen menetel bármely gerillájával, majd 3 gerillát rejtett oldalára fordít. 20.

5 Raúl Reyes A F A R C v e z e t ő h e l y e t : t -6 e s é t m e g ö l i k F A R C e r ő f o r r á s. T á v. o l í t s e l 1 F A R C b á z i s t A F A R C v e z e t ő h e l y e t t e s e k ü l f ö l d i támogatást szerez: +6 FARC erőforrás. Rakj le egy FARC bázist egy városba vagy körzetbe. 21. Alfonso Cano A F A R C v e z e t ő j é t k a t o n a i a k c i ó b a n megölik: Állíts át egy ellenálló mezőt semlegesre. Ideológia: További 3 mezőn agitálhatsz, ahol van FARC egység és nincs kormány ellenőrzés. LÁZADÓK LENDÜLETBEN 22. A V é d e l m i M i n i s z t é r i u m megbízottjai Az USA repülőszemélyzetet biztosít: Egy körzetben aktiváld az összes gerillát és vedd le az összes kartell bázist. A r e p ü l ő l e z u h a n, t ú s z o k : f A e l k u t a t á s a kormány levesz 3 katonát. A kormány és a FARC nem megfelelő lesz a következő lapon. 23. Jaque hadművelet Drámai túszmentő akció: Állíts egy várost aktív támogatóra. A FARC nem megfelelő lesz a következő lapon. A t ú s z m e n t ő a k c i ó : Vegyél b a l u le l 2 ü t k i katonát FARC egységek mellől. Állíts egy támogató várost semlegesre. 24. Ejército de Liberación Nacional (Nemzeti Felszabadító Hadsereg) Az ELN és A FARC összecsap: Vedd le az összes FARC egységet egy hegyi körzetről. Az ELN és a FARC koordinálja az akcióit: Rakj bármely 3 FARC egységet Antioquiába vagy egy szomszédos körzetbe. 25.

6 Gramaje A F A R C v é d e l m e t e : l Minden u t a s í t j á k kartell gerilla, aki FARC egység mellett áll, ingyen támadhatja a FARC-ot. A f i z e t é s ü : t A e kartell m e z é átad s e 3 erőforrást a FARC-nak minden olyan mező után, ahol a kartell bázis mellett FARC gerilla van. 26. Misil antiaéreo (vállról indítható légvédelmi rakéta) A F A R C l é g v é d e l m i r a k é t á j a : e A g y m í t o s z kormány 3 ingyen speciális tevékenységet hajt végre. Félelem a légvédelmi rakétáktól: A következő propaganda lapig a kormány nem végezhet speciális tevékenységet ott, ahol gerilla is van. LÁZADÓK LENDÜLETBEN 27. Hugo Chávez Caracas ellenőrzi a határt: Vegyél le legfeljebb 3 lázadó egységet egy Venezuela melletti mezőről. Caracas a lázadókat segíti: Rakj egy FARC bázist egy Venezuela melletti körzetbe. Szabotáld az összes üres komm.-ot, ami Cucútát érinti. 28. Gyilkos zóna A h a d s e r e g k i s z a g o l j a a F A R : C A c s a p d á t kormány egy mezőn aktiválja az összes FARC gerillát és végrehajt egy ingyen támadást. A t a k t i k a l é p r e c s a l j a : a FARC z e l l vagy e n s é g e t az AUC végrehajt 2 ingyen rajtaütést egy mezőn bármely gerillájával, aktiválás nélkül. Béke bizottság 29. A F A R C - o t v á d o l j á k a b i z o t t s á g i t a g meggyilkolásával: Vegyél le 1 FARC zóna jelzőt. Alkudozás a békéért: A kormány lerak 1 F A R C z ó n a j e l z ő t. ( l á s d ) 30.

7 Betancourt A h í r e s t ú s z s z i m : p Állíts á t i át á t 2 é b r e s z t várost és 1 körzetet 1 szinttel az aktív támogatás felé. A t ú s z t á r g y a l á s s o r á n a F A R C megnyilvánulhat: Állíts át 3 mezőt passzív ellenállásról aktív ellenállásra. Secuestrados (elrabolva) 31. Mindenkinek elege van a túszejtésekből: Állíts át 2 mezőt semlegesről vagy passzív ellenállásról passzív támogatásra. Az emberrablások nagyon jövedelmezőek: A F A R C e r ő f o r r á s a i v e l e m e l k e d n e k. Sucumbíos 32. Ecuadori puffer zóna: Vegyél le legfeljebb 3 lázadó egységet egy Ecuadorral határos mezőről. Határon átnyúló háború: Rakj 2 egységet Ecuadorba. 0 népességű körzetnek minősül. Frakciónként 2-nél több egységet nem tarthatsz itt. 33. AK-47, légi utánpótlással A l á z a d ó k a t á t v e r i k a z : o r o s z b ű n ö z ő k Csökkentsd egy lázadó frakció erőforrásait 5-tel. T i t k o s f e g y v e r s z á l l í t m : á Egy n y lázadó frakció 2 egységet és 1 bázist rak egy 0 népességű körzetbe. 34. A t e r m é s h e l y e t t e s í t é s e Kormány kezdeményezés: Cseréld le a kartell bázisokat 1 körzetben 1-1 rendőrre. Adj a segélyhez +3-mat. A F A R C j a v a s l a t á t d í c s é r i k : Állíts át egy kartell bázissal rendelkező körzetet 2 szinttel az aktív ellenállás felé. 35.

8 Zona de Convivencia (együttélési zóna) Az ELN demilitarizált zónát kap: A kormány lerak egy FARC zónát egy hegyi körzetbe (lásd 6.4.3). Állíts át 2 szomszédos semleges mezőt passzív támogatásra, ha lehetséges. A végrehajtó frakció megfelelő marad a következő lapnál is. Ex katonák 36. Összenő, ami összetartozik: A kormány ingyen tisztogat vagy támad a FARC ellen, minden mezőn, mozgás nélkül. Az AUC gerillái katonaként kezelendők. Ex katonák tanácsokat adnak a paramilitánsoknak: Az AUC ingyen menetel bármely gerillájával, majd 1 célmezőn ingyen rajtaütést végez. 37. Nemzeti Koordinációs Központ Az új vezetés a paramilitánsokat támadja: V e d d l e a z ö s s z e s a k t í v A U C g legfeljebb 3 mezőről, ahol van kocka vagy támogatás. A s z i m p a t i z á n s o k f i g y e l m : e z t e t i k a z A U C - t Minden AUC gerilla rejtett lesz azokon a mezőkön, ahol van kocka vagy támogatás. 38. Soldados campensinos (Paraszt katonák) A h e l y i e r ő k b ő l á l : Rakj l ó 1 s z a k a s z o k rendőrt a 6 körzet mindegyikébe. A h e l y i e r ő k a z A : U Cserélj C - t le e 1 r ő s í t i k rendőrt 1 elérhető AUC gerillára, legfeljebb 3 körzetben. 39. Leszerelés Egyeztetés a reintegrációról: Cserélj le 3 AUC gerillát elérhető rendőrökre. A m e g b e s z é l é s c s a k á t v e r é s, a k a t o n á k ú j r a hadba állnak: Mozgasd az összes kockát egy városba, egy olyan körzetből, ahol AUC is van. Rakj 1-1 AUC egységet 2 városba. 40.

9 Mancuso Az AUC 2-es számú vezetőjét kiadják: Vonj le az AUC erőforrásokból 6-ot. Vedd le az összes AUC egységet 1 mezőről. Az AUC drogbárója : Növeld +3-mal az AUC erőforrásait minden olyan mező után, ahol AUC és kartell egységek is vannak. 41. Senado & Cámara Az elnökök közös elképzelése a háborút illetően: Állíts 2 semleges mezőt passzív támogatásra. A kormány erőforrásai 3-mal nőnek. Szimpátia a lázadókkal: Nincs tisztogatás és támadás a végrehajtó frakció ellen a következő propaganda lapig. LÁZADÓK LENDÜLETBEN 42. Calima front A b a l o l d a l i n a k g o n d o l t a k t i v i s t á k a t lemészárolják: Rakj le 2 terrorjelzőt és vedd le az összes FARC bázist egy katonákkal rendelkező mezőről. Brutalitással vádolják a hadsereget: Rakj le 2 terrorjelzőt egy katonákkal rendelkező mezőre. A segély csökken 9-cel. 43. Colombia Nueva (Új Kolumbia) Korrupció ellenes kampány: Állíts egy nem-ellenálló várost aktív támogatóra. A kormány erőforrásai 3-mal nőnek. Megosztó politikai kampány: állíts át egy támogató várost semlegesre. A kormány erőforrásai 3-mal csökkennek. 44. Los Derechos Humanos (emberi jogok) A t i s z t e k e t m e g : f Állíts e g y át e l m e z i k minden terrorral és kockákkal rendelkező mezőt 1 szinttel az aktív támogatás felé. Nemzetközi emberi jogi kartell: -1 segély minden, AUC egységet tartalmazó mező után. Egy kockadobás értékét vond ki a kormány erőforrásaiból. 45.

10 Limpieza (tisztogatás) Könyörtelen kivégzés: Egy lázadó frakció ingyen terror műveletet hajt végre bármely gerillájával, levesz bármely 2 ellenséges egységet a mezőről és átállítja passzív támogatóra vagy ellenállóra (hacsak nem 0 népességű). A terror művelet 2 jelzőt rak le. Pinto & del Rosario 46. Emberi jogok biztosa: Minden AUC gerilla aktív lesz. Minden rendőr ingyen támadhatja az AUC-t, mintha katona lenne. Az ügyészt megölik: Az AUC lerak 2 gerillát Cúcutába, végrehajt ott egy ingyen terror műveletet, és bármely 2 AUC gerillát a rejtett felére fordítja. 47. Unión Sindical Obrera (Dolgozók Szakszervezete) Az AUC az olajmunkások szervezetét támadja: Távolíts el egy ellenállás jelzőt vagy egy FARC bázist egy 3-mas csővezeték szomszédjából. A m u n k á s o k a F A R C - o t t : Állíts á m o g a t j á k 2 várost (Bogotán kívül) 1 szinttel az aktív ellenállás felé. 48. Bloques A h a d s e r e g d a c o l C : Végleg a s t a n o v a l távolíts el 3 elérhető AUC gerillát. Független miliciák csatlakoznak az AUChoz: Rakj egy AUC gerillát és egy bázist bármely körzetbe. 49. Carabineros (rendőrök) A r e n d ő r s é g t e r e p : A i kormány e g y s é g e i lerak legfeljebb 3 rendőrt, bármely körzetbe. A r e n d ő r s é g k o r r u p t : Vedd le bármely 2 rendőrt vagy cseréld le őket elérthető AUC gerillákra. 50.

11 Csővezeték javítások Gyors javítások: Vedd le az összes szabotázs jelzőt a csővezetékekről, vagy ha nincs ilyen, akkor emeld a kormány erőforrásait 12-vel. A biztonsági kockázatok akadályozzák a munkát: Szaboltálj 3 olyan csővezetéket, ahol FARC gerilla áll vagy szomszédos vele. 51. Castano Az AUC vezető visszaemlékezése bestseller lesz: Állíts 2 hegyi körzetet vagy várost 1 szinttel az aktív támogatás felé. Karizmatikus AUC politikai vezető: Rakj egy AUC bázist egy olyan mezőre, ahol jelen van az AUC, majd minden AUC bázis után adj +1-et az AUC erőforrásokhoz. 52. A bűnözők légiereje A lázadók hozzáférnek kisgépekhez: Egy lázadó frakció 1 vagy 2 gerillát mozgat bármely 2 körzet között és rejtett oldalukra fordítja őket. 53. Dezertőrök & disszidensek Vegyél le legfeljebb 2 gerillát vagy cseréld le őket egy másik frakció elérhető gerilláira. DEA ügynökök 54. Segítség a bűnüldözőknek: Távolíts el egy szállítmányt és bármely 5 kartell gerillát. Más Yanquis: Állíts át 1 szinttel az aktív ellenállás felé 3 olyan mezőt, ahol kartell gerilla van. 55.

12 Drogas La Rebaja A C a l i k a r t e l l d r o g t e r j e s z t ő h á l ó z a t á t lefoglalják: Adj át 9 kartell erőforrást a kormánynak. Kiskereskedelmi birodalom: Adj annyi erőforrást a kartellnek, mint amennyi a városokban levő kartell egységek számának duplája. Ezután rakj 1-1 kartell bázist 2 városba. 56. Millenium hadművelet Kolumbiai-amerikai csapás a Bernal szindikátusra: Cserélj le 3 kartell egységet elérhető rendőrökre. A n y o m o z á s t m e : g 2 f mezőn ú r j á cserélj k le egy rendőrt egy elérhető kartell egységre. Serrano ezredes 57. A r e n d ő r s é g l e c s a p : a A kartell k a r t e l l e k r e erőforrásai 6-tal csökkennek. Vedd le az összes kartell gerillát. A h i v a t a l o s s z e r v e k a k a r t e l l f i z e t é s i listáján vannak: A kartell áthelyez legfeljebb 4 rendőrt bármely mezőre. 58. Salcedo Kartell informátor: Minden kartell gerilla aktív lesz. Végezz ingyen támadást kartell ellen minden mezőn. A C a l i k a r t e l l b i z : A t kartell o n s á g i f ő n ö k e az összes gerilláját rejtetté teszi és közülük 3-mat bárhova áthelyezhet. 59. A s a k k j á t é k o s A k i s k i r á l y s t r a t é g i a i : Vedd e r e d le m az é n y e i összes kartell egységet 2 városról vagy 1 körzetről. Adj a kormány erőforrásokhoz 6-ot. Gilberto Rodriguez Orejuela terjeszkedik: A kartell lerak 1-1 elérhető bázist 2 városba és egy ingyen megvesztegetést végez 1 mezőn. 60.

13 Légi híd A p e r u i k o k a - u t á n p ó t l á s t e l l e n ő r : z é s a l á v o n j á k V e d d l e a z ö s s z e s k a r t e l l e g y s é g e t 1 V o n j k i a k a r t e l l e r ő f o r r á s o k A k o l u m b i a i k o k a - t e r m e s z t ő k b e t ö l t i k a peruiak által hagyott űrt: Rakj le 1 kartell bázist 3 olyan körzetbe, ahol nincs kartell egység. 61. Amazónia A b r a z i l K o b r a h a d m ű v e l e t l e z á r j a a határt: Vegyél le legfeljebb 3 lázadó egységet 0 népességű erdei körzetekről. Leszálló pályák a dzsungelben: Rakj 1-1 kartell bázist Guainía, Vaupés és Amazonas mezőkre. 62. Narko-háború A r i v á l i s s z i n d i k á t u s o k e g y m á s t o r k á n a k esnek: Minden olyan mezőről, ahol kartell gerillák vannak vedd le őket, 1 kivételével. Az az 1 ingyen terror műveletet végez. A kartell nem megfelelő lesz a következő lapnál. Kokain laborok 63. A F A R C m e g v á m o l j a a : t Rakj e r m e l ő k e t egy szállítmányt egy FARC gerilla alá, egy olyan mezőn, ahol van kartell bázis. Olajozottan működő üzletág: Minden kartell bázis után növeld a kartell erőforrást 2-vel ha városban, 1-el ha egy körzetben van a bázis. 64. Mákföldek A t e r m e l ő k é s a k o r m á n y i s a h e r o i n forrásokra fókuszálnak: Rakj le vagy vegyél le 1 szállítmányt vagy lázadó bázist bármely hegyi körzetből/be. 65.

14 Tingo María A k o k a - t e r m é s : e Vegyél l p u s le z t 3 u kartell l bázist erdei körzetekből. Életképes koka-növény fajta: A halmozási limiten belül, rakj le egy elérhető kartell bázist minden olyan erdei körzetbe, ahol már van egy. Mexikói kereskedők 66. Egy nagy szállítmányt lefülelnek út közben: V o n j l e e t a k a r t e l l e r ő f o Új útvonalak az amerikai piacra: Ebben az erőforrás fázisban a kartell a bázisai számának négyszeresét adja az erőforrásaihoz. LÁZADÓK LENDÜLETBEN 67. Narko-tengeralattjárók A t e n g e r a l a t t j á r ó k a : Vegyél t l e le f o g l a l j á k 2 kartell egységet vagy legfeljebb 2 szállítmányt tengerparti körzetekből. Partmenti lopakodó hajók: Növeld a kartell erőforrásait +2-vel minden partmenti mezőn álló egység után. 68. Gyors naszádok és hajók Mozgasd bármely kockád vagy gerillád 1 kiinduló mezőről akár 3 egymást követő körzeten át. Ezután végezhetsz egy ingyen műveletet a célmezőn (menetelés és őrjárat kivételével). 69. A y a h u a s c a Az öko-turizmus segít a kereskedelmi mérleg helyreállításában: A kormány erőforrásai 6-al nőnek minden olyan erdei körzet után, ahol nincs gerilla. t u r i z m u s Az öko-turistákat elrabolják: Egy frakció ingyen terror műveletet végez bármely gerillával, minden erdei mezőn és +3 erőforrást kap műveletenként. 70.

15 Darién A fegyver kereskedelmet betiltják: Vegyél le 1 gerillát Chocóból. A tulajdonos frakció veszít 5 erőforrást. A határterület jó menedéknek bizonyul: Rakj 1-2 bázist Panamába. 0 népességű erdei körzetnek minősül. A tisztogatás nem aktiválja az ottani gerillákat. 71. Sicarios (orgyilkosok) A bérgyilkosok megbízhatatlanok: Cseréld le az összes kartell gerillát más gerillákra, 2 mezőn. A munkanélküliek készek a szindikátusoknak dolgozni: Rakd az összes elérhető kartell gerillát a kartell bázisok mellé. győzelmi feltételek vizsgálata ellenőrzés megállapítása erőforrások kiosztása támogatás vizsgálata átcsoportosítás újraállítási fázis 72. Ha ez a végső propaganda, akkor csak limitált művelet végezhető. Tisztogatás és menetelés nem végezhető. győzelmi feltételek vizsgálata ellenőrzés megállapítása erőforrások kiosztása támogatás vizsgálata átcsoportosítás újraállítási fázis Ha ez a végső propaganda, akkor csak limitált művelet végezhető. Tisztogatás és menetelés nem végezhető. győzelmi feltételek vizsgálata ellenőrzés megállapítása erőforrások kiosztása támogatás vizsgálata átcsoportosítás újraállítási fázis Ha ez a végső propaganda, akkor csak limitált művelet végezhető. Tisztogatás és menetelés nem végezhető.

16 győzelmi feltételek vizsgálata ellenőrzés megállapítása erőforrások kiosztása támogatás vizsgálata átcsoportosítás újraállítási fázis Ha ez a végső propaganda, akkor csak limitált művelet végezhető. Tisztogatás és menetelés nem végezhető.

MARIA MÁRIA TERÉZIA ÉS AZ OSZTRÁK ÖRÖKÖSÖDÉSI HÁBORÚ

MARIA MÁRIA TERÉZIA ÉS AZ OSZTRÁK ÖRÖKÖSÖDÉSI HÁBORÚ R U L E S B O O K L E T MARIA MÁRIA TERÉZIA ÉS AZ OSZTRÁK ÖRÖKÖSÖDÉSI HÁBORÚ RICHARD SIVÉL JÁTÉKA 2-3 JÁTÉKOS RÉSZÉRE 1740 októberében IV. Károly, német uralkodó, és osztrák államfő, meghalt. Örököse,

Részletesebben

1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2. 2. A transzatlanti partnerség lényege 6. 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12

1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2. 2. A transzatlanti partnerség lényege 6. 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12 TARTALOM 1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2 2. A transzatlanti partnerség lényege 6 3. A védelmi képességek erősítése 9 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12 5. A biztonság

Részletesebben

Válassz egy rúna kártyát a dobott pakliból és vedd a kezedbe!

Válassz egy rúna kártyát a dobott pakliból és vedd a kezedbe! Válassz egy Viking telepest! Amelyik Vikingé az ember, az dob EGY kockával. Ha ez nagyobb, mint a kikötő értéke, a telepes túlélte, egyébként le kell venni. Megj: A kikötő értéke 1-el csökken, ha van áru

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam Különszám 2006. január FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

Béke és haladás lehetısége Kolumbiában Chance of peace and development in Colombia. Lyda María Torres Arteaga. DOI 10.14232/belv.2013.3.10.

Béke és haladás lehetısége Kolumbiában Chance of peace and development in Colombia. Lyda María Torres Arteaga. DOI 10.14232/belv.2013.3.10. Történelem és társadalomtudományok History and Social Sciences www.belvedere.meridionale.hu belvedere@jgypk.u-szeged.hu szerk@belvedere.meridionale.hu (Creative Commons) CC BY-NC-SA 3.0 Nevezd meg! - Ne

Részletesebben

A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON

A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON Orosz Zoltán A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON A Magyar Honvédség legújabbkori történelmének legjelentősebb változását éli át az elmúlt években.

Részletesebben

Vietnam 20. századi rövid történelme (Váraljai Márton nyugalmazott követ) Budapest, 2013. november

Vietnam 20. századi rövid történelme (Váraljai Márton nyugalmazott követ) Budapest, 2013. november Vietnam 20. századi rövid történelme (Váraljai Márton nyugalmazott követ) Budapest, 2013. november - Vietnam történelme közel 5000 éves - Indokína szervesen összetartozó földrajzi-politikai kategória -

Részletesebben

Németalföldi szabadságharc 1568-1648

Németalföldi szabadságharc 1568-1648 Németalföldi szabadságharc 1568-1648 2 Tartalomjegyzék 1.0 Áttekintés 2.0 Tartozékok 3.0 Előkészületek 4.0 A játékmenet áttekintése 5.0 A 0. forduló 6.0 A teljes fordulók 1.0 ÁTTEKINTÉS A Németalföldi

Részletesebben

A dinoszauruszok élete sem könnyű...

A dinoszauruszok élete sem könnyű... A dinoszauruszok élete sem könnyű... 217 453 883 évvel idõszámításunk előtt az első dinoszauruszok elhagyták az óceánt, hogy megkezdjék nehézségekkel teli, ám izgalmas életüket a szárazföldön. Az elsõ

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS

MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS BEVEZETŐ Magyarország a globális biztonsági kihívások kezelése, valamint a NATO- és EUtagságból adódó kötelezettségeinek teljesítése

Részletesebben

Tartalom. Dirk Henn Christof Tisch Jörg Asselborn die Basis Bernd Dietrich 3-5 12 évestől. Tervező: Illusztrátor:

Tartalom. Dirk Henn Christof Tisch Jörg Asselborn die Basis Bernd Dietrich 3-5 12 évestől. Tervező: Illusztrátor: Tervező: Illusztrátor: Fejlesztő: Játékosszám: Ajánlott kor: Tartalom játéktábla Dirk Henn Christof Tisch Jörg Asselborn die Basis Bernd Dietrich 3-5 12 évestől 1618: Elkezdődött a harmincéves háború.

Részletesebben

NATO. A washingtoni csúcs és a koszovói válság. tükör. 2. szám 1999. nyár CSÚCSTALÁLKOZÓI KIADÁS CSÚCSTALÁLKOZÓI KIADÁS CSÚCSTALÁLKOZÓI KIADÁS

NATO. A washingtoni csúcs és a koszovói válság. tükör. 2. szám 1999. nyár CSÚCSTALÁLKOZÓI KIADÁS CSÚCSTALÁLKOZÓI KIADÁS CSÚCSTALÁLKOZÓI KIADÁS CSÚCSTALÁLKOZÓI KIADÁS CSÚCSTALÁLKOZÓI KIADÁS CSÚCSTALÁLKOZÓI KIADÁS NATO A washingtoni csúcs és a koszovói válság 2. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE tükör CSÚCSTALÁLKOZÓI KIADÁS CSÚCSTALÁLKOZÓI KIADÁS CSÚCSTALÁLKOZÓI

Részletesebben

Alkotórészek. 1 játéktábla. 48 áru 8 8 mindből: cukornád (fehér) citrus gyümölcs (narancs) dohány (zöld) rum (piros) szivar (fekete) 4 paraván

Alkotórészek. 1 játéktábla. 48 áru 8 8 mindből: cukornád (fehér) citrus gyümölcs (narancs) dohány (zöld) rum (piros) szivar (fekete) 4 paraván Michael Rieneck Üdvözöljük Santiagoban Kuba második legnagyobb városában. A kaotikus utcákat a nyüzsgő tömeg, és az élénk kereskedelem moraja tölti be. A teherhajók folyamatosan érkeznek és futnak ki a

Részletesebben

XVIII. évfolyam 1. (133.) szám. HORVÁTH KÁROLY: Mozgásban a világ erőviszonyai...2

XVIII. évfolyam 1. (133.) szám. HORVÁTH KÁROLY: Mozgásban a világ erőviszonyai...2 Világ proletárjai, egyesüljetek! A Marx Károly Társaság időszaki lapja Alapította: Ferencz Lajos XVIII. évfolyam 1. (133.) szám Tartalom HORVÁTH KÁROLY: Mozgásban a világ erőviszonyai...2 PILGER, JOHN:

Részletesebben

Az Egyesült Nemzetek Szervezete és Darfúr

Az Egyesült Nemzetek Szervezete és Darfúr Az Egyesült Nemzetek Szervezete és Darfúr ADATLAP Háttér A becslések szerint több mint 200.000 ember vesztette életét és legkevesebb 2 milliónak kellett elhagyni otthonát Darfúrban 2003 óta, amikor kitört

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 4. szám 2004. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VII. évfolyam 4. szám 2008. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal folyóirata Felelős kiadó Madarász Károly mk. altábornagy

Részletesebben

A ISIS/DÁIS által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten

A ISIS/DÁIS által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2015)0071 A ISIS/DÁIS által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS. Johannes Goslar és Ronald Goslar játéka. 2-4 játékos részére, 12 éves kortól játékidő kb. 30-60 perc

ÁTTEKINTÉS. Johannes Goslar és Ronald Goslar játéka. 2-4 játékos részére, 12 éves kortól játékidő kb. 30-60 perc messzi északon található egy hiúzmancs (lofot) alakú sziget Vestvågøy. Tarhegyek, mélyvízű fjordok, sötét erdősségek, és körülötte a fekete óceán. z északi emberek otthona. férfiak fát vágnak, ércet bányásznak,

Részletesebben

Peczöli Ákos peczoli.akos@gmail.com. A globális terrorizmus kelléktára - utazások The inventory of global terrorism - travelling

Peczöli Ákos peczoli.akos@gmail.com. A globális terrorizmus kelléktára - utazások The inventory of global terrorism - travelling Molnár Ákos akos.molnar@chello.hu Peczöli Ákos peczoli.akos@gmail.com A globális terrorizmus kelléktára - utazások The inventory of global terrorism - travelling Rezümé: A terrorizmus és a szervezett bűnözés

Részletesebben

Uniós fellépés a csalás és. a korrupció ellen. OLAF Betekintés az Európai Csalás Elleni Hivatal munkájába

Uniós fellépés a csalás és. a korrupció ellen. OLAF Betekintés az Európai Csalás Elleni Hivatal munkájába KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLI- TIKÁIRÓL Uniós fellépés a csalás és OLAF Betekintés az Európai Csalás Elleni Hivatal munkájába a korrupció ellen Az európai polgárok és javaik védelme érdekében az

Részletesebben

Kevin Lanzing kooperatív játéka. Kimentési hely Ajtóhelyek Falak Táblanegyed határai. Veszteség mező - EGYÉB JELZŐK -

Kevin Lanzing kooperatív játéka. Kimentési hely Ajtóhelyek Falak Táblanegyed határai. Veszteség mező - EGYÉB JELZŐK - Kevin Lanzing kooperatív játéka Hívás érkezik Itt a 911. Mi a bejelentése? A másik oldalon kétségbeesett kiáltás harsan TŰZ VAN! Pillanatokkal később már rajtatok az életmentő védőruha, felnyaláboljátok

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

NATO. tükör 2001/2002 TÉL DEC/JAN/FEB. Leküzdeni a biztonságra leselkedô új fenyegetéseket. Interjú Ted Whiteside-dal

NATO. tükör 2001/2002 TÉL DEC/JAN/FEB. Leküzdeni a biztonságra leselkedô új fenyegetéseket. Interjú Ted Whiteside-dal NATO tükör 2001/2002 TÉL DEC/JAN/FEB Leküzdeni a biztonságra leselkedô új fenyegetéseket Interjú Ted Whiteside-dal 22-23. oldal A hidegháborús szövetségek újraértékelése 31-33. oldal NATO tükör tartalom

Részletesebben

A NATO és Magyarország szerepvállalása az afganisztáni válságkezelésben

A NATO és Magyarország szerepvállalása az afganisztáni válságkezelésben A NATO és Magyarország szerepvállalása az afganisztáni válságkezelésben Wagner Péter A NATO és vele Magyarország a szervezet szempontjából sorsfordító küldetésre szánta el magát, amikor 2003 augusztusában

Részletesebben

Játékszabály. www.ystari.com. Egy jelenleg növekedő nagy nemzet vezetője vagy.

Játékszabály. www.ystari.com. Egy jelenleg növekedő nagy nemzet vezetője vagy. Tervezők: Reiner Knizia & Sebastian Bleasdale - Grafika: Arnaud Demaegd & Neriac Játékszabály Egy jelenleg növekedő nagy nemzet vezetője vagy. A játék által lefedett hét évtizedben be kell fektetned az

Részletesebben

ONVÉD VITÉZSÉGGEL ÉS HŰSÉGGEL. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. február XXIII. évf. 2.

ONVÉD VITÉZSÉGGEL ÉS HŰSÉGGEL. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. február XXIII. évf. 2. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. február XXIII. évf. 2. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu VITÉZSÉGGEL ÉS HŰSÉGGEL 14 Fotó: Rácz Tünde Kőbe vésve, bronzba öntve

Részletesebben

A vállalkozások átadásának megkönnyítése

A vállalkozások átadásának megkönnyítése Útmutató-sorozat A kkv-fejlesztési politika támogatása a strukturális alapokból A vállalkozások átadásának megkönnyítése Enterprise and Industry 3 3 Útmutató-sorozat A kkv-fejlesztési politika támogatása

Részletesebben

Ahidegháború évtizedei alatt kevés

Ahidegháború évtizedei alatt kevés BIZTONSÁGPOLITIKA 35 Gazdag Ferenc A biztonsági szektor reformja és a nemzetközi szervezetek Ahidegháború évtizedei alatt kevés alkalommal került sor olyan nemzetközi akcióra, amikor egy nemzetközi szervezet

Részletesebben