Ezen elemzésben1 megpróbálom áttekinteni azokat a bel- és külpolitikai tényezőket,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezen elemzésben1 megpróbálom áttekinteni azokat a bel- és külpolitikai tényezőket,"

Átírás

1 Magyarország szerepvállalása béketámogató műveletekben: az iraki misszió tapasztalatai Ilisics Zoltán Ezen elemzésben1 megpróbálom áttekinteni azokat a bel- és külpolitikai tényezőket, amelyek a magyar katonák iraki missziójával kapcsolatban meghozott politikai döntéseket befolyásolták, illetve azokat a tapasztalatokat, melyeket az abban részt vevők a misszió során gyűjtöttek, és ezek alapján a válságkezelés politikai megfontolásait, elemeit érintő következtetéseket kívánok levonni. Az elemzésben ki kívánok térni, illetve választ kívánok keresni többek között az alábbi, látszólag ellentétben álló tézisekre is, és megpróbálom feloldani a két állítás közötti feszültséget. Ennek esetleges sikere nagyban befolyásolhatja a válságkezeléssel kapcsolatos kormányzati kommunikáció sikerét is: Az utóbbi néhány évben a nemzetközi közösség egyre több katonai válságkezelő akciót, béketámogató műveletet indított a nemzetközi béke és biztonság visszaállítása és fenntartása érdekében. Ennek részeként hazánkra is egyre nagyobb nyomás hárult azért, hogy valamilyen formában (de lehetőség szerint katonai erővel) vegyen részt a válságkezelés különböző fázisaiban. Ezzel kapcsolatban azonban le kell szögeznünk, hogy a béketámogató műveletekben történő magyar katonai részvételt illetően a magyar fegyveres erők jellegét, kiképzését, illetve az ország anyagi lehetőségeit figyelembe véve Magyarország egyelőre elérte teljesítőképességének határát. Egyre gyakrabban és hangosabban vetődnek fel kérdések a magyar belpolitikában a magyar katonai alakulatok külföldi missziókban leginkább a magyar határoktól távol eső területeken történő részvételével kapcsolatban. Szakmai és politikai körök számos esetben értetlenül állnak a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem keretein belül vállalt magyar feladatok előtt. Az Iraki Szabadság hadműveletben (Operation Iraqi Freedom) történő magyar szerepvállalás a katonai missziókkal kapcsolatos eddigi legnagyobb belpolitikai és társadalmi vitát váltotta ki hazánkban. 223

2 Ilisics Zoltán Történeti háttér Az Irak elleni háború kapcsán súlyos feszültségek keletkeztek az ENSZ és a koalíciót vezető Egyesült Államok között. Ennek gyökerei 2002 őszére nyúlnak vissza, amikor a világszervezet fegyverzetellenőrei újrakezdték munkájukat Irakban. A tömegpusztító fegyverek után kutató ellenőrök a korábbinál nagyobb együttműködést tapasztaltak az iraki vezetés részéről, ezért az ENSZ BT tagjainak túlnyomó többsége nem járult hozzá egy olyan új határozat elfogadásához, mely felhatalmazást adott volna az Irak elleni fegyveres fellépésre. Az Egyesült Államok ezért az ENSZ BT hozzájárulása nélkül indította meg akcióját a korábbi BT-határozatok Irak általi be nem tartására hivatkozva, mely az Egyesült Államok számára elegendő jogalapot szolgáltatott Szaddám Huszein rendszerének megdöntéséhez. Az Iraki Szabadság hadműveletben részt vevő erők szervezését az iraki rezsim megdöntését célzó koalíciós műveletek befejezésével, 2003 májusában kezdték meg. A koalíciós erők Irakot négy hadműveleti zónára osztották. A harmadik, Központi-Déli Koordinációs Zónában tevékenykedett a lengyel vezetésű Többnemzeti Hadosztály részeként a magyar szállítóalakulat. A misszió tevékenységének jogi alapjait az ENSZ BT 1483/2003. számú határozata jelenti. 2 (Fontos megjegyezni azonban, hogy ez a BT-határozat nem szentesítette az Egyesült Államok által indított hadműveletet, mely végül megdöntötte Szaddám Huszein uralmát.) Az Országgyűlés erre hivatkozó 65/2003. számú, illetve az azt módosító 119/ számú határozata alapján került létrehozásra a katonai szállító és humanitárius feladatokat ellátó szállító zászlóalj, ami maximum 300 fős, váltás esetén maximum 600 fős létszámmal teljesíthet szolgálatot Irakban. 3 A módosító határozat az eredeti mandátum határidejét december 31-ig meghosszabbította. A szállító alakulat a Többnemzeti Erők vezetésének megelégedésére végezte a tevékenységét annak ellenére, hogy működési feltételei kiérkezésétől kezdve folyamatosan romlottak. Az iraki biztonsági helyzetet jelentős mértékben nem sikerült stabilizálni, a koalícióellenes erők napi rendszerességgel hajtottak (és most is hajtanak) végre támadásokat a nemzetközi erők járőrei és táborai ellen. Katonailag a koalíció tagjai kevéssé tudnak érdemben hozzájárulni a helyzet normalizálásához, leszámítva néhány nagyobb kontingenssel jelen lévő országot. Az Egyesült Államok nem volt ura a helyzetnek (most sem az), és szövetségeseinek az volt az egyik legfőbb gondjuk, hogy a koalíciós erőket megvédjék a támadásoktól. Ilyen körülmények között valamint az Irakban állomásozó magyar szállítókontingens egyik katonájának halálát eredményező támadás miatt már a 2004 nyarán fellángolt a belpolitikai vita arról, hogy ilyen körülmények között is helyénvaló-e a magyar katonák iraki szerepvállalása. Az akcióban való további magyar részvételt ellenzők szerint az Egyesült Államok vezette hadművelet Szaddám Huszein hatalmának megdöntésén kívül nem érte el a 224 Külügyi Szemle

3 Magyarország szerepvállalása béketámogató műveletekben: az iraki misszió tapasztalatai célját: a térség biztonsága nem javult, sőt a terroristaakciók mindennapossá váltak egy olyan országban, ahol korábban ilyenek nem nagyon történtek. A háború ürügyeként megjelölt iraki tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik sem kerültek elő, és a sajtóban megjelenő hírek szerint a brit és amerikai titkosszolgálatok elismerték, hogy tévesek voltak az ezzel kapcsolatos információik. Az ellenzők szerint az elején csak nemzetközi jogilag megkérdőjelezhető akció már a fogolykínzásokról készült fotók napvilágra kerülése miatt humanitárius szempontból is megkérdőjelezhetővé vált. A fenti okokon kívül a spanyol kormány a március 11-i, madridi terrortámadást követő döntése csapatainak kivonásáról szintén a szkeptikusok álláspontját erősítette. Álláspontom szerint a spanyol választások eredménye abból a megközelítésből releváns lehetett a magyar politikai vezetés részére, hogy a katonai erőt Irakban állomásoztató országok kormányainak érezhető belpolitikai veszteségeket okozhat az elhúzódó és egyre kilátástalanabb katonai akció. A spanyol kormány döntése után több kisebb kontingenst állomásoztató ország jelentette be csapatainak kivonását Irakból. 4 Ilyen körülmények között, illetve előzmények után, 2004 novemberének első hetében született meg a politikai döntés arról, hogy a magyar szállítóalakulat az akkori, ideiglenes iraki kormány miniszterelnöke írásbeli kérésének ellenére kivonásra kerül Irakból. A szektor lengyel vezetésének, illetve a többi koalíciós ország katonai vezetőinek értékelésén alapuló véleményem szerint a magyar szállítóalakulat a romló iraki biztonsági környezetben is jól megállta a helyét és végezte feladatát. Tette ezt úgy, hogy korábban ilyen nagyságú magyar katonai alakulat egy Európától távol eső helyen, ilyen szélsőséges környezetben még sohasem tevékenykedett. Értékelés Az akcióban történő részvétellel kapcsolatos döntés kérdése, illetve kommunikációja Álláspontom szerint a magyar politikai és katonai vezetést váratlanul érte az iraki rendezésben való fegyveres szerepvállalásra irányuló felkérés. El kell azonban ismerni, hogy abban az időben a Medgyessy-kormány tevékenységét sajátos kettősség jellemezte. Egyrészről minden lehetséges eszközzel próbálta magát, illetve az országot távol tartani a nemzetközi jogi alapot nélkülöző iraki beavatkozástól, másrészről az amerikai magyar kapcsolatok javítása érdekében törekedett az Egyesült Államok kéréseit is teljesíteni. 5 A jövőt tekintve hasznosnak tartanám, ha egy válsághelyzet katonai rendezésében való részvételre vonatkozóan a kormány megpróbálna előzetesen egy egységes politikai/katonai álláspontot kialakítani. (Szükség lenne annak definiálására, hogy hazánk milyen nemzetközi feltételek mellett vesz részt katonai béketámogató missziókban.) 225

4 Ilisics Zoltán A nemzetközi politikai tendenciákat vizsgálva felhasználva az Irakban szerzett tapasztalatokat előbb-utóbb kormányzati szinten kellene dönteni arról, hogy Magyarország a jövőben felvállal-e egy nemzetközi felhatalmazás nélkül indított akciót, és ha igen, annak melyik fázisába, milyen formában kíván bekapcsolódni. Ezt az álláspontot pedig határozottan képviselni is kell. (Mint ismeretes, eredetileg magyar csapatok Irakba küldése nem szerepelt a napirenden, a kormány ehelyett a Balkánon szolgálatot teljesítő magyar egységek megerősítését ajánlotta fel. Az erős amerikai nyomás hatására azonban megszületett a döntés egy magyar szállító zászlóalj Irakba történő telepítéséről.) Az iraki helyzet kezelésével, illetve az abban való magyar részvétellel kapcsolatban külön említést érdemel az a mozzanat, amikor Magyarország az iraki konfliktus fegyveres kényszerítő eszközöket alkalmazó, illetve azt közvetlenül megelőző szakaszában igen sajátos módon összesen háromezer iraki, illetve iraki származású ellenzéki magyarországi kiképzésének lehetővé tételével vállalt szerepet. 6 Végül a korábban prognosztizált több ezres nagyságrendű ellenzéki kontingens helyett két szakaszban, összesen maximum fő kiképzésére került sor Taszáron. 7 A kiképzési program végül március 31-én, két hónap után lezárult. A szituációval kapcsolatban azt a következtetést vonom le, hogy ilyen célra a jövőben nincs értelme felajánlani támaszpontot, mert hazájuktól, kultúrájuktól távol kerülő katonákat (vagy közigazgatási szakembereket) kiképezni nem célravezető. Ezt inkább az adott országban vagy egy azzal szomszédos másik államban célszerű végrehajtani. A konkrét számadatok ismerte nélkül, illetve tudva azt, hogy az ilyen ráfordítások és nyereségek csak bizonyos esetekben számszerűsíthetők, bizonyossággal kijelenthető, hogy az iraki ellenzékiek magyarországi kiképzése sem katonai, sem politikai előnyt, hozadékot nem eredményezett Magyarországnak. Az ezzel kapcsolatos biztonsági intézkedések költsége messze nem állt arányban a befektetéssel. Egy ilyen katonai művelet kommunikációs stratégiájának a megtervezésekor a lehetőség szerint törekedni kell a biztonsági megfontolások figyelembevétele mellett a külföldi misszióban szolgálatot teljesítő kontingens valós veszélyeztetettségének a bemutatására. (Irak esetében ez a veszélyeztetettségi szint nagyon magasnak volt tekinthető.) Az ilyen jellegű kommunikációs stratégia többek között ráirányíthatja a hangsúlyt arra, hogy Magyarország aktívan valós és értékes hozzájárulást tud biztosítani egy nemzetközi misszió sikeréhez. Értékelésem szerint a magyar belpolitikában presztízskérdés a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemmel, az abban történő magyar részvétellel, illetve ennek következtében a Magyar Köztársaság terrorveszélyeztetettségi szintjének alakulásával kapcsolatban nyilatkozni. Emiatt túl sok, magát illetékesnek valló/vélő személy nyilatkozik a médiában. Szerencsés esetben az általuk elmondottak erősítik, alátámasztják a többiek kijelentéseit, sok esetben azonban egymással ellentétes kijelentéseket tesznek. Ehelyett véleményem szerint ezen a területen célszerű lenne egy konkrét személy kijelölése, aki a fenti kér- 226 Külügyi Szemle

5 Magyarország szerepvállalása béketámogató műveletekben: az iraki misszió tapasztalatai désekkel kapcsolatban jogosult lenne nyilatkozni, illetve jogosult lenne a közvéleményt tájékoztatni. Ez a lakosságban tudatosítaná, hogy kinek a szavára lehet és kell hallgatni, ami adott esetben pozitívan befolyásolhatja az általános biztonságérzet alakulását is. A jövőt illetően véleményem szerint egy egységes kommunikációs stratégia megléte esetén a lakosság hiteles kormányzati forrásból értesülne a válságkezelő műveletekben történő magyar részvételről, pontos képet kapna annak formáiról, motivációjáról, pénzügyi vonzatairól, illetve és talán ez a legfontosabb a műveletekben részt vevő magyar állampolgárok sorsának, biztonságának alakulásáról. Ezzel elejét lehetne venni a nyomtatott és elektronikus médiában megjelenő, különböző hitelességű forrásokból származó információkon alapuló találgatásoknak. A kommunikáció tartalmát illetően álláspontom változatlan: hangsúlyozni kell a közvélemény felé, hogy a nemzetközi biztonsági környezet megváltozott, új típusú biztonsági kihívások jelentek meg, amelyeknek a leküzdésében Magyarországnak is aktívabb szerepet kell játszania. Sok esetben ez olyan távoli helyeken történő szerepvállalásokban is megnyilvánulhat, amelyeket a közvélemény nem igazán tud megmagyarázni, ezért joggal merülhetnek fel olyan kérdések, hogy miért kell magyar katonáknak Afganisztánban, illetve Irakban szolgálniuk. Ilyen szituációkban célszerű lenne rámutatni, hogy hazánkat az euroatlanti térségben kialakult értékközösség részeként ugyanazok az új biztonsági kihívások fenyegetik, mint bármely más európai, illetve szűkebben véve nyugati államot. A közös kihívások leküzdésében is részt kell vennünk, és ez sok esetben messze a magyar vagy az európai határoktól távol is történhet. Hangsúlyozni kellene továbbá azt is, hogy a veszélyforrásokat érdemes addig és ott leküzdeni, amíg azok földrajzilag távol esnek a kontinenstől. Minél közelebb kerül a veszélyforrás, minél erősebb a közvetlen veszélyeztetettség, annál nagyobb ráfordítást igényel az ellene való küzdelem. A kivonulási stratégia kérdése A nemzetközi katonai műveletekben történő magyar részvételről szóló politikai döntés meghozatalával egy időben nagyon fontos lenne dönteni az úgynevezett exit strategyről is, azaz világosan és egyértelműen meg kellene határozni, hogy a magyar csapatok mikor és milyen feltételekkel kerülnek majd kivonásra. Ezzel elejét lehetne venni a részvételt esetleg nem támogató politikai erők verbális támadásainak, kritikáinak, másrészt már az akcióba történő bekapcsolódás előtt világos képet lehetne nyújtani mind a hazai társadalomnak, mind nemzetközi partnereinknek arról, hogy Magyarország meddig kíván részt venni az adott béketámogató műveletben. A magyar szállítóalakulat kiküldésekor nem született döntés a kivonulási stratégiáról, ezt a kontingens iraki tartózkodása idején sem alkotta meg a magyar katonai/politikai vezetés. Ennek ellenére el kell ismerni, hogy a Gyurcsány-kormány jól időzítette a 227

6 Ilisics Zoltán kivonás bejelentését. Az amerikai elnökválasztások után a világpolitikai és a világsajtó inkább az amerikai belpolitikával volt elfoglalva, és bár beszámolt a budapesti vezetés döntéséről is Bush elnök újraválasztásának híre a magyar döntésről szóló jelentéseket háttérbe szorította. (Ez azonban akkor csak időleges állapot volt, a magyar csapatok kivonása később nagyobb médiafigyelmet kapott.) A magyar döntés a kontingens kivonásáról elsősorban nem katonai szempontból volt kedvezőtlen az Egyesült Államoknak, hanem inkább politikailag, mivel gyengítette az amerikai kommunikáció hitelét, miszerint Irakban széles nemzetközi koalíció van jelen. Összegzés Az esetleges jövőbeni béketámogató műveletekben történő magyar szerepvállalással kapcsolatban meg szeretném jegyezni, hogy hazánknak rendkívüli anyagi megterhelést jelentenek a külföldi leginkább a nagy létszámú, Magyarországtól távol zajló missziók. (Az iraki szerepvállalás első évében öt-nyolc milliárd forinttal számolt a katonai vezetés). Hazánknak a külpolitikai helyzet, illetve a rendelkezésre álló korlátozott eszközök és anyagi erőforrások ismeretében célszerű ezután megtervezni azt, hogy Magyarország a világ mely részén, milyen formában (milyen erőkkel, eszközökkel) tudna érdemben részt venni válságkezelő műveletekben. Ezt figyelembe véve célszerű kialakítani egy olyan egységes (akár a mindenkori parlamenti ellenzékkel is egyeztetett) kormányzati álláspontot, mely a megfelelő adatok birtokában garantálja, hogy Magyarország presztízsokokból sem vállalja túl magát a válságkezelés területén. Az új missziók tervezésekor azt is figyelembe kell vennünk, hogy a jövő nem az elsőgenerációs békefenntartásé. A megváltozott nemzetközi környezetben sokkal inkább a multidimenzionális béketámogató akcióké lesz a főszerep. Álláspontom szerint az utóbbiakban történő markánsabb részvétellel tudná hazánk erőteljesebben demonstrálni elkötelezettségét a béke és biztonság erősítésében történő aktív szerepvállalása iránt. Arról nem is beszélve, hogy a nemzetközi közösség is inkább ezt várja el tőlünk. Véleményem szerint Magyarországnak leginkább Európára, illetve a kontinens közvetlen környezetére kellene koncentrálnia, mivel érdemben leginkább itt tud hozzájárulni a béketámogató műveletek sikeréhez. (Az ennél távolabbi térségekben történő szerepvállalás még akkor is csak szimbolikus jelentőségű marad, ha viszonylag nagy számban vesznek részt benne magyar erők). Ennek megfelelően, a jövőben a nagyobb létszámú magyar katonai misszióknak a nemzetközi béketámogató műveletekben történő részvételét illetően erőteljesebben kellene képviselni azt a már korábban felvetett, a konkrét magyar érdekeknek megfelelő álláspontot, hogy hazánk elsősorban a Balkánon lenne kész nagyobb szerepet vállalni (például az onnan kivont amerikai csapatok 228 Külügyi Szemle

7 Magyarország szerepvállalása béketámogató műveletekben: az iraki misszió tapasztalatai pótlásaként). Egy ilyen balkáni béketámogató műveletet adott esetben könnyebben meg lehetne magyarázni a közvéleménynek is, mivel a Balkán stabilitása közvetlen magyar nemzeti érdek. Felhasznált irodalom A 94/1998. (XII. 29) számú határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről. A 2390/2002. (XII. 20.) számú kormányhatározat a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem keretében külföldi fegyveres erők magyarországi kiképzéseinek engedélyezéséről. A 65/2003. (VI. 10.) számú OGY-határozat az iraki válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról. A 119/2003. (X. 5.) számú OGY-határozat az iraki válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról szóló 65/2003. OGY-határozat módosításáról. A 2073/2004. (IV. 15.) számú kormányhatározat a Magyar Köztársaság Nemzeti biztonsági stratégiájáról. Jegyzetek 1 Az elemzés a szerző által az Új Honvédségi Szemle számában Magyarország lehetséges szerepvállalása a béketámogató műveletekben címmel megjelentetett elemzésére épül, annak folytatásaként tekinthető. 2 Az ENSZ Biztonsági Tanácsa május 22-én elfogadott 1483-as számú határozatában döntött az Irakot sújtó embargó feloldásáról, az iraki nép megsegítéséről. Határozatában üdvözölte a tagállamok azon készségét, hogy az iraki stabilitás és biztonság megteremtésének elősegítése érdekében személyzettel és felszereléssel kívánnak hozzájárulni Irak újjáépítéséhez. A BT felhívta továbbá az ENSZ tagállamait, valamint a nemzetközi és regionális szervezeteket, hogy működjenek közre a határozat végrehajtásában. 3 Jelzésértékű, hogy a határozathozatalt megelőző vita ellenére az Országgyűlés egyhangú szavazással, 313 igen voks mellett, tartózkodás és nem szavazatok nélkül fogadta el a kormány javaslatát. 4 A spanyol kormány nyilatkozata után Honduras, a Dominikai Köztársaság és Nicaragua is bejelentette, hogy a lehető legrövidebb időn belül kivonják csapataikat. A kazah katonák szolgálati idejét sem hosszabbították meg. 5 Az Orbán-kormány működése idején sajnálatos módon megromlottak a magyar amerikai kapcsolatok. Orbán Viktor miniszterelnök belpolitikai okok miatt nem volt hajlandó elhatárolódni a MIÉP időnként erőteljesen antiszemita megnyilvánulásaitól. (Pontosabban fogalmazva: a kormány nevében az akkori külügyminiszter számos alkalommal kifejezte nemtetszését a MIÉPelnök kijelentéseit illetően, de Washington ezt a magyar miniszterelnök szájából szerette volna hallani). A szeptember 11-i terrortámadásokkal kapcsolatos MIÉP-reagálás, illetve az attól való kormányzati elhatárolódás hiánya csak tovább rontott a helyzeten. A 2002-ben megalakuló 229

8 Ilisics Zoltán Medgyessy-kormány ezt az állapotot örökölte elődjétől, és a kétoldalú kapcsolatok javítását tűzte ki célul. Ez azonban azt is eredményezte, hogy a magyar vezetés kényszerpályán mozgott a magyar amerikai kapcsolatokat illetően: a Brüsszelhez való viszonyában hangsúlyozta a magyar nemzeti érdekek hathatós képviseletének szükségességét, de ez a szükséglet a Washingtonnal fenntartott kapcsolatokban nem érvényesült. (A dolgok ilyen irányú alakulásához minden bizonnyal az is hozzájárult, hogy a D 209-es ügyben a washingtoni vezetés volt az első, amely nemzetközi szintéren határozottan kiállt Medgyessy Péter akkori miniszterelnök személye mellett.) december 20-án a magyar kormány határozatban döntött arról, hogy a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem keretében engedélyezi külföldi fegyveres erők magyarországi kiképzését. Ennek helyszínéül a taszári bázist jelölték ki, ahova január 29-én megérkezett az önkéntesek első csoportja. 7 A pontos számadat nyílt forrásokból nem hozzáférhető. Résumé Hungary s Participation in Peace Support Operations: Lessons Learned in Iraq The world is changing. The era of the Cold War is over, but the world has not become safer. Old security problems are gone, but new types of challenges emerge that constitute a different kind of risk to the world s security. New types of security challenges require a new approach to handle. The players of the international security arena (countries and international organizations) must develop new methods to solve the new problems, crises and military confrontations. Even a small country like Hungary already a full member of NATO and EU can make valuable contribution to these efforts when taking part in peace support operations. Based on all these facts, this scientific article examines the practical experience gained in Hungary s peace support operation in Iraq, and tries to compare them to the political and military considerations preceeding these missions. Die mögliche Übernahme von Aufgaben durch Ungarn in zukünftigen friedensfördernden Maßnahmen Die Welt verändert sich. Der Kalte Krieg ist zu Ende, doch ist die Welt nicht sicherer geworden. Alte Sicherheitsrisiken haben aufgehört zu bestehen, doch haben sich Herausforderungen neuen Typs herausgebildet. Diese Herausforderungen neuen Typs bedürfen neuer Antworten. Die Akteure der internationalen Sicherheit (Staaten und in- 230 Külügyi Szemle

9 Résumé ternationale Organisationen) müssen neue Methoden zur Lösung der neuen Probleme, der neuen Krisen und militärischen Konflikte entwickeln. Auch ein solch kleiner Staats wie Ungarn, der schon vollberechtigtes Mitglied der NATO und der EU ist, kann auf eine wertvolle Art und Weise einen Beitrag zu diesen Anstrengungen leisten, wenn er an den friedensfördernden Operationen teilnimmt. In vorliegender Studie werden jene politischen und militärischen Faktoren untersucht, die berücksichtigt werden müssen, wenn Beschlüsse über die potenzielle zukünftige Teilnahme Ungarns an Operationen zur Förderung des Friedens gefasst werden. Die Analyse versucht zugleich auch jene Umstände zu untersuchen, die es zusammen mit dem sich verändernden Sicherheitsumfeld des Landes auf jeden Fall beeinflussen werden, auf welche Art und Weise Ungarn an der Handhabung von militärischen Krisen teilnehmen wird. 231

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba 3. szint november-december Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba Magyarország 150 fős egységet küldene a NATO iraki kiképző alakulatába(1) - mondta Gyurcsány Ferenc egy, a londoni The Timesnak adott

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 A magyar kül- és biztonságpolitika lehetséges új hangsúlyairól Miért aktuális egy új hangsúlyú magyar külpolitika

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

STAUBER PÉTER MAGYARORSZÁG FELVÉTELE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VÍZUMMENTESSÉGI PROGRAMJÁBA

STAUBER PÉTER MAGYARORSZÁG FELVÉTELE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VÍZUMMENTESSÉGI PROGRAMJÁBA STAUBER PÉTER MAGYARORSZÁG FELVÉTELE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VÍZUMMENTESSÉGI PROGRAMJÁBA Magyarország 2008. november 17-ével bekerült az Egyesült Államok ún. Vízummentességi Programjába (Visa Waiver Programme,

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E NATO KAPCSOLATOK ÉS FELADATOK SZARAJEVÓBAN NATO POLITICAL AND MILITARY RELATIONS IN BOSNIA-HERZEGOVINA A felbomló Jugoszlávia megoldatlan politikai konfliktusai vezettek a véres boszniai háborúhoz, amely

Részletesebben

Miért fenyeget sok dolgozót ma is a szilícium-dioxid veszélye?

Miért fenyeget sok dolgozót ma is a szilícium-dioxid veszélye? FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 4.2 Miért fenyeget sok dolgozót ma is a szilícium-dioxid veszélye? Tárgyszavak: foglalkozás-egészségügy; káros hatás; egészségvédelem; szilikózis; megelőzés; védekezés; foglalkozási

Részletesebben

Szatmári László alezredes, a ZMNE doktorandusza

Szatmári László alezredes, a ZMNE doktorandusza Szatmári László alezredes, a ZMNE doktorandusza A NATO-OROSZORSZÁG TANÁCS A hidegháború után alakult NATO-Orosz Tanács olyan tárgyalási fórum, amelynek keretében a Szövetség tagjai és Oroszország a közös

Részletesebben

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében Két célt tűztem ki az előadásban. Először, csatlakozva Deák Péter előadásához, szeretném hangsúlyozni, hogy a katonai

Részletesebben

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június BODORÓCZKI János bodoroczkijanos@gmail.com A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk betekintést nyújt a szerző kutatásába, áttekinti a magyar

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX Mikor tekinthetjük egy ország társadalmát alapvetően militarizáltnak? Mely okok játszanak közre a világ egyes régióiban a militarizáció szintjének emelkedésében, csökkenésében?

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4 virtuális tudásközpontoknak közvetlen politikai befolyástól és gazdasági kényszertõl függetlenül kell mûködniük. E célból tanácsos ezeket a központokat legalább a legfontosabbakat virtuális autonóm közigazgatási

Részletesebben

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai helyzetét érintően az új kormány részben halogató, részben problématagadó,

Részletesebben

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztés az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2011. május 25-i közgyűlésére 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása Tisztelt

Részletesebben

Rendõri békefenntartó és válságkezelõ missziók logisztikai támogatása

Rendõri békefenntartó és válságkezelõ missziók logisztikai támogatása Benicsák Péter Rendõri békefenntartó és válságkezelõ missziók logisztikai támogatása A szerzõ, aki az ENSZ koszovói missziójának tagja volt, rövid írásában, a kiküldetésben résztvevõ állomány feladatára

Részletesebben

AZ URADALMI ORVOSI ÁLLÁS MEGSZERVEZÉSE A SOMOGY MEGYEI MERNYEI URADALOMBAN ( 1 8 3 0 )

AZ URADALMI ORVOSI ÁLLÁS MEGSZERVEZÉSE A SOMOGY MEGYEI MERNYEI URADALOMBAN ( 1 8 3 0 ) AZ URADALMI ORVOSI ÁLLÁS MEGSZERVEZÉSE A SOMOGY MEGYEI MERNYEI URADALOMBAN ( 1 8 3 0 ) TÓTH TIBOR XVIII XIX. század fordulójának háborús eseményeit és a napóleoni hadjárátok lezáródását követő mezőgazdasági

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés

Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés Cser Orsolya Biztonságunk egyik záloga a hatékony civil-katonai együttmûködés A biztonság az egyik legalapvetõbb emberi szükséglet, amely sohasem önmagában, hanem mindig a veszélyhelyzetre történõ reagálásként

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

Az európai biztonság- és védelempolitika néhány elméleti-gyakorlati vetülete. Vincze Hajnalka

Az európai biztonság- és védelempolitika néhány elméleti-gyakorlati vetülete. Vincze Hajnalka Az európai biztonság- és védelempolitika néhány elméleti-gyakorlati vetülete Vincze Hajnalka Az uniós védelempolitika tartalmi-egzisztenciális és gyakorlati-megvalósításbeli vetületei közti szoros kötelék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Románia nemzeti védelmi stratégiája

Románia nemzeti védelmi stratégiája 38 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2011. FEBRUÁR Tóth Sándor Románia nemzeti védelmi stratégiája Jelen írásában a szerzõ Románia nemzeti védelmi stratégiáját ismerteti és elemzi, illetve helyezi el a román stratégiaalkotási

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

A magyar EU-elnökségi várakozásokról

A magyar EU-elnökségi várakozásokról 3 Gazdag Ferenc A magyar EU-elnökségi várakozásokról Minden európai uniós elnökség két dologról szól: az integráció fejlõdésének közvetlen irányairól és az elnöklõ ország aspirációiról. A két elem értelemszerûen

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETI ALAPJA

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETI ALAPJA V. Évfolyam 2. szám - 2010. június Tóth András toth.andras@regiment.hu Farkas Tibor farkas.tibor@zmne.hu Pándi Erik pandi.erik@zmne.hu A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSÁNAK ELMÉLETI

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A repülőtér kezdetben a fel- és leszállópályát jelentette. Az első repülőeszközök valójában nem igényeltek repülőteret. Elég volt egy viszonylag nagyobb

Részletesebben

A termékek új generációja

A termékek új generációja Buzás N. (szerk.) 2005: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress, Szeged, 185-192. o. A termékek új generációja A szellemi tulajdon nemzetközi

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A TÜZÉRSÉG HARCI ALKALMAZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI ÉJSZAKA SPECIFICITIES OF COMBAT APPLICATION OF THE ARTILLERY AT NIGHT A tüzérségnek készen kell lenni arra, hogy a műveletekben folyamatos támogatást nyújtson

Részletesebben

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára J A V A S L A T a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2014. április 30. Ózd Város

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím alcímként három országos hatáskörű szervet, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban

Részletesebben

Honvédségi Szemle AZ ÖNKÉNTES MŰVELETI TARTALÉKOSOK BEVONULÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI. 140. évfolyam 2012/6. szám

Honvédségi Szemle AZ ÖNKÉNTES MŰVELETI TARTALÉKOSOK BEVONULÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI. 140. évfolyam 2012/6. szám Honvédségi Szemle 140. évfolyam 2012/6. szám A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA AZ ÖNKÉNTES MŰVELETI TARTALÉKOSOK BEVONULÁSÁNAK ÉS FELKÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Honvédségi Szemle A MAGYAR HONVÉDSÉG

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA KÉRDÉSEI A NEMZETKÖZI MŰVELETEK TÁMOGATÁSÁBAN QUESTIONS OF THE CULTURAL ANTHROPOLOGY IN THE SUPPORT OF INTERNATIONAL MILITARY OPERATION A kulturális antropológia katonai alkalmazása

Részletesebben

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl 8.3 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl Az Országgyûlés 1. elfogadja a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveit;

Részletesebben

Népakarat kinyilvánítása

Népakarat kinyilvánítása Tolmács Önkormányzata Hajnis Ferenc Polgármester Úr részére Tisztelt Polgármester Úr! Ezzel a levéllel Nógrád megye 88, Magyarország hozzávetőlegesen 2500 polgármesterét keresem meg. A levelet tájékoztatásul

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Külügyi Bizottság 2008/2003(INI) 31.1.2008 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Külügyi Bizottság 2009 2008/2003(INI) 31.1.2008 JELENTÉSTERVEZET az európai biztonsági stratégia és az EBVP végrehajtásáról (2008/2003(INI)) Külügyi Bizottság Előadó: Helmut Kuhne

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23.

A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23. A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23. Alapfogalmak. A képviseleti és a közvetlen hatalomgyakorlás viszonya - a közvetlen hatalomgyakorlás intézményei o népszavazás: döntéshozatal

Részletesebben

Tizenöt kísérlet a szuverenitásvesztés ellensúlyozására. Nemzeti parlamentek az Európai Unióban

Tizenöt kísérlet a szuverenitásvesztés ellensúlyozására. Nemzeti parlamentek az Európai Unióban Tizenöt kísérlet a szuverenitásvesztés ellensúlyozására. Nemzeti parlamentek az Európai Unióban Gyõri Enikõ Az Országgyûlésben 1 a 2002. decemberi alkotmánymódosítás 2 értelmében 2003 õszén kezdõdtek meg

Részletesebben

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában,

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, Hóvári János Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, 2012. október 9-én adtam át megbízólevelem Abdullah Gül elnöknek. A magyar török kapcsolatok rendszerében

Részletesebben

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI Ludvig Zsuzsa OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST TARTALOM BEVEZETÉS 9 1. Oroszország új szerepben a nemzetközi színtéren és Európában - elméleti megközelítések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2007/0248(COD) 15.5.2008 MÓDOSÍTÁS 61 292 Jelentéstervezet Malcolm Harbour (PE404.659v01-00) az egyetemes szolgáltatásról, valamint

Részletesebben

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével A feladatom nagyon egyszerű. Felkérés alapján szeretnék tájékoztatást adni

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

Koszovó útja a függetlenségig

Koszovó útja a függetlenségig A HÓNAP TÉMÁJA 67 Juhász József Koszovó útja a függetlenségig Történelmi elõzmények Koszovóhoz hagyományosan erõs mind a szerbek, mind az albánok kötõdése. A terület évszázadok óta vegyesen lakott, gazdaságilag

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21. napján 10,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21. napján 10,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21. napján 10,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN.

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. TARTALOM 1, AZ ÁLLAM 2, ÁLLAMÉPÍTÉS HADERŐ SPECIALITÁSA KOMPLEXITÁS MAGYAR BÉKEMŰVELETEK FEJLŐDÉSE

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról 86 A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról A Zrínyi Kiadó a Honvédelmi Minisztérium támogatásával és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont szakmai gondozásában

Részletesebben

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt,

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, Pályázati feltételek a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az által kiírt, az ENSZ Gyermek- és Ifjúsági Delegáltak Magyarországi Programjára Kritériumok való jelentkezéshez Mindkét korcsoport esetén: magyar

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben