Ejtõernyõs kiképzés.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ejtõernyõs kiképzés."

Átírás

1 Ejtõernyõs kiképzés. Az ejtõernyõ - mint mentõeszköz - az elsõ világháború idején kapott létjogosultságot a "légjáró csapatoknál" (megfigyelõ ballonoknál), majd a gyorsan fejlõdõ repülõgépes alakulatoknál. A háború utáni években a mentõeszköz-szerep egyre jelentõsebbé vált, majd a korai 30-as években megjelent, mint tömeges szállító eszköz, létrejöttek a légideszánt csapatok, az ejtõernyõs ugrás elterjedt a polgári életben is, mint katonai elõképzés és sport. Magyarországon az ejtõernyõ katonai alkalmazásának problémájával kapcsolatban 1932-tõl már megjelentek a Magyar Katonai Szemlében elemzések a lehetõségekrõl, s a 30- as évek végén a cikkek már szervezési elõkészületeket mutatnak be. Ezzel együtt - a légierõ javítóüzemébe besorolt ejtõernyõ-javítást - kiterjesztették ejtõernyõ gyártásra is. [1] A II Világháború küszöbén a haderõn kívüli ejtõernyõs képzés (elõképzés) szükségessége Magyarországon is felvetõdött, azonban megvalósítása a levente-szervezet keretei között ugrótoronyból végzett ugrásokig terjedt, repülõgépbõl nem ugrottak az önkéntesek - ejtõernyõs ugrás (néhány bemutató ugrástól eltekintve) csak a honvédségnél történt. [2] [3] 1945 után, az ujjászervezett ejtõernyõs alakulat a Szövetségesek katonai feleslegébõl származó kupolából felújított, 49.m.h.bk. jelzésû ejtõernyõvel lett ellátva, ezt késõbb kiegészítette a korábbi ejtõernyõ gyártó üzemben legyártott 51.m.h.bk. típusú ejtõernyõ. Az ejtõernyõs ugrást magába foglaló hadseregen kívüli ejtõernyõzés a Magyar Szabadságharcos Szövetség szervezeti keretei között kezdõdött el az ötvenes évek kezdetén, honvédségi ejtõernyõ-technikával, a korábbi ejtõernyõs zászlóalj kiképzõ tiszteseinek (akkor már a Néphadsereg tisztjei) közremûködésével. A polgári ejtõernyõzés - amely rövid idõn belül megrendezte elsõ bajnokságát (1953.-ban) kialakította a sportkereteket - az ejtõernyõs szakelõképzés fontos bázisává vált. Az ötvenes évek második felére a rohamosan fejlõdõ ejtõernyõs sportban a honvédségen kívüli fiatal versenyzõk kerültek az élvonalba, a sportsikereik jelentõs vonzerõt gyakoroltak az új jelentkezõkre. Késõbb a Honvédség ejtõernyõs alakulatához, ejtõernyõsszolgálataihoz behívott ejtõernyõs sportolók élmezõnye a katonai hivatást választotta, õk adták évtizedeken keresztül a katona-válogatott zömét. Az ejtõernyõs ugrás jelentõsége. Az ejtõernyõs ugrás pozitív hatása, amit a (72 évesként elsõ ugrását végrehajtó) ugró elmond (" az utóbbi idõben lelki beszûkülési gondjai voltak, ezért elhatározta, hogy valamivel ki kell zökkenteni magát ebbõl az állapotból. Í gy merült fel az ejtõernyõs ugrás gondolata. Most, miután túl van az ugráson, újra nyitottnak érzi magát a világra 1."), vagy a szépirodalomban ("Élet és halál!...de én kipróbáltam magamat. Még egyszer megbizonyosodtam róla, hogy ha kell, kész vagyok a harcra 2.") megfogalmaz, igen jelentõs, különösen fiatal korban - megváltoztathatja az életstílust, a megszerzett önbizalommal magabiztosabbá válik az ugró, sõt újabban felvetik szerepét a drog-függés megelõzésében is 3. 1 Nem csak két szív ereje, hanem az idõsek bátorsága is (Fallschirm SPORTMAGAZIN, 1999.No magyarul: Ejtõernyõs Tájékoztató, 1999/5.) 2 Zalka Máté: Ifjúság. (Zalka Máté: Ivanov és más elbeszélések. Szépirodalmi Könyvkiadó, p.383.) 3 Ejtõernyõzés - kábítószer visszaélés megelõzõ? Ejtõernyõs Tájékoztató,..1997/3 1

2 Ez a nevelési hatás - együtt az ejtõernyõs kiképzés során természetessé váló fegyelemmel - kedvezõ hatással jár, mert bevonuló ejtõernyõs képzettségûeket gyakran más alakulathoz választottak ki - például határõrnek hívták be. Az ejtõernyõs ugró egészségügyi kiválasztása. Az ejtõernyõs ugró elõzetes kiválasztása a kiképzést megelõzõ orvos-egészségügyi vizsgálattal történik jogszabály 4 alapján. Az ejtõernyõs ugrást - közel száz évvel Garnerin ejtõernyõs ugrása után is - a XIX. század végén fantasztikusan veszélyes dolognak tartották. Jókai teljes meggyõzõdéssel írta le (Jövõ század regényében), hogy szabadesés közben az ember megfullad a légáramlástól. Az ember szabadesés közbeni tevékenységének korlátozott lehetõségeirõl még az ötvenes években is hatottak olyan nézetek, mint: megszûnik a mozgáskoordináció, nem tud erõt kifejteni az ejtõernyõ nyitásához, nem találja a kioldót, egészségre káros a zuhanás, az ugrás, túl nagyok a terhelések az emberi szervezetre, stb. Ezeket a hiteket, feltételezéseket a gyakorlat cáfolta meg, s az ejtõernyõs sport nemzetközivé válása óta - közel 40 év alatt - bebizonyosodott, hogy szabadesés közben nemcsak gondolkozni, cselekedni, de testhelyzetének irányításával, végtagjai segítségével forgás- és szaltókombinációból álló gyakorlatokat tud végezni, változtatni tudja a szabadesése sebességét, vízszintes irányba elmozog, azaz testével "repülni" tud, sõt új versenyfajta alakult ki: mintegy égi balett szabadesés közben. Hajtottak végre ejtõernyõsök 24 óra alatt ötvenet-száz ugrást, huszonnégyezer méteres és ötven méteres magasságból, szikláról, a müncheni TV-toronyról és egészségkárosodás nélkül kibírtak tízezer ugrást is. Az ismeretek, tapasztalat és a technika jellegében megváltoztatta az ejtõernyõs ugrást, az ejtõernyõs ugróval szemben támasztott egészségügyi követelményeket - külföldön. Kitûnt, hogy a korábbi szemléletnek megfelelõ "ûrhajós" egészségi alkalmassági követelmények túlzottak, illetve vitathatóan kerülnek alkalmazásra. Az ejtõernyõs ugróknál bevezetett EEG vizsgálatok lehetõsége például olyan következménnyel járt, hogy több száz ugrásos, nemzeti válogatott sportolóról "megállapították" hogy, epilepsziás. Az aggódó családnak lehetõsége volt más vizsgálati helyen kontrollt végeztetni - ahol készülékhibára tudtak csak következtetni. Végeredményében az információk terjedése következtében az EEG vizsgálatra utalás teljes stresszhelyzetet teremtett. Az elõzetes alkalmassági vizsgálatok - a ROB keretein belüli os évekre terjedõ statisztikája 5 érdekes képet mutat. Ebbõl az összefoglalóból kitûnik, hogy 1982-ben az újraszabályozott 6 Repülõorvosi Bizottságok (ROB) munkája közel egyenletesen oszlott meg, az összes repülõtiszt jelölt (649 fõ) 46,2%-át vizsgálták vidéken. Az elemzett öt év alatt a Budapesten vizsgáltak száma 4 1/1982. (I.1.) EüM rendelet a sportrepülõk egészségi alkalmasságának orvosi megállapításáról és a Repülõorvosi Bizottságok mûködésérõl, illetve 7/1996. (VII. 30.) HM-NM együttes rendelet a katonai szolgálatra való egészségi alkalmasság elbírálásáról. 5 Barcza Ida, dr.: Az elõzetes alkalmassági vizsgálatokról. Honvédségi Szemle, No.7. p /1982.(I.1.) EüM. rendelet a sportrepülõk egészségi alkalmasságának orvosi megállapitásáról és a Repülõorvosi Bizottságok müködésérõl. 2

3 fokozatosan csökkent évrõl-évre, miközben az összlétszám 580 és 815 között mozgott. Az és évi magasabb összlétszám (850 és 815) mellett a vidéki vizsgálatok aránya 60,1, illetve 66,8% volt, így adódott az ötéves átlag 55,65%-ra. Az adatok jellegére magyarázatot ad a hivatkozott cikk másik táblázata, a Központi (budapesti) ROB négy éves beválási adatsora: ÉV Jelentkezettek száma (100%) Azonnal alkalmas 34,8% 20,4% 39,5% 22,2% Nem alkalmas 45,72% 54,5% 38,2% 34,8% Nyilvánvalónak látszik egészségügyi okkal nem összefüggõ magyarázat a saját magát jó egészségi-fizikai állapotúnak tartó jelentkezõk ilyen alacsony - és szembeötlõen hirtelen változó beválási/elutasítási arányára. A jelöltek "védekezését" jelzi, hogy megnõtt a vidéki vizsgálatok arányszáma. A budapesti Központi ROB és a vidéki ROB-ok adatai közötti eltolódás összefüggése nyilvánvaló: a sportolók vállalták a vidéki utazást a kedvezõbb eredmény érdekében - hasonlóan az EEG vizsgálatokra történt reagáláshoz. A légügyi hatóság hazai és külföldi tapasztalatok, gyakorlat alapján 7 - saját hatáskörben - az úgynevezett páros ugrásnál (amikor az ejtõernyõs oktató-ugróhoz rögzített külön hevederzetben helyezkedik el az "utas") eltekintett az "utas"-nál a kötelezõ orvosi vizsgálattól. 8 Az ejtõernyõs ugrás (és a megelõzõ kiképzés) természetesen megterheli az ugrót fizikailag és pszichikailag - mert rendkívüli, szokatlan körülmények közé kerül, amikor elhagyja a repülõgépet. (Ezt egyes pszichológusok "halálvággyal" jellemzik.) Ezáltal az ugró fizikuma is lényeges változásokon megy át, ami végeredményében ugyancsak hasznos az egészség, edzettség szempontjából. Ejtõernyõs ugrók toborzása. Az ejtõernyõs sport és kiképzés ingyenessége (Magyarországon 1989-ig) a fiatalok jelentõs számára jelent elfoglaltságot. (80-a évtizedben évi fõ végezte el a kezdõkiképzést) és ez kedvet biztosított az ejtõernyõs katonai hivatáshoz. Ezzel a módszerrel a hadrendben lévõ ejtõernyõk élettartamát (ugrásszámát) ki lehetett használni, biztosított volt a folyamatos karbantartás, tárolás honvédségre háruló költségek nélkül és nem utolsó sorban folyamatos gyakorlatban maradt a mozgósítható, magasan képzett ejtõernyõs oktató állomány is. A biztonság. A hadseregen kívüli ejtõernyõzésben az ejtõernyõs balesetek okának elemzése egy sor technikai- és szervezeti- és oktatási intézkedéssel járt, ami bizonyos típusú balesetek csökkenéséhez (például a bukósisak használatával megszûnt a földetérésnél gyakori agyrázkódásos baleset) vezettek. Miközben tendenciájában csökkent a balesetek arányszáma, (javult a biztonság szintje) az ugrásszámok, résztvevõk számának növekedése - és az újabb technikai eszközök és ugrásfajták megjelenése - újfajta biztonsági problémákat hoztak felszínre. 7 A Brit Ejtõernyõs Szövetség (BPA) üzemeltetési Kézikönyve. (Teljes forditás) Ejtõernyõs Tájékoztató évi 2. és 3-4. szám 8 Légügyi Fõigazgató /1997. számon hagyta jóvá az MRSZ felterjesztésére a páros-ugrás feltételeit. 3

4 Hazánkban markánsan jelentkezett a 60-as években egy tipikus, kis gyakorlatú csoportnál a "lefagyásos" típusú baleset - azaz az ugrók elmulasztották az idõben való cselekvést vészhelyzetben valamilyen okból. A szélesebb körben végzett Egy halálesetre jutó ugrásszám elemzések alapján arra a következtetésre lehetett jutni, hogy a "lefagyás" nem a személyiségtõl függ, tehát nem "veleszületett" tulajdonság, megfelelõ módszerekkel kiküszöbölhetõ, tudatosan felkészíthetõk az ejtõernyõs 0 ugrók a vészhelyzet-szituációban év való cselekvésre - nemcsak az ugrásszám növelésével. Ennek értelmében a légügyi hatóság és az MHSZ szakmai vezetése szervezeti intézkedéseket tett (kiképzési idõtartam meghatározása, táborszerû kiképzés egységes bevezetése), illetve különbözõ információs anyagokat tett közzé, szélesebb szakmai körökben. Ennek helyességét a 80-as években statisztikailag kimutatható radikális biztonsági szint-javulás jelezte, nemzetközi összehasonlításban 9 a magas biztonságú "élmezõnybe" kerültünk. ugrásszám A bevezetett intézkedéseket alátámasztották a már világszerte [5] ismert vizsgálatok - köztük a CISM 10 egyes konferenciáinak anyagai is 11. Az ejtõernyõzésben való megmaradás. A biztonsággal összefüggésben jelentkezett a sporton belüli megmaradás kérdése. [4] Megfigyelhetõ, hogy az ejtõernyõs ugrásra/kiképzésre jelentkezõk elhatározására jelentõs mértékben hat az ejtõernyõzés "mítosza" és ez a környezet (szülõk, barátok) valamint a kiképzéssel kapcsolatos élményanyag hatására a kezdõkiképzés megszakításával jár, különösen akkor, amikor az ugrásokat szünetekkel hajtják végre. A következõ kiválási pont a magasabb szintû tudás elsajátításának fázisa, de ma már a polgári életben az anyagi kérdések (ugrások, ejtõernyõk költségei) is fontos tényezõként mutatkoznak. A "megmaradás" kérdésében megszerzett tapasztalatok azt mutatják, elsõsorban a tizenévesek azok, akik képesek úgy megtanulni az ejtõernyõzést, átesni az otthagyásra ösztönzõ kríziseken (könnyebben alkalmazkodnak az új közegben való tevékenységhez), ezért viszonylag rövid idõ alatt (ugrásszám után) olyan ugrókká válnak, akik az ugrást feszültség nélkül hajtják végre. (Ezért a késõi hetvenes években - az ötvenes évekhez hasonlóan - az ejtõernyõs ugrás életkori feltétele 15. életévre került leszállításra). A hivatásszerûen végzett ejtõernyõzésben - a polgári életen kívül - az ejtõernyõsök díjazása vált olyan stimulánssá, amely stabil megmaradást biztosított a nem "örömbõl" ugróknak. Ez az alapvetõ különbség megmutatkozik a kétféle típusú ugró-csoport sportaktivitásánál, a polgári életben való - díjazás nélküli - ugrásokban való részvételénél és leginkább az új módszerek kipróbálásánál, bevezetésénél - azaz az innovációs hajlamnál. 9 J. H. Johnsen: IPC biztonsági áttekintés (Nemzetközi Repülõ Szövetség - FAI - Nemzetközi Ejtõernyõs Bizottsága - IPC) Magyarul: Ejtõernyõs Tájékoztató.1992/ CISM kongresszus Varsóban. (Új Honvédségi Szemle, 1995.No.2.p ) 11 CISM Symposium of parachuting. CAF and mental training p.53.. Brochure No.42. 4

5 A hadseregen kívüli ejtõernyõs sportban 1989 elõtt az ugrás ingyenes volt, a kezdõk képzéséhez használt technika pedig azonos volt a Magyar Néphadseregben rendszeresített ejtõernyõkkel. A professzionalitás kényszere (beosztáshoz, hivatáshoz kötõdés, elõmeneteli várakozások) nélkül végzett szabadidõs ejtõernyõs ugrás megmutatta az ejtõernyõs ugrás hatásának különbözõségét.[4] [5] Az ejtõernyõs ugrás jelentõségét katonai alkalmazás szempontjából általában különleges szakképzettségként értelmezik, a kijuttatási (bevetési-) lehetõség egyik formájának tekintik, amit azért fontosnak kell tekinteni. A megbecsülés külsõleges formája az eltérõ egyenruha, vagy annak egy része (barett), a jelvények, jelzések alkalmazása. A tartalmi forma pedig az elõmeneteli elõny, 12 a szak-képzés,[8] amely közvetlen anyagi elõnnyel is jár (a megszerzett ejtõernyõs teljesítmény jelvényért külön fizetnek [6]). Az ejtõernyõs kiképzés módszertana. A hazai - nem katonai - ejtõernyõs (kezdõ-) kiképzés elsõ tematikája (Magyar Szabadságharcos Szövetség, 1951) a korábbi katonai kiképzésnek felelt meg. Az ötvenes évek elsõ felében azonban a tematika nem fedte a kiképzés tényleges tartalmát, alacsony éves ugrásszámot biztosítottak az átlagos ugrónak (évi 2 ugrástól) és a rendszeres részvétel (heti 2-3 alkalommal) tornatermi foglalkozás volt. Tematika kiadásának éve EJTÕERNYÕS KIKÉPZÉSI TEMATIKÁK ÉS ELÕÍRT ÓRASZÁMAIK. Elméleti óraszám Földi elõkészítés óraszáma Torna (sport) óraszám Hajtogatás óraszáma Összes óraszám ,5 35, Nincs bontás [9] Nincs bontás 35 A katonai keretek között végzett kiképzés óraszámait nem lehet közvetlenül összehasonlítani a hadseregen kívüli képzés óraszámaival, mivel lényeges különbség van a tanulási folyamatban otthoni- és zárt katonai feltételek között, különös tekintettel arra, hogy az ejtõernyõs kiképzést megelõzi másfajta alapkiképzés. Jellemzõen a katonai képzés közel azonos idõszükségletû: Egyesült Államokban - 3 hét [7], [8], Angliában - a kiképzés 14 hete után, 3 hét [6] Magyarországon - 3 hét [9]. 12 Dorosenko V.: Deszantnyiki Izrailja: Jih isztyinnoje lico. Krilja Rogyinü, No.7. p.33. (Magyarul - rövidített fordítás: Izrael deszántosai - az igazi arcuk Ejtõernyõs Tájékoztató.1988/5. p.40) 5

6 Az ejtõernyõs kiképzés tartalmában szembeötlõ eltérésnél jelentkezik az általános, elméleti jellegû oktatás különbözõsége. A sportkiképzésnél az elméleti ismeretek oktatási óraszámának (és ezzel együtt tudnivalóinak) fokozatos emelésének célja az ejtõernyõzéssel összefüggõ kérdések olymértékû megismertetése, amely könnyebbé teszi a változások (fejlõdés) befogadását, megértését, megalapozza a képzettségben való elõrelépést. A Varsói Szerzõdés keretei között a katonai felkészítés annyiban tért el a sportkiképzéstõl, hogy az általános elméleti ismeretek kisebb hangsúlyt kaptak, de a tankönyvben [11] kiemelt helyet foglaltak el. Az Egyesült Államok alapvetõ kiképzési tematikája [10] általános elméleti ismereteket és hajtogatást nem tartalmaz, ezzel szemben részletesen tartalmazza a megkívánt erõnlétiteljesítmény feltételeket és nagy hangsúlyt kap az egyes ugráselemek begyakorlása [8] (földi elõkészítés). Ejtõernyõ-technika és kiképzés. Az alkalmazott ejtõernyõtechnika két fontos oldalról is érinteti a kiképzést. Egyrészt az ejtõernyõrendszer konstrukciója (hajtogatási metodika, vagy metodikák, speciális kezelési tulajdonságok) másrészt az ejtõernyõ-rendszer mûködési paraméterei (nyílási tulajdonságok, süllyedési sebesség és annak zavarmentessége, biztonsági színvonala) befolyásolják döntõ mértékben a kiképzés formáját, terjedelmét. Az ejtõernyõ kupola világszerte, közel kétszáz éven keresztül megõrizte alakját (szimmetrikus körkupola), s alapvetõen kétféle nyílási/nyitási rendszert alkalmaztak: a bekötött- és a kézikoldásos nyitást. A bekötött rendszerek alap formája a nálunk Heinecke-rendszerként 13 ismert: a rövid belsõzsákot a légijármûhöz rögzített kötél húzza ki, és a zsinórzat/kupola kihúzódása után az a légijármûvön marad. Ezt a rendszert kizárólagosan használták a második világháborúban Németországban, illetve az angol- és amerikai légideszánt csapatok. A rendszer nálunk a 49.m. és az 51.m. ejtõernyõtípusok kifutásáig maradt meg, illetve az Egyesült Államok légideszánt csapatainál rendszeresített T-10 típusú ejtõernyõnél napjainkban is alkalmazásban áll. (Ezért például a földi elõkészítés hangsúlyozottsága az Egyesült Államokban az alkalmazott ejtõernyõ-technikával függ össze: a rendszerben lévõ T-10C típusú ejtõernyõ nyílási rendszere miatt nagy az ugró testére ható nyílási terhelés, továbbá a földetérési sebesség is magas 14.) A kézikioldásos rendszer a második világháború során csak ott jött számításba, ahol a kiképzés szélesebb körben történt, nagyobb ugrásszámmal - Szovjetunióban - itt jelent meg az újszerû, négyszögletes alaprajzú ejtõernyõ is, amely további fejlesztések alapjául szolgált - ilyen volt jelenleg nálunk is alkalmazott stabilizátoros nyitási rendszer. A stabilizátoros nyitási rendszer (amely a kézikioldásos nyitás egyszerûsített, katonai célra fejlesztett változatának tekinthetõ) elõnye abban mutatkozott, még, hogy a légideszánt csapatok áttérését a nagyobb sebességû szállítógépekre könnyebbé tette, meghosszabbította a nyílási folyamatot - nem terhelte az ugrókat a jelentõs nyitási terhelés. Az ötvenes évek elsõ felében megkezdõdött a sportejtõernyõzés rohamos fejlõdése, határozottan kezdett eltérni egymástól a sport- és a katonai technika. 13 S.Ruff., M.Ruck., G.Sedlmayr: Sicherheit und rettung in der luftfahrt (Bernard und Graefle Verl. Koblenz) 14 "Belga vizsgálatok kimutatták, hogy a T-10 típusú ejtõernyõvel ugró katonák sérülési aránya 3,7-szeresen múlja felül a 6,04 m/s-os merülõ sebességû ejtõernyõvel ugrókét." T-10: megszûnik a használata; PARACHUTIST, 1990.No.1. (Magyarul: Ejtõernyõs Tájékoztató.1990/4. p.24.) 6

7 A katonai deszant-technika az állandóságra törekedve lassan változott, miközben a sport- és polgári kiképzõ ejtõernyõk gyorsabban változtak, piaci igényekhez igazodtak súlyukban, színeikben és teljesítményükben. És a teljesítménynövelés, korszerûsítés olyan dolog volt, ami hatott a katonai alkalmazásra is. A sport ezáltal a katonai alkalmazás kísérletezõ mûhelyévé vált. A 70-es években már a negyedik sportejtõernyõ-generáció - a légcellás ejtõernyõ hódított tért. A nem ejtõernyõs ugró célra kifejlesztett légcellás ejtõernyõ elsõ formáinál irányítási és megbízhatósági problémák mellett jelentõs korlátot jelentett a magas nyílási terhelés, ezért a kezdeteknél nem jött számításba a katonai alkalmazás. A sportban végzett nagyszámú ugrás, a kísérletek és módosítások miatt javult az irányítási tulajdonság, a megbízhatóság olyan mértékben, hogy már tartalékejtõernyõként való alkalmazása is lehetõvé vált. A nyílási terhelést többféle, újszerû nyitási/nyíláskésleltetési rendszerrel, illetve stabilizátoros nyitási módszerrel olymértékben lecsökkentették, hogy ma már különlegesen képzett katonák használhatják 15, sõt lehetõvé vált képzetlen utas "szállítása" is. A légcellás ejtõernyõt a 80-as években - fõleg az alpesi országokban - lejtõn, nekifutással való felszállásra és repülésre kezdték el jelentõs számban használni. Az ilyen repülés sajátosságainak megfelelõen rohamosan kialakultak a magasabb siklószámot biztosító konstrukciók, amelyek kis magasságvesztéssel nagyobb vízszintes távolság elérésére lettek képesek - kialakult egy új sportág, a siklóejtõernyõs repülés - és ennek katonai alkalmazása 16. Az ejtõernyõk üzemeltetése során - különösen a hosszú ideig gyártott típusoknál - mint a T-10, az RS-4/4, BE-8 típusok is - a különbözõ elemzések, használati adatok alapján változtatásokat javasolnak (vagy vezetnek be) a használók, illetve ilyeneket rendelnek el a gyártók. Például az RS típusnál a polgári ejtõernyõzésben a gyártó vállalat által magyarul (1965-ben, 1969-ben, majd ban) kiadott dokumentumot 17 használták. A Honvédségnél e típus dokumentuma ban került elõször kiadásra, 18 ez tartalmazta az RS-4/3 típusnak a polgári használatnak is megfelelõ dokumentumát. A továbbiakban a két dokumentumrendszer lényegesen elvált: az MHSZ/MRSZ szervezeti keretei között folyamatosan, kiegészítõ rendelkezések formájában bevezetésre kerültek a gyártó által elrendelt változtatások (1977, 1989), illetve a polgári légügyi hatóság által elõirt változtatás. Ezáltal az RS-4/4 típusváltozat kibocsátásakor a polgári életben továbbra is érvényben maradt a kezelésre vonatkozó RS-4/3 Kézikönyv a korábbi kiegészítésekkel, mivel az újonnan bevezetet nyílási módszer (módosított stabilizátoros változat) nem került polgári céllal alkalmazásra. Az MHSZ megszüntetésével a hivatásos ejtõernyõs kiképzésvezetõi állomány különbözõ területeken helyezkedett el, meggyorsult a klubok, szakosztályok vezetõ állományának, oktatóinak cseréje, ezzel együtt az összefûzött dokumentumok használhatatlanokká váltak. Ezt felismerve, az MRSZ szakmai vezetése, figyelembe véve az MH által elõirt stabilizátoros ugrás követelményét, korszerûsített, egységes szerkezetbe foglalt és bõvített formában kiadta az RS-4/4 típus új kézikönyvét 19. Ez egységes szövegében tartalmazza mindazon változtatásokat, amit a gyártó, illetve az illetékes légügyi hatóság elrendelt. Ezzel a polgári ejtõernyõzésben pontosan, egységesen körvonalazott fõejtõernyõ hajtogatási elõírással rendelkeznek, amely minden egyes ejtõernyõpéldányhoz mellékelnek, (gyártási számhoz csatolnak), s tartalmazza az összes üzemeltetéssel kapcsolatos bejegyzést, adatot is. 15 Távolfelderítõk tandem ejtõernyõn. Ejtõernyõs Tájékoztató, 1989/6. p Longerai P.: Hadijáték Ejtõernyõs Tájékoztató, 1992/5. p Az RS-4, RS-4/1 és az RS-4/3 tipusu ugróejtõernyõ Müszaki leirás és csomagolási, ill. használati utasités. NDK/BEWES Ejtõernyõk szerkezeti leirása és üzemeltetési utasitás I.kötet. RE/691. HM p Az RS-4/4A tipusu ejtõernyõ leirása és üzemeltetési utasitása. MRSz Budapest. p.96. 7

8 A tartalékejtõernyõ típusnál (BE-8 változatai) is hasonló a katonai és polgári feltételek közötti különbség. A változtatások során konstrukciós- és nyílási problémákból adódóan többféle módon próbálta meg a gyártó az ejtõernyõ nyílási rendszerét módosítani (végeredményében új erõsítõszalagok elhelyezése oldotta meg a fõbb problémákat). A nagyobb légsebességek melletti nyitás biztonságossá tétele céljából bevezetett egyik változtatás volt az összehajtogatott kupola egy részének lefogása a tokfenékre, azonban megnött az úgynevezett szálátcsapódásos típusú nyílásrendellenességek aránya. Ez a megoldás a polgári légialkalmassági feltételeknek sem felelt meg, mert a "nagysebességû" nyílásrendellenességnél (amikor az ugró nem szabadesésében, hanem kissé fékezett, m/s sebességgel süllyed), a tartalékejtõernyõ a kioldó meghúzása után csak speciális segítséggel, az ugró további célszerû beavatkozásával mûködik tovább, nyílik ki. Ezért a polgári ejtõernyõzésben elvégzett vizsgálatok után a tartalékejtõernyõ hajtogatása - légügyi hatósági intézkedésre (a Honvédség egyidejû tájékoztatása mellett) - eltér a gyártó által korábban meghatározott (és a Honvédségnél alkalmazott) metodikától. (Ugyanilyen alapvetõ különbség van a megbízhatatlan mûanyag kioldófogantyú 20 használatával kapcsolatban is.) Milyen lesz a katonai ejtõernyõs képzés, kiválasztás? Mi is az az "ejtõernyõs szakszolgálat", amire fel kell készíteni a jelentkezõket? Az ejtõernyõs ugrók/ejtõernyõsök - katonai szempontból - fõbb csoportjainak a következõket tekinthetjük - amelyek kiképzése, képzése lényegesen különbözhet: Professzionális szakszemélyzet, akik jelentõs szakmai képzettséggel és folyamatos gyakorlattal rendelkeznek 1. az ejtõernyõk kezelésére (hajózó személyzetek mentõrendszerei, fékernyõk, egyéb ejtõernyõk hajtogatása, javítása, karbantartása, minõsítése) 2. kiképzõk és sportolók 21, beleértve a propaganda feladatot ellátó bemutató csapatot is. Ejtõernyõs ugrást végrehajtók, amely feladatuk szempontjából a következõ fõbb csoportokba tartoznak: 1. deszant feladatokat végrehajtó, 2. különleges feladatot végrehajtó (antiterror- 22, kommandó- 23, különleges rendeltetésû-), 3. kutató-mentõ feladatot végrehajtó. Tudomásul kell venni, hogy az ejtõernyõs kiképzés napjainkban már nem olyan emberek felkészítésére irányul, akik ki mernek ugrani a légijármûbõl (mert már próbálták) és nagy valószínûséggel a kívánt helyen, harcképes állapotban földet tudnak érni, hanem az, hogy pszichológiailag megedzõdjenek az ejtõernyõs ugrás által, azaz idõkényszeres stressz 20 Szakértõi vélemény ejtõernyõ nyitására szolgáló müanyag kézikioldófogantyu törésének okairól. Ejtõernyõs Tájékoztató, No.6. p A sport- és bemutató csapatok szerepe rendkívül fontos a nemzetközi kapcsolattartásban - nem hivatalos tapasztalatcserének - az olyan szervezetekben, mint az említett CISM, nemzetközi hadseregversenyek, vagy Európai Katonai Ejtõernyõs Szövetség (European Military Parachute Association) 22 Belgian Air Force starts antiterror group. Flight International, march. 29. p Meszjacev, E.: Commandos in action. Armes and Weapons Feb March. p , Az USAF speciális rendeltetésü erõi. Honvédségi Szemle, No.9. p , Special Forces. Flight International 1988.Sep.10. p , Warner P.:The SAS. (Sphere books, UK.) p

9 szituációban képesek legyenek önállóan gyors és jó döntést hozni 24. (És ennek a készenlétnek a fenntartásához, fejlesztéséhez tovább ugranak!) Természetesen az ejtõernyõ-technika fejlõdése rendkívüli mértékben megváltoztatta az egyes tevékenységfajták képzési módszereit, részben a biztonság szintje érdekében, részben a feladathoz (a sport által!) feltárt módszerekkel, lehetõségekkel a hajózószemélyzeteknél 25, a különleges csapatoknál 26, különleges felhasználási célból nagy teher szállitására 27, motoros ejtõernyõvel 28, siklórepülõ (gyalogstartos) ejtõernyõvel 29, vagy akár négyszemélyes(!) ejtõernyõvel 30. Belátható, hogy az ejtõernyõ- és deszánttechnika fejlesztése újabb lehetõségeket teremtett és ezzel együtt napról-napra újabb felkészítési módokat/célokat és kiválasztási követelményeket hozott és hoz létre. Ennek követése - hazai viszonyok között - kétféle módon lehetséges: a legjobb katonai ejtõernyõsök aktív sport-jelenlétével, ahol megismerik a legkülönbözõbb próbálkozásokat és ennek adaptációjánál már ismeretekkel rendelkeznek, vagy koncepcionális befogadással, amikor a tapasztalatok megszerzése jelentõs költséggel és/vagy vesztességgel történik. Az elõképzés és kiválasztás - elvi - lehetõségei a következõk: a) Centralizált szervezet (MRSZ 31 ) állami támogatása, (a korábbi MHSZ-nek megfelelõen) és a kiválasztás a már kiképzettek közül történik. Ez kétségtelenül a legjobb elõszelekciót jelenti, de koncepcióváltáskor a kialakítás meghaladhatja egy kormányzati ciklus idejét. b) Önkéntesek kiképzési bázisokon, vagy szerzõdéses kiképzési egységeknél történõ képzése - ez a hatékonyságot csökkentheti azzal hogy a beválási arány nyíltan (abbahagyja a kiképzést, vagy nem vállalja a szolgálatot), vagy rejtetten (feszültséggel ugrik, megkeresi az áthelyezési lehetõséget egészségügyi panasszal) alacsonyabb. c) Az MRSZ keretei közé tartozó kluboknál jelentkezõk kiképzése (reklámmal támogatott önkénességgel) - elõnye az lehet, hogy a biztonságra vonatkozó információ egységesen, szakszerûen terjed, szakmai kifogások gyanúja esetén a feladatmegvonás nem jár együtt szerzõdésmódosítással, illetve ezt szükségszerûen igazoló/alátámasztó eljárással. A b) pontban rejtettként körülírt beválási arány a sportszervezet (MRSZ) országos keretei között végzett kiképzésnél jól módosítható kedvezõ irányba abban az esetben, ha a képzettséget nem meghatározott számú és fajtájú ugrásban határoznák meg, hanem egy, vagy több vizsgaugrás komplex feladatában (pl. hajtogatás ideje, felszerelés pontossága, egyes ugráselemek minõsége 32, stb), mert ez lehetõséget nyújt nagyobb minõségi 24 Ezt úgy fogalmazzák meg az angol Special Air Service-nél, hogy ez a katonai nem a tiszt nyakában liheg, hanem képes önálló cselekvésre is - akár az egész csoport feladatát teljesíteni tudja egyedül. 25 Hall G.W.: Study of PFT (parasail) in air training command. Aviation Space and Environmental Medicine Febr. p És nem lesz semmi formaugrás! Ejtõernyõs Tájékoztató.1978/5. p.9., Rey: Légzõkészülékes ugrások a svájci hadseregben. Ejtõernyõs Tájékoztató.1992/5. p.69., Távolfelderítõk tandem ejtõernyõn. Ejtõernyõs Tájékoztató.1989/6. p D. Waye: Aerodinamikai fékezõ eszközök. Aerospace America 1995.dec.) 28 Ejtõernyõs ugrás ultrakönnyû légijármûvel. Ejtõernyõs Tájékoztató.1986/6. p P. Longerai: Hadijáték. Ejtõernyõs Tájékoztató.1992/5. p kg tömeget szállitó légcellás kupola. (Aviation Week & Space Technology 1996, április 1) 31 Magyar Repülõ Szövetség - kiemelten közhasznú szervezet. 32 Ilyen minõsítést tartalmaz az MRSZ kezdõ tematikája, vagy a [10] jelzésû szakirodalom is. 9

10 követelményekkel járó kiképzés végrehajtására (pl. kézikioldásos ugrás), ami növeli az ugró önbizalmát, illetve a visszatérés "egyszerûbb" ugráshoz (bekötött, stabilizátoros) csökkenti a lélektani terhelést. Tudomásul kell venni azt is, hogy a "civil" körülmények közötti kiképzés nem jár akkora lélektani teherrel, mint a laktanyai bevonulás, az ottani körülményekhez való igazodás, a szükséges alap kiképzés - és csak ezt követõ ejtõernyõs képzés, továbbá azt, hogy a kifejezetten katonai célú kiképzéshez jelentõs költségkihatású reklámtevékenység kell (beleértve a tematikájuk alapján támogatott játékfilmeket is), illetve egyéb módon kell megnyerni a jelentkezõket. Ilyen módszer a már említett díjazás a teljesítmény jelvényért, s a különbözõ toborzó-ismertetõ programok végrehajtása,[6] 33 melyek költsége hozzáadódik a kiképzés alatti elhelyezési-ellátási és szakszemélyzeti költségekhez. Összegezve. Az ejtõernyõs képzésnek természetesen még sok aspektusa van. A célok és módszerek, a lehetõségek és szükségszerûségek fogják a megfelelõ döntést megalapozni, itt inkább a döntést motiválni képes tapasztalatokból adódó ismeretek összefoglalása volt a cél. IRODALOM. [1] Hehs Á.: Az új rendszerû ejtõernyõk gyártása és használata. Magyar Katonai Szemle, füzet p [2] A haderõn kívüli ejtõernyõs kiképzés. MKK füzet p [3] Az elsõ ejtõernyõs levenetetábor és az ugrótorony. MKK füzet. p [4] Pákozd Mariann: Az ejtõernyõs sportolók tudatos kiválasztásának lehetséges módszere, motivációs háttere. (Szakdolgozat, Ho Si Minh Tanárképzõ Fõiskola, Eger, 1989.) [5] Jens-Henrik Johansen: Személyiség és elõrejelzése a légi tevékenység területén - tevékenység fenntartás, siker és balesetre hajlamosság. (Doktori disszertáció, Magyarul: Ejtõernyõs Tájékoztató, 1995/5-6.) [6] [7] [8] Murinko A.: Airborne. Az amerikai hadsereg ejtõernyõs kiképzése. Top Gun, No.10, 11,12. [9] Kósa A.: A honvédelmi szakelõképzés reformja (Új Honvédségi Szemle, No.7).p [10] FM.57_220 STATIC LINE PARACHUTING TECHNIQUES AND TRAINING, 19 AUGUST (Field Manual) [11] Légideszant kiképzés. (tankönyv) Re 37. HM Kiadás, p " PARACHUTE REGIMENT INSIGHT WEEKEND" 10

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-196-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-196-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY MRSZ-REBISZ eseményszám: 8/2013 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-196-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Nyíregyháza repülőtér (LHNY) Ideje: 2013. július 05.

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET 1 46/2003 MRSZ-BISZ eseményszám MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET Szeged-repülőtér 2003.09.20. Z-99062: gyári számú ZENIT-270: típusú ejtőernyő

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 222/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 222/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET 1 50/2003 MRSZ-BISZ eseményszám MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 222/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET Börgönd-repülőtér 2003.09.27. BT-80: típusú ejtőernyő A szakmai vizsgálat

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELETÉS 2012-190 4 P. sz, LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELETÉS 2012-190 4 P. sz, LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-ReBiSz eseményszám: 15/2012 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELETÉS 2012-190 4 P. sz, LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Hajdúszoboszló nem nyilvános repülőtér Ideje:

Részletesebben

A LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZETEK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYE MEGSZERZÉSÉNEK, MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK, KITERJESZTÉSÉNEK ÉS HELYREÁLLÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

A LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZETEK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYE MEGSZERZÉSÉNEK, MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK, KITERJESZTÉSÉNEK ÉS HELYREÁLLÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. számú melléklet a. / 2006. ( ) HM rendelethez A LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZETEK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYE MEGSZERZÉSÉNEK, MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK, KITERJESZTÉSÉNEK ÉS HELYREÁLLÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI A./ JOGOSÍTÁSOK

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 09/2013. MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-234-4 POL sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: LHSK - Siófok Kiliti repülőtér Ideje:

Részletesebben

GONDOLATOK A KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁGRÓL - EJTŐERNYŐS SZEMMEL.

GONDOLATOK A KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁGRÓL - EJTŐERNYŐS SZEMMEL. GONDOLATOK A KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁGRÓL - EJTŐERNYŐS SZEMMEL. Az Országgyülés uj törvényt fogadott el a légiközlekedésről, 1995.novemberében. Hazánk első, légiközlekedési törvénye jelentős lépés az európai

Részletesebben

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG LÉGÜGYI HIVATAL AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE ÁTALAKULÁS ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLLYÁ I. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese, 2012. május 08-09

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELETÉS P. sz, LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELETÉS P. sz, LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-ReBiSz eseményszám: 8/2012 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELETÉS 2012-127 4 P. sz, LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Matkópuszta nem nyilvános repülőtér Ideje: 2012.

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 195/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 195/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET 1 41/2003 MRSZ-BISZ eseményszám MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 195/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET Matkópuszta-repülőtér 2003.09.07. 02004: gyári számú ZF-2: típusú ejtőernyő

Részletesebben

Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet

Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet ZÁRÓJELENTÉS 218/2005/ baleset Hajdúszoboszló 2005. 09. 03. 16 20. ZENIT- tanuló típusú ejtőernyő A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset és a repülőesemény

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY 1 MRSZ-ReBiSz eseményszám: 13-2013 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-258-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Gyöngyös Pipis hegy nem nyilvános repülőtér térsége

Részletesebben

1/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés. Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülések. jóváhagyására/ felhatalmazás repülésre

1/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés. Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülések. jóváhagyására/ felhatalmazás repülésre 1/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülések jóváhagyására/ felhatalmazás repülésre A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség keretében végrehajtott UL A1 és

Részletesebben

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés 2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülő eszköz /légi jármű parancsnok felelőssége A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség keretében végrehajtott UL A1 és

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

BELSŐ FELÜLVIZSGÁLATI JELENTÉS a Magyar Repülő Szövetség. által üzemeltetett tagszervezetek belső audit ellenőrzéséről. 2. kiadás

BELSŐ FELÜLVIZSGÁLATI JELENTÉS a Magyar Repülő Szövetség. által üzemeltetett tagszervezetek belső audit ellenőrzéséről. 2. kiadás Jóváhagyom! Budaőrs, 2014. Július 1.- én Vízaknai Erzsébet Főtitkár BELSŐ FELÜLVIZSGÁLATI JELENTÉS a Magyar Repülő Szövetség által üzemeltetett tagszervezetek belső audit ellenőrzéséről 2. kiadás Budaörs,

Részletesebben

TANULMÁNY A KATONAI EJTÕERNYÕZÉSRÕL

TANULMÁNY A KATONAI EJTÕERNYÕZÉSRÕL TANULMÁNY A KATONAI EJTÕERNYÕZÉSRÕL Készítette: KOVÁCS CSABA 2005 2 TARTALOMJEGYZÉK A katonai ejtõernyõs ugrások típusai... 3 Bekötött ugrás... 4 Szabadeséses ugrások... 4 Egyéb módszerek... 6 Az ejtõernyõs

Részletesebben

XII. KELET-MAGYARORSZÁG KUPA NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS VERSENY

XII. KELET-MAGYARORSZÁG KUPA NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS VERSENY XII. KELET-MAGYARORSZÁG KUPA NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS VERSENY XII. Kelet-magyarország Kupa Ejtőernyős Célbaugró Verseny I. Kelet-magyarország Kupa Ejtőernyős Távolsági/Swoop Verseny I. Kelet-magyarország

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Témavezető: Dr. Phil. habil. Püski Levente, egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2004/1. Az első 1953. évi ejtőernyős országos bajnokságról.

HÍRLEVÉL 2004/1. Az első 1953. évi ejtőernyős országos bajnokságról. Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége Budapest, XII. ker., Böszörményi út 21. : 1531. Bp., Pf. 28. : 355 11 82, Fax: 355 23 65; BM : 12 691, Fax: 12 285 Email: bodanok@mail.datanet.hu HÍRLEVÉL 2004/1.

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 224/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 224/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY 1 23/2003 MRSZ-BISZ eseményszám MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 224/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Dürmentingen (Németország) 2003.06.17. HA-4011: lajstromjelű L-Spatz-55:

Részletesebben

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG 53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Szeged 2015. 09. 17-20. 53. EJTŐERNYŐS

Részletesebben

Siklóernyősök oktatására és a képző szervezetre vonatkozó követelmények

Siklóernyősök oktatására és a képző szervezetre vonatkozó követelmények Siklóernyősök oktatására és a képző szervezetre vonatkozó követelmények Patyi Balázs osztályvezető Szakszolgálati Főosztály, Képzési Engedélyezési Osztály Témakörök Siklóernyős képzés Jogszabályi háttér

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT ZÁRÓJELENTÉS. 2005-150 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNYHEZ

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT ZÁRÓJELENTÉS. 2005-150 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNYHEZ MRSZ-REBISZ eseményszám: MRSZ -001-05 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT ZÁRÓJELENTÉS 2005-150 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNYHEZ Az esemény helye: Budakeszi Az esemény ideje: 2005. 07.

Részletesebben

XXII. KELET-MAGYARORSZÁG KUPA NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS VERSENY

XXII. KELET-MAGYARORSZÁG KUPA NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS VERSENY XXII. KELET-MAGYARORSZÁG KUPA NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS VERSENY XXII. Kelet-magyarország Kupa Célbaugró Verseny I. Kelet-magyarország Kupa Távolsági/Swoop Verseny I. Kelet-magyarország Kupa Célraszálló verseny

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG /2011/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG /2011/EK RENDELETE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Tervezet Brüsszel, XXX C A BIZOTTSÁG /2011/EK RENDELETE a [ ] Bizottság 1702/2003/EK számú, a légijárművek és a hozzájuk kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-168-4 Pol. sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-168-4 Pol. sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 25/2011. MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 2011-168-4 Pol. sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Pécs-Pogány repülőtér Ideje: 2011. augusztus

Részletesebben

XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG Magyar Repülő Szövetség MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Nyíregyháza, 2011. 07. 28 07.

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-003-4P KBSZ sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-003-4P KBSZ sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 01/2014 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-003-4P KBSZ sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín:Sár-hegy Ideje:2014. január

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-136-4P LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET Siófok-Kiliti repülőtér (LHSK) 2012. május 26. VELOCITY COMP 103 FT VC-0103 000123

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-136-4P LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET Siófok-Kiliti repülőtér (LHSK) 2012. május 26. VELOCITY COMP 103 FT VC-0103 000123 ZÁRÓJELENTÉS 2012-136-4P LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET Siófok-Kiliti repülőtér (LHSK) 2012. május 26. VELOCITY COMP 103 FT VC-0103 000123 A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset, illetve repülőesemény

Részletesebben

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései Ságodi Béla légiközlekedési referens Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légi- és Víziközlekedési Főosztály bela.sagodi@nfm.gov.hu

Részletesebben

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei:

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei: Seres György: A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER 2003-ban, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét 1. Csak emlékeztetőül mutatom be az akkori előadás néhány

Részletesebben

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 1 Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 2008. augusztus Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózatműködtetési

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

A belső ellenőrzési rendszer. Dunaújváros

A belső ellenőrzési rendszer. Dunaújváros A belső ellenőrzési rendszer Dunaújváros 2007 A belső ellenőrzés fogalma A vezetés - leegyszerűsítve - a tervezés, a szervezés, a döntés, a végrehajtás és az ellenőrzés folyamata. Ebben az önszabályozó

Részletesebben

XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG Magyar Repülő Szöveség Ejtőernyős Szakbizottság MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Nyíregyháza,

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-068-4P KBSZ számú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-068-4P KBSZ számú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY MRSZ-REBISZ eseményszám: 02/2014. MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-068-4P KBSZ számú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Budapest, Óbuda starthely Ideje: 2014.

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A repülőtér kezdetben a fel- és leszállópályát jelentette. Az első repülőeszközök valójában nem igényeltek repülőteret. Elég volt egy viszonylag nagyobb

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

REPÜLÉSI NAPLÓ BALLONREPÜLŐK RÉSZÉRE

REPÜLÉSI NAPLÓ BALLONREPÜLŐK RÉSZÉRE REPÜLÉSI NAPLÓ BALLONREPÜLŐK RÉSZÉRE Nyilvántartási sz.: a napló tulajdonosának Kiadó SE.: a tulajdonos sajátkezű aláírása P.H. kiadó aláírása 3 SZEMÉLYI ADATOK Születési hely: Születési év, hó, nap: Anyja

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-067-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-067-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 007-2011 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 2011-067-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Tököl nem nyilvános repülőtér Ideje: 2011. április 22.

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-057-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-057-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 06 2011. MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 2011-057-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Szeged repülőtér Ideje: 2011. 04. 17. HA - 1238 lajstromjelű

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-267-4P KBSZ számú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-267-4P KBSZ számú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 14/2014 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-267-4P KBSZ számú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: LHJK Ideje: 2014. július 05. HA-5323

Részletesebben

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Reszegi Zsolt Témavezető: Dr. Barta Róbert Társtémavezető: Dr. Szakály Sándor DEBRECENI

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat

Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat Az ágazatra felvételt nyert hallgatók a képzés folyamán megszerzik azokat a szakismereteket, melyek a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) biztonságos le-, és

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS Psz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS Psz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 031 2011 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 2011-054-4Psz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Jakabszállás nem nyilvános repülőtér Ideje: 2011. április

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Az alumni szolgáltatások szerepe és az egyetemek versenyképessége Doktori értekezés tézisei Készítette:

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi beszámolóhoz Kelt: Budapest, 2014. április 29... dr. Regényi Tamás elnök 1. A SZÖVETSÉG BEMUTATÁSA A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban a ''Szövetség''),

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Az értékelés célja: Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Mischinger Gábor mgx@erg.bme.hu A munka, a környezet és az ember-gép rendszer okozta terhelés felmérése Az igénybevétel csökkentési lehetőségek

Részletesebben

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése

Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Mischinger Gábor mgx@erg.bme.hu BME EPT 1/48 Ipari munkahelyek ergonómiai értékelése Az értékelés célja: A munka, a környezet és az ember-gép rendszer okozta terhelés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-210-4 SÚLYOS REPÜLİESEMÉNY Miskolc 2009. augusztus 9. Góbé R-26S HA-5391

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-210-4 SÚLYOS REPÜLİESEMÉNY Miskolc 2009. augusztus 9. Góbé R-26S HA-5391 ZÁRÓJELENTÉS 2009-210-4 SÚLYOS REPÜLİESEMÉNY Miskolc 2009. augusztus 9. Góbé R-26S HA-5391 A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset és a repülıesemény okának, körülményeinek feltárása és a hasonló

Részletesebben

T/2918. számú. törvényjavaslat

T/2918. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2918. számú törvényjavaslat a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről Előadó: Dr. Kóka János

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. HM rendelete az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről

A honvédelmi miniszter. HM rendelete az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter. / 2007.( ) HM rendelete az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről A légiközlekedésről szóló 1995. évi

Részletesebben

Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet

Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet ZÁRÓJELENTÉS 190/2003/ légiközlekedési baleset Börgönd 2003. 08. 30. 18. 40. DRACCAR típusú tanuló ejtőernyő A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

3.Pelican Cup. A Szolnoki Repülő Egyesület a magyar versenyrendszernek megfelelően, területi versenyt rendez Szolnok-Szanda sportrepülőtéren.

3.Pelican Cup. A Szolnoki Repülő Egyesület a magyar versenyrendszernek megfelelően, területi versenyt rendez Szolnok-Szanda sportrepülőtéren. Verseny információk A Szolnoki Repülő Egyesület a magyar versenyrendszernek megfelelően, területi versenyt rendez Szolnok-Szanda sportrepülőtéren. A verseny célkitűzései: A vitorlázó teljesítményrepülés

Részletesebben

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich György Harcsa István (1998): A

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, C Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE ([ ]) a nem közforgalmi repülésekre vonatkozó műszaki követelmények és közigazgatási eljárások meghatározásáról, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK Programvezető: Prof Dr. Rajna Péter Alprogramvezető: Prof. Dr. Kopp

Részletesebben

Közpénzügyi feladat- és forrásmegosztási gyakorlat értékelése az OECD ajánlásainak és néhány kelet-közép-európai ország tapasztalatainak tükrében

Közpénzügyi feladat- és forrásmegosztási gyakorlat értékelése az OECD ajánlásainak és néhány kelet-közép-európai ország tapasztalatainak tükrében SIVÁK JÓZSEF 1 ZSUGYEL JÁNOS 2 Közpénzügyi feladat- és forrásmegosztási gyakorlat értékelése az OECD ajánlásainak és néhány kelet-közép-európai ország tapasztalatainak tükrében A fiskális föderalizmus

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI 6. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2009-ben jelentős különbségek mutatkoznak a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában. Az egészségi állapot szoros

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS P Légiközlekedési baleset Hajdúszoboszló Repülőtér augusztus 18. ASW-19B HA-3460

ZÁRÓJELENTÉS P Légiközlekedési baleset Hajdúszoboszló Repülőtér augusztus 18. ASW-19B HA-3460 ZÁRÓJELENTÉS Légiközlekedési baleset Hajdúszoboszló Repülőtér 2012. augusztus 18. ASW-19B HA-3460 A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset, illetve repülőesemény okának, körülményeinek feltárása,

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET! OKM-7731/2006. ELŐTERJESZTÉS A Kormány részére A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

Versenykiírás (Tervezet)

Versenykiírás (Tervezet) - 1 - XIII. MEBSZ- MATASZ Bajtársi Találkozó, Versenykiírás (Tervezet) I. Általános rész A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége a Magyar Tartalékosok Szövetségének Csongrád megye szervezete, valamint

Részletesebben

Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu

Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ ÁLOMÁNYANAK VIZSGÁLATA A VÁLASZTOTT MOZGÁSFORMÁK,

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY MANS munkacsoportok összesített ütemterve MUNKACSOPORT 2005. NOVEMBER 2005. DECEMBER 2005. JANUÁR Szakmai Feladat: A kiválasztási rendszerre

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-182-4 Légiközlekedési baleset Páty 2009. július 21. Airwave Sport 2 siklóernyı EN- 065

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-182-4 Légiközlekedési baleset Páty 2009. július 21. Airwave Sport 2 siklóernyı EN- 065 ZÁRÓJELENTÉS 2009-182-4 Légiközlekedési baleset Páty 2009. július 21. Airwave Sport 2 siklóernyı EN- 065 A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset és a repülıesemény okának, körülményeinek feltárása

Részletesebben

XXIV. KELET-MAGYARORSZÁG KUPA NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS VERSENY

XXIV. KELET-MAGYARORSZÁG KUPA NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS VERSENY XXIV. KELET-MAGYARORSZÁG KUPA NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS VERSENY XXIV. Kelet-magyarország Kupa Ejtőernyős Célbaugró Verseny III. Kelet-magyarország Kupa Ejtőernyős Távolsági/Swoop Verseny III. Kelet-magyarország

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

A légiközlekedési események jelentési, elemzési és nyomon követési rendszerének változása az Európai Unióban

A légiközlekedési események jelentési, elemzési és nyomon követési rendszerének változása az Európai Unióban A légiközlekedési események jelentési, elemzési és nyomon követési rendszerének változása az Európai Unióban KBSZ SZAKMAI TALÁLKOZÓ - REPÜLÉS Budapest, 2015. október 19. dr. Orlóci Zsuzsanna KBSZ A REPÜLÉSBIZTONSÁGI

Részletesebben

2012. évi törvény. A sportról szóló évi I. törvény (a továbbiakban : Stv.) 5. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

2012. évi törvény. A sportról szóló évi I. törvény (a továbbiakban : Stv.) 5. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : vuski f 'd 2012. évi törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáró l Érkezett : / C93 9 2012 ÁR 2 7. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban : Stv.) 5. (4) bekezdése helyébe

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Tartalékos szövetségek a NATO-ban

Tartalékos szövetségek a NATO-ban TÉZISFÜZET Ujházy László sz. őrnagy Tartalékos szövetségek a NATO-ban Doktori (PhD) értekezés szerzői ismertetője Témavezető: Dr. habil. Deák János ny. vezérezredes, PhD Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Részletesebben

Pécsvárad szociális helyzete

Pécsvárad szociális helyzete Pécsvárad szociális helyzete A település lakónépességének aktuális szociális és egészségügyi helyzete, állapota, a változások tendenciái az Önkormányzat számára, - mint tudatos döntéseivel a település

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

Magasabbra, messzebbre Zsolnay Péter

Magasabbra, messzebbre Zsolnay Péter Siklóernyők Magyarország Légterében Magasabbra, messzebbre Zsolnay Péter Siklóernyők teljesítménye Motor nélküli repülés 8-10 -es siklószám, 30-60 km/h sebesség Minden egyes méterért meg kell dolgozni

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben