TÓTH FERENC. Vigyázó szemetek... Nyugat-Magyarország 1809-ben a francia hadimérnökök szemével

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÓTH FERENC. Vigyázó szemetek... Nyugat-Magyarország 1809-ben a francia hadimérnökök szemével"

Átírás

1 TÓTH FERENC Vigyázó szemetek... Nyugat-Magyarország 1809-ben a francia hadimérnökök szemével A megszálló ellenség a katonai ellenőrzése alá vont területről természetszerűen más szempontok alapján szerez élményeket mint az ott élő lakosság. Az 1809-es ausztriai hadjárat során magyar földre került francia katonatiszteket a katonai célok elérése mellett a tudásvágyuk kielégítése is mozgatta, amikor érdekes forrásanyagot gyűjtöttek a korabeli Nyugat-Magyarország tájairól. E források elsősorban a Vincennes-i Service Historique de la Défense levéltárában találhatóak. 1 Ezek közül talán legérdekesebbek a korabeli francia felderítők jelentései, vázlatrajzai és térképei, amelyek a katonai események szempontjából meghatározó jelentőségűek voltak. A hadiesemények földrajzi elhelyezkedéséből következően elsősorban nyugatmagyarországi tájegységek, települések és katonai objektumok leírására vonatkozó iratanyag maradt fenn, amely értékes forrás a régió története szempontjából is. A francia hadsereg a korabeli Európa legmodernebb hadimérnöki karával rendelkezett, amelynek számos jeles tagja tevékenykedett Magyarországon. Jelentéseikben nemcsak a régió geostratégiai helyzetére vonatkozó leírások és elemzések talalhatók, hanem a kor földrajzára, történelmére, politikai és társadalmi viszonyaira is érdekes lenyomatot kaphatunk az «ellenség» szemével nézve. Előadásomban e forrásanyagra támaszkodva szeretném rekonstruálni, hogy milyen képet alkothatott a régióról a szakavatott francia katona. Az előadást három fő részre osztottam: egy a francia hadimérnöki kart bemutató bevezetés után a forrásokról beszélnék, majd pedig azok szerzőit mutatnám be. Ahhoz, hogy jobban megérthessük a forrásainkat, mindenképpen fontos, hogy legalább vázlatosan bemutassuk a francia hadimérnökök szakmai felkészültségét biztosító képzését és intézményrendszerét. A francia hadimérnöki kar fejlődése XIV. Lajos király korára nyúlik vissza, hiszen ekkor válik e tudós fegyvernem a korabeli Európa legfejlett ágazatává. A francia király 1691-ben alapítja meg a Szárazföldi és Tengeri Erődök Megerősítésével foglalkozó intézményt, amelynek egyik fontos irányítója Vauban erődítéstani főmegbízott volt. Vauban megkövetelte egy vizsgarendszer bevezetését, amely lehetőséget nyújtott a tehetséges hallgatók kiemelkedésére. Az itt végzett mérnökök gyakran külföldön is kamatoztatták 1 A Service Historique de la Défense (Vincennes) levéltár Mémoires et reconnaissances (série 1 M) szekciójában található következő forrásokról van szó : 1 M 1594 Reconnaissances Autriche mars-août 1809 és 1 M 1595 Reconnaissances Autriche sept-déc A források részben megjelentek a következő publikációkban: Charles Kecskeméti Notes, rapports et témoignages français sur la Hongrie , Paris-Budapest-Szeged. ; Horváth László Napóleon hadimérnökeinek magyarországi jelentései, In : Arrabona o. 159

2 tudásukat, mint például a II. Rákóczi Ferenc seregében tevékenykedő Lemaire brigadéros esete is mutatja. A hadmérnöki képzés újabb reformjára d Argenson gróf hadügyi államtitkársága idején került sor, 1743-ban, amikor a tüzérségi iskolák mintájára korszerűsítették a hadmérnöki képzés adminisztrációját és vizsgarendszerét (kétlépcsős, felvételi- és záróvizsgarendszer) valamint a terepgyakorlatok lebonyolítását ben alapítják meg a Mézières-i hadmérnöki iskolát, amely a kor legmodernebb ilyen jellegű intézménye volt. A képzés programja sokrétű és alapos volt, az oktatott tantárgyak a következőek voltak: számtan, mértan, mechanika, hidraulika, fizika, kémia, botanika, rajz, utászat, sztereotomia és legújabb gépek tanulmányozása. Az elméleti és gyakorlati képzés a tüzériskolákhoz hasonlóan háromnaponta váltakozott és a katonai kiképzés is jelentős szerepet játszott a hadmérnökök kiképzésében. A hadmérnöki képzés a Hétéves Háború után reformidőszakban tovább korszerűsödik és a 1770-es 80-as években erősen arisztokrata jellegűvé válik. A képzést nyújtó tanárok miniszteri kinevezéssel látták el és a kor legjelentősebb tudósait is megtalálhatjuk a soraikban, mint például a matematikus Gaspard Monge. A neves Mézières-i hadmérnöki iskolát a forradalom alatt bezárják és ideiglenesen áttelepítik Metz-be, majd az ben alapított és 1795-ben megnyílt Ecole Polytechnique (Műszaki Egyetem) veszi át hamarosan a hadmérnökök képzését. A forradalom idején, 1792-ben, válik a Corps des ingénieurs du roy -ból a Corps royal du génie, amelyből egy új felsőoktatási intézmény kialakításával az elméleti képzés csúcsszerve jön létre. 2 A rendelkezésünkre álló források a Párizs melletti Vincennes-i erődben található Service Historique de la Défense (Francia Hadtörténeti Levéltár) szárazföldi haderőre vonatkozó levéltár 1 M jelzetű alegységében találhatóak a Mémoires et reconnaissances (Feljegyzések és felderítések) szekciónév alatt. Az 1809-es hadjárat Magyarországra vonatkozó forrásai az Autriche (Ausztria) név alatt szerepelnek a ös kartonokban. A források jelentősebb részét már Kecskeméti Károly korábbi szövekiadásaiban publikálta, amely Napóleon magyarországi politikájára vonatkozó fontosabb tanulmányok alapjául is szolgált. 3 A források műfaja a klasszikus katonai felderítéseket tartalmazó jelentésekhez sorolható. A rövid vázlatos leírástól, a hosszabb értékezésszerű munkáig elég változatos írásokat találhatunk itt. A különféle földrajzi egységek alapján a következő típusokat különböztethetjük meg : - földrajzi vízrajzi leírások 2 Lásd ehhez: Blanchard, Anne Le corps des ingénieurs du génie, évolutions et missions, In: Delmas, Jean (sous la dir.). Histoire militaire de la France tome II, Paris o. 3 Kosáry Domokos Napoléon et la Hongrie, Magvető. Budapest. Csáky Móric Das österreichisches Herrscherhaus, Napoleon und Ungarn, In: Fichtenau H. Zöllner E. (Hrg.), Beiträge zur neuren Geschichte Österreichs, Wien-Köln-Graz o. 160

3 - elsődleges stratégiai fontosságú települések leírásai - stratégiai fontosságú tereptárgyak pl. utak, hidak, erődítmények leírása 1) folyóvizek, tavak leírása: A felderítések és általában a katonai földrajz egyik klasszikus témája a folyóvizek elhelyezekedéséből adódó előnyök vagy hátrányok mérlegelése. Már az ókori katonaíróknál is jelentős, de a modern szerzők (pl. Raimondo Montecuccoli vagy Luigi Ferdinando Marsigli) még nagyobb jelentőséget tulajdonítanak e kérdésnek. A folyók védelmi vonal szerepe mellett a vízi szállítás és a hadsereg vízutánpótlása és kisebb jelentőségű élelmiszerutánpótlása szempontjából volt jelentős. A víz tehát egyszerre volt fontos mint természetes határvonal, közlekedési útvonal és a hadsereg tápanyagutánpótlásának része. Napóleon, hasonlóan Montecuccolihoz, a Duna vonala mellett képzelte el a magyarországi hadjáratát. Ez természetesen tökéletesen illeszkedett az ausztriai hadműveletek folytatásához, ahol a Bécs környéki Duna-ágak és szigetek helyzeti előnyeit kihasználva alakította ki a francia hadsereg legfontosabb hadibázisát. A Duna folyásának leírása mellett, meglepően gazdag információkat sikerült begyűjteni a mellékfolyókra vonatkozóan, mint például a Rába, a Rábca és a Morva folyók rajzokkal illusztrált leírásai. A katonai megfigyelések külön kitérnek a Fertő-tó mocsaras vidékeinek katonai felmérésére. Egyébként a tóról Broussaud geográfus által készült részletes topográfiai, gazdasági, néprajzi és politikai leírás mindenképpen a francia felderítők hazánkról hátrahagyott forrásanyagának egyik gyöngyszeme. Az ártéri területeken folyó mezőgazdasági tevékenység a hadsereg utánpótlása szempontjából volt jelentős. De Castres kapitány szerint a Rába és Rábca közötti területen Mindenütt sok ló és szarvasmarha legel e vidék mocsaras legelőin, mindenfelé kaszálják a réteket, azokon sok a szénaboglya, végül is mindenütt a közeli gazdag aratás igéri a hadseregnek a megélhetési alapot. 4 A megfigyelők figyelme kiterjedt a különféle vízművekre (zsilepek, gátak, hidak, malmok) amelyekben azok katonai hasznosításának lehetőségeit is felmerülnek. Példa erre a győri zsilipgát rajzzal ellátott felmérése (I. Kép). 2) elsődleges stratégiai fontosságú települések leírásai A települések felmérését is nagy körültekintéssel végezték el a tapasztalt francia hadimérnökök. A legtöbb leírást a stratégiai fontosságú Pozsony kapta, amelyet Bécs kapujának is tekintettek júniusában a János főherceg Magyarországra visszavonult seregétől a dunai átkelőhelyek elfoglalásával igyekezett Napóleon megóvni Bécset. Davout 3. Hadtestje június 4-től 28-ig 3600 bombát lövetett a városra és elfoglalta hídfőállást. A znajmi béke után, Horváth (2001) 457. o. 161

4 július 17-én az egész város francia kézre került. A város és a környező szigetek elhelyezkedése miatt a hajóhíd védelmére egy természetes akadályokkal bíró hídfőállás kiépítésének tervét foglalmazza meg az Oberufen szigen. A franciák hasonló katonai megszállási tervet készítettek elő, mint a Bécs környékének szigeteinek elfoglalása során. A felméréseket augusztus 31-én Napóleon személyesen végezte el a helyszínen, ugyanaznap délután felméri Győr védműveit is, és a hídfőállás kialakításának megtervezését Reynier és Rogniat tábornokokra bízta. Rogniat szeptemberre kidolgozott egy részletes erődítése tervet, amely Napóleon meglátásaival ellentétben nem a pozsonyi várat tekinti a legfontosabbnak, hanem az Oberufen szigeten létrehozandó elsáncolt tábort egy önálló híddal és a város északi magaslatain elhelyezkedő új erődítményt tervez. A másik stratégiai jelentőségű város Győr volt. A várost felmérő de Castres hadimérnök június 22-én részletesen leírja a város védműveit és a körülötte kialakított katonai sánctábor elemeit. A felderítéshez egy részletes térkép járult, amelynek eredetije elveszett és a ráírt megjegyzés szerint a hadimérnök sebtében rajzolta meg. (II. Kép). A részletesebb felderítések a polgári lakosság közhangulatára, sőt a nemzeti érzelmekre vonatkozó leírásokat is tartalmaznak. Például Broussaud geográfus külön fejezetet szentel a Hanságról készült értekezésében e kérdésnek, amelyben így ír erről a témáról: Már régóta áthat minden magyart egy olyan nemzetinek tűnő felfogás, amelyet többen adtak válaszként jelenlegi politikai helyzetükre vonatkozóan feltett kérdéseimre: ezek szerint Ausztria gazdagodása mindig végzetes volt a magyar királyságra nézve. Amióta a Habsburg család került a trónra, nemzetük szabadsága mindig akkor volt a legnagyobb veszélyben, amikor a szerencse kedvezett uralkodójának. Ebből az elvből kiindulva a legnagyobb részük hidegen fogadta a franciák legutóbbi sikereit. Már a függetlenségi szellem, valamint a német név iránti régi gyűlölködés is ingadozóvá tette a magyar közvéleményt Ausztria jelenlegi kritikus helyzetében. 5 3) stratégiai fontosságú tereptárgyak A franciák a nyugat-magyarországi felméréseket egy átfogó rendszer kialakításának érdekében végezték el, amelyet Napóleon magyarországi harcok kiújulása esetére kidolgozott tervét szolgálta volna. E terv részleteit sajnos nem ismerjük pontosan. Pelet tábornok visszaemlékezései nyomán a Duna vonalán Komárom irányába és talán később Magyarország belseje felé induló offenzíva körvonalazódik ki. A defenzív stratégia pedig Bécs védelmére összpontosított. E 5 Horváth (2001) 456. o. 162

5 rendszer működtetéséhez elengedhetetlen volt a már említett vízi útvonalak és a hidak megkülönböztetett szerepe mellet az úthálózat pontos ismerete. Broussaud már említett értekezésében 4 jelentős utat ír le : a Pozsonyból Győrbe, az Óvárról Bruckba, Kismartonba, valamint Eszterházába vezető utakat. 6 De Castres kapitány tollából az Eszterházát Pomoggyal a fertői mocsáron keresztül összekötő utat ismerhetjük meg. 7 (III. Kép) Az erődítmények leírása során a franciák figyelmét a két jelentős város, Pozsony és Győr védművein kívül, a kisebb, a korabeli hadviselés számára érdektelennek tűnő erősségek sem kerülték el, amelyek mint megfigyelőpontok és a folyam két partjának biztosítására hivatott rendszer elemei játszhattak fontos szerepet. Így kaphatunk igen részletes leírás Dévény várának romjairól (IV. Kép), vagy a Köpcsényi várkastély védműveiről (V. Kép). Dévény stratégiai helyzetéről nagy elismeréssel írt Boutin hadmérnök, ugyanakkor kifejtette azt is, hogy az elfoglalásának csak akkor van értelme, ha a közelében a Dunán és a Morván átívelő hidakat is építenek. Köpcsénynél csak a portyázók elleni védelemre való ellenállás lehetőségéről értekezik a szerző. 8 Érdemes megvizsgálni, hogy kik voltak a francia felderítő hadimérnökök, akik e bonyolult feladatot ellátták. A forrásokat több neves francia mérnöktiszt szignálta. A Francia Hadtörténelmi Levéltár e korból már viszonylag részletes személyügyi dossziékat tart nyilván, amelyek alapján fel lehet tárni számos információt a korabeli katonatisztek pályafutásáról. Igy sikerült nyomára bukkannunk a néhány hadmérnök igen érdekes szolgálati lapjának, amelyet most szeretnénk röviden az olvasóval is megosztani. Kettejük közül talán Henry Alexandre Léopold de Castres pályája ívelt magasabbra. 9 Amint a családneve előtt álló "de" szócska is utal rá, Lépold de Castres nemesi család sarjaként látta meg a napvilágot április 10-én az Ardennekben található Vaux-les-Rubigny községben. Mint sok más vidéki francia nemesifjú, Lépold de Castres is a katonai pályát választotta. Már nyolcévesen ugyanabban Brienne-i kadétiskolában tanult, ahol a szintén zsenge korú Bonaparte Napóleon! Emlékirataiban - amelyet már a császár bukása után 6 Horváth (2001) o. 7 Horváth (2001) o. 8 SHD, série 1 M 1594 Reconnaissances Autriche mars-août 1809 N 4 Kittsee par le colonel du génie Blein. 9 Lépold de Castres ( ) életrajzi adatait személyi dossziéja (SHD, 8Yd 2487) és egy róla szóló életrajzi vázlat (Labarre de Raillicourt, Dominique Un condisciple ardennais de Napoléon: Le général de Castres , In: Souvenir Napoléonien Juillet ) alapján sikerült összeállítani. Részletes élettörténetéhez gazdag forrás lehet még kiadatlan emlékirata, amely szintén a Francia Hadtörténelmi Levéltárban található. 163

6 írt - elég ellenszenvvel nyilatkozik a későbbi uralkodóról: szűkszavú, barátságtalan, fésületlen, bárdolatlan fiú volt, akivel nem szívesen játszottak a társai. Szerinte a fiatal Bonaparte még franciául sem tudott, amikor Brienne-be érkezett és állítólag a tanulásban sem tündökölt a kis korzikai... Ellenben igen sokat olvasott és minden olvasmányát részletesen kijegyzetelte. Amikor ben a De Castres-ral együtt a párizsi katonai iskolába költözött, öt-hat bőröndnyi jegyzettet vitt magával! ban de Castres hadnagyi ranggal a Mézières-i műszaki katonai iskolában folytatta tanulmányait. A forradalom első éveinek terrorja elől a fiatal nemesi származású katonatiszt az emigrációba menekült. Az emigrációban a Bourbon és a Condé hercegek hadseregében szolgált. Itt 1797-ben főhadnagyi rangot ért el ben élve a Napóleon által kihírdetett amnesztiával, hazatért Franciaországba, ahol egy év múlva már hadnagyi rendfokozatban és geográfus-mérnök beosztásban hajdani kadéttársa hadseregébe lépett ben kapitánnyá és nem sokkal a magyarországi hadjárat után már zászlóaljparancsnokká nevezték ki tól vezérkari segédtiszti beosztásban tevékenykedik egészen Napóleon bukásáig. Tekintettel emigráns múltjára és katonai érdemeire a katonai pályája nem tört derékba a restauráció alatt sem: 1818-ban ezredessé, 1823-ban pedig táborszernaggyá nevezték ki. Katonai pályája csúcsán, Rennes városába vonult vissza és nyugalmazott ezredesként és 1832-ben bekövetkezett haláláig családja körében élt és élete hátralévő részét emlékiratai megírásának szentelte. Léopold de Castres kiváló képességű, vitéz katona hírében állott, aki a politikai változásoktól függetlenül, mindig önzetlenül, önfeláldozó módon szolgálta hazáját, Franciaországot. Tizenkilenc hadjáratban vett részt, kétszer is megsebesült. Szolgálatával elnyerte az ancien régime Szent Lajos érdemrendjét, a francia Becsületrend lovagi, tiszti és parancsnoki fokozatát. Ezen kívül a bajor Miksa-József érdemerendet is magáénak tudhatta. Hasonlóan mozgalmas katonai pályája volt Charles Marie Casimir Philippe Guibert mérnöktisztnek is. 11 Guibert június 14-én született Versailles-ban. Valószínűleg Párizsban folytatott tanulmányai után 1802-ben hadnagyként részt vett egy a francia fővárost és környékét ábrázoló részletes térkép elkészítésében. Még ebben az évben az amerikai kontinensen, Louisianába vezényelték, ahonnan egy batáviai expedíció tagjaként távozott tól 1805-ig németországi hadszíntéren szolgált, majd 1806-ban főhadnagynak nevezték ki. Ekkor vett részt egy nagyszabású Bajorországot ábrázoló térkép megrajzolásában ban a Spanyolországba vezényelték, majd rá egy évre ismét a német majd pedig a magyarországi hadszíntérre került. Itt szerezte egyetlen jelentős sebesülését, egy 10 Labarre de Raillicourt (1956) 3. o. 11 Guibert hadmérnök életére vonatkozó adatokat a Francia Hadtörténelmi Levéltárban található személyi dossziéjából (SHD, série X 175). 164

7 nyaki sérülést, amit akár egy magyar huszár szablyája is okozhatott ben kapitányi rangra emelkedett ben az oroszországi hadjárat során fogságba esett, ahonnan csak 1814-ben szabadult. Napóleon bukásával az ő karrierje sem tört ketté, mivel szaktudására a régi-új rezsim is igényt tartott től öt éven át az új Franciaország-térképet rajzoló munkacsoport tagja volt, 1822-tól pedig az alkalmazott topográfia professzoraként oktatta a fiatal hadmérnököket ben zászlóaljparancsnoknak, 1839-ben pedig alezredesnek nevezték ki a geográfus veteránt. Guibert-t január 19-én helyezték nyugállományba 2400 frank kegydíjjal. Katonai pályfutása során tíz hadjáratban és négy nagyszabású térkép elkészítésében vett részt. Szolgálatának jutalmául elnyerte a francia Becsületrend lovagi és tiszti fokozatát. Halálának pontos időpontját nem ismerjük. A leghíresebb valamennyiük közül mégis Joseph Rogniat volt. 12 Azon katonák közé tartozott, akik a háború elméleti kérdései iránt is fogékonyak voltak november 9-én született a Rhône megyei Saint-Priest községben. Katonai tanulmányait a híres Mézières-i hadmérnöki iskola Metz-be telepített utódintézményében végezte ben. Ezt követően a németországi hadszíntéren szolgált 1800-ig. Rövid franciaországi tevékenység után 1805-ben ismét német, majd lengyel földön szolgált, ahol részt vett Gdansk ostromában. Ezután Spanyolországban alkalmazzák az ellenálló városok és erődítmények ostrománál. Részt vesz Zaragoza, Tortosa, Tarragone et Valencia sikeres bevételében. Katonai teljesítményének köszönhetően 33 évesen elnyeri a tábornoki rangot ben Napóleon hadseregtörzsében szolgál és itt kerül először összetűzésbe neves feljebbvalójával, akivel vitába is szállt! A magyarországi hadjárat során a pozsonyi hídfő tervezésében játszott jelentős szerepet. Magaszintű katonai teljesítményét a császár bárói címmel jutalmazta 1809 végén. Ezután 1810-től 1812-ig ismét spanyol földön teljesített szolgálatot és részt vett számos stratégiai fontosságú erőd bevételében, mint például Tortosa, Olivo, Sagonta és Valencia. Rogniat az ostromlástan egyik legtekintélyesebb korabeli szakértőjévé vált ban a fordulat évében az Elba vonalának védelme céljából bízta rá a császár Drezda városának megerősítését. A visszavonulás után Metz városparancsnokaként érte meg a békét. Ekkor jelenteti meg spanyolországi tapasztalataira épülő ostromlástani munkáját. Napóleon visszatérésekor ismét a szolgálatába állt és Waterloo-ig harcolt a Északi Hadsereg első hadmérnöki beosztásában. A második restauráció során jelentős hadtudományi munkássággal örvendezteti meg a közönséget ban jelent meg a Considérations sur l art de la guerre, amely heves polémiát vált ki a Szent Ilonára száműzött uralkodó, valamint tollnoka Marbot és Rogniat között. Katonai szolgálatát a Bourbonok alatt is folytatja, 1828-ban a műszaki 12 Rogniat életének legújabb és legrészletesebb bemutatása: Bruno Colson Le Général Rogniat. Ingénieur et critique de Napóleon. Economica. Paris. 165

8 alakulatok főellenőreként és államtitkárként fejezi be pályafutását. Munkásságát 1829-ben a Tudományos Akadémiai tiszteletbeli tagság és ben pair de France-i kinevezés koronázta meg. A francia hadimérnökök leírásai alapján elég jól kirajzolódnak Napóleon magyarországi stratégiai elképzeléseinek fő vonalai. A harcok kiújulása esetén Napóleon a francia offenzíva fő csapásirányát a Duna vonalán határozta meg, amely egyszerre volt a fontosabb stratégiai pontok (Bécs, Pozsony, Győr, Komárom, Buda stb.) elfoglalásának irányvonala, természetes védelmi vonal és egyben a hadműveletek fontos logisztikai alapja (közlekedés, ivóvízellátás). Mivel ehhez a folyam mindkét partját uralni kellett, ezért a hidak és hídfőállások szerepe elsődleges jelentőségű volt. A Duna és mellékfolyóinak szerepét hasonlóan tekintette a napóleoni hadvezetés, mint ahogy mintegy 150 évvel korábban Raimondo Montecuccoli azt megfogalmazta... A különbség elsősorban a katonai térképészet és a műszaki tudományok fejlődésében fogható meg. Mindez a magyarországi hadműveletekben résztvevő francia hadimérnökök pályájának ismeretében visszavezethető arra a komplex hadtudományi képzésre, amely XIV. Lajos korától az ancien régime végéig kialakult és, amely elsősorban a tüzérség és a hadimérnöki kar szintjén megalapozta a forradalmi és napóleoni háborúk francia győzelmeit. 166

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

Bevezető 12 Előszó 26 Értesítés 31 A szerző előszava 35

Bevezető 12 Előszó 26 Értesítés 31 A szerző előszava 35 Tartalom Bevezető 12 Előszó 26 Értesítés 31 A szerző előszava 35 Első könyv: A háború természetéről 37 Mi a háború? 39 Cél és eszköz a háborúban 57 A háborús géniusz 71 A veszélyről a háborúban 89 A testi

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

SZERZŐI ISMERTETŐ A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig

SZERZŐI ISMERTETŐ A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig SZERZŐI ISMERTETŐ Isabella Dal Fabbro A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig című doktori (PhD) értekezéséről Dolgozatomban azt vizsgálom,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG hat titkos tanítása 太 公 六 韜 2011 Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt Fapadoskonyv.hu Kft. Tokaji Zsolt Bevezetés A kínai történeti hagyomány

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen

Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen A hódmezővásárhelyi zsidó elemi népiskola története A zsidó iskolát az 1820-as évek közepén alapították. Ekkor még állandó épülettel és tantestülettel nem rendelkezett

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle 3. szint Március-április Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle, jelentette be kedd este a francia író lánya. Kilencvenöt éves korában Párizs környéki

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza Dr. Daróczi Gusztáv (1899 1979) 1 1899. június 3-án született Hajdúböszörményben. A család hat gyermeke közül volt a legid sebb. Apja

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon 2013. március 25. A katonai felsőfokú vezetőképző tanfolyam túlnyomó többségükben ezredesi rendfokozatot viselő

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tonton-mánia a francia médiában

Tonton-mánia a francia médiában 2011 május 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Harminc évvel ezelőtt, május 10-én, pontosan este 8 órakor a francia

Részletesebben

Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában

Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Tóth Béla (1926, Nagyvárad 2014, München) történész, könyvgyűjtő, a németországi magyar diaszpóra jeles értelmiségi személyisége,

Részletesebben

A királynő tábornagya - 300 éve született Hadik András (1710-1790) futaki gróf -

A királynő tábornagya - 300 éve született Hadik András (1710-1790) futaki gróf - Dr. Pál Tibor A királynő tábornagya - 300 éve született Hadik András (1710-1790) futaki gróf - Összefoglaló: A magyar történetírás mindmáig nem törlesztette adósságát Hadik András gróffal szemben. Ma,

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel http://www.honvedelem.hu/cikk/14500 Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes az elmúlt hetekben több konferencián is jelen volt. A Magyar Honvédség

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyarország területén lévő várak története, híres kapitányaik, hőseik - megjelenítése irodalmi és képzőművészeti eszközökkel. Határidő: 2017. március 20. Cím:

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA TÖRTÉNELEM PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. Január 19. EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Név Tanárok neve Pontszám 2013. Január 19. I. Időtartam: 90 perc STUDIUM GENERALE TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ - 2-2013.01.19.

Részletesebben

Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS

Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésére Készítette: Oláh Istvánné közrend-és

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Melléklet. 1. kép: Boldog Batthyány-Strattmann László az 1931-ben megjelent Nemzeti Magazin címoldalán

Melléklet. 1. kép: Boldog Batthyány-Strattmann László az 1931-ben megjelent Nemzeti Magazin címoldalán Melléklet 1. kép: Boldog Batthyány-Strattmann László az 1931-ben megjelent Nemzeti Magazin címoldalán 2. kép: A Batthyányak körmendi kastélya 4. kép: Batthyány Strattmann László, az orvos 3. kép: Batthyány

Részletesebben

Melamed A múlt tanítói Hódmezővásárhelyen

Melamed A múlt tanítói Hódmezővásárhelyen Melamed A múlt tanítói Hódmezővásárhelyen A hódmezővásárhelyi zsidó elemi népiskola története 1947-ig A zsidó iskolát az 1820-as évek közepén alapították. Ekkor még állandó épülettel és tantestülettel

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

ANTOINE HENRI JOMINI A HADMŰVÉSZETRŐL

ANTOINE HENRI JOMINI A HADMŰVÉSZETRŐL HADTUDOMÁNY Dr. Buknicz Ferenc ANTOINE HENRI JOMINI A HADMŰVÉSZETRŐL 1. sz. ábra. Jomini Napóleon és Clausewitz ismertsége mellett Jomini (1779 1869) neve többnyire csak a katonai szakemberek számára ismerős,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 Horváth Attila 1 Az amerikai és brit légierő tömeges légitámadás sorozata a kiválasztott magyarországi célpontok

Részletesebben

A császári-királyi hadsereg

A császári-királyi hadsereg NAGY-L. ISTVÁN A császári-királyi hadsereg 1765-1815 Szervezettörténet és létszámviszonyok TÉZISEK A dolgozat témája és jelentősége A Habsburg Birodalom és Magyarország közös történetének hosszú időszakában

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Történelem 7-8. osztály

Történelem 7-8. osztály OM 037757 NÉV: VII. Tollforgató 2015.03.28. Monorierdei Fekete István Általános Iskola : 2213 Monorierdő, Szabadság út 43. : 06 29 / 419-113 : feketeiskola.monorierdo@fekete-merdo.sulinet.hu : http://www.fekete-merdo.sulinet.hu

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

Akik nem nyugodhattak békében 1.rész

Akik nem nyugodhattak békében 1.rész 2012 december 01. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Akik értékelve nem nyugodhattak Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Kihantolták kedden a 2004-ben elhunyt Jasszer Arafat földi maradványait. Rajta

Részletesebben

TestLine - Osztályozó vizsga/6 félév Minta feladatsor

TestLine - Osztályozó vizsga/6 félév Minta feladatsor Párosítsd az eseményeket az évszám: (1) 1514, (2) 1521, (3) 1526, (4) 1541 1. évszámukkal! 2:50 Nehéz évszám uda elfoglalása /az ország három részre szakadása/ Mohácsi sata ózsa yörgy parasztháborúja Nándorfehérvárt

Részletesebben

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program A Magyar Honvédség 2011. évi Gyakorlatok, Kiképzések és Rendezvények terve alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat:

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat: A soproni Nádasdy huszárok 5 fős csapattal neveztek a Német Nemzetközi Katonai Lovas Bajnokságra. A szervezők- a Német Katonai Lovasszövetség- a nevezésünk után kedves hangvételű levélben biztosítottak

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA Csüllög Gábor 1 Magyarország Európai Uniós csatlakozásával együtt járó regionális tagolásának kialakítása sok vitával jár, amelyeknek

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

Reformkor, forradalom és szabadságharc

Reformkor, forradalom és szabadságharc Hallássérültek XXXII Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014 május 15-16 Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc 1 Írd a

Részletesebben

DR. FAZEKAS SÁNDOR VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER BESZÉDE A BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉSÉN

DR. FAZEKAS SÁNDOR VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER BESZÉDE A BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉSÉN DR. FAZEKAS SÁNDOR VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER BESZÉDE A BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉSÉN Tisztelt Királyi Felségek, Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Főtitkár Úr, Excellenciás Hölgyek és Urak!

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum A Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteménye a múzeum alapításakor, 1918-ban jött létre. A múzeum törzsanyagával együtt költözött az Országos Levéltár

Részletesebben

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366)

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) Donald J. Kagay az Albany State University történészprofesszora, szakértője a középkori általános és hadtörténetnek, különös

Részletesebben

Egy elzászi magyar kolónia a XVIII. században

Egy elzászi magyar kolónia a XVIII. században TÓTH FERENC Egy elzászi magyar kolónia a XVIII. században Molsheim város ősi elzászi település. Strasbourgtól délnyugatra kb. 20 km-re helyezkedik el. A XVII. században jelentős katolikus központ volt

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor 90 éve, hogy megbukott a demokratikus "népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma

Részletesebben

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam A változat

Részletesebben

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Néhány bevezető szó: közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora

Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora 1. Melyik királynőre igazak az alábbi állítások? Írd az állítások betűjelét

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

DEVÍN. Dévény. A vár

DEVÍN. Dévény. A vár 754 23 DEVÍN Dévény A vár HONISMERETI KISKÖNYVTÁR Dévény TÁJAK KOROK MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁRA A címlapon: Légifelvétel a középkori várról A hátlapon: A vár délkeleti hegyoldala Dévény (szlovákul Devín) ez

Részletesebben

A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE

A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE PARÁDI JÓZSEF A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE XI. Rendvédelemtörténeti Tudományos Konferencia, Budapest, 1998. szeptember. 22-25. A magyar rendvédelemtörténet gyarapodó

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek)

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek) TARTALOMJEGYZÉK Előszó...5 Bevezető...7 A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály 1942 1943. évi harctevékenysége a keleti hadszíntéren...7 Korábbi szövegkiadások a 9. könnyű hadosztály történetéről...71

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása Bartos Károly

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap:

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap: Kommunikáció Telefon: 522 000/ 1989 mellék Mobil: 06 30 297 86 56 E-mail: langer.katalin@gtk.szie.hu Honlap: www.marketing.szie.hu ww.doktori.hu Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet t 2037sz. szoba

Részletesebben

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei

Doktori (PhD) értekezés tézisei Doktori (PhD) értekezés tézisei Réfi Attila A császári-királyi huszárság törzstisztikara a francia forradalmi és a napóleoni háborúk korában /1792-1815/ Témavezető: Dr. Zachar József Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban Szerzői ismertető NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Gorda Éva A magyar haditudósítás az első és második világháborúban című doktori (PhD) értekezéséhez Témavezető: Dr. Szabó József

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben