A nyelvi humor főbb típusai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyelvi humor főbb típusai"

Átírás

1 A nyelvi humor főbb típusai A nyelvben egy adott időszakaszban mindig találhatunk jól körülhatárolható szabályokat arra vonatkozóan, hogy hogyan ragozzuk, képezzük a szavakat, hogyan alkossunk új szóösszetételeket, hogyan szerkesszük meg mondatainkat és így tovább. Ha valaki például iskolai dolgozatban, jegyzőkönyvben, tudományos munkában megsérti ezeket a szabályokat, hibát követ el, ám ha ugyanazt a hibát humorista, vígjátékíró veti papírra szándékosan humorizál, megnevettet bennünket. A nyelvi anyagból adódó humor másik nagy területét a szokatlan nyelvi jelenségek töltik ki. Ez azt jelenti, hogy az író vagy a beszélő olyan nyelvi szerkezeteket alkot, amelyek elvileg lehetségesek nyelvünkben, de még nem használjuk őket általánosan, érezzük rajtuk, hogy egyedi alkotások. A nyelvi humornak erre az egyetemes tulajdonságára sokan felfigyeltek. Ami szokatlan a népnek, az nevetséges is neki. Tehát, amit nevetségessé akar tenni, szokatlan alakban adja. Tudja például, hogy bizonyos képzők csak igéből alkotnak új szót, tehát tréfás hatás kedvéért teszi névszóhoz, és fordítva." (Laczkó Géza: Játszi szóképzés. NyF. 49 : 3, Bp., 1907.). A szokatlan nyelvi jelenség a nyelv törvényeinek megfelel, de a használata korlátozott,

2 ritka, egyes nyelvi rétegekhez van kötve. A névkomikumban viszont éppen a gyakoriság a döntő tényező. Tapasztalatom azt mutatja, hogy egy név gyakori használata kedvező feltételeket teremt a név hangulati hatásának elszürkülésére, ezzel szemben a ritka név többnyire intenzív hangulati hatást vált ki. Ha valakit Jánosnak hívnak, ezen csöppet sem csodálkozunk. Ha viszont valaki a Kocsárd vagy a Bonifác nevet viseli, ez nyomban érzelmi hatással van ránk, mert szokatlannak, esetleg nevetségesnek vagy groteszknek stb. tartjuk ilyen név adását" (Büky Béla: A fővárosi keresztnévadás tanulmányozásának főbb kérdése. Névtud. vizsg. Bp., ). Hiba volna azonban azt hinni, hogy a szokatlan szerkezetek csak humoros műfajokban (anekdota, humoreszk, paródia, karcolat stb.) találhatók meg, hiszen ez a jelenség egyik jellemző vonása az irodalmi nyelv egészének. Az író széttördeli a készen kapott kliséket, és újra formálja őket. A komoly tárgyú és a humoros alkotások nyelvi sajátosságait tekintve éppen ezen a ponton rokoníthatók, arról nem is beszélve, hogy a komoly téma is megenged néha egy kis mosolyt. A humoros írások mégis elkülöníthetők, mivel sok sajátságos nyelvi eszközt is felhasználnak (helyesírási vétségek, halandzsa, makaróni nyelv, kínrímek stb.). A nyelvi humor, mivel a nyelv sajátságaiból fakad, időhöz, nyelvi rétegekhez és a hallgatók vagy az olvasók műveltségéhez van kötve. A nyelvújítás korában jó szavaknak tartották a csopordá-t (brigád), a fiahordó górugrány-t (kenguru), hadrontz-ot (regruta), ma nevetségesek (Szalai Károly: Szatíra és humor. Bp., ). Aki nem tudja, mi az elektromos töltés egysége, a coulomb, annak a következő vicc semmit sem mond: Két elektron beszélget. Azt mondja az egyik: Te olyan kicsi vagy! Azt válaszolja erre a másik: Na, te sem vagy kulomb! (Idézi Szalai i. m. 31.) Az alábbiakban bemutatjuk a magyar nyelvi humor néhány típusát, amelyet a következő művek anyagából állítottunk össze: Karinthy Frigyes: Az egész város beszéli. Karcolatok. Összegyűjtötte és az utószót írta Abody Béla Bp., (A továbbiakban: Egész) uő.: így írtok ti. Sajtó alá rendezte, s a jegyzeteket írta Szász Imre Bp., (így) Rejtő Jenő (P. Howard): Az elátkozott part. Bp., (Elátkozott) uő.: Az elveszett cirkáló. Bp., (Elveszett) uő.: A megkerült cirkáló. Bp., (Megkerült) uő.: Piszkos Fred, a kapitány. Bp., (Kapitány) uő.: Piszkos Fred közbelép (Fülig Jimmy őszinte sajnálatára) Bp., (Közbelép) Gádor Béla: Ideges emberek. Válogatott elbeszélések. Bp (Ideges) Tabi László: Én, te, ő... Humoreszkek. Bp., (Én) Ludas Matyi. Szatirikus hetilap hét. (Ludas) Ezeken kívül: O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. Bp., (Szólások) * I. Szokatlan és rossz nyelvi szerkezetek 1. Rossz szóalak: Eszed meg rögtön azt a spenótot? Most már ő makacskodik. Nem eszem. Pénzét fogok csinálni. Borzasztó gyerek!

3 Hogy ő pénzt fog csinálni! Már a szót is hamisítja, aszongya, pénzét!" (Egész 3: 193);,,Mert már rég nem esmértek férfiét" (így 1: 233). Ma tartották az úgynevezett koronatanácst, amiben résztvettem" (Kapitány 182). 2. Szokatlan és rossz szóalkotási módok: A) Szokatlan szóképzés. Rejtő Jenő nagyon kedveli a -lag, -leg rag szokatlan használatát.,,mi Őfelsége első Fülig Jimmy írjuk eztet kelt mint fent saját Icezünküleg uralkodásunk első évének sorskegyelméből valamelyik napján" (Kapitány 161); Engem kissé meghata, hoty így dicsér azok után amik a történtek alapján fenforogtak aznap pofonilag" (Közbelép 70).,,Én egy nagy marha vagyok saját eszüleg!" (Kapitány 229, vö. még Laczkó Géza: Játszi szóképzés. NyF. 49. sz. Bp., 1907). B) Képző halmozás. Ó, te köpönyeges ember, ha én téged megköpönyegesíttelenittethetnélek!" (Szigetvári Iván: A komikum elmélete. Bp., ). C) Szokatlan szóösszetétel keletkezése analógia útján. Kérek egy férfiszakaszt magamnak, egy fiúszakaszt a fiamnak, egy dajkaszakaszt a dajkámnak, egy szőkeszakaszt a szőke szeretőmnek, egy álomszakaszt az álmaimnak, hogy ez így nem mehet tovább, egy maflaszakaszt ennek a szabályzatnak..." (Egész 1: 466 7);,,... kiállt az utcára, hívta a fiúkat golyózni. A csúnya utca-gyerekeket, utca-grófokat, utca-bankárokat" (így 1: 180); Mondanom sem kell, hogy az ötletem vadonatmodern" (Én 217). D) A szóösszetétel tagjainak felcserélése. Asz a Fülig Jimmy nem ojan köszönséges töltelékfegyház, amijennek látszik" (Közbelép 71); Maga nekem áll itt? kérdem. Igenis felség mondgya ő. Hát ezt talán mellőzzük mondom királyian. De felség engedelmével, én itt a segédszárny vagyok" (Kapitány 148); Egyöntetű, sőt önegytetű tervgazdaság az irodalomban" (így 1: 477). E) Hosszú szóösszetétel. Elcserélném töltőtolltöltőtintatartómat egy tintatartótöltőtollra" (Egész 4: 177);,,Ó, jó volna veled differenciálódni a poutriban keresni leg alantlappang óságok türkizét" (így 1: 40). F) Szavak kontaminációja (esetleg rejtvény formájában). Éhes bálna = zabálna (zabál-\-bálna), vidám dogg = boldogg, téli vadkacsa = évadkacsa, szégyenlős tapír = tapirul, fekete gerlice = négerlice (Egész 4: ); Ballagi Mór: Magyar szókincskereső (Ludas ); legelőjáték (így 2: 226). G) Szócsonkítás. (Az e típusba tartozó szavak nem a rímelés céljára rövidültek meg.) Karinthynak Kázmér nevű hőse, amíg hibátlanul tudott beszélni, még a néhány szavas mondatait is megrövidítette: Ha bement egy trafikba, az egész társalgás körülbelül így zajlott le. Stét, Pot, Princ, Sék, Kösz." Miután idegsokkot kapott, már nem akart tömör" lenni: Ha cigarettával kínáltam, a régi, egyszerű és természetes»kösz«helyett, amit még dadogva is elég könnyű kimondani, így udvariaskodott: Na... nagyon szépen... kö... köszö...nőm... ne... neked... ne... ne... nekem adott... do... dohányzásra való... ci... ci... cigarettát..." (Egész 3: ). Más példák: A dag rohamosan visszafejlődik" (így 2: 61).,,Szabad-, egyenlő-, és testvériség minden csütör- és vasárnap" (uo.. 1: 377). H) Rokon átlakúvá tett szavak. Ez a kalifa nagyon szeretett ismeretlenül sétálni Bagdad utcáin. Egy este, amint így bagdadott hazafelé, egy utcasarkon vén piláfárust pillantott meg" (így 2: 235); Lélek

4 ... hagyd el a lehányzó testét" (uo. 1: 418); Rejtő a desztillátor készülék párologtató szerepét kétféleképpen is elferdítette. Desztillátor alkalmazta Csont Muki az imént ellesett szakkifejezést. A tengerből vizet készít elpártolás útján..." (Megkerült 132). Majd néhány lappal utána:,,és van a hajón ety gép ami a tengerből vizet gyárt uty hoty a sót, hüdés útján leporolják vele" (uo. 162) I) Az idegen szó alakjának nem ismerés e". Eszér számítok hoty megbízásom lehet diszér, diszkér, dikrécisz, szóval, hogy nem tetszik elköpni, ahoty ezt latinul mondják, de minek latint hencegni, amikor nincs hivatalos ügy?" (Közbelép 63). Rejtő Jenő előkelősdit játszó hőse, Fülig Jimmy nemcsak ruházatában, hanem beszédében is szeretne választékos lenni, s ezért szereti az idegen szavakat.,, Szilencium! Az mi? Szeretném én is mondani. Szilencium annyit tesz, hogy csend. Megjegyzem. Szaliceum. Ez is jó szó" (Kapitány 93); Én városi lakós vagyok, ha nem is bejelentett, ami csak egy üres formalinság" (Kapitány 280). J) Az idegen szó magyarítása. Maga mer beszélni? Maga, aki Poe Edgár Holló című versében ezt a sort, hogy Said the raven: Never more így fordította: Szólt a holló: Nevem Mór? (Egész 3: 144); íme, az ember! így lesz az eltűnt utazóból divatos fox-trott, a nevéből napolaj reklám, a strand porában. Ecce homok!" (Közbelép 31);,,Hajlik, mint a német imádság" (tréfás utalás a 'szent' jelentésű német heilig szónak a magyar hajlik-kai való hasonlóságára; Szólások 301). Az idegen szavakkal való játékra utal a következő szólásunk is: összetéveszti az allegóriát a filagóriával" (uo. 42). K) Téves nyelvi, nyelvészeti elemzés. Sok szóban találunk olyan betűsort, amely önállóan is értelmes, de nincs semmi köze ahhoz a szóhoz, amiből kiemeltük. A mérlegel ige a mérleg főnévvel, nem a legel-lel kapcsolatos, s a kecske, a fecske, a béka szavakban is csak a humorista találhat kicsinyítő képzőt, a nyelvész nem. a) Téves nyelvi elemzés. Önt várja a Citad Ella!" (Kapitány 200). Hiszen akkor maga nem spiritiszta, hanem egy közönséges spiripiszkos" (így 1: 396); A felolvasást robinzongora kísérte" (Egész 1: 111); Ez utóbbi szó a Robinzon és a zongora kontaminációja (ld. 2/H alatt). b) Naiv etimológia.,,nyelvtörténetileg a vendég szó eredete még nincsen kiderítve. Egyesek a vend néptörzs nevéből származtatják, mégpedig az úgynevezett házőrző, őrzővendek, röviden örvendek kifejezést véve alapul (lehet, hogy a vendégek ellen őrizték a házat), ebből vezetik le az örvendek üdvözlést, amivel a bemutatkozót fogadjuk" (Egész 4: 337); Az általános kihűlés következtében kissé náthás Föld ezt a szót: Buta, Budának ejtette, innen a tárgyalt földrész neve (uo. 1: 10). c) Naiv szórejtvények. Te, mi az, hat betű, szoba közepén áll, esznek rajta, és a vége: sztal? (uo. 4: 89);,, Maga pedig egy személynévmás, plusz há betű, plusz még egy személy névmás. Na? Egyes szám vagy többes? Egyes. Kis türelmet... Tehén? Stimmt" (Ludas ). A nyelvi rejtvények igen hasznosak a nyelvoktatásban, még ha nem mindig humorosak is (1. Grétsy L.: Nyelvi játékok nyelvi nevelés. Nyr. 91 : ; Dorota Polívková: Játékok a nyelvtanításhoz. Slovenské Pedagogické Nakladatelstvo. Bratislava, 1965.). 3. Humor a mondaton belül: A) A mondat szemantikájából adódó humor. a) Jelentésük miatt összeférhetetlen szókapcsolatok. Barátunknak a

5 lipótmezei tömegnyaralóban mutattak be" (Egész 1: 503); Misi szeme felragyogott. Vidéki kolbász! Tűzrőlpattant, tősgyökeres, kisüstönfőtt, soponyai gyesznókolbász!" (Én 34); A szabadságharcról szóló fejezetben megint ott találta a nevét: mint tót hazaáruló szerepelt, akit Görgey akasztófával főbe lövetett egy pincében" (Egész 1: 88); Továbbá azt álmodtam, hogy két macska voltam, és játszottam egymással" (uo. 2: 519);,, Aki rémhírekkel nyugtalanságot kelt szól hűvösen Watson, az hamar találkozhat a tanár feleségének lelkével. Tizenkét golyóra töltött gyorsvonatom van ilyen utazás céljaira" (Közbelép 143). b) Azonos jelentésű mondatrészek halmozása. Tekintetes Törvényszék! Tisztelt Társadalom! Kedves Málcsi néni! Milike, drága! Nyájas olvasó! Most hát..." (Egész 1: 568); Jöjjön felség a fülkéjébe, bizonyára pihenni akar. Mentem felség a fülkémbe, mert csakugyan bizonyára pihenni akartam" (Kapitány 145) c) Ellentétes jelentésű szavak halmozása. És aztán elváltak bágyadtan, felvillanyozva, lesújtva. Magasan, alacsonyan, fönt, lent, össze-vissza, előrehátra" (így 1: 100). d) Töltelékszavak használata. Zerkovitz Ella egészen közönséges kis tucatnő, egy hajderekata, egy gyerünkcsak, egy mittudoménmilyen, egy kis úgysembánom és fogalmamsincsrólamiféle és így tovább" (így 1: 154); Hatezer méter magas izék meredeznek erre meg amarra. A hogyishíjjákok zúgtak és zizzegtek és nyöszörögve zurrogtak" (uo. 2: 55). e) Több értelmű szavak a mondatban és mondatokban. A fogház ablakából az egyik rab lekiabál egy járókelőhöz: Kedves uram, legyen szíves hívjon egy lakatost! Minek? Be vagyok zárva!" (Ludas ); Az anyákat mindig istenítettem, ó szerelmem! Mindig mondtam: az istenit az anyádnak!" (így 2: 229); Rövid félórai kapálódzás után egy sötét tárgyat láttam úszni felém a vízen: valami deszkaféle lehetett, és aggódva vártam, elég lapos lesz-e, hogy ráülhessek. Az ég meghallgatta könyörgésem: llangay Sándor összes költeményei voltak egy kötetben, ára 2 korona" (Egész 1: 97); És most vezessen, barátom, mert szökni és bújkálni, ehhez nem értek. Fel a fejjel, kapitány úr! Ebből a tárgyból én jólmenő tanszéket nyithatnék az egyetemen. Most úgy eltűnünk, mint az aranyóra" (Elátkozott 101). f) Homonímia a mondatban (kétértelműség). Igaz, hogy ha az ember uborkát eszik, attól megszűnik a szeplő? Igaz, de csak egy esetben. Mikor? Ha a szeplő az uborkán van" (Ludas );,,Mi végre teremtette Isten a cigányt? [Faluvégre]" (Simonyi Zs.: A tréfa szerepe a szóhasználatban. Nyr. 49 :65 7); Láttál-e tornyot kenderből? [Kendervetésből]" (uo.); Láttál-e fából vaskarikát? [Farakásból kinézve]" (uo.). g) Átvitt jelentés eredeti jelentésben való értelmezése. Hacsek lába: Nem tudok elaludni, két hete nem hunytam le tyúkszememet" (így 1: 485); Nézze meg, hogy nem kell-e kés a sebbe. Az ilyen szúrást nem szabad elhanyagolni. Lehet, hogy befelé vérzik. Onnan nem szúrhatták meg" (Kapitány 7); Fehér meséli Feketének: Az én feleségem a leghiúbb nő Pesten. Hogyhogy? A vendéglőben mindig tükörtojást rendel, hogy megnézhesse magát benne" (Ludas ). h) Terminus technicus konkrét értelmezése. Mondjál, fiam, egy-két gyűjtőnevet! Kuka, porszívógép.." (Ludas ). i) Az idegen szó jelentésének nem ismerése". Esz hadüzenet. Áll Timátum! Ez valami bentszülött átok lehet" (Kapitány 217); Fejsérülése

6 kihat majd uralkodására. Ezt mondták az orvosok. És úgy látom, helyes volt diagnózisuk (esz egy agybajt jelent külföldi nyelven)" (Kapitány 186);,,Mancs óportugál nyelven Manche manches csatorna, csatornázni, csatorázni, csatározni, csatos cipővel lóbálni, lófrálni, lóbak. Átvitt értelemben: erdei nyünyüke, papi gefrence, valakivel gefíencét ugratni, becsapni; gőzturbina (Ballagi: Nagy Szótár)" (Egész 1: 93). j) Definíció közkeletű szó helyett. Krokodil nevű pénztárosunk.. egy ember nyakát tartotta kezeiben, azzal a szándékkal, hogy az említett nyak tulajdonosát huzamosabb szorítás révén, fulladás következtében beállott halállal ölje meg" (Elveszett 6). Rejtő itt körülményes leírást használ a hogy megfojtsa mellékmondat helyett. Egy másik regényében hasonló szószaporítással, ráadásul a tudomány nyelvén" írja le az ólmosbot okozta sérülést:,, Szóval, ha a kapirgáló ujjak megérzik a szíjat, akkor suhi!... Mi az, hogy suhi? Nyolc napon túl gyógyuló, mintegy tizenkét centiméteres zúzott seb, véraláfutásos elszíneződéssel, helyenként a koponyacsontosn kisebb repedések" (Kapitány 97). Martinkó András írja: Mindig humoros körmönfontan, bonyolultan kifejezni valamit, ha arra nincs szükség, s ha tudjuk, hogy az illető másképp is ki tudja magát fejezni. Valami fölösleges erőkifejtés van benne, mint a játékban" (A humor Petőfi egyik levelében. Nyr. 84 : 162). B) Mondatok képtelen logikája: a) Az idő képtelensége. Ekkor Noé feltalálta a nevéről elnevezett bárkát" (Egész 1: 25.); Sajt. Friss állapotban a vaj neve. Fajtái: a) ementháli, ebbe lyukakat vágnak ki a kukacok részére" (uo. 29.); Szenyorita megőrülök! Kegyedet meglátni, hazaszaladni, átöltözni, végighallgatni Lukács György másfélórás előadását a lélekdráma fejlődéséről, visszajönni és beleszeretni kegyedbe, pillanat műve volt" (így 2: 181). b) A hely képtelensége. Éurópában jobbra, a harmadik zsalugáter mellett állott akkor egy kocsma" (így 1: 210); [A karikatúrán ketten kártyáznak, a háttérben tábla: Velencei tó".] Valami fenséges ez a mátrai levegő! Megőrültél? Már két hete a Balatonnál üdülünk. Miből gondolod? Ott a tábla" (Ludas ). c) Az élőlény vagy az élettelen tárgy képtelensége abban nyilvánul meg, hogy a hosszú birtokos szerkezetben szereplő lény vagy tárgy megléte vagy valószínűtlen vagy abszurd. Példák: Mendoza, a vörös spanyol, a célpont helyett egyetlen lövéssel leteríti a kikötőben sétálgató tűzoltóparancsnok pincsikutyájának a rendszámát" (Elátkozott 46); Hacsek: Én mást kérdezek magától. Csókolódzott már maga Előindiában, napéjegyenlőség idején, norvég bakter iológus elvált nejének udvarló fregattkapitány nővér éveli [És a váratlan felelet:] Sajó"gondolkozik: Nem. Minden stimmelne különben, de nem fregattkapitány volt az illető, hanem korvettkapitány" (így 1: 482). d) Álfeltétel. Lisznyai Kálmán Bernát Gazsival sétálgatott a Kerepesitemetőben az ötvenes években. Látod, Kálmán sóhajtott föl egyszer Bernát Gazsi, mi is ide jutunk egyszer, ha isten éltet" (idézi Szalai Károly i. m. 382); Megjárhatja csinnadratta, Aki belénk botlik: Magyar fiúk, magyar lányok, Mikor a tyúk kotlik" (így 1: 182); Ritkán hazudik, ha igazat mond" (Szólások 278); Pistika rém rossz gyerek, és ha az apja nincs otthon, az egész házat felfordítja. A mamája egyszer rákiabál: Csak azt szeretném, hogy az apád egyszer lenne itthon, és látná, milyen komisz vagy, ha nincs itthon/" (Ludas ).

7 e) Furcsa következtetés. Vegyél magadra valamit, amivel utánam jöhetsz. A Kék szalonban várlak. Merre van? Nem tudom. Ott leszek" (Elátkozott 65); Dollárt adtak és megint csak dollárt szól ironikusan Baruch I. Livingstone egy ismerősüknek. Mert azt hiszik, hogy a pénz boldogít. Úgy van bólintott Schwachta Szókratész azt hiszik az ostobák. És sajnos igazuk van" (Közbelép 233); Táncoljunk vagy beszélgessünk inkább, Mancika? Nagyon fáradt vagyok. Inkább táncoljunk" (Ludas ). f) Logikai azonosság megsértése. A mentő kikérte magának hoty ide elhívták és a hentes mekkérdezte tőle hoty két eset van: Vaty akar húsz frankot, vaty ety pofont, vaty feljelenti zsarolásért vagy elmety a fenébe. Ötödik nincs" (Közbelép 67); De esz a Piszkos Alfréd nem jött el! Ezt csak három dolog érdekli: a pénz és más semmi meg a velemszembeni kitolás" (Megkerült 159); Szabadság, szerelem, e három van csupán..." (Egész 1: 369). g) Játék a tagadással. Üsdagyon, de ne nagyon/" (Szólások 37); Nincs hazugság nélkül? (Beugrató kérdés, amelyet azért tesznek fel, hogy a hazugsággal gyanúsított ember azt vágja rá feleletül: nincs. A beavatott azonban így felel rá: El lehet az anélkül is, és ez jelenti azt, hogy 'nem hazudtam'; uo. 278). h) A tagmondatok közötti logikai viszony rossz értelmezése (kötőszavak felcserélése). Mire kíváncsiak? Arra, hogy megnyeri-e a Koreai NDK a labdarúgó VB-t, vagy pedig meglepetés lesz" (Ludas ). Ki legyen a vajda: én-e vagy pedig én? A győzelem után szóba jöhet megén' "' (Arany: Nagyidai cigányok; vö. Bebesi István: A komikus, humoros és szatirikus stílus nyelvi és logikai formái. Nyr. 53 : 69 74). O^Egyéb szokatlan mondattani jelenségek: a) Tökéletlen fokozás. [Subát bemutatják Czékla Piroskának.] A bemutatásból ismeretség, az ismeretségből barátság, a barátságból semmi sem lesz..." (Én 233). b) Szokatlan hasonlat. Megismerkedtem ezen az estén pályafutásom korallzátonyával [ti. leendő feleségével]. Képzeljen el egy zátonyt, válla nélküli estélyi ruhában, csodás, kék szemmel, és olyan volt... Tudom: olyan volt, mint a Tűzföld, vadul csókolt, mint Afrika, hullámzott, mint az Iráni Fennsík, és átkarolta önt, mint Felső-Mongólia. Gyerünk tovább!" (Közbelép 23). c) Áltagmondatok. Itt vagyok, Hacsek, én, itt vagyok és gyanánt" (így 1: 480); Mindnyájan egymásra néztünk és viszont" (uo. 2: 119). d) A fontosabb közlés megelőzi a kevésbé fontosat (rossz mondatsorrend). Sötét arcú alak áll a bíróság előtt. Büntetve volt? Igen. Egyszer háromszáz forintra Ítéltek becsületsértésért. Hát még? Máskor nem. Gondolkozzék! Ja igen! Egyszer Vácon is ültem tizenöt évet gyilkosságért" (Ludas ). e) Hibás mondattani szerkezetek. Nevetség tárgya lehet a suksüközés és a rossz határozói igeneves szerkezet is. Jodoform? Aj jó lehet, a neve is mutassa" (így 1: 533); Az igazgató már félig -meg volt éve" (Egész 1: 105); Az öt nő rövidesen nekiveselkedik a Mount Everestnek, s addig visszajönni nem fognak, amíg hírül nem adhatják a nagyvilágnak, hogy a Mount Everest immár nők által is meg van mászva" (Én 247); Kegyelmes úr: Nem ígérek semmit, de adok ezer pengőt készpénzben. János: Kérem. Meg vagyok véve" (Ideges 249). D) Rossz szórend. És így nézett rám, mintha én ép nem lennék

8 elméjű" (Kapitány 151); Erre jót nevetett, mivel szokása neki ez. Ezneki" (uo. 109); Rendelt még egy ablakot és kinézett a konyak kávéházán" (így 1: 157). Más esetekben két főnév felcserélése adja a humoros hatást: Mi az abszolút szárazság? Amikor a villanypózna fut a kutya után" (idézi Szalai i. m. 38); A kapuőrségen álló újonc így szól a laktanyába belépő ezredeshez: De most aztán szedje a lábát gyorsan, mert az őrmester úr háromszor is kereste, hogy megjött-e már!" (Ludas ). 4. A mondatsorok humoros lehetőségei ij Tömör fogalmazás a bővebb és pontosabb kifejtés helyett. Karinthy Frigyes bemutat egy rövid terjedelmű újságot, amely minden cikkében mellőzi a felesleges mellébeszélést. íme egy törvényszéki jelentés: A törvényszék Kovács Jánost, Botlik Zsuzsannát, Molnár Alajost, Pucák Gergelyt, Krakauer Bélát, Életkopf Ádámot és Pénzmutter Árpádot összesen 89 évi fegyházra ítélte. Az elítéltek belenyugodtak és fellebbeztek" (Egész 3: 44). A beszámolóból elmaradt az elítéltek bűnének ismertetése, s hogy kit hány évre ítéltek el, és hogy ki fellebbezett. Humoros lehet az is, ha egy alárendelt mondat egyszerűen kimarad a közlésből. Pl. Azt a feslett életű démoni énekesnőt keresem, akiről az olvasókönyvben áll" (így 2: 229). Irodalmi művek cselekményét is lehet tréfásan lerövidíteni: Robinson Crusoe. Utazó szigetre kerül, ahol mindent egyedül csinál, míg szolgához nem jut, akiről elnevezi a hét egyik napját [itt időtévesztés is van. N. F.] és hazamegy"; Ember tragédiája. Mr. Madách. Házaspárt lopás gyanúja miatt kilakoltatnak, rossz körülmények közt álmodoznak a jövőjükről, míg végre az asszony anyának érzi magát, elhatározzák, hogy nem törődve semmivel, dolgozni fognak" (uo. 291). Történelmi regény. Gyereksírás verte fel a házat Nagy ember volt mondta zokogva egy öregasszony a temetésen" (Ludas ). B) Összefüggéstelen mondatok összekapcsolása. Ezt a típust Karinthy nagyon kedvelte.,, Ojvej, ojvej uu u u! siránkoztam, az annyira kedvelt pesti automobilok tülkölését negélyezve. Miért hagytam el szüleim házát, ősz atyám szelíd, feddő pofonjait. Most itt vagyok, távoli idegenben, mindenki a maga szerencséjének kovácsa, égre követ ne dobj, mert magad esel bele, mindenütt jó, de legrosszabb otthon" (Egész 1: 101). Szép Ernőt parodizálva ilyen összefüggéstelen óriás mondatokat alkotott: Én legyek neked a minden és a kabátgomb, és te legyél nekem az én zokogásom és a mosdótálba lehelt sóhajom és gúnyos kacajom és reggel na tessékmár felkelni tízóravanszerkesztőúrbarátom, és én nem sírok, én kacagok, csak egy gerenda esett a szemembe" (így 1: 240). C) Gondolatkihagyás. A pontos fogalmazás megköveteli, hogy például a cselekmény leírása szempontjából fontos szavakat, mondatokat ne hagyjuk ki a szövegből: Én is találkoztam a kapitánysapkás Warinsszal a fedélzeten, és szembenéztem vele. ő pisztolyt rántott, én kést. Azután meghalt" (Kapitány 273). Ha az utolsó két mondat közé valamilyen magyarázó mondat kerülne, a humor is meghalna itt. Rejtőnél gyakori az az eset, hogy valaki váratlan eseményről számol be, és a partnere meglepődéséről nem az író, hanem a beszélő értesít. Például: Mondd csak, Nagy Bivaly, miféle rakomány lehet a te koponyádban agyvelő helyett? Te azt hiszed, hogy ez a fiú itt Warinsz? Ha nem az, akkor kicsoda? St. Antonio uralkodó herceg!... Hé! Nézd, a hülye, hát nem kiejti az evezőt?" (Kapitány 271). Ugyanilyen hatást kelt, ha egy, a közlés szempontjából fontos mondatrész elmarad: 2 Nagyar Nyelvőr

9 Ha pártunk, kormányunk és a Jóisten megengedi, a következő huszonnégy órában is időjárás várható" (Ideges 242). II. Kínrímek A szavak elejének vagy végének szabályos összecsengése a versek egyik általános ismertetőjegye. A költő, ha nem akar nevettetni, mindig szabályos szóalakokat használ rímelésre, sohasem ferdíti el őket. A humorista viszont tudatosan eltorzítja a rímszavakat, sőt játékos kedve olyan szavakat is felkutat, amelyek etimológiailag vagy jelentéstanilag távol esnek egymástól, csupán alakjuk hasonló. A hatalmasok szó például négyféle alakot ölthet, ha különböző helyeken vágjuk ketté vagy háromfelé. így szól a térfás versike: Azt mondják a hatalmasok, Hogy őnekik hat alma sok, De kinek ez hatalmas ok, Nincs is annak hatalma sok." 1. Kínrímek helytelen ragozása révén. a) Főnéven igei toldalék. Plútó e torzót márványból szoborta... Mit ferde torta és megint retorta" (így 1: 23). b) Az igén rossz toldalék van. Szerelmem bűvös mámorában Kéjes lelkedre gondolok Az élet arany tavaszában Csak téged, téged akarok" (Egész 13: 69); De jó volna, de jó volna, Ha én kicsi fiú volna" (így 1: 54). 2. Kínrímek a szóalakéi ferdítésével. Sose írna, sohse írna, Télen nyáron csilingelna" (uo.); Elment messze, elment messze, És már nem tér soha vissze" (uo. 66); Zúg a tenger, zúg az élet: Ez nem véletlen ez vélet" (uo. 351). Ide tartoznak az alliterációs kínrímek is.,,nyersei nyőleg a Nyugatnál nyelentek nyeg" (uo. 21); Van Veránál Veronál?" (Ludas ). 3. Kínrímek az alakilag kapcsolatba hozott, de jelentésükben összeférhetetlen szavak segítségéve 1. Álmomba eljött a Nagy-Oszeres, Ó, hát ne gyűlölj, ó szeress, ó szeress!" (így 1: 51); Találkoztak A halál szolgája És a halász Olgája. Összenéztek: Alászolgája" (Egész 13 : 45). Némileg rokon e típussal a Ludas következő kínríme is: Dörmögő úr, mért hord csizmát? Mit kérdezed? Tudod jól, hogy már néhány esztendeje Kinőttem a bocs-korból" ( ). III. Névalkotások A névkomikum az irodalomban régóta jelen van, különösen az a fajtája, amelyet beszélő neveknek hívunk. Az író hősének jellemzésére köznévből formál családnevet (Serteperti, Tökkolopi, Sulyosdy stb.), de más lehetőségeket is igénybe vesz. (Vö. Kovalovszky M.: Az irodalmi névadás. Bp., 1934.; Lőrincze L.: Mi legyen a neve? Nyelvművelő. Bp., ; Bárczi G.: A magyar szókincs eredete. 2 Bp., ; J. Soltész Katalin: Névdivat és irodalmi névadás. Nyr. 88 : ) Gyűjtött anyagunkból a teljesség igénye nélkül néhányat bemutatunk. 1. Jellemnevek (köznévből tulajdonnevek). Rejtő Jenő hőseinek nevei közül pl. Piszkos Fred, Félfejű Jack, Buzgó Mócsing, Kopasztők Klubja, Négy Bölcs Sintér, Kés vagy Bevételi társaság: Karinthynál: Felesége, Vidéki Jötty" (így 1 : 79); Kukócia fővárosában, Fülenincsben alkonyodott" (Egész

10 2 : 57); Életkopf Ádám, Madame Doremifaszolászidó, Szegény Vak Zulukaffer Leány"; Gádor Bélánál: Dali Dezső, Bennfentes Káder, dr. Veréb Frigyes stb. 2. Tulajdonnév a hasonló alakú köznév helyett. Szereti a Borkát [bort]" (Szólások 100). Fehérvári bort iszik [ fehér" bort, vizet]" (uo. 203); Baján van [bajban]" (uo. 65). 3. Szokatlan intézménynév. Első Magyar Koronapumpáló és Temetkezési Röhej társaság" (így 1 : 233); Általános Közérzethitelesítő Vállalat" (Ideges 30); Négy Vidám Halottmosó étterem" (Kapitány 81);,,Mindennek van Határa, De Megkerüljük csempész egyesülés" (Közbelép 226). 4. Művek hosszú és banális címe. [Babits] legutolsó kötete a»főtisztelendő úr, kérem, az esti takarmányszállítás minden valószínűség szerint megérkezik«című, hosszú feltűnést keltett (így 1 : 21); Most énekeljük el, tisztelt utasaim, hogy Szülőhazám, tehozzád visszatérek, ha úgy sincs más dolgom (Közbelép 169). 5. Alliteráló vagy hasonló család- és keresztnév. Tabi Lászlónál: Pék Pál, dr. Zeke Zénó, dr. Simanek Soma, dr. Gsibey Csaba, Király Károly stb. 6. Tulajdonnevek elferdítése. Bolondság Szigete [Boldogság h.] (Közbelép 74), Gusztus Bár [Gusztáv Bahr h.] (uo. 74). 7. Tulajdonnevek kontaminációja. Edmond Rostand: Cyrano de Faust (így 2 : 202); Ezennel vagyok bátor: Don St. Fülig di James, del Herseycity il Csarnoktér 7." (Közbelép 245). IV. Nyelvi klisék megbontása A nyelvi humort kedvelő írók szívesen használják a nyelv kész elemeit, a megbonthatatlan szerkezetű szólásokat, közmondásokat, vonzatokat; csakhogy e frazeológiai egységek elemeit mással cserélik fel, vagy összekeverik más klisével, átvitt jelentésüket szó szerint értetik stb. 1. Klisék megváltoztatása szócserével.... lesz olyan is, aki szőrén üli meg a repülőgépet (Egész 1 : 469); Ajándék Fordnak ne nézd a dugattyúját!" (Ludas ); Addigra mindketten alulról fogják szagolni a babkávét" (Én 246); Nem messze esik az ördög a japán tanítónőtől" (így 498); Jobban fejen ért [a hír], mint nyílt égből lecsapó gumibot" (Kapitány 127); Munka után édes a menekülés" (Elátkozott 36). 2. Frazeológiai egységek kontaminációja. Alamuszi macska partot mos (Egész 2 : 53); Ugyanis a Radzeer azóta mindenestől elveszett, vagy ahogy a közmondás van. Hegyén-hátán eltűnt!" (Megkerült 57); Bagoly mondja az asszonynak, hogy ingatag.. (Közbelép 99.) 3. A klisékben szereplő szavak átvitt jelentésének konkrét értelmezése. [Férfi és nő beszélget] Ne vigyél kísértésbe! Hát hova vigyelek?" (Ludas ); Az apja mibe halt meg? Búcsúba. Heveny lövöldözés meg minden ilyesmi..." (Kapitány 26). 4. Áli d é z e t. De látod amottan a modern kávéházak, klubok, eszpresszók és új mozik ülőbútorait?" (Én 273). 5. Naiv találós kérdések a közmondásokra. Egyszer volt Budán milyen vásár? Nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a melyik? Hányszor ad, ki gyorsan ad?" (Ludas ). A humoros

11 hatás csak bizonyos szavakra való kérdezéskor észlelhető, míg az olyan szavak, mint ki, a, volt stb. kérdeztetése közömbös a komikum szempontjából. Karinthy szívesen játszadozott áletimológiai megfejtésekkel. Együgyű Lexikonában a Buda városnevet a következő szólásból származtatja"; A Föld az intéző bizottságot Nem oda, buta!" kiáltással elkergette (Egész 1 : 10). V. Stílusrétegek keveredése Ebbe a típusba olyan humoros hatást előidéző mondatok tartoznak, amelyekbe a szöveg hangulatától elütő szavak kerülnek. Bizalmas stílusban használatos szavak választékos, ünnepélyes, tudományos kifejezések közt meghökkenést keltenek bennünk, s ez okozza a derűt, a mosolyt, a nevetést. (Vö. Szigetvári Iván i. m. 190.) 1. Választékos és bizalmas jellegű ( stíluselemek) stíluskeveredése. Ki férjemet akarja: úgy vágom kupán, hogy elszédül, hercegnő" (így 2 : 83); Miért hívta meg, undorító ember? sóhajtott az arisztokratikus körökben elfinomult nő, lázasan elpirulva. Hiszen tudja, hogy utálom őt, mint a kukoricagölödint. Vajon mely kacskaringós istennyila ütött az ön tökfejébe, hogy a nyakamra hozza?" (Uo. 82); Önösszetéveszt valakivel. Nevem a sors kegyelméből Jósé Pombió. Mit kíván, hülye idegen?" (Kapitány 91); Piszkos Fred egy vállalkozásuk alkalmával ilyen beszédet intézett alvilági barátaihoz:,, Katonák! így kezdte, mint Napóleon. Midőn elfoglalom e parancsnoki hidat, és büszkén tekintek le vegyes társaságtokra, sok szerencsét kívánok valamennyiünknek e marhasághoz, amelyre büszkék lehetünk, miután a világ történetében bizonyára páratlan" (Elveszett 76). 2. Köznapi és választékos jellegű stílus keveredése. Közben erős füttyentés hallszott, és a hajó megindult" (Egész 1 : 94); Igazolom, Igazgató úr, nagybecsű levelét melyet imént szerény szobámban az asztalon lelék" (Ludas ); Gyomoridegem van, az orvos elküldött rögönyre..." (Ideges 255). 3. Szakszókincs szavainak keveredése. Uram! kiáltott a futballbíró. Én csak azt mondhatom, amit Sir Maxbell: A tudomány védhetetlen! A tudomány egy félmagas labda, kapásból megcsavarva, külső rüszttel a bal felső léc alá!" (Közbelép 219). A tudományról a játékvezető által mondott szavak azért is furcsák, mivel semmit sem mond velük a beszélő. A semmitmondás szép példáját idézhetnénk A helység kalapácsából: Bájos vala ő... mint a bakter dárdájába ütődött Éjjeli holdsugár" (vö. Bebesi István: A komikus, humoros és szatirikus stílus nyelvi és logikai formái. Nyr. 53 : 73). 4. Ugyanaz a tartalom különböző hangnemben. A Ludas Matyi humoristája bemutatja, hogyan beszél a feleség a férjével: Kész a vacsora! = Hányszor mondjam még, hogy lehet vacsorázni?! Olvasol? = Már megint bújod a könyvet? Kínálj meg egy cigarettával. = Azért nekem is adhatnál egy cigarettát!" (i. h ). Az olyan típusú humort, amelyiknél a forrást az eufemisztikus alak jelenti, a fogalmazásból eredő humor címszó alatt (3jc) tárgyaljuk. Az eufemizmus ugyanis nem stílusárnyalatok keveredése, hanem azok felcserélése: A megkereszteli a bort mondatból hiányzik a kellemetlen tárgyú közlés, az tudniillik, hogy 'a bort hamisítja'.

12 VI. Nyelvkeveredés, makaróni nyelv Az író idegen nyelvi elemeket (morfémákat, szavakat) kever a magyar szavakba vagy mondatokba. Néhány példát tudunk mindössze bemutatni. 1. Nyelvkeveredés a szóalakon belül. Bűnbánat = sanction, helyreállítás = reparation, jóvátétel = jóvátevation (Egész 3 : 97). 2. Nyelvkeveredés a' mondaton belül. Das ist ein mérkőzés, tante. Sie versenyzen um ein díj" (Uo. 1 : 120); Warm ist máma" (Uo. 2 : 83);...szólok Sztopka úrnak, ő tud angolul és franciául is. Pillanatok alatt előkerül Sztopka úr. Azt mondta: Plíz moszjő, áj szpik franszoá aueh.. (Én 28). VII. Halandzsa Ez a típus az egyetlen a nyelvi humor körében, amely elsősorban a beszédhez, a hangos nyelvhez" áll közelebb. A halandzsát az ÉrtSz. így határozza meg: Tréfából kitalált, torz értelemben vagy összefüggéstelen, gyakran idegen szavakból álló, gyors, hadaró beszéd." Célszerűnek látszik azonban, ha tágabban értelmezzük, és az idegen nyelvek utánzását is e szóval jelöljük. A világ mintegy háromezer nyelvéből humoristáink csak néhányat utánozhatnak, mivel a nálunk kevésbé ismert nyelvek karikírozása hatástalannak bizonyul. 1. Ismertebb nyelvek utánzása.,, Allah, il allah, illa, ulla, ella. Eliana Ella és Mohamed utánah illana" (így 2 : 240); Kedvesa Zamenhofo, én ugye tudomosz, hogy öno máre soka éveo meghaltasz, és ígye nem tudhatjasz, hogy mennyire haladtosz az ön művének a kultuszao" (Egész 2: 177). 2. Értelmetlen betűkombinációk.,, Egyetemi ifjúság! bőgtem a nép hátán. A zsarnokság mádaszémiféra mindenütt! Fel, fel a közös, hazafias kiszédera méra! Fel, fel! zengett lobogva az ifjúság. Ez a mi emberünk! Az egész város lázban forrt. Senki se tudta miért, de forrt" (Egész 1 : 297). 3. A szavak logikus megváltoztatása. Különösen a diákok kedvelik, mivel a beavatottak beszédét nem érti meg az, aki nem tudja, hogy milyen szabályszerűség szerint változtatták meg a szavak alakját. Teve nevem tuvudsz ívígy beveszévélnivi. (= Te nem tudsz így beszélni.) Gyógy árorá oádodá, bobárorátotám! (= Gyere ide, barátom!) 4. Azonos magán hangzós mondatok (ennek legelterjedtebb típusa eszperente néven ismeretes, de más magánhangzóval, így u-val, o-val stb. alkotott szavak sorozatával is szoktak játszani). Vertemé például mindjárt eszperente nyelven kezdte: Egek! Mely fertelem! Felettem lelketlen egyed szennyes lepleket lenget! Fene egye e kezet, mely lenget!" (Ludas ). VIII. Helyesírási vétségek Az ide tartozó példákat célszerű a helyesírási szabályzat szempontja szerint osztályozni. Anyagunkban azonban csak néhányra akad példa. 1. Egybeírás a különírás helyett. Hát csak kihozta belőlem a népies elemet, a kiskésit a juhászszentemszeretőmnek, ebadta, csuha!" (Egész 1 : 370); Mit tanultak meg a legnehezebben? Ahejesirástt" (Ludas ).

13 2. Kötőjeles írás egybeírás helyett. vá-rosligeti cserjék" (így 2 : 98); hor-dhár, zöreg-a-niad (uo. 102). 3. Helytelen betűkettőzés. Te szép, te én uram, mura, mura nyögte elaléltan, pihegve, mint nyaratszaki csibbe" (így 1 : 168). 4. Számok és x használata betűk helyett. Mostan ez 1 x elmehetsz, de ha máskor behoznak adig ülsz míg beleszöldülsz" (Kapitány 41); Ez ety megxokott művelés" (Kap. 216). Hiába 5-öl 6-ol" (uo. 217). 5. írásjegyek elhagyása és helytelen használata. Az emberek integettek utánunk és fáklyákat gyújtának és énekeltek, boldogan. Mer pertut ittak az uralkodóval. Esz erre felé nagy mektiszteltetés. Számbamegy" (uo. 190). 6. Kiejtés szerinti írás a szóelemző helyett. Barátom! Ez a Dzsonzon, ugye?" (Egész 1 : 120);,,fijjam magával személyt cserélt" (Kapitány 205). Az előbbi példákból ilyen bőven akad. 7. Kisbetű a nagybetű helyett. Három másik ember jött. A tömörkény, meg a gárdonyi, meg a mikszáth" (így 1 : 169); Szilágyi Erzsébet: Megjött már a fiam, a hunyadi?" (uo. 305); Eszek a turisták... belevették a fejükbe, hogy utánszanak egy bizonyos kruzoet" (Megkerült 57). 8. Archaikus helyesírás. Gróf Eordeoghbeorrdeoghy Xavér" (így 1 : 247). 9. Idegen helyesírással írt magyar szó. Mirreul- Irjaak-fürdő" (Egész 1 : 342); Űgy meningélt továbbság, népiesch irányban" (így 1 : 169); A francia forradalom azért tört ki, mert Rousseau, aki egészen rossoulett, mikor megtudta, hogy a kis Yvonne az operához szerződött" (Egész 4 : 170); Kas saison Ka [== kassai sonka]" (uo ). 10. Rosszul írt idegen szavak, nevek. Ezért jó író Shakspere" (így 1 : 14-3). A rossz helyesírásból adódó humor akkor a leghatásosabb, ha az író optimálisan kihasználja a lehetőségeket, annyira, hogy azért a szavak még felismerhetők legyenek. Rejtő egyik visszatérő hőse, Török Szultán levelei ebből a szempontból frappáns példának bizonyulnak. Lássunk hát egyet! Kedves Tsülögg! Te hűje ló aki vaggy! Ez a nő 1 veszéjjes boszorgány. Kihasznájja hogy Egy beképzelt alag került. A hálójába neld. Ne pofássz! Puccoly inét. Nert nadjon gönnyen llehet. Hogy eccerűen lelő nek. Legaláp is elvisznekk. jjól nészöl ki te. Nem ismerred 5 veszéjjes Boszorgán. Netuddki" (Elátkozott 122). E néhány sorban majd 40 helyesírási hibát találunk, és ezt még a rossz helyesírók is észreveszik. * Mivel gyűjtésünket néhány humorista művére és a népi frazeológiára korlátoztuk, tipizálásunk még csak megközelítőleg sem lehet teljes. Sok még az üres hely ebben az osztályozási rendszerben, még akkor is kimaradhatna típus, ha jóval nagyobb terjedelmű ós sokrétűbb anyagot vizsgálnánk meg. A humorista nem rabja a megszokott kifejezési formáknak, ezért még olyanokat is megváltoztathat, amilyeneket mások még soha, mert talán senkinek se jutna eszébe, hogy azokkal is lehet humorizálni. S ha már mindenáron típusokba akarjuk szorítani a nyelvi humort, célszerűnek látszik az a munkamódszer, amelyik tágan értelmezi a típusokat. Nagy Ferenc

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek. 1. feladatsor OLAJOSKANNA ... Zebra: Tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog...

Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek. 1. feladatsor OLAJOSKANNA ... Zebra: Tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog... Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek 1. a) Hány keresztnevet tudsz kiolvasni a következõ szóból? (3 pont) OLAJOSKANNA b) Húzd alá, mi a humor forrása a Romhányi József tollából származó sírfeliratban!

Részletesebben

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak Tizenegyedik lecke A piacon Jó napot kívánok! Mennyibe kerül ez a paradicsom? Üdvözlöm, uram! Nagyon olcsó. Csak háromszáznegyven forint. Az olcsó? Hm. Lecsónak lesz? Mert akkor van itt százhetven forintos

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Karikázd be, hogy hányadik osztályba jársz! 7 8

Karikázd be, hogy hányadik osztályba jársz! 7 8 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2014. október 20. Össz.pontszám: 65p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:.... TOLLAL DOLGOZZ! Karikázd be, hogy hányadik

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR? Javasolt feldolgozási idő: 120 perc 1. feladat Olvasd el Ady Endre Vér és arany című kötetéből Az ős Kaján című verset, majd válaszolj

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT SZÖVEGALKOTÁS 180 perc SZÖVEGALKOTÁS Figyelem! Az alábbi feladatok közül csak egyet kell megoldania. Kérjük, húzza alá, melyik feladatot választotta!

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek.

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek. OLDAL OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT 8 Sziasztok! 11 1. A furcsa idegen 32 2. Amia bajban van Meglepetés 56 3. A kincsesláda 76 4. Vásárolni megyünk 96 5. Kedves naplóm! A pince A képek (Apu családja.

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura

Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura Anyának szülinapja van. Az egész Szabó család a közeli étterembe megy ünnepelni. A kilencéves Tóni örül az ünnepi ebédnek, a tizenhat éves Péternek nincs kedve hozzá.

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9.

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9. TANMENET szakiskola magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 osztály 2009/2010 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 108 óra Készítette: Járó Csaba Istvánné tanár Ellenőrizte:. Munkaközösség-vezető

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Szigor és tudás. Kubik Anna. Óidők az új időkben

Szigor és tudás. Kubik Anna. Óidők az új időkben Kubik Anna Szigor és tudás Óidők az új időkben Debrecentől messzi van szülőfalum, a Bakony-aljai Ősi. Talán nemcsak földrajzi távolságban, lelki alkatot tekintve is. Először Nyilas Misi története vezetett

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv középszint É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Általános útmutató

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Jarabin Kinga. Kedves Olívia!

Jarabin Kinga. Kedves Olívia! Jarabin Kinga Kedves Olívia! Kedves Olívia! Mire levelem megérkezik hozzád, már biztosan újra nyugodt leszek és békés, de most pipa vagyok, haragos és mérges! Már megint hadat üzent nekem az a makacs és

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28.

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28. 2014. 03.26-án a Zipernowsky Károly Általános Iskola Tematikus Napjainak keretében a felső tagozatos diákok Irodalmi Teadélutánon vettek részt az iskola könyvtárában. A foglalkozás témája az aktuális Happy

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Jelek és jeltípusok. A jelek gazdaságosságából következik, hogy sokan és sokféleképpen próbálták őket csoportosítani

Jelek és jeltípusok. A jelek gazdaságosságából következik, hogy sokan és sokféleképpen próbálták őket csoportosítani Jelek és jeltípusok A jel: olyan látható, hallható, tapintható, érzékelhető fizikai jelenség, amely észlelője számára többet vagy mást jelent, mint amit a megjelenésekor közvetlenül felfogunk. Bármilyen

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK

HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK Kossuth Lajos halálának 115. évfordulóján Hallgasd meg háromszor a szöveget! (Közben jegyzeteket készíthetsz.) KOSSUTH NYOLCVANADIK SZÜLETÉSNAPJA A Kossuth-fiúk

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Vajda János 1827-1897 Versek: Húsz év múlva. Műfaj: Harminc év múlva. Ellentétre épül: Műfaj: Realizmus Jelentése: Tipikus realista téma:

Vajda János 1827-1897 Versek: Húsz év múlva. Műfaj: Harminc év múlva. Ellentétre épül: Műfaj: Realizmus Jelentése: Tipikus realista téma: Vajda János 1827-1897 Pesten született, szülei hamar meghaltak. Nagybátya neveli. Petőfi a példaképe. Részt vesz a 48-as forradalomban. Beáll katonának, önkéntes honvéd, utána hadnagy lesz. Forradalom

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára

Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára Lengyel András A bibliográfus dicsérete Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára 1 Többféle bibliográfia s bibliográfus létezik. Van, aki könyvel, rendszerez, rendet teremt, aki könyvészeti

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

XIX. Kosztolányi Dezső

XIX. Kosztolányi Dezső XIX. Kosztolányi Dezső 1. Hol, mikor született és halt meg a Kosztolányi Dezső? 2. Hol, milyen tanulmányokat folytatott? 3. Milyen kapcsolat fűzte a következő személyekhez? Ady Endre: Babits Mihály: Brenner

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Tizedik lecke. szeretek levelet írni nem tudok jól írni

Tizedik lecke. szeretek levelet írni nem tudok jól írni Tizedik lecke Képeslapok Drága Lilla! Ez az első magyar levél, amit írok. Szeretek levelet írni, de magyarul az az igazság nem tudok jól írni. Naplót írok ugyan, de az nem igazi írás. Itt minden nagyon

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Ifjúság kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Pár szóban a novella létrejöttéről:

Pár szóban a novella létrejöttéről: Pár szóban a novella létrejöttéről: A Heléné Cixous-pályázatot a Feldmár Intézet Nők Iskolája alapította. A pályázat feltételeit Feldmár András fogalmazta meg...a nyertes pályázatoktól őszinte, magas színvonalú,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 24. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Dráma

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Elemezze két oldal erejéig az alábbi szövegrészletet a teljes kisregény kontextusában. Kérjük, építse érvelését a következő szempontok köré: 1.

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis Bevezetés a nyelvtudományba 5. Szintaxis Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Szintaxis Mondattan Hangok véges elemei a nyelvnek Szavak sok, de nyilván véges szám Mondatok végtelen sok Mi a mondat?

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

A birtokos szerkezet

A birtokos szerkezet A birtokos szerkezet Ha kérdése van, használja nonstop segélyvonalunkat: www.magyarora.com/grammar/birtokos_tablazat.pdf 1 ) Lássunk munkához Kezdjük megint a novellával Húzza alá a példákban az egyes

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben