Ágh István: Valahol az a réges-régi Bertók László: Ahogy hátrafelé, ahogy betolat Fekete tejút, hangyák vonulnak Csengery

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ágh István: Valahol az a réges-régi 10 1256 Bertók László: Ahogy hátrafelé, ahogy betolat 10 1255 Fekete tejút, hangyák vonulnak 10 1254 Csengery"

Átírás

1 TARTALOM a HOLMI tizenötödik (2003. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK Ágh István: Valahol az a réges-régi Bertók László: Ahogy hátrafelé, ahogy betolat Fekete tejút, hangyák vonulnak Csengery Kristóf: Belsô kalandok Egy megrendelés története Fogmûtét után Köd, bot, kutya, kiáltás Eörsi István: Irodalmi kérdések Falcsik Mária: Alkaioszi Egy utazás képei Filip Tamás: Árnyékod fényében Kávéház Képregény Fodor Ákos: Aggastyán Dal Életszerû pillanat Klip Posztgradualitás Summa Gát Anna: A Tarot-sorozatból Gergely Ágnes: Az éjszakai lovasok Gyôri László: Mozzanat Halasi Zoltán: Anód-katód Mi négyen Határ Gyôzô: Álmatag oroszlán Elaggott emberpár Galacsinhajtás A pille és a láng The Human Predicament Horatius: Florushoz (Kôrizs Imre fordítása) Horváth Elemér: álmatlanul newyorkban dûlôúton erôltetett menet evening land kompozíció kompozíció II útra készen

2 2 Imre Flóra: Ezékiel Herbsttag Ronsard már megint A szegény vén bolond Kántor Péter: Hét gyerekvers Kántor Zsolt: Miként múlik el, ami megmarad Kovács András Ferenc: Álmatlanság. Hommage à Kosztolányi Tág ôszi kvintett Kôrizs Imre: Az élet (már megint Karácsonyi ódi Non omnia moriar Lackfi János: Elektromos Erôszak Érés Régi-új Luca Anna: Legyél bátor Varázshegy Magyar László András: Agár és nyúl Elveszett paradicsom két felvonásban Keselyû Szamszára Mesterházi Mónika: Felhajtóerô Vizek Miklya Zsolt: Hol a pipaszôr? (Miután kölcsönösen) tollukba öltözötten Vendégszônyeg Petri György: Elégia hagyatékából Rába György: Hajótöröttek Klió emlékeztetôje A másik történelem Óda lábujjaimhoz Sárkányeregetés Számon kérô ébredés Térdeimen innen Rapai Ágnes: Arcpoétika (Versek készülô karikatúrakötetembôl) Rivero Castaneda, Raúl: Alíz az országban Házkutatás Kérdések (Székács Vera fordításai) Schein Gábor: (panaszénekek) Somlyó György: Adverbium Centenárium prelimináris (Lossonczy Tamás Párizsi kék szalon -jának megnyitására) Modi, a maudit Sumonyi Zoltán: Bologna, l995. szeptember

3 Szabó T. Anna: Az erô Fehér Szülôszoba Totem Szepesi Attila: Csutkadémon, kôboszorka Életkép Kôbányai bolhapiac Szijj Ferenc: Kenyércédulák / Csütörtök Szuly Gyula: Tessék besétálni! Takáts Gyula: Akár a pákász Együtt szólítja Tandori Dezsô: Ad notam Kálnoky Álombeli beszélgetés Vas Istvánnal Térey János: Édes otthon Földvár, apály A gyermek Tokai András: Anbácsi megjött Koreából Tóth Krisztina: Cizellált meteor Váradi Péter: A Csontmajom Villányi László: Fénykép ötéves korából Ötven év Ötven felé Vojnits Imre: Urnasor Víkend, SZÉPPRÓZA Bánki Éva: Vitézek, mi lehet ez széles föld felett Benedek István Gábor: Az arany Bikácsy Gergely: Elérhetôsége nincs (Magyar huszárjáték) Dragomán György: Házkutatósdi Ferdinandy György: Lomtalanítás Forgács Zsuzsa: Kipeckelt nô a hajnali fényben Határ Gyôzô: Arcok Tényálladék Hunyady Sándor: Az elhagyott gyermek Jónás Tamás: A nô, akivel folyton szeretkeznem kell Karinthy Márton: Ördöggörcs (Utazás Karinthyába) (Részletek) Kutas József: Endurance Lahiri, Jhumpa: Kinek mi köze hozzá? (Greskovits Endre fordítása) Magyar László András: Change Miklya Luzsányi Mónika: Madárkenyér Örley István: Andris Perneczky Géza: Lyuk a falban Pósfai György: Ásni kell

4 Szakács István: Éppen ellenkezôleg Spring Collection Závada Pál: Adler és Dohányos ESSZÉ, JEGYZET, TANULMÁNY Balogh Tamás: Örley István Iskolá -ja Böhringer, Hannes: Európa nyugatra hurcolása (Nádori Lídia fordítása) Farkas János László: Valamely százados kísértet (Katona József költészetérôl) Fodor Géza: Leonóra vagy/és Fidelio Füzi Izabella: Szindbád és a nôk Gábor György: Szinaj és Jabne (Hit és tudás a zsidó hagyományban) Gombár Csaba: Leonard Woolfról Göncz Árpád: A veszélyes és életet adó szó Hajdu Péter: Noszty Feri alakváltozásai Kelecsényi László: Az utolsó kéz Kicsi Sándor András: A kvargliról Tegezés a magyarban Kocziszky Éva: Klasszikus és orientális antikvitás Winckelmann, Hamann és Herder mûveiben Kôrizs Imre: Szerencsétlen-e Catullus, és ha igen, miért nem Mikecs László: Romantikus önszemlélet a szomszédságunkban Miskolczy Ambrus: A sors és a Sorstalanság történetiségéhez Somlyó György: Újrafordítás-kísérlet Székács Vera: Ismerôs szavak, ismerôs történet Vallasek Júlia: Mikecs László EMLÉKEZÉSEK, DOKUMENTUMOK, LEVELEK Kosztolányi Dezsôné Harmos Ilona: Irófeleség-arcképek (Közzéteszi Borgos Anna) Lôcsei Péter: Kedves Fôtisztelendô Úr (Weöres Sándor levelei Székely Lászlóhoz) Mansfield, Katherine leveleibôl (I) (Mesterházi Mónika válogatásában, fordításában és jegyzeteivel) Mansfield, Katherine leveleibôl (II) (Mesterházi Mónika válogatásában, fordításában és jegyzeteivel) Móricz Virág: A tintagyáros lánya (Móricz Miklósné Müller Lívia) Woolf, Leonard: Újrakezdés (Vallasek Júlia fordítása)

5 NEKROLÓG Bán Zsófia: Egyben (Balassa Péterrôl) Radnóti Sándor: Balassa Péter halálára ( ) A HOLMI POSTÁJÁBÓL Móritz Mátyás: A tisztes hátrány VITA Farkas Zsolt: A Szépség és a Szörnyeteg Márton László: Hová tegyem az elbeszélôt? Perczel István: Hol kezdôdik a keresztény antiszemitizmus? (Válasz Vattamány Gyula kritikájára) A szerkesztôség jegyzete FIGYELÔ Bírálatok a bírálatok szerzôinek betûrendjében Antal Éva: Gyakorlatilag elmélet elméletileg gyakorlat (Kálmán C. György: Te rongyos [elm]élet!; Mû- és valódi élvezetek) Báthori Csaba: Orpheus testamentuma (Orbán Ottó: Az éjnek rémjáró szaka) Bazsányi Sándor: Egy tudós ikonoklaszta negatív hitvallása (és annak pozitív következményei) (Pór Péter: Léted felirata) Szükségbôl erény (Az értelmezés szükségessége. Tanulmányok Kertész Imrérôl) Bényei Tamás: Látási viszonyok (Márton László: Testvériség) Bikácsy Gergely: A szégyenvonat utasai (Bíró Zsuzsa: Mallarmé macskái) Bodor Béla: Szélhárfaszóló, vonós intermezzókkal (Határ Gyôzô: A Karkasszban) Bodor Béla:...ugyanaz a nap sokszor... (Tandori Dezsô válogatott versei) Bodor Béla: Az Úr dögnehéz ajándékai (Nádasdy Ádám: A rend, amit csinálok) Csengery Kristóf: Hasadt egész (Beethoven: az öt zongoraverseny. Pierre-Laurent Aimard, Európai Kamarazenekar, vezényel Nikolaus Harnoncourt)

6 Csont András: A tükör monológja (Bruno Monsaingeon: Richter. Írások, beszélgetések) Csûrös Miklós: (A nehezén túl vagyunk? A neheze hátravan?) (Szilágyi István: Hollóidô) Fábián Márton: Találtam egy novellát (Cserna-Szabó András: Egy nô azonosítása) Ferencz Gyôzô: Mélyebb fekvésben (Nádasdy Ádám: A rend, amit csinálok) Fogarassy Miklós: Ami fölfénylett épp odabent... (Bodor Béla: Ragtime a Vérnôszô Barommal) Fülöp Endre: Politica manent (Pierre Manent: Politikai filozófia felnôtteknek) Gelencsér Gábor: Mû-világ-képek (Bíró Yvette: Nem tiltott határátlépések) Harmat Pál: Hol van már az ezüst nyár (Mészáros Judit [szerk.]: In memoriam Ferenczi Sándor; Ferenczi Sándor: A pszichoanalízis felé) Venus büntetése (Birgit Adam: Die Strafe der Venus. Eine Kulturgeschichte der Geschlechtskrankheiten) Kálmán C. György: Árnyképek (Kántor Péter: Lóstaféta) Kelecsényi László: Az elôadó-mûvészet utolsó aranykora (Bruno Monsaingeon: Richter. Írások, beszélgetések) Kiss Lajos András: Az emberiség bizonytalan jövôje (Jürgen Habermas: Die Zukunft der Menschlichen Natur; Francis Fukuyama: Poszthumán jövendônk) Kovács Gábor: Hagyomány, korszerûség, identitás (Dénes Iván Zoltán: Európai mintakövetés nemzeti öncélúság) M. Nagy Miklós: Tárgylemezen (Ljudmila Ulickaja: Médea és gyermekei) Nádasdy Ádám: Laudáció: Térey János és a Rajna-park Nagy András: Délvidéki aranytalanság (Gion Nándor: Aranyat talált) Perneczky Géza: Színes könyv Gedô Ilkának (Hajdu István Bíró Dávid: Gedô Ilka mûvészete [ ]) Pogonyi Szabolcs: A demokrácia diszkrét bája (Pierre Manent: Politikai filozófia felnôtteknek) Radnóti Sándor: Igazolatlan (Gerlóczy Márton: Igazolt hiányzás) Rugási Gyula: József könyve (Széfer Jószéf. A tanítványok tanulmánykötete a tanítómester [Rabbi], Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából) Tarján Tamás: Múlástan (Parti Nagy Lajos: Grafitnesz) Bírálatok a bírált mûvek szerzôinek betûrendjében Adam, Birgit: Die Strafe der Venus. Eine Kulturgeschichte der Geschlechtskrankheiten (Harmat Pál) Beethoven, Ludwig von: Öt zongoraverseny (Csengery Kristóf) Bíró Dávid: Gedô Ilka mûvészete ( ) (Perneczky Géza)

7 Bíró Yvette: Nem tiltott határátlépések (Gelencsér Gábor) Bíró Zsuzsa: Mallarmé macskái (Bikácsy Gergely) Bodor Béla: Ragtime a Vérnôszô Barommal (Fogarassy Miklós) Cserna-Szabó András: Egy nô azonosítása (Fábián Márton) Dénes Iván Zoltán: Európai mintakövetés nemzeti öncélúság (Kovács Gábor) Ferenczi Sándor: In memoriam A pszichoanalízis felé (Harmat Pál) Fukuyama, Francis: Poszthumán jövendônk (Kiss Lajos András) Gerlóczy Márton: Igazolt hiányzás (Radnóti Sándor) Gion Nándor: Aranyat talált (Nagy András) Habermas, Jürgen: Die Zukunft der menschlichen Natur (Kiss Lajos András) Hajdu István: Gedô Ilka mûvészete ( ) (Perneczky Géza) Határ Gyôzô: A Karkasszban (Bodor Béla) Kálmán C. György: Te rongyos (elm)élet!; Mû- és valódi élvezetek (Antal Éva) Kántor Péter: Lóstaféta (Kálmán C. György) Kertész Imre-tanulmányok (Bazsányi Sándor) Manent, Pierre: Politikai filozófia felnôtteknek (Fülöp Endre Pogonyi Szabolcs) Márton László: Testvériség (Bényei Tamás) Monsaingeon, Bruno: Richter. Írások, beszélgetések (Csont András Kelecsényi László) Nádasdy Ádám: A rend, amit csinálok (Ferencz Gyôzô Bodor Béla) Orbán Ottó: Az éjnek rémjáró szaka (Báthori Csaba) Parti Nagy Lajos: Grafitnesz (Tarján Tamás) Pór Péter: Léted felirata (Bazsányi Sándor) Schweitzer József, tanulmánykötet Schweitzer József tiszteletére (Rugási Gyula) Szilágyi István: Hollóidô (Csûrös Miklós) Tandori Dezsô válogatott versei (Bodor Béla) Térey János-laudáció (Nádasdy Ádám) Ulickaja, Ljudmila: Médea és gyermekei (M. Nagy Miklós)

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2003. NOVEMBER DECEMBER Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre a szemlézett folyóiratokat

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2006. szeptember október Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre a szemlézett folyóiratokat

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FOLYÓIRATOK 2000. 2007. 2., 8. Bárka, 2007. 4. Élet és Irodalom, 2007. május 25., június 1. Életünk, 2007. 6 7, 8. Ezredvég, 2007. 6 7. Forrás,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A 78. Ünnepi Könyvhét és a 6. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke

Új Szöveges dokumentum A 78. Ünnepi Könyvhét és a 6. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke A 78. Ünnepi Könyvhét és a 6. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke ANTOLÓGIÁK A magyar esszé antológiája III. (Osiris) kb. 1000 oldal, 5500 Az év esszéi 2007 (Magyar Napló) kb. 250 oldal, kb. 2730 Berlin

Részletesebben

A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye

A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye "A megszolgált örökkévalóság" / [vál. és szerk. Bihari Sándor] (1984) estalov, Uvan Nikolaeviè: Julianus rám talált (1985) evèenko, Taras Grigor'eviè: Apácahimnusz

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2011. március április* Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyűjtőköre az előző évek szemlézett folyóirataira

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 104 FIGYELŐ gon dolta magáról, hogy a szövegekben felbukkanó képeket már jól ismeri, arra sarkallt, hogy egy-egy fejezet olvasása közben mutatóujjamat könyvjelzőként a lapok közé dugva a másik kezemmel

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Baja A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Megjelenik születésének 100. évfordulója alkalmából Bevezető

Részletesebben

A 81. Ünnepi Könyvhét és a 9. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke

A 81. Ünnepi Könyvhét és a 9. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke 1 A 81. Ünnepi Könyvhét és a 9. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke Antológiák 101 vers és ének Csíksomlyóról (Kriterion, Kolozsvár) 190 oldal 3100 Ft Az év novellái 2010 (Magyar Napló) 250 oldal 2499

Részletesebben

Kálmán C. György publikációi

Kálmán C. György publikációi Kálmán C. György publikációi 1. 1990-ig (a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1. Hungary. In: New Literary History International Bibliography of literary theory and interpretation 1984-1985. Baltimore:

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 102 FIGYELÕ dagítani. A legdicséretreméltóbb trükk a The Sun is Still Still címû hetedik szám, egy lassan már hatéves felvételük elnyújtott, új verziója. A lelassított dobgépek hangmintái és a Freescha

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

kellék MELLÉKLET AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

kellék MELLÉKLET AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA kellék MELLÉKLET AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1. A tiszta ész: Immanuel Kant és Georg Wilhelm

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes

A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes KIADVÁNYOK 1. Balassagyarmati Honismereti Híradó. Felelős szerk.: Kovalcsik András. Kiadja a Madách Imre Városi Könyvtár.

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2008. május Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre az elõzõ évek szemlézett folyóirataira

Részletesebben

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4.

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4. A V Á L A S Z írói és í r á s a i Összeállította G a l a m b o s F e r e n c. 1 9 5 4. Bevezetés. A Válasz 1934. májusában indult, Sárközi György szerkesztésében, írógárdája leginkább a Nyugat azon íróiból

Részletesebben

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban *

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Összegyűjtötte Aradi Réka, Csonki Árpád, Dobos Ida, Domnanics Anita, Molnár Fábián, Szabó Laura 1. Forrás:

Részletesebben

FILM / DVD LISTA MAGYAR FILMEK

FILM / DVD LISTA MAGYAR FILMEK FILM / DVD LISTA Az alábbi lista az általunk hozzáférhető filmeket tartalmazza. A filmek általában európai rendszeren érkeznek Magyarországról, ezeket az Ön kérésére átfordítjuk észak-amerikai rendszerre.

Részletesebben

Hangoskönyvek CD lemezen

Hangoskönyvek CD lemezen Hangoskönyvek CD lemezen Adorján, Johanna: Eine exklusive Liebe CD 15775/1-4 Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós válogatott versei CD 15000/1-3, CD 15708/1-3 Ajar, Émile: Előttem az élet CD 15462/1-5

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

munkapéldány jelzet szak szerző / cím

munkapéldány jelzet szak szerző / cím munkapéldány jelzet szak szerző / cím 100043 Irodalomtudomány, zene Aczél Tamás: A szabadság árnyékában 100083 Irodalomtudomány, zene Vita irodalmunk helyzetéről 100089 Irodalomtudomány, zene Masinszkij:

Részletesebben

Látomások a szegedi Grand Caféban

Látomások a szegedi Grand Caféban Erdélyi Ágnes Látomások a szegedi Grand Caféban Itt ülünk a szegedi Grand Caféban mozis és kávés társammal, Évával, lapozgatjuk levéltári je zeteinket, a megsárgult szegedi hírlapokból kimásolt tudósításokat,

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Domokos

Részletesebben

Lamberg-kastély Kulturális Központ Radó Antal Könyvtár. Hangoskönyvjegyzék. szerző szerinti betűrendben. Módosítva: 2014. február 21.

Lamberg-kastély Kulturális Központ Radó Antal Könyvtár. Hangoskönyvjegyzék. szerző szerinti betűrendben. Módosítva: 2014. február 21. Lamberg-kastély Kulturális Központ Radó Antal Könyvtár Hangoskönyvjegyzék szerző szerinti betűrendben Módosítva: 2014. február 21. Állati dolgok! : versek 1-99 éves gyerekeknek Pogány Judit audio 1 594

Részletesebben