Szöveggyűjtemény a Kommunikáció magyar fejezetekhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szöveggyűjtemény a Kommunikáció magyar fejezetekhez"

Átírás

1 Szöveggyűjtemény a Kommunikáció magyar fejezetekhez Az élővilág kommunikál La Fontaine: A tücsök és a hangya Mit csinált a tücsök nyáron? Csak muzsikált hét határon. Aztán jött a tél a nyárra, S fölkopott a koma álla. Szomszédjában élt a hangya, Éhen ahhoz ment panaszra, S arra kérte, egy kevéske Búzát adjon neki télre. Búzát? Szólt a hangya sógor. Már ez aztán sok a jóból! Tél elején sincs búzád már? Hát a nyáron mit csináltál? Mit csináltam? Kérem szépen, Muzsikáltam szólt szerényen Tücsök mester. Aki kérte, Nótát húztam a fülébe! Nótát húztál, ebugatta? No, hát akkor szólt a hangya Járd el hozzá most a táncot! Jó mulatságot kívánok! (Rónay György feldolgozása) Jack London: A beszélő kutya (részlet) Jeromos, az intelligens ír terrier sokat megértett az emberek beszédéből, de Nalasu, az öreg, vak bozótlakó beszélni is megtanította egy olyan jelnyelven, amit erre a célra fejlesztett ki. A vak Nalasu nem látta ezt a levegőbe írt füstbeszédet. Házának elszigeteltsége miatt senki sem jött, senki sem szólt neki. Az első figyelmeztetést akkor kapta, mikor asszonyok éles hangját, gyerekek kiáltozását és valami megnevezhetetlen félelemtől síró csecsemők hangját hallotta a főösvény felől, amely a faluból Somó belországi határai felé vezetett. Csak félelmet és rémületet olvasott ki a hangokból, s kikövetkeztette, hogy a falu a hegyi erődítményekbe menekül, de nem tudta a menekülés okát. Odahívta Jeromost, és utasítást adott, hogy menjen felderítő útra a négy banánfáig, ahol Nalasu ösvénye és a főösvény összefutott, figyeljen és adjon jelentést. És Jeromos a banánfa alatt ült, és figyelte az egész Somó menekülését. Férfiak, asszonyok és gyerekek, fiatalok és öregek, szopó csecsemők, botra és mankóra támaszkodó patriarchák vonultak el előtte, s mind nagy sietséget és izgalmat árult el. A falusi kutyák éppúgy meg voltak rémülve, nyüszítve és vonítva futottak. A rémület ragálya erősen hatott Jeromosra. Érezte az ösztökélést, hogy csatlakozzék a futókhoz, s meneküljön valami elképzelhetetlen, fenyegető katasztrofális esemény elől, ami felkavarta ösztönös halálfélelmét. De belső ösztönzésén úrrá lett hűsége a vak emberhez, aki hat hosszú hónapon át etette és simogatta. Visszatért Nalasuhoz, s térde között ülve megtette jelentését. Ötnél tovább képtelen volt számolni, bár tudta, hogy a menekülő lakosság sokszorosan többre rúg ötnél. Így hát öt férfit és még többet jelzett; öt asszonyt és még többet; öt gyereket és még többet még disznót is ötöt és még többet jelentett. Nalasu füle elárulta, hogy sokszorta, de sokszorta többről van szó, és nevek után kérdezett. Jeromos tudta Bashti, Agno, Lamai és Lumai nevét. Az ő kiejtésében ezek a legkevésbé sem hasonlítottak szokásos hangzásukhoz, mert azzal a vau-vau gyorsírási beszéddel fejezte ki őket, amelyre Nalasu tanította. Nalasu sok más nevet is megemlített, ezeket Jeromos hangzásra ismerte, de maga hanggal felidézni nem tudta őket, s ő a legtöbb névre igennel válaszolt: egyszerre bólintott a fejével, s dugta előre a jobb mancsát. Némely név után mozdulatlan maradt, annak jeléül, hogy nem ismeri őket. És más nevekre, amelyeket felismert, de viselőjüket nem látta, bal mancsát előredugva nemmel válaszolt. (Fordította: Szász Imre) Mindenki más. A megértés nehézségei, előítéletek Lakatos Menyhért: Füstös képek (regényrészlet) Nagyon szigorúnak ígérkezett az iskola. A folyosón nem lehetett szaladgálni, ott állt egy fekete kabátos ember a csengő mellett, megfenyegetett mindenkit. A tanító bácsi azt mondta, hogy tanár úrnak szólítsuk Napközben erős fejfájás gyötört, szédülve jöttem ki az órákról, mindig úgy éreztem, hogy a tanár nekem beszél, minden szavát elnyeltem az utolsó hangig. Feleltetéskor átsiklott felettem, csak azt kérdezte, aki önként jelentkezett. Az osztálynapló kinyitásakor mindig rám nézett, aztán mást szólított. Szerettem volna már átesni a próbán. Hallani önmagam, lemérni a gyötrelmes éjszakák és nappalok eredményeit, de nem volt bátorságom, valamitől féltem, talán magamtól. Amíg mások magukkal hozták a bátorságukat, az otthont, a levegőt, addig én gyáva idegen voltam. Mindennap azzal indultam el, hogy ma, de ma sem, holnap sem, talán soha, amíg az őrületbe nem kergettek a gondolatok. És egyszer, önkéntelenül, minden tiltakozásom ellenére, felnyújtottam a kezem. Nicsak, nicsak, hát te is tudod? kérdezte a tanár, mintha csak az utcáról lépett volna be egy idegen, akit most lát először. 253

2 Kommunikáció magyar Lehet, hogy csak én hallottam úgy, lehet, hogy úgy volt, belegabalyodtam a szavaimba, és ha még soha életemben, most még nyekegtem is. Egy szabadtéri színpadon éreztem magam, ahol én vagyok a bohóc Még ebben az órában leszámoltam mindennel. Gondolatban már otthon voltam a barátaim között, akik úgy fogadtak, mintha nagyon-nagyon messze földet jártam volna be, akiről már azt hitték, hogy nincs is. Nem az én világom ez, gondoltam tisztán, józanul. Délután összeszedtem mindent, ami nyomot hagyott volna utánam, nem búcsúzkodtam, nem is marasztaltak pedig mindenki tudta, hogy csak voltam......anyám nem szólt egy szót sem, pedig első dolgom az volt, hogy bejelentsem a szándékomat, megvárta, amíg mindenki elaludt. A tiszta abrosszal, mint mindig leterítette az asztalt, most nem kiabált, csendben beszélt. Jól van fiam, én megértelek, tudom, hogy nem könnyű cigánynak lenni, de holnaptól kezdve már nem leszel az. Hát? néztem rá érdeklődve. Semmi hát, csak az iskolában voltál az, ahol megvetettek, gúnyoltak, kinevettek, itthon más leszel, gyáva, bolond, akinek nem fog a feje, hiába szeretnék taníttatni. Csaló, aki becsapta a testvéreit, szüleit, fajtáját, mert ő nem akar cigány lenni. Ha csak ez volt a vágyad, akkor ezt elérted. Azt hiszed, ezután is úgy tisztelnek majd, mint eddig? Nem érted, hogy mindenki szeret, rajongva vesznek körül, mert azt hitték, hogy majd te, aki annyi voltál, mint ők, megmaradsz nekik, értük, velük? Ne akarjon az ember más lenni, mert úgysem lehet más, de az legyen, ami. Azt hittem, tudod, hogy cigány vagy, és ez elég útravaló lett volna ahhoz, hogy megmutasd, amit senki nem hisz el, most már én sem. Te is azt hiszed, hogy nem tanultam, nem minden éjszakát végigvergődtem? Itt vannak ezek a könyvek, kívülről elmondom az egészet. Csak a fejét ingatta. Nem, nem - tette hozzá,, amit én elmondtam neked, nem megtanultam, hanem tudom. Választhatsz te is, most lefekszel, vagy fenn maradsz. Értettem, hogy nem az ágyról beszél, de nem is az ébren maradásról. Szó nélkül vettem elő az órarendemet. Irodalmi arcképcsarnok I. Janus Pannonius: Egy dunántúli mandulafáról Herkules ilyet a Hesperidák kertjébe se látott, Hősi Ulysses sem Alkinoos szigetén. Még boldog szigetek bő rétjein is csoda lenne, Nemhogy a pannon-föld északi hűs rögein. S íme virágzik a mandulafácska merészen a télben, Ám csodaszép rügyeit zuzmara fogja be majd! Mandulafám, kicsi Phyllis, nincs még fecske e tájon, Vagy hát oly nehezen vártad az ifju Tavaszt? (Weöres Sándor fordítása) Balassi Bálint: Egy katonaének az Csak búbánat nótájára Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél? Holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él; Mező jó illatot, az ég szép harmatot ád, ki kedves mindennél. Ellenség hírére vitézeknek szíve gyakorta ott felbuzdul, Sőt azon kívül is, csak jó kedvébűl is vitéz próbálni indul, Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsordul. Veres zászlók alatt lobogós kopiát vitézek ott viselik, Roppant sereg előtt távol az sík mezőt széllyel nyargalják, nézik; Az párduckápákkal, fényes sisakokkal, forgókkal szép mindenik. Jó szerecsen lovak alattok ugrálnak, hogyha trombita riadt, Köztök ki strázsát áll, ki lováról leszáll, nyugszik reggel, hol virradt, Midőn éjten-éjjel csataviseléssel mindenik lankadt s fáradt. Az jó hírért, névért s az szép tisztességért ők mindent hátra hadnak, Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak, Midőn, mint jó rárók, mezőn széllyel járók, vagdalkoznak, futtatnak. Ellenséget látván örömmel kiáltván ők kopiákot törnek, S ha súlyosan vagyon az dolog harcokon, szólítatlan megtérnek, Sok vérben fertezvén arcul reá térvén űzőt sokszor megvernek. 254

3 Szöveggyűjtemény a Kommunikáció magyar fejezetekhez Az nagy széles mező, az szép liget, erdő sétáló palotájok, Az utaknak lese, kemény harcok helye tanuló oskolájok, Csatán való éhség, szomjúság, nagy hévség s fáradtság múlatságok. Óh, végbelieknek, ifjú vitézeknek dicséretes serege! Kiknek ez világon szerteszerént vagyon mindeneknél jó neve, Mint sok fát gyümölccsel, sok jó szerencsékkel áldjon Isten mezőkbe! Az éles szablyákban örvendeznek méltán, mert ők fejeket szednek, Viadalhelyeken véresen, sebesen, halva sokan feküsznek, Sok vad s madár gyomra gyakran koporsója vitézül holt testeknek. Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez Főldiekkel játszó Égi tűnemény, Istenségnek látszó Csalfa, vak Remény! Kit teremt magának A boldogtalan, S mint védangyalának, Bókol úntalan. Síma száddal mit kecsegtetsz? Mért nevetsz felém? Kétes kedvet mért csepegtetsz Még most is belém? Csak maradj magadnak! Biztatóm valál; Hittem szép szavadnak: Mégis megcsalál. Kertem nárcisokkal Végig űltetéd; Csörgő patakokkal Fáim éltetéd; Rám ezer virággal Szórtad a tavaszt S égi boldogsággal Fűszerezted azt. Gondolatim minden reggel, Mint a fürge méh, Repkedtek a friss meleggel Rózsáim felé. Egy híjját esmértem Örömimnek még: Lilla szívét kértem; S megadá az ég. Jaj, de friss rózsáim Elhervadtanak; Forrásim, zőld fáim Kiszáradtanak; Tavaszom, vígságom Téli búra vált; Régi jó világom Méltatlanra szállt. Óh! csak Lillát hagytad volna Csak magát nekem: Most panaszra nem hajolna Gyászos énekem. Karja közt a búkat Elfelejteném, S a gyöngykoszorúkat Nem irígyleném. Hagyj el, óh Reménység! Hagyj el engemet; Mert ez a keménység Úgyis eltemet. Érzem: e kétségbe Volt erőm elhágy, Fáradt lelkem égbe, Testem főldbe vágy. Nékem már a rét hímetlen, A mező kisűlt, A zengő liget kietlen, A nap éjre dűlt. Bájoló lágy trillák! Tarka képzetek! Kedv! Remények! Lillák! Isten véletek! Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem! Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom Az életet, Szabadságért föláldozom Szerelmemet. Pest, január

4 Kommunikáció magyar Petőfi Sándor: Szeptember végén Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, Még zöldel a nyárfa az ablak előtt, De látod amottan a téli világot? Már hó takará el a bérci tetőt. Még ifju szivemben a lángsugarú nyár S még benne virít az egész kikelet, De íme sötét hajam őszbe vegyűl már, A tél dere már megüté fejemet. Elhull a virág, eliramlik az élet... Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide! Ki most fejedet kebelemre tevéd le, Holnap nem omolsz-e sirom fölibe? Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre Könnyezve borítasz-e szemfödelet? S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme, Hogy elhagyod érte az én nevemet? Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, Fejfámra sötét lobogóul akaszd, Én feljövök érte a síri világból Az éj közepén, s oda leviszem azt, Letörleni véle könyűimet érted, Ki könnyeden elfeledéd hivedet, S e szív sebeit bekötözni, ki téged Még akkor is, ott is, örökre szeret! (Koltó, szeptember.) Arany János: Letészem a lantot Letészem a lantot. Nyugodjék. Tőlem ne várjon senki dalt. Nem az vagyok, ki voltam egykor, Belőlem a jobb rész kihalt. A tűz nem melegít, nem él: Csak, mint reves fáé, világa. Hová lettél, hová levél Oh lelkem ifjusága! Más ég hintette rám mosolyját, Bársony palástban járt a föld, Madár zengett minden bokorban, Midőn ez ajak dalra költ. Fűszeresebb az esti szél, Hímzettebb volt a rét virága. Hová lettél, hová levél Oh lelkem ifjusága! Nem így, magánosan, daloltam: Versenyben égtek húrjaim; Baráti szem, művészi gonddal Függött a lantos ujjain; - Láng gyult a láng gerjelminél S eggyé fonódott minden ága. Hová lettél, hová levél Oh lelkem ifjusága! Ah, látni véltük sirjainkon A visszafénylő hírt-nevet: Hazát és népet álmodánk, mely Örökre él s megemleget. Hittük: ha illet a babér, Lesz aki osszon... Mind hiába! Hová lettél, hová levél Oh lelkem ifjusága! Most... árva énekem, mi vagy te? Elhunyt daloknak lelke tán, Mely temetőbül, mint kisértet, Jár még föl a halál után...? Hímzett, virágos szemfedél...? Szó, mely kiált a pusztaságba...? Hová lettél, hová levél Oh lelkem ifjusága! Letészem a lantot. Nehéz az. Kit érdekelne már a dal. Ki örvend fonnyadó virágnak, Miután a törzsök kihal: Ha a fa élte megszakad, Egy percig éli túl virága. Oda vagy, érzem, oda vagy Oh lelkem ifjusága! Zengettük a jövő reményit, Elsírtuk a mult panaszát; Dicsőség fényével öveztük Körűl a nemzetet, hazát: Minden dalunk friss zöld levél Gyanánt vegyült koszorujába. Hová lettél, hová levél Oh lelkem ifjusága! (1850 márc. 19.) 256

5 Szöveggyűjtemény a Kommunikáció magyar fejezetekhez Alternatív világ az irodalomban Madách Imre: Az ember tragédiája (Falanszter részlet) Az ember tragédiája Madách Imre legfontosabb és legismertebb műve. Nyomtatásban először január 12-én jelent meg. Színpadi bemutatására 1863-ban került sor. A tizenkettedik szín már a jövőben játszódik, ahol a tudomány célszerűsége határozza meg az életet, egyéniség, szépség, szerelem jelentőségüket vesztik. TIZENKETTEDIK SZÍN (U alakra épült nagyszerű falanszter udvara. A két szárny földszintje nyílt oszlopos csarnokot képez. A jobb oldali csarnokban mozgásban levő kerekes gőzgépek között munkások foglalkoznak. A bal oldaliban a legkülönfélébb természettudományi tárgyak, mechanikai eszközök, csillagászati, kémiai műszerek s egyéb különösségek múzeumában egy tudós működik. Mindnyájan a falanszterhez tartozók egyenlően vannak öltözve. Ádám és Lucifer az udvar közepén felbukkannak a földből. Nappal.) ÁDÁM Mi ország ez, mi nép, melyhez jövénk? LUCIFER E régi eszmék többé nincsenek. Nem kisszerű volt-é a honfogalma? Előitélet szülte egykor azt, Szűkkeblüség, versenygés védte meg. Most már egész föld a széles haza, Közcél felé társ már most minden ember, S a csendesen folyó szép rend fölött Tisztelve áll őrűl a tudomány. ÁDÁM Beteljesült hát lelkem ideálja, Ez mind derék, ezt így kivántam én is. Egyet bánok csak: a haza fogalmát, Megállott volna az tán, úgy hiszem, Ez új rend közt is. Az emberkebel Korlátot kíván, fél a végtelentől, Belterjében veszt, hogyha szétterül; Ragaszkodik a múlthoz és jövőhöz; Félek, nem lelkesűl a nagyvilágért, Mint a szülők sírjáért lelkesült. Ki a családért vérét ontaná, Barátjaért legfeljebb könnye van. LUCIFER Eszményedet, mint látom, elveted, Előbb még, mintsem testesülhetett. ÁDÁM Korántse hidd, de kandivá levék: Mi eszme az, mely a széles világot Eggyé olvasztja, melly a lelkesűlést, Az emberszív e szent, örök tüzét, Mit eddig száz hitványsággal szitott, S ábrándos harcra zsákmányolt ki csak, Nemesb célhoz vezérelendi végre. De mondd, hol állunk mégis, mily hely ez? Aztán vezess, hogy lelkem kéjelegjen A boldogságban, mellyet annyi harcra Jól érdemelt dijul kapott az ember. LUCIFER Sok más hasonló közt ez egy falanszter, Tanyája az új eszmék emberének. ÁDÁM Jerünk tehát. LUCIFER Megállj, ne oly sietve. Előbb levetjük ezt a régi bőrt. Ha mint Ádám s Lucifer érkezünk, Nem hinne bennünk e tudós világ, S megsemmisülnénk, vagy lombikba zárna. ÁDÁM Mily oktalan beszéd ez már megint. LUCIFER Már az nincs másképp a szellemvilágban. ÁDÁM Tégy hát, amint akarsz, de szaporán. (Lucifer mindkettőjüket átalakítja a falanszterbeliekhez hasonlóvá.) LUCIFER Im, vedd e gúnyát. El hajfürteiddel Készen vagyunk. ÁDÁM Szóljunk be e tudóshoz. LUCIFER Üdvöz légy, túdós! TUDÓS Meg ne háboríts Nagy művemben, nem érek rá fecsegni. LUCIFER Nagyon sajnálom. Mink az ezredik Falanszterből vagyunk tudósjelöltek, S ily messze útra nagy hired hozott. 257

6 Kommunikáció magyar TUDÓS Dicséretes buzgóság, mondhatom. De hisz müvem most félben is maradhat, Csak a meleg ne fogyjon lombikomban, S akaratomnak enged az anyag. LUCIFER Ah, nem csalódtam, megmaradt tehát Még benned is, ki a természetet, Embert leszűrted, mint végső salak, A nagy hiúság. TUDÓS Most mulathatunk már. De mely szakmába tartoztok sajátlag? ÁDÁM Mi a tudvágyat szakhoz nem kötők, Átpillantását vágyjuk az egésznek. ÁDÁM Igaz. Tudom jól, hogy kell ollyan is, Ki homokot hord, vagy követ farag: Nélkűle nem emelkedik terem. De ez csak a homályban tévelyeg, S fogalma sincs arról, miben segít. Csak az építész látja az egészet, S bár megfaragni nem tud egy követ, A művet ő teremti, mint egy isten. Ily épitész nagy a tudásban is. LUCIFER S azért jövénk tehozzád, óh, nagy ember. TUDÓS Azt jól tevétek, méltányolni tudlak. A tudománynak gazdag ágai Egy organizmus sok külön vonása, Együtt igéző csak. TUDÓS Ez helytelen. Kicsinyben rejlik a nagy, Olyan sok a tárgy, s létünk oly rövid. Népköltészet, műköltészet, hagyomány, a reformkor nagy versei Homérosz: Íliász (részlet) Haragot, istennő zengd Péleidész Akhileuszét, vészest, mely sokezer kínt szerzett minden akhájnak, mert sok hősnek erős lelkét Hádészra vetette, míg őket magukat zsákmányul a dögmadaraknak és a kutyáknak dobta. Betelt vele Zeusz akaratja, attól kezdve, hogy egyszer szétváltak civakodva Átreidész, seregek fejedelme s a fényes Akhilleusz. És melyik égilakó uszitotta viszályra a kettőt? Létó s Zeusz fia: mert neki gyúlt a királyra haragja, s ártó vészt keltett a seregben; hulltak a népek: mert ama Khrűszészt megsértette, az ő szent papját, Átreidész: odajött az a fürge akháji hajókhoz, végtelenül sok váltsággal megváltani lányát, messzelövő Phoibosz koszorúját tartva kezében, fönt aranyos botján, s kérlelte az összes akháj hőst, Átreusz két sereget-tagoló sarját a leginkább: Atreidák s valamennyi remek-lábvértes akháj hős, nektek az égilakók adják meg, hogy Priamosznak várát feldúlván, haza épen térjetek innen, csak szeretett lányom kérem, s ti vegyétek e díjat, Zeusz sarját tisztelve, a messzelövő nagy Apollónt. 258

7 Szöveggyűjtemény a Kommunikáció magyar fejezetekhez Kőmives Kelemen (A falba épített asszony) Tizenkét kőmives összetanakodék, Magos Déva várát hogy fölépittenék. Hogy fölépittenék fél véka ezüstér, Fél véka ezüstér, fél véka aranyér. Magos Déva várhoz hozzá is kezdettek. Amit raktak délig, leomlott estére, Amit estig raktak, leomlott reggelre. Megint tanakodék tizenkét kőmives, Falat megállítni hogy lesz lehetséges. Egymás között szoros egyességet tettek: Melyik felesége hamarább jő ide, Azt gyengén fogjuk meg, dobjuk be a tűzbe, Annak gyenge hamvát keverjük a mészbe. Csak így állítjuk meg magos Déva várát, És így nyerhessük el annak drága árát Kocsisom, kocsisom, nagyobbik kocsisom! Én uramhoz menni lenne akaratom. Fogd bé a lovakat, induljunk el útra, Induljunk el útra, magos Déva várra Erős idő vala, záporeső hulla. Asszonyom, csillagom, forduljunk meg vissza! Nem jó álmot láttam az éjjel álmomba; Asszonyom, csillagom, forduljunk meg vissza! A hintó nem tiéd, a lovak nem tiéd, Hajtsad a lovakot, hadd haladjunk elébb! Nem jó álmot láttam az éjjel álmomba: Kőmives Kelemen udvarába jártam; Hát az ő udvara gyásszal van behuzva, Az ő udvarába egy mély kút fakada, Az ő kicsiny fia oda beléhala. Asszonyom, csillagom, forduljunk meg vissza! A hintó nem tiéd, a lovak nem tiéd, Hajtsad a lovakot, hadd haladjunk elébb! Mennek, mendegélnek Déva vára felé. Kőmives Kelemen őköt észrevevé. Szörnyen megijedett, imádkozik vala: Istenem, istenem, vidd el valahova! Mind a négy pejlovam törje ki a lábát, Vessen a hintómnak négy kereke szakát, Üssön le az útra tüzes istennyila, Horkolva térjenek a lovaim vissza! Mennek, mendegélnek Déva vára felé. Sem hintót, sem lovat semmi baj nem lelé. Jó napot, jó napot tizenkét kőmives, Tizenkettő közül Kelemen kőmives! Jó napot, jó napot asszony feleségöm! Hát ide mért jöttél a veszedelmedre? Most szépen megfogunk, bédobunk a tűzbe, Neked gyenge hamvad keverjük a mészbe. Csak így állítjuk meg magas Déva várát, És így nyerhessük el annak drága árát. Várjatok, várjatok, tizenkét gyilkosok, Hogy bucsut vehessek asszonybarátimtól Asszonybarátimtól, szép kicsiny fiamtól! Kőmives Kelemenné mikor hazamene, Őt szépen megfogták, bédobták a tűzbe Kőmives Kelemen mikor hazamene, Az ő kicsiny fia elejébe jöve: Apám, édesapám, mondja meg igazán, Hogy hol van s merre ment az én édesanyám! Ne sírj, fiam, ne sírj, hazajő estére. Ha estére nem jő, hazajő reggelre Istenem, istenem, reggel is eljöve, Az én édesanyám még haza nem jöve! Menj el, fiam, menj el magas Déva várra, Ott van a te anyád, kőfalba van rakva Elindula sírva az ő kicsiny fia, Elindula sírva magos Déva várra. Háromszor kiáltja magos Déva várra: Anyám, édesanyám, szólj bár egyet hozzám! Nem szólhatok, fiam, mert a kőfal szorít; Magos kövek között vagyok berakva itt. Szíve meghasada, a föld is alatta, Az ő kicsiny fia oda beléhala. Szentegyházasfalu (Udvarhely) 259

8 Kommunikáció magyar Hej, rozmaring, rozmaring Hej, rozmaring, rozmaring, Leszakadt rólam az ing. Ha leszakadt, se bánom, Úgy sincs, engem ki szánjon. De sok esső, de sok sár! De sok kislány megcsalt már! Ha még ez az egy megcsal, Megátkozom, ha meghal! Hogyha én azt tudhatnám: Szebbet szeretsz nálomnál, Itt a Tisza folydogál, Mindjárt beleugranám. Házad előtt sétáltam, A kapudba megálltam. Sírásodat hallgattam; Jaj, de megszomorodtam! Kölcsey Ferenc: Himnusz A magyar nép zivataros századaiból. Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel; Bal sors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbünhödte már e nép A multat s jövendőt! Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére. S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai Felvirágozának. Értünk Kunság mezein Ért kalászt lengettél, Tokaj szőlővesszein Nektárt csepegtettél. Zászlónk gyakran plántálád Vad török sáncára, S nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára. Hajh, de bűneink miatt Gyúlt harag kebledben, S elsújtád villámidat Dörgő fellegedben, Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktől rabigát Vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkain Ozman vad népének Vert hadunk csonthalmain Győzedelmi ének! Hányszor támadt tenfiad Szép hazám kebledre, S lettél magzatod miatt Magzatod hamvvedre! Bújt az üldözött s felé Kard nyúl barlangjában, Szerte nézett s nem lelé Honját a hazában, Bércre hág és völgybe száll, Bú s kétség mellette, Vérözön lábainál, S lángtenger fölette. Vár állott, most kőhalom, Kedv s öröm röpkedtek, Halálhörgés, siralom Zajlik már helyettek. S ah, szabadság nem virúl A holtnak véréből, Kínzó rabság könnye hull Árvánk hő szeméből! Szánd meg Isten a magyart Kit vészek hányának, Nyújts feléje védő kart Tengerén kínjának. Bal sors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbünhödte már e nép A multat s jövendőt! Cseke, január

9 Szöveggyűjtemény a Kommunikáció magyar fejezetekhez Vörösmarty Mihály: Szózat Hazádnak rendületlenűl Légy híve, oh magyar; Bölcsőd az s majdan sírod is, Mely ápol s eltakar. A nagy világon e kivűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze; Itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. Itt küzdtenek honért a hős Árpádnak hadai; Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság! itten hordozák Véres zászlóidat, S elhulltanak legjobbjaink A hosszu harc alatt. És annyi balszerencse közt, Oly sok viszály után, Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán. S népek hazája, nagy világ! Hozzád bátran kiált: «Egy ezredévi szenvedés Kér éltet vagy halált!» Az nem lehet hogy annyi szív Hiában onta vért, S keservben annyi hű kebel Szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő, És oly szent akarat Hiába sorvadozzanak Egy átoksúly alatt. Még jőni kell, még jőni fog Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Százezrek ajakán. Vagy jőni fog, ha jőni kell, A nagyszerű halál, Hol a temetkezés fölött Egy ország vérben áll. S a sírt, hol nemzet sűlyed el, Népek veszik körűl, S az ember millióinak Szemében gyászköny űl. Légy híve rendületlenűl Hazádnak, oh magyar: Ez éltetőd, s ha elbukál, Hantjával ez takar. A nagy világon e kivűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumba Majd ha kifárad az éj s hazug álmok papjai szűnnek S a kitörő napfény nem terem áltudományt; Majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből S a szent béke korát nem cudarítja gyilok; Majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús S a nyomorú pórnép emberiségre javúl; Majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról És áldozni tudó szív nemesíti az észt; Majd ha tanácsot tart a föld népsége magával És eget ostromló hangokon összekiált, S a zajból egy szó válik ki dörögve: igazság! S e rég várt követét végre leküldi az ég: Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez Méltó emlékjelt akkoron ád a világ szeptember 5. előtt 261

10 Kommunikáció magyar Szöveg és reklám reklám az irodalomban Aldo Palazzeschi: Séta Sétáljunk? Sétáljunk, nem bánom. Hímzett-varrott áruk, paszományok nagybani gyártása, alkalmi rendelés, ellátás hosszú távon. Mlle & Mlle Purtarč, párizsi szalon, modes, nouveauté. Michele Salvato 1843-ban alapított cége, tulajdonos: Benedetto Paradiso és Paradisóné. Hölgyek figyelmébe! Ragyogó arc, alabástrom kebel, bársonyos bőr! Parlament, a tér teli emberekkel. Az elnök diadalmas szónoklatát mondja, tömeg balra, tömeg jobbra. A török szultán várhat sorára. Egy ablakból csalódott szerelmes ugrik ki. Napkirály gyógycukorka. Ibolyaillatú szappan: nincs párja! Precíziós órák. 93 Lutri, hetente kifogják! Régi korok Béke vendéglője, kerthelyiség, palackozott és folyóborok. Loffredo és Rondinella, a legfinomabb kelmék, felöltöztetjük gyapjúba, selyembe, flanelba. Régiséget adok-veszek, képek, díszek műkincslerakata /A A legmodernebb írószerek. Bonaparte Napóleon sétány. Gyakorlott varrónőt keresek. Hanyatlás, veszteség! Csőd a láthatáron! Végkiárusítás! Tessék! Tessék! Mindent potom áron! Risorgimento Hotel, Magyarország Szálló. Lastrucci és Garfagnoni a korszerű fűtésért, új idők hősugárzói. Bandiera testvérek útja (a volt Kereszt út). Szezon végi vásár, alkalmi árak, most mindenre futja! Diodato Scatolera, kartondoboz mindenféle célra. Hallatlan gonoszság! Talmone az Ön csokoládéja! A legnépszerűbb keksz. De Randa és De Pinduri. Karitász utca 2, 17, 25, 49 Splendor Mozgóképszínház, Aki Berlin legmélyén jár, Utazás Japánba, Névnapi zsúr Stefaninóéknál. Korunk nagy látványossága! Reuma kínozza? Nem talál rá enyhet? Manganello tapasz! Fiumicellói Fájdalmas Szűzanya Jótékonysági Egylet. Luigi Cacace, lámpák gazdag választéka. Fűtőanyagtelep, szén, faszén, fa, fűrészpor, tetszés szerinti rőzsekötegek, fenyőtoboz, samott-tégla. Prof. Nicola Frescura, fiatalok reszkessetek! Megrendelés ingre, blúzra. Buffi testvérek, kipufogók, dűznik, fékek. A nagyvilág kicsiny terembe csukva. Ruhatisztító. Kályhásmester. Nyomda. Szálas virágok boltja. Fodrászat. Könyvkereskedés. Kalapszalon. Világítás, irodai berendezés. Hazaszeretet, régi idők kávéháza. Kiadó lakás, tágas beltér, érdeklődni a házmesternél (2-től 3-ig lehet). Adamo Sensi, ügyvéd. Szakorvosi rendelés, I. emelet. Kenyér, buci. Pecsenyesütő. Konyhafelszerelés. Vasbolt, festékek, kencék árusítása. Massenet: Manon, 262

11 Szöveggyűjtemény a Kommunikáció magyar fejezetekhez a Városi Színház díszelőadása, főszerepben: Michelina Proches. Manzoni Játékszín, matiné: Kutyakomédia. Faanyag. Kalocsnijavítás, csizmadia. Goldoni Színpad, Mindenkitől elhagyatva, népi játék. El ne szalassza! Gyerünk Bocconiékhoz! Sarkcsillag kávézó. Assunta Chiodaroli, bába. Parisina Sudori, varrónő. Száz fortély, hogy ne legyen kisbabája. Gabriele Pagnotta, hangszer, kotta. Narciso Gonfalone, vászon, szövetáru. Ulderigo Bizzarro, kandírozott gyümölcsök, cukorkák. Giacinto Pupi, fekvő- és ülőkád. Pasquale cipőbolt (a volt Melissa), 43 Forduljunk vissza? Forduljunk, nem bánom. Szénási Ferenc fordítása Irodalmi arcképcsarnok II. (Próza) Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (Régi jó barátok részlet) Az es forradalom és szabadságharc huszadik évfordulójára készült a regény, Jókai 1869-ben, a kiegyezés után két évvel írta. Először folytatásokban jelent meg a Hon című folyóiratban, csak később jelent meg egyben a tudatosan 48 fejezetből álló mű. Augusztus tizenharmadikának éjszakája volt. Baradlay Ödön a világosvári úrilak ablakából nézte a csillaghullást az égen. Régi talány, miért hull augusztus tizenharmadikán ezer meg ezer csillag alá, miért jön elő ezen az éjszakán ama csodás tűzijáték meteorokkal? Ödön most már tudta, miért van ez éjszakán e sűrű csillaghullás. Ahány csillagot látott leesni, még meg is tudta nevezni, ki volt az, mi volt az. És azután elmélkedett felőle tovább. Azon égő aszteroidok közül, melyek az égen végigrepülnek, tűzvonalat rajzolva az álló képletek közé, nem mindenik hull le a földre. Sok csak meggyullad a föld gőzkörének erős súrlásától, s aztán továbbrepül az égen. Van saját körpályája. Vajon a mostani éj futó csillagai közül hány van olyan, mely továbbfut az égen, mely nem esik alá, földbe, tengerbe temetkezni; hanem útjára megy, ismét megjelen egy új találkozáskor. Saját csillagát nem számította azok közé. Az bevégezte futását. Mikor az ember szükségtelenné vált a földön, akkor lemenni jó. A magyar hadsereg e napon lerakta a fegyvert. Ödön nem tartozott azok közé, akik önámítással ússzák meg a délibábot. Tudta, hogy vége van mindennek. Csak az eszmének nincs. Ez a generáció lejátszotta szerepét. De befejezte azt becsülettel. Az eszme fennmarad, és élni fog. Azoknak pedig, akik érte küzdöttek, meg kell halni. Meg kell halni azért, mert már semmit sem tehetnek érte egyebet, mint azt, hogy meghaljanak. Ez volt a vége minden apostolnak. A mártírkoszorú: az a korona. A golgota: az az eszmének a koronázási dombja. Ödön megírta a búcsúleveleket anyjához és nejéhez; tudatta velük, hogy balvégzetét nyugodtan fogja bevárni, mint bevárták Róma atyjai, kerekes székeiken ülve és menekülésre nem gondolva. Annyi veszteség jutott e napra, hogy egy ember elvesztén keseregni sem illik. Majd megnőnek, akik most kicsinyek, s ismét nagy lesz a világ. Ödön egész filozófiai nyugalommal állapodott meg ebben, s nem osztozott abban a tétova sietségben, amivel sok pályatársa kereste az utat a személyes menekülésre. Ő még csak arról sem gondolt, mivel sokan mások előre ellátták magukat: külföldi útlevélre. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma (részlet) Mikszáth Kálmán Beszterce ostroma című regényének alapjául Pongrácz Károly képviselőtársának anekdotája szolgált. Először a Pesti Hírlap közölte folytatásokban, kötetben 1895 novemberében jelent meg. Ebben az időszakban Mikszáth már egyre jobban kiábrándult saját korának politikájából. Ez is közrejátszhatott abban, hogy a műben a jelent negatívan ábrázolja. Valóban nagy dolgok készültek. A budetini vár, mely hajdan a jeszenici Szunyoghoké volt (most gróf Lazsánszkybirtok), ez idő szerint honvédkaszárnya. A parancsnok (szintén egy Pongrácz gróf) derék, kedélyes ember, egy nap meglátogatta Nedec urát és így szólt hozzá. Kedves István. Mi hadgyakorlatot tartunk a nyáron; s minthogy valamely pont bevétele a kitűzött feladat, engedd meg, hogy egy igazi várat vehessünk be, a te váradat, a te katonáid ellen. 263

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 I. Az íróasztaltól a beteg ágyáig. Álmatlan álmok Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A magyar irodalom és kultúra értékeinek ápolása és terjesztése

Részletesebben

Vörösmarty-breviárium

Vörösmarty-breviárium Vörösmarty-breviárium Fülszöveg ( ) Vörösmartyt nem ismerik jóformán senki sem ismeri, még az írók sem. (...)Vörösmarty nagy ember és izgató talány számunkra, töredékekből, amelyek összetartozandóságát

Részletesebben

ÚJONCPRÓBA. A 10 cserkésztörvény

ÚJONCPRÓBA. A 10 cserkésztörvény ÚJONCPRÓBA A 10 cserkésztörvény 1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond. 2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik. 3. A cserkész,

Részletesebben

Őrsvezetői füzet. Cserkész tudástár. Készítette: Vajda Bertalan Kálmán őrsvezető 2012.

Őrsvezetői füzet. Cserkész tudástár. Készítette: Vajda Bertalan Kálmán őrsvezető 2012. Őrsvezetői füzet Cserkész tudástár Készítette: Vajda Bertalan Kálmán őrsvezető 2012. Tartalom Személyes adatok... 4 Őrs... 5 Tagok... 5 Őrsi zászló rajza, őrsi induló, őrsi csatakiáltás, riadólánc... 6

Részletesebben

Ember! te nem tudod, neked Mily sokkal tartozom:

Ember! te nem tudod, neked Mily sokkal tartozom: Téma Szerző Illusztráció Ablak Gyímesi Ferenc Ablak. Ablakok. Mintha rebbenés nélkül szemekbe tekintenénk, amikor rájuk nézünk. Két világ között állanak. Az egyikből a másikba néznek át és a másikból az

Részletesebben

Petőfi Sándor: AZ APOSTOL

Petőfi Sándor: AZ APOSTOL Petőfi Sándor: AZ APOSTOL forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu) 1 Sötét a város, ráfeküdt az éj. Más tájakon kalandoz a hold, S a csillagok behunyták Arany szemeiket. Olyan fekete a világ,

Részletesebben

Csöreginé Baranyai Anita: Görög ikon (fotó)

Csöreginé Baranyai Anita: Görög ikon (fotó) Csöreginé Baranyai Anita: Görög ikon (fotó) Tartalom: 3. o.: Ha április, akkor 11.; (Karaffa Gyula írása) 4.-5. o.: Húzok akár egy igazi lapszerkesztõ kõ keményen; (Ketykó István verse) 6.-7. o.: Lomtalanítás:

Részletesebben

BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN

BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN BENEDEK ELEK NAGY MAGYAROK ÉLETE TARTALOM ZÁGONI MIKES KELEMEN KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖLCSEY FERENC WESSELÉNYI MIKLÓS SZÉCHENYI ISTVÁN ZÁGONI MIKES KELEMEN Ha egy festő emberi formában akarná megörökíteni

Részletesebben

I. PRÓBA (SÁTORVERŐ PRÓBA)

I. PRÓBA (SÁTORVERŐ PRÓBA) 622. GAAL GASTON CSERKÉSZCSAPAT BALATONBOGLÁR I. PRÓBA (SÁTORVERŐ PRÓBA) Az 1999. augusztus 24-én kiadott új próbarendszer alapján E példány tulajdonosának neve: 1 Tartalom: AZ I. PRÓBA KÖTELEZŐ ANYAGA

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Topolcsik Imréné kisplasztikája

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. Topolcsik Imréné kisplasztikája BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat IV. évfolyam 01. szám, 2009. január "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Topolcsik Imréné kisplasztikája

Részletesebben

Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Nagyobb mozdulat (Kisregény) A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

MAGYAROK? Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal. Magyar Máltai Szeretetszolgálat

MAGYAROK? Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Magyarországi Régió Kölcsey Ferenc Himnusz Isten, áldd meg a magyart, Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje

Részletesebben

ADY ENDRE KRISZTUS-KERESZT AZ ERDŐN

ADY ENDRE KRISZTUS-KERESZT AZ ERDŐN ADY ENDRE KARÁCSONY I. Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong a hálaének, Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába száll minden lélek. Minden ember Szeretettel Borul földre imádkozni, Az én kedves

Részletesebben

EGY PERC AZ ÉLET?! HAT- MAIT

EGY PERC AZ ÉLET?! HAT- MAIT EGY PERC AZ ÉLET?! HAT- MAIT ELŐSZÓ EGY PERC Mennyi minden férhet bele egyetlen percbe, már-már pillanatba? Mi az az időintervallum, ami alatt az óra nagymutatója egyetlen egységgel tovabillen? Egy perc...

Részletesebben

Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4

Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4 Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4 Kőrössi P. József A kép címe nálam: Érkezők. (Nyurga lány az átló közepén) 5 kávéházi szegleten... Németh Zoltán Magzatnyelv

Részletesebben

Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31

Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31 1 Antológia 2014.indd 1 2014.06.16. 8:36:30 2 Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31 KARDOSKÚTI ANTOLÓGIA VÁLOGATÁS A 2013. ÉVI NYUGDÍJAS VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL 3 Antológia 2014.indd 3

Részletesebben

József Attila. összes költeménye (1905-1937)

József Attila. összes költeménye (1905-1937) József Attila összes költeménye (1905-1937) TARTALOM - 1920 KEDVES JOCÓ! A SZOLNOKI HÍDON 1921 HOMÁLY BORULT AZ ERDŐRE... ÖSSZETÖRT SZÍVEM... A SZÍV S A SZEM HOZZÁ! AMIÓTA... CSÓKOLJ, CSÓKOLJ... A HALÁLRÓL

Részletesebben

maszkodj ide; így ni! Menni fog ez még, csak vigyázz. No, itt vagyunk... Enni kezdenek. Az asszony jóízűen, fiatalosan, egészségesen, mint olyan,

maszkodj ide; így ni! Menni fog ez még, csak vigyázz. No, itt vagyunk... Enni kezdenek. Az asszony jóízűen, fiatalosan, egészségesen, mint olyan, NOVELLÁK SZEPTEMBER Sötétség, szeptemberi este. Emberi lelkek bolyonganak, tévedeznek és elnyugosznak ebben a sötétségben. Csend nehezedik a kisváros utcájára. Egy férfi néz az utcára egyik földszintes

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

TARTALOM. BALATONI MÚZSA (Írók, költõk a magyar tengerrõl Pomogáts Béla összeállítása)... 28

TARTALOM. BALATONI MÚZSA (Írók, költõk a magyar tengerrõl Pomogáts Béla összeállítása)... 28 TARTALOM TARI István: Balatoni képvers... 2 POMOGÁTS Béla: Becehegy magasán... 3 TAKÁTS Gyula: Balatonparton (vers)... 5 CZIGÁNY György: Balaton-parti lélek... 6 ALBERT Zsuzsa: Távol a fényes víztükör...

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. Irodalmi-mûvészeti folyóirat III. évfolyam 3. szám, 2008. március. Pintér Ágnes tavaszi fotói

BÖRZSÖNYI HELIKON. Irodalmi-mûvészeti folyóirat III. évfolyam 3. szám, 2008. március. Pintér Ágnes tavaszi fotói BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi-mûvészeti folyóirat III. évfolyam 3. szám, 2008. március Pintér Ágnes tavaszi fotói Tartalom: 3. o.: Olyanok ; (Karaffa Gyula verse) 4. o.: A tékozló fiú monológja; (Ketykó István

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

OMOGYI MUZSUM SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA EMLÉKÉRE 14.

OMOGYI MUZSUM SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA EMLÉKÉRE 14. OMOGYI MUZSUM 14. SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA 1881 1957 EMLÉKÉRE SOMOGYI MÚZEUM FÜZETEI Kiadja a Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár, Postafiók 70. Szerkeszti: Takáts Gyula l. A RIPPL-RÓNAI MÚZEUM ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK

Részletesebben

Fejős Éva. Cuba Libre

Fejős Éva. Cuba Libre Fejős Éva Cuba Libre Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2010 A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent: Bangkok, tranzit Hotel Bali Csajok Eper reggelire A mexikói Előkészületben: Hello, London Fejős

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2 2011 / 5 Beteg voltam s a kórházból egy rehabilitációs intézetbe kerültem. Ott voltak súlyos és kevésbé súlyos betegek. Ennélfogva a viselkedések is különbözőek

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 443 1. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 443 1. Mercator Stúdió, 2006 A magyar irodalom és kultúra értékeinek ápolása és terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárával együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator

Részletesebben

Balázs Ferenc. A rög alatt

Balázs Ferenc. A rög alatt Balázs Ferenc A rög alatt Szerkesztõbizottság: Fekete Vince Ferenczes István György Attila Lövétei Lázár László Mirk Szidónia-Kata Molnár Vilmos Balázs Ferenc A RÖG ALATT (1928 1935) Hargita Kiadóhivatal

Részletesebben

Tata kérelme A TARTALOMBÓL. Ki volt Orfeusz?

Tata kérelme A TARTALOMBÓL. Ki volt Orfeusz? Czegõ Zoltán Tata kérelme Varga László: Szobahõmérsékleten Jánosi András: A nap foga Eszteró István és Anavi Ádám fordítások ªerban Foarþã verseibõl Simó Márton: (Béla) Ayhan Gökhan versei Papp Kincses

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben