VALLÁSTÖRTÉNETI SZÖVEGGYŐJTEMÉNY I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VALLÁSTÖRTÉNETI SZÖVEGGYŐJTEMÉNY I."

Átírás

1 VALLÁSTÖRTÉNETI SZÖVEGGYŐJTEMÉNY I. (MEZOPOTÁMIA, EGYIPTOM, SÁMÁNIZMUS, KERESZTÉNYSÉG) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KÓSA GÁBOR

2 TARTALOMJEGYZÉK I. VALLÁS AZ ÓKORI MEZOPOTÁMIÁBAN 3 I.1. SUMÉR MŐVEK 4 I.1.1. ENKI ÉS NINMAH 4 I.1.2. A HAJDANKOR KIRÁLYAI 5 I.1.3. TÖREDÉK A VÍZÖZÖNRİL 7 I.1.4. GILGAMES ÉS HUWAWA 9 I.1.5. GILGAMES, ENKIDU ÉS AZ ALVILÁG 14 I.2. AKKÁD MŐVEK 24 I.2.1. ENŪMA ELIŠ 24 I.2.2. ISTÁR POKOLRA SZÁLL 35 I.2.3. ETANA EPOSZ 42 I.2.4. GILGAMES 49 MEZOPOTÁMIA ÖSSZEFOGLALÁS 58 II. VALLÁS AZ ÓKORI EGYIPTOMBAN 59 II.1. A HALOTTAK KÖNYVE 60 II.2. RÉSZLETEK EGYÉB SZÖVEGEKBİL 68 II.3. PLUTARKHOSZ: ISZISZ ÉS OSZIRIS 71 EGYIPTOM ÖSSZEFOGLALÁS 74 III. SÁMÁNIZMUS 76 III.1. MONGOL, TELEUT, TUVAI, BURJÁT, EVENKI, NYENYEC ÉNEKEK 77 III.2. AZ ELSİ SÁMÁNASSZONY [MONGOL] 81 III.3. A VILÁG TEREMTÉSÉRİL [ALTAJI TÖRÖK] 81 III.4. ALTAJI TÖRÖK, ALTAJ-KIZSIK ÉS TELEUT SZÖVEGEK A VILÁG VÉGÉRİL 83 III.5. JULIANUS BARÁT ÉS A NAPKELET FELFEDEZÉSE 85 III.6. TUNGUZ SÁMÁNOK 87 III.7. BOLYONGÁSOK A MANDZSU NÉPEK KÖZÖTT 83 SÁMÁNIZMUS ÖSSZEFOGLALÁS 90 IV. KERESZTÉNYSÉG EVANGÉLIUMOK MÁTÉ EVANGÉLIUMA MÁRK EVANGÉLIUMA LUKÁCS EVANGÉLIUMA JÁNOS EVANGÉLIUMA 132 A SZÖVEGEK FORRÁSAI 150 JELEN GYŐJTEMÉNY SZÖVEGEIBEN TALÁLHATÓ ESETLEGES BETŐHIBÁKÉRT ÉS ELÍRÁSOKÉRT KIZÁRÓLAG A GYŐJTEMÉNY ÖSSZEÁLLÍTÓJA FELELİS. AZ IDEGEN SZAVAK ÁTÍRÁSA AZ EREDETI FORDÍTÁST KÖVETI. 2

3 I. VALLÁS AZ ÓKORI MEZOPOTÁMIÁBAN [ENMERKAR VERSENGÉSE ARATTA URÁVAL] 1. u4-ba muš-nu-gál-la-àm gír nu-gál-la-àm[ka nu-gál-la-àm] 2. ur-maĥ nu-gál-la-àm ur-zir ur-bar-ra nu-gál-la-am 3. ní-te-gá su-zi-zi-i nu-gál-la-àm 4. lú-lu6 gaba-šu-gar nu-um-tuku-àm 5. u4-ba kur-šubur ki-ĥé-me-zi 6. eme-ĥa-mun ki-en-gi kur-gal-me-nam-nun-na-kam 7. ki-uri kur-me-te-gál-la 8. kur-mar-tu-ú-sal-la-ná-a 9. an-ki-nigin-na uku-sag-sì-ga 10. d en-líl-ra eme-aš-àm, he-en-na-da-[si-el] Hajdan nem volt kígyó, nem volt skorpió, nem volt hiéna, nem volt oroszlán, nem volt vad kutya és farkas, nem volt félelem és rémület, nem volt, ki kezét az ember mellének vesse. Hajdan Subur országa, Hamazi földje, Ki engir, Sumer, az egyenlő nyelvű, a fensőbb erő Nagy Hegye, Ki uri, Uri földje, ahol minden illendő megvan, Martu országa, a biztonságban nyugvó, s ég, föld mindensége, minden jámbor nép, egyazon nyelven beszéltek Enlilhez. [Ford. Komoróczy Géza] [TÖREDÉK A VÍZÖZÖNRİL] 1. tu15-ĥul-tul15-ĥul-ní-gur4-gur4-gál dù-a-bi ur-bi ì-súg-gi-eš 2. a-ma-ru ugu-kab-dug4-ga ba-an-da-ab-ùr-ùr 3. u4-7-àm gi6-7-àm 4. a-ma-ru kalam-ma ba-ùr-ra-ta 5. giš má-gur4-gur4 a-gal-la tu15-ĥul-bul-bul-a-ta 6. d utu im-ma-ra-è an-ki-a u4-gá-gá Minden szélvész, gonosz vihar vállvetve tombolt, a pusztító víz árja az Ország fölött hömpölygött. Midőn a hetedik napon, a hetedik éjjelen a pusztító víz árja az Ország fölött tovahömpölygött, s a bárkát a pusztító vizén szelek sodorták, felragyogott Utu, az eget, földet fénybe borító; bárkáján Zi uszudra ablakot nyitott, s a vitéz Utu sugara a bárka mélyébe hullt. Zi uszudra király Utu előtt leborult; a király bikát ölt, juhot vágott... [Ford. Komoróczy Géza] 3

4 I.1.1. [ENKI ÉS NINMAH] A hajdankor napján, midőn ég a földjétől elvált, a hajdankor éjjelén, midőn föld az egétől elvált, a hajdankor távoli évében, midőn a sors sorssá vált, midőn ég a földjétől elvált: a föld isteneinek neve létrejött, az ég isteneinek neve létrejött, az istenek az istennőket elvették feleségül, az istenek istennőkkel osztoztak égen, földön, az istenek istennőkkel nemzettek, szültek. Az istenek ételét, italát ki szerzi meg? Mindegyikük dologra kényszerült: a nagy istenek 1 a munkát felügyelték, a kis istenek 2 a kosarat cipelték. Az istenek mind csatornát ástak, Haraliban 3 földet túrtak. Az istenek villámként sürögtek, és hangosan siratták sorsukat. Ekkor a bölcsességtől duzzadó, a végtelen sok isten nemzőatyja, Enki 4 ott hevert az ágyasházban; kút ez, víz csobog benne, bensejét istenek se ámulhatják. Nyoszolyáján hevert, fel sem állt, aludt. 5 Az isteneknek folyt a könnye; Romlásba hullunk! kiáltozták. Az alvóhoz, a heverőhöz, Enki ágyához nem merészkedtek. Nammu, 6 a legelső anya, a végtelen sok isten szülőanyja, az istenek könnyeit fia elé vitte. Fiam, te alszol? Gúzsba kötött az alvás? Az isteneket, kezed műveit, ostor kergeti! Fiam, ágyadból kelj ki! Hozza létre leleményed a mesterségeket, alkoss helyettest az isteneknek, hogy eldobhassák a kosarakat. Enki, anyját, Nammut hallva, nyoszolyájából kikelt, a vidám isten most térdére könyökölt, mélyen gondolkodott. ő, az okos, a bölcs, az ötlettel teli, mesterségével, mit ő hozott létre, megalkotta minden teremtmény mintáját, 1 dingir-šár-šár 2 dingir-tur-tur 3 (mitikus) helynév. 4 Enki (Ninšiku, Nudimmud, Abzú szarvasa; akkád Éa) = Eridu város istene; a föld ura, az édesvizek (Abzú) gazdája, a bölcsesség és a mágia ura, bölcs, furfangos és józan isten; az emberiség teremtője és segítője; a más istenek által elrontott dolgokat megjavítja; mint az élet adóját gyakran ábrázolják belőle kiáradó két folyóval. An gyermeke, Adad féltestvére, anyja Nammu, felesége Damgalnuna (Damkina), gyermekei: Marduk, Enbililu, Asarluhi, Nanše, Adapa. Minisztere a két arcú Isimid (Usmū). 5 Vö. deus otiosus. 6 An felesége, Enki anyja. 4

5 Enki odanyúlt karjával, domborúvá tette a mellét. Enki a maga-alkotta alakot megvizsgálta, s anyjához, Nammuhoz, így beszél: Anyám, arra, amit így magad alkotsz, az istenek munkáját arra kényszerítsd. Ha majd kigyúrtad az Abzu 7 kövér agyagjából, a minta gyorsan készítse őket, alakjukat te add meg. Ninmah 8 legyen a segítőd ebben, s Ninimma, Egizianna, Ninmada, Ninbara, Ninbara, Ninmuga, Ninszarszardu, Ninniginna: szülötteidet ők állítsák talpra. Anyám, sorsukat te szabd meg, Ninmah a munkát kényszerítse rájuk. [Ford. Komoróczy Géza] I.1.2. [A HAJDANKOR KIRÁLYAI] Midőn a királyság alászállt az égből, Eridu városban volt a királyság. Eriduban Alulim a király, évet uralkodott; Alalgar a király, évet uralkodott: 2 király, évet uralkodott. Eridut elhagyom; királysága Badtibira városba került. Badtibira városban Enmeluannaa király, évet uralkodott; Enmegalanna a király, évet uralkodott; az isten Dumuzi, a pásztor évet uralkodott: 3 király, évet uralkodott. Badtibirát elhagyom; királysága Larak városba került. Larak városban Enszipazianna évet uralkodott: 1 király, évet uralkodott. Larakot elhagyom; királysága Zim-bir városba került. Zimbir városban Enmedurannaa király, évet uralkodott: 1 király, évet uralkodott. Zimbirt elhagyom; királysága Suruppak városba került. Suruppak városban Ubartutu a király, évet uralkodott: 1 király, évet uralkodott. 5 város volt, 8 király, évet uralkodott. A vízözön áradt el fölöttük. Azt követően, hogy a vízözön áradt el fölöttük, a királyság alászállt az égből, Kis városban volt a királyság. Kisben [... ] a király, 1200 évet uralkodott. A tábla kitöredezett, csak Niszaba előtt világos, az égben! Palakinatim 900 évet uralkodott; Nangislisma [... ] évet uralkodott; Bahina [... ] évet uralkodott; Buannum [... ] évet uralkodott; Kalibum 960 évet uralkodott; Qalumu 840 évet uralkodott; Zuqaqip 900 évet uralkodott; Atab 600 évet uralkodott; Masda, Atab fia, 840 évet uralkodott; Arwi um, Masda fia, 720 évet uralkodott; Etana, a pásztor, aki az égig emelkedett, aki 7 Sumer Abzu, akkád Apszú = a földet körülvevő édesvizű óceán. Abzu ura Enki volt. Az akkád Enúma eliš szerint Apszú az őselem, Tiámat férje, akivel egybekeverik vizeiket és megteremtik az első isteneket, Lahmut és Lahamut. 8 = a fenséges úrnő, a sumer-akkád istennő. 5

6 az országokat megszilárdította, király volt, 1560 évet uralkodott; Balih, Etana fia, 400 évet uralkodott; Enmenunna 660 évet uralkodott; Melamkisi, Enmenunna fia, 900 évet uralkodott, Barszal-nunna, Enmenunna fia, 1200 évet uralkodott; Szamug, Barszalnunna fia, 140 évet uralkodott; Tizkar, Szamug fia, 305 évet uralkodott; Ilku 900 évet uralkodott; Iltaszadum 1200 évet uralkodott; Enmebarageszi, aki Elam országának fegyvereit zsákmányként elhozta, király volt, 900 évet uralkodott; Aggá, Enmebarageszi fia, 625 évet uralkodott: 23 király, évet, 3 hónapot, 3 és fél napot uralkodott. Kist fegyver verte le; királysága az E annába került. Az E annában Meszki aggaser, Utu isten fia, úr volt, király volt, 324 évet uralkodott; Meszki aggaser alámerült a tengerbe, kiemelkedett a hegység felé; Enmerkar, Meszki aggaser fia. Uruk város királya, aki Urukot építette, király volt, 420 évet uralkodott; az isten Lugalbanda, a pásztor, 1200 évet uralkodott; az isten Dumuzi, a halász, akinek Ku ara a városa, 100 évet uralkodott; az isten Gilgames apja egy Lila, Kukba ura volt, 126 évet uralkodott; Urnungal, Gilgames fia, 30 évet uralkodott; Utulkalama, Urnungal fia, 15 évet uralkodott...: 12 király, 2130 évet uralkodott. Urukot fegyver verte le; királysága Ur városba került. [Ford. Komoróczy Géza] 6

7 I.1.3. [TÖREDÉK A VÍZÖZÖNRŐL] 9 Midőn An 10 -Enlil 11, Enki, Ninhurszag 12 a fekete fejűeket megalkotta, dús fűvel, növénnyel takarták be a föld színét, ékességül jószágot helyeztek reá, a mező négylábú állatát. Midőn a királyság koronája az égből alászállt, midőn a királyság pálcája, trónszéke az égből alászállt, (Enlil) alkotta meg a szertartásokat, a fennsőbb törvényt ő szabta meg. A szűzi földön öt város alapját vetette meg, nevüket kimondta, nagy szentéllyé tette őket. E városok között Eridu az első, ő Nudimmudnak adta, a vezérnek; közöttük a második Badtibira, ő a város örömlányának adta; közöttük a harmadik Larak, ő Hendurszagnak adta, a jó követnek; közöttük a negyedik Zimbir, ő Utunak adta, a vitéznek; közöttük az ötödik Suruppak, ő Szudnak adta. Midőn e városok nevét kimondta, midőn nagy szentéllyé tette őket, [édes vizet nekik] ő hozott; a kis csatornák tisztogatását rendelte el, [ezért teremtette az emberiséget. Ám az emberiség lármája Enlilnek terhes volt.] Az áradat [... ] így rendeltetett [...] Ekkor Nintu 13 feljajdul, mint szülő asszony, a fénylő Innin a népet siratja, Enki mélyen töpreng, An-Enlil, Enki, Ninhurszag [... ] Ég, föld istenei mind Enlil nevét kiáltják. Ekkor Zi uszudra király 14 nagy [szentélyt] épít, ő, a jámbor, a hű, az alázatos, nap mint nap fáradhatatlanul imádkozik, 9 A vízözön motívumról lásd még az akkád Atramhaszísz-eposz vízözön-epizódját, amely belekerült az akkád Gilgames-eposzba [XI. tábla]. 10 Az Ég ura, az istenek atyja, fia Enlil, lánya Innin, Enlillel és Enkivel (Éaval) együtt alkot triászt, eredetileg Uruk istene, jelképe a szarvas tiara. 11 Levegő, vihar istene, Nippur védőistene, gyermekei: Nanna (Hold), Ninurta (hadisten), Nergal (pokol), Namtar (sors). 12 Ninhurszag (Ki, Ninmah, Damgalnunna) = minden istenek anyja, Enki felesége, Marduk anyja. 13 = Ninhurszag. 14 Zi uszudra (= hosszú napú [idejű] élet ); Béroszosznál: Xiszuthrosz, Ut-napistim, Athrahaszísz. Az egyik királylista szerint Suruppak királya. A sumer Zi uszudrát Enki, az akkád Ut-napistimet Éa figyelmezteti. 7

8 álmát, mit álmodott, mind elmondja, ég, föld isteneinek nevét kiáltja. Az istenek f... ] [a szentély] fala [... ] Zi uszudra ott állt oldalt, ezt hallotta: A fal mellett állj meg, jobbra tőlem, a fal mellett szót mondok neked, hallgass reá, tanácsot adok neked, fogadd meg: kezünk a szentélyekre víz árját zúdítja, hogy elpusztítsa az emberiség magját. Ez a lezárt ítélet, az istenek gyűlésének szava, ez a parancsolat An-Enlil szájából; a királyság, az uralkodás véget ér... [...] Minden szélvész, gonosz vihar vállvetve tombolt, a pusztító víz árja az Ország fölött hömpölygött. Midőn a hetedik napon, a hetedik éjjelen a pusztító víz árja az Ország fölött tovahömpölygött, s a bárkát a pusztító vizén szelek sodorták, felragyogott Utu, 15 az eget, földet fénybe borító; bárkáján Zi uszudra ablakot nyitott, s a vitéz Utu sugara a bárka mélyébe hullt. Zi uszudra király Utu előtt leborult; a király bikát ölt, juhot vágott... Az ég életére, a föld életére esküdjetek: ő is hozzánk tartozó legyen! An-Enlil, az ég életére, a föld életére esküdjetek: ő is hozzánk tartozó legyen! A fű, növény kibújt a földből s növekedett. Zi uszudra király An-Enlil előtt leborult; An-Enlil megölelte Zi uszudrát, életet adott neki, az istenek életéhez hasonlót, majd Zi uszudra király, a fű, növény nevének, az emberiség magjának fenntartója, az átkelés országában, Tilmun országában, 16 ott Napkelet földjén kapott tőlük lakhelyet... [Ford. Komoróczy Géza] 15 Napisten. 16 A halhatatlanság helye. 8

9 I.1.4. [GILGAMES ÉS HUWAWA] Az úr az élő ember hegye felé... Az úr az élő ember 17 hegye felé fordította a vágyát; Gilgames úr az élő ember hegye felé fordította a vágyát. Szolgájához, Enkiduhoz így beszél: Ó, Enkidu! Az életnek a bélyegzett tégla nem ad értelmet az építkezés! A hegységbe akarok behatolni, ott szerzek hírnevet magamnak; földjén, hová mások írták nevüket, felírom ott a magam nevét; földjén, hová mások nem írták nevüket, felírom ott az istenek nevét. Szolgája, Enkidu, így adja vissza a szót: Királyom, ha a hegységbe akarsz behatolni, Utunak szólj, Utunak szólj, a hős Utunak: a hegy gondja Utué, a cédrust termő hegy gondja a hős Utué, /Utué, a lazúrkő koronát viselőé, a fejét magasra emelőé, Napé az égen/ Utunak szólj! Gilgames fehér bárányt fog a kezébe, áldozati sötét bárányt szorít mellére, kezében fénylő pálcája, a parancsoló. Utuhoz az égen így beszél: Ó, Utu, a hegységbe akarok behatolni, segítőm te légy; a cédrust termő hegységbe akarok behatolni, segítőm te légy! Utu az égből így adja vissza a szót: Derék vitéz vagy valóban; de mit neked a hegy? Gilgames így beszél: Ó, Utu, szavamban hadd szóljak veled, szavam halljad meg; gondom hadd mondjam el neked, hallgasd meg. Városomban meghalnak az emberek, összeszorul a szívem, elmúlnak az emberek, nehéz a szívem. Kihajlom a falon: a folyam vizén tetemek sodródnak, szemem ezt látja. S én? Ez a sors vár rám is? Igen. Ez a sors vár rám is. Égig az ember nem érhet fel, a legmagasabb sem; hegyet az ember nem takarhat el, a legszélesebb sem. Az életnek a bélyegzett tégla nem ad értelmet az építkezés! A hegységbe akarok behatolni, ott szerzek hírnevet magamnak; földjén, hová mások írták nevüket, felírom ott a magam nevét; földjén, hová mások nem írták nevüket, felírom ott az istenek nevét. Utu a könnyeit áldozatként elfogadta, 17 = Huwawa (asszír Humbaba), a cédrusdémon. 9

10 ő, az irgalom embere, irgalommal volt iránta. A hét vitézt, egyazon anyának fiait, az elsőt, legöregebb bátyjukat, oroszláné a mellső lába, sasé a hátsó lába, a másodikat, a mélység ölének kígyóját, a harmadikat, a sárkánykígyót, a negyediket, a tűzokádó kígyót, az ötödiket, a vedlő kígyót, mely kibújik önmagából, a hatodikat, a féktelen árt, mely a hegy mellén áthömpölyög, a hetediket, a száguldó fáklyát, melynek nem lehet útját állni: e hét vitézt /akik az égen csillognak, akik a földön a karavánutak ismerői; akik az égen magasan állnak, akik a földön Aratta útját ismerik, akik a szomszéd földek kereskedőit ismerik, akik az országok rejtekét, mint a galambok, ismerik; őket, kik heten vannak/, a hegységben, barlangok mélyén, elzárta valamennyit. A cédrus-döntő boldogan cselekszik, Gilgames úr boldogan cselekszik. Városában, mintha egy ember volnának, mozgósítást parancsolt; mintha két társ volnának, sorozást parancsolt. Akinek háza van, térjen házához, akinek anyja van, térjen anyjához! A rokontalan férfiak, kik tennék, amit én, oldalamra álljanak ötvenen! Akinek háza volt, házához tért, akinek anyja volt, anyjához tért: a rokontalan férfiak, kik tennék, amit ő, oldalára álltak ötvenen. A kovácsok háza felé irányítja lábát, kardot, lesújtó szekercét, vitézi fegyvert öntetett. A mezőn sötétlő erdő felé irányítja lábát, nyárfát, almafát, puszpángfát vágatott. Városának fiai, az őt kísérők, a fegyverek nyelét kezükbe szorítják. /A hét vitézt, egyazon anyának fiait/, az elsőt, legöregebb bátyjukat, oroszláné a mellső lába, sasé a hátsó lába, /a másodikat, a mélység ölének kígyóját, a harmadikat, a sárkánykígyót, a negyediket, a tűzokádó kígyót, az ötödiket, a vedlő kígyót, mely kibújik önmagából, a hatodikat, a féktelen árt, mely a hegy mellén áthömpölyög, a hetediket, a száguldó fáklyát, melynek nem lehet útját állni: e hét vitézt/, a hegységben, barlangok mélyén, Utu elzárta valamennyit. Az első hegységen átkelnek, belsejében nem találják a cédrust. /A második hegységen átkelnek, belsejében nem találják a cédrust. A harmadik hegységen átkelnek, belsejében nem találják a cédrust. A negyedik hegységen átkelnek, belsejében nem találják a cédrust. 10

11 Az ötödik hegységen átkelnek, belsejében nem találják a cédrust. A hatodik hegységen átkelnek, belsejében nem találják a cédrust./ A hetedik hegységen átkelnek, s e földről már nem mennek tovább. Az úr, Gilgames, cédrust dönt fejszéjével... [A sor hiányzik] Gilgames felriad álmából, az alvás felkavarta, szemét dörzsölgeti, kábulat ülte meg. Enkidu keze érinti, ám ő nem mozdul, beszél hozzá, ám ő nem adja vissza a szót. Ó, te fekvő; ó, te fekvő, ó, Gilgames, Kulaba 18 fiainak ura: meddig fekszel még? A hegy immár elsötétedett, árnyék terült föléje, homály oltotta ki a fényt, Utu lenyugodott, anyja, Ningal 19 ölébe tért, emelt fejjel. Ó, Gilgames, meddig fekszel még? Ne hagyd városod fiait, a téged kísérőket, hogy rád várva, a hegység ölénél álljanak! Ne hagyd, hogy szülőanyádat városod közterén meghurcolják! Gilgames jó füle ezt meghallotta; vitézi szavába burkolózik, mint ruhába, harminc gin súlyú ruháját kézbe veszi, mellére ölti, bikaként dobbant a nagy földön, nyakát a földhöz érinti, foga odakoccan. Szülőanyám életére, Ninszuna istennőre! Fénylő atyámra, Lugalbandára 20! Olyan legyek én is, akár ő, aki gyönyörben ült szülőanyám térdei között! Másodszor is kimondja: Szülőanyám életére, Ninszuna istennőre 21! Fénylő atyámra, Lugalbandára! Míg ezt az embert, legyen bár ember, nem ölöm meg, legyen bár isten, nem ölöm meg, addig lábam, a Hegységbe induló, ne térhessen városomba vissza! Az igaz szolga szót emel, életet óvó szót; királyának Enkidu így adja vissza a szót: Királyom, te ezt az embert szemeddel nem láttad, szíved ezért nem retteg; de én ezt az embert szememmel láttam, szívem ezért retteg. Ilyen ez a vitéz: foga sárkány foga, arca oroszlán arca, hangja robajló ár, homloka fát, nádat perzsel, senki sem térhet ki előle! Királyom, indulj bár te a hegy felé, én a város felé indulok. Anyádnak dicsőségedről beszélek, szája nevet majd; 18 Uruk, Gilgames városa. 19 Nanna felesége, Utu anyja. 20 Gilgames apja. 21 Bölcs istennő, Gilgames anyja. 11

12 utána vesztedről beszélek, gyászkönnyet sír majd. /Szolgájának, Enkidunak, ő így adja vissza a szót Más ember érettem ne vesszen, rakott hajó ne süllyedjen, három rétű páncél ne repedjen, csatában ember ne pusztuljon, ház, nádkunyhó tűzben ne enyésszen! De te segíts nekem, én segítek neked, s mi történhet velünk? Hogyha elsüllyed, hogyha elsüllyed, hogyha a Magánt járó hajó elsüllyed, hogyha a hajó, Magilum 22 karja, elsüllyed: akkor úgyis minden halandó a halandók igaz bárkájára száll. Rajta, menjünk tovább, feléje: szemünk lássa őt! Hogyha haladunk tovább, s rádtör a félelem, rádtör a félelem: űzzed el; s rádtör a rémület, rádtör a rémület: űzzed el! Legyen szíved szerint: rajta, menjünk tovább, feléje! Egy darabon, ha haladhattak, Huwawa kilépett cédrus-háza elé. Szemét rájuk emelte, a halál szemét, homlokát feléjük fordította, a rontás homlokát, szót kiáltott ellenük, a dübörgés szavát. Gilgames lába remeg, ina reszket, félelem fakad szívében, de a megtett útra nem fordul vissza. Amaz, lába nagy patáján ágaskodva, erre löki magát, majd amarra indul. Te, sűrű gyapjú, szőttes ruhát viselő, nemes férfi, gyönyörűsége az isteneknek, vad bölény, szilaj a harcban, szülőanyád büszkesége, dajkád kedvence, táplálód, ölben ringatod szemefénye: ne félj! Kezed ereszd le. Gilgames a kezét nem eresztette le, így beszél: Szülőanyám életére, Ninszuna istennőre! Fénylő atyámra, Lugalbandára! Végre, hogy a hegyen lakásodra találtam! /Kisebbik lábadra kis bilicset hoztam, nagyobbik lábadra nagy bilincset hoztam, rettentő sugaradba behatolok! / ő maga tépte fel az első fa gyökerét; városának fiai, az őt kísérők, ágait lenyesték, kötegbe kötötték, a hegység ölénél rendre lerakták. Midőn a hetedik rettenettel végzett, berontott fülkéjébe, falhoz szorította őt, mint kígyót a borpincében, mintha csókot adna, nyakára csattanó ütést mért. 22 A halálba vivő hajó, gyászhajó. 12

13 Huwawa foga összekoccan; sír, sápad-zöldül; Gilgames úr kezét megragadja, /csellel él/: Egy szót hadd mondjak Utunak! Ó, Utu, én nem ismerem szülőanyámat, én nem ismerem nemzőapámat: engem a hegy szült, engem te nemzettél! Huwawa varázs-szóval bűvölte Gilgamest, varázs-szót mondott az ég életére, varázs-szót mondott a fold életére, varázs-szót mondott a hegy életére; kezét megragadta, eléje borult. Ekkor a sumer Gilgames szívében szánalom ébred az esdeklő iránt; szolgájához, Enkiduhoz, így beszél: Ó, Enkidu, az elfogott madár a helyére hadd szálljon vissza; az elfogott harcos anyja ölére hadd térjen vissza! Enkidu Gilgamesnek így adja vissza a szót: A széles testűt, hogyha józan esze nincsen, Namtar 23 emészti el, Namtar, a válogatást nem ismerő! Hogyha az elfogott madár a helyére száll vissza; hogyha az elfogott harcos anyja ölére tér vissza: akkor szülőanyádnak városába te nem térhetsz vissza! Huwawa Enkiduhoz így beszél: Ellenem szólsz gonosz szavakkal?, Enkidu! Béren tartott ember ő, béren vett táplálékú, társa mögött kell járnia: ezért támad szavakkal! /Huwawa Gilgameshez így beszél: Szülőanyám a hegy sötét mélye; nemzőatyám a hegy sötét mélye; Utu helyezett a hegyre, magányom lakásába! / Mert ő így beszélt hozzá, sorsát ők eldöntötték. /Nyakát elmetszették,/ testét vászonba, lenbe göngyölték, Enlil és Ninlil 24 színe elé vitték... [Ford. Komoróczy Géza] 23 Sors, végzet istene. 24 Nammu és An leánya, bályja, illetve később férje Enlil, gyermeke Nanna, a Holdisten. 13

14 I.1.5. [GILGAMES, ENKIDU ÉS AZ ALVILÁG],A hajdankor napján, a hajdankor távoli napján... A hajdankor távoli napján, a hajdankor napján, a hajdankor távoli éjjelén, a hajdankor éjjelén, a hajdankor távoli évében, a hajdankor évében, midőn minden méltó dolog megjelent, midőn minden méltó dolog jó sorsra tett szert, s az Ország otthonában kenyeret ízleltek, midőn az ország kemencéjében a tűz fellobbant; midőn ég a földtől elvált, midőn föld az égtől elszakadt, midőn az emberiség magja létrejött: akkor az eget An szerezte meg, a földet Enlil szerezte meg, s Ereskigalnak 25 az alvilág ajándékul jutott; midőn ő elindult, midőn ő elindult, az atya a világ felé midőn ő elindult, Enki a világ felé midőn ő elindult, akkor a kicsik a királlyal együtt haladtak, a nagyok Enkivel együtt haladtak: e kicsik a kézi súlyok voltak, e nagyok a hánykolódó nád súlyai voltak, Enki kis csónakjának ölén győztesen az összecsapásban, mint a dühöngő vihar, a királynak a vizet a hajó orra mint a farkas, úgy hasítja; Enkinek a vizet a hajó fara mint az oroszlán, leteríti: e napon egyetlen fa volt, volt egy nyárfa, ez az egyetlen fa volt, ott nőtt a fénylő Buranunna 26 partján, a Buranunna itatta vízzel, ám a déli szél karja kitépte gyökerét, elroppantotta törzsét, s a Buranunna vize elsodorta. 25 Az Alvilág úrnıje. 26 Eufrátesz. 14

15 Arra járt egy asszony 27, az An szavát félő, arra járt ő, az Enlil szavát félő, a fát kezébe vette, Urukba vitte: A fénylő Innin termékeny kertjébe viszem! A fát az asszony keze gondozta, maga mellé állította; a fát Innin keze gondozta, maga mellé állította. Mikor lesz termékeny trónszék belőle, melyen ülhetek? szólt, Mikor lesz termékeny nyoszolya belőle, melyen fekhetem? szólt. (Öt év telt el, tíz év telt el,) A fa nagyra nőtt, ám ága mit sem termett: gyökerébe a kígyó fészkelt, nem fog rajta a ráolvasás, ágaira az Anzu 28 sas ültette fiókáit, törzsében a szűzi Lila 29 ütötte fel tanyáját, az örökké nevető, az örökké vidám. A fénylő Innin könnyeit hullajtja. Midőn hajnal hasadt, s a látóhatár felfénylett [midőn a madarak, hajnal hasadtán, énekelni kezdtek,] midőn Utu az ágyasházából kilépett, nővére, a fénylő Innin, a vitéz Utuhoz így beszél: Ó, fivérem, a hajdankor napján, midőn sorssá vált a sors, midőn az Országban bőség keletkezett, midőn az eget An szerezte meg, a földet Mullil 30 szerezte meg, s Ereskigalnak az alvilág ajándékul jutott; midőn ő elindult, midőn ő elindult, az atya a világ felé midőn elindult, Amanki 31 a világ felé midőn elindult, akkor a kicsik a királlyal együtt haladtak, a nagyok Amankival együtt haladtak: e kicsik a kézi súlyok voltak, e nagyok a hánykolódó nád súlyai voltak, Amanki kis csónakjának ölén győztesen az összecsapásban, mint a dühöngő vihar, a királynak a vizet a hajó orra mint a farkas, úgy hasítja; Amankinak a vizet a hajó fara 27 Innin istennı. 28 Oroszlánfejő sasként ábrázolják, Enlil szolgálja, ellopta tıle a sorstáblákat. 29 Démon neve. 30 Enlil. 31 Enki. 15

16 mint az oroszlán, leteríti: e napon egyetlen fa volt, volt egy nyárfa, ez az egyetlen fa volt, ott nőtt a fénylő Buranunna partján, a Buranunna itatta vízzel, ám a déli szél karja kitépte gyökerét, elroppantotta törzsét, s a Buranunna vize elsodorta. Arra járt egy asszony, az An szavát félő, arra járt ő, a Mullil szavát félő, a fát kezébe vette, Urukba vitte:»a fénylő Gasananna 32 termékeny kertjébe viszem!«a fát az asszony keze gondozta, maga mellé állította; a fát Gasananna keze gondozta, maga mellé állította.»mikor lesz termékeny trónszék belőle, melyen ülhetek?«szólt;»mikor lesz termékeny nyoszolya belőle, melyen fekhetem?«szólt. [öt év telt el, tíz év telt el,] a fa nagyra nőtt, ám ága mit sem termett: gyökerébe a kígyó fészkelt, nem fog rajta a ráolvasás, ágaira az Anzu sas ültette fiókáit, törzsében a szűzi Lila ütötte fel tanyáját, az örökké nevető, az örökké vidám. Én, a fénylő Gasananna, könnyeim hullajtom. Fivére, a hősi, vitéz Utu, e szót őtőle nem fogadta el. Midőn hajnal hasadt, s a látóhatár felfénylett, [midőn a madarak, hajnal hasadtán, énekelni kezdtek] midőn Utu az ágyasházából kilépett, nővére, a fénylő Innin, fivéréhez, Gilgameshez, így beszél: Ó, fivérem, a hajdankor napján, midőn sorssá vált a sors, midőn az Országban bőség keletkezett, midőn az eget An szerezte meg, a földet Mullil szerezte meg, s Ereskigalnak az alvilág ajándékul jutott; midőn ő elindult, midőn ő elindult, az atya a világ felé midőn elindult, Amanki a világ felé midőn elindult, akkor a kicsik a királlyal együtt haladtak, 32 Innin. 16

17 a nagyok Amankival együtt haladtak: e kicsik a kézi súlyok voltak, e nagyok a hánykolódó nád súlyai voltak, Amanki kis csónakjának ölén győztesen az összecsapásban, mint a dühöngő vihar, a királynak a vizet a hajó orra mint a farkas, úgy hasítja; Amankinak a vizet a hajó fara mint az oroszlán, leteríti: e napon egyetlen fa volt, volt egy nyárfa, ez az egyetlen fa volt, ott nőtt a fénylő Buranunna partján, a Buranunna itatta vízzel, ám a déli szél karja kitépte gyökerét, elroppantotta törzsét, s a Buranunna vize elsodorta. Arra járt egy asszony, az An szavát félő, arra járt ő, a Mullil szavát félő, a fát kezébe vette, Urukba vitte:»a fénylő Gasananna termékeny kertjébe viszem!«a fát az asszony keze gondozta, maga mellé állította; a fát Gasananna keze gondozta, maga mellé állította.»mikor lesz termékeny trónszék belőle, melyen ülhetek?«szólt;»mikor lesz termékeny nyoszolya belőle, melyen fekhetem?«szólt. [öt év telt el, tíz év telt el,] a fa nagyra nőtt, ám ága mit sem termett: gyökerébe a kígyó fészkelt, nem fog rajta a ráolvasás, ágaira az Anzu sas ültette fiókáit, törzsében a szűzi Lila ütötte fel tanyáját, az örökké nevető, az örökké vidám. Én, a fénylő Gasananna, könnyeim hullajtom. Fivére, a vitéz Gilgames, e szót őtőle elfogadta. Bőrpáncélt ölt testére, ötven mana 33 a súlya, ötven mana súly annyi neki, mint harminc gin 34 ; réz fejszéjét, hadi útjának fegyverét, kezébe veszi hét gu, hét mana súlyát. Ott, a gyökérben, a kígyót nem fog rajta a ráolvasás bottal agyonveri; ott, az ágakon az Anzu sas fiókáit kezébe veszi, a hegységig elhessenti; 33 = 25 kg. 34 = 0,25 kg. 17

18 ott, a törzsében a szűzi Lila tanyáját feldúlja, őt távoli helyekre kergeti. A fa gyökerét Gilgames elvágja, ágait lenyesi; városának fiai, az őt kísérők, ágait lenyesték. A fát a fénylő Inninnek adja, trónszékéül, őneki adja, nyoszolyájául. ő maga a gyökeréből dobot készít magának, az ágából dobverőt készít magának. Parancsoló a dob: úton, utcán dob pereg; hangos a dobszó: úton, utcán dobszó pereg. A városban a legényeknek dob parancsol, szenvedés, kín a dob, elhagyott asszonyaik keserve:»ó, én hitvesem!ó, én mátkám!«így jajonganak. Akinek anyja van, fiának ő hord ételt, akinek nővére van, fivérének ő hord ételt. Ha az est csillaga lehanyatlik, dobjának helyét megjelöli, dobját maga előtt tartja, házába viszi. A helyen, mit megjelölt, szenvedés, kín a hajnal, foglyok, tetemek, elhagyott asszonyok. Az ifjú szüzek kiáltásától Gilgames dobja, dobverője lehull a Nagy Lakóhelyre 35, kezét nyújtja érte, de keze nem éri el, lábát nyújtja érte, de lába nem éri el. Leül a Nagy Kapu torka mellé, leül az alvilág Szeménél, Gilgames sír, arca sápad-zöldül: Ó, én dobom! Ó, én dob verőm! Ó, én dobom, te ellenállhatatlan pergésű, elfojthatatlan ütemű! Ó, bár az ács házában volna még a dob, bár az ács asszonyánál volna még, mint a szülőanyám, olyan ő nekem, bár az ács leányánál volna még, mint a kishúgom, olyan ő nekem. Ó, a dobom! Ó, a dobverőm! Ki hozza fel az alvilágból? Ki hozza fel az alvilágból? Szolgája, Enkidu, őhozzá így beszél: 35 Az Alvilág. 18

19 Királyom, miért sírsz? Szíved fájdalom miért gyötri? Dobod én felhozom az alvilágból, dobverőd én felhozom az alvilágból! Gilgames Enkiduhoz így beszél: Hogyha alászállsz az alvilágba, szót mondok neked, szavamra hallgass, tanácsot adok neked, tanácsom fogadd meg. Tiszta ruhádat nehogy felöltsd, mert a szolgák, mint ellenséggel, elbánnak veled. A tégely jó olaját nehogy magadra csurgasd, mert illatára ők köréd sereglenek. A hajítóbotot az alvilágban nehogy elhajítsd, mert akit a hajítóbot eltalál, mind köréd seregei. Kezedben nehogy pálcát tartsál, mert a lelkek mind körötted repdesnek majd. Lábadra nehogy sarut húzzál, az alvilágban nehogy zajt csapjál. Szeretett asszonyod nehogy megöleld, gyűlölt asszonyod nehogy megüsd; szeretett gyermeked nehogy megöleld, gyűlölt gyermeked nehogy megüsd: mert az alvilág keserve foglyul ejt, foglyul ejt annak, aki ott nyugszik, aki ott nyugszik, Ninazu anyjának, 36 aki ott nyugszik, kinek fénylő testét ruha nem fedi, kinek fénylő kehely-keblét vászon nem takarja. Enkidu alászállt az alvilágba, királya tanácsát nem fogadta meg. Tiszta ruháját felöltötte: a szolgák, mint ellenséggel, elbántak vele. A tégely jó olaját magára csurgatta: illatára ők köré seregeltek. A hajítóbotot az alvilágban elhajította: akit a hajítóbot eltalált, mind köré seregeit. Kezében pálcát tartott: a lelkek mind körötte repdestek. Lábára sarut húzott: az alvilágban zajt csapott. Szeretett asszonyát megölelte, 36 Ereskigál. 19

20 gyűlölt asszonyát megütötte; szeretett gyermekét megölelte, gyűlölt gyermekét megütötte: az alvilág keserve foglyul ejtette őt, foglyul ejtette annak, aki ott nyugszik, aki ott nyugszik, Ninazu anyjának, aki ott nyugszik, kinek fénylő testét ruha nem fedi, kinek fénylő kehely-keblét vászon nem takarja. Az alvilágból Enkidu feljönni nem tudott. Nem a Sors ejtette foglyul, nem betegség ejtette foglyul: az alvilág ejtette foglyul. Nem Nergal, a könyörtelen, ejtette foglyul: az alvilág ejtette foglyul. Ekkor Ninszuna fia 37 Nippurba megy, Nippurban Enlil színe elé áll, könnyeit hullajtja: Enlil atya, dobom lehullt a Nagy Lakóhelyre, dobverőm lehullt a Torok mélyére. Enkidut küldtem, hogy ő hozza fel, de az alvilág foglyul ejtette őt. Nem a Sors ejtette foglyul, nem betegség ejtette foglyul: az alvilág ejtette foglyul. Nem Nergal, a könyörtelen, ejtette foglyul: az alvilág ejtette foglyul. Nem csatában esett el, a férfiasság mezején: az alvilág ejtette foglyul. Enlil atya e szót őtőle nem fogadta el. Eriduba megy, Eriduban Enki színe elé áll, könnyeit hullajtja: Enki atya, dobom lehullt a Nagy Lakóhelyre, dobverőm lehullt a Torok mélyére. Enkidut küldtem, hogy ő hozza fel, de az alvilág foglyul ejtette őt. Nem a Sors ejtette foglyul, nem betegség ejtette foglyul: az alvilág ejtette foglyul. Nem Nergal, a könyörtelen, ejtette foglyul: 37 Gilgames. 20

MEZOPOTÁMIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET

MEZOPOTÁMIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET MEZOPOTÁMIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET Gilgames Teremtés Első tábla Midőn fönn az ég nevetlen s alant a föld szintazonképp; Apszu, az ős-kezdet, minden dolgok teremtője-atyja s Mummu-Tiámat ősanyánk még vizeikkel

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

É S A J E G Y Z E T E K E T ÍR T A K O M O R Ó C Z Y G É Z A F O R D ÍT O T T A R Á K O S S Á N D O R

É S A J E G Y Z E T E K E T ÍR T A K O M O R Ó C Z Y G É Z A F O R D ÍT O T T A R Á K O S S Á N D O R v á l o g a t t a É S A J E G Y Z E T E K E T ÍR T A K O M O R Ó C Z Y G É Z A F O R D ÍT O T T A R Á K O S S Á N D O R GILGAMES AGYAGTÁBLÁK ÜZENETE é k ír á so s a k k Ad v e r se k E U R Ó P A K Ö N

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Gál-Győri Márta. Teremtés

Gál-Győri Márta. Teremtés Teremtés Legyen világosság! Így kezdődött minden, Mikor a világot megalkotta Isten. Nappal és éjszaka, fényesség és sötét: Legelső nap ezeket választotta szét. Második nap fenti-lenti vizek kettéváltak,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Pázmány Péter és Zrínyi Miklós

Pázmány Péter és Zrínyi Miklós Pázmány Péter és Zrínyi Miklós A MAGYAR BAROKK JELES KÉPVISELŐI Javasolt feldolgozási idő: 150 perc 1. Szólások és közmondások! Pázmány Péter beszédeit gyakran szólásokkal tarkította. Az alábbiakban közreadunk

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Halálzokni. Játék a sorssal

Halálzokni. Játék a sorssal Vörös István Halálzokni (kórusok az Antigonéból) I. Játék a sorssal 66 Héliosz, Argosz, Thébai, Hephaisztosz, Polüneikész, mind csak egy kitalált város isten-polgárai és ember-héroszai, Laiosz, Apollón,

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Szent Keresztút (Prohászka Ottokár Püspök) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Bevezetés A földön járó Úr Jézus szelleme az áldozat szelleme volt. Szemei előtt lebegett küldetése, érezte a nagy

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak T.Ágoston László A lovak állva álmodnak Alszol, öreg? fordult a férje felé az asszony. Megigazította feje alatt a kispárnát, és lélekben felkészült a nagy beszélgetésre. Nem, nem alszom. Jár az agyam,

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

E l é g i á k (2002-2012)

E l é g i á k (2002-2012) E l é g i á k (2002-2012) Ébredés Ordít a pillanat, gerince törik, édes hajnal tesz pontot éjszakára, s repít el fejemtől forró párnámra. Képei sem kísértek, csak a hídig, melyen még átérek a valóságba,

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

Előhang Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit; s mint koldús éteti öntestén férgeit, mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek. És bűnünk mind makacs, igaz bánatra

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Mi történt ezerötszáz év múlva? Megfeledkezett Izrael a szabadulás ünnepéről?

Mi történt ezerötszáz év múlva? Megfeledkezett Izrael a szabadulás ünnepéről? 2. HÚSVÉTI ÜNNEPÉLY gyermekek számára ISTEN BÁRÁNYA Az ünnepély szereplői: Beszélő, fiúk, lányok csapatban és egyenként. Húsvét van. Jézus Krisztus halálának emléke arra késztet minden keresztényt, hogy

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A Fekete obeliszk. Erdős Gábor

A Fekete obeliszk. Erdős Gábor A Fekete obeliszk, amely jelenleg a British Museumban látható (BM WA 118885), a mezopotámiai, illetve ezen belül az asszír művészet és történetírás egyik kimagasló emléke. Az obeliszket Sir Austin Henry

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 41

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 41 IGAZSÁG ÉS ÉLET Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján 2011. OKTÓBER 23. VASÁRNAP HAMAR ZOLTÁN Jismáél megöli a helytartót és híveit 41,1 A hetedik hónapban Jismáél, Netanjá fia, Elisámá unokája,

Részletesebben

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL NÉMETH DEZSÕ BALLADA A GERINC- (ÚT) TELENEKRÕL LANT Bár füllentetlen verseim rímel- csengõvel nem szerszámozott ír-dongók, mégis a panorámával keretezett anyád, aki paradicsomót kötve gorniuszozott a kecskekörmös

Részletesebben

HETEROGÉN NYÁRI TARLAT

HETEROGÉN NYÁRI TARLAT HETEROGÉN NYÁRI TARLAT Torok Csaba KÖRK Ё P (a1 fresco) kérgem hasadó augusztusom a jól neveltek csökönyös daganatai rángó teli szájak kráterein izzanak dorombolva mormog körötted a kihasználatlan szöknek

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

GÖRGETEG. Székely mesejáték.

GÖRGETEG. Székely mesejáték. GÖRGETEG. Székely mesejáték. SZOLGÁLÓ (a nyitott ajtóban vázákat törölget, körülötte is tele a föld leszedett virágcserepekkel. Énekli): Likas a kalapom teteje, kiláccik a hajam belőlle. Eléggé sajnálom

Részletesebben

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888)

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) EVANGÉLIUM * Mt 20,1-16 Ezek az utolsók egy óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted őket velünk, kik a nap

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Simén Dániel. Advent népe 1

Simén Dániel. Advent népe 1 Simén Dániel Advent népe 1 Adventi beszéd És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből s gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik (Ézs 11,1 2) Van nép, mely dalban született,

Részletesebben

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ A gabona Kánaán földjén is igen megfogyatkozott, és azt mondta akkor fiainak Jákób: Hallom, hogy Egyiptomban van gabona; menjetek el oda, és vegyetek belőle, hogy ne haljunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC TÓTH FERENC KÍGYÓ VŐLEGÉNY - Mindenünk van, kedves uram, A legnagyobb útnak indul, csak amire vágyok, az nincs. lagzi után estébe dől. - Mi volna az? - mondd meg Este e/múlt, éjfél Is már, [tüstént! éjfél

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Andersen meséi A LÁNY, AKI A KENYÉRRE HÁGOTT

Andersen meséi A LÁNY, AKI A KENYÉRRE HÁGOTT Andersen meséi A LÁNY, AKI A KENYÉRRE HÁGOTT Hallottatok-e a lányról, aki a kenyérre hágott, hogy be ne sározza kényes cipellőjét? Ha hallottatok, tudjátok azt is, hogyan járt az a lány. Hiszen megírták,

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben