Saj(t)ó~Szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom december XVI. évfolyam 4. szám. Tisztelt Ünneplő Faluközösség!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Saj(t)ó~Szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2012. december XVI. évfolyam 4. szám. Tisztelt Ünneplő Faluközösség!"

Átírás

1 2012. december XVI. évfolyam 4. szám Tisztelt Ünneplő Faluközösség! Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Közérdekű információ Anyakönyvi hírek Hosszú hétvégék 2013-ban A szeretet ünnepe... 8 Könyvajánló... 8 Egyházi hírek A gyertya meditációja Ovis hírek Iskolai mozaik Standing ovation.. 16 Lakossági hírlevél Sport Első alkalommal adatik meg nekem, hogy e szent ünnep alkalmából szólhatok Önökhöz. Mi a karácsony titka? A hívők köztük én is úgy vallják, az isteni szeretet, hiszen az Isten emberré lett. Azért jött közénk, hogy szolgáljon minket, megmutassa a szeretet útját, megváltsa életünket. Fenséges gondolat ez, amelyet a hit tesz érthetővé. Azt hiszem, bárkit kérdeznénk is meg a világ bármely szegletében ezt válaszolná a kérdésre: a karácsony titka a szeretet, amely értelmet ad az életünknek: abból a felismerésből táplálkozik, hogy valakinek szüksége van ránk. Amikor az ember szeret akkor adja lénye legjavát. Ennek ellenére az élet konfliktusait sajnos nem spórolhatjuk meg. Mégis azt mondom gondoljanak arra az örömre, amikor segítséget nyújtanak egy idős embernek. Gondoljanak gyermekeik örömére a karácsonyfa alatt. És gondoljanak saját örömükre, amikor egy hosszú és fáradtságos év után a tempót lelassítja az ünnep áhítata. Az üdvözült lelkek gyarapodnak, mert egymást táplálják, és kiegészítve egymás hiányosságait, értelmet és örömet adnak egymás életének. Kívánom, hogy jó lelkipásztorként, a szeretet keresztes lovagjaként járjanak a világban. Ez a meghitt időszak segítse Önöket igazi feltöltődéshez, testi, szellemi és lelki megújuláshoz. Megszületett a kisded Jézus örvendjünk! Az új esztendőt kezdjük új, nemesebb szívvel és sokszoros erővel! Kívánom Önöknek, hogy az elkövetkezendő év minden napját járja át a szeretet! Sajószöged Község Képviselő Testülete és Polgármesteri Hivatalának munkatárasai nevében: békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok mindenkinek! Tisztelettel és szeretettel: dr. Gulyás Mihály Polgármester

2 Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete október 05-én tartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./ Javaslat a közoktatási törvényben iskolai osztályra megállapított maximális létszám túllépésére a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Vaszilkó Tiborné iskolaigazgató előterjesztése alapján, a tanulólétszám változása miatt az általános iskola 2. és a 4. évfolyamán hozzájárult a maximális létszám túllépéséhez, a létszámot a két osztályban 26 fő helyett 31 főben állapította meg. A Képviselő-testület oktatásszervezési okok miatt a két alsós napközis csoportban a már engedélyezett 31 fős létszám további tíz százalékkal történő túllépését engedélyezte, vagyis 34 főben állapította meg. 2./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról szóló 70/2012.(IX.11.) Képviselő-testületi határozat módosítására A Képviselő-testület dr. Boros István címzetes főjegyző előterjesztése alapján, a Magyar Államkincstártól kapott hiánypótló végzésben foglaltaknak megfelelően módosította a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról szóló 70/2012.(IX.11.) sz. határozatát. 3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések a.) dr. Gulyás Mihály polgármester és dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet, hogy egy Synergy Energetics nevű amerikai cég kommunális hulladékot feldolgozó üzemet szeretne Sajószöged külterületére telepíteni. Az üzem káros anyag kibocsátása szinte nulla; 60-70, főszezonban embernek biztosítana munkahelyet és ráépülne egy 10 ha-os üvegház. 100 millió eurós beruházásról lenne szó, ami teljesen új távlatokat nyitna a település életében. A kommunális hulladék feldolgozásánál a termelt gázból áramot készítenek, amit közvetlenül az MVM erőműnek adnának át, a meleg vízzel pedig melegházat fűtenének. Az országban 4 ilyen erőmű épül. A technológiai leírást megküldték, a decemberben tartandó közmeghallgatáson pedig a lakosok is részletes tájékoztatást kapnak az ügyről. A Képviselő-testület az előzetes információk birtokában támogatja a Synergy Energetics Technological Research Investment Corp. TCG-UC technológiával Sajószöged község közigazgatási területén megvalósítandó beruházást és felhatalmazta dr. Gulyás Mihály polgármestert a beruházás előkészítésével kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. b.) Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a sajószögedi Búzavirág népdalkör részére ,-Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást biztosított. c.) A Képviselő-testület felhatalmazta dr. Gulyás Mihály polgármestert, hogy a MÁV Zrt. tulajdonát képező őrház megvásárlásáról, valamint a MÁV megálló állapotának javításáról a MÁV Zrt. képviselőivel tárgyalásokat folytasson. d.) Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a október havi ünnepi képviselő-testületi ülését október óra 30 perckor tartja. e.) dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet, hogy január 1-től 2000 fő alatti település nem működtethet önálló polgármesteri hivatalt. Sajószögednek nem kötelező más önkormányzattal társulni, de ha valamelyik kisebb település csatlakozni szeretne hozzánk, azt nem lehet elutasítani, viszont minden más egyébről megállapodást kell kötni. Január 1-től számított 60 napon belül fel kell állni a közös hivataloknak, ha ez nem jönne létre, akkor a Kormányhivatal dönt minden feltételről. Hivatalos megkeresés még nem érkezett felénk, de Sajóörös testülete Tiszaújváros, Nemesbikk, Nagycsécs-Muhi-Szakáld körjegyzőség és Sajószöged Önkormányzat képviselőit meghívta az ülésükre, hogy információt gyűjtsenek. Az álláspontunk az, hogy nyitottak vagyunk a csatlakozásra, amennyiben a településünk nem jár rosszul és ha tudják finanszírozni, akkor megtarthatják a hivatali létszámukat. A testület felkérte dr. Boros István címzetes főjegyzőt, hogy a képviselő-testület álláspontjáról a B-A-Z Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. 2

3 f.) dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a testületet, hogy: a Vasút-Bem-Tisza út felújítására benyújtott pályázaton nyert az önkormányzat, erről az okiratot megküldték, de egyelőre még nincs forrás a beruházás elkezdésére. Az úthibákat a Polgármesteri Hivatalnak vagy a Községüzemeltetési Kft. felé lehet jelezni. A Polgárőr Egyesület bejegyzése még folyamatban van. Ismét működik a gyógyszertár a régi helyén a rendelőben, az eddigi gyógyszerésszel. Az üzemeltető más lett és tervezi majd új gyógyszertár építését is. A Lucernás dűlő áramellátása ügyében nem változott a tavaszi időpont. A napközi és a görög katolikus parókia előtti csapadékvíz elvezetés megoldásáról, a Jókai út és az Ady úti buszmegálló közötti, valamint a Bábai úti buszmegállóhoz vezető járdák építéséről már tárgyalt a Kft. vezetőjével és amennyiben lesz rá lehetőség, elvégezik a munkálatokat. g.) A Képviselő-testület döntött arról, hogy Sajószöged Község Önkormányzata csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és felkérte polgármesterét, hogy a pályázatot az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően írja ki. h.) dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Lángossütő épületét eladták, de az új tulajdonos ugyanazt a tevékenységet fogja végezni, mint az előző. Az ingatlan, amin az épület áll önkormányzati tulajdonban van, ezért az új tulajdonos kérelmezte a bérleti szerződés megkötését. A Képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Sajószöged 735/120 hrsz-ú közterületből 25 m 2 -t december 31-ig bérbe ad kérelmező részére, december 31-ig az előző bérlővel kötött szerződésben foglalt feltételekkel és felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. i.) A Képviselő-testület egy perces, néma felállással tisztelgett az 1848/49-es szabadságharc után kivégzett vértanúk emléke előtt. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete október 12-én tartott rendkívüli zárt ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./ Javaslat a járási hivatal kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára. Sajószöged Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodást és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás határidőben történő aláírásra. 2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések Sajószöged Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Római Katolikus Egyház részére a templom felújítására Ft, azaz Százötven-ezer forint támogatást nyújt. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete november 12-én tartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 21/2004.(XII.22.) önkormányzati rendelete módosítására dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet, hogy a Helyi Építési szabályzat I. ütemének módosítása lezárult gazdasági, ipari övezetből minősítettünk át területet kereskedelmi-szolgáltató területre, hogy Tüzép telep tudjon működni az autómosó mellett. A módosítás II. üteme most indul, néhány építési telek övezeti besorolása fog változni annak érdekében, hogy megoszthatóak és beépíthetőek legyenek, ennek következtében a legkisebb teleknagyság 700 m 2 -ről 400 m 2 -re fog csökkenni. A Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően az I. ütemben történő módosításnak megfelelően megalkotta 18/2012.(XI.13.) önkormányzati rendeletét, amellyel módosította a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendeletét. 3

4 2./ Javaslat Falumegújítás, -fejlesztés II. ütem pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára A képviselő-testület hozzájárult, hogy a Falumegújítás II. ütemében a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány pályázatot nyújt be a Római Katolikus templommal szemben park, parkoló kialakítására, helyi piac kialakítására az iskolával szemközti saroktelken és a játszótér felújítására. A pályázat utófinanszírozású, a beruházások egyenként 5 M Ft bruttó értékig mehetnek el. 3./ Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy megváltozott a művészeti iskolák elnevezése, valamint a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek fogalmának meghatározása, ezek miatt szükséges az Alapító Okirat módosítása. A képviselő-testület az Alapító Okirat módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 4./ Javaslat a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnésével kapcsolatos döntés meghozatalára dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy a Kistérségi Társulás december 31 -i hatállyal jogutód nélkül megszűnik. A képviselő-testület határozatában egyhangúlag tudomásul vette a Társulás megszüntetését. 5./ Javaslat a Sajószöged-Sajóörös Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás megszüntetésére A képviselő-testület döntött arról, hogy a Sajószöged-Sajóörös Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulást december 31-ei hatállyal megszünteti, mert január 1-től az iskola vonatkozásában Sajószöged és Sajóörös Önkormányzata megszűnik fenntartóként működni. 6./ Javaslat az állattartásról szóló 5/2005.(V.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére A képviselő-testület hatályon kívül helyezte az állattartásról szóló 5/2005.(V.26.) önkormányzati rendeletét, mert megszűnt a képviselő-testület jogszabályi felhatalmazása arra, hogy rendeletben szabályozza a haszonállat-tartást. A testület felhívta a figyelmet arra, hogy január 01-től a kutyatartók kötelessége, a kutyák chip-pel történő ellátása. 7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések a.) A testület tárgyalt: - a településen felmerült közvilágítási problémákról. A honlapunkon szerepel az a központi telefonszám, amelyen a lakosok is bejelenthetik a hibákat. - A lakosok kezdeményezésére megkeresik a Hajdú Volánt, hogy egyes Debrecenbe közlekedő gyorsjáratú buszok legalább a település-központban álljanak meg. - A Lucernás dűlő áramellátásával kapcsolatos információk a helyi kiadványba és a honlapra is felkerülnek. - A temetőben illemhely létesítése érdekében felmérik a kivágandó balesetveszélyes fákat. b.) A képviselő-testület - bérleti díj fizetése ellenében engedélyezte a sajóörösi ASP Netcom Kft. részére a sajószögedi Víztorony tetején mikrohullámú internet szolgáltató állomás telepítését és üzemeltetését, amennyiben a Telenor felé bizonyítják, hogy szolgáltatásuk a Telenor állomás működését nem zavarja; - döntött arról, hogy köztéri szobor létrehozására pályázatot nyújt be a Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázati felhívására, amelyhez az önerőt költségvetése terhére biztosítja; - módosította a Bem úti garázssor mögötti terület értékesítéséről szóló 42/2012.(VI.25.) sz. határozatát; - támogatta Tóth Lajos sajószögedi vállalkozó önkormányzati terület bérletére vonatkozó kérelmét, ha a megvalósítandó beruházás a piac kialakítására benyújtott pályázattal nem ellentétes. 4

5 Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete november 29-én tartott ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./ Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy a bevételek és a kiadások időarányosak, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta a tájékoztatót. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag elfogadta. 2./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetési koncepciójára dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy a jogszabályi háttér még körvonalazódik, december közepére várhatóak azok a számok, amikkel pontosabban lehet tervezni. Új adónem kivetésére, vagy a jelenlegi adók emelésére nem kerül sor. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta a koncepciót. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 3./ Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására A Bem úti garázssor mögötti terület törzsvagyonból történő kivonása, valamint kisebb pontosítás miatt a képviselőtestület megalkotta 20/2012.(XI.30.) önkormányzati rendeletét, mellyel módosította az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendeletét. 4./ Javaslat az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervére dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy eddig a Többcélú Kistérségi Társulás végezte az ellenőrzést és a tervezést is, de a Társulás december 31 -ei megszűnése miatt 2013-ban az önkormányzatnak kell megoldania ezt a feladatot. A képviselő-testület az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervében az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Sajószögedi Napközi Otthonos Óvoda konyhájának célellenőrzését. 5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések a.) Javaslat a sajószögedi lakóhellyel rendelkező 60 év feletti nők, 62 év feletti férfiak valamint rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők támogatására 1.) Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben tartózkodó, évben 60. életévüket betöltött nők és 62. életévüket betöltött férfiak részére jövedelemtől függetlenül egységesen 4.500,-Ft/fő, azaz Négyezer-ötszáz forint/fő egyszeri pénzbeni támogatást nyújt. 2.) A fenti korhatárt be nem töltött sajószögedi rokkantsági ellátásban, rokkantsági járadékban, valamint rehabilitációs ellátásban, vagy rehabilitációs járadékban részesülők részére szintén 4.500,-Ft/fő egyszeri támogatást biztosít a Képviselő-testület, amennyiben az ellátásukról szóló igazolást december 15-ig a Polgármesteri Hivatalban bemutatják. A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester Határidő: azonnal, illetve b.) Javaslat a sajószögedi gyermekek és nagycsaládosok támogatására 1./ Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére a sajószögedi 6 évesnél fiatalabb gyermekek részére a család jövedelmétől függetlenül egységesen Ft/fő támogatást nyújt. 2./ A Képviselő-testület a négy vagy több gyermeket nevelő családok esetében Ft/fő, azaz háromezer forint/fő értékű élelmiszercsomagot ad a 6-18 év közötti gyermekek részére. 3./ A Képviselő-testület a községben élő négy fő Éltes Mátyás Általános Iskolába (Tiszaújváros) járó gyermek részére egyszeri Ft/fő, 4x3000.-Ft=12.000,-Ft támogatást biztosít. A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester Határidő: azonnal 5

6 c.) Javaslat a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány részére ideiglenesen pénzeszköz átadására A képviselő-testület döntött arról, hogy a a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány részére 720 e Ft+ áfa összeget ad át a Leader Falumegújítás, -fejlesztés II. ütem pályázat tervdokumentációjának elkészítése és a pályázat megvalósítása céljából. Az ideiglenesen átadott pénzeszköz visszafizetési határidejét a MVH -val történő elszámolás és az elnyert összeg folyósítását követő nyolc munkanapban jelölte meg a testület. d.) Javaslat a Sajószöged Községi Testedző Kör részére ideiglenesen pénzeszköz átadására A testület döntött arról, hogy a Sajószöged Községi Testedző Kör részére e Ft összeget ad át a sajószögedi Sportpálya felújítása céljára. Az ideiglenesen átadott pénzeszköz visszafizetési határidejét a MVH -val történő elszámolás és az elnyert összeg folyósítását követő nyolc munkanapban jelölte meg a testület. e.) Javaslat a Tiszai Parkszálló Kft-vel kötött közétkeztetésre vonatkozó szerződés meghosszabbítására A képviselő-testület december 31-ig meghosszabbította a Tiszai Parkszálló Kft-vel az iskola diákjainak és dolgozóinak közétkeztetésére vonatkozó szerződését azzal, hogy a vállalkozó március 31-ig változatlan térítési díjakkal biztosítja az étkeztetést, a térítési díjakat a képviselő-testület márciusi ülésén felülvizsgálja. f.) Egyebek - dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy az Ady E. út nem önkormányzati tulajdonú út. Ha az ott lévő kátyúk miatt az autósokat kár éri, akkor érdemes rendőrt hívni, vagy fényképet készíteni, jegyzőkönyvet felvenni és két tanúval aláíratni, mert a közút kezelőjének ebben az esetben meg kell térítenie a kárt. - A Dózsa-Vasút útnál lévő hét telek esetében az ÉMÁSZ áthelyezi a magasfeszültségű vezetéket, amennyiben a tulajdonosok állják a költségeket, de mivel ezek magántulajdonban lévő telkek, ezért közpénzből nem lehet a költségekhez hozzájárulni. - A piac kialakítására a pályázat november 30-án kerül benyújtásra, a tervek szerint 6 fedett hely és 4 elárusító asztal lesz majd. A területen lévő építmény tulajdonosának 2014-ig szól a bérleti szerződése, amennyiben benyújtja a szükséges iratokat, akkor tovább működhet a fagyizó. Megadom a szót. Kutyák kötelező mikrochipes megjelölése a Jegyző rovata január 01-től kötelezővé válik minden négy hónaposnál idősebb kutya mikrochip (transzponder) általi egyedi megjelölése a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet alapján. Az állatorvos az eb bármilyen vizsgálata előtt ellenőrzi, hogy transzponderrel ellátott-e a kutya és a chipezett állat adatait (hívónév, fajta, nem, szín, születési idő) valamint a tulajdonos (ebtartó) nevét, címét, telefonszámát, stb. egy központi adatbázisba továbbítja. Dr. Papp Imre magánállatorvos kérésemre elmondta, hogy hívásra házhoz megy és elvégzi a beültetést, ami az eb számára teljesen fájdalommentes. A beavatkozás 5000 forintba kerül, ez tartalmazza a regisztráció költségét és a kutya előzetes vizsgálati díját is. A transzponder egyébként 3500 ft hatósági áras termék, tehát mindenhol ugyan annyiba kerül és bármelyik állatorvosi rendelőben elvégeztethető. Az állatorvos telefonszáma: 06 30/ A chip meglétét jogszabály szerint az Állat-Egészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrzési Hivatal valamint a jegyző ellenőrzi, de én jelenleg az ellenőrzéshez szükséges leolvasó készülékkel nem rendelkezem Ismétlem azonban, hogy január elsejével minden kutyának beültetett transzponderrel kell rendelkeznie, ennek elmulasztása esetén a kiszabható állatvédelmi bírság legkisebb összege is forint és veszettség elleni oltásban is csak a mikrochippel megjelölt állat részesülhet. A jó hír pedig az, hogy a képviselő-testület eb adó kivetését nem tervezi. Boldog Karácsonyt és Boldogabb Új Évet kíván a Polgármesteri Hivatal minden dolgozója nevében: dr. Boros István címzetes főjegyző Közérdekű információ A szolgáltatótól (AVE Miskolc Kft.) hozzánk eljuttatott információ szerint az ünnepnapok nem befolyásolják a lakossági hulladék elszállítását. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy december 25-én és január 1-én is lesz szállítás, ezért a tároló edényeket helyezzék ki! Saj (t) ó~szögedről, Sajószöged község ingyenes közérdekű kiadványa Megjelenik: Sajószöged Önkormányzat kiadásában; Felelős kiadó: Dr. Boros István címzetes főjegyző Szerkesztők: Vona Tamás, Vonáné Jászay Marianna Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 3599 Sajószöged Ady Endre út 71. tel.: Nyomdai munkák: Reproprint Kft. Tiszaújváros 6

7 2012. október 21-én született Papp Dorka szülei: Németh Zsanett és Papp György ANYAKÖNYVI HÍREK GÓLYAHÍR Köszöntjük településünk legifjabb polgárát. Az újszülöttnek és szüleinek hosszantartó, boldog életet kívánunk! Halálozás Gyetvai Józsefné elhunyt október 4-én, élt 81 évet Stefán Imre elhunyt november 7-én, élt 74 évet Czaga Lászlóné elhunyt november 11-én, élt 74 évet Bódis István elhunyt október 16-án, élt 68 évet Bodolai Józsefné elhunyt november 10-én, élt 82 évet Novák Péter elhunyt december 4-én, élt 33 évet Kegyelettel emlékezünk rájuk, nyugodjanak békében! Hosszú hétvégék 2013-ban A nemzetgazdasági miniszter által kiadott jövő évi munkarendről szóló rendelet alapján már mindent lehet tudni, a as munkaszüneti napok témában. Ezt munkaadónak és munkavállalónak ismernie kell. A 2012-es évtől eltérően 2013-ban egyetlen ünnepnap sem esik majd hétvégére. Kevesebb lesz ugyan eggyel a hosszú hétvége, mint idén, mert május 1-je és október 23-a is szerdai napra esik, de a rendelkezés szerint munkaszüneti nap lesz augusztus 19. (hétfői nap) és december 24. (keddi nap) is. Most már tudható, mely napokon nem kell dolgoznunk, illetve mely napokon kell majd a plusz munkaszüneti napokat ledolgozni. Így már jó előre lehet tervezni, mit kezdhetünk a hosszú hétvégékkel jövőre. Ahogy az már szokássá vált, a hétköznapra eső munkaszüneti napok és az adott hétvégék közötti munkanapokat majd szombatonként fogjuk ledogozni. Az alábbiak szerint alakulnak várhatóan a munkaszüneti napok 2013 évben: január 1. kedd Újév (3 napos ünnep: december 30. január 1.) december 29. szombat munkanap, lesz, ez a december 31. hétfői nap ledolgozása március 15. péntek (3 napos ünnep: március ) március 31. vasárnap húsvét (3 napos ünnep: március 30. április 1.) május 1. szerda május 19. vasárnap Pünkösd (3 napos ünnep: május ) augusztus 20. kedd (4 napos ünnep: augusztus ) augusztus 24. szombat munkanap, ez az augusztus 19. hétfői nap ledolgozása október 23. szerda november 1. péntek Mindenszentek (3 napos ünnep: november ) december kedd, szerda, csütörtök Karácsony ( 3 napos ünnep) december 21. szombat munkanap, december 24. kedd ledolgozása Vagyis összesen 6 háromnapos, 1 négynapos, és 2 egynapos ünnepünk lesz. A hosszúhétvégék lehetőséget adnak arra, hogy a szabadság igénybevétele nélkül is hosszabban kikapcsolódhassunk, pihenhessünk. Vona Tamás 7

8 A szeretet ünnepe S azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban szakad alá, és minden reggel későbben távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi, emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen, ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a bennük lévő rosszat. Wass Albert Most, hogy közeledik a karácsony, az egyik legszebb, legszentebb ünnepünk szerte a világon, érdemes volna mindenkinek, mindnyájunknak elgondolkodnunk mit is jelent a szeretet ünnepe. Az ajándékozás, mint a szeretet megnyilvánulása, nem az ajándékok nagyságának és értékének függvénye. Ezen a földön nem élnek tökéletes emberek, csak gyarló emberek, és mindenkit úgy kell elfogadni, ahogy van. Az embereket csak akkor lehet megérteni, ha beleéljük magunkat az ő helyzetébe, akkor látjuk meg a másik ember jóságát, szépségét, okosságát. Minden ember szeretni való. A tárgyakat meglehet vásárolni drágán, - olcsón. A szíveket szeretettel, jósággal még olcsóbban. Most a karácsony közeledtével ne csak házainkat, portáinkat takarítsuk ki, díszítsük fel. A szívünket, lelkünket is öltöztessük ünneplőbe, aggassunk rá szeretet-koszorúkat, fény-virágokat... A szeretet legyen csillogó-fehér, tiszta. Nem szabad bemocskolni fekete ármánykodással. A szeretetet nem lehet zsarolássokkal kikövetelni, a szeretetet ki kell érdemelni, harcolni kell azért hogy szeressenek. A szeretet erő, bizalom, - vágy, kulcs a szívekhez, - jutalom. Tegyük tisztába a szívünket, lelkiismeretünket, hogy karácsony estéjén makulátlanul tisztán álljunk fenyőfánk köré, fölemelt fejjel, szeretettel tele. Minden család életében fontos szerepet kapnak az ünnepek, ki-ki a maga módján ünnepel, másként éli meg ezeket a napokat, mint a hétköznapokat. Ha karácsony közeledik, mindannyiunkat örömteli várakozás tölt el. Várjuk az ünnepélyes szép estét, a tündöklő fát, a gondtalan együttlétet, az ajándékokat. De mindenkinek szüksége van a szeretet ajándékára is, mert a szeretet nélkül még a boldogságunkat sem találjuk meg. Hányszor, de hányszor kívántunk már békés, boldog karácsonyt egymásnak?! S vajon volte valami foganatja? Tiszta szívből kívántuk-e vagy csak megszokásból? Közben pedig, egészen mást kívánok magamban. Ha nem megszokásból tennénk, akkor megváltozna a világ is. Sajnos az emberek inkább szeretnek harcban állni egymással! Pedig Isten arra inti az embereket, legyen békesség közöttük, hogy látható legyen rajtuk Isten mennyei dicsősége. Törekedjünk hát erre és nemcsak a szeretet ünnepe előtt, hanem a szürke hétköznapokban is, megszívlelve Wass Albert gondolatait: "Nyissátok meg szíveteknek minden ablakát, és eresszétek be oda a napfényt, hadd pusztítson ki belőletek minden sötétséget ezen a karácsonyon. A civódás, pártoskodás nemzetéből változzatok át a szeretet nemzetévé, s lássátok meg: attól a pillanattól kezdve veletek lesz az Isten. Megmaradásunknak, megmaradásotoknak, a magyar sors jobbra fordulásának ez az egyetlen lehetősége. Adjon az Úristen boldog, áldott karácsonyt, és szeretetben gazdag újesztendőt mindnyájatoknak!" Wass Albert Ha a lelkünk egymáshoz ér, az adja az ünnep igazi értékét és melegét. Ha emellé szépen terített asztal társul, finom étkekkel, az emeli természetesen az ünnep fényét, de szeretet nélkül az anyagi világ értéktelen és elenyésző halmai lesznek csupán. Forrás:http//.blog.xfree.hu Ládi Balázsné Intézményvezető Megtalált boldogság Mary Jo Putney Vajon mit tesz egy jó hírű vállalati jogász, ha hirtelen az ölébe hullik egymillió dollár? Van-e bátorsága kiszállni a mókuskerékből és követni az álmait? Vagy már túl késő, hogy szembenézzen azzal, amit igazán akar? Val Convington baltimore-i ügyvéd feladja jól fizető állását, és rábízva magát a sorsra és saját belső hangjára, úgy dönt, életét és hivatását innentől a rászorulók megsegítésének szenteli. Elvállalja egy halálra ítélt bűnöző ügyét nem sokkal a kivégzés időpontja előtt, majd egy szegény kislánynak is mentora lesz csupa olyan dolog, ami pár héttel korábban még elképzelhetetlen lett volna számára. Az emberiségbe és a magába vetett hite, valamint a szükséges lépés az ismeretlenbe az, ami végül a békét és a szerelmet is meghozza számára. Mary Jo Putney (Elveszett szerelem, Egy igaz hölgy, Egy hamis hölgy), az amerikai romantikus regények koronázatlan királynője új oldaláról mutatkozik be ebben a napjainkban játszódó regényében, amelyben ismét mesterien szövi a szálakat, hogy az olvasó eljusson addig a katartikus pontig, ahol már maga is hinni kezd a csodákban. Kedves Szülők! Az ünnepi készülődés izgalma nem csak a felnőtteket, hanem a gyermekeket is magával ragadja. A legjobban addig izgulunk az ünnepeken, amíg a gyerekek hiszik, hogy a Mikulás és a Jézuska hozza az ajándékot. Lehetőleg minél hosszabb ideig legyen ebben részük. Nincs is jobb móka, mint újabb és újabb kalandokba keveredni Micimackóval és barátaival! Az új történetek egy izgalmas rovarvadászatra és egy kézműves délutánra kalauzolnak el, valamint megpillanthatod Bagoly új házát, és az is kiderül, mit csinál Malacka egy esős tavaszi napon. Micimackó legújabb kötetével szeretnénk a szülők, a és a gyermekek segítségére lenni, hogy a karácsonyi készülődés élménye maradandó emlék maradjon gyermeknek szülőnek egyaránt. Reményeink szerint ez a kötet is mint a többi, ugyan azt a célt szolgálja, együtt örülni, játszani, olvasni tanulni a gyermekeinkkel. Minél több időt tölteni velük, minél több mindenre megtanítani őket, hadd okosodjanak ügyesedjenek. Abban a reményben, hogy mindez minél több családban valóra válik, meghitt, boldog, szeretetteljes ünnepeket kívánok minden Olvasónak! Ládi Balázsné Intézményvezető 8

9 Egyházi hírek A Sajószögedi Római Katolikus Egyházközség az év végéhez közeledve számvetést készít az elmúlt esztendőről. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a 2012-es esztendő is fejlődést hozott az egyházközség életében. A szorgos munka eredményeképpen felújító festést kaptak az ablakok, bejárati ajtó. Nyithatóvá alakítottuk át a bejárat feletti ablakot, így a kánikulai melegben kis huzat segít a templom átszellőztetésében. A bejárat térkő burkolata is tovább bővült. Az orgona már régóta beteg most a legsürgetőbb tisztítási és kisebb javítási munkálatait el tudtuk végeztetni, így még ha minimális kapacitással is, de a négyből egy regiszter szól az orgonán. Ez utóbbi munkálatok elvégzéséhez nyújtott anyagi támogatást a Sajószögedi Önkormányzat Képviselőtestülete, melyet ezúton is megköszönünk. Előttünk álló feladat, hogy amint az anyagiak lehetővé teszik, egy komolyabb orgona felújításba kezdjünk. Szerencsés az egyházközség, mert tagjai aktívan kiveszik a részüket mind a fizikai munkák elvégzéséből és az anyagi támogatás biztosításából is. Köszönetemet fejezem ki valamennyi támogatónknak, akik lehetőségeikhez mérten kisebb -nagyobb összeggel járultak hozzá egyházközségünk működéséhez, fejlődéséhez. Egyházközségünk pénztárnoka Mogyorósi Gyula 25 éven át tartó, pontos és szorgalmas munkavégzés után a pénztárosi feladatokat átadta. Ezen teendők ellátásával az egyháztanács tagjai személyemet, Vonáné Jászay Mariannát bízták meg, melyet november 1-ével látok el. Gyula bácsinak megköszönöm a sok éves kitartó, precíz munkáját, igyekszem méltó módon folytatni a pénztárosi munkát. Az egyházadó beszedését a 2013-as évben már én fogom végezni, bízom benne, hogy minden római katolikus hívő a továbbiakban is fontosnak érzi támogatni az egyházközségünket. Gyula bácsi számára pedig jó egészséget és Isten áldását kérem a további esztendőkre. Az év vége közeledtével kívánok mindenkinek áldott, békés Karácsonyt és kegyelmekben, áldásokban bővelkedő Új Esztendőt! Vonáné Jászay Marianna Adventi gyertyák Közeledik az ünnep, már csak pár nap és itt van az év talán legszebb, legmeghittebb ünnepe. Az ünnepi készülődés elengedhetetlen kelléke a gyertya. Amikor készítettem az adventi koszorúnkat egy kedves történet jutott az eszembe, melyet az interneten olvastam, ajánlom az Önök figyelmébe is. A gyertya meditációja Ti meggyújtottatok engem és elgondolkozva, eltűnődve nézitek a fényemet. Talán egy kis örömöt nyújtok nektek? Én mindenképpen örülök, hogy égek! Ha nem égnék, akkor a többi gyertyával együtt a dobozban lennék. Feladatom akkor van, ha égek, és fényt adhatok. Most pedig égek és világítok - a feladatomat teljesítem. Azonban mióta égek, mindig kisebb leszek! Nekem számolnom kell azzal, hogy ha mindig csak fogyok, akkor a végén csak a saját csonkom marad. Két lehetőségem van: 1. Vagy megtartom a formámat és egészben, a dobozban maradok, - akkor nem fogyok el. De ebben az esetben igazából nem tudom, hogy mi hasznom van nekem. 2. A másik lehetőségem, hogy fényt és meleget adjak, - akkor tudom, hogy mi végből vagyok én itt! Tehát fel kell magamat áldoznom? Ez szebb és nemesebb, mint céltalanul a dobozban lenni! Így van ez nálatok, embereknél is? Ha csak magatokkal törődtök, nem mentek tönkre. De akkor nem tudjátok meg azt sem, hogy mi a feladatotok itt a Földön, és mi a célja az életeteknek. Vagy a saját odútokban maradtok, mint én, a gyertya a dobozban- vagy a másik lehetőségetek az, hogy magatok körül fényt és meleget sugároztok, örömet szerezve ezzel magatoknak és az embereknek. Így nem lesz haszontalan a ti szolgálatotok sem. Az a fontos, hogy saját magatokat adjátok! Az örömötöket, barátságotokat, szerelmeteket, szomorúságotokat, félelmeiteket, vágyaitokat. Nem kell félnetek. hogy ezáltal megrövidültök, mert ez csak kívülről történik: belülről ti mindig értékesebbek lesztek! Ti nyugodtan gondolhattok arra, amikor a gyertyát nézitek, hogy ti magatok vagytok a GYERTYA! Én csak egy kicsi, egyedüli gyertyácska vagyok, az én fényem csak kicsi és kevés meleget ad. De ha több gyertya ég, akkor nagyobb a fény és sokkal melegebb van. Így van ez nálatok, embereknél is. Egyedül csak kis fényt tudtok sugározni és csak kevés meleget tudtok, adni. De ha többen vagytok, összefogtok, akkor sok emberhez tudjátok eljuttatni a FÉNYT, a VILÁGOSSÁGOT, a MELEGET, mert közösen hatalmas erőt képviseltek. A FÉNY így terjed. (mysty) forrás: jezusafeny.hu 9 VJM

10 OVIS HIREK A Nemzeti köznevelési törvény szeptember 1. lépett hatályba. A tankötelezettségre vonatkozó szabályok is hatályosak, melyek az óvodás korú gyermekeket is érintik. A törvény értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A nevelési évben tehát a nyáron született gyermekek is tankötelessé válnak és nagycsoportosok lettek. Az iskolai életmódra felkészítés és felkészülés az óvodai élet egyik fő feladata. Célunk, hogy zökkenőmentes legyen az óvoda-iskola átmenet, ezért igyekszünk minél jobban együttműködni az iskolával. Ilyen esemény volt a Márton-napi libanap, melyen részt vettünk az iskolában. Az alsós csoportoktól a témához kapcsolódó kedves kis jeleneteket láttunk. A kicsik ámulattal figyelték a nagyobbak szereplését, akik nagyon ügyesek voltak. Ezt követően kézműves munkára invitáltak bennünket. Mindenki készíthetett egy táncoló libát, mely nagy örömet szerzett számunkra. Köszönjük, hogy részt vehettünk a jeles napon. A Márton nap folytatódott az oviban is. Délelőtt a csoportokban libás játékokat játszottunk, kislibákat kerestünk és libákat etettünk, délután pedig Márton-napi sportdélutánt szerveztünk a családok számára. Ismét megnyitotta az óvoda a csoportszobákat a szülők részére. Anyukák, apukák, nagyszülők váltócipővel felszerelkezve gyermekké váltak egy-két órácskára. A közös bemelegítés (libás körjátékokat játszása) után különböző tevékenységeket kellett a résztvevőknek teljesíteni (tollfújás, libatotyogás, akadály kikerülésével, libatojást vitel kanálon, stb.). Késő délután fénypontja, a szülők által elkészített lámpásba a gyertya meggyújtása volt. Úgy gondolom, hogy egy újabb élménnyel gazdagodott mindenki. 10

11 Márton napi délután az oviba Az óvoda Márton napi sport délutánra invitálta a családokat, szülőket, gyerekeket. Nagyon örültem, hogy ezen a játékos vetélkedőn a fiammal én is részt vehettem, mert bár az óvodában már régóta hagyománynak számítanak az ilyen rendezvények, versenyek, de mi eddig még nem tudtunk részt venni rajta. Gyerekkori emlékeket idézett fel bennem ez az esemény, de ez már több volt, hiszen a fiammal együtt vehettem részt ezen a délutánon. A rendezvény témája a Márton napi liba volt, libás dalokkal, játékokkal és ötletes magunk készítette ajándékkal. Volt libás dalos játék, kirakó, tojás szlalom, libatoll illetve pehelyfújás és a gyerekek igazi kedvence a pattogatott kukoricaevés hátratett kézzel. A játékokat egy libás lámpás készítésével zártuk le, mely egyszerű és szép volt.az óvó nénik ötlete nagyon tetszett nekem és a többi szülőnek is, de a legjobban mégis a gyerekek örültek a lámpásnak, amit hazaindulva mindenki meggyújtott. Ezt bárki bármikor otthon is elkészítheti. Sajtos dobozra, pauszpapírra, ragasztóra, drótra és teamécsesre van szükség, na és persze sok-sok kreativitásra és kitartásra. Köszönöm a jó ötletet én használni fogom, és alig várom a következő játékos vetélkedőt. Gulyás Erzsébet szülő Igyekszünk minél több bábjátékot és zenés előadást szervezni az ovisok számára, mely érzelmileg is feltölti őket. November elején Tiszaújvárosba bábszínházban jártunk. Lehetőségünk nyílt megnézni a Pom-pom meséi című előadást a Derkovits Művelődési Házban. A gyermekek nagyon élvezték a busszal való utazást, természetesen a bábelőadást is, ami teljesen elvarázsolta őket. Legtöbb gyermek számára újdonság volt a hatalmas színházterem, az hogy velük együtt rengeteg óvodás és kisiskolás vett részt az eseményen. A mese kezdetét nagy zsibongással várták, de amikor a bábok és színészek megjelentek a színpadon csillogó szemmel figyeltek. Az előadás után még sétáltunk a városba, majd buszra szálltunk, és mindannyian egy nagyszerű élménnyel tértünk vissza.a helyi Művelődési Házban is bábelőadáson vettünk részt, ahol a Csizmás kandúr című mesét néztük meg. Ez volt az első előadás ahol a középsősök is ott lehettek. Nekik újdonság volt a színpadon felállított paraván, a hangos zene. Volt, aki kicsit megszeppenve óvó néni ölében keresett biztonságot. A gyerekek többsége viszont nagyon élvezte az előadást. Itt lehetőségünk nyílt az iskolásokkal is találkozni, akik boldogan integettek a volt óvodástársaknak. 11

12 December hónap a gyermek számára öröm, meglepetés, ajándék. Mikulást várva nagy meglepetés érte az ovisokat. A Rétes bolt a Mikulást, torta formájában küldte el a gyerekek részére, melyet ezúton is köszönünk. Saj(t)ó~Szögedről Mikulás bácsi is megérkezett a nagy puttonyával a kis csöppségekhez. Vidám dalokkal, versekkel köszöntöttük Őt. A csomagot átadva minden gyermeknek mondott egy-egy biztató szót. Aztán az üres puttonnyal a hátán gyalogosan indult tovább. Búcsúzásnál megígérte, Ilyenkor decemberben nagy készülődés előzi meg az közelgő karácsonyi ünnepet. Az ünnepvárásnak minden évben meg van a varázsa. A tél, a karácsony az óvodás gyermek legszebb ünnepe, melyet nagy izgalomban és készülődéssel töltenek el. A kis-és nagycsaládok lelküket felkészítve, környezetüket feldíszítve várják a szentestét. Mi is díszeket készítünk, fokozzuk az advent hangulatát az óvoda és a csoportok díszítésével. Karácsonyi ünnepségünket családias légkörben tartjuk. A gyerekek köszöntik az ünnepet, a kis Jézuska születését. Közös éneklést követően a csoportokban ajándékbontás következik, hiszen a gyermekek számára ez a legnagyobb öröm. Itt van már a szép karácsony, Arany csengők csengenek, Békét hirdet nekünk minden Örülnek az emberek. Töltse el a szép karácsony, Mindenhol a szíveket, Uralkodjék már a Földön Örökre a szeretet. /Cser Magdolna: Szép karácsony/ Az év vége közeledtével szeretném megköszönni a Fenntartónak, hogy egész évben biztosította az intézmény működéséhez a feltételeket. Köszönöm minden Támogatónknak, hogy hozzájárultak az óvoda színvonalasabb működéséhez. Minden kedves olvasónak a Napközi Otthonos Óvoda gyermekei és dolgozói nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Újévet kívánok! Kovács Györgyné óvodavezető 12

13 Szakmai tapasztalatcsere a Kölcseyben Szakmai látogatásra és konzultációra hívtuk Harsány község iskolájának nevelőtestületét. Tettük ezt azért, hogy viszonozzuk a korábban náluk tett látogatásunkat. Élesben kívántuk bemutatni azokat a szakmai törekvéseinket, amihez technikai hátteret egy korábbi fejlesztésünk biztosított. Napi októ-nevelő munkánk során rendszeresen használjuk az interaktív tábláinkat és a modern informatika tantermünket. Vendégeink megtapasztalhatták, hogy tanulóink is szívesen dolgoznak ezekkel az eszközökkel. Láttak 2. osztályos magyar-nyelv órát, 4. osztályos német órát és 5. osztályos történelem órát. A foglalkozásokat Petrikné Kertész Anita, Bacsinszkiné Tari Tímea és Pető Attiláné pedagógusok vezették. A tanórákat követően az iskolánk szemrevételezése közben is számtalan jó ötletet rögzítettek és fényképeztek le vendégeink. A kölcsönös látogatás eredménye: mindannyian gazdagabbak lettünk, mert önzetlenül megosztottuk egymással jó gyakorlatainkat, melynek haszonélvezői mindkét iskolában a tanulók lesznek. Pleszkóné Szobota Éva igh. Állatkerti kirándulás az Állatok világnapján A jeles napok sorában kiemelkedő esemény október 4-e, amikor az Állatok világnapjáról emlékezünk meg. Intézményünkben hosszú évek óta mindig valamilyen akciót szervezünk erre a napra azzal a céllal, hogy tanulóink felismerjék az állatok fontosságát, az életünkben betöltött szerepüket. Így kellő ismeret birtokában előbb szeressék meg az állatvilágot, majd tevőlegesen is tegyenek az állatok védelmében. Tavaly otthon tartható kisállatokat hoztunk az iskolába, hogy felhívjuk a figyelmet a házi állattartás felelősségére. Ebben az évben kirándulást szerveztünk a nyíregyházi állatkertbe, ahol testközelből megismerkedhetnek a gyerekek a távoli tájakon élő és csak filmekből, képekről ismert állatokat is. Igazi különlegesség a Zöld piramis az ócenáriummal, a kígyósimogatás, a delfin show, a szebbnél szebb madarak, a szavanna fantasztikus állatai, az oroszlánkölykök és folytathatnánk a sort 42 tanuló egy felejthetetlen napot töltött az állat parkban. Vonáné Jászay Marianna szervezőpedagógus 13

14 Kirándultunk vetélkedtünk Jeles napok alkalmával tanítványaink figyelmét egy-egy adott témára irányítjuk. Így történt ez október elején is, az állatok világnapja kapcsán. Rónay György: Mond, szereted az állatokat? című versét közel 80 tanuló szavalta azon a játékos vetélkedőn, ahol tanulóink figyelmét az állatokkal való humánus bánásmódra, a gondozás felelősségére kívántuk felhívni. Tettük mindezt az alsós tanulókhoz közel álló módon: játékosan, vidáman és szórakozva. Pleszkóné Szobota Éva szervező pedagógus Kirándulás Lillafüredre Szeptemberben az alsós tanulók tanulmányi kirándulásuk során Lillafüredre vették útjukat. Megérkezés után a Szent István barlangba mentünk, mely a környék legnagyobb cseppkőbarlangja. Látnivalója a cseppkőformákkal gazdagon díszített termek. A Nagyterem, a Kilátó és a Színházterem érdekes mesevilágba kalauzolja a gyerekeket. Ezt követően az erdei kisvonattal Garadna végállomásig utaztunk. A hangulatos kisvasút völgykatlanokon, csordogáló patakok, szakadékok, erdőkkel teli hegyoldalak és halaktól hemzsegő pisztrángos mellett haladt el. Visszafelé gyalogosan közelebbről is meg lehetett tekinteni a vadászház kiállítását, a pisztrángtelep csodálatos halait és a Fazola kohót. A hosszú túra után kellemesen elfáradva értünk vissza a buszhoz. Petrikné Kertész Anita mk.vezető október 26-án üzemlátogatáson vett részt a 8. osztály. A BAZ megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Tiszaújvárosi Kirendeltsége a pályaválasztási kiállítás kísérő rendezvényeként üzemlátogatásokat szervezett. Ennek keretében osztályunk Tiszaújvárosban, az Ipari Park területén található LA PLAST Műanyagipari Kft. működését nézte meg. A csarnokban Lévai András, az üzem ügyvezető igazgatója kalauzolt bennünket. A cég a Tiszai Vegyi Kombinát műanyag-feldolgozó üzletágainak privatizációja révén jött létre 2000-ben. A rendelkezésükre álló modern géppark, a magasan képzett szakember gárda, a műanyag-feldolgozás jövőjében bízó tulajdonosi kör irányításával rövid időn belül jelentős szereplője lett a hazai piacnak. Termékeinek nagy része az automata csomagológépekkel rendelkező ipari felhasználók, gyártók csomagolási igényeit elégíti ki, de jelen vannak az építőiparban is légpárnás fóliával, amely kiválóan felhasználható tetők szigetelésére valamint padlófűtés alátétfóliájaként is ben a LA PLAST Kft. új beruházást indított PET palackok újrahasznosítására, LA PLAST II. név alatt. Bacsinszkiné Tari Tímea o.f. 14

15 Készülnek a csuhé babák Márton nap az iskolában Több éve hagyomány iskolánkban, hogy az alsó tagozatosoknak játszóházat szervezünk, melyre a nagycsoportos óvodásokat is meghívjuk. A gyerekek nagy izgalommal várták már ezt a napot. Lelkesen készítették maguknak a libás fejdíszt illetve kitűzőt, ez volt ugyanis a feltétele, hogy valaki részt vegyen a játszóház programjain. A jelenlévők köszöntése után Márton legendáját felelevenítő verses történetet mondott egy 2. osztályos tanuló. A harmadikosok az alkalomhoz kapcsolódó népi gyermekjátékot mutattak be, majd a 4. osztályosok az Aranylúd meséjét adták elő. Ezt követően a libasorba állt elsősök dalos játékkal vezették a foglalkozások helyszínére a csoportokat. Az ovisok és az osztályosok papírlibát készítettek melyet tollakkal díszítettek. A nagyobbak kukoricacsutka és csuhé felhasználásával babákat alkottak. A jól sikerült alkotásokat mindenki hazavihette. Mindent felülmúlt a tollfosztás élménye, és ahogyan a több kosárnyi pihe toll között turkálhattak puha kezecskéikkel a gyerekek. Szintén élvezték a programot záró közös játékot is. Mindenki jól érezte magát, és remélem jövőre is sikerül megvalósítani ezt a vidám, hagyományőrző napot! A napot szervezte és az eseményeket lejegyezte: Horváth Jánosné tanító Tollfosztás A versike, amit megtanultunk: Tök, tök, sárga tök, Halloweenre mit főztök? Kígyót, békát, csontvázakat, Mindenféle bogarakat. Tök, tök, kicsi tök, Ugye hozzánk eljöttök? Elmegyünk, elmegyünk, Ajtódon becsengetünk. Megtréfálunk, cukrot kérünk, Aztán gyorsan odébb lépünk. Tök, tök, csúnya tök, Jobb lesz, hogyha nem jöttök! Cukrot, csokit mi is várunk, Házról házra körbejárunk Iskolánkban idén is megrendezésre került a Halloween-party, a 8. osztályosok szervezésében. 4 órakor gyülekeztek a jelmezbe öltözött tanulók az iskolában. Az este egy rövid ismertetővel kezdődött. A Halloween eredetével és történetével ismertettük meg a résztvevő diákokat. Ezután megtanultunk egy rövid verset, amit az este folyamán több helyen is előadtunk. Ezután elkezdődött a buli. Volt enni és innivaló, jó volt a zene, ami rendkívül jó hangulatot teremtett a felsős diákok körében. Amikor besötétedett, gyertyával a kezünkben elindultunk a faluba cukrot gyűjteni. Minden háznál elmondtuk a versikét, amit megtanultunk, és lelkesen gyűjtöttük a cukrot, amit kaptunk. Mind a 45 tanuló, aki részt vett a partyn, jól érezte magát. A zsűri díjazta a legötletesebb jelmezeket. A nyertesek: Mezei Gitta, Nótár Lili 5. osztályos tanulók, Rab Polett 8. osztályos tanuló. Bakai Edina, Cseri Gréta 8. osztályos tanulók Természetesen hozzánk is ellátogatott a Mikulás. Mivel nagyon kevés volt az ideje, ezért a 7. osztályosokat kérte meg, hogy segítsenek Neki. Ők nem csak a csomagok kiosztását vállalták magukra, hanem vetélkedővel és disco -val is gondoskodtak arról, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. A gyerekek munkáját irányította és segítette, Bankovicsné Szőke Kornélia osztályfőnök. V.T. 15

16 Karácsonyváró Az osztályközösségekben december 15-én karácsonyi díszeket készülnek. Az ablakok hívogató dekorációi a karácsony közeledtéről mesélnek. A gyermekek lelkesedése, ünnepvárása minket, felnőtteket is magával ragad. FENYŐÜNNEPSÉG-ünket családias légkörben és hangulatban december 15-én délelőtt 11 órakor tartjuk az iskola tornatermében. Tavaszig várható legfontosabb események: A téli szünet után tanulóinknak már csak kéthetük marad, hogy a szükséges javításokat megtegyék az egyes tantárgyak vonatkozásában, ugyanis a tanév első féléve január 11-ig tart. Iskolánk január 18-ig értesíti a tanulóit, ill. a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Különösen fontos ez a félévi eredmény a tovább tanulni készülő nyolcadikos növendékeinknek. Közülük többen már január 19-én központi írásbeli felvételi vizsgát tesznek, melynek tükrében február 15-ig be kell adniuk jelentkezési lapjaikat a középfokú intézmények valamelyikébe. A Magyar Kultúra Napja megemlékezése után lassan készülődhet a tanulóifjúság apraja-nagyja a Farsangra, melyre február 9-én kerül sor intézményünkben. Az év utolsó napjaihoz közeledve szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem az önkormányzataink azon anyagi segítségét, mely a 2012-es évi működésünket biztosította, valamint azon szülőknek, vállalkozóknak az önzetlen segítőkész támogatását, akik igyekeztek minél kulturáltabb családias körülményeket biztosítani tanulóinknak, s segítettek rendezvényeink lebonyolításában. Szent ünnep van, gyújtsd a lángot, Dúdolj boldog dallamot, kívánj szívből szép világot, Kívánj békés holnapot, lásd a mosolyokon át a gyönyörű csodát, A szívek fénylő angyalát, égen földön várnak ránk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag, békés, boldog, Új Esztendőt kíván minden kedves olvasónak, szülőnek, tanulónak és intézményünk valamennyi dolgozójának az iskola vezetése nevében: Vaszilkó Tiborné igazgató Standing ovation Így hívják azt a jelenséget, amikor a közönség felállva tapsol valaki(k)nek legyen szó a milánói Scala-ról vagy a manchesteri Old Traffordról. Óriási élmény és látvány, ilyenkor szoktak totál-képet adni a kamerák. Nos, első kézből mondhatom, hogy ezt megélni mármint hogy felállva tapsolnak az embernek egyedi és felemelő érzés! Olyan dolog, amiért megéri előtte napokat-heteket gyakorolni, egyes hangokat négyszerötször-tízszer átbogarászni, majd az egész taktust még háromszor eljátszani, aztán rájönni, hogy megint nem volt tökéletes, szóval kezdhetjük megint elölről De ne szaladjunk ennyire előre! Mielőtt bármit is írnék, vallomással tartozom: elfogult vagyok. Elfogult mindennel, ami sajószögedi. Itt laknak a szüleim, itt lakom én is (egy héten hétből legalább két napot), ide jártam általános iskolába, itteni a legtöbb barátom, itt fociztam, és ami talán a legmeghatározóbb: az itteni zenekarban játszom. Néha előfordul, hogy a kollégáim azt mondják: Ugyan már, hiszen olyan régóta vagy itt (Pesten), te már nem borsodi, te már pesti vagy! És rendszerint ilyenkor szoktam hevesen és felettébb büszkén tiltakozni Nem, nem! Én még mindig borsodi és szögedi vagyok, ö-betűvel írva-mondva! Az élet pedig folyamatosan engem igazol, ahogy tette azt november utolsó 16 előtti szombatján is a TEMI Fővárosi Művelődési Ház színpadán. Ezen napon ugyanis délután 5 után pár perccel egy egész koncertterem tapsolt felállva egy alig 2200 fős kis borsodi település, Sajószöged Big Bandjének. Nem voltak ugyan több tízezren, sőt, talán százötvenen sem (tegyük hozzá gyorsan, ennek kb. 80%-a szakmabeli), mégis felemelő érzés volt a mikrofonba bemondani, hogy a színpadon a Szöged Big Band! És hogy miért is olyan fontos ez? Mert ez egy megmérettetés, egy folyamatosan megújuló és mindig egyre nagyobb kihívás. Itt szakmabeli a közeg, 10 emberből 8 biztosan zenél, és bizony

17 egyből meghallja, ha valami mellémegy, ha valahol elcsúszik a ritmus, nem tiszta az akkord vagy belelóg egy hang a szünetbe. Itt tényleg tolómérővel mérik a zenekarokat, akár minősülnek, akár nem. És aki itt sikert arat, az bizony elmondhatja magáról, hogy valamilyen szinten megtalálható a zene országos térképén. Az idei sorban a 12. budapesti Big Band Találkozó és Fesztivál volt, aminek a Szöged Big Band immár évek óta rendszeres résztvevője, és akit a szervezők már régi motorosként köszöntenek. Amikor nyár végén biztossá vált, hogy ismét számítanak ránk novemberben, egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy megyünk. Pedig tudtuk jól, hogy ahogy szokták volt mondani lesz abban még kanyar, mire a színpadra érünk. Az iskola kezdetével zenészeink ismét szétszóródtak, ki Debrecenben, ki Pakson veszi fel a harcot a mindennapokkal, sőt van, aki Angliáig, vagy egészen a tengeren túlra keveredett. De az akarat nem ismert határokat. Volt, aki kottát kért az interneten keresztül, hogy a messzi távolban is gyakorolhasson, volt, aki pedig pénzt és időt nem sajnálva jött szombat délelőttönként az iskolába, hogy minél jobban összecsiszolódjon a program, amit a pösti népnek viszünk. Olyan elánnal ment neki a zenekar a feladatnak, mint nyáron a grimmai zenészbarátokkal adott koncertnek: minden ennek került alárendelésre. Ha valaki szombatonként az iskola ablaka alatt a buszmegállóban várakozott, bizony sokszor azt hihette, hogy vagy felakadt a tű a lemezen, vagy éppen csak egyféle lemez van a zeneteremben, és az csak ugyanazt a 8 számot tartalmazza. Mert az elmúlt másfél-két hónap összes szólam- és összpróbája ugyanarról a 8 számról szólt. Bármelyikünk fejből felsorolja mindet, annyiszor játszottuk át hangról hangra mindegyiket. De ahogy nyáron a szögedi Művelődési Ház előtt (ahol szintén első osztályú közönségünk volt!), úgy most Budapesten is osztatlan siker lett a történet vége. És látni azt, hogy a közönség lába egyszerre jár, és mindenki egyszerre mozdul, na ez az, ami mindent visz, amire azt mondja az ember: megérte! És hogy minőségi szempontból hogyan sikerült a koncert? Vendégzenészeink, akik igazából már nem is vendégzenészek, hanem sokkal inkább olyan állandó tagok, akik a távolság vagy egyéb elkötelezettségek miatt nem tudnak minden egyes alkalommal velünk játszani (és egyébiránt mind profi zenészek és/vagy zenetanárok), azt mondták, hogy már alig várják a következő alkalmat, amikor együtt játszhatunk. Szerintem ez mindent elmond. Pedig jó szokás szerint ez a fellépés sem indult zökkenőmentesen (Lábjegyzetként mondom, hogy amióta az eszemet tudom, nem nagyon volt olyan fellépésünk, hogy azon az elsőtől az utolsó másodpercig minden tökéletes legyen. Valószínűleg ez lehet a titok nyitja!) Mivel a zenekarnak a jövőt illetően igen ambiciózus tervei vannak, sikerült megoldani, hogy a koncert hanganyagát jó minőségben rögzítsék. Ennek megfelelően mindenki külön mikrofont kapott, több mint fél óra állt rendelkezésünkre a beálláshoz, mindenki azt és annyit kért a többiekből a kontrollba, amire neki szüksége volt. Ezek után rögtön az első számban nem szólalt meg a basszusgitár. Karnagy Úr leinti, nézünk értetlenül, én gondolom magamban (és mint hazafelé a buszon kiderült, voltak még így egy páran): na, erről ennyit. Jön a technikus, valamit kapcsol az erősítőn, aztán még bütyköl a technikán egy kicsit, majd kiderül, hogy az előttünk játszó zenekar lekapcsolta az egészet. Szuper Mi meg hangfelvételt akartunk. No nem baj, az idő kereke úgy se forog visszafelé, most már minden mindegy alapon fussunk neki újra! Nos, a második nekifutás olyan jól sikerült, hogy bízom benne, a lendület egészen messzire fogja vinni a csapatot! Ezúttal olyan elemi erővel szólalt meg a Chattanoga choo choo, hogy attól bizony egy valós gőzmozdony is elindult volna. Jött a dallam, és szépen sorjában köszöntek vissza a próbán oly sokszor elismételt futamok. Mire a szám végére értünk, érződött, hogy itt ma minden a helyén lesz. Aztán amikor a Dobrú noc vám lágy dallama és fuvolaszólója szó szerint elvarázsolta a közönséget, egyértelművé vált, hogy itt nincs megállás, és ez most a mi fél óránk! Felhangzott az American Patrol, követte az I remember Clifford és még egy latin darab, a Salsa Amigo is előkerült. Volt bennük dinamika, szóló, piano és fortissimo minden, ami együtt kiadja az igazi big bandes hangzást. És hogy a filmes, vagy a modern még véletlenül se maradjon ki, a hangszerekből előbb előbújt a Rózsaszín Párduc, majd egy röpke 5 perc erejéig az égi zenészek nagy csapatából meginvitáltuk magunk közé Michael Jacksont is. De egyszer sajnos minden jónak véget kell érnie, és hát a mi műsoridőnk is lejárt, ezért nem maradhatott más hátra, mint hogy a közönség kezét olyan hangulatban engedjük el, hogy még este a vacsoránál is erre a ritmusra járjon a kezükben a kanál meg a villa! Így is lett, a Sing, sing, sing igazi dögös-jazzes hangulata olyan tapsot eredményezett, amit a címben is írtam. Felállva, folyamatosan, egyszerre. Vastaps. Nem is jöhetett más, mint a dobszóló és az utolsó ismétlés felállva. Élmény. És elismerés. És megtiszteltetés. Megtiszteltetés, hogy ennek részese lehettem. És hogy még egyszer elhangozhatott: Szöged Big Band. Én csak egy elcsépelt szót tudnék hozzátenni: Köszönöm Mindenkinek! A többi meg úgy is történelem. Most, amikor ezeket a sorokat írom, picit több mint egy hét elteltével, nekem csak egy dolog jár a fejemben. Az, amit hazafelé a buszon beszélgettünk: ha tényleg meghívják a Szöged Big Bandet oda, ahol a szamba és a foci kéz a kézben jár (babonás vagyok, leírni még nem merem), akkor nem érdekel, hogy hogyan, de ott leszek, hangszerrel a kezemben és büszkeséggel a szívemben, és ami a legfontosabb, mint a SZÖGED BIG BAND tagja Isten engem úgy segéljen! Szabó István 17

18 ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL DECEMBER Az ünnepi forgatag veszélyei Az év végi ünnepek közeledtével egyre fokozódik a bevásárlási láz, és a karácsonyi ajándékok utáni rohanás. Megyénkben évente mintegy 14 ezer ember válik sértetté, és elsősorban a vagyontárgyaink ellen irányul a bűnelkövetők támadása. Az évnek ezen időszakában több lehetősége adódik a tolvajoknak a cselekmény elkövetésére, ezért érdemes tisztában lenni azzal milyen módon előzhetjük meg, hogy károsultakká váljunk. Kerüljük el, hogy vásárlás során kilopják pénztárcánkat, feltörjék autónkat, esetleg kiraboljanak! Mire figyeljen a zseblopás, alkalmi lopás megelőzése érdekében? az értékeit belső zsebbe helyezze el, és csomagjait olyan helyre tegye, ahol szemmel tudja tartani, a tumultust kerülje el, lehetőség szerint fizetéskor ne tegye pénztárcáját a pultra, a bevásárló kosárba, ha gyanúsan viselkedő, lökdösődő embereket észlel, ellenőrizze értékeit, amennyiben tetten érte a zsebtolvajt kérje a közelben állók segítségét, és ne szálljon szembe vele, tartsa zárva lakása ajtaját, a kert kapuját minden esetben, ezzel elejét veheti a besurranásnak, idegen személyt ne engedjen be otthonába, legyen az házaló árus, adománygyűjtő, vagy bárki más, mert meglophatják, ha közüzem dolgozójának mondja magát kérje igazolja magát, ha elhagyott idegen tárgyat talál, szóljon a kereskedelmi hely biztonsági szolgálatának, a területért felelős gondokság embereinek, közterületen talált dolog esetén adja le azt a helyi polgármesterei hivatalban. A gépkocsival kapcsolatos jogsértések elkerülése érdekében: a jármű utasterében ne hagyjon semmit, hiszen az a bűnelkövető figyelmét odavonhatja, parkolást kijelölt parkolóban bonyolítsa, vagy lehetőség szerint kivilágított helyen álljon meg, zárja le a kocsi ajtaját, használja a riasztót, a meglévő védelmi eszközöket, amennyiben a csomagtartóba bepakolta az árút, már ne hagyja őrizetlen járművét, mert kifigyelhetik, és azt feltörhetik, amennyiben járművének feltörését észlelte azonnal hívja a rendőrséget, és ne nyúljon semmihez a rendőri intézkedés megkezdéséig. 18

19 A bankkártyával kapcsolatos visszaélések lehetőségének megelőzése tekintetében ajánljuk: bankkártyája mellett ne legyen ott a PIN kód feltüntetve, mert annak ellopása után perceken belül számlájáról levehetik összes pénzét, így komoly kárt szenvedhet el, ne engedje, hogy idegen személy bankkártyával történő készpénzfelvétel során megzavarja, a beütött kódszámot kifigyelje, győződjön meg arról, hogy az ATM készüléken van-e valamilyen gyanús szokatlan dolog, ragasztás, fólia, kamerának látszó dolog, ha igen ne használja azt a készüléket, mert ezen keresztül illegális módon megszerezhetik kártyája adatait, a tranzakcióról kapott bizonylatot ne hagyja a helyszínen, mert lehetőséget ad a bűnözőknek, hogy számlaegyenlegét megismerjék, amennyiben kártyáját ellopták, vagy elhagyta, azonnal tiltsa le annak használatát pénzintézeténél. Egy esetleges utcai rablótámadás megelőzése érdekében: lehetőség szerint kerülje sötétedés után az elhagyatott, néptelen, veszélyesnek tűnő helyeket, értékeit, ékszereit ne hordja feltűnően, látható módon az utcán, és csak a szükséges készpénzt vigye magával, lakáskulcsait készítse mindig elő. Ajánlott, hogy ne a kapuban, lépcsőház ajtó előtt kezdje el keresni, mivel így könnyebben támadás célpontjával válhat. ismeretlen személlyel ne szálljon liftbe, és kihalt lépcsőházban, ha veszélyeztetve érzi magát menjen olyan helyre ahol emberek lehetnek, szálljon fel tömegközlekedési járműre, támadás esetén őrizze meg nyugalmát, adja át értékeit, ezzel elkerülheti a bántalmazást, közben figyelje meg a támadót, hogy pontos személyleírást tudjon adni róla, a cselekmény után azonnal értesítse a rendőrséget a 107-es ingyenesen hívható telefonszámon. Munkatársaink nevében kívánunk tisztelt olvasóinknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet! Minden kedves Olvasónknak családi körben eltöltött, szeretetteljes, meghitt Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben, sikerekben gazdag békés, boldog Új Esztendőt kívánunk! A Szerkesztők Áldott, békés karácsonyt, és Boldog Új Évet Kíván Sajószöged lakóinak az Alternatív Szakágak Tárháza Egyesülete! 19

20 Sport Legutóbbi számunkban arra kértem Bán Andrást, a csapat edzőjét, hogy értékelje az őszi időszak addig lejátszott mérkőzéseit és a játékosok teljesítményét. Ő elismerőleg szólt a fiúkról, és bízott a sikeres folytatásba. Ez nem is maradt el. Mint kiderült a csapat azt a célt tűzte ki maga elé, hogy pontveszteség nélkül, vagyis minden meccset megnyerve zárja a pontvadászat első szakaszát. Az önmagukkal szemben támasztott elvárás egyáltalán nem volt irreális, hiszen az őszi szezon hátralévő mérkőzéseit idegenben is és itthon is behúzták. A hazai mérkőzésre kilátogató szurkolókat kulturált játékkal és igazi csapatmunkával szórakoztatták. Zárásként a felnőtt csapat és az egyre jobban teljesítő utánpótlás csapat egy vacsorával egybeköt értékeléssel fejezte be az őszi szezont. A felnőtt csapat 9 mérkőzésen 27 pontot gyűjtve, 7 pontos előnnyel áll a tabella élén. Bízva a jó tavaszi rajtban és a hasonló folytatásban, jó pihenést és kellemes ünnepeket kívánok a sportolóknak és a szakvezetésnek! Vona Tamás A mérkőzések befejeződtek, de az élet nem állt meg a sportpályán. Komoly munkálatok kezdődtek, melyek egy nyertes pályázathoz kapcsolódnak. Erről kérdeztem dr. Gulyás Mihály polgármester urat. Miért került sor a pályázat beadására? A Képviselő-testület és a csapat vezetése is látta azt, hogy a gyepszőnyeg elhasználódott és a pálya öntözése nem volt megfelelően megoldva. Így a pályázat kiírásakor tudtuk mindenképpen ki kell használni a kínálkozó lehetőséget. Támogatás elnyerése és a kezdés időpontja között elég hosszú idő telt el. Mik voltak ennek az okai? Ennek oka részben a pályázati rendszer sajátosságaiban keresendő, bár úgy gondolom ez egy ilyen speciális tartalmú pályázatnál nem tekinthető hosszú időszaknak, hiszen a pályázat novemberében került benyújtásra, és az elbírálás májusában következett. A projekt utófinanszírozott és mintegy ft. összértékű, - 95 %-ban támogatott -, melyet Sajószöged Község Önkormányzatának teljes egészében meg kellett előre finanszíroznia. Ez pedig csak akkor vált lehetségessé amikor a Falumegújítás, LEADER pályázatunk lezárult, amely ez év októberében történt meg. Már az őszi szezon zárása előtt megkezdődött a kivitelezés. Milyen munkák folytak, mit sikerült elvégezni. A munkák nagy részét a fagy beállta előtt sikerült elvégezni. Ez azt jelenti, hogy megtörtént a gyep szellőztetése, a gyepszőnyeg műtrágyázása, ezt követően pedig a szórófejek helyének kijelölése és az öntözőcsövek lefektetése. A pálya gyepszőnyege teljesen megújult, mely a gyep egyenetlenségeinek megszüntetéséből és új fű vetéséből állt. Ezt követte a gépészet vezérlőegységének, valamint a szivattyúnak az elhelyezése, melyek a próba alkalmával jelesre vizsgáztak. Milyen munkálatok maradtak a tavaszi időszakra? Befolyásolják-e ezek a bajnokság tavaszi szezonját? Lényegében a munka 95%-ban készen van, a tavaszi időszakra gyepszellőztetés, műtrágyázás maradt, valamint a fű felület vágása, megerősítése. Szeretnénk a pályát körül vevő korlátot is felújítani, lefesteni valamint a kispadokat komfortosabbá tenni. Ezek a munkálatok nem képezik a pályázat részét, de az egységes arculat kialakítása miatt mindenképpen szükséges rájuk sort keríteni. Remélhetőleg a szezon zökkenőmentesen kezdődik majd, hiszen az első meccseinket egyébként is idegenben játszanánk a sorsolás miatt. Így mire hazai pályán lép a csapat a közönség elé a pálya teljes mértékben készen áll majd a használatra és a győzelmekre egyaránt. Mikorra várható a projekt zárása, a pályaavató? A pályaavató pontos időpontját még nem tudom. Attól függően alakul majd, hogy az általunk erre az alkalomra meghívott patinás nagy múltú csapat, amely tőlünk osztályokkal fentebb játszik, mikor tud ellátogatni hozzánk. Azt, hogy mely csapatról van szó még nem szeretném elárulni. Annyit mondok csak, hogy a csapat egyik fő színe a piros. A projekt végleges lezárása előre láthatólag áprilisra várható. Köszönöm a tájékoztatást. Hajrá Szöged! Vona Tamás 20

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt.

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ! Ják község Képviselő-testülete 2012. október 25-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a jáki Polgármesteri Hivatalban testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 14-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszámának túllépése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. A kazánprogram kérelem jóváhagyásáról A15

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. A kazánprogram kérelem jóváhagyásáról A15 BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 91/2012. (XI.14.) A kazánprogram kérelem jóváhagyásáról 92/2012. (XI.14.) 93/2012.

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen voltak: Kavecz László alpolgármester

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére 766-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésére Tárgy: Óvoda és bölcsődei beiratkozási időpontjának meghatározása Előterjesztő:

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

SZEPTEMBER

SZEPTEMBER AUGUSZTUS 1. hétfő 2. kedd 3. szerda 4. csütörtök 5. péntek 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 9. kedd 10. szerda 11. csütörtök 12. péntek 13. szombat 14. vasárnap 15. hétfő 16. kedd 17. szerda 18. csütörtök

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október

Részletesebben