A polgármester jelenti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A polgármester jelenti"

Átírás

1 2013. augusztus XIX. évfolyam 8. szám Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga Ki voltál valaha országunk istápja? Hol vagy István király? Téged magyar kíván, Gyászos öltözetben teelõtted sírván. Rólad emlékezvén csordulnak könnyei, Búval harmatoznak szomorú mezei. Lankadnak szüntelen vitézlõ karjai, Nem szûnnek iszonyú sírástól szemei. Elõtted könyörgünk, bús magyar fiaid, Hozzád fohászkodunk árva maradékid. Tekints, István király, szomorú hazádra, Fordítsd szemeidet régi országodra. Szent István király emlékezete Évtizedekig hivatalosan nem létezett Szent István, csak I. István, augusztus 20-án pedig nem az elsõ királyunkat, hanem a sztálinista alkotmány fordításaként, átdolgozásaként született alkotmányt és esetleg az új kenyeret volt szabad ünnepelni. A hanyatló diktatúra alkonyán bemutatott rockopera, az István, a király hozott elõször fordulatot a szélesebb közvélemény számára, és került elõtérbe a Szent István királyságáról és országáról szóló, azóta is tartó társadalmi vita. István király államalapító bölcsességét, mûvének nagyszerûségét századokig senki sem vonta kétségbe, a pápa Istvánra, mint apostolra tekintett, így az apostoli király és utódai egyedülálló módon megkapták a fõkegyúri jogot, azaz a fõpapok kinevezésének jogát. Ez az eredmény, valamint a püspökségek és a két érsekség megalapítása a magyar közvélekedésben és történettudományban sokáig vitathatatlanul pozitív minõsítést kapott. A szovjet megszállás idõszakában, különösen az 1950-es években a kereszténység elterjesztését és megerõsítését inkább valamilyen szükséges rossznak, mintsem érdemnek tekintették. A rendszerváltást követõen a korszak kutatását már nem terhelték politikai elvárások, ugyanakkor az ún. akadémiai történetírás és a társadalom a téma iránt fogékony, saját hagyományai felé forduló része valamelyest elszakadt egymástól. Érdekes, hogy nem az ezeréves Szent István-kultusz támadt fel erõteljesebb formában, hanem éppen Szent István uralkodásának egyfajta kritikája jelent meg. Szent Istvánt éppen azért kritizálják, amit századokig a legnagyobb érdemének tekintettek, a kereszténység erõvel való elterjesztéséért. Errõl legalábbis az újabban egyre gyakrabban hangoztatott szélsõséges, kegyetlen akciókról ugyan írásos források nem számolnak be, bár kétségtelen, hogy a királyi akarattal szembeszegülõkkel István igen erélyesen lépett fel, ugyanakkor a legyõzöttekkel kegyesebben, a jámborokkal szelídebben senki sem bánt nála. De volt-e alternatíva? Ezt a kérdést a kádári történetírás és történelemtanítás szerint nem lehet vizsgálni, hiszen csak azzal szabad foglalkozni, ami tényle- Folytatása a 13. oldalon. A polgármester jelenti Az összefogás újra eredményes volt! Történt ugyanis az egyik tikkasztó éjszakán, hogy értesítették a polgárõrséget, miszerint a szomszédban mozgolódást és gyanús hangokat észleltek. A két szolgálatot teljesítõ polgárõr azonnal értesítette a rendõrséget, akik perceken belül a helyszínre érkeztek. Éppen ebben a pillanatban nyílt a kapu és két rabló lépett ki rajta, megpakolva az eltulajdonított javakkal. Egyikõjük sem ijedt meg. Ezt azért írom, mert régebben a rablók elfutottak vagy földbe gyökerezett a lábuk, ha tetten érték õket. Most nem így történt. A tettes rátámadt a rendõrre, akiben a rabló emberére talált, így a betörõket sikerült elfogni. A történet legfõbb tanulsága az, hogy a törteli emberek végre megértették, hogy figyelni kell a szomszéd javaira is, így megelõzhetõek a bûncselekmények. Meghozta gyümölcsét a polgárõrök munkája is, hiszen újra tettenérést hajtottak végre. Természetesen most is jöttek a fanyalgó és okoskodó hangok a széthúzást növelni. Nem kell törõdni ezekkel a hangokkal, mert ha látják a pletykálkodók, hogy egyre hasznosabb munkát végez a polgárõrség és a rendõrség, majd elhallgatnak! A szájjal Folytatása a 2. oldalon. ISMERJÜK MEG HELMECZY MIHÁLYT! História rovatunk írása a oldalon TÁBOR A HIT ÉVE JEGYÉBEN Képes beszámolónk a oldalon

2 2. oldal TÖRTELI A polgármester jelenti... Folytatás az 1. oldalról. végzett munka semmit nem ér, a tettek viszont értékké teszik a munkát. Köszönet jár az illetõ szomszédnak és minden becsületes törtelinek, aki figyel a másik emberre és annak tulajdonára. Köszönet és hála a két polgárõrnek és rendõrnek, akik maradéktalanul látták el feladatukat ezen az éjszakán, és köszönet illet minden polgárõrt, aki szolgálatot vállalt és vállal hosszú éveken át. Gratulálok, további sikeres szolgálatot kívánok nekik, támogatásomra ezután is mindig számíthatnak! Együtt, összefogva minden megvalósítható, nem uralkodhat el rajtunk egy maréknyi gazember. Egy Jókai Mór-idézettel szeretnék még egyszer köszönetet mondani, mert õsi tanulság az, hogy végül csak az igazság és az igaz ember gyõzhet. És most gondoljuk hozzá, hogy még száz év múlva is lesznek emberek, kik hazájukat szeretik, kik az emberiség nagy bajait orvosolni törekesznek, kik a nép erkölcsöt nemesítik, kik a semmibõl teremteni, az embererõt istenerõvé emelni igyekeznek, de ezekkel szemben fog állani az a másik óriás, akinek neve a Nihil, a Semmi, aki nem hisz semmit, se Istent, se hazát, se nemzetet, se túlvilágot, se államot, se emberi törvényt, se családot, se becsületet, se költészetet, aki megtagadja a múltat, nem bánja a jövendõt, akinek nincs más célja, mint a mai nap, más ura, mint az én, más törvénye, mint azt tenni, ami neki jólesik. Godó János polgármester TÁJÉKOZTATÓ Az ÖKOVÍZ Kft. hulladékkezelési és szállítási szolgáltatás minõségének, valamint ellenõrzési rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében matricás edényzet azonosítást vezet be. A matrica segítségével azonosítható az ürítésre kihelyezett edényzet (kuka), amelynek meg kell felelnie a nyilvántartásban szereplõ szerzõdött, így a díj alapját képzõ megrendelt mennyiségnek. A matrica egyértelmûen azonosítja a szolgáltatást jogosan igénybevevõt, ill. rögzíti az ûrtartalmat, mely egyben a számlázás alapja. Azonosító matricára azok az ingatlantulajdonosok jogosultak, akiknek szerzõdésük rendezett a szolgáltatóval és megfelelnek Törtel Község Önkormányzat rendeletében foglaltaknak! Törtel Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 13/2011. (IX.09.) rendelete alapján az ingatlan tulajdonosai vagy felhasználói kötelesek a szervezett közszolgáltatást igénybe venni szeptember 20-ig azon ingatlantulajdonosok keressék fel ügyfélszolgálatunkat, akik nem rendelkeznek hulladékszállítási szerzõdéssel! Kérjük, ha van tartozása, haladéktalanul rendezze! Azonosító matricára azok az ingatlantulajdonosok jogosultak, akiknek nincs tartozásuk a szolgáltató felé! Ügyfélszolgálat elérhetõsége: Központi Ügyfélszolgálat 2700 Cegléd, Szolnoki út 6. Ügyfélfogadási idõ Postacím: 2700 Cegléd, Pesti út 65. hétfõ: 08:00-20:00 (pénztár 19:00-ig) Tel: 53/ ; 53/ kedd: 08:00-15:00 Fax: 53/ szerda: 08:00-15:00 web: csütörtök: 08:00-15:00 péntek: nincs ügyfélfogadás Intézkedésünk a rendezettség megteremtését és a rendszeresen fizetõ ügyfelek védelmét szolgálja, mivel kizárólag az érvényes matricával ellátott gyûjtõedények ürítését végezzük el! A hulladékszállítás rendje változatlan. A matrica és a felragasztási útmutató postai úton kerül kézbesítésre. ÖKOVÍZ Kft. FELHÍVÁS VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA A termõföldrõl szóló évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó KÖTELES BEJELENTENI: a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát, b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját. A fentiek alapján SZEPTEMBER 30-IG az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani a január 1-jét megelõzõen már regisztrált földhasználóknak a fenti adatokat tartalmazó földhasználati azonosító adatközlési adatlapot. A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhetõ a földhivataloknál, vagy letölthetõ a honlapról. A bejelentést határidõben elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termõföld ingatlannyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.

3 HÍRADÓ Kemény büntetés vár a ceglédi lány támadóira Az új Büntetõ Törvénykönyvnek köszönhetõen keményebb büntetés vár arra a három férfira, akik tavaly Cegléden megtámadtak és megerõszakoltak egy fiatal lányt. A júliusban életbe lépett új Büntetõ Törvénykönyv minõsített esetté tette az ilyen támadásokat. A három fiatalember ellen erõszakos közösülés miatt emelt vádat a Ceglédi Járási Ügyészség a helyi bíróságon. A férfiak november 9-én este a ceglédi autóbusz-pályaudvaron ittas állapotban leszólítottak egy fiatalkorú lányt, majd rávették, hogy nagyobb mennyiségû tömény szeszes italt fogyasszon. Az alkoholtól bódult lányt ezután a közeli parkba vitték, ahol mindhárman megerõszakolták. Többek között az ilyen esetekre ad kemény választ az új Büntetõ Törvénykönyv. A kormánypárt egyik legfontosabb vállalása teljesült azzal, hogy idén július 1-jével, életbe lépett Európa egyik legszigorúbb Büntetõ Törvénykönyve, amely nem hagyja válasz nélkül a magyar társadalmat legjobban nyugtalanító bûncselekményeket. Különösen kiemelt a gyermekek büntetõjogi védelme és a szexuális bûncselekmények szigorú büntetése. Minõsített esetté vált a 18. életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett szexuális erõszak, szemben a korábbi Büntetõ Törvénykönyvvel, amelynél csupán a 12. életévét be nem töltött sértett sérelmére történõ erõszakos elkövetés számított minõsített esetnek. Tehát a ceglédi támadás is minõsített esetnek számít. Új tényállásként létrejött a szexuális erõszak, amely összevonta az erõszakos közösülés és szemérem elleni erõszak korábbi tényállását, ez jelentõsen megkönnyíti a bizonyítást. Büntethetõvé vált nemcsak a szexuális aktusra való kényszerítés, hanem a szexuális jellegû, az emberi méltóságot sértõ magatartás is (pl. ha a sértett valamely intim testrészét az elkövetõ csak megfogta). Ugyancsak a kiskorúakat védi az a változás, hogy a gyermekek elleni bûncselekmények elkövetõit el lehet tiltani minden olyan foglalkozástól, amely gyermekek, fiatalok felügyeletével, gondozásával, nevelésével függ össze. Már a kiskorú érzelmi fejlõdésének veszélyeztetése is bûncselekmény. Ha valaki kiskorúként bûncselekmény áldozata volt, feljelentést tehet a 18. életévének betöltése után még öt évig. Fidesz Sajtóiroda 3. oldal Július közepén a 6-7. km-kõ környékén találtuk a képen látható, 6 év körüli westi keverék szuka kutyust. Szõre még cakkos volt, tehát július elsõ felében lehetett megnyírva, ollóval, házilag. Szelíd, kedves, bújós az idegenekkel is, fõleg azokkal, akik kocsival voltak. Környékbeliek elmondása szerint 3-4 napja jelent meg ott, elõtte senki nem látta. A kötelezõ mikrochip hiányzott a kutyusból, ezért feltételeztem, hogy oltva sincs. Mindezeket pótoltam, de a gazditól majd kérem az árát. Tel.: WANTED! 5000 Ft! TALÁLT KUTYA! Keresem a fotón látható, Betérõ Csárda és Dózsa Mgtsz. között elveszett, cirmos házicicát. Utoljára egy zsemleszínû kandúrral láttuk. Megtalálónak azonnali 5000 Ft készpénzjutalom jár! Környéket nem ismeri, de talán a faluban, vagy környékbeli tanyákon próbál valahová bekéredzkedni. Szelíd, kedves, kutyáktól félõ nõstény cica. Ismertetõjele, hogy más házicicákhoz képest nagyon nagy. Hívjon, azonnal megyek érte! Csak a képen szereplõ cicát tudom elhozni. Tel.: vagy (küldjön SMS-t, visszahívom)!

4 4. oldal TÖRTELI Lakásfelújítás! Festés, Csempeburkolás, Parkettakészítés, csiszolás, Laminált padlózás, Külsõ hõszigetelés, színezés, Fürdõszobák felújítása vízszereléssel. Karai István a lakosság szolgálatában. Telefon: 06-30/ Lakodalmi sátor kölcsönzés, sütemény készítés! Kisebb rendezvénysátrak, Hûtõkocsik, Egységes, igényes teríték, 20 fõtõl 300 fõig. Színvonalas, modern sátor. Baráti, családi összejövetelekre, vagy céges rendezvényekre. Kérjük, foglaljon idõben! Ugyanitt sütemények, torták rendelhetõek, amelyeket a Hangulat Cukrászda készít házias ízekben és kivitelben. Telefon: 06-30/ IGÉNYES, PONTOS, KORREKT szórólap prospektus meghívó plakát matrica névjegy nyomtatvány újság könyv dosszié Kerekes Kegyeleti Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ / Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõ: Kerekes Nándor 06-70/ Tel.: 53/ / / Cegléd, Csatorna u. 8.

5 HÍRADÓ 5. oldal PB GÁZPALACK CSERE Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva: Hétfõtõl-szombatig, Vas.: zárva Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Kezelhetõen vastag akác Ft/q Hasított akác Ft/q Vékony akác Ft/q Vékony vegyes (csak keményfa) Ft/q Bükk-tölgy-gyertyán gurigás Ft/q Bükk-tölgy félig hasított Ft/q Bükk-tölgy konyhakész Ft/q Mész (25 kg: 500 Ft, 50 kg: 1000 Ft) és magyar cement (25 kg, 3000 Ft/q) kapható Német brikett cseh dió fabrikett lignit AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Térhálók DRÓTFONAT 1 méter magas Ft/tek. 1,2 méter magas Ft/tek. 1,5 méter magas Ft/tek. 1,75 méter magas Ft/tek. 2 méter magas Ft/tek. BETONOSZLOPOK 2,4 m hosszban Hullámpala 335x Ft AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 3 m kérgezve-felezve Akác léc 1 m 1,3 fm

6 6. oldal TÖRTELI ITT A NYÁR, SZÉPÍTSE ÖN IS OTTHONÁT! KÍNÁLATUNKBÓL: Poli-Farbe termékcsalád: színes bel- és kültéri festékek, diszperzitek különbözõ kiszerelésben, mészfestékek, színezõpaszták, lazurfestékek, alapozók, zománcfestékek, lakkok, szigetelõ-tömítõanyagok, glettek, élvédõk, lábazatfestékek, díszlécek, rozetták, bordûrcsíkok, álmennyezetek és ragasztóik, burkolatragasztók, aljzatkiegyenlítõk, vakoló- és falazóhabarcsok, esztrichtek AJÁNLATAINK: Sakret csemperagasztó (fagyálló) 25 kg Ft/zsák Sakret flexibilis csemperagasztó 25 kg Ft/zsák Sakret falazó- és vakolóhabarcs 40 kg Ft/zsák Rigips 5 kg Ft/db Poli-Farbe diszperzit 14L Ft/db Boróka lazur 0,75L Ft/db Poli-Farbe Platinum 2,5L Ft/db KERTÉSZNAPTÁR Augusztus 20-a után hirtelen véget ér a forró nyár és hûvösebbre fordul az idõ. A várt esõ is megérkezik és végre felfrissül minden. Még a kiégettnek tûnt fû is elkezd kizöldülni. Minden nappal hûvösebbek a reggelek, és a zöld táj is megszínesedik. Augusztus végén szedhetjük az õszi karfiolt és brokkolit. A bimbós kel, a póréhagyma és a leveles kel télálló zöldségfélék, a szabadban telelhetnek. A gyökérzöldségeket ne szedjük fel túl korán, mivel még sokat fejlõdnek az õsz folyamán. A sárgarépát az elsõ fagyok elõtt szedjük fel, a petrezselyem hidegtûrõ, ha bent marad pár tõ a földben, az enyhe téli napokon szedhetõ. Ez a hónap a tavaszi nyíló évelõ hagymás virágok ültetési ideje, mert így a hideg beálltáig meggyökeresednek. Szeptember a legmegfelelõbb évelõ cserjék, bokrok, örökzöldek, sövények ültetésére. Az új fû telepítésére a legalkalmasabb ez a hónap. Az õszi vetés sokkal biztonságosabb, mert jobban biztosíthatjuk a nedvességet a kelés idején. Szeptember végén nyírjuk utoljára a gyepet, kb. 6 cm hosszra. Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõ Péntek: ; Szombat: Zár Vasalat Kötõelem Szerszám Szerelvény Csapágy Festék

7 HÍRADÓ 7. oldal Gumiabroncs és gyorsszerviz Törtel, Jászkarajenõi út 24. (autómosóval szemben) Nyitva tartás: H-P: 8-12 és 13-17; Sz: 8-12; V: Zárva GUMIABRONCSOK ÉRTÉKESÍTÉSE, SZERELÉSE, CENTRÍROZÁSA, JAVÍTÁSA Újszerû használt és akciós új gumiabroncsok értékesítése kedvezõ árakon! Kiváló minõségû, ellenõrzött használt gumiabroncsok garanciával! Használt és új alufenik és acélfelnik értékesítése! TEHER- ÉS MEZÕGAZDASÁGI GUMIABRONCSOK, TÖMLÕK SZERELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE! Autógyorsszerviz szerelés, javítás, olajcsere autóalkatrészek, olajok, szûrõk, akkumulátorok, hûtõ- és szélvédõmosó folyadékok értékesítése Ingyenes állapotfelmérés és szervizajánlat készítés! ADRICS Kft. Gumiabroncs és gyorsszerviz

8 8. oldal TÖRTELI KERÓ SHOP Kerékpáralkatrész bolt és szerviz Elektromos és hagyományos kerékpár javítása és felújítása. Elektromos kerékpárok (a forgalmazó által elõírt) kötelezõ átvizsgálása, illetve egyéb teljes körû javítások elvégzése (akkumulátor csere, elektromos és mechanikus meghibásodások javítása, stb.). Elektromos és hagyományos kerékpár alkatrészek, kerékpár gumik és kiegészítõk kaphatók (gyerekülés, villogók, lámpák, kosarak, prizmák, km-órák, stb.). Gyorsabb javítás érdekében kérem, hogy idõpontot egyeztessünk! Szeptemberi nyitvatartási napok: hétfõ 2. zárva 9. nyitva 16. nyitva 23. zárva 30. nyitva kedd 3. nyitva 10. nyitva 17. zárva 24. nyitva szerda 4. nyitva 11. zárva 18. nyitva 25. nyitva csütörtök 5. zárva 12. nyitva 19. nyitva 26. zárva péntek 6. nyitva 13. nyitva 20. zárva 27. nyitva szombat 7. nyitva 14. zárva 21. nyitva 28. nyitva vasárnap 8. zárva 15. zárva 22. zárva 29. zárva Októberi nyitvatartási napok: hétfõ 7. nyitva 14. zárva 21. nyitva 28. nyitva kedd 1. nyitva 8. zárva 15. nyitva 22. nyitva 29. zárva szerda 2. zárva 9. nyitva 16. nyitva 23. zárva 30. nyitva csütörtök 3. nyitva 10. nyitva 17. zárva 24. nyitva 31. nyitva péntek 4. nyitva 11. zárva 18. nyitva 25. nyitva Nov.1. zárva szombat 5. zárva 12. nyitva 19. nyitva 26. zárva Nov.2. nyitva vasárnap 6. zárva 13. zárva 20. zárva 27. zárva Nov.3. zárva CÍM: Fehér Mihály, Törtel, Ceglédi út 68./b TELEFON: 06-30/ NYITVA TARTÁS: hétfõtõl péntekig 8-tól 16-ig szombaton 8-tól 12-ig; vasárnap és ünnepnap zárva.

9 HÍRADÓ 9. oldal TANYA ELADÓ vagy KIADÓ Törtelen! 1 hold földdel, 100 nm házzal, melléképületekkel, öntözõrendszerrel. Villany, víz van. ELADÓ: 9,5 millió forint VAGY KIADÓ: forint/hó Érdeklõdni: 06-70/ CSARNOK KIADÓ TÖRTELEN! 300 nm-es csarnok üzemnek, raktárnak KIADÓ forint/hó Érdeklõdni: 06-70/

10 10. oldal TÖRTELI ÖRÖMMEL ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT TÖRTELI LAKOSOKAT, hogy a CBA Luri Vegyeskereskedés elé (Ceglédi út 59.) OTP ATM (bankautomata) került kihelyezésre, amely a nap 24 órájában teszi kényelmessé a készpénzfelvételt! ABONYBAN 2 SZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS TANYA ELADÓ +78 m 2 -es garázs, mûhely, szenes, ólak, víz, villany, ipari áram, riasztó, 2200 m 2 -es szántó. Ár: Ft, megegyezés szerint. Telefon: 06-70/

11 HÍRADÓ 11. oldal Mini Drogéria Megnyitottunk a Piactér 4. üzletében! Kínálatunk: - mosóporok, öblítõk - háztartási vegyszerek - tusfürdõ, sampon - férfi, nõi dezodorok - egyéb kozmetikumok Széles választék alacsony áron. Kedves Törteliek! Szeretnék kedveskedni Nektek: Minden régi és új vendégem 10%-kal olcsóbban vehet igénybe minden kozmetikai kezelést és minden második alkalom után ajándékba jár egy szempillavagy szemöldökfestés! Ahhoz, hogy a szolgáltatásaimat szemmel láthatóvá tegyem számodra, gyere el és tapasztald meg a saját bõrödön! Várlak sok szeretettel: Gál Edina Bejelentkezés: 06-30/ KUKORICA CSÕTÖRÉS CSÕTÖRÕ GÉPPEL! Érdeklõdni lehet: Határ Dénesnél, Törtel, Kossuth Lajos út 56. szám alatt. FONTOS TELEFONSZÁMOK! Orvosi ügyelet telefonszáma: (53) Mentõk vezetékesrõl ingyenesen: 104 Ceglédi állomás: (53)

12 12. oldal TÖRTELI RÉGI ÉS RÉGEBBI TÖRTEL Ismerjük meg Helmeczy Mihályt! 1. Vágó Sándor Ki is a mi Helmeczynk? Ki az az ember, akinek sírját gondos törteli kezek ápolják minden évben, halottak napján pedig gyertyát gyújtanak az elõtt? Ki az, akirõl évekig úttörõcsapat volt elnevezve a községben, és még ma is utcanévvel adózunk emlékének? Mely korszak szülte? Tett-e valami nevezeteset? Kik voltak a barátai? Miért és kik gúnyolták? Kik találhatták ki róla az elhíresült élcet: Helmeczy, ki a szókat elmetszi? Helmeczy Mihály a felvilágosodás korában, szeptember 27-én született Királyhelmecen, német származású, de elmagyarosodó katolikus családban. Eredeti nevét, a Bierbrauert többször és többféleképpen próbálta magyarosítani (Serfõzõ, Sörfõzõ), míg végül Kazinczy Ferenc javaslatára fölvette a Helmeczy (Helmeczi) nevet. A sátoraljaújhelyi gimnáziumi évek után Kecskeméten belépett a piarista rendbe, és ott fejezte be gimnáziumi tanulmányait. Ezután a rend tagjaként tanított Tatán és Veszprémben. Szerzetesként munkálkodott ugyan, de pappá soha nem szentelték föl, hiszen huszonegy éves korában kilépett a rendbõl, de a szerzetesekkel és a kispapokkal késõbb is jó kapcsolatban maradt. A pesti egyetemen bölcsészetet hallgatott, emellett pedig magántanítóként és nevelõként dolgozott egy elõkelõ úrfi mellett. Elsõ irodalmi kísérletei erre az idõszakra tehetõk, egy dicsõítõ költeményéért még jutalmat is kapott. Tehetséges költõként indult tehát, verseivel tette magát ismertté a közéletben. Emellett tanulmányaiban is olyannyira szorgos volt, hogy ben bölcseleti doktorrá avatták. Ebben az évben vette fel a kapcsolatot Kazinczyval is, akit fia születésének alkalmából verssel köszöntött. Kazinczy, az irodalmi vezér, barátságába fogadta a fiatal költõt, akit bevont a nyelvújítás mozgalmába is. Az ifjú ezután már nemcsak mint tehetséges ifjú költõ lép fel, hanem Kazinczy támogatásával a háta mögött nyelvújítóként és irodalomszervezõként is. Továbbra is írt ugyan verseket, leginkább klasszicista stílusban, az ben megismert Berzsenyi-mûveket tekintve példának, de elsõsorban szervezõként és nyelvújítóként ismerte meg õt az irodalmi közélet. Sokan ma is Helmeczy legnagyobb tettének a kultúra területén azt tartják, hogy 1813-ban kiadatta Berzsenyi Dániel verseit. Helmeczy nemcsak pénzt gyûjtött a pesti és székesfehérvári kispapoktól a kiadásra, hanem végig felügyelte a nyomdában a versek szedését és kinyomtatását. Ehhez minden támogatást megkapott Kazinczytól, aki azt írta egy levelében róla, hogy poetai munkákat poetának kell corrigálgatni. Kazinczy ezzel és más dicséreteivel ( Ez a Helmeczi kevés idõ mulva eggyike lesz legmunkásabb, leghasznosabb, legcsinosb Iróinknak ) Helmeczy helyét a legtehetségesebb felvilágosodás korabeli íróink között jelölte ki. Szintén Kazinczy egyik levelébõl tudjuk, hogy Helmeczy nemcsak a Berzsenyi-féle klasszicista mûvek kiadatásában segített, hanem például a felvilágosodás másik nagy stílusirányzatának, a szentimentalizmusnak legnevesebb magyar költõjét, Dayka Gábort is segítette mûvei megjelentetésében. Sõt késõbb maga is írt szentimentális stílusjegyeket Folytatása a 13. oldalon.

13 HÍRADÓ 13. oldal Folytatás a 12. oldalról. mutató, akár preromantikusnak is nevezhetõ költeményeket, ezzel is a zseniális Berzsenyi Dániel fejlõdési útját követve. Ilyen mûve például az Auróra évfolyamában megjelenõ A vándor idegen. A vándor idegen Ide hegytájrul lépdelek. A tenger zúg, völgy gõzeleg. Busongva ballagok tova S fohászom egyre kérd: hova? Nekem virág itt hervatag, A nap hideg, az élet agg. Üres hang szól beszédeken: Létem mindenhol idegen. Hol, hol lelem a kedves hont? Az esdve kért ismértelen hont? A hont, hont, zöld reményimet! Hont nyíldozó rózsáimét! Hol tündérkeznek álmaim, Hol feltámadnak holtaim; A hont, hol ajkam nyelve zeng, S mindent bír mért e szív eseng! Busongva ballagok tova, S fohászom egyre kérd: hova? A szellõ illy visszhangot vét: Hol nem vagy, ott virít a lét. Helmeczy Mihály mégsem lett híres költõ. A nyelv ügyét fontosabbnak tartotta saját költõi, írói pályája építésénél. A nyelv ügye akkoriban ugyanis egy volt a nemzet ügyével. Független Magyarország nem létezett. Nem lehetett önálló az ország gazdálkodása vagy hadügye; az oktatás nyelve még a latin, de már kezdõdik annak elnémetesítése is. Forradalomra a besúgó-rendszer és a cenzúra miatt burkoltan is alig lehetett utalni. A nyelv és a kultúra maradt az egyetlen kiút a nemzet, a független magyarság ügyét fontosnak tartók számára. A nyelv megújítása, fejlesztése az azzal foglalkozók számára hazafias ügy volt, az egyetlen lehetõség az elnyomott magyarság felemelésére. Helmeczy Mihály tudta, mi a feladata, beállt a nyelvújítók táborába. Az egyik legharcosabbá vált a Kazinczy vezette neológusok közt, olyan kemény SZENT ISTVÁN KIRÁLY EMLÉKEZETE Folytatás az 1. oldalról. gesen megtörtént és nem azzal, ami történhetett volna. Ugyanakkor a közvéleményt nem kötik az ilyen szabályok. Nyugodtan fel lehet tenni tehát a következõ kérdést: Lehetett volna-e jövõje a pogány Magyarországnak Európa közepén? Természetesen azok, akik a seniorátus (a legidõsebb férfi rokon örököl) elvét érvényre juttatni kívánó Koppány és Géza nagyfejedelem fia, István összecsapásában a pogányság és a kereszténység összecsapását látják, hamisan ítélik meg az eseményeket. Koppány valószínûleg maga is felvette a görög rítusú, bizánci kereszténységet, ahogy ezt a vezérek zöme is megtette. Az Árpád-nemzetség nagy riválisai közül Lél, közismertebb nevén Lehel és Bulcsú szintén görög rítus szerint keresztelkedett meg, a vezérek kísérete pedig vélhetõen követte példájukat. A kereszténység felé tett elsõ lépések tehát már István uralkodása elõtt megtörténtek. Vazul megvakíttatására sem a pogány szokásokhoz való ragaszkodása miatt került sor bár éppen ez tette lehetetlenné, hogy kövesse Istvánt a trónon, hanem vélhetõen azért, mivel részese volt a király meggyilkolására szõtt összeesküvésnek. István indítékait a kereszténység elterjesztésére, illetve az erõs, egységes Magyarország megteremtésére valójában az európai helyzetben kell keresnünk. A kalandozások kora 955-ben nyugat felé, 970-ben dél felé egyaránt véget ért. A német területek politikai széttagoltsága megszûnt, az augsburgi gyõzõt, I. Ottó német királyt 962-ben császárrá koronázták, így létrejött a Németek Szent Római Birodalma, amely Európa legerõsebb katonai hatalma volt. Géza nagyfejedelem trónra lépésekor már egy magyarellenes német-bizánci szövetség fenyegetett, így érthetõ, hogy Géza is elküldte követeit a német birodalmi gyûlés helyszínére, Quedlinburgba, békét és barátságot ajánlva fel a császárnak, fia számára pedig Gizella bajor hercegnõt kérte feleségül. István felismerte, hogy csak egy erõs, a nemzetségi-törzsi alapoktól távolodó, egységes ország lehet képes arra, hogy visszaverje a támadásokat. Az újjászületõ, immáron a pápát követõ, keresztény magyar állam erejét bizonyította az 1030-ban támadó német birodalmi sereg legyõzése. Vitathatatlan, hogy a kereszténység felvételével a magyarság elkerülhette, hogy a nyugati keresztény államok állandó célpontjává váljon. Hogy milyen sors várhatott volna ránk, ha nem követjük István útját, a litván példa világítja meg legjobban. Századokkal késõbb éppen a pogánysághoz való ragaszkodás volt az ürügy a litvánok elleni német hadjáratokhoz, melyek csaknem a litván nép kipusztulásához vezettek. Galambos István nyelvújító, aki azt sem bánta, ha élcelõdnek az ortológusok (a nyelvújítás ellenfelei) a nevével, hiszen számára a lényeg az volt, hogy fontos társadalmi kérdés lett a magyar nyelv ügye. Számunkra pedig az a nagy kérdés, hogy mennyire volt sikeres nyelvújító a községünkben élt és eltemetett Helmeczy Mihály, mennyi szava maradt meg máig nyelvünkben. Elnyomhatja-e egy jól sikerült, harcos élc, egy jó rím (Helmeczy elmetszi) a mi Helmeczynk jelentõségét? Vágó Sándor (Folyt. a Törteli Híradó következõ számában) Helmeczy Mihály síremléke a törteli temetõben

14 14. oldal TÖRTELI Tábor a hit éve jegyében Istennek és a jóakaratú embereknek hála, idén is megszervezésre került a Törteli Római Katolikus Egyház ez évi hittantábora, amely július ig tartott. Több év óta folyamatosan megtapasztalhattuk már, hogy a gyermekeknek nagy szükségük van az Egyház közelségére, hogy otthon érezzék magukat benne. Ezért örömmel és lelkesen készültünk ebben az évben is a tábor megszervezéséhez. Mivel a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóján, XVI. Benedek pápa meghirdette a hit évét, amely október 11-én kezdõdött és november 24- ig, Krisztus király ünnepéig tart majd, mi is ezt választottuk a tábor témájául. Mit szeretne elérni a Szentatya a Hit évével? A hit kapuja kezdetû apostoli levelében írja, hogy Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét (Porta fidei, 2). Ugyanis ahogy írja nem fogadhatjuk el, hogy a só ízét veszítse, sem azt, hogy véka alá rejtsük a világosságot (Porta fidei, 3). A Hit éve különösen is rávilágít a gyermekek és fiatalok hitoktatásának fontosságára, katolikus egyházi iskoláink értékére és a hit ismeretében való állandó elõrehaladásra a felnõttek és a családok körében is. A Hit évében tehát egyre jobban meg kell ismernünk Jézus Krisztust, Katolikus Egyházát, a Szentírást, a Szentségeket, az Egyház imáit, hogy megújuljunk hitünkben. Így felfedezzük, hogy hitünk nem elmélet, hanem személyes találkozás Istennel, aki az Egyházban él. A Hit évének célja, hogy hirdessük Krisztust azoknak, akik nem ismerik, vagy csupán egy történelmi személyiséget látnak benne. Ennek megfelelõen építette fel Könyves Péter kántor úr az egész hét tematikáját: A hit fogalmának tisztázása. Mi az én hitem? Mi a mi hitünk? Milyen hitet ad nekünk Krisztus és az egyház? A hit isteni erény, ajándék az ember számára. Tanúságtétel hitünkrõl, az õsegyház hite-vértanúsága, a hit missziós jellege. Mi hogyan tehetünk tanúságot a hitünkrõl másoknak? A tábor napirendje az elõzõ évekhez hasonlóan alakult. A gyülekezõ után a foglalkozások minden nap a templomban kezdõdtek. Hétfõn reggel megbeszéltük a táborral kapcsolatos szabályokat, amiket kértünk, hogy tartsanak be a gyerekek, mert így minden szép programra sor kerülhet, amit nekik szántunk erre a hétre. Ezután Könyves Péter kántor úr vezetésével folytatódott a foglalkozás, ének tanulással, mely énekeket a záró vasárnapi szentmisén közösen énekeltük. Minden napra egy történettel, szentírási, evangéliumi részlettel készült, amelynek mondanivalóját, tanulságát meg is beszélték a gyermekekkel. Mindig egy közös ima szándékkal zárult a foglalkozást. A programok ezután a Luzsányi iskolában folytatódtak. Közös asztali ima, majd tízórai következett. A tízórai készítéséhez és a konyhai munkához Halasi Pálné,

15 HÍRADÓ 15. oldal Halasi Veronika, Halasi Judit, Lakatosné Skola Katalin, Pásztor Gézáné, Sándor Karina, Szendrei Patrícia nyújtott segítséget, melyet nagyon szépen köszönünk nekik. A tízórai után mindenki kedvének megfelelõen válogathatott a különbözõ kézmûves tevékenységek közül. A hét folyamán készíthettek a gyermekek olvasót gyöngybõl, készíthettek rá keresztet nádból, préselt virágképet, gipszbõl, csipeszbõl angyalkát, homokképeket, megismerkedhettek a gyertyamártás fortélyaival, a virágszövés, rézdomborítás, technikájával, faégetéssel való díszítéssel. Varrással készíthettek különbözõ figurákat, készíthettek similabdát, gyurmaképet, díszíthettek mézeskalácsot, készíthettek kürtõs kalácsot, kukoricacsuhéból edényalátétet, ceruzatartókat. A hét folyamán nagyon fontos volt számunkra, hogy minél több hittanos megismerhesse a templom belsejét, berendezését és magát a templomi szolgálatot, a ministrálást is, hiszen vannak még néhányan, akik nem is voltak templomunkban szentmisén. Nagy örömünkre szolgált, hogy több gyermek is vállalkozott a vasárnapi záró misére ministránsnak. Akik ezeket a tevékenységeket vezették és segítették: Könyves Péter, Ócsai Józsefné, Perlaki Anikó, Perlakiné Somodi Gabriella, Tóth Péter László, Tóth Péter Lászlóné, Ábrahám Nikoletta, Kókainé Matuz Henrietta, Vágó Katalin, Perlaki Gabriella, Godó Jánosné. Szeretnénk köszönetet mondani a segítõknek, akik ezt a hetet széppé tették hittanosaink számára, és tartalmas, keresztény értékû foglalkozásaikkal gyarapították ismereteiket. Idén Egerbe kirándultunk, ahol az Egri Bazilikába, a város egykori pincerendszerébe, majd az egri várba látogattunk el. Nagyon szép napot tölthettünk el itt is. Szombaton délután a szokásos helyen, a szoborparkban találkoztunk a szülõkkel, gyerekekkel. Bár a nyársalás a tûzgyújtási tilalom miatt elmaradt, de a többi program megvalósult, és egy kellemes délutánt tölthettünk el a szülõkkel együtt. Ez a csodálatos hét a templomban, szentmisével ért véget. József atya örömmel fogadta szolgálatra az új ministránsokat is. A mise végén a gyerekek közremûködésével énekkel és verssel köszöntöttük József atyát, aki immár 30 éve szolgálja a törteli egyházközséget. Köszönjük támogatóink nagylelkûségét; a finom gyümölcsöket, süteményeket, lángost, kenyeret, péksüteményeket, ásványvizet, paradicsomot, paprikát, fagyit. Hála legyen Istennek ezért, és kérjük, hogy többszörösen viszonozza segítõ munkájukat. Támogatóink: Orosz Katalin, Bekõ Erzsébet, Perlaki Imréné, Vincze Viktória, Szaniszlóné Fehér Mónika, Búcsúsné Vágó Éva, Angyal József, Tóth Józsefné, Tûri Dénes és családja, Kiss Ildikó, Godó János. Azt kívánjuk minden keresztény embernek, hogy tapasztalja meg Isten közelségének, gondoskodásának, a szentek közbenjárásának csodáját. Isten mindig fogja a kezünket, oltalmat nyújt, és mindig megadja nekünk a megfelelõ segítõtársakat, hiszen hittel hegyeket lehet mozgatni vagy akár az óriásokat is legyõzni A Katolikus Egyházközség Képviselõ-testülete nevében, Godó Jánosné óvodapedagógus

16 16. oldal TÖRTELI Lelki sarok A Plébánia hirdeti Szeptember 8. Kisboldogasszony, szept. 12. Mária Szent Neve, szept. 14. A Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe és szept. 24. Szent Gellért püspök ünnepe. A 2013/14-es tanév Veni Sancte Tanévnyitó szentmiséje szeptember 22-én, vasárnap de. 9 órakor lesz! Erre az alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk a hittanos gyermekeket családjukkal együtt! Ismételten hirdetem, hogy az elsõáldozásra csak azok jelentkezzenek, akik vállalják a vasárnapi szentmiséken való rendszeres részvételt, ill. a szülõi katekéziseket az év során. Az elsõ szülõi katekézisre a szept. 22. Tanévnyitó szentmise után kerül sor a templomban! A bérmálási órák szept. 8-án vasárnap kezdõdnek el ismét a de. 9 órai szentmisék után. 8 fiatal az õsszel vizsgát tesz, a sikeres vizsgák után a megyéspüspök úr részesíti õket a bérmálás szentségében. Az Egyházunk Jövõjéért Alapítvány az elsõ és ötödik osztályos tanulóknak ingyenes tankönyveket, füzeteket, imakönyveket és Szentírásokat vásárolt! Számukra változást jelent már, hogy órarendben, osztályozással, kötelezõen választott módban tanulják az idei tanévtõl a hittant. Ezek a gyermekek mind a felajánlott adó 1% által kaphatják a felszerelésüket a Törteli Katolikus Plébániától. Hálásan köszönjük a felajánlásokat! Továbbra is várjuk az adományokat templomunk korszerû padfûtésének támogatására, amely több mint 1 millió forintba került! Isten áldását kívánom az új tanévre a gyermekeknek, szülõknek és pedagógusoknak egyaránt! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel: Könyves Péter Mindennapi kenyerünk Augusztus 20-án mindenütt megszentelik és megszegik az új kenyeret. Ez az ünnep alkalmat ad arra is, hogy egy kicsit elgondolkozzunk azon, mit is jelent a kenyér egy keresztény magyar ember számára. A búzából készült kenyér, mint az ember egyik legõsibb és legalapvetõbb tápláléka már az ókori kultúrákban is az élet, a bõség és a jólét szimbóluma volt. A kenyérnek a magyar népszokások, népi mondások világában is kiemelt jelentõsége volt. Minden gyermeket a kenyér megbecsülésére tanítottak, a kenyeret meghagyni, eldobni óriási vétek volt. Új esztendõt, új házba költözést, új életet például egész kenyér megszegésével volt szokás kezdeni, a mennyasszony fölé kenyeret tartottak, mikor új otthonába lépett, hogy soha ne fogyjon ki a kenyérbõl. A kenyér ugyanakkor nem csak testi táplálékot jelentett. A népmesékbõl jól ismert hamuban sült pogácsa (a kovásztalan lepénykenyér) nem csak testi, de lelki erõt is adott a hõsnek; minden olyan értéket jelképezett a vándorlásra magával vitt kenyér, melyet otthon tanult az onnan messzire került legény. Számos olyan népszokást idézhetnénk még, ami mindennapi kenyerünkhöz kapcsolódik, és a kenyér tiszteletét mutatja. Ezek a néprajzkutatók szerint még az õsi, pogány magyar hitvilágból erednek. Ám mára már elválaszthatatlanul összefonódtak a kenyér keresztény vallásban gyökerezõ tiszteletével; gondoljunk csak arra a sok helyen még ma is élõ szép magyar szokásra, hogy megszegés elõtt a kenyeret a kereszt jelével szentelik meg. A keresztények számára a kenyér nem csak azért szent, mert fáradságos emberi munka gyümölcse, és egyik legfõbb táplálékunk. A kenyér a keresztény ember számára magát Jézus Krisztust jelenti. Jézus Krisztus kétezer évvel ezelõtt testesült meg, a város neve pedig, ahol világra jött Betlehem, mely magyarul azt jelenti a kenyér háza. Jézus tudja, hogy az ember számára milyen fontos a testi táplálék, hiszen többször is csodálatos módon megszaporította a kenyeret, hogy az Õt hallgató tömegeket jóllakassa. Amikor imádkozni tanít minket, a Mennyei Atyára vonatkozó kérések után rögtön a kenyérrel folytatja: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. (Mt 6,11). Ugyanakkor azonban mindig hangsúlyozza, hogy a testi tápláléknál fontosabb a lelki táplálék, és hogy ezt Õ maga adja számunkra. Én vagyok az élet kenyere Aki hozzám jön, többé nem éhezik (Jn 6,35). Katolikus keresztény hitünk szerint a szentmisében Jézus Krisztus keresztáldozata valósul meg újra, és a pap tevékeny közremûködése által a kenyér és bor titokzatos módon Jézus Krisztus valóságos testévé és vérévé változik. Ez az Oltáriszentség, melyet áldozáskor magunkhoz veszünk, és amelyet Jézus Krisztus az Utolsó vacsorán alapított: Most a kenyeret vette a kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. (Lk 22,19). Miután Jézus kínhalált halt, és harmadnapra feltámadt, megjelent tanítványainak, akik csak a kenyér megáldásáról és a kenyértörés gesztusáról ismerték fel õt: Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük s felismerték (Lk 24,30-31). Az õskeresztények összejövetelein a Jézusról szóló történetek felidézésén és a közös imádságon kívül a kenyértörés kezdettõl fogva fontos momentum volt. Így alakult ki az évszázadok alatt a szentmise, melyben az áldozáskor magunkhoz vett kis kenyérdarabbal magát Krisztust zárjuk szívünkbe. Vágó Katalin CSÖNDES VALÓSÁG VOLTÁL, S MOST UTOLÉRHETETLEN ÁLOM LETTÉL Hálás köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, munkatársaknak, jó ismerõsöknek és mindazoknak, akik BARANYAI VANDA temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték és mérhetetlen fájdalmunkban részvéttel osztoztak, sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték. Külön megköszönjük a Kecskeméti Megyei Kórház Onkológiai Osztály orvosainak és nõvéreinek áldozatos munkáját. A gyászoló család Hálás szívvel mondok köszönetet mindenkinek, aki drága kisfiam, FERCSIKE sírjára elhelyezte a kegyelet virágait, koszorúit, és aki mérhetetlen fájdalmunkban osztozott, velünk érzett. Külön köszönet Sajtos József plébános úr vígasztaló szavaiért. A gyászoló család Törteli Híradó A Törteli Önkormányzat tájékoztatója Megjelenik havonta 1600 példányban A kiadvány ingyenes Szerkesztõség címe: Törtel, Szent István tér 1. Fõszerkesztõ: Vágó Katalin Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán Nyomdai munka: CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) , (53) Terjeszti a Magyar Posta

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám 2011. március XVII. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Polgári védelmi felkészítés és gyakorlat Törtelen 2011. március 3-án a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatásával, és a Cegléd székhelyû Polgári

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

2015 ŐSZÉN LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ SZOLNOKON!

2015 ŐSZÉN LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ SZOLNOKON! NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt. 2015 ŐSZÉN LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ SZOLNOKON! Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a közszolgáltatás keretében ingyenes LOMTALANÍTÁSI

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ rendezvényére. Reggel 6 órától IV. TÖRTELI, III. KISTÉRSÉGI B Ö L L É R V E R S E N Y

2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ rendezvényére. Reggel 6 órától IV. TÖRTELI, III. KISTÉRSÉGI B Ö L L É R V E R S E N Y 2009. január XV. évfolyam 1. szám www.tortel.hu MEGHÍVÓ A TÖRTELI GAZDÁK VENDÉGVÁRÓ EGYESÜLETE s z e r e t e t t e l m e g h í v j a Önt és kedves családját 2009. január 31-én rendezendõ KÖZSÉGI FARSANGOLÓ

Részletesebben

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS NYILVÁNTARTÁS A PÁLFA KÖZSÉG TERÜLETÉN KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓKRÓL A dokumentum tartalma a 2011. május 10-én érvényes nyilvántartási adatoknak megfelelő. dr. Orova Dániel jegyző Pálfa Pékség

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Advent első vasárnapjára készültünk

Advent első vasárnapjára készültünk Dunaszentmiklós 2015. november Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 36. szám Advent

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Tanítási órák / Évfolyamok

Tanítási órák / Évfolyamok Mikor? Hol? 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanítási órák / Évfolyamok 1. b 5. c 6. c 8. c Óra Téma Óra Téma Óra Téma Óra Téma Adventi Adventi koszorú Adventi koszorú szítése Adventi koszorú

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS

BESZÁMOLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS ÜGYFÉL-AZONOSÍTÓ: 1005408160 TÁMOGATÓ HATÁROZAT AZONOSÍTÓJA: 1705461664 PÁLYÁZAT CÍME: EGYÜTT A JÖVŐÉRT RÓMAI KATOLIKUS

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. DECEMBER Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi szentmisém (egy kápolnában, ahol nem volt világítás, csak néhány gyertyafény pislákolt

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A polgármester jelenti. Kis olimpikonjaink

MEGHÍVÓ. A polgármester jelenti. Kis olimpikonjaink 2014. május XX. évfolyam 5. szám www.tortel.hu A polgármester jelenti Elkészült Törtel Önkormányzatának zárszámadása. A 2013. évi pénzmaradvány 33 millió 205 ezer Ft, tehát ennyi plusszal zártuk a 2013-as

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók.

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók. 2016. február Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Lakodalmas Zenekarok és Vofélyek IX. Találkozója 2016. március 19-én 18 órai kezdettel a csengelei Faluházban.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

SPANKY S Nyilvántartásba vétel száma: 2/2015. PRIMAGÁZ Nyilvántartásba vétel száma: 1/2015. MAGYAR POSTA Nyilvántartásba vétel száma: 2/2014

SPANKY S Nyilvántartásba vétel száma: 2/2015. PRIMAGÁZ Nyilvántartásba vétel száma: 1/2015. MAGYAR POSTA Nyilvántartásba vétel száma: 2/2014 Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján SPANKY S Nyilvántartásba

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Tanítási év helyi rendje 2014/2015 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok száma: 5 nap 1 hónap nap hét napja tanítási nap sorszám feladat óra

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete A temetőkről és a temetkezésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely WALDORF HÁZ PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 1075 Budapest, Asbóth u. 17. Tel.: 1-4610090; 30-3287448; Fax: 1-4136866; E-mail: waldorfhaz@waldorf.hu A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely 2010. január 29-31.

Részletesebben

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR II. Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből: XIX. fejezet - A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények;

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A 2014/2015. tanév helyi rendje

A 2014/2015. tanév helyi rendje A 2014/2015. tanév helyi rendje A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló EMMI rendelet (3. ) előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmények munkatervükben hatátozzák meg a tanév helyi rendjét.

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai TARTALOM NYITVATARTÁS RENDJE... 3 CSENGETÉSI REND NAPPALI TAGOZAT... 3

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Küldj egy Bibliát a határon túli magyaroknak!! Elküldte Igéjét. (Zsolt 107,20) Jótékonysági hangverseny

Küldj egy Bibliát a határon túli magyaroknak!! Elküldte Igéjét. (Zsolt 107,20) Jótékonysági hangverseny Küldj egy Bibliát a határon túli magyaroknak!! Elküldte Igéjét (Zsolt 107,20) Jótékonysági hangverseny a Zeneakadémián 1992. szept. 13., vasárnap, 19.30 Védnökök: Dr. Franz König bíboros, Bécs nyugalmazott

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben