A szer zô ed dig meg je lent mûvei az Agave Könyvek gondozásában:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szer zô ed dig meg je lent mûvei az Agave Könyvek gondozásában:"

Átírás

1

2 A szer zô ed dig meg je lent mûvei az Agave Könyvek gondozásában: Karla-trilógia Suszter, szabó, baka, kém (korábban Árulás címen) Hajsza Csapda Önálló kötetek A kém, aki bejött a hidegrôl A zebra dala Az üldözött A mi emberünk Egy tökéletes kém Törékeny igazság A panamai szabó

3

4 John le Carré: The Looking Glass War Copyright le Carré Productions, 1965 Hungarian translation Falvay Dóra A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: John le Carré: The Looking Glass War Penguin Books Ltd, Penguin Classics, England, 2011 Fordította: Falvay Dóra ISBN: Agave Könyvek Felelôs kiadó: A kiadó ügyvezetôje A borítót és a kötetet tervezte: Kuszkó Rajmund Felelôs szerkesztô: Csurgó Csaba Szerkesztô: Bordás Veronika Korrektor: Boncz Éva Készült: az Aduprint Kft. nyomdájában, Budapesten, 2014-ben Felelôs vezetô: Tóth Béláné ügyvezetô igazgató Mûfaj: kémregény, szépirodalom

5 ELSŐ RÉSZ Taylor Egy bolond fekszik itt, aki dérrel-dúrral Keletnek indult. (Kipling)

6

7 1 A repülőteret befedte a hó. Északról jött a ködben, az éjszakai széllel, és tengerszagot hozott magával. Egész télen át maradni is fog: a kemény, jeges por elnyűtten tapad a szürke talajhoz, nem olvad, nem fagy vissza, állandó, akár az év évszakok nélkül. A háború füstjeként szüntelenül fölötte lebeg majd a változékony köd; hol egy hangárt nyel el, hol a radarállomást, hol a gépeket, és egyenként bocsátja el őket újra, mint fekete holttetemeket a fehér sivatagban, miután minden színt kiszívott belőlük. A képnek nem volt mélysége, perspektívája, nem voltak benne árnyékok. A föld eggyé olvadt az éggel, az épületek és a többi alakzat úgy lebegtek a hidegben, mintha jégárba fagytak volna. A repülőtér mögött pedig nem volt semmi. Se ház, se domb, sem út, még csak sövény vagy egy árva fa sem. Csak az ég nehezedett a dűnékre, és a köd gomolygott a sáros balti partvidék fölött. A hegyek messze benn a szárazföldön voltak. A kilátóablakhoz gyerekcsapat sereglett, fejükön iskolai egyensapka, lelkesen csiviteltek németül. Némelyik gyerek síruhát viselt. Taylor semmitmondóan nézett át rajtuk, kesztyűs kezében poharat szorongatva. Egy fiú megfordult, megbámulta, majd elpirult, és suttogott valamit a többieknek. Csönd lett. Taylor az órájára pillantott, nagy, íves mozdulattal emelte csuklóját a szeme elé. Részben, hogy kiszabadítsa a karórát a kabát ujja alól, részben pedig mert ez volt a szokása. Katonaember benyomását akarta kelteni: tisztességes fickó egy rendes ezredtől, túl a háború megpróbáltatásain. 7

8 Tíz perc múlva négy. Már egy órája késik a gép. Nyilván rögtön be is mondják, miért. Tűnődött, vajon mivel indokolják majd. Talán a köd, gondolta, nem szállhattak föl korábban a köd miatt. Talán nem is tudják, és ha tudnák, nyilván akkor sem ismernék be, hogy a repülő a kijelölt pályájától csaknem négyszáz kilométernyi távolságban tévelyeg, Rostocktól délre. Kiitta a poharát, és megfordult, keresve a helyet, ahová letehetné. Kénytelen volt beismerni, hogy némelyik külföldi ital nem is olyan rossz a saját hazájában. Itt, a helyszínen, ahol jó pár órát kell elütnie, és odakint mínusz tíz fok hideg van, igazán jól jön ez a kis Steinhäger. Majd rendeltet az Alias Clubbal, ha hazatér. Szép kis grimbusz lesz belőle. A hangosbeszélő zümmögött, fültépően felbőgött, elhalkult, aztán újra megszólalt, ezúttal rendes hangerőn. A gyerekek várakozó tekintettel fordultak felé. Előbb finnül, aztán svédül, végül angolul hangzott el a bejelentés, miszerint a Northern Air Services elnézést kér a Düsseldorfból érkező, kettő-kilenc-nulla számú járat késéséért. Nem volt szó sem arról, meddig késik még, és arról sem, miért. Biztos nem is tudják. Taylor bezzeg tudta. Elmélázott, mi volna, ha odaballagna ahhoz az üvegkalitkában ülő hetyke kis hoszteszhez, és megmondaná: kell még ám várni egy darabig a kettő-kilenc-nullára, aranyom, mert a vad északi szél elsodorta a Balti-tenger fölött, egyenesen a pokolba. Nem hinné a nőcske, ez tiszta sor, félkegyelműnek nézné. Bezzeg aztán meggondolná magát. Rádöbbenne, hogy ellenkezőleg, nagyon is különleges emberrel volt dolga. Odakint már sötétedett. A talaj világosabb lett az égnél, a tisztára söpört, a jelzőfények narancsszínében csillogó kifutók szinte árkoknak tűntek a hó között. A közeli hangároknál neoncsövek ontották sápadt fényüket az emberi alakokra és a repülőgépekre; a kép előtere egy pillanatra megelevenedett, ahogy ráesett az őrtorony forgó reflektorának fénypászmája. A bal oldalon a műhelysortól egy tűzoltókocsi húzott ki, és besorolt a központi kifutó mellett várakozó három mentő mellé. Egyszerre kapcsolták be a kék forgófényüket, és türelmesen álltak a figyelmeztető jelzést villogtatva. A gyerekek izgatottan fecsegve mutogattak feléjük. 8

9 A hangosbeszélőn megint megszólalt a lány hangja; alig pár perc telhetett el az előző bejelentés óta. A gyerekek most is elhallgattak, a fülüket hegyezték. A kettő-kilenc-nulla számú járat előreláthatóan még legalább egy órát késni fog, amint további információk érkeznek, azonnal közzéteszik őket. Volt valami a lány hangjában, félig meghökkenés, félig aggodalom, ami átragadt a váróterem túlsó végében ülő vagy féltucatnyi emberre. Egy idős asszony fölkelt, mondott valamit a férjének, fogta a retiküljét, és odament a gyerekcsapathoz. Egy darabig csak bámult bután a félhomályba, de nem nyugodott meg. Végül odafordult Taylorhoz, és a holland nők torokhangú, kissé méltatlankodó angolságával megkérdezte: Mi lehet ezzel a düsseldorfi géppel? Taylor megcsóválta a fejét. Nyilván a hó felelte kurtán. Ez a modor illett katonás habitusához. Átsétált a lengőajtón, és lement a földszintre. A főbejárat mellett pillantotta meg a Northern Air Services sárga zászlócskáját. A pult mögött rendkívül csinos lány ült. Mi van a düsseldorfi járattal? kérdezte Taylor bizalmasan; mondogatták róla, hogy a fiatal nőkkel mindig szót ért. A lány elmosolyodott, vállat vont. Gondolom, a hó miatt lehet. Ősztől gyakran van késés. Miért nem kérdezi meg a főnöktől? mutatott Taylor a pulton a telefonra. Bemondják a hangoson abban a pillanatban, amint megtudnak valamit felelte a lány. Ki a kapitány, kedves? Tessék? Ki a kapitány? A pilóta. Lansen kapitány. Érti a dolgát? A lány fölháborodottan vágta rá: Lansen kapitány rendkívül tapasztalt pilóta! Taylor végigmérte, és vigyorogva mondta: Annyi szent, hogy nagyon szerencsés pilóta, aranyom. A jó öreg Taylor, az aztán tud egyet-mást, mondogatták az Alias Clubban péntek esténként. 9

10 Lansen. Milyen különös így hallani a nevét, egyszerűen kimondva. A brancsban ilyet sosem csinálnak. Körülírják, fedőnevet használnak, bármit, csak az igazit ne. Az Archie gyerek, repülős barátunk, északi cimboránk, a fényképezős srác; inkább vennék a szájukra még a betűk és számok rémítő sorozatát is, amely hivatalosan, papíron jelzi az illetőt, minthogy akármilyen körülmények között kimondják a valódi nevét. Lansen. Londonban Leclerc megmutatta a képét: harmincöt körüli, kisfiús, szőke, jóképű férfi. Lefogadom, hogy buknak rá ezek a kis hoszteszek, hiszen mi másra is volnának valók, ágyútöltelék, kis mulatság a pilótáknak. Senki nem nézett be a légitársaság pultjához. Taylor jobb kezét sietve végigfuttatta a kabátzsebén, csak hogy meggyőződjék, ott van még a boríték. Soha életében nem vitt még ekkora összeget. Ötezer dollár egyetlen útért, az annyi, mint ezerhétszáz font, nettó, csak hogy eltévedjen az ember a Balti-tenger fölött. Megfontolandó, persze, hogy Lansen nem művel effélét nap mint nap. Egészen különleges eset a mostani, Leclerc így mondta. Taylor eltöprengett, mi volna, ha odahajolna a lányhoz a pult fölött, és elárulná neki, ki is ő, megmutatná a borítékban lapuló pénzt. Még sosem volt ilyen nője, ilyen igazi, ilyen magas, ilyen fiatal. Fölment megint, vissza a bárba. A pultos már megismerte. Taylor a Steinhägerre mutatott a polc közepén, és ennyit mondott: Még egyet ugyanabból, ha nem bánja. Pontosan abból, ami épp a háta mögött van, abból a helyi méregből. A Steinhäger német jelentette ki a pultos. Taylor bankjegyet halászott elő a tárcájából. A celofán alatt egy kislány fényképe lapult, talán kilencéves, szemüveges kislányé, aki babát tartott a kezében. A lányom magyarázta a pultosnak, aki halvány mosollyal válaszolt. Hangja folyton változott, akár az utazóügynököké. Ha saját rangjabelihez szólt, még elnyújtottabb, még fensőbbségesebb hangon beszélt, amivel a nem létező különbséget próbálta fitogtatni. Elváltozott a hangja olyankor is, amikor ideges volt. Be kellett ismernie: borzongatja az izgalom. Fura helyzet ez; hogy az ő korában, az ő tapasztalatával az ember a rutinszerű futármunkáról műveleti 10

11 területre váltson! Azoknak a nyavalyásoknak a Köröndön, azoknak való az ilyesmi, nem az ő bandájának. Egészen más tészta ez, nem a jól begyakorlott, megszokott rutin, ráadásul ilyen lehetetlen helyen, az isten háta mögött! Föl nem foghatta, kinek jutott eszébe ide repülőteret építeni. Pedig általában szerette a külföldi utakat ellátogatni Hamburgba a jó öreg Jimmy Gortonhoz például, vagy Madridban tölteni egy éjszakát. Jólesett elszabadulni kicsit Joanie-tól. A törököknél is futott néhány kört, bár a szurtos képűeket sehogy sem állhatta. De még az is kész gyönyörűség volt ehhez az ügyhöz képest: első osztályon repült, a táska mellette a szomszéd ülésen, a zsebében NATO-útlevél az a munka rangot jelentett, olyat, mint a diplomatáké, vagy majdnem olyat. Hanem ehhez a mostani dologhoz sehogy sem fűlött a foga. Leclerc azt mondta, nagy fontosságú ügyről van szó, és Taylor hitt neki. Új útlevelet kapott, álnévre. Malherbe, amit Mallabynek kell ejteni, magyarázták. A jóisten se tudja, ezt ki kotlotta ki. Taylor még csak le sem tudta írni helyesen, a recepción is elrontotta reggel. A napidíj persze nagyszerű, tizenöt font műveleti költség naponta, számlabemutatás nélkül. A Körönd állítólag tizenhetet ad. Ő is jól el tudná költeni, vehetne valami szépet Joanie-nak. Aki egyébként jobban örülne a pénznek. Megmondta neki, természetesen. Nem lett volna szabad, de hát Leclerc nem ismeri Joanie-t. Taylor rágyújtott, markába rejtve a cigarettát, akár a szolgálatban dohányzó őrszem. Hogy az ördögbe ugorhatna el Skandináviába anélkül, hogy szólna a feleségének? Eltöprengett: mi a bánatot művelnek azok a gyerekek, hogy egész idő alatt olyan megbabonázottan tapadnak a kilátóablakhoz? Elképesztő, milyen könnyedén beszélik az idegen nyelvet. Megint az órájára pillantott, de szinte nem is látta, mennyi az idő. Megérintette a zsebében lapuló borítékot. Inkább nem iszik többet, ide tiszta fej kell. Azon tűnődött, mit csinálhat épp Joanie. Talán most ül le egy pohárka ginre vagy miegyébre. Milyen kár, hogy egész nap dolgoznia kell. Hirtelen eszmélt rá, hogy mélységes csönd támadt körülötte. A pultos megdermedve fülelt. Az öregek is fölfigyeltek az asztalnál, ostoba képüket a kilátóablak felé fordították. Aztán meghallotta: tisztán, ha a távolból is, a 11

12 repülőgép motorja zümmögött. Közeledett a reptérhez. Taylor az ablak felé in dult, de még nem ért oda, amikor újra megszólalt a hangosbemondó. A gyere kek az első néhány német szó után galambrajként rebbentek el az érkezési váró csarnok irányába. Az asztalok mellől is fölkeltek; a nők a kesztyűjükért nyúltak, a férfiak a kabátokért és aktatáskákért. Végre angolul is bemondták: Lansen landolni készül. Nyoma sem volt még a gépnek. Taylor kibámult az éjszakába, mind jobban erőt vett rajta az aggodalom. Mintha a világ végén volnék, mondogatta magában, a nyavalyás világ végén. Mi van, ha Lansen lezuhan, mi van, ha megtalálták a fényképezőgépeket? Bárcsak más vinné ezt az ügyet, fohászkodott. Woodford, miért nem Woodford vállalta, vagy Avery, az a nagyokos diákfazon? A szél erősödött, Taylor megesküdött volna rá, hogy egyre erősebben tombol, tisztán látszott ez a hó kavargásán a kifutó fölött. A szél vadul ostromolta a jelzőfényeket, hatalmas, fehér tornyokat emelt a horizonton, hogy aztán, szinte gyűlölködve, azonnal el is söpörje őket. Egy váratlan szélroham nagy adag havat vert az ablakhoz, éppen Taylor szeme előtt. Taylor hátrahőkölt. Jégszemcsék kurta sorozata záporozott az ablakra, a fakeret felnyögött. Taylor megint az órára pillantott, afféle ideges megszokásból. Mintha segítene egy kicsit az, hogy az ember tudja, mennyi az idő. Úgyse hozza össze ez a Lansen! Taylor szívverése szinte megtorpant. Fölbúgtak a szirénák, mind a négy, halk, lágy hangon, amely pillanatokon belül fültépő vijjogássá erősödött, és úgy jajongott a reptér ördögi sivataga fölött, akár egy csapat éhező farkas. Tűz nyilván kigyulladt a gép. Lángol, és Lansen megpróbálja így is letenni valahogy. Taylor heves mozdulattal sarkon fordult, hátha valaki meg tudja mondani, mi történik. A pultos mögötte higgadtan törölgetett egy poharat. Ő is kifelé lesett az ablakon. Mi folyik itt? kiáltotta Taylor. Miért szirénáznak? Rossz időben mindig szólnak felelte amaz. Ez a szabály. Miért hagyják landolni? faggatózott tovább Taylor. Miért nem irányítják el délnek? Miért nem küldik át valami nagyobb helyre? Ez a reptér túl kicsi. 12

13 A pultos közönyösen csóválta a fejét. Nem olyan rossz ám a helyzet mutatott ki a kifutókra. Egyébként is szörnyen késő van. Talán üzemanyaga sincs már. Látták, ahogy a repülő a leszállópálya fölé ér, fényei versenyt villódznak a jelzőfényekkel, reflektorai a pályát pásztázzák. Már alacsonyan repült, biztonságosan közel a talajhoz, és ahogy végiggördült a hosszú pályán, a motorok bőgése egyre közelgett. A bár kiürült, Taylor magára maradt. Rendelt egy italt. Tudta, mi a dolga. Maradjon a bárban, rendelkezett Leclerc, Lansen odajön magához. Nem jön azonnal, dolga lesz még a repülési jegyzőkönyvvel, a fényképezőgépekkel. Taylor hallotta, hogy a gyerekek egy nő vezetésével énekelnek odalent. Mi az ördögnek kell nőknek és gyerekeknek nyüzsögniük körülötte? Hiszen férfimunkát végez, avagy tán nem, ötezer dollárral és egy hamis útlevéllel a zsebében? Ma már nem lesz több járat jegyezte meg a pultos. Letiltották az összes többit. Tudom bólintott Taylor. Rémítő az idő odakint, tényleg rémítő. A pultos palackokat rakosgatott. Nem volt azért igazán veszélyes mondta csitítóan. Lansen kapitány elsőrangú pilóta. Habozott kissé, nem tudta, elrakja-e a Steinhägert is. Még jó, hogy nem volt veszélyes! csattant föl Taylor. Ki beszél itt veszélyről? Még egy italt? kérdezte a pultos. Nem kérek, de maga igyon. Csak rajta, egyet magának. A pultos vonakodva töltött magának, és rácsavarta a palackra a kupakot. Akkor is, hogyan csinálják? kérdezte Taylor, mint aki békülni szeretne a pultossal. Ilyen időben az orrukig se látnak! Sokat tudóan mosolygott. Ül az ember az orrban, és akár csukva is tarthatná a szemét, akkor sem látna kevesebbet. Tudom én azt tette hozzá, két kezét könnyedén összekulcsolva a pulton, mintha a vámellenőrzésen esne épp át. Tudom, miről beszélek A legnehezebbje mindig nekik jut, ezeknek a fiúknak, ha bármi is félremegy. 13

14 A fejét csóválta. Megérdemlik nyilatkoztatta ki. Megérdemelnek minden fillért, amit csak keresnek. Főleg egy ekkora gépen. Ezeket madzag tartja össze, én mondom, madzag. A pultos szórakozottan bólogatott, kiitta az italát, elmosta a poharat, megtörölte, és betette a polcra a pult alá. Aztán kigombolta fehér zubbonyát. Taylor nem mozdult. Nos mondta örömtelen vigyorral a pultos, ideje hazamennünk. Hogyhogy mennünk? meresztette ki a szemét Taylor, s féloldalra biccentette a fejét. Ezt meg hogy érti? Most már kakaskodhatott: Lansen földet ért. Zárnom kell. Hazamenni, nahát! Igyunk inkább még egyet. Maga felőlem mehet, ha úgy tetszik. Én a magam részéről Londonban lakom. Félig kötekedően beszélt, félig játékosan, félig bosszúsan, és egyre hangosabban. Mivel pedig a maguk légitársaságai holnapig sehogyan sem képesek eljuttatni engem sem oda, sem sehova máshová, kicsit buta dolog ilyet javasolni, igaz-e, öregem? Mosolygott még, de csak az ideges ember kurta, haragos mosolyával, aki közel jár ahhoz, hogy kijöjjön a sodrából. És ha legközelebb elfogad tőlem egy italt, barátocskám, akkor jó szándékúan annyit javasolnék, hogy Nyílt az ajtó, és belépett Lansen. Nem így kellett volna történnie, egyáltalán nem így írták le neki ezt a jelenetet. Maradjon a bárban, így mondta Leclerc, üljön a sarokasztalhoz, rendeljen egy italt, a kalapját és kabátját meg tegye a másik székre, mintha várna még valakit. Lansen mindig megiszik egy sört leszállás után. Szereti a nyilvános bárt, ez illik a stílusához. Sok ember fog ott kavarogni, magyarázta Leclerc. Kicsi a hely, de egy reptéren mindig történik valami. Lansen majd körülnéz, hova telepedjen, alaposan, nyíltan körülnéz, aztán odamegy magához, és megkérdezi, hogy szabad-e a szék. Maga azt feleli, hogy egy barátja számára foglalta, de az illető nem jön. Lansen megkérdezi, leülhet-e. Sört rendel, aztán megkérdezi, hogy férfi vagy nő-e az a barát. Maga azt mondja, ne legyen már indiszkrét, mire nevetnek egy sort, és beszélgetni kezdenek. Két dologra 14

15 kell rákérdeznie: a magasságra és a repülési sebességre. A kutatási szekciónak szüksége lesz ezekre az adatokra. Hagyja a pénzt a kabátja zsebében. Ő majd fölakasztja a sajátjával együtt, és akkor csöndben, minden feltűnés nélkül elveszi a borítékot, és a maga zsebébe teszi a filmet. Megisszák az italukat, kezet ráznak, és minden tipp-topp. Reggel pedig hazarepül. Leclerc szájából annyira egyszerűnek hangzott az egész. Lansen feléjük ballagott az üres helyiségen át; magas, erőteljes alak sötétkék esőkabátban, sapkában. Futó pillantást vetett Taylorra, és a pultoshoz szólt. Jens, egy sört kérnék. Aztán Taylorhoz fordult. Hát maga? A maguk helyi itókáját mondta feszült mosollyal Taylor. Adjon neki, amit akar. Duplát. A pultos gyors mozdulattal újragombolta a zubbonyát, kinyitotta a szekrényt, és nagy adag Steinhägert töltött, Lansen elé pedig egy sört tett a hűtőből. Leclerctől? tudakolta kurtán Lansen. Meghallhatta akárki. Igen ismerte be Taylor, és csak sokára, gyáván tette hozzá: Leclerc és társa, London. Lansen fogta a sörét, és a legközelebbi asztalhoz vitte. A keze remegett. Leültek. Akkor árulja el sziszegte vadul, ki volt az a rohadt idióta, aki az instrukciókat adta? Nem tudom hőkölt vissza Taylor. Azt sem tudom, milyen instrukciókat kapott. Nem tehetek semmiről. Engem a filmért küldtek, ennyi az egész. Még csak nem is ez a szakmám. Nem dolgozom fedett akciókban. Futár vagyok. Lansen előrehajolt, kezét Taylor karjára tette. Taylor érezte, hogy még mindig remeg. Nekem sem volt a szakmám, egészen máig. Gyerekek is voltak azon a gépen. Huszonöt német gyerek, téli vakáción. Egy egész rakás kiskölyök. Igen próbált mosolyogni Taylor. Ott volt a fogadóbizottság a váróban. Mi az ördögöt kerestünk egyáltalán? tört ki szenvedélyesen Lansen. Mi a fene olyan izgalmas Rostockban? 15

16 Mondom, hogy semmi közöm hozzá tiltakozott Taylor, majd következetlenül hozzátette: Leclerc szerint nem is Rostock számít, hanem a tőle délre fekvő terület. A háromszög. Kalkstadt, Langdorn, Wolken. Nekem aztán nem kell magyarázni. Taylor aggodalmasan sandított a pultos felé. Nem kellene talán ilyen hangosan jegyezte meg. Az a fickó nem túl szimpatikus. Belekortyolt a Steinhägerbe. Lansen legyintett az arca előtt, mintha valamit el akarna hessegetni. Végeztem jelentette ki. Ilyet soha többet. Vége. Semmi bajom nem volt azzal, hogy fényképezgetünk, amíg nem kellett az útvonalról letérni. De ez így túl sok. Érti-e, rohadtul túl sok. Nehéz, vaskos akcentusa szinte beszédhibának hatott. Megvannak a képek? kérdezte Taylor. Meg kell szereznie a filmet, és lelépni innen. Lansen vállat vont, az esőkabát zsebébe nyúlt, elővett egy cinkdobozos harmincötös filmet, és Taylor legnagyobb rémületére egyszerűen átnyújtotta neki az asztal fölött. Mi volt az? kérdezte újra. Mi a fenét kerestek ott? Lementem a felhőszint alá, köröztem erre, arra. Egy darab atombombát nem láttam. Valami fontos, nekem csak ennyit mondtak. Valami nagy fontosságú dolog. Meg kellett csinálni, hát nem érti? Arrafelé nem repülhet be az ember illegálisan. Rendes, bejegyzett légitársaság kell, menetrend szerinti járat. Máshogy nem megy. Nincs más megoldás. Ide hallgasson: azonnal kiszúrtak minket, amint megjelentünk. Két MiG. Szeretném tudni, honnan a fenéből jöttek. Mellettünk repültek egy darabig, aztán lekoptak. Közel jöttek, nagyon közel. Piszok veszélyes volt azzal a sok kölyökkel. A söréhez még hozzá sem nyúlt. Mi a francot akartak? Miért nem szállítottak le? Mondtam már, hogy én semmiről nem tehetek. Sose végzek ilyen munkát. De akármit kerestettek is Londonból, ők tudják, mit csinálnak. Mintha magát győzködte volna; nagy szüksége volt rá, hogy hihessen Londonban. 16

17 Nem pazarolják hiába az időt. A magáét sem, öregfiú. Tudják, mit csinálnak. Összevont szemöldökkel igyekezett meggyőződést mutatni, de Lansen talán meg sem hallotta, mit mond. A fölös kockázatot sem szeretik folytatta Taylor. Maga jó munkát végzett, Lansen. Mindnyájan megtesszük a magunk dolgát, fölvállalunk némi rizikót is. Mindnyájan. Én a háborúban vállaltam, tudja. Maga nagyon fiatal, nemigen emlékezhet rá. Ugyanaz a munka most is, ugyanazokért a célokért küzdünk. Hirtelen eszébe jutott, mit kell megkérdeznie. Milyen magasságból készítette a felvételeket? Változó. Kalkstadt fölött 1800 méterig lementünk. Kalkstadt érdekelte őket a leginkább jegyezte meg elismerően Taylor. Elsőrangú munka, Lansen, elsőrangú. Hát a sebesség milyen volt? Háromszázhúsz háromszáznyolcvan. Valahogy úgy. És nem volt ott semmi a világon, nekem elhiheti. Csak a nagy semmi. Cigarettára gyújtott. Én ezzel végeztem ismételte el újra. Akármilyen fontos is a célpont. Fölkelt. Föltápászkodott Taylor is, jobb kezével a kabátzsebében kutatott. Hirtelen kiszáradt a torka: a pénz hová lett a pénz? Nézze meg a másik zsebet javasolta Lansen. Taylor átnyújtotta a borítékot. Lesz ebből valami gond? Úgy értem, a MiG-ekből. Lansen vállat vont. Nemigen hiszem. Ilyenem még nem volt. Hinni fognak nekem egy szóra, elhiszik, hogy csak az időjárás okozott problémát. Úgy félúton tértem le az útvonalról. A földi irányítás hibája is lehetett. Zavar lehetett az adásban is. Na és a navigátor? A legénység? Ők mit gondolnak? Az már az én dolgom mondta savanyúan Lansen. Londonnak megmondhatja, hogy végeztem. Taylor aggodalmasan méregette. Nyilván csak ki van készülve a stressztől kockáztatta meg. Menjen a pokolba felelte Lansen lágyan. Pusztuljon innen. Elfordult, pénzt tett a pultra, és kisétált a bárból, hanyagul az esőkabátja zsebébe tömve a bankókkal teli, hosszú, sárgás borítékot. 17

18 Egy pillanat múlva Taylor is elindult. Ahogy átküzdötte magát az ajtón, és eltűnt lefelé a lépcsőn, a pultos hosszan nézett utána. Roppant utálatos alak, elmélkedett magában, de hát ő világéletében utálta az angolokat. Taylor először arra gondolt, nem kellene taxin menni a szállodába. Gyalogolhatna, megtakarítana egy kis pénzt. A légitársaság alkalmazottja odabólintott neki, ahogy átvágott a hallon a főbejárathoz. A nagy csarnokot tíkfa burkolat borította, a meleg levegő hullámokban szállt föl a padlóról. Taylor kilépett a szabadba. A hideg kardpengeként hasított át ruházata rétegein, bénítóan futott végig az arcán, nyakán, vállán, akár a gyorsan terjedő méreg. Meggondolta magát, tekintete taxit keresett. Részeg volt. Rádöbbent, hogy a friss levegőre kilépve fejébe szállt az ital. A droszt üres volt. Egy szál öreg Citroën állt úgy ötvenméternyire lejjebb az út mentén, járó motorral. A szerencsés dög, nála bezzeg jár a fűtés, gondolta Taylor, és visszasietett az előcsarnokba. Taxi kéne mondta a lánynak. Hol találok, tudna segíteni? Kétségbeesetten remélte, hogy normálisan néz ki. Őrültség volt annyit inni. Legalább Lansentől nem kellett volna elfogadnia a meghívást. A lány csak a fejét rázta. Elvitték a gyerekeket mondta. Hatot kocsinként. Ez volt ma az utolsó járat. Télen alig van taxi mosolyodott el. Tudja, ez egy nagyon kicsi reptér. Hát az a vén kocsi, odébb az úton? Az nem taxi, ugye? Taylor hangja távolian csengett. A lány az ajtóhoz ment, és kilesett. Óvatosan, szinte egyensúlyozó léptekkel járt, mozgása mesterkéletlen volt, mégis provokatív. Nem látok kocsit. Taylor is kinézett. Volt itt egy öreg Citroën, járó motorral. Nyilván elment. Csak gondoltam Jézusom, elment mellettünk, és meg sem hallottam. A taxik mind Volvók jegyezte meg a lány. Talán visszajön még egy, ha letették a gyerekeket. Miért nem megy a bárba? Ihatna egyet addig. Bezárt mordult Taylor. A pultos hazament. 18

19 A reptéri hotelben szállt meg? Igen, a Reginában. És ami azt illeti, sietnem kéne most már könnyebben beszélt. Hívást várok Londonból. A lány kétkedően mérte végig Taylor esőkabátját. Mehetne épp gyalog is kockáztatta meg. Tíz perc ide, csak végig kell mennie egyenesen az úton. A csomagját meg maga után küldik. Taylor az órájára nézett, jellemző, széles mozdulattal. A csomag már ott van, reggel érkeztem. Aggodalmas, gyűrött arca volt, kabaréba való fajta, mégis kimondhatatlanul szomorú. Az ilyen arcon a szem sápatagabbnak tűnik a környezeténél, és az összes vonás mintha az orrlyukak köré rendeződne. Taylor talán épp ennek tudatában növesztett bajuszt. Semmitmondó kis bajsza sikeredett, mintha úgy firkálták volna oda a fényképére, csak összezavarta az arcát, anélkül, hogy a hibáit leplezte volna. Az összhatás bizalmatlanságot keltett, nem mintha kiérdemelte volna, egyszerűen csak semmi tehetsége nem volt a félrevezetéshez. Egyes mozdulatai is hasonlóan disszonánsak voltak, valami örökre elveszett eredeti kezdetleges másolatai, megvolt például az a bosszantó szokása, hogy hirtelen kiegyenesedett, ahogy a katonák szoktak, mintha azon kapta volna magát, hogy illetlenül ernyedten áll. Vagy azok az affektált térd- és könyöktartásai, melyek, ha tökéletlenül is, lovas ember benyomását keltették. És valahogy mégis az egész mozgása sértett, fájdalmas méltóságot sugárzott, mintha könyörtelenül viharos szélben kellene helytállnia. Ha siet, nem is egészen tíz perc biztatta a lány. Taylor pedig utált várakozni. Meggyőződése volt, hogy csak komolytalan ember várakozik, hogy sértés, ha várakozáson kapják. Ajkát összepréselte, megrázta a fejét, bosszúsan vakkantott egy Jó éjt, hölgyemet, és kisietett a jeges éjszakába. Életében sem látott még ilyen eget. Határtalan kupolaként borult a havas síkság fölébe, végtelenségét egy-egy ködfolt törte meg néhol, a csoportokba verődő csillagok és a sárga félhold körül. Taylor riadt volt, akár a tengerre 19

20 vetődött szárazföldi patkány. Bizonytalan, egyre sietősebb léptekkel haladt, kissé imbolyogva. Talán öt perce gyalogolhatott, amikor a kocsi utolérte. Ösvény sem volt a hóban. Először a reflektort vette észre, mert a hó még a motorzajt is elnyelte. Csak az elébe vetülő fényre lett figyelmes; azt sem tudta, honnan jöhet. Taylor jó darabig azt hitte, hogy csak a reptér forgó reflektorát látja. Aztán fölfigyelt rá, hogy a saját árnyéka egyre rövidül, és hirtelen élesebbre is vált a fény ekkor értette meg, hogy egy autó jön a nyomában. Sietősen gyalogolt az út jobb oldalán, a padka jeges kőrakása mellett. Megfigyelte, hogy a fény szokatlanul sárga, s arra gondolt, hogy a fényszórók a francia szabályok szerint ki vannak maszkolva. Nagy megelégedésére szolgált ez az ügyes kis következtetés: azért csak működik a jó öreg agyvelő, mindennek ellenére. Nem nézett hátra; félénk ember volt a maga módján, és nem akarta, hogy viselkedése alapján úgy tűnjön, autóstopra vár. Eszébe jutott viszont, ha kissé későn is, hogy a kontinensen jobb oldali közlekedés van, tehát a rossz oldalon gyalogol, és tennie kell valamit. A kocsi hátulról kapta el, és azonnal eltörte a gerincét. Egy szörnyű pillanatra a rémült irtózat eleven képévé vált, ahogy feje, a válla és a kitárt két karja hátrarebbent, ujjai a semmibe markoltak. Nem kiáltott. Mintha minden testi ereje és szellemi energiája a fájdalomnak ebbe a végső gesztusába sűrűsödött volna, amely plasztikusabban fejezte ki a halálos gyötrelmet, mint bármely más, élő emberi mozdulat. Valószínűleg a kocsi sofőrje nem is tudta meg, mit művelt; a test becsapódását talán meg sem tudta különböztetni az itt-ott elszabaduló hótömbök puffanásától. Az autó egy-két méteren még magával hurcolta a holttestet, amely aztán lesodródott a karosszériáról az üresen tátongó útra; összeroppant, merev kis alak a havas sivatagban. A puhakalap mellette hevert, aztán elkapta egy hirtelen jött, havat kavaró szélfuvallat. Az esőkabát rongyai is meglibbentek a szélben, hiába kapkodva a kis fémdoboz után, amely lágyan elgördült, egy pillanatra megtorpant a padkánál, majd csüggetegen legurult a lejtőn. 20

21 MÁSODIK RÉSZ Avery Vannak dolgok, amelyeket senkinek nem áll jogában megkérdezni fehér embertől. John Buchan, Mr. Standfast

22

23 2 Előjáték Hajnali három óra volt. Avery letette a telefont, fölébresztette Sarah-t, és így szólt: Taylor meghalt. Persze nem lett volna szabad megmondania. Ki az a Taylor? Egy rakás dögunalom, felelte magában Avery. Alig emlékezett rá. Nyomasztóan unalmas angol fickó, egyenesen a brightoni mólóról. A futárok közül magyarázta. Ott volt a háborúban is. Elég jó volt. Mindig ezt mondod. Neked mind jó. Akkor hogyan halt meg? Hogyan halt meg? ült föl Sarah az ágyban. Leclerc várja még az információkat. Bárcsak ne figyelné Sarah, míg öltözködik! És mit akar? Segíts neki várni? Azt akarja, hogy menjek be. Szüksége van rám. Nyilván te sem azt várnád tőlem, hogy ezek után csak a másik oldalamra fordulok. Csak kérdeztem. Mindig olyan figyelmes vagy Leclerchez. Régi embere volt Taylor. Nagyon odavan. Fülében csengett még Leclerc diadalmas hangja: Jöjjön azonnal, taxin! Átnézzük újra az aktákat. Gyakran előfordul az ilyen? Sűrűn hullanak az emberek? méltatlankodott Sarah, mint akinek sosem mondanak meg semmit; mintha ő volna az egyetlen, aki szörnyűnek érzi Taylor halálát. Senkinek nem szabad említened mondta Avery. Ez volt az egyik módja annak, hogy távol tartsa magától Sarah-t. Azt sem, hogy el kellett mennem az éjszaka közepén. Taylor álnév alatt dolgozott. A feleségének is még meg kell majd mondani tette hozzá, miközben a szemüvegét kereste. 23

24 Sarah fölkelt, köntösbe bújt. Az isten szerelmére, ne beszélj már ilyen cowboy modorban. Ha a titkárok tudhatják, a feleségek miért nem? Vagy ők csak akkor értesülnek, ha meghal a férjük? Az ajtóhoz lépett. Középmagas asszony volt, hosszú hajjal, ami nemigen illett szigorú vonású arcához. Feszült modorából aggodalom, kezdődő elégedetlenség sugárzott, mintha tudná, hogy a holnap csak rosszabb lehet a mánál. Oxfordban találkoztak, ahol jobb eredményeket ért el, mint Avery. Ám a házasság valahogy gyerekessé tette, a függő helyzet lételemévé vált, mintha odaadott volna a férjének valami lényegeset, amit állandóan vissza szeretne kapni, de hiába. A fiuk is inkább ürügy volt, semmint személyisége kiterjesztése: fal a világ ellen, nem pedig összekötő elem. Most meg hová mégy? kérdezte Avery. Az asszony hajlamos volt néha merő bosszúságból értelmetlen tettekre ragadtatni magát; például hogy széttépjen egy színházjegyet. Van egy gyerekünk is, ha emlékszel jegyezte most meg. Erre Avery is meghallotta, hogy Anthony sír. Nyilván fölébresztették. Majd telefonálok a hivatalból. Az ajtóhoz sietett. Sarah visszanézett rá a gyerekszoba küszöbéről, és Avery tudta, mire gondol: hogy meg sem csókolták egymást. Maradnod kellett volna a kiadónál jegyezte meg Sarah. Azt is éppígy utáltad. Miért nem küldenek legalább egy autót? Azt mondtad, tele vannak kocsikkal. Vár rám a sarkon túl. Azt meg mi a fenének? Biztonságosabb. Biztonságosabb, mitől? Van nálad pénz? Nálam egy fitying sincs. Minek az neked? Csak hogy legyen, a fenébe már! Nem szaladgálhatok üres zsebbel. Az asszony előhalászott egy tízshillingest a táskájából. Avery becsapta maga mögött az ajtót, és leszaladt a lépcsőn a Prince of Wales Drive-ra. 24

Agatha Christie A Sittaford-rejtély

Agatha Christie A Sittaford-rejtély Agatha Christie A Sittaford-rejtély Bűnügyi regény HUNGA-PRINT Nyomda és Kiadó BUDAPEST, 1993 ~ 1 ~ A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Agatha Christie: THE SITTAFORD MYSTERY (Első alkalommal

Részletesebben

STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ. Európa Könyvkiadó Budapest, 1996

STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ. Európa Könyvkiadó Budapest, 1996 STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ Európa Könyvkiadó Budapest, 1996 [Az első kiadás impresszuma] A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Stephen King: Firestarter A Signet Book. New American Library, New York,

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

Agatha Christie. Az ABC gyilkosságok

Agatha Christie. Az ABC gyilkosságok Agatha Christie Az ABC gyilkosságok EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1991 EURÓPA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST FELELŐS KIADÓ OSZTOVITS LEVENTE IGAZGATÓ SZEDTE ÉS NYOMTA AZ ALFÖLDI NYOMDA FELELŐS VEZETŐ SZABÓ VIKTOR VEZÉRIGAZGATÓ

Részletesebben

David Morrell ÁLARCBAN MÁSODIK KÖTET

David Morrell ÁLARCBAN MÁSODIK KÖTET David Morrell ÁLARCBAN MÁSODIK KÖTET I.P.C. KÖNYVEK A m eredeti címe: Assumed Identity A fordítás a Warner Books 1993. kiadása alapján készült Copyright by David Morrell, 1993 Minden jog fenntartva! Fordította:

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva!

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva! Bonszai a Balkonon Rebecca Blackhorse Made in Japan 2014 Publio kiadó Második kiadás Minden jog fenntartva! Ha szeretne jobban megismerkedni a Made in Japan világával, látogasson el ide: rebeccablackhorse.blogspot.hu

Részletesebben

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és odaadta a betegnek. A sápadt, már-már egészen kopasz férfi

Részletesebben

Karin Fossum: Ne nézz vissza

Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum Ne nézz vissza (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Se deg ikke tilbake! Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1996 Fordította: Szöllősi

Részletesebben

Jean Evans Vergődő szívek

Jean Evans Vergődő szívek Jean Evans Vergődő szívek Eredeti cím: Heart on the Line 1994 Sem a hőség, sem a ritkán látott súlyos betegségek nem riasztják Georgiát, amikor egy etiópiai kis kórházba jelentkezik orvosnak. Leendő munkatársai

Részletesebben

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva.

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 1 Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 2 Roche Deborah 2. Reflektorfényben az állatorvos 1. fejezet Te tudod, mit vegyek neki? kérdezte Anna, és szórakozottan lógázta a lábát

Részletesebben

Darynda Jones ELSŐ SÍRHANT

Darynda Jones ELSŐ SÍRHANT Darynda Jones ELSŐ SÍRHANT Darynda Jones:Első sírhant Kiadó: Athenaeum Kiadó, 2013 Műfaj: Paranormális-romantikus detektívregény Charley Davidson nyomozónő már 5 évesen beszélt a halottakkal. Sőt, az is

Részletesebben

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY Kate nem tudja, kinek higgyen. Valóban lelkiismeretlen szoknyavadász lenne az a férfi, akiért már évekkel ezelőtt is rajongott, s aki most végleg meghódította a szívét?

Részletesebben

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY I. FEJEZET. - Igy aztán nem csoda, ha tönkre megyünk! Szép társaság, mondhatom! Ezek akarnak ujságírók lenni? - De kérem, szerkesztő úr, tessék meghallgatni!

Részletesebben

Karin Fossum: Aki fél a farkastól

Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum Aki fél a farkastól (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Den som frykter ulven Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1997 Fordította:

Részletesebben

Az éjféli látogató a halál. (arab közmondás) AZ ELŐZMÉNYEK 1.

Az éjféli látogató a halál. (arab közmondás) AZ ELŐZMÉNYEK 1. Fordította Prikler Renáta Jack Higgins Éjféli látogató Alexandra 0017300126521 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Jack Higgins: Midnight Runner Harper Collins Publishers, 2002 77-85 Fulham Palace

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

V I L Á G S I K E R E K. Lee Child

V I L Á G S I K E R E K. Lee Child V I L Á G S I K E R E K Lee Child A TITOKZATOS LÁTOGATÓ GENERAL PRESS KIADÓ A mű eredeti címe The Visitor Published 2000 by Bantam Press a division of Transworld Publishers Copyright Lee Child 2000 Hungarian

Részletesebben

Gebriel Booth. Bomba-gól

Gebriel Booth. Bomba-gól Gebriel Booth Bomba-gól FEBRUÁR 2002. február 22. péntek, 05 óra 23 perc (helyi idő) Kalattól nyugatra, Pakisztán A férfi hajnalban ébredt. Mintha puskalövés dördült volna a súlyos csendben, de lehet,

Részletesebben

Az én Finnországom. Gombár Endre összeállítása

Az én Finnországom. Gombár Endre összeállítása LVIII. évfolyam, 3. szám 2013. március Az én Finnországom Gombár Endre összeállítása TARTALOM VEIkkO HuOVInEn Egészségrendõrök (Gombár Endre fordítása)... 232 ALpO RuuTH Orvostól orvosig (Szakonyi Csilla

Részletesebben

Ken Follett - Hat nap múlva telihold

Ken Follett - Hat nap múlva telihold Ken Follet Hat nap múlva telihold Ken Follett - Hat nap múlva telihold Fordította Ladányi Katalin A mű eredeti címe: Ken Follett: Hornet Flight Copyright GABO Kiadó Felelős kiadó: Földes Tamás Copyright

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

N o r a R o b e r t s. hol nem volt

N o r a R o b e r t s. hol nem volt N o r a R o b e r t s hol nem volt 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője New York Times bestseller C a s s a n d r a C l a r e BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 1 Cassandra

Részletesebben

follett_ken_papirpenz

follett_ken_papirpenz NNCL1624-572v2.0 KEN FOLLETT Papírpénz follett_ken_papirpenz Scannelte: Szörp 2005. május 5. Javította: Ede MAGVETŐ KIADÓ Előszó EZT A KÖNYVET 1976-ban írtam, közvetlenül A Tű a szénakazalban előtt, és

Részletesebben

A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE

A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE NNCL1591-555v1.0 C.S. LEWIS A mű eredeti címe: THE MAGICIAN'S NEPHEW 1955 C. S. Lewis Pte. Ltd. Fordította: K. NAGY ERZSÉBET Lektorálta: VIDOR MIKLÓS A rajzokat készítette: DÖNTI KÁROLY A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE

Részletesebben

NNCL1515-527v1.1. Darren Shan A VÉRSZIPOLY. Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV. Móra Könyvkiadó

NNCL1515-527v1.1. Darren Shan A VÉRSZIPOLY. Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV. Móra Könyvkiadó NNCL1515-527v1.1 Darren Shan A VÉRSZIPOLY Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV Móra Könyvkiadó A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Darren Shan: Tunnels of Blood HarperColhnsPublishers

Részletesebben