Ez a munka a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században című, sz. OTKA program keretében készült.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ez a munka a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században című, 109173 sz. OTKA program keretében készült."

Átírás

1 Keleti Akció, A Népies Irodalmi Társaság jelentései Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára P 1077 (Összeállította Izsák Anikó, a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században sz. OTKA kutatáskertében. 1. kötet Megjegyzések az előterjesztett anyag áttekintéséhez I. A Bocskay Szövetség és Népies Irodalmi Társaság működése /:központi SZERVEZET:/ Bocskay Szövetség és Népies Irodalmi Társaság működése... A Bocskay Szövetség alapszabályai... A Népies Irodalmi Társaság alapszabályai... A Népies Irodalmi Társaság szolgálati és ügyviteli szabályai... Szolgálati utasítás a Népies Irodalmi Társaság könyvelősége részére... II. STATISZTIKAI ANYAG A Népies Irodalmi Társaság 10 évi számadása december 31-ig... A Népies Irodalmi Társaság alkalmazottai részére 1920.VII XII.21.-ig utalványozott fizetésekről, rendes és rendkívüli segélyekről kimutatás... A Népies Irodalmi Társaság dologi kiadásai 1931.I.1-től 1931.XII.31.-ig... Adminisztratív és politikai osztályt terhelő dologi kiadásokról 1931 évről és összesítő kimutatás 1927, 1928, 1929, 1930 és 1931 évekről... A Népies Irodalmi Társaság Politikai osztálya tevékenységi körének ismertetése Táblázat a Népies Irodalmi Társaság romániai anyaggyűjteményének csoportos beosztásához 1920 évtől... III. JELENTÉSEK AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉRŐL Oldal A Népies Irodalmi Társaság politikai osztályának egy havi jelentése... Jelentés az erdélyi román agrár helyzetről... Jelentés a Népies Irodalmi Társaság politikai osztályának 1930/31 évi tevékenységéről A keleti országrészek nevezetesebb eseményei 1930/31 évben... A Népies Irodalmi Társaság 1931 évi közgyűlési jegyzőkönyve... Fizetés jegyzék a Népies Irodalmi Társaság alkalmazottai február havi illetményeiről és tényleges kiadása 1932 március hóban... IV. EGYETEMI INTERNÁTUSOK MAGYARORSZÁGON ÉS A KELETI RÉSZEKEN Internátusok és azok keleti kapcsolatai... Összefoglaló jelentés a Népies Irodalmi Társaság által fenntartott Bethlen István Internátus, a szegedi Bocskay Internátus, valamint az általa segélyezett Debreceni Székely Társaság fiókinternátusának 1928/29, 1929/30 és 1930/31 évekről

2 Budapesti és szegedi internátusok 1930/31 és 1931/32 tanévi bentlakóinak középiskolai végzettségéről kimutatás... Internátusokból eltávozott főiskolai hallgatók helyzetéről kimutatás... A Népies Irodalmi Társaság által fenntartott budapesti, szegedi és debreceni internátusok évi működéséről... Budapesti és szegedi internátusok költségkimutatásai 1926/27, 1927/28 és 1928/29 évekről, 1929 év VII-XII. havi bevételei és kiadásairól elszámolás... A kolozsvári tanulmányi bizottság jegyzőkönyve július 4-ről... Az új internátusi program: Külföldiek Kollégiuma munkaprogramja, költségvetése és elhelyezéséről... V. A KELETI SEGÉLYALAP VAGYONI HELYZETE Házak és földbirtokok... Budapest, VI. Vilmos császár út 55. sz. ház tartozékainak és felszerelésének leltára... Szeged, Vásárhelyi sugár út 2. sz. ház tartozékainak és felszerelésének leltára... Debrecen, Péterfia u. 25. sz. ház tartozékainak és felszerelésének leltára... Budapesti házon az elmúlt 5 évben végzett nagyobb tatarozási munkákról és a szükséges tatarozási munkákra költségvetés... Biztosítások /tűz, szavatossági és betörés/... Budapesti és szegedi internátusok részére a Népies Irodalmi Társaság havi ellátmányából vásárolt és ajándékozott ingó leltári tárgyakról kimutatás... Budapesti Házalap vagyonából vásárolt és az alapnak ajándékozott ingó leltári tárgyakról kimutatás... Összesítő kimutatás a budapesti, szegedi és debreceni házak bérjövedelmeiről és tiszta jövedelmeiről 1920 évtől 1930 november 15-ig... Baracskai és sövényházai földbirtokok bevételei és kiadásainak ismertetése kötet VI. KELETI SEGÉLYEK KÜLÖN IRÁNYÍTÁS ALAPJÁN Az egyházak segélyezési költségvetéséhez szétosztási kulcs-szám megállapítása és célkitűzése a segélyek felhasználásához... Az erdélyi iskolák átnézeti adatai Az erdélyi egyházak által az 1930/31-ik tanévben fenntartott magyar tannyelvű iskolák főbb statisztikai adatai... A romániai magyar fősikolai hallgatók kimutatása... Az elszakított egész Erdélyben a felekezeti magyar és szász főgimnáziumi oktatással kapcsolatos adatok... VII. MAGYAR HITELÉLET ERDÉLYBEN A Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank... Erdélyi Alap garanciális okmányai... A Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank tevékenysége. Az erdélyi Hitelintézet 1931 évi üzemi eredmény kimutatása, helyzete 1932.XII.31-ig... A kényszeregyezségbe jutott hitelintézet helyzetéről jelentés 1932.XI VIII. KÜLÖN HITELAKCIÓ A KELETI RÉSZEK BIRTOKOS OSZTÁLYA RÉSZÉRE Hitelek folyósítására vontakozó megállapodásról március 9-én felvett jegyzőkönyv

3 augusztus 1-ig folyósított, továbbá a bankok által is megszavazott, de igénybe még nem vett kölcsönökről kimutatás... A hitelakció állása 1930.V XII.31.-ig... Hátralékos adósokról kimutatás 1930.IX Romániai Földhitelintézetekről és a Mezőgazdasági Hitelintézetről szóló törvény szövege... Az átmeneti Jelzálog Hitelintézet létesítésére vonatkozó törvény... Erdélyi magyar földhitelntézet r.t. Kolozsvár alapítási tervezete és részvényaláírási felhívása... Alapszabálya az erdélyi Magyar Földhitelintézet R.T.-nak Kolozsvár... IX. ERDÉLYI EGYHÁZI ÉS TÁRSADALMI MOZGALMAK Társadalmi és közművelődési egyletek Erdélyben... Az erdélyi egyházak népgondozó tevékenysége... Jelentés a Katholikus Nőszövetség erdélyi és bánáti munkájáról... Az erdélyi Róm. Kath. Népszövetség Intéző Bizottságának jelentése... X. SZÖVETKEZETEK Erdélyi szövetkezetek helyzetéről jelentés... Forgalom kimutatás és mérleg... Kolozsvári Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetsége üzleti jelentése és zárószámadása üzletévről... A Hangya központi igazgatóságának jelentése a Hangya XII-ik üzletévéről... I. Megjegyzések, Erdély közgazdasági helyzetének tiszta ismeretéhez beszerzendő jelentékeny adatokra nézve... II. Újabb hitel kérdése... III. A konverzió Romániában... Néhány adat az erdélyi magyar, román és szász szövetkezetekről kötet Előszó... Politikai ügyosztály jelentése 1932 évi működéséről... Általános szempontok... A politikai élet és a kisebbségek helyzetének átnézete az 1932 júliusi választásoktól az 1932/33 évi parlamenti ülésszak berekesztéséig... Jelentés a bécsi levéltári kutatásokról nemzetiségi kérdésekben... A Népies Irodalmi Társaság által fenntartott budapesti, szegedi internátusok, valamint az általa segélyezett debreceni Szefhe fiók internátus 1931/1932 tanévi összefoglaló jelentése... Jelentés a Külföldiek Kollégiuma 1932/33 tanévi működéséről... Irodakezelőség jelentése az 1932 évi működéséről... Kimutatás a Bocskay Szövetség illetve Népies Irodalmi Társaság által kiadott és más átvett propaganda művekről. Lezárva 1932 december Készletjegyzék a Népies Irodalmi Társaság raktáron levő kiadványairól 1932 december 31-én

4 Keleti szervezetek költésgelőirányzata 1932/1933 évre budapesti központ /Népies Irodalmi Társaság/... A Keleti Szervezetek költségelőirányzata az számadási év II. felére. Budapesti központ /Népies Irodalmi Társaság/... A Költségvetési-alap azelőtt Tanügyi-alap Zárszámadása az számadási évről és közgyűlési jegyzőkönyv... A budapesti, szegedi, debreceni bérházak kezeléséről jelentés 1932 évről... A Népies Irdoalmi Társaság baracskai és sövényházai birtokáról jelentés 1932 évről... Függelék Az erdélyi magyar gazdasági blokk programja... Memorandum az erdélyi magyar hitelszövetkezetek és szövetkezeti központ helyzetéről Emlékirat a Keleti részek nemzeti politikája érdekében... Memorandum a moldovai csángók és Románia kisebbségi politikájáról... Jelentés a kolozsvári főiskolai könyvtár helyzetéről... A székelyek autonómiája /:Silviu Dragomir tollából:/... Romániai revízióellenes gyűlések és tüntetések... A regáti magyar tannyelvű iskoláztatás problémája... Kolozsvári Unió szabadkőműves páholy előadássorozata az erdélyi szabadkőművesség mai feladatainak megállapításáról... Erdély a gyarmat. Az adópolitika rejtelmeiből... Egy magyar könyv a nemzetiségekről... Vaida-Voevod miniszterelnök nyilatkozatai az erdélyi románoknak magyar uralom alatti politikai helyzetéről /:a román kamara és a szenátusban 1932-ben tartott beszédei nyomán:/. 4. kötet I. Jelentés a Keleti akció 1933/34 évi működéséről Bevezetés. Politikai ügyosztály jelentése 1933 évi működéséről /:Keleti Közlöny szerkesztése és kiadása:/... A Külföldiek Kollégiuma 1933/34 tanévi működéséről jelentés... A Külföldiek Kollégiuma 1933 évi nyári tanfolyamának I-VIII. heti napirendjei... A Külföldiek Kollégiuma ifjainak első nyilvános bemutatkozásáról jelentés, kapcsolatban az erdélyi magyarság kulturális sérelmei miatt a Népszövetségi Ligák Uniója előtt folytatott harc kudarcáról... Irodakezelőség jelentése az 1933 évi működéséről... Kimutatás a Bocskay Szövetség illetve Népies Irodalmi Társaság által kiadott és más átvett propaganda művekről kezdettől 1933 év december hó 31-ig... Készletjegyzék a Népies Irodalmi Társaság raktáron levő kiadványairól 1933.XII Keleti Szervezetek költségelőirányzata 1933/34 évre Budapesti Központ /:Népies Irodalmi Társaság:/

5 A Költségvetési alap azelőtt Tanügyi alap, Átfutó tételek számlája és Külön átutalások számlája zárszámadása az 1933/34 számadási évről... A budapesti, szegedi és debreceni bérházak 1933 évi kezeléséről jelentés... A Népies Irodalmi Társaság baracskai és sövényházai földbirtokainak kezeléséről jelentés az évről... Népies Irodalmi Társaság közgyűlési jegyzőkönyve és alelnöki jelentés december hó 18- án... Intézőbizottság által 1933.VII.18-án felvett jegyzőkönyv Feldmann Jenő féle 700 mm. tengeri és járulékai iránti követelés rendezése tárgyában... Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbankkal kapcsolatos jegyzőkönyvek 1931.I VI.25. és 1933.III.13. XI Külön hitelakció a keleti részek birtokos osztálya részére. Hitelbizottsági jegyzőkönyvek 1927.XI V kötet II. Függelék a Keleti akció 1933/34 évi működéséről szóló jelentéshez Javaslat az erdélyi magyar továbbképzés tárgyában... Jelentés az erdélyi magyarság iskolai és kulturális helyzetéről Jelentés a besszarábiai és bukovinai magyarásgról /:Tanulmányúti jelentés VII.27. VIII.28.:/... A szatmári r.kath. leányliceum 1930/31. tanévi értesítője... Jelentés a székelykeresztúri unitárius elemi iskola helyzetéről... Jelentés a marosvásárhelyi Teleki-könyvtár helyzetéről... Jelentés a román jogéletről, a román felsőfokú jogi oktatás, tanárok, bíráskodás, ügyvédek és a magyarok és románok társadalmi érintkezése stb.... Jelentés a magyar kisgazdapárt székelyföldi szervezkedéséről... A balkán államoknak német és francia egyetemeken tanuló fiai 1931-ben... A romániai kisebbségi magyar nemzet felekezeti megoszlása... A marosi ref. egyházmegye statisztikai képe 1933-ban... Kisebbségi iskolaügy és papi államsegélyek kérdése az 1933/34 évi román állami költségvetés vitája rendjén... Görög katholikus székelyek áttérése róm.kath. vallásra... Román irredenta vádak A hivatalos Magyarország és a romániai kisebbségi probléma... Egy revizionista püspök... Kisebbségi köpönyegforgatók... Román antirevizionista közlemények Universul antirevizionista cikksorozata Gróf Bethlen István angliai előadásai ellen Maniu Gyula antirevizionista interpellációja a bukaresti képviselőház 1934.ápr.4-iki ülésén és Titulescu külügyminiszter válaszbeszéde... A romániai magyar kisebbség sérelmei A máriaradnai szoborgyalázás ügye... A zsibói román vasúti vendéglős feltett kalapban beült cigarettázni a ref. templomba

6 ... A magyar vasutasok üldözése Romániában... A kisebbségi nyelv kérdése a természeti emlékek védelméről szóló törvény egyes szakaszainak módosítása iránt előterjesztett javaslatban... A nemzeti nyelv alkalmazása a cégtáblákon 8-szoros adó alá esik... Tudósítás a genfi népszövetségi és kisebbségi ügyekről. A személyi panaszjog módja a Népszövetég előtt... A regáti magyar zsidók ügye... Erdélyi lapok: Nemzet és Bank c. cikke Sulyok István tollából /1933.X.11./... Az erdélyi román vezető férfiak beismerik a magyar uralom alatti román nemzetiségi törekvéseket... Vaida-Voevod S. miniszterelnök beszédéből az ostromállapotra vonatkozó javaslat megindoklásához a szenátus 1933.II.4-iki ülésén... Ferenc Ferdinánd trónralépési nyilatkozata és a titkos nemzeti tanács 1908-ban... Maniu Gyula irredentizmusa Sever Stoica könyvéből old.... A bécsi forradalmi mozgalom /1918.okt./ Sever Stoica: Iuliu Maniu c. könyvéből lap... Az erdélyi románok háborúelőtti egyesületei és azok működése a régi Romániában... Román kulturális alapok és alapítványok kimutatása évről... Az erdélyi románok magatartása a világháborúban... Az erdélyi magyarság közéleti helyzete és az ifjúság feladatai kötet I. Jelentés a Keleti akció 1934/35 évi működéséről.. Bevezetés. Politikai ügyosztály jelentése évi működéséről... A Keleti Közlöny szerkesztése. Bukaresti Parlament tárgyalása 1934.XI-XII.... a Keleti Közlöny évfolyamához... Külföldiek Kollégiuma 1934/35 tanévi működéséről jelentés... Külföldiek Kollégiuma átszervezésének tervezete... Irodakezelőség jelentése évi működéséről... Kimutatás a Bocskay Szövetség illetve Népies Irodalmi Társaság által kiadott és más átvett propaganda művekről, kezdettől 1934.XII.31-ig.... Készletjegyzék a Népies Irodalmi Társaság raktáron levő kiadványairól 1934.XII.31-én Keleti szervezetek költségelőirányzata 1934/35 évre Budapesti Központ /:Népies Irodalmi Társaság:/... Költségvetési Alap zárszámadása és mellékletei az 1934/35 számadási évről... Összehasonlító kimutatás az 1934/35 költségvetési év ¾ évi előirányzata és ¾ évi tényleges kiadásairól... Átfutó tételek számlája zárszámadása 1934/35. számadási évről... Külön átutalások számlája zárszámadása 1934/35 számadási évről... A Népies Irodalmi Társaság budapesti, szegedi és debreceni bérházainak évi kezeléséről jelentés... A Népies Irodalmi Társaság baracskai és sövényházai földbirtokainak évi kezeléséről

7 jelentés... Intézőbizottság által évben III.5. IX.14. és XII.13-án tartott ülések jegyzőkönyvei... Népies Irodalmi Társaság és Bocskay Szövetség által 1934 évben IX.8 IX.20. és XII.20-án tartott rendkívüli és rendes közgyűlések jegyzőkönyvei... Alelnöki jelentés az 1934.XII.20-án tartott évi rendes közgyűléshez... Népies Irodalmi Társaság új módosított és jóváhagyott alapszabálya... Népies Irodalmi Társaság új ügyviteli és szolgálati szabályai... Népies Irodalmi Társaság alkalmazottainak új fegyelmi szabályzata... Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbannak kapcsolatos jegyzőkönyvek 1934.II.23. III.8. és VI A Gondviselő és Gyámszülő Társaságok célja és működésükről összefoglaló ismertetés 7. kötet II. Függelék a Keleti akció 1934/35 évi működéséről szóló jelentéséhez Javaslatok és előterjesztések Az erdélyi iskolán kívüli népoktatás ügyében... Népirodák felállítása tárgyában... Bukarestben létesítendő cselédotthonok és állástközvetítő irodák tárgyában... Bukoviani csángó magyaroknak lapok és könyvekkel való ellátása... Jelentések International Student Service által 1934.VII.27. VIII.3. között Bouffemontban tartott kongresszusáról... Marosvásárhelyi Takarékpénztár R.T. helyzetéről... A romániai magyar főiskolás ifjúság helyzetéről... Az erdélyi magyarság helyzetéről és szerepéről a román hadseregben... Egy erdélyi magyar ifjú vallomása magyarországi tapasztalatairól... Egy csehszlovákiai magyar ifjú leveléből magyarországi tapasztalatairól... Tanulmányok A romániai magyar kisebbségi öntudat kialakulásának útjairól B(?) E.... Az erdélyi probléma... Romániai iskola ügyek Az új egyetemi év megnyitása Kolozsváron... A középiskolai tanári képesítővizsgálat rendje Romániában... Romániai Országos Magyar Párt Az OMP marosvásárhelyi tagozata Elnöki Tanácsának előterjesztése az OMP elnökségéhez... Jelentés az OMP Marostorda vármegye és marosvásárhelyi tagozatai titkári hivatalának működéséről és anyagi helyzetéről... Román vélemény a Magyar Párt politikájáról... Az erdélyi magyar párt kapcsolatai a revizionistákkal... Az erdélyi magyar párt kapcsolatai a Gömbös kormánnyal... Erdélyi Magyar Párt politikáját bíráló közlemény a Curentulból 1934.XI.10. Válasz Gróf Bethlen Györgynek

8 Román antirevizionista közlemények Bethlen István belátja a revíziós actió hiábavalóságát. /:Romania Noua, 1934.VI.13.:/... Román lapok magyarellenes sajtótámadása Barthou romániai látogatása után... Erdély és Fiume. A Gömbös kormány olasz ellenes politikájának leleplezése. /:Universul, 1934.XI.19.:/... Hogyan ármánykodnak Budapesten az európai béke ellen /:Curentul, 1934.XII.2.:/ Kirohanás a revizionista Magyarországgal szemben /Kamarai Naplók, 1934.XII.15./ A román antirevizionista mozgalom ismertetése... Statisztikai anyag Néhány adat az erdélyi magyar, román és szász szövetkezetekről évben... Iskolába beiratkozott tanulók Romániában nemzetiség és vallás szerint 1928-ban.. * * * * Politikai beszélgetés Mihalache Ionnal a román nemzeti parasztpárt elnökével... A székely probléma és a múlt hibái. /:Romania Noua, 1934.IX.23.:/... Egyes nyugtalanságok magyarázata. /:Curentul, 1934.X.20.:/... Az Ortodox Román Testvériség /:F.O.R. = Fratia Ortodoxa Romana:/ nagyszebeni kongresszusának határozatai... A politikai célzatú román kultúrmunka egyik megnyilvánulása a Székelyföldön. /: Secuimea című román lap 1934.XI.10. cikke:/ kötet I. Bevezetés. Politikai ügyosztály jelentése az 1935 évi működéséről... Külföldiek Otthona /Kollégiuma/ 1935/36 tanévi működéséről szóló jelentése... Jelentés az 1935 év nyári két hónapja /VII-VIII/ alatt, a Külföldiek Otthona kötelékében Budapesten tartózkodott felekezeti tanárok és tanítók munkájáról... Irodakezelőség jelentése az 1935 évi működéséről... Kimutatás a Bocskay Szövetség illetve Népies Irodalmi Társaság által kiadott és más átvett propaganda művekről, kezdettől december 31-ig... Készletjegyzék a Népies Irodalmi Társaság raktáron levő kiadványairól 1935 december 31-én... Keleti szervezetek költségelőirányzata 1935/36 költségvetési évre Budapesti Központ /Népies Irodalmi Társaság/... Alelnöki jelentés a Költségvetési Alap Átfutó tételek számlája és Külön átutalások számlája 1935/36 évi zárszámadásaihoz... Költségvetési Alap zárszámadása, mellékletei és vagyonmérlege az 1935/36 számadási évről... Összehasonlító kimutatás a Költségvetési Alap 1935/36 évi előirányzata és az 1935/36 évi tényleges kiadásairól... Külön átutalások számlája zárszámadása 1935/36 számadási évről... Átfutó tételek számlája zárszámadása 1935/36 számadási évről... A Népies Irodalmi Társaság /Bocskay Szövetség/ budapesti, szegedi és debreceni bérházainak 1935 évi kezeléséről vagyonkezelő gondnok jelentése... A Népies Irodalmi Társaság baracskai és sövényházai földbirtokainak 1935 évi kezeléséről

9 vagyonkezelő gondnok jelentése... A Népies Irodalmi Társaság intézőbizottsága által 1935 évben tartott ülések jegyzőkönyvei... A Népies Irodalmi Társaság felügyelő /:számvizsgáló:/ bizottsága december 27-iki üléséről felvett jegyzőkönyv... A Népies Irodalmi Társaság 1935 év december 27-én tartott évi rendes közgyűlésről felvett jegyzőkönyv... Jelentés a Gondviselő- és Gyámszülő-Társaságok működéséről... Számvizsgálói jelentés és jegyzőkönyv a II. Gondviselő-Társaság beszámoló és záróüléséről május 18-án... a Gondviselő- és Gyámszülő-Társaságoknak 1935/36 évi, 1936 év június 22-iki együttes értekezletéről felvett jegyzőkönyv kötet II. a Keleti actio 1935/36 évi működéséről szóló jelentés függelékéhez. Bukaresti parlament tárgyalása 1935 évben. Kivonatos magyar fordítás 1935 év január 21-től április 30-ig év november 15-től december 20-ig... Román állami törvények és rendeletek gyűjteménye 1935 évről 1935 január 1-től június 30-ig bezárólag július 1-től szeptember 30-ig október 1-től december végéig... Román közélet vázlata 1934 november 1-től 1935 április 30-ig... Parlamenti munkásság és pártprogramok kifejtése A parlament ellenőrzési jogának korlátozása miatt felszólalás /:M.Ghelmegeanu képviselő:/ Kamarai és Szenátusi vegyes bizottság tárgyalja a büntetőperrendtartás javaslatát /:V.Pop miniszter előterjesztése:/... Volt-e hatása a magyar demokráciának a román nemzeti fejlődésre, Maniu és Goga szellemi párbaja... A Skoda-ügyben küldött parlamenti-bizottság jelentése... A szövetkezeti törvény részletes vitájában a nemzeti-parasztpárt nem vesz részt. Kijelentik, hogy a legelső alkalommal hatályon kívül helyeztetik ezt a törvényt... A parlamenti ülésszak berekesztése... Külpolitika és összefogás a revízió ellen. A Cagero-társulat összefüggésben a magyar revizionizmussal /:laurentiu Oanea szenátor:/. A magyar külügyminisztérium védelmébe vesz magyar nemzetiségű román állampolgárokat? Nicolany nővérek esete /:M. Condrus képviselő:/ /:S.Radulescu külügyi államtitkár:/... Egy szovjet film miatt a diákság tüntetést rendez /:C. Zamfirescu és G. Urzuceanu képviselők:/ , 484

10 ... Az interparlamentáris unio isztambuli konferenciájáról beszámoló /:S.Serbescu képviselő:/ Román iskolák a Balkán-államokban /:Titeanu belügyi államtitkár:/... A háború idején Moszkvába menekített kincsek /:R. Seisanu képviselő:/... A román-orosz külügyi viszony /:S. Radulescu államtitkár:/... A román kisebbség sanyargatása Bulgáriában /:M.Macarescu képviselő:/... Thomas Masaryk csehszlovák köztársasági elnök tiszteletére ünnepi ülés a parlamentben... A kolozsvári posta visszaküldi külföldre a nem román címzésű leveleket /:N.Banescu szenátor:/. Magyarország megsérti a telefonegyezményt /R.Seianu képviselő:/... Ausztriai és magyarországi küzgyűjtemények Romániát illető részei tárgyában R. Seianu intézkedéseket sürget... Történelmi tények felelevenítése. A Marzescu-ház Jasiban a háború alatt /:Iamandi miniszter:/... Sever Bocu történelmi szerepe Besszarábia felszabadítása körül /:Victor Moldovan képviselő:/ Horia ünnep a kamarában és a szenátusban... Nemlétezőnek nyilvánított román parlamenti ülésszak 1918.V XI.5.-ig... Volt-e hatása a magyar demokráciának a román nemzeti fejlődésre? /:I.Maniu és O.Goga:/... Maniu betiltott emlékirata a restaurációról... Politikusok életrajzához adalékok Stoica Vasile életrajzához adalékok /:Iamandi miniszter:/... Suciu Vasile dr. balázsfalvi gör. kath. metropolita meghalt /:Emlékét méltatja a szenátus:/. Madgearu Virgil életrajzához adalék... Calinescu Armand volt belügyi államtitkár ellen becsületfosztásra irányuló támadás egy örökségi ügyben való viselkedése miatt /:Honoria Banescu képviselő:/... Iorga kritikái kortársairól: Kicsoda Mihalache úr? /:C.Bratescu képviselő:/... Általános kormányzás és közigazgatás Visszaélés a választói igazolványokkal a községi választások eredményének befolyásolására /:Craciun Serbanescu képviselő, Iuca belügyi államtitkár:/... Mit törölt a cenzúra Maniu badacsonyi beszédéből? /:D. Simian képviselő:/... A betiltott vasgárda újból felütötte a fejét /:C. Carlan képviselő:/... A prefektusok útján egy brosurát terjesztenek a Skoda-ügyről /:A. Calinescu és Dinu Bratianu képviselők:/... Névrománosítások kérdése /:G. Urziceanu képviselő:/... Elkobozták Bratianu György és Averescu marsall együttes kiáltványát az országhoz /:Atta Constantinescu képviselő:/... Kormánypárti részről is követelik a cenzúra megszüntetését /:G. Vantu képviselő:/... Személyváltozások a kormányban: V. Slavescu lemond és V. Antonescu lett pénzügyminiszter, egyúttal dr. Valer Pop lett igazságügyminiszter... Felszólalások egy szovjet film miatt, mely ellen a diákság állást foglalt /:C. Zamfirescu és G. Urziceanu képviselők:/... A máramarosszigeti villamosüzem csupa zsidókat alkalmaz. Mihály Gábor máramarosi prefektus túlnyomóan zsidókból és magyarokból állította össze a városi tanácsot /:G. Carlan ,

11 képviselő és A. Ionescu képviselő:/... Slavescu volt pénzügyminiszter lemondásának okai /:Constantinescu-Bordeni képviselő:/ A helység- és utcanevek román nyelven való írását sürgető közlés /:I. Ghimbasianu-Bubi képviselő:/... Zsarolással vádolják a nagyküküllőmegyei prefektust /:V. Serdici képviselő:/... Előadásokra is kiterjesztik a gyűléstilalmat. Nae Ionescu betiltott előadása /:Titateanu államtitkár és több képviselő:/... Az állampolgársági névjegyzékből kimaradt románok ügye /:P. Halippa képviselő, V. Pop miniszter:/... A cenzúra visszaélései magyar kisebbségi lapokkal szemben /:Gyárfás Elemér szenátor:/. Városi ingatlanok felhasználása a vársosok romanizálásának szolgálatára /:I. Ioanitescu képviselő, Iuca belügyi államtitkár:/... Rendőri agressio Robu képviselő ellen /Hg. A. Cuza képviselő:/... Fényképeket is cenzuráznak és a hazafias egyletek gyűlését megakadályozzák /:V. Solomon képviselő:/... Miért kellett meghosszabítani az ostromállapotot és cenzúrát? Maniu betiltott emlékirata Diákzavargások Bukarestben... A közigazgatási javaslat vitája /:Gyárfás Elemér és Binder szenátor, Inculet belügyminiszter:/... Az alkotmánymódosítás kérdésében Iorga szenátusi felszólalására Tatarescu miniszterelnök válasza... Korrupció Egy miniszteri aligazgató panamája /:I. Modreanu képviselő:/... Visszaélések a naszódi határőri alap vagyonkezelése körül /:Victor Moldovan képviselő:/ Telekspekuláció a fővárosban /:Craciun Serbanescu képviselő:/... Calinescu Armand volt belügyi államtitkár viselkedése egy örökségi ügyben /:H. Banescu képviselő:/... Stirbei nagyküküllőmegyei prefektus zsarolásai az útlevelekkel /:V.Serdici képviselő:/.. Dumitrescu csendőrtábornok panamája /:R. Seisanu képviselő:/... A Skoda ügyben kiküldött parlamenti bizottság jelentése... Hadügy Az osztrák-magyar hadseregből származó rokkanttisztek nyugdíjkérvényeit mostohán kezeli a nyugdíjpénztár /:Gyárfás Elemér szenátor:/... Dunca Eugen kolozsvári prefekt előléptetése tartalékos őrnaggyá kihívja a megbotránkozást /:T. Giurgiu képviselő:/... Újabb hadianyagrendelés a Skoda-gyárnál /:Constantinescu-Bordeni képviselő, V. Sassu miniszter:/... Előléptetések a hadseregben /:Al.Cartojan képviselő:/... Nem tartják be az elemi iskola 7 osztályának végzése alapján biztosított katonai szolgálati kedvezményt /:Dr. Musetescu képviselő:/... A román nemzetvédelmi ipar részben idegen ellenőrzés alatt áll /:P. Bejan képviselő:/ Társadalmi propaganda az aviatika fejlesztésére. Az A.R.P.A. egylet tevékenysége /:S.Serbescu képviselő, R. Irimescu légügyi államtitkár:/... Hadirokkantak és hadiözvegyek illetményei /:Gyárfás Elemér szenátor:/ , ,

12 A hadfelszerelési iparban ne legyenek idegenek /:A.C. Cuza képviselő:/... Román repülőgépipar... Jogélet Joghallgatók sztrájkja és az ügyvédkérdés /:P. Seicaru képviselő, V. Antonescu igazságügyminiszter:/... A büntetőtörvénykönyv tervezetének vitája /:Gyárfás Elemér szenátor:/... V. Antonescu igazságügyminiszter a pénzügyminisztérium vezetését veszi át és dr. Valer Pop lett az új igazságügyminiszter... A büntető perrendtartás javaslatát a szenátus és a kamara vegyes bizottsága tárgyalja /:V. Pop miniszter előterjesztése:/... Az állampolgársági névjegyzékből kimaradt románok ügye /:P. Halippa képviselő, V. Pop miniszter:/... A büntető törvénykönyv vitája... Kisebbségi kérdés és a román sovinizmus kiütközései Iamandi miniszter megmagyarázza a kisebbségi kérdésben tett nyilatkozatát /:Iamandi, Popescu-Necsesti és C.Giurescu képviselők:/... Elégtétel Iamandinak /:Laurentiu Oanea szenátor:/... Kisebbségi alkalmazottak a fogarasi robbanószergyárban /:A.Negus képviselő:/... Gyárfás Elemér nyilatkozata a magyarság államhűségéről... Joghallgatók sztrájkja és az ügyvédkérdés. Pamfil Seicaru képviselő kívánja az etnikai arányosság biztosítását az ügyvédi karban... Támadás Mihály Gábor mármarosi prefekt ellen, mert a villamosüzemnél zsidók vannak és a mármarosszigeti községtanácsot túlnyomóan zsidókból és magyarokból állította össze /:G.Carlan és A. Ionescu képviselők:/... A helység- és utcanevek román nyelven való írását sürgető kérdés /:I. Ghimbasianu-Bubi képviselő:/... A cenzúra visszaélései magyar kisebbségi lapokkal szemben /:Gyárfás Elemér szenátor:/. Túlzott adózás Csíkmegyében /:M. Campeanu képviselő:/... Városi ingatlanok felhasználása a városok romanizálásának szolgálatára /:R. Ioanitescu képviselő, Iuca államtitkár:/... Román kisebbség sanyargatása Bulgáriában /:M.Macarescu képviselő:/... Etnikai arány a brassói Scherg-posztógyárban /:A.Negus képviselő:/... Sürgetik a nemzeti munkavédelmi törvény végrehajtását /:G. Giurescu képviselő, Inculet belügyminiszter:/... A nemzeti arányosság vagy numerus romanus kérdése /:M.Isacescu képviselő:/... A hadfelszerelési iparban ne legyenek idegenek /:A.C. Cuza képviselő:/... Az erdélyi kisebbségek szövetkezetei /:Ionel Pop képviselő:/... Sándor József felszólalása vihart kelt a szenátusban... Iorga haragszik a Brassói Lapokra... A vállalatokban román személyzet alkalmazása /:Titeanu államtitkár:/... Az egyenes adó-törvény módosításánál Abrudbányai Ede tiltakozása az üzleti könyvek román nyelven való vezetése kérdésében... Kisebbségi egyházak papi államsegélye /:H.O.Roth képviselő, Al. Lapedatu miniszter:/ A közigazgatási javaslat kisebbségellenes szövegezése: Csak románul tudó polgárok választhatók a tanácsokba /:Binder szenátor:/... Az elszékelyesített románok problémája /:M. Constantinescu és A. Baciu képviselők:/ ,

13 Egyház és iskola Joghallgatók sztrájkja /:Pamfil Seicaru képviselő:/ Nem tartják be az elemi iskola 7 osztályának végzése alapján biztosított katonai szolgálati kedvezményt /:D.Musetescu:/ Újabb iskolaépítkezések a belső kölcsönből /:S. Ionescu képviselő:/ Francia tanár román egyetemi katedrán Boisvin professzor szerződéses alkalmaztatásának kérdése /:Tiberiu Mosoiu és N. Hasnas képviselők:/ A bukaresti diákság tüntetése egy szovjet film miatt /:C. Zamfirescu és G. Urziceanu képviselők:/ Román iskolák a Balkán-államokban /:Titeanu belügyi államtitkár:/ Ukrán kisebbségi iskoláztatás /:V. Zalozieckyj képviselő:/ A kolozsvári r.kath. egyházközség adóeltitkolási ügye /:I.Modreanu és C.Ghimbasanu-Bubi képviselő:/ Bevezetik az arab és szíriai nyelv tanítását a chisinaui theológián Visszaélések az orthodox román egyházak erdőbirtokainak kezelése körül /:Al.Lapedatu miniszter, S.Cosma püspök szenátor:/ Kisebbségi egyházak papi államsegélye /:H.O.Roth képviselő, Al.Lapedatu miniszter:/ Diákzavargások Bukarestben Iorga ellene van a kolozsvári és a csernovici egyetem fenntartásának A közoktatási miniszter kitér az anyanyelv tanításának követelménye elől a kereskedelmi szakiskolákban /:Gyárfás Elemér szenátor, Anghelescu közokt. miniszter:/. 555 Népegészség és népességi statisztika. Szociális és munkáskérdések A magánorvosok falvakba való településének serkentése /:Gyárfás Elemér szenátor:/.. A társadalombiztosítás rohamos fejlődése /:R. Ioanitescu szenátor, I.Nistor miniszter:/ Földbirtokpolitika, földmívelés és szövetkezeti ügy Szőlősgazdák elkeseredése az értékesítési válság miatt /:C.Giurescu képviselő:/... A naszódi határőri alap vagyonkezelése /:Victor Moldovan képviselő, Negura államtitkár:/... Voluntárok telepítését kérik a határszélre /:I.C.Barbul képviselő:/... A Tischler-féle erdők megvásárlása az állam által /:A.Calinescu képviselő:/... Macedo-románok Dobrudzsába való telepítése /:Titeanu belügyi államtitkár:/... A szövetkezeti törvényt tárgyalni kezdi a kamara /:D.Nicolaescu képviselő:/... A szövetkezeti törvényt a nemzeti parasztpárt visszautasítja /:I.Raducanu képviselő:/.. Román telepes községek a magyar határ felé eső zónában /:St.Popovici képviselő:/... Felfüggesztik a szövetkezeti törvény tárgyalását, hogy két napos szünetben a kormány és az ellenzék egyezségre juthasson /:I.Mihalache, M.Negura, Constantinescu-Bordeni, A.Calinescu:/... Agrárreform végrehajtása Csíkmegyében /:M.Campeanu képviselő:/... A Szövetkezeti Központi Bank ellen folytatott foglalások ügye /:I.Raducanu, V.Lepadatu:/... Erdészeti, legeltetési és egyéb rendszabályok a mócok javára a Nyugati Hegyvidéken /:V.Sassu miniszter:/... Cotrus költészete a mármarosiak nyomoráról. Szövetkezetek létesítése útján kell őket emancipálni. /:T.Prelipceanu képviselő:/... Románia mezőgazdasága számokban; terméseredmény az utolsó öt év átlagát áttekintve /:V.Potarca képviselő:/ , 453,

14 Románia gyümölcstermelése /:V.Potarca képviselő:/... A szövetkezeti törvényhez Abrudbányai Ede felszólalása... A román szövetkezeti ügy története /:T.Breberianu képviselő:/... Az erdélyi kisebbségek szövetkezetei /:Ionel Pop képviselő:/... Visszaélések az ortodox román egyházak erdőbirtokainak kezelése körül... Utólagos kisajátításokat követelnek a mócok javára... A szövetkezeti törvény vitája... Állami pénzügyek Negyven millió lej kártalanítás egy elmaradt sorsjátékért. A Marasti társulat ügye /:Bejan képviselő:/... Nem lehet behajtani a román államon a megítélt követeléseket /:Constantinescu-Bordeni képviselő:/... A könyvírók megadóztatása /:I.Pillat képviselő:/... A rossz adófizetőkkel szemben alkalmazandó rendszabályok /:L.Skupiewski szenátor:/ A mozgószínházak adója /:Mumuianu szenátor:/... Az 1919 évi egyesülési kölcsön papírjait nem fogadják el az állam iránt tartozó fizetendőségek kiegyenlítésére /:L.Scridon képviselő:/... Az osztrák-magyar hadseregből származó rokkant tisztek nyugdíjkérvényeit mostohán kezeli a nyugdíjpénztár /:Gyárfás Elemér szenátor:/... Az államkölcsönből származott összegek felhasználására vonatkozó javaslat /:Constantinescu- Bordeni képviselő:/... A petróleumtröszt kijátszodja a valutarendelkezéseket /:M.Isacescu képviselő:/... A belső kölcsön kudarca /:V.Madgearu képviselő:/... Mennyi félregyűjtött pénz van Romániában /:V.Madgearu képviselő:/... Románia függő adósságai /:V. Madgearu képviselő:/... Mennyi a Romániában blokírozott lej? /V.Madgearu képviselő:/... Slevescu pénzügyminiszter lemond és Victor Antonescu lett az új pénzügyminiszter... Az Argetoianu-féle államkölcsön 1932-ben /:M. Plotareanu képviselő:/... Slavescu volt pénzügyminiszter lemondásának okai /:Constantinesci-Bordeni képviselő:/ Lehet-e inflációs jelleget tulajdonítani a váltópénz kibocsátásának? /:V. Madgearu, Gr. Iunian, Al.Alexandrini képviselők és Mitita Constantinescu pénzügyi államtitkár:/... Az adózási rendszer elviselhetetlensége /:C.Ceruleanu szenátor:/... Hadirokkantak és hadiözvegyek illetményei /:Gyárfás Elemér szenátor:/... Leszállítják az aranyfedezetet /:V.Madgearu képviselő, V.Antonescu miniszter:/... Aranycsempészet /:O.Rades képviselő:/... Túlzott adózás Csíkmegyében /:M. Campeanu képviselő:/... Az adóbonok árfolyamának megjavítása /:Gál Miklós képviselő:/... A dohányjövedék jövedelem /:T. Prelipceanu képviselő:/... Több pénzügyi kérdésben V. Antonescu minszter válasza, V. Madgearu és Gr. Iunian viszontválasza... Az adóemelés ellen /:Gál Miklós képviselő:/... A kolozsvári r.kath.egyházközség adóeltitkolási ügye /:I.Modreanu és C.Ghimbasanu-Bubi képviselő:/... Valutasibolás Magyarországba és Ausztriába /:R. Vidrascu szenátor:/... Rendetlenül fizetik a tisztviselő-fizetéseket /:N.Banescu és I.Patraulea szenátor:/... Panasz az adóterror miatt /:R.Mircea szenátor, M.Constantinescu p.ü. államtitkár:/... Az egyenes adótörvény módosításánál Abrudbányai Ede tiltakozása az üzleti könyvek román

15 nyelven való vezetése kérdésében... Az 1935/36 évi állami költségvetés megszavazása... Hitelpolitika A Nemzeti Bank messzemenő áldozatai bizonyos pénzintézetek megmentésében /:V.Serdici képviselő:/... Összefüggés a Skodaügy és bizonyos nagybankok segélyezése között /:V.Solomon képviselő:/ A Nemzeti Bank hitelszanálási akciója /:V.Madgearu képviselő, V. Antonescu miniszter:/ A Nemzeti Bank által nyújtott hitelek megoszlása a termelési ágak között /:V.Potarca képviselő:/ Ipar és kereskedelem A cukor drágítása /:V.Serdici képviselő:/... Az üvegkartell és a cukorkartell árai /:Hasnas képviselő, Manolescu-Strunga miniszter:/ A bécsi Kreditanstalt eladja a romániai cukorgyárait /:G.Deleanu képviselő:/... Az amerikai Ford gyár koncessioja automobilok gyártására Romániában /:V.Serdici képviselő, Manolescu-Strunga miniszter:/... A petróleumtröszt kijátszodja a valutarendelkezéseket /:M. Isacescu képviselő:/... Csempészet a csehszlovák határon /:I.C.Barbul képviselő:/... Az ipari protekcionizmus kérdéséhez /:P.Seicaru képviselő:/... A román ipar és kereskedelem tartozása a külföldnek /:G.Deleanu képviselő:/... A román nemzetvédelmi ipar részben idegen ellenőrzés alatt áll /:P.Rejan képviselő:/ A kereskedelm-politika kérdésében N.Leon államtitkár felvilágosításai... A brassói Scherg posztógyár fejlődése /:A. Negus képviselő:/... Sürgetik a nemzeti munkavédelmi törvény végrehajtását /:C.Giurescu képviselő, Inculet belügyminiszter:/... A vállalatokban román személyzet alkalmazása /:Titeanu államtitkár:/... A textilipar helyzete /:Rizescu Branesti képviselő:/... Mezőgazdasági gépek behozatala Magyarországból... Román repülőgép-ipar... Palesztina Romániának legjobb vásárlója... A cementkartell megrendszabályozása és a spekula-törvény módosítása... Közmunkaügy és közlekedés A zsilvölgyi vasút kiépítésének kérdése /:N.Hasnas képviselő:/... Utak építése a móc-hegyvidéken Torda-Topánfalva-Abrudbánya, Topánfalva-Albac-Bihar és Gyulafehérvár-Abrudbánya között /N.Lupu képviselő, V.Sassu földmív. miniszter:/ Irodalmi és művészeti kérdések A könyvírók megadóztatása /:I.Pillat képviselő:/... A mozgószínházak adója /:Mumuianu szenátor:/... Felszólalások egy szovjetfilm miatt, mely ellen a diákság állást foglalt /:C.Zamfirescu és G.Urziceanu képviselő:/... Cotrus költészete a mármarosiak nyomoráról /:T.Prelipceanu képviselő:/ kötet III

16 a Keleti akció 1935/36 évi működéséről szóló jelentés függelékéhez. 3. Román közélet vázlata b május 1-től 1935 november 15-ig.... c november 15-től 1935 december végéig.... az erdélyi és romániai lapokban különösen a Curentul és az Universul című lapokban megjelent, az erdélyi magyarság ellen izgató tartalmú cikkek szószerinti magyar fordítása gyűjteményéhez.... Jelentés a magyar kisebbségi oktatásügy rendezéséről szóló rendelet és a miniszteri nyilatkozat sokféle, egymásnak ellentmondó, elszakított testvéreinkre káros hatású magyarázatokról.... Románia külpolitikája általában... Román-magyar külügyi viszony... Magyarország a romániai sajtó tükrében... Román propaganda-kapcsolatok a külfölddel... A revízióellenes front külföldi terjedtsége... A román revízióellenes mozgalom otthon... Közeledés két nép és két ország között... Belizgatás. Kormányzati ténykedések általában... A korrupció elfojtása... Megyei, városi és községi önkormányzati szervek működése... Politikai eseménykrónika... A kormány helyzete és a politikai pártok tevékenysége... A Magyar Párt tevékenysége... Németség politikai szervezkedése... Népességi és egyéb statisztika és népességi adatok... Népi surlódások és loyalitás a három erdélyi nemzet közt... Román sovinizmus kiütközései... Székelyföldi román akció... Kisebbségi kérdés általában... Kisebbségüldözés. Nyelvi türelmetlenség... Kisebbségüldözés. Elvételek és műemlékek eltávolítása... Tisztviselői nyelvvizsgák, elbocsátások és egyéb üldözés... Munkáselbocsátások etnikai alapon... Hatalmaskodás... Politikai perek és irrdenta vád... A két román egyház ügyei... Áttérések román vallásra... Katholikus ellenes támadások és védekezés... Róm.kath. egyház és társadalom helyzete... Sváb-magyar ellentét az egyház és iskola körül... Protestáns egyházak... Numerus clausus mozgalmak az egyetemeken és a középiskolákban... Egyetemi és középiskolai oktatás... Középiskolák... Tanítóképzés, tanítói kinevezések és tanítógyűlések. Botrányos viselkedésű tanítók

17 Községek anyagi terhei az iskolafenntartás körül... Kisebbségi oktatásügy általában... Tanítók és tanárok nyelvvizsgája... Magyar iskola Középiskolák... Magyar iskola általában... Eljárás magyar elemi iskola ellen... Románosítás az iskola útján... kötet a Keleti Actió 1936/37 évi működéséről szóló jelentéshez. I. Bevezetés... Politikai ügyosztály jelentése 1936 évi működéséről... Külföldiek Otthona /:Kollégiuma:/ tanévi működéséről szóló jelentése... Gyámszülő- és Gondviselő-Társaságok évi működése... A tanítók Végek-alapjának évi tanéve... Irodakezelőség jelentése az 1936 évi működéséről... Kimutatás a Bocskay Szövetéség, illetve a Népies Irodalmi Társaság által kiadott és más átvett propaganda művekről, kezdettől december 31-ig... Készletjegyzék a Népies Irodalmi Társaság raktáron levő kiadványairól december 31-én... Keleti szervezetek költségelőirányzata költségvetési évre budapesti központ /:Népies Irodalmi Társaság:/... Alelnöki jelentés a Költségvetési alap, az Átfutó tételek számlája és a Külön átutalások számlája évi zárszámadásaihoz, mellékelve a zárszámadások és még 11 kimutatás... A Népies Irodalmi Társaság illetve Bocskay Szövetség budapesti, szegedi és debreceni bérházainak 1936 évi kezeléséről, vagyonkezelő gondnok jelentése... A népies Irodalmi Társaság baracskai, sövényházai földbirtokainak 1936 évi kezeléséről vagyonkezelő gondnok jelentése... A Népies Irodalmi Társaság intézőbizottsága által 1936 évben tartott ülések jegyzőkönyvei... A Népies Irodalmi Társaság felügyelő /:számvizsgáló:/ bizottsága november 25-iki üléséről felvett jegyzőkönyv... A Népies Irodalmi Társaság év november 27-én tartott évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve... A Népies Irodalmi Társaság módosított és belügyminiszterileg jóváhagyott alapszabálya... kötet II. Függelék Bukaresti parlament tárgyalásai 1936 évben. Kivonatos magyar fordítása év tavaszi ülésszakáról év őszi ülésszakáról

18 Román állami törvények és rendeletek gyűjteménye 1936 évről január 1-től június 30-ig bezárólag július 1-től szeptember 30-ig október 1-től december végéig.... A román közélet vázlata 1936 évről című külön munkához.... Az erdélyi és romániai lapokban különösen a Curentul és az Universul c. lapokban megjelent az erdélyi magyarság ellen izgató tartalmú és egyéb román sajtócikkek szószerinti magyar fordítása gyűjteményéhez 1936 évről... Erdély Romániában címen a Nemzetpolitikai Társaság május 7-iki gyűlésén tartott előadás szövege év tavaszi ülésszakáról. Tartalma:... Kamarai Naplók... Szenátusi Naplók... Általános kormányzás és közigazgatás... Ipar és kereskedelemügy... Pénzügy és adóügy... Hadügy... Közlekedés és közmunkaügy... Munkaügy, közegészségügy és társadalombiztosítás... Igazságügy... Egyház és iskolaügy... Mezőgazdaság és agrárpolitika, beleértve a szövetkezeti ügyet... Külügy eln./1937 szám. ROMÁN ÁLLAMI TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK I. félév. Kijegyzés a bukaresti Monitorul Oficial január 1-től június 30-ig megjelent számaiból. Parlamenti élet Meghosszabított ülések... Az ülésszak meghosszabítása április 15-ig... Az ülésszak berekesztése... Külpolitika A bulgáriai román kisebbség helyzete /:M.Macavescu képviselő:/... A román munkaerőket Párisban a magyar követség szolgálja ki /:Misu Slavescu képviselő:/ A szovjet-oroszországgal való viszony ügyében felszólalások /:Atta Constantinescu és Gh.Bratianu képviselők közlései:/... Egyes hatalmak nem támogatják Magyarország revizionista törekvéseit /:Gh.Bratianu , 455,

19 képviselő:/ Belpoltika általában A romániai németek plebiscituma /:N.G.Ionescu és újabb ülésen H.O.Roth képviselők közlése, utóbbira Inculetz belügyminiszter válasza:/... A Curentul vádjai a romániai németség ellen /:Hans Otto Roth képviselő:/... Horogkereszt a román nemzeti zászlókon /:N.Constantinescu-Bordeni és N.Robu képviselők:/... Az ostromállapot áldatlanságai /:Constantinescu-Bordeni képviselő:/... Az ostromállapot és a cenzúra meghosszabítására vonatkozó javaslattal szemben a Magyar Párt állásfoglalása /:Willer József képviselő:/... A hunyadmegyei választásoknál Gh.Pop a kommunistákra támaszkodva jutott mandátumhoz /:I.Nasta képviselő:/... Kisebbségi kérdés általában Idetartoznak a közigazgatási javaslat /:lásd ott, vagyis az alábbi VIII. cím alatt:/ körül folyó viták, amelyek habár részletkérdésekről folyik is a vita alkalmat adnak a szónokoknak a kisebbségi kérdésről való általános felfogásnak kifejtésére... Egyéb közlések: A kisebbségek nem panaszkodhatnak Romániára /:Emil Folea és Ionel Pop képviselők:/... A csucsai paktum jelentősége és keletkezésének körülményeiről O.Goga előadása... Hátrányos megkülönböztetések a kisebbségek kárára a közigazgatási-törvényben /:Lásd VIII. Közigazgatás:/... A kisebbségek köszönete Iorgának /:Gyárfás Elemér szenátor:/... Egyes kisebbségek magatartása Lásd Belpolitika általában cím alatt a romániai németség magatartására vonatkozó közléseket. A kisebbségüldözés minősített esetei Kisebbségi vasutasok áthelyezése a mellékvonalakra /:L.Ropceanu képviselő:/... Kisebbségi tisztviselők nyugdíjkérvényeinek elbírálása nyelvvizsgától van feltételezve /:Kräuter Ferenc képviselő közlése, V.Antonescu miniszter orvoslást igér:/... Történeti tények felelevenítése Nyelvhasználat a magyar uralom idején /:E.Lobontiu képviselő:/... A románság küzdelmei az anyanyelv jogáért a régi Magyarországon /:Willer József képviselő:/. Ugyanezen tárgyban idézés Maniu előadásából a Román Társadalomtudományi Társulat május 11-iki ülésén és egyéb bő részletek /:Hans Otto Roth képviselő:/ , 423

20 ... A csucsai paktum keletkezésének körülményei /:O.Goga képviselő:/... Egy budapesti magyar lap 1919-ben felkínálkozott a románoknak /:O.Goga képviselő:/ Erdélyben a magyar uralom alatt nem volt soha ostromállapot /:Constantinescu-Bordeni képviselő:/... Közigazgatás A városok igazgatását ki kell venni a kisebbségek kezéből /:Emil Folea képviselő:/... Naszód megyének tíz év óta nincs választott tanácsa /:Leon Scridon képviselő. Reflektál Iuca államtitkár:/... Felszólalás a felekezeti iskoláknak járó 14 százalékos községi segélyek ki nem utalása miatt /:Laár Ferenc képviselő:/... A közigazgatási törvényjavaslathoz a Magyar Párt állásfoglalása /:Willer József képviselő:/ Védekezés a közigazgatás által a kisebbségek szívós harca ellen /:Tiberiu Mosoiu képviselő:/ Brassó város magyarosodása /:A.Negus képviselő és számos közbeszóló. Reflektál Iuca belügyi államtitkár:/... Marosvásárhely város érzékeny megkárosodása E.Dande polgármestersége alatt /:A Baciu képviselő:/... Román restitutio a városokban /:M.Isacescu képviselő:/... A közigazgatási javaslathoz a Német Párt állásfoglalása /:Hans Otto Roth képviselő:/... Kormányválasz a közigazgatási javaslathoz tett kisebbségi észrevételekre /:Iuca belügyi államtitkár:/... Nők választójoga és a polgári iskola /:Kräuter F. képviselő. Reflektál Iuca belügyi államtitkár:/... A nyelvi kérdés a közigazgatási javaslat részletes vitájában /:Hans Otto Roth képviselő, C.Furlungeanu, Gh. Popp, Willer József, Scridon, azután Petrescu képviselő közvetítő indítványa, végül Iuca államtitkár halsztást javasol... Papok és tanítók hivatalbeli tagsága a községi tanácsokban /:Fritz Connert és más képviselők, reflektál Iuca belügyi államtitkár:/... Tanítók azon városok tanácsaiban, amelyek nem megyeszékhelyek. /:Fr. Kräuter képviselő:/ Kisebbségi egyházak képviselete a megyei tanácsban /:Hans Otto Roth képviselő, Inculetz belügyminiszter:/... A nyelvi kérdés a közigazgatási vita záróülésén /:Hans Otto Roth, Iuca államtitkár, N.S.Ionescu képviselő, Willer J. és mások:/... Tusnád, Csíkkozmás, Lázárfalva és Csíkverebes községek tanácsainak felosztása /:Gyárfás Elemér szenátor:/... A közigazgatási törvényben a kisebbségek hátrányára tett megkülönböztetések elítélése /:N.Iorga szenátor:/... A tűzoltóság katonai alakulattá való átszervezése /:W.Binder szenátor:/... Igazságügy A névváltoztatásról szóló javaslathoz a Magyar Párt állásfoglalása /:Willer József képviselő, Gyárfás Elemér szenátor, N. Pop miniszter reflektál:/... A székelykeresztúri járásbíróság visszahelyezése iránt /:Willer József képviselő, reflektál V. Pop miniszter:/ , ,

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

a főrendi napló ügyében... 31

a főrendi napló ügyében... 31 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 JEGYZETEK... 21 BATTHYÁNY LAJOS REFORMKORI BESZÉDEI, LEVELEI, ÍRÁ- SAI... 23 1. Pozsony, 1839. július 24. Batthyány országgyűlési felszólalása a tanácskozás rendjéről...

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez KISNYOMTATVÁNYOK 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez Kolozsvár, 1932. 03., soksz., 1 f., 24x16 cm 645 Bevonulási felhívás Székelyudvarhely. 1918. 12.

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

A dél-erdélyi vasutasok helyzete 1940 októberében

A dél-erdélyi vasutasok helyzete 1940 októberében Visszatérésünk a román állam szolgálatába lehetetlenné vált A dél-erdélyi vasutasok helyzete 1940 októberében A dél-erdélyi magyarok helyzetének összefoglalója L. Balogh Béni publikációiban: Az 1940. augusztus

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK Az Állam erdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1936/1937. évről. I. Zárókimutatás. A számla megnevezése Forgalom Egyenleg M é r 1 e g Eredmény

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA MIHÁLYI PÉTER A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA 1. KÖTET PANNON EGYETEMI KÖNYVKIADÓ VESZPRÉM MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. kötet ELŐSZÓ 5 TARTALOMJEGYZÉK 7 BEVEZETÉS

Részletesebben

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR

MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK DECEMBER FEBRUÁR MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956. DECEMBER - 1959. FEBRUÁR A magyar-jugoszláv kapcsolatok és a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató Bizottság 1995 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 5 Szerkesztői

Részletesebben

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG 1921-1941 Zsitvay Tibor emlékiratai PALATÍNUS RÁDAY GYŰJTEMÉNY BUDAPEST, 1999 TARTALOM Zsitvay Tibor hagyatéka /11 Zsitvay Tibor önéletrajza /19 BETHLEN ISTVÁN GRÓF KORMÁNYZATI IDEJE 1921-1931

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

2.f. fond Külügyi iratok

2.f. fond Külügyi iratok 2.f. fond Külügyi iratok 1863 1950 22,38 ifm I. Külügyi bizottsági iratok 1. doboz Külföldi akciók 1907 1920 2. doboz Külföldi akciók 1921 1926 3. doboz Külföldi akciók 1927 1935 4. doboz Külföldi akciók,

Részletesebben

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950 Terjedelem: 1,24 fm, 7 doboz (0,95 fm), 9 kötet (0,29 fm), 16 raktári egység Raktári hely: Mester utca, fszt. raktár, 117. állvány, 20-22. polc D) Népi demokratikus kori iratok a) Képviselő-testületi iratok

Részletesebben

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 I. KÖTET SZERKESZTETTE: GERGELY JENŐ A bevezető tanulmányt írta, a dokumentumokat összegyűjtötte, a bevezetőket és a lábjegyzeteket készítette: CIEGER ANDRÁS, GERGELY

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Összehasonlító adatok 2006., 2010., évekről

Összehasonlító adatok 2006., 2010., évekről AZ ORSZÁGGYŰLÉS TEVÉKENYSÉGE 215. január 26. Összehasonlító adatok 26., 21., 214. évekről Készítette: Tájékoztatási és Módszertani Osztály Tartalomjegyzék oldal Az országgyűlési ülésszakok, ülések és ülésnapok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. első félévi munkaprogramja 2. számú melléklet I. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Január 2007. évi bértárgyalások a keresetnövelés éves mértékéről ( OÉT)

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (1902 1920) Balaton Petra. Hétfa, Budapest, 2014. március 06.

A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (1902 1920) Balaton Petra. Hétfa, Budapest, 2014. március 06. A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (02 20) Balaton Petra Hétfa, Budapest, 204. március 06. Áttekintés A perifériák gazdasági-társadalmi helyzete a XIX. század végén Társadalmi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA ő KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1996 Tartalomjegyzék Bevezető 15 Rövidítések

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6774. számú törvényjavaslat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása

KIEGÉSZÍTÉS. A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása KIEGÉSZÍTÉS A 2013. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása 2 Tisztelt Közgyűlés! A 2013. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításának elkészítése

Részletesebben

19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai. I. Szervezeti iratok. II. Ügyintézési iratok: 17 ifm

19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai. I. Szervezeti iratok. II. Ügyintézési iratok: 17 ifm 19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai 1891 1961 17 ifm 1903-ban alapította Biberauer Richárd a Philadelphia Szövetséget, majd 1906-ban az Egyletet, az anyaházat 2 diakonisszával, de később 12-vel

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

és gazaászok ARISZTOKRÁCIA, AGRÁRÉRTELMISÉG ÉS AGRÁRIUS MOZGALOM MAGYARORSZÁGON

és gazaászok ARISZTOKRÁCIA, AGRÁRÉRTELMISÉG ÉS AGRÁRIUS MOZGALOM MAGYARORSZÁGON VARI ANDRÁS és gazaászok ARISZTOKRÁCIA, AGRÁRÉRTELMISÉG ÉS AGRÁRIUS MOZGALOM MAGYARORSZÁGON 1821-1898 ARGUMENTUM KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 9 BEVEZETÉS 11 A probléma ; ;. 11 Kik az agráriusok? 16 Források

Részletesebben

A kereskedelmi és iparkamarák kérdése.

A kereskedelmi és iparkamarák kérdése. 178 A kereskedelmi és iparkamarák kérdése. Előadó: Dr. Lakatos Sándor, a Munkaadók Szövetségének főtitkára, Marosvásárhely. A ma érvényben levő iparkamarai törvény a Maniu kormány első törvénymódosításának

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950 V. 54. 838 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52 állvány, 3. polc Körjegyzőség közös anyaga 946 D/ Népi demokratikus kori iratok b/ Elöljárósági iratok 946,70 fm Váckisújfalu község 838 A/ Feudális

Részletesebben

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23.

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23. 1989/1990-es tanév Eseménykrónika: 1989. március 3 1990. február 23. 1989. márc. 3. FDSZ Intézõbizottság ülése 1989. márc. 30. FDSZ-TUDOSZ-TDDSZ Fórum 1989. ápr. 11. Az Országgyûlés Kulturális Bizottságának

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve I. 2017. január 25-i képviselő-testületi ülés 1. A 2017. évi fővárosi forrásmegosztás véleményezése 2. Javaslat a

Részletesebben

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889.

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889. 1. térkép: A vizsgált terület települései. 1 = államhatár; 2 = megyehatár Romániában; 3 = folyó; 4 = településhatár; BH = Bihor/Bihar; SM = Satu Mare/Szatmár; MM = Maramureş/Máramaros. A települések számait

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/ 1921- /-1954/ Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 11-16. polc C/ Polgári kori iratok 1921-1930 a/ Képviselő-testületi iratok 1921-1930 0,03 fm D/ Népi demokratikus kori iratok /1941-/

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 135. állvány, 2-9. polc C/ Polgári kori iratok 1902-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1922-1933 0,18 fm b/ Elöljárósági iratok 1902-1944 2,34 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 1.csomó 1.tétel. A trianoni békeszerzıdésben a nemzeti kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek ügyei. 1923-1925, 1930. 2.tétel Magyar és osztrák közös

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2007. április 5-i üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság elnöke

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat jogforrásai. 2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény

A Szervezeti és Működési Szabályzat jogforrásai. 2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény 4. számú melléklet A Szervezeti és Működési Szabályzat jogforrásai I. Jogszabályok: 1. Magyarország Alaptörvény 2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 3. A bírák jogállásáról

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

Román iskolák Észak-Erdélyben (1940 1944)

Román iskolák Észak-Erdélyben (1940 1944) Limes 167 Oktatásügy Sebestyén Kálmán Román iskolák Észak-Erdélyben (1940 1944) Az erdélyi magyarságot iskoláiért folytatott küzdelme során gyakran érik román nacionalista oldalról vádaskodások, melyek

Részletesebben

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA Gazdaság, társadalom és politika Hideg szomszédság? Balti gazdaság függetlenedése a volt szojvet piactól? Energetikai kockázat? Kisebbségi kérdés, orosz ellenesség?

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE AZ ILO FŐ SZERVEI 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 2. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa 3. Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 4. Regionális

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

Összehasonlító adatok 2006., 2010., I. félévek

Összehasonlító adatok 2006., 2010., I. félévek AZ ORSZÁGGYŰLÉS TEVÉKENYSÉGE 214. július 4. Összehasonlító adatok 26., 21., 214. I. ek Készítette: Tájékoztatási és Módszertani Osztály A 214. július 4-ei ülés számított adataival. Tartalomjegyzék oldal

Részletesebben

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950 18871950 Raktári hely: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 57. polc C) Polgári kori iratok 18871944 (1948) a) Képviselőtestületi iratok 19191931 0,07 fm b) Elöljárósági közigazgatási iratok 18871944

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

V. 1092. Perőcsény nagyközség iratai 1878-1950

V. 1092. Perőcsény nagyközség iratai 1878-1950 V. 092. 878-950 Raktári helye: Mester utca, földszint, 2. állvány, 5-7. polc C/ Polgári kori iratok 878-944 a/ Képviselő-testületi iratok 930-936 0,02 fm d/ Adókezelési és tulajdon- 878-944 0,0 fm nyilvántartási

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25.

Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25. A marosvásárhelyi repülőtér igazgatója részére Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25. Referenciaszám: 2011-0011 Múlt héten a marosvásárhelyi repülőtérről utaztam vissza Németországba, Weezebe,

Részletesebben

Határozat kivonat. Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015.(III.31.) számú határozata. Napirend:

Határozat kivonat. Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015.(III.31.) számú határozata. Napirend: én megtartott nyílt ülésének könyvéből. 28/2015.(III.31.) számú határozata Napirend: 1. 2014. évi költségvetés módosítása 2. 2015. évi költségvetés elfogadása 3. Második negyedéves programok 4. Egyebek

Részletesebben

3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai. Református Szeretetszolgálat iratai. 1948 1964 15,5 ifm

3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai. Református Szeretetszolgálat iratai. 1948 1964 15,5 ifm 3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai 1948 1964 15,5 ifm Református Szeretetszolgálat iratai A/ Szervezési iratok, Jegyzőkönyvek. Jelentések. Szeretetszolgálati és diakóniai szervezési iratok

Részletesebben

Előterjesztés. Dorog Város Képviselő-testületének június 26-i ülésére. Tárgy: Dorog város képviselő-testületének II.

Előterjesztés. Dorog Város Képviselő-testületének június 26-i ülésére. Tárgy: Dorog város képviselő-testületének II. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés Dorog Város Képviselő-testületének 2009. június 26-i

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 14/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI OKMÁNY, I. MELLÉKLET

Részletesebben