A szer zô ed dig meg je lent mûvei az Agave Könyvek gondozásában:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szer zô ed dig meg je lent mûvei az Agave Könyvek gondozásában:"

Átírás

1

2 A szer zô ed dig meg je lent mûvei az Agave Könyvek gondozásában: Karla-trilógia Suszter, szabó, baka, kém (korábban Árulás címen) Hajsza Csapda Önálló kötetek A kém, aki bejött a hidegrôl A zebra dala Az üldözött A mi emberünk Egy tökéletes kém Törékeny igazság A panamai szabó

3

4 John le Carré: The Looking Glass War Copyright le Carré Productions, 1965 Hungarian translation Falvay Dóra A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: John le Carré: The Looking Glass War Penguin Books Ltd, Penguin Classics, England, 2011 Fordította: Falvay Dóra ISBN: Agave Könyvek Felelôs kiadó: A kiadó ügyvezetôje A borítót és a kötetet tervezte: Kuszkó Rajmund Felelôs szerkesztô: Csurgó Csaba Szerkesztô: Bordás Veronika Korrektor: Boncz Éva Készült: az Aduprint Kft. nyomdájában, Budapesten, 2014-ben Felelôs vezetô: Tóth Béláné ügyvezetô igazgató Mûfaj: kémregény, szépirodalom

5 ELSŐ RÉSZ Taylor Egy bolond fekszik itt, aki dérrel-dúrral Keletnek indult. (Kipling)

6

7 1 A repülőteret befedte a hó. Északról jött a ködben, az éjszakai széllel, és tengerszagot hozott magával. Egész télen át maradni is fog: a kemény, jeges por elnyűtten tapad a szürke talajhoz, nem olvad, nem fagy vissza, állandó, akár az év évszakok nélkül. A háború füstjeként szüntelenül fölötte lebeg majd a változékony köd; hol egy hangárt nyel el, hol a radarállomást, hol a gépeket, és egyenként bocsátja el őket újra, mint fekete holttetemeket a fehér sivatagban, miután minden színt kiszívott belőlük. A képnek nem volt mélysége, perspektívája, nem voltak benne árnyékok. A föld eggyé olvadt az éggel, az épületek és a többi alakzat úgy lebegtek a hidegben, mintha jégárba fagytak volna. A repülőtér mögött pedig nem volt semmi. Se ház, se domb, sem út, még csak sövény vagy egy árva fa sem. Csak az ég nehezedett a dűnékre, és a köd gomolygott a sáros balti partvidék fölött. A hegyek messze benn a szárazföldön voltak. A kilátóablakhoz gyerekcsapat sereglett, fejükön iskolai egyensapka, lelkesen csiviteltek németül. Némelyik gyerek síruhát viselt. Taylor semmitmondóan nézett át rajtuk, kesztyűs kezében poharat szorongatva. Egy fiú megfordult, megbámulta, majd elpirult, és suttogott valamit a többieknek. Csönd lett. Taylor az órájára pillantott, nagy, íves mozdulattal emelte csuklóját a szeme elé. Részben, hogy kiszabadítsa a karórát a kabát ujja alól, részben pedig mert ez volt a szokása. Katonaember benyomását akarta kelteni: tisztességes fickó egy rendes ezredtől, túl a háború megpróbáltatásain. 7

8 Tíz perc múlva négy. Már egy órája késik a gép. Nyilván rögtön be is mondják, miért. Tűnődött, vajon mivel indokolják majd. Talán a köd, gondolta, nem szállhattak föl korábban a köd miatt. Talán nem is tudják, és ha tudnák, nyilván akkor sem ismernék be, hogy a repülő a kijelölt pályájától csaknem négyszáz kilométernyi távolságban tévelyeg, Rostocktól délre. Kiitta a poharát, és megfordult, keresve a helyet, ahová letehetné. Kénytelen volt beismerni, hogy némelyik külföldi ital nem is olyan rossz a saját hazájában. Itt, a helyszínen, ahol jó pár órát kell elütnie, és odakint mínusz tíz fok hideg van, igazán jól jön ez a kis Steinhäger. Majd rendeltet az Alias Clubbal, ha hazatér. Szép kis grimbusz lesz belőle. A hangosbeszélő zümmögött, fültépően felbőgött, elhalkult, aztán újra megszólalt, ezúttal rendes hangerőn. A gyerekek várakozó tekintettel fordultak felé. Előbb finnül, aztán svédül, végül angolul hangzott el a bejelentés, miszerint a Northern Air Services elnézést kér a Düsseldorfból érkező, kettő-kilenc-nulla számú járat késéséért. Nem volt szó sem arról, meddig késik még, és arról sem, miért. Biztos nem is tudják. Taylor bezzeg tudta. Elmélázott, mi volna, ha odaballagna ahhoz az üvegkalitkában ülő hetyke kis hoszteszhez, és megmondaná: kell még ám várni egy darabig a kettő-kilenc-nullára, aranyom, mert a vad északi szél elsodorta a Balti-tenger fölött, egyenesen a pokolba. Nem hinné a nőcske, ez tiszta sor, félkegyelműnek nézné. Bezzeg aztán meggondolná magát. Rádöbbenne, hogy ellenkezőleg, nagyon is különleges emberrel volt dolga. Odakint már sötétedett. A talaj világosabb lett az égnél, a tisztára söpört, a jelzőfények narancsszínében csillogó kifutók szinte árkoknak tűntek a hó között. A közeli hangároknál neoncsövek ontották sápadt fényüket az emberi alakokra és a repülőgépekre; a kép előtere egy pillanatra megelevenedett, ahogy ráesett az őrtorony forgó reflektorának fénypászmája. A bal oldalon a műhelysortól egy tűzoltókocsi húzott ki, és besorolt a központi kifutó mellett várakozó három mentő mellé. Egyszerre kapcsolták be a kék forgófényüket, és türelmesen álltak a figyelmeztető jelzést villogtatva. A gyerekek izgatottan fecsegve mutogattak feléjük. 8

9 A hangosbeszélőn megint megszólalt a lány hangja; alig pár perc telhetett el az előző bejelentés óta. A gyerekek most is elhallgattak, a fülüket hegyezték. A kettő-kilenc-nulla számú járat előreláthatóan még legalább egy órát késni fog, amint további információk érkeznek, azonnal közzéteszik őket. Volt valami a lány hangjában, félig meghökkenés, félig aggodalom, ami átragadt a váróterem túlsó végében ülő vagy féltucatnyi emberre. Egy idős asszony fölkelt, mondott valamit a férjének, fogta a retiküljét, és odament a gyerekcsapathoz. Egy darabig csak bámult bután a félhomályba, de nem nyugodott meg. Végül odafordult Taylorhoz, és a holland nők torokhangú, kissé méltatlankodó angolságával megkérdezte: Mi lehet ezzel a düsseldorfi géppel? Taylor megcsóválta a fejét. Nyilván a hó felelte kurtán. Ez a modor illett katonás habitusához. Átsétált a lengőajtón, és lement a földszintre. A főbejárat mellett pillantotta meg a Northern Air Services sárga zászlócskáját. A pult mögött rendkívül csinos lány ült. Mi van a düsseldorfi járattal? kérdezte Taylor bizalmasan; mondogatták róla, hogy a fiatal nőkkel mindig szót ért. A lány elmosolyodott, vállat vont. Gondolom, a hó miatt lehet. Ősztől gyakran van késés. Miért nem kérdezi meg a főnöktől? mutatott Taylor a pulton a telefonra. Bemondják a hangoson abban a pillanatban, amint megtudnak valamit felelte a lány. Ki a kapitány, kedves? Tessék? Ki a kapitány? A pilóta. Lansen kapitány. Érti a dolgát? A lány fölháborodottan vágta rá: Lansen kapitány rendkívül tapasztalt pilóta! Taylor végigmérte, és vigyorogva mondta: Annyi szent, hogy nagyon szerencsés pilóta, aranyom. A jó öreg Taylor, az aztán tud egyet-mást, mondogatták az Alias Clubban péntek esténként. 9

10 Lansen. Milyen különös így hallani a nevét, egyszerűen kimondva. A brancsban ilyet sosem csinálnak. Körülírják, fedőnevet használnak, bármit, csak az igazit ne. Az Archie gyerek, repülős barátunk, északi cimboránk, a fényképezős srác; inkább vennék a szájukra még a betűk és számok rémítő sorozatát is, amely hivatalosan, papíron jelzi az illetőt, minthogy akármilyen körülmények között kimondják a valódi nevét. Lansen. Londonban Leclerc megmutatta a képét: harmincöt körüli, kisfiús, szőke, jóképű férfi. Lefogadom, hogy buknak rá ezek a kis hoszteszek, hiszen mi másra is volnának valók, ágyútöltelék, kis mulatság a pilótáknak. Senki nem nézett be a légitársaság pultjához. Taylor jobb kezét sietve végigfuttatta a kabátzsebén, csak hogy meggyőződjék, ott van még a boríték. Soha életében nem vitt még ekkora összeget. Ötezer dollár egyetlen útért, az annyi, mint ezerhétszáz font, nettó, csak hogy eltévedjen az ember a Balti-tenger fölött. Megfontolandó, persze, hogy Lansen nem művel effélét nap mint nap. Egészen különleges eset a mostani, Leclerc így mondta. Taylor eltöprengett, mi volna, ha odahajolna a lányhoz a pult fölött, és elárulná neki, ki is ő, megmutatná a borítékban lapuló pénzt. Még sosem volt ilyen nője, ilyen igazi, ilyen magas, ilyen fiatal. Fölment megint, vissza a bárba. A pultos már megismerte. Taylor a Steinhägerre mutatott a polc közepén, és ennyit mondott: Még egyet ugyanabból, ha nem bánja. Pontosan abból, ami épp a háta mögött van, abból a helyi méregből. A Steinhäger német jelentette ki a pultos. Taylor bankjegyet halászott elő a tárcájából. A celofán alatt egy kislány fényképe lapult, talán kilencéves, szemüveges kislányé, aki babát tartott a kezében. A lányom magyarázta a pultosnak, aki halvány mosollyal válaszolt. Hangja folyton változott, akár az utazóügynököké. Ha saját rangjabelihez szólt, még elnyújtottabb, még fensőbbségesebb hangon beszélt, amivel a nem létező különbséget próbálta fitogtatni. Elváltozott a hangja olyankor is, amikor ideges volt. Be kellett ismernie: borzongatja az izgalom. Fura helyzet ez; hogy az ő korában, az ő tapasztalatával az ember a rutinszerű futármunkáról műveleti 10

11 területre váltson! Azoknak a nyavalyásoknak a Köröndön, azoknak való az ilyesmi, nem az ő bandájának. Egészen más tészta ez, nem a jól begyakorlott, megszokott rutin, ráadásul ilyen lehetetlen helyen, az isten háta mögött! Föl nem foghatta, kinek jutott eszébe ide repülőteret építeni. Pedig általában szerette a külföldi utakat ellátogatni Hamburgba a jó öreg Jimmy Gortonhoz például, vagy Madridban tölteni egy éjszakát. Jólesett elszabadulni kicsit Joanie-tól. A törököknél is futott néhány kört, bár a szurtos képűeket sehogy sem állhatta. De még az is kész gyönyörűség volt ehhez az ügyhöz képest: első osztályon repült, a táska mellette a szomszéd ülésen, a zsebében NATO-útlevél az a munka rangot jelentett, olyat, mint a diplomatáké, vagy majdnem olyat. Hanem ehhez a mostani dologhoz sehogy sem fűlött a foga. Leclerc azt mondta, nagy fontosságú ügyről van szó, és Taylor hitt neki. Új útlevelet kapott, álnévre. Malherbe, amit Mallabynek kell ejteni, magyarázták. A jóisten se tudja, ezt ki kotlotta ki. Taylor még csak le sem tudta írni helyesen, a recepción is elrontotta reggel. A napidíj persze nagyszerű, tizenöt font műveleti költség naponta, számlabemutatás nélkül. A Körönd állítólag tizenhetet ad. Ő is jól el tudná költeni, vehetne valami szépet Joanie-nak. Aki egyébként jobban örülne a pénznek. Megmondta neki, természetesen. Nem lett volna szabad, de hát Leclerc nem ismeri Joanie-t. Taylor rágyújtott, markába rejtve a cigarettát, akár a szolgálatban dohányzó őrszem. Hogy az ördögbe ugorhatna el Skandináviába anélkül, hogy szólna a feleségének? Eltöprengett: mi a bánatot művelnek azok a gyerekek, hogy egész idő alatt olyan megbabonázottan tapadnak a kilátóablakhoz? Elképesztő, milyen könnyedén beszélik az idegen nyelvet. Megint az órájára pillantott, de szinte nem is látta, mennyi az idő. Megérintette a zsebében lapuló borítékot. Inkább nem iszik többet, ide tiszta fej kell. Azon tűnődött, mit csinálhat épp Joanie. Talán most ül le egy pohárka ginre vagy miegyébre. Milyen kár, hogy egész nap dolgoznia kell. Hirtelen eszmélt rá, hogy mélységes csönd támadt körülötte. A pultos megdermedve fülelt. Az öregek is fölfigyeltek az asztalnál, ostoba képüket a kilátóablak felé fordították. Aztán meghallotta: tisztán, ha a távolból is, a 11

12 repülőgép motorja zümmögött. Közeledett a reptérhez. Taylor az ablak felé in dult, de még nem ért oda, amikor újra megszólalt a hangosbemondó. A gyere kek az első néhány német szó után galambrajként rebbentek el az érkezési váró csarnok irányába. Az asztalok mellől is fölkeltek; a nők a kesztyűjükért nyúltak, a férfiak a kabátokért és aktatáskákért. Végre angolul is bemondták: Lansen landolni készül. Nyoma sem volt még a gépnek. Taylor kibámult az éjszakába, mind jobban erőt vett rajta az aggodalom. Mintha a világ végén volnék, mondogatta magában, a nyavalyás világ végén. Mi van, ha Lansen lezuhan, mi van, ha megtalálták a fényképezőgépeket? Bárcsak más vinné ezt az ügyet, fohászkodott. Woodford, miért nem Woodford vállalta, vagy Avery, az a nagyokos diákfazon? A szél erősödött, Taylor megesküdött volna rá, hogy egyre erősebben tombol, tisztán látszott ez a hó kavargásán a kifutó fölött. A szél vadul ostromolta a jelzőfényeket, hatalmas, fehér tornyokat emelt a horizonton, hogy aztán, szinte gyűlölködve, azonnal el is söpörje őket. Egy váratlan szélroham nagy adag havat vert az ablakhoz, éppen Taylor szeme előtt. Taylor hátrahőkölt. Jégszemcsék kurta sorozata záporozott az ablakra, a fakeret felnyögött. Taylor megint az órára pillantott, afféle ideges megszokásból. Mintha segítene egy kicsit az, hogy az ember tudja, mennyi az idő. Úgyse hozza össze ez a Lansen! Taylor szívverése szinte megtorpant. Fölbúgtak a szirénák, mind a négy, halk, lágy hangon, amely pillanatokon belül fültépő vijjogássá erősödött, és úgy jajongott a reptér ördögi sivataga fölött, akár egy csapat éhező farkas. Tűz nyilván kigyulladt a gép. Lángol, és Lansen megpróbálja így is letenni valahogy. Taylor heves mozdulattal sarkon fordult, hátha valaki meg tudja mondani, mi történik. A pultos mögötte higgadtan törölgetett egy poharat. Ő is kifelé lesett az ablakon. Mi folyik itt? kiáltotta Taylor. Miért szirénáznak? Rossz időben mindig szólnak felelte amaz. Ez a szabály. Miért hagyják landolni? faggatózott tovább Taylor. Miért nem irányítják el délnek? Miért nem küldik át valami nagyobb helyre? Ez a reptér túl kicsi. 12

13 A pultos közönyösen csóválta a fejét. Nem olyan rossz ám a helyzet mutatott ki a kifutókra. Egyébként is szörnyen késő van. Talán üzemanyaga sincs már. Látták, ahogy a repülő a leszállópálya fölé ér, fényei versenyt villódznak a jelzőfényekkel, reflektorai a pályát pásztázzák. Már alacsonyan repült, biztonságosan közel a talajhoz, és ahogy végiggördült a hosszú pályán, a motorok bőgése egyre közelgett. A bár kiürült, Taylor magára maradt. Rendelt egy italt. Tudta, mi a dolga. Maradjon a bárban, rendelkezett Leclerc, Lansen odajön magához. Nem jön azonnal, dolga lesz még a repülési jegyzőkönyvvel, a fényképezőgépekkel. Taylor hallotta, hogy a gyerekek egy nő vezetésével énekelnek odalent. Mi az ördögnek kell nőknek és gyerekeknek nyüzsögniük körülötte? Hiszen férfimunkát végez, avagy tán nem, ötezer dollárral és egy hamis útlevéllel a zsebében? Ma már nem lesz több járat jegyezte meg a pultos. Letiltották az összes többit. Tudom bólintott Taylor. Rémítő az idő odakint, tényleg rémítő. A pultos palackokat rakosgatott. Nem volt azért igazán veszélyes mondta csitítóan. Lansen kapitány elsőrangú pilóta. Habozott kissé, nem tudta, elrakja-e a Steinhägert is. Még jó, hogy nem volt veszélyes! csattant föl Taylor. Ki beszél itt veszélyről? Még egy italt? kérdezte a pultos. Nem kérek, de maga igyon. Csak rajta, egyet magának. A pultos vonakodva töltött magának, és rácsavarta a palackra a kupakot. Akkor is, hogyan csinálják? kérdezte Taylor, mint aki békülni szeretne a pultossal. Ilyen időben az orrukig se látnak! Sokat tudóan mosolygott. Ül az ember az orrban, és akár csukva is tarthatná a szemét, akkor sem látna kevesebbet. Tudom én azt tette hozzá, két kezét könnyedén összekulcsolva a pulton, mintha a vámellenőrzésen esne épp át. Tudom, miről beszélek A legnehezebbje mindig nekik jut, ezeknek a fiúknak, ha bármi is félremegy. 13

14 A fejét csóválta. Megérdemlik nyilatkoztatta ki. Megérdemelnek minden fillért, amit csak keresnek. Főleg egy ekkora gépen. Ezeket madzag tartja össze, én mondom, madzag. A pultos szórakozottan bólogatott, kiitta az italát, elmosta a poharat, megtörölte, és betette a polcra a pult alá. Aztán kigombolta fehér zubbonyát. Taylor nem mozdult. Nos mondta örömtelen vigyorral a pultos, ideje hazamennünk. Hogyhogy mennünk? meresztette ki a szemét Taylor, s féloldalra biccentette a fejét. Ezt meg hogy érti? Most már kakaskodhatott: Lansen földet ért. Zárnom kell. Hazamenni, nahát! Igyunk inkább még egyet. Maga felőlem mehet, ha úgy tetszik. Én a magam részéről Londonban lakom. Félig kötekedően beszélt, félig játékosan, félig bosszúsan, és egyre hangosabban. Mivel pedig a maguk légitársaságai holnapig sehogyan sem képesek eljuttatni engem sem oda, sem sehova máshová, kicsit buta dolog ilyet javasolni, igaz-e, öregem? Mosolygott még, de csak az ideges ember kurta, haragos mosolyával, aki közel jár ahhoz, hogy kijöjjön a sodrából. És ha legközelebb elfogad tőlem egy italt, barátocskám, akkor jó szándékúan annyit javasolnék, hogy Nyílt az ajtó, és belépett Lansen. Nem így kellett volna történnie, egyáltalán nem így írták le neki ezt a jelenetet. Maradjon a bárban, így mondta Leclerc, üljön a sarokasztalhoz, rendeljen egy italt, a kalapját és kabátját meg tegye a másik székre, mintha várna még valakit. Lansen mindig megiszik egy sört leszállás után. Szereti a nyilvános bárt, ez illik a stílusához. Sok ember fog ott kavarogni, magyarázta Leclerc. Kicsi a hely, de egy reptéren mindig történik valami. Lansen majd körülnéz, hova telepedjen, alaposan, nyíltan körülnéz, aztán odamegy magához, és megkérdezi, hogy szabad-e a szék. Maga azt feleli, hogy egy barátja számára foglalta, de az illető nem jön. Lansen megkérdezi, leülhet-e. Sört rendel, aztán megkérdezi, hogy férfi vagy nő-e az a barát. Maga azt mondja, ne legyen már indiszkrét, mire nevetnek egy sort, és beszélgetni kezdenek. Két dologra 14

15 kell rákérdeznie: a magasságra és a repülési sebességre. A kutatási szekciónak szüksége lesz ezekre az adatokra. Hagyja a pénzt a kabátja zsebében. Ő majd fölakasztja a sajátjával együtt, és akkor csöndben, minden feltűnés nélkül elveszi a borítékot, és a maga zsebébe teszi a filmet. Megisszák az italukat, kezet ráznak, és minden tipp-topp. Reggel pedig hazarepül. Leclerc szájából annyira egyszerűnek hangzott az egész. Lansen feléjük ballagott az üres helyiségen át; magas, erőteljes alak sötétkék esőkabátban, sapkában. Futó pillantást vetett Taylorra, és a pultoshoz szólt. Jens, egy sört kérnék. Aztán Taylorhoz fordult. Hát maga? A maguk helyi itókáját mondta feszült mosollyal Taylor. Adjon neki, amit akar. Duplát. A pultos gyors mozdulattal újragombolta a zubbonyát, kinyitotta a szekrényt, és nagy adag Steinhägert töltött, Lansen elé pedig egy sört tett a hűtőből. Leclerctől? tudakolta kurtán Lansen. Meghallhatta akárki. Igen ismerte be Taylor, és csak sokára, gyáván tette hozzá: Leclerc és társa, London. Lansen fogta a sörét, és a legközelebbi asztalhoz vitte. A keze remegett. Leültek. Akkor árulja el sziszegte vadul, ki volt az a rohadt idióta, aki az instrukciókat adta? Nem tudom hőkölt vissza Taylor. Azt sem tudom, milyen instrukciókat kapott. Nem tehetek semmiről. Engem a filmért küldtek, ennyi az egész. Még csak nem is ez a szakmám. Nem dolgozom fedett akciókban. Futár vagyok. Lansen előrehajolt, kezét Taylor karjára tette. Taylor érezte, hogy még mindig remeg. Nekem sem volt a szakmám, egészen máig. Gyerekek is voltak azon a gépen. Huszonöt német gyerek, téli vakáción. Egy egész rakás kiskölyök. Igen próbált mosolyogni Taylor. Ott volt a fogadóbizottság a váróban. Mi az ördögöt kerestünk egyáltalán? tört ki szenvedélyesen Lansen. Mi a fene olyan izgalmas Rostockban? 15

16 Mondom, hogy semmi közöm hozzá tiltakozott Taylor, majd következetlenül hozzátette: Leclerc szerint nem is Rostock számít, hanem a tőle délre fekvő terület. A háromszög. Kalkstadt, Langdorn, Wolken. Nekem aztán nem kell magyarázni. Taylor aggodalmasan sandított a pultos felé. Nem kellene talán ilyen hangosan jegyezte meg. Az a fickó nem túl szimpatikus. Belekortyolt a Steinhägerbe. Lansen legyintett az arca előtt, mintha valamit el akarna hessegetni. Végeztem jelentette ki. Ilyet soha többet. Vége. Semmi bajom nem volt azzal, hogy fényképezgetünk, amíg nem kellett az útvonalról letérni. De ez így túl sok. Érti-e, rohadtul túl sok. Nehéz, vaskos akcentusa szinte beszédhibának hatott. Megvannak a képek? kérdezte Taylor. Meg kell szereznie a filmet, és lelépni innen. Lansen vállat vont, az esőkabát zsebébe nyúlt, elővett egy cinkdobozos harmincötös filmet, és Taylor legnagyobb rémületére egyszerűen átnyújtotta neki az asztal fölött. Mi volt az? kérdezte újra. Mi a fenét kerestek ott? Lementem a felhőszint alá, köröztem erre, arra. Egy darab atombombát nem láttam. Valami fontos, nekem csak ennyit mondtak. Valami nagy fontosságú dolog. Meg kellett csinálni, hát nem érti? Arrafelé nem repülhet be az ember illegálisan. Rendes, bejegyzett légitársaság kell, menetrend szerinti járat. Máshogy nem megy. Nincs más megoldás. Ide hallgasson: azonnal kiszúrtak minket, amint megjelentünk. Két MiG. Szeretném tudni, honnan a fenéből jöttek. Mellettünk repültek egy darabig, aztán lekoptak. Közel jöttek, nagyon közel. Piszok veszélyes volt azzal a sok kölyökkel. A söréhez még hozzá sem nyúlt. Mi a francot akartak? Miért nem szállítottak le? Mondtam már, hogy én semmiről nem tehetek. Sose végzek ilyen munkát. De akármit kerestettek is Londonból, ők tudják, mit csinálnak. Mintha magát győzködte volna; nagy szüksége volt rá, hogy hihessen Londonban. 16

17 Nem pazarolják hiába az időt. A magáét sem, öregfiú. Tudják, mit csinálnak. Összevont szemöldökkel igyekezett meggyőződést mutatni, de Lansen talán meg sem hallotta, mit mond. A fölös kockázatot sem szeretik folytatta Taylor. Maga jó munkát végzett, Lansen. Mindnyájan megtesszük a magunk dolgát, fölvállalunk némi rizikót is. Mindnyájan. Én a háborúban vállaltam, tudja. Maga nagyon fiatal, nemigen emlékezhet rá. Ugyanaz a munka most is, ugyanazokért a célokért küzdünk. Hirtelen eszébe jutott, mit kell megkérdeznie. Milyen magasságból készítette a felvételeket? Változó. Kalkstadt fölött 1800 méterig lementünk. Kalkstadt érdekelte őket a leginkább jegyezte meg elismerően Taylor. Elsőrangú munka, Lansen, elsőrangú. Hát a sebesség milyen volt? Háromszázhúsz háromszáznyolcvan. Valahogy úgy. És nem volt ott semmi a világon, nekem elhiheti. Csak a nagy semmi. Cigarettára gyújtott. Én ezzel végeztem ismételte el újra. Akármilyen fontos is a célpont. Fölkelt. Föltápászkodott Taylor is, jobb kezével a kabátzsebében kutatott. Hirtelen kiszáradt a torka: a pénz hová lett a pénz? Nézze meg a másik zsebet javasolta Lansen. Taylor átnyújtotta a borítékot. Lesz ebből valami gond? Úgy értem, a MiG-ekből. Lansen vállat vont. Nemigen hiszem. Ilyenem még nem volt. Hinni fognak nekem egy szóra, elhiszik, hogy csak az időjárás okozott problémát. Úgy félúton tértem le az útvonalról. A földi irányítás hibája is lehetett. Zavar lehetett az adásban is. Na és a navigátor? A legénység? Ők mit gondolnak? Az már az én dolgom mondta savanyúan Lansen. Londonnak megmondhatja, hogy végeztem. Taylor aggodalmasan méregette. Nyilván csak ki van készülve a stressztől kockáztatta meg. Menjen a pokolba felelte Lansen lágyan. Pusztuljon innen. Elfordult, pénzt tett a pultra, és kisétált a bárból, hanyagul az esőkabátja zsebébe tömve a bankókkal teli, hosszú, sárgás borítékot. 17

18 Egy pillanat múlva Taylor is elindult. Ahogy átküzdötte magát az ajtón, és eltűnt lefelé a lépcsőn, a pultos hosszan nézett utána. Roppant utálatos alak, elmélkedett magában, de hát ő világéletében utálta az angolokat. Taylor először arra gondolt, nem kellene taxin menni a szállodába. Gyalogolhatna, megtakarítana egy kis pénzt. A légitársaság alkalmazottja odabólintott neki, ahogy átvágott a hallon a főbejárathoz. A nagy csarnokot tíkfa burkolat borította, a meleg levegő hullámokban szállt föl a padlóról. Taylor kilépett a szabadba. A hideg kardpengeként hasított át ruházata rétegein, bénítóan futott végig az arcán, nyakán, vállán, akár a gyorsan terjedő méreg. Meggondolta magát, tekintete taxit keresett. Részeg volt. Rádöbbent, hogy a friss levegőre kilépve fejébe szállt az ital. A droszt üres volt. Egy szál öreg Citroën állt úgy ötvenméternyire lejjebb az út mentén, járó motorral. A szerencsés dög, nála bezzeg jár a fűtés, gondolta Taylor, és visszasietett az előcsarnokba. Taxi kéne mondta a lánynak. Hol találok, tudna segíteni? Kétségbeesetten remélte, hogy normálisan néz ki. Őrültség volt annyit inni. Legalább Lansentől nem kellett volna elfogadnia a meghívást. A lány csak a fejét rázta. Elvitték a gyerekeket mondta. Hatot kocsinként. Ez volt ma az utolsó járat. Télen alig van taxi mosolyodott el. Tudja, ez egy nagyon kicsi reptér. Hát az a vén kocsi, odébb az úton? Az nem taxi, ugye? Taylor hangja távolian csengett. A lány az ajtóhoz ment, és kilesett. Óvatosan, szinte egyensúlyozó léptekkel járt, mozgása mesterkéletlen volt, mégis provokatív. Nem látok kocsit. Taylor is kinézett. Volt itt egy öreg Citroën, járó motorral. Nyilván elment. Csak gondoltam Jézusom, elment mellettünk, és meg sem hallottam. A taxik mind Volvók jegyezte meg a lány. Talán visszajön még egy, ha letették a gyerekeket. Miért nem megy a bárba? Ihatna egyet addig. Bezárt mordult Taylor. A pultos hazament. 18

19 A reptéri hotelben szállt meg? Igen, a Reginában. És ami azt illeti, sietnem kéne most már könnyebben beszélt. Hívást várok Londonból. A lány kétkedően mérte végig Taylor esőkabátját. Mehetne épp gyalog is kockáztatta meg. Tíz perc ide, csak végig kell mennie egyenesen az úton. A csomagját meg maga után küldik. Taylor az órájára nézett, jellemző, széles mozdulattal. A csomag már ott van, reggel érkeztem. Aggodalmas, gyűrött arca volt, kabaréba való fajta, mégis kimondhatatlanul szomorú. Az ilyen arcon a szem sápatagabbnak tűnik a környezeténél, és az összes vonás mintha az orrlyukak köré rendeződne. Taylor talán épp ennek tudatában növesztett bajuszt. Semmitmondó kis bajsza sikeredett, mintha úgy firkálták volna oda a fényképére, csak összezavarta az arcát, anélkül, hogy a hibáit leplezte volna. Az összhatás bizalmatlanságot keltett, nem mintha kiérdemelte volna, egyszerűen csak semmi tehetsége nem volt a félrevezetéshez. Egyes mozdulatai is hasonlóan disszonánsak voltak, valami örökre elveszett eredeti kezdetleges másolatai, megvolt például az a bosszantó szokása, hogy hirtelen kiegyenesedett, ahogy a katonák szoktak, mintha azon kapta volna magát, hogy illetlenül ernyedten áll. Vagy azok az affektált térd- és könyöktartásai, melyek, ha tökéletlenül is, lovas ember benyomását keltették. És valahogy mégis az egész mozgása sértett, fájdalmas méltóságot sugárzott, mintha könyörtelenül viharos szélben kellene helytállnia. Ha siet, nem is egészen tíz perc biztatta a lány. Taylor pedig utált várakozni. Meggyőződése volt, hogy csak komolytalan ember várakozik, hogy sértés, ha várakozáson kapják. Ajkát összepréselte, megrázta a fejét, bosszúsan vakkantott egy Jó éjt, hölgyemet, és kisietett a jeges éjszakába. Életében sem látott még ilyen eget. Határtalan kupolaként borult a havas síkság fölébe, végtelenségét egy-egy ködfolt törte meg néhol, a csoportokba verődő csillagok és a sárga félhold körül. Taylor riadt volt, akár a tengerre 19

20 vetődött szárazföldi patkány. Bizonytalan, egyre sietősebb léptekkel haladt, kissé imbolyogva. Talán öt perce gyalogolhatott, amikor a kocsi utolérte. Ösvény sem volt a hóban. Először a reflektort vette észre, mert a hó még a motorzajt is elnyelte. Csak az elébe vetülő fényre lett figyelmes; azt sem tudta, honnan jöhet. Taylor jó darabig azt hitte, hogy csak a reptér forgó reflektorát látja. Aztán fölfigyelt rá, hogy a saját árnyéka egyre rövidül, és hirtelen élesebbre is vált a fény ekkor értette meg, hogy egy autó jön a nyomában. Sietősen gyalogolt az út jobb oldalán, a padka jeges kőrakása mellett. Megfigyelte, hogy a fény szokatlanul sárga, s arra gondolt, hogy a fényszórók a francia szabályok szerint ki vannak maszkolva. Nagy megelégedésére szolgált ez az ügyes kis következtetés: azért csak működik a jó öreg agyvelő, mindennek ellenére. Nem nézett hátra; félénk ember volt a maga módján, és nem akarta, hogy viselkedése alapján úgy tűnjön, autóstopra vár. Eszébe jutott viszont, ha kissé későn is, hogy a kontinensen jobb oldali közlekedés van, tehát a rossz oldalon gyalogol, és tennie kell valamit. A kocsi hátulról kapta el, és azonnal eltörte a gerincét. Egy szörnyű pillanatra a rémült irtózat eleven képévé vált, ahogy feje, a válla és a kitárt két karja hátrarebbent, ujjai a semmibe markoltak. Nem kiáltott. Mintha minden testi ereje és szellemi energiája a fájdalomnak ebbe a végső gesztusába sűrűsödött volna, amely plasztikusabban fejezte ki a halálos gyötrelmet, mint bármely más, élő emberi mozdulat. Valószínűleg a kocsi sofőrje nem is tudta meg, mit művelt; a test becsapódását talán meg sem tudta különböztetni az itt-ott elszabaduló hótömbök puffanásától. Az autó egy-két méteren még magával hurcolta a holttestet, amely aztán lesodródott a karosszériáról az üresen tátongó útra; összeroppant, merev kis alak a havas sivatagban. A puhakalap mellette hevert, aztán elkapta egy hirtelen jött, havat kavaró szélfuvallat. Az esőkabát rongyai is meglibbentek a szélben, hiába kapkodva a kis fémdoboz után, amely lágyan elgördült, egy pillanatra megtorpant a padkánál, majd csüggetegen legurult a lejtőn. 20

21 MÁSODIK RÉSZ Avery Vannak dolgok, amelyeket senkinek nem áll jogában megkérdezni fehér embertől. John Buchan, Mr. Standfast

22

23 2 Előjáték Hajnali három óra volt. Avery letette a telefont, fölébresztette Sarah-t, és így szólt: Taylor meghalt. Persze nem lett volna szabad megmondania. Ki az a Taylor? Egy rakás dögunalom, felelte magában Avery. Alig emlékezett rá. Nyomasztóan unalmas angol fickó, egyenesen a brightoni mólóról. A futárok közül magyarázta. Ott volt a háborúban is. Elég jó volt. Mindig ezt mondod. Neked mind jó. Akkor hogyan halt meg? Hogyan halt meg? ült föl Sarah az ágyban. Leclerc várja még az információkat. Bárcsak ne figyelné Sarah, míg öltözködik! És mit akar? Segíts neki várni? Azt akarja, hogy menjek be. Szüksége van rám. Nyilván te sem azt várnád tőlem, hogy ezek után csak a másik oldalamra fordulok. Csak kérdeztem. Mindig olyan figyelmes vagy Leclerchez. Régi embere volt Taylor. Nagyon odavan. Fülében csengett még Leclerc diadalmas hangja: Jöjjön azonnal, taxin! Átnézzük újra az aktákat. Gyakran előfordul az ilyen? Sűrűn hullanak az emberek? méltatlankodott Sarah, mint akinek sosem mondanak meg semmit; mintha ő volna az egyetlen, aki szörnyűnek érzi Taylor halálát. Senkinek nem szabad említened mondta Avery. Ez volt az egyik módja annak, hogy távol tartsa magától Sarah-t. Azt sem, hogy el kellett mennem az éjszaka közepén. Taylor álnév alatt dolgozott. A feleségének is még meg kell majd mondani tette hozzá, miközben a szemüvegét kereste. 23

24 Sarah fölkelt, köntösbe bújt. Az isten szerelmére, ne beszélj már ilyen cowboy modorban. Ha a titkárok tudhatják, a feleségek miért nem? Vagy ők csak akkor értesülnek, ha meghal a férjük? Az ajtóhoz lépett. Középmagas asszony volt, hosszú hajjal, ami nemigen illett szigorú vonású arcához. Feszült modorából aggodalom, kezdődő elégedetlenség sugárzott, mintha tudná, hogy a holnap csak rosszabb lehet a mánál. Oxfordban találkoztak, ahol jobb eredményeket ért el, mint Avery. Ám a házasság valahogy gyerekessé tette, a függő helyzet lételemévé vált, mintha odaadott volna a férjének valami lényegeset, amit állandóan vissza szeretne kapni, de hiába. A fiuk is inkább ürügy volt, semmint személyisége kiterjesztése: fal a világ ellen, nem pedig összekötő elem. Most meg hová mégy? kérdezte Avery. Az asszony hajlamos volt néha merő bosszúságból értelmetlen tettekre ragadtatni magát; például hogy széttépjen egy színházjegyet. Van egy gyerekünk is, ha emlékszel jegyezte most meg. Erre Avery is meghallotta, hogy Anthony sír. Nyilván fölébresztették. Majd telefonálok a hivatalból. Az ajtóhoz sietett. Sarah visszanézett rá a gyerekszoba küszöbéről, és Avery tudta, mire gondol: hogy meg sem csókolták egymást. Maradnod kellett volna a kiadónál jegyezte meg Sarah. Azt is éppígy utáltad. Miért nem küldenek legalább egy autót? Azt mondtad, tele vannak kocsikkal. Vár rám a sarkon túl. Azt meg mi a fenének? Biztonságosabb. Biztonságosabb, mitől? Van nálad pénz? Nálam egy fitying sincs. Minek az neked? Csak hogy legyen, a fenébe már! Nem szaladgálhatok üres zsebbel. Az asszony előhalászott egy tízshillingest a táskájából. Avery becsapta maga mögött az ajtót, és leszaladt a lépcsőn a Prince of Wales Drive-ra. 24

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Lev Tolsztoj Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Élt egyszer, valamikor réges-régen, egy messzi orosz falucskában egy öreg cipészmester. Pánov volt a neve, ám senki sem nevezte Pánovnak,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A Dumort Hotel tündöklése

A Dumort Hotel tündöklése A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák 5. CASSANDRA CLARE MAUREEN JOHNSON B A N E K R Ó N I K Á K Ötödik könyv A Dumort Hotel tündöklése Könyvmolyképző Kiadó, 2014 3 A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Juhász Bence. A nagy litikamu

Juhász Bence. A nagy litikamu Juhász Bence A nagy P litikamu Parlamentből a Parlamentbe Viszontválaszra megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm Elnök úr, Tisztelt Országgyűlés, Tisztelt Ház. Amint az előző felszólalásomban is ismertettem

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Prológus. Hová rejtőzhetek? Találhatok menedéket? Visszafordulhatok? Van még vissza?

Prológus. Hová rejtőzhetek? Találhatok menedéket? Visszafordulhatok? Van még vissza? Prológus Újabb lövés dördült el a lombkorona fölött. A hajtók kiáltozása sokkal kivehetőbbé vált. A vére a fülében lüktetett, miközben a tüdeje égett a levegőtől, amely szaporán és jegesen járta át légzőszerveit.

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska.

Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska. 16 Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska. Lelépdelt az utaslépcsőn, amit a géphez gurítottak, ki a kegyetlenül vakító

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán Párlat A minap, mondjuk így, ez olyan jó kezdésnek, a minap egy megsárgult, régi fénykép került a kezembe, fénykép. a századelőről, gondolom, már ahogy az él a mi megkésett fantáziánkban. a fantáziánk

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

Zágonyi Mónika. Jég és gyöngy

Zágonyi Mónika. Jég és gyöngy Zágonyi Mónika Jég és gyöngy JÉG ÉS GYÖNGY Első fejezet Uramisten úristen csak ennyit bírtam kinyögni, miközben az űrhajóban lévő számítógép monitorjára meredtem. Mi van? kérdezte Alain, az egyetlen társam,

Részletesebben

Tudod, mi van ma? Várta, hogy a másik visszakérdezzen, hogy: Nem. Mi? Ma dolgozom utoljára a tűzszerészeknél. Jövő héten áthelyeznek.

Tudod, mi van ma? Várta, hogy a másik visszakérdezzen, hogy: Nem. Mi? Ma dolgozom utoljára a tűzszerészeknél. Jövő héten áthelyeznek. Elmore Leonard: Dinamit (részlet) Fordította: Totth Benedek Chris Mankowski utolsó munkanapja, délután kettő, még két óra van hátra a műszak végéig, amikor befut a riasztás, hogy hatástalanítania kell

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Bányai Tamás Hamlet a túlparton

Bányai Tamás Hamlet a túlparton Bányai Tamás Hamlet a túlparton Hatan ülték körbe a hajó éttermének kerek asztalát, közvetlenül a hatalmas, elfüggönyözött ablak mellett. Három házaspár, akik korábban nem ismerték egymást. A hosztesz

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Hé, hát így kell bánni egy vendéggel? hallatszott egy rikácsoló férfihang.

Hé, hát így kell bánni egy vendéggel? hallatszott egy rikácsoló férfihang. Jackie megpróbálta felvenni a borítékot. Ez marha nehéz, gondolta. No, nem a boríték volt az, hanem a kidobó, aki a kezén állt, miközben ő a borítékot markolta. Az történt, hogy leejtette, egy két méter

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Tinta Nász Keszi Bálint 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Barcsi Lilla Szilviának, egyetlen igaz szerelmemnek. Epilógus

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Mikor Stacy visszaért, a kirakós játék előtt állva találta. Gyönyörű! fordult a lányhoz. Nagy munka lehetett összerakni.

Mikor Stacy visszaért, a kirakós játék előtt állva találta. Gyönyörű! fordult a lányhoz. Nagy munka lehetett összerakni. fejjel, mintegy alulról, egyenletesen szürke hajsátra alól pislogott rá. Mellette a padlón kisebbfajta tócsává gyűlt a víz, mely a kabátjáról csöpögött. Még mindig a karjára vetve tartotta. Meg kell mondjam,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek 32 Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek Kisnémet Mónika Nincs kockázat a szerelemben, és ezt te is meg fogod tanulni. Az emberek évezredek óta keresik és megtalálják egymást.

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM Kolláber Antal op-art festőhegedű-művész kiállítása. NYITVA: Minden nap 10.00 órától (Vasárnap és hétfő szünnap)

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM Kolláber Antal op-art festőhegedű-művész kiállítása. NYITVA: Minden nap 10.00 órától (Vasárnap és hétfő szünnap) a múzeum zárva van Az egész úgy kezdődött, hogy a barátnőm és én szerettük volna megnézni a Kolláber Antalkiállítást a Nemzeti Múzeumban. Oda is mentünk egy szép napfényes szerda délelőtt, hogy eme elhatározásunkat

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 2. feladatlap. Művészi szöveg(részlet) elemzése. 2015. június 1., hétfő / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 2. feladatlap. Művészi szöveg(részlet) elemzése. 2015. június 1., hétfő / 60 perc A jelö lt kó dszá ma: Državni izpitni center *P151A10312* TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2. feladatlap Művészi szöveg(részlet) elemzése 2015. június 1., hétfő / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte,

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, I. Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, fivére, Fritz Herbig üzemét. Ebédidõ volt. A gyár kürtje

Részletesebben