A polgármester jelenti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A polgármester jelenti"

Átírás

1 2013. augusztus XIX. évfolyam 8. szám Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga Ki voltál valaha országunk istápja? Hol vagy István király? Téged magyar kíván, Gyászos öltözetben teelõtted sírván. Rólad emlékezvén csordulnak könnyei, Búval harmatoznak szomorú mezei. Lankadnak szüntelen vitézlõ karjai, Nem szûnnek iszonyú sírástól szemei. Elõtted könyörgünk, bús magyar fiaid, Hozzád fohászkodunk árva maradékid. Tekints, István király, szomorú hazádra, Fordítsd szemeidet régi országodra. Szent István király emlékezete Évtizedekig hivatalosan nem létezett Szent István, csak I. István, augusztus 20-án pedig nem az elsõ királyunkat, hanem a sztálinista alkotmány fordításaként, átdolgozásaként született alkotmányt és esetleg az új kenyeret volt szabad ünnepelni. A hanyatló diktatúra alkonyán bemutatott rockopera, az István, a király hozott elõször fordulatot a szélesebb közvélemény számára, és került elõtérbe a Szent István királyságáról és országáról szóló, azóta is tartó társadalmi vita. István király államalapító bölcsességét, mûvének nagyszerûségét századokig senki sem vonta kétségbe, a pápa Istvánra, mint apostolra tekintett, így az apostoli király és utódai egyedülálló módon megkapták a fõkegyúri jogot, azaz a fõpapok kinevezésének jogát. Ez az eredmény, valamint a püspökségek és a két érsekség megalapítása a magyar közvélekedésben és történettudományban sokáig vitathatatlanul pozitív minõsítést kapott. A szovjet megszállás idõszakában, különösen az 1950-es években a kereszténység elterjesztését és megerõsítését inkább valamilyen szükséges rossznak, mintsem érdemnek tekintették. A rendszerváltást követõen a korszak kutatását már nem terhelték politikai elvárások, ugyanakkor az ún. akadémiai történetírás és a társadalom a téma iránt fogékony, saját hagyományai felé forduló része valamelyest elszakadt egymástól. Érdekes, hogy nem az ezeréves Szent István-kultusz támadt fel erõteljesebb formában, hanem éppen Szent István uralkodásának egyfajta kritikája jelent meg. Szent Istvánt éppen azért kritizálják, amit századokig a legnagyobb érdemének tekintettek, a kereszténység erõvel való elterjesztéséért. Errõl legalábbis az újabban egyre gyakrabban hangoztatott szélsõséges, kegyetlen akciókról ugyan írásos források nem számolnak be, bár kétségtelen, hogy a királyi akarattal szembeszegülõkkel István igen erélyesen lépett fel, ugyanakkor a legyõzöttekkel kegyesebben, a jámborokkal szelídebben senki sem bánt nála. De volt-e alternatíva? Ezt a kérdést a kádári történetírás és történelemtanítás szerint nem lehet vizsgálni, hiszen csak azzal szabad foglalkozni, ami tényle- Folytatása a 13. oldalon. A polgármester jelenti Az összefogás újra eredményes volt! Történt ugyanis az egyik tikkasztó éjszakán, hogy értesítették a polgárõrséget, miszerint a szomszédban mozgolódást és gyanús hangokat észleltek. A két szolgálatot teljesítõ polgárõr azonnal értesítette a rendõrséget, akik perceken belül a helyszínre érkeztek. Éppen ebben a pillanatban nyílt a kapu és két rabló lépett ki rajta, megpakolva az eltulajdonított javakkal. Egyikõjük sem ijedt meg. Ezt azért írom, mert régebben a rablók elfutottak vagy földbe gyökerezett a lábuk, ha tetten érték õket. Most nem így történt. A tettes rátámadt a rendõrre, akiben a rabló emberére talált, így a betörõket sikerült elfogni. A történet legfõbb tanulsága az, hogy a törteli emberek végre megértették, hogy figyelni kell a szomszéd javaira is, így megelõzhetõek a bûncselekmények. Meghozta gyümölcsét a polgárõrök munkája is, hiszen újra tettenérést hajtottak végre. Természetesen most is jöttek a fanyalgó és okoskodó hangok a széthúzást növelni. Nem kell törõdni ezekkel a hangokkal, mert ha látják a pletykálkodók, hogy egyre hasznosabb munkát végez a polgárõrség és a rendõrség, majd elhallgatnak! A szájjal Folytatása a 2. oldalon. ISMERJÜK MEG HELMECZY MIHÁLYT! História rovatunk írása a oldalon TÁBOR A HIT ÉVE JEGYÉBEN Képes beszámolónk a oldalon

2 2. oldal TÖRTELI A polgármester jelenti... Folytatás az 1. oldalról. végzett munka semmit nem ér, a tettek viszont értékké teszik a munkát. Köszönet jár az illetõ szomszédnak és minden becsületes törtelinek, aki figyel a másik emberre és annak tulajdonára. Köszönet és hála a két polgárõrnek és rendõrnek, akik maradéktalanul látták el feladatukat ezen az éjszakán, és köszönet illet minden polgárõrt, aki szolgálatot vállalt és vállal hosszú éveken át. Gratulálok, további sikeres szolgálatot kívánok nekik, támogatásomra ezután is mindig számíthatnak! Együtt, összefogva minden megvalósítható, nem uralkodhat el rajtunk egy maréknyi gazember. Egy Jókai Mór-idézettel szeretnék még egyszer köszönetet mondani, mert õsi tanulság az, hogy végül csak az igazság és az igaz ember gyõzhet. És most gondoljuk hozzá, hogy még száz év múlva is lesznek emberek, kik hazájukat szeretik, kik az emberiség nagy bajait orvosolni törekesznek, kik a nép erkölcsöt nemesítik, kik a semmibõl teremteni, az embererõt istenerõvé emelni igyekeznek, de ezekkel szemben fog állani az a másik óriás, akinek neve a Nihil, a Semmi, aki nem hisz semmit, se Istent, se hazát, se nemzetet, se túlvilágot, se államot, se emberi törvényt, se családot, se becsületet, se költészetet, aki megtagadja a múltat, nem bánja a jövendõt, akinek nincs más célja, mint a mai nap, más ura, mint az én, más törvénye, mint azt tenni, ami neki jólesik. Godó János polgármester TÁJÉKOZTATÓ Az ÖKOVÍZ Kft. hulladékkezelési és szállítási szolgáltatás minõségének, valamint ellenõrzési rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében matricás edényzet azonosítást vezet be. A matrica segítségével azonosítható az ürítésre kihelyezett edényzet (kuka), amelynek meg kell felelnie a nyilvántartásban szereplõ szerzõdött, így a díj alapját képzõ megrendelt mennyiségnek. A matrica egyértelmûen azonosítja a szolgáltatást jogosan igénybevevõt, ill. rögzíti az ûrtartalmat, mely egyben a számlázás alapja. Azonosító matricára azok az ingatlantulajdonosok jogosultak, akiknek szerzõdésük rendezett a szolgáltatóval és megfelelnek Törtel Község Önkormányzat rendeletében foglaltaknak! Törtel Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 13/2011. (IX.09.) rendelete alapján az ingatlan tulajdonosai vagy felhasználói kötelesek a szervezett közszolgáltatást igénybe venni szeptember 20-ig azon ingatlantulajdonosok keressék fel ügyfélszolgálatunkat, akik nem rendelkeznek hulladékszállítási szerzõdéssel! Kérjük, ha van tartozása, haladéktalanul rendezze! Azonosító matricára azok az ingatlantulajdonosok jogosultak, akiknek nincs tartozásuk a szolgáltató felé! Ügyfélszolgálat elérhetõsége: Központi Ügyfélszolgálat 2700 Cegléd, Szolnoki út 6. Ügyfélfogadási idõ Postacím: 2700 Cegléd, Pesti út 65. hétfõ: 08:00-20:00 (pénztár 19:00-ig) Tel: 53/ ; 53/ kedd: 08:00-15:00 Fax: 53/ szerda: 08:00-15:00 web: csütörtök: 08:00-15:00 péntek: nincs ügyfélfogadás Intézkedésünk a rendezettség megteremtését és a rendszeresen fizetõ ügyfelek védelmét szolgálja, mivel kizárólag az érvényes matricával ellátott gyûjtõedények ürítését végezzük el! A hulladékszállítás rendje változatlan. A matrica és a felragasztási útmutató postai úton kerül kézbesítésre. ÖKOVÍZ Kft. FELHÍVÁS VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA A termõföldrõl szóló évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó KÖTELES BEJELENTENI: a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát, b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját. A fentiek alapján SZEPTEMBER 30-IG az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani a január 1-jét megelõzõen már regisztrált földhasználóknak a fenti adatokat tartalmazó földhasználati azonosító adatközlési adatlapot. A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhetõ a földhivataloknál, vagy letölthetõ a honlapról. A bejelentést határidõben elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termõföld ingatlannyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.

3 HÍRADÓ Kemény büntetés vár a ceglédi lány támadóira Az új Büntetõ Törvénykönyvnek köszönhetõen keményebb büntetés vár arra a három férfira, akik tavaly Cegléden megtámadtak és megerõszakoltak egy fiatal lányt. A júliusban életbe lépett új Büntetõ Törvénykönyv minõsített esetté tette az ilyen támadásokat. A három fiatalember ellen erõszakos közösülés miatt emelt vádat a Ceglédi Járási Ügyészség a helyi bíróságon. A férfiak november 9-én este a ceglédi autóbusz-pályaudvaron ittas állapotban leszólítottak egy fiatalkorú lányt, majd rávették, hogy nagyobb mennyiségû tömény szeszes italt fogyasszon. Az alkoholtól bódult lányt ezután a közeli parkba vitték, ahol mindhárman megerõszakolták. Többek között az ilyen esetekre ad kemény választ az új Büntetõ Törvénykönyv. A kormánypárt egyik legfontosabb vállalása teljesült azzal, hogy idén július 1-jével, életbe lépett Európa egyik legszigorúbb Büntetõ Törvénykönyve, amely nem hagyja válasz nélkül a magyar társadalmat legjobban nyugtalanító bûncselekményeket. Különösen kiemelt a gyermekek büntetõjogi védelme és a szexuális bûncselekmények szigorú büntetése. Minõsített esetté vált a 18. életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett szexuális erõszak, szemben a korábbi Büntetõ Törvénykönyvvel, amelynél csupán a 12. életévét be nem töltött sértett sérelmére történõ erõszakos elkövetés számított minõsített esetnek. Tehát a ceglédi támadás is minõsített esetnek számít. Új tényállásként létrejött a szexuális erõszak, amely összevonta az erõszakos közösülés és szemérem elleni erõszak korábbi tényállását, ez jelentõsen megkönnyíti a bizonyítást. Büntethetõvé vált nemcsak a szexuális aktusra való kényszerítés, hanem a szexuális jellegû, az emberi méltóságot sértõ magatartás is (pl. ha a sértett valamely intim testrészét az elkövetõ csak megfogta). Ugyancsak a kiskorúakat védi az a változás, hogy a gyermekek elleni bûncselekmények elkövetõit el lehet tiltani minden olyan foglalkozástól, amely gyermekek, fiatalok felügyeletével, gondozásával, nevelésével függ össze. Már a kiskorú érzelmi fejlõdésének veszélyeztetése is bûncselekmény. Ha valaki kiskorúként bûncselekmény áldozata volt, feljelentést tehet a 18. életévének betöltése után még öt évig. Fidesz Sajtóiroda 3. oldal Július közepén a 6-7. km-kõ környékén találtuk a képen látható, 6 év körüli westi keverék szuka kutyust. Szõre még cakkos volt, tehát július elsõ felében lehetett megnyírva, ollóval, házilag. Szelíd, kedves, bújós az idegenekkel is, fõleg azokkal, akik kocsival voltak. Környékbeliek elmondása szerint 3-4 napja jelent meg ott, elõtte senki nem látta. A kötelezõ mikrochip hiányzott a kutyusból, ezért feltételeztem, hogy oltva sincs. Mindezeket pótoltam, de a gazditól majd kérem az árát. Tel.: WANTED! 5000 Ft! TALÁLT KUTYA! Keresem a fotón látható, Betérõ Csárda és Dózsa Mgtsz. között elveszett, cirmos házicicát. Utoljára egy zsemleszínû kandúrral láttuk. Megtalálónak azonnali 5000 Ft készpénzjutalom jár! Környéket nem ismeri, de talán a faluban, vagy környékbeli tanyákon próbál valahová bekéredzkedni. Szelíd, kedves, kutyáktól félõ nõstény cica. Ismertetõjele, hogy más házicicákhoz képest nagyon nagy. Hívjon, azonnal megyek érte! Csak a képen szereplõ cicát tudom elhozni. Tel.: vagy (küldjön SMS-t, visszahívom)!

4 4. oldal TÖRTELI Lakásfelújítás! Festés, Csempeburkolás, Parkettakészítés, csiszolás, Laminált padlózás, Külsõ hõszigetelés, színezés, Fürdõszobák felújítása vízszereléssel. Karai István a lakosság szolgálatában. Telefon: 06-30/ Lakodalmi sátor kölcsönzés, sütemény készítés! Kisebb rendezvénysátrak, Hûtõkocsik, Egységes, igényes teríték, 20 fõtõl 300 fõig. Színvonalas, modern sátor. Baráti, családi összejövetelekre, vagy céges rendezvényekre. Kérjük, foglaljon idõben! Ugyanitt sütemények, torták rendelhetõek, amelyeket a Hangulat Cukrászda készít házias ízekben és kivitelben. Telefon: 06-30/ IGÉNYES, PONTOS, KORREKT szórólap prospektus meghívó plakát matrica névjegy nyomtatvány újság könyv dosszié Kerekes Kegyeleti Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ / Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõ: Kerekes Nándor 06-70/ Tel.: 53/ / / Cegléd, Csatorna u. 8.

5 HÍRADÓ 5. oldal PB GÁZPALACK CSERE Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva: Hétfõtõl-szombatig, Vas.: zárva Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Kezelhetõen vastag akác Ft/q Hasított akác Ft/q Vékony akác Ft/q Vékony vegyes (csak keményfa) Ft/q Bükk-tölgy-gyertyán gurigás Ft/q Bükk-tölgy félig hasított Ft/q Bükk-tölgy konyhakész Ft/q Mész (25 kg: 500 Ft, 50 kg: 1000 Ft) és magyar cement (25 kg, 3000 Ft/q) kapható Német brikett cseh dió fabrikett lignit AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Térhálók DRÓTFONAT 1 méter magas Ft/tek. 1,2 méter magas Ft/tek. 1,5 méter magas Ft/tek. 1,75 méter magas Ft/tek. 2 méter magas Ft/tek. BETONOSZLOPOK 2,4 m hosszban Hullámpala 335x Ft AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 3 m kérgezve-felezve Akác léc 1 m 1,3 fm

6 6. oldal TÖRTELI ITT A NYÁR, SZÉPÍTSE ÖN IS OTTHONÁT! KÍNÁLATUNKBÓL: Poli-Farbe termékcsalád: színes bel- és kültéri festékek, diszperzitek különbözõ kiszerelésben, mészfestékek, színezõpaszták, lazurfestékek, alapozók, zománcfestékek, lakkok, szigetelõ-tömítõanyagok, glettek, élvédõk, lábazatfestékek, díszlécek, rozetták, bordûrcsíkok, álmennyezetek és ragasztóik, burkolatragasztók, aljzatkiegyenlítõk, vakoló- és falazóhabarcsok, esztrichtek AJÁNLATAINK: Sakret csemperagasztó (fagyálló) 25 kg Ft/zsák Sakret flexibilis csemperagasztó 25 kg Ft/zsák Sakret falazó- és vakolóhabarcs 40 kg Ft/zsák Rigips 5 kg Ft/db Poli-Farbe diszperzit 14L Ft/db Boróka lazur 0,75L Ft/db Poli-Farbe Platinum 2,5L Ft/db KERTÉSZNAPTÁR Augusztus 20-a után hirtelen véget ér a forró nyár és hûvösebbre fordul az idõ. A várt esõ is megérkezik és végre felfrissül minden. Még a kiégettnek tûnt fû is elkezd kizöldülni. Minden nappal hûvösebbek a reggelek, és a zöld táj is megszínesedik. Augusztus végén szedhetjük az õszi karfiolt és brokkolit. A bimbós kel, a póréhagyma és a leveles kel télálló zöldségfélék, a szabadban telelhetnek. A gyökérzöldségeket ne szedjük fel túl korán, mivel még sokat fejlõdnek az õsz folyamán. A sárgarépát az elsõ fagyok elõtt szedjük fel, a petrezselyem hidegtûrõ, ha bent marad pár tõ a földben, az enyhe téli napokon szedhetõ. Ez a hónap a tavaszi nyíló évelõ hagymás virágok ültetési ideje, mert így a hideg beálltáig meggyökeresednek. Szeptember a legmegfelelõbb évelõ cserjék, bokrok, örökzöldek, sövények ültetésére. Az új fû telepítésére a legalkalmasabb ez a hónap. Az õszi vetés sokkal biztonságosabb, mert jobban biztosíthatjuk a nedvességet a kelés idején. Szeptember végén nyírjuk utoljára a gyepet, kb. 6 cm hosszra. Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõ Péntek: ; Szombat: Zár Vasalat Kötõelem Szerszám Szerelvény Csapágy Festék

7 HÍRADÓ 7. oldal Gumiabroncs és gyorsszerviz Törtel, Jászkarajenõi út 24. (autómosóval szemben) Nyitva tartás: H-P: 8-12 és 13-17; Sz: 8-12; V: Zárva GUMIABRONCSOK ÉRTÉKESÍTÉSE, SZERELÉSE, CENTRÍROZÁSA, JAVÍTÁSA Újszerû használt és akciós új gumiabroncsok értékesítése kedvezõ árakon! Kiváló minõségû, ellenõrzött használt gumiabroncsok garanciával! Használt és új alufenik és acélfelnik értékesítése! TEHER- ÉS MEZÕGAZDASÁGI GUMIABRONCSOK, TÖMLÕK SZERELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE! Autógyorsszerviz szerelés, javítás, olajcsere autóalkatrészek, olajok, szûrõk, akkumulátorok, hûtõ- és szélvédõmosó folyadékok értékesítése Ingyenes állapotfelmérés és szervizajánlat készítés! ADRICS Kft. Gumiabroncs és gyorsszerviz

8 8. oldal TÖRTELI KERÓ SHOP Kerékpáralkatrész bolt és szerviz Elektromos és hagyományos kerékpár javítása és felújítása. Elektromos kerékpárok (a forgalmazó által elõírt) kötelezõ átvizsgálása, illetve egyéb teljes körû javítások elvégzése (akkumulátor csere, elektromos és mechanikus meghibásodások javítása, stb.). Elektromos és hagyományos kerékpár alkatrészek, kerékpár gumik és kiegészítõk kaphatók (gyerekülés, villogók, lámpák, kosarak, prizmák, km-órák, stb.). Gyorsabb javítás érdekében kérem, hogy idõpontot egyeztessünk! Szeptemberi nyitvatartási napok: hétfõ 2. zárva 9. nyitva 16. nyitva 23. zárva 30. nyitva kedd 3. nyitva 10. nyitva 17. zárva 24. nyitva szerda 4. nyitva 11. zárva 18. nyitva 25. nyitva csütörtök 5. zárva 12. nyitva 19. nyitva 26. zárva péntek 6. nyitva 13. nyitva 20. zárva 27. nyitva szombat 7. nyitva 14. zárva 21. nyitva 28. nyitva vasárnap 8. zárva 15. zárva 22. zárva 29. zárva Októberi nyitvatartási napok: hétfõ 7. nyitva 14. zárva 21. nyitva 28. nyitva kedd 1. nyitva 8. zárva 15. nyitva 22. nyitva 29. zárva szerda 2. zárva 9. nyitva 16. nyitva 23. zárva 30. nyitva csütörtök 3. nyitva 10. nyitva 17. zárva 24. nyitva 31. nyitva péntek 4. nyitva 11. zárva 18. nyitva 25. nyitva Nov.1. zárva szombat 5. zárva 12. nyitva 19. nyitva 26. zárva Nov.2. nyitva vasárnap 6. zárva 13. zárva 20. zárva 27. zárva Nov.3. zárva CÍM: Fehér Mihály, Törtel, Ceglédi út 68./b TELEFON: 06-30/ NYITVA TARTÁS: hétfõtõl péntekig 8-tól 16-ig szombaton 8-tól 12-ig; vasárnap és ünnepnap zárva.

9 HÍRADÓ 9. oldal TANYA ELADÓ vagy KIADÓ Törtelen! 1 hold földdel, 100 nm házzal, melléképületekkel, öntözõrendszerrel. Villany, víz van. ELADÓ: 9,5 millió forint VAGY KIADÓ: forint/hó Érdeklõdni: 06-70/ CSARNOK KIADÓ TÖRTELEN! 300 nm-es csarnok üzemnek, raktárnak KIADÓ forint/hó Érdeklõdni: 06-70/

10 10. oldal TÖRTELI ÖRÖMMEL ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT TÖRTELI LAKOSOKAT, hogy a CBA Luri Vegyeskereskedés elé (Ceglédi út 59.) OTP ATM (bankautomata) került kihelyezésre, amely a nap 24 órájában teszi kényelmessé a készpénzfelvételt! ABONYBAN 2 SZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS TANYA ELADÓ +78 m 2 -es garázs, mûhely, szenes, ólak, víz, villany, ipari áram, riasztó, 2200 m 2 -es szántó. Ár: Ft, megegyezés szerint. Telefon: 06-70/

11 HÍRADÓ 11. oldal Mini Drogéria Megnyitottunk a Piactér 4. üzletében! Kínálatunk: - mosóporok, öblítõk - háztartási vegyszerek - tusfürdõ, sampon - férfi, nõi dezodorok - egyéb kozmetikumok Széles választék alacsony áron. Kedves Törteliek! Szeretnék kedveskedni Nektek: Minden régi és új vendégem 10%-kal olcsóbban vehet igénybe minden kozmetikai kezelést és minden második alkalom után ajándékba jár egy szempillavagy szemöldökfestés! Ahhoz, hogy a szolgáltatásaimat szemmel láthatóvá tegyem számodra, gyere el és tapasztald meg a saját bõrödön! Várlak sok szeretettel: Gál Edina Bejelentkezés: 06-30/ KUKORICA CSÕTÖRÉS CSÕTÖRÕ GÉPPEL! Érdeklõdni lehet: Határ Dénesnél, Törtel, Kossuth Lajos út 56. szám alatt. FONTOS TELEFONSZÁMOK! Orvosi ügyelet telefonszáma: (53) Mentõk vezetékesrõl ingyenesen: 104 Ceglédi állomás: (53)

12 12. oldal TÖRTELI RÉGI ÉS RÉGEBBI TÖRTEL Ismerjük meg Helmeczy Mihályt! 1. Vágó Sándor Ki is a mi Helmeczynk? Ki az az ember, akinek sírját gondos törteli kezek ápolják minden évben, halottak napján pedig gyertyát gyújtanak az elõtt? Ki az, akirõl évekig úttörõcsapat volt elnevezve a községben, és még ma is utcanévvel adózunk emlékének? Mely korszak szülte? Tett-e valami nevezeteset? Kik voltak a barátai? Miért és kik gúnyolták? Kik találhatták ki róla az elhíresült élcet: Helmeczy, ki a szókat elmetszi? Helmeczy Mihály a felvilágosodás korában, szeptember 27-én született Királyhelmecen, német származású, de elmagyarosodó katolikus családban. Eredeti nevét, a Bierbrauert többször és többféleképpen próbálta magyarosítani (Serfõzõ, Sörfõzõ), míg végül Kazinczy Ferenc javaslatára fölvette a Helmeczy (Helmeczi) nevet. A sátoraljaújhelyi gimnáziumi évek után Kecskeméten belépett a piarista rendbe, és ott fejezte be gimnáziumi tanulmányait. Ezután a rend tagjaként tanított Tatán és Veszprémben. Szerzetesként munkálkodott ugyan, de pappá soha nem szentelték föl, hiszen huszonegy éves korában kilépett a rendbõl, de a szerzetesekkel és a kispapokkal késõbb is jó kapcsolatban maradt. A pesti egyetemen bölcsészetet hallgatott, emellett pedig magántanítóként és nevelõként dolgozott egy elõkelõ úrfi mellett. Elsõ irodalmi kísérletei erre az idõszakra tehetõk, egy dicsõítõ költeményéért még jutalmat is kapott. Tehetséges költõként indult tehát, verseivel tette magát ismertté a közéletben. Emellett tanulmányaiban is olyannyira szorgos volt, hogy ben bölcseleti doktorrá avatták. Ebben az évben vette fel a kapcsolatot Kazinczyval is, akit fia születésének alkalmából verssel köszöntött. Kazinczy, az irodalmi vezér, barátságába fogadta a fiatal költõt, akit bevont a nyelvújítás mozgalmába is. Az ifjú ezután már nemcsak mint tehetséges ifjú költõ lép fel, hanem Kazinczy támogatásával a háta mögött nyelvújítóként és irodalomszervezõként is. Továbbra is írt ugyan verseket, leginkább klasszicista stílusban, az ben megismert Berzsenyi-mûveket tekintve példának, de elsõsorban szervezõként és nyelvújítóként ismerte meg õt az irodalmi közélet. Sokan ma is Helmeczy legnagyobb tettének a kultúra területén azt tartják, hogy 1813-ban kiadatta Berzsenyi Dániel verseit. Helmeczy nemcsak pénzt gyûjtött a pesti és székesfehérvári kispapoktól a kiadásra, hanem végig felügyelte a nyomdában a versek szedését és kinyomtatását. Ehhez minden támogatást megkapott Kazinczytól, aki azt írta egy levelében róla, hogy poetai munkákat poetának kell corrigálgatni. Kazinczy ezzel és más dicséreteivel ( Ez a Helmeczi kevés idõ mulva eggyike lesz legmunkásabb, leghasznosabb, legcsinosb Iróinknak ) Helmeczy helyét a legtehetségesebb felvilágosodás korabeli íróink között jelölte ki. Szintén Kazinczy egyik levelébõl tudjuk, hogy Helmeczy nemcsak a Berzsenyi-féle klasszicista mûvek kiadatásában segített, hanem például a felvilágosodás másik nagy stílusirányzatának, a szentimentalizmusnak legnevesebb magyar költõjét, Dayka Gábort is segítette mûvei megjelentetésében. Sõt késõbb maga is írt szentimentális stílusjegyeket Folytatása a 13. oldalon.

13 HÍRADÓ 13. oldal Folytatás a 12. oldalról. mutató, akár preromantikusnak is nevezhetõ költeményeket, ezzel is a zseniális Berzsenyi Dániel fejlõdési útját követve. Ilyen mûve például az Auróra évfolyamában megjelenõ A vándor idegen. A vándor idegen Ide hegytájrul lépdelek. A tenger zúg, völgy gõzeleg. Busongva ballagok tova S fohászom egyre kérd: hova? Nekem virág itt hervatag, A nap hideg, az élet agg. Üres hang szól beszédeken: Létem mindenhol idegen. Hol, hol lelem a kedves hont? Az esdve kért ismértelen hont? A hont, hont, zöld reményimet! Hont nyíldozó rózsáimét! Hol tündérkeznek álmaim, Hol feltámadnak holtaim; A hont, hol ajkam nyelve zeng, S mindent bír mért e szív eseng! Busongva ballagok tova, S fohászom egyre kérd: hova? A szellõ illy visszhangot vét: Hol nem vagy, ott virít a lét. Helmeczy Mihály mégsem lett híres költõ. A nyelv ügyét fontosabbnak tartotta saját költõi, írói pályája építésénél. A nyelv ügye akkoriban ugyanis egy volt a nemzet ügyével. Független Magyarország nem létezett. Nem lehetett önálló az ország gazdálkodása vagy hadügye; az oktatás nyelve még a latin, de már kezdõdik annak elnémetesítése is. Forradalomra a besúgó-rendszer és a cenzúra miatt burkoltan is alig lehetett utalni. A nyelv és a kultúra maradt az egyetlen kiút a nemzet, a független magyarság ügyét fontosnak tartók számára. A nyelv megújítása, fejlesztése az azzal foglalkozók számára hazafias ügy volt, az egyetlen lehetõség az elnyomott magyarság felemelésére. Helmeczy Mihály tudta, mi a feladata, beállt a nyelvújítók táborába. Az egyik legharcosabbá vált a Kazinczy vezette neológusok közt, olyan kemény SZENT ISTVÁN KIRÁLY EMLÉKEZETE Folytatás az 1. oldalról. gesen megtörtént és nem azzal, ami történhetett volna. Ugyanakkor a közvéleményt nem kötik az ilyen szabályok. Nyugodtan fel lehet tenni tehát a következõ kérdést: Lehetett volna-e jövõje a pogány Magyarországnak Európa közepén? Természetesen azok, akik a seniorátus (a legidõsebb férfi rokon örököl) elvét érvényre juttatni kívánó Koppány és Géza nagyfejedelem fia, István összecsapásában a pogányság és a kereszténység összecsapását látják, hamisan ítélik meg az eseményeket. Koppány valószínûleg maga is felvette a görög rítusú, bizánci kereszténységet, ahogy ezt a vezérek zöme is megtette. Az Árpád-nemzetség nagy riválisai közül Lél, közismertebb nevén Lehel és Bulcsú szintén görög rítus szerint keresztelkedett meg, a vezérek kísérete pedig vélhetõen követte példájukat. A kereszténység felé tett elsõ lépések tehát már István uralkodása elõtt megtörténtek. Vazul megvakíttatására sem a pogány szokásokhoz való ragaszkodása miatt került sor bár éppen ez tette lehetetlenné, hogy kövesse Istvánt a trónon, hanem vélhetõen azért, mivel részese volt a király meggyilkolására szõtt összeesküvésnek. István indítékait a kereszténység elterjesztésére, illetve az erõs, egységes Magyarország megteremtésére valójában az európai helyzetben kell keresnünk. A kalandozások kora 955-ben nyugat felé, 970-ben dél felé egyaránt véget ért. A német területek politikai széttagoltsága megszûnt, az augsburgi gyõzõt, I. Ottó német királyt 962-ben császárrá koronázták, így létrejött a Németek Szent Római Birodalma, amely Európa legerõsebb katonai hatalma volt. Géza nagyfejedelem trónra lépésekor már egy magyarellenes német-bizánci szövetség fenyegetett, így érthetõ, hogy Géza is elküldte követeit a német birodalmi gyûlés helyszínére, Quedlinburgba, békét és barátságot ajánlva fel a császárnak, fia számára pedig Gizella bajor hercegnõt kérte feleségül. István felismerte, hogy csak egy erõs, a nemzetségi-törzsi alapoktól távolodó, egységes ország lehet képes arra, hogy visszaverje a támadásokat. Az újjászületõ, immáron a pápát követõ, keresztény magyar állam erejét bizonyította az 1030-ban támadó német birodalmi sereg legyõzése. Vitathatatlan, hogy a kereszténység felvételével a magyarság elkerülhette, hogy a nyugati keresztény államok állandó célpontjává váljon. Hogy milyen sors várhatott volna ránk, ha nem követjük István útját, a litván példa világítja meg legjobban. Századokkal késõbb éppen a pogánysághoz való ragaszkodás volt az ürügy a litvánok elleni német hadjáratokhoz, melyek csaknem a litván nép kipusztulásához vezettek. Galambos István nyelvújító, aki azt sem bánta, ha élcelõdnek az ortológusok (a nyelvújítás ellenfelei) a nevével, hiszen számára a lényeg az volt, hogy fontos társadalmi kérdés lett a magyar nyelv ügye. Számunkra pedig az a nagy kérdés, hogy mennyire volt sikeres nyelvújító a községünkben élt és eltemetett Helmeczy Mihály, mennyi szava maradt meg máig nyelvünkben. Elnyomhatja-e egy jól sikerült, harcos élc, egy jó rím (Helmeczy elmetszi) a mi Helmeczynk jelentõségét? Vágó Sándor (Folyt. a Törteli Híradó következõ számában) Helmeczy Mihály síremléke a törteli temetõben

14 14. oldal TÖRTELI Tábor a hit éve jegyében Istennek és a jóakaratú embereknek hála, idén is megszervezésre került a Törteli Római Katolikus Egyház ez évi hittantábora, amely július ig tartott. Több év óta folyamatosan megtapasztalhattuk már, hogy a gyermekeknek nagy szükségük van az Egyház közelségére, hogy otthon érezzék magukat benne. Ezért örömmel és lelkesen készültünk ebben az évben is a tábor megszervezéséhez. Mivel a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóján, XVI. Benedek pápa meghirdette a hit évét, amely október 11-én kezdõdött és november 24- ig, Krisztus király ünnepéig tart majd, mi is ezt választottuk a tábor témájául. Mit szeretne elérni a Szentatya a Hit évével? A hit kapuja kezdetû apostoli levelében írja, hogy Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét (Porta fidei, 2). Ugyanis ahogy írja nem fogadhatjuk el, hogy a só ízét veszítse, sem azt, hogy véka alá rejtsük a világosságot (Porta fidei, 3). A Hit éve különösen is rávilágít a gyermekek és fiatalok hitoktatásának fontosságára, katolikus egyházi iskoláink értékére és a hit ismeretében való állandó elõrehaladásra a felnõttek és a családok körében is. A Hit évében tehát egyre jobban meg kell ismernünk Jézus Krisztust, Katolikus Egyházát, a Szentírást, a Szentségeket, az Egyház imáit, hogy megújuljunk hitünkben. Így felfedezzük, hogy hitünk nem elmélet, hanem személyes találkozás Istennel, aki az Egyházban él. A Hit évének célja, hogy hirdessük Krisztust azoknak, akik nem ismerik, vagy csupán egy történelmi személyiséget látnak benne. Ennek megfelelõen építette fel Könyves Péter kántor úr az egész hét tematikáját: A hit fogalmának tisztázása. Mi az én hitem? Mi a mi hitünk? Milyen hitet ad nekünk Krisztus és az egyház? A hit isteni erény, ajándék az ember számára. Tanúságtétel hitünkrõl, az õsegyház hite-vértanúsága, a hit missziós jellege. Mi hogyan tehetünk tanúságot a hitünkrõl másoknak? A tábor napirendje az elõzõ évekhez hasonlóan alakult. A gyülekezõ után a foglalkozások minden nap a templomban kezdõdtek. Hétfõn reggel megbeszéltük a táborral kapcsolatos szabályokat, amiket kértünk, hogy tartsanak be a gyerekek, mert így minden szép programra sor kerülhet, amit nekik szántunk erre a hétre. Ezután Könyves Péter kántor úr vezetésével folytatódott a foglalkozás, ének tanulással, mely énekeket a záró vasárnapi szentmisén közösen énekeltük. Minden napra egy történettel, szentírási, evangéliumi részlettel készült, amelynek mondanivalóját, tanulságát meg is beszélték a gyermekekkel. Mindig egy közös ima szándékkal zárult a foglalkozást. A programok ezután a Luzsányi iskolában folytatódtak. Közös asztali ima, majd tízórai következett. A tízórai készítéséhez és a konyhai munkához Halasi Pálné,

15 HÍRADÓ 15. oldal Halasi Veronika, Halasi Judit, Lakatosné Skola Katalin, Pásztor Gézáné, Sándor Karina, Szendrei Patrícia nyújtott segítséget, melyet nagyon szépen köszönünk nekik. A tízórai után mindenki kedvének megfelelõen válogathatott a különbözõ kézmûves tevékenységek közül. A hét folyamán készíthettek a gyermekek olvasót gyöngybõl, készíthettek rá keresztet nádból, préselt virágképet, gipszbõl, csipeszbõl angyalkát, homokképeket, megismerkedhettek a gyertyamártás fortélyaival, a virágszövés, rézdomborítás, technikájával, faégetéssel való díszítéssel. Varrással készíthettek különbözõ figurákat, készíthettek similabdát, gyurmaképet, díszíthettek mézeskalácsot, készíthettek kürtõs kalácsot, kukoricacsuhéból edényalátétet, ceruzatartókat. A hét folyamán nagyon fontos volt számunkra, hogy minél több hittanos megismerhesse a templom belsejét, berendezését és magát a templomi szolgálatot, a ministrálást is, hiszen vannak még néhányan, akik nem is voltak templomunkban szentmisén. Nagy örömünkre szolgált, hogy több gyermek is vállalkozott a vasárnapi záró misére ministránsnak. Akik ezeket a tevékenységeket vezették és segítették: Könyves Péter, Ócsai Józsefné, Perlaki Anikó, Perlakiné Somodi Gabriella, Tóth Péter László, Tóth Péter Lászlóné, Ábrahám Nikoletta, Kókainé Matuz Henrietta, Vágó Katalin, Perlaki Gabriella, Godó Jánosné. Szeretnénk köszönetet mondani a segítõknek, akik ezt a hetet széppé tették hittanosaink számára, és tartalmas, keresztény értékû foglalkozásaikkal gyarapították ismereteiket. Idén Egerbe kirándultunk, ahol az Egri Bazilikába, a város egykori pincerendszerébe, majd az egri várba látogattunk el. Nagyon szép napot tölthettünk el itt is. Szombaton délután a szokásos helyen, a szoborparkban találkoztunk a szülõkkel, gyerekekkel. Bár a nyársalás a tûzgyújtási tilalom miatt elmaradt, de a többi program megvalósult, és egy kellemes délutánt tölthettünk el a szülõkkel együtt. Ez a csodálatos hét a templomban, szentmisével ért véget. József atya örömmel fogadta szolgálatra az új ministránsokat is. A mise végén a gyerekek közremûködésével énekkel és verssel köszöntöttük József atyát, aki immár 30 éve szolgálja a törteli egyházközséget. Köszönjük támogatóink nagylelkûségét; a finom gyümölcsöket, süteményeket, lángost, kenyeret, péksüteményeket, ásványvizet, paradicsomot, paprikát, fagyit. Hála legyen Istennek ezért, és kérjük, hogy többszörösen viszonozza segítõ munkájukat. Támogatóink: Orosz Katalin, Bekõ Erzsébet, Perlaki Imréné, Vincze Viktória, Szaniszlóné Fehér Mónika, Búcsúsné Vágó Éva, Angyal József, Tóth Józsefné, Tûri Dénes és családja, Kiss Ildikó, Godó János. Azt kívánjuk minden keresztény embernek, hogy tapasztalja meg Isten közelségének, gondoskodásának, a szentek közbenjárásának csodáját. Isten mindig fogja a kezünket, oltalmat nyújt, és mindig megadja nekünk a megfelelõ segítõtársakat, hiszen hittel hegyeket lehet mozgatni vagy akár az óriásokat is legyõzni A Katolikus Egyházközség Képviselõ-testülete nevében, Godó Jánosné óvodapedagógus

16 16. oldal TÖRTELI Lelki sarok A Plébánia hirdeti Szeptember 8. Kisboldogasszony, szept. 12. Mária Szent Neve, szept. 14. A Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe és szept. 24. Szent Gellért püspök ünnepe. A 2013/14-es tanév Veni Sancte Tanévnyitó szentmiséje szeptember 22-én, vasárnap de. 9 órakor lesz! Erre az alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk a hittanos gyermekeket családjukkal együtt! Ismételten hirdetem, hogy az elsõáldozásra csak azok jelentkezzenek, akik vállalják a vasárnapi szentmiséken való rendszeres részvételt, ill. a szülõi katekéziseket az év során. Az elsõ szülõi katekézisre a szept. 22. Tanévnyitó szentmise után kerül sor a templomban! A bérmálási órák szept. 8-án vasárnap kezdõdnek el ismét a de. 9 órai szentmisék után. 8 fiatal az õsszel vizsgát tesz, a sikeres vizsgák után a megyéspüspök úr részesíti õket a bérmálás szentségében. Az Egyházunk Jövõjéért Alapítvány az elsõ és ötödik osztályos tanulóknak ingyenes tankönyveket, füzeteket, imakönyveket és Szentírásokat vásárolt! Számukra változást jelent már, hogy órarendben, osztályozással, kötelezõen választott módban tanulják az idei tanévtõl a hittant. Ezek a gyermekek mind a felajánlott adó 1% által kaphatják a felszerelésüket a Törteli Katolikus Plébániától. Hálásan köszönjük a felajánlásokat! Továbbra is várjuk az adományokat templomunk korszerû padfûtésének támogatására, amely több mint 1 millió forintba került! Isten áldását kívánom az új tanévre a gyermekeknek, szülõknek és pedagógusoknak egyaránt! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel: Könyves Péter Mindennapi kenyerünk Augusztus 20-án mindenütt megszentelik és megszegik az új kenyeret. Ez az ünnep alkalmat ad arra is, hogy egy kicsit elgondolkozzunk azon, mit is jelent a kenyér egy keresztény magyar ember számára. A búzából készült kenyér, mint az ember egyik legõsibb és legalapvetõbb tápláléka már az ókori kultúrákban is az élet, a bõség és a jólét szimbóluma volt. A kenyérnek a magyar népszokások, népi mondások világában is kiemelt jelentõsége volt. Minden gyermeket a kenyér megbecsülésére tanítottak, a kenyeret meghagyni, eldobni óriási vétek volt. Új esztendõt, új házba költözést, új életet például egész kenyér megszegésével volt szokás kezdeni, a mennyasszony fölé kenyeret tartottak, mikor új otthonába lépett, hogy soha ne fogyjon ki a kenyérbõl. A kenyér ugyanakkor nem csak testi táplálékot jelentett. A népmesékbõl jól ismert hamuban sült pogácsa (a kovásztalan lepénykenyér) nem csak testi, de lelki erõt is adott a hõsnek; minden olyan értéket jelképezett a vándorlásra magával vitt kenyér, melyet otthon tanult az onnan messzire került legény. Számos olyan népszokást idézhetnénk még, ami mindennapi kenyerünkhöz kapcsolódik, és a kenyér tiszteletét mutatja. Ezek a néprajzkutatók szerint még az õsi, pogány magyar hitvilágból erednek. Ám mára már elválaszthatatlanul összefonódtak a kenyér keresztény vallásban gyökerezõ tiszteletével; gondoljunk csak arra a sok helyen még ma is élõ szép magyar szokásra, hogy megszegés elõtt a kenyeret a kereszt jelével szentelik meg. A keresztények számára a kenyér nem csak azért szent, mert fáradságos emberi munka gyümölcse, és egyik legfõbb táplálékunk. A kenyér a keresztény ember számára magát Jézus Krisztust jelenti. Jézus Krisztus kétezer évvel ezelõtt testesült meg, a város neve pedig, ahol világra jött Betlehem, mely magyarul azt jelenti a kenyér háza. Jézus tudja, hogy az ember számára milyen fontos a testi táplálék, hiszen többször is csodálatos módon megszaporította a kenyeret, hogy az Õt hallgató tömegeket jóllakassa. Amikor imádkozni tanít minket, a Mennyei Atyára vonatkozó kérések után rögtön a kenyérrel folytatja: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. (Mt 6,11). Ugyanakkor azonban mindig hangsúlyozza, hogy a testi tápláléknál fontosabb a lelki táplálék, és hogy ezt Õ maga adja számunkra. Én vagyok az élet kenyere Aki hozzám jön, többé nem éhezik (Jn 6,35). Katolikus keresztény hitünk szerint a szentmisében Jézus Krisztus keresztáldozata valósul meg újra, és a pap tevékeny közremûködése által a kenyér és bor titokzatos módon Jézus Krisztus valóságos testévé és vérévé változik. Ez az Oltáriszentség, melyet áldozáskor magunkhoz veszünk, és amelyet Jézus Krisztus az Utolsó vacsorán alapított: Most a kenyeret vette a kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. (Lk 22,19). Miután Jézus kínhalált halt, és harmadnapra feltámadt, megjelent tanítványainak, akik csak a kenyér megáldásáról és a kenyértörés gesztusáról ismerték fel õt: Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük s felismerték (Lk 24,30-31). Az õskeresztények összejövetelein a Jézusról szóló történetek felidézésén és a közös imádságon kívül a kenyértörés kezdettõl fogva fontos momentum volt. Így alakult ki az évszázadok alatt a szentmise, melyben az áldozáskor magunkhoz vett kis kenyérdarabbal magát Krisztust zárjuk szívünkbe. Vágó Katalin CSÖNDES VALÓSÁG VOLTÁL, S MOST UTOLÉRHETETLEN ÁLOM LETTÉL Hálás köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, munkatársaknak, jó ismerõsöknek és mindazoknak, akik BARANYAI VANDA temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték és mérhetetlen fájdalmunkban részvéttel osztoztak, sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték. Külön megköszönjük a Kecskeméti Megyei Kórház Onkológiai Osztály orvosainak és nõvéreinek áldozatos munkáját. A gyászoló család Hálás szívvel mondok köszönetet mindenkinek, aki drága kisfiam, FERCSIKE sírjára elhelyezte a kegyelet virágait, koszorúit, és aki mérhetetlen fájdalmunkban osztozott, velünk érzett. Külön köszönet Sajtos József plébános úr vígasztaló szavaiért. A gyászoló család Törteli Híradó A Törteli Önkormányzat tájékoztatója Megjelenik havonta 1600 példányban A kiadvány ingyenes Szerkesztõség címe: Törtel, Szent István tér 1. Fõszerkesztõ: Vágó Katalin Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán Nyomdai munka: CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) , (53) Terjeszti a Magyar Posta

A polgármester jelenti

A polgármester jelenti 2013. március XIX. évfolyam 3. szám www.tortel.hu A polgármester jelenti Székely lobogó kitûzése Törtelen! A székely lobogó kitûzése az összetartozást jelképezi, a kiállást minden magyarért és minden magyar

Részletesebben

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám 2011. február XVII. évfolyam 2. szám www.tortel.hu M e g h í v ó Törtel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a lakosságot az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére tartandó ünnepségre! MÁRCIUS

Részletesebben

A képviselõ-testület decemberi és januári munkájáról A képviselõ-testület az elmúlt idõszakban háromszor ülésezett. ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ

A képviselõ-testület decemberi és januári munkájáról A képviselõ-testület az elmúlt idõszakban háromszor ülésezett. ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ 2015. január XXI. évfolyam 1. szám www.tortel.hu ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ Tisztelt Törteliek! Egy új év köszöntött ránk, és ez a számadás és a tervkészítés idõszaka. Úgy gondolom, eseménydús, mozgalmas két és fél

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám 2010. december XVI. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Ünnepi köszöntõ Wass Albert: Magyar karácsony az égben Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti

Részletesebben

Meghívó. Törteli események a szabadságharcban

Meghívó. Törteli események a szabadságharcban 2009. február XV. évfolyam 2. szám www.tortel.hu Törteli események a szabadságharcban 1849. január 24-én Perczel Mór honvédtábornok Törtelen hált hadával, másnap, január 25-én innen indultak Cegléd felé.

Részletesebben

2700 Cegléd, 4. számú főút 69. km. Telefon: 0653-505-911 5000 Szolnok, Széchenyi krt. Telefon: 0656-511-011, 0656-511-012 www.kiazakar.

2700 Cegléd, 4. számú főút 69. km. Telefon: 0653-505-911 5000 Szolnok, Széchenyi krt. Telefon: 0656-511-011, 0656-511-012 www.kiazakar. VII. évfolyam, 17. szám 2013. augusztus 23. P A A N O R Á M cegledipanorama.huanno 2007 2700 Cegléd, 4. számú főút 69. km. Telefon: 0653-505-911 5000 Szolnok, Széchenyi krt. Telefon: 0656-511-011, 0656-511-012

Részletesebben

Képes beszámoló. Ismét eboltás 2. oldal. Iskolai hírek 7-10. oldal. A Víz Világnapja 13-14. oldal. Törtel sportolói 14-15. oldal TÁJÉKOZTATÁS

Képes beszámoló. Ismét eboltás 2. oldal. Iskolai hírek 7-10. oldal. A Víz Világnapja 13-14. oldal. Törtel sportolói 14-15. oldal TÁJÉKOZTATÁS 2010. március XVI. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Képes beszámoló az 1848-49-es forradalmunk és szabadságharcunk 162. évfordulóján tartott községi ünnepségrõl A fotókat Pásztor József készítette. (További

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 9. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. szeptember Fotó: Deák Felavatták a város új házát Korszerû, városi szinten elvárható közszolgáltatásokat ellátó intézménnyel

Részletesebben

Helye: Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2. Ideje: 2009. május 10. (vasárnap) P r o g r a m o k:

Helye: Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2. Ideje: 2009. május 10. (vasárnap) P r o g r a m o k: 2009. április XV. évfolyam 4. szám www.tortel.hu Tisztelettel meghívjuk a község lakosságát, volt diákjainkat a törteli Szent István Király Általános Iskola építésének 80. évfordulója alkalmából rendezett

Részletesebben

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 9. szám (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava 2014. szeptember október Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 4. szám 2012. április Székelyföldön járva egyre másra csodálhatjuk a gyakran több száz éves, míves, kézzel faragott kapukat, rajtuk az útravalóul szánt üzenettel, jókívánságokkal.

Részletesebben

FELHÍVÁS. Községi megemlékezés. Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások Bõvebben az 5. oldalon

FELHÍVÁS. Községi megemlékezés. Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások Bõvebben az 5. oldalon 2015. március XXI. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Községi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából Törtel lakossága március 13-án, pénteken délután 16.30 órai

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

Eboltás! Felhívásunk a 2. oldalon

Eboltás! Felhívásunk a 2. oldalon 2012. március XVIII. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Hálás köszönet......mindazoknak, akik Tóth Ferike részére a törteli üzletekben kihelyezett gyûjtõdobozokba pénzbeli adományukat elhelyezték, valamint

Részletesebben

Mikor nem értjük Isten gondolatait,

Mikor nem értjük Isten gondolatait, XIX. évfolyam 1. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2010. január-február Legyünk Krisztus tanúi! Ökumenikus Imahét 2010 Ez év januárjában a Nyíracsádon szolgáló négy keresztyén felekezet lelkipásztorai

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés

Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Szeptember HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 9. szám Szent László királyunk 1092-ben illesztette az ünnepek sorába az államalapító Szent István király napját,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Bevezetõ. Lapunk megjelenését támogatja:

Bevezetõ. Lapunk megjelenését támogatja: VII. évfolyam, 7. szám 2013. április 5. P A A N O R Á M cegledipanorama.huanno 2007 P A A N O Kiadó: Panoráma Média Kft. 2700 Cegléd, Csalogány u. 3. Tel/Fax.: (53) 312-038 info@cegledipanorama.hu cegledipanorama.hu

Részletesebben

1394 2015 Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

1394 2015 Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja XXII. évf. 3. szám l 2015. március l Ingyenes 1394 2015 Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A Tartalomból Közmeghallgatás a körforgalomról A 30-as főút bagi bekötőjénél megvalósítandó körforgalom

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

P R O G R A M: Himnusz Dalcsokor a Szent István Király Általános Iskola énekkarának elõadásában Ünnepi beszédet mond: Vágó Sándor gimnáziumi

P R O G R A M: Himnusz Dalcsokor a Szent István Király Általános Iskola énekkarának elõadásában Ünnepi beszédet mond: Vágó Sándor gimnáziumi 2009. október XV. évfolyam 10. szám www.tortel.hu M E G H Í V Ó Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére rendezendõ ünnepségre T ö r t e l K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t

Részletesebben

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 16. szám 2007. november 6. Ingyenes Így ünnepelt a város október 23-án Az 1956-os forradalom és szabadságharc 51., valamint a Magyar Köztársaság

Részletesebben

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 11. szám (NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2013. november 25. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának

Részletesebben

országos versenye Izsákon

országos versenye Izsákon XXIX. Izsáki Sárfehér Napok VIII. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság Szeptember 26-27-28-29. Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 6. szám Ismét majálisoztunk Az Izsáki Tészta Majálist várni,

Részletesebben

Üllői. Pillanatképek Üllőről. Magyar kultúra napja. Megújul a bölcsőde. Szeret Üllőn élni? Egy korszak vége Ù. Oszlop az úton

Üllői. Pillanatképek Üllőről. Magyar kultúra napja. Megújul a bölcsőde. Szeret Üllőn élni? Egy korszak vége Ù. Oszlop az úton Cigánysors Üllőn a település történetében először 2010-ben alakult cigány kisebbségi önkormányzat. A 4 fős képviselet megválasztása óta szűk mozgástere ellenére is sokat tett a helyi romákért. A nemzetiségi

Részletesebben

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak.

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak. mindenkinek van véleménye 2009. december III. évfolyam, 12. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Kávéház Advent harmadik vasárnapján... Pilinszky János szavai szerint az advent a várakozás szentsége.

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 230. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. március Délegyháza Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja a község lakóit az 1848-as

Részletesebben

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ. (N)ÉVFORDULÓ Szentkirályon A TARTALOMBÓL

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ. (N)ÉVFORDULÓ Szentkirályon A TARTALOMBÓL XVIII. ÉVFOLYAM 8. szám ÁRA: 100,-Ft 2007. augusztus SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ 10 órától vidámpark kicsiknek és nagyoknak, kézmûvesek 15 órától táncbemutatók Korda

Részletesebben

Újévi köszöntô. KÖZMEGHALLGATÁST tart a Városi Mûvelôdési Központban. Minden városlakót tisztelettel vár

Újévi köszöntô. KÖZMEGHALLGATÁST tart a Városi Mûvelôdési Központban. Minden városlakót tisztelettel vár 2006. január * VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ * XVII. évfolyam 1. szám Újévi köszöntô Nem tudok én megmaradni máshol, csak ezen a kis Magyarországon. Akármelyik országot bejártam, a hazámnál szebbet nem találtam.

Részletesebben